Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
č. materiálu:
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_018
Irena Prexlová
Třída/ročník:
IV.(4.)
Datum vytvoření:
4.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s nejznámějšími
využití nebo metodické
obilninami.
pokyny:
Pole
Orná půda činí téměř třetinu povrchu naší republiky. První zemědělci v pravěku
museli nejprve vykácet lesy a spálit buřeň a pařezy s kořeny. Na této půdě
pěstovali obilí. Dříve to byly hlavně plané druhy, až později je lidé začali
zušlechťovat. Ve středověku s rozvojem dálkového obchodu a zámořských objevů
začali lidé poznávat a dovážet i cizokrajné plodiny. U nás se začaly pěstovat
například brambory, kukuřice, fazole a rajčata z Ameriky, pšenice a zelí z Turecka
apod. Rozvoj zemědělství způsobil v přírodě velké změny. Protože zde roste vždy
jen jedna plodina na velké ploše, je také omezen počet druhů, kterým tyto plochy
vyhovují. Velká část živočichů musela ustoupit do lesů a remízků. Tím se snížil
počet predátorů a na polích vznikla nerovnováha, to znamená přemnožení škůdců a
plevele. Lidé to dnes řeší různými postřiky, které však na přírodu působí velmi
negativně.
Obiloviny
Obiloviny, stejně jako trávy, mají svazčité kořeny a duté stéblo s kolénky.
Příklad dvoukvětého
klásku trav, 1-plevy, 2pluchy, 3-osiny, 4plušky, 6-tyčinky
Květy jsou drobné a nenápadné.
Protože jsou opylované větrem,
nejsou barevné, ale zelené.
Květy jsou sdružené v květenství.
Květenstvím pšenice, žita a ječmene
je klas…
…květenstvím ovsa je lata. Plodem obilovin je obilka.
Obilí patří mezi rostliny jednoleté, rostlina po dozrání plodů hyne.
Nejnáročnější je pšenice, které se nejlépe daří v nížinách. Žito, ječmen a
oves se pěstují i ve vyšších polohách. Existují i kříženci obilovin, např.
tritikále – kříženec žita a pšenice.
Pšenice obecná
Staré odrůdy měly lámavá stébla a
řídké klásky. Dnes jsou vyšlechtěné
odrůdy se silnými stébly a klasem
hustým a delším než 5 cm.
Většina odrůd je bez osin, existují i
pšenice osinaté, například pšenice tvrdá.
Obilky pšenice obecné.
Potřebuje kvalitní půdu
a teplejší klima nížin.
V mírném pásu je hlavní
obilninou. Mele se na
bílou mouku nebo
krupici, využívá se na
pečení, ale i na výrobu
škrobu a ke krmení.
Žito seté
Jedna z nejrozšířenějších obilnin mírného pásu vysoká 1-1,8 m.
Klasy jsou osinaté, zrno je delší,
modrozelenavé barvy.
Obilky žita setého.
Snáší chudší půdy (má mohutný
kořenový systém) a podmínky
horských oblastí. Je opylováno větrem,
pěstuje se jako ozimé. Žitná mouka se
používá při výrobě chleba, perníků,
kávových náhražek (melta), lihu.
Mlýnské odpady a zelená píce se krmí.
Ječmen obecný
Stébla jsou vysoká 0,6-1,2 m. Klásky mají dlouhé osiny. Zrno je mírně
protáhlé, žlutavé.
Obilky ječmene obecného.
Jarní ječmen je velmi náročný na půdu i klimatické podmínky, využívá se
hlavně jako sladovnický (výroba piva). Ozimý ječmen je nenáročný na půdu i
podnebí. Využívá se na výrobu krup, ke krmení (i jako pícnina), k výrobě lihu,
škrobu, kosmetiky apod.
Oves setý
Je nejmladší z obilnin, jeho původ je
v západní Asii. Je vysoký 60-150 cm.
Pěstuje se v chladnějších a vlhčích
oblastech. Květenstvím je lata, obilky jsou
podlouhlé.
Obilky ovsa setého.
Využívá se v potravinářství a v kosmetice pro některé léčivé účinky, rovněž
ke krmení a jako pícnina.
Další rostlinou patřící mezi
obilniny je kukuřice. Pochází
z Jižní Ameriky. Květy jsou
jednopohlavné, samčí a samičí
květenství jsou od sebe
oddělena. Plodenstvím je klas
nazývaný palice. Kukuřice se
používá na výrobu mouky,
škrobu, do krmných šrotů, na
siláž apod.
Samčí lata
Zralé palice – různé odrůdy
Obilky kukuřice
Samičí klas (palice)
Proso je obilnina teplomilná, která se u nás v současnosti příliš
nepěstuje, ale dříve bylo velmi využíváno. Jeho původ je patrně
v Asii. Z obilek se získávají jáhly, které se používaly na různé
pokrmy i pro bezlepkovou dietu. Dnes se využívá např.pro
krmení ptactva.
Proso seté
Obilky prosa setého
Jáhly
Zdroje obrázků:
• http://www.vyukovematerialy.cz/biol/rocnik6/foto/koren2.jpg
• http://etext.czu.cz/php/skripta/objekt.php?titul_key=81&obj=
31&no=Obr.%202.2%20-%209
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/%C3%
84hrchen_Roggen.JPG
• http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/LoliumPerDet.jpg
• http://files.lecivapriroda.cz/200000624-691b86973f/klas.jpg
• http://files.lecivapriroda.cz/200000625-9ed159f2a5/lata.jpg
• http://files.prochr.webnode.cz/2000000377e0be7fffe/Druhy%20obilek.jpg
• http://vfuwww.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Psenice_detail.jpg
• http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/skripta/2/Obrazky/45psenice_tvrda.jpg
• http://botanika.wendys.cz/cherbar/foto/q777.jpg
• http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/zito.jpg
• http://vfuwww.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Jecmen_dvourady.jpg
• http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Jecmen.jpg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Oves_detail.jpg
http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Oves.jpg
http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/picniny/obrazky/kukurice_lata.jpg
http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/picniny/obrazky/kukurice_palice.jpg
http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Kukurice.jpg
http://img5.ct24.cz/cache/616x347/article/2/102/10117.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/36665.jpg
http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/Proso.jpg
http://www.nandyala.org/mahanandi/images/korralu/korrabuvva1imagecopyrig
htedwww.nandyala.org.jpg
Download

VY_52_INOVACE_018_Pole