Představujeme kandidáty
pro komunální volby 2014 v Bohumíně
BOHUMÍN – MĚSTO S BUDOUCNOSTÍ
olte
te tým, kt
který
erý plníí sliby
s
olte celý tým ČSSD
Náš volební program na léta 2014 - 2018 55 KONKRÉTNÍCH ZÁVAZKŮ OBČANŮM
ROVNÉ PRACOVNÍ
Milí Bohumíňáci,
19
po čtyřech letech si Vás opět dovolujeme požádat o podporu v komunálních volbách. Proč byste měli
PŘÍLEŽITOSTI
20
volit právě nás? Protože jsme Vaší sázkou na jistotu. Za dvacet let, kdy neseme odpovědnost za chod
Bohumína, už víte, co od nás můžete čekat. Vše, co funguje, se snažíme zachovat. Přitom se nebráníme
37
zajímavým vylepšením a nasloucháme požadavkům a nápadům Vás – Bohumíňáků. Své sliby z předSLUŽBY I ZÁBAVA
chozího období jsme splnili právě díky Vám, aktivním a vnímavým občanům, a chceme s Vámi spolu38
pracovat i dál. Vždyť spolu nám to šlape!
NA DOSAH
39
21
Naši filozofii už znáte. Víte, že...
BEZPEČÍ JAKO PRIORITA
40
22
41
1

2 ZELENÉ A ČISTÉ MĚSTO
3 42
4 
5 6
Každý rok vylepšíme aspoň jednu problémovou
komunikaci v městských částech.
V případě potřeby ještě rozšíříme parkoviště
na Tovární ulici v Záblatí.
Nezdražíme městské nebytové prostory
řádně platícím nájemníkům.
Zvýšíme počet veřejně prospěšných
pracovníků, zpřísníme dohled nad nimi.
1
2
3
Petr Vícha
51, starosta města
Lumír Macura
53, místostarosta
města
Igor Bruzl
38, místostarosta
města
4
5
6
BOHUMÍN
město pro všechny generace
Nezvýšíme daň z nemovitosti.
Snížíme hranici pro senior taxi
ze 70 na 65 let.




město nesmyslně nezadlužíme
nezřizujeme a neprovozujeme ubytovny
nepovolujeme herny
nájemníkům neprodáme střechu nad hlavou
Případné nové investory budeme směřovat do
stávajících průmyslových areálů.
Díky městské nemocnici a poliklinice
udržíme lékařskou péči na dosah.
Posílíme městskou policii a ztížíme život
nepřizpůsobivým.
Drobným a středním podnikatelům nabídneme
pomoc i prostřednictvím Místní akční skupiny
(MAS) Bohumínsko.
Věra Palková
65, náměstkyně
hejtmana MSK
Budeme bojovat proti zneužívání sběren
a ubytoven nekalými provozovateli.
Zasadíme se o větší bezpečnost, zejména dětí
a seniorů, v ulicích i domácnostech.
7
Podle potřeby rozšíříme kamerový systém
do problémových oblastí.
Aleš Drobek
37, překladatel
Zvýšíme dohled nad volně přístupnými
dětskými hřišti a koutky.










