Kauza KaS Centrum
a Jezdecká kasárna
Financování
sportu a kultury
Špatná stavební
koncepce města
SPOLU
A
LÉPE
informační předvolební
VOLEBNÍ NOVINY
zpravodaj z Prostějova
číslo 2
říjen 2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 10. A 11. ŘÍJNA 2014
Na náměstí se rozdávaly
peníze
o knihu „100
prostějovské
r
Soutěžní otá
let
adnice“
Rozhovor
Pokud se něco jmenuje veřejná podpora,
musí o tom rozhodovat občané veřejně,
nikoliv pár jedinců na magistrátu v kabinetě.
zka na str. 9
Ing. Jan Navrátil
Téma: Zefektivníme
hospodaření radnice
Proto ...
Počátkem září Manthellan, a.s. zažaloval Město Prostějov, že dostatečně nespolupracuje na
jeho plánech postavit nové obchodní centrum.
Kopii žaloby Rada města Prostějova zatím nezveřejnila (kupodivu). A místo toho, aby město samo podalo žalobu na neplatnost podivné
smlouvy s Manthellanem, chce koalice ČSSD,
ODS a Pévéčko ve vedení radnice na posledním zasedání zastupitelstva iniciovat zahájení
změny územního plánu ve prospěch investora.
mohli jsme si pronajmout billboard, ale my jsme
řekli NE. Ve středu 10. září jsme na prvním mítinku na náměstí TGM začali lidem rozdávat celkem 1 970 korun v balíčcích po pěti korunových
mincích, aby je rozdělili do 10 zavařovaček představujících 10 subjektů, nebo ponechali v jedenácté jako nerozdělené. Tato částka odpovídá
symbolicky roční výši veřejné podpory v Prostějově, která činí 19 milionů 700 tisíc. Subjekty byly
vybrány namátkově napříč spektrem veřejných
činností v Prostějově. Cílem bylo především
umožnit občanům vyzkoušet si v praxi, jak funguje tzv. participativní rozpočet.
pokračování na str. 3
pokračování na str. 2
Žaloba Manthellan !!
rání židovských uliček z doby „reálného socialismu“.
Už znovu podléhají stavební lobby a chystají další
jizvu našeho města. Nestačí jim chystaná asanace
KaSCentra na Komenského ulici. Nestačí jim probíhající asanace nedávné chlouby prostějovského průmyslu - tovární budovy OP.
Prostějov nedáme,
radši ho zbouráme,
radši ho zbouráme, zbouráme hned..........Tak tuhle lidovou píseň (původně o Praze) zpívá pod taktovkou jistého vlivného zastupitele současná vládnoucí
koalice městského zastupitelstva. O co se jedná?
Radní se neponaučili z devastace centra po vybou-
Způsob, jakým volíme zastupitele, je jeden z nejsložitějších na světě
a především nejzrádnějších.
Víte, jak se nenechat napálit?
Klíč spočívá v tzv. „panašování“. Volbě kandidátů např. politickými stranami.
Většina lidí si myslí, že v okamžiku, kdy zakřížkují
konkrétního kandidáta, dávají hlas jemu.
Jak nevolit
kterou chcete volit. Např. takto:
4. Změna pro Prostějov
Nekřížkujte napříč
kandidátkami. Jen tím
poměrově rozdělujete hlasy mezi strany.
Snižujete tak šanci vašeho oblíbeného uskupení k volebnímu úspěchu. A pokud omylem
dáte více než 35 hlasů, lístek je neplatný!
Nekřížkujte na kandidátce strany,
kterou jste označili. Hlasy se nepočítají.
nebo
Zakřížkujte celou stranu a vámi vybrané
osobnosti na kandidátce jiné strany,
o které se domníváte, že nezíská mnoho
hlasů, ale do zastupitelstva se dostane.
Můžeš říct pár důvodů ke Změně
pro Prostějov?
Co třeba zpackaná smlouva s Manthellanem, miliony do VIP sportů, kadibudky
za 3 miliony, koncert TK Plus za 2 miliony,
demoliční výměr na Jezdecká kasárna...
Rozhazuje se zde plnými hrstmi. Rozprodat, utratit, prostavět, přesunout, zbourat... Změna je nutná... Ovšem nová Rada
města Prostějova to nyní nebude mít jednoduché.
pokračování na str. 3
Další rozhovory
s Prostějovany
Petr Kapounek
Téma: o „Pirátské“
politice v PV
Mgr. Martin Hájek
Téma: Jak pomoci
Nekřížkujte na kandidátkách „velkých“ stran
(ANO, ČSSD), ani když jste je nevolili.
Pouze tím ubíráte hlasy straně, kterou jste
volili, ale vašim označeným oblíbeným
kandidátům nepomůžete (viz výše).
více
str. 2
více
str. 8
městským částem
PhDr. Věra Palacká
Téma: O sociálních
službách
pokračování na str. 2
Znáte jeho záludnosti?
Zakřížkujte celou stranu,
3 OTÁZKY PRO JANA NAVRÁTILA
Tentokrát radní systematicky připravují asanaci budovy Jezdeckých kasáren. Ještě před rokem byla tato
jedna z největších budov ve městě řádně zabezpečena a čekala na rekonstrukci a nové využití. Budova
byla však příliš zachovalá a k její smůle se objevila
možnost jejího využití. Tato možnost však byla pro
stavební lobby málo zajimavá. Asi proto ji někdo zapomněl otevřenou, nikomu nevadilo, že objekt obsazují bezdomovci a různé živly...Dnes je o strach do
budovy vstoupit. Okna po roce otevření jsou skoro
všechna vysklená a jen díky mírné zimě bez sněhu
Pozor na volební systém.
Jak volit
více
str. 3
Klíč spočívá v tzv. „panašování“. Volbě kandidátů
napříč politickými stranami. Většina lidí si myslí,
že v okamžiku, kdy označí křížkem konkrétního
kandidáta, dávají hlas jemu. Hlasy za jednotlivé
kandidáty získává ale vždy strana, za niž kandidují.
Lidé tak často označují kandidáty stran, které by
v parlamentních volbách vůbec nevolili.
Jenže kandidát postoupí jedině tehdy, pokud
– a teď je to složitější – získá o 10 % více hlasů
než je průměr kandidátky. Pokud tedy zakřížkujete někoho z kandidátky lidovců, ti získají např.
24 295 hlasů (5,61% v roce 2010 - pozn. redakce)
– průměrně je to 694 hlasů. Kandidát postoupí,
pokud získá alespoň 764 hlasů od lidí, kteří lidovce nevolili. Naopak pokud zakřížkujete někoho na
kandidátce ANO (např. 77 944 hlasů, průměr 2 227),
musel by kandidát získat o 10% více, tedy 2 451
hlasů od lidí, kteří volili jinou stranu nebo kandidáty.
Zjednodušeně řečeno - ovlivníte pouze pořadí kandidátů „malých“ stran, a to jen tehdy, pokud jste
je nevolili. Volební systém neumožňuje „vykřížkování“ neoblíbených kandidátů velkých stran. To je
téměř nemožné. Pořadí kandidátů strany, kterou
jste volili, neovlivníte vůbec. Šílené? Ano, ale už
mnoho let reálné.
Srovnání kandidujících subjektů na str. 5
více
str. 11
Rozhovor s kandidátem
Petr Kapounek
Téma: o „Pirátské“
politice v PV
„Rád bych udělal z Prostějova vzor
transparentního města, které automaticky zveřejňuje vše, co má být z principu veřejné.“
Proč Piráti vstoupili do koalice se zelenými a nezávislými s názvem Změna
pro Prostějov? Proč se domníváte, že
prosperující město potřebuje změnu?
Piráti mají se zelenými na komunální politiku velmi podobný pohled.
Na celostátní úrovni bychom se asi na
některých věcech zásadně neshodli,
ale tady v Prostějově domluva na společném programu funguje velmi dobře.
