Nabídka
osiv
jaro 2013
Obálka_OSEVA.indd 1
26.11.2012 9:13:41
Vážení
obchodní přátelé,
uplynulý rok byl pro zemědělce velmi úspěšný, což však neplatí pro oblast Moravy.
Dosažené výnosy obilovin sice nepřekonaly loňské rekordy, ale zpeněžení produkce díky
příznivým cenám zajistilo vysoký profit prakticky u všech plodin.
Bývá velmi zřídkavé, aby obchodníci měli zájem kupovat a producenti neměli zájem prodávat
s odkazem – až v novém roce.
I my, osiváři, jsme měli dobrou sezonu, ale především z důvodu výrazného exportu osiv
obilovin do zahraničí.
Zásev řepky a ozimů proběhl prakticky bez větších problémů, porosty obilovin jsou velmi
pěkné, mnoho řepek je však nedostatečně regulovaných a stále vegetují, což může
vzbuzovat určité obavy.
Pro další zkvalitnění výroby jsme zdokonalili technologii čištění osiv jetelovin a instalovali
dvě nové mořičky.
Nedojde-li k nepředvídatelnostem, máme pro Vás připraveny dostatečné zdroje osiv pro jarní
zásev, ačkoliv je enormní poptávka po osivu jarní pšenice, tritikale a hrachu ze zahraničí.
I když je nabídka kukuřice obrovská, jsou určitá omezení. Maďarská a slovenská produkce,
kde množí osiva řada zahraničních firem, měla obrovské výpadky, které se projeví absencí
či nedostatkem některých hybridů. Rozhodně bude platit, že kdo objedná dříve, má vyšší
šanci si požadovanou sortu z omezených zdrojů zajistit.
Chci poděkovat našim množitelům a všem obchodním partnerům za spolupráci a důvěru,
kterou naší firmě projevili a do nadcházejícího roku Vám popřát pevné zdraví a hodně
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Listopad 2012
Ing.
In Pavel Švarc
výrobně-obchodní
ředitel
výrobně-ob
Obsah
Obiloviny
Pšenice jarní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ječmen jarní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Oves setý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tritikale jarní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pohanka obecná . . . . . . . . . . . . . . 10
Proso seté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kukuřice . . . . . . . . . . . . . . . . 11–23
Luskoviny
Hrách polní . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lupina bílá . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peluška jarní . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bob polní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
27
27
27
Olejniny
Hořčice bílá . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řepka jarní . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slunečnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Len setý olejný . . . . . . . . . . . . . . . .
Kmín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
31
33
33
Okopaniny
Kapusta krmná . . . . . . . . . . . . . . . 33
Krmná řepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pícniny
Jetel luční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jetel zvrhlý (švédský) . . . . . . . . . . .
Jetel nachový . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vojtěška setá . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bojínek luční . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jílek mnohokvětý jednoletý . . . . .
Jílek mnohokvětý italský . . . . . . . .
Festulolium (jílek mnohokvětý
× kostřava rákosovitá) . . . . . . . . .
Jílek vytrvalý . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostřava červená . . . . . . . . . . . . .
Kostřava luční . . . . . . . . . . . . . . . .
Srha laločnatá . . . . . . . . . . . . . . . .
Lipnice luční . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svazenka vratičolistá . . . . . . . . . .
Travní směsi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
40
41
Ostatní
Směsi pro zemědělské
využívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Minerální hnojiva, přípravky
na ochranu rostlin . . . . . . . . . . . . . 43
Nabídka foliárních přípravků
na ochranu rostlin . . . . . . . . . . . . . 43
Nabídka moření osiv přípravky
na ochranu rostlin . . . . . . . . . . . . . 52
Doporučené výsevky
polních plodin . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Seznam registrovaných odrůd
ve vlastnictví OSEVA UNI, a.s. . . . . 54
Nabídka merkantilů . . . . . . . . . . . 55
Nabídka služeb filiálky
Silo Vysoké Mýto . . . . . . . . . . . . . . 55
Nabídka služeb filiálky Úhřetice . . 56
Ekologická osiva – filiálka Chotěboř,
Chlumec nad Cidlinou . . . . . . . . . . 56
Nabídka služeb laboratoře
Havlíčkův Brod . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vysvětlivky:
CPG udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
PO udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
P
podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
CPA podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
Obálka_OSEVA.indd 2
Odrůda ječmene jarního
vhodná pro výrobu
Českého piva
26.11.2012 9:13:56
Obiloviny
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 1
26.11.2012 8:15:56
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Epos CPG
Pšenice
jarní
 majitel Saatzucht Schweiger Moosburg, Německo
 poloraná pekařská odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a dobrou
odnožovací schopností
 dobrý zdravotní stav, střední až nižší odolnost proti napadení padlím a rzí pšeničnou
 pekařská jakost E, zrno středně velké, objemová hmotnost středně vysoká až vysoká
 výsevek 4,5-5,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, odrůda velmi vhodná pro pozdní podzimní
výsevy jako přesívkový typ
 ošetření morforegulátory růstu v nízké dávce jen u velmi silných porostů a při podzimním setí,
ošetření fungicidy dle tlaku chorob se zaměřením na ochranu proti padlí a rzi pšeničné
Granny CPG
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 poloraná osinatá odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední až menší
odnožovací schopností
 dobrý zdravotní stav, menší odolnost proti napadení padlím a rzí pšeničnou
 pekařská jakost A, zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost
 výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, vhodnost do všech oblastí pěstování
 pro dosažení pekařských parametrů se doporučuje kvalitativní přihnojení
 ošetření morforegulátory u silných porostů je ve střední dávce potřebné, ošetření fungicidy je nutné
Seance PO
 majitel SELGEN, a.s., Praha
 poloraná odrůda nižšího vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání a vysokou odnožovací
schopností
 výborný zdravotní stav, velmi vysoká odolnost proti napadení padlím na listu i v klasu
 pekařská jakost B, zrno je menší s vysokou objemovou hmotností
 výsevek 3,5-5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, odolnost přísuškům, tolerance k obilní
předplodině
 ošetření morforegulátory růstu ve vyšší dávce je nezbytné, jedno fungicidní ošetření bývá zpravidla
dostačující
SW Kadrilj CPG
 majitel Lantmännen SW Seed AB, Svalöv, Švédsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 poloraná pekařská odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a dobrou
odnožovací schopností
 dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
 stabilní pekařská jakost E, zrno velké, vysoká objemová hmotnost
 výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy
jako přesívkový typ
 ošetření morforegulátory jen u velmi silných a přehoustlých porostů v dávce 1,0–1,5 l/ha ve fázi
25–29, ošetření fungicidy zaměřit proti napadení fuzariózami klasu
Vinjett CPG
 majitel Lantmännen SW Seed AB, Svalöv, Švédsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 poloraná pekařská odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu se střední až nižší odolností proti
poléhání a středně odnožující schopností
 zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti proti napadení rzí pšeničnou, padlím travním,
braničnatkami v klasu, nižší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi
 pekařská jakost A, zrno středně velké až velké, vysoká objemová hmotnost
 plastická odrůda vhodná i pro ekologické zemědělství
 výsevek 4,5–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy
jako přesívkový typ
 ošetření morforegulátory v dávce 1,0–1,5 l/ha potřebné, ošetření fungicidy je žádoucí
2
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 2
26.11.2012 8:16:04
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
A
SW Kadrilj
KWS
Chamsin
A
A
A
A
Septima
E
Tercie
E
Dafne
E
B
B
88
90
87
86
91
89
89
88
89
93
88
8,02
100
99
97
95
102
101
100
98
96
103
102
Trappe
7,22
ošetřená varianta (O)
Seance
neošetřená varianta (N)
Izzy
Vánek
E
KWS
Scirocco
Průměr
standardních
odrůd (t.ha–1)
Pekařská jakost
Astrid *
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2009–2012)
VÝNOS ZRNA (%)
AGRONOMICKÁ DATA
Metání – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
3
-1
73
0
-1
0
0
0
0
-2
4
Zralost – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
1
-2
128
-1
1
-1
0
0
1
0
1
Délka rostlin (cm)
94
95
96
93
90
99
97
79
81
87
94
Odolnost proti poléhání (9–1)
6
7
6
7,5
7,5
6
6
7
7
6
7
590
599
571
644
574
606
595
599
563
582
635
Padlí travní na listu
5
5
4
5
5
7
6
7
6
7,5
5,5
Padlí travní v klasu
6
6
5
5
5
8
6
7,5
5,5
8
6
Listové skvrnitosti
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
6
Braničnatka plevová v klasu
7
6
7
7
6
6
7
6
6
7
7
Rez pšeničná
7
5
4,5
7
5
5
6
5,5
7
6
7
7
Počet produktivních stébel na m2
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9–1)
Běloklasost
7
7
7
6,5
7
6
6
6
6
5,5
Fuzariózy klasů pšenice – polní hodnocení
7
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
Rez plevová – testy
-
7,5
5,5
9
-
9
9
8
9
9
2
5,5
2
2
2
2
4
4
5
8
7
3
Rez travní – testy
x
x
KVALITA ZRNA 2008–2011
Sedimentační test Zeleny (ml)
60
65
65
61
61
50
45
56
60
51
43
14,1
14,5
14,0
14,0
13,7
13,6
13,2
13,6
13,9
12,8
12,9
Číslo poklesu (s)
327
300
265
282
328
284
241
337
347
307
316
Objemová hmotnost (g.l–1)
782
787
813
778
809
763
781
783
789
783
796
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
Tvrdost – PSI (%)
14
14
12
15
12
14
15
14
14
14
12
Obsah škrobu v sušině (%)
66
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68
Alveograf – W – deformační energie (10–4 J)
-
303
368
251
-
248
198
294
287
228
238
Alveograf – P/L – poměrové číslo
-
1,0
1,7
0,6
-
0,6
0,8
1,2
1,4
1,5
1,7
Hmotnost tisíce zrn (g)
38
48
47
42
42
40
39
37
37
39
39
Množitelské plochy 2012 (E+C1; %)
2
10
15
14
0,5
2
6
11
2
2
-
2012
2011
2004
2006
2012
2011
2011
2008
2008
2008
2007
Rok registrace
Pekařská jakost: E = elitní; A = kvalitní; B = chlebová; C = nevhodná pro pekařské využití.
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení.
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Seance, Tercie, KWS Scirocco v ošetřené variantě (8,02 t/ha).
x testy: Mgr. Alena Hanzalová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha–Ruzyně.
* Menší počet dat – nová odrůda.
Publikováno
se souhlasem
ÚKZÚZ.
3
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 3
26.11.2012 8:16:05
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Aksamit PO
Ječmen
jarní
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 středně raná sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou
odnožovací schopností
 velmi dobrá odolnost proti napadení padlím a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší až střední odolnost
proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí
 sladovnická jakost 3,0 – odrůda vhodná pro výrobu Českého piva – preferovaná odrůda
 zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký
 vhodnost do všech oblastí pěstování, nejlepších výsledků je dosahováno v BVO a OVO
 ošetření morforegulátory u silných a přehoustlých porostů potřebné, ošetření fungicidy je nutné
Aktiv CPG
 majitel LCEC, s.r.o., Praha
 středně raná odrůda vyššího vzrůstu s nižší odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností
 zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnosti proti napadení
hnědou skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou
 zrno velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký
 odrůda se sladovnickými parametry – 4,1, využívaná k pěstování pro krmné účely
 vhodnost do všech výrobních oblastí, plasticita odrůdy
 výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblastí, předplodiny a termínu setí
 ošetření morforegulátory růstu je nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem je potřebná
Azit PO
 majitel LCEC, s.r.o. Praha
 polopozdní nesladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti
poléhání, vysokou odolností vůči lámání stébla a velmi dobrou odnožovací schopností
 zdravotní stav vcelku dobrý, střední až dobré odolnosti proti chorobám, nižší odolnost proti napadení
padlím
 krmná odrůda vyznačující se ročníkovou stabilitou výnosů
 zrno je velké s vysokým podílem předního zrna
 plasticita odrůdy, vhodnost do všech oblastí pěstování
 výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 ošetření morforegulátory růstu jen u silných a přehoustlých porostů, fungicidní ošetření je potřebné
Blaník CPG
 majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí
 polopozdní sladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a velmi
dobrou odnožovací schopností
 odolnost proti napadení padlím, střední až nižší odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí
 sladovnická jakost 4,1 – odrůda vhodná pro výrobu Českého piva – preferovaná odrůda
 zrno středně velké až velké, vysoký podíl předního zrna, vysoká odolnost k porůstání zrna
 plasticita odrůdy s vhodností pěstování ve všech výrobních oblastech
 výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, dle předplodin, podmínek a termínu setí
 ošetření morforegulátory růstu ke zpevnění stébla je nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem
je nezbytná
Bojos CPG
4
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 4
 majitel LCEC, s.r.o., Praha
 polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a velmi dobrou
odnožovací schopností
 zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou
a hnědou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
 výnosová jistota, vhodnost do všech oblastí pěstování, nejpěstovanější sladovnická odrůda
 zrno středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký
 sladovnická jakost 5,1, vhodnost pro slady k výrobě Českého piva – preferovaná odrůda
 výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 ošetření morforegulátory růstu je potřebné, ošetření fungicidy proti rzi a skvrnitostem je nutné
26.11.2012 8:16:06
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Grace CPG
 majitel NORDSAAT Saatzucht Böhnshausen, Německo
 středně raná nesladovnická odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
a dobrou odnožovací schopností
 zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím
 zrno je velké, podíl předního zrna je vysoký
 plasticita odrůdy s vhodností do všech oblastí pěstování, kde je dosahováno vysokých až velmi
vysokých výnosů
 výsevek 3,3–4,5 MKS/ ha dle termínu a podmínek setí
 ošetření morforegulátory růstu je u silných porostů žádoucí, fungicidní ochrana potřebná
Heris PO
 majitel LCEC, s.r.o., Praha
 poloraná nesladovnická odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 velmi vysoká odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), střední až dobré odolnosti proti
napadení hnědou skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou
 odrůda určená pro krmné účely
 je vhodná do všech výrobních oblastí, nejlepších výsledků dosahuje v ŘVO a OVO
 výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, dle půdních podmínek, předplodin a termínu setí
 vysoce ekonomická odrůda, při nižším tlaku chorob nevyžaduje fungicidní ošetření
5
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 5
26.11.2012 8:16:07
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Malz CPG
Ječmen
jarní
 majitel LCEC, s.r.o., Praha
 polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 zdravotní stav uspokojivý, střední odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím a rzí
ječnou
 sladovnická jakost 6 – vhodnost pro výrobu Českého piva – preferovaná odrůda
 zrno je velké, podíl předního zrna vysoký
 dosahuje dobrých výnosů ve všech oblastech pěstování
 výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí
 ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je nezbytné
Prestige CPG
 majitel Société RAGT 2n, Rodez Cedex, Francie
 středně raná sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou
odnožovací schopností
 střední odolnost proti lámání stébla
 zrno je velké, podíl předního zrna středně vysoký
 sladovnická jakost 5,6 – preferovaná odrůda některými sladovnami
 odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou a rhynchosporiovou
skvrnitostí, náchylnost k napadení hnědou skvrnitostí
 výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle oblastí a podmínek pěstování
 ošetření morforegulátory růstu potřebné jen u silných porostů, ošetření fungicidy proti rzi a hnědé
skvrnitosti je nutné
Sebastian CPG
 majitel Sejet Planteforaedling I/S, Horsens, Dánsko
 polopozdní sladovnická odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a lámání stébla
a vysokou odnožovací schopností
 uspokojivý zdravotní stav, střední odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím
 zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký
 špičková sladovnická jakost 7,6 – odrůda pro výrobu evropských značkových piv, preferovaná odrůda
 výsevek 3,5–4,0 MKS/ha, v horších podmínkách a při pozdním setí 4,5 MKS/ha, vhodnost do všech
oblastí pěstování
 ošetření morforegulátory růstu je u silných porostů potřebné, ošetření fungicidy je nezbytné
Xanadu CPG
 majitel NORDSAAT Saatzucht, Böhnshausen, Německo
 středně raná sladovnická odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vyšší odnožovací
schopností
 zdravotní stav dobrý, vysoká odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení hnědou
a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rzí ječnou
 výnosová stabilita, plasticita ke stanovištním podmínkám, zvládá i přísuškové lokality
 zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna
 sladovnická jakost 7,9 s kvalitativními parametry exportních sladů – preferovaná odrůda
 výsevek 3,0–3,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 ošetření morforegulátory růstu je u silných porostů potřebné, ošetření fungicidy proti rzi a skvrnitostem
nutné
6
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 6
26.11.2012 8:16:09
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2008–2011)
Předběžně
doporučené
Sladovnické
Odrůdy doporučené
Nesladovnické
104
100
105
105
109
112
108
N
7,63
101
97
101
95
92
99
102
98
97
106
102
103
104
100
101
O
8,49
109
107
106
106
106
113
110
110
107
116
114
111
110
112
110
N
5,99
102
98
98
94
90
97
98
100
94
105
101
106
106
104
104
O
7,41
121
124
115
117
117
123
118
124
119
125
126
121
123
129
123
N
6,02
99
96
98
93
86
99
102
100
97
109
102
100
106
104
102
O
7,16
117
116
112
111
109
118
115
119
114
124
123
113
118
120
116
Despina *
104
109
Delphi *
100
109
Azit
102
103
Sladar
91
108
Tocada
97
108
Grace
102
108
Xanadu
99
103
Sebastian
92
105
Aktiv
96
105
Kangoo
103
102
Advent
94
107
Blaník
104
7,65
Radegast
7,07
O
Aksamit
N
Varianta
pěstování
Bojos
Sladovnické
Průměr
standardních
odrůd (t.ha–1)
České pivo
VÝNOS ZRNA (%) v OBLASTI
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská
Bramborářská
VÝNOS PŘEDNÍHO ZRNA (%) NAD 2,5 MM
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská
Bramborářská
N
6,20
107
94
107
99
95
101
103
97
95
102
95
113
110
102
108
O
6,95
113
104
110
112
110
114
113
110
109
114
111
116
115
119
112
N
6,90
102
94
103
97
93
101
103
99
101
108
97
110
105
101
102
O
7,97
113
109
111
111
112
119
114
114
114
121
115
119
115
116
114
N
5,15
104
98
101
99
90
99
99
100
100
110
97
113
109
105
110
O
6,85
134
131
125
129
131
132
125
133
131
135
132
135
133
140
136
N
5,26
101
94
103
97
84
101
102
99
101
113
99
106
110
104
105
O
6,78
128
124
123
122
118
129
123
127
125
135
131
126
129
131
127
AGRONOMICKÁ DATA
Metání – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
1
1
1
1
1
0
-1
68
-2
-3
-1
-4
0
0
-2
Zralost – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
0
-1
0
1
0
0
-1
115
-2
-1
-2
-1
0
0
-2
792
Počet produktivních stébel na m2
820
804
797
742
786
796
772
866
824
838
773
856
845
831
Délka rostlin (cm)
78
76
78
82
76
74
80
66
74
74
76
68
74
72
76
Odolnost proti poléhání (9–1)
5,0
4,9
6,6
5,1
5,3
5,2
4,1
5,0
4,8
5,4
4,9
7,1
5,5
3,3
4,4
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
5,7
8,8
5,4
8,9
5,2
5,3
8,8
5,5
8,9
8,9
Rez ječná
5,6
5,7
6,2
6,3
6,4
6,4
6,2
6,3
5,3
6,7
5,5
5,9
7,0
7,0
5,3
Hnědá skvrnitost
6,4
5,6
6,8
5,0
4,1
5,8
6,0
6,3
5,8
6,6
5,7
6,1
6,4
6,0
6,2
Rhynchosporiová skvrnitost
4,8
7,9
5,7
6,0
5,9
5,2
5,5
5,8
6,0
6,3
5,4
6,4
6,4
5,6
5,6
Fuzária v klase
6,8
7,0
7,0
6,7
6,4
7,1
6,6
6,8
7,1
7,1
6,9
7,0
6,7
6,8
7,1
Nespecifické skvrnitosti
6,8
5,0
7,0
6,7
6,1
6,2
4,8
6,5
6,7
6,6
7,0
6,0
6,7
6,3
6,5
KVALITA ZRNA
Hmotnost tisíce zrn (g)
48
45
48
49
48
49
49
46
47
49
50
49
49
51
51
Podíl předního zrna (%)
92
88
92
93
91
92
90
89
93
92
88
95
92
90
92
11,4
11,0
11,7
11,4
11,2
11,1
11,3
10,5
11,3
-
-
-
-
10,6
11,0
5,1
3,0
5,0
4,1
5,6
5,8
3,9
7,6
7,9
-
-
-
-
6,7
7,1
Rok registrace
2005
2007
2005
2007
2009
2008
2008
2005
2006
2010
2006
2010
2008
2011
2011
Množitelské plochy 2011 (E+C1) (%)
19,1
2,0
5,3
3,4
0,6
8,7
1,7
15,1
9,0
0,5
0,2
0,1
2,2
-
-
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
Sladovnická jakost (9–1)
* = menší počet dat – nová odrůda.
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Sebastian, Bojos, Tocada a Kangoo) v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti.
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti.
Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský – Sladařský ústav Brno.
– u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje.
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy.
Publikováno
České pivo – Odrůdy doporučené VÚPS pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.
se souhlasem
ÚKZÚZ.
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = Elita, C1 = certifikované osivo.
7
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 7
26.11.2012 8:16:10
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Oves
setý
Atego PO
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 polopozdní žlutozrnná odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 zdravotní stav dobrý, střední odolnosti proti chorobám
 zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, podíl pluch středně vysoký
 výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí
Raven PO
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 polopozdní odrůda pluchatého ovsa s černou barvou zrna, středně vysokého vzrůstu se střední
odolností proti poléhání
 zdravotní stav i výnos na úrovni klasických ovsů
 zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah bílkovin – mimořádná vhodnost
jako krmivo pro sportovní koně
 výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí, ostatní agrotechnika shodná s odrůdou
Atego, která byla při šlechtění použita
Saul PO
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 polopozdní odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 technologická kvalita je dobrá, nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
 HTS střední, vysoká objemová hmotnost
 výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a oblastí pěstování, při přezrání může dojít
k vypadávání zrna
 vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely
8
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 8
Kategorie doporučení
Doporučené odrůdy
Scorpion
Korok
Max
Atego
Raven
 majitel NORDSAAT
Saatzucht, Böhnshausen,
Německo
 polopozdní žlutozrnná
odrůda středního vzrůstu
se střední až nižší odolností
proti poléhání
 zdravotní stav je dobrý,
střední až dobré odolnosti
k chorobám, nižší odolnost
proti napadení rzí ovesnou
 zrno je velké, podíl pluch
nízký, středně vysoká
objemová hmotnost
 vysokých až velmi vysokých
výnosů je dosahováno
ve všech oblastech
pěstování, mimořádná
adaptabilita k různým
půdně-klimatickým
podmínkám
 výsevek 3,0–4,0 MKS
dle podmínek a termínu setí
Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd
ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2008–2011)
Průměr
standardních
odrůd ( t.ha–1)
Scorpion CPG
Výnos zrna v %
7,07
101
101
99
98
96
Výnos „čistých obilek“ v %
5,44
100
97
100
96
92
Metání – rozdíl od odrůdy Max ve dnech
1
1
67
1
1
Zralost – rozdíl od odrůdy Max ve dnech
0
0
125
0
0
AGRONOMICKÁ DATA
Odolnost proti poléhání (9–1)
4
4
4
5
5
Délka rostlin (cm)
108
106
104
102
104
Počet lat na m2
511
489
492
500
498
Počet zrn v latě (ks)
34
40
40
40
39
Padlí travní *
6
7,5
7
6
8
Komplex listových skvrnitostí
7
7
6
7
7
5,5
8,5
7
8
8
Objemová hmotnost (kg.hl–1)
50
52
53
51
53
Pluchatost (%)
24
26
22
24
26
100
99
99
99
99
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rez ovesná
KVALITA ZRNA
Podíl nad sítem 1,8 mm (%)
Hmotnost tisíce zrn (g)
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
42
38
37
36
36
12,0
12,2
11,9
12,1
12,0
44
50
48
41
22
22
21
25
VÝTĚŽNOST NA PRŮMYSLOVÉ LOUPAČCE (%)
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru
– ovesná rýže
45
standardních odrůd Scorpion a Max.
