2014
4 | popisy hybridů
velmi rané hybridy
PYROXENIA
ZETA 140 S
TYRKIZIA
ZETA 200 S
CENOR
CEKOB
CEMILK 222
LABOOM
rané hybridy
CELUX 225
CESTER 230
CEKLAD 235
CESKOR
CEBESTO
CEBIR
CEMATA
CESEXO
SAN
ALOMBO
CEMAX 245
FAGRETTO
CELIVE
CELIO 250
CERATUS
24 | přehled hybridů
26 | kvalitativní ukazatele
silážních hybridů
28 | ochrana kukuřice
39 | regionální poradci
40 | prodejci osiv
středně rané hybridy
CEMET 260
CEJINE
CEMORA
CEGRAF
CEWINR
CELIDO
CEKRAS
ERYTRINIA
CEDUB
CERUBA
CEFIN
CENZUS
CEPLAN
středně pozdní hybridy
CEVAHA
CELATE
CEBEN
CEFRAN
CENTIS 350
CEGURA
CEDONA
CESLAV
nepřehlédněte
Vážení obchodní partneři a pěstitelé kukuřice,
po roce Vám opět předkládáme nový katalog osiva kukuřice,
které pro Vás vyrábíme na českých a slovenských polích, a který
má za úkol přiblížit Vám naši exkluzivní značku OSEVA HYBRIDS, pod kterou se skrývají hybridy šlechtitelských firem CEZEAšlechtitelská stanice, a. s., Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH
a ZEAINVENT TRNAVA, s. r. o. Katalog je doplněn aktualizovanými variantami pesticidního ošetření kukuřice, které pěstitelé
v kombinaci s nabídkou kvalitních hybridů jistě ocení.
Chtěl bych Vám velmi poděkovat, že jste v minulé sezoně
projevili zvýšený zájem o naše hybridy a že je využíváte na svých
polích. Myslím si, že pěstitelům máme co nabídnout a hlavně nové
hybridy CEKOB, CENOR, FAGRETTO, CEBIR, CEMATA, které
byly vyšlechtěny v posledních letech splňují nejvyšší nároky na kvalitu a zároveň na kvantitu produkce. Dále Vám chceme nabídnout
vysokou kvalitu osiva a bezproblémovou logistiku. Veškeré osivo
finalizujeme v ČR a tím je zajištěna jistota a včasnost dodávek,
které jistě oceníte v porovnání se zahraničními firmami.
Naše nabídka je velmi široká a dokáže uspokojit i nejnáročnější
pěstitele kukuřice. Pro letošní sezonu jsme připravili několik prodejních akcí,s kterými Vás seznámí naši odborní poradci, působící
ve Vašich regionech. Věřím, že si z naší nabídky vyberete ten
nejvhodnější hybrid do Vašich podmínek. Naše portfolio hybridů
Vám chceme ukázat na polních dnech, které pořádáme v Dubu
nad Moravou, Břilicích, Krásné Hoře nad Vltavou, Poděbradských
Blatech a na dalších menších polních akcích.
Zvýšený zájem Vás zákazníků nás zavazuje k tomu, že chceme
značku OSEVA HYBRIDS dále zkvalitňovat z pohledu genetiky
materiálů, ale rovněž chceme nabízet zemědělcům i inovativní
vylepšení co se týká balení a úpravy osiva.
Přeji si, abyste byli v letošním roce s našimi hybridy spokojeni,
aby Vám přinesly to, co jste od nich očekávali a při objednávání
osiva kukuřice na rok 2014 jste podíl OSEVA HYBRIDS na svých
firmách navýšili.
ý úspěchů.
p
Přeji Vám mnoho pěstitelských
Ing. Ladislav Kulas
řředitel
di l společnosti
lč
i OSEVA
OSEVA, a. s.
NOVINKY 2014
ZETA 140 S
TYRKIZIA
ZETA 200 S
CEBESTO
140
180
200
240
TOP SILÁŽ
hybridy s nejvyšší kvalitou
silážní hmoty
CEKOB
CEMILK 222
CESTER 230
CEKLAD 235
SAN
ALOMBO
CEMAX 245
CELIO 250
CEJINE
CEFIN
CEVAHA
CESLAV
Směr využití:
siláž
210
220
230
235
240
240
245
250
260
290
320
400
zrno
bioplyn
OSEVA hybrids
PYROXENIA
Extrémně raný hybrid
využitelný jako meziplodina
130
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 130
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., Slovensko
Vlastnosti:
• extrémně raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž
v nejvyšších oblastech ČR,
• tato odrůda je velmi tolerantní k vyššímu zahuštění
porostu,
• díky extrémní ranosti lze úspěšně pěstovat jako
meziplodinu,
• během dozrávání se vyznačuje rychlým nárůstem
sušiny klasů.
Přednosti:
• extrémní ranost,
• rychlý počáteční vývoj a prodlužovací růst,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny,
• vysoký podíl klasů v hmotě,
• velmi vysoký obsah škrobu,
• výborná stravitelnost vlákniny.
Optimální hustota porostu:
• zrno, CCM, LKS 100 000 rostlin/ha,
• siláž 120 000 – 130 000 rostlin/ha.
Optimální hustota při pěstování jako meziplodina:
• zrno, CCM, LKS 90 000 rostlin/ha,
• siláž 115 000–120 000 rostlin/ha.
4
Kvalitativní ukazatele PYROXENIA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
35,89
21,58
48,98
58,86
58,53
67,01
6,41
Doporučená oblast pěstování:
• optimální na siláž v horské oblasti,
• možno pěstovat v chladnější BVO,
• možno pěstovat jako meziplodinu
v kukuřičné, řepařské a lepší obilnářské oblasti, při pěstování na zrno
s výsevem nejpozději do 15. 6., při pěstování na siláž s výsevem do 15. 7.,
• možno pěstovat jako meziplodinu
v horší obilnářské a bramborářské
oblasti na siláž s výsevem do 30. 6.
oblast
HVO
BVO
OVO
ŘVO
KVO
siláž
meziplodina
CEKOB
Vysoký výnos silážní hmoty
s vynikající stravitelností vlákniny
210
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 210
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Kvalitativní ukazatele CEKOB
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Vlastnosti:
• velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž
v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské
oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
odolnost proti chladu
8,5
odolnost proti suchu
8,5
odolnost proti poléhání
8,8
33,82
19,84
44,86
58,46
57,11
68,52
6,43
Doporučená oblast pěstování:
• optimální bramborářská a pícninářská oblast,
• možno pěstovat v obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
• úspěšné pěstování v nadmořské
výšce nad 500 m.
Přednosti:
• vysoký výnos energie,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty z hektaru,
• vysoká kvalita silážní hmoty s výbornou stravitelností
vlákniny,
• vysoký podíl zrn v siláži,
• vysoké výnosy i v horších podmínkách a vyšších
nadmořských výškách (nad 500 m),
• díky ranosti (FAO 210) a vysokému výnosu zelené
hmoty lze úspěšně využít k pěstování na bioplyn.
oblast
siláž
zrno
BVO
OVO
ŘVO
KVO
Optimální hustota porostu:
• siláž – 90 000 rostlin/ha.
CEKOB – výnos silážní hmoty | kvalitativní pokusy 2012
80
60,7
t/ha
20,8
t/ha
33,8
%
68,8
t/ha
24,7
t/ha
35,9
%
73,5
t/ha
28,2
t/ha
38,3
%
63,5
t/ha
21,2
t/ha
33,4
%
54,9
t/ha
20,0
t/ha
36,4
%
70
60
50
výnos zelené hmoty
[t/ha]
40
30
výnos suché hmoty
[t/ha]
20
10
sušina celkové hmoty
[%]
0
Bor
Dřevec
Veselí nad Lužnicí
Častrov
Jedlí
450 m n. m.
460 m n. m.
420 m n. m.
640 m n. m.
530 m n. m.
5
OSEVA hybrids
ALOMBO
Zrno, siláž, bioplyn
– vždy s vynikajícím výsledkem
240
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, SRN
Kvalitativní ukazatele ALOMBO
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Vlastnosti:
• raný hybrid pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské
oblasti, na siláž do horší řepařské oblasti, obilnářské oblasti a teplé bramborářské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vhodný pro produkci kvalitního, vysoce energetického krmiva.
37,12
19,02
44,01
56,12
57,20
68,48
6,40
Doporučená oblast pěstování:
• optimální na zrno řepařská oblast, na
siláž obilnářská oblast,
• možno pěstovat na zrno v teplé
obilnářské oblasti a na siláž v teplé
bramborářské a horší řepařské
oblasti.
Přednosti:
• má velmi vysoký výnosový potenciál jak na zrno, tak
i na siláž, lze jej úspěšně pěstovat pro následnou
výrobu bioplynu,
• vysoký obsah škrobu,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna před sklizní,
• velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
• velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností
k poléhání a velmi vysokou odolností k fuzáriím,
• velmi dobrá stravitelnost silážní hmoty.
oblast
siláž
zrno
BVO
OVO
ŘVO
KVO
Optimální hustota porostu:
• zrno 80 000 rostlin/ha,
• siláž obilnářská a horší řepařská oblast 85 000
rostlin/ha,
• siláž teplá bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.
ALOMBO – výnos silážní hmoty | kvalitativní pokusy 2012
80
69,5
t/ha
28,3
t/ha
40,8
%
71,3
t/ha
29,7
t/ha
41,7
%
61,9
t/ha
20,9
t/ha
33,8
%
63,3
t/ha
20,0
t/ha
31,7
%
61,1
t/ha
23,2
t/ha
38,0
%
70
60
50
výnos zelené hmoty
[t/ha]
40
30
výnos suché hmoty
[t/ha]
20
10
sušina celkové hmoty
[%]
0
6
Cerhonice
Čížová
Břilice
Kasejovice
Litomyšl
450 m n. m.
450 m n. m.
420 m n. m.
550 m n. m.
380 m n. m.
CEBIR
Jeden z nejúspěšnějších hybridů
raného sortimentu na českém trhu
240
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Kvalitativní ukazatele CEBIR
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší
bramborářské, obilnářské a řepařské oblasti,
• díky mohutným, dobře olistěným rostlinám s pevným
stéblem dosahuje vysokých výnosů hmoty z jednotky
plochy,
• zdravotní stav rostliny během vegetace je na velmi
dobré úrovni.
odolnost proti chladu
8,5
odolnost proti suchu
8,2
odolnost proti poléhání
8,0
35,11
19,93
45,12
57,38
57,11
68,01
6,39
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější
řepařská oblast,
• možno pěstovat v teplé bramborářské
a teplé řepařské oblasti.
oblast
Přednosti:
• vysoký výnos celkové hmoty z hektaru,
• vysoký obsah škrobu,
• vysoký výnos energie z jednotky plochy jej předurčuje k pěstování pro výrobu bioplynu,
• vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost
vlákniny – aspiruje na udělení kvalitativní známky
TOP siláž,
• vysoký podíl klasů v silážní hmotě.
siláž
zrno
BVO
OVO
ŘVO
KVO
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská a obilnářská oblast
90 000 rostlin/ha.
CEBIR – výnos silážní hmoty | kvalitativní pokusy 2012
80
66,4
t/ha
26,0
t/ha
39,2
%
74,4
t/ha
27,5
t/ha
37,0
%
79,2
t/ha
24,3
t/ha
30,7
%
62,5
t/ha
25,9
t/ha
41,4
%
75,3
t/ha
25,0
t/ha
33,2
%
70
60
50
výnos zelené hmoty
[t/ha]
40
30
výnos suché hmoty
[t/ha]
20
10
sušina celkové hmoty
[%]
0
Líšnice
Komorno
Křečhoř
Bystřice (JC)
Břilice
493 m n. m.
496 m n. m.
270 m n. m.
400 m n. m.
420 m n. m.
7
OSEVA hybrids
CEJINE
Stabilní výkon za
dobrou cenu
260
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Kvalitativní ukazatele CEJINE
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• mimo vysokého výnosu zelené hmoty se hybrid
vyznačuje vysokým obsahem škrobu,
• poskytuje vysoký výnos energie z hektaru.
odolnost proti chladu
8,2
odolnost proti suchu
9,0
odolnost proti poléhání
9,0
36,01
20,39
44,89
58,08
57,22
68,54
6,42
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a řepařská
oblast,
• možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti.
Přednosti:
• poskytuje vysoký výnos silážní hmoty a sušiny,
• velmi vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost vlákniny,
• pevné stéblo a mohutný kořenový systém – velmi
dobrá odolnost vůči poléhání,
• dobrá odolnost vůči přísuškům.
oblast
siláž
zrno
BVO
OVO
ŘVO
KVO
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská, řepařská a chladná kukuřičná
oblast 85 000 rostlin/ha.
