28. února 2013
Ročník 22
Číslo 5
Cena 9 Kč
Dny Poděbrad
Oslavy Dne Poděbrad
nabídnou bohatý kulturní
program a ocení významné
osobnosti města.
2
Městský parkovací
systém
Všechno co potřebujete vědět
o startu letošní největší dopravní
změny v Poděbradech.
3
Na plese
Studenti 4. B Gymnázia Jiřího
z Poděbrad si užili svůj maturitní
ples, jehož tématem byla filmová
noc.
5
Fotbalisté jdou do boje
Hráče Bohemie Poděbrady
čeká vstup do jarní části
krajského přeboru. Záchrana
soutěže je jejich jasným cílem.
8
„Biosku“ rozduněly rány boxerských rukavic
zaplnil sportovní halu Bios na
Ostende. Přes 700 nadšených
diváků si vychutnalo tvrdé boje,
Premiérový Galavečer boxu zcela ve kterých nebyla nouze o dobře
Text: A
leš Kubelka
Foto: Tomáš Němeček
mířené „háky“, KO ani zajímavý
zápas dívek. Celou povedenou
akci, která nemá v historii boxu
v našem městě obdoby, ozdobila
autogramiáda jediného českého
profesionálního boxera současnosti
Lukáše Konečného. Bonbónkem na
závěr byl exhibiční souboj hlavního
pořadatele akce Daniela Vencla (na
snímku vpravo) s Pavlem Ptáčkem,
kterému aplaudovala celá zaplněná
„Bioska“.
Více informací
o Galavečeru
boxu naleznete
na straně 8
Jan Révai: Rád bych si zatančil ve StarDance
V programové nabídce Divadla na Kovárně se objevila svižná francouzská veselohra Láska a párečky. Jednu z hlavních rolí ztvárnil tanečník a herec Jan Révai.
„S naší trochu hořkou komedií ze současnosti hostujeme po celé republice a podle vstřícných reakcí soudím, že má u diváků úspěch. Možná je to také tím, že se kolem
projektu sešla dobrá parta a komedie vychází z reálných životních situací,“ říká Révai.
Text: Milan Čejka
Foto: Pavel Gwužď
Vaše jméno nezní moc
česky. Prý jste vzdálený
potomek jednoho uherského šlechtického rodu?
Můj otec je Slovák a naše rodina
pocházela z Maďarska. Pravdou
také zůstává, že Révaiové patřili
mezi uherské grófy. Určitě by se
rodové vztahy nechaly dohledat
v nějakých matrikách, ale na to
nemám čas, takže opravdu nevím.
Opravdu rád vzpomínám na
všechny. Každý z nich mi připomíná období, které mě něčím
poznamenalo. Každý muzikál mi
přinesl mnoho krásných zážitků.
Na zkouškách a při představeních
jsem potkával zajímavé lidi, kteří
obohacovali můj život a podstatně
ovlivňovali moji profesi.
V kterém muzikálu vystupujete nyní?
S kariérou jste začínal
na parketu. K tanci jako
zálibě jste směřoval už od
dětství?
Nevím, jestli k tanci, ale určitě
jsem byl hodně pohyblivé dítě.
Bavily mě různé sporty a s tancováním jsem začal poměrně pozdě,
vlastně až po tanečních.
V podstatě mám už muzikálovou
éru za sebou, ale dostal jsem
nabídku z libereckého Divadla
F. X. Šaldy, takže se čas od času
objevuji v muzikálu Zpívání
v dešti. Opět jde o další posun
v mém povolání, protože tam
i zpívám a stepuji. Tanci se sice
už nějaký čas nevěnuji, ale rád
divákům ukážu, že se ještě umím
pohybovat. Potom ještě vystupuji
v Divadle Radka Brzobohatého ve
známé hře Tančírna, ale tam už
převažuje činoherní projev.
Tančil jste v mnoha
známých muzikálech,
připomenu Drákulu,
Johanku z Arku. Na který
vzpomínáte nejraději?
Do širšího diváckého
podvědomí jste se dostal
díky muzikálovému snímku Rebelové. Jak vzpomínáte na vznik tohoto filmu?
Každopádně šlo o novou práci.
Všechno jsem bral velmi zodpovědně, protože to pro mě byla
obrovská příležitost. Také k tomu
přispěl fakt, že se od tohoto
Renčova filmu hodně očekávalo.
Určitě se jednalo o zlomové období v mém životě.
svoje umění přímo na
parketu?
Víte, že ano? Opravdu bych si
docela rád zatančil. Když se připravovala úplně první řada StarDance,
tak mě organizátoři oslovili, ale
nakonec z toho sešlo. Ozvali se až
loni, a já si řekl, že když nebudu
tančit, tak jim soutěž alespoň
Ve zmíněném filmu jste se
pomluvím (úsměv). Samozřejmě,
představil v roli sympaticže v dobrém. Mohu říci, že jsem
kého mladého muže, dnes
se k předvedeným v ýkonům
vás diváci znají z televizrád vyjadřoval, ovšem vůbec to
ního seriálu Velmi křehké
nebylo jednoduché. Během jedné
vztahy, ve kterém hrajete
krátké minuty musíte vtipně, jasně
intrikána. Někdy se říká, že a srozumitelně sdělit váš názor.
záporné role jsou pro herce
zajímavější...
Asi to tak nějak bude, můžete
přidat více emocí, záporná
postava může být z hereckého
hlediska barevnější a vděčnější.
Na druhé straně mám v poslední
době zkušenost z rolí kladných
postav, které mi byly svěřeny ve
slovenských seriálech, a také tam
byl prostor pro zajímavá herecká
vyjádření.
Loni jste působil jako
porotce StarDance, ale
nechtěl jste raději předvést
Objevíte se v příštích
týdnech v nějakém novém
filmu nebo televizním
seriálu?
Ano, dostal jsem roli v druhé
řadě seriálu Gympl s ručením
omezeným. Představím se v něm
jako fyzikář a tělocvikář Aleš
Nezval zvaný Bachař, který spíš
než rodinným hodnotám dává
přednost uvolněnému životnímu
stylu. Pokračování nabídne řadu
vtipných obrazů a vyhrocených
situací, takže bych řekl, že se diváci
mají na co těšit.
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
28. února 2013
Oslavy Dne Poděbrad jsou tady!
Technické služby města Poděbrad, s.r.o.,
oznamují
občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí,
že dne 2. března 2013 proběhne
Text: Aleš Kubelka, MKC | Foto: Aleš Kubelka
Přesně před 541 lety byly Poděbrady povýšeny na město. Synové krále Jiřího
(jenž zemřel rok před tímto povýšením), kteří se o tento důležitý proces
v historii Poděbrad přičinili, „vybojovali“ diplomatickou cestou městu četná
práva nebo také městský znak. Dny Poděbrad jsou věnovány právě tomuto
důležitému milníku v historii města.
MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad
v sobotu 2. 3. 2013
organizován sběr nebezpečného odpadu, například: zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly
od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné
nebezpečné odpady z domácností.
› L
oňskými
vzácnými hosty
Oslav Dne Poděbrad
byly zpěvačka
Marta Kubišová
a Předsedkyně
Poslanecké
sněmovny
Miroslava Němcová
Časový harmonogram: Trasa I.
Přední Lhota, u hasičské zbrojnice
Polabec, stanoviště VOK v zatáčce
Kluk, stanoviště před bývalou hospodou
Mánesova – Husova, „U kaštanu“
U ČSAP, s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova
V. Zboží – „U hasičské zbrojnice“
Další informace k Oslavám Dne Poděbrad naleznete na straně 6
Kdo obdrží městská ocenění?
Jako každý rok – budou i letos v rámci Oslav Dne Poděbrad
oceněni laureáti městských cen. Poděbradské noviny
přinášejí jejich výčet:
08.15 – 08.30hod
08.40 – 08.55hod
09.05 – 09.20 hod
09.30 – 09.45hod
09.55 – 10.10hod
10.20 – 10.35hod
Trasa II.
OVOCKO, ul. Ovocná
Křižovatka Hraniční – Budovcova
OVOZEL, ul. Za Nádražím
U fotbalového stadionu „Na hrázi“
Družstevní, na parkovišti u nádraží
Text: Redakce PN | Foto archiv
ČESTNÁ MEDAILE
Vlasta Holečková (95 let),
mistryně republiky v tenisu a zasloužilá trenérka
08.15 – 08.30 hod
08.40 – 08.55 hod
09.05 – 09.20 hod
09.30 – 09.45 hod
09.55 – 10.10 hod
TSMP Poděbrady, s. r. o.
› V lasta Holečková
při hře za ČKD Sokolovo
Oprava kanalizace v Kluku
a ve Velkém Zboží
PhDr. Jana Hrabětová (70), významná regionální historička
Růžena Košťálová-Dusilová (89), sokolka, kanoistka a olympionička
z Londýna 1948
Na svém mimořádném zasedání 15. ledna 2013 schválilo
zastupitelstvo města podepsání Dohody s firmou
VCES, a. s., dodavatelem stavby „Vodovody a kanalizace
Poděbrady“, o opravě 96 úseků gravitačních kanalizačních
stok ve Velkém Zboží a Kluku.
KŘIŠŤÁLOVÝ ŠTÍT
Jiří Havlík (75), za obětavou práci pro poděbradský sport a udržování
sokolských tradic
Mgr. Pavel Pichl (80), dlouholetý hudební pedagog, organizátor kulturní-
ho života; při příležitosti životního jubilea
Monika Sobotková (43), cvičitelka aerobiku, která se svými svěřenkyněmi
skvěle propaguje město a sokolskou jednotu slavící letos 150 let od založení
ZÁSLUŽNÝ LIST
Bohumil Balcar (80), za příkladný patriotský vztah k Poděbradům
Dominika Herzánová (11), mladší žákyně, mistryně ČR v soutěžním
aerobiku
Bedřiška Rybáčková (70), zasloužilá učitelka a aktivní účastnice
kulturního života města
Kateřina Slivanská (16), kanoistka, juniorská mistryně republiky
Mgr. Marie Tomášová (71), zasloužilá učitelka, bývalá zastupitelka města
Zátah na ubytovnu v Hubertu
Ve středu 20. února provedla Policie ČR s dalšími složkami koordinovaný
zásah v ubytovně Hotelu Hubert na Riegrově náměstí.
Text: R
edakce PN
„Vzhledem k množícím se podnětům
od obyvatel Poděbrad byla provedena
kontrola provozovny ubytovny
v Hotelu Hubert,“ potvrdil vedoucí
Obvodního oddělení Policie ČR
v Poděbradech Jan Šimáň. Vedle
policie se na akci podílel Státní požární dozor, hygienická služba, městský
úřad a poděbradská městská policie.
„Kontrola byla především zaměřena
na dodržování pobytového a cizinec-
kého režimu, hygienických předpisů
a požární ochrany,“ uvedl dále Šimáň.
Některé nedostatky byly řešeny
ihned na místě blokovou pokutou,
dalšími se budou příslušné úřady zabývat v nadcházejících dnech. „Například
jsme zjistili, že je nesprávně vedena
ubytovací kniha a také neodpovídal
stav zapsaných hostí fyzickému stavu
zjištěného kontrolou ubytovacího
zařízení,“ doplnil Šimáň,
Nesrovnalostí v ubytovně bylo však
více. Mnoho nedostatků odhalila
i Krajská hygienická stanice a Státní
požární dozor (oddělení prevence).
„Provozovatel nemá splněnou zákonnou povinnost vypracování provozního řádu pro ubytovací zařízení, za což
mu bude udělen postih. Celou věc dále
předáme živnostenskému úřadu, který
podnikne další kroky. Vietnamskému
provozovateli hrozí i zastavení
živnosti,“ řekla Milena Marečková,
vedoucí Oddělení obecné a komunální
hygieny Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje.
