V Ě S T N Í K K LU B U P Ř ÁT E L H O R Y K L E Ť • R O Č N Í K 6 • Č Í S LO 1 1 • d uben 2 0 1 2
Úvodník
Rok 2012 je již šestým rokem existence Klubu přátel hory
Kleť, založeného několika jedinci, kteří pravidelně navštěvují po mnoho let kleťský vrch za různými účely. Na podzim roku 2011 jsem byl na členské schůzi KPHK zvolen do
funkce předsedy klubu, a vystřídal tak pana Milana Märze, jednoho ze zákládajících členů tohoto klubu a hlavního
hnacího motoru při administrativní realizaci našich nápadů, vzniklých většinou v restauraci na Kleti při pití dobrého
zlatavého moku po nějakém sportovním výkonu v kleťské
krajině.
Rád bych se vám teď svěřil, jak Tomka ke Kleti přišel.
S horou Kleť jsem se seznámil již v útlém dětství jako capart, který s rodiči cupital na kopec pro slibovaný pamlsek,
jako odměnu za klidný průběh otravného stoupání, kde se
nedá ani „kopat do míče“. Jako kaplický školák jsem pravidelně dobrovolně-povinně chodil na Kleť v rámci různých
branných cvičení, šipkovaných nebo v rámci oslav 9. května „společně“ s příslušníky Lidových milicí a armádou připravující pro veřejnost každoročně kulturně branný program. Teprve jako teenager jsem začal navštěvovat Kleť
za účelem nabrání fyzické kondice, což jsem činil zcela nahodile, až do doby přestěhování se do Českého Krumlova
v roce 1995. Tehdy se mě ujal místní „šaman“ těchto kopců, v té době nepřetržitě běhající sem a tam a tam a zpět a
někdy dokonce i několikrát za sebou – Zdeněk Přívratský.
Díky němu jsem kopec poznával křížem krážem, cesty vyšlapané, ale i cesty dávno zaniklé, místa, která na mapě ani
nenajdete a hlavně místa, svou opuštěností a zasazením
do přírody mě stále lákající se do Kletě vracet znovu a znovu. Při těchto společných dlouhých výbězích po kleťských
lesích a stráních, se začaly rodit nápady, jak si zpestřit dny
na Kleti a přitáhnout k „našemu“ kopci více nadšenců. Tak
se postupně rodily akce jako např. Himálajský tygr a medvěd, celoroční evidence výstupů, noční výstupy, „Kokosi na
Kleti“ apod., ale i různá setkávání se s lidmi podobného ražení, při společném opékání čehokoliv, popíjení a klábosení o čemkoliv. Jedním z těchto sbližovacích nápadů bylo
i vymyslet jakýsi klub, který by spojoval při svých činnostech a společných setkání i ostatní milce Kletě z řad občasných návštěvníků Kletě a společně tak umožňoval organizovat pro širokou veřejnost i různé sportovně společenské
akce, a tím je donutit zvednout zadky a seznámit je s pestrým životem odehrávajícím se kolem Kletě. A zároveň těm,
kteří za poslední roky skrze pravidelnou docházku na Kleť
neměli čas poznávat jiné přírodní lokality v blízkém okolí –
organizovat společné výlety a umožnit tím poznat i kopce
sousední centrální Šumavy, alpské vrcholy a jiné přírodní úkazy „kousek“ za Kletí. Tak vznikl Klub přátel hory Kleť.
Na závěr si dovolím popřát všem, kteří rádi chodí na Kleť,
aby těch důvodů proč tam všichni chodíme stále přibývalo a každý z Vás našel to, co hledá, to, co právě jeho pohladí
po duši. Přeji zdravé a silné nohy pro zdolávání hory Kleť.
Martin Tomka
děti na kleti
Děti v doprovodu rodičů obdrží mapu cesty, na které
plní úkoly tak, aby překonaly nástrahy pekelníka
Belzebuba a dočkaly se sladkého uznání sličné
Krasavy, dcery vladyky Hroznaty – pána na Kleti.