CEJINE – výnos silážní hmoty | kvalitativní pokusy 2012
80
60,2
t/ha
23,9
t/ha
39,7
%
75,1
t/ha
22,6
t/ha
30,1
%
68,7
t/ha
26,6
t/ha
38,8
%
74,1
t/ha
22,8
t/ha
30,8
%
69,2
t/ha
27,3
t/ha
39,5
%
70
60
50
výnos zelené hmoty
[t/ha]
40
30
výnos suché hmoty
[t/ha]
20
10
sušina celkové hmoty
[%]
0
8
Veselí nad Lužnicí
Radostín
Libčany
Jeseník
Litomyšl
420 m n. m.
535 m n. m.
230 m n. m.
550 m n. m.
380 m n. m.
CELATE
Rekordman ve výnosu
silážní hmoty
340
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 340
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Kvalitativní ukazatele CELATE
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro pěstování na siláž
v teplé řepařské oblasti a kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• dlouho zelená rostlina.
odolnost proti chladu
8,1
odolnost proti suchu
8,4
odolnost proti poléhání
9,0
33,31
20,42
46,12
56,11
55,80
67,92
6,34
Doporučená oblast pěstování:
• optimální kukuřičná oblast,
• možno pěstovat řepařské oblasti.
Přednosti:
• hybrid poskytující rekordní výnosy silážní hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty s výbornou stravitelností vlákniny,
• vynikající pro výrobu bioplynu,
• výborný podíl klasů v celkové sušině,
• poskytuje velmi vysoký výnos energie z ha.
oblast
siláž
zrno
BVO
OVO
ŘVO
KVO
Optimální hustota porostu:
• siláž – lepší řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – kukuřičná oblast 80 000 rostlin/ha.
CELATE – výnos silážní hmoty | kvalitativní pokusy 2012
80
68,6
t/ha
25,8
t/ha
37,6
%
63,7
t/ha
26,2
t/ha
41,2
%
58,4
t/ha
21,4
t/ha
36,6
%
72,2
t/ha
22,6
t/ha
31,3
%
74,2
t/ha
24,9
t/ha
33,5
%
70
60
50
výnos zelené hmoty
[t/ha]
40
30
výnos suché hmoty
[t/ha]
20
10
sušina celkové hmoty
[%]
0
Roštění
Čejkovice
Babice
Břilice
Unčovice
220 m n. m.
210 m n. m.
250 m n. m.
420 m n. m.
230 m n. m.
9
OSEVA hybrids
ZETA 140 S
TYRKIZIA
ZETA 200 S
140
180
200
Typ hybridu: Dc
Ranost: FAO 140
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA
s. r. o., Slovensko
Typ hybridu: Dc
Ranost: FAO 180
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA
s. r. o., Slovensko
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 200
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA
s. r. o., Slovensko
Vlastnosti:
• extrémně raný hybrid vhodný pro
pěstování na siláž v chladnější
bramborářské a horské oblasti,
• rostlina s nižším habitem a vyšším
podílem palic v silážní hmotě,
• vzhledem k extrémní ranosti lze
tento hybrid doporučit i pro využití
jako meziplodiny,
• dobře snáší vyšší zahuštění
porostu,
• vysoce plastický hybrid, do horších
podmínek pěstování.
Vlastnosti:
• extrémně raný hybrid vhodný na
siláž v bramborářské oblasti a na
zrno v teplé bramborářské, obilnářské a chladné řepařské oblasti,
• rostlina s nižším habitem a relativně vysokým podílem klasů,
• v teplých oblastech lze vzhledem
k ranosti využít jako meziplodinu,
• dobře snáší vyšší zahuštění
porostu, na kvalitních půdách
dobře zásobených vodou lze
doporučit při pěstování na siláž
hustotu až 120 000 rostlin/ha.
Vlastnosti:
• velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské
a chladnější obilnářské oblasti,
• velmi vysoké rostliny,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě,
• v teplých a humidních oblastech
lze doporučit i jako meziplodinu,
• dobře snáší vyšší zahuštění
porostu,
• během dozrávání dochází k rychlému nárůstu sušiny klasů.
Přednosti:
• extrémní ranost,
• plasticita,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• výborná stravitelnost silážní
hmoty,
• vysoký podíl zrn v silážní hmotě.
Optimální hustota porostu:
• zrno, CCM, LKS – 100 000 rostlin/ha,
• siláž – 120 000 rostlin/ha.
Přednosti:
• extrémní ranost,
• velmi dobrá stravitelnost vlákniny,
• vysoký podíl zrn v silážní hmotě,
• mimořádná koncentrace energie,
• při dozrávání rychlý nárůst sušiny
klasů.
Optimální hustota porostu:
• zrno, CCM, LKS v BVO 100 000
rostlin/ha, v OVO a ŘVO 90 000
rostlin/ha,
• siláž – 110 000 rostlin/ha.
Přednosti:
• velký výnosový potenciál na siláž,
lze jej úspěšně pěstovat pro
následnou výrobu bioplynu,
• ranost,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností vůči poléhání,
• vysoká kvalita silážní hmoty s velmi
dobrou stravitelností vlákniny,
• vysoký podíl zrn v silážní hmotě.
Optimální hustota porostu:
• zrno, CCM, LKS 90 000 rostlin/ha,
• siláž – 110 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele TYRKIZIA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
10
36,34
20,02
44,94
58,96
58,30
68,49
6,47
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
HVO
BVO
OVO
ŘVO
KVO
obl. siláž
HVO
BVO
OVO
ŘVO
KVO
siláž
meziplodina
zrno
meziplodina
Doporučené oblasti pěstování
oblast
BVO
OVO
ŘVO
KVO
siláž
zrno
CENOR
LABOOM
210
220
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 210
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 220
Typ zrna: tvrdý – mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau
Saatzucht GmbH, SRN
Vlastnosti:
• velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské,
obilnářské a chladnější řepařské
oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• rostliny s velkým podílem palic
v silážní hmotě,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• velmi raný hybrid pro všechny
účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblasti,
na siláž do obilnářské oblasti
a bramborářské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• rostlina s typickým stay green
efektem,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Ing. Karel Sládek
9,0
8,5
8,6
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi vysoký výnos suché hmoty
a vynikající výnos sušiny palic,
• vysoký podíl zrn v silážní hmotě,
• mimořádná koncentrace energie,
• velmi dobrá stravitelnost silážní
hmoty.
Optimální hustota porostu:
• siláž – 90 000 rostlin/ha.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – 90 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CENOR
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Přednosti:
• má vysoký až velmi vysoký výnos
sušiny,
• velmi vysoký výnos zrna,
• vynikající zdravotní stav zrna,
• velmi dobrý podíl palic v silážní
hmotě,
• vysoký výnos energie,
• velmi dobrá stravitelnost silážní
hmoty.
33,44
20,79
44,87
56,43
55,23
67,01
6,39
Kvalitativní ukazatele LABOOM
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,12
20,66
46,32
55,22
53,92
67,11
6,32
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
předseda představenstva
ZS PŘESTAVLKY a. s.
Přestavlky
u Sedlce
Hospodaříme v členitém terénu okresu Příbram a Benešov na 1 830 ha zemědělské půdy
v nadmořské výšce 420 až 600 m. Na orné
půdě, které máme 1 330 ha, pěstujeme řepku,
obiloviny (ozimou pšenici, žito a jarní ječmen) a průmyslové brambory. Obiloviny pěstujeme hlavně pro potřeby živočišné výroby.
Základní krmivo pro skot je kukuřice, kterou
jsme zaseli na výměře 100 ha. Chováme 280
krav českého strakatého skotu a 45 krav bez
tržní produkce mléka plemene limousine.
Máme uzavřený obrat stáda s celkovým počtem 900 kusů. Kukuřičnou siláž používáme
také k výkrmu býků. Jsme pravidelnými pěstiteli čejčských hybridů kukuřice a naše zkušenost s nimi je velmi dobrá. V našich velmi
variabilních půdních podmínkách prokazují
velkou plastičnost a tím jistotu ve výnosu.
Máme zasetý CEMAX 245, osvědčený tříliniový hybrid s vynikající stravitelností, díky
které získal označení TOP SILÁŽ. Druhým
hybridem, který máme na našich polích je
také osvědčený CEMET 260. Zároveň také
zkoušíme hybrid CELIVE.
TOP SILÁŽ
CESTER 230
CEKLAD 235
Tuto známku pro hybrid
s nejvyšší kvalitou silážní
hmoty obdržely hybridy, které
vykázaly po dobu nejméně
tří let zkoušení nejlepší
výsledky stavitelnosti NDF
(neutrálně detergentní vlákniny) a výborné výnosové
i nutriční ukazatele.
230
235
Typ hybridu: MTc
Ranost: FAO 230
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: MTc
Ranost: FAO 235
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování
na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• raný univerzální hybrid vhodný
pro pěstování na zrno v teplejší řepařské oblasti a na siláž
v bramborářské, obilnářské
a chladnější řepařské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Veškerá sledování byla
prováděna nezávislou
laboratoří a nezávislými odborníky na živých zvířatech.
8,8
8,5
7,2
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Pěstováním hybridů
TOP SILÁŽ získáte
zvýšení příjmu sušiny (při
zvýšení stravitelnosti NDF
o 1 % dojde ke zvýšení příjmu
sušiny o 0,18 kg),
zvýšení produkce mléka
(při zvýšení stravitelnosti NDF
o 1 % dojde vyšším příjmem
sušiny ke zvýšení produkce
mléka o 0,26 kg FCM),
zlepšení kvality mléka,
zlepšení zdravotního stavu
skotu,
snížení nákladů na produkci mléka.
12
8,5
8,5
7,9
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
Přednosti:
• vysoký výnos silážní hmoty,
• hybrid poskytující velmi kvalitní
silážní hmotu – výborná stravitelnost silážní hmoty se středním
obsahem škrobu,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vysoká plasticita k nepříznivým
podmínkám pěstování,
• lze jej úspěšně pěstovat ve vyšších nadmořských výškách.
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• využití na zrno, siláž i bioplyn,
• ve své kategorii ranosti poskytuje
velmi dobré výnosy zrna i siláže,
• vysoká kvalita silážní hmoty
– výborná stravitelnost,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vysoká přizpůsobivost k nepříznivým podmínkám pěstování.
Optimální hustota porostu:
• siláž – bramborářská a obilnářská oblast 90 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější řepařská oblast
85 000 rostlin/ha.
Optimální hustota porostu:
• na zrno 85 000 rostlin/ha
• siláž – bramborářská a obilnářská oblast 90 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější řepařská oblast
85 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CESTER 230
Kvalitativní ukazatele CEKLAD 235
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
31,20
20,18
45,75
58,84
58,46
69,67
6,42
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
32,45
20,18
45,60
55,22
55,80
67,35
6,34
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
CESKOR
CEBESTO
CEMATA
240
240
240
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný k pěstování na
zrno v celé řepařské a teplé obilnářské oblasti a na siláž v teplé
bramborářské, celé obilnářské
a chladné řepařské oblasti,
• středně vysoká rostlina s vysokým podílem palic,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování
na siláž v lepší bramborářské,
obilnářské a řepařské oblasti,
• velmi vysoké rostliny, pevné stéblo,
• středně dlouhý klas,
• výborný počáteční vývoj,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.
Vlastnosti:
• raný hybrid pro pěstování na siláž
v teplé bramborářské, celé obilnářské a řepařské oblasti,
• vysoké rostliny s dobrým olistěním,
• velmi dobrý zdravotní stav.
8,5
8,1
8,3
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vysoký výnos zrna,
• pevné stéblo,
• vysoký výnos energie,
• dobrá stravitelnost,
• vysoký obsah škrobu.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha
• siláž – bramborářská a obilnářská oblast 90 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější řepařská oblast
85 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CESKOR
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,71
19,75
44,86
56,32
57,11
68,46
6,39
7,9
8,9
8,5
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vynikající produkce zelené
a suché hmoty s dobrým podílem
zrna v silážní hmotě,
• vynikající zdravotní stav, minimální výskyt sněti a fuzarióz palic,
• má největší předpoklady k vynikající stravitelnosti silážní hmoty,
• vhodný pro výrobubioplynu,
• v registračních zkouškách ÚKZÚZ
dosáhl výsledky:
– výnos suché hmoty 18,2 t/ha
(105 % na průměr kontrol)
– výnos zelené hmoty 63,5 t/ha
(115 % na průměr kontrol).
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast a obilnářská 85–90 000 rostlin/ha,
• siláž – bramborářská oblast
90–95 000 rostlin/ha.