A proč prosperující Prostějov potřebuje změnu? Právě proto, že je nyní
na vrcholu a další vyhlídky už tak
optimistické nejsou. Občanům by
se mohlo zdát, že stávající politická
reprezentace si pouštěla „malou
domů“ jen opatrně, a tak vlastně hospodařila dobře. Nejenže už nebude
z čeho brát a navíc nikdo neví, kdo tu
bude vládnout za čtyři, osm nebo dvanáct let. Určitě nikdo z nás nechce,
aby se tu hospodařilo tak jako v Praze,
Plzni nebo Olomouci. Prostějov nesmí
promarnit příležitost udržet si prosperitu a to půjde jen tak, že občané budou
mít kontrolu nad každým výdajem, který město přímo či nepřímo vynakládá.
Na svém profilu uvádíte, že jste
manažer a IT specialista. Jak přesně hodláte své zkušenosti uplatnit
v zastupitelstvu, popř. v Radě města
Prostějova?
Rád bych i z důvodů zmíněných před
chvílí udělal z Prostějova vzor transparentního města, které automaticky zveřejňuje vše, co má být
z principu veřejné. Díky informačním
technologiím to jde snadno a nestojí
to miliardy ani stovky milionů, jak se
nám snaží zavedení politici namluvit.
A když už bude město otevírat svoji
agendu občanům, nemusel by být problém je také zapojit do rozhodování
a zpřístupnit jim prostřednictvím internetu informace týkající se jejich vztahu
s městem, od stavu vyřizování žádostí, úhrady poplatků, po např. emailové
informace z úřední desky na základě
klíčových slov. Potřebný software lze
vyvinout jako otevřený, levně a ve spolupráci s řadou dalších měst, která ho
pak mohou používat.
Nebojíte se problému s odlišnými
názory v rámci vaší koalice? Dokáže být Změna pro Prostějov stabilní
součástí prostějovské „vlády“?
Výhodou naší koalice je, že jak Piráti
tak zelení jsou liberální strany.
Už v rámci vnitřního fungování strany
jsme zvyklí konzultovat odlišné názory a hledat shodu na nejlepším řešení. Stejně tak víme, že nerozumíme
všemu a jsme zvyklí radit se s odborníky. Oproti konzervativním stranám
razícím konkrétní ideologii je to velký rozdíl. Náš kandidát č. 1 za zelené,
Ing. Honza Navrátil, je navíc výborný lídr
a stmelovač kolektivu, dokáže lidi usměrnit i nadchnout pro společnou práci.
Do budoucna si jej dovedu představit
i jako primátora, ač nyní takové ambice
nemá. Nestability našeho týmu se tedy
nebojím.
2
Prostějov nedáme, radši ho zbouráme,
asi nedošlo k nevratným škodám. Radnice konečně
připravuje opatření, ale hádejte jaké? No přece zbourat !!! Onen zastupitel si dokáže spočítat, že v příštím
zastupitelstvu nejspíš nebude, i kdyby se stal majitelem třeba i televize Nova. Dnešní zastupitelstvo již
nic nepostaví, a tak budovu alespoň zbouře, ať mají
ti příští snadnější rozhodování.
Co na tom, že hodnota budovy je i s ohledem na její
zanedbaný stav min. 20 mil. Kč a asanace včetně
nákladů na dopravu a uložení stovek aut suti může
stát až 25 milionů Kč. Co na tom, že tak velká asanace uprostřed obytné zástavby znehodnotí životní
prostředí prašností a dopravou stovek aut stavební suti. Nápad, že město ušetří postavením vlastní
recyklační linky s drtičkou přímo na stavbě, nebude
mít vliv na množství kubíků přesouvaných hmot a naopak zatíží obyvatele hlukem a prachem ještě více.
Ve světě už skončila etapa modernismu, kdy se bouralo a stavělo znovu. Ani v minulosti se tak neplýtvalo, nebouralo se tolik, a proto má každé historické
město svou duši a svědectví minulých generací. Ve
pokračování z titulní strany
světě se začíná prosazovat směr „Re-use“- znovuvyužívání budov. Tím také dochází k menším dopadům na životní prostředí. Je to v souladu se snahou
o využití obnovitelných zdrojů (nové stavební konstrukce se musí znovu vyrobit a dovézt na stavbu,
a to i s dopadem na životní prostředí).
Jezdecká ulice po asanaci už nebude Jezdecká –
symbol ulice a paměť místa bude nenávratně pryč.
Nová výstavba bude nejspíš standardní a anonymní, jako v kterémkoliv jiném městě. Na výjimečnou
kvalitní a moderní nebo extravagantní architekturu
prostě město Prostějov nebude mít dost finančních
prostředků.Ty město utratí za nesmyslné asanace.
Ing. arch. František Fröml
„Opravíme
nu.
chyby územního plá ovat
těž
za
í
Doprava nesm
e
obytná území. Začnemní
vá
rko
pa
it
konečně řeš
a parkovací domy.“
ml, architekt.
Ing. arch. František Frö
Na náměstí se rozdávaly peníze
pokračování z titulní strany
Navíc ...
finan Veřejná
za ro ční pod
p
k 20
19 7
14 ora
0
přibl 0 000 Kč činila
ižně
, z to
do o 12 500 0 ho
00
b
spor lasti
tu.
přestože nešlo o sbírku
a peníze jsme sami poskytli, my je výše zmíněným organizacím ještě před volbami skutečně
pošleme z našeho transparentního účtu číslo
2500623529/2010 u FIO banky formou daru.
Vy naopak můžete přispět nám, pokud se vám líbí,
co děláme. Kdo už přispěl a na co jsme peníze
Po prvním kole rozdělování vypadaly výsledky takto:
Nejméně dostal Tenisový klub a Divadlo Point.
Naopak velmi dobře se vedlo např. Prostějovským vozíčkářům, středně úspěšný byl u občanů Okrašlovací spolek. Další nominované
organizace byly ČSOP, Junák - skaut, Sokol
Vrahovice a Azylové centrum, Zámek Plumlov
a zatím neexistující organizace Církevní
základní škola (o zřízení usiluje CMG).
Konečné výsledky po rozdělení všech 1970
korun najdete na webu na adrese
www.zmenaproprostejov.cz/pa-ro
čtu rozdělují pro
ipativním rozpo
za
Hlasující v partic
každý z nich sám
že
,
tak
ory
dp
po
jící
středky veřejné
u na něj připada
ito
urč
lům
ate
sebe rozděluje žad jí podporu, pokud jim ji hlasuzíska
u.
částku. Žadatelé
žadovanou částk
oň minimální po
jící přidělí alesp
říjen 2014
použili, vidíte kdykoliv přímo ve výpisu našeho
účtu.
Rozdělit 5 mincí do 10 sklenic kupodivu není tak
lehké, jak by se mohlo zdát a někteří příchozí se
toho rovnou vzdali. Spravedlnost v rozdělování je
totiž jen filozofický pojem, ale to neznamená, že
se o ni nemáme pokusit. V reálném životě po volbách to bude těžší, ale věříme, že spolu s vámi
občany to uděláme lépe.
Jan Navrátil
Spolu a lépe
Žaloba Manthellan !!
Rozhovor s kandidátem
pokračování z titulní strany
Přitom nikoliv Město Prostějov, ale investor může za to, že současný projekt není
v souladu s naším zadáním z roku 2008,
s naším územním plánem a ani s regulačním plánem. Manthellan by mohl realizovat
svůj soutěžní návrh s postavením nového
sálu někde v řešené lokalitě, nebo se můžeme smírně dohodnout na ukončení smlouvy. To je asi tak všechno. Je potřeba upozornit,
že jsou to stále pozemky města, nikoliv investora
a je trapné, že si je například na postavení kolotočů na hody musíme na základě podivných smluv
od Manthellanu dočasně pronajímat.
