Vysoce výnosná raná odrůda
s krátkým stéblem
Ozimý ječmen
YATZY
Novinka!
YATZY – Charakteristika odrůdy
• Nově registrovaná odrůda v roce 2010
• Dvouřadá raná odrůda s krátkým stéblem
• Nejvýnosnější dvouřadá odrůda v tříletém průměru
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007 – 2009
• Velmi dobrý zdravotní stav
• Vysoká odolnost vůči poléhání
• Velmi dobrá odolnost vůči vyzimování a plísni sněžné
Ozimý ječmen
YATZY
Novinka!
Popis odrůdy
Výnos zrna
Velmi vysoký výnos zrna
– nejvýnosnější dvouřadá odrůda v tříletém průměru registračních zkoušek
ÚKZÚZ 2007–2009
– výnos je srovnatelný se šestiřadými odrůdami
Agronomické vlastnosti
– dvouřadá raná odrůda
– vhodná do všech výrobních oblastí
– odrůda s vynikajícím odnožováním a vysokým počtem produktivních stébel
– rostliny jsou nízké
– středně velké zrno, střední HTZ, středně vysoký podíl předního zrna
Zdravotní stav
– vysoká odolnost proti padlí travnímu, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné
– velmi dobrá odolnost vůči hnědým skvrnitostem
– vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase
– velmi dobrá odolnost vůči vyzimování a plísni sněžné
– vysoká odolnost proti polehání
– odrůda je rezistentní k žluté mozaice ječmene (BYMV)
Pěstování
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
• v osevním postupu obvykle zařazujeme po obilnině
• termín setí: v ATL pro danou výrobní oblast
• výsevek: 3,5–4,0 milióny klíčivých semen na hektar, výsevek upravit v závislosti na termínu setí
• hnojení dusíkem
– regenerační – co nejdříve na jaře
dávka 50–70 kg N/ha
– produkční – v růstové fázi 30–32 (začátek sloupkování)
dávka 40–50 kg N/ha
• použití morforegulátorů růstu: vzhledem k vysoké odolnosti vůči polehání není nutné
• fungicidní ochrana: vzhledem k velmi dobrému zdravotnímu stavu je vhodné provádět ošetření
s ohledem na infekční tlak jednotlivých chorob a odolnost odrůdy k těmto chorobám
Ozimý ječmen
Novinka!
YATZY
Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ (2007–2009)
Choroby pat stébel
Fusarium v klase
Plíseň snežná
Stav po zimě
Podrůstání
Lámavost stébla
Poléhání před sklizní
Délka rostlin
Počet produktivních
stébel
Začátek metání
Plná zralost
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
cm
ks/m2 dny
dny
%
g
104,4 7,9
100,0 7,6
7,4
6,6
8,0
7,0
6,3
6,4
7,0
7,0
6,0 8,2
7,2 7,4
7,4
7,7
8,9
8,6
8,0
7,2
7,0
8,1
7,2
7,2
83 1017 129 183
93 755 131 185
80
89
48
57
Pozn.: Hodnocení 9-1: 9 – nejlepší, 1 – nejhorší
Výnos je uveden v % na kontrolní odrůdu Reni
Výnos zrna
Výnos zrna v procentech
105
104
103
102
101
100
99
Yatzy
Reni
Pozn.: Výnos zrna je uveden v % na průměr kontrolní odrůdy Reni
Právně chráněná odrůda
Držitel šlechtitelských práv: Sejet Plantbreeding I/S, Dánsko
Registrace: ČR 2010, Dánsko, Francie, Rakousko
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Sazečská 8, 108 25 PRAHA 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262, e-mail: [email protected]
http://www.odrudynickerson.cz
Obsah škrobu
v sušině
Rhynchosporiová
skvrnitost
9-1
Obsah dusíkatých
látek v sušině
Komplex hnědých
skvrnitostí
9-1
Objemová hmotnost
Rez ječná
9-1
HTZ
Padlí travní na listu
%
Podíl předního
zrna
Padlí travní na listu –
DC37
Yatzy
Reni
Výnos zrna
Významné hospodářské vlastnosti
g/l
%
%
650 10,7 61,9
675 11,3 61,1
Download

Ozimý ječmen YATZY – Charakteristika odrůdy