7,8
8,2
7,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vynikající produkce zelené hmoty
a velmi vysoké výnosy suché
hmoty,
• dobrá stravitelnost silážní hmoty,
• vysoký výnos energie přímo vybízí
k pěstování pro výrobu bioplynu,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000
rostlin/ha,
• siláž – obilnářská a teplá bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEMATA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
33,31
20,42
46,12
56,11
55,80
67,92
6,34
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
oblast
siláž
zrno
siláž
zrno
BVO
BVO
BVO
OVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
KVO
siláž
zrno
13
OSEVA hybrids
CESEXO
SAN
CEMAX 245
240
240
245
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: MTc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice
Sp. z o. o., Polsko
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 245
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování
na zrno v celé řepařské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování
na siláž v teplé bramborářské,
celé obilnářské a řepařské oblasti,
• dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• vhodný pro pěstování na siláž
v teplé bramborářské, obilnářské
a chladné řepařské oblasti,
• dobrý zdravotní stav,
• dlouho zelené, bohatě olistěné
stéblo.
7,2
9,0
8,7
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
7,3
7,1
6,7
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
7,1
8,1
8,5
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
Přednosti:
• vysoký výnos zrna – ve státních
odrůdových pokusech dosáhl
výnos zrna 12,86 t/ha, tj. 103 %
na průměr kontrol,
• velmi vysoký obsah škrobu v zrně,
• možné využití zrna na mlynářské
účely.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80–85 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CESEXO
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
14
38,03
19,65
44,65
50,60
50,31
65,06
6,28
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi vysoký výnos zelené silážní hmoty, vysoký výnos celkové
suché hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty
– výborná stravitelnost,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vzhledem k nadprůměrnému
výnosu zelené hmoty se hodí pro
výrobu bioplynu,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě,
• mimořádná koncentrace energie.
Přednosti:
• vysoký výnos zelené silážní
hmoty i celkové suché hmoty
• velmi vysoká kvalita silážní hmoty,
• hybrid s dlouhodobě nejlepšími
výsledky stravitelnosti vlákniny
v celé rostlině (nad 60 %),
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• mimořádná koncentrace energie,
• výborná plasticita.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská a řepařská
oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská oblast
90 000 rostlin/ha.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská a řepařská
oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská oblast
90 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele SAN
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
Kvalitativní ukazatele CEMAX 245
32,64
20,39
46,43
56,11
55,87
68,01
6,29
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
33,25
19,72
44,63
59,26
58,83
69,82
6,39
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
oblast
siláž
zrno
siláž
zrno
BVO
BVO
BVO
OVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
KVO
siláž
zrno
FAGRETTO
CELIVE
250
250
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau
Saatzucht GmbH, SRN
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské
a chladné kukuřičné oblasti, na
siláž do řepařské, obilnářské
a teplé bramborářské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj
i v chladných a těžších půdách,
• rostlina s typickým stay green
efektem,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný na zrno do
celé řepařské a teplé obilnářské
oblasti, na siláž do horší řepařské
oblasti, obilnářské oblasti a teplé
bramborářské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Bc. Vlastimil Procházka
Přednosti:
• vysoký potenciál na zrno i siláž,
• dá se úspěšně pěstovat na produkci bioplynu,
• velmi vysoká odolnost k poléhání,
• vynikající zdravotní stav zrna,
• velmi dobrý podíl palic v silážní
hmotě.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská a obilnářská
oblast 85 000 rostlin/ha, teplá
bramborářská oblast 90 000
rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele FAGRETTO
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
33,26
18,63
44,11
53,20
53,12
67,52
6,31
8,1
7,5
7,9
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi vysoký výnosový potenciál
na zrno i na siláž, vynikající pro
pěstování na CCM případně LKS,
• vysoký obsah škrobu,
• středně dobře uvolňuje vodu ze
zrna před sklizní,
• velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě, vysoce energetické krmivo,
• velmi dobrá stravitelnost siláže,
• rychlý počáteční vývoj.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž ŘVO a OVO 85 000 rostlin/ha,
teplá BVO 90 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CELIVE
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,25
21,52
47,11
56,55
57,23
68,11
6,38
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
předseda představenstva
Zemědělské družstvo Opařany
Opařany
Silážní hybridy kukuřice OSEVA HYBRIDS
v našem podniku pěstujeme dlouhodobě.
Z celkové plochy kukuřice 750 ha pěstujeme
380 ha na zrno. Na siláž pěstujeme hybridy
FAO 250–260, na výměře 370 ha. Proto jsme
v letošním roce zaseli osvědčené hybridy
CELIVE a CEMET 260. Z novějších hybridů
zkoušíme CEJINE pro jeho velmi dobrou
stravitelnost a perspektivní CEBIR. Chováme
celkem 1 800 kusů skotu, z toho 500 krav
českého strakatého skotu s užitkovostí přes
6 000 kg za rok. Priorita v chovu dojnic je
zaměřena zejména na dobrý zdravotní stav
dojnic, reprodukci, dlouhověkost a kvalitní
odchov telat a jalovic. Chováme i 400 krav bez
tržní produkce mléka. Jsou to kříženky většinou druhé generace českého strakatého skotu
s plemenem charolais nebo limousine. Vykrmujeme 200 býků. V živočišné výrobě máme
ještě 8 000 kusů prasat, z toho 600 prasnic.
Hospodaříme na 4 720 ha zemědělské půdy,
z toho je 3 120 orné půdy a 1 600 ha je trvalých travních porostů. Pozemky jsou velmi
rozmanité ve výšce 430–700 m. n m. 1 200 ha
je v méně příznivých oblastech LFA. Z nejdůležitějších plodin pěstujeme řepku na 580 ha,
ozimou pšenici na 600 ha a tritikale na 500
ha. Z dalších plodin pak oves, hrách a jarní
ječmen. Vybudovali jsme také bioplynovou
stanici, pro kterou pěstujeme kukuřici na 120
až 140 hektarech.
OSEVA hybrids
CELIO 250
CERATUS
CEMET 260
250
250
260
Typ hybridu: Dc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau
Saatzucht GmbH, SRN
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: tvrdý – mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný na siláž
v teplé BVO, celé OVO a ŘVO,
• dobrý zdravotní stav,
• velmi dobrý počáteční vývoj
a rychlý nárůst hmoty.
Vlastnosti:
• univerzální raný hybrid vhodný
pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno v řepařské oblasti, na siláž v řepařské, obilnářské
a lepší bramborářské oblasti,
• středně odolný proti chladu (6,3
bodů z 9),
• rostlina s typickým stay green
efektem.
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný na
siláž v celé obilnářské, řepařské
a chladné kukuřičné oblasti,
• dobrý počáteční vývoj a rychlý
nárůst hmoty,
• vyznačuje se zachováním zelené
rostliny při dosažení fyziologické
zralosti,
• vysoká výkonnost a plasticita
umožňují široké uplatnění v praxi.
7,9
8,1
8,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• poskytuje rekordní výnosy zelené
silážní hmoty, vysoký výnos celkové suché hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty
– výborná stravitelnost vlákniny,
• přizpůsobivost a široká využitelnost v chladnějších podmínkách,
• výborná plasticita k horším podmínkám pěstování,
• mimořádná koncentrace energie.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská a obilnářská
oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská oblast
90 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CELIO 250
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
16
33,65
20,58
45,99
57,24
56,21
67,35
6,33
Přednosti:
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vynikající zdravotní stav zrna
i klasu,
• vysoký výnos zrna,
• velmi dobrá odolnost vůči poléhání,
• vysoký výnos energie.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská oblast 85 000
rostlin/ha,
• siláž – obilnářská a bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CERATUS
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
35,80
19,62
46,20
53,40
55,79
67,32
6,35
8,4
7,1
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vysoké výnosy silážní hmoty
i sušiny,
• dobrá stravitelnost siláže,
• plasticita hybridu a široká využitelnost,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská, řepařská
a chladná kukuřičná oblast
85 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEMET 260
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
32,05
20,52
45,08
55,72
54,29
67,42
6,28
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
oblast
siláž
zrno
siláž
zrno
BVO
BVO
BVO
OVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
KVO
siláž
zrno
CEMORA
CEGRAF
260
270
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný
k pěstování na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
• vysoké dobře olistěné rostliny
s dobrým podílem palic v sušině,
• dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• středně raný hybrid k pěstování na
zrno v celé řepařské a přechodné
kukuřično-řepařské oblasti,
• středně vysoká rostlina s vysokým podílem palic,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Ing. Jana Břízová
8,7
8,0
8,5
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi vysoký výnos suché hmoty
a vynikající produkce zel. hmoty,
• velmi dobrá stravitelnost siláže,
• vysoká koncentrace energie,
• ve státních odrůdových pokusech
dosáhl výsledky – výnos suché
hmoty 103 % – výnos zelené
hmoty 107 % na průměr kontrol.
8,2
8,3
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vysoký výnos zrna,
• dobré uvolňování vody v procesu
dozrávání,
• pevné stéblo,
• vysoký obsah škrobu v zrně.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha.
Poloprovozní pokusy na zrno 2012
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská, řepařská
a chladná kukuřičná oblast
85 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEMORA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,11
20,38
44,77
53,89
53,57
66,00
6,34
Troubelice
výnos t/ha vlhkost %
průměr pokusu 10,17
28,2
CEGRAF
10,26
26,7
Kvalitativní ukazatele CEGRAF
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
36,53
20,66
44,02
58,54
58,11
68,01
6,43
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
agronomka
Dolní Žandov spol. s r. o.
Dolní Žandov
Jsme podnikem s klasickou zemědělskou
výrobou a hospodaříme na výměře 2 864 ha
zemědělské půdy v nadmořské výšce 550 až
720 m. Na 2 014 ha orné půdy pěstujeme
obiloviny (ozimá pšenice, žito, oves a jarní
ječmen) a řepku. Z krmných plodin pěstujeme kukuřici a jetel. Chováme 240 dojných
krav montbeliardského plemene a 1 000
kusů skotu masných plemen aberden angus,
charolais a masný simental. Také vlastníme
Ekologickou společnost, která hospodaří na
1 150 ha a chová 750 kusů skotu plemene charolais. Kukuřice je pro nás rozhodující krmná
plodina, kterou pěstujeme na 380 ha. V našich
podmínkách se uplatňují hybridy s číslem
FAO 240–260. Na 280 ha pěstujeme silážní
hybridy ALOMBO a CEMET 260, které se
nám osvědčily. Zkoušíme také nový hybrid
CEBIR. Pro vlastní potřebu si každý rok
zakládám odrůdový pokus kukuřic s dvaceti
hybridy. V letošním roce uvádíme do provozu
bioplynovou stanici, pro kterou také pěstujeme silážní kukuřici.
OSEVA hybrids
CEWINR
CELIDO
CEKRAS
270
270
270
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: MTc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: tvrdý – mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• univerzální hybrid vhodný k pěstování na zrno v celé řepařské
a přechodné kukuřično-řepařské
oblasti, na siláž v teplé obilnářské, celé řepařské a přechodné
kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný na
zrno v celé řepařské a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
na siláž v teplé obilnářské, celé
řepařské oblasti a přechodné
kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj
a rychlý nárůst hmoty,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný pro
pěstování na zrno v celé ŘVO,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah škrobu v zrně.
7,9
7,2
8,7
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
8,3
7,0
8,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vysoký výnos zelené hmoty,
suché hmoty i sušiny zrna,
• vysoký obsah škrobu,
• pevné stéblo,
• vynikající pro pěstování na CCM
popřípadě LKS,
• velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě,
• vysoký výnos škrobu.
Přednosti:
• vysoký výnos silážní hmoty i sušiny zrna,
• pevné stéblo,
• využití zrna pro mlynářské účely,
• velmi vysoký podíl palic v siláži,
• výborná plasticita k horším podmínkám pěstování,
• výborný k pěstování na CCM i LKS.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – 85 000 rostlin/ha.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – 85 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEWINR
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
18
33,29
19,85
44,98
55,24
54,85
68,35
6,38
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vynikající výnos zrna – v SOP
dosáhl 111 % na průměr kontrol,
• pevné stéblo,
• středně dobrá sklizňová vlhkost.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha.