Soutěž vyhrál Manthellan a.s. se zcela jiným řešením, než hodlá realizovat. S paskvilem na čistě
obchodní využití, který nyní prosazuje, by určitě
nevyhrál soutěž. Žádná smlouva by tak samozřejmě nevznikla a mohlo by se dávno stavět s jiným
realizátorem. Navíc smlouvu odhlasovalo zastupitelstvo, kterému bylo předchozí Radou města
(ODS) zatajeno doporučení právníka JUDr. Bezuchy smlouvu v daném znění neuzavírat. Smlouvu nyní nelze za město vypovědět, ale je potřeba
Ing. Jan Navrátil
Téma: Zefektivníme
hospodaření radnice
Pokračování z titulní strany
Tak proč do toho vůbec jdeš?
podat k soudu žalobu na neplatnost smlouvy, a to
s více než 90% šancí na úspěch, z důvodu rozporu se zadáním veřejné soutěže. To občan nemůže,
jak se vyjádřily všechny soudní instance k žalobě
Ing. Jana Navrátila, ale účastník smlouvy (tedy
Město Prostějov) může. Dejte nám prosím šanci
změnit tento vazalský stav trvající již 6 let, jděte
k volbám a volte Změnu pro Prostějov.
Aktuálně: Čtyři volební seskupení (Ano2011,
TOP09, Změna pro Prostějov a KDU-ČSL) vydaly společnou výzvu Radě a Zastupitelstvu,
aby město celou záležitost řešilo žalobou
na určení (ne)platnosti smlouvy o smlouvě
budoucí mezi Městem Prostějov a společností
Manthellan a.s.
Ing. Jan Navrátil
RODINNÉ DOMKY U NEMOCNICE - poškozeni byli
stavebníci i město
Když
js
do te em se po
h
územ dy platné díval
h
ního
plánu o
a poz
n
doše al souvis
l
lo
zjiště jsem k šo sti,
k
n
klien í. Příčinou ujícímu
telism
zájem
us a byl
o
radníh jednoho v sobní
o
za OD livného
ng.
S.
a
Pokaždé, když navštívím prostějovskou
nemocnici a podívám se z okna nemocničního pokoje, je mi líto stavebníků, kteří v touze po vlastním soukromí si zde postavili rodinné domky. I
rc
Fra
ntiš h.
ek
Frö
ml
Vchody a garáže mají situované na jih do ulice
a soukromou zónu s terasami a s bazény na sever
pod okna nemocnice.
Nechtělo se mi věřit, že to tak může někdo vyprojektovat. Když jsem se podíval do tehdy platného
územního plánu a poznal souvislosti, došel jsem
k šokujícímu zjištění. Příčinou byl klientelismus
a osobní zájem jednoho vlivného radního za ODS.
Jeho stavební firma si zhodnotila vlastní pozemky
(dnešní řadovku na Wichterlově ulici) na úkor pozemků města. Poškození jsou stavebníci i město,
které bylo nuceno znehodnocené pozemky pro
nízký zájem prodat pod cenou.
Městu
Prostějovu
prokazatelně
vznikla škoda při zainvestování a následném prodeji pozemků na dnešní Wichterlově ulici a v ulicích Gen.
Dudy a Gen. Sachera. Projektant,
který je protěžován výše uvedeným
radním, vypracoval pro město zastavovací plán.
ve městě, nemusela budovat vlastní infrastrukturu
a získala výhodnější orientaci domů.
Pozemky Pozemstavu na
jižní straně území měly být
podle platného územního
plánu zpřístupněny a na-
pojeny na inženýrské sítě z jihu - z plánovaného
prodloužení ulice Na Vyhlídce. Pozemky města
měly být správně napojeny na komunikaci směřující podél jižního oplocení areálu nemocnice
- tedy po severní straně bloku Wichterlova - Na
Vyhlídce. Toto řešení by bylo nejen úspornější
z hlediska délky sítí a komunikací, ale především
by generovalo kvalitnější a prodejnější pozemky.
Tyto pozemky by měly vchody a vjezdy s garážemi orientované na ulici ze severu a okna obytných
místností a vstupy na zahradu na jih. Nevznikl
by výhled z oken nemocničních pokojů do zóny
s obytnými terasami a s bazény, který dnes narušuje soukromí majitelů domů a vyvolává sociální napětí a nepohodu. Tato soukromá zóna by
byla odcloněna od nežádoucích pohledů bariérou
vlastního domu.
Městské zastupitelstvo mělo záměr prodat pozemky za co nejvyšší cenu. Proto prodejem pověřilo společnost Omega s. r. o. s tím, že prodej
Právě proto, že do toho už trochu vidím...
Bohužel na úkor rodiny, podnikání a osobního života se toto volební období chci
a (nejen kvůli sobě) věnovat komunální
politice. Mám 3 odrůstající děti, fungující firmu a plány pro Prostějov na mnoho let dopředu. Se stromy, s podnikáním,
s výchovou a vzděláváním dětí. Vnímám
to jako nutnost, jako běh na dlouhou trať.
Když chcete sklízet ovoce, musíte deset,
dvacet let před tím zasadit. A tak je to se
vším. Neděláme to pro sebe, děláme to pro
další generaci. Spolu a lépe.
Které plány na oživení města máš
na mysli?
Nosím v hlavě několik projektů a je potřeba být nikoliv v zastupitelstvu, ale přímo
v radě města, aby měly šanci být realizovány. Třeba projekt Zaměstnavatel příroda, projekt Příjezdové aleje, projekt Nefinanční podpora organizací v Prostějově,
projekt Exkurze pro Prostějov, projekt
Sportovní permanentky pro všechny žáky
školou povinné, kde by každoročně měli
5 hodin zadarmo bruslení, 5 hodin zadarmo plavání, 5 hodin tenisu, 3 vstupenky na
hokej, 5 hodin míčové hry, nějaký ten golf
a nějaký ten bowling a florbal... Nebyla by
to větší propagace sportu a zdravého životního stylu za řekněme stejné peníze než miliony pro jednu soukromou marketingovou
agenturu?
Honza Navrátil
50 jednotlivých pozemků proběhne formou dražby.
Protože ale o znehodnocené pozemky byl malý
zájem, nepodařilo se licitací navýšit jejich cenu
a pozemky byly jednotlivě prodány za 1/2 tržní
ceny roku 2008. Odhaduji, že městu vznikla škoda za více než 25 mil.Kč.
O výše uvedených skutečnostech a o škodě, kterou tím město utrpělo ve volebním období 2006
– 2010, jsem osobně informoval současného
pana primátora i jeho příslušné náměstky, není
ale politická vůle případ řešit.
V Prostějově 06/2014 Ing. arch. František Fröml
placená inzerce
Vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní
zakázky spojuje společný osobní prospěch,
takže se navzájem chrání, nebo z nabízené
a přijímané ochrany či pomoci mají (finanční)
prospěch. Je nebezpečnější než korupce, hůře
se dokazuje a aktéři se tak nebojí odčerpávat
z rozpočtů mnohem větší částky.
Ten byl v rozporu s tehdy platným
územním plánem. Projektant nehájil
zámy svého klienta - města Prostějova, ale naopak město výrazně poškodil. Protože projektoval i řadové
domky pro společnost Pozemstav
s. r. o., změnil polohu Wichterlovy ulice tak, aby využil komunikaci a sítě
budované z prostředků města. Zvýhodnil tím firmu spřízněného radního.
Ta, na rozdíl od ostatních investorů
Spolu a lépe
říjen 2014
3
Prostějov – město bez
hazardu, město pro děti
Ano, v našem vzorném městě se žádný hazard neprovozuje a herny tu skoro
žádné nemáme! Alespoň to tak vypadá
podle chování našich zastupitelů v uplynulých obdobích. Jen se pokusili jednou
bezzubou vyhláškou omezit propagaci
hraní, ovšem ani tu nikdo nehlídá. Problémy spojené s gamblerstvím se na rozdíl
od nás snaží některá města řešit plošným
zákazem heren. Jiná jsou nucena zabývat
se iniciativami
občanů na jeNeblahý nárůst
počtu heren
jich omezení
nás ve srovnání
či úplné zrus jinými městy
šení.
postavil mezi
ta nejhorší.
ý
Ing. Ivo Lužn
To naši oranžovo-modří předáci jsou s tím
už hotovi, když říkají: „Radnice reguluje, co
může. Herny nesmí být u škol ani v prostorách města.“ Že jim není stydno! Namísto toho, aby vyhlásili zákaz jejich umístění
v celé ulici, v níž se nachází škola (ul. Svatoplukova, Komenského atd.), působí nařízená
vzdálenost 50 m od školského zařízení jako
špatný vtip.
