ŘEPKA
OZIMÁ
2013
www.caussade-osiva.cz
BASALTI CS
INTENSE CS
SLAKI CS
CS 107.15
TRIPTI CS
KAPTI CS
hybrid
hybrid
polotrpasličí hybrid
hybrid
linie
linie
ŘEPKA
A
NK á
I
V
NO trovan
BASALTI CS hybrid
OZIMÁ
do nejvyšší intenzity
u
s
regi lovensk
na S
»Charakteristika
Ranost
2013
polopozdnÍ
PŘEDNOSTI
i pro letošní sezónu si Vám dovolujeme nabídnout osivo řepky ozimé té nejvyšší kvality, díky kterému
dosáhnete maximálních výnosů. Důkazem pečlivé práce našich šlechtitelů je kvalitní genetika CS, která
zdárně prochází registračními zkouškami v Česku i na Slovensku.
Zdravotní stav
Naše společnost vytváří mnoho úsilí proto, aby do registračních zkoušek vstupovaly jen ty nejlepší materiály
z našeho šlechtění. Proto již několik let investujeme do předzkouškových pokusů ve třech lokalitách naší
republiky a to nám napomáhá k maximálnímu úspěchu nejen v registracích, ale zejména na Vašich polích.
Letošní novinkou našeho portfolia je hybrid BASALTI CS, který překonává svými výnosy dnes plošně
pěstované materiály. Liniová odrůda SLAKI CS se stala v tříletém testovacím období SOZ ÚKZÚZ
nejvýnosnější linií z hlediska semen i oleje. Nejen těmto řepkám z portfolia CS se budeme v průběhu tohoto
jara věnovat na našich polních dnech v Humpolci a Nechanicích.
S velikou radostí konstatujeme, že na stále větších plochách pěstujete řepky s jistotou, která má jméno:
Caussade!
Přejeme Vám úspěšnou podzimní sezónu 2013
Váš team Caussade Osiva, s.r.o.
BASALTI CS
SLAKI CS
Typ
odrůdy
hybrid
linie
Výsevek
(tis.semen/
ha)
450-500
700
Výnos semen
Ranost
polopozdní
polopozdní
Chladná
oblast
•••••
•••••
Teplá
oblast
•••••
•••
Zdravotní stav
HTS
Výška
rostlin
vysoká
střední až
vysoká
vysoká
střední
velmi
vysoká
•••
vysoká
Olejnatost
Sklerotiniová
hniloba
••••
Fomová
Čerň
hniloba
řepková
stonku
•••
•••
sklerotiniová hniloba
• • • •
fomové černání stonku
• • •
čerň řepková
• • • •
Kapti CS
linie
700
polopozní až
pozdní
•••
••••
vysoká
střední
velmi
vysoká
••••
••••
•••
TRIPTI CS
hybrid
500
polopozdní
••••
••••
vysoká
střední až
vysoká
střední
•••
••••
•••
Intense CS
polotrpasličí
hybrid
450-550
polopozdní
••••
••••
střední
nízká
střední
•••
••••
•••
CS 107.15
hybrid
550
polopozdní
•••••
•••••
vysoká
střední až
vysoká
velmi
vysoká
••••
•••
••••
BASALTI CS
106
104
Artoga
102
SY Cassidy
100
98
96
94
Hospodářské
vlastnosti
HTS Přezimování Pokryvnost Poléhání Začátek kvetení Konec kvetení Vegetační doba Délka rostlin Rovnoměrnost
dozrávání 92
5,4
87
7,5
7,5
122
141
193
151
Odolnost vůči
chorobám
Sklerotiniová hniloba
Fomová hniloba
Čerň řepková
Plíseň zelná
Plíseň šedá Přeslenatka
Rumba
90
95
100
105
110
Zdroj: ÚKZÚZ 2012
Výnos semen ŠOS ÚKSÚP 2011-2012
Odrůda
Výnos semen v t/ha
Výnos semen v %
2011
2012
Průměr
2011
2012
Průměr
Basalti CS
4,80
5,52
5,16
101,70
106,50
104,20
Artoga
4,85
5,27
5,06
102,90
101,70
102,20
NK Linus
4,58
5,09
4,84
97,10
98,30
97,80
Průměr celého
pokusu
4,72
5,21
4,97
100,10
100,60
100,40
8,1
••••
••••
108
Výnos semen v t/ha
+velmi vysoký
výnos semen
+vysoký obsah oleje
+vysoká HTS
+ široká základní
odolnost vůči
chorobám
Vážení pěstitelé řepky ozimé,
Odrůda
Polopozdní hybrid středního až vyššího vzrůstu vhodný do
všech oblastí pěstování. Vyznačuje se vysokým výnosem
semen, vysokou olejnatostí a značnou odolností vůči houbovým
chorobám.
