DKC 3507
FAO 260
…vysoce
…vy
ysocce
energetická siláž
Využití:
SILÁŽ
Charakteristika:
Odolnost:
Typ zrna:
Přísušky:
7.0
mezityp
ZRNO
Výška rostliny:
BIOPLYN
Doporučená hustota výsevku:
•
Lepší lokalita
•
Chlad:
8.0
vysoká
Typ rostliny z pohledu dozrávání:
Přednosti:
List. choroby: 8.0
rovnoměrně dozrávající
•
•
•
Vysoký, hustě olistěný hybrid je zárukou
extrémního výnosu zelené hmoty
Je šlechtěn za účelem nabídnout tu nejvyšší
krmivářskou kvalitu
Podíl palic 40 – 50% tvoří důležitou součást
výnosu celkové hmoty
Sušina z hektaru je tvořena vyšším podílem sušiny
z listů a palice na úkor méně stravitelného stébla
Vysoká stravitelnost zbytku rostliny
Naše doporučení:
Doporučené oblasti pro pěstování:
Pro pěstitele, kteří chtějí produkovat tu nejvíce energetickou siláž. Vysoký výnos zelené hmoty s vyváženým
podílem zrna je zárukou pro Vaši maximální produkci.
•
36
Hybrid vhodný do řepařské, obilnářské a okrajově
i do teplé bramborářské výrobní oblasti
vyšší intenzita pěstování
siláž: 90 000 rostlin/ha
Horší lokalita
střední až nižší intenzita pěstování
siláž: 85 000 rostlin/ha
Vyznačené
oblasti
jsou pouze
orientační.
37
Download

DKC 3507 - Monsanto