– ovesná drť
24
Bodové hodnocení:
– celkem
69
9 = nepoléhavá, odolná proti napadení
1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení
Množitelské plochy 2010 (E+C1; %)
17,1
* = údaje z let 2007–2010
Rok registrace
2009
Kategorie rozmnožovacího materiálu:
E = Elita, C1 = certifikované osivo.
„Čisté obilky“ = výnos zrna po odpočtu procenta pluch.
„Ovesná rýže“ = vyloupané obilky na průmyslové loupačce použitelné pro výrobu ovesných vloček.
66
72
68
66
0,8
5,3
30,8
6,1
2011
2010
2002
2008
Publikováno
se souhlasem ÚKZÚZ.
26.11.2012 8:16:12
Nabídka osiv jaro 2013
Obiloviny
Tritikale
jarní
Andrus PO
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 majitel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 středně raná odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 výborný zdravotní stav, velmi dobrá odolnost proti napadení rzemi a listovými skvrnitostmi
 zrno velké, vysoká objemová hmotnost
 výsevek 5,0 MKS/ha v co nejčasnějším termínu, malá odnožovací schopnost
 vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování
 ošetření morfolegulátory růstu ve střední dávce je potřebné, fungicidní ošetření při silnějším
tlaku chorob žádoucí
Kargo
 majitel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 středně raná odrůda vyššího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím, nižší odolnost proti napadení
listovými skvrnitostmi a rzí žitnou
 zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, obsah škrobu velmi vysoký
 výsevek 5,0–5,5 MKS/ha dle podmínek co nejdříve, malá odnožovací schopnost
 dávky N 90–130 kg/ha
 ošetření morforegulátory růstu pouze u silných porostů, ošetření fungicidy proti listovým
skvrnitostem a rzím je nutné
Průměr všech
odrůd (t.ha–1 )
Nagano*
Dublet
Kargo
Legalo
Významné hospodářské vlastnosti odrůd
tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2008–2011)
6,01
104
104
98
94
Metání – rozdíl od odrůdy Legalo ve dnech
-2
-2
-1
63
Zralost – rozdíl od odrůdy Legalo ve dnech
-1
0
-2
130
103
108
112
117
5
5
7
6
528
524
535
524
Padlí travní
8
7
9
5
Komplex listových skvrnitostí
6
6
5
6,5
Rez žitná a pšeničná
6
7
5
6
Rez plevová
9
9
9
5
Výnos zrna v %
AGRONOMICKÁ DATA
Délka rostlin (cm)
Odolnost proti poléhání (9–1)
Počet produktivních stébel na m2
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9–1)
KVALITA ZRNA
Objemová hmotnost (g.l–1)
713
719
689
722
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
12,8
12,1
12,2
12,3
Číslo poklesu (s)
93
93
100
72
Obsah škrobu v sušině (%)
68
68
69
68
Hmotnost tisíce zrn (g)
40
39
36
37
Množitelské plochy 2011 (E+C1; %)
13
12
52
-
2012
2007
2005
2004
Rok registrace
Relativní hodnoty výnosu jsou vztaženy k průměru všech odrůd.
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení;
1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.
* = menší počet dat, nová odrůda.
Publikováno
se souhlasem
ÚKZÚZ.
9
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 9
26.11.2012 8:16:13
Nabídka osiv jaro 2013
Pyra
Obiloviny
Pohanka
obecná
 majitel ELITA semenářská, a.s. Brno
 raná odrůda s vegetační dobou v průměru 106 dnů, pomalejší počáteční růst
 výška rostlin v průměru 73 cm, plodem je trojboká nažka – HTS 26 g
 odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy
s vysokou zásobou živin, vhodná pro intenzivní podmínky ŘVO a BVO jako hlavní plodina
 doporučený výsevek je 1,0–1,5 MKS/ha
 jako meziplodina je vhodná do všech pěstitelských oblastí, uplatnění jako komponent
do dotačního titulu – biopásy a meziplodiny
Unikum
Proso
seté
 majitel HORDEUM s.r.o., Sládkovičovo, Slovensko
 raná odrůda středního vzrůstu, středně až silně odnožující, dobrá odolnost proti poléhání
 zrno středně velké až velké, žluté barvy
 při pěstování na zrno vhodnost pro KVO a ŘVO
 uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy
10
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 10
26.11.2012 8:16:14
Kukuřice
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 11
26.11.2012 8:16:14
Sortiment hybridů kukuřice „OSEVA UNI“ 2013
Hybrid
Rok
FAO
registrace
siláž/zrno
v ČR
Typ
hybridu
Typ
zrna
Typ
dozrávání
S 210/Z 210
2006
Sc
tvrdý
až mezityp
střední
stay green
S 220/Z 240
2005
Sc
tvrdý
až mezityp
střední
stay green
S 230
EU
Sc
mezityp
střední
stay green
S 240/Z 240
2007
Sc
mezityp
až zub
silný
stay green
S 250/Z 240
EU
Sc
tvrdý
až mezityp
střední
stay green
S 250/Z 250
2006
Sc
mezityp
střední
stay green
S 250/Z 260
EU
MSc
mezityp
až zub
silný
stay green
S 260/Z 270
EU
Sc
mezityp
střední
stay green
S 280/Z 290
2011
Sc
zub
silný
stay green
2012
Sc
mezityp
střední
stay green
Využití
na
siláž
Využití
na
LKS
Využití
na
zrno
Využití
na
bioplyn
NOVINKA ROKU 2013
LG 30.217
Sc – dvouliniový hybrid
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 12
S 225/Z 235
Tc – tříliniový hybrid
MSc – modifikovaný jednoduchý hybrid
26.11.2012 8:16:18
Doporučená
hustota
ke sklizni
(tis/ha)
Odolnost
k chladu
Odolnost
k suchu
Poznámka
80–95
Jistota v siláži i v suchém zrnu. Obrovské výnosy celkové suché hmoty s nadprůměrně vysokým
obsahem škrobu a vynikajícím podílem perfektně uzavřených palic. Špičkové výnosy zrna.
Velmi nízko nasazené palice. Rychlý počáteční růst. Plastický hybrid se stabilními výnosy.
80–90
Mohutné, bohatě olistěné rostliny s obrovským podílem palic. Energeticky vysoce hodnotná siláž
díky nadprůměrnému podílu škrobu. Velmi dobrá odolnost k poléhání a k odnožování.
Špičková přizpůsobivost různým půdním a klimatickým podmínkám.
80–90
Velmi rychlý jarní vývoj i v chladném období. Obrovský výnosový potenciál celkové suché hmoty
s velmi dobrou stravitelností. Středně vysoko nasazené palice s častým výskytem kouřových zrn.
Vynikající zdravotní stav, především velmi dobrá odolnost k fusáriím a sněti kukuřičné.
Vyžaduje lepší půdní podmínky. S jistotou dosahuje silážní zralosti i v klimaticky problematických
ročnících.
85–90
Obrovské výnosy zrna. Rychlé uvolňování vody ze zrna. Vysoká HTS.
Vysoká odolnost vůči poléhání. Nízký podíl zlomených rostlin pod palicí.
Vysoká odolnost k suchu a chladu.
80–90
Mohutné vysoce olistěné rostliny s vynikající odolností vůči poléhání během celé vegetace.
Dosahuje obrovských výnosů celkové suché hmoty i zrna. Jedinečnou předností tohoto hybridu
je jeho všestranné využití. Všem pěstitelům ve středně ranné oblasti pěstování kukuřice dává
absolutní flexibilitu v jeho využití. Může být sklízen na siláž, nebo na zrno nebo pro bioplynové
stanice. Ve všech směrech využití dosahuje excelentních výsledků.
80–85
Velmi vysoké výnosy zrna i celkové suché hmoty. Vysoký obsah škrobu a velmi dobrá stravitelnost
celkové organické hmoty. Velké, perfektně dopylené palice s tenkým vřetenem.
Výborný zdravotní stav. Možnost univerzálního využití porostu.
80–85
Vysoké výnosy celkové suché hmoty. Mohutné, bohatě olistěné rostliny.
Vynikající stravitelnost zbytku rostliny. Velmi plastický hybrid.
Díky obrovskému výnosovému potenciálu doporučujeme i na využití pro bioplyn.
85–100
Velmi vysoké, ročníkově stabilní výnosy celkové suché hmoty se středním obsahem škrobu,
což je výhoda při výrobě bioplynu.
Vysoce odolný vůči poléhání díky pevnému stéblu a bohatému kořenovému systému.
Velmi dobrá odolnost k fuzáriím v klase.
80–85
Špičkový zrnový hybrid se všemi potřebnými vlastnostmi, které k pěstování na zrno patří.
Vysoké výnosy zrna s velkou HTS. Středně vysoké rostliny se středně nasazenými palicemi.
Velmi dobrá odolnost k chladu a suchu. Vynikající odolnost k poléhání během celé vegetace.
Vysoká odolnost k napadení helmintosporiem.
85–90
Rychlý jarní vývoj i v chladném období. Velmi vysoké rostliny s tenkým stonkem a širokými listy.
Dobře ozrněné palice s tenkým vřetenem a občasným výskytem kouřových zrn. Palice nasazeny
středně vysoko až vysoko. Velmi plastický hybrid, který nemá vyhraněné nároky na půdní
a klimatické podmínky. Díky tomu dosahuje silážní i zrnové zralosti i v klimaticky problematických
ročnících. Vynikající zdravotní stav, velmi dobrá odolnost proti mykózám palic. Univerzální hybrid
s vysokým výnosovým potenciálem jak při využití na siláž tak i na zrno nebo bioplyn.
vynikající
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 13
velmi dobrý
dobrý
Osivo je dodáváno ve výsevních
jednotkách po 50 000 zrnech.
26.11.2012 8:16:29
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice CAUSSADE SEMENCES
FAO
VJ
POČET ZRN
HYBRID
HUSKI CS
N
KLOSI CS
ROK
REGISTR.
TYP
SILÁŽ
ZRNO
180
50 000
EU
180
50 000
NL 2009
210
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
Tc
M
RMZ
Tc
M
RMZ
RMZ
RODNI CS
50 000
2010
Sc
FM
RUBBEN
50 000
EU 2009
230
Sc
M
RZ
ASTERI CS
50 000
2007
240
Sc
FM
RMZ
MAIBI CS
50 000
Sc
FM
RMZ/SG
YOGI CS
50 000
2008
250
250
Sc
M
SG
250
260
Sc
M
RMZ
250
Sc
M
RZ
260
Sc
M
RMZ/SG
BORELLI CS
N
50 000
LAPERI CS
N
50 000
G A LVA N I C S
POMERI CS
50 000
N
220
HYBRIDU
250
2011
260
260
260
Sc
M
SG
260
280
Sc
M
RMZ/SG
SG
50 000
FRANKI CS
50 000
EU 2001
SEIDDI CS
50 000
2009
270
Tc
M
B I R I AT I C S
50 000
2011
280
Sc
FM
SG
CASTELLI CS
50 000
2010
280
Sc
M
RMZ
HERKULI CS
N
50 000
KLUNI CS
50 000
CANALI CS
50 000
CADURCI CS
50 000
280
280
2010
300
290
Sc
MD
SG
290
Sc
M
RMZ
300
Sc
D
SG
310
Sc
D
RMZ
Sortiment hybridů kukuřice CEZEA ČEJČ
FAO
HYBRID
PYROXENIA
N
CENOR
CEMILK
222
CELUX
225
CESTER
230
VJ
POČET ZRN
ROK
REGISTR.
SILÁŽ
TYP
ZRNO
HYBRIDU
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
90 000
SK 2009
130
Tc
M
RZ
90 000
2013
210
Sc
M
RMZ
90 000
1992
220
90 000
1991
225
225
MTc
M
RZ
Sc
M
RZ
90 000
1994
230
MTc
M
RMZ
CEKLAD 235
90 000
1997
235
MTc
M
RMZ
CESKOR
90 000
2010
90 000
1993
245
CEMAX
CELIO
245
250
240
90 000
1996
250
CELIVE
90 000
2006
250
CEMET 260
90 000
2001
260
CELIDO
90 000
1999
270
CEGRAF
90 000
CEDUB
90 000
2008
CEFIN
90 000
2005
CERUBA
90 000
CENZUS
90 000
2004
300
CEPLAN
90 000
2006
300
CEVAHA
90 000
2006
320
Sc
M
RZ
Tc
FM
SG
Dc
MD
RMZ
250
Sc
MD
RMZ
Tc
FM
RMZ
270
MTc
FM
SG
270
Sc
M
RZ
280
Sc
MD
RMZ
Tc
MD
SG
290
Sc
M
RMZ
300
Tc
MD
RMZ
300
Sc
MD
RMZ
Sc
D
RMZ
290
14
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 14
26.11.2012 8:16:35
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice CAUSSADE SEMENCES
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
tis. rostlin/ha
SUCHO
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
POZNÁMKA
S,Z
85-100
**
***
VELMI RANÝ SILÁŽNÍ HYBRID, MOŽNO I NA ZRNO, ODOLNÝ CHLADU
S,Bp
95
**
***
VÝNOSOVÝ HYBRID DO CHLADNĚJŠÍCH PODMÍNEK
Z
80
***
**
S,LKS
85-90
**
***
S,Bp
80-90
***
**
S
85
**
***
SILÁŽNÍ HYBRID S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PŘÍSUŠKŮM
Z,S
80-90
***
***
VÝNOSOVÁ STABILITA, ODOLNOST PŘÍSUŠKŮM
S,Z,Bp
80-90
***
**
VYROVNANÉ VYSOKÉ VÝNOSY, KOMBINOVANÁ VYUŽITELNOST
PŘIZPŮSOBIVÝ ZRNOVÝ HYBRID S NÍZKOU SKLIZŇOVOU VLHKOSTÍ
VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID, NÍZKÁ SKLIZŇOVÁ VLHKOST
VÝBORNÁ KVALITA SILÁŽNÍ HMOTY
VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY, I NA BIOPLYN
Z
85
**
**
S,Z,Bp
85-90
**
***
S,Z,Bp
80-85
***
**
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA, DO LEPŠÍCH PODMÍNEK PĚSTOVÁNÍ
S,Z,Bp
85-90
***
**
MOHUTNÝ, PLASTICKÝ HYBRID S VÝJIMEČNOU ODOLNOSTÍ CHLADU
S,Bp
85
***
**
DOBRÝ VÝNOS A KVALITA, I NA BIOPLYN
S,Bp
80-85
**
**
ROBUSTNOST, VYSOKÝ VÝNOS, VHODNOST NA BIOPLYN
Z,S
80-85
**
**
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA
Z,S,Bp
75-80
**
*
VYSOKÝ HYBRID VHODNÝ PRO BIOPLYNOVÉ STANICE
Z
80
***
*
VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID S VYNIKAJÍCÍ ODOLNOSTÍ SUCHU
Z,S
75-80
***
**
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA I HMOTY, TOLERANCE K PŘÍSUŠKŮM
Z
75-80
***
**
ZRNOVÝ HYBRID NA SUŠŠÍ STANOVIŠTĚ, DO LEHČÍCH PŮD
VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY S DOBRÝMI KVALITATIVNÍMI PARAMETRY
Sortiment hybridů kukuřice CEZEA ČEJČ
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
tis. rostlin/ha
SUCHO
POZNÁMKA
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
S
120
***
**
S,Bp
90
***
***
RANÝ HYBRID VHODNÝ NA SILÁŽ
S
85-90
**
***
VELMI DOBRÝ VÝNOS SUŠINY A ZDRAVOTNÍ STAV
Z,S
85-90
**
***
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
S
85-90
***
***
PŘIZPŮSOBIVOST CHLADNÝM PODMÍNKÁM
LKS,S,Bp,Z
85-90
***
***
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PLASTICITA
Z
80
***
***
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA
S,Bp
85-90
***
**
DOBRÝ VÝNOS I KVALITA
S,Bp
85-90
***
**
PLASTICITA, VYUŽITELNOST I DO CHLADNÝCH PODMÍNEK
Z,S,LKS
80-90
**
***
TOLERANCE VŮČI CHLADU, DOBRÝ VÝNOS ZRNA
S,LKS,Bp
85
**
***
DOBRÝ VÝNOS, PLASTICITA
Z,S,LKS,Bp
80-85
**
***
PLASTICITA HYBRIDU
Z
80
***
***
DOBRÝ VÝNOS ZRNA
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA
EXTRÉMNÍ RANOST, LZE I JAKO MEZIPLODINA
Z
80
***
***
S,Bp
80-85
***
**
DOBRÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY SILÁŽE
Z
80
***
**
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA
S,Z
75-85
***
**
UNIVERZÁLNÍ HYBRID PRO VYŠŠÍ INTENZITU PĚSTOVÁNÍ
Z,S,Bp
75-85
**
***
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ
S,Bp
80-85
***
***
VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY, KVALITA
15
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 15
26.11.2012 8:16:36
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice DEKALB
FAO
HYBRID
DKC 3094
VJ
POČET ZRN
ROK
REGISTR.
TYP
SILÁŽ
ZRNO
HYBRIDU
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
50 000
D 2009
200
210
Sc
M
SG
50 000
F 2011
210
210
Sc
D
RMZ
DKC 3203
50 000
CZ 2011
230
Sc
D
RZ
DKC 3307
50 000
I 2011
240
230
Sc
FM
RMZ
DKC 2960
50 000
D 2009
250
240
Sc
FM
RMZ
DKC 3409
50 000
F 2010
250
Sc
M
SG
50 000
I 2011
260
Sc
MD
RMZ
50 000
F 2007
270
Sc
D
SG
50 000
CZ 2012
Sc
D
RZ
50 000
D 2009
Sc
M
SG
50 000
F 2008
50 000
F 2003
290
300
DKC 3314
DKC 3507
N
N
DKC 3871
DKC 3711
N
DKC 3399
DKC 3984
DKC 4250
N
DKC 4190
50 000
F 2010
DKC 4014
50 000
HU 2011
250
280
290
290
Sc
D
RZ
310
Sc
D
RZ
Sc
D
RMZ
300
Sc
D
RZ
240
Sc
FM
RMZ
Sc
D
SG
300
Sc
D
RMZ
310
Sc
D
RZ
BT – HYBRIDY
DKC 2961 YG
50 000
CZ 2010
250
DKC 3872 YG
50 000
CZ 2011
270
DKC 3946 YG
50 000
CZ 2007
300
DKC 3512 YG
50 000
CZ 2008
Sortiment hybridů kukuřice LIMAGRAIN
FAO
VJ
POČET ZRN
HYBRID
ROK
REGISTR.
SILÁŽ
TYP
HYBRIDU
MSc
M
SG
210
MSc
M
RMZ
SG
LG 30.220
50 000
2011
A LV I T O
50 000
2006
LG 32.16
50 000
EU 2007
220
Sc
M
LG 30.238
50 000
EU 2010
230
Sc
M
SG
LG 30.240
50 000
2011
230
Sc
M
SG
LG 32.32
50 000
EU 2003
240
MSc
M
SG
LG 32.52
50 000
2007
260
Tc
M
SG
LG 32.58
50 000
EU 2009
260
260
Sc
M
SG
LG 32.85
50 000
EU 2007
280
Tc
M
SG
LG 30.290
50 000
2010
280
Sc
D
SG
50 000
2012
310
Sc
D
50 000
2011
320
Sc
M
LG 30.306
LG 30.311
N
210
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
ZRNO
240
SG
16
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 16
26.11.2012 8:16:37
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice DEKALB
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
POZNÁMKA
tis. rostlin/ha
SUCHO
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
S,Z
90-95
**
ANO
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PLASTICITA
S
85-95
**
ANO
VÝBORNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY SILÁŽE
Z,S
80-85
**
ANO
RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA, ODOLNOST PŘÍSUŠKŮM
S,Z,Bp
85-90
**
ANO
FLEXIBILITA K STANOVIŠTNÍM PODMÍNKÁM
S,Z,LKS
80-90
**
ANO
VYSOKÉ VÝNOSY ZRNA I HMOTY, PLASTICITA
Bp,S
85-90
**
ANO
VELMI VYSOKÝ VÝNOS HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN
S,Z
80-90
***
ANO
UNIVERZÁLNÍ HYBRID S VYSOKÝM VÝNOSEM HMOTY I ZRNA
Bp,S
85-90
*
ANO
VYSOKÉ VÝNOSY KVALITNÍ HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN
Z
80-82
***
ANO
VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID S NÍZKOU SKLIZŃOVOU VLHKOSTÍ
S,Bp
80-85
*
ANO
VELMI VYSOKÝ VÝNOS HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN
Z
80
**
Z,Bp
85-95
***
Bp,S
85-90
***
ANO
HYBRID DO TEPLÝCH A SUŠŠÍCH OBLASTÍ, BIOPLYN
Z
75-80
***
ANO
ZRNOVÝ HYBRID S NÍZKOU SKLIZŃOVOU VLHKOSTÍ, SUCHOVZDORNOST
VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID S RYCHLÝM UVOLŃOVÁNÍM VODY ZE ZRNA
VÝNOSOVÝ ZRNOVÝ HYBRID DO TEPLEJŠÍCH PODMÍNEK
S,Z,LKS
80-90
**
ANO
VÝKONNÝ HYBRID S UNIVERZÁLNÍM VYUŽITÍM
Bp,S,LKS
85-90
*
ANO
BOHATÉ OLISTĚNÍ, VHODNOST NA SILÁŽ A BIOPLYN
Bp,S,Z
75-85
**
ANO
VÍCEÚČELOVÝ HYBRID ODOLNÝ ZAVÍJEČI
Z,S,LKS
75-80
***
PLASTICITA A TOLERANCE K PŘÍSUŠKŮM
Sortiment hybridů kukuřice LIMAGRAIN
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
tis. rostlin/ha
SUCHO
POZNÁMKA
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
S
85-95
**
ANO
UNIVERZÁLNOST, ŠPIČKOVÉ VÝNOSY, PŘEDNOSTNĚ NA SILÁŽ
Z
85-95
***
ANO
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, DOBRÉ UVOLŃOVÁNÍ VODY, PŘEDEVŠÍM NA ZRNO
Bp
85-95
**
ANO
VZRŮSTNÝ, VÝNOSNÝ, VHODNOST NA BIOPLYN
**
ANO
VZRŮSTNOST, PŘIZPŮSOBIVOST, VELMI DOBRÁ KVALITA SILÁŽE
S
85-95
Bp
85-95
Z,S
80-90
***
ANO
PLASTICITA, UNIVERZÁLNOST, VÝKONNOST
S
80-90
***
ANO
VYSOKÝ VÝNOS A KVALITA
Z,Bp
80-90
**
ANO
UNIVERZÁLNOST, ŠPIČKOVÉ PARAMETRY, VÝNOSOVÁ STABILITA
S
80-90
**
ANO
VÝBORNÝ VÝNOSNÝ POTENCIÁL A KVALITA
Z,Bp
75-85
***
Bp
75-85
S,Bp
80-90
VZRŮSTNOST, VÝNOSNOST, NA BIOPLYN
RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA, VÝNOSOVÁ ŠPIČKA
VITALITA, PRO VYSOKOU INTENZITU PĚSTOVÁNÍ NA BIOPLYN
**
ANO
ROBUSTNOST ROSTLINY, ŠPIČKOVÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY
17
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 17
26.11.2012 8:16:38
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice PIONEER
FAO
VJ
POČET ZRN
ROK
REGISTR.