Odměnou bude i jízdenka na lanovku (dolů pro
bolavé nožičky).
Kdy?
Kde? V kolik?
S sebou…
8. 5. 2012
parkoviště Krásetín
9 – 11 hodin
dobrou náladu
a bystré hlavičky
2
HIMÁLAJSKÝ medvěd 2011
VÝSTUPY NA KLEŤ z a rok 2011
Nejlepší:
Hommer Roman 374 výstupů
Benešová Martina 365 výstupů
Musilová Marie 80 výstupů
Jirovcová Dita 79 výstupů
Kolář Ladislav 78 výstupů
Forišek Láďa 69 výstupů
Šulc Václav 65 výstupů
Z členů klubu:
Konopová Hana 61 výstupů
Jirovec Karel 344 výstupů
Růžička František 53 výstupů
Bečková Helena 274 výstupů
Štěpány Karel 52 výstupů
Matouš Venda 228 výstupů
Maděrová Jana 51 výstupů
Tomka Martin 203 výstupů
Klimešová Jindřiška 178 výstupů Janoušková Janča 51 výstupů
Jakúbek Pavol 51 výstupů
Dvořák Martin 168 výstupů
Laštovka František 51 výstupů
Kadlec Jiří 145 výstupů
Filipová Milada 50 výstupů
Nožička Vojtěch 137 výstupů
März Milan 50 výstupů
Hrubý Antonín 134 výstupů
Ondřichová Lenka 120 výstupů Polena Pavel 50 výstupů
Maděra Ludvík 49 výstupů
Schneider Standa 116 výstupů
Benč Vlasta 40 výstupů
Stropek Václav 105 výstupů
Kolářová Věra 37 výstupů
Černý Roman 104 výstupů
Vodička Ruda 100 výstupů
Konopa Jirka 81 výstupů
GRATULUJEME !
HIMÁLAJSKÝ MEDVĚD 10. 12. 2011
Počet klasifikovaných: 127 / Přezdívka za počet výstupů během 6 hodin
9 výstupů - GUMÍDCI: Hommer Roman, Krbec Tomáš, Mikšl Rostislav
8 výstupů - GUMÍDCI: Honner Jakub, Martikánová Alice, Stejskal Marek,
Štrob Jiří, Plhák Marek, Martikán Jiří, Sýkora Jan
7 výstupů - GUMÍDCI: Bartoš Ivoš, Jírovec Karel, Koptiš Jaroslav, Novotný
Václav, Bartoň Michal, Jírovec Karel jun., Matouš Václav,
Stránský Lukáš, Bína Radim, Kočer Pavel, Mikšl Miroslav, Svoboda Oto,
Vlášek Josef
6 výstupů - HIMÁLAJŠTÍ MEDVĚDI 2011: Beňo Josef, Mach Karel,
Petrouš Petr, Svačina Petr, Böhm Jan, Pašek Luboš, Pinl Michal, Steinbauer
Jiří, Dominová Michala, Petrouš František, Polena Pavel, Šoun Jaroslav,
Dvořák Aleš, Petrouš František jun., Plášil Jaroslav, Šipitar Václav, Hajer Jan,
Petrouš, Ivo Rada Matouš, Hodr David, Petrouš Michal, Rybák Martin
5 výstupů - KUBULOVÉ: Benešová Martina, Flíčková Alice, Moučka Petr,
Šebestová Helena, Boxan Matěj, Kasalický Vojtěch, Puffr Tomáš,
Šebesta Jan, Boxan Petr, Krejčí Josef, Strnad Jan, Tomandl Jiří, Círek Ondřej,
Kočer Jan, Srnský Jiří, Fořt Petr, Linhart Pavel, Šandera Ondřej
4 výstupy - KULIČKY: Babánek Pavel, Kadlec Jiří st., Kneisl Ladislav,
Ryšánek Pavel, Boxanová Pavla, Kocanová Hana, Kudláček Václav,
Šrom Zdeněk, Bohun Jan, Kodat Láďa, Kudrlová Květa, Švehla David,
