Ječmen jarní
Odrůdy Nickerson a přípravky BASF
= úspěšné pěstování obilnin
Doporučené použití přípravků na ochranu rostlin
Název
odrůdy
Odrůdová charakteristika
Laudis 550
Fungicid
Herbicid
Morforegulace
• Výběrová sladovnická kvalita
• Doporučená pro výrobu Českého piva
• Preferovaná Sladovny SOUFFLET ČR
• Dobrá odolnost vůči poléhání
• Odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo)
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,5–1,0 l/ha
BBCH 32–39
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Malz
• Výběrová sladovnická kvalita
• Doporučená pro výrobu Českého piva
• Preferovaná sladovnami a pivovary
• Dobrá odolnost vůči hnědým skvrnitostem
• Citlivější vůči padlí travnímu
• Odrůda vyžaduje intenzivní pěstování
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,7–1,5 l/ha
BBCH 32–39
Capalo
1,4 l/ha
BBCH 25–55
Bojos
• Výběrová sladovnická kvalita
• Doporučená pro výrobu Českého piva
• Preferovaná sladovnami a pivovary
• Odolná proti padlí travnímu (gen Mlo)
• Velmi dobrá odolnost proti poléhání
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,5–1,0 l/ha
BBCH 32–39
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Kangoo
• Výběrová sladovnická kvalita
• Preferovaná sladovnami a pivovary
• Střední odolnost proti padlí travnímu
• Velmi dobrá odolnost k ostatním chorobám
• Dobrá odolnost vůči poléhání
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,5–1,0 l/ha
BBCH 32–39
Capalo
1,4 l/ha BBCH
32–59
Blaník
• Sladovnická kvalita
• Doporučená pro výrobu Českého piva
• Nakupovaná Plzeňským Prazdrojem
• Odolná proti padlí travnímu (gen Mlo)
• Citlivější vůči hnědé skvrnitosti
• Střední odolnost vůči poléhání
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
1,0–1,5 l/ha
BBCH 32–39
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Azit
• Nesladovnická odrůda, pro krmné účely
• Velmi vysoký výnos, vysoká HTZ (50 g)
• Velmi dobrý zdravotní stav
• Velmi dobrá odolnost vůči poléhání
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,5–1,0 l/ha
BBCH 32–39
Tango Super
1,0 l/ha
BBCH 32–55
Capalo
1,4 l/ha
BBCH 32–49
Aktiv
• Odrůda vhodná pro krmné účely
• Velmi vysoký výnos a vysoká HTZ (50 g)
• Poloraná odrůda
• Odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo)
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,5–1,0 l/ha
BBCH 32–39
Tango Super
1,0 l/ha
BBCH 32–55
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Gladys
• Odrůda vhodná pro krmné účely
• Velmi vysoký výnos a vysoká HTZ (51 g)
• Odolná proti padlí travnímu (gen Mlo)
• Velmi dobrá odolnost vůči poléhání
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
BBCH 13–29
Terpal C
0,5–1,0 l/ha
BBCH 32–39
Tango Super
1,0 l/ha
BBCH 32–55
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
a!
Novink
* v případě očekávaného tlaku fuzarióz doporučujeme
zvýšit dávku Osiris na 2,0 l/ha
Zákl. ošetření
Intenzivní pěstování
Opera Top 1,5 l/ha
BBCH 25–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 55–63
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 25–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 55–63
Opera Top 1,5 l/ha
BBCH 25–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 55–63
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 25–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 55–63
Opera Top 1,5 l/ha
BBCH 25–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 55–63
Capalo 1,2–1,4 l/ha
Systém ošetření - přehled
Ječmen jarní
Osiris 1,5–2,0 l/ha*
Opera Top 1,5 l/ha
Tango Super 1,0 l/ha
Doporučené dávky pro jednotlivé odrůdy jsou uvedeny v tabulce.
Přesný termín aplikace je nutné zvolit dle výskytu Kinto Duo chorob v porostu.
