ozimé obilniny 2012
pšenice | ječmen | žito | tritikale
Vážení obchodní partneři,
tento katalog osiv společnosti OSEVA, a. s. Bzenec a celé skupiny
AGROFERT pro ozimé plodiny na zásev roku 2012 Vám předkládáme
v době, kdy stavy porostů ozimých obilovin jak produkčních tak množitelských nejsou, po drsné a proměnlivé zimě roku 2012 s následným
velmi suchým jarem na mnoha lokalitách, zrovna ideální. Přesto
zůstávám optimistou. Věřím, že díky rozložení rizika výroby osiva do
všech oblastí republiky, kde osiva pro Vás množíme nejen v moravské
oblasti společnosti OSEVA, a. s. u Bzence, ale také v oblastech sesterských společností ZZN Pelhřimov, CEREA, ZZN Polabí a PRIMAGRA,
dosáhneme uspokojení Vašich požadavků na kvalitní osiva a chci Vaši
pozornost zaměřit především na novinky roku 2012.
Čtvrtý rok projektu „PENAM DOPORUČUJE“ bude ve znamení
rozšíření naší skupiny o UNITED BAKERIES a tedy navýšení požadavku na kvalitní pšenice. V letošním sortimentu 14 odrůd tak vedle
lonských odrůd jsou zařazeny novinky Genius, JB Asano a Peppino.
Navíc budeme pokračovat v testování kandidátů projektu, kterými
budou nové odrůdy Athlon, Cimrmanova raná, Dagmar, Diadem, Elly,
Esperia a Jindra. Jejich osivo bude k dispozici pouze ve velmi omezeném množství, a proto se nevyplatí s jejich objednávkou příliš vyčkávat.
Sortiment výnosných krmných odrůd pšenice jsme vedle zavedené
odrůdy Henrik letos rozšířili o noviky Lear, Papageno a Tiguan.
V roce 2012 budeme také nabízet „SUPEROSIVO“ vybraných odrůd
Bohemia, Midas a Pannonia, kde garantujeme podstatně přísnější
parametry z hlediska čistoty, klíčivosti, ale i ošetření osiva.
Z důvodu již zmíněných problematických množitelských porostů
budeme letos ve větší míře než jindy nabízet certifikovaná osiva ve
stupni C2.
Rozšířená nabídka ozimých ječmenů, kde vedle již zavedené odrůdy
Malwinta najdete řadu nových odrůd a jehož osivo letos nabízíme ve
stupních C1 i C2, určitě ocení pěstitelé požadující předplodinovou hodnotu pro následnou plodinu řepku ozimou nebo potřebující dostatek
suroviny pro kvalitní krmné směsi.
Závěrem Vám chci popřát dobrou a úspěšnou letošní sklizeň
a cílenou a šťastnou ruku při výběru těch správných odrůd z tohoto
katalogu pro Vaše pole.
Každoročně v našich laboratořích pečlivě
vyhodnocujeme a testujeme několik desítek
vzorků odrůd potravinářské pšenice, pěstované na různých lokalitách. Při posuzování
jakosti pšenic využíváme nejenom hodnocení
pomocí základních nepřímých metod (stanovení obsahu dusíkatých látek, lepku, sedimentační hodnoty podle Zelenyho, objemové
hmotnosti), ale zejména klademe důraz na
zjištění fyzikálních vlastností těst vytvořených
z laboratorně namleté mouky. Jako komplexní
posouzení pekařských vlastností využíváme
pekařský pokus, pomocí kterého můžeme
předpovídat jednak chování v technologickém procesu, ale i pro nás nejvíce podstatný
finální pekařský výrobek (objem, senzorické
vlastnosti).
Znalosti o vlastnostech jednotlivých odrůd
a jejich identifikace při příjmu do našich
mlýnů nám umožní připravit standardní zámelovou směs tak, aby v mlecím procesu byla
získána mouka, která má optimální a konstantní technologické vlastnosti pro zpracování
v pekárnách PENAM. Naším záměrem je
vybrat odrůdy pšenice, které při zpracování
poskytnou vysoce jakostní pekárenské výrobky, zejména z kynutých těst, a naplnit tak náš
společný cíl – spokojeného zákazníka.
Ovšem neméně důležité je říct, že využití
těchto doporučených odrůd je nutné posuzovat
vždy s ohledem na užitou agrotechniku, oblasti
pěstování a případně další půdní a klimatické
podmínky.
Ing. Radomír Lesák
Ing. Martina Plášková
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
specialistka jakosti PENAM, a. s.
pšenice ozimá
Akteur
Bakfis
Bardotka
Bohemia
Federer
Genius
JB Asano
Magister
Midas
Pannonia NS
Peppino
Potenzial
Preciosa
Sultan
Akteur
Bakfis
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, SRN,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• pozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná do všech oblastí,
• vysoce výnosná především v kukuřičné a řepařské oblasti,
• středně odolná k vyzimování,
• středně až dobře odnožuje,
odolná proti poléhání,
• odolná proti braničnatce, středně odolná proti rzi pšeničné
a listové skvrnitosti, středně až
méně odolná proti padlí travnímu, méně odolná proti rzi travní
a plevové,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, snáší
pozdní setí,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E .
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• raná odrůda nižšího vzrůstu
vhodná do všech oblastí,
• velmi dobře odnožuje, středně
odolná vůči poléhání – doporučeno použití morforegulátoru,
• středně odolná vůči vyzimování,
• vyniká odolností proti fuzariózám klasů, nízký obsah mykotoxinu DON,
• doporučeny 1–2 fungicidní
vstupy, dle tlaku chorob,
• výsevek 3,5–5 MKS/ha, výsev
v agrotechnickém termínu,
• stabilní a vysoká objemová
hmotnost zrna,
• HTZ střední až nižší,
• pekařská jakost A , výborná
potravinářská kvalita – mimo
sediment všechny parametry E.
Altigo
• udržovatel: Limagrain Europe,
Francie,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná osinatá potravinářská pšenice vhodná do všech
výrobních oblastí,
• velmi vysoký výnos zrna tvoří především počtem klasů
a hmotností zrna,
• velmi dobře odnožuje, pevné
stéblo – odolná vůči poléhání,
• odolnost proti vyzimování střední,
• odolná vůči klasovým chorobám, padlí travnímu a rzi
pšeničné, středně odolná vůči
braničnatkám na listu,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha, výsev
v agrotechnické lhůtě,
• HTZ velmi vysoká,
• pekařská jakost B .
Baletka
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• raná odrůda nízkého vzrůstu
vhodná do všech oblastí,
• vysoce výnosná ve všech výrobních oblastech,
• výkupní parametry A,
• velmi dobře odnožuje,
• odolná vůči poléhání,
• dobrá mrazuvzdornost,
• odolná proti fuzariózám klasů,
středně odolná vůči většině
chorob, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi,
• doporučeny 2 fungicidní vstupy,
morforegulátor pouze při vyšší
intenzitě,
• výsevek 3,5–5 MKS/ha, tolerantní k termínu setí,
• HTZ střední až nižší,
• pekařská jakost B
pšenice ozimá
Bardotka
Beduin
Bodyček
•
• udržovatel: Limagrain Europe,
Francie
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda s vysokou
produktivitou klasu, vhodná do
všech oblastí,
• odolná proti poléhání, středně
odnožující,
• dobrý zdravotní stav, středně
odolná proti většině chorob,
• velmi vhodná k pěstování po
pšenici,
• vhodná pro časné setí,
• zrno středně velké, HTZ 46 g
• pekařská jakost B .
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda – (o 1 den
ranější než Košútka),
• rostliny s kratším až středním
stéblem,
• dobře odnožující, středně odolná proti poléhání,
• zdravotní stav průměrný, odolná
proti fuzáriím v klase,
• možnost využití k rozložení žní
nebo jako předplodiny pro řepku ozimou,
• výsevek 3,5–5 MKS/ha, tolerantní k termínu setí, pozdní
termíny výsevu částečně stírají
ranost odrůdy,
• HTZ nízká,
• potravinářská jakost A .
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního
vzrůstu, vhodná zejména do
teplejších a sušších oblastí,
• velmi dobře odolává stresu
suchem a mrazem,
• odolnost k poléhání je nižší,
• dobrý zdravotní stav, střední
odolnost k padlí a braničnatce,
• stabilní a vysoká objemová
hmotnost zrna,
• doporučujeme zlepšující předplodiny, nutné je ošetření morforegulátory a fungicidní ochrana,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
vhodná pro pozdní setí,
• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost E .
Barryton
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní až pozdní odrůda
středního vzrůstu, vysoce
výnosná ve všech výrobních
oblastech,
• dobře odnoživá, středně odolná
poléhání,
• vyvážený zdravotní stav,
středně odolná proti většině
chorob, odolná proti listovým
skvrnitostem, méně odolná proti
rzi travní a fuzariózám klasů,
• výsevek 3–4 MKS/ha, doporučeno nepřehušťovat porost, setí
vhodnější v 1. polovině agrotechnického termínu,
• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost A .