Poloprovozní pokusy na zrno 2012
Štěpánkovice
výnos t/ha vlhkost %
průměr 52 hybridů 11,92 25,98
CEKRAS
13,13 24,20
Staré Hradiště
průměr 28 hybridů
CEKRAS
Kvalitativní ukazatele CELIDO
32,45
21,78
47,26
53,46
52,11
65,11
6,27
8,5
9,0
9,0
odolnost proti chladu
výnos t/ha
11,89
12,47
Kvalitativní ukazatele CEKRAS
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
35,15
19,86
44,42
51,42
49,88
66,19
6,30
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
oblast
siláž
zrno
siláž
zrno
BVO
BVO
BVO
OVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
KVO
siláž
zrno
ERYTRINIA
CEDUB
270
280
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp–kulatý
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA
s. r. o., Slovensko
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 280
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• vhodný k pěstování na siláž od
teplé bramborářské po řepařskou
výrobní oblast, na zrno, CCM
a LKS v řepařské oblasti,
• vysoký podíl klasů,
• velké zrno s vyšším obsahem
škrobu,
• stay green s rychlým nárustem
sušiny klasů,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný pro
pěstování na zrno v celé řepařské
a přechodné kukuřično-řepařské
oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav celé
rostliny.
Přednosti:
• vysoká plasticita k suchým podmínkám,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• rychlé zapojení porostu.
Přednosti:
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vysoký výnos zrna,
• využití zrna pro mlynářské účely,
• pevné stéblo,
• velmi vysoký obsah škrobu v zrně.
Ing. Karel Kašpar
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80–85 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská výrobní oblast
90 000 rostlin/ha, bramborářská oblast, příp. horší podmínky
v obilnářské oblasti 95 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele ERYTRINIA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
33,79
20,79
47,16
55,48
57,30
66,38
6,37
8,0
8,6
8,5
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEDUB
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
35,11
20,52
46,21
52,45
52,24
65,78
6,28
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
agronom
Bludovská a. s.
Bludov
Jsme klasickým zemědělským podnikem,
který hospodaří na 2800 ha orné půdy v nadmořské výšce 330 metrů. Pěstujeme řepku,
potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen
a také cukrovku a mák. Významná je pro nás
také živočišná výroba. Chováme 450 dojných
krav českého strakatého skotu v uzavřeném
obratu stáda s užitkovostí za poslední roky
6 700 až 7 000 litrů mléka na dojnici a rok.
Pastevní způsobem chováme 250 krav plemene charolais a vykrmujeme 300 kusů býků. Živočišnou výrobu doplňuje ještě chov nosných
slepic a chov prasat. Pro potřeby chovu skotu
pěstujeme 270 ha kukuřice a čejčské hybridy
jsou tradičně na našich polích. V letošním
roce jsme zaseli silážní hybrid CEBIR, který
dává vysoké výnosy silážní hmoty. Druhým
hybridem je novinka CEMORA. Na vlhké
zrno pěstujeme CEWINR, protože má vysoký
podíl palic. Pravidelně sledujeme odrůdovou
skladbu hybridů vyšlechtěných v Čejči. Navštěvujeme polní dny v Unčovicích, kde se
máme možnost seznámit s celým sortimentem nabízených hybridů.
CERUBA
CEFIN
290
290
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 290
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 290
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný na
zrno v teplé řepařské a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
• dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný pro
pěstování na siláž v celé řepařské oblasti a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Ing. Peter Sedlák
agronom
TOZOS spol. s r. o.
Dolní
Tošanovice
Hospodaříme v okrese, který je znám hlavně
průmyslem. Z jednoho konce našeho podniku vidíme třinecké železárny, z druhého
zase automobilku v Nošovicích a pivovar
Radegast. Přesto zemědělská výroba není
v našem regionu zanedbatelná. Naše společnost obhospodařuje 1 315 ha orné půdy a 535
ha trvalých travních porostů, ve výšce 450
m. n m. Pěstujeme ozimou pšenici a ozimý
ječmen, který je předplodinou pro řepku. Kukuřici pěstujeme na 450 ha, všechnu na siláž.
150 ha je určeno pro skot. Chováme 400 krav
českého strakatého skotu na mléko. 300 ha
kukuřice je určeno pro bioplynovou stanici.
Čejčské hybridy pěstujeme již deset let a letos
je máme na polovině výměry pěstovaných
kukuřic. Opakovaně pěstujeme CEMAX 245,
který se nám osvědčil. Je plastický a nikdy nás
nezklamal. Má vysoký výnos silážní hmoty
s velmi dobrou stravitelností. Pro rozložení
sklizně pěstujeme také velmi raný hybrid
CEMILK 222. Oba hybridy jsou označeny
známkou TOP siláž a z naší zkušenosti mohu
jejich kvalitu potvrdit.
7,9
8,2
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
7,1
8,2
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vysoký výnos zrna – ve státních
odrůdových pokusech dosáhl
výnosu 13,5 t/ha, tj. 103,5 %
k průměru kontrolních hybridů,
• nízká sklizňová vlhkost,
• pevné stéblo,
• vysoký obsah škrobu v zrně.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha.
Přednosti:
• hybrid pro intenzivní siláž s vysokým výnosem celkové suché
hmoty i sušiny palic,
• vysoká kvalita silážní hmoty,
výborná stravitelnost vlákniny,
• pevné stéblo,
• výborný podíl klasů v celkové
sušině,
• výborná přizpůsobivost horším
podmínkám.
Poloprovozní pokusy na zrno 2012
Hostovice
průměr 35 hybridů
CERUBA
výnos t/ha
12,64 t
12,67 t
Kvalitativní ukazatele CERUBA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
33,12
20,34
47,85
52,52
52,26
65,94
6,29
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000
rostlin/ha, chladná kukuřičná
oblast 80 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEFIN
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,82
21,24
45,86
56,55
55,01
67,21
6,36
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
CEPLAN
CEVAHA
CEBEN
300
320
340
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 300
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 320
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 340
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně raný univerzální hybrid
vhodný k pěstování na zrno i siláž
v celé řepařské a přechodné
kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro
pěstování na siláž v celé řepařské
a chladnější kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• rychlý počáteční vývoj.
Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný
k pěstování na zrno v celé KVO,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
8,0
6,3
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vysoký výnos zelené hmoty,
suché hmoty i sušiny zrna,
• dobrá stravitelnost silážní hmoty,
• pevné stéblo.
• vysoký výnos celkové hmoty
přímo vybízí k pěstování pro výrobu bioplynu,
• velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě.
Optimální hustota porostu:
• zrno – ŘVO 80 000 rostlin/ha,
KVO 75 000 rostlin/ha,
• siláž – ŘVO 85 000 rostlin/ha,
KVO 80 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEPLAN
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
32,69
21,25
47,14
56,92
56,55
67,32
6,38
8,1
8,4
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• hybrid pro náročné chovatele
skotu,
• poskytuje velmi vysoký výnos
silážní hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty
s výbornou stravitelností vlákniny,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• výborný podíl klasů v celkové
sušině,
• poskytuje velmi vysoký výnos
energie z ha.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000
rostlin/ha, chladnější kukuřičná
oblast 80 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEVAHA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
32,45
20,64
46,05
56,23
55,44
66,72
6,35
8,7
8,0
9,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• středně dobrý výnos zrna,
• příznivá sklizňová vlhkost,
• pevné stéblo,
• vysoký obsah škrobu v zrně.
Optimální hustota porostu:
• zrno 75 000 rostlin/ha.
Poloprovozní pokusy na zrno 2012
FERTCORN (3 lokality) výnos t/ha vlhkost %
průměr 30 hybridů 11,63
25,8
CEBEN
12,04
27,8
Štěpánkovice
výnos t/ha vlhkost %
průměr 52 hybridů 11,92 25,98
CEBEN
14,67 28,70
Kvalitativní ukazatele CEBEN
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,52
20,88
46,86
56,43
55,04
66,10
6,39
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
oblast
siláž
zrno
siláž
zrno
BVO
BVO
BVO
OVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
KVO
siláž
zrno
21
CEFRAN
CEGURA
340
360
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 340
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 360
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně pozdní univerzální hybrid vhodný k pěstování na zrno
v celé kukuřičné oblasti a na
siláž v teplé řepařské a celé
kukuřičné oblasti,
• dobrý zdravotní stav.
Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro
pěstování na siláž v teplé řepařské oblasti a kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Ing. Miroslav Doležel
agronom
ZD Dub nad Moravou
Dub
nad Moravou
Zemědělské družstvo Dub nad Moravou hospodaří v intenzivní řepařské oblasti na výměře
3 320 ha orné půdy v nadmořské výšce 206 m.
Z obilovin pěstujeme ozimou pšenice a jarní
ječmen. Významnou plodinou je cukrovka,
kterou pěstujeme pro cukrovar Vrbátky na
ploše 500 ha. Z tržních plodin pěstujeme také
řepku. Chováme celkem 1 200 kusů skotu
holštýnského plemene z toho máme 600 krav
s celoroční užitkovostí přes 9 000 litrů mléka.
Základ krmné dávky tvoří vojtěška a kukuřice. Vojtěšku pěstujeme na 200 ha a kukuřici
na 250 až 300 ha. Hybrid CEFRAN pěstujeme
na siláž a také na vlhké zrno. Je to univerzální
hybrid s číslem FAO 340 vhodný na zrno i siláž v naší řepařské oblasti. Živočišnou výrobu
doplňuje také chov prasat. Celkem chováme
4 500 prasat z toho 330 prasnic. Pro OSEVU
Bzenec zakládáme poloprovozní odrůdové
pokusy s celým sortimentem hybridů pod
značkou OSEVA HYBRIDS. Každý rok se
v našem družstvu koná polní den pro zemědělskou veřejnost, kde se návštěvníci seznámí
s výsledky šlechtění kukuřice společností
CEZEA Čejč.
7,1
8,3
7,7
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• středně vysoký výnos sušiny celé
rostliny,
• pevné stéblo,
• ideální na CCM, LKS,
• využití zrna pro mlynářské účely,
• velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě.
9,0
7,1
7,9
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• velmi vysoký výnos zelené hmoty
a dobrý podíl klasů vede jak
k využití na velmi kvalitní siláž,
tak hlavně pro výrobu bioplynu,
• velmi dobrá kvalita silážní hmoty
s výbornou stravitelností vlákniny,
• výborný podíl klasů v celkové
sušině.
Optimální hustota porostu:
• zrno – kukuřičná oblast
75–80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská oblast 85 000
rostlin/ha, kukuřičná oblast
80 000 rostlin/ha.
Optimální hustota porostu:
• siláž – teplá řepařská oblast
80 000 rostlin/ha, kukuřičná
oblast 75 000 rostlin/ha.
Kvalitativní ukazatele CEFRAN
Kvalitativní ukazatele CEGURA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
32,36
20,14
45,15
52,46
54,56
66,02
6,30
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
34,11
21,50
46,41
54,36
53,20
67,11
6,30
Doporučené oblasti pěstování
Doporučené oblasti pěstování
oblast
oblast
siláž
zrno
BVO
BVO
OVO
OVO
ŘVO
ŘVO
KVO
KVO
siláž
zrno
V nabídce také
CEDONA
CEMILK 222
370
220
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 370
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Velmi raný silážní hybrid s velmi vysokou stravitelností silážní
hmoty vhodný k pěstování v celé bramborářské a obilnářské
oblasti a chladné řepařské oblasti. Nachází uplatnění hlavně
v nadmořských výškách nad 500 m.
Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro
pěstování na zrno v celé kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
CELUX 225
8,8
7,7
8,0
odolnost proti chladu
odolnost proti suchu
odolnost proti poléhání
Přednosti:
• vysoký výnos zrna,
• využití zrna pro mlynářské účely,
• pevné stéblo,
• vysoký obsah škrobu v zrně.
225
Velmi raný univerzální hybrid vhodný k pěstování na zrno do
lepší obilnářské a celé řepařské oblasti a na siláž do celé bramborářské a obilnářské oblasti. Předností je velmi vysoký obsah
škrobu v zrně.
CENZUS
300
Optimální hustota porostu:
• 70–75 000 rostlin/ha.
Univerzální středně raný hybrid vhodný na zrno i siláž v celé
řepařské a přechodně kukuřično-řepařské oblasti. Předností je
přizpůsobení se horším podmínkám.
CENTIS 350
Kvalitativní ukazatele CEDONA
škrob %
obsah vlákniny v celé rostlině %
obsah NDF v celé rostlině %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SNDF v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
32,89
22,09
46,54
49,11
48,45
64,13
6,21
Doporučené oblasti pěstování
oblast
BVO
siláž
zrno
350
Středně pozdní univerzální hybrid vhodný k pěstování na zrno
v celé kukuřičné oblasti a na siláž v teplé řepařské a celé
kukuřičné oblasti. Předností je velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě.
CESLAV
400
OVO
ŘVO
KVO
Středně pozdní hybrid vhodný k pěstováním zrno v kukuřičné
oblasti a na siláž v teplé řepařské a celé kukuřičné oblasti.
Předností je velká přizpůsobivost horším podmínkám pěstování.