Hejtman podporuje stavbu
nadjezdu v Koutecké
Že by další zvrat v dlouholeté nemoci města diagnostikované jako nekonečné kolony
aut u železničního přejezdu v Koutecké ulici?
› Z
astupitelka Emílie
Třísková, hejtman
Josef Řihák,
místostarosta Ivan
Uhlíř a starosta
Ladislav Langr
(zleva) si společně
prohlédli místo,
kde by měl stát
plánovaný nadjezd
Text: A. Kubelka, N. Mertinová
Foto: Středočeský kraj
Hejtman Středočeského kraje Josef
Řihák se v pátek 15. února 2013 sešel
se zástupci vedení Poděbrad a jel se
s nimi osobně podívat na místo, kde
by měl být nadjezd postaven.
„Město Poděbrady je rozdělené
železnicí na dvě poloviny a tento
přejezd je tudíž důležitý nejen pro
zajištění plynulé dopravy ve městě,
ale také pro rozvoj celého města.
Věřím, že se nám podaří tento projekt
realizovat, a že pomůže všem obyvatelům města Poděbrady,“ řekl Řihák.
Rada Středočeského kraje schválila na svém posledním zasedání
seznam oprav silnic, které se budou
v letošním roce realizovat. Projekt
na stavbu nadjezdu v Poděbradech,
jehož celkové předpokládané náklady činí zhruba 217 milionů korun,
prosadilo vedení kraje jako první
náhradní projekt. „Věřím, že ušetříme při výběrových řízeních dostatečné finanční prostředky, abychom
mohli tento projekt realizovat,“ uvedl
hejtman Řihák.
Spolu se středočeským hejtmanem se na místo plánované stavby
jeli podívat také starosta města
Ladislav Langr, místostarosta
Ivan Uhlíř a zastupitelka Emílie
Třísková. „Každý den projede
městem zhruba 200 vlaků. Jenom
během naší návštěvy spadly závory
na železničním přejezdu třikrát. Není
pochyb o tom, že naše město tento
nadjezd skutečně potřebuje,“ řekla
zastupitelka Třísková.
Zprávy
z města
Text: Aleš Kubelka | Foto archiv
Nový
zastupitel –
Jiří Uher
Na
místo
nedávno zesnulého zastupitele
Tomáše Kalendy
byl jmenován Jiří
Uher. Člen Poděbradského fóra
splnil na posledním jednání zastupitelstva slib a ujal se nové funkce.
Další „bratříček“ Poděbrad
Zastupitelé Poděbrad se rozhodli
přijmout nabídku na partnerskou
spolupráci s francouzským městem
Vertou. Dvacetitisícové sídlo,
ležící v blízkosti metropole Nantes
na západě Francie, se tak přidá
k dalším partnerským městům
Poděbrad (Mariánské Lázně,
Piešťany, Netanya).
Dotace (kraso)bruslařům
Město Poděbrady poskytlo
neinvestiční dotaci ve výši
100 000 Kč místnímu hokejovému
oddílu HC Poděbrady a 50 000
Krasobruslařskému klubu, jako
kompenzaci za nemožnost využívání zimního stadionu v Poděbradech
po čas jeho rekonstrukce.
Green Project se ujme parku
Rada města Poděbrady po projednání rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci
otevřeného řízení pro veřejnou
zakázku „Komplexní údržba
veřejné zeleně v lázeňském parku
v Poděbradech“: Tím se stal Green
Project, s. r. o., za nabídkovou cenu
4 415 711 Kč bez DPH.
Opravy budou probíhat postupně dle přiloženého harmonogramu, nejprve v Kluku a následně ve Velkém Zboží, a to od března nejpozději do konce
srpna letošního roku. Obyvatelé přilehlých nemovitostí, bezprostředně
dotčených stavbou, obdrží s předstihem upozornění do svých schránek
od dodavatele stavby firmy VCES, a. s.
V rámci oprav gravitačních kanalizačních řadů a následném provádění zkoušek těsnosti žádáme obyvatele o sounáležitost a spolupráci
při zajištění všech potřebných úkonů, vedoucích k zajištění potřebných
dokladů pro získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a souhlasu
s užíváním opravené kanalizace v Poděbradech Kluku a Velkém Zboží.
V neposlední řadě se omlouváme všem obyvatelům dotčených stavbou
za dočasná omezení a problémy s tímto spojené a prosíme o shovívavost
a pochopení.
Děkujeme,
PhDr. Ladislav Langr, starosta města
Rekapit u lace
úseků
Kluk
Ulice
Ječná
Ořechová
Sportovní
U Rybníku
Hasičská
U Sadu
Na Hrázce
Vrbová
Heřmánková
Kolínská
Sokolečská
Bílkova
Velké Zboží
U Plynovodu
1. Máje
Větrná
Nová
Dlouhá
Za Školou
Zbožská
Slunečná
K Babínu
Nymburská
Poděbradská
Husova
Celkem:
Harmonogram oprav kanalizace
Úseky
1
2
4
3
1
2
10
1
2
21
7
3
2
4
2
1
2
1
2
3
9
5
7
1
96
Přípravné práce 4. 2. – 28. 2. 2013
Metry
10
22
4. 3. – 10. 3. 2013
64
40
10
11. 3. – 17. 3. 2013
20
125
18. 3. – 31. 3. 2013
20
20
2. 4. – 7. 4. 2013
204
86
8. 4. – 28. 4. 2013
30
29. 4. – 5. 5. 2013
30
50
6. 5. – 12. 5. 2013
20
20
13. 5. – 19. 5. 2013
22
10
20
20. 5. – 26. 5. 2013
30
155
27. 5. – 9. 6. 2013
60
100
10. 6. – 30. 6. 2013
10
1178
Parkování
www.podebradskenoviny.cz
3
28. února 2013
PARKOVACÍ SYSTÉM – začínáme 1. března
Po dlouhých přípravách a veřejných debatách v pátek 1. března 2013 startuje zkušební provoz městského parkovacího systému, který potrvá až do 1. dubna
2013. Zájemci o karty rezidentů mají měsíc na to, aby si pořídili parkovací karty podle toho, jak se s ohledem na klimatické podmínky podaří realizovat modré
vodorovné značení v celé zóně. V minulém týdnu už byl zahájen provoz parkovacích automatů na náměstí 5. května a v Havlíčkově ulici. První zkušenosti
ukazují, že v tomto exponovaném místě se podařilo vytvořit mnohem příznivější podmínky pro zastavení v centru za minimální poplatek.
Městský parkovací systém v Poděbradech je vymezen ulicemi Dr. Horákové, přes navazující
krátký úsek ulice Čihákovy a Studentské do ulice Alešovy, Družstevní, přes ulici Proftovu,
Jiráskovu, Pavlovovu a Ludmanovu, ulici Na Kopečku, náměstí Anežky České, Labskou ulici,
část Palackého ulice a přes Jiřího náměstí a Husovy ulici opět po ulici Dr. Horákové.
V řadě míst je vytvořena smíšená parkovací zóna s možností vyhrazeného parkování jak pro
rezidenty na základě parkovací karty, tak i pro běžné automobilisty na základě jednorázové
úhrady minimálního parkovacího poplatku. Ztrojnásobil se počet vyhrazených míst pro držitele
průkazu ZTP.
MÍSTA URČENÁ KE KRÁTKODOBÉMU A STŘEDNĚDOBÉMU PLACENÉMU STÁNÍ
ULICE
TGM
Pavlovova
Jiráskova
Na Kopečku
Husova ulice
U nádraží
Schnirchova
Hakenova
Tyršova
Proftova
Studentská
Na Valech
Pionýrů
Školní
5. května
Havlíčkova
Dr. Beneše
BLIŽŠÍ VYMEZENÍ
západní část – smíšená zóna s rezidentním parkováním
mezi Jiráskovou a- Rösslerovou ulicí
po Lidickou ulici, část smíšená zóna s rezidentním parkováním
od Palackého ulice po ulici na Skupici
smíšené s rezidentním parkováním „u vrby“ a u Českobratrského sboru
parkovací místa souběžná s budovou ČD
celá ulice
u „Pentagonu“, u finančního úřadu a v ústí Schnirchovy ulice
mezi Fügnerovou a Proftovou ulicí
mezi Tyršovou a Jiráskovou ulicí
mezi ulicí Na Valech a ulicí Pionýrů
mezi ulicí Studentská a Husova
mezi Dr. Horákové a Studentskou
v jednom směru smíšená zóna s rezidentním parkováním
s výjimkou rezidentního parkování podél cyklostezky
celá ulice
smíšená zóna s rezidentním parkováním mezi Studentskou a Dr. Horákové
Orient. počet míst
121
7
22
24
15
23
12
50
15
25
25
15
19
14
27
12
35
MÍSTA URČENÁ K PARKOVÁNÍ REZIDENTŮ
ULICE
TGM
Jiráskova
Husova
Školní
5. května
Dr. Beneše
Ludmanova
Rösslerova
Pavlovova
Proftova
Hakenova
Tyršova
Palachova
Studentská
Hellichova
Čihákova
Dr. Horákové
Na Valech
Labská
Lázeňská
Pionýrů
Fügnerova
BLIŽŠÍ VYMEZENÍ
západní část – smíšená zóna s rezidentním parkováním
po Lidickou ulici, část smíšená zóna s rezidentním parkováním
smíšené parkování s rezidentním parkováním „u vrby“
v jednom směru smíšená zóna s rezidentním parkováním
podél cyklostezky
smíšená zóna parkování mezi Dr. Horákové a TGM
celá ulice
celá ulice
od Rösslerovy ulice k Opletalově ulici
celá ulice s částečně smíšenou zónou
od náměstí TGM po „Pentagon“ s částečně smíšenou zónou
od ulice Fügnerova po TGM
od náměstí TGM po ulici Dr. Horákové
od ulice Na Valech po Alšovu
od náměstí TGM po ulici Dr. Horákové
od Studentské ulice po ulici Dr. Horákové
od ulice Palachova po ulici Hellichova
mezi ulicí Divadelní a Studentskou
u kuželny
podél hlídaného parkoviště lázní
od TGM po ulici Dr. Horákové
naproti uhelným skladům
Orient. počet míst
121
12
23
49
2
14
7
11
4
52
30
8
66
93
54
15
25
32
11
10
28
33
BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ
MÍSTO
U haly BIOS
Opletalova
U Jezera
U Jízdárny
Palackého
Před MěÚ
BLIŽŠÍ VYMEZENÍ
plocha Ostende rozšířená o navazující část ulice Na Vinici
parkování na bývalém chodníku u vysokoškolských kolejí
parkoviště před vjezdem do Poděbrad u Jezera
parkoviště před restaurací Na Jízdárně
mezi ulicí Opletalova a Na Hrázi
bezplatné parkování po dobu jednání na MěÚ
Orient. počet míst
90
35
150
24
25
5
DALŠÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ PARKOVIŠTĚ
MÍSTO
U TESCA
U PENNY
U ALBERTA
Pod zámkem
V Lázeňské
Pavlovova
Paroubkova
BLIŽŠÍ VYMEZENÍ
bezplatné parkoviště u nákupního centra
bezplatné parkoviště pro zákazníky prodejny
do 60 minut bezplatné parkoviště pro zákazníky prodejny
placené městské parkoviště u Jiřího náměstí
placené parkoviště lázeňské společnosti u Fügnerovy ulice
placené soukromé parkoviště
placené soukromé parkoviště u restaurace V Pivovaru
U nádraží
Vyhrazená nová odstavná plocha s výjimkou středy
Orient. počet míst
373
80
75
60
110
15
15
60
NA VŠECH PLACENÝCH PARKOVIŠTÍCH osazených parkovacími automaty je provozní doba
pondělí – pátek od 8.00 do 18.00, není-li speciální místní úpravou stanoveno jinak.