26
27
okolí dálnice nezatížíme podnikáním, které přináší
dopravní potíže a minimum pracovních míst
podporujeme podnikání ve stávajících
komerčních areálech
vycházíme vstříc místním zaměstnavatelům
vedeme Bohumíňáky k třídění odpadů
zlepšujeme čistotu i podobu města
vzdělání je prioritou, proto vylepšujeme
školská zařízení
bojujeme o udržení nemocnice
zachováváme sociální služby, ideálně v přirozeném
prostředí klientů
finančně podporujeme spolky, jednoty a sdružení
usilujeme o získání dotací jen na projekty,
které mají smysl
zlepšujeme informovanost všech Bohumíňáků.
Zmodernizujeme technologickou část
zimního stadionu.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8 9 10
11
12
13
Slibujeme, že nic z toho měnit nebudeme. Naopak
přinášíme Vám 55 nových konkrétních závazků. Ty
chceme zrealizovat v příštích čtyřech letech. V nich
Vám neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Líbí
se Vám? Pak 10. a 11. října PŘIJĎTE K VOLBÁM.
Chcete-li, aby se Bohumín dál ubíral touto cestou,
nekřížkujte jednotlivé kandidáty. VOLTE NÁS JAKO
TÝM. Právě v týmové práci je naše síla.
Fandit doma nestačí!
Přijďte volit a ROZHODNĚTE!
Zregenerujeme další veřejná prostranství,
např. mezi ulicemi Čs. armády, Jateční a Okružní,
u nádraží nebo ve vnitrobloku u Alešovy ulice.
Zrekonstruujeme náměstí Svobody
ve Starém Bohumíně.
Dokončíme zateplení všech městských
paneláků.
Dalších 200 bytů v centru napojíme
na teplovod.
Opravíme minimálně 500 městských
bytů.
V lokalitě Petra Cingra vytvoříme parcely pro
stavbu 30 rodinných domů i odpočinkovou zónu.
KLIDNĚJŠÍ DOPRAVA
14
15

16
17
18
Kruhovým objezdem a novým parkovištěm
zklidníme dopravu na křižovatce u ZŠ Beneše.
Postavíme nové chodníky v Záblatí (podél
Sokolské a Rychvaldské ulice) a v Šunychlu (přes
křižovatku ulic Šunychelská, Ovocná, Opletalova).
Opravíme dalších 5 kilometrů chodníků
v městských částech.
Budeme usilovat o přípravu obchvatu Skřečoně
ve spolupráci se sousedními obcemi a krajem.
Zrealizujeme nové nasvětlené přechody pro
chodce na ulicích Studentská a Osvoboditelů.
9
Kamila Smigová
59, výchovná
pracovnice DDM
Roman Honysz
70, bytový technik
10
K3 nabídne kulturu nově i v opraveném
Národním domě ve Starém Bohumíně.
Vybudujeme dětský koutek v Pudlově
naproti poště.
Nabídneme dětem kvalitní školní stravování
i dostatek míst v mateřinkách a družinách.
Na chodnících v centru města zlikvidujeme
bariéry pro kočárky.
V modernizovaných školách dokončíme
výměnu všech oken.
Na ozdravné pobyty v přírodě vyšleme
nejméně 200 dětí.
Podpoříme vznik skateparku i bikrosové trati
v areálu Na Faji.
Odhlučníme hudební klub Bublina v parku
Petra Bezruče.
Zlepšíme podmínky pro klidovou rekreaci
na Kališoku.
Zrealizujeme osmikilometrový městský okruh
pro in-line bruslaře.
Postavíme novou cyklostezku na hrázi
v Šunychlu ke Kališoku.
11
Yvona Placzková
Ve Vrbici znovu zprovozníme bývalé sokolské
hřiště.
PLUS PRO RODINY
A MLADÉ