23
přehled hybridů
2014
hybrid
FAO
směr využití
typ
zrna
optimální hustota porostu výška rostlin odolnost vůči tolerance
(tis./ha)
poléhání
k chladu
(cm)
zrno
24
siláž
tolerance
k suchu
počáteční
růst
způsob
dozrávání
rostliny
PYROXENIA
130
M
100
120–130 200–220
RD
ZETA 140 S
140
M
100
120
200–220
RD
TYRKIZIA
180
M
90–100
110
200–210
SG
ZETA 200 S
200
MZ
90
110
240–260
RMZ
CENOR
210
M
90
230–250
RMZ
CEKOB
210
M
90
240–260
RD
CEMILK 222
220
M
85–90
230–250
RD
LABOOM
220
TM
85
90
250–270
SG
CELUX 225
225
M
85
90
210–230
RD
CESTER 230
230
M
90
230–250
RMZ
CEKLAD 235
235
M
85
85–90
240–260
RMZ
CESKOR
240
M
80
85–90
230–250
RD
CEBESTO
240
TM
85–95
250–270
RMZ
CEBIR
240
M
85–90
260–270
RMZ
CEMATA
240
MZ
85–90
260–270
RD
CESEXO
240
M
230–250
RD
SAN
240
TM
85–90
240–260
RMZ
ALOMBO
240
M
85–90
260
SG
CEMAX 245
245
TM
85–90
240–260
SG
FAGRETTO
250
M
80
85–90
260–270
SG
CELIVE
250
MZ
80–85
85–90
230–250
RMZ
CELIO 250
250
MZ
85–90
240–260
RMZ
80–85
80
hybrid
FAO
směr využití
typ
zrna
optimální hustota porostu výška rostlin odolnost vůči tolerance
(tis./ha)
poléhání
k chladu
(cm)
zrno
CERATUS
250
TM
CEMET 260
260
CEJINE
80
siláž
tolerance
k suchu
počáteční
růst
způsob
dozrávání
rostliny
85–90
250–260
SG
TM
85
260–270
RMZ
260
MZ
85
240–260
RMZ
CEMORA
260
M
85
250–270
RMZ
CEGRAF
270
M
80
240–260
RMZ
CEWINR
270
M
80
85
260–280
RMZ
CELIDO
270
TM
80
85
240–260
SG
CEKRAS
270
MZ
80
250–270
RMZ
ERYTRINIA
270
M
80–85
250–270
SG
CEDUB
280
MZ
80
250–270
RMZ
CERUBA
290
M
80
250–270
RMZ
CEFIN
290
MZ
80–85
250–270
SG
CENZUS
300
MZ
75–80
80–85
240–260
RMZ
CEPLAN
300
MZ
75–85
80–85
250–270
RMZ
CEVAHA
320
Z
80–85
240–260
RMZ
CELATE
340
MZ
80–85
260–270
SG
CEBEN
340
M
75
250–270
RMZ
CEFRAN
340
MZ
75–80
80–85
250–270
SG
CENTIS 350
350
M
75–80
80–85
240–260
RMZ
CEGURA
360
M
75–80
250–270
RMZ
CEDONA
370
MZ
70–75
260–280
RMZ
CESLAV
400
MZ
70–75
260–270
SG
90–95
75–80
Typ zrna: Z – koňský zub, MZ – koňský zub až mezityp, M – mezityp, TM – tvrdý až mezityp, T – tvrdý typ Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RD – rychle dozrávající
25
stravitelnost siláže
Kvalitativní ukazatele hybridů kukuřice
sklízených k výrobě siláže
Václav Jambor, Blažena Vosynková, Stanislav Havlíček
Siláž z kukuřice je fermentované krmivo vyrobené z řezanky kukuřice, sklízené
v období mléčně voskové zralosti při sušině celé rostliny 29 až 33 % . Je prokázáno,
že v této fázi zralosti se nejvíce využije
genetický potnciál rostliny. Rostlina kukuřice se skládá z klasu a zbytku rostliny.
Během růstu a vývoje rostliny dochází
průběžně ke změnám podílů jednotlivých
částí rostlin. Dále dochází ke změnám kvalitativních ukazatelů, kterým se v poslední době
věnuje velká pozornost.
Kromě
toho, že se
mění hmotnostní podíl
klasu a zbytku
rostliny, mění
se i obsah sušiny
klasu, zrna a zbytku
rostliny. Tyto probíhající změny významně ovlivňují nejen celkovou nutriční hodnotu
rostliny, ale hlavně se mění
kvalitativní ukazatelé jednotlivých částí rostliny.
V zásadě je třeba rozlišovat obsah sušiny celé rostliny
a obsah sušiny a organických
živin u jednotlivých částí rostliny.
Během růstu a dozrávání kukuřice dochází k tvorbě a vývoji
klasu a zároveň k vývoji zrna
na klasu. To způsobuje, že
se dynamicky mění nejen
podíly klasu a zbytku rostliny, ale díky dozrávání se
mění kvalitativní vlastnosti celé
rostliny. Jedním z hlavních ukazatelů jsou
změny v obsahu sušiny celé rostliny.
26
Pokud oddělíme klas od rostliny kukuřice,
získáme část rostliny tzv. zbytek rostliny
obsahující stonek, listy a listeny. Zbytek
rostliny obsahuje hlavně vlákninu s nízkým
obsahem N-látek. Jde o část rostliny s nízkou koncentrací energie díky vysokému
obsahu vlákniny (cca 75 % v suš. NDF).
Zbytek rostliny je tedy méně hodnotnou
částí rostliny. Bylo ale zjištěno, že stupeň lignifikace zásadně ovlivňuje kvalitu vlákniny resp. stravitelnost NDF.
Tento ukazatel kvality u této části
rostliny je vázán geneticky na
jednotlivé hybridy a má vysokou variabilitu. Dále bylo
dokázáno, že větší
vliv na koncentraci
energie v kukuřičné siláži má stravitelnost vlákniny
(SNDF) než obsah škrobu
(Y. BARRIERE 1992). Jedná se o to, že
během vegetace, jak rostlina stárne, dochází postupně k lignifikaci vlákniny a tím se
sníží využitelnost energie, která je skrytá ve
vláknině. Vlákninu tvoří polymer glukózy,
jehož uvolnění limituje stupeň lignifikace.
Jedná se o vazbu, kterou nelze mikrobiální fermentací (enzymy vytvořené bakteriemi) v bachoru přežvýkavců rozštěpit
a uvolnit vázanou glukózu s následným
využitím pro výživu bachorové mikroflóry.
Lignifikovaná vláknina obsahující glukózu prochází zažívacím traktem nevyužita.
Mimo to se mění i příjem množství takového krmiva. Tento ukazatel je velmi důležitý,
protože pokud vyrobíme krmivo se sníženou stravitelností, automaticky se sníží
příjem takového krmiva u zvířat. To má za
následek snížení celkového množství živin
a následně snížení produkce mléka. Tuto
vlastnost jsme schopni sledovat v laboratorních podmínkách, kdy na kanylovaných
dojnicích sledujeme pomocí deklarované
metody in sacco stupeň degradace vlákniny
(NDF) v bachoru v závislosti na době inkubace vzorku (inkubace 24 h) v bachoru.
Stanovením kvality vlákniny (stravitelnost
NDF) můžeme vyhodnotit jednotlivé hybridy a vyselektovat hybridy s nadprůměrnou stravitelnosti vlákniny. V současnosti
k hodnocení kvality kukuřice lze použít
přenosný laboratorní přístroj AgriNIR, kterým můžeme operativně na místě hned při
odběru řezanky od řezačky stanovit obsah
organických živin, ale i stravitelnost NDF
(měření jednoho vzorku trvá tímto přístrojem cca 1 min.).
Další částí kukuřice je velikost resp. podíl
klasu z celé rostliny. Jako hlavní ukazatel
koncentrované energie v kukuřičné siláži
považujeme obsah škrobu. Kvalitu kukuřičného zrna ovlivňuje podíl sklovité části
a moučné části zrna, vyjádřenou typem zrna
(koňský zub versus tvrdý typ). Podíl sklovité
a moučné části zrna lze v současnosti stanovit pomocí fotometrické metody, kdy jsme
schopni na základě prosvícení zrna a stanovení ploch obou částí pomocí programu určit typ zrna. Mezi hlavní kvalitativní
ukazatele z pohledu nutriční hodnoty patří
degradovatelnost škrobu v bachoru. Stupeň
degradovatelnosti škrobu v bachoru ovlivňuje obsah prolinu ve škrobu zrna. Avšak
stanovení prolinu je finančně drahé, lze
proto doporučit stanovit stupeň degradovatelnosti škrobu v bachoru. Doba inkubace vzorků pro stanovení degradovatelnosti
škrobu je jen 12 hodin, protože škrob krmiv
má kratší retenci v bachoru dojnic. Při inkubaci 24 hodin se rozdíly v degradovatelnosti
škrobu smazávají. Hlavní význam při sledování tohoto ukazatele je to, že pokud škrob
je všechen degradován v bachoru může
dojít při vysokých dávkách škrobu k akutní
acidóze a následným zdravotním problémům dojnic. Z tohoto důvodu bychom do
krmné dávky měli vybírat zdroje škrobu,
které nejsou zcela degradovány v bachoru,
ale část škrobu prochází až do střeva, kde
dochází ke štěpení škrobu pomocí amylázy
na glukózu a ta je dalším zdrojem energie
pro dojnice. V poslední době pracujeme na
tom, zda bude prokázána závislost stupně
degradovatelnosti škrobu v bachoru a podílu sklovité části zrna. V takovém případě by
bylo stanovení kvality škrobu ještě levnější. Tyto ukazatele se v současnosti sledují
jen u suchého zrna. Avšak zrno kukuřice v kukuřičné siláži při sklizňové sušině
29–33 % se nachází v období, kdy jednu
třetinu zrna tvoří mléčná fáze obsahující
převážně cukry a zbytek zrna je již přeměněn na škrob. Avšak v této fázi zralosti je
nízký obsah sklovité části zrna tedy i nízký
obsah prolinu, který snižuje degradovatelnost škrobu v bachoru. Jednoduše řečeno,
v této fenofázi růstu nejsou rozdíly v kvalitě
škrobu vzhledem k jejich degradovatelnosti.
Tendence v oblasti pěstování silážní kukuřice je zvýšit podíl nedegradovatelného škrobu v bachoru dojnic. Bohužel u obou typů
zrna v období sklizně kukuřice v silážní zralosti je škrob v kukuřičných silážích kvalitativně (degradovatelnost škrobu v bachoru)
na stejné úrovni.
Abychom mohli danou hypotézu potvrdit, nebo vyvrátit, tak jsme v provozních
podmínkách na pozemcích zemědělského podniku AGRO Vnorovy, a. s. založili
pokus s porosty silážního hybridu CELATE
(1. varianta), zrnového hybridu (2. varianta)
a směsi silážního hybridu CELATE – 4 řádky
se zrnovým hybridem – 2 řádky (3. varianta). Jednotlivé varianty byly sklízeny tři dny
po sobě tak, aby z každé varianty byl sklizen
a naplněn jeden vak. Vaky jsou určeny pro
výživu všech kategorií skotu ve Vnorovech
v přechodném období mezi dokrmením
staré siláže a siláže z nové sklizně.
V průběhu sklizně a silážování do vaků
byly průběžně odebírány vzorky. Tyto vzorky byly ihned po ukončení jedné varianty
převezeny do laboratoře a tam stanovena
aktuální sušina a 6 vzorků bylo usušeno při
60 °C a připraveno na chemickou analýzu.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty obsahu
sušiny u jednotlivých vaků resp. variant (vak
1. CELATE 36,48 % , vak 2. směs hybridů
36,08 % a vak 3. zrnový hybrid 35,63 %).
U těchto šesti vzorků byly stanoveny jednotlivé organické živiny (N-látky, škrob, vláknina, NDF, popel) a stravitelnost organické
hmoty (SOH),stravitelnost vlákniny (SVl.)
a stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny (SNDF). Všechny hodnoty jsou uvedeny
v tabulce 1.
Průměrná hodnota sušiny u jednotlivých vaků byla na stejné úrovni (rozmezí
35,47 % až 36,88 % ) s minimálními rozdíly.
Podobná situace byla zjištěna i u ostatních
organických živin (N-látky, popel, vláknina, NDF a škrob). Podle obsahu sledovaných organických živin můžeme říci, že
všechny tři varianty byly vyrovnané, bez
podstatných rozdílů. Hodnoty stravitelnosti organické hmoty (SOH) byly zjištěny
v rozmezí 63,69 až 66,26 % . Tento rozdíl
lze označit za minimální. Jiná situace byla
zjištěna u stravitelnosti vlákniny a stravitelnosti NDF. Stravitelnost vlákniny a NDF
u vaku 3 (zrnový hybrid) byla zjištěna nejnižší (40,19 % resp. 41,80 %), u vaku 1 (hybrid CELATE) naopak nejvyšší (52,81 resp.
