Vážení rodičia,
ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré môžete poslať na č. účtu 0633568560/0900
s variabilným symbolom priradeným k Vášmu dieťaťu. Do poznámky nezabudnite
uviesť meno, priezvisko a triedu Vášho dieťaťa.
Variabilný symbol nájdete v nižšie uvedených tabuľkách podľa triedy.
Vaše príspevky do fondu ZRPŠ sa kumulujú do vytvoreného účtu v Slovenskej
sporiteľni. Na základe rozhodnutia rodičovskej rady na septembrovom rodičovskom
združení bol odsúhlasený dobrovoľný príspevok v šk. r. 2011/2012 vo výške 30,00
Euro na žiaka.
Čerpanie prostriedkov podlieha schvaľovaciemu pokračovaniu predsedom ZRPŠ p.
Štefanom Hicom na základe predloženej žiadosti, ktorá obsahuje požadovanú sumu
prostriedkov a zdôvodnenie účelu. Žiadosti predkladajú triedni učitelia, alebo žiaci
cez študentskú radu a vedenie školy. Po realizácii dôvodu a termínu poskytnutia
prostriedkov prichádza k riadnemu zúčtovaniu poskytnutých prostriedkov na základe
predložených relevantných dokladov.
Možnosti príspevku z fondu ZRPŠ:
 skvalitnenie technického a technologického vybavenia školy
 účasť žiakov a pedagógov na súťažiach
 účasť žiakov a pedagógov na prezentačných akciách školy
 podiel na materiálnom zabezpečení účasti žiakov a pedagógov na súťažiach
 a prezentačných akciách školy
 podiel na materiálnom zabezpečení záverečných učňovských skúšok a
 maturitných skúšok žiakov školy
 účasť žiakov na kultúrnych podujatiach, výstavách, veľtrhoch
 zabezpečenie zvláštnej odbornej literatúry
 realizácia požiadaviek žiakov, ktoré predkladá študentská rada
 finančné odmeny žiakom za účasť a dosiahnuté úspechy na súťažiach
 spoluúčasť na zabezpečovaní SOČ
 iné školské a mimoškolské aktivity
I.A
Meno
Priezvisko
Variabilný
symbol
Martin
Balko
711646
Lukáš
Baran
711619
Richard
Berlák
711620
Andrea
Bernadičová
711621
Andrea
Broszová
711622
Agnes
Buqaj
711640
Patrik
Burský
712842
Dušan
Danihel
711624
Andrej
Heindl
66464
Marek
Hladný
735523
Vojtech
Jakubek
711641
Marek
Kahún
711642
Veronika Kordošová
711626
Dávid
Košický
66483
Alžbeta
Kovácsová
711627
Patrik
Kuruc
712795
Peter
Kurucz
712306
Stanislava Lajchová
711628
Simona
Lernerová
711629
Lukáš
Ludma
711630
Jakub
Markech
712284
Michaela Múcsková
66495
Alexandra Mundiová
711631
Albína
Poncerová
711632
Natália
Poncerová
711633
Lenka
Sithová
711638
Kristína
Slivová
711634
Petra
Strouhdalová
714162
Alexandra Šafárová
711635
Tomáš
Škápik
714161
Ondrej
Tomlák
711644
Silvia
Vallová
711636
Eva
Völgyi
715087
Sami
Youssif
711645
Annamária Zemanová
711637
Nikola
Zemanová
711639
I.B
Meno
Priezvisko
Variabilný
symbol
Martina Angermayerová
711662
Dušan
Bachorec
714986
Nicolas Bánoczký
711647
Marco
Bedžeti
711648
Denis
Behun
711663
Dušan
Bihary
711664
Diana
Bojtošová
760174
Patrik
Brázdovič
711649
Kristína Ćazimi
711665
Jonáš
Ciesar
711623
Michal
Dzvoník
711650
Dominika Galbová
711651
Dušan
Gutai
711666
Tomáš
Hofer
711652
Roman
Homér
711653
Xiaoxiao Chen
711667
Marcel
Jurkovič
711654
Richard Jurovatý
711655
Petra
Karelová
711668
Martin
Kinčeš
711656
Ján
Lukáč
711669
Patrik
Mitala
711657