7 

V městských bytech nezvýšíme nájem
a umožníme tam bydlení jen slušným lidem.
8
Rozšíříme saunový svět v aquacentru.
Vilém Bannert
72, důchodce
50, ekonomická náměstkyně nemocnice
43
44
45
46
47
48
Začneme budovat lesopark za aquacentrem
v lokalitě Na Panském.
49
50
Každý rok odkanalizujeme další část města.
12
Adrian Kuder
33, ředitel základní
školy
SPOLU NÁM TO ŠLAPE
UŽ DVACET LET...
Bezúročnými půjčkami podpoříme ekologické
vytápění i odkanalizování rodinných domků.
Ekologické chování odměníme nízkou cenou
za odvoz odpadu.
13
Jiří Knot
52, projektový
manažer
Rozšíříme Rafinérský lesík.
14
15
Marie Neudertová
64, důchodkyně
Petra Kalichová
45, vedoucí centra
pro rodiny s dětmi
17
18
Zlepšíme vzhled parku Petra Bezruče.
Ve spolupráci s Ostravou zbavíme Vrbici
zápachu z kompostárny.
16
Lukáš Fluxa
36, obchodní
manažer
Pořídíme nový zametací vůz a tím snížíme
prašnost z komunikací.
OCHRANA PŘED
VELKOU VODOU
51
Budeme se podílet s Povodím Odry na
přípravách výstavby hrází v Pudlově.
52
53
54
55
Finančně přispějeme na čistění Bajcůvky
v Pudlově.
Eva Adamcová
35, učitelka
19
Milena Glacová
61, učitelka
20
Radek Charuza
25, student
Volte
číslo
Odvodníme lokality Petra Cingra ve Starém
Bohumíně a Kozí rynek v Šunychlu.
22
Budeme pokračovat v obnově výstroje a techniky našich pěti jednotek dobrovolných hasičů.
USCHOVEJTE PRO KONTROLU.
21
Hana Wrožynová
45, učitelka
Podpoříme další protipovodňová opatření na
Lutyňce v Nové Vsi.
Současný volební systém způsobuje, že HLAS PRO STRANU
ZNAMENÁ 23 HLASŮ, hlas pro jeotlivce 1 hlas. Proto vás prosíme, pokud jste se rozhodli podpořit právě kandidátku ČSSD
v Bohumíně, abyste tuto KANDIDÁTKU VOLILI JAKO CELEK.
S podporou 23 hlasů můžeme náš program i zájmy občanů
v budoucím zastupitelstvu prosazovat mnohem lépe než jen
s podporou několika hlasů pro vybrané kandidáty. Svého kandidáta nejlépe podpoříte, budete-li VOLIT STRANU JAKO CELEK.
Alfréd Michalík
70, důchodce
...a jedeme dál!
Jana Holeszová
53, referentka
městského úřadu



23
24
25
PŘÍJEMNĚJŠÍ ŽIVOT
A BYDLENÍ
zlepšujeme kvalitu bydlení
vytlačujeme dopravu mimo centrum i zástavbu
v městských částech
dálnici odhlučňujeme zelení
Josef Plášil
67, energetik
Vysadíme 2 000 tisíce stromů a keřů kolem
dálnice, u areálu Rockwoolu a v lokalitě Na Faji.
Dokončíme boj proti videoterminálům
a hazardu.

Vojtěch Balcárek
43, ředitel bohumínské nemocnice
23
Petr Lakomý
47, vedoucí
sportovišť Bospor
na
Česká stra mokratická
e
sociálně d
let,
A, Ing., 51
1. Petr VÍCH ěsta Bohumína
starosta m
g., 53 let, a
ACURA, In
ín
2. Lumír M sta města Bohum
místostaro
t,
UZL, 38 le ta Bohumína
3. Igor BR
sta měs
místostaro
gr., 65 let,
LKOVÁ, M
4. Věra PA yně hejtmana MSK
tk
ěs
m
ná
let,
, MUDr., 39
BALCÁREK
5. Vojtěch mocnice, Bohumín
ne
l
te
ředi
let
, MBA 67
ÁŠIL, Ing.
6. Josef PL
tik
ge
ener
g., 37 let,
ROBEK, In
7. Aleš D tel
da
překla
k
Sám člově ic.
n
nezmůže
!
Volte tým
LEVNÉ BYDLENÍ
ZATEPLENÉ DOMY
LÉKAŘI PO RUCE
MODERNÍ ŠKOLY
BOHATŠÍ ZELEŇ
ZÁBAVA PRO VŠECHNY
AKČNÍ BOHUMÍŇÁCI
...pozor, stop!
FLÁKAČI A PARAZITÉ
OTRAVNÉ UBYTOVNY
»VÝHERNÍ« AUTOMATY
KRÁDEŽE ŽELEZA
RUŠNÁ DOPRAVA
DUSIVÝ SMOG
DROGOVÍ DEALEŘI
Download

volební program ČSSD