51,19 % ), což dokazuje, že mezi oběma
hybridy byl zásadní rozdíl (12,62 % resp.
9,39 % ). U vaku 2 (směs hybridu CELATE
a zrnový hybrid) byly zjištěné hodnoty
uprostřed mezi oběma hybridy. Opačná
situace byla zjištěna u degradovatelnosti
škrobu (inkubace 12 hod. v bachoru), kdy
ve vaku č. 3 (zrnový hybrid) byla snížená
degradovatelnost škrobu (78,31 % ) oproti
degradovatelnosti škrobu u vaku 1 hybrid
CELATE (89,95 % ). Tyto hodnoty ukazují
na to, že v době sklizně kukuřice při sušině
cca 36 % byla u zrnového hybridu (varianta 3) o 11,63 % nižší degradovatelnost
škrobu, než u silážního hybridu CELATE.
Otázkou však zůstává, jaká bude situace po
otevření vaků, jestli během fermentačního
procesu nedojde u sledovaných hybridů ke
změnám v kvalitě škrobu.
Závěrem můžeme konstatovat, že vak 1
a vak 3 se liší ve stravitelnosti vlákniny
a NDF, kvalitativní hodnoty degradovatelnosti škrobu jsou také odlišné, což ukazuje na odlišnou kvalitu vysetých hybridů.
Vak 2 – směs obou hybridů vykazuje sice
vyšší variabilitu avšak průměrné hodnoty
nejen v hodnotách obsahu organických
živin, ale také i ve stravitelnosti OH, vlákniny a NDF v porovnání s vakem 1 a vakem 3.
Všechny vaky jsou tedy vhodné pro sledování ve výživě dojnic resp. produkci mléka.
V laboratořích, kde se nestanovuje degradovatelnost vlákniny resp. NDF a degradovatelnost škrobu by bylo konstatováno, že
všechny tři varianty byly podle zjištěných
hodnot vyrovnané a bez velkých rozdílů.
Tab. 1
Obsah organických živin u vzorků řezanky jednotlivých variant během silážování
SVl.
SNDF
vzorek č. sušina % N-látky škrob degr. škrobu vláknina NDF popel SOH
za 12 hodin
24 h
24 h
24 h
VAK 1 1 35,50 9,2 33,65 91,89 19,63 48,42 4,65 70,49 54,09 55,64
2 37,69 9,8 31,32 91,37 22,21 50,41 4,41 64,68 49,42 47,40
3 36,12 8,9 33,23 95,86 24,26 50,59 5,39 65,32 53,32 47,55
4 35,43 9,3 31,60 83,89 22,50 48,40 4,03 63,83 56,20 53,22
5 38,59 8,7 31,71 89,31 21,07 47,32 5,35 70,61 56,43 56,26
6 36,40 9,2 31,86 87,39 23,37 51,52 4,91 62,62 47,42 47,05
průměr
36,62 9,2 32,23 89,95 22,17 49,44 4,79 66,26 52,81 51,19
VAK 2
1
2
3
4
5
6
36,02
37,85
35,10
34,33
40,08
37,90
36,88
9,6
9,2
8,6
8,7
8,6
9,4
9,0
30,99
25,98
26,06
27,70
24,98
28,77
27,41
90,09
83,18
84,83
85,33
80,58
73,80
82,97
20,58
20,49
21,50
22,68
19,18
21,16
20,93
45,60
49,31
47,61
50,04
49,11
45,87
47,92
4,95
3,21
4,27
3,13
3,67
3,55
3,80
66,54
67,66
63,56
58,42
58,98
67,00
63,69
53,11
49,20
45,39
40,55
35,93
53,78
46,33
46,53
52,44
43,06
38,16
40,94
49,41
45,09
1
2
3
4
5
6
32,55
38,72
37,01
31,49
35,74
36,38
35,32
8,8
8,5
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6
29,51
30,49
29,62
31,30
32,57
29,40
30,48
75,68
83,47
71,87
80,15
78,58
80,13
78,31
21,82
21,18
17,41
19,10
16,41
19,89
19,30
43,56
45,48
40,56
45,53
47,05
51,53
45,62
4,49
4,77
3,94
4,22
4,07
3,78
4,21
67,42
60,40
64,78
67,72
62,98
62,81
64,35
53,54
38,30
38,00
48,98
38,35
32,07
41,54
45,47
35,28
37,43
50,25
38,92
42,63
41,66
průměr
VAK 3
průměr
Tab. 2
vzorek
VAK 1
VAK 2
VAK 3
Vnorovy 2012 – průměrné hodnoty silážované kukuřice do vaků (% ve 100 % sušině)
sušina N-látky škrob degr. škrobu hrubá NDF popel SOH
SVl.
SNDF
v%
za 12 hodin vláknina
24 h
24 h
24 h
36,62 9,18 32,23 89,95 22,17 49,44 4,79 66,26 52,81 51,19
36,88 9,02 27,41 82,97 20,93 47,92 3,80 63,69 46,33 45,09
35,32 8,60 30,48 78,31 19,30 45,62 4,21 64,35 41,54 41,66
SOH – stravitelnost organické hmoty při inkubaci 24 hodin v bachoru
SVl. – stravitelnost vlákniny při inkubaci 24 hodin v bachoru
SNDF – stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny při inkubaci 24 hodin v bachoru
NDF – neutrálně detergentní vláknina
27
NAŠE ŘEŠENÍ
PRO VAŠI KUKUŘICI
ZINKOSOL Forte
2–3 l/ha
FERTIGREEN Kombi
NPK 7-7-5 5 l/ha
BOROSAN Humine
2 l/ha
pevná
kapalná
KUPROSOL
2 l/ha
základní hnojení
pod patu
produkční hnojení
Síran amonný
granulovaný
20%N
500–700 kg/ha
FOSMAG
100–200 kg/ha
LOVODAM 30
nebo LOVOFERT LAD 27
150–200 kg/ha
před setím
Doporučené
diagnostické
zásahy
0–5
před setím
stanovení Nmin
10
11
13
15
17–32
34
BBCH 15
ARR* – 6. list – analýza na N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Mn
ZINKOSOL Forte
(11 % Zn)
kapalný koncentrát zinku vázaný v komplexové
formě
inhibuje syntézu bílkovin
aktivátor řady enzymových reakcí
výrazně ovlivňuje prodlužovací růst rostlin
Nedostatek Zn v rostlině
zakrnělý a omezený růst rostliny
silný stonek, který puká
listy jsou ve vegetačním vrcholu stočené
53
63
BOROSAN Humine
(8 % B)
kapalný koncentrát stopového prvku bóru
a huminových látek
nezbytný pro výstavbu a stabilitu buněčné stěny
ovlivňuje metabolismus sacharidů a tím
zvyšuje mrazuvzdornost řepky
podporuje růst kořenů, ovlivňuje prodlužování
stonků
FERTIGREEN Kombi
NPK 7-7-5
univerzální hnojivo s bezchloridovým draslíkem,
2% sírou, aminokyselinami, stimulátory růstu
a adhezivními látkami
řeší protistresové účinky (sucho, mráz,
předávkování chemikáliemi)
uvolňovaná forma síry v koloidní podobě má
významný fungicidní účinek
Nedostatek B v rostlině
zpomalování a odumírání růstového vrcholu
srdéčkové hniloby
redukce růstu kořenů
69
BBCH 61
ARR* – analýza na N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Mn
79
89
*ARR – anorganický rozbor rostlin
ochrana kukuřice
Kukuřice | ochrana proti plevelům
Škodlivý činitel, přípravek, účinná látka, obsah
Vzešlé plevele před setím kukuřice
Dávkování na ha
Termín aplikace
AGROKLASIK PLUS
BARCLAY GALLUP 360
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV
CLINIC
DOMINATOR
ENVISION
GLYFOGAN EXTRA
ROUNDUP FLEX
ROUNDUP KLASIK
TOUCHDOWN QUATTRO
1,5–2 l
1,5–2 l
1,1–2,9 l
2l
1,5–2 l
2,4–3,2 l
1,5–2 l
1,5 l
1,5–2 l
2–4 l
před setím
před setím
před setím
před setím
před setím
před setím
před setím
před setím
před setím
před setím
1
1
1,5–1,75 l
1,35–1,6 l
0,6–0,8 l
0,6–0,8 l
2l
PRE.
PRE.
POST.
POST.
PRE.
2
Poznámka
1
1
1
1
1
Jednoleté dvouděložné plevele
AFALON 45 SC
LINUREX 50 SC
MUSTANG
PEGAS
RACER 25 EC
3
Prosovité trávy (ježatka kuří noha, béry) a jednoleté dvouděložné plevele
ADENGO
AKRIS
ARIGO 51 WG + TREND 90
BOLTON DUO
CALLISTO 480 SC + ATPLUS 463
CALLISTO 480 SC + DUAL GOLD 960 EC
ELUMIS
EPILOG 75 WG + MUSTANG + TREND
EPILOG 75 WG + TREND 90
EQUIP + BUCTRIL EXTRA
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC
GARDOPRIM PLUS GOLD + CALLISTO
GRID + TREND 90
GRID + TREND 90 + BANVEL 480 S
HECTOR 53,6 WG + EKOL
HECTOR 53,6 WG + TREND 90
KELVIN + ARRAT PACK
KOBAN T
KOBAN T + CALLISTO/STORY
KOBAN T + LAUDIS
LAUDIS
LINUREX 50 SC + PENDIGAN 330 EC
LUMAX
MAISTER + MERO
MERLIN 750 WG
MILAGRO
MILAGRO + BANVEL 480 S
MILAGRO EXTRA 6 OD
MILAGRO EXTRA + BANVEL 480 S
MILAGRO EXTRA + CALLISTO 480 SC
NICOGAN
NICOGAN + SULCOGAN
PENDIGAN 330 EC
PRINCIPAL PLUS + TREND
RACER 25 EC + DUAL GOLD 960 EC
SOMERO
STELLAR
STELLAR PACK (STELLAR + OUTLOOK + DASH HC PACK)
STOMP 400 SC
SUCCESSOR 600
SUCCESSOR 600 + CALLISTO 480 SC
SUCCESSOR 600 + KOBAN T
SULCOGAN
TITUS 25 WG + BANVEL 480 S
TITUS 25 WG + BANVEL 480 S (+ TREND)
TITUS 25 WG + ISTROEKOL (EKOL)
TITUS 25 WG + SILWET STAR
TITUS 25 WG + TREND
TITUS PLUS + TREND 90
WING P
30
0,44 l
3,0 l
330 g + 0,1 %
3–4 l
0,25 l + 0,5%
0,2 + 1,2 l
1l
55 g + 0,6–0,8 l + 0,1 %
55 g + 0,1 %
1,7–2,0 l + 0,75–1,0 l
4l
3 l + 0,15 l
20 g + 0,1 %
20 g + 0,1 % + 0,3–0,4 l
70 g + 1,5–2 l
70 g + 0,1 %
1,0 l + 0,15 kg
3–4 l
2,5–3 l + 0,25/0,3 l
2,0–2,5 l + 1,7–2,0 l
2–2,25 l
1,5 l + 3 l
3,5 l
125 -150 g + 2 l
100–130 g
1l
1 l + 0,4 l
0,5–0,75 l
0,5–0,75 l + 0,4 l
0,5–0,75 l + 0,2 l
1l
1l+1l
4–5 l
330 g + 0,1 %
1,5 l + 1–1,2 l
2l
1l
1l + 1l + 1l
3,3–4,1 l
2l
1,5–2,0 l + 0,2 l,
0,5 l + 3 l
1,5 l
40 g + 0,4 l
30–40 g + 0,4 l (+ 0,1 %)
30–40 g + 1,5–2 l
30–40 g + 0,1 l
30–40 g + 0,1%
1 × 307 g + 0,1 %
4l
PRE., Č. POST.
PRE., Č. POST. (do 2. listu)
POST. (do 8. listu)
PRE., Č. POST.
POST.
PRE., Č. POST.
POST. (do 8. listu)
POST.
POST.
POST.
PRE., Č. POST.
PRE., Č. POST. (2.–3. list)
Č. POST.
Č. POST.
POST. (až do 6. listu)
POST. (až do 6. listu)
POST.
PRE., Č. POST.
Č. POST.
POST.
POST.
PRE.
PRE., Č. POST.
POST.
PRE.
POST.
POST.
POST.
POST. (2.–5. list kukuřice)
Č. POST., POST.