Vladimír Mitický
711658
Tomáš
Pavlus
711670
Kristína Penxová
711671
Patrícia Pešková
711672
Kristína Prokešová
711673
Sandra
Radványiová
711674
Natália
Rohályová
711675
Lucia
Sabolová
711659
Natália
Siposová
711661
Štefan
Šaghy
711660
Jakub
Šesták
711676
Lucia
Veselovská
712704
Alan
Zemeš
711677
Patrik
Zubaj
711678
I.MK
Meno
Priezvisko
Lukáš
Antálek
Miroslav
Jakub
Zoltán
Enrico
Erik
Ľuboš
Ronald
Simona
Erik
Jana
Petra
Liliana
Kevin
Dominik
Lenka
Lukáš
Erik
Martina
Eduard
Denis
Ivana
Michaela
Dominika
Adrián
Helena
Tomáš
Martin
Simona
Pavel
Dominik
Tomáš
Veronika
Bölcskei
Březina
Buchta
Burian
Cibula
Demovič
Dvonč
Gabrišová
Greguš
Haramiová
Havranová
Huaová
Jakab
Jozeffy
Lelkesová
Majzlan
Máťuš
Mihaliková
Musil
Novák
Orthová
Petrovičová
Sepešiová
Slavík
Šedivá
Tajnai
Takáč
Timuľáková
Vilém
Vlašič
Vykysalý
Zemanová
I.PA
Variabilný
symbol
711695
711680
711696
711697
711681
711682
711698
712702
711683
711699
711684
711685
711700
711701
711686
711702
711703
711687
711688
711689
712971
711704
711690
711691
66414
711692
711705
711706
711693
762442
711707
711708
711709
Meno
Priezvisko
Lukáš
Andel
Peter
Alexandra
Michal
Marek
Miroslav
Patrik
Andrej
Pavol
Simona
Karol
Tomáš
Romana
Martin
Marko
Daniel
František
Diana
Lukáš
Richard
Jana
Peter
Ján
Albert
Jozef
Juraj
Patrik
Andrej
Roman
Diana
Peter
Martin
Branislav
Biačko
Boráková
Demčák
Dinuš
Dodok
Fábik
Haliarsky
Hukel
Chalásová
Janoš
Juráš
Klossová
Krčmár
Kubrický
Kurta
Lády
Lopuchovská
Matus
Mikula
Noskovičová
Paulovič
Porubän
Rigó
Scholtz
Surový
Šebesta
Šimkulič
Vargačko
Vozbraňuková
Wenzl
Zajak
Zálesňák
Variabilný
symbol
51984
51945
51946
51947
36516
36517
51987
52107
52073
51950
58801
54309
52062
58803
36538
58805
717444
66953
52075
711712
712701
58812
711713
51994
52066
711715
711710
711716
58814
36528
711719
711720
711717
II.A
Meno
Priezvisko
Marek
Peter
Michaela
Ján
Ľuboš
Imrich
Simona
Martin
Marek
Kristína
Jakub
Pavol
Juraj
Denis
Kristína
Jozef
Lenka
Lucia
Katarína
Daniela
Marián
Bartalos
Berzéty
Brečanyová
Hlinka
Chalás
Katona
Klčová
Kubus
Majzel
Martinčíková
Matejčík
Nemec
Oravec
Pazdera
Petríková
Pintér
Sláviková
Slobodová
Vágaiová
Valentovičová
Závada
II.B
Variabilný
symbol
66487
66459
66488
66481
66489
66709
66490
66492
59279
59217
66494
66496
66706
69063
66484
66497
66498
66499
66500
66501
66485
Meno
Priezvisko
Marek
Štefan
Tomáš
Alessio
Ján
Martin
Juraj
Patrik
Silvia
Nikoleta
Adam
Martin
Jakub
Filip
Slavomír
Denis
Patrik
Marcel
Veronika
Csaba
Dana
Patrik
Matúš
Jozef
Tomáš
Jakub
Patrik
Daniel
Erik
Katarína
Nikola
Karol
Bajbár
Belovič
Durec
Falconi
Gajdoš
Holý
Illiť
Juráš
Kadetová
Kamocsaiová
Kaspar
Klúčik
Koller
Križan
Lamačka
Leitner
Marko
Mlynár
Muráňová
Nagy
Nagyová
Novotný
Pelikán
Radačovský
Rozsypal
Sofka
Šimon
Varadin
Zátopek
Zavarcsíková
Zemánková
Zikán
Variabilný
symbol
66997
66956
66455
66454
66453
66452
66444
66463
712116
712115
66482
66443
66451
66457
66450
66449
66442
66525
66448
66957
59147
66396
59199
66959
66526
66447
66465
307073
59207
66461
66460
59208
II.KČ
Meno
Priezvisko
Mário
Baumgartner
Adam
Berec
Martin
II.MA
Variabilný
