Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
Rimavská Sobota
Harmonogram maturitných skúšok
školský rok: 2011/2012
21. 05. 2011 / pondelok / o 8.00 hod. – slávnostné otvorenie
ústnej MS v školskej jedálni
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Predmetová maturitná komisia: PaedDr. Mária Rusnáková
Mgr. Ildikó Kovácsová
Mgr. Erika Juhászová
21.0 5. 2012 – pondelok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
PRIEZVISKO A MENO
Babróczkyová Elena
Bártfaiová Ildikó
Belicová Anabela
Bérešová Kinga
TRIEDA
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Prestávka 10.00 – 10.20
5.
6.
7.
8.
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Bodorová Annamária
Hegedűs Krisztián
Kékešiová Diana
Kuszová Nikoleta
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Prestávka 12.00 – 13.20
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 –15.00
15.00 –15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 . 17.00
Marcineková Sabína
Molnárová Lívia
Petruszová Flóra
Póczosová Žofia
Rásiová Silvia
Ruszová Laura
Szabóová Tünde
Szajkó Gerald
Szántóová Klaudia
Ternócká Gréta
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Anglický jazyk
Predmetová maturitná komisia: Mgr. Anna Pintová
Mgr. Blažej Tóth
Mgr. Alena Kováčová
21.0 5. 2012 – pondelok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
PRIEZVISKO A MENO
Marcineková Sabína
Petruszová Flóra
Rásiová Silvia
TRIEDA
IV. C
IV. C
IV. C
Prestávka 10.00 – 10.20
4.
5.
6.
7.
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Ruszová Laura
Szabóová Tünde
Szajkó Gerald
Szántóová Klaudia
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Prestávka 12.00 – 13.00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 –15.00
15.00 –15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
Ternócká Gréta
Babróczkyová Elena
Bártfaiová Ildikó
Belicová Anabela
Bérešová Kinga
Hegedűs Krisztián
Kékešiová Diana
Kuszová Nikoleta
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Maďarský jazyk a literatúra
Predmetová maturitná komisia: p. Alica Balogová
Mgr. Ildikó Kovácsová
Mgr. Adriana Lévay Marek
22. 05. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Babróczkyová Elena
Bártfaiová Ildikó
Belicová Anabela
Bérešová Kinga
Bodorová Annamária
Hegedűs Krisztián
TRIEDA
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
Kékešiová Diana
Kuszová Nikoleta
Molnárová Lívia
Marcineková Sabína
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Prestávka 11.40 – 13.00
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 –15.00
15.00 –15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
Petruszová Flóra
Póczosová Žofia
Rásiová Silvia
Ruszová Laura
Szabóová Tünde
Szajkó Gerald
Szántóová Klaudia
Ternócká Gréta
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
IV. C
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Žaneta Csobová
Ing. Silvia Bedeová
Ing. Mária Kisantal
22. 05. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
PRIEZVISKO A MENO
Petruszová Flóra
Póczosová Žofia
Rásiová Silvia
TRIEDA
IV.C
IV.C
IV.C
Prestávka 9.30 – 10.00
4.
5.
6.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Babróczkyová Elena
Bártfaiová Ildikó
Belicová Anabela
IV.C
IV.C
IV.C
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
9.
10.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
Bérešová Kinga
Bodorová Annamária
Hegedűs Krisztián
Kékešiová Diana
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Žaneta Csobová
Ing. Silvia Bedeová
Ing. Mária Kisantal
23. 05. 2012 – streda
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
PRIEZVISKO A MENO
Ruszová Laura
Szabóová Tünde
Szajkó Gerald
TRIEDA
IV.C
IV.C
IV.C
Prestávka 9.30 – 10.00
4.
5.
6.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Szántóová Klaudia
Ternócká Gréta
Kuszová Nikoleta
IV.C
IV.C
IV.C
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
8.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
Marcineková Sabína
Molnárová Lívia
IV.C
IV.C
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Jana Macháčková
Ing. Jana Bottová
Ing. Mária Bukovská
21. 05. 2012 – pondelok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
PRIEZVISKO A MENO
Astalošová Darina
Babíková Denisa
Bodnárová Tünde
Bojtošová Mária
Csendes Nikolas
Chovan Peter
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
8.
9.
10.
