FINÁLNÍ INFORMACE
Ortopedické oddělení, KNL - Panochovy nemocnice v Turnově
se souhlasem výboru ČSOT
za odborné garance
I. Ortopedické kliniky UK - 1. LF a FN Motol, Praha
a ve spolupráci s ČLK
pořádá
9. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
POŘÁDANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad, 25. - 26. 9. 2014
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum
LÁZNĚ BĚLOHRAD
We l l n e s s & B e a u t y
Whirlpool
Exo tic Sp a
La c o n i u m
Rassulbad
Re stau rant
Ve rni ssage
Koupele
Gastronomie
Masáze
We l l n e s s & B e a u t y
Lécebné procedury
Bazén
Terapie
Re stau rant
Ro mantica
Lu x u s n í u b y t o v á n í
W W W. T R E E O F L I F E . C Z
Spa resort Tree of Life | Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad | T: +420 493 767 000 | E: [email protected]
9. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
POŘÁDANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
25. – 26. 9. 2014, Lázně Bělohrad
HLAVNÍ TÉMATA SYMPOZIA
1. Nové trendy, techniky a zvláštnosti v aloplastice, včetně komplikací
2. Rehabilitační postupy po operacích kloubních náhrad
3. Farmakoterapie se zaměřením na bolest, zajištění operativy
Témata lékařské sekce se shodují s tématy sesterské sekce.
POŘÁDÁ
KNL - Ortopedické oddělení - Panochova nemocnice v Turnově
se souhlasem výboru ČSOT
za odborné garance
I. Ortopedické kliniky UK – 1. LF a FN Motol, Praha
PREZIDENT SYMPOZIA
Prim. MUDr. Dalibor Ďurďa – Ortopedické oddělení - Panochova nemocnice v Turnově
ODBORNÝ GARANT
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. - I. Ortopedická klinika UK – 1. LF a FN Motol, Praha
MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad, Lázeňská 531
PROGRAMOVÝ A VĚDECKÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. Prof. MUDr. Pavel Vavřík, MBA, CSc.
Prim. MUDr. Dalibor Ďurďa
Prim. MUDr. Jiří Kratochvíl
MUDr. Pavel Kacerovský
Mgr. Štěpán Vele
MUDr. Alexander Kosztyo
vrchní sestra Martina Šestáková
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
12. – 13. 10. 2012, Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad, Lázeňská 531
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, INFORMACE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Projektový manager: Michaela Kolešová
Masarykova 94/209 Mobilní telefon: 734 23 184
400 01 Ústí nad Labem E-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: 731 560 858
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
ČTVRTEK 25. 9. 2014
LÉKAŘSKÁ SEKCE
HOTEL TREE OF LIFE
Slavnostní zahájení: 12.30 – 13.00
Mgr. Štěpán Vele, MUDr. Dalibor Ďurďa, MUDr. Luděk Nečesaný, Prof. MUDr. Ivan Landor CSc.
BLOK I
Předsedající: Sosna A., Landor I., Pink M.
13.00 – 15.10
1. téma rezervováno
A. Sosna
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
20´
2. Revizní náhrada ramene v akutní traumatologii
Frič V., Lena T., Luňáček L.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
12´
3. Současné možnosti a problémy náhrad lokte u revmatiků
Vavřík P.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
12´
4. CLS systém jako primární náhrada kyčle
Pink M., Lisý M., Skládal M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
10´
5. CFP - endoprotéza kyčle
Kubeš R., Dungl P.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
12´
6. Osteotmie dna acetabula u TEP kyčle
Stehlík J., Musil D., Krejčí F., Held M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
12´
7. Systém Mutars na našem pracovišti
Kratochvíl J.
Ortopedické odd., KNL Liberec
10´
8. Konzervativní Mayo dřík – naše zkušenosti a výsledky
Váchal J., Zídka M., Kmošťák P.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o.
12´
Diskuse
30´
Přestávka 15.10 – 15.40
BLOK II
Předsedající: Stehlík J., Beneš V., Kubeš R.
15.40 – 17.30
9. Reimplantace acetabulární komponenty TP coxae
Pilát P., Beneš V.
Ortopedické odd., KZ a.s., Masarykova nemocnice
10´
10.Naše zkušenosti s jamkou LIMA TT revision cup
Smetana M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Liberec
10´
11.Vrzající TEP kyčle
Procházka V., Tajchner L.
Ortopedické odd., MěN v Litoměřicích
5´
12.Spacer bez dříku po resekci hlavice kyčle z předního přístupu – kazuistika
Šedivý P.
Ortopedicko-traumatologické odd., Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
10´
13.Chytré implantáty
Judl T. (1), Jahoda D. (1), Landor I. (1), Daniel M. (2), Růžička P. (2),
Jahodová I. (3), Melicherčík P. (1)
(1) I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
(2) ČVUT, Laboratoř biomechaniky člověka, Praha
(3) Vysoká škola zdravotnická, Praha
10´
14.Časná pooperační rehabilitace po náhradách váhonosných kloubů
Geltner D.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
10´
15.Balneoterapie po TEP v Lázních Bělohrad a.s.