Jejich přístup je projevem nezájmu o názory občanů a dokladem vysoké nekulturnosti.
Nelze se proto divit obavám vyjádřeným i ve
výzvě zástupců všech církví k situaci v našem městě.
Neblahý nárůst počtu heren nás ve srovnání s jinými městy postavil mezi ta nejhorší,
takže je nutné se ptát: „Muselo k tomu dojít
a nedá se s tím nic dělat?“ Ale dá. Pokud se
po volbách Změně pro Prostějov podaří spojit
s podobně smýšlejícími zastupiteli dalších
stran, přijmeme vyhlášku, která zásadním
způsobem omezí provozování hazardu na
území města. Zajistíme rovněž důsledný
dohled Městské policie nad dodržováním
pravidel pro provozování zbylých heren.
A v Prostějově bude bezpečněji a lépe!
Ivo Lužný
Zavřeme podnik?
Jistě, pane primátore!
Politik, který během výkonu vole
né funkce
přestoupí do jiné strany, než za
kterou byl
zvolen.
Má Prostějov šanci být městem kultury?
Proč mnoho mladých lidí hledá lepší místa k životu? Zachrání situaci snad Kulturní
klub Duha nebo operní pěvci na náměstí?
Kultura není věc, která by měla být vymýšlena a organizována shora. Nežijeme již naštěstí
v totalitě, kde bez posvěcení „shora“ nezpívali
pomalu ani ptáci, ale některé kroky prostějovské radnice tuto dobu připomínají. Jistě, město
má nezastupitelnou roli a vliv na kulturní život
jeho občanů, ale dle našeho názoru by mělo
především vytvářet rovné podmínky pro aktivitu
těch, kteří se kultuře věnují trvale a bez ohledu
na případné dotace. Kultura je o lidech a především ti by ji měli spoluutvářet a organizovat
tak, aby je bavila.
Nevydali se ale představitelé Prostějova opačným směrem? V rámci oslav výročí radnice
chtěli zajistit lidem v tomto létě kulturní program
na náměstí, ze kterého si většina obyvatel
vybere. Nebýt úletu s financováním, jako např.
u koncertu operního pěvce Calleji, bylo by to
placená inzerce
i
Město by mělo předev
v pořádku.
ším
vytvářet rovné podm
Bohužel jinou
ínky
pro aktivitu těch, kte
ří se
než oficiální
kultuře věnují trvale
a bez
kulturu město
ohledu na případné do
tace.
nejen nepodPetr Kapounek, projekt
ový manažer.
poruje, ale začíná tvrdě potírat.
Před nedávnem se objevil návrh primátora na
likvidaci Disco clubu Morava. Právní odbor magistrátu prý již dostal za úkol přípravu legislativy. „Zpracuje návrh vyhlášky, která se bude
týkat tohoto zařízení. Provozní dobu omezí do
22. hodiny,“ uvedl Miroslav Pišťák pro tisk.
Důvodem návrhu byla petice občanů, kteří si
stěžují na hluk v okolí podniku v nočních hodinách. Podnik má otevřeno každý týden z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli. „Donedávna
na místě bývala hlídka městských strážníků
a žádné stížnosti nebyly. Z ničeho nic přestali
jezdit a za nedlouho přišla petice,“ uvedl Petr
Bartoš, majitel klubu. To potvrzují i návštěvníci klubu, většině z nich nepořádek a drobné
výtržnosti vadí stejně jako místním. Miroslav
Pišťák údajně uvedl, že není možné, aby policie držela hlídky stále v jedné lokalitě. Není
to ale tak dávno, co pro místní tisk prohlásil,
že dva miliony za koncert operního pěvce nejsou pro město žádný problém. Také vidíte ten
nepoměr? Dva miliony za jeden večer nejsou
problém, ale posílení hlídek v jedné lokalitě dva
dny v týdnu je pro město finančně neúnosné.
„Zvláštní je, že když se hraje hokej, fanoušky
doprovází kordon policistů. Na to veřejné prostředky jsou. Přesto město podpořilo vrcholový
hokej v Prostějově další dotací, ač by jej dle
své logiky mohlo také zakázat,“ uvedl Miroslav
Hasa, provozovatel sousedního hudebního klubu Apollo 13.
„Rozumím, že se lidé v okolí podniku chtějí
vyspat. Město má nepochybně povinnost se
jejich peticí zabývat. Představitelé města ale
mají možnost vybrat, jaký zvolí způsob řešení. Zavírání podniků s jinou než oficiální kulturou je krok velmi krátkozraký a pro mnoho
mladých a nadějných lidí to může být další impuls město opustit,“ říká Petr Kapounek, kandidát Změny pro Prostějov. Petr Bartoš, majitel
klubu, dodává: „Chceme se s městem domluvit.
Jsme ochotni posílit ochranku, aby dohlížela
i na prostor před klubem. Zatím nám však neřekli nic konkrétního, prý se to bude ještě řešit.
Pokud by opravdu došlo ke schválení této vyhlášky, jsem připraven se obrátit na soud. Už
v minulosti soudy rozhodly, že takový přístup
je diskriminační.“ Pokud si také myslíte, že
provoz klubu by měl být zachován, na adrese
http://e-petice.cz/petitions/zasadte-se-ozachovani-vaseho-oblibeneho-disco-clubu
-dcm-v-prostejove-.html najdete petici. Tu již
provozovatel předal městu, i tak jej ale můžete
podpořit dalším podpisy. Podle prvních informací vedení města svůj záměr zavřít tento podnik začíná přehodnocovat. Provozovatel klubu
věří, že se mu s městem podaří domluvit. A my
mu držíme palce.
Petr Kapounek
Nelíbí se mi, že město vydává peníze na známé umělce, utrácí statisíce a jen zlomek z toho jde do podpory mladých talentovaných
prostějovských muzikantů a umělců. Pokud jsou finance na podporu komerčního sportu, proč se nenajdou finance na vybudování
hudebních „hřišť“? V našem městě vyrostla spousta kvalitních
muzikantů a umělců, kteří se, dle mého názoru přes malou podporu města, dokázali uplatnit i za hranicemi Prostějova.
Miroslav Hasa, kandidát
Rozhodl jsem se podpořit Změnu pro Prostějov, protože stále věřím, že zastupitel slouží zájmům
občanů a nehlasuje jen za zájmy své a dalších několika vyvolených! Věřím, že se v Prostějově
najde dostatek poctivých lidí, kteří mají stejné smýšlení a budou schopni zabránit lobbistům
v řízení města. Přál bych si, aby i naše děti vyrůstaly a zakládaly rodiny a kapely v „čistém“
Prostějově a nemusely utíkat do jiných měst, kde najdou lepší životní podmínky.
4
říjen 2014
Spolu a lépe
VYTESÁNO DO MRAMORU
NA RADNICI JEST
A JE TO JAKÝMSI NÁVODEM
PRO ZMĚNU
Protože Rada města Prostějova
ignoruje opozici i názor občanů.
Proč změna?
Protože zprůhlednit hospodařeni a rozhodováni města
je snadné, umíme to a jdeme příkladem.
Protože není nutné Prostějov bourat a draze stavět znovu.
Protože víte kdo jsme.
Protože Prostějov
může být městem, odkud se neodchází.
Protože 12 let velké koalice je prostě moc.
Řekli nám voliči
Ing.