POST. (až do 6. listu)
POST. (2.–6. list)
PRE.
POST.
PRE.
PRE., POST. (až do 6. listu)
POST. (4.–6. list)
PRE., Č. POST.
PRSZ., PRE.
PRE., POST (až do 6. listu)
Č. POST.
PRE., POST
POST. (až do 6. listu)
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
PRE.
4
32
5
29
13
10
10
14
7
7
29
34
35
11
9
12
15
8
24
24
6
31
37
30
6
36
33
23
23
23
23
23
Škodlivý činitel, přípravek, účinná látka, obsah
Béry
Dávkování na ha
Termín aplikace
ADENGO
CALLISTO 480 SC + ATPLUS 463 + MILAGRO
CALLISTO 480 SC + MILAGRO
EQUIP
LAUDIS
MAISTER + MERO
MONSOON
0,44 l
0,15 l + 0,5 % + 0,75 l
0,2 l + 1 l
1,75–2 l
2–2,25 l
125–150 g + 2 l
1,7–2,0 l
POST.
Č. POST., POST.
Č. POST., POST.
POST.
POST.
POST.
POST. (2.–6. list)
0,15 kg
0,5–0,6 l
1,1 l
0,8 l
0,8 l
0,8 l
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
16
16
16
POST.
17
Poznámka
4
11
26
Dvouděložné plevele, včetně vytrvalých
ARRAT + smáčedlo
BANVEL 480 S
DICOPUR D Extra
ESTERON
MUSTANG
PEGAS
16
16
Dvouděložné plevele, včetně heřmánků a pcháčů
GALERA
0,35–0,4 l
Dvouděložné plevele, především svízel přítula a další odolné plevele
BASAGRAN SUPER
BROMOTRIL 25 SC
BUCTRIL EXTRA
EMBLEM PRO
PARDNER 22,5 EC
REFINE 75 WG
REFINE 75 WG + BANVEL 480 S
1,5–2 l
1,5–2 l
0,75–1 l
1l
1,2 l
15 g
10–15 g + 0,4 l
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
18
19
18
19
19
20
21
1l
1l
0,6–1,2 l
0,6–1,2 l
POST.
POST.
POST.
POST.
22
Odolné dvouděložné plevele a ostružiník
FLUROSTAR
GALISTOP
STARANE 250 EC
TOMIGAN 250 EC
22
22
Pýr plazivý, prosovité trávy, čirok halepský, proso, dvouděložné plevele
ARIGO 51 WG + TREND 90
ELUMIS
EQUIP
TITUS 25 WG + TREND 90
HECTOR 53,6 WG + TREND 90
TITUS 25 WG + BANVEL 480 S + TREND 90
TITUS PLUS + TREND 90
MAISTER + MERO
MONSOON
PRINCIPAL PLUS + TREND 90
EPILOG 75 WG + TREND 90
330 g + 0,1 %
1,5 l
2l
60 g + 0,1 %
90 g + 0,1 %
60 g + 0,4 l + 0,1 %
1 sáček + 0,1%
150 g + 2 l
1,7–2 l/ha
440 g + 0,1 %
80 g + 0,1 %
POST.
POST. (do 8. listu)
POST. (2.–6. list)
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST. (2.–6. list)
POST.
POST.
5
25
25
26
31
Jednoleté dvouděložné plevele v kukuřici s podsevem jetelovin
BASAGRAN SUPER
1,5–2 l (jetele min. 2tr.)
POST.
27
Jednoleté dvouděložné plevele ve směsi kukuřice s hrachem, peluškou, bobem a sojou
AFALON 45 SC
1,5 l
PRE.
28
Při aplikaci se řiďte pokyny uvedenými na etiketě přípravku. V případě nejasností a otázek se obraťte na Vašeho regionálního zástupce daného přípravku.
Poznámky
1 Aplikace před setím na vzešlé plevele. Proti pýru plazivému je třeba
použít pýrohubné dávky glyfosátu. Za 3–7 dnů po aplikaci je možno provést přípravu k setí kukuřice.
2 Ošetření po zasetí před vzejitím kukuřice. Dávka 1,75 l/ha nemůže
být překročena z důvodu fytotoxicity na kukuřici. Ke spolehlivé účinnosti
vyžaduje dostatečnou půdní vlhkost. Je vhodný pro kombinace s dalšími
půdními herbicidy.
3 RACER 25 EC se nedoporučuje aplikovat na vlhkou půdu a v období
vyšších teplot. Při větších srážkách při aplikaci může u vzcházející kukuřice dojít k přechodnému vybělení listových pletiv, což po 14 dnech odezní
a nemá vliv na výnos.
4 ADENGO lze aplikovat kdykoliv od zasetí do fáze 3 listů kukuřice
(BBCH 00–13) v době, kdy plevele klíčí, vzchází nebo jsou krátce po vzejití. Citlivost dvouděložných plevelů je do fáze 2–4 listů. Trávovité plevele
včetně ježatky kuří nohy jsou citlivé do fáze 3 listů. ADENGO potlačuje při
časně postemergentní aplikaci pcháč oset a pýr plazivý. Přípravek není
omezen v OPVZ a aplikace je možná na stejném pozemku více let po sobě.
5 ARIGO aplikujte postemergentně v zrnové a silážní kukuřici v růstové
fázi od druhého do osmého listu kukuřice (BBCH 12–18) v dávce 330 g/ha
vždy v kombinaci se smáčedlem TREND 90 (0,1 % obj.) na aktivně rostoucí
plevele ve fázi 2–4 pravých listů dvouděložných plevelů a po vytvoření 3–5
listů plevelných trav, t.j. výšce 15–20 cm.
6 Plevele hubí krátce po vyklíčení nebo po vzejití. Za sušších podmínek je
vhodnější jeho použití před setím kukuřice. Může být použit i časně postemergentně, kdy prosovité trávy jsou maximálně v růstové fázi 1.–5. listu.
Při preemergentní aplikaci za sušších podmínek mělké zapravení do půdy
do hloubky 2–3 cm zvyšuje účinnost na plevele.
7 Jako systémový herbicid je přijímán především listy, ale také částečně
kořeny. Hubí ježatku kuří nohu maximálně do růstové fáze 3 listů. Při aplikaci
v pozdější růstové fázi klesá účinnost. Jeho použití se nedoporučuje v osivové a cukrové kukuřici. Musí být vždy použit se smáčedlem, nejlépe TREND
90. Nedoporučuje se použití v kukuřici, kde byly při setí použity insekticidy
na bázi organofosfátů. Při aplikaci organofosfátů na list se použije GRID nejdříve za 7 dní po jejich aplikaci. Insekticidy na bázi organofosfátů mohou být
31
ochrana kukuřice
použity nejdříve po 4 dnech po aplikaci GRIDU. Kombinace GRIDU s BANVELEM 480 S hubí širokou paletu dvouděložných plevelů jak jednoletých,
tak vytrvalých včetně pcháčů, svlačce rolního, vesnovky obecné a dalších.
8 MERLIN 70 WG je přijímán hlavně kořeny rostlin, ale částečně i listy.
Spolehlivě hubí prosovité trávy a některé dvouděložné plevele. Nepůsobí
na pohanku opletku. Výhodné jsou kombinace s přípravky na bázi pethoxamidu nebo terbuthylazinu, které jsou velmi selektivní vůči kukuřici a prodlužuje se tím reziduální účinnost.
9 LINUREX 50 SC + PENDIGAN 330 EC se aplikuje preemergentně. Je
nutné dodržet maximální dávku př. LINUREX 50 SC 1,5 l/ha.
10 EPILOG 75 WG s účinnou látkou nikosulfuron v kombinaci se smáčedlem TREND 90 se používá do růstové fáze 6–8 listů kukuřice. TREND 90
zvyšuje penetraci do listů plevelů. U kombinace s přípravkem MUSTANG
se zvyšuje účinnost a rozšiřuje spektrum na dvouděložné plevele včetně
vytrvalých – možno použít do fáze 6 listů kukuřice.
11 LAUDIS hubí při postemergentní aplikaci ježatku kuří nohu, rosičky,
béry a široké spektrum dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu a výdrolu řepky.
12 LUMAX se aplikuje preemergantně nebo časně postemergantně. Dávka 3 l/ha se použije pouze při výskytu dvouděložných plevelů (mimo pohanku opletku), nebo za podmínek příznivých pro aplikaci. Dávka 3,5 l/ha
se používá při méně příznivých podmínkách, nebo v pokročilejší růstové
fázi prosovitých trav. Pro zajištění dlouhodobějšího reziduálního účinku je
vhodnější použít časně postemergentní aplikaci. Spolehlivý účinek do fáze
2 listů ježatky kuří nohy a 4 pravých listů dvouděložných plevelů. Účinnost
na trávovité plevele se zvyšuje přidáním smáčedla ATPLUS 463 – 0,5 %.
13 Přípravek CALLISTO 480 SC musí být použit v kombinaci s Atplusem
463. Hubí dvouděl. plevele a jednoleté trávovité. Kukuřice se ošetřuje do
růstové fáze 8 listů. Přípravek lze aplikovat pouze 1 × za sezonu.
14 Kombinace uvedených účinných látek zabezpečuje spolehlivou účinnost
při dostatečné půdní vlhkosti. Za sušších podmínek je vhodnější použití
časně postemergentně, kdy prosovité trávy musí být max. v růstové fází 2 listů
a jednoleté dvouděložné plevele v růstové fázi maximálně 4 pravých listů.
15 MAISTER hubí spolehlivě jednoleté a vytrvalé trávy, jednoleté dvouděložné plevele a pcháč oset. Nedostatečně hubí pohanku svlačcovitou,
rdesno obojživelné, rozrazil břečťanolistý a svlačec rolní. Nelze používat
v kukuřici při výrobě osiva.
16 Přípravky na bázi 2, 4 - D a dikamby, případně jejich kombinace, musí
být aplikovány nejpozději do výšky kukuřice 20–25 cm. Později je riziko
zvýšené toxicity. Jsou hubeny jednoleté a vytrvalé dvouděložné plevele.
Neaplikovat při teplotách vyšších než 25 °C. MUSTANG hubí spolehlivě
jednoleté i víceleté dvouděložné plevele.
17 S vhodným partnerem do tankmixu přípravek GALERA posiluje účinek
na heřmánky, pcháče apod.
18 Aplikace se provede do výšky kukuřice 20 cm, kdy dvouděložné plevele
jsou ve fázi 2–4 pravých listů. V pozdějších růstových fázích klesá účinnost
na plevele. Nedoporučuje se aplikace při intenzivním slunečním svitu a při
teplotách nad 23° C.
19 U herbicidů na bázi bromoxynilu je nutno při aplikaci zabezpečit důkladnou pokryvnost plevelů. Plevele mají být v růstové fázi 2–4 pravých
listů. Nedoporučuje se provádět aplikaci při teplotách nad 20°C. Ošetření
ukončit do výšky 20 cm porostu kukuřice.
20 Jako systémový herbicidní přípravek je přijímán především listy. Spolehlivě hubí rdesna. Slaběji hubí merlíky a v případě potřeby jejich hu-
32
ADENGO
ARIGO
ARRAT + KELVIN PACK
CALLISTO
DUAL GOLD
ELUMIS
EQUIP 1,5–2 l + BUCTRIL EXTRA 0,5–0,75 l
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC
GRID + TREND 90 20 g + 0,1 %
GRID + TREND 90 + BANVEL 480 S 20 g + 0,1% +0,4 l
HECTOR
KOBAN T
LAUDIS
LAUDIS + PARDNER 22,5 EC 2 l + 1 l
LUMAX
MAISTER + MERO 150 g + 2 l
MAISTER + MERO + PARDNER 22,5 EC 125–150 g + 2 l + 0,5 l
MERLIN 750 WG 130 g
MILAGRO
PARDNER 22,5 EC 1,2 l, EMBLEM PRO
PRINCIPAL PLUS
STELLAR PACK
SUCCESSOR 600
TITUS 25 WG + TREND 90 60 g + 0,1 %
TITUS PLUS
WING P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Merlík bílý
Mák vlčí
Lilek černý
Lebeda rozkladitá
Laskavce
Kopřiva žahavka
Konopice polní
Kokoška pastuší
tobolka
Ježatka kuří noha
Chrpa modrák
Hořčice rolní
Hluchavky
Heřmánky
Blín černý
N
výborná
dobrá
slabá
nedostatečná (přípravek neúčinný)
nehodnoceno
Bolehlav plamatý
Účinnost na plevele (legenda)
Durman obecný
Kukuřice | účinnost herbicidů na jednotlivé druhy plevelů
30 Stellar Pack obsahuje jak preemergentní herbicid – přípravek Outlook,
tak postemergentní přípravek s částečným reziduálním účinkem – Stellar.
