NABÍDKA
OSIV
JARNÍCH
PLODIN
2015
ječmen pšenice
oves tritikale
kukuřice
slunečnice hořčice
vojtěška jetel
hrách
NABÍDKA
OSIV
JARNÍCH
PLODIN
2015
Vážení zákazníci,
ječmen jarní .........3
pšenice jarní ........ 6
oves setý ..............9
tritikale jarní ........9
kukuřice ............ 10
slunečnice ........ 20
hořčice bílá ....... 21
vojtěška setá .... 21
jetel ................... 21
hrách setý ......... 22
výživa................. 24
chtěl bych Vám velmi poděkovat za spolupráci
v roce minulém, který nebyl pro zemědělce a ani
osiváře vůbec jednoduchý, protože hlavně počasí
si dělalo co chtělo a způsobilo nemalé starosti.
Na začátku nového roku 2015 Vás čeká
spousta rozhodnutí. Budete se rozhodovat, jaké
vybrat odrůdy a hybridy, které by pomohly naplnit Vaše plány po stránce kvantity i kvality
rostlinné produkce.
Katalog osiv společnosti OSEVA, a. s. a celé
skupiny AGROFERT, který se Vám dostává do
rukou, přináší širokou nabídku plodin a odrůd.
Katalog obsahuje ucelenou a kvalitní nabídku
hybridů kukuřice, odrůd jarních ječmenů, pšenice, ovsa, tritikale, slunečnice, hořčice, hrachu,
pelušky, jetele a vojtěšky. Speciální část katalogu je věnována hybridům kukuřice, kde máme
vytvořeno vlastí portfolio hybridů určených pro
pěstování na zrno pod označením FERTCORN.
Jsou zde prozkoušené hybridy NK OCTET,
ES FLATO, OXXYGEN, které se vyznačují vysokým stabilním výnosem, nízkou sklizňovou
vlhkostí a velmi dobrou ekonomikou pěstování.
Dále jsou v kukuřičné části další silážní a zrnové hybridy zahraničních firem a nabídka hybridů kukuřice je každoročně velmi bohatá.
Jsem přesvědčen o tom, že si z široké nabídky jařin vyberete ty správné odrůdy a oceníte
u našich osiv vysokou kvalitu, špičkové ošetření mořidly, poradenství a včasnost a jistotu
dodávky na určený sklad. Všem zemědělcům
přeji šťastnou ruku při výběru té nejvhodnější
odrůdy, následně vysokou úrodu a velmi dobré
zpeněžení.
Závěrem Vám chci co nejsrdečněji popřát do
nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí a mnoho dobrých rozhodnutí ať již pracovních a nebo
osobních.
Ing
Ing. Ladislav Kulas
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
obilniny
ječmen jarní
Aktiv
Blaník
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda, rostliny
střední až vyšší,
• plastická, vysoce výnosná ve všech
oblastech,
• středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání a lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem, středně až méně odolná
proti rzi ječné,
• termín setí co nejdříve, výsevek
3,5–4, 5 dle oblasti, po obilnině
nebo při pozdním setí doporučeno
zvýšit o 0,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita, vhodná i pro
krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké.
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středního vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• vysoce výnosná zejména v kukuřičné, bramborářské a pícninářské
oblasti,
• odolná proti lámání stébla a porůstání zrna,
• méně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), středně odolná proti rzi ječné, méně odolná proti hnědým
skvrnitostem a rhynchosporiové
skvrnitosti,
• velmi dobrá odnoživost,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• termín setí co nejdříve, lze i po
obilnině, je však nutno zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• podíl předního zrna vysoký až velmi vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 49 g.
Azit
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná do všech
výrobních oblastí,
• velmi dobře odnožuje, odolnost
proti poléhání střední,
• středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně
odolná proti padlí travnímu,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno velké, HTZ 51 g.
způsob
p
využití
y
sladovnická
odrůda
nesladovnická
odrůda
Bojos
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• v kukuřičné oblasti poskytuje
vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské
a bramborářské oblasti vysoký,
• dobrá odnoživost, střední odolnost
proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), méně až středně odolná proti
rzi ječné a skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 49 g.
obilniny
ječmen jarní
ječmen jarní
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2010–2013)
Kategorie doporučení
odrůdy doporučené
Kangoo
Sebastian
Sunshine
Xanadu
Azit
Wiebke
Laudis 550*
Petrus*
Vendela*
Zhana*
Arthur*
Malz
slad. České
pivo
Bojos
České pivo
Blaník
neslad.
N
O
N
O
N
O
N
O
7,29
7,94
7,26
7,98
6,34
7,47
6,51
7,30
93
105
95
107
96
117
96
108
103
111
101
110
101
117
100
113
97
109
98
111
97
117
97
111
98
109
101
111
100
119
101
112
98
109
102
115
101
122
97
111
90
104
96
106
87
114
97
110
103
107
100
109
103
118
103
114
104
110
103
112
99
116
97
112
103
109
103
112
99
116
106
113
101
112
102
112
104
118
97
108
105
117
103
118
99
125
102
118
105
108
98
110
100
117
100
109
101
110
101
115
102
123
102
112
97
111
97
107
99
116
95
105
N
O
N
O
N
O
N
O
6,75
7,60
6,96
7,77
5,99
7,20
6,21
7,15
93
110
95
109
98
121
96
111
102
115
102
112
101
121
100
116
96
113
97
112
97
119
96
114
96
111
101
112
99
121
100
114
98
113
103
118
103
126
97
115
88
108
95
108
89
117
96
114
106
112
101
110
104
121
104
117
106
114
104
115
100
119
97
115
100
111
102
114
99
118
106
116
102
116
101
114
105
121
96
111
102
120
99
117
96
126
100
121
110
113
99
112
102
121
102
113
99
113
100
116
103
126
103
115
97
115
97
109
101
119
96
109
1
0
747
80
5,0
0
−1
808
76
5,2
0
0
767
74
5,1
71
116
872
66
6,0
−1
−1
800
74
5,5
−1
−3
805
72
4,3
0
0
839
73
5,3
−3
−3
785
75
6,2
−1
−2
857
73
5,6
−2
−3
808
73
5,2
−1
−2
818
73
4,9
−2
−3
790
73
4,1
0
−1
793
75
5,1
1
−2
802
74
4,8
8,9
6,4
4,3
5,7
6,8
6,7
8,9
6,3
5,8
4,5
7,4
6,7
3,9
6,3
5,4
5,0
7,5
5,2
5,5
6,3
5,8
5,5
7,1
5,7
6,8
6,9
5,5
5,5
6,7
6,5
8,7
5,3
4,8
5,7
7,3
6,3
5,2
7,3
6,1
5,7
7,1
6,2
8,7
6,0
5,4
4,9
7,1
6,8
8,9
5,9
5,7
5,4
7,3
5,7
9,0
6,6
5,3
4,6
7,2
5,7
6,7
7,2
4,5
4,2
7,0
6,0
9,0
4,3
6,3
4,3
7,6
6,8
6,1
6,6
5,1
5,2
7,2
5,3
5,4
6,1
5,5
5,6
7,4
5,8
49
96
49
96
49
96
47
95
50
97
47
96
51
97
51
97
46
95
52
96
48
94
54
97
50
96
47
96
11,0
11,2
10,8
10,4
11,0
11,0
-
-
11,0
11,1
10,5
10,8
10,7
11,0
82,1
36,0
40,3
364
81,1
82
311
3,34
2,88
3,8
2007
82,5
37,1
42,0
338
78,7
88
192
1,06
1,09
5,1
2005
82,3
40,0
42,7
430
82,7
93
154
1,20
1,17
6,7
2008
83,1
39,2
43,6
366
81,8
86
221
2,02
1,87
6,9
2005
82,8
44,2
48,1
422
82,9
96
54
1,20
1,33
8,4
2012
83,0
45,8
45,7
389
80,6
87
131
0,72
0,75
7,7
2006
-
-
-
-
2008
2012
82,5
37,9
41,8
310
81,0
88
179
1,51
1,51
6,4
2013
81,8
37,4
40,8
405
81,8
85
234
1,28
1,40
4,2
2013
80,8
34,5
41,6
359
81,7
92
124
1,78
1,51
3,3
2013
82,8
43,1
41,7
265
81,4
85
260
1,01
1,03
6,1
2013
82,0
37,4
43,1
301
81,1
86
215
1,73
1,71
4,9
2013
83,1
37,8
41,5
298
80,7
85
272
0,80
1,14
5,8
2002
%
Oblast řepařská
Oblast obilnářská
Oblast bramborářská
Výnos předního zrna (nad 2,5 mm):
Oblast kukuřičná
sladovnické
Průměr standardních
odrůd v t/ha
Výnos zrna v oblasti:
Oblast kukuřičná
r. 2012
–2013
předběžně doporučené
Varianta pěstování
České pivo
Jednotka
4
%
Oblast řepařská
Oblast obilnářská
Oblast bramborářská
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
ks/m2
Počet produktivních stébel na m2
Délka rostlin
cm
Odolnost proti poléhání
9–1
Odolnost proti chorobám
9–1
Padlí travní
Rez ječná
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Fuzária v klase
Nespecifické skvrnitosti
Kvalita zrna:
Hmotnost tisíce zrn
g
Podíl předního zrna
%
Technologická hodnota zrna:
Obsah dusíkatých látek v sušině
%
Technologická hodnota sladu:
Extrakt v sušině
%
Relativní extrakt při 45 °C
%
Kolbachovo číslo
%
Diastatická mohutnost
j WK
Dosažitelný stupeň prokvašení
%
Friabilita
%
Obsah β-glukanů ve sladině
mg/l
Zákal sladiny (90°)
Zákal sladiny (15°)
Sladovnická jakost
9–1
Rok registrace
(*) menší počet dat – nová odrůda
Výnosy zrna a předního zrna v kukuřičné oblasti jsou pouze z let 2010–2011 a 2013.