Jitka Vitásková,
starostka Sokola I
„Vždy mě lákaly
změny a pohyb, tak
proč nezkusit Změnu
pro Prostějov.“
Mgr. Irena Košíčková,
projektová manažerka
any
didátku Str
tvu.
h
zelených c y usedli v zastupitels
b
a
k tomu,
„Volbou Změny pro Prostějov
zvolíte čestné a zodpovědné
lidi, kteří již dávno před volbami
prokázali svůj zájem o město
a tvrdou prací prosazovali,
aby Prostějov byl dobrým
místem k životu.“
kan
e 2010
8 hlasů pro
ybělo v roc
,
hlase záleží žít ten Váš!
u
Na každém
o
p
ci
n
ša
ěte
nepromarn
Co si myslí významné osobnosti města na kandidátce
Změny pro Prostějov
Ing. arch. Petr Novák, Ph. D., architekt a vyučující na VUT
K Prostějovu mám velmi silný vztah a o dění
ve městě se zajímám neustále. Jak z odborného
pohledu architekta, tak z běžného lidského
pohledu obyvatele města se zájmem o zdravý
a aktivní životní styl, sport, kulturu a společenský život. Svými znalostmi, dovednostmi a čestným a upřímným jednáním bych chtěl přispět
k dlouhodobě udržitelnému rozvoji Prostějova
a ke zvyšování kvality života ve městě i v jeho okolí. Poznal
jsem život v mnoha městech v Evropě, Americe i v Asii a díky
absolvování mnoha odborných architektonicko-urbanistických
exkurzí jsem poznal aktuální soudobé trendy rozvoje měst.
Tím vším a postupnými kroky vedoucími k dlouhodobým
cílům, bych chtěl ovlivnit vývoj Prostějova správným směrem.
Spolu a lépe
říjen 2014
Mgr. Jan Mochťák,
vyučující na VOŠ/VŠ v Olomouci,
odborník na sociální problematiku
Více než kdy dříve platí, že město svými
aktivitami ovlivňuje křehkou společenskou
soudržnost. I přes „víření vod“ různými
radničními kauzami v minulém období
se domnívám, že každodennost života
je plná mnohem důležitějších výzev
k řešení – mít zaměstnání, jistotu bydlení,
možnost kvalitně se vzdělávat po celý život, příležitost
si odpočinout při sportu či kultuře a v neposlední řadě se moci
i spolehnout na to, že kolem nás jsou takové instituce, které
jsou schopny nám poskytnout pomoc v okamžicích, na které
sami nestačíme.
5
Jak hlasovat
Jak nejlépe podpoříte Změnu pro Prostějov? Pokud by
jste označili jen některé kandidáty, výrazně tím ubírate
hlasy, které Změna pro Prostějov potřebuje, aby mohla
prosazovat svůj program, proto prosíme, označte na
hlasovacím lístku celou kandidátku č. 4, viz. přiložený
obrázek.
Udělejte si v pátek 10. nebo sobotu 11. října
chvíli čas a dojděte k volbám. Děkujeme!
Prvních
12
našich kandidátů
ve volbách do zastupitelstva
města Prostějova, konaných
dne
10. a 11. října 2014,
se zavazuji po dobu svého
volebního období dodržovat
následující
Demokratické
minimum
Demokracie bez otevřenosti,
informací a diskuse je jenom
prázdné slovo.
Proto:
Hlasuji a rozhoduji v souladu
s programem, ke kterému jsem
se přihlásil, a postupuji přitom
podle předepsaných pravidel.
Využiji dostupné možnosti,
abych pro svá rozhodnutí získal
potřebné informace.
Podpořím jen návrh, se kterým
jsem se seznámil a který jsem
schopen obhájit.
Při schvalování
závazných pravidel
navíc:
Hlasuji a rozhoduji v souladu
s tím, co považuji za přínosné pro
celou společnost, pro kterou mají
pravidla platit.
Nepodpořím návrh, pokud všichni,
kterých se týká, nedostali dostatek
času se s ním seznámit nebo
neměli možnost uplatnit svoje
připomínky v rozpravě.
Nepodpořím návrh, jestliže
důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny
podstatné dopady návrhu anebo
se odvolávala na neprokazatelné
nebo nepravdivé skutečnosti.
Nepodpořím nesouvisející
pozměňovací návrh (přílepek)
či ustanovení, která jsou zjevně
mimo vymezenou působnost
projednávaného návrhu a je
možné je projednat odděleně.
Transparentní kampaň
Víte, že Změna pro Prostějov je
jedinou prostějovskou stranou,
jejíž financovaní najdete snadno
na internetu? Příjmy a výdaje
najdete na transparentním účtu
2500623529 / 2010 a příjmy
a výdaje hotovostní najdete
na našem webu. Vše na jeden
klik z úvodní stránky.
V případě, že chci podpořit
pravidlo, které nesplňuje tyto
požadavky, musím zajistit jejich
splnění, jinak nelze návrh
podpořit.
www.zmenaproprostejov.cz
Rozhovor
přípravě kampaně, ale i tím, že za ně budu kandidovat.
s kandidátem
Dalším důvodem jsou důvěryhodní lidé. Mnoho
z těch, kteří kandidují za Změnu, znám už skoro
deset let, vážím si jich a věřím jim. Lidé, kteří jsou
na kandidátce Změny pro Prostějov, jsou pro mě
zárukou toho, že by se poměry na radnici mohly
konečně začít měnit k lepšímu.
Mgr. Martin Hájek
Téma: Jak pomoci
městským částem
„Budu bránit zájmy městských částí,“
říká kandidát Martin Hájek
S cílem změnit politickou kulturu a zároveň pomoci městským částem jde do
prostějovských komunálních voleb pracovník Vědecké knihovny v Olomouci
Martin Hájek (28). Místopředseda Spolku
za staré Vrahovice má ambiciózní plány,
které představil v rozhovoru pro Volební
noviny.
Co Vás vedlo ke kandidatuře do zastupitelstva?
Vždycky jsem se zajímal o to, co se děje kolem mě a hodně mě zajímala i místní politika.
Nelíbí se mi, že na radnici už několik let vládne velká koalice, která není přístupná jiným
názorům a nezajímá se o to, co si veřejnost
myslí. Vadí mi, že zde sedí stále stejní lidé,
kteří město jenom udržují a nemají žádnou
vizi, jak by se mělo dále vyvíjet. Myslím si, že
pokud se někomu něco nelíbí, tak by na to
neměl jenom nadávat, ale měl by se snažit to
aktivně změnit.
Proč právě Změna pro Prostějov?
Dlouhodobě sympatizuji se Stranou zelených, a tak bych je i letos volil do zastupitelstva. Dozvěděl jsem se, že tentokrát půjdou
do voleb v širší koalici s piráty a nezávislými
osobnostmi. Chtěl jsem je podpořit nejen při
Jaký máte v politice cíl?
Uvědomuji si, že pokud má člověk dělat věci pořádně, měl by se zaměřit na něco konkrétního,
a to se snažit dělat naplno. Jako hlavní cíl bych
si chtěl proto dát obranu zájmů okrajových čtvrtí
tak, aby lidé žijící např. ve Vrahovicích, Krasicích,
nebo třeba v Žešově věděli, že se o jejich
problémy někdo zajímá. Byl bych rád, kdyby město nabízelo svým občanům stejnou kvalitu služeb
bez ohledu na to, ve které čtvrti žijí.
Jak by mělo město konkrétně pomoci okrajovým částem?
Základem je určitě zlepšení komunikace. Představitelé města by měli častěji pořádat besedy
s občany a měli by být otevřenější k jejich návrhům. Vedení města by také mělo spravedlivěji rozdělovat peníze a rovnoměrněji investovat v rámci
celého města. V minulosti se občas něco zlepšilo, ale často se dělaly spíše drobnější investice,
které se daly dobře prezentovat veřejnosti. Přitom
úroveň infrastruktury je mnohde hrozná. Vyloženě
katastrofální jsou některé chodníky, kdybych měl
jmenovat něco, co je viditelné na první pohled.
Jste místopředsedou Spolku za staré Vrahovice, podílel jste se na vysazení arboreta…
S naším spolkem se dlouhodobě snažíme dělat
něco pro Vrahovice. Našimi hlavními cíli je zkoumání místní historie, starost o životní prostředí
a propagace Vrahovic. Snažíme se to tu trochu
oživovat, a tak jsme uspořádali i několik výstav.
Arboretum Vrahovice je zatím naším největším
projektem. Budujeme je ve volném čase vlast-
Co je potřeba ve Vrahovicích změnit a co se
naopak povedlo?
