Titul Jméno
Příjmení
Pozice
Společnost
MUDr. Karel
Ing.
Radek
Ing.
Jaromír
Bajer
Baran
Bílý
místopředseda představenstva
ředitel
ředitel
Bíško
Boťanský
Boxan
Brož
Brucknerová
Bureš
Buštík
Čeladník
Doubravová
Drdová
Dudra, PhD.
Ferenc
Fiala, MBA
Fleischerová
Fojtík, MBA
Fojtíková
Forejt, CSc.
Formánek
Fremlová
Gajdošová
Haičman
ředitel
ředitel
ředitel
ředitel
náměstkyně LPP
ředitel
ekonomický náměstek
náměstek HTS
manažer nákupu
ředitelka
manažer kvality
ředitel
ředitel
Nemocnice Jindřichův Hradec
Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita
Rajhrad
Domov seniorů Drachtinka
Domov pro seniory Severní Terasa,p.o.
Dům seniorů FRANTIŠEK
Domov pro seniory Mitrov
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Stodská nemocnice, a.s.
Nemocnice Milosrdných Bratří Brno
Odborný léčebný ústav Paseka p. o.
Litomyšlská nemocnice, a.s.
Domov důchodců Dobrá voda
Všeobecná fakultní nemocnice
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Zdravotnický holding Plzeňského kraje
Domov důchodců Jablonecké Paseky
Krajský úřad Pardubického kraje
MedFinance Magellan
Krajský úřad Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Charita Česká republika
Hemzáčková
Hiršlová
Hoffmann
Holeček, DiS., MBA
Hollý
Hrabcová
Chmátal, Ph.D., MBA
Cholewová
Chudomel
Jardekyová
Jaroševská, CSc.
Jung, MBA
Jůnová
Kábelová
Kajfoszová
Kavka
Kounovský
Kovařík
Kožoušková
Krákorová
vedoucí ekonomického oddělení
ekonomický náměstek
náměstek LPP
vedoucí zařízení
ředitel
ředitel
generální ředitel
ředitelka
ředitel
manažer kvality
ředitelka
náměstek
ředitelka
vedoucí
ekonomicko-personální náměstek
ekonomicko-technický náměstek
ředitel
ředitel
ředitelka
místopředsedkyně představenstva a
ekonomický náměstek
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
ředitel
vedoucí provozně-technického
oddělení
ředitel
ředitel
Ing.
Ing.
Mgr.
MUDr.
Ing.
Ing.
Ing.
MUDr.
Ing.
MUDr.
Bc.
Mgr.
PhDr.
RNDr.
Marek
Petr
Luboš
Oldřich
Andrea
Vlastimil
Zdeněk
Miroslav
Iva
Jaroslava
Jan
Jan
Tomáš
Radmila
Jiří
Jaroslava
Jaroslav
Petr
Helena
Marie
Oldřich
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Štěpánka
Ing.
Jitka
MUDr. Pavel
Lukáš
MUDr. Martin
JUDr. Vlasta
MUDr. Petr
Ing.
Eva
MUDr. Petr
Mgr. Zuzana
Mgr. Elena
Ing.
Tomáš
Mgr. Miluše
Mirka
Ing.
Iva
Ing.
Miloslav
Mgr. Petr
Ing.
Petr
Mgr. Lenka
Ing.
Dana
Mgr.
Ing.
Ing.
Ivana
Petr
Alena
Králíčková, DiS.
Krejčí
Kudrlová
Ing.
Matěj
František
Lejsal
Lešundák
ředitel
ředitelka
vedoucí odboru zdravotnictví
ředitel
metodik zdravotní péče
ředitel
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Nemocnice Jihlava p.o.
Oblastní nemonice Kolín, a.s.
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice
Psychiatrická léčebna Bohnice
Domov pro seniory Podpěrova
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Nový Domov p.o.
Oblastní nemonice Kolín, a.s.
MEDITERRA s.r.o.
Domov sociální péče Hagibor
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Domov seniorů Nové Strašecí
Sociální služby Hlinsko
Nemocnice Třinec, p. o.
Chrudimská nemocnice, a.s.
Domov sociálních služeb Liblín, p.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
ÚSP pro mládež Jeseník, p.o.
Nemocnice Písek,a.s.
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Sociální služby města Pardubic
Nemocnice Písek,a.s.
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Klatovská nemocnice, a.s.
Titul Jméno
Příjmení
Pozice
Společnost
