Farnosť Sv. Rodiny
Ul. Svätej rodiny 1, 040 22 Košice  055/ 799 42 55-7
Farár: Ján Urban  Kapláni: M. Harakaľ, F. Voľanský, Ľ. Miškovič
Kancelária FÚ: pondelok – piatok: po večernej sv. omši v týždni; www.svrodina.sk
JÚL-AUGUST 2014
Z pracovného stola 
Letné dva mesiace sú obdobím prázdnin a dovoleniek. Potrebujú si oddýchnuť tak
študenti ako aj pracujúci. Je zdraviu prospešné na určitý čas zmeniť každodenné
prostredie a rytmus pracovných týždňov. Nie všetko má však dovolenku. Láska je
láskou, iba keď je non stop. Vernosť je vernosťou, iba keď je celoživotná. Pravda je
skutočnou, iba keď je pravdou bez prestávky. Podobne to platí o vzťahoch medzi
manželmi, v rodine, k priateľom a aj o vzťahu k Bohu.
Boh nemá prázdniny a modlitba nemá dovolenku. Jedno malé dovolenkové
odporúčanie na základe skúsenosti: Keď pôjdete kdekoľvek, urobte všetko preto, aby ste
zašli do kostola a vo veľkomestách do katedrály. Nadchnete sa ich krásou a objavíte
v nich ľudí na modlitbe. Možno ich nebude veľa, ale určite tam budú, straší i mladší,
rôznej národnosti a pleti. Budete povzbudení.
Dostal som sa k obrázku s názvom:
Žiadna plážová stolička, žiaden problém...
a k tomu bola dopísaná úvaha o modlitbe:
Modlitba si vyžaduje čas, ale nič viac.
Žiaden kostol, žiadna kaplnka, žiadne kadidlo?
Žiadna kázeň, žiaden spevokol? Žiaden problém...
Všetko čo potrebujem k modlitbe som ja a čas,
pretože Ty, Pane, si vždy
v mojom dome, v aute či tam, kde pracujem,
na pobreží, na stráni, v parku,
na horách, v lese, v mojej izbe...
Ty, Pane, si stále
v mojej mysli a v mojich myšlienkach,
v mojom srdci a v mojich snoch,
v mojich nádejach a v mojich obavách,
v hĺbke mojej duše.
K modlitbe je potrebný čas, nič viac.
Pane, pomôž mi dnes nájsť ten čas,
pomôž mi nájsť si ten čas hneď teraz...
Žiaden problém...
Ak si dokážeme denne nájsť čas pre modlitbu náš život bude sprevádzaný trvalou
obnovu viery a živým vzťahom s Bohom.
Pekné prázdniny, radosť z oddychu, požehnaný čas dovolenky.
OZNAMY
5. júl  sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov – 700,800,930,1800 už ned.
6. júl  Levoča odpust 1000 celebruje o. kardinál Jozef Tomko
19. júl  deň farskej adorácie 700 - 1800
20. júl  Gaboltov-odpust 1030 clebruje o. kardinál Jozef Tomko
26. júl  sv. Joachim a sv. Anna, rodičia Panny Márie
6. august  Premenenie Pána, sviatok
15. august  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
24. august  celoslovenská púť mužov v Gaboltove
 ZMENY
 SV. OMŠE - 1. JÚL – 31. AUGUST - vypadávajú sv. omše v nedeľu o 11:00 a vo
štvrtok o 16:30.
 KANCELÁRIA – počas prázdninových mesiacov po večernej sv. omši v týždni.
 PERSONÁLNE – Vdp. Ľuboš Juraško, ktorý bol v našej farnosti na diakonskej
praxi odišiel za kaplána do farnosti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.
Príde k nám Vdp. Ľubomír Miškovič, kaplán z farnosti Sečovce.

