Dobrý den, dovolil jsem si pro Vás připravit svůj osobní názor na odrůdy, které jsem měl v posledních dvou letech v pokusech a které jsem současně měl
možnost vidět v posledních letech na Vašich farmách. Ty odrůdy, které mne zaujaly jsem zpracoval do následujících 2 tabulek.
DOPORUČENÍ PRO ROK 2011 ODRŮDY DO SUŠŠÍCH OBLASTÍ S NEDOSTATKEM SRÁŽEK (i tam kde je srážek dostatek)
odolnost k
poléhání
odnoživost
odolnost k
mrazu
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
-
+
+
A
A/B
A/B
A
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
po obilnině
-
+
vysoká
A
A
E
střední
+
-
nízká
+
+
vysoká
-
střední
-
nízká
+
+
+
vysoká
-
střední
550-650
600-650
550-650
nízký
+
-
Jakost
+
+
-
nepoléhavá
550-650
550-650
550-650
550-650
střední
+
+
-
poléhá
+
+
+
+
vysoká
+
+
+
+
-
+
+
-
střední
-
+
nízká
+
+
-
optimální hustota klasů/m
+
+
+
-
vysoká
+
+
+ 8-10 - 10-11 +
+ 8-11 - 8-12 + 8-10 +
+ 7-10 - 8-9 -
střední
+
+
+
nízká
kompenzační
-
odolnost k
suchu
obsah NL
umí tvořit velká zrna
tvorba výnosu
hustotou
porostu
klasem
+
+
výsoký počet zrn v klasu
polopozdní až pozdní
+
-
výnosový potenciál v t/ha
neutrální
-
hustotou porostu
ranná až poloraná
Šlechtitelé, prodejci
Obj.
Hmot.
Odrůda:
Brilliant
OUCH
Elan
Bran
Federer
Bran
Chevalier
OP
Manager bioe
SFA
Mulan
SU
Pannonia (osinatá)vrNS
odolnost k
chorobám
kvalita
nízká
Klasifikace odrůd
dominantní prvky tvorby
výnosu
vysoký
tvorba výnosu
střední
ranost
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
DOPORUČENÍ PRO ROK 2011 ODRŮDY DO VLHČÍCH OBLASTÍ A PRŮBĚHU POČASÍ S DOSTATKEM SRÁŽEK
Altigo (osinatá)
Barryton
Bodyček (ppř vr)
Hymack hybrid
JB Asano
Kerubino
Magister
Meister
Potenzial
Premio (osinatá)
Sultan
NICK
Bran
Bran
SU
BOR
BOR
NICK
Bran
SU
Bran
Selg
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
10-11
10-12
9-10
8-12
8-12
8-11
7-12
10-11
9-11
9-11
10-11
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
600-700
550-650
600-700
600-700
500-550
600-700
500-600
550-650
550-650
550-650
550-650
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
A/B
A
E/A
A
A
A
E
A
A
A
A
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
Odrůdy, které lze pěstovat při nízké intenzitě dusíkaté výživy do 155 kg N/ha. Na vyšší intenzitu reagují výborně.
Odrůdy, které lze pěstovat při střední intenzitě dusíkaté výživy 175 kg N/ha. Na vyšší intenzitu reagují výborně.
Odrůdy, které dosahují excelentních výsledků při vysoké intenzitě dusíkaté výživy nad 190 kg N/ha. Na vyšší intenzitu reagují výborně.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Komentář k jednotlivýn odrůdám
Mezi odrůdami, které můžeme použít do nejsušších oblastí jednoznačně vyniká odrůda Mulan. Jeden z jejích poždadavků je však ten, že jí musíte poskytnout včas
kvalitativní přihnojení, pak poskytuje kvalitu A. V klase není hezký na pohled, ale při sklizni to vrací.
Další odrůdou, která je asi nejranější v suchovzdorném sortimentu je osinatá odrůda Pannonia. Můžete jí dát i tam, kam by jste pšenici ani jinak nedali a navíc dává
kvalitu a výnos 6t/ha i při velmi nízkých dávkách dusíku. Jako všechny ranné odůdy požaduje časný termín výsevu, protože se nemůžete plně spoléhat na jarní
odnožování. Nezbytností je podzimní fungicid, protože její slabostí je plíseň sněžná i padlí. Na intenzitu reaguje neuvěřitelně dobře. Pak umí i 8 t/ha.