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Kangoo a Azit)
v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti.
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou, nejjakostnější,
1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou, bez sladovnické jakosti.
Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský –
Sladařský ústav Brno.
České pivo (ČP) – Odrůdy doporučené VÚPS pro výrobu piva s chráněným
zeměpisným označením „České pivo“
(-) u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje.
Zdroj: ÚKZÚZ, 2014
5
Gladys
Olympic
Laudis 550
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• dosahuje velmi vysokých výnosů
ve všech oblastech v neošetřené
i ošetřené variantě,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), odolná proti rzi ječné, středně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti,
• sladovnická kvalita,
• vysoký výnos a pěstování s nízkými
vstupy umožňuje ekonomicky výhodné pěstování pro krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• vysoká HTZ.
• udržovatel: SERASEM, Francie,
• registrace v ČR: 2013,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího až
středního vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• velmi vysoých výnosů dosahuje
zejména v řepařské a obilnářské
oblasti,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu na
listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné
a komplexu hnědých skvrnitostí,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké.
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR,
• registrace v ČR: 2013
• právně chráněná odrůda
• polopozdní sladovnická odrůda
středního vzrůstu,
• velmi dobře odnožující,
• středně odolná proti poléhání a lámání stébla,
• stabilně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti padlí travnímu na
listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné
a komplexu hnědých skvrnitostí,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• doporučeno setí brzy na jaře,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, hloubka
setí 2–4cm,
• ošetření morforegulátory stačí
v nižší dávce,
• zrno středně velké, podíl předního
zrna vysoký.
Kangoo
Grace
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• nesladovnická středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké,
• v neošetřené i ošetřené variantě
dosahuje vysokých výnosů v KVO
a velmi vysokých výnosů ve všech
ostatních oblastech,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná až odolná proti lámání stébla,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu na listu,
rzi ječné, hnědým skvrnitostem
a rhynchosporiové skvrnitosti,
• odrůda vhodná pro všechny oblasti
pěstování, včetně vyšších poloh,
• doporučen nižší výsevek v rámci
rozpětí pro danou oblast,
• nadprůměrný podíl předního zrna,
• zrno velké, HTZ 49 g.
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké,
• výnosná ve všech oblastech,
• středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Ml 1-B-53), středně odolná proti
rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem a rzi ječné,
• termín setí co nejdříve, výsevek
3,5–4, 5 dle oblasti, po obilnině
nebo při pozdním setí doporučeno
zvýšit o 0,5 MKS/ha,
• výběrová sladovnická kvalita,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno střední, HTZ 49 g.
Malz
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu, vhodná do všech oblastí
pěstování sladovnického ječmene,
• nadprůměrný výnos zrna ve všech
oblastech,
• zdravotní stav dobrý, vykazuje
střední odolnost vůči chorobám,
• dobrá odolnost vůči poléhání,
velmi dobrá odolnost vůči lámání
stébla,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, podíl
předního zrna vysoký,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• zrno malé, HTZ 47 g.
6
obilniny
ječmen jarní
pšenice jarní
Marthe
Vendela
Astrid
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2008
• právně chráněná odrůda
• středně raná odrůda, rostliny
středně vysoké,
• vysoký výnos zrna, výběrová sladovnická jakost,
• rostliny středně odolné proti poléhání a lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu na
listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné,
méně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí,
• dobře zvládá přísušky a lehčí půdy,
• doporučený výsevek 2,8–3,9 MKS
podle termínu a výrobní oblasti,
• tolerantní k opožděným výsevkům,
• výnos předního zrna velmi vysoký,
• zrno středně velké.
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• sladovnická středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké,
• velmi vysokých výnosů dosahuje
ve všech oblastech pěstování ječmene,
• tolerantní k různým půdně-klimatickým podmínkám,
• odolná k přísuškům,
• odolná proti poléhání a lámání
stébla,
• odolná proti rzi ječné, středně
odolná proti padlí travnímu na
listu a rhynchosporiové skvrnitosti,
méně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí,
• možno vysévat po obilnině,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• zrno středně velké, podíl předního
zrna střední až vysoký.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda s pekařskou kvalitou,
• rostliny středně vysoké,
• středně odnožující rostliny,
• středně odolná proti poléhání,
• středně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě i ošetřené variantě
pěstování,
• odolná proti porůstání,
• středně odolná proti padlí travnímu, braničnatkám v klasu, rzi pšeničné, méně odolná proti listovým
skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• střední potřeba morforegulátoru
hlavně v intenzivních podmínkách,
• hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.
• pekařská jakost E ,
• zrno středně velké.
Sebastian
• udržovatel: Sejet Planteforædling,
Dánsko,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
vysoce výnosná ve všech oblastech,
• odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující,
• středně odolná proti komplexu
hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně
odolná vůči padlí travnímu,
• výsevek 3–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál
převyšuje většinu krmných odrůd,
zrno má optimální obsah bílkovin,
podíl předního zrna střední až
vysoký,
• zrno malé, HTZ 47 g.
Wiebke
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• nesladovnická raná odrůda,
• nejvyšších výnosů dosahuje
v neošetřené variantě pěstování
v kukuřičné, řepařské a obilnářské
výrobní oblasti,
• rostliny středně vysoké, s rychlým
počátečním růstem,
• střední odnožovací schopnost,
• odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání
stébla,
• odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti
napadení rzí ječnou, komplexem
hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí,
• velmi dobrá odolnost proti napadení fuzariím,
• lze vysévat na lehčích až písčitých
půdách a pozemcích trpících v závěru vegetace nedostatkem vláhy,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno velké, HTZ 51 g.
Dafne
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná pekařská odrůda,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
• vysoce výnosná ve všech oblastech pěstování, v ošetřené i neošetřené variantě,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odnožující rostliny,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
rzi plevové, středně odolná proti
většině chorob pšenice,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• potřeba morforegulátoru střední,
• pekařská jakost A ,
• středně velké zrno s vysokým obsahem bílkovin, vysokou hodnotou
Zelenyho testu, vysokou objemovou hmotností a stabilním číslem
poklesu.
7
Epos
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná přesívková pšenice –
kříženec jarní a ozimé pšenice,
• vhodná do všech oblastí,
• dobře odnožuje, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání,
• odolná proti braničnatkám na listu,
rzi pšeničné a fuzariózám klasů,
středně odolná proti padlí travnímu,
• setí – brzy na jaře, při podzimním
setí začít koncem října (po 25. 10.),
• výsevek na jaře 4,5–5,5 MKS/ha,
na podzim 4–4,5 MKS/ha,
• pekařská jakost E .
Granny
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda středního
vzrůstu vhodná do všech oblastí,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě, středně výnosná v neošetřené
variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
porůstání, středně odolná proti
poléhání,
• odolná proti běloklasosti a braničnatkám v klasu, středně odolná
proti padlí travnímu v klasu, listovým skvrnitostem, fuzariózám klasů, rzi pšeničné, plevové a travní,
méně odolná proti padlí travnímu
na listu,
• termín setí – co nejdříve na jaře,
snáší setí do chladnější a vlhčí
půdy,
• výsevek 4–5 MKS/ha, na horších půdách doporučeno zvýšení
o 10 %, pro podsevy snížení výsevku o 30 %,
• doporučeno kvalitní dusíkaté hnojení a použití morforegulátorů,
• pekařská jakost B ,
• zrno středně velké.
Izzy
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná jakostní pekařská odrůda,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
• vysoce výnosná v neošetřené
i ošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující rostliny,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na listu
i v klasu, odolná proti rzi plevové,
středně odolná proti braničnatce
v klasu a listovým skvrnitostem,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• tolerantní k obilní předplodině,
• doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1–1,5 l/ha zejména
v intenzivních podmínkách,
• při silném infekčním tlaku doporučeno ošetření proti listovým chorobám a chorobám klasu,
• pekařská jakost A (všechny parametry, kromě hodnoty Zelenyho
testu, na úrovni jakostní třídy E),
• zrno středně velké.