NA VŠECH REZIDENTNÍCH STÁNÍCH je prostor nepřetržitě vyhrazen pro
rezidenty.
NA VŠECH PLACENÝCH PARKOVIŠTÍCH osazených parkovacími automaty,
stejně jako na rezidentních stáních, je možné bezplatně zastavit na dobu nezbytně
nutnou k naložení nebo vyložení nákladu nebo k nástupu či výstupu osob.
PRODEJ KARET začíná 1. března 2013 a karta je prodávána na dobu 365 dní
s tím, že každá karta platí 14 dní před datem platnosti a 14 dní po skončení
platnosti.
JAK POSTUPOVAT PŘI ZAKOUPENÍ REZIDENTNÍ ČI ABONENTNÍ KARTY
Prodej zajišťuje Městská realitní Poděbrady a.s., která je také správcem
parkovacího systému. Městská realitní Poděbrady a.s. nově sídlí na adrese
náměstí TGM 1130 – budova Pentagon v 5. patře
Výdej karet bude zajištěn v budově Pentagon v 1. patře, kancelář 107
Zde je možné si vyřídit parkovací kartu v těchto časech:
PO
8.00 - 17.00 (12.00-12.30 polední přestávka)
ÚT
8.00 - 14.00 (11.00-12.30 polední a manipulační přestávka)
ST
8.00 - 17.00 (12.00-12.30 polední přestávka)
ČT
8.00 - 14.00 (11.00-12.30 polední a manipulační přestávka)
PÁ
8.00 - 14.00 (11.00-12.30 polední a manipulační přestávka)
Co je potřeba mít sebou pro vystavení parkovací karty:
a) REZIDENT – občan Poděbrad
- občanský průkaz
- malý technický průkaz od vozidla
- 400 Kč/vozidlo
b) REZIDENT – občan Poděbrad, držitel průkazu ZTP č.1
- občanský průkaz
- průkaz ZTP č.1
- malý technický průkaz od vozidla
- 1 Kč/vozidlo
c) ABONENT – firma se sídlem nebo provozovnou v zóně MPS
- platné oprávnění k podnikání s adresou uvnitř MPS
- 5000 Kč/vozidlo
d) REZIDENT – vlastník nemovitosti trvale v Poděbradech nebydlící
- občanský průkaz
- malý technický průkaz od vozidla, případně vozidel
- čestné prohlášení vlastníka nemovitosti o počtu bytových jednotek
v domě se jmenným seznamem nájemníků
- 1000,-Kč/vozidlo
e) SERVISNÍ VOZIDLO - vozidlo firmy se sídlem mimo MPS
- platné oprávnění k podnikání
- 400 Kč/vozidlo za každý čtvrtrok, povolení nutno obnovovat pravidelně
Připravujeme další parkoviště v prostoru současného autobusového nádraží
v rámci projektu propojení ulice Družstevní do ulice Jiráskova pro cca 60
automobilů. Současně s dokončením vodorovného značení (bílé, modré a žluté
čáry) budeme postupně upravovat krajnice vozovek pro parkování, v první
pořadí jsou ulice Hellichova a Studentská.
Součástí projektu městského parkovacího systému je zjednosměrnění některých
ulic, aby se tak vytvořila lepší průjezdnost odpovídající normám provozu na
pozemních komunikacích a současně se vytvořila lepší možnost parkování.
JDE O TYTO NOVĚ JEDNOSMĚRNÉ ULICE:
Pavlovova od Jiráskovy ulice k Opletalově ulici. Zde dojde k zlegalizování
obousměrného průjezdu cyklistů
Labská od ulice Na Kopečku po ulici Na Dláždění
Pionýrů od TGM po ulici Na Chmelnici (v této souvislosti dojde k rozšíření části
ulice Dr. Horákové (u hřiště ZŠ VH) a změně omezujícího dopravního značení
při vjezdu z Husovy ulice a v pokračování ulice Pionýrů do ulice na Chmelnici
Palachova od ulice Dr. Horákové po TGM
Školní od ulice Palachova do ulice Pionýrů
Dr. Beneše a Hellichova – obě od ulice Dr. Horákové k náměstí TGM
Hakenova od ulice Tyršova do ulice Schnirchova
Proftova ulice bude zjednosměrněna v celé délce od Družstevní ulice po Jiráskovu
Dr. Horákové v úseku Palachova – Pionýrů
Na Kopečku v úseku od Labské ulice po hotel Golfi
Současně vedení města nezapomíná ani na Žižkov, i když zde je situace
velmi komplikovaná, ale tato část města není na rozdíl od místa, které
zahrnuje městský parkovací systém, turisticky a klientsky tolik exponovaná.
Připravujeme proto rozšíření parkování v Jeronýmově ulici v rozsahu od
ulice Budovcova po ulici Moučnou, v návaznosti na budování nadjezdu
dojde k opravě ulice Za Nádražím s vybudováním podélného stání. Rovněž
připravujeme parkoviště u DDM pro cca 80 automobilů.
Postup občanů při získání parkovacích karet při náběhu Městského parkovacího systému
Aby se předešlo tvoření front a nervozitě při výdeji parkovacích karet, zvolil tým MPS následující způsob, který by měl v konečném efektu vést k oboustranné
spokojenosti zúčastněných:
1. S občanem bude vyplněn identifikační list (dále jen IL) na základě
povinně předkládaných dokladů.
2. Občan s vyplněným IL na pokladně Městského úřadu Poděbrady
zaplatí příslušnou částku ceny karty, dostane potvrzení o zaplacení,
na kterém bude napsáno číslo stejné jako v pravém horním rohu IL.
3. Karta MPS bude vydána nejdříve 5. pracovní den po zaplacení ceny
karty.
4. Občan, který uvede svou e-mailovou adresu, bude při rychlejším
zhotovení karty vyzván elektronickou poštou k jejímu vyzvednutí.
5. Při výdeji karty MPS předloží občan doklad o zaplacení a podepíše
smlouvu.
6. Pouze v mimořádných případech při náběhu MPS v letošním roce
bude po zaplacení vystavena karta MPS na počkání.
Městská realitní, a. s.
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
28. února 2013
Je to těžké? Není!
Těsně před Vánocemi jsme s dětmi navštívily skanzen
v Přerově nad Labem. Dýchly na nás staré časy (hlavně
na nás učitelky) a vdechly nám nápad: udělat si takový
malý skanzen u nás ve školce!
Text a foto: Kolektiv MŠ Poděbrady, Na Valech (Sluníčko)
› Miroslav Šára v sokolském kroji s praporem jako člen Věrné gardy při
znovuodhalení jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad v roce 1996
Gratulace
Dne 23. února 1923 se narodil jeden z nejstarších členů
naší TJ Sokol Poděbrady, bratr Miroslav ŠÁRA.
Foto: archiv TJ Sokol Poděbrady
Do Sokola začal chodit už jako
šestiletý, posléze cvičil s dorostenci a jelikož oplýval pevnou
vůlí a velkou trpělivostí, zařadil se
nakonec k mužům. Díky své tělesné
zdatnosti a cílevědomosti se vypracoval mezi členy závodního družstva nářaďovců. Byl sportovcem
vyššího stupně a obsazoval přední
pozice. Například: r. 1940, Závody
na nářadí, vyšší stupeň dorostu za
Sokol Poděbrady – 1. místo nebo
r. 1946, Závody mužů župy Tyršovy
ve volných sestavách, konané
v Poděbradech – 2. místo. Takových
skvělých výsledků br. Miroslav Šára
dosáhl více. Přestože se věnoval
převážně nářaďovému tělocviku,
nezapomínal ani na další sokolské
akce. Účastnil se také všesokolských
sletů (IX. – r. 1932, X. – r. 1938
a XI. – r. 1948).
Podobně jako jeho vrstevníky
tak i br. Šáru potkalo několikrát
nucené vyhnání ze sokolovny.
Nejdelší pauza přerušení sokolské
činnosti byla započata komunistickým pučem v únoru 1948 a trvala
do r. 1989. V době násilného
zákazu Sokola bratr Miroslav Šára
nikdy nezradil sokolské ideály.
Po obnově ČOS patřil k prvním,
jež se hlásili do sokolských řad.
Dne 12. května 1990 na úvodní
ustavující valné hromadě Sokola
Poděbrady byl zvolen do funkce
náčelníka, kterou zastával poctivě
a řádně do 20. března 1996, kdy
se této role vzdal z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Současně
cvičil žactvo, jež spolu s bratrem
Josefem Obrem připravili a dovedli
na XII. všesokolský slet v r. 1994
na Strahov, kde si on sám zacvičil
skladbu pro muže.
Bratr Miroslav Šára je jedním
z mála členů, kteří se v letech
1990–91 zasloužili o navrácení
sokolského majetku od TJ Sklo
Bohemia. Poněvadž doklady
většinou chyběly, bylo zapotřebí
velké úsilí a mnoho snahy. Mimo
jiné se přičinil o objevení části
sokolského archivu a získal informace o souboru písemností a jiných
dokumentů bratra Josefa Truhláře
(1870–1957).
V roce 1993 při setkání sokolských cvičitelů v Tyršově domě
obdržel diplom za sokolskou
věrnost a za činnost ve sletovém
župním výboru a v roce 1994 knihu
Prahy s pamětním listem. V listopadu 2004 mu byla sokolským
hnutím udělena bronzová medaile
a pamětní diplom.
Vážený bratře, i my si moc
ceníme všeho, co jsi pro nás
a Sokol udělal, a nebylo toho
zrovna málo. K Tvému krásnému
90. výročí narození vše nejlepší,
mnoho zdraví, pohody a svěžesti
za TJ Sokol Poděbrady přeje
Lucie Fingerová, kronikářka
Poslední sbohem
Zdence Šárové
(† 7. ledna 2013)
Text: Markéta Rožová, vzdělavatelka TJ Sokol Poděbrady
Nedávno jsme se rozloučili se
sestrou Zdenou Šárovou, věrnou
sokolkou a hrdou vlastenkou.
Do Sokola začala chodit jako
mladé děvče. Byla pamětnicí
„zlatých sokolských časů“ i svědkyní všech potupných změn a čistek
(německá okupace, komunistická
totalita) a posléze účastnicí znovubudování sokolské organizace. Po
válce v roce 1945 se seznámila se
svým mužem Mirkem a začali
se společně s dalšími nadšenými
sokoly věnovat obnově místní
tělovýchovné jednoty. Bylo potřeba
získat zpět Němci zabavený majetek a obnovit sokolskou myšlenku.
Když vše dali do pořádku, přišel
25. únor 1948 a vše se znovu zhatilo. Po sametové revoluci nastoupili manželé Šárovi opět do boje
o navrácení sokolského majetku.
Nastala mravenčí práce dohledávání po archivech, katastrálních
úřadech a jiných institucích.
V roce 1991 byl majetek defi nitivně
navrácen. Díky jejich úsilí může
poděbradský Sokol pokračovat ve
sportovních úspěších a rozvíjení
sokolských ideálů.
Zdena byla zvolena do výboru
místní tělovýchovné jednoty, kde
zastávala funkci pokladní a později
vzdělavatelky. Sestra Šárová se
zasloužila o založení Věrné gardy –
oddílu nejstarších sokolů, kde také
dlouho cvičila. Ještě se s radostí
zúčastnila Všesokolského sletu
v roce 1994. I když už nemohla
z důvodu nemocí cvičit, chodila ráda
na různé sedánky našeho oddílu,
kam jsme ji s jejím manželem zvali.
Sestra Zdena Šárová udělala
pro TJ Sokol Poděbrady opravdu
mnoho a za to jí patří několikeré
sokolské děkujeme!