Už jsem mluvil o zanedbané infrastruktuře. Jako další významný problém vidím nedostatek zeleně. Vrahovice leží východně
od rychlostní silnice a průmyslové zóny, takže je zde velká prašnost a zhoršená kvalita
ovzduší. Určitě by pomohlo rozšiřování zeleně a výsadba nových stromů, které by aspoň částečně pohlcovaly nečistoty z ovzduší. Nově schválený územní plán povede
k dalšímu zhoršení kvality života. Náš spolek upozorňoval na nedostatečnou dopravní
infrastrukturu, nedostatek zeleně, kritizoval
výstavbu rodinných domů na bažinaté půdě
v záplavové zóně a další problémy, ale všechny naše námitky byly zamítnuty. Doufám,
že nové zastupitelstvo tyto problémy znovu
otevře.
Palčivým problémem je i nedořešený problém s mimořádně nebezpečnou křižovatkou u Čechůvek, na které zemřelo už několik lidí. Plánovanou instalaci osvětlení, které
má údajně zvýšit bezpečnost, považuji za
nefunkční řešení, protože všechny dopravní
nehody se zde staly za bílého dne.
Kdybych měl naopak zmínit věci, které mi dělají radost, tak jsem rád, že město investovalo
peníze do modernizace a přestavby Základní
školy Majakovského. Líbí se mi i rekonstrukce dlouhodobě zanedbávané budovy Hanačky, ze které se v budoucnu stane kavárna
a chráněné bydlení.
Děkuji za rozhovor (jač)
Koupaliště ve Vrahovicích
Město nevydalo finance na jeho opravu,
přesto ho sokolové drží v provozu. Ovšem
o moderním místu ke koupání se dá v tomto případě jen stěží mluvit: jeden venkovní
víceúčelový bazén je zkrátka nedostačující.
Legenda:
Kultura
Hloučela
Zeleň
Sport
Rozvoj
Lépe
Služby
Parky
Urbanismus
Duha
Město
Infrastruktura
Participace
Informace
Architektura
Transparence
Podnikání
Koncepce
Bezpečnost
Zelení
Odbornost
Nezávislí
Diskuze
níma rukama a bez jakékoliv veřejné finanční
podpory. Všechno si financujeme vlastními prostředky, pomohlo nám i několik přátel a příznivců drobnými dary nebo tím, že si „adoptovali“
některé stromky.
Vzdělání
Práce
Život
Rodina
Piráti
Biokoridor
Obchvat
Péče
Občan
Úspory
Dotace
Rada
Obec
Plus
Odpady
Punk
Pop
Opera
Rozum
A to nešťastné koupaliště na Kostelecké… V roce 2006 bylo uzavřeno, od té
doby chátrá a nyní, v létě 2014 bylo zbouráno.
Jsou v Prostějově možnosti
pro koupání?
Prostějované, kteří chtějí využít
kvalitní nabídky koupališť
a aquaparků, musejí odjíždět jinam.
A jaké navrhuje Změna pro Prostějov řešení? Především si myslíme, že je potřeba
investovat do rekonstrukce vrahovického
koupaliště. Domníváme, že v areálu koupaliště na Kostelecké by výhledově mohl
vyrůst krytý aquapark, například podobný
tomu v Hranicích. Ten stál 115 milionů, což
je méně než ten prostějovský a nabízí podstatně lepší služby. Pod střechou.
Jakub Čech, student CMG
Soutežte s námi o wi-fi router, 16GB flash
disk nebo počítačovou myš. Zasílejte
tajenku do půlnoci 6. října na
[email protected]
V úterý 7. října v 16:00 na náměstí
vylosujeme 3 vítěze. Ceny budou
k vyzvednutí na místě nebo v sobotu
11. října na volebním štábu.
8
soutěž
Máme tu nově opravený aquapark Koupelky, jeho oprava stála až 240 milionů
(a to nepočítám pokutu, kterou město platilo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli podivným podmínkám při zadávání
veřejné zakázky. Připomínáme, že jednou
ze stavebních společností byla právě firma
radního Peichla).
V aquaparku si nezaplavete a o teplé vodě
se dá mluvit jen těžko (byla zakoupena tepelná čerpadla, ale ta jsou hlučná a hygiena zakázala jejich používání).
Mimochodem, aquapark funguje pouze od
června do září s výjimkou deštivých dnů.
říjen 2014
Spolu a lépe
O ČEM BYL OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ PROTI
ASANACI JEZDECKÝCH KASÁREN
Vážení členové Rady města Prostějova,
dovoluji si Vás oslovit se žádostí o revokaci
rozhodnutí o asanaci Jezdeckých kasáren.
Mám k tomu dva zásadní důvody:
1. Toto rozhodnutí, s termínem bourání
po komunálních volbách, by mělo být
ponecháno novému zastupitelstvu.
2. Mám námět pro jiné, smysluplnější
řešení, než problematickou výstavbu
Společensko-sportovního centra. Námět
jsem původně nechtěl prezentovat před
volbami do MZ, aby se z něj nestalo politikum a aby rozhodnutí nebylo závislé na
výsledku voleb.
Původním záměrem SSC v areálu Jezdeckých kasáren se nepodařilo veřejnost dostatečně oslovit a nemá potřebnou podporu.
Přípravné studie prokázaly potřebu vysokých
nákladů na novostavbu. Ozvaly se oprávněné
hlasy občanů proti situování mimo centrum
a proti zástavbě na místě původně plánovaného parku. Neskrývaný klientelismus a pletichy,
kdy z takto závažného rozhodování byla vyloučena veřejnost i její zástupci z řad MZ, nejsou
dobrým startem pro toto řešení.
Má širší souvislosti s řešením dlouhodobých
problémů ve městě a příště už taková příležitost nebude.
Hlavní historická budova kasáren se dá
ještě zachránit jednoduchou rekonstrukcí
bez použití drahých materiálů, bez zasahování do nosných konstrukcí a podstaty objektu a bez dalších přístaveb. Investiční náklady první etapy nemusí být podstatně vyšší
než náklady na asanaci. Rekonstrukce se
dá realizovat po etapách. Oprava střechy
a fasády může proběhnout později za provozu. Tento objekt navrhuji využít jako
depozitář a výhledově třeba i další výstavní prostory Muzea Prostějovska.
Tím se uvolní nevyhovující a nedostatečné prostory depozitáře v přízemí muzea na náměstí TGM, které na náměstí
ani nepatří.
Otevře se tak možnost oživení náměstí
a jeho funkcí pro nejširší veřejnost. Obnoví
se původní podloubí pod lodžií staré radnice
(dnešního muzea) a zpřístupní nádherné klenuté prostory celého přízemí. Expozice a galerie muzea v patře zůstane. Prostranství před muzeem, po blížící se rekonstrukci náměstí TGM,
má být určeno pro pořádání společenských akcí
pro veřejnost. Spojení obou zařízení přinese
novou kvalitu. Přízemí staré radnice, navazující přes obnovené podloubí na toto prostranství,
umožní akce i za nepříznivého počasí, interaktivní a další formy využití. Celý záměr je reálný, protože se jedná o objekty v majetku města
a investičně není řešení mimo možnosti města.
placená inzerce
Mám proto nový a reálnější námět na řešení. Při výstavbě nového sálu jako součásti obchodního centra a také v případě rekonstrukce
stávajícího nevyhovujícího KaSCentra vznikne
období, kdy nebude mít Prostějov v provozu
žádné takové zařízení. To však lze v předstihu
řešit takto:
Děláme radost i dětem.
V majetku města je kino Metro se vstupními
prostorami a šatnami. Kino je možno spojit
nadzemní prosklenou lávkou ve funkci foyeru s budovou Magistrátu na Školní 4. Tento
objekt má velký dvůr, kam lze situovat přístavbu rozšíření sálu, který dnes provozuje
městský kulturní klub Duha.
Víte jaké je volební číslo
Změny pro Prostějov?
Správnou
odpověď zasílejte na adresu
[email protected]
do půlnoci 6. října. V úterý 7. října
v 16:00 na náměstí vylosujeme
3 vítěze knihy „100 let prostějovské
radnice“. Cena bude k vyzvednutí
na místě nebo v sobotu 11. října
na volebním štábu.
