Menný register
s. 85 – 90
Zemepisno-menný register
s. 91 – 99
strana
strana
A
Adorján, Baltazár
Alberty, Július
Albini, Fedor
Andrík, Pavol
Almášiová, Zuzana
Ambrozi, Juraj
Antal, Emil
Antoš, Kamil
Anzloch, Štefan
Augusta, Jaroslav
Augustíni, Bohdan
Bohuš, Zoltán
Bolfík, Július
Bolkay, Štefan
Boor, Ján Jaromír
Bosý, Michal
Botto, Ján
Botto, Július
Braun, Bedřich
Brádňan, Ján
Brocko, Ján
Bukvová-Daxnerová, Viera
Buzágh, Aladár
43, 79
52
47, 67
76
13
65
69
54
32, 37
44
24, 25
B
C
Bacskai, Vojtech
51, 56
Bachát-Dumný, Daniel
18
Bajan, Michal
57
Bakšová, Danka
48
Bakulíny, Michal Miloslav 27, 74
Balog, Samuel
20, 37, 64, 82
Bancík, Samuel
9, 28, 50, 75
Bancíková, Mária
73
Banšell, Koloman
10, 30
Baran, Miroslav
5, 44
Barbierik, Titusz
39
Barčinová, Iveta
25
Bartho, Štefan
12
Bartholomeides, Ladislav
7, 47
Bartolomeides Ján Ladislav 73, 77
Batizfalvi, Samuel
67
Beblavý, Pavol
8, 32, 48, 77
Belán, Ján Gustáv
35
Beláni, Samuel
29, 35
Beľák, Anton
23
Benczúr, Ján
78
Beňo, Jozef
8
Berecz, Ladislav
24
Bernolák, Ferdinand
73
Bielek, Andrej
14
Blahová, Lujza
59
Bodický, Michal
14, 36, 57, 81
Bodický, Samuel
12
Bodon, Jozef
53
Bodor, Štefan
55
Bohúň, Peter Michal Slavomír 36
Bohuš, Eugen
77
Cais, Miloslav
Cibulka, Dezider
Cipciar, Ján
Clementis, Ľudovít
Clementis, Vladimír
Csíder, Karol
Czékus, Štefan
21
3, 41
52, 76
36
75
19, 63
24, 68
24
69
21, 65
75
50
13
63
27, 28
61
81, 83
74
4
Č
Čech, Gustáv
Čech, Ján
Čech, Ján Eugen
Čipka, Ján
Čipka, Jonatan Dobroslav
Čordáš, Jozef
Čunderlík, Ľubor
63, 82
49
38
49
15, 60
61
67, 76
D
Daxner, Cyril
Daxner, Igor
Daxner, Ivan
Daxner, Ján
Daxner, Samo
Daxner, Štefan Marko
Daxner, Vladimír
Daxner, Vladimír Milan
85
49
47
4, 14, 43, 58
53, 82
19, 63
31, 39, 76,
84
62
65
strana
strana
Daxnerová, Mária
Décsy, Samuel
Dérer, Ján
Dianiška, Daniel
Dianiška, Fraňo
Dianiška, Gašpar
Dobšinský, Pavol Emanuel
Dúdor, István
Dúžik, Ján
19, 35, 64,
80
59, 73
37
70
59
3, 41
55
79
81
G
34
56
H
Gallay, Cyril
29
Gallo, Ján
34
Gál, Vladimír
11, 53
Geško, Ján
17
Glosius, Ján
58
Golema, Andrej
60, 75
Gömöry, Ondrej
38
Grega, Andrej
5, 13
Győry, Dezső
45
Gwerková-Göllnerová, Alžbeta 55
Ď
Ďurinda, Miroslav
Ďurovič, Ján
Hajko, Vladimír
Hajný, František
Hajster, Ľudovít
Háková, Zuzana
Halaša, Andrej
Haluška, Matej
E
Eibner, Miroslav
Eibner, Vladimír
Engler, Ľudovít Ondrej
24, 68
10, 51
33, 79
Hanausek, Gustáv
Handzo, Ctibor Ján
Harman, Karol
Hatvani, István
Hlaváč, Samuel Bohdan
Hodoš, František
Hodža, Ján Miloslav
Holéczy, Mikuláš
Holéczy-Jaczková, Elena
Holko, Matej
Holko, Matej st.
