ozimá řepka
2014
DK Excellium SY Carlo Xenon ES Alegria
Inspiration Marathon Pulsar Rohan Rumba
Sherpa DK Explicit DK Exquisite DK Exstorm
Arsenal Artoga Ladoga Lohana PR45D03
PR46W26 PX104 PR44D06 PT205 Cortes
Hertz ES Venus Sidney Buzz Goya Stepper
Vážení obchodní partneři,
pěstitelé řepky,
Arsenal H
Artoga H
DK Excellium H
DK Exquisite H
DK Explicit H
PR45D03 H
PX104 H
SY Carlo H
Marathon H
Rohan H
Inspiration H
Sherpa H
Xenon H
Cortes L
ES Alegria L
Ladoga L
řepka je velice významná a rozšířená plodina na
českých polích, která výrazně ovlivňuje ekonomiku
zemědělských podniků a rovněž funguje v osevních
postupech jako jeden z mála přerušovačů dlouhých
obilních sledů. Řepka není tím „žlutým zlem“ všude
okolo nás, ale je to plodina, která má pro zemědělce a zpracovatele zásadní význam a ČR je svými
pěstitelskými podmínkami velmi vhodnou lokalitou
pro její pěstování.
Již vícekrát se pěstitelé přesvědčili, že volba
správné odrůdy je to první co mohou pro pěstitelský
úspěch udělat.
Pro Vaše snadnější rozhodování nabízíme naše
již tradiční doporučení šestnácti odrůd, které máme
v portfoliu PREOL IDEAL 2014. Jsou zde odrůdy
prověřené praxí se stabilním a vysokým výnosem
– ROHAN, DK EXQUISITE, PR45D03, ARTOGA,
LADOGA, ES ALEGRIA ale i nové odrůdy s vysokým výnosovým potenciálem a uplatnitelností ve
všech pěstitelských podmínkách DK EXCELLIUM,
DK EXPLICIT, XENON, SHERPA, ARSENAL,
PX104, INSPIRATION, MARATHON a CORTES.
Odrůdy PREOL IDEAL jsou výnosné, mají nadprůměrný obsah oleje v semeni, velmi dobré přezimování a výborný zdravotní stav.
Chtěl bych VáT závěrem pozvat na všechny naše
řepkové polní dny, které v letošním roce pro Vás
pořádáme a popřát Vám tu nejlepší volbu odrůdy
pro založení nových porostů, vysoký výnos a dobré
zpeněžení vypěstované komodity.
Ing. Ladislav Kulas
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
ozimá řepka osivo – exkluzivně v nabídce
odrůda MONSANTO (DEKALB)
DK Excellium
H
 VÍTĚZ NA ČESKÝCH POLÍCH
2013!
exkluzivně
v nabídce
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, USA
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná intenzivní hybridní odrůda s vysokým
výnosovým potenciálem,
• středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání,
• adaptabilní na různé klimatické podmínky, vyrovnaný
výkon a reakce na intenzitu v teplé i chladné oblasti,
• velmi vysoký obsah oleje (průměr 43,5–44,1 % při
9 % vlhkosti)
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči Phomě (RLM 7),
DK EXCELLIUM
– NEJVÝNOSNĚJŠÍ „VELKÁ“
ODRŮDA V PRAXI U ČLENŮ
SPZO V SEZÓNĚ 2012/13
Pěstitelská doporučení:
• vhodná pro vysokou intenzitu pěstování: 180 kg N
a více – protože startuje na jaře mezi prvními, doporučujeme dávku N velmi brzy,
• dobře reaguje na zvyšující se intenzitu pěstování,
• k dosažení vysokých výnosů má vyšší nárok na síru,
• termín setí: optimální až pozdní termín setí,
• velmi rychlý podzimní start (potřeba regulace růstu)
a rychlá jarní regenerace,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m2.
Výnos „velkých“ odrůd* v praxi
u členů SPZO v r. 2012/13
*významé odrůdy nad 5 000 ha
Výnos semen t/ha | zdroj: SPZO
DK Excellium H
Sherpa H
PR45D03 H
DK Exquisite H
Rohan H
Artoga H
Sherlock L
Ladoga L
DK EXCELLIUM – VÝNOSOVÉ VÝSLEDKY 2013
Slatina
4,80 t/ha
30 ha
Nechanice
Skalsko
5,56 t/ha
5,23 t/ha
79,2 ha
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
Dubenec
4,80 t/ha
88,3 ha
Kosičky
Peruc
4,97 t/ha
4,80 t/ha
21 ha
80ha
Piletice
4,52 t/ha
Zálší/Sv. Jiří
6,44 t/ha
Senomaty
4,30 t/ha
100 ha
lokalita
Loštice
výnos
6,18 t/ha
výměra
Kostelec n. Č L.