Bohemia
• udržovatel: SELGEN, a.s.,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• raná odrůda, vysoká až velmi
vysoká, je vhodná do všech výrobních oblastí,
• odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně
odolná proti většině chorob,
odolná proti braničnatce plevové v klasu, středně odolná
k fuzarióze, méně odolná vůči
rzi travní,
• kvalitní pekařské vlastnosti –
vysoký obsah N-látek, vysoká
hodnota Zelenyho testu,
• HTZ vysoká
• pekařská jakost A – E .
Carroll
• udržovatel: B.V. Landbouwbureau
Wiersum, Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2011
• právně chráněná odrůda,
• pozdní, středně vysoká odrůda,
• velmi dobře odnožující,
• nižší mrazuvzdornost,
• středně odolná k poléhání.
• dobrý zdravotní stav, odolná ke
rzi pšeničné a plevové, padlí
travnímu a septoriím, méně
odolná proti plísni sněžné,
• vhodná pro pěstování ve všech
oblastech v ošetřené i neošetřené variantě,
• doporučena i do sušších oblastí,
• výsevek 3,5–4,0 MKS/ha, v agrotechnické lhůtě,
• dosahuje dobrých výsledků i při
nižší intenzitě,
• doporučeny střední dávky morforegulátoru,
• fungicidní ošetření zaměřit na
listové skvrnitosti a braničnatky,
• zrno malé, HTZ nízká.
• krmná jakost CK s vhodností pro
pečivárenské využití.
Cimrmanova
raná
• udržovatel: RAGT Czech s.r.o., ČR
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná, plastická, středně
vysoká odrůda,
• středně odolná proti poléhání,
dobře až velmi dobře odnožující,
• odolná proti braničnatce plevové a rzi travní, středně odolná
proti rzi pšeničné a padlí (list
i klas),
• odolná k vymrzání,
• vysoký obsah dusíkatých látek
Zelenyho testu,
• velmi vysoká objem. hmotnost,
• možno pěstovat ve všech oblastech – nejlepších výnosů dosahuje v KVO a ŘVO
• doporučujeme ošetření fuzarióz
v klase,
• pěstování možné po jakékoli
předplodině,
• tolerantní k termínu setí
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• pekařská jakost E .
Cubus
• udržovatel: Lochow–Petkus GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nízkého
vzrůstu vhodná do všech oblastí,
• vysoký výnos zrna, zejména
v ŘVO a BVO,
• střední odolnost k vyzimování
i k poléhání, střední odnoživost,
• odolná vůči rzi plevové a braničnatce plevové v klasu, méně
odolná k chorobám pat stébel,
• výsevek 3,5–4,0 MKS/ha,
nutné setí v agrotechnickém
termínu, snáší pěstování po
obilnině, je ale nutná vyšší dávka N hnojení k dosažení výnosu
a zachování kvality A,
• HTZ nižší,
• pekařská jakost A .
Dagmar
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda středního až
nižšího vzrůstu,
• vysoký výnos zrna,
• vysoká odolnost k poléhání
• vysoká zimovzdornost – jedna
z nejlépe přezimujících v zimě
2011/2012,
• odolná k fuzariózám v klase
a běloklasosti
• středně odolná k listovým chorobám,
• vhodná pro pěstování v teplejších a sušších oblastech,
• doporučen je časný zásev,
• možno vysévat po obilnině,
• pekařská jakost A .
Elan
• udržovatel: Société RAGT 2n, Francie,
• registrace v ČR: 2012,
• pozdní, středně vysoká odrůda,
• vysoce výnosná ve všech oblastech,
• středně odnožující,
• odolná k poléhání,
• mrazuvzdornost střední,
• odolná k běžným chorobám,
obzvláště listovým,
• středně vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká hodnota
čísla poklesu, střední objemová
hmotnost,
• lze pěstovat ve všech výrobních
oblastech
• dobře snáší i pěstování po
obilnině
• doporučen výsev v agrotechnické lhůtě v množství 3,5–4,5
MKS/ha,
• pekařská jakost A .
pšenice ozimá
Elly
Evina
Federer
• udržovatel: SELGEN, a. s., Praha
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná vysoce výnosná odrůda středního vzrůstu vhodná
do všech oblastí,
• dle zkušebních výsledků vhodná i do sušších oblastí,
• středně odnožující odrůda kompenzačního typu,
• odolná k vyzimování,
• střední odolnost k poléhání
• odolná proti rzi plevové, středně
odolná proti rzi pšeničné, padlí
travnímu, braničnatce plevové
v klasu a listovým skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,0 MKS/ha, setí
v agrotechnickém termínu,
• doporučeny střední dávky morforegulátoru
• HTZ střední,
• pekařská jakost A
• udržovatel: Limagrain Europe,
Francie,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vysoký výnos zrna ve všech
výrobních oblastech v ošetřené
i neošetřené variantě
• plastická, vhodná do všech výrobních oblastí,
• rostliny s dobrou odnoživostí
a dobrou odolností k poléhání
• střední zimovzdornost
• vysoká odolnost ke rzi pšeničné, travní a braničnatce plevové
• nízký obsah DONu v zrnu
• možno vysévat i po obilnině
a včas sklizené kukuřici,
• vysoká HTZ,
• pekařská jakost E .
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, ČR,
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní až pozdní odrůda,
rostliny střední až vysoké,
• vhodná do všech výrobních
oblastí, v kukuřičné a bramborářské oblasti doporučeno pěstování na kvalitnějších půdách
• kříženec (Hana × Alana) × Drifter,
• středně odolná k poléhání,
středně odnožující,
• zdravotní stav dobrý, proti většině chorob vykazuje střední
odolnost,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle
termínu setí a půdně klimatických podmínek,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E .
Faustina
Forhand
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2011
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního
vzrůstu,
• rostliny s dobrou odnoživostí
a dobrou odolností k poléhání,
• střední odolnost pro celé spektrum běžných chorob,
• střední odolnost k poléhání,
• velmi dobrá mrazuvzdornost,
• lze vysévat i po obilnině,
• doporučeno setí do poloviny října, pozdní zásev není vhodný,
• výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha,
• doporučeno použití morforegulátoru,
• krmná jakost C .
•
Esperia
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: Società produttori sementi Bologna spa, Itálie,
• středně raná osinatá odrůda se
střední délkou stébla,
• vysoký výnosový potenciál,
• dobrá odolnost k vyzimování,
• středně odnožující,
• dobrý zdravotní stav, odolná
proti rzi pšeničné, středně odolná proti padlí travnímu a braničnatce plevové v klasu,
• výsevek 5 MKS/ha,
• doporučeno setí v agrotechnické lhůtě, brzký výsev není
vhodný,
• při vyšší intenzitě pěstování
doporučena střední dávka morforegulátoru,
• zrno s vysokým obsahem bílkovin,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E .
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, ČR,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda, rostliny vyššího vzrůstu,
• kříženec Banquet × Ludwig,
• vysoký výnos zrna ve všech
oblastech,
• vysoce plastická k pěstitelským
podmínkám, zvládá i sušší podmínky,
• dobrá odnožovací schopnost,
• dobrá odolnost k listovým i klasovým chorobám
• dobrá mrazuvzdornost,
• vhodná pro střední intenzitu
pěstování,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E .
superosivo
Speciální nabídka vysoce kvalitních osiv pšenice,
která ve všech parametrech překonávají normu
na kvalitu, požadovanou Evropskou unií a ČSN.
Parametry osiva pšenice ozimé
vlhkost %
%
klíčivost %
%
čistota %
%
O třídu výš!
EU standard
superosivo
max. 15
min. 85
min. 98
max. 15
min. 95
min. 99,8
20
14
14
6
0
6
2,2
max. 8
max. 2
max. 6
0
0
0
2,5
nejvyšší dovolený výskyt ve vzorku 1000 g:
celkem jiných rostlinných druhů
ks
z toho – obilovin
ks
– ostatních rostlinných druhů
ks
z toho –ředkev, koukol
ks
oves hluchý
námel
ks
ks
podíl zadiny nejvýše 3 % pod síty s otvory
mm
Moření superosiva: CELEST EXTRA 050 FS 2 l/t + CETM
za použití technologie 100 % aplikační proces.
Tato limitovaná nabídka bude složena pouze z odrůd potravinářské kvality – Midas, Pannonia NS a Bohemia.
Nabídka je množstevně omezena a platí do 30. 6. 2011 nebo do vyprodání zdrojů.
www.osevabzenec.cz
pšenice ozimá
Genius
Golem
•
• udržovatel: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, ČR,
• registrace v ČR: 2011
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vysoce výnosná ve všech výrobních oblastech,
• středně odolná k poléhání,
• dobrá mrazuvzdornost i odolnost k plísni sněžné,
• odolná proti rzi travní a plevové,
• středně odolná proti padlí travnímu, listovým skvrnitostem,
braničnatce a rzi pšeničné,
• lze vysévat i po obilnině (nedoporučuje se po kukuřici na zrno,
• doporučen zásev v agrotechnickém termínu,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• při vyšší intenzitě a lepších
půdách je doporučeno použití
morforegulátoru.
• pekařská jakost A .
