Novinka!
Ozimý ječmen
JUP
JUP – Charakteristika odrůdy
• Nově registrovaná odrůda v roce 2009
• Šestiřadá středně raná odrůda
• Nejvýnosnější šestiřadá odrůda v tříletém průměru
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007– 2009
• Vysoká odolnost proti poléhání
• Velmi dobrý zdravotní stav
• Velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné a vyzimování
Ozimý ječmen
JUP
Novinka!
Popis odrůdy
Výnos zrna
– velmi vysoký a stabilní výnos zrna – nejvýnosnější šestiřadá odrůda v tříletém průměru
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007–2009
– vysoký podíl předního zrna – odrůda s nejvyšším podílem předního zrna v sortimentu
registrovaných víceřadých odrůd (Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007–2009)
Agronomické vlastnosti
– šestiřadá středně raná odrůda
– vhodná do všech výrobních oblastí
– středně odnožující odrůda
– rostliny jsou středně vysoké až vysoké
– velké zrno, vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna
Zdravotní stav
– velmi dobrá odolnost vůči napadení padlím travním, komplexem hnědých skvrnitostí,
rhynchosporiovou skvrnitostí i rzí ječnou
– vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase
– vysoká odolnost proti poléhání a lámavosti stébla
– velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné a vyzimování
Pěstování
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
• v osevním postupu obvykle zařazujeme po obilnině
• termín setí: v ATL pro danou výrobní oblast
• výsevek: 4,0–4,5 miliónu klíčivých semen na hektar, výsevek upravit v závislosti na termínu setí
• hnojení dusíkem
– regenerační – co nejdříve na jaře
dávka 50-70 kg N/ha
– produkční – v růstové fázi 30-32 (začátek sloupkování)
dávka 40-50 kg N/ha
• použití morforegulátorů růstu: vzhledem k vysoké odolnosti vůči polehání není nutné
• fungicidní ochrana: vzhledem k velmi dobrému zdravotnímu stavu je vhodné provádět ošetření
s ohledem na infekční tlak jednotlivých chorob a odolnost odrůdy k těmto chorobám
Ozimý ječmen
Novinka!
JUP
Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ (2007–2009)
Významné hospodářské vlastnosti
Fusarium v klase
Plíseň snežná
Stav po zimě
Podrůstání
Lámavost stébla
Poléhání před sklizní
Délka rostlin
Počet produktivních
stébel
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
cm
ks/m2 dny
dny
%
g
g/l
%
%
105,6
102,1
101,5
96,4
7,2
7,5
7,7
7,6
6,2
7,1
7,2
7,2
5,9
6,3
7,9
7,9
6,1
6,6
6,3
5,9
7,2
7,4
6,8
7,3
6,3
6,2
7,0
7,1
8,0
7,3
7,8
7,7
7,4
7,4
8,0
8,0
8,7
8,8
8,8
6,8
8,2
7,9
7,7
8,3
7,2
6,5
6,4
5,6
7,3
4,8
6,9
5,6
104
102
106
96
620
650
634
637
184
184
185
184
84
70
76
58
49
46
43
41
658
662
658
630
10,2
9,9
10,1
10,5
60,3
60,9
59,0
59,7
132
130
133
134
Pozn.:Výnos zrna je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Lomerit, Merlot, Amarena
Výnos zrna
Výnos zrna v procentech
107
105
103
101
99
97
95
JUP
Lomerit
Merlot
Amarena
Pozn.: Výnos zrna je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Lomerit, Merlot, Amarena
Právně chráněná odrůda
Držitel šlechtitelských práv: Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG, Německo
Registrace: ČR 2009
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Sazečská 8, 108 25 PRAHA 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262, e-mail: [email protected]
http://www.odrudynickerson.cz
Obsah škrobu
v sušině
Choroby pat stébel
9-1
Obsah dusíkatých
látek v sušině
Rhynchosporiová
skvrnitost
9-1
Objemová
hmotnost
Komplex hnědých
skvrnitostí
9-1
HTZ
Rez ječná
9-1
Podíl předního
zrna
Padlí travní na listu
9-1
Plná zralost
Padlí travní na listu –
DC37
%
Začátek metání
Výnos zrna
JUP
Lomerit
Merlot
Amarena
rok 2007 a 2008
Download

Ozimý ječmen JUP – Charakteristika odrůdy