Novinka!
Ozimá pšenice
SEPTER
• Stabilní potravinářská kvalita A
Objemová hmotnost
Číslo poklesu
Obsah N-látek
Měrný objem pečiva
Vaznost mouky
Zelenyho test
785 g/l
334 s
12,6 %
476 ml
57,4 %
45 ml
• Velmi vysoký výnos zrna
• Výborný zdravotní stav
• Vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase
• Vysoká odolnost proti vyzimování
Ozimá pšenice
SEPTER
Novinka!
Popis odrůdy
Kvalita
Stabilní potravinářská kvalita A
Vysoká objemová hmotnost, obsah dusíkatých látek, mokrého lepku, vaznost mouky
a hodnota Zelenyho testu. Stabilní číslo poklesu. Velmi dobrá výtěžnost mouky a vysoký
objem pečiva.
Výnos zrna
– velmi vysoký výnos zrna v kukuřičné, řepařské i bramborářské výrobní oblasti
– spolehlivě překonává kontrolní odrůdy ÚKSÚP ve všech výrobních oblastech
Agronomické vlastnosti
– pozdní odrůda
– vhodná do všech výrobních oblastí
– možnost pěstování po obilnině
– velmi dobrá odnožovací schopnost
– tvorba vysokého počtu produktivních stébel
– rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností vůči poléhání
– středně vysoká HTZ
Zdravotní stav
Velmi dobrá odolnost proti listovým chorobám
– braničnatkám, padlí travnímu, rzi pšeničné a rzi plevové
Vysoká odolnost proti klasovým chorobám
– braničnatce plevové, fuzariózám, padlí travnímu a běloklasosti
Vysoká odolnost proti vyzimování
Ozimá pšenice
Novinka!
SEPTER
Výsledky štátnych odrodových skúšok ÚKSÚP (2006–2008)
Potravinářská kvalita
Odrůda
Objemová
hmotnost
Výtěžnost
mouky
Číslo
poklesu
Obsah
NL
g/l
785
772
%
73,4
70,6
s
334
364
%
12,6
12,2
Septer
Ilona
Obsah
mokrého
lepku
%
35,3
32,5
Zeleny
test
Vaznost
mouky
ml
45
39
%
57,4
56,1
Měrný
objem
pečiva
ml
476
476
Ilona – kontrolní odrůda pro jakost
Výnos zrna podle výrobních oblastí
Odrůda /
Oblast
Septer
Venistar
Ilona
Torysa
Ilias
Výnos zrna v % na průměrný výnos kontrolních odrůd v letech 2006-2008
Kukuřičná
Řepařská
Bramborářská
103
105
107
104
103
99
103
99
98
101
98
102
99
100
101
9-1
9-1
9-1
9-1
8,0
7,1
7,2
7,4
7,9
6,8
7,3
6,6
5,9
6,8
9,0
8,3
8,5
8,7
9,0
8,0
7,8
7,6
7,7
7,7
8,5
8,3
8,4
8,5
8,4
Venistar, Ilona, Torysa, Ilias – kontrolní odrůdy. Hodnocení vlastností odrůd 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.
Běloklasost
9-1
6,7
5,4
5,2
5,7
6,4
Fuzariózy
9-1
7,0
6,7
6,7
6,6
7,1
Rez plevová
9-1
6,6
5,8
6,0
6,2
6,5
Rez pšeničná
9-1
6,6
6,0
5,0
5,3
7,3
Braničnatky – list
9-1
196
191
190
192
193
Padlí travní – klas
dny
148
140
139
143
148
Padlí travní – list
dny
98,7
98,3
99,0
96,3
97,3
Poléhání před
sklizní
%
773
773
778
733
755
Vegetační doba
ks/m²
Doba do metání
Počet produktivních
stébel na 1m²
cm
107
100
100
107
105
Přezimování
Délka rostlin
g
40,7
34,5
37,0
46,3
37,3
HTZ
Septer
Venistar
Ilona
Torysa
Ilias
Braničnatka plevová –
klas
Významné hospodářské vlastnosti
Ozimá pšenice
SEPTER
Novinka!
Pěstování
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
• agrotechnika vychází z obecných zásad pěstování pšenice pro potravinářské účely
• v osevním postupu ji můžeme zařadit i po obilnině vzhledem k tomu, že má výborný zdravotní stav. Je nutné
ovšem dodržet zásady pěstování pšenice po obilnině, tzn. vzít v úvahu dostatečné zásobení živinami a možný
vyšší infekční tlak houbových chorob
• termín setí je dán agrotechnickou lhůtou pro danou výrobní oblast. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči vyzimování snese i pozdější setí.
• pro optimální hustotu porostu je doporučen výsevek 3,5-4,5 miliónu klíčivých semen na hektar v řepařské
a obilnářské výrobní oblasti a 4-4,5 miliónu klíčivých semen na hektar v kukuřičné a bramborářské výrobní
oblasti. Je vhodné výsevek upravit v závislosti na termínu setí. Všeobecně můžeme doporučit při ranějším setí
spodní hranici výsevku a při pozdějším setí horní hranici výsevku. V každém případě bychom měli vycházet
ze zkušeností v dané oblasti
• pro základní hnojení před setím použijeme fosforečná, draselná, případně hořečnatá hnojiva, dávku volíme
podle předpokládaného výnosu a obsahu přístupných živin v půdě
• hnojení dusíkem
– regenerační hnojení – co nejdříve na jaře, v růstové fázi 21–29 (odnožování),
dávka 60–70 kg N/ha
– je vhodné tuto dávku rozdělit – první část co nejdříve na jaře,
druhou část v období plného odnožování (růstová fáze 25)
– 1. produkční hnojení – ve fázi 30–32 (začátek sloupkování = 1. a 2. kolénko),
dávka 40–60 kg N/ha
– 2. produkční hnojení – ve fázi 37–39 (objevení a rozvinutí se posledního listu),
dávka 20–30 kg N/ha
– kvalitativní přihnojení – ve fázi 49–51 (začátek metání),
dávka 20–30 kg N/ha
• morforegulátor růstu lze použít podle stavu porostu v následujících případech:
– první dávku můžeme aplikovat pro podpoření odnožování v růstové fázi 21 (začátek odnožování)
– druhou dávku lze použít pro srovnání odnoží a zpevnění stébla v růstové fázi 30–31 (začátek sloupkování –
objevení se prvního kolénka); při dávkování neopomenout střední odolnost odrůdy vůči poléhání
• fungicidní ošetření – přestože odrůda Septer má výborný zdravotní stav, doporučujeme provést dvě fungicidní ošetření. Vždy je však nutné vzít v úvahu infekční tlak jednotlivých chorob a odolnost odrůdy k těmto chorobám.
– 1. aplikace – v růstové fázi 29–33 (konec odnožování a začátek sloupkování), ochrana proti chorobám pat
stébel, padlí travnímu, rzi a listovým skvrnitostem. Použijeme širokospektrální fungicid
– 2. aplikace – v růstové fázi 51 (začátek metání), k ochraně praporcového listu a klasu. Použijeme azolový
fungicid, který ochrání rostlinu po delší dobu.
Právně chráněná odrůda
Držitel šlechtitelských práv: Nickerson International Research SNC, Francie
Registrace: SR 2009
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Sazečská 8, 108 25 PRAHA 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262, e-mail: [email protected]
http://www.odrudynickerson.cz
Download

SEPTER - Limagrain Europe