Telefónny a e-mailový zoznam
zamestnancov ÚZ ŠDaJ
platný od 1.4. 2010
Správa ÚZ ŠDaJ STU
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
Priezvisko, meno
funkcia
e-mail
tel.číslo
klapka
Ing. František Hulík
Protušová Gabriela
ekonomický úsek
Kamencová Zuzana, Ing.
Ambrožová Daniela
Dermeková Eva
Hábová Anna
Chmelárová Anna,Ing.
Janechová Lucia
Jarábková Oľga
Kaničárová Oľga
Kissová Eliška
Kiššová Janka
Kršáková Brigita
Macková Zuzana
Velčická Jana , Ing.
úsek ľudskách zdrojov
Kadnárová Beata
Žoriová Jana, Ing.
Tarkošová Mária
technický úsek a dopr
Páchnik Vladimír, Ing.
Havelková Beáta, Ing.
Jasovský Peter
Matúšek Peter
Vaňo Jozef
prevádzkový úsek
Benková Eva, Ing.
Culinková Alena
Pastucha Peter
Šághy Tibor
Trochtová Elena
Valachovič Roman, Bc.
[email protected]
sekretariát riaditeľa [email protected] 0918 664 001 8011
riaditeľ
vedúca
štatna pokl.
vedúca FaR
ekonómka
ekonómka
ekonómka ŠJ
účt.-rozpočet
účt. - ŠJ
ekonómka
učt.-rozpočet
REMS
učt. PČ
vedúca fin.učt.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0918 490 565
0918 664 005
0918 664 074
0905 373 741
0918 664 046
0918 664 007
0918 490 566
0918 490 567
0918 664 003
0918 490 566
0918 664 004
0918 664 007
0915 570 529
8012
8022
8634
8113
8511
8024
8015
8019
8013
8015
8018
8024
8041
vedúca
pers.mzd.EP
pers.mzd.EP
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0918 664 006
0918 664 008
0918 664 009
8023
8025
8026
vedúci
ved.dopravy
vodič
správca poč.siete
vodič
[email protected]
[email protected]
0905 440 765
0918 664 011
0918 664 012
0918 664 017
0918 664 014
8028
8029
8030
8036
8032
vedúca
ubyt.referát
kurič
kurič
ubyt..referát
BOZ,PO,CO
[email protected]
[email protected]
0918 664 016
0918 664 002
0915 471 676
0918 664 015
0918 664 010
0918 664 013
8034
8037
8035
8033
8027
8031
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ŠD Mladá garda
Račianska 103, 831 02 Bratislava 3
Priezvisko, meno
funkcia
e-mail
tel.číslo
klapka
PhDr. Poláková Jaroslava
Karavasilev Marin Milkov
Benedek Zoltán
Jančovičová Blanka
riaditeľka
ved.TU
ved. PU
ubyt.odd.
[email protected]
0905 373 752
8110
[email protected]
0918 664 064
0915 792 165
8611
8112
fax
8114
8116
8118
8119
8120
8117
8115
8039
8533
vrátnica
Mikušinec Štefan
Lami Jozef
Dzibela František
Višváder Michal
Uhláriková Rozália
Haluška Ján
RUŠ
[email protected]
[email protected]
02/ 44 45 96 90
0918 664 018
0918 664 020
0918 664 022
0918 664 023
0918 664 024
0918 664 021
0918 664 019
0915 570 523
0918 664 061
zámočník
elektrikár
inštalatér
murár-maliar
upratovačka
záhradník
ŠD Jura Hronca a N. Belojanisa
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
Priezvisko, meno
funkcia
e-mail
tel. číslo
Ing. Černoková Nia
Baničová Hana
riaditeľka
vedúca PÚ
[email protected]
[email protected]
0905 448 932
8310
0918 664 070
Majerský Zdenek
Bystrá Vladimíra
Sitiarová Alexandra
vrátnica ŠD JH
vrátnica ŠD NB
Polák Marian
Kupčák Jozef
Kollárik Eduard
Majerský František
RUŠ NB
RUŠ JH
ved. TÚ
Tv-objekt
ubyt.odd.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0918 664 026
0918 664 029
0918 664 028
0918 664 030
0918 664 031
0918 664 035
0918 664 036
0918 664 037
0918 664 038
0918 664 075
0918 664 032
8630
fax
8312
8315
8314
8316
8211
8321
8322
8323
8324
8635
8318
údržbár
elektrikár
inštalatér
zámočník
02/52 49 71 69
ŠD Mýtna ul. 28, 30, 32, 34
Hotel, Vazovova 1
Priezvisko, meno
funkcia
Lassuová Eva
recepcia
vedúca prevádzky [email protected] 0918 664 025
e-mail
0918 664 027
fax
Janžetičová Oľga skladník
tel. číslo
klapka
8311
8313
02/57 10 14 00
02/57 10 14 33
0918 664 033
8319
klapka
ŠD Svoradov
Svoradova 13, 811 03 Bratislava 1
Priezvisko, meno
funkcia
e-mail
Ing. Stračárová Beáta riaditeľka
Kostolanská Mária
ved.PÚ
Trepková Elena
ubyt.odd.
