TM
MAGNITRA - L
Dusičnan hořečnatý v kapalné formě
pro závlahové systémy a aplikaci na list.
Univerzální hořečnaté hnojivo s nitrátovým dusíkem
Vzhled
Čirá kapalina
Vysol. teplota
- 5 °C
Hustota
1,35 kg/L
pH
4–5
El. vodivost
0,5 mS/cm při 25 °C
pH
Použití:
Magnitra L je roztok čistého dusičnanu hořečnatého pro výživu speciálních
a polních plodin náročných na výživu hořčíkem a nitrátovým dusíkem.
Při aplikaci na list řeší akutní nedostatek hořčíku. V závlahových
a hydroponických provozech je Magnitra základním zdrojem hořčíku.
Výhody:
• díky okamžité přijatelnosti listy i kořeny odstraňuje akutní nedostatek
hořčíku, nitrátový dusík podporuje příjem hořčíku
• lepší a rychlejší přijatelnost hořčíku ve srovnání se síranem hořečnatým
• nepoškozuje listová pletiva - „NEPÁLÍ“
• lze aplikovat samostatně nebo ve spojení s většinou přípravků na ochranu
rostlin a hnojivem DAM, doporučujeme předběžnou zkoušku mísitelnosti
• kapalná forma usnadňuje manipulaci a dávkování hnojiva
• Magnitra L se může používat samostatně nebo v kombinaci s dalšími
vodorozpustnými hnojivy pro přípravu koncentrovaných hnojivých roztoků
a pak následně aplikovat závlahovými systémy - podrobné doporučení
poskytneme
Listové hnojivo s obsahem
13,5 % MgO a 9,5 % NO3 (objemová)
Hustota: 1,350
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Dušní 10, 110 00 Praha 1
tel.: 224 810 650, fax: 224 810 647
www.yaraagri.cz
Doporučení k aplikaci
Řepka, cukrovka,
brambory
4–8 L/ha
Podle potřeby dle vývoje rostlin
(dostatečná listová plocha)
Obiloviny
4–8 L/ha
Nejlépe s fungicidy, bez rizika popálení
i v pozdních růstových fázích
4–10 L/ha
Před a po odkvětu, během růstu plodů
Ovocné stromy
Vinná réva
4–8 L/ha
Po odkvětu, během růstu plodů
Jahody,
drobné ovoce
4–6 L/ha
Ne v době květu
Doporučené ředění: 0,5–2 L na 100 L vody.
Neaplikovat za vysokých teplot, intenzivního slunečního záření
nebo vláhového stresu.
Dodržujte všeobecné zásady aplikace na list.
Balení: 20 L kanystry, JUMBO nádrž 1000 L na paletě
v nevratných obalech
Download

magnitra