Stredná odborná škola, Farského 9,
851 01 Bratislava
Trieda:
Triedny učiteľ:
Trieda č.:
I. MA
Ing. Alena Štrauchová
203
6405 4 pracovník marketingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Baláţ Matej
Dadová Dominika
Dulanská Barbora
Fabšičová Lívia
Háša Adam
Janegová Veronika
Jozefíková Diana
Jungová Linda
Kardošová Monika
Kocáková Lucia
Maderová Lucia
Menšíková Eva
Mészárošová Michaela
Muráňová Kristína
Pišková Dominika
Sarková Hana
Slávik Adrián
Sperker Simon
Sviteková Zuzana
Trnka Vladimír
Varjanová Kristína
Stredná odborná škola, Farského 9,
851 01 Bratislava
Trieda:
Triedny učiteľ:
Trieda č.:
I. MB
Ing. Andrea Marešová
202
6405 4 pracovník marketingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Benčičová Bibiana
Birošík Peter
Bukovský Daniel
Dujmovičová Nikola
Földiová Beata
Gromová Nikola
Halomiová Alena
Horňáková Ľubica
Horváthová Veronika
Izakovič Dominik
Kamenský Maroš
Komora Adam
Kozmová Lucia
Martinkovičová Lenka
Méryová Elizabeth
Oţvaldová Dominika
Pechová Simonka
Peťko Adrián
Prepletaná Michaela
Puskásová Jarmila
Veselovský Lukáš
Stredná odborná škola, Farského 9,
851 01 Bratislava
Trieda:
Triedny učiteľ:
Trieda č.:
I. KČ
Ing. Alena Brandšteterová
208
6445 4 kuchár, kuchárka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Baumgartner Mário
Berec Adam
Berník Martin
Čók Dominik
Dzurilla Patrik
Gemainer Filip
Gucman Filip
Guničová Tereza
Hrdlička Lukáš
Jahnlová Lenka
Kemenczei Martin
Kočíšek Patrik
Kollár Tomáš
Koširer Tomáš
Kováč Michal
Mráz Pavel
Novotný Patrik
Preisinger Jakub
Rosner Jakub
6444 4 čašník, servírka
1
2
3
4
5
Bolf Dominik
Ďurčová Mária
Svinteková Mária
Štorová Silvia
Vercholák Peter
Stredná odborná škola, Farského 9,
851 01 Bratislava
Trieda:
Triedny učiteľ:
Trieda č.:
I. B
Mgr. Anna Gallová
127
6444 2 čašník, servírka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bajbár Marek
Berzéty Peter
Heindl Andrej
Hlúzinová Veronika
Juráš Patrik
Kriţan Filip
Matúšková Monika
Radačovský Jozef
Šimon Patrik
Zavarcsíková Katarína
Zemánková Nikola
6445 2 kuchár, kuchárka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Durec Tomáš
Falconi Alessio
Gajdoš Ján
Gerţa Tomáš
Holý Martin
Illiť Juraj
Klúčik Martin
Koller Jakub
Lamačka Slavomír
Leitner Denis
Marko Patrik
Mlynár Marcel
Muráňová Veronika
Rozsypal Tomáš
Sofka Jakub
Štica Róbert
Zajíček Patrik
Stredná odborná škola, Farského 9,
851 01 Bratislava
Trieda:
Triedny učiteľ:
Trieda č.:
I. A
Ing. Edita Brunclíková
127
2977 2 cukrár kuchár
1
2
3
4
5
6
7
8
Hlinka Ján
Košický Dávid
Majzel Marek
Meszáros Denis
Petríková Kristína
Szabóová Patrícia
Závada Marián
Kaspar Adam
2978 2 cukrár pekár
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bartalos Marek
Brečányová Michaela
Chalás Ľuboš
Klčová Simona
Končeková Adriana
Kubus Martin
Lehelová Zuzana
Matejčík Jakub
Múcsková Michaela
Nemec Pavol
Pintér Jozef
Sláviková Lenka
Slobodová Lucia
Vágiová Katarína
Valentovičová Daniela
Stredná odborná škola, Farského 9,
851 01 Bratislava
Trieda:
Triedny učiteľ:
Trieda č.:
I. PA
Mgr. Viera Baloghová
204 B
2952 4 00 výroba potravín
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Albrechtová Andrea
Brunclík Ladislav
Červenák Maroš
Dodok Miroslav
Dugovič Jozef
Hucovičová Petra
Karovič Lukáš
Kubrický Marko
Lopúchová Alena
Pavúček Milan
Preisingerová Lucia
Pruchová Michaela
Raitl Robert
Raschmanová Ţofia
Róbová Katarína
Vasiová Ildikó
Véghová Romana
Vozbraňuková Diana
Zahalka Peter
6421 4 spoločné stravovanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Budinský Tomáš
Dani Roman
Hrabovský Andrej
Jančovičová Denisa
Krajačičová Karin
Liška David
Malysa Dominik
Mlynár Michal
Motúz Kristián
Pecko Martin
Smeja Vladimír
Szilvasy Ivan
Škovánková Nikoleta
Varga Pavol
Vizváriová Simona
Download

Stredné odborné učilište potravinárske II