Rostliny dobře větví a tvoří robustní kompaktní porost.
Podzimní vývoj je rychlý, tolerance ke clomazonu střední.
7,8
6,3
6,2
6,8
8,9
7,9
Zdroj ŠOS ÚKSÚP 2011-2012
» Sejte v druhé polovině agrotechnického termínu
» Doporučujeme do nejvyšší intenzity pěstování
» Doporučený výsevek: 450.000-500.000 klíčivých semen
SLAKI CS linie
jistota vysokého výnosu semen a oleje
» Obsah oleje v sušině semen 2012
46,77 %
47,19 %
45,57 %
Ranost
polopozdní
Výnos (t/ha)
» Souhrnné výsledky výnosu semen za rok 2011 a 2012
Poloprovozní pokus Caussade Osiva, s.r.o.
Lokality: Nechanice, Domanínek, Humpolec
SLAKI CS
4,7
4,6
KAPTI CS
4,5
4,4
PŘEDNOSTI
GOYA
CHAGALL
SLAKI CS
Výnos semen v t/ha
» Ve SOZ ÚKZÚZ dosáhla SLAKI CS ve tříletém zkoušení
liniových odrůd absolutně nejvyššího výnosu semen i oleje.
110
SLAKI CS
4,2
+vynikající
přezimování
4,1
+ odolnost vůči poléhání
+meziročníková
výnosová stabilita
Kontrola
4,0
3,9
5,25
Kontrola
5,30
5,35
5,40
5,45
5,50
5,55
5,60
5,65
Zdravotní stav
sklerotiniová hniloba
• • •
Harry
106
Rescator
104
fomové černání stonku
• • •
Da Vinci
102
Chagall
čerň řepková
• • • •
Lohana
100
98
100
75
84 %
82 %
80 %
80 %
80 %
78 %
25
Goya
100
102
104
106
108
110
5,75
» Přezimování 2011-12. Zdroj ÚKZÚZ
50
98
5,70
HTS (g)
109% výnos semen
108
96
4,3
+ velmi vysoký výnos
semen a oleje
112
114
55 %
0
Výnos oleje v t/ha
SLAKI CS
Artoga
Sitro
Primus
NK Speed
Chagall
Goya
»Charakteristika
O
N
E
Ř
OVĚ AXÍ
PR
Polopozdní liniová odrůda zaregistrovaná ve SOZ ÚKZÚZ s nejvyšším výnosem
semen (109%) a oleje. Její vlastnosti prověřily nejen státní odrůdové zkoušky v Čechách,
ale i na Slovensku.
SLAKI CS se vyznačuje rovnoměrným podzimním vývojem
a výborným přezimováním.
Odrůda je vhodná do všech půdních a klimatických podmínek, vyniká zejména v chladných
oblastech.
» Sejte v agrotechnickém termínu
» Doporučujeme střední až vyšší intenzitu pěstování
» Doporučený výsevek:
700.000 klíčivých semen
KAPTI CS linie
INTENSE CS polotrpasličí hybrid
jistota odolnosti
» Olej a proteiny
»Velikost
»Charakteristika
Polopozdní až pozdní liniová odrůda
s vysokým obsahem oleje v sušině
semen a výborným výnosem semen
i při základní agrotechnice.