3,70 t/ha
Šípy
4,40 t/ha
30 ha
Vitonice
17 ha
Louňovice
4,60 t/ha
Horní Moštěnice
4,50 t/ha
30,4 ha
322 ha
Němčice n. H.
Loukov
4,79 t/ha
4,07 t/ha
Doubravčice
41 ha
5,55 t/ha
4,90 t/ha
Vyšetice
Sovadina
31 ha
4,50 t/ha
5,27 t/ha
45 ha
Černíkov
Slatiny
4,05 t/ha
Postoupky
4,24 t/ha
25 ha
82,9 ha
Vodňany
3,80 t/ha
21 ha
Vrbka
4,20 t/ha
5,00 t/ha
60 ha
Jevišovice
3,85 t/ha
60 ha
Blatnice
Nový Dvůr
3,70 t/ha
4,30 t/ha
80 ha
60 ha
lokalita
výnos
Provozní plochy
Poloprovozní plochy
| ozimá řepka osivo – exkluzivně v nabídce
odrůda SYNGENTA
odrůda RAPOOL
SY Carlo
H
Xenon
exkluzivně
v nabídce
H
exkluzivně
v nabídce
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds SA, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda vyšlechtěná metodou
Safecross,
• rostliny středního vzrůstu,
• vysoký výnosový potenciál,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči Phoma lingam.
Pěstitelská doporučení:
• určena pro kvalitnější půdy s intenzivní agrotechnikou, kde může naplno využít svůj výnosový potenciál,
• vhodnější do teplejších oblastí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke
KG, SRN
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda středního vzrůstu,
• velmi vysoký výnos oleje z hektaru – nejolejnatější
z nově registrovaných odrůd (ÚKZÚZ 2008–2010),
• vynikající odolnost k vyzimování – nejodolnější
z patnácti odrůd v poloprovozních pokusech SPZO
2011–2012,
• vyniká schopností tvořit na podzim dobře usazenou
listovou růžici s robustním kořenovým systémem,
• rychlý jarní start, rané kvetení,
• na podzim nepřerůstá,
• vysoce odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči Phoma lingam,
Alternaria brassicae, Botrytis cinerea.
Pěstitelská doporučení:
• doporučena především na střední a těžké půdy,
• vhodná pro intenzivní i základní agrotechniku,
• vhodná pro střední a rané termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m2.
Nezvěstice 2013 – poloprovozní pokus
SDO 2010–2012
Výnos semen t/ha
Přezimování %
5
4,88
4,67
4,56
4,40
4,31
4,20
4,11
3,78
3,66
3,65
91,6 %
3,46
90
4
85
75
70
Ladoga
DK Secure
Xenon
Cortes
Rohan
DK Exquisite
NK Grandia
Sherpa
PR46W26
Arot
Inspiration
NK Morse
Sherlock
Jumper
Primus
Artoga
NK Diamond
Rumba
NK Speed
Da Vinci
PX104 H
PR45D03 H
Artoga H
Rohan H
PT205 H
Xenon H
80
Arsenal H
0
DK Exquisite H
1
Sherpa H
2
DK Excellium H
3
SY Carlo H
4
|
odrůda EURALIS (AGROFINAL)
ES Alegria
L
exkluzivně
v nabídce
• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, Francie
• registrace v ČR: 2010
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• liniová středně raná až raná odrůda,
• střední vzrůst a bohaté větvení,
• velmi vysoký a stabilní výnos,
• odolná proti poléhání,
• velmi dobrá regenerace porostu po zimě,
• rovnoměrné dozrávání porostu,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoký obsah oleje.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování řepky,
• dobře snáší setí i na konci agrotechnického termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 25–40 rostlin/m2.
ES Alegria
| pokusy 2013 – výnos semen
lokalita
okres
čistý výnos
při 8 % vlhkosti
ZD Opařany
Tábor
5,29 t/ha
ZD Smilovy Hory
Tábor
4,38 t/ha
ZOD Brniště
Česká Lípa
4,36 t/ha
ZD Budkov
Třebíč
4,82 t/ha
Zem a.s. Havl. Borová
Havlíčkův Brod
4,80 t/ha
Agrodružstvo Počátky
Pelhřimov
5,83 t/ha
ZD Křižanov
Žďár nad Sázavou 4,87 t/ha
Uniagris Pěnčín
Prostějov
5,30 t/ha
Březová zem. a.s.