KWS Chamsin
• udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná pekařská odrůda,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• rostliny středně vysoké,
• středně až méně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu, braničnatce plevové v klasu, rzi pšeničné,
méně odolná proti listovým skvrnitostem,
• doporučeno setí v první polovině
agrotechnického termínu,
• hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká,
• pekařská jakost A ,
• zrno velké, HTZ 42 g.
KWS Scirocco
• udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• raná až poloraná pekařská odrůda,
• výnos zrna v neošetřené i ošetřené
variantě pěstování vysoký,
• rostliny středně vysoké, středně až
silně odnožující,
• výnos je tvořen počtem odnoží
v kombinaci s velmi vysokou HTZ,
• středně odolná až odolná proti
poléhání,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti listovým
skvrnitostem,
• pekařská jakost E ,
• zrno velmi velké, HTZ 48 g.
Sensas
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: SERASEM, Francie,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda nižšího
vzrůstu,
• vysoce výnosná ve všech výrobních
oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti porůstání zrna v klasu,
• dobrý zdravotní stav, doporučeno
preventivní ošetření proti rzi pšeničné,
• vhodná i pro velmi časné jarní setí,
• výsevek 3,7–5 MKS/ha podle
termínu,
• doporučeno setí po lepší předplodině,
• ošetření morforegulátorem není
nutné, případně jen v nižších dávkách,
• pekařská jakost E ,
• zrno velké, HTZ vysoká.
obilniny
pšenice jarní
Seance
Tercie
Vánek
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního až
nižšího vzrůstu vhodná do všech
oblastí,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu i v klasu, středně odolná proti
listovým skvrnitostem, braničnatce
plevové a rzi pšeničné, středně až
méně odolná proti rzi travní,
• termín setí – co nejranější,
• výsevek 3,5–6 MKS/ha podle
termínu,
• doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1–1,5 l/ha,
• vysoká objemová hmotnost a číslo
poklesu,
• pekařská jakost B ,
• zrno střední, HTZ 40 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná potravinářská odrůda nízkého vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu i v klasu, středně odolná proti
ostatním chorobám,
• doporučen co nejranější termín
setí, výsevek 3,5–6 MKS/ha,
• ošetření morforegulátorem není
nutné,
• pekařská jakost A ,
• zrno malé, HTZ 37 g.
• udržovatel: KWS Lochow GMBH, SRN,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda středního až
vyššího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odnožující,
• méně odolná vůči rzi travní a plevové, proti ostatním chorobám
středně odolná,
• vysoká objemová hmotnost,
• vysoký obsah dusíkatých látek,
• pekařská jakost E ,
• zrno velmi velké, HTZ 46 g.
B
B
Alondra
B
Quintus*
A
Seance
A
Septima
A
Tercie
A
Izzy
A
Dafne
A
KWS Akvilon*
A
KWS Chamsin
E
Anabel*
E
SW Kadrilj
Kvalita zrna:
Sedimentační test Zeleny (ml)
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
Číslo poklesu (s)
Objemová hmotnost (g/l)
Tvrdost – PSI (%)
Obsah škrobu v sušině (%)
Alveograf W deformační energie (10-4 J)
Alveograf P/L poměrové číslo
Hmotnost tisíce zrn (g)
Množitelské plochy 2013 (E + C1; %)
Rok registrace
E
Vánek
Výnos zrna (%)
7,66
neošetřená varianta (N)
8,46
ošetřená varianta (O)
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
Délka rostlin (cm)
Odolnost proti poléhání (9–1)
Počet produktivních stébel na m2
Odolnost proti chorobám (9–1):
Padlí travní na listu
Padlí travní v klasu
Listové skvrnitosti
Braničnatka plevová v klasu
Rez pšeničná
Běloklasost
Fuzariózy klasů – polní hodnocení
Rez plevová – testy x
Rez travní – testy x
E
KWS Scirocco
pekařská jakost
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2010–2013)
Astrid
pšenice jarní
Průměr standardních
odrůd v t/ha
8
87
99
89
96
86
96
85
94
92
101
90
101
92
100
88
98
87
98
88
97
88
96
93
103
93
101
92
101
3
1
94
6
581
−1
−2
96
6
595
0
0
97
6
570
0
−1
94
7
638
−1
0
86
6
656
−1
1
90
7
574
2
1
93
6
539
0
0
97
5,5
595
0
−1
99
5
596
0
0
79
7
596
0
0
81
7
571
−2
0
88
6
572
3
1
90
6
592
−2
0
83
6
592
5
7
6
7
6
7
7
9
6
5
6
5
7
5
7
7
7
2
4
5
6
7
4
7
7
5,5
2
5
5
6
6,5
7
7
7
7,5
2,5
7,5
8
5
7
6
6
7
8
6,5
4
6
5,5
7
5
7
7
5,5
2
8
8
6
7
7
8
7
9
8
5
6
5
6
5
7
7
8,5
4,5
6
8
5
6,5
4
7
7
8,5
4,5
7
8
5
6
5
7
6,5
8,5
5,5
6
6
5
6
7
7
7
9
8,5
7,5
8,5
5
7
6
6
7,5
9
7
6
6
6
7,5
8
8
8
9
6,5
7,5
8
5
7
6
7
6
9
6,5
54
13,7
342
781
14
67
249
1,0
39
9
2012
62
14,2
281
785
14
66
328
1,1
48
8
2011
61
13,7
281
816
11
67
336
1,8
46
9
2004
55
13,7
285
773
15
67
219
0,8
42
11
2006
51
13,1
330
792
14
68
269
1,5
38
2014
58
13,5
310
807
12
67
333
1,8
42
3
2012
53
13,7
284
798
14
67
242
1,1
41
2014
43
13,1
260
778
16
68
176
0,9
39
7
2011
45
13,3
284
762
15
67
204
0,8
40
3
2011
52
13,3
323
786
14
67
282
1,3
37
10
2008
59
13,7
348
791
14
67
264
1,6
37
2
2008
47
12,6
300
783
14
68
204
1,8
40
2
2008
50
13,3
265
772
11
67
205
1,7
43
2014
46
12,6
302
785
14
69
185
1,9
40
2013
Pekařská jakost: E – elitní, A – kvalitní, B – chlebová, C – nevhodná pro pekařské využití;
* Menší počet dat – nová odrůda
x testy: Mgr. Alena Hanzalová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Seance, KWS Chamsin, KWS Scirocco v ošetřené variantě (8,46 t/ha).
Zdroj: ÚKZÚZ, 2014
9
oves setý
oves nahý
tritikale jarní
Atego
Saul
Somtri
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná pluchatá žlutozrnná odrůda nízkého vzrůstu,
• vhodná do všech oblastí pěstování
ovsa,
• dosahuje vysokých výnosů,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti rzi travní, rzi
ovesné a padlí travnímu, méně
odolná proti listovým skvrnitostem,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• doporučený výsevek 4 MKS/ha
v OVO, 5 MKS/ha v BVO,
• zrno malé.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• středně pozdní až pozdní bezpluchá odrůda středního vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná pro ŘVO,
OVO a lepší BVO,
• odolná proti poléhání,
• má dobrý zdravotní stav, odolná
vůči háďátku ovesnému, méně
odolná proti padlí travnímu,
• vhodná pro potravinářské účely
i pro krmení monogastrických zvířat,
• výsevek v lepších oblastech
4–4,5 MKS/ha, v bramborářské
oblasti 5 MKS/ha,
• zrno středně velké.
•
Obelisk
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního vzrůstu
se žlutou barvou pluchy,
• vhodná pro potravinářské i krmné
účely,
• středně až vysoce výnosná,
• méně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na listu
a rzi ovesné, středně odolná proti
komplexu listových skvrnitostí,
• nenáročná na předplodinu,
• podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká,
• výtěžnost ovesné rýže vysoká,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• zrno středně velké.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR,
SRN,
• polopozdní vysoce výnosná odrůda
vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti septoriózám a rzi
pšeničné,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha,
• doporučeno včasné setí,
• zrno velké.
10 obilniny
kukuřice FERTCORN
hybrid LG
hybrid SYNGENTA
hybrid EURALIS
Lindsey
NK Octet
ES Flato
FAO Z270 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: mezityp
FAO Z300 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
FAO Z320 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
• středně raný výnosný a plastický
zrnový hybrid,
• vhodný k pěstování na zrno a vlhké
zrno v řepařské výrobní oblasti, pro
první sklizně v kukuřičné výrobní
oblasti,
• vysoké rostliny s tenkými listy,
• nízko nasazené dlouhé vyrovnané
palice se 14–16 řadami, vždy dobře dopylené, během zrání s odkloněnými listeny,
• rychlý start do vegetace,
• poskytuje vyrovnané vysoké výnosy
v každém ročníku,
• částečný stay green efekt,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna
díky odkloněným listenům,
• odolný vůči stresu, výnosný i na
lehkých půdách,
• střední obsah škrobu v zrně,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–80 000 rostlin/ha.