Holub, Jozef Kvetoslav
Homola, Alexander
Homola, Rudolf
Homola, Štefan Václav
Horvát, Bohumil
Hörk, Jozef
Hotový, Věroslav
Hoznek, Ján Samoslav
F
Fabri, Gregor
Faluba, Ján
Farkaš, Ladislav
Fábry, Ján
Fábry, Samuel
Fábry, Štefan
Fáy, Gustáv
Ferdinandy, Aladár
Ferdinandy, Ľudovít
Ferdinandy, Pavol
Ferenczy, István
Ferjenčík, Samuel
Fízel, Ján
Fogta, Alfréd
Fojtík, Juraj
Francisci-Rimavský, Ján
Frák, Gustáv
Fuhrmann, Július
59, 84
15, 60
35
51, 84
61
70, 75
47
9
22, 66
13
65, 75
10, 51
68, 84
43, 45
27
6, 32, 44, 78
22, 66
39
Hoznek, Ľudovít
Hrebenda, Matej
Hrenčík, Drahotín Karol
Hroboň, Ján Vladimír
Hroboň, Samo Bohdan
Hruška, Ondrej
86
53
21, 27
23
24
36
23, 26, 68,
70
36
68, 78
3, 35
69
27
39
21
70, 84
66, 82
75, 79
12, 55
8
10, 52
30
3, 10
35
43
16
22, 24, 66,
68
7, 22, 48, 66
45, 61
37
42, 47
10
81
strana
strana
Hrušovský, Ján
Hudačik, Matej
Hudák, Michal
Hudec, Pavol
Hübnerová, Gabriela
Koniar, Pavol
Koričanský, Pavel
Kovalevský, Mieroslav
Kováč, Dušan
Krasko, Ivan
Kráľ, Janko
Krčméry, August Horislav
45, 79
37
18
25
66
19, 31
17, 38, 61,
82
Krčméry, Miloslav
38
Krcha, Juraj
4
Kriak, Martin
17, 32
Kriška, Samuel
56
Križanský, Ján
7
Krno, Miloš
78
Krno, Vladimír
45
Kubáni, Ľudovít
54
Kubány, Valér
66
Kubíni, Rudolf
67, 68
Kubínyi, Peter
45, 53
Kudelka, Jozef
83
Kuchta, Samuel Víťazoslav 6, 23, 47, 67
Kuchta, Víťazoslav
23
Kvetko, Martin
8, 36
Kyčka, Karol
35
6, 28
36
18
61
3
CH
Chalúpka, Ján
Chazár, Andrej
Chovanec, Jaroslav
Chrapán, Dušan
Chrapán, Milan
66
50
43
16
21
I
Ignaty, Ján
Ilečko, Alexander
Ilečko, Jozef
Ižó, Mikuláš
59, 79
28
26
49
J
Jakabčic, Michal
Jamrich, Pavol
Jasenka, Ján
Jesenský, Fedor
Jesenský, Janko
Jozeffy, Pavol
53, 69
9, 51
17, 62
77
58
42
L
Laciak, Emil Bohuslav
Laciak, Ondrej
Lackner, Ladislav
Lapárová, Magdaléna
Lapšanský, Marián
Lauček, Daniel Záboj
Lauček, Imrich
Laurentzy, Ján
Lehocký, Gustáv
Lichard, Daniel Gabriel
Liskai, Ján
Littloch, Karel
Lojko, Gustáv
Lojková-Zajacová, Zuzana
Longauer, Alojz
Lovassy, Alexander
Lovčáni, Ján
Loyová, Mária
Löcherer, Tomáš
Lukáč, Viktor
K
Kachnič, Andrej
Karlovszky, Gejza
Kármán, Zoltán
Kaňa, Pavol
Kelco, Pavol
Kellner, Samuel
Klačko, Rudolf
Klokoč, Ondrej
Kmeti, Pavol
Kolbenheyer, Tibor
Kollár, Samuel
Koncsol, László
Končko, Július
37
56, 63
54
65
46
29
31
45
55
81
10, 52
19, 64
12, 29
87
33
6, 46
32
33, 78
80
63, 64
59
57
25, 28
74, 83
47, 76
4, 22
20, 64
19, 64
39
13, 21
71
42
64
50
strana
strana
M
Macák, Anton
Madách, Peter
Maderspach, Lívius
Magda, Pavol
Magic, Dezider
Majba, Ján
Malatinec, Štefan
Maliak, Jozef
Maliak, Štefan
Malovcová, Božena
Manica, Branislav
Mariani, Emil
Marikovský, Gustáv
Marikovský, Juraj
Markovič, Július
Markovič, Pavol
Markuš, Alexander
Martinelli, Anton
Marušiak, Peter
Matejovský, Samuel
Matúšik, Andrej
Medvedský, Karol
Meško, Mikuláš
Mičátek, Ľudovít Alexander
Mihálik, Dezider ml.