Čížková Lucie, Kodat Vítek, Marek Zdeněk, Šlajferčík David,
Fuka Petr, Kotek Jiří, Noska Michal, Trávníček Miroslav, Janšta Pavel,
Kotková Irena, Petřík Tomáš, Vrba Tomáš
3 výstupy - PÚOVÉ: Boxanová Monika, Marková Mirka, Řípová Jana,
Vrbová Lenka, Foríšek Láďa, Paveza Ondřej, Šimek Matěj,
Zoubková Eva, Hálek Michal, Polena Jan, Štika Václav, Jírovec Václav,
Pivcová Olga, Štix Karel, Kala David, Řehoř Michal, Štixová Iva
2 výstupy - BALÚOVÉ: Hrdinová Naďa, Jírovcová Eva, Juda Josef,
Kubeš Tomáš jun., Jelínková Lenka, Jírovcová Dita, Kubeš Tomáš,
Šimková Anička
1 výstup - TEDDYOVÉ: Cimler Břetislav, Kovárna Bohumil, Kudláčková
Eliška, Matůš Toník, Halešová Dana, Kovárnová Anna,
Kudláčková Kateřina, Sylla Miroslav, Klimeš Ondřej, Krbeček Adam,
März Milan, Syllová Jindřiška, Klimeš Antonín, Krbeček Vít, Michalová Klára
Též na www.klubklet.cz
Celkem bylo rozdáno 45 medailí Himálajského medvěda!
3
P l á n a kcí K lubu v r oc e 201 2
1. 5. úterý – 11. ročník Himálajského tygra
8. 5. úterý – 4. ročník Výstupu na Kleť rodičů s dětmi
16. 6. sobota – Po 5. Na
Šumavský vrchol tentokráte
na Luzný (1373m.n.m.)
z německé strany kolem
Skleněné archy a přes Modrý
sloup. Návštěva ZOO parku
a stezky v korunách stromů.
(více informací na
www.klubklet.cz)
21. 7. sobota – Alpy po 4.
- Krimmelské vodopády
– nejvyšší v Alpách
a Lichtenštejnská soutěskanejdelší,nejužší a nejhlubší
v Alpách
(více informací na
www.klubklet.cz)
18. 8. sobota - Alpy po 5.
- Berchtesgadenské Alpy
– Výstup (pomůžeme si
lanovkou) na vrchol Jenner
(1874 m.n.m.)
po sestupu lodí přes
Konigssee na Sv. Bartoloměje
(více informací na
www.klubklet.cz)
15. 9. sobota - 6. ročník pochodu Kleť – Libín
20.10. Relaxační návštěva termálních lázní Bad Schallerbach
nebo Bad Fussing
8.12. – 9. ročník Himálajského medvěda
Výlety připravované Vaškem Šulců a Romanem Černým:
Kubata (Zbudov-Zliv)
Jan Žižka (Sudoměř-Putim)
Zvěřinec (chov všeho možného – kolem Kájova)
Vinobraní Znojmo
Studánky v Haberské vrchovině
HIMÁLAJSKÝ tygr 2012 – 11. ročník
Vlastními silami vystoupat na „Váš“ kopec tolikrát - kolikrát si sami
určíte za cíl dle vlastních možností a schopností.
Datum konání 1. 5. 2012, úterý – svátek práce
Místo startu Parkoviště pod lanovkou
Startovné 50,-Kč (členové KPHK 0,-Kč)
Čas zahájení 7:00
Čas ukončení 16:00
Vyhodnocení Průběžně během dne
Upozornění Všichni horalové startují na vlastní nebezpečí
Ceny Diplom, nová přezdívka a pro Tygry jsou připraveny pamětní medaile.