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Nordsaat
Saatzuchtgesellschaft mbH, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná elitní odrůda nižšího vzrůstu, vhodná do všech
oblastí,
• vysoký výnosový potenciál,
• vhodný pro intenzivní i extenzivní pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• střední odnožovací schopnost,
• dobrá mrazuvzdornost,
• dobrá odolnost proti rzi pšeničné a travní, padlí travnímu
a fuzarióze,
• výsevek 3-4,5 MKS/ha, v závislosti na termínu setí,
• možnost setí po pšenici
• HTZ vyšší.
• pekařská jakost E .
Graindor
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
• udržovatel: GIE Unisigma, Francie,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda středního
vzrůstu, vhodná do všech oblastí,
• výnos zrna v obilnářské oblasti
velmi vysoký, v ostatních výrobních oblastech vysoký,
• odolná proti poléhání, středně
odolná k vyzimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná
proti fuzarióze a braničnatce
plevové v klasu, středně odolná
proti ostatním chorobám,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• HTZ střední,
• pekařská jakost A .
Henrik
Iridium
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
• udržovatel: Limagrain Europe,
Francie,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• pozdní odrůda středního vzrůstu vhodná do všech oblastí,
• velmi vysokých výnosů dosahuje ve všech výrobních oblastech,
• dobře odnožující, středně odolná k poléhání, středně odolná
proti vymrzání,
• středně odolná až odolná proti
padlí travnímu na listu, středně
odolná proti padlí travnímu
v klasu, listovým skvrnitostem,
braničnatce plevové v klasu, rzi
pšeničné,
• doporučený výsevek v ŘVO
a OVO 3,5–4 MKS/ha, v KVO
a BVO 4–4,5 MKS/ha,
• setí v agrotechnickém termínu,
snáší pěstování po obilnině,
• HTZ střední,
• pekařská jakost B .
Hermann
• udržovatel: Limagrain Europe,
Francie,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• pozdní odrůda, rostliny středního vzrůstu, vhodná do všech
oblastí,
• vyššího výnosu dosahuje
v chladnějších oblastech,
• středně odolná k vyzimování,
• středně odolná proti poléhání,
• vhodná pro výrobu oplatek,
• středně odolná proti padlí
travnímu na listu i v klasu a rzi
pšeničné, odolná proti rzi travní
a braničnatce, středně až méně
odolná proti listovým skvrnitostem a fuzariózám klasů,
• termín setí v agrotechnické
lhůtě,
• doporučený výsevek spíše při
dolní hranici 3,5–4,0 MKS/ha,
• HTZ nízká,
• krmná jakost C .
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: SARL Adrien Momont et
Fils, Francie,
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda s krátkým
stéblem,
• vhodná k pěstování ve všech
oblastech, nejlepších výsledků
dosahuje v KVO.
• středně odolná proti běžným
chorobám,
• doporučeno ošetření proti klasovým chorobám.
• zrno střední až menší,
• pekařská jakost A .
JB Asano
• udržovatel: Saatzucht Breun GmbH &
Co. KG, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny
středně vysoké,
• vysoká kompenzační schopnost,
• schopnost odnožování střední,
• střední až dobrá odolnost k poléhání,
• dobrý zdravotní stav a odolnost
k vyzimování,
• odrůda klasového typu
• doporučeno setí začátkem nebo
v první polovině agrotechnického termínu,
• výsevek 2,8–4 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost A .
Jindra
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• raná osinatá odrůda, rostliny
středně vysoké, vysoce výnosná
ve všech oblastech včetně teplejších a sušších,
• středně odolná k poléhání, dobře odnožující,
• středně odolná až odolná proti
padlí travnímu na listu a braničnatce v klasu, středně odolná
proti rzi pšeničné a padlí travnímu v klasu, středně až méně
odolná proti listovým skvrnitostem,
• vhodné použití morforegulátoru
růstu ve střední dávce,
• doporučený výsevek v ŘVO
a OVO 3,5–4 MKS/ha, v KVO
a BVO 4–4,5 MKS/ha,
• vhodný včasný termín setí, doporučena zlepšující předplodina,
• HTZ střední,
• pekařská jakost A .
Lear
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: Nickerson International
Research Geie, Francie
• registrace: 2010
• právně chráněná odrůda,
• pozdní krmná odrůda nižšího
vzrůstu,
• rostliny s dobrou odnoživostí
a dobrou odolností k poléhání
• vysoce výnosná,
• vysoký počet zrn v klase
• odolná ke rzi pšeničné a padlí travnímu, středně odolná
k ostatním chorobám,
• vhodná, do všech výrobních
oblastí
• doporučen časný zásev,
• středně velké zrno, střední HTZ,
• krmná jakost C .
pšenice ozimá
Magister
• udržovatel: Berthold Bauer, SRN,
• registrace v ČR: 2009
• právně chráněná odrůda,
• odrůda středního vzrůstu,
plastická, vhodná do všech výrobních oblastí, doporučena pro
intenzivní pěstování,
• dobře odnožuje, odolná vůči
vyzimování,
• tolerantní k předplodině,
• vysoce odolná proti fuzariózám
v klase, velmi dobrá odolnost
proti plísni sněžné a braničnatce,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, snáší
pozdní setí, možnost setí po
pšenici,
• vysoká objemová hmotnost,
• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost E .
Midas
Pannonia NS
zástupce v ČR: OSEVA, a. s.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Donau
Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
• právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda, rostliny
středně vysoké, barva klasu bílá,
• vhodná do všech výrobních
oblastí, vysoký výnos zejména
v kukuřičné a řepařské oblasti,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná k vyzimování,
• dobrý zdravotní stav – odolná
proti padlí travnímu, rzi pšeničné, středně odolná proti listovým skvrnitostem,
• doporučený výsevek 3–3,5
MKS/ha, setí v druhé polovině
agrotechnického termínu,
• vysoká objemová hmotnost,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E (podle rakouského hodnocení zařazen
do skupiny Premium).
zástupce v ČR: OSEVA, a. s.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Institute of Field and
Vegetable Crops, Srbsko
• právně chráněná odrůda,
• velmi raná osinatá odrůda
vhodná především do teplejších
oblastí, KVO a ŘVO,
• rostliny nižšího vzrůstu – 85 cm,
• díky své ranosti uniká letním
přísuškům,
• odolná proti poléhání, odolná
proti vyzimování, velmi odolná
proti suchu,
• nižší odnožovací schopnost,
• středně odolná proti padlí
travnímu a rzi pšeničné, odolná
proti braničnatce a běloklasosti,
• výsevek 4,5–5 MKS/ha, snáší
pozdní setí, možno pěstovat po
obilnině,
• doporučeno fungicidní ošetření
proti klasovým chorobám,
• HTZ vysoká, objemová hmotnost
vysoká,
• pekařská jakost E – A .
Mulan
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht
GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná až polopozdní odrůda středního vzrůstu,
• vysoce výnosná plastická odrůda vhodná do všech výrobních
oblastí, nenáročná na půdní
a klimatické podmínky,
• vyšší odnožovací schopnost,
odolnost proti poléhání, dobrá
mrazuvzdornost a velmi dobrá
zimovzdornost,
• odolná proti rzi pšeničné, plísni
sněžné a braničnatce, středně
odolná proti padlí travnímu
a listovým skvrnitostem,
• lze pěstovat po obilnině, tolerantní k pozdnímu setí,
• nutná vyšší dávka N hnojení
k dosažení výnosu a kvality A,
• HTZ střední.
• pekařská jakost A .
Papageno
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Engelen
Büchling OHG, Německo
• právně chráněná odrůda,
• raná krmná pšenice, rostliny
nižšího vzrůstu (80cm),
• velmi vysoký výnosový potenciál
obzvláště ve vlhkých oblastech,
• velmi dobrá odolnost proti poléhání a vymrzání,
• dobrý zdravotní stav,
• vysoká objemová hmotnost
a výnosová stabilita,
• plastická odrůda – možno vysévat ve všech oblastech: 3,5–4,2
MKS/ha,
• doporučený termín výsevu v agrotechnickém termínu,
• při použití fungicidní ochrany lze
pěstovat i po obilnině,
• jakost na rozmezí B – C .
Peppino
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Donau
Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda vyššího
vzrůstu vhodná do všech oblastí,
• středně odnoživá s vysokou produktivitou klasu,
• dobré vyzimování, středně odolná k poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vhodná k pěstování po pšenici
v agrotechnickém termínu,
• snáší pozdní výsev,
• výsevek 2–3,3 MKS/ha, vysoce
nadprůměrná hustota porostu.
• pekařská jakost E .