• středně raný výnosný hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti,
• výnos suché hmoty v poloprovozních pokusech dosahoval průměrné hodnoty 22 t/ha,
• rostliny jsou kompaktní, vysoké,
s pevným stonkem a vynikajícím
kořenovým systémem, zaručující
vysokou stabilitu, nenáchylné na
zavíječe kukuřičného, s velmi nízkým procentem předsklizňového
odumírání rostlin,
• klasy s 18 řadami zrn jsou vyrovnané a mohutné, jde o tzv.
flexibilní klasy, kdy zrna neuzavírají
špičku klasu,
• hybrid s vysokou výtěžností metanu, vhodný k výrobě hmoty pro
bioplynové stanice,
• velmi dobře uvolňuje vodu při dozrávání, dosahované vlhkosti jsou
na úrovni ranějších materiálů,
• při výsevu není nutno zahušťovat
porost, palice dokážou částečně
vykompenzovat hustotu,
• výnos je tvořen velikostí palice,
• nevyžaduje speciální agrotechniku,
na intenzifikační faktory však reaguje zvýšením výnosu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–80 000 rostlin/ha,
na siláž 80–85 000 rostlin/ha.
• středně pozdní zrnový hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné oblasti,
• odolný proti suchu, využitelný pro
všechna půdní stanoviště,
• rychlý počáteční vývoj,
• rostliny nízkého vzrůstu,
• poskytuje velmi vysoký výnos zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• nízká sklizňová vlhkost,
• odolný k poléhání před sklizní,
• odolný proti chladu,
• odolný k fusariu a HTR,
• mírný stay green efekt,
• vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
• dobře opylená palice, 16 řad, 28
zrn v řadě,
• HTZ středně vysoká 340 g,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha.
Lindsey
NK Octet
ES Flato
Poloprovozní pokusy 2014
Poloprovozní pokusy 2009–2012
Poloprovozní pokusy 2014
Ostrožská Lhota | výnos zrna t/ha (14 %)
21 lokalit | výnos zrna t/ha (14 %)
6 lokalit | výnos zrna t/ha (14 %)
15
15
5
10,89
Lindsey
10
Lindsey
10
9,98
5
průměr pokusu
NK Octet
+ 1,18
NK Octet
průměr pokusu
Švábenice (VY)
15,38
Moravany (PU)
11,53
Unčovice (OL)
14,43
Morkovice (KM)
13,74
Mikulov (BV)
13,12
Břest (KM)
15,44
11
kukuřice | exkluzivně v nabídce OSEVA
hybrid R.A.G.T.
hybrid LG
hybrid DSP
Oxxygen
Alduna
Ceresia
FAO S250/Z250
• zrnový hybrid s možností využití na
siláž,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• mohutné dobře olistěné rostliny se
středně vysokým nasazením palic,
• intenzivní hybrid do dobrých půd
s vysokým výnosem zrna a silážní
hmoty s vysokým podílem škrobu,
vhodný také na vlhké zrno a LKS,
• rychlý nástup do vegetace,
• výrazný stay green efekt,
• pozitivní reakce na intenzivní agrotechniku,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
FAO S240/Z240
• hybrid určený k pěstování na siláž
ve výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
palice nasazeny středně vysoko,
• vysoký výnos suché i zelené hmoty,
• špičková ekonomika,
• středně vysoký až vysoký obsah
škrobu, vynikající stravitelnost,
• rychlý počáteční růst,
• dobrá odolnost k poléhání,
• výborná odolnost vůči chladu potvrzená v r. 2013,
• dobrý stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost proti napadení
Helmintosporiózou,
• optimální hustota porostu při sklizni:
ŘVO a OVO – 85 000 rostlin/ha,
teplá BVO – 90 000 rostlin/ha.
FAO Z330 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
• středně raný dvouliniový hybrid,
• vhodný k pěstování v teplé řepařské a kukuřičné oblasti,
• poskytuje velmi vysoké výnosy
zrna,
• středně vysoká rostlina s klasickým postavením listů,
• klasy s vysokým počtem řad zrn,
• rovnoměrně dozrávající,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• odolnost k poléhání a lámání
stonku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 65–75 000 rostlin/ha.
hybrid EURALIS
Astoria
FAO S250/Z250
• hybrid k využití na zrno i siláž,
• vhodný i k pěstování na LKS a CCM,
• rostliny střední výšky se vzpřímenými
listy a vyrovnaným nasazením palic,
• plastický a stabilní hybrid s výbornou ekonomikou pěstování,
• vynikající zrnový potenciál,
• nízké sklizňové vlhkosti,
• vysokoenergetická siláž,
• velmi dobré opylení,
• rychlý počáteční vývoj,
• lehký stay green efekt,
• odolný přísuškům,
• velmi dobrý zdravotní stav.
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 80 000 rostlin/ha,
na siláž 85–90 000 rostlin/ha.
Oxxygen
Poloprovozní pokusy 2014
5 lokalit | výnos zrna t/ha (14 %)
15
13,20
11,72
5
Oxxygen
10
Oxxygen
průměr pokusu
přednostní využití
zrno
siláž
bioplyn
12 obilniny
kukuřice
hybridy LG
LG 30.220
LG 30.275
LG 32.16
FAO 220
LG Animal Nutrition
• všestranný univerzální hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina středního vzrůstu se středním nasazením palic, vynikající
stay green,
• výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno, siláž, LKS i vlhké zrno,
• vysoká energetická hodnota sklizené sil. hmoty, vyšší obsah škrobu,
• vysoká stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace a výborná
suchovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
FAO 280
LG Animal Nutrition
• špičkový silážní hybrid,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO,
• rostlina vyššího vzrůstu s širokými
listy a středním nasazením velkých
palic,
• nadprůměrné výnosy velmi kvalitní
silážní hmoty,
• vysoká energetická hodnota siláže
díky vysokému podílu zrna a špičkové stravitelnosti vlákniny,
• rychlý nástup do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
FAO 220
• raný silážní obr k pěstování na
bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty,
• vysoký podíl palic a zrna, velmi
dlouhý stay green,
• vynikající odolnost poléhání,
• velmi rychlý počáteční růst,
• pevné stéblo, výborná odolnost
poléhání,
• plastický s velmi dobrým zdravotním stavem,
• optimální hustota porostu při
sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
LG 30.248
FAO 240
LG Animal Nutrition
• raný silážní hybrid s rekordními
výnosy siláže do intenzivních podmínek hospodaření,
• oblast pěstování: BVO, OVO, okrajově ŘVO,
• využitelný pro výrobu bioplynu,
• vysoké rostliny se vzpřímenými listy a dobře ozrněnými palicemi,
• silážní hmota vyniká stravitelností vlákniny a vysokým obsahem
škrobu,
• vysoká suchovzdornost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
LG 30.311
FAO 320
LG Animal Nutrition
• špičkový silážní hybrid,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• rostliny vysoké, silně olistěné s velkými středně vysoko nasazenými
palicemi s vysokým stay green
efektem,
• velmi vysoký výnos kvalitní silážní
hmoty s ojedinělou krmivářskou
kvalitou,
• rekordní stravitelnost vlákniny a vysoký podíl zrna typu mezityp s vyšším podílem by-pass škrobu,
• středně rychlý nástup do vegetace,
• výborná suchovzdornost,
• výborný zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
LG 30.260
FAO 260
LG Animal Nutrition
• výnosný silážní hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• robustní, středně vysoká až vyšší
rostlina, velké, vždy dopylené palice,
• výborný stay green,
• vysoké výnosy silážní hmoty s vynikající krmivářskou hodnotou, s vysokým obsahem škrobu a vysokou
stravitelností vlákniny,
• rychlý nástup do vegetace,
• velmi dobrá suchovzdornost,
• výborný zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
Shannon
FAO 390
LG Animal Nutrition
• pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vhodný k pěstování v KVO,
• vysoké rostliny odolné suchu,
• vysoká energetická hodnota silážní
hmoty s vysokým obsahem škrobu,
• využitelný pro výrobu bioplynu,
• dobře reaguje na vyšší intenzitu
pěstování,
• rychlý počáteční růst,
• silný stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–85 000 rostlin/ha.
