Zkušenosti s aplikací přípravků Symbivit
a Ectovit při přesazování vzrostlých dřevin.
Botanická zahrada hl. m. Prahy započala od roku 2009 intenzivněji realizovat
nové expozice nazývané Geografické celky. Mají za úkol představit lesní
biotopy Severní Ameriky a Asie mírného pásma. Lokalita trojské kotliny je
v několika aspektech pro pěstování rostlin méně příznivá. Kontinentální klima
se projevuje absencí chladného vlhkého jara a rychlým nástupem teplého
a suchého léta. Půdní podmínky zmíněný vláhový deficit ještě umocňují. Expozice
se nachází na vysoce propustných štěrkopíscích vltavských naplaveninách. I po stránce výživové
neposkytují převažující silikátové horniny rostlinám nutriční komfort.
Výsadby mají prezentovat přírodě co nejbližší podobu. Proto jsou zakládány jako extenzivní, bez
automatických závlahových systémů a dodatečných hnojivých dávek. Komplikujícím požadavkem
je okamžitý efekt výsadeb – čitelnost pro návštěvníky. Tuto potřebu řešíme výsadbou dřevin v co
největších velikostech. Jedná se o exempláře
o obvodech kmene 20 - 30 cm, výšce 5 - 6 metrů
a váze v řádech 100 kg. Při přesadbě takovýchto
velikostí dochází k porušení rovnováhy nadzemní
a podzemní části rostliny. Dřeviny s dobře
zapěstovaným zemním balem i tak přichází až
o 60 % objemu kořenové zóny.
Kladli jsme si otázku jak eliminovat kombinaci
nepříznivých mikroklimatických podmínek a vysokých nároků na pěstební materiál. Co nahradí
chybějící kořenové vlášení, zvětší sběrnou plochu
atmosférických srážek a zpřístupní živiny? A bez
vysokých nákladů? To vše může poskytnout jednoduše a ekologicky příroda sama pomocí mykorhizní
symbiózy. Mycelium hub, díky své obrovské ploše, dokáže zmnohonásobit sorpční plochu kořenů pro
příjem vody a anorganických živin.
Během výsadby jsme aplikovali přípravky Symbivit a Ectovit. Jako
doplňková výživa byl použit Sylvamix. Vysazované taxony nejsou v praxi
běžné, ale ukazují se perspektivními pro zavedení do kultury. Jedná se druhy
z rodů Araucaria, Pinus, Quercus, atd.
Procento ujmutí se blížilo ke 100 %. Obnova intenzivního růstu
započala již v prvním roce po výsadbě. U vzrostlých výpěstků
bývá takováto úspěšnost vyjímkou. Růst v dalších letech byl
intenzivní i přes časté přísušky, pouze s jednou závlahovou
dávkou v průběhu léta. Ukazuje se, že úspěšnost výsadby
a minimální pěstební péče vede i ke sníženým nákladům.
Ing. Eduard Chvosta
hlavní zahradník Botanické zahrady v Tróji
Download

Zkušenosti s aplikací přípravků Symbivit a Ectovit při