Michálek, Emanuel
Mikszáth, Kálmán
Mikuláš, Ľudovít
Milčák, Marián
Mináč, Ján
Mináč, Vladimír
Mináčová, Libuša
Mišovic, Michal
Mlynárik, Vojtech
Molnár, Štefan
Moncoľ, Pavol
Moravčík, Ján Prostoslav
Moravčíková, Zuzana
Morvay, Eugen
Murányi, Štefan
Nierensee, Jozef
15
Nosák, Bohumil Teofil
80
Nosák, Timotej Ignác Bohuslav 30, 76
Novákovics, Vojtech
9
Novákovič, Július
29
35, 38
56
42
9, 21
55
5, 43
41
4, 42
12
27
50
63
62, 64
55
14, 57
82
43
70
29
60
29
37
41, 62
28
3, 42
54
49, 73
21, 35
11
41, 66
69, 80
53, 65
46
13, 27
67
48, 78
58
17, 39, 62, 84
48, 79
82
O
Ochrnjal, Ondrej
78
Oravcová, Zlatica
65, 81
Oravec, Daniel
11
Orlovský, Jozef
51
Ormis, Fedor
16
Ormis, Samuel
12, 54
Ormisová-Maliaková, Marína 59, 69
P
Palečka, Zdenko
73
Pasiar, Štefan
62
Paučo, Jozef
56
Pauliny, Gregor
3, 42
Pecník, František Eduard
5, 44
Pekár, Ľudovít
48, 76
Penzel, Anton
13, 24, 56, 69
Perjéssy, Michal
30
Petráš, Ján
4, 43
Péter, Michal
77, 84
Pillman, Štefan Vavrinec
8, 22, 48, 66
Plachý, Ondrej
41
Pleško, Michal
15, 31
Poboček, Peter
31, 76
Pobožný, Róbert
49
Pósa, Lajos
46
Praslička, Milan
46
Prasličková-Piskoriková, Mária 7, 37
Prekopp, Ivan
70, 80
Profant, Pavol
4, 23
Putra, Eduard
41
R
N
Nagaj, Ondrej
Nandrássy, Gustáv Florián
Nandrássy, Matej
Neogrády, Antal
Raab, Viliam
Rakusa, Ilma
Rayman, Ákoš
Rábély, Mikuláš
5
32, 33
28
20, 39, 64, 83
88
34
59
44
57
strana
strana
Rády, Štefan
Rákay, Anton
Rátvay, Gejza
Remenik, Karol
Repická, Alma
Reuss, Adolf Titus
Reuss, Gustáv Maurícius
Reuss, Július Gustáv
Reuss, Ľudovít Adolf
Reuss, Samuel
Richter, Aladár
Roháč, Oskár
Roháček, Jozef
Rohn, Josef
Rojko, Andrej
Rolinec, Ľubomír
Rombauer, Teodor
Rotarides, Michal
Rovný, Miroslav
Rudnay, Gyula
Rybárik, Xavér
Strinka, Rudolf
Studený, František
Stuchlý, Karol
Surovec, Jakub
Susai, Anton
Sýkora, Ľudovít Pavel
Sýkora, Pavol
Szentiványi, Arpád
52
48
52, 56
46
28
27
15
20, 31
11
39, 83
78
35
74
49, 82
83
7
56
14, 31
23, 25
73
70, 75
Š
Šárik, Ľubomír
Šestina, Tibor
Šestina, Vladimír
Šimkovič, Ján
Šišák, Ján
Škultéty, August Horislav
Škrovina, Oto
Šmál, Andrej
Šparnensis, Eugen Vrahobor
Šramko, Pavol
Šramko, Peter Pavel
Štefánik, Ján
Štefko, Koloman
Štepita, Ján
Štítnická, Jarmila
Štítnický, Ctibor
Šturmann, Martin
Šufliarsky, Karol
Šulek, Augustín
Šulek, Gašpar
Šulek, Matej
Švehla, Pavol
S
Sabó, Michal
Sartorius, Eliáš
Sartorius, Daniel