PR39V43
80 000
PR39K13
80 000
P8057
PR39H32
P 8000
PR39A98
HYBRID
P 8400
N
TYP
SILÁŽ
ZRNO
EU 2009
200
EU 2005
220
80 000
EU 2011
80 000
EU 2003
80 000
80 000
80 000
DOZRÁVÁNÍ
HYBRIDU
ZRNA
200
Sc
FM
RMZ
210
Sc
F
RMZ
220
220
Sc
F
SG
220
220
Sc
FM
RMZ
2010
240
230
Sc
D
RMZ
EU 2004
240
230
Sc
MD
SG
EU
250
240
Sc
D
RMZ
PR39R86
80 000
2006
260
Sc
FM
RMZ
PR 39T83
80 000
EU 2008
260
Sc
FM
RMZ
P 8 74 5
80 000
EU 2011
260
260
Sc
D
SG
80 000
EU
260
260
Sc
M
RMZ
PR39D81
80 000
2003
260
Sc
D
RZ
PR39F58
80 000
2005
270
260
Sc
MD
RMZ
P 9000
80 000
EU 2009
270
Sc
M
RZ
PR38Y34
80 000
CZ 2010
290
280
Sc
FM
SG
80 000
2008
290
290
Sc
MD
RMZ
80 000
EU
290
290
Sc
M
RMZ
300
300
Sc
M
RMZ
300
Sc
MD
RMZ
P 8488
N
PR38N86
P 9027
N
PR38A79
80 000
2008
P 9400
80 000
EU 2009
BT – HYBRIDY
P 8000Y
80 000
EU 2011
240
230
Sc
D
RMZ
PR39F56
80 000
EU 2006
280
270
Sc
MD
RMZ
Sortiment hybridů kukuřice SAATBAU LINZ
FAO
VJ
POČET ZRN
ROK
REGISTR.
SL EDUARDO
50 000
CZ 2008
220
SL ADMIRO
50 000
EU 2011
220
SL BELMONDO
50 000
CZ 2008
SL ENORMO
50 000
CZ 2009
240
SL MASETTO
50 000
CZ 2007
240
S L S I LVA N O
50 000
EU 2009
240
HYBRID
ZRNO
HYBRIDU
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
Sc
M
RMZ
240
Sc
D
SG
230
Sc
M
RZ
Sc
M
SG
240
Sc
FM
SG
Sc
M
RMZ
50 000
CZ 2012
240
Sc
FM
RZ
S L O K AT O
50 000
CZ 2010
240
Sc
FM
RMZ
SL MAGELLO
50 000
CZ 2009
250
Sc
M
RMZ
SL KARACHO
50 000
CZ 2008
260
Sc
FM
SG
S L S TA R A N O
50 000
CZ 2011
260
Sc
M
SG
SL LUDOVICO
50 000
EU 2009
280
280
Sc
M
SG
SL POMPEO
50 000
EU 2010
280
280
Sc
M
SG
SL ANGELO
50 000
EU 2006
310
290
Sc
M
SG
SL DIEGO
N
SILÁŽ
TYP
18
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 18
26.11.2012 8:16:39
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice PIONEER
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
tis. rostlin/ha
SUCHO
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
POZNÁMKA
S
80-95
**
***
NEJRANĚJŠÍ HYBRID S ČASNÝM UKLÁDÁNÍM ŠKROBU
S,Z
80-95
**
***
KVALITA SILÁŽE, MLYNÁŘSKÉ VYUŽITÍ
S,Z,Bp
80-95
**
**
S
90-95
**
***
S,Z,Bp
80-90
**
**
S,Z,Bp
80-90
**
***
Z,S
80-90
**
**
S,Bp
80-90
**
***
PŘEDEVŠÍM SILÁŽNÍ HYBRID S DOBRÝMI PARAMETRY
S,Bp
80-90
**
***
MOHUTNÝ VZRŮST,VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY, I NA BIOPLYN
Z,S
75-90
***
**
VELMI VYSOKÝ VÝNOS ZRNA, LZE I NA SILÁŽ
S,Z,Bp
80-90
**
**
PŘEDEVŠÍM NA SILÁŽ A BIOPLYN
Z
75-85
****
**
VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST K SUCHU, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA
S,Z,Bp
75-90
***
**
UNIVERZÁLNÍ HYBRID VÝBORNÝCH PARAMETRŮ
Z
75-85
***
**
VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID S DOBRÝM UVOLŇOVÁNÍM VODY
S,Bp,Z
70-85
**
**
VÝNOSNÝ SILÁŽNÍ HYBRID S VHODNOSTÍ NA BIOPLYN
Z,S
70-85
***
**
PLASTICITA, SUCHOVZDORNOST, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA
S,Bp,Z
70-85
**
**
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA
S,Z,Bp
70-85
***
**
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VÝNOSOVÁ STABILITA
Z
70-80
***
**
VYSOKÝ A VELMI STABILNÍ VÝNOS ZRNA
S,Z,Bp
80-90
**
**
VÝNOSNÝ UNIVERZÁLNÍ HYBRID, I PRO BIOPLYN
S,Z,Bp
75-90
***
**
BT VERZE HYBRIDU PR39 F 58
VYNIKAJÍCÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY SILÁŽNÍ HMOTY
PŘEDEVŠÍM PRO SILÁŽNÍ VYUŽITÍ
VÝNOSNÝ UNIVERZÁLNÍ HYBRID, I PRO BIOPLYN
VÝNOS A KVALITA SILÁŽNÍ HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN
VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA
Sortiment hybridů kukuřice SAATBAU LINZ
ODOLNOST
UŽITÍ
S,LKS
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
SUCHO
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
POZNÁMKA
tis. rostlin/ha
85-100
***
***
PLASTICKÝ SILÁŽNÍ HYBRID, VYSOKÁ ADAPTABILITA K PODMÍNKÁM PĚSTOVÁNÍ
Z,S,LKS
80-90
**
***
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA PŘI NÍZKÉ SKLIZŇOVÉ VLHKOSTI
Z,LKS
85-90
**
***
STABILNĚ VYSOKÉ VÝNOSY ZRNA, PLASTICITA
S,LKS,Bp
85-90
***
***
PRAVIDELNÝ ENORMNÍ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY
S,LKS
85-90
**
**
Z,S,LKS
85-95
**
***
UNIVERZÁLNÍ HYBRID S VYSOKÝMI VÝNOSY SILÁŽE A ZRNA
Z,LKS
80-85
***
***
PLASTICKÝ HYBRID, VYSOKÁ ODOLNOST SUCHU
Z,LKS
85-90
***
***
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA, NÍZKÁ SKLIZŇOVÁ VLHKOST
S,LKS,Bp
85-90
**
***
VÝNOSOVÁ STABILITA, VHODNÝ DO CHLADNÝCH LOKALIT
S,LKS
85-90
**
**
S,LKS,Bp
85-90
***
***
VYSOKÝ PODÍL ZRNA V SILÁŽNÍ HMOTĚ, VÝBORNÁ KRMIVÁŘSKÁ HODNOTA
VYSOKÝ VÝNOS LKS, VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
PLASTICKÝ SILÁŽNÍ HYBRID VHODNÝ I NA BIOPLYN
S,Z,Bp
75-85
**
**
VYSOKÉ VÝNOSY SILÁŽE I ZRNA, PLASTICITA
S,Z,LKS,Bp
75-90
***
**
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ SE STABILNĚ VYSOKÝM VÝNOSEM
S,Z,LKS,Bp
75-85
***
***
VÝNOSOVÁ STABILITA V RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH PĚSTOVÁNÍ
19
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 19
26.11.2012 8:16:40
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice SAATEN UNION
FAO
VJ
POČET ZRN
ROK
REGISTR.
SURIGA
80 000
SULEXA
80 000
SUREZZO
HYBRID
TYP
HYBRIDU
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
200
Tc
MF
RMZ
220
Sc
M
RMZ
220
230
Sc
M
RMZ
230
230
Tc
MD
RMZ
RMZ
SILÁŽ
ZRNO
EU
190
EU
220
80 000
EU
SUNARO
80 000
2007
SUE
80 000
EU
SURVIROR
80 000
EU
240
SUPREME
80 000
ČR 2012
240
SYSTEM
80 000
EU
240
Sc
M
Sc
M
RMZ
240
Sc
D
RMZ
240
Sc
M
RMZ
80 000
ČR 2013
240
240
Sc
MD
RMZ
SUM 0235
80 000
EU
250
250
Sc
D
RMZ
SUBITO
80 000
2007
260
Sc
M
RMZ
SUMZOOM
80 000
EU
260
Sc
MD
RMZ
80 000
EU
270
280
Sc
D
RMZ
280
300
Sc
F
RMZ
300
Sc
MD
RMZ
SUDOR
SUM 0307
N
230
N
SUSANN
80 000
2010
SURREAL
80 000
2011
Sortiment hybridů kukuřice SYNGENTA
FAO
VJ
POČET ZRN
HYBRID
NK
NERISSA
ZRNO
HYBRIDU
ZRNA
DOZRÁVÁNÍ
80 000
2007
220
220
Sc
F
semi SG
80 000
2004
220
230
Sc
MD
semi SG
NK FALKONE
80 000
2007
220
230
Sc
FM
SG
NK DELITOP
80 000
2005
230
240
Sc
M
RMZ
Tc
M
SG
240
Sc
MD
SG
250
Sc
M
SG
80 000
EU
240
N K N E K TA
80 000
2007
240
NK AROBASE
80 000
EU
SY N OVAT O P
80 000
EU
NK MAGITOP
80 000
EU
SY MASCOTTE
80 000
EU
260
NK PERFORM
80 000
2008
260
80 000
2012
80 000
EU
80 000
EU
BEAUTIFUL
N
N
NK SILOTOP
SY NICKEL
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 20
SILÁŽ
NK OLDHAM
SY KAIRO
20
ROK
REGISTR.
TYP
N
250
Sc
MD
RMZ
250
Sc
M
RMZ
Sc
M
SG
260
Sc
M
SG
270
Sc
M
SG
280
Sc
M
SG
Sc
D
SG
260
280
N K O LY M P I C
80 000
EU
280
300
Sc
D
RZ
NK CUBIC
80 000
2010
290
290
Sc
M
RMZ
SY ONDINA
80 000
EU
290
Sc
D
RZ
NK OCTET
80 000
EU
300
Sc
D
RZ
NK SYMBA
80 000
EU
300
Sc
D
RZ
Vysvětlivky
k tabulkám
na stranách
14–21:
TYP HYBRIDU
Sc
= dvouliniový hybrid
Tc
= tříliniový hybrid
MSc = modifikovaný dvouliniový hybrid
DMSc = dvojitý modifikovaný dvouliniový hybrid
MTc = modifikovaný tříliniový hybrid
290
TYP ZRNA
F = tvrdý
FM = mezityp – tvrdý
M = mezityp
MD = mezityp – zub
D = zub
TYP DOZRÁVÁNÍ
SG = stay green
RMZ = rovnoměrně dozrávající
RZ = rychle dozrávající
26.11.2012 8:16:41
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Sortiment hybridů kukuřice SAATEN UNION
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
tis. rostlin/ha
SUCHO
POZNÁMKA
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
S,LKS,Z
80-90
*
***
VELMI RANÝ HYBRID DO OKRAJOVÝCH OBLASTÍ PĚSTOVÁNÍ
S,LKS,Z
75-85
**
***
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VYSOKÝ OBSAH ŠKROBU
S,LKS,Z
75-85
***
***
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PLASTICITA, TOLERANCE K TĚŽKÝM PŮDÁM
S,LKS,Z
75-85
***
***
STŘEDNÍ INTENZITA, VYSOKÁ PLASTICITA
LKS,Z
80
**
***
VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID DO TĚŽŠÍCH PŮD
S
75-85
***
**
Z,Bp
75-95
***
***
VÝBORNÉ VÝSLEDKY PŘI PĚSTOVÁNÍ NA SILÁŽ A BIOPLYN
S,LKS,Z,Bp
70-80
***
***
VHODNOST I DO STRESOVÝCH LOKALIT, STŘEDNÍ AŽ NIŽŠÍ INTENZITA
PĚSTOVÁNÍ, VHODNOST I NA BIOPLYN
S,LKS,Z
75-90
***
**
S,LKS,Z
70-80
***
***
VYSOKÁ PLASTICITA HYBRIDU I PRO ŠPATNÉ PŮDNÍ PODMÍNKY
S
85-95
**
***
ŠPIČKOVÉ VÝNOSY SILÁŽNÍ HMOTY, I NA BIOPLYN
S,Z
75-90
***
***
VÝNOSNÝ SILÁŽNÍ HYBRID, VÝBORNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY SILÁŽE
S,LKS,Z
75-85
***
**
S,LKS,Z
75-85
***
***
LKS,Z
80-85
***
**
VÝBORNÝ VÝNOS, ŠPIČKOVÁ KVALITA SILÁŽNÍ HMOTY
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ SE ŠPIČKOVÝMI VÝSLEDKY
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, TOLERANCE K PŮDNÍM PODMÍNKÁM A PŘÍSUŠKŮM
ŠPIČKOVÉ VÝNOSY ZRNA I KVALITNÍ SILÁŽE
VYSOCE VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID
Sortiment hybridů kukuřice SYNGENTA
ODOLNOST
UŽITÍ
OPTIMÁLNÍ
HUSTOTA
POZNÁMKA
tis. rostlin/ha
SUCHO
CHLAD
+ TĚŽKÉ
PŮDY
Z,S
85-95
***
ANO
MOHUTNÝ HABITUS, ODOLNOST SUCHU
Z,S
75-90
**
ANO
VYSOKÝ VÝNOS ZRNA A ŠPIČKOVÁ KVALITA SILÁŽE
Z,S,LKS
85-95
**
ANO
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VYSOKÝ OBSAH ŠKROBU
Z,S,LKS,Bp
75-90
***
ANO
NÍZKÁ SKLIZŇOVÁ VLHKOST ZRNA
Bp,S,LKS
80-90
**
ANO
UNIVERZÁLNÍ HYBRID NA SILÁŽ A BIOPLYN
Z,S
80-90
***
ANO
PLASTICITA,STABILITA VÝNOSU, KVALITA HMOTY
Z
75-80
**
ANO
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PŘIZPŮSOBIVOST PODMÍNKÁM
Z
75-80
***
ANO
STABILITA VÝNOSU I VE STRESOVÝCH PODMÍNKÁCH
Z,S,Bp
85-95
**
ANO
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, I NA BIOPLYN
S,Bp
85-90
***
ANO
VYSOKÝ VÝNOS, KVALITA HMOTY, I NA BIOPLYN
Z,S
75-90
**
ANO
VYSOKÝ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL
Bp,S,LKS
85-90
**
ANO
VYSOKÁ KVALITA SILÁŽE, VHODNÝ I NA BIOPLYN
S,LKS,Bp
80-85
***
ANO
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, I NA BIOPLYN, PLASTICITA
Z
75-80
***
ANO
VÝNOSOVÝ ZRNOVÝ HYBRID S NADPRŮMĚRNÝM UVOLŃOVÁNÍM VODY
Z,S
75-85
***
S,LKS,Bp,Z
75-85
***
Z
75-80
***
S,LKS,Bp,Z
75-85
***
Z
75-80
****
UŽITÍ
Bp = bioplyn
S = siláž
Z = zrno
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 21
VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID S TOLERANCÍ K SUCHU
UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, KVALITA SILÁŽE
ANO
VÝNOS, RYCHLÉ UVOLŃOVÁNÍ VODY, PRO VYŠŠÍ INTENZITU
VYSOCE VÝKONNÝ HYBRID VHODNÝ I NA BIOPLYN
ANO
ODOLNOST K SUCHU, VELMI VÝKONNÝ HYBRID
N = novinka
21
26.11.2012 8:16:42
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Poléhání 2
Sucho
Chlad
Počet snětivých rostlin
Počet zlomených rostlin
pod palicí
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Sušina celk. zelené hmoty
při sklizni
Stay green
Ozrnění
Škrob
ELOS
IVDOM
DMS
DINAG
ADF
NDF
Cukr
N látky
(9-1)
(9-1)
(9-1)
(9-1)
(9-1)
(%)
(%)
(cm)
(cm)
(%)
(t/ha)
(%)
(t/ha)
(%)
(9-1)
(9-1)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
81
81
86
83
86
86
85
85
86
88
87
84
84
86
87
84
86
87
88
85
86
86
84
86
84
85
1,4
8,1
8,3
8,2
8,4
7,4
8,3
8,0
8,2
8,4
7,6
7,5
8,4
8,4
7,9
7,2
6,8
8,0
7,7
7,5
7,8
7,9
7,8
8,2
7,4
8,3
7,4
0,6
1,2
1,2
1,0
1,1
1,7
1,1
1,1
1,5
1,1
2,5
1,1
1,3
1,7
2,9
2,7
1,8
3,1
3,1
1,0
1,1
1,2
2,0
2,1
1,2
1,8
3,5
0,6
8,0
7,0
7,6
7,4
7,6
7,2
7,6
7,1
8,2
7,2
7,9
7,7
7,2
7,3
7,3
7,5
6,6
8,5
7,8
7,9
7,1
8,0
7,6
6,3
5,6
6,6
1,2
8,0
7,3
7,3
7,0
7,3
7,2
7,3
7,0
8,2
6,8
7,5
7,3
6,8
7,2
7,2
6,8
6,0
8,5
7,3
7,5
6,8
7,5
7,2
6,3
5,8
6,0
1,1
8,2
7,9
8,2
8,9
7,9
8,2
8,0
7,9
7,9
8,5
7,9
7,9
8,0
8,2
8,4
8,0
7,9
7,7
7,7
7,9
8,2
8,0
8,5
7,0
8,0
7,7
0,0
8,4
7,3
8,0
6,7
6,2
7,0
7,4
6,8
7,3
8,5
7,3
7,0
7,3
7,0
7,2
7,0
6,7
8,2
8,4
7,3
7,8
8,1
6,9
7,9
7,7
8,8
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,4
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,4
0,2
0,1
0,2
0,1
0,3
250
261
279
265
269
284
266
274
284
268
302
267
268
273
282
273
280
274
283
270
277
289
275
263
282
284
6,1
90
86
98
93
96
102
93
101
104
98
108
93
105
90
92
97
97
97
105
101
108
108
103
107
96
98
4,3
31,0
30,4
28,3
29,1
29,2
27,9
29,8
29,9
28,6
27,9
27,7
29,5
29,7
29,0
28,5
28,6
29,0
29,8
29,2
29,1
27,0
27,2
29,4
27,2
30,8
30,3
1,3
17,36
18,21
18,79
19,01
18,08
19,39
18,83
18,28
19,24
18,94
18,87
18,98
18,69
18,57
18,08
17,82
18,31
18,24
18,00
18,38
17,83
19,09
18,81
17,31
18,39
18,61
0,9
92,8
97,3
100,4
101,6
96,6
103,6
100,6
97,6
102,8
101,2
100,8
101,4
99,8
99,2
96,6
95,2
97,8
97,4
96,2
98,2
95,2
102,0
100,5
92,5
98,3
99,4
55,87
59,98
66,81
65,41
61,98
69,58
63,37
61,50
67,45
67,92
67,91
64,44
63,09
64,14
63,63
62,33
63,31
61,09
61,34
63,56
66,51
69,93
64,21
63,62
59,56
61,16
2,9
87,1
93,5
104,1
101,9
96,6
108,4
98,8
95,8
105,1
105,9
105,8
100,4
98,3
100,0
99,2
97,1
98,7
95,2
95,6
99,1
103,6
109,0
100,1
99,1
92,8
95,3
3
3
6
7
1
6
6
1
5
6
7
3
2
6
8
6
4
7
6
6
2
6
2
6
4
7
3,7
7,4
8,6
7,8
8,3
7,3
8,1
7,1
7,4
8,4
7,4
8,1
7,4
7,7
6,9
7,4
8,1
8,6
7,6
7,1
7,9
7,2
7,2
8,2
7,5
7,6
8,8
0,7
34,0
36,9
30,2
32,8
32,5
29,4
32,0
33,4
29,6
29,3
26,4
31,4
33,8
30,2
29,8
32,7
31,1
28,6
29,8
31,2
31,4
29,6
33,1
29,7
31,5
28,2
2,0
68,9
71,3
68,3
69,1
68,8
66,4
68,3
68,2
67,8
66,9
67,0
67,9
68,7
66,6
66,4
69,2
67,7
67,7
66,0
67,5
68,2
67,9
68,4
68,1
67,4
68,0
1,4
74,4
74,8
74,5
74,2
74,6
72,0
74,3
73,2
73,2
72,7
72,9
73,0
72,5
72,7
72,1
74,0
72,6
74,0
71,3
72,9
73,2
71,9
72,8
73,2
73,7
74,0
0,9
68,9
71,4
68,4
69,0
68,9
66,2
68,4
68,1
67,1
66,6
66,1
67,8
68,1
67,0
66,7
68,7
67,6
67,5
65,4
67,8
68,0
67,2
67,8
67,8
67,2
67,9
1,3
46,0
48,4
47,6
47,2
47,6
45,8
46,8
45,6
46,4
46,2
46,5
47,1
45,7
46,1
45,9
46,5
46,6
47,6
44,3
47,0
47,3
46,5
45,8
47,5
45,7
47,7
1,3
21,7
20,5
23,1
22,3
22,0
24,6
22,6
22,7
23,8
23,9
24,1
23,1
23,0
24,2
24,3
22,1
23,5
23,5
24,5
23,7
23,1
23,2
22,8
23,2
23,2
23,1
1,0
44,3
41,6
45,3
44,3
44,4
46,9
44,8
45,2
45,8
46,7
46,9
44,9
43,9
46,7
46,7
43,7
45,8
46,1
47,1
45,5
44,9
45,2
44,4
46,0
46,2
46,2
1,3
8,4
7,7
9,4
8,4
8,1
8,2
8,5
7,9
9,1
8,6
10,4
7,8
7,4
8,6
8,5
8,7
8,3
9,4
8,0
8,0
7,9
9,1
7,5
9,0
8,0
10,4
0,7
8,0
7,7
7,9
7,8
7,8
7,9
8,2
7,7
7,6
7,6
8,1
7,7
7,0
7,7
7,8
7,5
7,5
7,8
8,0
7,4
7,7
8,0
7,4
8,2
7,7
7,9
0,4
2
2
67,5
68,5
66,4
69,8
68,3
67,8
68,6
67,5
66,3
66,3
66,8
67,0
64,2
67,1
68,2
65,0
68,0
68,0
68,0
67,8
68,6