11.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
Kališová Lucia
Kišantalová Erika
Kocúrová Patrícia
Kovácsová Nikola
Kubacková Lucia
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Jana Macháčková
Ing. Jana Bottová
Ing. Mária Bukovská
22. 05. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
PRIEZVISKO A MENO
Kurčíková Eva
Lichancová Nikola
Ľuptáková Natália
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 9.30 – 10.00
4.
5.
6.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Markotánová Lucia
Melišík Michal
Oravcová Jana
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
8.
9.
10.
11.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 - 15.30
15.30 – 16.00
Ostrihoň Dávid
Pálová Patrícia
Pekáreková Jarmila
Pisár Filip
Pisár Oliver
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Jana Macháčková
Ing. Jana Bottová
Ing. Mária Bukovská
23. 05. 2012 – streda
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
PRIEZVISKO A MENO
Siviček Peter
Slovák Jozef
Suja Jakub
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 9.30 – 10.00
4.
5.
6.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Šlajferčíková Simona
Znám Erik
Vaculčiak Ján
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
8.
9.
10.
11.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 - 15.30
15.30 – 16.00
Péter Dominik
Priadka Peter
Raisz Róbert
Repková Ľudmila
Rosiarová Karina
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Nemecký jazyk
Predmetová maturitná komisia: Mgr. Karol Preisler
Mgr. Andrea Paulyová
PhDr. Anna Vaculčiaková
23.0 5. 2012 – streda
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Melišík Michal
Ostrihoň Dávid
Bodnárová Tünde
Kališová Lucia
Kocúrová Patrícia
Kovácsová Nikola
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.10
Lichancová Nikola
Pálová Patrícia
Pekáreková Jarmila
Pisár Filip
Pisár Oliver
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Nemecký jazyk
Predmetová maturitná komisia: Mgr. Karol Preisler
Mgr. Andrea Paulyová
PhDr. Anna Vaculčiaková
22.0 5. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Péter Dominik
Priadka Peter
Rosiarová Karina
Siviček Peter
Suja Jakub
Molnárová Lívia
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.C
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Bodorová Annamária
Póczosová Žofia
Gergeľová Andrea
Astalošová Darina
Babíková Denisa
IV.C
IV.C
IV.B
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Slovenský jazyk a literatúra
Predmetová maturitná komisia: PaedDr. Mária Rusnáková
Mgr. Blanka Tomčová
Mgr. Magda Tušimová
22.0 5. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Astalošová Darina
Babíková Denisa
Bodnárová Tünde
Bojtošová Mária
Csendes Nikolas
Chovan Peter
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Kališová Lucia
Kišantalová Erika
Kocúrová Patrícia
Kovácsová Nikola
Kubacková Lucia
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 12.00 – 13.00
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 –15.00
15.00 –15.20
15.20 –15.40
15.40 –16.00
Kurčíková Eva
Lichancová Nikola
Ľuptáková Natália
Markotánová Lucia
Melišík Michal
Oravcová Jana
Ostrihoň Dávid
Pálová Patrícia
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Slovenský jazyk a literatúra
Predmetová maturitná komisia: PaedDr. Mária Rusnáková
Mgr. Blanka Tomčová
Mgr. Magda Tušimová
23.0 5. 2012 – streda
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.50
PRIEZVISKO A MENO
Pekáreková Jarmila
Péter Dominik
Priadka Peter
Raisz Róbert
Pisár Filip
Pisár Oliver
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 9.50 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Repková Ľudmila
Rosiarová Karina
Siviček Peter
Slovák Jozef
Suja Jakub
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 12.00 – 13.00
12.
13.
14.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.30
Šlajferčíková Simona
Znám Erik
Vaculčiak Ján
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Anglický jazyk
Predmetová maturitná komisia: Mgr. Anna Pintová
Mgr. Roman Hanus
Mgr. Blažej Tóth
24.0 5. 2012 – štvrtok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Bojtošová Mária
Csendes Nikolas
Chovan Peter
Kišantalová Erika
Kubacková Lucia
Kurčíková Eva
TRIEDA
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Ľuptáková Natália
Markotánová Lucia
Oravcová Jana
Raisz Róbert
Repková Ľudmila
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Prestávka 12.00 – 13.00
12.
13.
14.