Sekerka, Anton
Semian, Michal
Senko, Mikuláš
Sentiváni, Karol
Sentpéteri, Jozef
Sepeši, Ján
Scholz, Viliam
Schrenkel, Vojtech
Schwartz, Jozef Viktor
Simon, Melichar
Sinovic, Michal
Slávik, Juraj
Slobodník, Milan
Sokolík, Andrej
Sommer, Július
Somor, Ján
Sontág, Daniel
Sontág, Pavol
Storno, František
Straka, Ján Miloslav
33
57
52, 80
54, 58
28
18, 75
54, 71
6
18, 23, 63, 67
15, 59
74
20
22, 31
9, 36, 49, 53
74
62, 78
42
68
71
45, 67
32, 38
18, 38
33
30
38
20
83
30
19
60, 74
41
69
7
23
8
70
32, 78
83
18, 26
38
16, 60
10, 51
60, 80
73
34
46
79, 80
36
57, 70
8, 11
79
50
47
T
Takáč, Miloslav
Takáč, Samuel
Telek, Anton Alexander
Terray, Karol
Terray, Pavol
Terray, Štefan
Textorisová, Izabela
Thrun, Rudolf
Tichý, Július
Tomášek, Ján Pavel
Tomášik, Samuel
89
79
60
51, 81
16, 38, 60, 83
22, 25, 69, 70
77
17
73
49
33, 38
36
strana
strana
Tompa, Mihály
Tóth, Eugen
Trizna, Marián
81
82
63, 81
Ž
Žarnovický, Július
Žiak, Anton
U
Uhrin, Marcel
Urbanová, Judita
Újházy, Viliam
25
7, 47
62
V
Valaský, Pavol
Valášek, Ján
Valentini, Ján
Vanovič, Ján
Vansa, Ján
Vansa, Ľudovít
Vansová, Terézia
Venich, Adalbert
Vereb, Ladislav
Veres, János
Veres, Samuel
Vešelényi, František
Viest, Dušan
Viest, Ivan
Viest, Karol Ladislav
Viest, Rudolf
Viest, Rudolf
Viestová, Jana
Vígh, Rózsa
Vozár, Samo
Vraný, Václav
Výrostek, Ján
27, 74
30
82, 83
35, 80
65, 79
44
77, 82
16, 60
30, 32
5, 44
77, 84
29, 76
34
37
50, 81
14, 58
11
34
80
57
24, 68
75
Z
Záborský, Jonáš
Záturecký, Peter
Zoch, Ivan Branislav
Zoch, Pavol Peter
Zoch, Stanislav
15
80
26
9, 33
25, 27
90
32
82
Gemerská Ves
Koncsol, László
Bátka
Venich, Adalbert
Gemerské Teplice – Jelšavská Teplica
Majba, Ján
Tomášek, Ján Pavel
Tomášik, Samuel
Behynce
Tompa, Mihály
Čerenčany
Krno, Miloš
Krno, Vladimír
Kollár, Samuel
Gemerský Jablonec
Rojko, Andrej
Dolné Zahorany
Tóth, Eugen
Gortva
Adorján, Baltazár
Drienčany
Buzágh, Aladár
Čipka, Jonatan Dobroslav
Dobšinský, Pavol Emanuel
Liskai, Ján
Pecník, František Eduard
Vraný, Václav
Hnúšťa
Antal, Emil
Bartolomeides, Ján Ladislav
Bosý, Michal
Faluba, Ján
Fáy, Gustáv
Francisci-Rimavský, Ján
Golema, Andrej
Holko, Matej st.
Hoznek, Ľudovít
Hörk, Jozef
Hudec, Pavel
Jasenka, Ján
Kubínyi, Peter
Mináč, Vladimír
Pasiar, Štefan
Rákay, Anton
Rybárik, Xaver
Štefko, Koloman
Terray, Štefan
Držkovce
Dúdor, István
Neogrády, Antal
Gemer
Botto, Ján
Czékus, István
Holko, Matej st.