Potenzial
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, SRN,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda nízkého až
středního vzrůstu,
• velmi vysoký výnos zrna, nenáročná na půdně-klimatické
podmínky,
• dobře odnožující, odolná proti
poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti padlí travnímu a rzi pšeničné,
• výsevek 3,2–4,5 MKS/ha, lze
pěstovat po obilnině, tolerantní
k pozdnímu setí,
• HTZ střední, objemová hmotnost
vysoká,
• pekařská jakost A .
pšenice ozimá
Preciosa
Tiguan
• udržovatel: Limagrain Nederland
B.V., Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké,
• vysoký výnos zrna v obilnářské
a řepařské výrobní oblasti,
• středně odolná proti poléhání,
dobře odnožující,
• středně odolná k vyzimování,
• dobrý zdravotní stav, středně
odolná proti většině chorob,
• doporučený výsevek v ŘVO
a OVO 3,5–4 MKS/ha, v KVO
a BVO 4–4,5 MKS/ha, setí
v agrotechnické lhůtě,
• možno pěstovat po obilnině,
• vysoká objemová hmotnost,
• HTZ střední,
• pekařská jakost A .
• udržovatel: Saaten Union Recherche
SAS, Francie,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní krmná odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně
odolné k poléhání,
• poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos zrna ve všech oblastech a systémech pěstování,
• dobrá odolnost ke všem běžným chorobám,
• středně odnožující,
• zrno středně velké
• plastická odrůda do všech oblastí
• lze vysévat i po obilnině
• doporučen zásev do poloviny
října,
• výsevek 3,5–4,2 MKS/ha
• krmná jakost C .
Sultan
Tobak
• udržovatel: SELGEN, a.s., Praha,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního
vzrůstu, vhodná do ŘVO, OVO
a BVO,
• zimovzdorná, středně odolná
proti poléhání,
• zdravotní stav dobrý, odolná
proti braničnatkám a padlí travnímu v klasech,
• výsevek 3–5 MKS/ha, tolerantní k předplodině, snáší pozdní
výsev,
• doporučeno použití střední až
vyšší dávky morforegulátorů,
• HTZ střední, objemová hmotnost vysoká,
• pekařská jakost A .
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: W. von Borries-Eckendorf
GmbH & Co. KG, SRN
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností,
• rostliny střední až nižší s dobrým přezimováním a velmi dobrou odolností k přísuškům
• rychlý počáteční vývoj
• velmi dobrá odolnost ke všem
běžným chorobám
• velmi vysoký výnos zrna (obzvláště v neošetřené variantě),
• plastická odrůda do všech oblastí,
• vysoce intenzivní odrůda– nutno upravit příjem makro i mikro
prvků,
• doporučen zásev od poloviny
září do konce října,
• výsevek 3,5 – 4,2 MKS/ha
• pekařská jakost A – B .
V nabídce také odrůdy:
Alana
Dromos
Epos
Etela
Florett
Chevalier
Idyla
Meritto
Sakura
Připravujeme:
Athlon
Diadem
pšenice ozimá
pšenice ozimá
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2008–2011)
Kategorie doporučení
Základní sortiment
E
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
CK
C
C
C
C
A
A
A
A
B
B
Kukuřičná
N
8,49
81 77 87 84 84 88 83 80 83 81 87 89 86 90 87 91 97 84 96 84 78
9,04 90 87 84 86 90 90
O
10,20
97 92 99 98 103 103 101 98 100 96 105 105 99 100 99 101 105 102 103 103 99 10,31 100 103 95 97 103 101
Řepařská – Čechy
N
9,50
88 75 93 91 89 91 87 85 83 84 92 90 93 89 92 91 96 91 92 86 82
O
11,09 100 90 103 102 102 102 100 98 97 96 106 105 103 102 101 100 107 106 104 99 98 11,32 101 101 98 97 106 97
Řepařská – Morava
N
8,26
O
10,62 101 88 102 100 103 106 100 98 102 97 107 106 103 103 104 104 109 105 106 100 101
Obilnářská
Bramborářská
Matylda
Elly
Jindra
Bohemia
Altigo
Baletka
průměr všech odrůd
(t/ha)
A
Chevalier*
Akteur
Aladin
Manager
Brentano
Mulan
Cubus
Brilliant
Iridium
Sultan
Henrik
Seladon
Orlando
Feria*
Beduin*
RW Nadal
Caroll*
Biscay
Fermi*
Etela
Dromos
A
průměr standardních
odrůd (t/ha)
E
varianta pěstování
Pekařská jakost
Raný sortiment
9,69 86 85 84 85 91 83
82 68 87 85 81 86 78 76 81 79 84 84 86 86 91 87 93 81 90 81 75
N
8,07
89 77 87 87 88 86 83 80 81 80 87 84 86 77 88 82 88 82 85 84 79
8,37 88 87 84 83 89 86
O
9,90
104 95 101 101 104 104 100 98 99 98 104 103 101 94 102 95 108 102 102 99 98
9,69 101 102 98 96 104 99
N
8,17
85 78 86 89 87 88 85 82 83 80 88 84 87 83 88 84 89 85 90 83 81
7,98 83 84 81 83 90 82
O
9,84
100 94 101 101 103 103 100 97 95 96 105 102 102 97 103 99 105 104 105 98 97
9,48 99 99 99 97 106 100
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Samanta ve dnech
Odolnost proti poléhání (9–1)
7
5
4
3
2
3
4
2
3
6
-1
3
4
3
5
4
4
2
-2
-1
-3
0
-2
-2
7,5 7
3
5
8
6
6
6
7
7
5 5,5 5,5 7
5
2
7
8
5
7
7
8
5
6
4
5
6
6
8
6
Délka rostlin (cm)
91 105 103 96 97 99 88 89 86 103 99 101 97 86 100 97 93 84 84 103 104
97 95 94 110 85 92
Počet produktivních stébel na m2
690 639 643 678 698 689 641 643 643 652 690 632 633 683 579 651 706 676 660 620 657
678 687 662 597 714 709
Test zimovzdornosti Ruzyně (9–1) x
3,5 5,5 5 2,5 4 4,5 6
3,5 5,5 3
6 2,5 3,5 3,5 5,5 1,5 2 2,5 3,5 2
3
1 4,5 6
Mrazuvzdornost ÚKZÚZ (odhad % přežití, testy) 55 59 56 45 52 60 60 64 46 54 52 60 48 45 43 49 49 49 39 50 65
Stav porostu po zimě 2011/2012 (9–1)
5
6
4
–
6
6 6,5 7
7
4
7
6 5,5 6
7
6,5 7
7
7
7
7
7
–
7 3,5 7
49 59 45 68 54 66
–
5
5
7
–
–
2
–
2
–
–
–
6
7
4
8
3
8
7
6
7
7
6
6
5
7
6
8
6 7,5 6
6
6
5
7
6
5 5,5
8
6
7
7
6
7
6
6
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
6
4
5
6
5
Odolnost proti chorobám (9–1):
Padlí travní na listu
Padlí travní v klasu
7
Listové skvrnitosti
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5 5,5 4
5
4
6
5
5
4
6 4,5 5
5
Braničnatka plevová v klasu
6
7
7
6
6
6
6
7
6
7
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6 6,5 7,5 6 6,5
Rez pšeničná
5
5
6
6
5 5,5 4,5 5
4
5
5
6
7
6
6
7
8
6
8
5
4
5
4
Obsah DON – testy F. culmorum (mg/kg)
49 71 36 82 74 66 107 42 87 60 61 98 67 77 85 73 104 100 81 78 47
59 41 77 74 149 49
Obsah DON – testy předplodina kukuřice (mg/kg) 1,1 1,5 0,7 2,6 1,9 1,3 3,0 1,8 3,0 1,8 1,0 2,3 1,5 1,8 2,3 2,6 1,8 3,1 3,0 2,1 1,5
1,9 2,1 1,9 1,5 2,7 0,7
4
6
6
6
Kvalita zrna:
53 62 46 47 50 42 55 41 57 44 28 37 33 38 52 53 19 25 31 18 36
49 53 49 63 42 38
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
13,2 14,0 12,7 12,9 12,7 12,6 12,7 12,9 13,3 13,7 12,4 12,2 12,5 12,5 13,0 13,6 12,5 12,1 12,4 13,1 12,3
13,0 13,1 12,8 13,8 12,6 12,7
Číslo poklesu (s)
370 357 345 312 373 295 349 371 332 313 338 325 303 344 291 265 289 365 321 277 341
354 346 362 359 320 326
Objemová hmotnost (g/l)
803 800 784 789 793 778 788 792 793 789 767 787 787 782 775 784 766 755 768 772 787
810 810 807 786 775 801
Tvrdost – PSI (%)
14 15 13 14 14 13 14 13 14 13 14 13 14 15 14 12 23 13 13 25 16
14 13 14 15 14 17
Hmotnost 1000 zrn (g)
40 44 47 41 41 44 42 38 41 45 46 48 47 44 46 46 39 43 44 50 41
46 45 45 50 49 41
Sedimentační test Zeleny (ml)
Množitelské plochy 2011 (E + C1; %)
Rok registrace
2,1 5,4 0,1 0,2 0,2 4,0 3,1 0,7
–
4,3 0,9 1,4 0,5
–
0,3 1,0 0,3 0,6 0,2 1,3 1,4
2011 2004 2010 2007 2010 2007 2004 2009 2009 2008 2010 2009 2008 2011 2011 2010 2011 2005 2011 2006 2006
* Nově registrované odrůdy (menší počet dat) "–" odrůda nebyla hodnocena
Bodové hodnocení:
9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami.
x test zimovzdornosti: Ing. Pavla Prášilová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně.