Kosztyo A.
Lázně Bělohrad a.s.
10´
16.Informace o stavu přípravy registru velkých kloubů
Vavřík - I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
15´
Diskuse
30´
Závěr 1. přednáškového dne v 17.30
ČTVRTEK 25. 9. 2014
SESTERSKÁ SEKCE
HOTEL GRAND
Zahájení: 13.30 MUDr. Alexander Kosztyo, Martina Šestáková
1. Naše zkušenosti s TEP kolene NexGen pomocí techniky PSI
Dolenská E.
Ortopedické odd., KNL PN Turnov
25´
2. Ošetřovatelská a rehabilitační péče u pacientů - tzv. „ překladových“ TEP
Holanová Z.
Lázně Bělohrad a.s.
25´
3. Možnosti rehabilitační péče v Lázních Bělohrad a.s.
Labíková I., Šindelářová P.
Lázně Bělohrad a.s.
25´
4. Rehabilitace u pacientů s TEP v Lázních Bělohrad a.s. z pohledu fyzioterapeuta
Bičišťová V.
Lázně Bělohrad a.s.
25´
5. Sudeckův syndrom – poúrazová komplikace (kazuistika)
Vocásek J.
Lázně Bělohrad a.s.
25´
6. Bolest u pacientů po TEP kolene
Marušková M.
Ortopedické odd., KNL PN Turnov
25´
7. Edukace pacientů na ortopedickém oddělení
Marušková M.
Ortopedické odd., KNL PN Turnov
25´
8. Bolest
Šnejdarová J., Muknšnáblová I.
(1) FN Motol, I. ortopedická klinika, (2) I. ortopedická klinika JIP
25´
9. Zvládání pooperační bolesti v 21. století
Sládková J.
FN Motol, I. ortopedická klinika
25´
Řízená diskuse
30´
17.55
Závěr sesterské sekce
PÁTEK 26. 9. 2014
LÉKAŘSKÁ SEKCE
HOTEL TREE OF LIFE
Workshop Medin
RETROGRÁDNÍ HŘEB PRO DÉZU HLEZNA
Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc., MUDr. Jiří Bek
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
9.00 – 9.40
Přestávka 9.40 – 10.00
BLOK III
Předsedající: Jahoda D., Pilnáček J., Vavřík P.
10.00 – 12.00
17.Naše zkušenosti s TEP kolene NexGen pomocí techniky PSI
Ďurďa D.
Ortopedické odd., KNL PN Turnov
10´
18.10-leté výsledky ALL-polytibie u TEP kolene
Kubát P., Trtík L., Ptáček Z.
Ortopedické odd., Nemocnice Havlíčkův Brod
10´
19.Simultánní femorální a tibiální osteotomie během TEP kolenního kloubu
pro závažnou extraartikulární deformitu (kazuistika)
Šponer P.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
10´
20.Naše zkušenosti s TEP MTP I kloubů
Hodíková P.
Ortopedické odd., KNL PN Turnov
10´
21.Nové trendy v léčbě infekčních komplikací
Jahoda D. (1), Landor I. (1), Judl T. (1), Pokorný D. (1), Jahodová I. (2), Melicherčk P. (1)
(1) I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
(2) Vysoká škola zdravotnická, Praha
10´
22.Luxace Spaceru - možnosti řešení
Pilnáček J., Ouředník J., Levý R.
Ortopedické odd., Nemocnice Kladno
10´
23.Vliv vysoké teploty na tvorbu degradačních produktů vankomycinu uvolňovaných
z lokálních nosičů používaných v ortopedii
Melicherčík P. (1), Landor I. (1). Klapková E. (2), Kotaška K. (2), Judl T. (1),
Pokorný D. (1), Jahoda D. (1)
(1) I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
(2) Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
7´
24.Totální náhrada disku nebo spondylodéza u degenerativního onemocnění bederní páteře?
Ciencala J., Němec F., Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno
12´
25.Novinky v léčbě bolestí zad (vlastní zkušenosti a výsledky klinické studie FUTURE-MD-BACK PAIN 2011)
Jarošová H.
Bioregenerační a rehabilitační centrum Říčany
10´
Diskuse
30´
Závěr sympozia 12.00
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATEK
zaplaceno od 1. 9. 2014 a na místě
lékaři
SZP, fyzioterapeuti
(včetně DPH)
Kč 1000,- Kč 600,-
UBYTOVÁNÍ
(včetně DPH)
Hotel Tree of Life – 1 lůžkový pokoj
Hotel Tree of Life – 2 lůžkový pokoj
Kč 2200,Kč 3400,- (tj. 1700 Kč na osobu)
Hotel Anna Marie – 1 lůžkový pokoj
Hotel Anna Marie – 2 lůžkový pokoj
Kč 1300,Kč 2000,- (tj. 1000 Kč na osobu)
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek a obědy budou během sympozia zajištěny v místě konání.