Homola, Štefan Václav
Hoznek, Ľudovít
Hroboň, Samo Bohdan
Kráľ, Janko
Krčméry, August Horislav
Magda, Pavol
Marušiak, Peter
Moravčíková, Zuzana
Penzel, Anton
Reuss, Ľudovít Adolf
Sontág, Daniel
Sontág, Pavol
Sýkora, Ľudovít Pavel
Szentiványi, Arpád
Šparnensis, Eugen Vrahobor
Šturmann, Martin
Terray, Karol
Tomášek, Ján Pavel
Záborský, Jonáš
Hnúšťa – Hačava
Hrebenda, Matej
Klokoč, Ondrej
Pauliny, Gregor
Hnúšťa – Likier
Lovčáni, Ján
Poboček, Peter
Stuchlý, Karol
Újházy, Viliam
Hodejov
Kubíni, Rudolf
Šufliarsky, Karol
91
Horné Zahorany
Kubáni, Ľudovít
Chanava
Tompa, Mihály
Hostišovce
Pecník, František Eduard
Chyžné
Gallo, Ján
Tomášik, Samuel
Hrachovo
Glosius, Ján
Markovič, Július
Markovič, Pavol
Mišovic, Michal
Sartorius, Eliáš
Straka, Ján Miloslav
Šramko, Peter Pavel
Štefko, Koloman
Viest, Rudolf
Vozár, Samo
Jelšava
Bohuš, Zoltán
Cais, Miloslav
Ferjenčík, Samuel
Hajster, Ľudovít
Hoznek, Ján Samoslav
Križanský, Ján
Mikuláš, Ľudovít
Oravec, Daniel
Prasličková-Piskoriková, Mária
Rolinec, Ľubomír
Sartorius, Eliáš
Vereb, Ladislav
Viestová, Jana
Hrnčiarska Ves
Rojko, Andrej
Hrnčiarska Ves – Pondelok
Bakulíny, Michal Miloslav
Bodický, Michal
Bosý, Michal
Glosius, Ján
Kollár, Samuel
Matejkovský, Samuel
Oravcová, Zlatica
Pekár, Ľudovít
Kameňany
Bakulíny, Michal Miloslav
Hajster, Ľudovít
Nandrássy, Matej
Sartorius, Eliáš
Klenovec
Albíni, Fedor
Bancíková, Mária
Brádňan, Ján
Engler, Ľudovít Ondrej
Hroboň, Ján Vladimír
Hruška, Ondrej
Ignaty, Ján
Jakabčic, Michal
Kelco, Pavol
Koniar, Pavol
Kubány, Valér
Mináč, Ján
Mináč, Vladimír
Moncoľ, Pavol
Moravčík, Ján Pravoslav
Moravčíková, Zuzana
Pauliny, Gregor
Pecník, František Eduard
Petráš, Ján
Šramko, Pavel
Šramko, Peter Pavel
Hrnčiarske Zalužany
Bakšová, Danka
Chovanec, Jaroslav
Magic, Dezider
Schwartz, Jozef Viktor
Hrušovo
Fábry, Štefan
Pecník, František Eduard
Putra, Eduard
Thrun, Rudolf
Urbanová, Judita
Hrušovo-Striežovce
Dúžik, Ján
Husiná
Bacskai, Vojtech
92
Výrostek, Ján
Žiak, Anton
Kraskovo
Oravcová, Zlatica
Pecník, František Eduard
Reuss, Samuel
Škultéty, August Horislav
Muráň
Beňo, Jozef
Bohúň, Peter Michal Slavomír
Čech, Ján Eugen
Farkaš, Ladislav
Macák, Anton
Nosák, Timotej Ignác Bohuslav
Sekerka, Anton
Strinka, Rudolf
Vereb, Ladislav
Vešeléni, František
Krokava
Hrebenda, Matej
Nandraž
Kriak, Martin
Kyjatice
Golema, Andrej
Vraný, Václav
Neporadza
Balog, Samuel
Konrádovce
Vígh, Rózsa
Nižný Skálnik
Holko, Matej
Holko, Matej st.
Hoznek, Ľudovít
Laurentzy, Ján
Majba, Ján
Sabó, Michal
Somor, Ján
Lipovec
Pecník, František Eduard
Urbanová, Judita
Lubeník
Braun, Bedřich
Frák, Gustáv
Hajster, Ľudovít
Hotový, Věroslav
Kriak, Martin
Malovcová, Božena
Rolinec, Ľubomír
Ostrany
Praslička, Milan
Otročok
Balog, Samuel
Rotarides, Michal
Lukovištia
Krasko, Ivan
Mariani, Emil
Petráš, Ján
Ožďany
Batizfalvi, Samuel
Bartolomeides, Ladislav
Bosý, Michal
Botto, Ján
Fabri, Gregor
Fábry, Ján
Fábry, Samuel
Francisci-Rimavský, Ján
Haluška, Matej
Holko, Matej
Holko, Matej st.