Milá Zdeničko, uchováme si Tě
v našich srdcích, jak jsme Tě znali,
především jako nadšenou a věrnou
sokolku. Loučíme se s Tebou
a vzpomínáme! Poděbradští
sokolové.
Prostý nápad, velké nadšení,
fantazie a spousta vytrvalosti…
Pomocí školkové nástěnky jsme
my učitelky poprosily rodiče, zda
by nám mohli zapůjčit nějaké
starožitnosti a vysvětlily jim, co
s nimi zamýšlíme. Samozřejmostí
bylo oštítkování každého takového předmětu kvůli identifi kaci.
Současně všechny zaměstnankyně naší školky prošly rodinné
poklady a ty „nejlepší kousky“
přinesly. Když rodiče dětí viděli,
co jsme z vlastních zdrojů nashromáždily a že to se skanzenem „ve
velkém“ myslíme doopravdy,
zapojili se.
Společně s dětmi jsme vyrobily
roubenou chaloupku v takřka
životní velikosti i s kachlovou pecí
a pak už jen stačilo instalovat do
vybraného prostoru na chodbě MŠ
neuvěřitelnou spoustu „pokladů“.
Samy jsme byly překvapeny, kolik
krásných starých věcí se nám sešlo.
Dětem – a myslíme si, že nejenom
jim – přinesla tato výstava spoustu
informací a zážitků. Neustále jsme
spolu zkoušely, jak věci fungují a na
co se dříve používaly.
Oslovily jsme ostatní MŠ
v Poděbradech a školní družiny
obou místních základních škol,
aby se přišly podívat na náš malý
skanzen. Také Polabské muzeum
v Poděbradech jsme zašly osobně
pozvat, aby viděli, jakou v nás
mají „konkurenci“. Samozřejmě
jsme nezapomněly zvát i rodinné
příslušníky dětí z naší MŠ, protože téměř všichni něčím přispěli.
Ohlasy na výstavku byly od všech
velmi pozitivní. Myslíme si, že
jsme v tomto směru první školka, která měla takovýto krásný
nápad.
Úspěchy
poděbradské VOŠky
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
v Poděbradech hledá pro studenty stále nové možnosti
jejich profesního i osobnostního rozvoje.
Text: PhDr. Jana Podoláková, ředitelka
Mnohé vyšší odborné školy jsou
nuceny v současné době potýkat se
s vážnými potížemi, s nedostatkem
studentů a s malou atraktivitou
svých oborů. V pomaturitním
vzdělávání se objevují stále nové
a nové nabídky ze strany všech
druhů a typů vysokých škol,
kterým VOŠky se svým titulem
diplomovaných specialistů jen
málokdy mohou konkurovat.
Jednu z výjimek a stálic profesního terciárního vzdělávání představuje Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu v Poděbradech.
U odborníků v oboru se už
pár let ví, že absolventi poděbradské VOŠky jsou velmi dobře
uplatnitelní, přicházejí s dobrou
zkušeností z renomovaných hotelových pracovišť a zvládají bez
problémů pokračovat na vysokých
školách v bakalářských studijních
programech. Soužití zdejší VOŠky
s tradiční střední hotelovkou přináší oboustranné přínosy a výhody už
sedmnáctým rokem.
Jednou z nich je například
členství v Asociaci evropských
škol hotelnictví a turismu AEHT.
V rámci tohoto společenství vznikla před pár lety skupina pro vyšší
odborné školy Higher Education
Group, která pořádá pravidelná
setkání s výměnou zkušeností
a námětů pro učitele a manažery
evropských VOŠek zaměřených
na cestovní ruch a hotelnictví.
Poděbradská VOŠ je jedním ze
zakládajících a aktivních partnerů
v rámci HEG, a tak není divu, že
letos v dubnu se stane hostitelkou
dalšího evropského setkání, tentokrát na téma zeleného managementu v turismu.
Evropský rozměr vzdělávání
má v Poděbradech mnoho
podob a konkrétních příkladů.
Každoročně zde vítají evropské
školské manažery na studijních
návštěvách, na kterých se jim
prezentují ty nejlepší zkušenosti
z českého odborného školství,
z praktického vzdělávání a ze
spolupráce s fi rmami a s trhem
práce. Za aktivity v evropském
programu studijních návštěv
udělila Národní agentura evropských programů v listopadu
loňského roku poděbradské škole
Pečeť kvality.
Nejvýznamnějším úspěchem
Vyšší odborné školy v Poděbradech
je určitě skutečnost, že pro akademický rok 2013–2014 byla zařazena Evropskou komisí do programu
ERA SMUS, který umožní poděbradským studentům a vyučujícím
účastnit se studijních stáží v zahraničí a zapojit se do výměnných
programů vyhrazených až dosud
vysokým školám. Splnění kritérií
pro zařazení do evropského vysokoškolského programu ERA SMUS
potvrzuje vysokou kvalitu vzdělávacího programu poděbradské
VOŠky.
řádková inzerce
Prodám novou líheň pro drůbež,
cena: 2 200 Kč, tel. 733 483 672.
inzerce
redakční uzávěrka pro přispěvatele
4. 3.
18. 3.
1. 4.
15. 4.
termín vydání
14. 3.
28. 3.
11. 4.
25. 4.
Nová iniciativa Základní organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami zpestřuje řadě seniorů
prožívání jejich volného času.
Text: PhDr. Marie Minaříková
V ZO SPCCH v Poděbradech
se z nápadu členky výboru Jany
Pospíšilové zrodila úvaha osvěžit si
znalostní potenciál u mnohých již
zpravidla nevyužívaný. Padl námět
na vytvoření skupiny konverzace
ruského jazyka. Je až překvapivé,
jakou tato myšlenka vyvolala odezvu.
Zcela spontánně se do nové aktivity
zapojují stále další senioři a tak
se „za pochodu“ formuje zvláštní
zájmová skupina se společným cílem
navazovat na to, co se jednotlivci
kdysi naučili. Vedení kurzu se ujala
zkušená pedagožka Mgr. Marie
Ferešová. Pečlivou přípravou látky
do jednotlivých hodin i taktním vedením frekventantů podněcuje k aktivnímu zapojování všech zúčastněných.
Zábavnou formou se z koutů paměti
vymetají a znovu ožívají poněkud
zasunuté vědomosti. Je až s podivem,
jak naskakují slova i celé větné vazby
osvojené před lety. Úctyhodná je
snaha všech přesvědčovat ztvrdlý
jazyk k větší ohebnosti při vyslovování, odvážně se účastnit konverzace
a s pomocí lektorky a slovníků dále
rozšiřovat slovní zásobu.
Padají i náměty, jak hodiny
konverzace ještě zpestřovat, například využitím známých písniček,
přinášením různých materiálů,
například plánů měst a podobně.
Příležitostná dopisnice k 150. výročí
narození malíře Ludvíka KUBY
V neděli 3. března 2013 vydá MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM PODĚBRADY a Galerie Ludvíka Kuby Lázně
Poděbrady, a. s., poštovní dopisnici s přítiskem.
Dopisnice je věnována 150. výročí narození poděbradského rodáka,
českého folkloristy, spisovatele, malíře, národního umělce Ludvíka
Kuby. Na dopisnici je reprodukce obrazu Ludvíka Kuby „Zámek
poděbradský od ostrůvků“. Přítisk je zhotoven na levé části speciální
dopisnice vydané pro tyto účely Českou poštou, s. p. Na dopisnici je
natištěna známka nominální hodnoty „A“ (v den vydání ekvivalent
10 Kč, tuzemské výplatné) vzoru „Poštovní trubka“.
Prodejní cena dopisnice je 40 Kč, je možno ji zakoupit od 3. 3. 2013
v Poděbradech na těchto místech:
Galerie Ludvíka Kuby, Polabské muzeum, Turistické a informační
centrum, Městská knihovna.
Přidat k dopisnici i příležitostné razítko bude možné v době od
16. 4. do 18. 4. 2013 od 8 do 18 hodin na poště 290 01 Poděbrady 1,
Jiráskova č. p. 740/6.
Roztočte to v Poděbradech
aneb zahájení sezony na kolečkách
V posledním březnovém víkendu probudíme ze „zimního spánku“ milovníky velkých kol i malých koleček, tedy všechny cyklisty a bruslaře, kteří
s přicházejícím jarem opět začnou brázdit polabské cyklostezky. Spolu
s nimi roztočíme na lázeňské kolonádě i jinde ve městě také koloběžky,
kočárky, skateboardy, tříkolky, prostě všechna další kolečka, s jejichž pomocí
se lze hýbat. Pro aktivní účastníky budou připraveny soutěže a závody, pro
ostatní pak doprovodný kulturní program.
Pro obzvlášť soutěživé a zdatné zájemce už teď vyhlašujeme dvě
soutěže, aby se stihli připravit!
Soutěž „O nejkrásnější kolo“
a „Nejrychlejší samohyb“
O nejkrásnějším kole rozhodne odborná porota a veřejnost v den
konání akce.
Samohyb musí uvézt dvou až čtyřčlennou posádku (minimální
věk závodníka je 15 let v den jízdy), která se bude vsedě zevnitř
vozidla odrážet nohama od vozovky a tak postrkovat svůj povoz do
cíle (podobně jako Flinstounovi). Odrážedlo musí být originální,
vlastnoručně vyrobené a bezpečné pro posádku i okolí. Závod na čas
proběhne 30. března na kolonádě.
Přihlášky do soutěže o „Nejrychlejší samohyb“ zasílejte do
8. března na e-mail: [email protected] nebo na adresu: Městské
kulturní centrum, Jiřího náměstí 1, 290 01 Poděbrady.
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY 1. pololetí 2013
Číslo PN
PN 6
PN 7
PN 8
PN 9
Senioři prohánějí
paměť pomocí ruštiny
Číslo PN
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
redakční uzávěrka pro přispěvatele
29. 4.
13. 5.
27. 5.
10. 6.
termín vydání
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků
na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné
příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje
právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický,
navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné
etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800
znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady,
ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
5
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
28. února 2013
Poslední letošní ples GJP 555 let
byl ve znamení filmu
Současní maturanti Gymnázia Jiřího z Poděbrad završují svoje studium – podobně jako
generace poděbradských „gympláků“ před nimi – nejen maturitou, ale také plesem.
Z dění
TJ Sokol
Poděbrady
Na druhý březen připadá
zajímavě zakulacené jubileum 555 let od historické
volby Jiřího z Poděbrad
českým králem.
Text: (orga) | Foto: www.fotovinc.cz
Text: Ladislav Langr | Foto: archiv
Maturitní ples je pro středoškoláky
důležitým životním mezníkem.
Připravují ho dlouho dopředu
a většina z nich se zapřísáhne, že hned
po něm se začne učit na maturitu…
Finanční prostředky na danou akci
(které se někdy vyšplhají opravdu
hodně vysoko) studenti zpravidla
vybírají už od prvního ročníku. Na
jejich bedrech následně spočívá také
správný výběr kapely, osvětlovací
techniky, moderátora, barvy šerp,
půlnočního překvapení, předtančení,
výzdoby sálu a mnoho dalšího.
Maturitní ples 4.B, jenž se konal
8. února v Kongresovém centru na
kolonádě, zakončil letošní plesovou
sezonu Gymnázia Jiřího z Poděbrad.
Jeho tématem byla „Filmová noc“.
„Někdo z nás chtěl, aby jím byla
Pomáda, jiný zase Šakalí léta nebo
třeba Star Wars. Nakonec jsme se
dohodli na kompromisu. Napadlo nás
takové řešení, díky němuž mohli být
spokojeni všichni,“ uvedla jedna z organizátorek plesu Veronika Herciková.