LG 30.215
FAO 230
• velmi raný zrnový hybrid nižšího
vzrůstu s krátkými internodii,
• rekordní výnosy suchého zrna
a vyšší výnosy suché hmoty pro
BPS,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna
v době dozrávání,
• vhodný do intenzivních pěstitelských podmínek,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
LG 32.58
FAO 260
• výkonný hybrid na zrno s vysokým
výnosovým potenciálem,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• rychlé uvolňování vody ze zrna
v době dozrávání,
• nadprůměrně plastický hybrid
vhodný i do horších podmínek,
• vyniká meziročníkovou stabilitou,
• vhodný především ke sklizni zrna
a technologické siláže,
• robustní, vysoké dobře olistěné
rostliny,
• vysoká odolnost k chladu, výborný
zdravotní stav až do závěru vegetace,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
LG 30.315
FAO 300
• středně raný zrnový hybrid nižšího
vzrůstu,
• oblasti pěstování: okrajově OVO,
ŘVO, KVO,
• vysoká odolnost přísušku,
• dobře reaguje na vyšší intenzitu
pěstování,
• maximum asimilátů ukládá do zrna
na úkor zbytku rostliny,
• v době zralosti zrna rychle ztrácí
vlhkost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
LG 30.369
FAO 370
• výnosný, plastický zrnový hybrid pro
závěr sklizně,
• oblast pěstování: KVO,
• špičkově uvolňuje vodu ze zrna (zub),
• hybrid středního vzrůstu s vyrovnaným nasazením palic ve střední
výšce,
• výkonný v intenzivní agrotechnice na
dobrých i lehčích půdách,
• vynikající výkon i v suchých podmínkách,
• bezproblémový start do vegetace,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• výborný zdravotní stav, odolnost poléhání, vynikající stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
14 obilniny
kukuřice
hybridy MONSANTO (DEKALB)
DKC 3307
DKC 5815
DKC 3511
FAO 240
• velmi raný silážní hybrid,
• vysoké mohutné rostliny,
• dobrý počáteční růst,
• vyniká vysokou úrovní stravitelnosti vlákniny,
• vysoký výnos škrobu z hektaru,
• hybrid vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
90–95 000 rostlin/ha.
FAO 320
• středně pozdní bioplynový hybrid,
• velmi vysoké rostliny s hustě olistěným stonkem a mohutnou palicí,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty
s vysokou výtěžností metanu,
• chladuvzdorný při vzcházení a jarním vývoji,
• výborný zdravotní stav, odolný vůči
spále kukuřičné,
• oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni
na bioplyn 80–85 000 rostlin/ha.
FAO Z300–310
• středně raný zrnový hybrid,
• vysoký podíl palic na rostlině, vysoký obsah škrobu,
• špičkový výnos zrna i za méně příznivých podmínek, bez mimořádných nároků na stanoviště,
• hybrid s výbornou ekonomikou,
• výborná odolnost proti suchu,
• velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna v procesu dozrávání,
• středně odolný k listovým chorobám,
• oblast pěstování: KVO a ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 zrn/ha.
DKC 3507
FAO 260
• vysoké, dobře olistěné rostliny,
• velmi vysoký výnos zelené hmoty,
• vysoký podíl palic v celkové hmotě,
• lze využít i k pěstování na zrno
(CCM, LKS),
• tvrdší zrno zajišťuje pozvolnou stravitelnost škrobu v bachoru,
• hybrid snižující potřebu doplňkových krmných směsí,
• rovnoměrně dozrávající,
• odolný proti chladu i suchu,
• výborný zdravotní stav,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, okrajově teplá BVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–90 000 rostlin/ha.
DKC 3523
FAO 270–280
• středně raný hybrid využitelný pro
bioplyn i siláž,
• vysoké, hustě olistěné rostliny,
• výnos sušiny je tvořen především
výnosem hmoty ze zbytků rostliny,
• rychlý počáteční růst,
• rychle dozrávající zbytek rostliny,
• v raných fázích vykazuje vynikající
chladuvzdornost,
• tolerantní vůči spále kukuřičné,
• oblast pěstování: ŘVO a teplá OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na bioplyn 90–95 000 rostlin/ha,
na siláž: 85–90 000 rostlin/ha.
DKC 5542
FAO 350
• středně pozdní bioplynový hybrid,
• velmi vysoké mohutné rostliny
zajišťují extrémně vysoký výnos
hmoty,
• odolný vůči suchu i chladu,
• výnos sušiny z hektaru na úrovni
27 t,
• vysoká výtěžnost metanu z hektaru,
• rychle dozrávající zbytek rostliny,
• silný kořenový systém, pevné
stéblo,
• oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na bioplyn 80–82 000 rostlin/ha.
DKC 3623
FAO Z280
• zrnový hybrid vysokého vzrůstu,
• vysoce adaptabilitní k různým půdním podmínkám,
• odolný vůči přísuškům,
• odolný proti chladu,
• velmi časné synchronizované kvetení zaručuje dokonalé opylení,
• rychle dozrávající hybrid,
• oblast pěstování: KVO, ŘVO i OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–55 000 rostlin/ha.
DKC 4590
FAO Z340
• vyšlechtěn pro nejvyšší výnosy zrna,
• geneticky synchronizované kvetení
zaručuje dokonalé opylení a tvorbu
plnohodnotných palic,
• houževnatý hybrid do suchých
podmínek,
• díky struktuře zrna výborné uvolňování vody v průběhu dozrávání,
• oblast pěstování: KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
15
hybridy PIONEER
P7529
P9027
P9578
FAO S230/Z220
• velmi raný silážní hybrid s případným využitím na zrno,
• mohutné bohatě olistěné rostliny,
• dobrý počáteční růst,
• oblast pěstování: BVO,
• doporučeno umístění na teplejší
pozemky,
• hybrid vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
90–95 000 rostlin/ha.
FAO S290/Z280
• pozdnější varianta hybridu
PR39F58,
• využitelný na siláž i na zrno,
• vysoký výnos kvalitní silážní hmoty,
• vysoký obsah škrobu,
• rychlý počáteční růst,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 75–85 000 rostlin/ha,
na zrno 70–80 000 rostlin/ha.
FAO S350/Z350
• středně pozdní zrnový hybrid vhodný i pro pěstování na siláž a výrobu
bioplynu,
• vynikající výnos zrna,
• velmi rychlé uvolňování vody ze
zrna,
• velmi dobrá pevnost kořenů
a stonků,
• odolný vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 75–80 000 rostlin/ha,
na zrno 70–75 000 rostlin/ha.
P8000
FAO S240/Z230
• raný hybrid využitelný na siláž i zrno,
• vysoké výnosy zrna a silážní hmoty,
• siláže s vysokým obsahem škrobu
a dobrou stravitelností,
• zrno rychle uvolňuje vodu,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–90 000 rostlin/ha.
P8134
FAO S250/Z240
• raný hybrid využitelný na zrno i siláž,
• vynikající výnosy zrna,
• středně vysoké výnosy siláže s vysokým obsahem zrna a dobrou
stravitelností,
• zrno rychle uvolňuje vodu,
• vhodný pro řepařskou oblast s přechodem do bramborářské,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–85 000 rostlin/ha,
na siláž 80–90 000 rostlin/ha.
P7902
FAO S260
• silážní hybrid raného sortimentu,
• mohutné vysoké rostliny,
• vysoké výnosy silážní hmoty,
• vysoká produkce energie z hektaru,
• vhodný i pro výrobu bioplynu,
• vhodný do okrajové řepařské
a bramborářské oblasti,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–90 000 rostlin/ha.
PR39F58
FAO S270/Z260
• hybrid využitelný na siláž i na zrno,
• vysoký výnos zrna,
• kvalitní silážní hmota – vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–85 000 rostlin/ha.
P9400
FAO Z300
• výhradně zrnový hybrid,
• vysoké výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• meziroční výnosová stabilita,
• odolnost vůči přísuškům,
• vhodný do teplé ŘVO a KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
P9241
FAO S320/Z310
• suchovzdorný hybrid využitelný na
zrno i siláž,
• vysoké a stabilní výnosy zrna i kvalitní siláže,
• vhodný i pro výrobu bioplynu,
• díky technologii Optimum®
AQUAmax® rostliny lépe odolávají
stresu ze sucha,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha.