Do přísuškových lokalit, kde je trochu lepší půda a míra sucha není tak extrémní je vhodné doporučit E odrůdu Federer. Tato pozdní odrůda je ideální pro pozdní výsevy,
protože její raketový nárůst kořenů pomáhá tvořit rychle silné rostliny. Nemá ráda vysoký výsevek. Na kráse jí v konečných růstových fázích ubírají negativní fyziologické
projevy na listech, výnosový potenciál, to však neovlivňuje. Velmi podobně se chová A odrůda Brilliant.
Elan a Manager jsou velmi srovnatelné odrůdy, které bez problému dokáží zvládnout vlhký i velmi suchý průběh jara. Elan o něco více vyniká dobrým zdravotním stavem
a postačuje mu poloviční dávka morforegulace na krácení. Výnosově jde velmi vysoko. Elán má oproti Manageru výhodu lepší práce s výživou. Při nižší dusíkaté výživě
dosahuje vyššího výnosu. Obě odůdy patří společně se Sultánem k odrůdám s nejvyšší kompenzační schopností. Obě odrůdy jsou pro mne osobně v kompenzačních
odrůdách a všech typech vláhových režimů absolutní špičky.
Chevalier jednoznačně patří do nejlepších půd a do nejvyšší intenzity. Pak dokáže zúročit i svůj výnosový potenciál.
Tam kde je jenom trochu vyšší vláhová jistota, můžeme do mírně horších půd postavit osinatou odrůdu Altigo. Do kvalitních půd pak můžeme umístit nejrannější odrůdu
na trhu Bodyček. Je výbornou předplodinou pro řepku. Velmi zajímavé je i rané, osinaté Premio, které umí na kvalitní půdě a dostatku vláhy předběhnout mnoho
uznávaných odrůd. Navíc je pěstitelsky velmi jednoduchá.
Odrůdy JB Asano, Magister a Barryton mají velmi podobnou tvorbu výnosu a podobná rizika. JB Asano by skoro šlo ještě zařadit i do odrůd snášejících sucho, má i vyšší
kompenzační schopnost než ostatní dvě uvedené odůdy. Nicméně všechny 3 odrůdy jsou schopny vytvořit více odnoží, než dokáží zvládnout a pokud nedostanou
vysokou intenzitu výživy, a nejsou redukovány odnože, pak mohou silně snižovat výnos v nízké HTS. Magister je excelentní odrůda vlhkých lokalit a chladného průběhu
jara. Sucho v odnožování u něj na tvorbu výnosu působí destruktivně. JB ASANO a Magister jsou pravděpodobně nejvýnosnější odrůdy při vláhové jistotě a vysoké
intenzitě výživy. Jejich schopnost vytvářet vysoce produktivní klas a současně i velká zrna je výjimečná, ale i riziková.
Meister a Kerubino jsou dle parametrů odrůdy zvláště nevynikající žádnou z vlasností tvořící výnos. Pravda je však taková, že mají všechny parametry tvorby výnosu
nadprůměrné a při vysoké intenzitě výživy a vláhové jistotě patří mezi odrůdy s nejvyšším potenciálem výnosu.
Potenciál a Hymack mají vedle vysoké odnoživosti a velmi dobrého zdravotního stavu schopnost dosahovat vynikajících výsledků z nízkých výsevků. Hymack je možné
vysévat 55 kg/ha a Potenciál na 110 až 130 kg/ha (při výsevku 70 kg/ha a dobré vzcházivosti nepoznáme v květnu rozdíl mezi 70 a 120 kg výsevku). Obě odrůdy potřebují
vláhovou jistotu a kvalitní úroveň výživy, jinak nevyužijí svých genetických možností.
Sultán je v lokalitách s vláhovou jistotou prototypem kompenzační odrůdy. Odpustí mnoho pěstitelských chyb a dokáže při nižší intenzitě výživy , nevyrovnaném založení
i vedení porostu dosahovat výborných výsledků. Je prototypem kompenzační odrůdy a společně s odrůdami Elán a Manager patří z mnoha důvodů mezi to nejcenější, co
je nám dnes nabízeno.
Nakonec jedno komerční doporučení. Doporučujeme přídavek do mořidla - 0,7 litru/tunu Energen Fruktus + 0,5 litru Energen Fulhum.
Pokud ve Vaší lokalitě převažují těžší půdy pak doporučuji dávku zvýšit na - 1 litr/tunu Energen Fruktus + 0,7 litru Energen Fulhum.
Jaké jsou výhody?
Nemusíme s přípravky kličkovat před herbicidy a nemusíme se bát, že zregenerujeme plevele. Cenově nízké náklady na hektar a přitom srovnatelný účinek
s listovou podzimní aplikací přípravku Energen Fulhum v dávce 1 l/ha.
Download

Odrůdová doporučení 2011 - pšenice ozimá