Při akci se rozdával popcorn,
v sále visely na stěnách fi lmové
plakáty a vystupoval Michael
Jackson. Celý ples moderoval
oblíbený sportovní komentátor
Jan Smetana. Slavnostní večer se
bohužel neobešel bez rychlého
zásahu zdravotní služby a policie.
Ale ve výsledku byli účastníci s jeho
průběhem spokojeni. „Ples se nám
líbil. Měli hezkou výzdobu, příjemného průvodce a dobrá jednotlivá
vystoupení,“ pochvaloval si organizaci maturantů ze 4.B bývalý
student poděbradského gymnázia
Pavel Husa.
Životní příběh válečného sirotka
s nejistým původem je nejen
v našich dějinách zcela mimořádný. Jiří neměl valného vzdělání,
nikdy se pořádně nenaučil německy ani latinsky a přesto zazářil
jako kometa. Tehdejší Evropa ho
musela brát velmi vážně na vědomí. Jeho životní příběh vyvrcholil
právě 2. března 1458 na pražské
Staroměstské radnici. Všemi hlasy
přítomných českých pánů tady
byl po čtyřdenním jednání zvolen
českým králem sedmatřicetiletý
zemský správce Jiří z Poděbrad. Šlo
o první historickou volbu českého
panovníka bez ohledu na dynastický původ. Volba znamenala
průlom do tradičních středověkých zvyklostí. Anonymní kališnický kronikář Jiříkovo zvolení
komentoval slovy: „A z toho byla
veliká radost věrným Čechuom,
a mnozí sú plakali pro radost, že
milý Buoh vysvobodil je z toho,
že sú již vyšli z moci německých
králuov, kteříž sú myslili zlé učiniti
lidu českému a zvláště těm, kteříž
přidrží se Čtenie svatého.“
Jiří z Poděbrad byl bezesporu
středověký selfmademan, osobnost obdařená mimořádnou
přirozenou inteligencí, rozvahou
a nepostrádající cílevědomost.
Jeho heslem bylo „spíše rozvahou a moudrostí než zbraněmi“.
Nebývalá myšlenka na středověk,
kde meč byl nejdůležitějším zákonem a právo patřilo těm silnějším.
Je proto dobré si občas připomínat
velké okamžiky a osobnosti našich
dějin.
Letos slaví nejstarší sportovní oddíl ve městě 150 let
svého vzniku. K tomu se
vážou i následující akce.
Text: Redakce PN
V sobotu 2. března proběhne
v sokolovně v Tyršově ulici akademie – od 14.00 (generálka) a od
18.00 hodin (hlavní vystoupení).
Všichni sokolové jsou vítáni.
K významnému výročí vydává
poděbradský Sokol pamětní
minci. Ta je k dostání za 250 Kč
v kanceláři TJ Sokol Poděbrady,
lze ji objednat nejlépe telefonicky
nebo e-mailem u hospodáře jednoty Jiřího Obra, tel.: 606 819 483,
e-mail: [email protected]
Upřesnění
názvu ulice
V minulém vydání PN byl v článku „Nové ulice: Šternberská,
U Libuše a Dr. Sailera“ uveden
název „U Libuše“, který v době
uzávěrky vydání novin schválila
rada města a navrhla k odsouhlasení zastupitelstvu. To jej
však na svém zasedání ve středu
13. 2. změnilo na „Libušina“.
Zmíněný název tedy defi nitivně
ponese ulička vedoucí z náměstí
5. května k lázeňské poliklinice.
Redakce PN
inzerce
Pomáháme tam, kde jsme doma.
Toyota Peugeot Citroën Automobile vyhlašuje 9. ročník grantového programu
TPCA Partnerství pro Kolínsko.
Letos rozdělíme 4 000 000 Kč na projekty rozvíjející region v těchto oblastech:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podporujeme šetrný přístup k životnímu
prostředí, jeho ochranu a vzdělávání v této
oblasti. Největší význam vidíme v projektech
zaměřených na třídění odpadu a využívání obnovitelných zdrojů energie. Důležitá je pro nás
i záchrana zajímavých přírodních lokalit.
BEZPEČNÁ DOPRAVA
Chceme, aby doprava v regionu byla bezpečná.
Podporujeme projekty, které řeší konkrétní
riziková místa a zvyšují povědomí o bezpečném chování v dopravě.
VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
Záleží nám na aktivním životním stylu lidí
žijících v regionu a jejich zapojení do místního
dění. Podporujeme projekty usilující o zachování tradic a kulturního dědictví regionu.
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 29. března 2013
Podrobné informace a formulář žádosti naleznete
na www.partnerstviprokolinsko.cz
a facebookové stránce TPCA Partnerství pro Kolínsko.
www.partnerstviprokolinsko.cz
PARTNERSTVÍ PRO KOLÍNSKO
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
28. února 2013
Jubileum druhorozeného Ludvík Kuba jako
zámečníkova syna
(nikoliv patetický) symbol
Malíř, hudebník, spisovatel, cestovatel a badatel. Ludvík
Kuba byl výjimečnou renesanční osobností.
Text: Ladislav Langr | Foto: archiv
Poděbraďák Ludvík
Kuba pocházel ze
třinácti dětí. Rodiče,
ačkoliv rozhodně
neměli peněz nazbyt,
dali jeho talentu
přesto šanci. Tatínek
sice byl chudý zámečník, ale i tak
usiloval o hudební vzdělání svého
syna. Na poděbradské měšťance
zase tamější ředitel objevil Kubovo
výtvarné nadání. Jenže studia
malířství byla dlouhá a drahá
a tak šel chlapec přes varhanickou
školu na učitelský ústav. Začínal
jako podučitel v Žiželicích, ale
dlouho se za katedrou neohřál.
Brzy se v něm probudilo silné
národní cítění a zájem o vše
slovanské. Začal vést velmi
nejistý bohémský život s nadějí,
že se uživí novinovými články,
hudebními kondicemi a v neposlední řadě i jako příležitostný
malíř. Postupně navštívil všechny
slovanské země a jim také zasvětil
většinu své tvorby. Především je
to monumentální patnáctisvazkové dílo „Slovanstvo ve svých
zpěvech“. Kuba sám se považoval
za věčného studenta, bohéma,
cestovatele a na svých toulkách si
příležitostně rozšiřoval výtvarné
vzdělání. To ukončil až v 41 letech
a právě v té době také uspořádal
v Poděbradech první samostatnou
výstavu. Díky neúnavné píli se stal
vysoce respektovaným národopiscem, což mu nakonec přineslo
i čestný doktorát Univerzity
Karlovy. Své malířské dílo zprvu
sám chápal jako doplněk vědecké
práce. Vytvořil si však osobitý styl,
který lze označit jako impresionistický realismus. Teprve mnohem
později byly uznány i jeho mimořádné malířské kvality. Ocenil je
kupříkladu také prezident Tomáš
G. Masaryk osobním nákupem
několika jeho obrazů. Během
Výstava v muzeu: Ludvík Kuba (1863–1956)
Polabské muzeum připravilo jako připomínku 150. výročí
narození slavného malíře a poděbradského rodáka
výstavu s lakonickým názvem Ludvík Kuba (1863–1956).
prezentována, a proto návštěvníci
Text: Petr Šorm
výstavy je budou moci spatřit
Výstava představí autorova vůbec poprvé.
díla z muzejní sbírky tak, jak je
Většinu představených děl
shromáždilo muzeum za více než tvoří krajinomalby autorových
100 let své existence. Některá oblíbených míst, ať již v rodném
z nich maloval Kuba přímo pro kraji v okolí Poděbrad, nebo jinde
muzeum, jiná pak sám do sbírek u nás, ale také mimo hranice české
věnoval a další byla sesbírána kotliny. Tyto pak doplní některé
muzejními pracovníky. Výstava Kubovy portréty a další umělcova
seznámí návštěvníky s průřezem tvorba.
umělcovým dílem ze všech jeho
Vý st av a Ludv í k K uba
tvůrčích období, jimiž během (1863–1956) bude otevřena od
svého dlouhého života prošel. 3. března do 19. května v hlavní
Část děl pochází z rodinných budově Polabského muzea
sbírek a nikdy nebyla veřejnosti v Poděbradech.
Ještě před slavnostním odhalením netradičního pomníku Ludvíka Kuby v rámci Dne
Poděbrad jsme v pražském ateliéru navštívili jeho autorku Zuzanu Čížkovou. Nedávná
žačka profesora Kurta Gebauera nám zodpověděla následující otázky.
Připravil: Michal Stein | Foto: Rudolf Čížek a archiv Dywidag Prefa, a. s., člena skupiny Consolis SAS
› Ludvík Kuba: Poděbradská
zvonička
dlouhého života Kuba vytvořil
na 4 000 kreseb a maleb. V roce
1945 patřil mezi prvních jedenáct
umělců, kterým prezident Edvard
Beneš poprvé udělil nový a tehdy
ještě velmi prestižní titul národní
umělec. Získal také čestnou profesuru Akademie výtvarných umění.
Texty k jeho výroční biografi i
společně napsali Jaroslav Seifert
a Vítězslav Nezval. Ke stáru mu
znehybňující se artritický palec
pravé ruky značně komplikoval
výtvarnou práci, proto maloval
jen v rukavici, aby vůbec udržel
štětec. Stejně tak mu slábl zrak,
ale tím jeho obrazy dostávaly
mimořádně originální nádech.
Troufám si tvrdit, že kdyby se
narodil ve Francii, patřil by
k nejproslulejším světovým malířům. Místo toho je Ludvík Kuba
(16. 4. 1863 – 30. 11. 1956) dnes
neprávem pozapomenutá pozoruhodná renesanční osobnost, která
výsostným způsobem dokázala
v sobě skloubit malíře, hudebníka,
spisovatele, cestovatele i seriózního badatele. Významná část
Kubova výtvarného díla zůstala
v Poděbradech ve vlastnictví
městského úřadu, spořitelny a ve
sbírkách Polabského muzea.
POZNÁMKA
Na začátku mého oblíbeného
fi lmu „Láska nebeská“ anglický
premiér vypráví o tom, že když si
začne zoufat nad stavem tohoto
světa, vzpomene si vždycky na
příletovou halu londýnského
letiště Heathrow. To ho naplní
pocitem, že láska je všude kolem
nás. Pokud si někdo zoufá nad
stavem dnešních mladých lidí – že
jsou líní, bez zájmu a nic neuměV úterý 12. února se konal v Divadle Na Kovárně jazzový
jí – nalil by si optimismus do žil,
kdyby navštívil jazzový koncert
koncert žáků ZUŠ Poděbrady a jejich hostů.
místní „zušky“. Na vlastní oči by
Text: Monika Langrová | Foto: Miroslav Vlk
viděl, jak mladí rozhodně nemrBěhem koncertu se na podiu se svým otcem Janem, strýcem hají časem ani nadáním, ba právě
postupně vystřídala dvanáctka Pavlem a jeho dcerami. Vystoupení naopak. Postupnými krůčky se
skupin a zazněly mimo jiné sklad- rodiny Fričů bylo pomyslnou
by D. Ellingtona, G. Gerswina, třešničkou na dortu vydařeného
večera. „Vše proběhlo v přátelské
atmosféře skvělého publika, jež
vydrželo poslouchat až do konce,
takže se nám dobře hrálo,“ uvedl
dramaturg jazzového koncertu
a učitel ZUŠ Miroslav Vlk. Soubory
Život je jako jazzová
od nejmladších až po ty nejstarší
trubka, když do ní
podle něj podaly výborné výkony.
nefoukáš, nic se neozve. „Úroveň žáků se stále lepší, zejména Jan Kubín udělal velký pokrok.
Také nové uskupení Melody Kids
Louis Armstrong
při své premiéře rozhodně nezaale i bývalého žáka poděbradské padlo. A nejlepší band KMČ slože„zušky“ Jakuba Tomáška. Program ný z hostů a bývalých absolventů
zahájil osmiletý klavírista David i současných žáků pak završil celý
Frič, který si posléze zahrál ještě večer,“ doplnil Vlk.
