Programová pozvánka na konferenci
Mezioborová konference
Mariánská úcta ve středních Čechách
Příbram – Svatá Hora
31. 10. – 1. 11. 2013
31. 10. 2013 / I. den
9,00 – 9,30
9,30 – 9,50
9,50 – 11,00
Prezence účastníků a hostů
Zahájení konference – Daniel Doležal a Zdeněk Uherek
1. Blok
moderuje Marie Macková
Jan Hrdina – Vojtěch Vaněk
Odpustková listina pro mariánský kostel v Kutné Hoře v kontextu
kolektivních odpustkových listin na přelomu 13. a 14. století
Jana Vozková
Mariánské chorální mše z kláštera sv. Jiří
Blanka Altová
Gotická socha kutnohorské Panny Marie a její význam pro utváření
zemského mariánského kultu v době baroka
Diskuse
11,00 – 11,30
11,30 – 12,45
Přestávka – občerstvení
2. Blok
moderuje Lydia Petráňová
Tereza Pruchová
Cech příbramských rozárníků
Martin Omelka – Otakara Řebounová
Odraz mariánského kultu v novověkých archeologických nálezech
Jiří Mikulec
Mariánská náboženská bratrstva jako součást barokní lidové
zbožnosti ve středních Čechách
Diskuse
12,45 – 14,30
14,30 – 15,45
Polední – obědová přestávka
3. Blok
Luboš Kafka
Marie Škarpová
Jan Royt
Diskuse
16,00
19,00
moderuje Petra Oulíková
Středočeská poutní zobrazení Panny Marie v lidové výtvarné kultuře
Vánoční ukolébavky P. Marie a mariánský kult 17. – 18. století
Milostné sochy a obrazy ve středních Čechách v 17. a 18. století
Prohlídka Svaté Hory
Koncert (Pavel Šmolík s orchestrem) a společenský večer
Programová pozvánka na konferenci
Státní oblastní archiv v Praze
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře, Příbrami
II. den / 1. 11. 2013
9,00 – 9,10
9,10 – 10,30
Zahájení II. dne konference
4. Blok
Šárka Radostová
Markéta Holubová
Veronika Chňupková
moderuje Kateřina Bobková-Valentová
Poznámky k problematice devočních kopií na příkladu kultu Panny
Marie Svatohorské
Odraz kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci
Panovníčka Mária Terézia a mariánsky kult ako dôležitá súčasť jej
portrétnej prezentácie s dôrazom na oblasť stredných Čiech
Diskuse
10,30 – 11,00
11, 00 – 12,40
Přestávka – občerstvení
5. Blok
Václav Kapsa
Kateřina Smyčková
Tomáš Slavický
Kateřina Pařízková
Diskuse
12,40 – 13,00
moderuje Jan Royt
Loretánské litanie v tvorbě pražských skladatelů vrcholného baroka
Obraz mariánského ctitele v literárním díle J. I. Dlouhoveského
Tradice rorátů a snahy o její obnovu v 19. a 20. století
Mariánská procesí v průběhu 19. století
Závěr konference – Hana Pátková
Současně po celou dobu konference i s prodloužením do konce roku 2013
bude ve výstavních prostorách u pokladny poutního místa panelová výstava
Palladium země české – počátek a rozvoj mariánského kultu ve Staré Boleslavi,
kterou připravila
Karin Pátrová
Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem a Stará Boleslav
Změna programu vyhrazena
Download

Programová pozvánka na konferenci