Stellar hubí trávovité i dvouděložné plevele, účinkuje i na vytrvalé plevele
jako je pcháč oset nebo svlačec rolní. Optimální termín aplikace Stellaru je
ve fázi 3–5 listů trávovitých plevelů a proti dvouděložným ve fázi 2–6 listů.
Pozor na heřmánky, ty jsou spolehlivě hubeny do fáze 2 listů.
31 PRINCIPAL PLUS aplikujte postemergentně od 2. do 6. listu na aktivně
rostoucí plevele ve fázi 2–4 pravých listů dvouděložných plevelů a po vytvoření 3–5 listů plevelných trav, tj. výšce 15–20 cm.
32 Přípravek Akris lze aplikovat kdykoliv preemergentně až do fáze 2.
listu kukuřice ve fázi klíčení, vzcházení až krátce po vzejití plevelů. Hubí
prakticky všechny významné jednoleté plevele. Nízká závislost na půdní
vlhkosti.
33 Při postemergentní aplikaci hubí ježatku kuří nohu, béry a široké spektrum dvouděložných plevelů. Velmi selektivní přípravek ke kukuřici z moderní skupiny ketonů.
34 Aplikace po vzejití kukuřice bez ohledu na růstovou fázi plodiny, ježatka
do 3-4 listů, dvouděložné plevele do 8 pravých listů.
35 Aplikace po vzejití kukuřice bez ohledu na růstovou fázi plodiny. Ježatka do fáze dvou odnoží, ostatní trávovité plevele do 5 listů, dvouděložné
plevele do 8 pravých listů.
36 Náhrada kombinace TROPHY + CALLISTO, aplikace po vzejití kukuřice
bez ohledu na růstovou fázi plodiny, ježatka do 3-4 listů, dvouděložné plevele do 8 pravých listů. BEZ omezení do OP II
37 Stellar je doporučeno aplikovat do kukuřice spolu se smáčedlem DASH
HC v dávce 1 l/ha. DASH HC je součástí balení. Postemergentní aplikace
proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům.
bení je vhodná kombinace se smáčedlem TREND 90 0,1 %, kdy se zvýší
účinnost. V takovém případě musí být dávka 15 g/ha. Nedoporučuje se
použití v osivové a cukrové kukuřici. Použití přípravku nejpozději do růstové fáze 6 listů kukuřice.
21 U kombinace s přípravkem BANVEL 48O S se zvyšuje účinnost především na dvouděložné vytrvalé plevele.
22 V kukuřici se aplikuje STARANE 250 EC (FLUROSTAR 200, TOMIGAN
250 EC) v růstové fázi od 2 do 5 listů. Dávkování se volí podle druhové
skladby plevelů.
23 TITUS 25 WG je vhodné použít s uvedenými smáčedly nebo pro rozšíření spektra herbicidní účinnosti s herbicidy proti dvouděložným plevelům.
24 V dávce 1 l/ha hubí velmi dobře prosovité trávy. Slaběji působí na
merlíky, proto jsou vhodné kombinace s dalšími herbicidy. Vyznačuje se
dobrou tolerancí vůči hybridům kukuřice.
25 Proti pýru plazivému účinný v dávce 60 g/ha. Vždy nutno použít se
smáčedlem. Vhodná kombinace s uvedenými herbicidy, kdy se rozšiřuje
spektrum účinnosti na plevele. Aplikace nejpozději v růstové fázi 6 listů
kukuřice. Nepoužívat v osivové a cukrové kukuřici. Aplikace v dělených
dávkách účinnější na pýr plazivý.
26 Proti pýru plazivému je nutná dávka 150 g/ha vždy se smáčedlem MERO.
Nedoporučuje se používat v množitelských porostech a kukuřici cukrové.
27 Uvedený kontaktní herbicid se aplikuje, když jeteloviny mají minimálně 2 trojlístky. Při dávce vody 300–400 l/ha.
28 V uvedených směskách možno použít půdní herbicid do 2–3 dnů po
zasetí. Ke spolehlivé účinnosti nutná dostatečná půdní vlhkost.
29 KOBAN T a BOLTON DUO lze aplikovat i více let po sobě na stejném
pozemku v monokultuře kukuřic.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Zemědým lékařský
Violka rolní
Úhorník mnohodílný
Tetlucha kozí pysk
Šťovíky
Svlačec rolní
Svízel přítula
Smetanka lékařská
Slunečnice–výdrol
Řepka–výdrol
Ředkev ohnice
Rozrazily
Rmen rolní
Rdesno ptačí
Rdesno červivec
Rdesno blešník
Pýr plazivý
Ptačinec prostřední
Přeslička rolní
Pohanka svlačcovitá
Pcháč oset
Peťour maloúborný
Penízek rolní
Pelyněk černobýl
Mračňák
Theophrastův
Mléč drsný
SRS v průběhu registračních a reregistračních řízení zpřísňuje klasifikaci a značení přípravků vzhledem k vodním tokům, vodním organizmům a necílovým
organizmům, členovcům a rostlinám (tzv. limitní věty). Tyto informace o použití jednotlivých přípravků se neustále vyvíjejí. Nejaktuálnější stav těchto údajů
naleznete na www.srs.cz .
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
33
ochrana kukuřice
Kukuřice | ochrana proti škůdcům
Škodlivý činitel, přípravek, účinná látka, obsah
Drátovci (Elateridae)
SONIDO (400g/l thiakloprid)
Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis)
ALFAMETRIN (alfa cypermethrin 100 g/l)
CORAGEN 20 SC (chlorantraniliprole 200 g/kg)
DECIS MEGA (deltamethrin)
EXPLICIT PLUS (indoxakarb)
INTEGRO (methoxyfenozid)
KARATE se Zeon technologií 5CS (lambda cyhalothrin 50 g/l)
STEWARD (indoxakarb 300 g/kg)
TRICHOPLUS
VAZTAK ACTIVE (alfa cypermethrin 100 g/l)
Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera)
BISCAYA 240 OD (thiakloprid 240 g/l)
FORCE 1,5 G (tefluthrin 15 g/kg)
KARATE se Zeon technologií 5CS (lambda cyhalothrin 50 g/l)
Černopáska bavlníková (Helicoverpa armigera)
INTEGRO (methoxyfenozid)
TRICHOPLUS
Zrnožraví ptáci, bzunka ječná (Oscinella frit)
MESUROL 500 FS (methiokarb 500g/l)
Dávkování
Termín aplikace
125 ml/50 000 zrn
moření osiva
0,3 l/ha
150 ml/ha
0,1–0,15 l/ha
125 g/ha
0,5–0,7 l/ha
0,25 l/ha
125 g/ha
50–80 ks kapslí/ha
0,6 l/ha
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
POST.
0,3 l/ha
93,3 g/100 m řádku
0,4 l/ha
POST.
Č. POST.
POST.
0,7 l/ha
50–80 ks kapslí/ha
POST.
10 ml/kg osiva
moření osiva
POST.
Pozn.
2
1
4
3
1
4
7
4
5
5
6
7
Poznámky
1 Nejúčinnější je ošetření v době maximálního letu imág. Aplikace se provede opakovaně za 7–10 dní. Možnost pozemní nebo
letecké aplikace.
2 Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Protože se nejedná
o systémový přípravek, je nutné zabezpečit dobré pokrytí při aplikaci. Má velmi dobrý reziduální účinek. Odolný vůči dešti za předpokladu, že postřik zaschne před deštěm.
3 Aplikace podle signalizace. Působí na postupně se líhnoucí
larvy. Dlouhodobá účinnost 21 dní, selektivní k benefičním organismům, účinný i za teplot nad 25 °C. Po aplikaci by se do dvou
hodin neměly dostavit srážky nad 5 mm.
4 Aplikace podle signalizace na začátku líhnutí larev. Dávka postřikové kapaliny 300 l/ha. Přípravek je odolný ke smyvu deštěm a k odparu za vyšších teplot. Účinnost přípravku narůstá s teplotou.
5 Aplikace postemergentně se provádí podle signalizace také v kukuřici na siláž a na zeleno.
6 Aplikace podle signalizace.
7 Aplikace podle signalizace. Kapsle se zavěšují v párech na rostliny kukuřice. Provádí se dvě aplikace. Možno použít také v kukuřici
cukrové ve třech aplikacích.
Kukuřice | fungicidní ochrana
Škodlivý činitel, přípravek, účinná látka, obsah
Fuzariózy palic, spála a rez kukuřičná, antraknóza kukuřice
PROSARO 250 EC (prothiokonazol 125g, tebukonazol 125 g)
Aplikace podle signalizace BBCH 33-69, doporučená dávka vody
200–600 l v závislosti na velikosti.
Kukuřice | pomocné látky (v kombinaci s fungicidy a insekticidy)
Přípravek
BREAK THRU
AGROVITAL
SILWET STAR
BREAK THRU SUPERB
SPARTAN
SPODNAM DC
ŠAMAN
34
Dávka na ha
0,1 l/ha
0,07 %
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1–0,2 l/ha
0,25 %
0,5 l/ha nebo 0,5 %
Pozn.
1
1
2
2
2
1
1
1 Uvedené pomocné látky je velmi vhodné použít v kombinaci
s fungicidy nebo insekticidy. Zlepšují smáčivost postřikových kapalin, jejich pronikání a distribuci. Zvyšují odolnost proti dešti. Zlepšují
spolehlivost účinku provedené aplikace. Jejich použití je ekonomicky
výhodné.
2 Uvedená nově formulovaná supersmáčedla výrazně snižují
pěnivost postřikové kapaliny oproti původním formulacím. Urychlují
promíchávání postřikové kapaliny.
Obchodně-poradenská síť
AGROCHEMIKÁLIE, MOŘIDLA
2
1
4
3
2
5
Vedoucí obchodního regionu:
1
Ing. Jakub Laxa
724 342 408
Obchodní region severozápadní Čechy
[email protected]
2
606 605 032
Antonín Krejčí
Obchodní region střední Čechy a Vysočina
[email protected]
3
602 494 676
Ing. Radomír Havel
Obchodní region jižní Čechy
[email protected]
4
724 401 336
[email protected]
Ing. René Paclík
Obchodní region východní Čechy, severní a střední Morava
5
606 604 073
Ing. Lubomír Vrána
Obchodní region jižní Morava
[email protected]
Prodej mořidel:
Ing. František Trunečka
vedoucí prodeje
602 244 360
[email protected]
AGROFERT HOLDING, a. s.
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4
tel.: + 420 272 192 411, 412, 234
e-mail: [email protected]
www.agrofert.cz
35
odborné
rady
Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.
kukuřice
Ing. Andrea Šlajsová
pšenice
řepka
702 097 417
[email protected]
Ing. Lubomír Zrzavecký
777 736 347
[email protected]
listová hnojiva
Stanislav Šimánek
777 736 661
[email protected]
Zbyněk Votava
777 730 267
Martin Polončík
777 264 589
[email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
[email protected]
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
Agrona, a. s., Nebanice
www.agrona.cz
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 milos.fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
Zdeněk Staněk
725 959 031 [email protected]
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.agrozzn.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
721 456 853 [email protected]
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Simona Groisová
Primagra, a. s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
oblast Benešov:
Luboš Hrubý
Ing. Petr Žalud
oblast Domažlice:
Ing. Josef Fiala
Ing. Lumír Královec
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Růžička
601 370 287
oblast Praha-východ:
Josef Lehovec
606 740 185
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005
ZZN Pelhřimov a. s.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Ing. Lubomír Nechvátal 602 459 250
Miroslav Kopecký
725 996 261
Pavel Dědina
602 180 495
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Petr Blažek
602 163 325
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 741
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Ing. Václav Kouba
602 144 505
Ing. Jiří Witzany
601 550 431
Tomáš Homa
725 996 262
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
724 929 402 [email protected]
ZZN Polabí, a. s., Kolín
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
724 996 833
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová
oblast Jičín:
Ing. Milan Krátký
Zdeněk Fejfar
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková
oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger
Ing. Ivan Kostolanyi
www.zznpolabi.cz
724 153 858 [email protected]
725 981 095 ondrej. [email protected]
602 622 449 [email protected]
602 113 392 [email protected]
606 713 493 [email protected]
721 333 143 [email protected]
602 244 872
602 448 332
[email protected]
[email protected]
606 057 560 [email protected]
602 467 286 [email protected]
606 673 143 [email protected]
606 607 173 josef.fi[email protected]
602 463 272 [email protected]
602 439 782 [email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Ladislav Kulas
602 165 740 [email protected]
Ing. Stanislav Havlíček 777 736 666 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e-mail: [email protected]
www.osevabzenec.cz
2014
Download

Vysoký výnos silážní hmoty s vynikající