Relativní výnosy jsou u základního sortimentu vztaženy k průměru standardních odrůd Akteur, Cubus, Seladon a Biscay
v ošetřené variantě pěstování, u raného sortimentu k průměru všech odrůd.
0,002 4,3 2,6 8,1 1,3 1,6
2011 2010 2010 2007 2011 2008
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – Elita, C1 – certifikované osivo.
Varianta pěstování:
N = neošetřeno fungicidy a morforegulátory,
O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, kvalitativní dusíkaté hnojení 40 kg/ha.
zdroj: ÚKZÚZ 2012
ječmen ozimý
Amarena
Fridericus
Jup
• udržovatel: Saaten Union Recherche
SARL, Francie,
• registrace v ČR: 2006,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní víceřadá odrůda nižšího až středního vzrůstu,
• výnosně stabilní krmná odrůda,
vhodná do extenzivních i intenzivních technologií,
• vhodná pro těžší půdy, jílovité,
studenější a vlhčí, severní expozice,
• vyšší odnožovací schopnost,
odolná proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolnost proti padlí travnímu, rzi
ječné, ramulárii a typhule,
• doporučený výsevek:
rané setí – 300–350 zrn/m2,
pozdní setí – 350–370 zrn/m2,
• snáší pěstování po obilnině,
• zrno středně velké, výtěžnost
předního zrna nízká,
• HTZ nížší.
• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, SRN,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná víceřadá odrůda středního vzrůstu, vysoce výnosná ve
všech oblastech,
• odolná proti poléhání, středně
odolná proti lámání stébel,
• odolná proti vyzimování
• odolná proti rzi ječné, středně
odolná proti padlí travnímu
a listovým skvrnitostem,
• zrno střední až velké, výtěžnost
předního zrna velmi vysoká,
• HTZ střední.
• udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH
& Co. KG, SRN,
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda
středního až vyššího vzrůstu,
• plastická, vhodná do všech výrobních oblastí,
• výnos zrna velmi vysoký,
• středně odnožující,
• odolná proti poléhání, středně
odolná proti lámání stébla,
• dobrý zdravotní stav, odolná
k plísni sněžné, středně odolná
proti ostatním chorobám ječmene,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha, snáší
pěstování po obilnině,
• použití morforegulátoru není
nutné,
• zrno velké, výtěžnost předního
zrna vysoká,
• HTZ vysoká.
Casanova
• udržovatel: Limagrain Nederland
B.V., Nizozemsko
• registrace v ČR: 2011
• právně chráněná odrůda,
• dvouřadá raná odrůda,
• vhodná pro pěstování ve všech
výrobních oblastech,
• rostliny nízké s vysokou odnoživostí a odolností k poléhání,
• dobrá odolnost k vyzimování
a plísni sněžné,
• vysoký podíl předního zrna,
• odolná k rhynchosporiové skvrnitosti.
Henriette
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht
GmbH, Německo
• registrace v ČR: 2012
• právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda,
• vysoký výnos zrna,
• rostliny středního vzrůstu,
s rychlým jarním růstem,
• středně odnožující,
• zrno středně velké, velmi vysoký
podíl předního zrna,
• dobrý zdravotní stav a velmi
dobré přezimování,
• plastická odrůda –možno vysévat ve všech oblastech,
• dobře snáší nepříznivé podmínky (chladné, těžší a vlhčí půdy,
severni expozice pozemku),
• výsevek: 3,5–4,0 MKS/ha
• doporučeno setí v agrotechnickém termínu.
KWS Meridian
• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH,
Německo
• registrace v ČR: 2010
• právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda,
• velmi vysoký výnos zrna v obou
variantách pěstování,
• rostliny středního vzrůstu, středně odnožující,
• dobrý až velmi dobrý zdravotní
stav,
• zrno středně velké, velmi vysoký
podíl předního zrna,
• doporučeno setí v agrotechnickém termínu.
ječmen ozimý
Laverda
Nero
Wendy
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht
GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• víceřadá poloraná odrůda nízkého vzrůstu
• vysoce výnosná, vhodná do
všech pěstebních oblastí,
• ideální na lehké a výsušné pozemky trpící nedostatkem vláhy
a tam, kde dochází k předčasnému dozrávání,
• odolná proti poléhání, méně
odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu
a rzi ječné, středně odolná proti
rhynchosporiové skvrnitosti
a hnědým skvrnitostem,
• doporučený výsevek:
rané setí – 330–350 zrn/m2,
pozdní setí – 350–400 zrn/m2,
• snáší pěstování po obilnině,
• zrno střední, výtěžnost předního
zrna vysoká,
• HTZ střední.
• udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH
& Co. KG, SRN.
• registrace v ČR: 2011
• právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda
• rostliny středně vysoké se střední odnoživostí a střední odolností k poléhání,
• velmi vysoký výnos zrna v sortimentu víceřadých odrůd,
• středně vysoký podíl předního
zrna,
• dobrý zdravotní stav,
• vhodná pro pěstování ve všech
výrobních oblastech,
• lze vysévat i po obilnině,
• doporučený výsevek 4–4,5
MKS/ha v agrotechnickém termínu.
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht
GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• víceřadá raná odrůda nízkého
až středního vzrůstu, vhodná do
všech oblastí,
• plastická, nenáročná, vhodná
do přísuškových lokalit a míst
s předčasným dozráváním,
• výnos zrna vysoký,
• méně odolná proti poléhání
a lámání stébel,
• odolná proti padlí travnímu na
listu, odolná proti rzi ječné,
středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu
hnědých skvrnitostí,
• zrno menší, výtěžnost předního
zrna středně vysoká,
• HTZ nižší.
Malwinta
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: W. von Borries-Eckendorf
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
SRN,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná dvouřadá odrůda
s kratším stéblem,
• sladovnická kvalita, vysoký
výnos – až o 1–1,5 t vyšší proti
jarním ječmenům,
• odolná proti poléhání,
• tolerantní k suchu, odolná proti
vyzimování,
• odolná proti padlí travnímu a rzi
ječné, středně odolná proti pruhovitosti ječné a rhynchosporiové skvrnitosti,
• rezistentní vůči virové mozaice
ječmene,
• výsevek 2,7–3,5 MKS/ha, setí
od 20. 9. do 15. 10.,
• výtěžnost předního zrna vysoká,
• HTZ střední.
Sylva
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht
GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda,
• rostliny vysokého vzrůstu (103
cm) s velmi dobrou odolností
proti poléhání a vymrzání,
• velmi vysoký výnos zrna v obou
variantách pěstování,
• zrno velké, velmi vysoký podíl
předního zrna,
• výborný zdravotní stav,
• plastická odrůda – možno vysévat ve všech oblastech,
• výsevek: 3,2–4,0 MKS/ha,
• možno vysévat po obilnině,
• doporučeno setí v agrotechnickém termínu.
Yatzy
• udržovatel: Sejet Planteforaedling
I/S, Dánsko,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• dvouřadá raná odrůda s krátkým stéblem, vhodná do všech
oblastí,
• vysoký výnos zrna srovnatelný
se šestiřadými odrůdami,
• vysoká odnožovací schopnost,
dobrá odolnost proti poléhání,
• dobrá odolnost k vyzimování,
• dobrý zdravotní stav, středně
odolná až odolná proti padlí
travnímu na listu, odolná proti
rzi ječné, středně odolná proti
rhynchosporiové skvrnitosti
a komplexu hnědých skvrnitostí,
• doporučený výsevek 3,5–4
MKS/ha, vhodné upravit dle
termínu setí,
• zrno střední, výtěžnost předního
zrna středně vysoká,
• HTZ střední.
ječmen ozimý
N 7,31
Fabian *
102
Sandra *
99
Wintmalt
105
Breunskylie
97
Casanova
Henriette *
98
Dvouřadé odrůdy
Doporučené
Předběžně
slad. doporuč.
