ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ
KONTAKTY
Pracoviště Šumperk
Vedoucí pracoviště
PhDr. Drahomíra Jansová
[email protected]
Pedagogicko – psychologická poradna
Olomoucká 41, Mohelnice
(internát obchodní akademie)
tel.: 583 430 576
Administrativní pracovnice
Bc. Pavlína Dorňáková
[email protected]
Oblastní metodik preventivnách aktivit
Mgr. Anna Muratidisová
[email protected]
Speciální pedagogové
Mgr. Eva Smyčková
Mgr. Iva Vepřeková
Pedagogicko – psychologická poradna
Olomouckého kraje
pracoviště ŠUMPERK, Husitská 12
e–mail: [email protected]
tel.: 583 215 279
Mgr. Iva Doubravová
Základní škola a dětský domov
Sušilova 40, Zábřeh
(registrace žádostí v Šumperku)
tel.: 583 215 279
Psychologové
Mgr. Radka Roučová
Mgr. Petra Mausová
Pracoviště Mohelnice
Speciální pedagog
Mgr. Pavla Knýřová
[email protected]
Psycholog
Mgr. Jana Kožínová
Školní rok 2012/2013
KDY NÁS KONTAKTOVAT?
MOTTO:
KDO JSME?
při posouzení školní zralosti dětí
Žije-li dítě v ovzduší kritiky,
učí se odsuzovat.
školské poradenské zařízení
poskytujeme komplexní psychologickou a
Žije-li v ovzduší nevraživosti,
učí se nenávidět.
speciálně pedagogickou péči:
-
před nástupem do školy
-
u žádosti o odklad
-
u předčasného zahájení povinné
školní docházky
Žije-li v ovzduší výsměchu,
učí se nejistotě.
-
dětem
-
žákům
Žije-li v ovzduší výčitek,
učí se pociťovat vinu.
-
studentům (do ukončení SŠ)
-
specifické poruchy učení
-
a jejich zákonným zástupcům
-
poruchy chování
-
poruchy pozornosti
-
hyperaktivitu - LMD, ADD, ADHD
Žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti,
učí se být trpělivé.
Žije-li v ovzduší povzbuzení,
učí se kladně hodnotit druhé.
Žije-li v ovzduší oceňování,
učí se kladně hodnotit druhé.
Žije-li v ovzduší přítomnosti,
učí se být spravedlivé.
Žije-li v ovzduší bezpečí,
učí se důvěře.
Žije-li v ovzduší přátelství a lásky,
učí se nacházet i projevovat
lásku v sobě i ve světě.
K tomu, aby člověk mohl někoho druhého
vychovávat a vést, musí mít jasno nejdříve sám
v sobě.
mezi poskytované činnosti patří
při podezření na
-
individuální reedukační péče
-
skupinová psychokorektivní péče
při výskytu výukových a výchovných
-
grafomotorická cvičení a stimulační
obtíží a problémů osobnostního
programy pro předškoláky
rozvoje talentovaných a nadaných
krizová intervence v náročných životních
žáků
situacích
při volbě povolání a kariérní cestě
metodická pomoc, osvětová, přednášková
žáka při výběru střední školy
-
a vzdělávací činnost pro rodiče a školy
při řešení problémů tzv. rizikového
chování nejen ve školách (šikana,
Veškeré služby poskytujeme zdarma a
pouze se souhlasem zákonného zástupce
dítěte.
záškoláctví, drogy…)
Download

Propagační leták - Pedagogicko