67,4
68,2
66,8
65,4
66,9
68,4
65,6
68,1
67,8
2,0
45,8
46,2
45,4
47,0
46,9
45,9
47,2
46,0
45,2
44,7
45,2
47,0
44,4
45,6
48,0
44,7
46,3
47,1
47,1
46,4
46,1
45,6
47,0
45,7
44,3
45,0
46,6
46,0
45,8
45,7
1,7
2
2
68,7
69,9
67,9
67,9
68,1
68,3
69,2
65,9
68,2
67,9
66,3
68,0
68,6
68,8
68,7
68,1
70,2
68,8
66,4
67,8
69,3
68,5
68,2
68,2
69,4
70,3
70,1
69,7
67,8
69,5
1,5
45,73
46,3
44,54
44,79
45,77
45,24
46,28
44,52
45,75
44,43
44,22
45,67
45,87
47,82
45,18
45,55
48,51
45,44
44,94
45,9
47,11
45,62
44,74
45,17
46,71
47,13
46,65
47,19
45,76
45,79
1,37
2
2
UFL
Poléhání 1
(9-1)
NEL
Odnožování
(dny)
ME
Výnos celkové zelené hmoty
Rychlost počátečního růstu
Výnos celkové suché hmoty
Doba do květu blizen
Kontrola
Odrůda
Kód odrůdy
Sort
Typ zrna/DUS
Významné hospodářské vlastnosti hybridů kukuřice na siláž
10,61
10,90
10,53
10,63
10,60
10,30
10,54
10,51
10,47
10,35
10,37
10,50
10,57
10,32
10,29
10,63
10,45
10,46
10,25
10,44
10,50
10,48
10,53
10,50
10,42
10,51
0,17
6,34
6,54
6,28
6,35
6,32
6,12
6,29
6,27
6,23
6,15
6,17
6,25
6,30
6,13
6,11
6,35
6,22
6,23
6,08
6,21
6,27
6,25
6,28
6,26
6,20
6,26
0,1
85,6
88,2
85,0
85,7
85,5
82,7
85,0
84,7
83,7
83,1
82,7
84,4
84,6
83,5
83,2
85,3
84,2
84,1
81,9
84,3
84,6
83,8
84,3
84,5
83,7
84,5
1,4
2,00
2
2,0
10,49
10,57
10,34
10,70
10,53
10,50
10,51
10,43
10,29
10,33
10,29
10,37
10,08
10,39
10,49
10,20
10,51
10,51
10,48
10,48
10,62
10,44
10,47
10,41
10,26
10,38
10,51
10,20
10,54
10,51
0,22
6,25
6,31
6,15
6,40
6,28
6,26
6,26
6,21
6,11
6,14
6,11
6,16
5,96
6,19
6,24
6,04
6,27
6,27
6,25
6,24
6,34
6,22
6,24
6,20
6,09
6,18
6,27
6,04
6,28
6,26
0,16
84,0
85,1
82,9
86,5
84,9
84,4
85,2
84,1
82,8
82,8
83,3
83,5
80,6
83,7
84,8
81,4
84,5
84,6
84,6
84,4
85,2
84,0
84,8
83,3
81,7
83,4
85,0
82,0
84,8
84,3
2,1
2,00
2
2,0
VELMI RANÝ SORTIMENT
M
M
MZ
M
M
M
TM
M
MZ
MZ
MZ
MZ
M
TM
TM
TM
TM
TM
MZ
TM
MZ
TM
TM
M
TM
TM
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
5076395
5076911
5076934
5077395
5077414
5077444
5077931
5077943
5078431
5078439
5078444
5078485
5078487
5079020
5079021
5079075
5080995
5080996
5081024
5081033
5081075
5082610
5082683
5082708
5082720
5082769
Patrick
Amadeo
PR39A98
Ronaldinio
Nerissa
Asteri CS
ES Progress
Eduardo
Lakti CS
PR39W45
SL Enormo
Ambrosini
Fabregas
MAS 19H
Tifenn
ES Marco
Konsulixx
LG30238
Supreme
Ursinio
A
A
A
A
A
A
Moredos
Colisee
Cegent
Pirro
Luxxo
MD 0.05
MD 0.05 v %
Průměr std. 100 %
4,8
18,7
29,3
4,5
64,2
RANÝ SORTIMENT
T
MZ
TM
M
M
M
M
M
TM
MZ
M
M
TM
TM
TM
M
M
M
TM
TM
M
TM
TM
M
T
TM
TM
T
TM
TM
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
5076305
5076934
5077374
5077395
5077421
5077422
5077910
5077932
5077963
5078447
5078474
5078489
5079141
5080945
5081012
5081034
5081037
5082566
5082567
5082579
5082582
5082583
5082592
5082619
5082622
5082699
5082702
5082714
5082716
5082772
PR39R86
PR39A98
Subito
Ronaldinio
ES Makila
Ciclixx
KWS 5133 Eco
ES Archimedes
ES Newmilk
SL Magello
Asteri YG
Cassilas
PR38Y34
Tifosi CS
LG30270
Rafinio
Grosso
SY Beautiful
SY Belsir
ES Marley
ES Saphari
ES Astronot
LG30274
Barros
Figorinio
Dommi CS
Tolbiac
MAS 27L
Dynamite
Xxilo
MD 0.05
MD 0.05 v %
Průměr std. 100 %
A
A
A
A
A
A
87
84
87
81
83
85
81
86
87
85
85
85
88
86
85
89
86
85
86
85
84
86
84
86
84
85
84
87
85
85
2
7,7
8,1
8,1
8,4
8,0
7,7
8,1
7,7
7,6
7,9
8,1
8,2
7,4
8,0
8,1
7,7
7,8
7,7
7,3
7,5
8,0
7,2
8,1
7,7
8,3
7,9
8,0
7,3
8,0
8,1
0,5
1,3
1,0
1,2
1,2
2,3
2,3
3,4
1,1
1,0
1,1
1,9
2,3
1,0
1,9
3,5
1,2
1,1
3,4
2,6
1,0
1,0
3,5
3,4
2,2
1,0
1,1
1,3
3,1
1,4
2,8
1,2
5,9
6,2
6,6
6,7
6,2
7,1
7,2
5,7
5,2
5,5
6,1
6,8
5,6
6,2
7,2
7,4
6,8
5,1
7,2
7,1
4,7
7,6
4,8
6,0
7,0
7,1
7,7
6,6
6,9
6,8
1,76
6,3
6,5
7,0
6,2
6,2
6,8
7,2
5,7
5,3
6,0
6,7
6,7
6,2
6,3
7,2
7,5
7,0
5,5
7,2
6,8
5,2
7,3
5,5
6,0
7,2
6,8
7,5
6,8
6,8
7,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
6,5
5,6
5,6
5,8
5,2
5,2
5,1
5,1
5,5
5,4
6,3
5,7
5,9
6,0
5,3
5,5
6,1
5,4
5,9
6,0
5,1
6,1
6,1
5,7
5,6
5,2
5,2
4,8
5,4
1
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,2
0,4
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
272
276
287
265
274
280
269
289
278
284
279
280
283
278
269
301
278
271
274
268
268
285
277
279
302
273
262
284
288
285
8
99
98
121
93
97
100
95
107
113
112
104
109
107
101
103
120
103
102
108
104
105
119
106
112
119
102
93
111
106
110
6
29,8
31,6
29,4
32,0
30,9
30,8
32,0
29,5
29,1
29,9
31,9
29,9
28,4
29,4
30,4
29,5
29,5
29,3
30,1
30,0
31,5
28,9
30,4
29,8
31,4
30,1
30,6
30,0
31,1
31,4
2,1
20,04
19,88
20,64
19,95
20,05
20,06
20,81
20,91
20,27
20,02
19,57
21,05
20,75
19,98
19,99
21,18
21,03
20,53
21,19
19,72
19,92
18,95
20,98
22,13
21,95
19,94
19,77
20,81
21,03
20,42
1,05
98,0
97,2
100,9
97,5
98,0
98,1
101,7
102,2
99,1
97,9
95,7
102,9
101,4
97,7
97,7
103,5
102,8
100,4
103,6
96,4
97,4
92,6
102,6
108,2
107,3
97,5
96,6
101,7
102,8
99,8
67,03
63,00
70,30
62,00
64,56
64,77
64,78
70,39
69,43
66,95
61,48
70,23
72,47
68,04
65,78
71,59
71,16
69,52
69,74
65,46
63,18
65,29
68,48
73,97
69,73
66,19
64,42
68,86
67,63
64,74
4,96
5,1
20,5
31
100,5
94,5
105,4
93,0
96,8
97,1
97,1
105,5
104,1
100,4
92,2
105,3
108,6
102,0
98,6
107,3
106,7
104,2
104,6
98,1
94,7
97,9
102,7
110,9
104,5
99,2
96,6
103,2
101,4
97,1
3
5
7
5
7
7
5
7
9
7
5
7
9
7
9
3
7
9
9
7
1
9
9
7
7
5
7
9
7
7
4
7,7
7,2
6,1
8,2
7,0
7,7
8,5
6,2
5,7
6,7
8,1
7,3
7,0
8,2
7,4
7,2
6,4
7,1
6,7
6,3
7,1
6,9
7,6
7,4
7,5
7,0
7,3
6,5
7,3
7,7
0,9
31,4
33,2
30,0
35,0
32,0
31,3
32,2
30,4
30,4
30,0
31,8
29,0
27,0
31,1
29,1
28,2
32,5
29,8
30,4
31,3
33,5
32,1
30,7
30,3
29,9
32,0
32,9
27,2
33,6
32,7
3,3
68,0
68,6
66,7
69,7
68,3
68,1
68,1
67,4
66,4
66,7
66,4
67,0
64,7
67,2
67,9
65,6
68,2
68,2
68,0
67,9
69,0
67,7
67,8
67,4
66,2
67,1
68,2
65,7
68,4
68,1
1,8
72,6
74,5
72,1
74,5
73,6
73,0
73,3
72,7
71,9
71,7
71,9
71,6
71,1
72,1
73,9
70,5
71,9
72,7
72,8
73,3
73,6
72,9
73,5
72,1
70,9
71,8
72,7
71,1
72,1
72,8
1,3
7,4
66,7
22,9
22,0
23,8
21,3
22,5
22,6
22,8
22,7
23,9
23,4
23,8
23,5
25,6
23,4
22,9
24,9
23,1
22,9
23,1
22,8
21,9
22,8
23,0
23,9
24,2
23,6
22,7
24,8
22,3
22,6
1,7
45,3
45,1
46,7
43,5
45,2
45,5
45,1
46,0
46,2
46,9
47,0
46,0
48,9
46,3
46,2
47,5
44,9
45,7
46,0
45,2
44,1
45,1
46,1
45,8
46,5
45,7
45,1
47,6
45,0
45,1
2,0
8,5
8,3
8,5
8,0
8,4
9,1
8,3
9,3
8,0
9,1
7,5
9,0
8,7
8,5
9,8
8,6
8,0
9,6
9,1
8,8
8,2
8,1
9,2
8,6
8,1
7,8
8,0
9,0
7,6
7,9
1,0
7,6
7,8
7,8
7,5
7,9
7,8
7,5
8,0
7,8
7,9
8,0
7,7
7,7
7,8
7,8
7,4
7,4
8,1
7,4
7,8
7,5
7,6
7,9
7,5
7,1
7,8
7,7
7,6
7,7
7,5
0,3
STŘEDNĚ RANÝ SORTIMENT
M
M
M
Z
TM
M
M
M
M
TM
M
M
M
TM
MZ
TM
M
M
TM
M
M
TM
M
MZ
TM
TM
TM
TM
MZ
TM
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
5075376
5076394
5076924
5076938
5077397
5077406
5077422
5077449
5077932
5077947
5077954
5077965
5078443
5079014
5079030
5079034
5079049
5079074
5080973
5080975
5081006
5081009
5081038
5082552
5082565
5082574
5082620
5082694
5082711
5082773
Nexxos
Fantastic
Beatus
PR38H20
Atletico
LG3252
Ciclixx
Seiddi
ES Archimedes
Karacho
Sumaris
Codisco
Bonpi CS
LG30261
Fernandez
Rubisco
NK Cubic
ES Sigma
Biriati CS
Galvani CS
LG30275
Indexx
Gomes
P8488
Amirate
DS0331
Koblens
Klassics
Cetrak
Raxx
MD 0.05
MD 0.05 v %
Průměr std. 100 %
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 22
A
A
A
A
A
A
82
81
80
84
82
80
80
81
80
82
83
82
80
81
83
80
82
82
83
82
81
82
79
83
82
82
80
80
85
79
1
8,1
8,1
7,8
7,5
8,0
8,5
8,4
8,1
8,5
8,1
8,5
7,5
8,0
8,2
8,6
8,5
8,3
7,9
8,4
8,0
8,4
8,3
8,8
8,1
8,3
7,9
8,4
8,2
7,9
8,5
0,5
2,1
2,2
1,2
1,1
1,1
2,6
1,8
1,1
1,1
1,1
1,0
1,3
1,1
1,7
1,1
2,2
2,3
1,0
2,1
1,1
2,5
1,9
1,4
1,1
2,3
1,6
1,4
1,4
1,1
2,2
0,8
8,4
9,0
9,0
8,3
7,1
9,0
9,0
8,8
4,8
8,6
7,0
9,0
8,8
8,0
8,9
9,0
9,0
8,8
8,3
8,3
8,7
7,3
8,6
8,7
8,6
8,5
8,8
9,0
8,9
8,8
0,0
8,7
8,9
8,2
7,8
7,1
8,3
8,3
7,7
5,9
8,2
5,6
7,9
7,8
8,1
7,5
8,3
9,0
7,6
7,4
7,0
8,2
6,6
8,2
8,2
7,8
8,3
8,8
8,3
7,7
8,3
1,4
8,3
9,0
8,3
9,0
8,3
9,0
8,3
8,3
9,0
8,3
9,0
8,3
9,0
9,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,3
9,0
7,0
9,0
9,0
9,0
8,3
9,0
9,0
8,3
7,7
6,0
6,1
6,0
5,9
6,1
6,3
6,1
6,0
6,0
6,0
6,5
6,0
6,2
6,1
6,4
6,3
6,2
6,0
6,3
6,1
6,3
6,1
6,2
6,1
6,1
6,1
6,0
6,1
6,3
6,2
0,5
0,8
0,3
0,7
0,9
1,1
0,9
0,4
0,6
0,3
0,9
3,6
0,6
0,5
2,4
1,8
0,2
0,5
0,3
0,9
0,9
1,2
0,1
0,2
0,3
0,6
1,0
0,3
0,5
0,2
0,3
0,8
0,1
0,0
0,8
0,4
0,4
0,3
0,2
1,3
0,9
0,3
2,0
0,8
0,8
0,2
1,5
0,2
0,1
1,1
0,3
2,3
0,2
3,1
0,2
0,3
0,7
0,1
0,1
0,1
1,9
0,2
2,3
284
284
274
273
290
275
278
276
290
266
284
274
270
289
306
269
262
284
291
278
283
285
271
277
269
254
265
274
285
268
9
116
110
119
118
129
114
109
118
123
111
138
118
116
113
127
118
118
122
120
122
121
128
116
119
119
121
115
120
134
113
8
30,7
32,2
32,2
31,3
30,1
32,5
32,5
28,9
31,0
31,5
31,3
29,6
31,0
30,1
31,6
31,3
30,1
30,7
29,1
32,0
30,8
30,6
32,3
33,0
30,2
29,2
30,7
30,7
29,0
32,8
1,3
20,14
19,87
20,94
20,43
21,38
20,48
20,24
20,76
20,57
20,35
21,39
20,98
20,75
20,71
21,48
21,22
20,88
21,05
21,34
21,88
20,83
21,18
21,69
20,80
21,26
20,08
21,09
21,22
19,84
20,98
1,10
95,9
94,6
99,7
97,2
101,8
97,5
96,4
98,8
97,9
96,9
101,9
99,9
98,8
98,6
102,3
101,0
99,4
100,2
101,6
104,2
99,2
100,8
103,3
99,0
101,2
95,6
100,4
101,0
94,5
99,9
5,3
21,0
65,44
61,65
64,98
65,19
70,77
62,68
62,01
71,75
66,13
64,58
68,27
70,87
66,88
68,65
67,80
67,73
69,17
68,51
73,37
68,26
67,54
68,89
67,02
63,11
69,89
68,63
68,40
68,92
68,72
63,82
3,79
98,1
92,4
97,4
97,7
106,1
94,0
93,0
107,6
99,2
96,8
102,4
106,3
100,3
102,9
101,7
101,5
103,7
102,7
110,0
102,3
101,3
103,3
100,5
94,6
104,8
102,9
102,6
103,3
103,0
95,7
5,7
66,7
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
3
5
5
5
4
3
3
4
4
3
5
4
4
4
4
3
2
7,7
8,1
7,9
7,5
7,4
6,5
8,3
8,3
7,3
7,0
6,8
8,0
7,2
8,4
7,8
7,8
7,0
7,2
7,8
6,8
7,1
7,5
7,4
7,3
7,3
7,3
6,9
7,3
6,9
8,1
0,7
34,2
35,4
34,1
33,9
32,1
32,3
33,4
29,6
31,9
34,2
31,8
32,2
33,6
29,1
34,4
32,5
32,2
34,0
29,9
32,6
31,6
34,3
34,4
34,2
33,8
36,1
35,5
32,9
32,3
36,0
1,1
68,9
69,4
68,1
68,0
68,4
67,9
69,5
65,9
68,7
67,4
65,9
68,2
68,4
68,7
69,0
68,8
69,7
69,0
66,8
67,6
69,2
68,6
68,4
68,0
69,4
70,3
70,4
70,5
67,6
69,7
1,1
73,2
73,8
71,9
73,1
72,8
73,0
73,4
71,0
73,5
72,6
72,0
72,5
72,4
73,0
73,9
72,3
73,8
73,6
70,7
71,5
73,9
72,2
72,1
73,4
73,2
74,3
73,9
74,0
72,6
73,0
1,5
21,9
21,1
22,6
22,9
22,6
22,4
21,2
24,5
22,2
22,9
24,0
22,8
22,2
22,6
22,2
22,8
21,3
22,0
23,5
23,3
21,8
22,5
22,7
22,8
21,6
21,2
20,9
21,5
23,5
21,4
1,6
44,4
44,3
45,2
45,2
45,4
45,7
44,2
47,1
44,3
45,6
47,3
44,9
45,0
45,8
45,1
44,4
44,3
44,4
46,3
46,1
44,9
44,5
44,6
45,8
44,4
42,4
42,6
43,2
45,8
43,1
0,7
8,3
8,4
8,1
8,2
9,2
9,7
9,4
9,0
9,5
8,0
7,9
8,9
8,5
11,2
8,6
9,0
10,0
8,8
9,2
8,1
10,4
7,8
8,0
7,9
8,9
7,8
8,6
9,7
8,5
7,7
0,3
7,5
8,0
7,3
7,2
7,3
7,9
7,5
7,5
7,4
7,4
7,2
7,7
7,6
7,7
7,3
7,1
7,9
7,5
7,4
7,4
7,8
7,4
7,3
7,3
7,4
7,4
7,7
7,3
7,3
7,4
0,4
10,59 6,29
10,67 6,35
10,49 6,22
10,48 6,21
10,53 6,25
10,48 6,22
10,66 6,35
10,22 6,03
10,57 6,28
10,41 6,16
10,22 6,03
10,51 6,24
10,54 6,26
10,57 6,28
10,61 6,31
10,58 6,28
10,70 6,37
10,62 6,31
10,34 6,11
10,44 6,19
10,64 6,33
10,56 6,27
10,53 6,25
10,47 6,21
10,65 6,34
10,75 6,41
10,79 6,44
10,79 6,43
10,42 6,18
10,69 6,37
0,19 0,14
85,4
86,6
84,4
84,5
84,6
84,9
85,9
82,3
84,8
84,4
82,8
84,6
85,3
85,5
85,3
84,6
86,9
85,4
82,9
84,4
86,0
85,1
84,7
84,8
86,1
87,0
86,9
86,3
84,4
86,1
1,6
2,00
2,0
2
26.11.2012 8:16:42
Nabídka osiv jaro 2013
Kukuřice
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 23
Počet zlomených rostlin
pod palicí
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Vlhkost zrna při sklizni
Hmotnost tisíce zrn
Stay green
Ozrnění
(9-1)
(9-1)
(9-1)
(%)
(9-1)
(%)
(9-1)
(9-1)
(%)
(%)
(cm)
(cm)
(t/ha)
(%)
(%)
(g)
(9-1)
(9-1)
80
80
79
80
83
83
83
81
81
83
83
83
80
82
81
81
84
82
82
83
81
81
83
83
84
83
85
81
1
8,6
7,8
8,4
8,7
7,2
7,9
8,3
8,2
8,3
6,2
7,4
8,3
6,8
8,1
8,4
8,5
7,5
7,6
8,2
7,9
7,6
8,8
8,6
8,5
7,7
7,8
8,5
8,2
0,7
2,4
1,4
1,2
1,6
1,7
1,4
1,4
1,6
1,9
1,6
2,9
1,6
2,1
1,8
1,5
1,2
2,0
2,8
3,5
2,4
1,7
2,7
3,7
1,2
1,6
3,1
1,4
2,6
0,9
7,2
9,0
6,5
8,8
7,7
8,8
7,4
8,8
7,0
9,0
7,7
9,0
8,8
6,9
7,4
8,3
9,0
8,3
8,8
7,9
8,3
8,3
8,2
7,3
7,0
8,3
8,5
8,8
0,0
7,2
8,6
6,5
8,0
7,6
8,4
7,1
8,3
6,5
8,9
7,4
9,0
8,3
6,7
6,2
7,7
9,0
8,2
8,3
7,4
8,2
7,9
8,0
6,9
6,5
8,3
7,5
8,2
0,0
29,3
19,6
27,8
28,4
18,3
27,4
8,9
29,1
22,1
15,1
23,1
41,2
22,5
20,5
25,9
19,8
27,3
18,3
22,3
21,0
37,3
24,6
17,3
13,2
13,0
23,0
11,9
37,6
11,4
6,6
6,9
6,5
6,6
7,3
6,7
7,5
6,7
6,9
7,3
6,1
6,8
6,4
6,8
6,7
6,3
6,6
6,7
6,8
6,8
6,5
6,8
6,8
7,1
6,9
6,6
6,6
6,0
0,7
9,7
7,5
8,7
8,6
4,5
5,5
5,3
6,3
8,7
0,0
7,9
6,2
3,7
5,0
6,5
4,8
4,2
4,7
7,4
7,3
6,1
8,2
4,4
1,9
2,5
4,6
1,7
9,3
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
6,1
6,2
6,1
6,0
6,1
6,2
6,2
6,0
5,7
5,8
5,9
6,1
6,5
6,0
6,3
6,4
6,3
5,9
6,3
5,9
6,5
6,4
6,2
6,3
5,9
6,6
5,8
0,4
0,6
1,1
1,0
0,6
0,5
0,6
1,0
0,9
0,7
0,8
2,5
0,1
0,3
0,6
0,6
0,4
1,5
0,9
0,9
0,7
0,9
2,2
0,1
0,1
0,9
1,0
0,2
0,6
1,5
0,4
0,5
0,2
0,1
0,5
0,2
0,7
0,3
0,6
0,0
0,3
0,3
0,5
0,4
1,4
0,3
0,2
0,6
0,2
0,5
0,3
0,2
0,3
1,0
0,2
0,2
0,3
0,6
0,7
261
253
264
248
261
283
273
266
281
268
252
285
245
275
277
271
263
259
253
271
241
263
291
292
258
274
288
265
9
112
100
106
101
111
120
113
110
122
104
99
117
97
118
128
115
117
110
87
112
107
111
119
119
108
111
123
98
8
13,03
12,47
13,14
12,53
12,59
13,20
12,95
13,31
13,83
13,10
13,38
12,98
12,46
13,28
12,85
13,66
13,00
12,86
13,36
13,46
12,90
12,83
13,21
13,09
12,85
13,47
12,94
13,29
0,62
98,6
94,3
99,4
94,8
95,3
99,9
98,0
100,7
104,6
99,1
101,3
98,2
94,3
100,5
97,2
103,3
98,4
97,3
101,1
101,8
97,6
97,1
100,0
99,0
97,2
101,9
98,0
100,6
27,4
28,9
28,1
26,3
27,1
29,5
27,9
28,0
27,5
27,4
29,5
26,8
26,5
27,0
25,1
26,1
26,4
28,7
30,4
29,8
29,9
27,2
27,5
27,8
28,6
29,7
27,4
27,8
1,7
311
294
392
343
294
366
309
353
347
328
311
343
297
312
346
332
343
350
298
353
394
366
357
329
307
298
361
370
21
4
3
5
3
3
3
3
5
4
4
2
5
4
3
3
4
5
4
4
2
3
3
1
3
4
4
3
4
2
8,3
8,0
8,5
7,5
8,3
8,7
8,1
8,3
7,9
7,9
7,7
7,8
7,5
8,5
8,2
7,6
8,4
8,5
7,7