Občerstvení Iontový nápoj a tatranka
Pravidla
1. Do akce se může zapojit kdokoliv a kdykoliv mezi 7.hod. ráno a 16.hod. odpoledne
2. Výstup dokončený po 16:00 hod. nebude započítán!!!
3. Mezi jednotlivými výstupy mohou být libovolně dlouhé přestávky .
4. Trasa je od bufetu na parkovišti po terasu u restaurace naKleti – celkem 419 m převýšení.
5. Každý si ponese kartu, kam budou kleštěmi zaznamenávány kontrolní body, dole i nahoře.
Hodně štěstí, vytrvalosti, pevné vůle a zdravé nohy.
Podle počtu výstupů a nastoupaných výškových metrů se každý horal zařadí
do kategorie sám a vyfasuje tak slušivou přezdívku, která se s ním potáhne
minimálně jeden rok.
KLEŤÁK 1 x výstup, celkem 419 m.
TATRÁK 3 x výstup, celkem 1257 m.
(Na Gerlachovský štít - 2654 m.n.m. ze Sliezskeho domu - 1670 m.n.m. je převýšení 984 m.)
ALPÍK 5 x výstup celkem 2095 m.
(Na Mount Blanc – 4810 m.n.m. z Les Rognes – 2760 m.n.m. je převýšení 2050 m.)
ANĎÁK 7 x výstup, celkem 2933 m.
(Na Acocanguu – 6960 m.n.m. ze základního tábora – 4050 m.n.m. -převýšení 2910 m.)
HIMalajský TYGR 9 x výstup, celkem 3771 m.
(Na Mount Everest – 8848 m.n.m. z Basecampu – 5350 m.n.m. je převýšení 3498 m.)
E.T. MIMOZEMŠŤAN 10 x a vícekrát, 4190 m. ≥ ( E.T. chce domů )
Kontakty na Klub
Adresa: Klub přátel hory Kleť
SU – servis s.r.o.
Hraniční 6 , 370 06 České Budějovice
Telefonické spojení na členy výboru:
Martin Tomka
736 634 100
Milan März
603 835 974
Václav Šulc
720 675 989
Karel Jirovec
724 068 997
Jindřiška Klimešová 725 026 949
Stefan Haug
602 682 776
Helena Bečková
602 188 290
Členské příspěvky:
děti do 15 let a důchodci 100 Kč
členové 300 Kč
Rádi přivítáme nové
členy klubu
www.klubklet.cz
4
Vám nabízí trekkingovou obuv a termoprádlo vyrobené v České republice
Jerry GORE-TEX S104231
Cena: 1.584,- Kč
Cena s DPH: 1.901,- Kč
Marry GORE-TEX S10413
Cena: 1.568,- Kč
Cena s DPH: 1.882,- Kč
Dallas GORE-TEX S10419-031
Cena: 1.999,- Kč
Cena s DPH: 2.399,- Kč
Texas GORE-TEX S10419-028
Cena: 1.999,- Kč
Cena s DPH: 2.399,- Kč
Dále Vám nabízíme termoprádlo jednovrstvé, dvouvrstvé (kombinace 50%
polypropylen a 50% bavlna) a termoprádlo ošetřené ionty stříbra.
Podrobnější informace včetně cenových relací naleznete na našich stránkách
www.jpalicka.cz
nebo
www.jpalicka.eu
Jiří Palička s.r.o., Hosín 156, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387 221 946, fax: 387 221 947, mail: [email protected],
Web: www.jpalicka.cz, www.jpalicka.eu
Kleťák vydává: Klub přátel hory Kleť, o.s., Hraniční 6, 370 06 České Budějovice, www.klubklet.cz, evidenční číslo: MK ČR E 17611.
Zodpovědný redaktor: Martin Tomka
Download

děti na kleti - Klub přátel hory Kleť