symbol
Meno
Priezvisko
66381
Matej
Baláž
66400
66382
Barbora
Dulanská
66403
Berník
66383
Kristína
Erazmusová
66708
Dominik
Bolf
66376
Lívia
Fabšičová
66404
Virgínia
Buberníková
67191
Silvia
Göndörová
67238
Dominik
Čók
66384
Adam
Háša
66405
Mária
Ďurčová
66377
Ľubica
Horňáková
66425
Patrik
Dzurilla
66385
Veronika
Janegová
66523
Filip
Gemainer
66386
Diana
Jozefíková
66406
Filip
Gucman
66387
Monika
Kardošová
66408
Tereza
Guničová
66388
Lucia
Kocáková
66522
Lukáš
Hrdlička
66389
Lucia
Maderová
66431
Lenka
Jahnlová
66390
Eva
Menšíková
66409
Martin
Kemenczei
66391
Michaela
Mészárosová
66410
Oskar
Kmeťo
67190
Kristína
Muráňová
66411
Tomáš
Kollár
66380
Simona
Pechová
66435
František
Kopčok
68563
Veronika
Príkazská
286597
Tomáš
Koširer
66393
712112
Simona
Košutová
Michal
Variabilný
symbol
Ladislav
Rýdzi
761397
Hana
Sarková
66413
Kováč
66394
Simon
Sperker
66415
Pavel
Mráz
66395
Zuzana
Sviteková
66416
Richard
Oslej
70321
Kristína
Varjanová
66418
Jakub
Preisinger
66397
Jakub
Rosner
66398
Mária
Svinteková
66378
Silvia
Štorová
66379
Andrej
Tomáš
712204
Peter
Vercholák
Jozef
Zeman
66375
712203
II.MB
Meno
Priezvisko
Bibiana
Benčičová
Peter
Birošík
Daniel
II.PA
Variabilný
symbol
Meno
Priezvisko
66419
Tomáš
Budinský
66874
66420
Jozef
Dugovič
36532
Bukovský
66421
Petra
Hucovičová
66875
Dominika
Dadová
66401
Denisa
Jančovičová
36474
Nikola
Dujmovičová
66402
Nikola
Jendrejská
59078
Beata
Földiová
66422
Lukáš
Karovič
36520
Nikola
Gromová
66423
Karin
Krajačičová
36475
Alena
Halomiová
66424
Dávid
Líška
36486
Michaela
Horáková
761398
Dominik
Malysa
36487
Veronika
Horváthová
66426
Kristián
Motúz
36489
Dominik
Izakovič
66427
Milan
Pavúček
36540
Maroš
Kamenský
66428
Martin
Pecko
36479
Michaela
Kodydková
66636
Lucia
Preisingerová
59081
Adam
Komora
66429
Michaela
Prúchová
36524
Lucia
Kozmová
66430
Robert
Raitl
36525
Lenka
Martinkovičová
66432
Žofia
Raschmanová
56253
Dominika
Ožvaldová
66434
Katarína
Róbová
56252
Michaela
Prepletaná
66436
Vladimír
Smeja
36497
Jarmila
Puskásová
66437
Ivan
Szilvasy
36499
Lukáš
Szabo
66588
Nikoleta
Škrovánková
36578
Simona
Szabová
66589
Simona
Vizváriová
36502
Lukáš
Veselovský
66438
Peter
Záhalka
59185
Variabilný
symbol
III.A
Meno
Priezvisko
Denis
Adam
Tomáš
Ján
Marcela
Roman
Lenka
Dominik
Edita
Miroslav
Michael
Katarína
Mikuláš
Dana
Marianna
Tomáš
Dvorský
Dvořák
Góralski
Jakubčík
Jozeffyová
Kalina
Kovácsová
Kulifaj
Kupčeková
Laca
Moravčík
Mrváňová
Rigo
Sláviková
Szloviková
Štrückmüller
III.B
Variabilný
symbol
59276
59235
59237
59238
59240
59278
59241
59243
69359
59866
59280
59270
59271
61196
59272
59284
Meno
Priezvisko
Maroš
Mária
Martin
Marko
Richard
Peter
Juraj
Igor
Zuzana
Tomáš
Veronika
Petra
Anton
Viktor
Patrik
Peter
Jaroslav
Milan
Martin
Kristína
Erik
Filip
Martin
Bachorec
Bachratá
Falb
Filípek
Gubrica
Kamenistý
Klobučník
Kováč
Kronauerová
Kulhánek
Lučeničová
Luknárová
Mészáros
Olla
Panghy
Polák
Rumišek
Ružbacký
Šághy
Takáčová
Vaculovič
Vavrík
Vichnálek
Variabilný
symbol
59210
59186
61522
59190
59215
59192
67169
59193
59194
59195
59196
59216
59219
64274
59197
59198
59220
59200
294909
59224