2,0 l/t
Arrat 0,15–0,2 kg/ha
Terpal C 0,5–1,5 l/ha
moření
00
Odrůdy
05–07
09–13
21
25
29
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Sazečská 8, 108 25 Praha 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262
e-mail: [email protected], http://www.odrudynickerson.cz
30
31
32
Přípravky
43
45
49
51
59
61–69
71–92
Zástupce pro Českou republiku:
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111, fax: +420 235 000 168
www.agro.basf.cz, [email protected]
Pšenice ozimá
Odrůdy Nickerson a přípravky BASF
= úspěšné pěstování obilnin
Doporučené použití přípravků na ochranu rostlin
Název
odrůdy
Odrůdová charakteristika
Dagmar
Herbicid
Morforegulace
• Kvalita A, objemová hmotnost 806 g/l
• Velmi raná odrůda
• Vysoká odolnost fuzariózám v klase
• Velmi vysoká zimovzdornost
• Vysoká odolnost vůči poléhání
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
• Prémiová potravinářská kvalita E
• Vynikající zdravotní stav
• Vysoká odolnost fuzariózám v klase
• Velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
• Středně raná odrůda
Fungicid
Zákl. ošetření
Intenzivní pěstování
Cycocel 750 SL 1,0 l/ha
BBCH 25–29
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 45–55
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
Cycocel 750 SL 1,0 l/ha
BBCH 25–29
Medax Top 0,6 l/ha
BBCH 31–39
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 45–55
• Nejranější odrůda v sortimentu
• Metá a dozrává s ozimým ječmenem
• Krátké rostliny odolné vůči poléhání
• Vysoká odolnost vůči padlí travnímu
• Dodržet hnojení N v optimálních fázích
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
nedoporučuje se, odrůda
s vysokou odnoživostí,
odolná vůči poléhání
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 45–55
Magister
• Kvalita E, objemová hmotnost 819 g/l
• Vysoká zimovzdornost
• Vysoká odolnost fuzariózám v klase
• Možnost setí po obilnině a kukuřici
• Snáší pozdní setí
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
Cycocel 750 SL 1,0 l/ha
BBCH 25–29
Medax Top 0,6 l/ha
BBCH 31–39
Capalo
1,4 l/ha
BBCH 37–55
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 45–55
Jindra
• Kvalita A, objemová hmotnost 816 g/l
• Velmi raná odrůda, odolná porůstání zrna
• První česká osinatá odrůda
• Vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
Cycocel 750 SL 1,0 l/ha
BBCH 25–29
Medax Top 0,6 l/ha
BBCH 31–39
Capalo
1,4 l/ha
BBCH 37–55
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 45–55
Altigo
• Velmi raná osinatá potravinářská odrůda
• Nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2008–2010
• Krátké rostliny odolné vůči poléhání
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
Cycocel 750 SL 0,7 l/ha
BBCH 25–29
Capalo
1,4 l/ha
BBCH 37–55
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 49–63
Beduin
• Velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
• Vynikající zdravotní stav
• Vhodnost pěstování po pšenici
• Potravinářská odrůda odolná poléhání
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
Cycocel 750 SL 0,7 l/ha
BBCH 25–29
odrůda odolná vůči
poléhání
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 45–55
Lear
• Pšenice určená pro krmné účely
• Velmi vysoký výnos zrna
• Velmi vysoký počet zrn v klase
• Krátké stéblo s dobrou odolností poléhání
• Vysoká odolnost padlí travnímu a rzi pšeničné
Maraton
4 l/ha
BBCH 00–30
Cycocel 750 SL 1,0 l/ha
BBCH 25–29
Medax Top 0,6 l/ha
BBCH 31–39
Opera Top
1,5 l/ha
BBCH 32–49
Capalo 1,2 l/ha
BBCH 32–37
Osiris* 1,5 l/ha
BBCH 49–63
a!
Novink
Evina
a!
Novink
Avenue
a!
Novink
a!
Novink
* v případě očekávaného tlaku fuzarióz doporučujeme zvýšit dávku Osiris na 2,0 l/ha
Systém ošetření - přehled
Pšenice ozimá
Capalo 1,2–1,4 l/ha
Osiris 1,5–2,0 l/ha*
Maraton 4,0 l/ha
Opera Top 1,5 l/ha
Kinto Duo 2,0 l/t
moření
00
Odrůdy
05–07
Cycocel 0,5–1,5 l/ha
09–13
21
25
29
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Sazečská 8, 108 25 Praha 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262
e-mail: [email protected], http://www.odrudynickerson.cz
Medax Top 0,6–0,8 l/ha
30
31
32
Přípravky
37
39
49
51
59
61–69
71–92
Zástupce pro Českou republiku:
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111, fax: +420 235 000 168
www.agro.basf.cz, [email protected]
Download

Odrůdová doporučení pro jarní ječmen a pšenici ozimou BASF a