Chalúpka, Ján
Chovanec, Jaroslav
Ignaty, Ján
Kubáni, Ľudovít
Mokrá Lúka
Strinka, Rudolf
Šturmann, Martin
Muránska Dlhá Lúka
Krcha, Juraj
Kvetko, Martin
Muránska Huta
Prasličková-Piskoriková, Mária
Muránska Lehota
Senko, Mikuláš
93
Mišovic, Michal
Reuss, Samuel
Sartorius, Daniel
Straka, Ján Miloslav
Šulek, Matej
Terray, Karol
Revúca
Almášiová, Zuzana
Anzloch, Štefan
Augustíni, Bohdan
Bancík, Samuel
Banšell, Koloman
Baran, Miroslav
Barbierik, Titusz
Barčinová, Iveta
Bartho, Štefan
Beblavý, Pavel
Belán, Ján Gustáv
Beľák, Anton
Beňo, Jozef
Berecz, Ladislav
Bodický, Samuel
Bodický, Michal
Bohuš, Zoltán
Bohúň, Peter Michal
Slavomír
Boor, Ján Jaromír
Botto, Ján
Botto, Július
Braun, Bedřich
Brocko, Ján
Cais, Miloslav
Cipciar, Ján
Čech, Ján Eugen
Daxner, Ivan
Daxner, Samo
Daxner, Štefan Marko
Daxnerová, Mária
Dérer, Ján
Dianiška, Gašpar
Ďurinda, Miroslav
Eibner, Vladimír
Eibner, Miroslav
Engler, Ľudovít Ondrej
Ferdinandy, Aladár
Ferdinandy, Ľudovít
Ferdinandy, Pavol
Fojtík, Juraj
Francisci-Rimavský, Ján
Frák, Gustáv
Fuhrmann, Július
Gallay, Cyril
Gallo, Ján
Gál, Vladimír
Geško, Ján
Gömöry, Ondrej
Padarovce
Hoznek, Ľudovít
Pecník, František Eduard
Pondelok pozri Hrnčiarska Ves – Pondelok
Radnovce
Pósa, Lajos
Ratková
Bachát-Dumný, Daniel
Bartolomeides, Ladislav
Beláni, Samuel
Bielek, Andrej
Čipka, Jonatan Dobroslav
Ďurinda, Miroslav
Faluba, Ján
Gallay, Cyril
Haluška, Matej
Jamrich, Pavol
Jasenka, Ján
Paulíny, Gregor
Sartorius, Gregor
Semian, Michal
Sinovic, Michal
Šmál, Andrej
Šramko, Pavol
Šulek, Augustín
Textorisová, Izabela
Ratkovské Bystré
Baran, Miroslav
Bolfík, Július
Farkaš, Ladislav
Jasenka, Ján
Kollár, Samuel
Lapárová, Magdaléna
Nagaj, Ondrej
Pecník, František Eduard
Sekerka, Anton
94
Matúšik, Andrej
Medvedský, Karol
Mičátek, Ľudovít Alexander
Mikuláš, Ľudovít
Milčák, Marián
Mlynárik, Vojtech
Nandrássy, Gustáv Florián
Nandrássy, Matej
Nierensee, Jozef
Nosák, Timotej Ignác Bohuslav
Novakovič, Július
Novákovics, Vojtech
Oravec, Daniec
Ormis, Fedor
Ormis, Samuel
Perjéssy, Michal
Pleško, Michal
Poboček, Peter
Prasličková-Piskoriková, Mária
Raab, Viliam
Repická, Alma
Reuss, Adolf Titus
Reuss, Gustáv Maurícius
Reuss, Július Gustáv
Reuss, Ľudovít Adolf
Reuss, Samuel
Roháč, Oskár
Rolinec, Ľubomír
Rovný, Miroslav
Sekerka, Anton
Senko, Mikuláš
Slávik, Juraj
Sokolík, Andrej
Sommer, Július
Strinka, Rudolf
Susai, Anton
Šestina, Tibor
Šestina, Vladimír
Šimkovič, Ján
Škultéty, August Horislav
Šramko, Pavol
Šramko, Peter Pavel
Štepita, Ján
Šturmann, Martin
Šulek, Augustín
Terray, Karol
Terray, Pavol
Tomášik, Samuel
Uhrin, Marcel
Urbanová, Judita
Grega, Andrej
Hajný, František
Hajster, Ľudovít
Háková, Zuzana
Halaša, Andrej
Hanausek, Gustáv
Hanzloch, Štefan
Harman, Karol
Hlaváč, Samuel Bohdan
Hodoš, František
Hodža, Ján Miloslav
Holub, Jozef Kvetoslav
Homola, Alexander
Homola, Rudolf
Homola, Štefan Václav
Hotový, Věroslav
Hoznek, Ľudovít
Hrenčík, Drahotín Karol
Hrušovský, Ján
Hudačik, Matej
Hudák, Michal
Hübbnerová, Gabriela
Chrapán, Dušan
Chrapán, Milan
Ilečko, Alexander
Ilečko, Jozef
Jamrich, Pavol
Jasenka, Ján
Kachnič, Andrej
Kellner, Samuel
Končko, Július
Koričanský, Pavel
Kováč, Dušan
Kovalevský, Mieroslav
Kriak, Martin
Krčméry, Miloslav
Križanský, Ján
Kvetko, Martin
Laciak, Emil Bohuslav
Lackner, Ladislav
Lehocký, Gustáv
Lojko, Gustáv
Lojková-Zajacová, Zuzana
Longauer, Alojz
Lovassy, Alexander
Macák, Anton