7,5
7,0
7,6
8,2
7,7
7,4
7,6
7,3
8,7
0,4
319
388
333
338
340
390
333
324
354
345
359
352
370
360
370
389
320
372
333
306
303
369
358
341
336
334
339
354
382
307
380
323
333
23
3
5
2
2
4
4
3
3
3
3
1
4
3
3
2
2
3
5
2
3
3
2
2
2
4
2
3
3
2
4
3
4
3
2
7,1
8,7
7,3
7,7
7,9
8,4
8,0
7,6
7,4
7,8
8,0
8,0
7,9
7,2
8,2
8,0
7,8
8,0
8,1
7,2
7,4
7,6
8,0
7,1
7,8
7,8
8,1
7,3
7,4
7,9
7,4
6,9
8,5
0,5
341
328
320
292
289
306
344
309
310
306
323
327
394
310
348
352
321
339
292
339
325
346
308
354
326
352
331
346
398
327
350
325
348
339
324
308
311
328
344
19,1
3
2
1
3
2
1
1
1
1
2
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1,5
7,1
7,3
6,7
7,9
8,1
7,9
7,7
7,5
7,1
7,9
7,2
6,9
7,9
7,0
6,9
7,9
7,4
7,3
7,7
8,3
7,6
7,4
7,9
7,4
7,1
8,1
6,9
7,1
8,0
7,2
6,9
7,5
8,6
8,0
7,8
8,1
7,8
7,2
7,6
0,6
4,7
13,2
A
A
A
A
A
A
82
80
82
84
82
79
82
83
79
85
82
80
82
83
84
83
82
80
85
83
84
83
82
83
82
83
84
80
83
82
82
86
84
1
7,9
8,5
8,3
7,5
7,0
8,4
7,7
6,9
8,3
6,8
8,4
8,4
7,5
6,6
7,8
7,9
7,9
8,6
7,1
8,4
7,9
7,6
8,6
7,3
7,6
7,2
7,3
8,5
8,1
7,4
8,5
7,3
7,7
0,6
2,1
2,4
2,1
1,7
1,8
1,3
2,0
1,1
1,7
3,2
2,5
2,4
1,4
2,4
1,1
1,1
1,0
1,8
1,5
1,1
1,2
2,4
1,5
1,5
1,7
1,9
1,9
1,5
1,4
1,6
1,2
1,1
1,4
0,8
7,0
6,7
9,0
8,7
9,0
6,5
9,0
8,7
7,0
7,0
7,4
9,0
6,7
9,0
8,7
6,3
6,4
7,7
8,7
7,4
8,7
7,7
6,7
6,7
8,7
9,0
8,7
6,4
8,7
7,0
6,7
7,7
8,7
0,0
7,5
6,8
8,8
8,5
8,8
7,0
8,7
8,7
7,7
7,7
7,7
8,6
7,6
9,0
8,4
7,1
6,3
7,8
8,4
7,4
8,7
7,8
7,4
7,4
8,5
9,0
8,4
7,0
7,1
7,7
6,6
8,1
8,7
0,0
19,7
32,2
18,9
25,8
15,0
31,6
15,7
18,1
11,9
18,8
35,4
14,3
16,8
25,3
10,5
24,2
16,2
22,6
30,7
23,5
22,8
17,4
23,6
17,8
7,5
36,9
20,1
32,9
17,3
20,3
18,1
16,6
27,2
11,8
6,4
6,3
6,5
6,5
6,6
6,5
7,2
6,8
6,8
7,3
6,4
7,2
6,8
6,3
6,7
6,5
7,0
6,4
6,2
6,3
6,8
6,6
6,8
6,7
7,7
5,8
6,5
6,4
6,8
6,9
6,5
6,6
6,4
0,7
5,0
8,7
3,3
6,8
3,7
8,1
0,7
5,5
6,8
3,5
6,8
4,1
6,0
7,1
2,7
5,5
3,4
7,5
2,7
4,6
5,4
4,0
3,7
5,0
3,2
5,9
4,9
6,0
5,4
2,3
3,9
3,4
4,7
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,1
6,5
6,5
6,7
6,1
6,5
6,8
5,7
6,6
6,3
6,9
6,6
6,4
6,5
6,5
6,7
6,1
6,1
6,5
6,4
6,7
6,4
6,7
6,1
6,0
6,1
6,5
6,3
6,8
6,2
6,3
6,2
6,1
0,6
0,2
0,8
0,1
1,0
0,3
1,0
1,0
0,5
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,5
0,9
0,2
0,4
0,5
1,0
0,6
0,1
0,4
0,3
1,4
0,8
2,7
0,5
0,5
0,6
0,2
0,3
0,3
0,4
0,7
0,5
1,0
0,8
1,0
0,7
0,9
0,2
0,6
0,6
0,1
0,8
0,7
0,3
1,0
1,4
0,9
1,1
1,3
0,8
0,8
0,5
1,6
0,8
0,8
1,2
2,0
1,0
1,9
4,9
0,7
0,7
0,5
1,1
1,5
277
267
263
279
269
268
271
258
260
289
293
268
255
260
279
286
269
274
281
273
271
292
293
260
290
271
278
287
292
288
299
294
293
8
109
105
110
118
107
101
107
99
106
124
117
113
99
112
121
123
116
107
120
112
108
132
124
112
120
110
115
116
122
120
123
133
123
7
13,10
12,96
12,97
13,30
13,38
12,93
13,19
12,91
13,14
13,39
13,21
13,59
12,75
12,09
14,07
13,97
12,99
13,20
12,81
12,34
13,08
13,29
13,36
13,63
12,55
13,49
13,66
13,54
12,80
12,96
13,20
13,01
13,30
0,80
99,9
98,9
98,9
101,4
102,0
98,6
100,6
98,4
100,2
102,1
100,8
103,6
97,2
92,2
107,3
106,5
99,0
100,7
97,7
94,1
99,7
101,4
101,9
103,9
95,7
102,9
104,2
103,3
97,6
98,9
100,7
99,2
101,4
6,1
13,1
A
A
A
A
A
A
84
85
80
82
83
82
82
82
84
81
80
80
83
82
83
79
82
85
80
82
82
82
85
83
83
82
84
83
84
81
80
83
83
82
82
82
83
82
83
1,0
7,5
7,8
8,3
8,3
7,5
8,1
8,1
7,0
8,5
8,2
8,7
8,4
8,6
8,0
7,6
8,8
7,6
7,9
8,5
8,3
8,7
8,3
8,2
8,1
7,4
8,4
8,0
7,8
8,4
7,9
7,6
8,6
8,2
7,0
8,4
8,6
8,7
8,0
8,1
0,8
1,6
3,2
1,4
1,2
1,1
1,0
1,3
1,4
1,5
1,0
1,2
1,3
1,9
1,0
1,1
1,7
1,4
1,8
1,7
2,8
1,8
1,1
1,4
1,0
1,2
1,1
1,6
1,4
1,9
1,0
3,3
1,3
2,0
3,3
1,7
2,4
1,4
1,4
2,6
0,5
9,0
8,6
8,8
8,2
9,0
8,7
9,0
8,9
9,0
7,4
9,0
7,6
6,2
9,0
8,6
8,4
9,0
8,7
8,4
8,3
8,8
7,3
7,9
4,9
7,1
7,8
7,0
9,0
6,8
8,6
8,8
8,3
8,3
8,8
9,0
8,0
7,7
8,3
7,7
0,0
9,0
8,5
8,5
8,0
8,7
8,2
8,9
8,6
9,0
7,4
8,9
7,2
5,5
9,0
8,5
8,3
9,0
8,7
8,0
8,0
8,6
6,7
7,6
4,8
7,1
7,5
6,1
8,8
6,3
8,3
8,7
7,8
7,8
8,7
8,5
7,7
7,6
8,3
7,1
0,0
7,8
9,3
17,2
18,7
14,8
14,5
32,0
6,2
19,2
5,0
22,7
12,2
8,8
27,8
16,7
30,2
20,8
13,5
9,0
20,0
21,7
19,8
13,5
21,0
15,2
13,7
10,2
17,3
8,2
13,2
19,7
20,5
14,0
23,3
24,3
16,5
13,0
13,3
13,0
9,8
7,5
7,2
6,6
6,7
7,1
7,2
6,6
7,4
6,5
7,9
6,3
6,7
7,0
6,1
6,7
6,0
6,4
7,0
7,2
6,3
6,7
6,6
7,3
7,1
7,3
7,3
7,5
6,5
8,0
7,1
6,6
6,9
6,7
7,2
6,6
6,9
6,3
7,4
7,1
0,7
0,8
0,7
2,0
3,2
2,2
2,5
1,8
0,0
0,8
0,0
1,8
1,2
1,8
2,5
0,2
3,2
1,0
1,7
1,5
3,0
1,3
2,2
0,8
1,2
2,8
0,0
1,0
0,5
0,5
2,5
3,2
2,3
2,5
1,7
1,3
1,3
2,3
1,0
1,7
1,8
7,0
5,0
5,7
5,0
6,3
8,3
7,7
5,7
5,7
6,3
7,7
8,3
7,7
5,0
5,7
5,0
6,3
6,3
8,3
6,3
7,0
7,0
6,3
6,3
7,7
6,3
7,0
7,7
7,0
7,7
5,0
5,7
5,7
6,3
7,0
5,7
7,0
5,0
5,0
5,6
5,9
7,6
7,6
7,6
7,7
7,1
6,1
7,1
6,2
7,5
7,6
7,2
6,9
7,3
6,5
7,3
6,7
6,8
7,6
7,2
7,0
7,8
7,3
7,6
7,1
6,7
6,8
7,0
6,7
5,9
7,6
7,4
6,3
6,4
7,4
7,5
6,1
6,8
0,8
0,2
0,9
0,2
0,6
3,0
0,7
2,5
0,6
0,2
0,3
0,8
0,2
1,5
1,2
2,5
1,3
0,6
0,2
0,1
0,9
0,7
1,8
1,6
2,1
1,1
1,5
0,5
1,1
1,4
0,9
1,1
1,3
2,1
0,3
3,2
1,0
0,5
0,1
0,8
1,3
0,5
1,0
0,2
0,4
0,1
0,4
0,5
0,1
3,0
1,5
0,8
0,9
0,5
2,0
0,2
2,7
0,2
0,4
0,2
0,9
1,6
0,7
1,3
4,2
0,2
0,0
0,3
0,3
0,2
1,0
0,4
0,3
0,2
0,6
0,0
0,9
0,2
3,1
1,9
2,5
263
284
264
270
264
261
277
255
282
280
257
268
284
257
266
258
247
256
242
262
284
267
280
280
260
264
283
286
284
266
259
280
284
260
274
279
274
269
277
8,8
117
119
105
118
117
118
120
108
138
118
114
115
131
110
116
115
107
124
111
114
138
114
130
128
113
117
135
123
132
108
109
125
123
108
122
127
118
120
121
6,9
12,88
13,00
12,31
12,89
12,68
12,03
12,71
12,89
11,67
12,30
12,67
13,27
13,03
12,86
13,06
12,85
13,20
12,45
12,77
13,16
12,94
13,48
12,65
12,22
12,94
13,59
12,56
12,98
12,61
12,93
12,23
13,00
12,43
12,49
13,07
13,10
14,28
12,64
12,79
0,7
100,3
101,3
95,9
100,4
98,7
93,7
99,0
100,4
90,9
95,8
98,7
103,3
101,5
100,1
101,7
100,1
102,8
97,0
99,5
102,5
100,8
105,0
98,5
95,2
100,8
105,9
97,8
101,1
98,2
100,7
95,2
101,3
96,8
97,3
101,8
102,0
111,2
98,5
99,6
5,7
12,8
27,55
29,8
26,4
26,9
27,8
28,9
27,3
28,9
27,3
29,1
28,2
28,5
30,1
28,3
31,8
28,9
30,6
27,2
27,6
27,5
26,9
28,6
26,9
29,1
27,1
26,9
28,3
26,6
28,4
28,1
29,6
27,6
28,6
28,2
1,8
28,26
25,6
26,1
24,6
24,6
25,6
25,6
22,1
23,8
22,7
25,9
26,5
27,5
24,0
23,9
26,3
25,9
26,9
26,4
24,5
24,2
22,6
25,5
22,0
23,8
26,6
24,3
23,2
24,6
23,9
23,8
23,2
23,4
23,1
23,0
22,1
23,5
24,4
23,6
22,9
1,9
23,70
Hodnocení 9–1: 9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev. Typ zrna: T = tvrdý typ, TM = tvrdý typ až mezityp, M = mezityp, MZ = mezityp až koňský zub, Z = koňský zub.
Hybridy kukuřice na siláž jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (sušiny celkové zelené hmoty při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.
Hybridy kukuřice na zrno jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti. Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.
Počet snětivých rostlin
(9-1)
Výnos zrna
Chlad
(dny)
Fuzariózy palic
Sucho
A
Zavíječ kukuřičný
A
Poléhání 2
A
Poléhání 1
A
Odnožování
A
A
Rychlost počátečního růstu
A
Doba do květu blizen
VELMI RANÝ SORTIMENT
M VR 5076912 Salgado
TM VR 5076933 PR39K13
TM VR 5077908 Zidane
TM VR 5077915 Podium
M VR 5077944 Belmondo
TM VR 5077968 Lavena
MZ VR 5078455 Rebecca
TM VR 5078488 Mercurio
M VR 5079025 Ricardinio
M VR 5079084 DKC2961 YG
M VR 5079091 Ceskor
TM VR 5079115 Okato
TM VR 5079121 Rodni CS
M VR 5079125 P8000
TM VR 5081031 Laurinio
TM VR 5081032 Silvinio
MZ VR 5081057 DKC3203
M VR 5081065 Morice
M VR 5081066 Cesexo
TM VR 5082526 Ceratus
TM VR 5082527 Cominio
TM VR 5082572 DS0321
TM VR 5082588
M VR 5082589 LG30217
M VR 5082704 Cegrand
T VR 5082717 Darwin
TM VR 5082725 Diego
M VR 5082806 Wifaxx
VR
MD 0.05
VR
MD 0.05 v %
VR
Průměr std. 100 %
RANÝ SORTIMENT
TM R 5076882 Amelior
TM R 5076921 Amoroso
M R 5077417 NK Nekta
MZ R 5077872 Friedrixx
MZ R 5077906 Severo
TM R 5077908 Zidane
M R 5077977 PR39T47
M R 5078480 Axxentus
M R 5078490 Koherens
MZ R 5078524 DKC3872YG
M R 5079016 LG3258
TM R 5079033 Kompromis
MZ R 5079089 DKC3795
M R 5079092 Cewinr
MZ R 5080990 Sixxtus
M R 5080998 Adevey
TM R 5081016 Luigi CS
M R 5081039 Santurio
MZ R 5081064 DKC3509
TM R 5082579 ES Marley
TM R 5082581 ES Chrono
TM R 5082583 ES Astronot
TM R 5082591 Lindsey
MZ R 5082599 EH3708
TM R 5082603 EI3532
TM R 5082604 EI3535
MZ R 5082608 NG3724
TM R 5082682 Amamonte
TM R 5082701 Backari CS
TM R 5082716 Dynamite
TM R 5082726 Danubio
MZ R 5082727 Matteo
M R 5082795 Anaxxia
R
MD 0.05
R
MD 0.05 v %
R
Průměr std. 100 %
STŘEDNĚ RANÝ SORTIMENT
Z SR 5075883 Texxud
Z SR 5075918 Saxxoo
TM SR 5076882 Amelior
Z SR 5076938 PR38H20
Z SR 5077368 PR38V12
TM SR 5077442 Jokari CS
MZ SR 5077872 Friedrixx
MZ SR 5077934 DKC3512 YG
M SR 5078449 Ginko
MZ SR 5078472 Crazi YG
MZ SR 5078491 Symbol
TM SR 5078854 Susann
M SR 5079038 Krabas
MZ SR 5079040 Kirges
MZ SR 5079071 Oxxygen YG
M SR 5079077 Subris
M SR 5079081 Subianca
M SR 5079096 Ceben
M SR 5079123 Kluni CS
Z SR 5080887 P9100
M SR 5080969 ES Garant
MZ SR 5080991 Fisixx
MZ SR 5081008 LG30290
M SR 5081019 Castelli CS
M SR 5081028 Surreal
MZ SR 5081030 ES Imperial
MZ SR 5081041 Kaustrias
MZ SR 5081046 Karawas
M SR 5081052 Krabas YG
MZ SR 5081054 DKC4082
T SR 5082554 P8261
M SR 5082594 Sherley
MZ SR 5082595 LG30310
MZ SR 5082601 EH4012
MZ SR 5082609 NJ4135
M SR 5082686 Konkretis
M SR 5082687 KWS 9361
M SR 5082707 Ceprix
Z SR 5082821 Electrixx
SR
MD 0.05
SR
MD 0.05 v %
SR
Průměr std. 100 %
Kontrola
Odrůda
Kód odrůdy
Sort
Typ zrna/DUS
Významné hospodářské vlastnosti hybridů kukuřice na zrno
23
26.11.2012 8:16:45
Luskoviny
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 24
26.11.2012 8:16:48
Nabídka osiv jaro 2013
Luskoviny
Atlas PO
Hrách
polní
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 středně raná zelenozrnná odrůda vyššího vzrůstu semi-leafless typu se střední až nižší
odolností proti poléhání
 zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 zrno je středně velké až velké, válcovitého tvaru, s dobrou barevnou vyrovnaností a střední
technologickou jakostí
 excelentní výnos dosahuje především v chladnější oblasti pěstování
 výsevek 0,9–1,0 MKS/ha
Audit CPG
 majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí
 polopozdní žlutozrnná odrůda vyššího vzrůstu semi-leafless typu, se střední až dobrou odolností
proti poléhání
 zdravotní stav je dobrý, střední odolnosti k chorobám
 zrno je středně velké, vejčitého tvaru s velmi dobrou barevnou vyrovnaností, střední
technologické jakosti
 výnos semene je v obou oblastech pěstování velmi vysoký
 výsevek 0,9–1,0 MKS/ha
Prophet CPG
 majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí
 polopozdní zelenozrnná odrůda středního vzrůstu semi-leafless typu se střední až nižší
odolností proti poléhání
 zdravotní stav vcelku dobrý, střední odolnosti k chorobám
 zrno je středně velké až velké, kulaté, s dobrou barevnou vyrovnaností
 výnos semene vysoký, výnosová stabilita
 výsevek 0,9–1,0 MKS/ha
Slovan PO
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 středně raná žlutozrnná semi-leafless odrůda vyššího vzrůstu se střední až nižší odolností
proti poléhání
 celkově dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
 zrno středně velké až velké s vysokou barevnou vyrovnaností
 vhodnost i pro výrobu hrachové siláže
 plasticita k podmínkám pěstování
 výsevek 0,9–1,0 MKS/ha
Sponsor CPG
 majitel Axel Toft, Durup, Roslev, Dánsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 středně raná žlutozrnná semi-leafless odrůda středního až nižšího vzrůstu
se střední až nižší odolností proti poléhání
 dobrý zdravotní stav – střední až dobré odolnosti k chorobám
 výnos semene vysoký především v chladné oblasti pěstování, zrno střední až menší velikosti
s vysokou barevnou vyrovnaností
 vysoká plasticita k podmínkám pěstování
 výsevek 1,0 MKS/ha
Zekon PO
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 středně raná zelenozrnná semi-leafless odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností
proti poléhání
 dobrý zdravotní stav, střední odolnosti k chorobám
 dobré chemicko-technologické vlastnosti, žádán zpracovateli a výkupci
 odrůda je doporučena pro pěstování v ŘVO a lepší BVO, má dobrou plasticitu
 výsevek 0,9–1,0 MKS/ha
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 25
25
26.11.2012 8:16:54
Nabídka osiv jaro 2013
Luskoviny
Hrách
polní
Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního
(ÚKZÚZ, 2008–2011)
97
96
98
103
103
99
101
94
101
104
101
Růstový typ
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
Barva semene
Z
ŽL
Z
ŽL
ŽL
ŽL
ŽL
ŽL
ŽL
ŽL
Zralost – rozdíl od odrůdy Atlas ve dnech
110
+1
+1
-1
-1
+1
+2
0
0
+1
Délka rostlin (cm)
101
104
90
98
91
102
104
92
99
109
4
6
4
4
4
4
5
5
6
5
Komplex kořenových chorob
6,5
6
6
5
5
6
6,5
5,5
6
6
Hnědá skvrnitost hrachu
6,5
7
6
6,5
7
6
7
7
7
7
6
7
6
6
6
6
7
6
6,5
6,5
Plíseň šedá
5
6
6
5
5
6
6
5
6
7
Plíseň hrachu
6
6
6
5
6
6
7
6
7
7
23,7
24,2
23,0
22,1
23,6
24,0
23,4
24,0
24,1
24,1
3,8
3,8
3,6
4,7
3,6
4,0
3,3
3,6
5,1
2,9
Velvet
96
95
Terno
97
97
Starter
99
103
Slovan
108
105
Prophet
96
5,64
Audit
6,15
2. oblast
Atlas
1. oblast
100 %
v t.ha–1
Gambit*
Předběž. doporučené
Salamanca*
Doporučené
Avantgarde*
Kategorie doporučení
Výnos zrna 2008–2011 v % přepočtený na průměr standardních odrůd Audit, Prophet, Starter, Terno
VÝNOS SEMENE 2008–2011 v % DLE OBLASTÍ
Odolnost proti poléhání před sklizní (9–1)
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9–1)
Tmavohnědá skvrnitost hrachu
Obsah dusíkatých látek (%) X
Aktivita trypsin-inhibitoru (2008–2010) **
TiU
BAREVNÁ VYROVNANOST SEMEN (%)
1. oblast
89
94
89
97
96
95
95
93
97
94
2. oblast
93
93
92
97
94
93
94
92
98
94
Hmotnost tisíce zrn (g)
284
266
283
282
238
314
266
264
247
280
Rok registrace
2010
2010
2007
2008
2009
2004
2010
2011
2011
2011
0,6
11,0
10,1
9,2
10,5
9,6
2,4
1,0
1,7
-
Přihlášené množitelské plochy 2011 (E+C1; %)
Barva semene: ŽL = žlutosemenné odrůdy; Z = zelenosemenné odrůdy.