Doufám, že mi vyhovíte a dáte šanci novému zastupitelstvu se těmito náměty zabývat.
V opačném případě jste znovu zvolili silové řešení a odmítnutí spolupráce ve prospěch města ještě v době, než nové zastupitelstvo vůbec
vznikne.
Ing. arch. František Fröml
placená inzerce
Spolu a lépe
říjen 2014
9
Věděli jste, že Prostějov patří
k městům s nejvíce znečištěným ovzduším v ČR?
Cyklostezky v Prostějově
aneb „odnikud – nikam“
Občané mají výhrady k nenavazujícím cyklistickým
stezkám a prudkým nájezdům. Jaký je na tuto problematiku názor autora prvního generelu (plánovací
dokumentace) cyklistické dopravy?
(V roce 2011 byl stanovený limit
polétavého prachu PM10 (50 μg/m3)
překročen 65krát.)
Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí. Nečistoty
v ovzduší patří k základním ukazatelům, které přímo ovlivňují zdraví a životy lidí, mají přímý vliv na přírodu a životní prostředí kolem
nás. Největším problémem kvality ovzduší
v Prostějově jsou vysoké úrovně znečištění
ovzduší částicemi tzv. polétavého prachu PM (z anglického názvu „particulate matter“).
Jde o malé částice různých látek, které jsou
tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se
usadí na zemském povrchu. Kvůli této vlastnosti se vžil pojem „polétavý prach“. Částice
mají své specifické označení podle velikosti, kategorie PM10, PM2,5 a PM1,0. Polétavý
prach se usazuje v průduškách, kde škodí
svým mechanicÚčinným řešením
kým drážděním.
pro zlepšení ovzduší
v Prostějově by bylo
Zvláště nebezvybudování širokého
pečný je obsah
pásu zeleně, který
by obklopoval město
těžkých kovů
z jižní strany.
Ing. L
Ohnoutko udmila
vá, Ph.D.
Prostějov byl díky své poloze na rovině vždy městem cyklistů. Byl také jedním z prvních měst, kde se cyklostezky začaly
stavět. Nelze říci, že by se dnes do cyklostezek málo investovalo. Proč to tedy v jiných městech funguje lépe?
Začalo se koncepčně. Už první generel cyklistické dopravy
stanovil tyto zásady: cyklotrasy musí spojovat zdroje a cíle
bezkolizní bezpečnou cestou, pokud možno mimo koridory
zatížené dopravou a exhalacemi. Tato trasa musí být pro
cyklistu výhodnější, než jízda po silnici pro motorová vozidla,
protože přikázané zajížďky nebudou respektovány. Trasy, do kterých lze započítat i stávající, málo frekventované silnice, na sebe musí navazovat.
První stezka v souladu s těmito zásadami řešila trasu ze sídliště Hloučela po silnici tehdy klidné Melantrichovy ulice novým propojením cyklostezkou kolem Starorežné a dále do centra města. Tato trasa
odklonila původní pohyb cyklistů z ulice Plumlovská. Dnes je přirozenou a využívanou cestou do centra
a to, že byla investičně náročnější a komplikovaná potřebnými výkupy pozemků, nikdo ani neví. Podobně se plánovala trasa ze Sídliště Svobody Českou ulicí.
Stávající koalice, která vládne posledních 16 roků, zvolila jiný postup. Pomineme-li nevhodně prudké nájezdy pro bruslaře, ale dokonce i pro cyklisty, začaly se budovat pouze bezkonfliktní trasy
tam, kde pro ně bylo v ulici místo, aniž by se řešilo bezpečné napojení na další trasy. Většina prostějovských cyklostezek tak má komplikované řešení přejezdů, které ohrožuje samotné cyklisty, a navíc se pohodlně nedostanou tam, kam potřebují.
V systému „odnikud - nikam“ se pokračuje i v současné době a to cyklostezkou
v Okružní ulici. Bude to znovu trasa podél dopravně a exhalacemi zatíženého vnějšího okruhu.
Je před volbami a najednou slyším kritické hlasy na toto téma
i z řad vládnoucí koalice. Ptám se: „To jste na to přišli až po
šestnácti letech?“
Ing. arch. František Fröml, autor původního prvního
generelu cyklistické dopravy města Prostějova.
Prostějov patří k městům s nejvíce znečištěným ovzduším v ČR. V roce 2011 byl stanovený
denní limit polétavého prachu v Prostějově překročen 65krát, v roce 2012 44krát a v roce 2013
48krát, přičemž podle legislativních požadavků na ochranu zdraví může být tento denní imisní
limit překročen pouze 35krát v roce.
V Prostějově je od roku 1994 v provozu automatická
monitorovací stanice státní imisní sítě MPSTA 1133
s automatizovaným měřicím programem, který sleduje hodnoty SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5, BZN. Je
umístěna v parčíku mezi ulicí Tylova a ulicí Studentská.
a dalších jedovatých a rakovinotvorných látek. Nejmenší částice polétavého prachu
vstupují přes plicní sklípky přímo do krevního
řečiště člověka a jsou roznášeny krví do celého těla, kde se usazují, hromadí a působí
jako iniciátor mnoha závažných onemocnění.
Zvýšený výskyt prachových částic je v Prostějově způsoben spalovacími procesy a zejména
zvýšenou automobilovou dopravou, která částice PM navíc neustále (i při bezvětří) víří. Jedním
z opatření, jak omezit výskyt částic polétavého prachu ve městě, je zachování a hlavně rozšiřování městské a příměstské zeleně, nikoliv její zmenšování. Řídit se vypracovaným Strategickým plánem města Prostějova, kde je z těchto důvodů kladen důraz na zachování a rozšíření
biokoridoru Hloučela, který je na návětrné straně města a zabraňuje šíření částic polétavého
prachu, které jsou unášeny větrem. Pečlivě zvažovat každé kácení stromů, provádět výsadbu
zeleně, podporovat výsadbu trvalých porostů a zahrad. Účinným řešením by také bylo vybudování širokého pásu zeleně, který by obklopoval město z jižní strany. Tato obdoba biokoridoru
Hloučela by obyvatelům města mohla poskytnout více prostoru pro odpočinek, relaxaci i sportování.
Dalším velmi důležitým krokem je řešení dopravní situace ve městě, především vybudování
obchvatů, efektivní řešení dopravní situace ve středu města a především omezení nákladní
dopravy na exponovaných místech. Například jen po ulici Olomoucká projede denně kolem
14 000 aut. Důležité je také zvýšit informovanost občanů o stavu ovzduší, a především o opatřeních vedoucích k jeho zlepšení.
Vědecká pracovnice v oblasti rostlinných biotechnologií a vysokoškolská
pedagožka na Univerzitě Palackého v Olomouci Ludmila Ohnoutková.
Sportcentrum sportu, DDM dětem
Již deset roků je činnost Sportcentra –
domu dětí a mládeže (DDM) podřizována
zájmům profesionálního sportu. Podle lidové moudrosti „Ševče, drž se svého kopyta!“ má každý dělat to, co umí nejlépe. DDM se má věnovat práci s dětmi
a mládeží. Vhodné podmínky pro profesionální sport ať vytváří jiná organizace. Město musí změnit přístup k podpoře
využívání volného času dětí a mládeže
zapojením odborníků do rozhodování.
10
Změna pro Prostějov proto
bude prosazovat:
Město mus
í změnit
přístup k po
dp
využívání vo oře
lného
času dětí a
mládeže
zapojením
odborníků
do rozhodov
ání.
Mgr. Z
deněk
1. Reorganizaci Sportcentra – domu
Rajtr
dětí a mládeže sestěhováním
do budovy na Vápenici.
2. Rekonstrukci budovy DDM na Vápenici č. 9.
3. Předání budovy na Olympijské ulici (haly) Domovní správě.
4. Větší finanční i nefinanční podporu organizacím pracujícím
systematicky s dětmi a mládeží v oblasti kultury, přírody
či rekreačního sportu.