Maliak, Štefan
Malovcová, Božena
Markovič, Július
Marušiak, Peter
95
Bodor, Štefan
Bohuš, Eugen
Bolfík, Július
Bolkay, Štefan
Botto, Július
Buzágh, Aladár
Csíder, Karol
Čordás, Jozef
Daxner, Vladimír
Décsy, Samuel
Dúdor, István
Dúžik, Ján
Ďurovič, Ján
Eibner, Miroslav
Eibner, Vladimír
Faluba, Ján
Fábry, Ján
Ferdinandy, Ľudovít
Ferjenčík, Samuel
Ferenczy, István
Gál, Vladimír
Golema, Andrej
Gwerková-Göllnerová, Alžbeta
Győry, Dezső
Handzo, Ctibor Ján
Hatvani, István
Holéczy, Mikuláš
Holéczy-Jaczková, Elena
Homola, Alexander
Hoznek, Ľudovít
Hörk, Jozef
Hroboň, Ján Vladimír
Hruška, Ondrej
Hudec, Pavel
Chovanec, Jaroslav
Ignaty, Ján
Ižó, Mikuláš
Jamrich, Pavol
Jesenský, Fedor
Jesenský, Janko
Karlovszky, Gejza
Kármán, Zoltán
Klokoč, Ondrej
Kolbenheyer, Tibor
Koncsol, László
Koniar, Pavol
Krasko, Ivan
Kriška, Samuel
Krno, Miloš
Krno, Vladimír
Valášek, Ján
Vanovič, Ján
Venich, Adalbert
Vereb, Ladislav
Viest, Dušan
Viest, Ivan
Viest, Rudolf
Viestová, Jana
Vraný, Václav
Zoch, Ivan Branislav
Zoch, Stanislav
Žarnovický, Július
Rimavská Baňa
Bartolomeides, Ladislav
Glosius, Ján
Holko, Matej
Kmeti, Pavol
Kubáni, Ľudovít
Rimavská Píla
Hrebenda, Matej
Lauček, Daniel Záboj
Lauček, Imrich
Paučo, Jozef
Paulíny, Gregor
Vansa, Ján
Vansa, Ľudovít
Vansová, Terézia
Rimavská Seč
Lapárová, Magdaléna
Štítnická, Jarmila
Rimavská Sobota
Adorján, Baltazár
Alberty, Július
Andrík, Pavol
Antal, Emil
Antoš, Kamil
Augusta, Jaroslav
Bajan, Michal
Bakšová, Danka
Balog, Samuel
Bancík, Samuel
Baran, Miroslav
Batizfalvi, Samuel
Bernolák, Ferdinand
Blahová, Lujza
Bodon, Jozef
96
Kubáni, Ľudovít
Kubány, Valér
Kudelka, Jozef
Kuchta, Samuel Víťazoslav
Laciak, Ondrej
Lapárová, Magdaléna
Lichard, Daniel Gabriel
Littloch, Karel
Lojko, Gustáv
Loyová, Mária
Löcherer, Tomáš
Lukáč, Viktor
Madách, Peter
Majba, Ján
Malatinec, Štefan
Maliak, Jozef
Marikovský, Gustáv
Marikovský, Juraj
Markovič, Július
Markuš, Alexander
Martinelli, Anton
Meško, Mikuláš
Mihálik, Dezider ml.
Michálek, Emanuel
Mikszáth, Kálmán
Mináčová, Libuša
Molnár, Štefan
Moravčíková, Zuzana
Oravcová, Zlatica
Pasiar, Štefan
Paučo, Jozef
Petráš, Ján
Péter, Michal
Plachý, Ondrej
Pósa, Lajos
Prekopp, Ivan
Profant, Pavol
Putra, Eduard
Rády, Štefan
Rakusa, Ilma
Rábély, Mikuláš
Rády, Štefan
Rátvay, Gejza
Rayman, Ákoš
Richter, Aladár
Rohn, Josef
Rudnay, Gyula
Rybárik, Xaver
Senko, Mikuláš
Sentpéteri, Jozef
Schrenkel, Vojtech
Schwartz, Jozef Viktor
Somor, Ján
Šárik, Ľubomír
Šisák, Ján
Škrovina, Oto
Šufliarsky, Karol
Švehla, Pavol
Takáč, Miloslav
Takáč, Samuel
Telek, Anton Alexander
Terray, Karol
Terray, Pavol
Terray, Štefan
Tichý, Július
Tompa, Mihály
Trizna, Marián
Urbanová, Judita
Újházy, Viliam
Valaský, Pavol
Vanovič, Ján
Vansová, Terézia
Veres, János
Veres, Samuel
Viest, Karol Ladislav
Vozár, Samo
Výrostek, Ján
Záturecký, Peter
Zoch, Pavol Peter
Rimavské Brezovo
Benczúr, Ján
Bosý, Michal
Fábry, Samuel
Holko, Matej
Kubáni, Ľudovít
Palečka, Zdenko
Pauliny, Gregor
Remenik, Karol
Sabó, Michal
Sýkora, Pavol
Valentini, Ján
Rimavské Janovce
Cibulka, Dezider
Fábry, Ján
Ižó, Mikuláš
Michálek, Emanuel
Murányi, Štefan
Ormis, Samuel
97
Daxner, Ivan
Daxner, Ján
Daxner, Samo
Daxner, Štefan Marko
Daxner, Vladimír
Daxner, Vladimír Milan
Daxnerová, Mária
Dianiška, Daniel
Dianiška, Fraňo
Dianiška, Gašpar
Faluba, Ján
Ferenczy, István
Fízel, Ján
Fogta, Alfréd
Gál, Vladimír
Glosius, Ján
Hajko, Vladimír
Holko, Matej st.