Yatzy
Doreen *
103
Průměr standardních odrůd (t/ha)
Sylva *
95
Varianta pěstování
Laverda
O 8,18 136 127 129 126 109 123 127 121 134 122 127
Jup
N 6,68 109 100 104
%
Semper
%
Lester
O 9,08 125 121 120 119 118 118 114 114 123 120 117
Wendy
N 7,84 104 101 104 100
%
Souleyka
%
Nero
Varianta pěstování
Předběžně
doporučené
Jednotka
Kategorie doporučení
Víceřadé odrůdy
Doporučené
KWS Meridian
Sortiment
Průměr standardních odrůd (t/ha)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2008–2011)
97
100
101
99
106
101
O 8,50 121
117
116
117
123
122
Výnos zrna
Výnos předního zrna
(nad 2,5 mm)
97
74
105 106
95
110
89
105
87
101
104
96
108
100
O 8,01 120
N 6,71
122
121
118
130
125
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Jup ve dnech
-1
0
0
-3
1
-2
136
-3
-1
-2
-2
-2
-2
-1
3
-3
3
Zralost– rozdíl od odrůdy Jup ve dnech
0
0
1
-1
0
0
188
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
2
-1
1
Počet produktivních stébel
ks/m2
594 548 574 616 594 593 537 581 575 566 571
869
894
732
884
848
730
Délka rostlin
cm
100 103
98
92
100 103 105
94
105
92
98
85
88
101
88
89
103
Odolnost proti poléhání
9–1
6,5
6,5
6,8
5,9
5,9
7,4
7,5
5,8
7,1
7,0
6,5
7,2
6,9
5,9
6,4
7,3
7,1
9–1
6,8
6,6
7,4
6,5
6,7
7,6
5,6
6,7
8,1
7,1
6,9
7,4
7,1
6,7
6,1
7,9
8,4
Odolnost proti chorobám:
Padlí travní
Rez ječná
9–1
7,8
7,2
7,3
7,5
6,7
7,0
5,9
7,6
7,0
7,2
7,2
7,3
6,5
6,6
6,6
6,3
6,8
Hnědá skvrnitost
9–1
5,8
4,9
6,6
6,0
5,6
5,5
5,4
6,0
7,2
6,2
6,6
5,6
6,2
5,7
6,8
6,5
6,9
Rhynchosporiová skvrnitost
9–1
7,0
6,8
7,3
7,2
6,4
7,0
6,5
6,9
7,2
7,0
6,6
5,5
7,8
6,4
7,1
6,9
6,8
Fuzária v klase
9–1
6,6
6,8
5,9
5,8
6,8
6,8
7,0
5,9
6,3
5,7
6,0
7,7
6,6
7,0
7,3
6,4
7,0
7,0
6,3
7,2
6,7
5,9
6,7
6,1
6,8
7,7
6,1
7,0
7,0
6,6
6,9
7,1
7,4
7,7
s
s
s–m
s
s
o–s
s–m s–m
s
s
s
Nespecifické skvrnitosti
Mrazuvzdornost:
s–m s–m
s
s–m s–m
o
Kvalita zrna:
Podíl předního zrna
%
N
89
85
85
82
65
86
91
84
89
77
89
N
83
93
94
90
94
90
Podíl předního zrna
%
O
94
90
91
90
79
90
95
91
94
86
93
O
91
96
96
93
98
93
Obsah dusíkatých látek v sušině
%
11,0 11,5 11,0 11,0 11,2 11,1 11,4 11,2 11,6 11,2 11,3
11,5 11,6 12,2 11,2 12,0 11,4
Obsah škrobu v sušině
%
60,6 59,7 60,2 59,4 59,6 60,3 60,3 59,7 60,1 59,8 60,2
62,2 61,3 61,2 63,1 60,4 60,7
Objemová hmotnost
g/l
663 665 654 644 667 669 668 643 654 637 653
661
692
681
667
680
671
48
49
48
56
48
56
52
Hmotnost tisíce zrn
g
Sladovnická jakost
9–1
Rok registrace
Množitelské plochy 2010 (E + C1; %)
47
49
45
43
49
51
47
50
47
49
4
2010 2011 2009 2009 2010 2009 2009 2007 2011 2011 2011
-
-
-
10,7
-
Vysvětlivky:
* menší počet dat – nová odrůda,
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (víceřadé odrůdy: Laverda,
Semper, dvouřadé odrůdy: Breunskylie, Wintmalt) v neošetřené variantě pěstování.
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější
1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E - Elita, C1 - cerifikované osivo.
1,3
7,9
12,8
-
-
0,3
2010 2011 2008 2009 2011 2011
3,4
0,2
1,2
13,6
0,4
-
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory
O = ošetřeno fungicidy,morforegulátory použity
Zimovzdornost odrůd je hodnocena pouze v rámci sortimentu odrůd ozimých ječmenů.
Mrazuvzdornost: o = odolná
s = středně odolná
m = málo odolná,
n = náchylná
zdroj: ÚKZÚZ 2012
žito ozimé
Askari
Fugato
Herakles
• udržovatel: Hybro Saatzucht GmbH &
Co. KG, SRN,
• registrace v ČR: 2007,
• polopozdní hybridní odrůda,
rostliny střední až nízké,
• vysoce výnosná odrůda,
• méně odolná proti poléhání,
• vyšší tvorba pylu snižuje podíl
námele v klasu,
• středně odolná proti plísni sněžné, padlí travnímu, rzi travní
a listovým skvrnitostem, méně
odolná proti rzi žitné,
• vhodná pro intenzivní technologie pěstování,
• méně náročná na předplodinu,
možno pěstovat po obilnině,
• doporučený výsevek 1,7–3,0
MKS/ha, v optimálních podmínkách 2,0–2,5 MKS/ha,
• doporučený termín setí od 10.
září do 15. října, podle výrobní
oblasti,
• HTZ nízká.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: Hybro Saatzucht GmbH &
Co. KG, SRN,
• středně raná hybridní odrůda
středního vzrůstu, vhodná do
všech oblastí pěstování žita,
• výnosná, vhodná pro extenzivní
pěstování i na horší pozemky,
• odolná k poléhání, odolná
k vymrzání, středně dobře odnožuje,
• dobrý zdravotní stav,
• výsevek 170–300 zrn/m2,
v optimálních podmínkách
200–250 zrn/m2,
• doporučený termín setí od 10.
září do 15. října podle oblasti,
• citlivá na předplodinu,
• HTZ vysoká.
•
Gonello
Kapitan
• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH,
SRN,
• registrace v ČR: 2011
• polopozdní hybridní odrůda,
• rostliny středně vysoké až nízké
s průměrnou odolností proti
poléhání,
• dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoký výnos zrna v obou
variantách pěstování,
• zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost,
• vysoký podíl předního zrna,
• doporučený termín výsevu v agrotechnickém termínu.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: Dieckmann GmbH & Co.
KG, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná velmi výnosná odrůda
středního vzrůstu,
• vzhledem k mohutnějšímu
kořenovému systému vhodná
i k pěstování na lehkých půdách,
• odolná k poléhání,
• odolná k vymrzání,
• stabilní pádové číslo.
• dobrý zdravotní stav, odolná
k rhynchosporiové skvrnitosti,
• výsevek 2–3 MKS/ha v závislosti na podmínkách a termínu
setí,
• HTZ nižší až střední.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Dieckmann
GmbH & Co.KG, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda typu syntetická populace se středně
dlouhým stéblem,
• dobrá kombinace výnosu
a adaptability,
• dobře odnožující, plastická,
vhodná i do nepříznivých
a méně úrodných oblastí,
• vhodná i k pěstování biomasy,
• středně odolná k poléhání,
• odolná k lámání stébla,
• odolná k padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti,
• doporučeno fungicidní ošetření
v případě silného tlaku chorob,
• výsevek 1,7–2,5 MKS/ha, snáší
i pozdní výsev,
• velmi dobrá potravinářská kvalita, vysoké číslo poklesu a objemu pečiva,
• HTZ střední.
tritikale ozimé
Agostino
Hortenso
Tulus
• udržovatel: Lantmännen SW Seed
Hadmersleben GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda s krátkým
stéblem
• plastická, dobrých výnosů dosahuje i na horších stanovištích
a při extenzivních podmínkách
pěstování,
• vysoce odolná proti poléhání
a vyzimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná
proti padlí a rzi žitné,
• výsevek 3–4 MKS/ha, podle
oblasti pěstování a termínu setí,
• doporučený termín setí do poloviny října.
• HTZ vysoká.
• udržovatel: DANKO Hodowla Roslin,
Sp. z o.o., Polsko,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda pšeničného
typu s dlouhým stéblem
• plastická, vhodná pro intenzivní
i extenzivní pěstování,
• vysoce výnosná,
• středně odnožující
• odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně
odolná proti běžným chorobám,
• výsevek 3,2–4,2 MKS/ha, podle oblasti pěstování a termínu
setí,
• vhodná i k setí po obilnině,
• doporučený termín setí od 10.
září do 10. října,
• vysoký podíl předního zrna,
• HTZ: střední až vyšší.
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht
GmbH, SRN
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda pšeničného typu, rostliny středního
vzrůstu,
• velmi vysokých výnosů dosahuje i na horších stanovištích
a při extenzivních podmínkách
pěstování,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti napadení rzí a padlí travním, středně odolná ke
komplexu listových skvrnitostí
a k chorobám pat stébel,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha v závislosti na termínu výsevu a stanovištních podmínkách,
• doporučený termín setí od 10.
září do 10. října,
• vysoký podíl předního zrna,
• HTZ střední.
výživa
Výživa pšenice ozimé
Hnojení dusíkem v průběhu
vegetace
Efektivní pěstování pšenice ozimé se již dnes neobejde bez používání hnojiv,
ať již statkových, minerálních či organických. Jen cílenou výživou, která zajistí
dobrou zásobu živin v celém půdním profilu lze tak vytvořit optimální podmínky pro růst rostliny a využít tak v plné výši genetického potenciálu pěstované
odrůdy. Nedostatek živin v průběhu vegetace negativně ovlivňuje jednotlivé výnosotvorné prvky pšenice ozimé:
• počet odnoží, resp. počet produktivních klasů,
• počet zrn v klasech,
• objemovou hmotnost zrna.