P9721
FAO Z360
• středně pozdní zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna, v pokusech
překonává hybridy P9578 a P9494,
• uvolňování vody ze zrna je oproti
zmíněným hybridům pozvolnější,
• odolný vůči přísuškům,
• střední výška nasazení palic,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
PR37N01
FAO S370/Z370
• vysoce výkonný zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• rostlina s pevným stonkem a silnými kořeny,
• meziročníková výnosová stabilita,
• odolný vůči přísuškům,
• dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
16 obilniny
kukuřice
hybridy EURALIS (AGROFINAL)
hybridy SYNGENTA
ES Eurojet
ES Yeti
SY Kairo
FAO S220/Z210
• velmi raný univerzální hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• vysoký výnos zrna i kvalitní siláže,
• robustní rostliny se vzpřímenými
listy,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
FAO S290
• středně raný bioplynový a silážní
hybrid vhodný do všech podmínek,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• rychlý počáteční růst,
• odolný proti chladu i suchu,
• rostliny vysoké, robustní, bohatě
olistěné,
• odolný proti poléhání,
• stay green efekt,
• dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
FAO S240
• raný hybrid, určený k výrobě vysoce kvalitní silážní hmoty pro výživu
dojnic a vysokou produkci bioplynu
pro BPS,
• oblast pěstování: ŘVO, BVO, OVO,
• průměrná výška rostlin 277 cm,
• velmi nízké předsklizňové odumírání,
• střední stay green efekt,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
ES Tarock
FAO S250/Z240
• raný silážní hybrid s velmi vysokou
výkonností a špičkovou kvalitou,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vysoce plastický,
• bohatě olistěné rostliny,
• výnos siláže velmi vysoký,
• vynikající stravitelnost,
• doporučen zejména pro vysokoužitkové chovy,
• stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
ES Cockpit
FAO S260/Z250
• raný univerzální hybrid s velmi
vysokou výkonností a výbornou
plasticitou,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO,
• vysoký výnos zrna i kvalitní siláže,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu,
• stay green efekt,
• doporučen pro vyšší intenzitu pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
ES Newmilk
FAO S250/Z250
• vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn),
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• vysoký výnos zrna,
• výnos siláže velmi vysoký,
• stay green efekt,
• odolnost proti suchu velmi dobrá,
proti chladu výborná,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ES Capone
FAO S300/Z300
• raný hybrid využitelný především
na zrno,
• vysoké výnosy zrna i energetické
siláže,
• středně vysoké rostliny,
• stay green efekt,
• doporučena vyšší intenzita pěstování,
• odolný proti stresu a suchu,
• dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
SY Ambitius
FAO Z270
• zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a obilnářské oblasti,
• středně vysoké rostliny odolné vůči
poléhání s velmi nízkou lámavostí
stébla,
• rychlý počáteční růst,
• odolný proti chladu,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• možno vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
SY Ondina
FAO Z290
• zrnový hybrid poskytující vyrovnané
stabilní výnosy,
• vysoký obsah škrobu – vhodný pro
škrobárenské účely,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• středně vysoké rostliny s nelámavým stonkem a rovnoměrně nasazenými palicemi,
• palice flexibilního typu, výnos je
tvořen velikostí palice,
• doporučeno nepřekračovat doporučenou hustotu porostu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
17
NK Symba
NK Thermo
SY Octavius
FAO Z300
• výkonný zrnový hybrid,
• vyrovnané výnosy v různých podmínkách a úrovních hnojení,
• rostliny středně vysoké s pevným
stonkem,
• zrno typu koňský zub s vysokou
HTZ,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• dobře snáší chladnější podmínky
v počátcích růstu,
• odolný k suchu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
FAO Z350
• středně pozdní hybrid na zrno s vynikajícím výnosovým potenciálem,
• plastický, odolný stresovým podmínkám,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• velmi rychlý start do vegetace,
• pevné stéblo s minimální lámavostí,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• zrno typu koňský zub,
• vysoký obsah škrobu v zrně,
• oblast pěstování: KVO, teplá ŘVO,
• příznivě reaguje na vyšší intenzitu
pěstování,
• dobře snáší rané setí,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
FAO Z380
• nadprůměrně výkonný zrnový hybrid, určený k pěstování v kukuřičné
oblasti,
• vhodný do různých půdně-klimatických podmínek,
• využitelný na výrobu bioetanolu,
• středně vysoké rostliny s vysokou
pevností stébla a stabilní kořenovou soustavou,
• zrno typu koňský zub,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• i v prostředí stresu ze sucha dosahuje vyrovnané výnosy,
• dobrý stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
18 obilniny
kukuřice
hybridy SAATEN-UNION
Sulano
Subito
SL Magello
FAO S210
• velmi raný silážní hybrid pro krmné
účely a bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• mimořádně vzrůstný hybrid s velmi
vysokým výnosem suché hmoty,
• vysoký obsah škrobu, středně vysoká stravitelnost organické hmoty,
• mimořádná produkce metanu – vynikající k pěstování na bioplyn,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• velmi vysoká odolnost suchu, velmi vysoká odolnost chladu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–85 000 rostlin/ha,
na bioplyn 85–95 000 rostlin/ha.
FAO S260
• vysoce výnosný hybrid vhodný na
siláž a výrobu bioplynu,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• špičková produkce metanu,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• mimořádně vysoké a mohutné
rostliny se vzpřímenými listy a vysoko nasazenými velkými palicemi
často dosahují výšky 3,5 až 4 m,
• ukládání škrobu do velkých palic
probíhá velmi časně,
• velmi dobrá odolnost proti chladu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–85 000 rostlin/ha,
na bioplyn 90–95 000 rostlin/ha.
FAO S250
• silážní hybrid s vysokým výnosovým potenciálem,
• robustní rostliny s vysokým nasazením palic,
• stabilně dosahuje vysokého výnosu zelené a suché hmoty,
• velmi dobrá odolnost vůči chladu,
dobrá vůči suchu,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• oblasti pěstování BVO a KVO,
• vysoká odolnost poléhání,
• vysoký obsah škrobu v silážní
hmotě,
• dobrá stravitelnost siláže,
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 90 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 85 000 rostlin/ha.
Sudor
Susann
FAO S240/Z260
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem suché i silážní hmoty
• vysoký obsah škrobu,
• dobrá stravitelnost organické hmoty
a vlákniny,
• velmi vysoký výnos suchého zrna
typu zub,
• vysoká odolnost vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–80 000 rostlin/ha.
FAO S280/Z300
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• vysoké dobře olistěné rostliny se
středně velkými silnými palicemi,
• tvrdý typ zrna (flint),
• velmi vysoký výnos vysoce koncentrované siláže pro vysokoprodukční
stáda,
• velmi vysoký obsah škrobu,
• velmi dobrý zdravotní stav, přirozená odolnost k zavíječi kukuřičnému,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–85 000 rostlin/ha,
na zrno 75–80 000 rostlin/ha.
Supreme
FAO S240/Z240
• jedinečný hybrid s využitím na bioplyn i zrno,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• velmi vzrůstný hybrid vyvinutý pro
bioplynové stanice,
• velmi vysoká výtěžnost metanu,
• při pěstování na zrno dosahuje
vynikajících výnosů suchého zrna
typu koňský zub,
• vysoká odolnost vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–80 000 rostlin/ha.
hybridy SAATBAU LINZ
SL Enormo
FAO S240
• silážní hybrid s vysokým výnosem
zelené a suché hmoty,
• vysoké rostliny s vysokým nasazením palic,
• vhodný na výrobu biomasy,
• tolerantní vůči suchu a chladu,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• oblast pěstování: BVO, chladná
OVO, ŘVO,
• vysoká odolnost poléhání,
• silný stay green efekt,
• vysoká stravitelnost siláže,
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 90 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 85 000 rostlin/ha.
SL Danubio
FAO S260/Z260
• výnosný hybrid vhodný na zrno i vysoce energetickou siláž,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO,
• vhodný do suchých oblastí,
• vysoké rostliny s pevným stéblem,
• rychlý počáteční růst,
• vyniká odolností vůči stresovým
podmínkám,
• rovnoměrně dozrávající,
• při využití na zrno je vhodné zahájit sklizeň po úplném dozrání,
• vhodná je intenzivní agrotechnika,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
SL Matteo
FAO S310/Z310
• středně raný hybrid vhodný k využití na zrno a siláž,
• vysoký výnosový potenciál,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi,
• zrno typu koňský zub,
• plastický k výrobním podmínkám,
• počáteční vývoj je pomalý,
• dobrá odolnost k suchu a chladu,
• stay green efekt,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna, zrno
má nízkou sklizňovou vlhkost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85 000 rostlin/ha,
na zrno 75 000 rostlin/ha.
19
hybridy ZELSEED
ZE Karuzel
ZE Otis
ZE Adular
FAO 420
• pozdní hybrid využitelný na siláž
i na zrno,
• poskytuje vyrovnané vysoké výnosy
v různých ročnících,
• vysoké, robustní, dobře olistěné
rostliny s dlouhými klasy,
• zrno typu koňský zub,
• vhodný do suchých oblastí,
• vysoký výnos silážní hmoty s velmi
dobrou stravitelností vlákniny,
• doporučeno pro pěstitele zaměřující se na produkci kvalitní siláže,
• rovnoměrně dozrávající,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80 000 rostlin/ha,
na zrno 75 000 rostlin/ha.
FAO 300
• středně raný hybrid k využití na
zrno,
• vhodný k pěstování v řepařské
a kukuřičné oblasti,
• poskytuje stabilně vysoké výnosy
zrna i v suchých podmínkach,
• zrno typu koňský zub,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna během dozrávání, zrno má nízkou
sklizňovou vlhkost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
FAO 350
• středně pozdní hybrid k využití na
zrno,
• vhodný k pěstování v řepařské
a kukuřičné oblasti,
• stabilně vysoké výnosy zrna,
• rostliny vyššího vzrůstu,
• stay green efekt,
• zrno typu koňský zub,
• nízká sklizňová vlhkost zrna,
• plastický k výrobním podmínkám,
• dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75 000 rostlin/ha.