Opava
5,34 t/ha
Agrova Prusinovice
Kroměříž
5,48 t/ha
PP Tlumačov
Zlín
4,55 t/ha
SHR Mašek Bezno
Mladá Boleslav
4,69 t/ha
ŠZP Nový Jičín
Nový Jičín
3,99 t/ha
Agro Bylany
Chrudim
3,76 t/ha
ZAS Koloveč
Domažlice
3,73 t/ha
5
6
| ozimá řepka osivo
odrůdy RAPOOL
Inspiration H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG,
SRN
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní, pylově fertilní hybridní
odrůda robustního vzrůstu,
• dlouhý kůlový kořen zajišťuje efektivitu v příjmu živin,
• vysoká plastičnost,
• vysoký výnos, vysoká olejnatost,
• bohatě větví,
• střední až vyšší odolnost k poléhání,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• dobře snáší pěstování na těžkých
půdách,
• výborně reaguje na intenzivní způsob pěstování,
• vhodná pro střední až středně
pozdní termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Marathon H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG,
SRN
• registrace v ČR: 2013
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda,
• vysoký výnos semene i oleje,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav – vyniká odolností proti plísni šedé, středně odolná proti ostatním chorobám,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná pro intenzivní i základní
způsob pěstování,
• k plnému využití výnosového potenciálu doporučeno pěstování na
bonitně lepších půdách,
• vhodná pro rané a střední termíny
setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Pulsar H
Rumba H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, SRN
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• polopozdní, restaurovaná hybridní
odrůda robustního vzrůstu,
• rychlý podzimní vývoj a tvorba silného kořenového systému,
• vysoký výnos semene, vysoká olejnatost,
• mohutná sací síla kořenů,
• výborně větví,
• střední až vyšší odolnost k poléhání,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
zvláště do přísuškových oblastí,
• vhodná pro intenzivní agrotechniku,
• vhodná pro rané a střední termíny
setí v agrotechnické lhůtě,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG,
SRN
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
• vysoký výnos semene i oleje,
• výnosově stabilní,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• dobrá zimovzdornost a regenerační
schopnost,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí,
• doporučena pro intenzivní až středně intenzivní pěstování,
• možno vysévat ve středním až
středně pozdním agrotechnickém
termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Rohan H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN
• registrace v ČR: 2008
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná restaurovaná hybridní
odrůda, rostliny středně vysoké,
• vysoký až velmi vysoký výnos semen a velmi vysoký výnos oleje,
• zimovzdorná odrůda, výjimečně
odolná proti přísuškům,
• vysoce odolná proti poléhání,
• rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní
regenerace,
• dobrý zdravotní stav,
• nízký obsah glukosinolátů,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• odrůda vhodná do všech výrobních
oblastí a na všechny půdní typy,
• vhodná pro intenzivní až středně
extenzivní způsob pěstování,
• doporučeny střední až středně
pozdní termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Sherpa H
• hybridní odrůda
• udržovatel: NPZ Lembke Semences SARL,
Francie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• raná odrůda nízkého až středně
vysokého vzrůstu,
• velmi vysoký a stabilní výnos semene, vysoký výnos oleje,
• dobrá tolerance ke stresovým situacím (pozdní setí, poškození mrazem, přísušky, zamokření),
• rychlý podzimní vývoj, dobrá regenerační schopnost na jaře,
• rovnoměrné dozrávání,
• odolnost proti vyzimování dobrá,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• dobrý zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky, vyšších výnosů dosahuje
v teplé oblasti,
• doporučeny střední až pozdní termíny výsevu,
• dobře reaguje na vyšší intezitu pěstování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
|
odrůdy MONSANTO (DEKALB)
DK Explicit H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC,
USA
• registrace v ČR: 2013
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• rostliny střední až vysoké,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• rychlý počáteční start a zapojení
porostu,
• špičkový výnos semene s vysokým
obsahem oleje,
• vysoká nutriční hodnota oleje,
• odolná proti vyzimování,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS nízká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• vhodná pro intenzivní způsob pěstování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
DK Exquisite H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, SRN
• registrace v ČR: 2009
Vlastnosti:
• polopozdní až pozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké,
• plastická, maximální výnosový potenciál,
• středně odolná poléhání,
• velmi vysoký výnos semene s vysokým obsahem oleje,
• odolná proti vyzimování,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• odrůda bez vážnějších pěstitelských