45,4 %
jistota snadné sklizně
39,8 %
Odrůda je vhodná do všech
půdně-klimatických podmínek,
půdních typů a přísuškových oblastí.
Ranost
Ranost
polopozdní až pozdní
polopozdní
PŘEDNOSTI
PŘEDNOSTI
+střední
až vysoký výnos
+vysoký obsah oleje
+vysoká HTS
+ výnos semen
+ nízký vzrůst
+ vysoká odolnost
vůči poléhání
+výborný zdravotní stav
Zdravotní stav
» Sejte na začátku agrotechnických termínů
» Doporučujeme střední až nižší intenzitu pěstování
» Doporučený výsevek:
700.000 klíčivých semen
sklerotiniová hniloba
• • • •
fomové černání stonku
• • • •
čerň řepková
• • •
Zdravotní stav
sklerotiniová hniloba
• • •
fomové černání stonku
• • • •
čerň řepková
• • •
TRIPTI CS hybrid
»Charakteristika
Polopozdní polotrpasličí hybridní
odrůda s vysokou stabilitou výnosu
semen.
130
150
165
intense CS
S ohledem na nízký porost
INTENSE CS obvykle nevyžaduje
regulátory růstu. Vyznačuje se
výborným přezimováním, nízkým
obsahem glukosinulátů a střední
olejnatostí.
» Sejte v agrotechnickém termínu
» Doporučujeme střední intenzitu pěstování
450.000 až 550.000 klíčivých semen
»Doporučený výsevek:
CS 107.15 hybrid
jistá a stabilní
jistota vysokého výnosu oleje
KEM
O
R
3.
gistraci
V Re KZÚZ
Ú
» Rozbory sklizně 2012 - obsah oleje v sušině semen v %
»HTS
»Charakteristika
TRIPTI CS je velmi stabilní hybrid
robustnějšího vzrůstu s vysokou
tolerancí vůči stresu.
Ranost
Ranost
polopozdní
polopozdní
Velmi dobře snáší přísušky
a extenzivní podmínky pěstování.
PŘEDNOSTI
PŘEDNOSTI
+ odolnost vůči přísušku
+mohutný kořenový
systém
+vysoká HTS
+jistota výnosu
i na lehčích půdách
+velmi vysoký výnos
semen a oleje
+ nizký obsah GSL
+ vysoká odolnost vůči
poléhání
+zdravotní stav
Zdravotní stav
Zdravotní stav
sklerotiniová hniloba
• • •
fomové černání stonku
• • • •
čerň řepková
• • •
sklerotiniová hniloba
• • • •
fomové černání stonku
• • •
čerň řepková
• • • •
Dobře přezimuje.
» Sejte v druhé polovině agrotechnického termínu
» Doporučujeme střední intenzitu pěstování
» Doporučený výsevek:
500.000 klíčivých semen
ARTOGA
46,62 %
CS 107.15
46,37 %
NK SPEED
45,98 %
DK SECURE
45,31 %
»Charakteristika
Polopozdní hybridní odrůda je charakteristická velmi pozdním
nakvétáním, díky kterému odolává jarním mrazíkům.
Doba kvetení je však krátká a intenzivní se stejnoměrným
dozráváním vůči kontrolním hybridům.
Ve SOZ ÚKZÚZ dosahuje tento hybrid nadprůměrných
výsledků nejen semen ale i oleje.
» Sejte v agrotechnickém termínu
» Doporučujeme vyšší intenzitu pěstování
» Doporučený výsevek:
550.000 klíčivých semen
Marek Sojka
774 339 923
Jan Válek
774 739 925
Vladimír Marek
774 739 924
Jiří Dovole
777 739 926
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jistota má jméno:
Caussade !
Caussade Osiva, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
www.caussade-osiva.cz
Download

basalti cs - CAUSSADE OSIVA, sro