Oběd dne 25. 9. 2014
Oběd dne 26. 9. 2014
Kč 220,Kč 220,-
SPOLEČENSKÝ VEČER
(včetně DPH)
Dne 25. 9. 2014 v prostorách hotelu Tree of Life
zaplacený od 16. 7. 2014
zaplacený od 15. 9. 2014 a na místě Kč 800,Kč 900,-
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI - REGISTRACE
Registrace na kongres probíhá on-line na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu,
kontaktujte nás na tel.: 734 233 184 nebo 731 560 858)
On-line přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz - sekce registrace
nejpozději do 22. 9. 2014
Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoliv změnit či dohlásit, přihlásí
se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán
e-mailem spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám e-mailem opět přijde automaticky vygenerovaná
upravená přihláška.
Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám e-mailem
přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že
budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem
přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
CERTIFIKÁT
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16. Lékaři obdrží certifikát s kredity.
PLATBY
Registrační poplatek, platbu za ubytování, stravování a společenský večer je nutné uhradit nejpozději
do 15. 9. 2014 na číslo účtu: 3850370247/0100 KB Semily, VS: RČ účastníka, KS: 0308
Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace (příkaz k úhradě není doklad o zaplacení).
DAŇOVÝ DOKLAD
Veškeré platby jsou považovány za platby přijaté předem.
Pokud budete požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání
po provedení platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání sympozia u pokladny.
Pro vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl.
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ A PARTNERŮ
přihlášených ke dni 3. 9. 2014
GENERÁLNÍ PARTNER
Zimmer Czech s.r.o.
PARTNER
BusLine a.s.
VYSTAVOVATELÉ
Alfa - křesla CZ s.r.o.
B. Braun Medical.s.r.o.
BEZNOSKA s.r.o.
Comesa, spol. s r.o.
GBC Prague spol. s r.o.
Germeditec s.r.o.
IBI spol. s r.o.
inPHARM
Johnson & Johnson s.r.o.
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Lima CZ s.r.o.
Ortika a.s.
Promedica Praha Group, a.s.
Proormedent s.r.o.
ProSpon spol. s r.o.
SANOMED spol. s r.o.
Thuasne CR spol. s r.o.
VZP ČR Regionální pobočka Ústí nad Labem
ZPMV ČR
Zimmer PSI (Patient Specific Instruments)
®
fiezací ‰ablony na míru
Zimmer pfiedstavuje moÏnost
implantace totální náhrady
kolenního kloubu pomocí
individuálních fiezacích ‰ablon
®
Other prim
ary knee
implants 1
1.00
0.80
0.60
Zimme
r NexG ®
en
2005
2006
Knee 3
0.40
0.20
2007
2008
2009
0.00
V letech
V centimetrech
The Swedish Knee Arthroplasty
Register Annual Reports2
Relative risk of revision for knee implants.
V˘hody PSI operace pro pacienta
✓ Ménû invazivní metoda ‰etrnûj‰í pro pacienta
✓ Men‰í krevní ztráty
✓ Pfiesné umístûní TEP kolenního kloubu – díky
správné funkci se zvy‰uje její Ïivotnost
✓ PouÏití men‰ího mnoÏství nástrojÛ zkracuje
dobu operace i anestezie
✓ MoÏná volba mezi MRI a CT podle
zdravotního stavu pacienta
1
The results presented show the relative risk of revision for Knee Implants used
in primary knee arthroplasty as stated in the last consecutive live Swedish Knee
Arthroplasty Register Annual Reports. The relative risk of revision of the other
knee implants represents the average of all relative risks of revision weighted
by the respective patient number of each implant (excluding NexGen Primary
Knees and the reference implant with a relative risk of 1.00).
The Swedish Knee Arthroplasty Register - Annual Report - Dept. of Orthopedics,
Lund University Hospital: 2009 - ISBN 978-91-976020-9-9 - Page 30, 2008
- ISBN 978-91-976020-0-6 - Page 26, 2007 - ISBN 978-91-976019-5-5 - Page 24,
2006 - ISBN 91-976019-0-X (Swedish version) - Page 20, 2005 - Page 17
The Swedish Registry does not differentiate between NexGen Cruciate Retaining
Knee and NexGen LPS knee. The majority of NexGen Primary Knees used in
Sweden, is the NexGen Cruciate Retaining Knee (data on file at Zimmer).
• implantace nejúspû‰nûj‰í
kolenní endoprotézy
na svûtû NexGen
✓ s nejlep‰ími v˘sledky
ve svûtov˘ch registrech
®
2
• moÏnost volby zhotovení
‰ablon pomocí MRI
nebo CT
✓ Zimmer nabízí registraci
radiologického zafiízení
ve v‰ech nemocnicích
®
4
2
3
www.zimmer.com
Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 394 201-3, Fax: +420 261 394 213, E-mail: [email protected]
Download

9. ortopedické sympozium harrachov FI.pdf