Když divadlem
zní jazz…
› Členové souboru KMČ PK Band (zleva): Kateřina Rusková, Pavel
Husa, Ondřej Průša, Jan Kubín a Jan Bořek
Labem. Tato betonárka významně podpořila vznik díla a to nejen
vybetonováním, ale i fi nančně. Po
konzultacích s ředitelem Michalem
Mikšovským a jeho kolegy jsme
uvedený materiál zvolili jako
nejvhodnější pro toto dílo. Bude
kombinovaný s keramickými
částmi – okvětními lístky z ateliéru poděbradského rodáka Davida
a materiál v Poděbradech
Exnera. Myslím si, že volba motivu
odhalovaného díla?
pro pomník a místo jeho osazení
Jedná se o vymývaný beton jsou ideální. Mám z toho zatím
Dywidag Prefa, a. s., z Lysé nad dobrý pocit, ba radost.
originál!) plakátu, z něhož jsem
při návrhu pomníku vycházela,
stojí v zahraničí v přepočtu 95 000
Jelikož se jedná o pomník výtvar- korun.
níkovi, hledala jsem takové jeho
dílo, které by se dalo odpovídajícím Se sochami ve veřejném
způsobem a kreativně sochařsky prostoru máte i přes
ztvárnit. Reliéf jsem modelovala své mládí bohaté
podle motivu jeho uznávaného zkušenosti. Jaké jsou
základní parametry
plakátu s lázeňskou tematikou.
Proč jste si zvolila pro
Ludvíka Kubu speciálně tuto
symboliku?
Co se vám vybaví při
vyslovení jména Ludvík
Kuba?
Skutečnost, že se jedná o dalšího
z českých umělců, který je u nás
stále nedoceněn. A neprávem.
Stačí uvést malý konkrétní příklad.
Několikátý tisk (pozor, nikoliv
› Sochařka Zuzana Čížková
vytvořila pro Poděbrady své
druhé dílo. Prvním je pomník
svaté Anežky České u kostela
Povýšení sv. Kříže
z nich stávají skvělí hudebníci,
kteří vás nejen svým umem, ale
také sympatickým vystupováním
naprosto okouzlí. Zažil by, jak se
v rodinách dědí láska k hudbě,
když si to na pódiu „střihli“
jeden táta jazzman se synem
a druhý s dcerami. A určitě by mu
prolétlo hlavou, že snad ani není
možné, aby v malém městě bylo
tolik dětí, co mají zájem o hudbu
a navíc talent… Ostatně když díky
mladým lidem za klavírem nebo
bicími, s trubkami a saxofony či
nádherným hlasem na pár hodin
zapomenete na všechny starosti
i bolesti, co vás trápí a je vám
dobře, něco v nich určitě je.
Monika Langrová
› Pomník Ludvíka Kuby se z betonárky v Lysé nad Labem převáží do
Poděbrad
POZVÁNKY
Text: Hana Janiššová a Milan Čejka
V divadle vystoupí studenti
a učitelé ZUŠ
V neděli 3. 3. na koncertu „Gala
Poděbrady“ se v Divadle Na
Kovárně představí klavíristka
a flétnistka Kateřina Mičánková,
která pod vedením Milana Prokeše
zahraje dechový kvintet s tubistou
Šimonem Janákem. Ten zahájí
o den později 4. 3. v 18.30 v divadle vernisáž výstavy absolventů
výtvarného oboru ZUŠ, již připravila Regina Prokešová a potrvá do
konce března.
Ve čtvrtek 7. 3. má svůj premiérový koncert klavíristka Gabriela
Dostalová, letošní absolventka
AMU. Spolu s ní vystoupí Anežka
Suchánková, která je přijata do
1. ročníku AMU. Obě klavíristky
v současné době vyučují na ZUŠ
v Poděbradech.
Slavnostní koncert v pondělí
11. 3. je motivací pro naše studenty
a chloubou výuky našich pedagogů.
Účastní se ho bývalí absolventi ZUŠ,
kteří jsou dnes profesionální umělci
a mají k lázeňskému městu stále
blízko. Sestry Jelínkovy, klavíristka
Halka Klánská a houslistka Lada
Ševčíková zahrají nejen spolu, ale
vystoupí také jejich děti! Dále uslyšíme Václava Kotka na pozoun, Hanu
Bulíčkovou – Šukovou na hornu,
Markétu Baštincovou (Andrštovou)
se svým otcem Zdenkem na kytaru,
Alenu Hrdou (Žákovou) na housle,
Jakuba Dvořáčka na klavír. V jednání
je účast zpěvačky Leony Netolické,
hereček Markéty Sedláčkové nebo
Pavly Janiššové, režisérky Alice
Nellis, výtvarnice Lucie Seifertové,
keramika Davida Exnera a ředitele
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Jaroslava Slavického.
V úterý 12. 3. zahájí jako
host koncert Společnosti
O. Vondrovice Smyčcový kvartet ZUŠ pod vedením Štěpána
Skleničky.
V pondělí 25. 3. se představí naši
současní žáci na tradičním Jarním
koncertu.
Ochotníci nabídnou
francouzskou komedii
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou pokračuje v představování středočeských ochotnických
ansámblů. Tentokrát přijal pozvání
divadelní soubor Ludvíka Němce
z Bystřice u Benešova. Diváci se
mohou těšit na situační komedii,
kterou francouzský dramatik
Marco Camolett i nazval „Když ty,
tak já taky“. „Děj hry diváky zavede
do Paříže a nabídne řadu zápletek,
důvěrně známých z našich vlastních manželství. Díky stereotypu
a nudě se však na obzoru objeví
nevěra! Komedie se neuvěřitelně
zamotává a nádherně komplikuje.
A jak vše dopadne? Přijďte se
podívat ve čtvrtek 7. března v 19.30
do libického kulturního domu,“
vzkazuje za organizátory Helena
Vondrušková.
Dětský karneval v kulturním
domě
Sbor dobrovolných hasičů v Libici
nad Cidlinou pořádá Dětský
karneval. Tradiční a oblíbená
zábava se koná v neděli 3. března
od 14 hodin. Pořadatelé uvítají
malé i větší tanečníky a tanečnice.
Kostýmovaní účastníci karnevalu
mají vstup zdarma.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
28. února 2013
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
Režie: Jan Novák
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 100 Kč
7
6. 3. / St / 19.30
SARAH RUHL:
UKLIZENÝ DŮM
Magická komedie držitelky
Pulitzerovy ceny. Dvě labilní
sestry patologicky závislé
na čistotě, líná uklízečka
toužící po herecké kariéře
a starší žena, která má balkon
s výhledem na moře… Možná
přijde i patolog.
7. 3. / Čt / 19.00
KLAVÍRNÍ RECITÁL GABRIELY DOSTALOVÉ
A ANEŽKY SUCHÁNKOVÉ – pořadatel ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
11. 3. / Po / 19.00
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ ZUŠ
PODĚBRADY
Více informací na str. 6
Cena vstupenky: 50 Kč
12. 3. / Út / 19.00
HOUSLOVÝ RECITÁL
Další z řady abonentních koncertů pořádaných společností Otakara
Vondrovice, o. s.
Účinkují: Julie Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír
Cena vstupenky: 100 Kč
13. 3. / St / 19.30
MANDARINKOVÁ IZBA
Komedie plná francouzského šarmu nabízí
zajímavé příběhy lidí ve vtipných krátkých
jednoaktovkách s překvapivým a někdy
i přímo detektivním závěrem. Čtyři herci
se v nich převtělují do více postav a osudů.
Všechny se odehrávají v malém pařížském
hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném
mandarinkový, který má svůj vlastní příběh.
Teatro Wüstentot Bratislava
Autor: Robert Thomas
Režie: Ľubomír Vajdička
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana
Ondrejková
Cena vstupenky: 350 Kč
18. 3. / Po / 19.00
MOTANI – DIVOKÝ MADAGASKAR
Cestopisná diashow. Tentokrát vás Kateřina a Miloš Motani zavedou na
fascinující tajuplný ostrov. Červený Madagaskar prozkoumáte od východu
na západ a od severu na jih. Obklopí vás podivný zvířecí a rostlinný svět,
který nikde jinde nenajdete.
Cena vstupenky: 100 Kč
19. 3. / Út / 19.30
COLUMBO
Původní detektivní divadelní hra,
která byla základním kamenem
k celému slavnému 69 dílnému seriálu
o poručíku Columbovi z Los Angeleské
kriminální policie, oddělení vražd…
On stage!
Autor: William Link a Richard
Levinson
Režie: Roman Štolpa a Martin Novotný
Hrají: J. Dulava, K. Macháčková / D. Morávková / H. Sršňová,
J. Sedláčková / M. Nohýnková, M. Maděrič, J. Laufer / D. Gondík
Cena vstupenky: 360 Kč
21. 3. / Čt / 19.30
RECITÁL PAVLÍNY JÍŠOVÉ
Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou jihočeskou osobností
se stala především jako zpěvačka folkové hudby a příbuzných žánrů. Její
hlas je možné slyšet na více než šedesáti albech. Své písně, texty a hudbu
představuje především ve své kapele Pavlína Jíšová a přátelé, ve které se
také doprovází na akustickou kytaru.
Cena vstupenky: 160 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)
25. 3. / Po / 18.00
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PODĚBRADY
Cena vstupenky: 50 Kč
28. 3. / Čt / 19.30
NA DRÁTĚ JE KLOKAN
Konverzační crazy komedie ze
současnosti.
Autor textu a režisér: Ladislav
Langr
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 100 Kč
2.–3. 3. / So–Ne / 19.00
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Životopisný / VB / titulky / přístupný / 94 min.
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi přijíždí na
vůbec první státní návštěvu USA anglický královský pár. Poprvé se tak střetávají
upjaté společenské konvence s uvolněnou morálkou na té nejvyšší společenské
úrovni. Režie: Roger Michell, hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams
4. 3. / Po / 19.00
LÁSKA
Drama / Fr., Německo / titulky / od 12 let / 125 min. / 90 Kč
Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které
se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, jsou
náhle vystaveny těžké zkoušce. Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí
se musí smířit s ženinou proměnou. Režie: Michael Haneke, hrají: Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
5.–6. 3. / Út–St / 19.00
30 MINUT PO PŮLNOCI
Th riller / USA / titulky / od 12 let / 157 min. / 100 Kč
Dva roky po událostech 11. září se agentka CIA Maya přesune z bezpečí
washingtonských kanceláří do epicentra honu na Usámu, na americkou ambasádu
v Pákistánu. Byť relativní zelenáč, brzy pochopí pravidla hry, do nichž patří i mučení lidí, kteří by mohli poskytnout vodítko k dopadení nejhledanějšího teroristy.
Režie: Kathryn Bigelow, hrají: Jessica Chastain, Mark Strong, Joel Edgerton
7.– 8. 3. / Čt–Pá
OZVĚNY EKOFILMU
Podrobný program viz dále.
9.–10. 3. / So–Ne / 17.00 a 19.00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Rodinný / ČR / přístupný / 90 min. / 110 Kč
Výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání s císařem Rudolfem,
kterému zvířecí přátelé pomohou získat zázračný kámen mudrců. Tím mu
zachrání život i korunovační klenoty, o něž usiluje proradný alchymista Kelly.
Režie: Michal Žabka, hrají: Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma
11. 3. / Po / 19.00
LABRADOR
Drama / Dánsko / titulky / od 12 let / 73 min. / 90 Kč
Opuštěný, větrem ošlehaný ostrov. Stella a Oskar, mladý pár, navštíví
jejího otce Nathana. Ten žije osamělý život pouze ve společnosti svého
psa – labradora. Stella je těhotná a těší se na narození dítěte, ale Oskar, jak se
ukazuje, pochybuje. Mezi muži dojde ke střetu a Stella je mezi nimi uvězněna.