20 olejniny
slunečnice
hybridy PIONEER
PR64LE25
NK Neoma
LG 56.58 CL
• hybrid pro Express® technologii
herbicidní ochrany – odolný vůči
herbicidní látce tribenurol-methyl,
• raný hybrid s vysokými výnosy nažek a vysokou olejnatostí,
• vhodný spíše do tradičních oblastí
pěstování slunečnice,
• vyniká odolností k přísuškům,
• rostliny odolné k poléhání,
• velmi dobrá odolnost proti chorobám Phomopsis a Sclerotinium,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin/ha.
• imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio, vhodná k pěstování
v technologii Clearfield®,
• vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu,
• rostliny nižší,
• vhodný do všech oblastí pěstování
slunečnice,
• dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
• středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy nažek,
• technologie Clearfield® – rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• dobrá odolnost k suchu i chladu,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolný
vůči novým rasám plísně slunečnicové,
• dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha.
PR63LE75
• hybrid pro Express® technologii
herbicidní ochrany – odolný vůči
herbicidní látce tribenurol-methyl,
• velmi raný hybrid slunečnice se
středně vysokým obsahem oleje,
• vhodný k pěstování v teplých
i okrajovějších oblastech,
• odolný proti sklerotiniové hnilobě
kořenového krčku a úboru i červenohnědé skvrnitosti slunečnice
(Phomopsis helianthi),
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin/ha.
hybridy SYNGENTA
NK Brio
• raný hybrid se stabilně vysokými
výnosy nažek,
• vysoká olejnatost,
• rostliny nižší až střední,
• velká listová plocha, mohutná kořenová soustava – odolný k suchu,
• velmi dobrá odolnost k poléhání,
• vynikající zdravotní stav a příznivé
agronomické vlastnosti,
• vhodný i pro intenzivní technologii
pěstování,
• není citlivý na extrémně rané setí,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
SY Flamenco
• středně raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem a obsahem oleje,
• středně vysoké rostliny s pevným
stéblem a velkou listovou plochou,
• vhodný spíše do lepších půdně-klimatických podmínek,
• dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování,
• rezistentní vůči Plasmophara halstedii, tolerantní ke všem houbvým
chorobám slunečnice,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
hybridy LG
LG 56.55
• středně raný zdravý hybrid poskytující pravidelně vysoké výnosy nažek,
• díky velmi nízké sklizňové vlhkosti
vhodný do KVO i ŘVO podmínek,
• vyšší rostliny,
• vyrovnaný růst i dozrávání,
• perfektní zdravotní stav,
vyšší odolnost vůči chorobám
Phomopsis a Sclerotinium,
• resistentní vůči posledním rasám
Plasmophara halstedii,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha.
hybrid EURALIS (AGROFINAL)
ES Biba
• raný dvouliniový hybrid nižšího
vzrůstu,
• vysoké výnosy nažek, olejnatost
vysoká,
• odolnost k suchu výborná, odolnost k chladu velmi dobrá,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• oblasti pěstování: chladnější
i teplejší, vhodný i pro intenzivní
pěstování.
ES Novamis CL
• velmi raný až raný hybrid, výška
rostlin střední,
• technologie Clearfield® – rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40,
• vysoké výnosy, vyšší olejnatost,
• sklizňová vlhkost střední,
• odolný proti suchu a chladu,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vhodný pro středně intenzivní pěstování.
ES Primis
• středně raný dvouliniový hybrid,
• technologie Clearfield® – rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40,
• rostliny středně vysoké,
• vysoký stabilní výnos nažek i oleje,
• odolný proti suchu a stresu,
• odolný proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav.
pícniny
21
hořčice bílá
vojtěška setá
jetel luční
Aba
Palava
Start
•
• udržovatel: AGROGEN, spol. s r. o., ČR,
• registrace v ČR: 1967,
• středně raná odrůda vhodná do
intenzivní kukuřičné, řepařské
a lepší bramborářské oblasti,
• rostliny vysoké, tvar trsu vzpřímený,
• dobře přezimuje,
• je plastická, s dobrou provozní
vytrvalostí,
• dobře obrůstá po seči.
• udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1973,
• raná výnosná diploidní odrůda
vhodná do všech oblastí,
• 2–3 sečná s dvouletou užitkovostí,
• vysoký výnos zelené hmoty i semene,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
padlí, středně odolná proti bílé hnilobě jetele,
• využití do jetelotravních směsí, do
lučních a pastevních porostů nebo
pro čistosevy,
• HTZ 1,75 g.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Nas Ag-Consultancy b.v.,
Nizozemsko,
• registrace: 1999,
• středně raná diploidní žlutosemenná odrůda,
• středně vysoké rostliny,
• poskytuje stabilně vysoký výnos
semen,
• vhodná do všech oblastí, zejména
do oblasti řepařské, obilnářské
a dobré bramborářské,
• k využití jako meziplodina i na produkci semen,
• pro antinematodní účinky je vhodná jako přerušovač osevních postupů při pěstování řepy,
• rezistentní vůči háďátku Heterodera
schachtii.
Plato
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Feldsaaten Freudenberger
GmbH & Co KG, SRN
• středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké, tvar trsu
vzpřímený,
• barva květu světle modrá až fialová,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
bakteriálnímu vadnutí,
• stabilní vysoké výnosy zelené i suché hmoty.
22 luskoviny
hrách setý
Abarth
Audit
Salamanca
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie,
• registrace v ČR: 2013,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná semi-leafless
odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno kulaté, barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• odolná proti antraknóze, středně
odolná proti hnědé skvrnitosti
a kořenovým chorobám, méně
odolná proti plísním,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• HTZ středně vysoká.
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná semi-leafless
odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• odolná proti komplexu virových
onemocnění, méně odolná proti
padlí hrachu, středně odolná proti
ostatním chorobám hrachu,
• velmi vysoký výnos semene, velmi
vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ středně vysoká.
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru, barevná
vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná proti většině chorob hrachu, méně odolná proti
napadení hnilobami,
• velmi vysoký výnos semene, vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost střední,
• HTZ nižší.
Atlas
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná zelenozrnná semi-leafless odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny vyššího vzrůstu,
• semeno válcovitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
hnilobami a padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ vysoká.
Eso
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno vejčitého tvaru,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti plísni hrachu
i proti plísni šedé, středně odolná
proti skvrnitostem hrachu, středně
odolná proti napadení komplexem
kořenových, virových chorob,
• méně odolná proti hnilobám, padlí
hrachu a rzi hrachu,
• HTZ středně vysoká.
Velvet
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno kulatého tvaru, barevná
vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• technologická jakost střední,
• HTZ středně vysoká.
Zekon
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1999,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná zelenozrnná plastická
semi-leafless odrůda,
• vhodná do kukuřičné, řepařské,
bramborářské a obilnářské oblasti, nejlepších výsledků dosahuje
v ŘVO,
• semeno kulovitého tvaru,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti plísni hrachu
a plísni šedé, středně odolná proti
ostatním chorobám hrachu,
• doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha,
• HTZ 250 g.
23 výživa
výživa
INHIBITORY NITRIFIKACE LZE EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT
I VE STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIVECH
Pro optimální vývoj rostlin je nezbytné zabezpečit dostatek přístupných živin. Nezbytným makrobiogením prvkem pro růst
rostlin je také dusík. Z ekologického, tak i z ekonomického důvodu je tedy maximální snahou zabránit jeho únikům. Jednou
z možností, jak zvýšit efektivnost využití dusíku dodávaného ve statkových hnojivech je, použití inhibitoru nitrifikace. Doposud jediným registrovaným je na trh dodán jako pomocná látka pod obchodním názvem PIADIN®.
PRINCIP PŮSOBENÍ
PIADIN® zpomaluje mikrobiologickou
přeměnu amonného dusíku na dusík
nitrátový (cíleně omezuje aktivitu půdních bakterií rodu Nitrosomonas a tím
omezuje ztráty vyplavením a denitrifikací. Amonný dusík se váže do sorpčního
komplexu, a proto je u něj nižší nebezpečí vyplavení než u dusíku nitrátového.
Uvolňování dusíku se tak přesune do
pozdější růstové fáze resp. do delšího časového úseku a tím dochází k jeho vyššímu využití rostlinami. V závislosti na
dávce, teplotě, povaze půdy a hodnotě
pH, se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři až deset týdnů.
APLIKACE A POUŽITÍ
PIADIN® lze používat se všemi organickými hnojivy, která obsahují vysoký
podíl amonného dusíku nebo v nichž
dochází k rychlé mineralizaci dusíku.
Například kejda, močůvka, organické
zbytky z výroben bioplynu, suchý drůbeží trus, kostní moučka atd. Aplikace
PIADINU® je o to výhodnější, čím více
dusíku hnojivo obsahuje a čím delší je
doba, která uplyne mezi hnojením a obdobím s nejvyšší spotřebou živin.