1. oblast: Čáslav, Chlumec nad Cidlinou, Chrlice, Uherský Ostroh, Věrovany, Žatec.
2. oblast: Jaroměřice, Lužany, Pusté Jakartice, Staňkov, Šumperk.
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobami.
*
= Menší počet dat (nová odrůda).
** = v jednotkách TIU, definovaných jako pokles absorbance A410 za 10 min. o 0.01 na 1 mg stanovované hmoty.
X
= Údaje za období 2008–2010. Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = Elita, C1 = certifikované osivo.
Publikováno
se souhlasem
ÚKZÚZ.
26
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 26
26.11.2012 8:16:55
Nabídka osiv jaro 2013
Luskoviny
Amiga
Lupina
bílá
 majitel SAS Florimond Desprez, Cappelle-en-Pévéle, Francie
 středně raná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
 rostliny středně vysoké, barva květu modrobílá, barva semene je bílá, semeno bez přítomnosti
hořkých látek
 HTS středně vysoká až vysoká 300–350 g, výsevek 0,6 MKS/ha
 průměrná délka vegetace je 125–130 dnů
 méně odolná k napadení antraknózou, dobrá odolnost proti napadení padlím
 vysoký výnos semene
Arvika
Peluška
jarní
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 polopozdní plastická odrůda s nižší HTS (150–160 g)
 odolnost proti poléhání je střední, proti chorobám dobrá
 výsev co nejdříve v množství 0,8–1,0 MKS/ha u semenářských porostů, 0,8–1,2 MKS/ha
v čisté kultuře na píci, 0,4–0,5 MKS/ha v luskoobilních směskách
 nenáročnost na půdní podmínky, vhodnost i do sušších oblastí, odolnost podzimním mrazíkům
při pěstování jako meziplodina na píci nebo zelené hnojení
Rif CPG
 majitel Barenbrug Holland BV, Nijmegen, Nizozemí
 polopozdní barevně kvetoucí odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední až dobrou odolností
proti poléhání
 dobrý zdravotní stav
 HTS středně vysoká 160–180 g
 bohatě olistěné rostliny s vysokým růstovým potenciálem
 dobrá odolnost přísuškům, odolnost podzimním mrazíkům
 využití ve směskách, čisté kultuře nebo jako meziplodina
Merkur PO
Bob
polní
 majitel SELGEN, a.s., Praha
 polopozdní odrůda klasického barevně kvetoucího bobu se zlepšenou odolností proti poléhání
a lámání lodyh
 velmi dobrá odolnost kořenovým chorobám, strupovitosti a virózám
 HTS 520–550 g, výsevek 0,5 MKS/ha, vhodnost do všech oblastí pěstování pro produkci zrna
nebo jako krycí plodina
27
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 27
26.11.2012 8:16:58
Olejniny
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 28
26.11.2012 8:16:58
Nabídka osiv jaro 2013
Olejniny
Medicus
Hořčice
bílá
 majitel Lantmännen SW Seed AB, Svalöv, Švédsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 pozdní žlutosemenná odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 výnos zelené i suché hmoty je vysoký, obsah dusíkatých látek a celulózy v sušině středně vysoký
 prokazatelně vykazuje antinematodní účinky proti zamoření půdy háďátkem řepným
(Heterodera schachtii)
 vhodná jako meziplodina, zejména do oblastí zamořených háďátkem řepným, kde její pěstování
působí jako fytosanitární opatření proti uvedenému škůdci
Severka
 majitel SELGEN, a.s., Praha
 středně raná odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu
 střední odolnost až odolnost proti poléhání, výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký
 výnos semene vysoký, obsah oleje v semeni středně vysoký, HTS středně vysoká
 žlutosemenná odrůda určená k pěstování na semeno pro potravinářské účely a jako
meziplodina
Mák
Major
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 majitel CVRV Piešťany, Slovensko
 barva semene je modrá
 vysoká odolnost proti vyvracení a poléhání rostlin
 dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost proti napadení helmintosporiózou a plísní makovou
 vysoký výnos semen a střední obsah morfinu v makovině
 univerzální a přizpůsobivá odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí
Opal
 majitel CVRV Piešťany, Slovensko
 odrůda modrosemenného máku
 středně raná odrůda s dobrou odolností proti poléhání a vyvracení rostlin
 vysoký výnos kvalitního semene
 střední odolnost proti napadení helmintosporiózou a plísní makovou, odolnost proti
nežádoucímu otevírání tobolek
 určena do všech pěstitelských oblastí
29
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 29
26.11.2012 8:17:05
Nabídka osiv jaro 2013
Olejniny
Řepka
jarní
Achat
hybridní odrůdy
 majitel NPZ H.G. Lembke, Hohenlieth, Německo
 středně raný hybrid vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 minimální obsah glukosinolátů a kyseliny erukové
 zdravotní stav je dobrý
 velmi vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí
 vhodnost do všech oblastí pěstování, především pro intenzivní způsob pěstování
 výsevek 0,7 MKS/ha
Osorno
 majitel NPZ H.G. Lembke, Hohenlieth, Německo
 raný hybrid středního vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání
 minimální obsah glukosinolátů a kyseliny erukové
 výborný a vyvážený zdravotní stav
 špičkový výnos v obou oblastech pěstování, hmotnost semene vysoká
 vhodnost do všech oblastí pěstování a pro všechny úrovně agrotechniky
 výsevek 0,7 MKS/ha
Řepka
jarní
Estrade
liniové odrůdy
 majitel Lantmännen SW Seed AB, Svalöv, Švédsko
 zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň
 raná až středně raná odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 vysoký výnos v obou oblastech pěstování, vysoký výnos oleje
 minimální obsah glukosinolátů a kyseliny erukové
 hmotnost semene středně vysoká, obsah oleje v semeni středně vysoký
 vhodnost do všech oblastí pěstování
30
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 30
26.11.2012 8:17:06
Nabídka osiv jaro 2013
Olejniny
průměr
v t/ha
ES Alyssa
PR63A40
Pomar RM
Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (ÚKZÚZ, 2009–2011)
Výnos nažek (%), vlhkost 8 %
3,87
102
98
98
Výnos oleje (%), vlhkost 8 %
1,87
96
104
97
47,5
VELMI RANÝ SORTIMENT
VÝNOS
TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE
Obsah oleje (%), vlhkost 8 %
45,5
51,1
Slupkatost (%)
26
21
24
Hmotnost tisíce nažek (g)
62
54
58
Plný květ (rozdíl ve dnech)
0
2
5
Plná zralost (rozdíl ve dnech)
0
7
2
Poléhání před sklizní (9–1)
6
7
8
AGRONOMICKÉ ÚDAJE
Podíl zlomených rostlin (%)
Výška rostlin (cm)
3
9
11
186
188
196
14,9
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM *)
Nouzové dozrávání, lodyha (%)
25,2
24,4
Sclerotinia sclerotiorum, lodyha (%)
24,9
19,4
16,4
Phoma macdonaldii, lodyha (%)
44,8
58,0
56,7
Alternaria helianthi, lodyha (%)
12,9
10,5
11,2
Plasmopara helianthi – primární (%)
0,0
0,0
0,0
Plasmopara helianthi – sekundární (%)
0,0
4,0
0,0
100, 304, 307, 314,
703, 704, 710, 714
100, 304, 703, 710
100, 703, 710
2008
2008
2005
Plasmopara helianthi, odolnost ke specifickým rasám )
1
NK Dolbi
ES Amis
Alexandra
PR
NK Delfi
PR63A82
Alisson RM
LG5450HO
Labud
Registrace
LG5525
Plasmopara helianthi,
odolnost ke specifickým rasám 1)
K
ES Biba
VÝNOS
Výnos nažek (%), vlhkost 8 %
3,98
Výnos oleje (%), vlhkost 8 %
1,90
TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE
Obsah oleje (%), vlhkost 8 %
Slupkatost (%)
Hmotnost tisíce nažek (g)
AGRONOMICKÉ ÚDAJE
Plný květ (rozdíl ve dnech)
Plná zralost (rozdíl ve dnech)
Poléhání před sklizní (9–1)
Podíl zlomených rostlin (%)
Výška rostlin (cm)
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM *)
Nouzové dozrávání, lodyha (%)
Sclerotinia sclerotiorum, lodyha (%)
Phoma macdonaldii, lodyha (%)
Alternaria helianthi, lodyha (%)
Plasmopara helianthi – primární (%)
Plasmopara helianthi – sekundární (%)
HO
NKBrio
RANÝ SORTIMENT
průměr
v t/ha
Registrace
107
108
104
105
103
104
102
102
101
96
98
98
97
96
95
96
90
89
90
87
83
71
48,4
25
58
48,1
24
57
48,4
23
61
48,0
24
55
45,4
24
66
47,7
24
60
47,2
24
60
48,3
24
61
47,3
25
60
46,4
22
65
41,2
35
63
0
1
8
6
185
-2
-3
6
3
184
-2
-2
6
4
188
1
-1
8
5
184
0
-2
7
3
195
0
0
7
6
196
2
-1
8
4
206
4
1
7
3
202
-1
-2
6
4
199
-3
-5
6
4
189
2
4
7
5
201
24,0
29,2
46,8
9,8
0,4
0,0
14,7
15,1
55,8
11,5
0,9
0,0
100, 304,
307, 314,
703, 704,
710, 714
2008
26,2
20,0
55,3
16,8
0,0
0,0
100, 304,
307, 314,
703, 704,
710, 714
2012
28,1
28,4
51,6
14,6
1,2
0,0
23,6
18,6
35,5
14,5
0,2
1,0
20,2
21,6
42,9
10,1
0,7
0,0
26,6
29,2
43,3
10,8
0,0
0,0
15,9
12,3
39,4
7,0
10,7
22,9
100, 330,
700, 710,
730
100, 703,
710
100, 304,
314, 703,
710
-
2009
2012
2003
2009
2005
22,5
22,5
58,7
10,5
0,0
0,0
100, 304,
307, 314,
703, 704,
710, 714
2008
25,6
26,6
39,2
4,2
13,5
35,8
100, 703,
710
21,5
16,9
57,6
16,0
0,2
0,0
100, 304,
307, 314,
703, 704,
710, 714
2004
100, 703,
710
2006
*) = Výsledky fytopatologických pokusů 2009–2011. 1) = GEVES a CETIOM, Francie; NÉBIH, Maďarsko.
HO = hybrid se zvýšeným podílem kyseliny olejové (high oleic). K = hybrid se sníženým obsahem tuku pro krmné účely.
1999
Publikováno
se souhlasem ÚKZÚZ.
31
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 31
26.11.2012 8:17:09
Nabídka osiv jaro 2013
Olejniny
Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (ÚKZÚZ, 2009–2011)
ES Lolita
Allium
Bollil
Ollean
Oxana
Výnos nažek (%), vlhkost 8 %
3,99
105
101
98
95
85
71
Výnos oleje (%), vlhkost 8 %
1,93
105
97
102
98
81
62
42,1
STŘEDNĚ RANÝ
SORTIMENT
Kongo
průměr
v t/ha
K
VÝNOS
TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE
Obsah oleje (%), vlhkost 8 %
48,7
46,5
50,3
50,1
46,4
Slupkatost (%)
22
26
22
24
25
31
Hmotnost tisíce nažek (g)
63
58
58
53
55
72
Plný květ (rozdíl ve dnech)
3
0
0
0
3
0
Plná zralost (rozdíl ve dnech)
2
0
3
0
5
2
Poléhání před sklizní (9–1)
7
6
7
8
7
8
Podíl zlomených rostlin (%)
4
2
2
2
8
6
190
190
180
194
204
180
20,5
AGRONOMICKÉ ÚDAJE
Výška rostlin (cm)
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM *)
Nouzové dozrávání, lodyha (%)
25,3
17,9
15,9
20,2
30,6
Sclerotinia sclerotiorum, lodyha (%)
24,3
16,7
14,7
16,7
29,2
15,2
Phoma macdonaldii, lodyha (%)
47,4
43,2
46,9
50,8
49,0
45,2
Alternaria helianthi, lodyha (%)
6,0
8,1
6,3
9,1
5,3
6,0
Plasmopara helianthi – primární (%)
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
20,3
0,0
Plasmopara helianthi – sekundární (%)
Plasmopara helianthi,
odolnost ke specifickým rasám 1)
0,0
0,0
0,0
2,5
9,5
100, 330, 700,
710, 730
100, 703, 710
100, 330, 700,
710, 730
100, 304, 307, 314,
334, 703, 704,
710, 714
-
-
2007
2006
2010
2009
2003
2003
Registrace
*) = Výsledky fytopatologických pokusů 2009–2011. ) = GEVES a CETIOM, Francie; NÉBIH, Maďarsko.
HO = hybrid se zvýšeným podílem kyseliny olejové (high oleic). K = hybrid se sníženým obsahem tuku pro krmné účely.
1
Publikováno
se souhlasem ÚKZÚZ.
Sortiment hybridů slunečnice 2013
Název hybridu
Technologie
herbicidní
ochrany
Zástupce
v ČR
Rok
registrace
Ranost
Optimální
hustota
tis. rost./ha
Rajonizace
Užití
NK ALEXANDRA PR
KLASIK
SYNGENTA
2003
R
60 - 65
KVO, ŘVO
OLEJ
Osvědčený hybrid
NK BRIO
KLASIK
SYNGENTA
2006
R
60 - 65
KVO, ŘVO
OLEJ
Stabilní vysoký výnos, vysoký obsah oleje
NK FERTI
KLASIK
SYNGENTA
EU
R
60 - 65
KVO,ŘVO
High Oleic
Špičkový výnos a vysoký obsah kys. olejové
NK DOLBI
KLASIK
SYNGENTA
2009
R
60 - 65
KVO, ŘVO
OLEJ
Vysoce výkonný s velmi vysokou olejnatostí
Poznámka
NK NEOMA CL
PULSAR 40
SYNGENTA
EU
SR
60 - 65
KVO, ŘVO
OLEJ
Imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio
NK TRISTAN CL
PULSAR 40
SYNGENTA
EU
VR-R
60 - 70
OVO,ŘVO,KVO
OLEJ
Plastický SC hybrid s vysokým výnosem i vysokou olejnatostí
KLASIK
AGROFINAL
EU 2012
VR
70
OVO,ŘVO,KVO
OLEJ
Ranost, velmi vysoký výnos, vysoká olejnatost
KLASIK
AGROFINAL
2004
R
70
OVO,ŘVO,KVO
OLEJ
Odolnost suchu, zdravotní stav, plasticita
ES BELLA
N
ALISSON RM
ES BIBA
ES LIBRA
N
KLASIK
AGROFINAL
2008
R
70
KVO, ŘVO
OLEJ
Špičkový výnos, vysoká olejnatost a výborný zdravotní stav
KLASIK
AGROFINAL
EU 2012
R-SR
70
KVO, ŘVO
OLEJ
Vysoký výnosový potenciál
ALLIUM
KLASIK
AGROFINAL
2006
SR
65
KVO, ŘVO
OLEJ
Plasticita, vysoký výnos v teplých oblastech, ročníková stabilita
ES DIAGORA
KLASIK
AGROFINAL
SK 2010
SR
65
KVO, ŘVO
OLEJ
Velmi dobrá odolnost suchu, pro vysokou intenzitu
KLASIK
AGROFINAL
I 2009
R
70
OVO,ŘVO,KVO
High Oleic
PULSAR 40
AGROFINAL
EU 2012
VR
70
OVO,ŘVO,KVO
OLEJ
ES COSMIC
ES NOVAMIS CL
N
Raný HIGH-OLEIC, vysoký výnos i olejnatost
Clearfield systém
ES FLORIMIS CL
PULSAR 40
AGROFINAL
F,BG 2010
SR
65
KVO
OLEJ
Clearfield systém, vysoký výnos, odolný suchu a chladu
ES PRIMIS CL
PULSAR 40
AGROFINAL
SK 2009
SR
65
KVO, ŘVO
OLEJ
Clearfield systém, vysoký výnos, odolný suchu a chladu
ES ROYAL
KLASIK
AGROFINAL
F 2008
SR
65
KVO, ŘVO
PTACTVO
LG 55.25
KLASIK
LIMAGRAIN
F 2009
R
65 - 75
KVO, ŘVO
OLEJ
LG 56.55
LG 56.33 CL
N
LG 56.58 CL
Proužkatá slunečnice pro krmení ptactva
Raná sklizeň v každém roce, stabilita výnosu
KLASIK
LIMAGRAIN
F 2004
SR
65 - 75
KVO
OLEJ
Špičkové a velmi vyrovnané výnosy i na sušších stanovištích
PULSAR 40
LIMAGRAIN
EU
R
65 - 75
KVO, ŘVO
OLEJ
Raný a výnosný hybrid odolný vůči herbicidu Pulsar 40
PULSAR 40
LIMAGRAIN
F 2009
SR
65 - 75
KVO, ŘVO
OLEJ
Dlouhodobě nejvýnosnější hybrid odolný vůči herbicidu Pulsar 40
P63LE10
N
EXPRESS
PIONEER
EU
VR
65 - 70
OVO,ŘVO,KVO
OLEJ
Vysoký výnos, velmi vysoký obsah oleje, super zdravotní stav
PR64LE25
N
EXPRESS
PIONEER
EU
R
65 - 70
KVO, ŘVO
OLEJ
Špičkové výnosy, velmi dobrá odolnost suchu
EXPRESS
PIONEER
EU
SR
65 - 70
KVO
OLEJ
Vysoce výnosný hybrid pro KVO, výborný zdravotní stav
N
PULSAR 40
PIONEER
EU
R
65 - 70
KVO, ŘVO
OLEJ
Dobrý zdravotní stav do pozdních růstových stádií, silný kořen
KLASIK
PIONEER
EU-2004
R
60 - 65
KVO, ŘVO
PTACTVO
Hybrid s proužkovanou nažkou pro chovatele ptactva
KLARIKA CL
N
PULSAR 40
CAUSSADE
SK 2011
SR
65 - 75
KVO, ŘVO
High Oleic
HIGH-OLEIC hybrid a současně pro clearfield technologii
SUNFLORA
N
KLASIK
SAATEN UNION
EU
SR
65 - 75
KVO, ŘVO
OLEJ
Excelentní zdravotní stav, vysoký výnos, olejnatost vysoká
PR64A31
P64LC09 CL
PR64B24
CL = Clearfield systém – registrovaná obchodní značka společnosti BASF.