Výživa dusíkem v jarním období
je náročnější z důvodů jeho mobility
v sorpčním komplexu a zabezpečení
potřeby pro jednotlivé vývojové fáze
pšenice, tak aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování výnosotvorných
prvků. Celková potřeba N se rozděluje na jednotlivé dávky, regenerační,
produkční a kvalitativní hnojení.
K optimalizaci dílčích dávek využíváme vhodných diagnostických metod
(rozbory půd, rostlin, N-tester).
Základní hnojení
Cílem podzimního hnojení je
zabezpečit dostatek přístupných živin a to především fosforu, draslíku
a hořčíku pro celou dobu vegetace.
Pšenice ozimá spotřebuje výnosem 5 t
zrna a tomu odpovídajícímu množství
slámy přibližně 125 N, 60 P2O5, 120
K2O. Celkovou potřebu živin však
ovlivňuje celá řada faktorů, které je
nutné zohlednit při plánování hnojení,
jako jsou pěstovaná předplodina a její
výnos, zaorání posklizňových zbytků,
půdní zásoba živin, očekávaný výnos
a v neposlední řadě také vstupuje do
výživy legislativa v podobě nitrátové
směrnice.
Pokud se pšenice pěstuje po obilnině, kde byla zaorána sláma, je vhodné
podpořit rozklad slámy aplikací dusíku
5–8 kg N na t zaorané slámy. Jako
velice vhodná jsou hnojiva DAM 390
nebo Síran amonný granulovaný, který
aplikujeme na pozemcích s deficitem
síry nebo tam, kde budou pěstované
plodiny náročné na výživu sírou, např.
řepka ozimá.
Tradičně bylo hnojení na slámu
odděleno od podzimního základního
hnojení. Avšak zavedením druhého
akčního programu Nitrátové směrnice
(nařízení vlády č. 103/2003 Sb.), který
byl vyhlášen novelou nařízením vlády
(č. 108/2008 Sb.) to může ve zranitelných oblastech přinést problémy, protože nelze aplikovat hnojiva obsahující
dusík i když obsahují jen malé množství na slámu a následně k ozimé plodině. Navíc tam, kde byla aplikována
minerální hnojiva nelze aplikovat statková a naopak. V praxi to znamená, že
pokud se hnojí minerálními hnojivy
nelze na stejném pozemku použít
statková hnojiva. Dále pokud se hnojí
k podpoře rozkladu slámy např. 40 kg
N/ha např. v DAMu z max. 60kg N/ha,
tak se již na pozemek nesmí hnojit
Amofosem (12 kg N/ha) k následným
plodinám, i když limit na slámu nebyl
vyčerpán, tak jak tomu bylo dříve.
V takovém případě fosfor a draslík
musí být aplikovaný v jednosložkových
(Superfosfát, draselná sůl) nebo ve
vícesložkových hnojivech neobsahující
dusík (Fosmag MK, Kamex).
Řešením jak zabezpečit výživu fosforem, draslíkem a zároveň podpořit
rozklad slámy v jedné operaci je v použití komplexních vícesložkových hnojiv, např. NPK 15-15-15 se může aplikovat v dávce max. 400 kg/ha (60 kg
N/ha) na pozemcích v I aplikačním
pásmu (I AP) nebo 333 resp. 266 kg/ha
v II nebo III AP.
Tab 1 | Doporučená hnojiva pro podzimní základní hnojení
Hnojivo
N
(%)
LOVOFERT NPK 15-15-15 15
LOVOFERT NPK 13,5-18-18 13,5
DUSLOFERT 15-15-15
15
GSH NPK 10-10-10 + 13S 10
GSH NPK 9-14-14 + 10S
9
AMOFOS 12-52
12
DAP 18-46
18
FOSMAG MK
Draselná sůl 60
P 2 O5
(%)
15
18
15
10
14
52
46
25
K 2O
(%)
15
18
15
10
14
MgO
(%)
13
10
2
60
S
(%)
2,8
7
Regenerační hnojení
Z hlediska založení výnosu pšenice
je stěžejní první dávka (regenerační)
dusíku, proto je třeba jí věnovat maximální pozornost. Protože kořeny
jsou schopny přijímat živiny již od
+2 ° C, hnojení se provádí co nejdříve jakmile to půdní a povětrnostní
podmínky dovolí. Z důvodu časného
vstupu techniky na pozemky nasycené odtávajícím sněhem je vhodné
hnojit na půdu mírně promrzlou
bez sněhové pokrývky, která přes
den rozmrzá. Hnojit je zakázáno
půdu promrzlou více jak 5 cm nebo
se sněhovou pokrývkou. Výše dávky
dusíku a forma vhodného hnojiva
pro regenerační hnojení jsou závislé
na mnoha faktorech. Především by se
měl zohlednit obsah nejen celkového
minerálního dusíku v půdě (Nmin), ale
důležitý je především poměr jednotlivých složek N-NO3/N-NH4. Dále pak
závisí na půdních a povětrnostních
podmínkách daného stanoviště (teplota, vlhkost). Obvykle se aplikuje 30
až 60 kg/ha.
Pokud je potřeba vyšší než 80 kg
N/ha regenerační dávku rozdělíme
Tab 2 | Doporučená hnojiva pro jarní dusíkaté hnojení
Hnojivo
celkem N NO3 NH4 NH2 MgO
(%)
LOVOFERT LAD 27/LAD 27 27
LOVOFERT LAS 24 + 6S
24
LOVODASA 25 + 12S
25
24
DASAMAG®
26
ENSIN®
®
46
ALZON 46
26
DASA® 26+13S
21
MAGNISUL®
LOVODAM 30/DAM 390
30
(%)
13,5
12
8,6
7,8
7,5
(%)
13,5
12
16,4
16,2
18,5
(%)
46
8,6 17,4
7,8 13,2
7,5 7,5 15
(%)
4
6
5
S
(%)
6
12
10
13
13
11
na dvě dílčí s odstupem 14 dnů. Dělení dávek je vhodné též v případě
možného návratu zimy a možného
poškození mrazem. Vhodná hnojiva
jsou LAD 27, DASA® 26-13, LOVODASA 25-12S, DASAMAG®, MAGNISUL®. Jako zajímavá alternativa
se nabízí použití hnojiva s inhibitorem nitrifikace ALZON® 46 – pro
možnost sloučení regenerační a produkční dávky v jedinou aplikaci.
Výše jednorázové dávky je rozmezí
120–160 kg N/ha.
Produkční hnojení
Na počátku sloupkování pšenice se provádí produkční hnojení.
Aplikovaný dusík v tomto období
rozhoduje především o udržení
založených odnoží a o velikosti
klasu. Dávka dusíku se stanovuje na
základě analýz vzorků rostlin odebraných ve fázi konec odnožování
nebo lze využít i orientační měření
N testerem. Výše aplikovaného dusíku
se pohybuje v rozmezí 40–80 kg N/ha.
Vhodným hnojivem je LAD 27, močovina, DAM 390. V případě aplikace
kapalného hnojiva DAM 390 dbejte
na jeho správné použití. Teplota při
aplikaci nesmí přesáhnout 25 °C.
Společná aplikace s pesticidy se
doporučuje jen u některých pesticidů. V opačném případě může dojít
k poškození asimilační plochy a snížení výnosu.
Kvalitativní hnojení
Pro zvýšení obsahu lepku, N-látek
a objemové hmotnosti se u pšenice
pěstované pro potravinářské účely doporučuje provádět kvalitativní přihnojení, k zabezpečení výnosu i kvality
zrna. V závislosti na pěstované odrůdě
není výjimečné, že počátkem metání,
kdy se hnojení provádí, se aplikuje 30–
60 kg N/ha N. Dávka hnojiva je doporučována na základě listových analýz
rostlin v růstové fázi DC 49. Zpravidla
se doporučují pevná dusíkatá hnojiva
např. LAD 27, tak aby nedošlo k popálení praporcového listu či klasu.
V případě použití kapalného hnojiva
DAM 390 je nutné použít aplikační
nástavce pro podlistové hnojení.
Doporučené hnojení pšenice ozimé – výnos 7–8 t/ha
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 4 l/ha
Základní hnojení P, K
Před setím dle AZP
N do 60 kg/ha
FERTIGREEN Kombi 4 l/ha
Regenerační hnojení
BBCH 29
Produkční hnojení I
BBCH 31
Produkční hnojení II
BBCH 49
LOVOFERT NPK 15-15-15 400 kg/ha
*
LOVODASA 26 + 13 S
230 kg/ha
LOVOFERT LAD 27
220 kg/ha
LOVOFERT LAD 27
150 kg/ha
NPK 15-15-15
400 kg/ha
LAD 27
200 kg/ha
ENSIN
400 kg/ha
NPK 15-15-15
400 kg/ha
ALZON® 46*
350 kg/ha**
inhibitor nitrifikace umožňuje jednorázovou aplikaci celkové dávky
** při produkci vysokodusíkatých pšenic nutné provést kvalitativní přihnojení
výživa
Přehled a složení listových hnojiv
Řada LOVOMIKRO ®
N
%
P2O5 K2O
%
%
S
%
MgO CaO
%
%
BOROSAN Forte
FEROSOL
KUPROSOL
MANGAN Forte
MOLYSOL
ZINKOSOL Forte
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
Řada FERTI ®
FERTI B
FERTIGREEN Kombi NPKS
FERTIGREEN NPK
FERTIKAL
FERTIMAG
Řada NPKSOL ®
CK sol
HYDROPON NPK
Lovo CaN
LOVOFLOR NPK
LOVOSOL NPK
MgN sol
MgS sol
NITROZINEK
NK sol
NP 8-24 suspenzní
NP sol 8-24
PK sol
SK sol
B
%
11,0
Fe
%
Cu
%
Mn
%
Mo
%
Zn Pozn.