Dávka PIADINU® se nevolí v závislosti na celkové hektarové dávce aplikovaného dusíku na hektar, ale výši dávky
určuje termín aplikace, teplota, vlhkost,
v rozmezí od 3 do 8 l/ha. Obecně lze říci,
že čím déle se potřebuje dusík v hnojivu
blokovat tím větší je hektarová dávka.
VLIV PIADINU
NA VÝNOS
KUKUŘICE
(Vašák & kol. 2008–2010)
Pro časně jarní předseťovou aplikace
kejdy pod kukuřici volíme v únoru dávku 7 l/ha, v březnu již jen 5 l/ha na. Na
základě hektarové dávky se PIADIN®
buď přimíchává krátce před vyvezením hnojiva přímo do skladovací jímky
nebo do aplikátoru kejdy. Směs v jímce
musí být vyvezena během 1 až max. 2
týdnů. U vakuových aplikátorů můžete
pracovat s jedním dávkovacím ventilem
a používat ho jako by-pass, nebo můžete
PIADIN® přimíchávat pomocí nasávací
hadice. U cisteren s čerpadlem přidejte
PIADIN® ještě před plněním cisterny.
Bude-li to možné, měla by se směs promíchat.
Piadin lze použít i pro pevná statková hnojiva s poměrem C:N>10, jako je
drůbeží podestýlka, atd. PIADIN® se
aplikuje běžným postřikovačem s obvyklými tryskami na ochranu rostlin, bezprostředně před hnojením. PIADIN® je
možno kombinovat s pesticidy. Nebo se
může přímo aplikovat na již aplikovaná
nezapravená hnojiva či rostlinné zbytky.
PŘÍNOS
Výsledky s použitím PIADINU zatím
potvrzují všechny očekávané přednosti,
které přináší stabilizace dusíku inhibitorem nitrifikace. V řeči čísel se jasně
projevuje efektivnější využívání dusíku ze statkových hnojiv, které se odráží v navýšení výnosu o 4–11 %. Další
úspory jsou v možnosti slučování dávek
v jedinou aplikaci, kterou provedeme
před nebo na začátku vegetace bez závislosti na počasí, čím se eliminuje jarní
pracovní špička a odlehčíme tím i skladovacím kapacitám po období zákazu
hnojení.
Vzhledem k jeho prokázanému ekologickému přínosu je možno kejdou
apod. hnojivy hnojit na podzim následné jarní plodiny i ve III. aplikačním pásmu nitrátové směrnice viz
novela 262/2012. Tato novela říká, že
použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné pouze s využitím inhibitoru nitrifikace, tedy s PIADINem.
U mladých rostlin často dochází k luxusnímu příjmu nitrátového dusíku
a k nadbytečné tvorbě biomasy. U přerostlých rostlin dochází k ředění rostlinných pletiv, takovéto rostliny jsou mnohem náchylnější na vyzimování. Inhibicí
dusíku se docílí udržení amonné formy
v ornici až do zámrazu, kdy je omezen
nitrifikační proces. Tento inhibovaný
dusík pak mohou rostliny využít v časném jaru.
Dalším v současnosti nezanedbatelným přínosem může být nepřímé působení inhibitorů nitrifikace na zlepšení
mobilizace a adsorpce fosfátů v rhizosféře rostlin, tím zvyšují efektivitu dodávaných živin a snižují unikání methanu
(Trenkel 1997).
Více informací Vám poskytnou Vaši
dodavatelé hnojiv, popř. nás můžete přímo
kontaktovat na e-mail [email protected]
120
100
80
60
výnos suché hmoty
2008–2010 (%)
40
20
poměr palic
2008–2010
100 100
72,1 64,5
74,7 63,5
73,4 64,0
∅ mineral.
hnojiva
drůbeží kejda
vepřová kejda
∅ kejda
107,9 96,4
113,7 94,5
110,8 95,5
0
∅ drůbeží kejda ∅ vepřová kejda
+ PIADIN
+ PIADIN
∅ kejda
+ PIADIN
PIADIN®
Chemie pro budoucnost.
Přehled a složení listových hnojiv
a pomocných přípravků
N
%
P2O5 K2O
%
%
S
%
MgO CaO
%
%
B
%
Fe
%
Cu
%
Mn
%
Mo
%
Se
%
Zn Poznámka
%
2,0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
EDTA, kyselina nikotinová,
aminokyseliny, stimulátory
EDTA, kyselina nikotinová,
aminokyseliny, stimulátory
EDTA, kyselina nikotinová,
aminokyseliny, stimulátory
EDTA, kyselina nikotinová,
aminokyseliny, stimulátory
EDTA, kyselina nikotinová,
aminokyseliny, stimulátory
9
9
9
9
9
9
EDTA, huminové látky
Řada FERTI ®
FERTI B*
8,0 10,0
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5*
7,0
7,0
5,0
10,0
5,0
5,0
FERTIGREEN NPK 10-5-5*
2,0
FERTIKAL
7,0
5,0
FERTIMAG
8,0
8,0
Řada
5,0
LOVOHUMINE ®
LOVOHUMINE N*
12,0
4,0
6,0
Řada LOVOMIKRO ®
BOROSAN Forte
11,0
BOROSAN Humine
8,0
FEROSOL
huminové látky
4,0
KUPROSOL
kyselina citronová
5,0
MANGAN Forte
kyselina citronová
11,0
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
1,2
kyselina citronová
6,5
MOLYSOL
4,8
4,0
ZINKOSOL Forte
kyselina citronová
kyselina citronová
5,0
11,0
kyselina citronová
Řada NPKMgSOL ®
CK sol
26,0
HYDROPON*
3,0
2,0
4,0
LOVOFLOR NPK 4-2.5-3*
4,0
2,5
3,0
LOVOSOL NPK 12-8-10*
12,0
MgN sol
0,6
9
9
9
huminové látky
8,0
10,0
6,0
26,0
8,0
9
9
9
2,0
NK sol
2,5
NP 8-24 suspenzní*
8,0 24,0
NP sol NP 8-24*
8,0 24,0
PK sol PK 20-24*
9
8,0 10,0
MgS sol
NITROZINEK
2,0
5,0
8,0
20,0 24,0
SK sol
26,0 17,0
Ostatní výrobky a pomocné přípravky
LOVOSTABIL
Lovo CaN
snižuje tvrdost vody
7,0
13,0
SELENOL
9
* Před ředěním vodou doporučujeme použít pomocný rostlinný přípravek LOVOSTABIL
CELOPLOŠNÉ POKRYTÍ ODBORNÝMI PORADCI:
Ing. Andrea Šlajsová
702 097 417 | [email protected]
Stanislav Šimánek
777 736 661 | [email protected]
Bc. Martin Polončík
777 264 589 | [email protected]
Ing. Petr Šilhavý
777 756 680 | [email protected]
Pavel Tuček
777 736 662 | [email protected]
Zbyněk Votava
777 730 267 | [email protected]
Ing. Lenka Musilová
777 264 593 | [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 | [email protected]
www.lovochemie.cz
ODBORNÉ RADY
kukuřice | pšenice | řepka | listová hnojiva
Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.
Ing. Andrea Šlajsová
Bc. Martin Polončík
Pavel Tuček
Zbyněk Votava
702 097 417
[email protected]
777 264 589
[email protected]
777 736 662
[email protected]
777 730 267
[email protected]
Stanislav Šimánek
Ing. Petr Šilhavý
Ing. Lenka Musilová
Ing. Miroslav Zich
777 736 661
[email protected]
777 756 680
[email protected]
777 264 593
[email protected]
774 870 168
[email protected]
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.agrozzn.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
721 456 853 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
Zdeněk Staněk
725 959 031 [email protected]
oblast Praha-východ:
Josef Lehovec
606 740 185 [email protected]
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236 [email protected]
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005 [email protected]
ZZN Pelhřimov a. s.
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Simona Groisová
Primagra, a. s., Milín
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
724 929 402 [email protected]
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
724 996 833
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
606 057 560
oblast Benešov:
Luboš Hrubý
602 467 286
Ing. Petr Žalud
606 673 143
oblast Domažlice:
Ing. Josef Fiala
606 607 173
Ing. Lumír Královec
602 463 272
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782
oblast Cheb:
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Růžička
601 370 287
[email protected]
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Miroslav Kopecký
725 996 261
Pavel Dědina
602 180 495
Bc. Martin Křivánek
607 053 523
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 471
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Václav Kouba
602 144 505
Tomáš Homa
725 996 262
ZZN Polabí, a. s., Kolín
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
724 153 858
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
725 981 095
oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl
602 520 023
Ing. Jiří Kospert
724 153 858
Ing. Ondřej Růžička
725 981 095
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová 602 622 449
oblast Jičín:
Ing. Milan Krátký
602 113 392
Zdeněk Fejfar
606 713 493
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143
oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger
602 244 872
Ing. Ivan Kostolanyi
602 448 332
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
josef.fi[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586 [email protected]
Jana Kolébalová
777 264 584 [email protected]
Soňa Bílková
724 964 383 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e–mail: [email protected]
www.oseva.eu
NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015
Download

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015