PhDr.
Bc.
Ing.
Libíček
Lokajíček
Lorencová
Magnusková
Maršoun
Mergenthalová, MBA
Miklíková
Miřátská
Moravec
Nováčková
Perková
Piska
Placzková
Polouček
Polzerová, MBA
Průša, CSc.
ředitel
vedoucí odboru zdravotnictví
vedoucí odboru zdravotnictví
manažer kvality
ředitel
primářka
vedoucí oddělení řízení a rozvoje
zástupce ředitele
manažer divize poliklinika
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
ředitelka
ředitel
ekonomický náměstek
náměstek LPP
ředitelka
ředitel
Domov důchodců Prostějov
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Nemocnice Třinec p.o.,
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kroměřížská nemocnice, a.s.
Krajský úřad Zlínského kraje
Domov pro seniory Pelhřimov
Poliklinika Hrabůvka s.r.o.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.
Domov důchodců Červenka, p.o.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Odborný léčebný ústav Paseka p. o.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Helena
Eva
Miroslava
Milič
Martin
Jan
Petr
Josef
Sandra
Ing.
Tomáš
Ing.
Pavel
MUDr. Mária
Mgr. Jan
MUDr. Jan
MUDr. Růžena
Ing.
Marcela
Ing.
Petr
Rögnerová
Rovná
Rovná
Řepa, MBA
Říha
Sembdner
Severa
Scháněl, Ph.D.
Schvanová
Sláma
Staňa
Střihavková
Šenk
Šimák
Šimáková
Škodová
Tejkl
jednatelka a ředitelka
ředitelka
vedoucí sociálního úseku
ředitel
finanční ředitel
ředitel
vedoucí odboru zdravotnictví
ředitel
asistentka vedoucího odboru
ředitel
ředitel
vedoucí odboru zdravotnictví
ředitel
ředitel
lékařka ARO
ředitelka
manažer strategického nákupu
Bc.
Jana
Tetamenti
Ing.
Pharm
Dr.
Ing.
MUDr.
Josef
Jana
Trčka
Třešňáková
MUDr.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
Ing.
MUDr.
MUDr.
Doc.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
MUDr.
Ing.
Bc.
Ing.
Mgr.
Zdeněk
Joža
Ludmila
Libuše
Petr
Lenka
Miluše
Monika
Rostislav
Zina
Hana
Josef
Yvona
Petr
Zdenka
Ladislav
Roman
Bohumil
Daniel
Ing.
Jolana
Ing.
Antonín
JUDr. Jaroslav
MUDr. Libor
Jana
Ing.
Helena
Uhlík
Vach
Vavřina
Vinická
Vodák
Vohnout
Vylíčil
Zadražilová
Zahálková
MEDITERRA s.r.o.
Domov U Anežky
Domov U Anežky
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Domov důchodců Filipov
Ústecký kraj - Krajský úřad
Domov pro seniory Pelhřimov
Krajský úřad Karlovarského kraje
Panochova nemocnice Turnov s.r.o.
Nemocnice Hořovice
Krajský úřad - Středočeský kraj
Nové Zámky - Poskytovatel sociálních služeb
Nemocnice Slaný
Nemocnice Slaný
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Zdravotnický holding Královehradeckého
kraje, a.s.
vedoucí oddělení centrálního nákupu a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
logistiky zásob
ředitel
Dům sociální péče
členka Rady Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje
s gescí zdravotnictví
ekonomicko-technický náměstek
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
ředitel
NsP Vazební věznice Praha - Pankrác
předseda
HealthCare Institute
náměstek pro ekonomiku a správu
Nemocnice Boskovice s.r.o.
ředitel
Vojenská nemocnice Brno
předseda představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec
ředitel
Litomyšlská nemocnice, a.s.
ředitelka
Domov důchodců Dobrá voda
ved.odboru sociálních věcí
Krajský úřad Pardubického kraje
30
25
35
30
20
25
20
20
15
15
10
10
10
5
0
Vyčerpávající












5
0
Vyhovující *)
Nevyhovující
Odpovídající
Příliš málo
času **)











Příliš mnoho
času ***)
0
1
2
3
4
5
6
Download

Závěrečná zpráva