1 VJ = 150 000 nažek.
N = novinka
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 32
26.11.2012 8:17:10
Nabídka osiv jaro 2013
Olejniny
Lola CPG
Len setý
olejný
 majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí
 středně pozdní, modře kvetoucí odrůda nízkého vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání
a dobrým zdravotním stavem
 jódové číslo nízké, obsah kyseliny linolenové velmi nízký, kyseliny linolové velmi vysoký
 výnos semen vysoký, obsah tuku středně vysoký
 vhodnost k produkci semene pro potravinářské využití
Kepron
Kmín
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 majitel Sativa Keřov, a.s. Havl. Brod
 středně raná odrůda středního polorozložitého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 odrůda dvouletého charakteru, neopadavá s vysokým výnosem nažek
 určena pro potravinářské účely
 obsah silic v semeni vysoký
 vhodnost do všech pěstitelských oblastí kmínu
Boma
Kapusta
krmná
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 majitel Institut Uprawy Nawoženia i Gleboznawstwa, Pulawy, Polsko
 jedná se o odrůdu listového typu
 rostliny středně vysoké, listové čepele dlouhé a převislé
 tolerance k nízkým teplotám do –10 °C
 výnos zelené a suché hmoty velmi vysoký
 vhodnost pro pěstování ke sklizni na zeleno, ale především jako komponent do dotač. titulu biopásy
Rekord Poly
Krmná
řepa
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 majitel Malopolska Hodowla Roślin Kraków, Polsko
 víceklíčková, polyploidní odrůda krmné řepy
 kořen válcovitého tvaru, červené barvy
 velmi vysoký výnos bulev se středním obsahem sušiny
 bulvy velmi snadno dobyvatelné s dobrou skladovatelností
Ursus Poly
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu
 majitel Malopolska Hodowla Roślin Kraków, Polsko
 víceklíčková, polyploidní odrůda krmné řepy
 kořen válcovitého tvaru, žluté barvy
 vysoký výnos bulev a vysoký obsah sušiny
 velmi dobrá uchovatelnost bulev, bulvy lehce dobyvatelné
 oblíbená zejména u malopěstitelů
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 33
33
26.11.2012 8:17:11
Pícniny
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 34
26.11.2012 8:17:12
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Start
Jetel
luční
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 raná diploidní odrůda, 2–3sečná s dvouletou užitkovostí
 zdravotní stav dobrý, odolnost proti rakovině jetele střední, proti padlí dobrá
 dává vysoký výnos zelené hmoty i semene, vhodná do jetelotravních směsí, do lučních
a pastevních porostů nebo pro čistosevy ve všech výrobních oblastech
Tempus
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 středně raná tetraploidní odrůda, 2–3sečná s mohutným kořenovým systémem, poskytuje
vysoké výnosy píce i sena v 1. i 2. užitkovém roce
 obrůstání po sečích velmi dobré, zdravotní stav dobrý
 odrůda vhodná do jetelotravních, lučních a pastevních směsí krátkodobého charakteru
Trend
Jetel
zvrhlý
(švédský)
 majitel TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o.
 středně pozdní odrůda s dobrým olistěním se střední odolností proti poléhání, je náročnější
na vláhu
 snáší chladné a vlhčí polohy, dobře se uplatňuje na těžkých a studených půdách
 vhodná do jetelotravních směsí, do dočasných i trvalých lučních porostů zvláště na vlhčích
stanovištích
Kardinál
Jetel
nachový
 majitel SELGEN, a.s. Praha
 jednoletá nebo přezimující jetelovina, její uplatnění je v čisté kultuře nebo jako komponent
do dočasných ozimých směsek, na zelené hnojení, pro plynulý pás zeleného krmení
 má dobrou provozní vytrvalost, poskytuje chutnou a šťavnatou píci
35
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 35
26.11.2012 8:17:18
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Orca
Vojtěška
setá
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd
 majitel Ets Carneau Frères, Orchies, Francie
 dobře přezimující odrůda s rychlým obrůstáním po sečích
 velmi dobrá odolnost proti poléhání, střední odolnost proti kořenovým chorobám, poměrně
dobrá odolnost cévnímu vadnutí
 vhodná do všech výrobních oblastí
Oslava PO
 majitel AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko
 raná až středně raná syntetická odrůda s vyšší symbiotickou fixací vzdušného dusíku
 odolnosti proti patogenům cévního vadnutí a háďátku zhoubnému jsou vyšší, dává vysoké
výnosy zelené i suché hmoty
 plastická odrůda vhodná do ochranných pásem zdrojů pitné vody (menší potřeba
anorganického dusíku) a do úsporných systémů hospodaření
Plato
 majitel Feldsaaten Freudenberger GmbH, Krefeld, Německo
 velmi dobrá odolnost vůči bakteriálnímu vadnutí, dobrá odolnost proti chorobám
 dává stabilní výnosy zelené i suché hmoty, vhodná k pěstování v čisté kultuře na zelenou píci,
ke konzervaci nebo na vojtěškové úsušky
Bobr
Bojínek
luční
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 výnosná, bohatě olistěná poloraná odrůda s rychlým obrůstáním po sečích a s velmi dobrou
zimovzdorností a vytrvalostí
 je vhodným komponentem do trvalých lučních a pastevních porostů i v drsnějších klimatických
podmínkách. Dobré uplatnění má i ve víceletých jetelotravních směsích.
Sobol
36
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 36
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 poloraná odrůda s rychlým jarním vývojem a obrůstáním po sečích
 pro svou zimovzdornost a dobrou vytrvalost má uplatnění v trvalých lučních a pastevních
porostech, kde si udržuje stabilní zastoupení v jednotlivých letech
 je vhodným komponentem do víceletých jetelotravních porostů v horších podmínkách
26.11.2012 8:17:19
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Hellen
Jílek
mnohokvětý
jednoletý
 Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd
 majitel CONTINENTAL SEMENCES S.P.A., Traversetolo, Itálie
 tetraploidní středně raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem
 velmi rychlé obrůstání po sečích
 vysoká odolnost k mrazu a chorobám
 pro vynikající poměr listů a stonků je vhodná k pastvě, na siláž i seno
Prokop
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 diploidní středně raná odrůda s rychlým jarním růstem a dobrým obrůstáním po sečích
 vhodná především do intenzivních porostů určených ke konzervaci senážováním nebo ve směsi
s jednoletými jeteli, píce je kvalitní a zvířaty dobře přijímaná
Prolog
Jílek
mnohokvětý
italský
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 diploidní polopozdní odrůda ozimého charakteru s vysokou výkonností a dobrou adaptabilitou
na různé klimatické podmínky
 odolnost vůči plísni sněžné a zimovzdornost je dobrá
 vhodná do intenzivních porostů na zelené krmení a konzervaci, poskytuje vysoké výnosy kvalitní
píce, která je zvířaty velmi dobře přijímaná
Festulolium
Bečva
jílek mnohokvětý
italský
× kostřava
rákosovitá
 majitel DLF – TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
 kříženec jílkovitého charakteru, odolnější k vyzimování a plísni sněžné, provozní vytrvalost 2 roky
 je vhodný k přímému zkrmování, senážování a silážování, dává vysoký výnos hmoty s vysokým
obsahem vodorozpustných cukrů
 je vhodný k pěstování v čisté kultuře a ve směsích s travami a jetelem lučním
Felina
 majitel DLF – TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
 kříženec kostřavovitého charakteru, vývoj v roce zásevu je pomalý, vyniká vysokou vytrvalostí,
zimovzdorností, snáší dobře sucho i krátkodobé zamokření
 výnos píce je vysoký
 má uplatnění v dočasných i trvalých loukách a pastvinách
Hykor
 majitel DLF – TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
 kříženec kostřavovitého charakteru s pomalým vývojem v roce zásevu, v roce výsevu nemetá,
v užitkových letech obrůstá časně, dobře snáší sucho i krátkodobé zamokření
 odolnost vůči vymrzání a poléhání, zdravotní stav a vytrvalost jsou dobré
 poskytuje vysoký výnos píce, je vhodný do dočasných i trvalých porostů
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 37
37
26.11.2012 8:17:22
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Jaspis
Jílek
vytrvalý
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 pozdní tetraploidní odrůda ozimého charakteru s dobrou zimovzdorností a s dobrou odolností
proti rzi travní
 dobře snáší sešlapávání, poskytuje vysoký výnos velmi kvalitní a chutné píce
 je vhodným komponentem do intenzivních pastevních směsí a do dočasných jetelotravních směsí
Lonar
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 tetraploidní odrůda ozimého charakteru s dobrou zimovzdorností a odolností plísni sněžné
a padlí travnímu
 poskytuje velmi kvalitní a chutnou píci
 je vhodným komponentem do intenzivních pastevních a dočasných lučních jetelotravních směsí
Táborská
Kostřava
červená
 majitel TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o.
 dlouze výběžkatá tráva s dobrým obrůstáním po sečích, málo poléhavá, dává velmi dobrý výnos
zelené hmoty, zvláště ve druhé a dalších sečích
 odolnost proti chorobám je dobrá
 je nenáročná na klimatické podmínky, má uplatnění od nížin až po vysokohorské pásmo na všech
půdách
 je vhodným komponentem pro trvalé louky a pastviny, pro technické a hřišťové trávníky,
pro protierozní a komunikační porosty
Tradice
 majitel TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o.
 víceletá, intenzivně výběžkatá odrůda s rychlým obrůstáním po sečích, málo poléhavá s dobrou
vytrvalostí a odolností proti listovým chorobám a zasychání špiček listů
 není náročná na půdní podmínky, je vhodná do pastevních a lučních směsí s nižší nebo střední
intenzitou využívání, je vhodná i do protierozních a komunikačních trávníků
Pronela
Kostřava
luční
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 víceletá středně raná diploidní odrůda ozimého charakteru s dobrým zdravotním stavem
a dobrou zimovzdorností, má rychlý jarní růst, po sečích dobře obrůstá
 její použití je především v pastevních směsích a v lučních směsích s nižší až střední intenzitou
využívání, dává chutnou a kvalitní píci, kterou zvířata dobře přijímají
38
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 38
26.11.2012 8:17:22
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Dana
Srha
laločnatá
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 středně raná odrůda s vysokou vytrvalostí, dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností
proti poléhání a vyzimování
 výnos zelené i suché píce je vysoký
 vhodná pro luční, pastevní i kombinované využívání a do dočasných jetelotravních směsí,
dobře snáší i výsušná stanoviště
Zora
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 raná až poloraná odrůda s rychlým jarním růstem, dobrým obrůstáním po sečích a s vysokou
pěstitelskou vytrvalostí
 odolná rzi, plísni sněžné, padlí travnímu a vyzimování
 vhodná pro pastevní, luční i kombinované využívání ve víceletých travních porostech
i do krátkodobých jetelotravních směsí, dobře snáší výsušná stanoviště
Slezanka
Lipnice
luční
 majitel DLF – TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
 polopozdní vzrůstná odrůda vhodná pro louky a pastviny, s vynikající odnožovací schopností
 je vhodná do trvalých travních porostů pro luční a pastevní využití, od 3. až 4. užitkového roku
nahrazuje krátkodobější druhy v porostu
 zvyšuje únosnost a soudržnost drnu, zabraňuje rozšiřování plevelů
 je vhodná i do směsí pro mimoprodukční využívání
39
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 39
26.11.2012 8:17:23
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Profa
Svazenka
vratičolistá
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 jednoletá, středně raná odrůda s hustým kořenovým systémem a dobrým zdravotním stavem,
dává vysoký výnos zelené hmoty. Uplatňuje se jako meziplodina na zelené hnojení, jako
protierozní plodina, je i výbornou medonosnou plodinou. Na půdní podmínky není náročná.
Větrovská
 majitel OSEVA UNI, a.s. Choceň
 jednoletá pícnina s rychlým růstem a vývojem, dobře olistěná vícenásobně zpeřenými listy.
Uplatnění má především jako meziplodina na píci, na zelené hnojení nebo jako protierozní
plodina. Současně je i výbornou medonosnou plodinou s dobrou produkcí pylu.
Na půdní a klimatické podmínky není náročná.
Význam svazenky na zelené hnojení:
 důležitý zdroj organické hmoty do půdy
 působí jako „konzerva živin“, v meziporostním období zabraňuje jejich vyplavování, tyto živiny
jsou pak mineralizací uvolňovány pro následné plodiny
 zabraňuje půdní erozi a omezuje šíření plevelů
 zabraňuje přesychání povrchové vrstvy půdy a zlepšuje podmínky pro činnost půdních
mikroorganismů
Přednosti svazenky:
 přerušovač v osevních postupech
 schopnost dobře vzcházet i za sušších podmínek
 zelená hmota stárne pomaleji než u jiných meziplodin
 krátká vegetační doba (50–60 dnů)
 dobře zastiňuje půdu a zabraňuje tím výparu, potlačuje plevele
 nezapleveluje půdu (nepřezimuje, nemá tvrdá semena, je citlivá k herbicidům)
 vysoká produkce hmoty, zlepšuje výnosy následných plodin, zlepšuje půdní strukturu
 vhodná předplodina pro následné uplatnění minimalizačních technologií při zpracování půdy
40
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 40
26.11.2012 8:17:26
Nabídka osiv jaro 2013
Pícniny
Travní
směsi
Pro rok 2013 máme v nabídce luční, pastevní a jetelotravní směsi
pod již tradičním označením UNI-P, UNI-L a UNI-J pro různé způsoby využívání.
Do nabídky jsme zařadili směsi pro bioplynové stanice. Pokud budete mít zájem
o některou ze směsí, kterou nenajdete v základní nabídce a v minulých letech jsme ji nabízeli, rádi
ji pro Vás připravíme. Druhové složení směsí bude k nahlédnutí u našich regionálních obchodních
zástupců, na filiálkách a na odboru výroby a vnitřního obchodu v Chocni.
I když nabízíme široké spektrum směsí, jsme si vědomi toho, že nemůžeme postihnout veškerá
přání a potřeby zákazníků na jejich složení. Proto budeme samozřejmě připravovat i směsi dle
vlastních receptur zákazníků. Všechny nabízené luční a pastevní směsi splňují svým složením
a kvalitativními parametry požadavky pro přiznání dotací z titulu zatravnění.
Mimo výše uvedené zemědělské směsi nabízíme:
Parková směs okrasná
určená pro málo zatěžované plochy okrasného charakteru,
vytváří hustý drn, vyžaduje intenzivní ošetřování.
Parková směs rekreační
je vzrůstnější, lépe reaguje po poškození, je vhodná
k zakládání parkových, okrasných a zahradních trávníků.
Hřišťová směs
velmi dobře snáší vysokou zátěž, rychle regeneruje
po poškození, vyžaduje časté kosení.
Krajinné směsi
směsi na zpevnění svahů, směsi technické, dálniční,
protierozní, do sadových mezipásů, na rekultivaci skládek.
Speciální směsi
např. na dostihové dráhy, do výběhu, do obor
pro lesní zvěř, pod solární elektrárny, pro bioplynové stanice apod.
41
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 41
26.11.2012 8:17:30
Směsi pro zemědělské využívání 2013
PASTEVNÍ SMĚSI
NÁZEV SMĚSI
CHARAKERISTIKA
VARIANTY
OZNAČENÍ
Pastevní směs
raná
směs s vyšším zastoupením srhy laločnaté, poskytuje
chutnou pastvu od časného jara do pozdního podzimu
■ základní složení
■ se zastoupením druhu Festulolium
UNI-P-10
UNI-P-12
Pastevní směs
polopozdní
směs na 5–6 let, vhodná pro pastvu i sušení, poskytuje
2–3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách
■ základní složení
■ s vyšším podílem jetele plazivého
■ s vyšším podílem jetele plazivého
a se zastoupením druhu Festulolium
UNI-P-20
UNI-P-21
UNI-P-23
Pastevní směs
polopozdní
až pozdní
směs na 6–8 let, univerzální směs vhodná i do
podhorských oblastí, svým složením odpovídá
požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata
■
■
■
■
UNI-P-30
UNI-P-31
UNI-P-32
UNI-P-33
základní složení
s vyšším podílem jetele plazivého
se zastoupenín druhu Festulolium
s vyšším podílem jetele plazivého
a se zastoupením druhu Festulolium
Pastevní směs pro koně
Pastevní směs
pozdní
dlouhodobá
směs na 8–10 let, vhodná i pro horské polohy a mělčí
půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře
sešlapávání, možné využití na pastvu i seč
■ základní složení
■ se zastoupením druhu Festulolium
UNI-P-40
UNI-P-42
LUČNÍ SMĚSI
NÁZEV SMĚSI
CHARAKERISTIKA
VARIANTY
OZNAČENÍ
Luční směs
raná
směs se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává
vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny
■ základní složení
■ se zastoupením druhu Festulolium
■ s vyšším podílem jetele plazivého
a se zastoupením druhu Festulolium
UNI-L-50
UNI-L-52
UNI-L-53
Luční směs
polopozdní
až pozdní
na 5–6 let, směs je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi
vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších
termínech
■ základní složení
■ se zastoupením druhu Festulolium
■ s vyšším podílem jetele plazivého
a se zastoupením druhu Festulolium
■ bez zastoupení jetelovin
UNI-L-60
UNI-L-62
UNI-L-63
UNI-L-64
pro vlhčí podmínky s využitím na 8–10 let, ve směsi je
zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů
■ se zastoupením druhu Festulolium
UNI-L-72
pro sušší podmínky s využitím na 8–10 let, ve směsi jsou
zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují
dostatečné množství píce
■ se zastoupením druhu Festulolium
UNI-L-82
pro extrémní podmínky s využitím na 4–6 let, ve směsi
jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky
(mráz, sucho)
■ se štírovníkem růžkatým
■ bez štírovníku růžkatého
UNI-L-84
UNI-L-86
Luční směs
dlouhodobá
JETELOTRÁVY
NÁZEV SMĚSI
CHARAKERISTIKA
VARIANTY
směs s vyšším podílem jetele lučního na 2–3 užitkové
roky, poskytuje 2–3 seče píce vhodné pro přímé
zkrmování i sušení
Jetelotravní
směs
vysoce produkční směs na 1–2 užitkové roky pro oblasti
s vyšší vláhovou jistotou
OZNAČENÍ
UNI-J-90
■ 80 % jetel luční 4n
+ 20 % jílek mnohokvětý
■ 70 % jetel luční 4n + 30 % Festulolium
UNI-J-91
UNI-J-92
intenzivní směs na 3–4 užitkové roky, poskytuje chutnou
a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách
UNI-J-93
směs na 3–4 užitkové roky pro sušší podmínky
se zastoupením travních druhů dobře reagujících
na nedostatek vláhy
UNI-J-95
SPECIÁLNÍ SMĚSI
NÁZEV SMĚSI
Směs
pro bioplynové
stanice
CHARAKERISTIKA
VARIANTY
OZNAČENÍ
směs na 2 užitkové roky do oblastí s dostatkem vláhy
BIOPLYN I
víceletá směs na 3–5 i více let
BIOPLYN II
42
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 42
26.11.2012 8:44:22
Minerální hnojiva, přípravky na ochranu rostlin
Nabídka
minerálních hnojiv
 zajištění dodávek minerálních hnojiv pro rok 2013
ve velkoobjemových vacích: ledky, močovina,
dusičnan amonný, síran amonný a kombinovaná
hnojiva (NP, NPK)
 možnost uzavření prodejních smluv
na dodávky pro rok 2013 s využitím
výhodných předplateb
 velmi výhodné platební podmínky
 garance a spolehlivost dodávek
 individuální přístup k dlouhodobým
smluvním obchodním partnerům
Nabídka foliárních přípravků na ochranu rostlin
KOMPLETNÍ SORTIMENT REGISTROVANÝCH PŘÍPRAVKŮ  PROMPTNOST A SPOLEHLIVOST DODÁVEK 
KVALIFIKOVANÁ PORADENSKÁ ČINNOST  VÝRAZNÉ SLEVY  VELMI VÝHODNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY
43
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 43
26.11.2012 8:17:37
Skvělý
výsledek
Cruiser® 350 FS
širokospektrální
insekticidní mořidlo
s dlouhodobou
účinností
Vynikající
insekticidní
ochrana
Lepší vitalita
rostlin
Vyšší
výnos
Nepatrný
začátek
• Zvýšení odolnosti stresu v počátečních fázích vegetace
• Zlepšení vitality rostlin – Vigor efekt
• Spolehlivá ochrana proti přenašečům viróz
www.syngenta.cz
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 44
26.11.2012 8:17:46
Záruka
maximální
ochrany
• vysoká koncentrace a vyvážený poměr
originálních účinných látek
• výjimečná úroveň a vyrovnanost
biologické účinnosti
• optimální spojení komplexní fungicidní
ochrany, unikátního morforegulačního
působení a mimořádné kvality namoření
osiv
• široká registrace - univerzální použití
v ozimých i jarních obilninách
Lamardor.
Nová úroveň ochrany osiv.
www.bayercropscience.cz
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 45
26.11.2012 8:17:49
SYSTÉM
STIMULACE
Vyrovnané produktivní odnože
...cesta přes
limity
Mohutný kořenový systém!
Sunagreen, logická volba do porostů
mořených M-Sunagreenem
Výsledkem je silný, vyrovnaný porost
s vysokou a kvalitní produkcí zrna.
www.chemapagro.cz
e-mail: [email protected]
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 46
|
tel.: 739 593 830, 724 909 393
26.11.2012 8:17:52
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 47
26.11.2012 8:17:54
Revoluce v podzemí
ka!
n
i
v
o
n
á
v
a
Žh
ku
d ro
V prodeji o
ich
2013 u vaš
ů.
distributor
VibranceTM Gold * - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards
v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.
Rooting Power technologie
Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem účinku
Robustní základ vysokého výnosu
www.syngenta.cz
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 48
* přípravek je v registračním řízení
26.11.2012 8:17:56
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 49
26.11.2012 8:18:02
PRP EBV
FYZIOLOGICKÝ STIMULÁTOR
VEGETATIVNÍCH FUNKCÍ ROSTLINY
3v1
m
í v jedno
Tři řešen
produktu
Podpora regenerace porostů ozimých plodin
Aplikace PRP EBV v ozimých obilninách
Aplikace PRP EBV v řepce ozimé
PRP SOL 100–150 kg/ha
PRP EBV 1,5–2 l/ha
PRP SOL 100–150 kg/ha
PRP EBV 1,5–2 l/ha
Pod patu nebo plošně
Tankmix s herbicidy
Pod patu nebo plošně
Tankmix s insekticidy
• Urychlení regenerace rostlin
• Stimulace odnožování
• Zvýšená účinnost herbicidů
• Urychlení regenerace listové plochy i kořenů
• Podpora větvení
• Zvýšení počtu pupenů
PRP EBV v 1000litrovém kontejneru
• 100% homogenní a stabilní produkt
• Tři řešení v jednom produktu:
- stimulace růstu
- mikroelementy
- redukce stresů
• Nejlepší poměr cena/výkon
250,–
Kč/l
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 50
26.11.2012 8:18:06
Aktivátor vitálních funkcí půdy
Fyziologický stimulátor
vegetativních funkcí rostliny
Aktivátor biologické
transformace statkových hnojiv
Charakteristické vlastnosti
Charakteristické vlastnosti
Charakteristické vlastnosti
Granulát na bázi uhličitanů vápenatých
a hořečnatých s příměsí mikroelementů podle principu procesů MIP (železo,
zinek, bór, sodík, mangan atd.). Složení
PRP SOL a princip jeho působení ve statkových hnojivech jsou předmětem patentové ochrany. PRP SOL je certifikován pro
použití v ekologickém zemědělství.
Roztok minerálních prvků strukturovaný
podle principu procesů MIP (sodík, hořčík,
síra, mangan, bór atd.). Složení PRP EBV
a princip jeho účinku jsou patentově chráněny. PRP EBV je certifikován pro použití
v ekologickém zemědělství.
Granulát na bázi uhličitanů vápenatých
a hořečnatých s příměsí mikroelementů
(železo, zinek, bór, sodík, mangan) podle
principu procesů MIP určený k regulaci
kvasných procesů ve statkových hnojivech
a kompostech. PRP FIX je certifikován pro
použití v ekologickém zemědělství.
Způsob použití
PRP SOL je vhodný pro všechny druhy
půd. Aplikovaná množství se liší dle konkrétních podmínek. Informace naleznete
v brožuře PRP SOL.
Výsledky
Zvýšení biologické aktivity v půdě a její diverzifikace → zlepšení stavu jednotlivých
složek půdy, zajišťujících její úrodnost:
• biologická – mikrobiální biomasa, žížaly
• fyzikální – zlepšení pudní struktury,
zvýšení infi ltrace vody
• chemická – stabilizace organické hmoty, biologická disponibilita živin
Způsob použití
Postřikem na list. Množství a doba aplikace se liší v závislosti na plodině, informujte se v brožuře PRP EBV.
Výsledky
Pozitivní vliv na růst a vývoj vegetativních
orgánů (listová plocha, kořeny, plody) →
zlepšení stavu v průběhu vegetace:
• Odolnost proti stresu a nepříznivým
situacím
• Zvýšená intenzita fotosyntézy
• Podpora rozvoje kořenového systému
Balení
• Kanystr 5 a 20 l
• Kontejner 1000 l
Balení
• Pytel 50 kg
• Big bag 600 kg
Způsob použití
Použitelný pro všechny druhy statkových
hnojiv (hnůj, kejda, trus, kompost). Může
být aplikován i za přítomnosti zvířat.