vrátnica
Mundiová Jana
Prítula Ondrej
Blažo Rudolf
Kovačovič Juraj
Hartl Karol
RUŠ
tel. číslo
klapka
[email protected] 0905 487 952
[email protected] 0918 664 039
02/ 54 41 53 86
[email protected]
8410
0918 664 065
0918 664 041
0918 664 042
0918 664 043
0918 664 044
0918 664 045
0918 664 040
0918 664 034
8411
fax
8612
8413
8414
8415
8416
8417
8412
8320
e-mail
mobil - číslo
klapka
upratovačka
elektrikár
údržbár
zámočník
údržbár
ŠD Mladosť
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 4
Priezvisko, meno
funkcia
Hegedűs František, Ing. riaditeľ
Cibulčík Peter, Ing.
ved. PU
[email protected] 0905 916 180
02/ 65 42 11 80
[email protected]
Melas Pavel
Vrecníková Daria
vrátnica A-B bloky
vrátnica C-D bloky
Tv- objekt
Čerňanská Zora
Kulčár Tibor
Nagy Tibor
Ondrejko Anton
Balogh Gabriel
Kasana Ľubomír
[email protected]
[email protected]
ved. TU
ubyt.odd.
chyžná
inštalatér
elektrikár
elektrikár
zámočník
stolár
0918 664 048
0918 664 047
0918 664 049
0918 664 050
0918 664 051
0918 664 052
0918 664 053
0918 664 054
0918 664 055
0918 664 056
0918 664 057
0918 664 072
8510
fax
8513
8512
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8632
ŠD Dobrovičova
Dobrovičova 14, 811 08 Bratislava 1
Priezvisko, meno
funkcia
e-mail
tel. číslo
Foltínová Andrea
riaditeľka
[email protected]
02/ 52 96 77 34
Fedák Jaroslav, Ing.
Postová Nadežda
vrátnica
Mikuš Milan
Konc Ondrej
Rubeš Jakub
RUŠ
ved.TU
[email protected]
ved.PU,ubyt. [email protected]
zámočník
elektrikár
maliar
klapka
0905 499 255
fax
8610
0905 457 483
0918 664 066
0918 664 067
0918 664 068
0918 664 069
0918 490 568
0915 570 527
8111
8613
8614
8615
8616
8014
8040
ŠJ Mladosť
Priezvisko, meno
funkcia
e-mail
tel. číslo
Ing. Beständigová Eva vedúca
[email protected] 0918 664 058
Bojanovská Teodora
účtovník
[email protected] 0918 664 059
0918 664 062
Paceltová Soňa
skladník
0918 664 063
bufet
0918 664 071
Makovičová Anna
pokladníčka
[email protected]
0918 664 060
výdajňa JH
0918 664 073
výdajňa rektorát
ŠJ na Stavebnej fakulte
Priezvisko, meno
funkcia
Čanecká Viera
Bútorová Mária
Hercegová Alena
Onušková Mária
vedúca
[email protected]
účtovník
skladník
pokladník
e-mail
tel. číslo
klapka
592 74 314
592 74 305
314
305
592 74 305
305
klapka
8530
8531
8534
8535
8631
8532
8633
Download

Telefónny a e-mailový zoznam zamestnancov ÚZ ŠDaJ