Režie: Frederikke Aspöck, hrají: Stephanie Leon, Jacob Eklund
12.–13. 3. / Út–St / 19.00
HAŠIŠBÁBA
Komedie / Francie / titulky / od 12 let / 87 min. / 90 Kč
Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku na předměstí Paříže.
Důchod má malý, exekuce jí zabavila skoro všechen nábytek, odstřihli jí
telefon a ona neví, jak dál. Jednoho večera se stane náhodným svědkem
pochybného obchodu. Bývalá cukrářka v tom vidí znamení osudu a rozhodne
se, že začne prodávat hašiš. Režie: Jérôme Enrico, hrají: Bernadette Lafont,
Carmen Maura, Dominique Lavanant
14.–15. 3. / Čt–Pá / 19.00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
Akční / USA / titulky / od 12 let / 120 Kč
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější fi lmovou rolí, tedy jako John
McClane, „lidový“ hrdina, který díky svým schopnostem nakonec vždycky
přežije všechno a všechny. Tentokrát se vážně ocitne v nepravou chvíli na
nepravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi. Režie:
John Moore, dále hrají: Jai Courtney, Amaury Nolasco
16.–17. 3. / So–Ne / 17.00
MOCNÝ VLÁDCE OZ – 3D
Fantasy / USA / dabing / přístupný / 125 min. / 165 Kč
Když se druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou dostane
do životem pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství
jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky a nechtěně se zaplete do velikých
problémů. Režie: Sam Raimi, hrají: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weiss
16.–17. 3. / So–Ne / 19.00
MARTIN A VENUŠE
Komedie / ČR / přístupný / 120 min.
Příběh fi lmu začíná před 10 lety, kdy se nadějná výtvarnice Vendula seznámí
s Martinem. Vezmou se, mají spolu tři děti. Jednoho dne se Martin vsadí,
že se měsíc bude starat o domácnost, protože to je podle něj jednoduché.
Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, jenž oba partnery vrátí
na začátek vztahu. Režie: Jiří Chlumský, hrají: Marek Taclík, Kristýna
Boková-Lišková, Zuzana Stivínová ml.
18. 3. / Po / 19.00
KRYCÍ JMÉNO KRTEK
Drama / Polsko, Fr. / titulky / od 12 let / 108 min.
Třicetiletý Pawel společně se svým otcem Zygmundem dováží secondhandové zboží ze severu Francie na jih Polska. Při jedné ze zpátečních cest
vidí v bulvárních novinách fotku otce s titulkem „zrádce“. Zygmund, hrdina
v boji proti totalitě z 80. let, je nyní náhle označen za tajného informátora
komunistického režimu s krycím jménem KRTEK. Režie: Rafael
Lewandowski, hrají: Borys Szyc, Marian Dziedziel, Wojciech Pszoniak
ZÁMECKÝ BIOGRAF
19.–20. 3. / Út–St / 19.00
NA ŠROT
Komedie / USA / titulky / od 12 let
Jeffovi je právě jedenadvacet a plnoletost se musí pořádně oslavit. „Zpít se na
šrot“ se však nedoporučuje noc před nejtěžší zkouškou na medicíně. Režie:
Jon Lucas, Scott Moore, hrají: Miles Teller, Sarah Wright, Justin Chon
28. 2. / Čt / 19.00
Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ
Životopisný / Francie / titulky / přístupný / 95 min. / 95 Kč
Film je příběhem neobyčejné ženy, jejíž veškerá dobrodružství jsou svázaná
s vařením. Jedno z nich je takřka neuvěřitelné – dva roky vařila pro prezidenta
Mitteranda v Elysejském paláci a díky tomu pronikla do zákulisního světa
nejmocnějšího muže v zemi. Režie: Christian Vincent, hrají: Catherine Frot,
Hippolyte Girardot, Jean d`Ormesson
21.–22. 3. / Čt–Pá / 19.00
SPRING BREAKERS
Dobrodružný / USA / titulky / od 12 let / 92 min.
Snímek pojednává o čtyřech kamarádkách, které se dohodnou na tom
nejlepším způsobu, jak prožít jarní prázdniny – spáchat zločin. Proto se
odhodlají k vykradení restaurace. Jejich pokus však končí zatčením, ven
se dostanou jen díky dealerovi, který od nich vyžaduje protislužbu. Režie:
Harmony Korine, hrají: Selena Gomez, James Franco, Heather Morfia
2.–3. 3. / So–Ne / 17.00
HLEDÁ SE NEMO – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 108 min.
V ohromujícím podvodním dobrodružství nabízí studio Pixar zábavnou
a poučnou cestu příliš starostlivého mořského klauna za ztraceným synem
jménem Nemo. Režie: Andrew Stanton
23.–24. 3. / So–Ne / 17.00
CROODSOVI
Animovaný / USA / dabing / přístupný
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na
světě. Ta se musí, ač nerada, přestěhovat ze své zničené jeskyně a žít někde
jinde. Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
23.–24. 3. / So–Ne / 19.00
BABOVŘESKY
Komedie / ČR / přístupný / 133 min.
Film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky. Ta s nadhledem a nadsázkou sleduje kupící se
nedorozumění a souhry náhod, jež zamotají hlavu jejím obyvatelům. Hrají:
Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková
Připravujeme:
HLEDÁ SE PREZIDENT | RENOIR | G. I. JOE: ODVETA | GAMBIT
OZVĚNY EKOFILMU
Přehlídka filmů z mezinárodního festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví. Vstup zdarma.
7. 3. / Čt / 17.00
V LUČNÍM KRÁLOVSTVÍ
Slovensko / 27 min.
Alpínské louky nacházející se jen ve Vysokých a Nízkých Tatrách jsou
jediným původním lučním ekosystémem. Film představí „luční království“
během celého vegetačního období. Režie: Zdeno Vlach
7. 3. / Čt / 17.35
EKONOMIKA ŠTĚSTÍ
USA / titulky / 68 min.
Snímek popisuje svět, který se pohybuje zároveň dvěma opačnými směry:
zatímco vláda a velký byznys tlačí směrem ke globalizované ekonomice
postavené na technologiích a rostoucím obchodu, lidé po celém světě začínají
od základů a zakládají menší a ekologičtější místní ekonomiky. Režie: Helena
Norberg-Hodge, Steven Gorelick, John Page
7.3. / Čt / 18.45
NEMOCNICE NA KONCI SVĚTA
ČR / 26 min.
Dokumentární film nás zavede do nejvyššího pohoří světa v Pákistánu, kde se
uskutečnily lidské činy: vybudování vodovodu pro vesnici vysoko v horách, rozdání dárkových balíčků chudým dětem, transport a stavba nemocnice, díky které
zde nezemřelo v první zimě jejího působení ani jedno dítě. Režie: Otakar Štěrba
7. 3. / Čt / 19.15
BIO PRO MASY?
Německo / titulky / 29 min.
Hospodářství orientované na výkon a masovost žene světovou ekologii na samé
hranice možností. Biologicky udržitelné hospodářství by tomu mohlo částečně
zabránit. Ale je realizovatelné plošně? Režie: Friedemann Hottenbacher
7. 3. / Čt / 19.45
TICHÝ SNÍH
Nizozemí / titulky / 71 min.
V arktických pláních se pomalu hromadí nebezpečné pesticidy a mladá
Inuitka zkoumá jejich původce. Cesta ji zavede na tři různé kontinenty,
kde se střetne s protikladnými zájmy. Nedávný vývoj situace v Arktidě je
znepokojivým obrazem znečištění na celém světě. Režie: Jan van den Berg
7. 3. / Čt / 21.00
MIZÍCÍ STARÝ SVĚT
Slovensko / 29 min.
Film je dokumentárním záznamem výpravy, která se rozhodla splavit část
toku nebezpečné africké řeky Omo. Během plavby procházela kmenovými
územími Body, Bata, Bume a dalšími. Někteří členové expedice tak mohli
srovnávat, jak se změnil způsob života těchto kmenů, jež donedávna žily
primitivním způsobem. Režie: Martin Jurza
7. 3. / Čt / 21.30
KONGO – OCHRANA GORIL ŘETĚZOVOU PILOU
Nizozemí / titulky / 44 min.
Deštné pralesy na severu Konga, kde se těží tropické dřevo, jsou domovem
gorily nížinné. Dokument Thomase Weidenbacha ukazuje, že její ochranu
lze s lesním hospodářstvím sloučit. Jedinečné záběry goril vznikaly spolu se
záběry pracujících dřevařů. Režie: Jan van den Berg
8. 3. / Pá / 17.00
FJORD
Norsko / bez dialogu / 24 min.
Film byl natočen v Nærøyfjordu – jednom z nejužších fjordů západního
Norska. Patří mezi hlavní turistická lákadla země a jeho krajina byla v roce
2005 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Snímek používá
poetický a rytmický přístup ke krajině. Režie: Skule Eriksen
8. 3. / Pá / 17.25
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
ČR / 75 min.
Portrét herce Jaroslava Duška je spíše zamyšlením nad věcmi, které se týkají
každého z nás. Uvidíme zde stavbu ekologického hliněného domu, komunikaci
s kameny, delfíny, chození po žhavých uhlících a další. Jaroslav Dušek přesvědčivě
i vtipně vypráví o základních momentech života a jeho postojem je radost, hravost,
svoboda i vědomá sounáležitost s přírodou. Režie: Viliam Poltikovič
8. 3. / Pá / 18.45
NEČEKANĚ CHYTRÁ ZVÍŘATA
Německo / titulky / 44 min.
Mohou zvířata myslet? Dlouhou dobu lidé předpokládali, že jsou jediným druhem, který je schopen určité problémy řešit logicky. Šimpanzi, orangutani, delfíni,
vrány, papoušci a zejména chobotnice je ale vyvedli z omylu. Režie: Georg Graffe
8. 3. / Pá / 19.30
OCHUTNEJTE ODPAD
Německo / dabing / 88 min.
Je to neuvěřitelné, ale je to pravda: při cestě ze statku na jídelní stůl skončí víc jak
polovina potravy na skládce. Většina ještě dřív, než se dostane k zákazníkovi.
Například každá druhá hlávka salátu nebo každý druhý brambor. Dokument
o globálním plýtvání jídlem a o tom, co se s tím dá dělat. Režie: Valentin Thurn
8. 3. / Pá / 21.00
DIVOKÁ SKANDINÁVIE – FINSKO
Německo / titulky / 52 min.
Tento fi lm ukazuje chování zvířat, které dosud nikdo nenafi lmoval: Oliver
Goetzl a Ivo Nörenberg poprvé natočili rysa ostrovida ve fi nské přírodě,
v HD kvalitě nafi lmovali skvělé zpomalené záběry kuřat hohola severního,
jak vyskakují z hnízda vysoko na stromě, natočili vzrušující setkání medvědů
a vlků a mnoho dalšího. Režie: Oliver Goetzl
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
28. února 2013
OBRAZEM: „Biosku“ rozduněly rány boxerských rukavic
Text a foto: Aleš Kubelka
1
To tu ještě nebylo. Galavečer boxu v Poděbradech, smělý nápad organizátora Daniela Vencla o ojedinělém
boxerském klání, nakonec předčil všechna očekávání.
1
2
3
BOXERSKÝ POTĚR › Úvod
galavečera obstaralo vystoupení
11 dětí z oddílu Boxing Poděbrady.