Množství a doba aplikace periody se liší
podle druhu a kategorie hospodářských
zvířat a v závislosti na způsobu skladování
statkových hnojiv. Informujte se v brožuře
PRP FIX.
Výsledky
Regulace kvasných procesů ve statkových
hnojivech → zlepšení životních podmínek
zvířat a zachování agronomické kvality
statkových hnojiv:
• Stájové prostředí a pachová zátěž při
rozmetání
• Únosnost podestýlky a homogenita
kejdy
• Četnost odklizení hnoje a podestýlání
• Zhodnocení statkových hnojiv na poli
Balení
• Pytel 50 kg
• Big bag 600 kg
Produkty PRP TECHNOLOGIES
jsou certifikovány i pro použití
v ekologickém zemědělství.
Obchodní tým společnosti PRP
Ing. František Václavík, +420 602 550 748
Ing. Ľubomír Marhavý, +421 948 300 436
Ing. Ivan Petrtýl, +420 739 058 762
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 51
PRP GmbH
Am Staden 13, D-66121 SAARBRÜCKEN
Zastoupení pro ČR a SR:
Opavská 97, 749 01 Vítkov, Česká republika
www.prptechnologies.eu
26.11.2012 8:18:08
Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin
druh
mořidlo
registrovaná účinnost
Celest Extra Formula M
fuzariózy (1,5 l/t), sněť mazlavá pšeničná (1,5 l/t),
sněť mazlavá hladká (1,5 l/t), sněť zakrslá (2 l/t)
Lamardor FS 400
sněť mazlavá pšeničná (0,2 l/t),
sněť mazlavá hladká (0,2 l/t)
Pšenice jarní
Rancona 15 ME
sněť mazlavá pšeničná (1 l/t),
sněť mazlavá hladká (1 l/t)
Vitavax 2000
fuzariózy (3 l/t), sněť mazlavá pšeničná (2,5 l/t)
Lamardor FS 400
sněť prašná ječná (0,2 l/t), pruhovitost ječná (0,2 l/t)
Maxim Star 025 FS
hnědá skvrnitost ječmene primární infekce (1,5 l/t), pruhovitost
ječná (1,5 l/t), sněť prašná ječná (1,5 l/t), fuzariózy (1,5 l/t)
Ječmen jarní
Rancona 15 ME
pruhovitost ječná (1,3 l/t), sněť prašná ječná (1,3 l/t)
Vitavax 2000
sněť prašná ječná (2,5 l/t), pruhovitost ječná (3 l/t),
hnědá skvrnitost ječmene primární infekce (2,5 l/t)
Celest Extra Formula M
fuzariózy (1,5 l/t), sněť mazlavá pšeničná (1,5 l/t),
sněť mazlavá hladká (1,5 l/t), sněť zakrslá (2 l/t)
Tritikale jarní
Vitavax 2000
houbové choroby (3 l/t)
Maxim XL 035 FS
houbové choroby (1 l/t)
Hrách, peluška,
bob, lupina
Vitavax 2000
houbové choroby (2 l/t)
Len
Vitavax 2000
houbové choroby (2,5 l/t)
Mák
Cruiser OSR
krytonosec kořenový (25 l/t)
Cruiser OSR
dřepčíci rodu Phyllotreta (15 l/t), dřepčík olejkový (15 l/t),
krytonosec zelný (15 l/t), houbové choroby (15 l/t)
Chinook 200 FS
dřepčíci rodu Phyllotreta (20 l/t),
dřepčík olejkový (20 l/t), krytonosec zelný (20 l/t)
Řepka jarní
Vitavax 2000
houbové choroby (4 l/t)
Pšenice, ječmen,
tritikale
®
Ječmen jarní,
mák setý,
řepka jarní
52
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 52
v kombinaci
s fungicidními
a insekticidními
mořidly
Mohutný kořenový systém!
Polyversum
fuzariózy (0,5 kg/t), sněť mazlavá pšeničná (0,5 kg/t)
jen pro ekologické zemědělství
M–Sunagreen
ječmen jarní (1,5 l/t) rostlinný stimulátor
mák setý (30 l/t) rostlinný stimulátor
řepka olejná (15 l/t) rostlinný stimulátor
26.11.2012 8:18:09
Doporučené výsevky polních plodin
Obiloviny
Pšenice obecná jarní
Tritikale jarní
Ječmen setý jarní
Oves setý
Kukuřice setá na zrno
Kukuřice silážní hybridy
Pohanka obecná
Proso seté
Luskoviny
Olejniny
Okopaniny
Speciální
plodiny
Jeteloviny
Trávy
Festulolium
Hrách polní
Peluška jarní
Bob polní
Vikev setá jarní
Lupina bílá
Lupina úzkolistá
Řepka jarní
Hořčice bílá
Mák
Slunečnice na semeno
Len setý přadný
Len setý olejný
Lnička setá
Sója
Krmná řepa víceklíčková
Krmná řepa jednoklíčková
Brambory
Krmná kapusta
Kmín
Svazenka
Jetel plazivý (bílý)
Jetel zvrhlý
Jetel luční
Vojtěška setá
Štírovník růžkatý
Bojínek luční
Jílek mnohokvětý jednoletý diploidní
Jílek mnohokvětý jednoletý tetraploidní
Jílek mnohokvětý italský diploidní
Jílek mnohokvětý italský tetraploidní
Jílek vytrvalý diploidní
Jílek vytrvalý tetraploidní
Kostřava červená
Kostřava luční
Kostřava ovčí
Kostřava rákosovitá
Lipnice bahenní, hajní
Lipnice luční
Lipnice smáčknutá
Metlice trsnatá
Ovsík vyvýšený
Poháňka hřebenitá
Psárka luční
Psineček tenký
Psineček výběžkatý
Srha laločnatá
Trojštět žlutavý
Perun (JM × KL)
Hykor, Felina (JM × KR)
Bečva (JM × KR)
Lofa (JM × KR)
Pastevní směs, luční směs
Jetelotráva
Výsevek
(kg/ha)
180–200
200–220
160–200
140–180
40
MKS/ha
4–5
5–5,5
3,5–4,5
4–5
0,07–0,09
0,09–0,12
1,5
Hloubka
setí (cm)
4–5
4
3–5
3–5
5–8
3–5
20–25
3,5–4,5
3
250–300
120–180
180–250
80
180–220
140–180
5
8–10
1–2
4,5–6
130–180
100–130
6–8
100–130
20
do 6
3000–3500
2–4
10
17–20
6–7
8–12
15–20
16
5–10
14–16
25
35
25
35
20–25
25–30
16
20–22
14
23–25
14–20
10–13
8–10
16
30
20
12–14
8–10
11
15–20
10–14
35–40
25–30
40–45
35–40
30–35
25–30
0,8–1,0
0,85–1,0
0,4–0,5
1,4
0,6
1,0
1,2
1,2–1,5
1–1,2
70–75
25–30
10–15
4
0,6–0,8
4–6
4–6
6
3–5
3–4
3–4
2–3
2–3
0,5–1
4–6
2
2
2–3
4–6
3
3
8–10
1–2
1,5–2
1,5–2
1–1,5
1,5–2
1,5–2
1,5–2
2
1–2
2–3
3–4
3
3–5
2–3
3
1,5–2
2–3
1
2–3
0,5
0,5
0,5
0,5–1
3–4
1
1
1–1,5
1–2
2–3
1–1,5
2–3
2–3
3–5
2–3
Termín setí
brzy zjara
brzy zjara
březen
brzy zjara
duben
duben
na jaře, nebo jako meziplodina na zeleno, medonosná
hl. plodina konec dubna až začátek května, jako
meziplodina v červnu
s jarními obilninami
s jarními obilninami nebo jako meziplodina
s jarními obilninami
s jarními obilninami
s jarními obilninami
s jarními obilninami
co nejdříve na jaře
co nejdříve na jaře
co nejdříve na jaře
konec března až polovina dubna
s jarními obilninami
s jarními obilninami
s jarními obilninami
druhá polovina dubna až začátek května
začátek dubna
začátek dubna
do 15. 5.
s jarními obilninami
březen až polovina června
začátek dubna až polovina srpna, medonosná
brzy zjara s krycí plodinou
brzy zjara
zjara, nejzazší termín 15. 7.
brzy zjara, možný letní výsev do poloviny srpna
brzy zjara, náhrada jetele v sušších oblastech
do 31. 7.
do 10. 4., nesnáší podzimní setí
do 10. 4.
do 15. 9.
do 15. 9., je sladký
do 20. 8.
do 20. 8., pastva
do 15. 7., park, hřiště
do 31. 7.
do 30. 6.
do 31. 7.
do 30. 6.
do 30. 6., park
do 30. 6.
do 30. 6.
do 31. 7., nesnáší sešlapávání
do 30. 6.
do 30. 6.
do 30. 6., golfová hřiště
do 30. 6.
do 31. 7., pastva
do 30. 6., pastva
do 30. 6.
do 30. 6. (pomalejší odnožování)
do 15. 9.
do 15. 8.
JM = jílek mnohokvětý, KL = kostřava luční, KR = kostřava rákosovitá. Uváděný výsevek v kg/ha je pouze orientační.
Plodina
Seznam druhů polních plodin, u nichž je pěstitel oprávněn vyrábět farmářská osiva dle § 19a odst. 1,
zákona č. 408/2000 Sb.
OBILNINY: Avena sativa L. – oves  Hordeum vulgare L. – ječmen  Secale cereale L. – žito  Triticosecale Wittm. – tritikale 
Trititicum aestivum L. emend Fiori et Paol. – pšenice obecná  Triticum durum Desf. – pšenice tvrdá  Triticum spelta L. – pšenice špalda
KRMNÉ ROSTLINY: Lupinus luteus L. – lupina žlutá  Medicago sativa L. – vojtěška setá  Pisum sativum L. (partim) – hrách 
Trifolium alexandrinum L. – jetel alexandrijský  Trifolium resupinatum L. – jetel perský  Vicia faba L. – bob  Vicia sativa L. – vikev setá
BRAMBOR: Solanum tuberosum L. – brambor
OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY: Brassica napus L. (partim) – řepka  Brassica rapa L. (partim) – řepice 
Linum usitatissimum L. – len (vyjma lnu přadného)
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 53
53
26.11.2012 8:18:17
Seznam registrovaných odrůd ve vlastnictví firmy OSEVA UNI, a.s.
Odrůda
Registrace
Poznámka
Odrůda
Registrace
Poznámka
Kostřava luční
Bojínek luční
BOBR
2000
pícní
OTAVA
1976
pícní
SOBOL
1993
pícní
PRONELA
1999
pícní
VĚTROVSKÝ
1937
pícní
Kostřava ovčí
2005
trávníková
2011
trávníková
LUCKA
Jílek mnohokvětý jednoletý
PROKOP
2002
2n, pícní
Kostřava rákosovitá
PROWEST
2012
4n
ZUZANA
PROXIM
2012
4n
Metlice trsnatá
KOMETA
1994
trávníková
PROBEKO
2012
4n
META
1981
trávníková
PROJEKTIL
2010
4n, pícní
SIBIR
1994
trávníková
PROLOG
1997
2n, pícní
Psineček tenký
2012
4n
ALGOL
1992
2n, pícní
JANTAR
1998
4n, pícní
JASPIS
1999
LONAR
Jílek mnohokvětý italský
TENO
1976
trávníková
VÍTEK
1999
trávníková
DANA
1992
pícní
LADA
1995
pícní
4n, pícní
VEGA
1995
pícní
1996
4n, pícní
VELANA
1996
pícní
DOTON
2010
2n, trávníková
ZORA
1993
pícní
FILIP
2005
2n, trávníková
Trojštět žlutavý
1950
pícní
Jílek hybridní
PROTEUS
Srha říznačka
Jílek vytrvalý (anglický)
HONZÍK
2010
2n, trávníková
VĚTROVSKÝ
JAKUB
1995
2n, trávníková
Jetel luční
KELT
2000
2n, trávníková
BLIZARD
2010
4n
PATRIK
2005
2n, trávníková
CYKLON
1998
4n
PEPA
2012
2n, trávníková
DOLLY
1998
4n
PROLY
2012
2n, pícní
OSTRO
2010
4n
PROMED
2012
4n, pícní
SPRINT
1996
4n
PRONUM
2012
2n, pícní
SPURT
2009
2n
PROPAN
2012
2n, pícní
START
1973
2n
SPORT
1983
2n, trávníková
TEMPUS
1988
4n
VAN
2012
2n
2008
trávníková
VULKÁN
1992
4n
Kostřava drsnolistá
DOROTKA
JANA
1987
trávníková
Jetel perský (zvrácený)
ŠTĚPÁNKA
2003
trávníková
PASAT
2003
Štírovník růžkatý
Kostřava červená
ARANKA
2011
trsnatá, trávníková
LOTAR
BARBORKA
1998
trsnatá, trávníková
Svazenka vratičolistá
1981
BLANKA
2004
dlouze výběžkatá, trávníková
PROFA
2007
CITERA
2002
trsnatá, trávníková
PROMOCE
2009
KLARKA
2004
trsnatá, trávníková
PROTANA
2008
MIRKA
2009
krátce výběžkatá, trávníková
VĚTROVSKÁ
1952
MONIKA
2012
trsnatá, trávníková
Krmná kapusta
NIKOLKA
2012
krátce výběžkatá, trávníková
ASTERA
PETRUNA
2005
dlouze výběžkatá, trávníková
PROTENZA
2006
trsnatá, trávníková
TERKA
2004
krátce výběžkatá, trávníková
VENDULA
2009
krátce výběžkatá, trávníková
VEVERKA
1996
trsnatá, trávníková
VIKTORKA
2000
krátce výběžkatá, trávníková
2005
54
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 54
26.11.2012 8:18:18
Ostatní služby
Nabídka merkantilů
 výkup merkantilních komodit ze sklizně 2012
 čištění merkantilního zboží na speciálních čistících technologiích
 zvýhodněné sazby za čištění pro smluvní partnery, poskytování služeb sušení pro smluvní partnery,
jistota plateb za odebrané zboží
 možnost uzavírání smluv s poskytnutím záloh ze sklizně 2013
 při úpravě merkantilu je kladen vysoký důraz na zajištění bezpečnosti potravin a krmiv
 nákup obilovin, kukuřice a řepky v certifikovaném systému udržitelné biomasy (ISCC)
KONTAKT:
Ing. Jaroslav Dostál  tel.: 465 467 560  mobil: 602 661 263
fax: 465 471 511  e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Svoboda  mobil: 602 410 968  e-mail: [email protected]
Nabídka krmných směsí a služeb
filiálky Silo Vysoké Mýto
 čištění, sušení, skladování merkantilních komodit: obiloviny, kukuřice, řepka
 výkup merkantilních komodit a skladování na krmný fond
 výroba a prodej kompletních krmných směsí a doplňkových krmných směsí pro hospodářská
zvířata včetně speciálních krmných směsí (pro domácí zvířata aj.)
 individuální receptury krmných směsí na přání
 kvalifikovaný odborný krmivářský servis
 prodej sójových a řepkových extrahovaných šrotů, řepkových pokrutin
 přeprava zemědělských komodit
 prodej krmných směsí ve firemní prodejně (včetně balení pro maloodběratele)
KONTAKT:
Filiálka SILO Vysoké Mýto  Cukrovarská 176/II, Vysoké Mýto  tel.: 465 422 671
Ing. Jiří Smejkal, vedoucí  mobil: 724 733 973  e-mail: [email protected]
Pavel Brůžek, technolog  mobil: 724 733 974  e-mail: [email protected]
55
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 55
26.11.2012 8:18:19
Ostatní služby
Nabídka služeb filiálky Úhřetice
 čištění, sušení, skladování merkantilních komodit: řepka, obiloviny, mák, slunečnice, hořčice, hrách, kmín
a další drobná semena
 záruka špičkové kvality úpravy komodit na moderních výkonných technologiích, speciální linky na úpravy
řepky, máku…, kvalifikovaná obsluha
 příjem zboží po dohodě kdykoliv
 rozbory důležitých parametrů merkantilů: dusíkaté látky, olejnatost apod.
 prodej osiv, sadby brambor, merkantilů a potřeb pro zahrádkáře ve firemní prodejně
KONTAKT:
Filiálka Úhřetice  538 32 Úhřetice  telefon: 469 660 850
Vlastislav Černý, vedoucí  telefon: 469 660 851  mobil: 602 473 614  e-mail: [email protected]
Anna Hrubá  telefon: 469 660 852  mobil: 725 741 176  e-mail: [email protected]
Ekologická osiva
®
filiálka Chotěboř
ÚPRAVA OSIV Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE NA CERTIFIKOVANÉM ZAŘÍZENÍ
KONTAKT:
OSEVA UNI, a.s.  filiálka Chotěboř  583 01 Chotěboř
tel.: 569 623 211, 569 623 212  fax: 569 624 542  e-mail: [email protected]
filiálka Chlumec nad Cidlinou
ÚPRAVA OSIV Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE NA CERTIFIKOVANÉM ZAŘÍZENÍ
MOŘENÍ OSIVA PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ PŘÍPRAVKEM POLYVERSUM
KONTAKT:
OSEVA UNI, a.s.  filiálka Chlumec nad Cidlinou  503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 495 484 544, 495 484 500  fax: 495 486 027  e-mail: [email protected]
Nabídka služeb pověřené laboratoře Havlíčkův Brod
ODBORNOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST A RYCHLOST
 uznávání certifikovaných osiv polních plodin s vystavením uznávacích listů
 informativní rozbory osiv a merkantilů (vlhkost, čistota, příměsi, klíčivost, propad…)
 činnost laboratoře zahrnuta do systémů jakosti ISO 9001 a ISO 22000
 OJEDINĚLÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM
mikroskopická identifikace snětí obilovin ze vzorku pšenice a tritikale včetně stanovení
případného výskytu sněti zakrslé s vysokou přesností
56
Nabídka_osiv__jaro_2013.indd 56
KONTAKT:
OSEVA UNI, a.s.  laboratoř Havlíčkův Brod  Konečná 1930  580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 569 435 509  fax: 569 432 050  e-mail: [email protected]
26.11.2012 8:18:21
Regionální obchodní zástupci
Havlíčkův Brod  583 01 Chotěboř  tel.: 569 623 211  fax: 569 624 542
Miloš Rakušan, mobil: 724 280 606  E-mail: [email protected]
Horažďovice  Plzeňská 257, 341 01 Horažďovice  tel./fax: 376 511 039
Ing. Pavel Kopecký, mobil: 602 494 528  E-mail: [email protected]
Hradec Králové  Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  tel./fax: 495 535 996
Ing. Ladislav Heřman  mobil: 602 182 058  E-mail: [email protected]
Jičín  Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín  tel./fax: 493 533 453
Ing. Květoslav Valenta  mobil: 602 494 524  E-mail: [email protected]
Náchod  Kladská 204, 547 01 Náchod  tel./fax: 491 423 008
Jaroslav Rýdlo  mobil: 602 494 523  E-mail: [email protected]
Pardubice  Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  tel./fax: 495 535 996
Ing. Miroslav Víšek  mobil: 602 306 625  E-mail: [email protected]
Rychnov nad Kněžnou  Soukenická 164, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  tel./fax: 494 534 378
Zdeněk Brandejs  mobil: 602 494 522  E-mail: [email protected]
Semily  Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín  tel./fax: 493 533 453
Ing. Vratislav Kovář  mobil: 602 494 526  E-mail: [email protected]
Severní Čechy  Neumannova 3, 412 01 Litoměřice  tel.: 416 741 663  fax: 416 741 660
Ing. Miloslav Mráz  mobil: 737 290 203  E-mail: [email protected]
Svitavy  538 32 Úhřetice  tel.: 469 660 858  fax: 469 660 855
Petra Rabasová  mobil: 606 623 038  E-mail: [email protected]
Trutnov  Konecchlumského 1072, 506 01 Jičín  tel./fax: 493 533 453
Zdeněk Nálevka  mobil: 602 164 067  E-mail: [email protected]
Úhřetice  538 32 Úhřetice  tel.: 469 660 854  fax: 469 660 855
Václav Bachura  mobil: 602 369 348  E-mail: [email protected]
Ústí nad Orlicí  Tvardkova ul. 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  tel./fax: 465 553 225, 465 713 225
Jiří Ryšavý  mobil: 602 494 521  E-mail: [email protected]
Lenka Wiedermannová  mobil: 724 280 607  E-mail: [email protected]
Pavel Richtr  mobil: 724 280 608  E-mail: [email protected]
Obálka_OSEVA.indd 3
26.11.2012 9:13:57
Semily
Litoměřice
PRAHA
Jičín
Dětenice
Náchod
Rychnov
Hradec
nad Kněžnou
Chlumec Králové
CHOCEŇ
nad Cidlinou
Ústí nad Orlicí
Úhřetice
Vysoké Mýto
Domoradice
Horažďovice
Chotěboř
Havlíčkův Brod
OLOMOUC
Větrov
BRNO
Generální ředitelství Choceň
Na Bílé 1231, 565 14 Choceň  tel.: 465 467 511, 606 625 246  fax: 465 471 511
E-mail: [email protected]  www.osevauni.cz
Obchodní oddělení
Sekretariát – 465 467 551  Obiloviny, luskoviny – 465 467 545
Pícniny – 465 467 566, 465 467 562  Olejniny – 465 467 561, fax: 465 471 388
Filiálky
Choceň – Na Bílé 1231, 565 14 Choceň  tel.: 465 467 511, 606 625 246
Provozní kancelář – 465 467 517  fax: 465 471 487  E-mail: [email protected]
Úhřetice – Úhřetice, 538 32 Úhřetice  tel.: 469 660 850  fax: 469 660 855
E-mail: [email protected]
Vedoucí – 469 660 851  Provozní kancelář – 469 660 852, 725 741 176
Chotěboř – 5. května 496, 583 01 Chotěboř  tel.: 569 623 211, 569 623 212
fax: 569 624 542  E-mail: [email protected]
Chlumec nad Cidlinou – Kladruby 27, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  tel.: 495 484 544
fax: 495 486 027  E-mail: [email protected]
Dětenice – Dětenice 4, 507 24 Dětenice  tel.: 493 596 480-1, 602 494 529
fax: 493 596 482  E-mail: [email protected]
Silo Vysoké Mýto – Cukrovarská 176/II, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 422 671  fax: 465 424 304  E-mail: [email protected]
Šlechtitelské stanice
Větrov – Větrov 51, 399 01 Milevsko  tel.: 381 272 101, 381 272 137  fax: 381 272 172
E-mail: [email protected]
grafika ©
— [email protected]
Domoradice, sídlo Brteč – Brteč 12, 566 01 Vysoké Mýto  tel.: 465 424 061
fax: 465 422 691  E-mail: [email protected]
Obálka_OSEVA.indd 4
Obchodní expozitury
Pověřená laboratoř
OSEVA UNI, a.s. – laboratoř Havlíčkův Brod  Konečná 1930, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 435 509  fax: 569 432 050  E-mail: [email protected]
26.11.2012 9:13:58
Download

Nabídka osiv jaro 2013