%
4,0
kys.citronová
5,0
kys.citronová
11,0
kys.citronová
4,0
N P2O5 K2O
%
%
%
8,0 10,0
7,0 7,0 5,0
10,0 5,0 5,0
7,0
8,0
N
%
P2O5 K2O
%
%
26,0
3,0 2,0 4,0
7,0
4,0 2,5 3,0
12,0 8,0 10,0
8,0
S
%
MgO CaO
%
%
B
%
2,0
6,5
Cu
%





Mn
%
Mo
%





Zn Pozn.
%
EDTA,
 stimulátory,
kys. nikotinová
stimulátory, EDTA,
 kys. nikotinová
 aminokyseliny
 aminokyseliny
 aminokyseliny,
EDTA
Fe
%
Cu
%
Mn
%
Mo
%
Zn Pozn.
%



Fe
%

S
%
5,0
MgO CaO
%
%
0,6
B
%
2,0
13,0
kys.citronová
1,2
2,0
5,0
8,0
kys.citronová
11,0
4,8
kys.citronová

bez Cl, + humát
bez Cl
6,0
2,0
10,0
8,0


26,0
2,5
8,0
8,0 24,0
8,0 24,0
20,0 24,0
26,0 17,0

5,0
Poradenská síť – listová hnojiva
Stanislav Šimánek
|
777 736 661
|
Martin Polončík
|
777 264 589
|
[email protected]
Pavel Tuček
|
777 736 662
|
[email protected]
[email protected]
Ing. Lubomír Zrzavecký |
777 736 347
|
[email protected]
Zbyněk Votava
777 730 267
|
[email protected]
|
Ing. Miroslav Zich
|
774 870 168
|
[email protected]
Ing. Lenka Musilová
|
777 264 593
|
[email protected]
výživa
Den Penamu 2011
Cílem pokusů organizovaných k prvnímu dni Penam bylo
prověřit výnos vybraného sortimentu odrůd v podmínkách
jižní Moravy a prokázat vliv odrůdy a hnojení na kvalitu
produkce až po kvalitu pečiva. Schema pokusů je uvedeno
v tab. 1 a výsledky jednotlivých odrůd v tab 2.
Současně byla ověřena možnost použití anorganických
rozborů rostlin k řízené výživě rostlin a ovlivnění kvality
produkce. Varianty hnojení s lepší kvalitou pečiva se již
v průběhu vegetace vyznačovaly vyššími obsahy jednotlivých prvků. Velký vliv měla síra (graf).
Tab. 1 | Křepice 2011 – varianty hnojení
Varianta č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Celkem N
102
132
120
160
152
132
132
150
144
Regenerační
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
200 kg DASA 52 kg N/ha
Produkční
130 l DAM 50 kg N/ha
130 l DAM 50 kg N/ha
175 l DAM 68 kg N/ha
175 l DAM 68 kg N/ha
130 l DAM 50 kg N/ha
130 l DAM 50 kg N/ha
130 l DAM 50 kg N/ha
130 l DAM 50 kg N/ha
2 q DASA 52 kg N/ha
Kvalitativní
–
100 kg DAM 30 kg N/ha
–
150 kg LAD 40 kg N/ha
130 l DAM 50 kg N/ha
110 kg LAD 30 kg N/ha
65 kg MO 30 kg N/ha
LAD 50 kg N/ha
133 kg DAM 40 kg N/ha
Tab.2. | Kvalitativní a výnosové výsledky vybraného sortimentu odrůd
charakteristika
Mulan
Potenzial
Preciosa
Graindor
Midas
Bakfis
Sultan
Elly
Bohemia
Federer
Akteur
Bardotka
Pannonia NS
Magister
A, střed.
A, polor.
A, polop.
A, vel.ran.
E, polor.
A, raná
A, polor.
A, vel.ran.
E,A raná
E, polop.
E, pozdní
E, polor.
A,E, vel.ran.
E, polop.
průměr
OH
g/l
77,3
77,8
79,1
77,2
77,8
77,7
78,8
77,2
76,0
78,0
79,4
76,4
77,3
79,6
77,8
Graf
150
Zvýšení obsahu prvků zjištěných
pomocí ARR. Porovnány jsou tři
nejlepší a tři nejhorší varianty.
100
Rozbory rostlin predikují kvalitu
produkce již v průběhu vegerace a umožňují cílené hnojení
makro i mikroprvky.
50
0
N-látky
%
12,6
12,3
12,0
12,6
13,1
12,3
12,8
12,7
13,5
13,7
13,5
12,3
12,3
13,3
12,8
Lepek
%
26,5
25,6
24,7
26,1
27,3
25,5
26,9
25,9
29,0
29,4
28,8
25,5
25,9
28,3
26,8
ZT
test
57,2
54,2
59,0
58,2
58,6
53,7
61,2
55,3
62,3
60,6
63,2
52,0
52,9
61,9
57,9
PČ
sek.
351
372
302
381
371
326
330
357
360
381
397
358
394
388
362
výnos
t / ha
9,4
9,3
9,2
9,1
8,8
8,7
8,6
8,6
8,4
8,4
8,4
8,3
7,9
7,9
8,7
výnos
%
108,2
107,5
105,7
105,6
102,0
100,8
99,8
99,8
97,5
97,3
97,1
95,5
91,4
90,9
100
116
116
108
123
128
122
143
108
101
Bílkoviny
odrůda
N
P
K
Ca
Mg
S
Zn
Mn
%
%
%
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
odborné
rady
Stanislav Šimánek
kukuřice | pšenice | řepka | kapalná hnojiva
Pro informace a poradenství kontaktujte
odborné poradce ve svém regionu:
777 736 661
[email protected]
Plzeňský kraj, okresy Strakonice, Prachatice, Písek, Český Krumlov,
České Budějovice
Martin Polončík
777 264 589
[email protected]
Ústecký kraj, Karlovarský kraj, okresy Praha-západ, Praha-východ, Rakovník,
Kladno, Mělník, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Beroun
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí
Ing. Lubomír Zrzavecký
777 736 347
[email protected]
kraj Vysočina, okresy Jindřichův Hradec, Tábor, Benešov, Příbram
Zbyněk Votava
777 730 267
[email protected]
Moravskoslezský kraj, okresy Přerov, Olomouc, Jeseník, Šumperk, Svitavy, Vsetín
Ing. Miroslav Zich
774 870 168
[email protected]
okresy Břeclav, Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
[email protected]
okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč, Znojmo, Brno, Blansko
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
Agrona, a. s., Nebanice
www.agrona.cz
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 milos.fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.agrozzn.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
721 456 853 [email protected]
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782 [email protected]
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Bilina
606 057 585 [email protected]
oblast Praha-východ:
Josef Lehovec
606 740 185 [email protected]
oblast Příbram:
Hana Štefanová
606 057 560 [email protected]
oblast Tachov, Cheb:
Hana Sedláčková
724 267 236 [email protected]
ZZN Pelhřimov a. s.
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Jiří Gloser
Ing. Jaroslava Sácká
Primagra, a. s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Roman Procházka
oblast Benešov:
Luboš Hrubý
Ing. Petr Žalud
oblast Domažlice:
Ing. Josef Fiala
Ing. Lumír Královec
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Ing. Lubomír Nechvátal 602 459 250
Pavel Dědina
602 180 495
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Petr Blažek
602 163 325
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 741
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Václav Kouba
602 144 505
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
ZZN Polabí, a. s., Kolín
724 929 402 [email protected]
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
602 514 438
602 382 615
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová
oblast Jičín:
Ing. Milan Krátký
Zdeněk Fejfar
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková
oblast Mělník:
Ing. Ivan Kostolanyi
Ing. Jiří Leiblinger
www.zznpolabi.cz
724 153 858 [email protected]
725 981 095 ondrej. [email protected]
602 622 449 [email protected]
602 113 392 [email protected]
606 713 493 [email protected]
721 333 143 [email protected]
602 448 332
602 244 872
[email protected]
[email protected]
www.primagra.cz
602 131 005 [email protected]
602 467 286 [email protected]
606 673 143 [email protected]
606 607 173 josef.fi[email protected]
602 463 272 [email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Ladislav Kulas
602 165 740 [email protected]
Jana Kolébalová
724 264 584 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Karel Čevelík
777 264 585 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e–mail: [email protected]
www.osevabzenec.cz
Download

ozimé obilniny 2012