67170
59202
59203
III.KČ
III.MA
Meno
Priezvisko Variabilný
symbol
Meno
Priezvisko
Matúš
Tomáš
Ľudmila
Tomáš
Filip
Beáta
Barbora
Martina
Andrej
Patrícia
Petra
Júlia
Alexandra
Matej
Adam
Marko
Dominika
Patrik
Roman
Michal
Matej
Jana
Jakub
Lucia
Laura
Lena
Antal
Čederle
Červenková
Deák
Frank
Gaálová
Juračičová
Kečkešová
Kmeť
Korčeková
Kršáková
Kukurová
Kurinová
Martanovič
Minarčin
Múcska
Muškátová
Petruň
Polák
Sovadina
Škerko
Šušotová
Valachovič
Vančeková
Záhorská
Zradulová
Christian
Michaela
Simona
Daniel
Peter
Natália
Martina
Ľubica
Michaela
Dominika
Miriam
Lucia
Martina
Barbora
Dana
Jakub
Nikola
Ľuboš
Sandra
Silvia
Michal
Hanák
Hercegová
Igazová
Jurík
Karl
Kebisová
Kinová
Královičová
Martanovičová
Matejovičová
Ostrovská
Petrášová
Prepletaná
Rippová
Simonová
Strapek
Szamaranská
Szitás
Valentínová
Zacharová
Zubek
59122
59139
59123
711867
59124
59140
59141
59142
59126
59127
59128
59143
59144
59145
59130
59131
59146
59148
735521
59133
59134
59135
59136
59150
59152
59137
Variabilný
symbol
59086
59087
59088
59089
61679
59090
59091
59093
59094
59095
59096
59097
59098
59100
67239
59104
59105
59106
59107
70247
59109
IV.C
IV.KČ
Meno
Priezvisko Variabilný
symbol
Meno
Priezvisko
Variabilný
symbol
Milica
Roberta
Mária
Lukáš
František
Simona
Marek
Klára
Stanislava
Peter
Daniela
Daniel
Andrej
Bednárová
Ernstová
Fehérová
Kružliak
Kuba
Kupková
Matlovič
Matúšková
Pajongová
Poliačik
Rudičová
Tóth
Trsťan
Jakub
Simona
Lukáš
Erika
Patrik
Dávid
Andrej
Alexander
Jakub
Veronika
Kamil
Patrik
Michaela
Tomáš
Ingrid
Nikola
Peter
Veronika
Mário
Martina
Lukáš
Richard
Michal
Mário
Veronika
Marko
Béreš
Bugárová
Čierny
Čopová
Gregorovič
Gutek
Híc
Horváth
Jamernegg
Juhásová
Kollár
Kollár
Kovácsová
Kuchar
Kuševová
Lapinová
Máťuš
Melknerová
Parolly
Polanská
Rác
Schlesinger
Skurák
Turner
Vančová
Vrablec
36547
52118
54168
52119
52105
52106
52108
52110
52111
52122
51952
63248
52123
52124
52125
52131
52112
52126
56271
52127
52113
52128
52129
36580
51982
52117
59033
59034
59036
59025
59042
59043
59027
59028
59032
59044
59045
59047
59048
IV.MA
Meno
Priezvisko
Katarína
Róbert
Petra
Adam
Lukáš
Dominika
Linda
Michal
Nikola
Bianka
Petra
Viktor
Roland
Nikola
Kristína
Monika
Alexandra
Katarína
Slavomír
Diana
Katarína
Jozef
Sámi
Ľuboš
Martina
Dominika
Roman
Anna
Enriko
Miriam
Benovičová
Bublinec
Csicsolová
Czucz
Hedera
Holešová
Horváthová
Jaborek
Košťálová
Krchňáková
Krištofičová
Kyselica
Lisý
Masárová
Michaličková
Moravčíková
Petrášová
Poláčková
Richter
Sabová
Smigová
Svetík
Šemetka
Šerý
Šišová
Šuľáková
Valachovič
Valentovičová
Vontszemü
Žilavá
III.PX
Variabilný
symbol
52134
52135
52136
52137
52140
52141
59226
36383
52143
52144
52145
52146
52147
52149
52151
52152
52155
52156
33583
52157
52158
52159
52161
63489
52162
52163
52166
52167
59227
52168
Meno
Priezvisko
Patrik
Veronika
Damián
Stanislav
Silvia
Veronika
Erika
Michaela
Richard
Lucián
Martina
Burík
Butašová
Dodok
Erdödy
Kallayová
Kutnárová
Neuhausová
Sedláková
Šafárik
Vitéz
Vydarená
Variabilný
symbol
61572
59340
59351
713056
59353
59342
59345
59352
59356
59399
53532
Download

Vážení rodičia,