Hudec, Pavol
Jozeffy, Pavol
Kaňa, Pavol
Koniar, Pavol
Krčméry, August Horislav
Kriška, Samuel
Kuchta, Samuel Víťazoslav
Lapárová, Magdaléna
Lapšanský, Marián
Lauček, Imrich
Lichard, Daniel Gabriel
Lojko, Gustáv
Lojková-Zajacová, Zuzana
Loyová, Mária
Maderspach, Lívius
Maliak, Jozef
Manica, Branislav
Mináč, Vladimír
Morvay, Eugen
Neogrády, Antal
Nosák, Bohumil Teofil Tertulián
Nosák, Timotej Ignác Bohuslav
Orlovský, Jozef
Ormisová-Maliaková, Marína
Pasiar, Štefan
Pecník, František Eduard
Penzel, Anton
Pobožný, Róbert
Reuss, Samuel
Roháček, Jozef
Rohn, Josef
Rojko, Andrej
Storno, František
Rimavské Zalužany
Holéczy-Jacková, Elena
Moncoľ, Pavol
Rovné
Ignaty, Ján
Rybník
Homola, Štefan Václav
Lapárová, Magdaléna
Petráš, Ján
Sása
Sekerka, Anton
Sirk
Belán, Ján Gustáv
Cais, Miloslav
Frák, Gustáv
Geško, Ján
Háková, Zuzana
Jasenka, Ján
Laciak, Ondrej
Širkovce
Balog, Samuel
Molnár, Štefan
Teplý Vrch
Dúdor, István
Tisovec
Alberty, Július
Augusta, Jaroslav
Baran, Miroslav
Bosý, Michal
Brádňan, Ján
Brocko, Ján
Bukvová-Daxnerová, Viera
Clementis, Ľudovít
Clementis, Vladimír
Čech, Gustáv
Čech, Ján
Čipka, Ján
Čipka, Jonatan Dobroslav
Čunderlík, Ľubor
Daxner, Cyril
Daxner, Igor
98
Sepeši, Ján
Scholz, Viliam
Studený, František
Surovec, Jakub
Škultéty, August Horislav
Štefánik, Ján
Štítnický, Ctibor
Šulek, Gašpar
Šulek, Matej
Takáč, Miloslav
Takáč, Samuel
Újházy, Viliam
Venich, Adalbert
Vraný, Václav
Vyšný Skálnik
Botto, Ján
Golema, Andrej
Sabó, Michal
Žíp
Balog, Samuel
Tornaľa
Bolfík, Július
Braun, Bedřich
Dúdor, István
Farkaš, Ladislav
Nagaj, Ondrej
Simon, Melichar
Slobodník, Milan
Vereb, Ladislav
Veres, János
Turčok
Kriak, Martin
Veľké Teriakovce
Holko, Matej
Holko, Matej st.
Veľký Blh
Bajan, Michal
Vešeléni, František
Vrbovce
Ambrozi, Juraj
Beblavý, Pavel
Vyšná Pokoradz
Alberty, Július
Bosý, Michal
Hoznek, Ján Samoslav
Hörk, Jozef
Oravcová, Zlatica
Urbanová, Judita
99
MDT: 929(437.655)“2010/2012“
Názov: Kalendár výročí osobností okresov Revúca
a Rimavská Sobota na roky 2010–2012
Zostavila: Silvia Bodorová (1976)
Zodp.: PhDr. Táňa Mikitová
Graf. úprava: Bc. Rita Herczegová
Vydala: Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Rok vydania: 2010
Počet strán: 99
Náklad: 40 ks
ISBN: 978-80-88766-61-2
EAN: 9788088766612
Download

Registre 2010-2012