Sviatosť manželstva príjmu:
v našom kostole
Július Drozda  Slavomíra Sidorová  05.7. o 1530 hod.
Peter Matvija  Jaroslava Dzurová  05.7. o 1700 hod.
Jozef Tresa  Petronela Jesenská  02.8. o 1600 hod.
Viktor Bauer  Mária Čičváková  09.8. o 1500 hod.
Tomáš Šmíd  Lívia Kolníková  16.8. o 1600 hod.
Mikuláš Mura  Monika Skurkaiová  23.8. o 1600 hod.
Roman Šanta  Daniela Mervová  30.8. o 1500 hod.
Róbert Oravec  Jana Šariková  30.8. o 1600 hod.
v inej farnosti
Bohuslav Vizváry  Miroslava Pitnerová  05.7. Farnosť sv. Alžbety - Košice
Lukáš Šidlovský  Lucia Kollárová  26.7. Farnosť sv. Alžbety - Košice

Darcovia v Júni
UPRATOVANIE KOSTOLA: v piatok po
večernej sv. omši, prosíme o pomoc:
100: r. FI
4/7 – VI. sk. 11/7 – VII. sk. 18/7 – VIII. sk.
25/7 – I. sk. 1/8 – II. sk.
8/8 – III. sk.
15/8 – IV. sk. 22/8 – V. sk. 29/8 – VI. sk.
20: r.GA2x, r. VE,
Zbierka 6/2014: 535,- €
....
Spolu: 695,-
Číslo bankového účtu farnosti:
5034785574/0900
POZÝVAME VÁS NA SLÁVENIE EUCHARISTIE
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ NA MESIAC JÚL
1
2
3
4
utorok
streda
štvrtok
piatok
06.30
06.30
06.30
06.30
Na úmysel darcu
†Jozef (Ondira)
†Štefan, Margita
Za bratstvo BSJ
18.00
18.00
18.00
18.00
†Mária,Alžbeta,Ján,Mária,Eugen,František
5
sobota
07.00 Za skoré víťazstvo NSPM
08.00 *Jozef, Mária
09.30
18.00
†Mária, Albert
*Anna 70r.
6
nedeľa
07.00 Za farnosť
08.00 Za ružencové bratsvo
09.30
18.00
*r Vidiščáková
*Anton, Mária 45r. sob
7
8
9
10
11
12
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
*Jozef 60r. (Suchý)
†Anna (Kuzmová)
*Gitka (Šoltýsová)
†Alžbeta (Egedova)
†Ján, Helena, František
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
13
nedeľa
07.00 †Štefan, Margita, Michal, Magdaléna
08.00 Za neokatechumenátne spoločenstvo
09.30
18.00
*Marek, Silvia
14
15
16
17
18
19
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Za spoločenstvo matiek
†r. Slivkova, Kolcunova, Sabova
†Mária, František (Farkaš)
*Matej
*Anna, Marián s r.
*Na úmysel darcu
20
nedeľa
07.00 *Ján, Michal, František, Ľubomír
08.00 *Róbert 40r.
09.30
18.00
Za združenie rodín NSPM
*Valéria s r. (Péterová)
21
22
23
24
25
26
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
†Martin (Turlík 1 výr.)
†Ján, Anna, Dorota, Jozef
†r. Vaľkova,Mačakova,Palenčárova
†Anna, Štefan, Anna, Ján
†Lívius, Leonard 1 výr.
†Štefan, Margita, Štefan, Helena
27
nedeľa
07.00 *Pavol, Andrej
08.00 *Milan, Valéria 40r. sob
09.30
18.00
Za farnosť
*Michal, Emília, Beáta, Ladislav
28
29
30
31
pondelok
utorok
streda
štvrtok
06.30
06.30
06.30
06.30
18.00
18.00
18.00
18.00
†Ján, Mária, Katarína
†Anna (Veberová)
*Gabriela s r.
*Katarína (Juhászová)
†Margita
†Jozef, Alžbeta, Juraj, Mária
†Fedor,Viera,Jolana,Mikuláš,Zuzana
*Páter Elias Vella
†Peter (Vít)
†Michal, Anna
†Mária, Pavol
*Matúš, Samuel, Barbora s r.
*Ján (Urban, farár)
*Páter Elias Vella
*Anna (Halajková)
*Marcel
†Anna
*Liliana, Samuel
†Andrej, Mária, Ján, Anna
*Páter Elias Vella
†Ladislav
† r. Oravcova
*Rimárova, Marciova
†Štefan, Agnesa, Štefan (Čigaš)
†Jana (Pirošková 1. výr)
*Anna (Servatková)
Za kňazov,rehoľníkov,misionárov
*Na úmysel darcu
†Eva (Durná)
*Matej
*Tomáš,Martina(f),Patrik,Adriana(f)

 Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac JÚL
Všeobecný: Aby šport vždy bol príležitosťou na ľudské bratstvo a rast.
Evanjelizačný: Aby Duch Svätý podporoval prácu laikov, ktorí ohlasujú evanjelium
v najchudobnejších krajinách.
Úmysel KBS: Aby čas dovoleniek a prázdnin bol naplnený vnútorným pokojom a oddychom.
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ NA MESIAC AUGUST
1
2
piatok
sobota
06.30
07.00
Za bratstvo BSJ
Za skoré víťazstvo NSPM
18.00
18.00
*Mária s r. Katarína, Martin
†Ján, Anna, Dorota, Jozef
3
nedeľa
07.00
08.00
Za farnosť
Za ružencové bratsvo
09.30
18.00
*r. Skubeňova, Rohaľova
*Matej
4
5
6
7
8
9
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
†Alžbeta (Egedova)
†Štefan, Anton
†Štefan,Imrich,Mária,Ján,Mária
† r. Urbanova, Šinajova
†Štefan 1 výr.
†r. Podracka, Ëröšova
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Za spoločenstvo matiek
*Eva s r.
†r. Kuzmova, Péterova
10
nedeľa
07.00
08.00
Za farnosť
*Mária, Martin s r.
09.30
18.00
*Miloš 40r. (Harčarik)
*Matej
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
†František
†Mária
†r. Bunčova, Hurtukova, Šulcova
†Peter (Vít)
Za farnosť
*r. Palkova
*Sr. Rafaela, Sr. Timea
18.00
18.00
18.00
18.00
*r. Vaľkova
*Darina s r. (Babinčáková)
*Ester, Michal
†Anna, Mária, Štefan, Ján
18.00
*Július, Mariana, Ján, Jarmila s r.
18.00
†Dorota, Jozef, Ján, Anna
07.00
08.00
*Ján, Michal, František, Ľubomír
*Mária s r 60r.
09.30
18.00
*Karol, Alžbeta 40r. sob.
Za združenie rodín NSPM
18 pondelok
19 utorok
streda
20
21 štvrtok
22 piatok
23 sobota
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
†Fedor,Viera,Jolana,Mikuláš,Zuzana
†Etela, Vojtech, Jolana, Ľudovít
†Jozef, (Ondira)
*r Sabolova
*Slavomír s r.
†Štefan, Zuzana
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
†Helena, František
†r. Pelešova, Hozova, Sabova
*Ján 60r.
*Anna, Marián s r.
†Ján (Mulač 1. Výr)
*Helena 88r.
24
07.00
08.00
*r. Mehešova, Vencelova
Za farnosť
09.30
18.00
*r. Tomuskova, Péterova
*Na úmysel darcu (Otília)
06.30
†Peter
Sr. Rafaela, Sr. Damiana
*Mária, Veronika, Mária (Urban)
*r. Klecova, Šulcova, Bunčova
†Eva (Durna)
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
*Mária 75r.
*Anton 70r.
†Jana, Imrich, Anna
*Peter, Veronika 10r. sob.
†Peter, Jozef
†Dorota, Jozef, Ján, Anna
*Peter 60r, Ľubomír 36r
*Jana, Samuel
09.30
18.00
Za farnosť
*r. Mehešova, Vencelova
11 pondelok
12 utorok
streda
13
14 štvrtok
15
piatok
16
sobota
17
nedeľa
nedeľa
25 pondelok
26 utorok
streda
27
28 štvrtok
29 piatok
30 sobota
31
nedeľa
06.30
06.30
06.30
06.30
06.30
07.00
08.00
Za kňazov, misionárov, rehoľníkov
*Mária s r. Katarína, Martin
†Mária, Jozef

 Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac AUGUST
Všeobecný: Aby utečenci, ktorých násilie prinútilo opustiť domovy, našli veľkodušné prijatie
a ochranu svojich práv.
Evanjelizačný: Aby kresťania v Oceánii radostne ohlasovali svoju vieru všetkým ľuďom tohto
regiónu.
Úmysel KBS: Aby sa ľudia stali navzájom misionármi lásky, spravodlivosti a pokoja.
Download

Farnosť Sv. Rodiny