5. Změnu ve složení komise mládeže a tělovýchovy
doplněním zástupců DDM, Skautu apod.
6. Pořádání pravidelných setkání zástupců organizací
pracujících s dětmi a mládeží s vedením města.
říjen 2014
Mgr. Zdeněk Rajtr
Spolu a lépe
Uspořádali
jsme pro veřejnost
Beseda
na téma „Ekologie jako
životní styl“ s Mgr. Martinem
Škrabahou, Ph. D., filosofem
a publicistou z Olomouce
Koncert pop-rockové kapely
KoWall Company z Brodku u Přerova
na nám. T.G.M.
Praktická úkázka participativního
rozpočtu pro občany města
Prostějova.
Koncert
bluegrassové
kapely Fiddle
Dedee
na Splávku
v Domamyslicích.
zorganizovala
Beseda na téma „Efektivní
fungování samospráv a zapojení občanů do rozhodování“,
host Mgr. et Mgr. Jakub Lysek,
vyučující na VŠ
placená inzerce
OTÁZKY PRO VĚRU PALACKOU
„Má smysl zajímat se o věci veřejné,“ myslí
si Věra Palacká
Ředitelka domova pro seniory Věra
Palacká, která v minulosti v Prostějově
působila též jako koordinátorka Dobrovolnického centra ADRA, je kandidátkou
Změny pro Prostějov číslo čtyři. Proč se
rozhodla vstoupit do politiky? Také na to
jsme se jí zeptali v tomto rozhovoru.
Byla jste koordinátorkou Dobrovolnického
centra ADRA v Prostějově…
Jako vedoucí Dobrovolnického centra ADRA
jsem se věnovala tvorbě projektů, které přispívaly ke zlepšení pohody obyvatel ve zdravotnických i sociálních zařízeních. Měla jsem tak
možnost seznámit se se spoustou nadšených
lidí, ochotných věnovat svůj volný čas druhým,
bez nároku na finanční odměnu. Velice ráda
na ně vzpomínám.
Jste ředitelkou domova pro seniory, jaké
zkušenosti vám tato práce přinesla?
Práce v domově mě naučila pokoře a utvrdila
v názoru, že peníze a majetek štěstí nepřinesou. V pracovní oblasti jsem získala přesvědčení, že pokud mají lidé jasný cíl a vizi, která je
sjednocuje, tak se dovedou domluvit a dosáhnout vynikajících výsledků.
Spolu a lépe
Je podle vás důležité, aby se ženy zapojovaly
do politiky?
Myslím si, že ano. Ženy mají často jiný pohled na
problémy než muži, jinak komunikují, jsou empatičtější, tolerantnější… Ale právě tak důležité jako zapojení žen je potřeba, aby se do politiky zapojovali
i lidé různého věku.
Proč jste se vlastně rozhodla kandidovat za
Změnu pro Prostějov do zastupitelstva?
Stále častěji jsem se ve svém okolí setkávala
s názorem, že politická reprezentace města dělá
netransparentní rozhodnutí, že se nedá zjistit, kolik
financí a komu se přesně dalo… A toto sdělení doprovázel povzdech, že se s tím nedá nic dělat. Já
věřím tomu, že se něco dělat dá vždycky! Proto mě
oslovilo spojení Pirátů a Strany zelených s možností zapojení i nezávislých kandidátů. A také se znám
už delší dobu s ostatními kandidáty Změny pro Prostějov a věřím, že budou, zvláště pak po zvolení do
zastupitelstva, městu prospěšní.
Co dělá Prostějov v oblasti sociálních služeb
špatně a co naopak dobře? Co byste dělala
jinak?
Sociální služby jsou jen jednou částí velice široké oblasti. Prostějov má zpracovaný Střednědobý
plán sociálních služeb a úroveň sociálních služeb
je vysoká. Ale určitě nejsem sama, kdo by přivítal
vytvoření transparentního, přehledného, systémo-
říjen 2014
Rozhovor s kandidátem
PhDr. Věra Palacká
Téma: O sociálních
službách
vého rozpočtu, v rámci kterého bude jedna
z položek zvlášť určena na sociální služby.
S tím pak následně souvisí i nastavení pravidel
pro čerpání těchto prostředků. Také bych ráda
viděla oblast sociálních služeb lépe rozpracovanou ve strategickém plánu města.
Jaký je váš cíl, kterého byste chtěla dosáhnout?
Jsem idealistka. Chtěla bych vrátit lidem důvěru v to, že má smysl zajímat se o věci veřejné.
Chtěla bych, aby Prostějov byl vnímán jako
město s transparentním hospodařením, aby
se zastupitelé z různých stran dokázali dohodnout. Aby politik byl vnímán jako člověk, který
slouží zájmu občanů, ne svému vlastnímu.
Doufám, že občané Prostějova dají důvěru
kandidátům Změny, aby se mohly moje představy realizovat.
Děkuji za rozhovor.
(jač)
11
Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor a známý bojovník proti
korupci oceněný Nadačním fondem proti korupci
„Podporuji změnu pro Prostějov, protože jak Piráti tak zelení jsou zárukou
zodpovědné politiky a prosazení systémových změn, které omezí klientelismus
i korupci.“
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D., vysokoškolský pedagog, filozof, publicista
„V České republice se zvedá vlna, která má šanci přinést do komunální politiky nesmírně potřebný nový styl. Stojí za ní lidé, kteří se řadu let ve svých obcích občansky angažují bez nároku na
odměnu, na úkor svého volného času a nejednou i peněz; prostě věří v demokracii a možnost
měnit věci k lepšímu. Průhledné hospodaření radnice, účast občanů na rozhodování či omezování hazardu, to jsou cíle, jež tuto vlnu nové politiky charakterizují. V Prostějově ji nese sdružení
s příznačným názvem Změna pro Prostějov. Věřím, že uspěje, neboť věřím, že změna je možná!“
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, právnička
„Volba lidí, jakým je Jan Navrátil, je správná volba! Jde jim o věc, jsou důslední, nelitují svého času,
který kradou jinde, aby jej věnovali ostatním, méně odvážným. Nechť těmto lidem nedojde dech….“
Mgr. Miroslav
Burget, advokát
„Podporuji nové přístupy a jsem
přesvědčen, že piráti jsou proudem nových názorů a myšlenek,
které mají šanci obnovit mravnost politiky. Proto mají moji
plnou podporu i pro prostějovský region.“
Doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.,
vysokoškolský učitel na JAMU
v Brně
„Se Změnou za změnou na tři směny!
Dejte hlas těm, kdo jsou aktivní i obětaví,
přicházejí s nápady,
nechybí jim optimismus a vtip,
mají elán a hlavně
– myslí více na jiné než na sebe!“
Co si myslí VÝZNAMNÉ osobnosti města na kandidátce
Změny pro Prostějov
Bohuslav Pacholík, fotografující důchodce
„Volby? Ty přece nic nezmění! Pokud ovšem nevolíte Změnu pro Prostějov! Stále věřím,
že všechno není jen o penězích. Proto, že znám hodně lidí kandidujících za Změnu pro
Prostějov, chci je v jejich cílech podpořit.“
Albert Halmo, galerista
„Moje důvody rozhodnutí vstoupit do politiky byly asi dva. Jedním z
nich je moje tchýně, protože jak je zvykem, lidi mají tendenci všechno
kritizovat, ale udělat něco pro nápravu, to už je nad jejich síly. Všechny moje diskuse s tchýní o politice končily hádkou a jejím výrokem:
„Tak když jsi tak chytrý, tak s tím něco udělej,“ říká známý galerista
Albert Halmo, který podpořil Změnu pro Prostějov svojí kandidaturou.
Vydala Změna pro Prostějov, koalice Strany zelených,
České pirátské strany a nezávislých kandidátů,
se sídlem Prostějov, Hliníky 4.
Tel.: 608 403 010, e-mail: [email protected],
www.facebook.com/zmenapropv
Transparetní účet u fio banky: 2500623529/2010
V případě zájmu o inzerci se obracejte na:
[email protected]
Download

volební noviny - Změna pro Prostějov