15.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.50
Slovák Jozef
Šlajferčíková Simona
Znám Erik
Vaculčiak Ján
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Slovenský jazyk a literatúra
Predmetová maturitná komisia: PaedDr. Mária Rusnáková
Mgr. Magda Tušimová
Mgr. Erika Juhászová
24.0 5. 2012 – štvrtok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Babušáková Lucia
Benková Andrea
Boľf Ján
Borosová Veronika
Bukviar Branislav
Burešová Patrícia
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Cipóová Martina
Csehová Nikoleta
Cuper Martin
Ďurišová Petra
Fridrichová Monika
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 12.00 – 13.00
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 –15.00
15.00 –15.20
15.20 –15.40
15.40 –16.00
Gergeľová Andrea
Homonnai Tomáš
Horváthová Petra
Jakabová Viktória
Kissová Lívia
Koreňová Diana
Kovácsová Katarína
Markotánová Ivana
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Slovenský jazyk a literatúra
Predmetová maturitná komisia: PaedDr. Mária Rusnáková
Mgr. Magda Tušimová
Mgr. Erika Juhászová
25.0 5. 2012 – piatok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Matulová Erika
Micskyová Monika
Morongová Viktória
Murínová Martina
Nagyová Karina
Pavella Michal
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
Pavellová Simona
Pindiaková Kristína
Sklenáriková Daniela
IV.B
IV.B
IV.B
Šašvári Richard
Völgyiová Lucia
Vrábľová Nikoleta
IV.B
IV.B
IV.B
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Dagmar Márkušová
Ing. Viera Koháryová
Ing. Ingrid Raiszová
21. 05. 2012 – pondelok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
PRIEZVISKO A MENO
Babušáková Lucia
Benková Andrea
Boľf Ján
Borosová Veronika
Bukviar Branislav
Burešová Patrícia
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 12.00 – 13.00
5.
6.
7.
8.
9.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
Cipóová Martina
Csehová Nikoleta
Cuper Martin
Ďurišová Petra
Fridrichová Monika
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Dagmar Márkušová
Ing. Viera Koháryová
Ing. Ingrid Raiszová
22. 05. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
PRIEZVISKO A MENO
Gergeľová Andrea
Homonnai Tomáš
Horváthová Petra
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 9.30 – 10.00
4.
5.
6.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Jakabová Viktória
Kissová Lívia
Koreňová Diana
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
8.
9.
10.
11.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 - 15.30
15.30 – 16.00
Kovácsová Katarína
Markotánová Ivana
Matulová Erika
Micskyová Monika
Morongová Viktória
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Teoretická časť odbornej zložky
Predmetová maturitná komisia: Ing. Dagmar Márkušová
Ing. Viera Koháryová
Ing. Ingrid Raiszová
23. 05. 2012 – streda
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
PRIEZVISKO A MENO
Murínová Martina
Nagyová Karina
Pavella Michal
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 9.30 – 10.00
4.
5.
6.
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Pavellová Simona
Pindiaková Kristína
Sklenáriková Daniela
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 12.00 – 13.00
7.
8.
9.
10.
13.30 - 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 - 15.30
Šašvári Richard
Völgyiová Lucia
Vrábľová Nikoleta
IV.B
IV.B
IV.B
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Anglický jazyk
Predmetová maturitná komisia: Mgr. Anna Pintová
Mgr. Alena Kováčová
Mgr. Roman Hanus
22.0 5. 2012 – utorok
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Babušáková Lucia
Benková Andrea
Boľf Ján
Borosová Veronika
Bukviar Branislav
Burešová Patrícia
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Cipóová Martina
Csehová Nikoleta
Cuper Martin
Ďurišová Petra
Fridrichová Monika
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 12.00 – 13.00
12.
13.
14.
15.
16.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 –15.00
Homonnai Tomáš
Horváthová Petra
Jakabová Viktória
Kissová Lívia
Koreňová Diana
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Anglický jazyk
Predmetová maturitná komisia: Mgr. Anna Pintová
Mgr. Alena Kováčová
Mgr. Roman Hanus
23.0 5. 2012 – streda
P. č.
ČAS ODPOVEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.40 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
PRIEZVISKO A MENO
Pavellová Simona
Pindiaková Kristína
Sklenáriková Daniela
Šašvári Richard
Völgyiová Lucia
TRIEDA
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 9.40 – 10.00
7.
8.
9.
10.
11.
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Vrábľová Nikoleta
Kovácsová Katarína
Markotanová Ivana
Matulová Erika
Micskyová Monika
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Prestávka 12.00 – 13.00
12.
13.
14.
15.
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
Morongová Viktória
Murínová Martina
Nagyová Karina
Pavella Michal
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
Download

Nemecký jazyk - Obchodná akadémia