Mladí bojovníci sypali z rukávu ostré
údery pod vedením trenéra Vencla
2
V ZÁPALU BOJE › Poděbradský
boxer Pavel Valtr (v červeném) si
v zápase plném zvratů poradil s Alešem
Nevrlíkem z SK Prostějov
3
KDYŽ TEČE KREV › David Závoda
z domácího oddílu si ze souboje se
Zdeňkem Nimšem z SKPŠ Praha odnesl
rozbitý nos
4
4
5
6
OSVĚŽENÍ A NABUZENÍ › Trenér
Vencl se o své svěřence staral
v přestávkách mezi jednotlivými koly.
Kromě udílení cenných rad je stíhal
i občerstvovat
5
JDE SE NA TO! › Rozhodčí celého
večera Karel Kubec si v ringu
dokázal sjednat pořádek a respekt.
Zjistil to i Pavel Ptáček, který byl
soupeřem Daniela Vencla v závěrečném
exhibičním duelu
6
PROFI KOUČ › Ve finálovém
zápase koučoval strůjce
celého galavavečera Daniela Vencla
profesionální boxer Lukáš Konečný
Doufám, že dcery boxovat nebudou, usmívá se Lukáš Konečný
Velká hvězda současných evropských ringů – profesionální boxer Lukáš Konečný – se stal nejobletovanějším
hostem Galavečera boxu v Poděbradech.
boxerů pomoci v jejich budoucí V těchto dnech usilovně trénuji,
kariéře.
protože v dubnu bych rád boxoval
nějaký titulový zápas. Měl by se konat
Proč jste se rozhodl přijmout Chystáte se dnes radit
v Brně, ale soupeř ještě známý není.
Text a foto: Aleš Kubelka
pozvání na poděbradský
premiérový Galavečer boxu?
Ozval se mi můj kamarád a hlavní
organizátor této akce Daniel Vencl.
Řekl jsem si, proč bych nevyrazil,
každá příležitost k zpopularizování amatérského boxu je vždy
přínosná. I mně totiž nějakou chvíli
trvalo, než jsem se stal „profíkem“.
Takovéto akce mohou spoustě
zápasícím boxerům?
Do toho se pouštět moc nebudu.
Od toho jsou tu jejich trenéři, kteří
je dobře znají. Sem tam určitě něco
zařvu, když se nechám unést nějakým momentem. A pokud po zápase
někdo z boxerů požádá o radu, rád se
mu pokusím pomoci.
Co vás čeká v nejbližší době?
V říjnu loňského roku
jste svedl bitvu o titul
organizace WBO s Rusem
Bajsangurovem. Odešel
jste nakonec jako poražený,
ale spekulovalo se o jistém
podvodu…
Po podzimní části čeká poděbradské fotbalisty další těžká zkouška. Nelichotivé
výsledky v ní by na jaře chtěli hráči „zpod rádiovek“ změnit ve výhry.
Text: Michal Kozák, Aleš Kubelka
Foto: M. Kozák
me schopni přivést. Osobně bych byl
rád, kdybychom v letošní sezoně našli
spolehlivého střelce. A je jedno, jestli
to bude nově příchozí fotbalista, anebo
začne pálit ostrými někdo z domácích
hráčů,“ podotýká Lacina. V poslední
době se spekuluje i o možném odchodu
střelce Romana Herzána, zájem má
údajně divizní celek z Litole.
› Na podpisy Lukáše Konečného se stály dlouhé fronty.
Další taneční úspěch TK Linie
Ideální konec a dvanáctý hráč
› F
otbalisté Poděbrad (v modrém) mají jasný cíl: záchranu
v krajském přeboru
užíváme ve sněhu,“ usmívá se ironicky
Jirásek. „Letošní zimní příprava je
odlišná od těch předchozích, protože
mnohem více běháme. Už jsme stihli
odehrát i několik přípravných zápasů.
Výsledky v těchto utkáních nejsou
důležité, jde o to se sehrát,“ ví bek
Voříšek.
Posily? Ještě uvidíme
faktory ovlivňující vstup do soutěže.
„S přípravou stále nejsem spokojen. Na
mysli teď nemám samotné tréninky,
ale především účast, která je mizerná.
Spousta hráčů nám chybí. Mám obavy,
aby tato situace neovlivnila začátek
jarní soutěže,“ říká asistent trenéra
Milan Lacina.
Kolik nových tváří uvidíme v poděbradském dresu, zatím zůstává tajemstvím. „Nějací hráči už u nás trénují
a o několika posilách se stále jedná.
Každopádně zatím je předčasné říkat,
kdo tu zůstane nebo koho ještě bude-
Hráči vnímají přípravu přeci jen
Po postupu z I. A třídy byla lázeňská odlišně než muži z lavičky. Zatímco
parta zvyklá vyhrávat, ovšem v nové fotbalisté pociťují pouze průběh
sezoně čekala Poděbrady studená tréninků, trenéři sledují i ostatní
sprcha hned v úvodu. Kromě výsledků nebyl optimální ani herní projev Tabulka krajského přeboru po podzimní části
mužstva. „Oproti loňsku musíme určiRk. Tým
Záp
+
tě zlepšit přechod do útoku. Doufám
1.
Ovčáry
15
12
také, že naše výkony budou vyrovnané.
2. Louňovice
15
12
Nesmíme zaspat start soutěže a jít do
3.
Dobřichovice
15
12
toho naplno od začátku,“ nastiňuje
4. N.Ves
15
10
plány obránce Jiří Voříšek. To by
5. Benátky
15
9
mohlo být možná snadnější i proto,
6. Čáslav B
15
8
že hráči už znají týmy, proti kterým
7. Tn Rakovník
15
8
nastoupí. Vědí, jakým způsobem
8. Nymburk
15
7
každý z nich hraje a mají již „osahanou“
9. Beroun
15
5
náročnost zápasů. To je určitá výhoda,
10. D.Lhota
15
5
neboť lze upravit přípravu tak, aby byla
11. Klecany
15
5
co nejefektivnější. „Do prvního zápasu
12. Sp Příbram
15
5
(9. března, pozn. red.) ještě zbývá dost
13. Sedlčany
15
4
dní, takže se něco stihne natrénovat. Je
14. Poděbrady
15
4
potřeba čas využít co nejlépe, nehledě
15. Semice
15
2
na počasí. Teď si například tréninky
16. Jílové
15
2
Nezaspat začátek
Máte tři malé dcery. Jak se
díváte na ženy v ringu?
Svým dcerám to zakazovat nebudu,
ale doufám, že si vyberou jiný
Určitě mě tato prohra moc mrzí. Šlo sport. Ženský box se mi jednoduše
o to, že už od začátku mně krvácely nezamlouvá.
Chceme podávat vyrovnané výkony,
zní z kabiny poděbradských fotbalistů
Úvodní polovina mistrovských zápasů
týmu FK Bohemia Poděbrady nevyšla,
a tak se zatím krčí až na 14. místě krajského přeboru s pouze čtyřbodovým
náskokem na samé dno tabulky.
Z pásma sestupové bažiny se budou
chtít fotbalisté Poděbrad vynořit co
nejdříve…
„Podzim nelze hodnotit jinak než
záporně. Těžko však hledat jeden
důvod, proč se nám nedařilo. Úvod
sezony nám nevyšel, do toho přišly
problémy s registracemi a v neposlední
řadě nás oslabila zranění. Prostě je tam
víc aspektů, které mohou za naše špatné výsledky. Tím nechci nic omlouvat,
samozřejmě nejdůležitější jsou naše
výkony na hřišti a ty nebyly optimální,“
uvědomuje si kapitán týmu Jan Jirásek.
V průběhu podzimních bojů skončil
u mužstva trenér Jiří Holatka a od října
loňského roku se tým připravuje pod
vedením Milana Suchomela.
oči. Vím, že něco nebylo fair. Soupeř
musel mít něco namazaného na
rukavicích. Už od úvodního kola mě
neskutečně pálily oči – a to se mi ještě
nikdy nestalo. Už s ním nechci nikdy
boxovat, protože bych se bál, jakou
„prasárnu“ udělá příště…
0
1
1
0
0
1
2
1
1
3
2
2
0
1
0
3
2
2
2
3
5
5
5
6
7
7
8
8
10
10
11
10
11
Skóre Body
38: 12
37
36: 11
37
50: 14
36
51: 21
30
33: 22
28
30: 22
26
34: 28
25
21: 27
22
29: 37
18
23: 35
17
19: 31
17
24: 33
15
28: 41
13
17: 47
12
23: 53
9
25: 47
8
A jaké jsou ambice poděbradského
týmu v jarní části soutěže? „Rozhodně
bychom rádi zaujali lepší místo
v tabulce. Chtěl bych, abychom naší
hrou bavili diváky. A samozřejmě si
přeji zisk co nejvíce bodů,“ má jasno
Voříšek. Na jeho prohlášení navázal
i Lacina. „Udržet krajský přebor, to je
náš hlavní cíl. Samozřejmě, čím výše
v tabulce skončíme, tím lépe.“
Do vyšších pater tabulky se budou
Poděbrady snažit dostat co nejdříve.
Dopomoci jim k tomu může i věrný
poděbradský „kotel“. „Fanouškům
bych chtěl poděkovat za přízeň, kterou
nám projevovali loni. Přestože se nám
nedařilo, byli pořád slyšet a my jim
máme co vracet. Na mysli mám nejen
fanklub, ale i naše místní příznivce.
Doufám, že si cestu na stadion najdou
i letos. My sami se je pokusíme přilákat
dobrými výsledky a hrou, na kterou se
bude dát koukat,“ vzkazuje závěrem
kapitán Jirásek.
Rozhovor s trenérem Suchomelem
a informace o plánovaných úpravách
v areálu stadionu Bohemie Poděbrady
naleznete v příštím vydání PN (14. 3.)
Text a foto: Marie Charvátová
Taneční pár Matěj Charvát a Michala
Pešková (na snímku uprostřed), kteří
tvoří už téměř rok duo pod vedením
trenéra Emila Kokiho v Tanečním
klubu Linie Poděbrady, opět zazářil.
3. února si v nabité konkurenci v Kolíně
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
V PODĚBRADECH Vás zve:
• dne 9. března 2013 na výlet, kde navštívíme Vrbčany, Radim, Pičhoru, Dobřichov
a Pečky
• dne 13. března 2013: Tourkec – pan Šulc vypráví o cestě po Uzbekistánu
Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte vývěsky
na nádraží a u sokolovny.
Tiráž
Domácí zápasy
Bohemia Poděbrady
Kolo
Datum
Čas
Soupeř
Dlouhá Lhota
16
9. 3. 14.30
18
23. 3. 15.00
Nová Ves
20
6. 4. 16.30
Spartak
Příbram
22
20. 4. 17.00
Beroun
23
27. 4. 17.00
Jílové
25
11. 5. 17.00
Semice
27
25. 5. 17.00
Louňovice
29
8. 6. 17.00
Klecany
vytančili Matěj a Michala zlatou
medaili v latinsko-amerických tancích
a čtvrtý návrh na třídu C od rozhodčích. Následně se mladý pár zúčastnil
taneční soutěže v Kralovicích, odkud
přivezl opět nejcennější kov a zároveň
pátý návrh na třídu C.
TJ LTC Poděbrady pořádá:
2. – 5. března 2013
Celostátní turnaj kategorie B – muži
řádková inzerce
Firma Swop nabízí volné pozice:
admin. prac. – data entry, operátor,
obchodní zástupce, skladník, řidič.
Kontakt: [email protected],
734 755 217
Poděbradské noviny
▶ Vydavatel: Městské kulturní Centrum
Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce),
Monika Langrová
▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz
▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka,
Michal Kozák, Karel Liška,
Lucie Procházková, Olga Šolcová
▶ Inzerce: [email protected]
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny,
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady,
telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz,
e-mail: [email protected]
▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868*
▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek
14. března 2013.
Download

Jan Révai: Rád bych si zatančil ve StarDance