rizik,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
odrůdy LIMAGRAIN
DK Exstorm H
• hybridní odrůda
• udržovatel: DeKalb Genetics Corporation,
USA
• registrace v ČR: 2013
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda,
• rostliny středně vysoké, silně větvící
s vysokým počtem šešulí,
• plastická, přizpůsobivá na lokalitu,
• vysoký stabilní výnos semene i oleje z hektaru,
• obsah oleje v semeni vysoký,
• díky zvýšené elasticitě pletiv šešulí
v průběhu dozrávání odolná proti
nežádoucímu pukání,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• zimovzdorná a chladuvzdorná,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
plísni šedé,
• HTS nízká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pro pěstování řepky,
• vhodná pro velmi časné setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Arsenal H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná velmi výnosná a přizpůsobivá
hybridní odrůda,
• rychlý vývoj na podzim, vhodná pro
pozdní setí,
• špičkový výnosový potenciál,
• vyrovnané a včasné dozrávání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• rostliny středně vysokého až vysokého vzrůstu, bohaté větvení,
• vysoká odolnost vymrzání,
• dobrý zdravotní stav, sdružená
kvantitativní a kvalitativní (Rlm7)
odolnost fómové hnilobě, vysoká
tolerance vůči hlízence a botrytidě,
• geneticky podmíněná odolnost vůči
praskání šešulí,
• nízký obsah GSL.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučen výsev v agrotechnickém
termínu, snáší i pozdní setí,
• vhodná pro intenzivní i základní agrotechniku,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Artoga H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2009
Vlastnosti:
• středně raná velmi plastická odrůda,
• spolehlivé přezimování, výborná
regenerace,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje,
• rostliny středního vzrůstu, bohatě
větvící, nepukavé šešule,
• velmi dobrý zdravotní stav, vysoká
tolerance vůči hlízence,
• obsah GSL nízký.
Pěstitelská doporučení:
• určena do všech podmínek pěstování a intenzivní technologie,
• hodí se i pro pozdnější výsevy,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
7
8
| ozimá řepka osivo
odrůdy PIONEER
Ladoga L
PR45D03 H
PX104 H
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2007
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná odrůda,
• časně a rovnoměrně nakvétá i dozrává,
• kratší až střední rostliny s bohatým
větvením nízce nasazených bočních
větví,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje v semenech,
vysoká produkce oleje z hektaru,
• vysoká odolnost proti poléhání,
• velmi nízký obsah glukosinolátů,
• výborná schopnost přezimování,
• velmi dobrá tolerance vůči chorobám, obzvláště proti fomovému černání stonku a sklerotiniové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• široké výsevní okno,
• vhodná do všech oblastí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní
odrůda,
• poskytuje vysoký a stabilní výnos,
• olejnatost semene vysoká,
• vyniká odolností k poléhání, nižší
náklady na regulaci růstu.
• dobrá zimovzdornost, bohaté větvení.
• obsah glukosinolátů nízký,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
fomovému černání stonku.
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku bez rizika přerůstání,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní
odrůda,
• rostliny s výrazným větvením vytvářející mohutné šešulové pásmo,
• velmi vysoký výnos semen,
• nadprůměrný obsah oleje v semeni– olejnatostí převyšuje hybrid
PR45D03 o 1,1 %,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• vysoká odolnost proti polehání před
sklizní,
• odolná vůči fomovému černání
stonku.
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku bez rizika přerůstání,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Lohana
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• registrace v ČR: 2009
Vlastnosti:
• pozdní odrůda tradičního vzrůstu,
• vysoké a stabilní výnosy semene,
• velmi vysoká olejnatost,
• odolná k poléhání,
• HTS středně vysoká,
• nízký obsah glukosinolátů,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
fomovému černání stonku.
Pěstitelská doporučení:
• dobře reaguje na ošetření regulátory růstu na úrodných a vláhově
stabilních stanovištích,
• díky vitalitě v raném vývoji se dobře
vyrovnává s pozdnějšími výsevy,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
L
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní odrůda, rostliny středně
vysoké,
• stabilně vysoký výnos semen
i oleje,
• rychlý podzimní vývoj, dobré přezimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
sklerotiniové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do teplé i chladné oblasti,
• dobře reaguje na intenzivní agrotechniku,
• snáší i pozdnější výsevy,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
PR46W26 H
PR44D06 H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní
odrůda,
• poskytuje vysoký a stabilní výnos,
• olejnatost semene velmi vysoká,
• vysoce odolná k poléhání, nižší náklady na regulaci růstu,
• dobrá zimovzdornost, bohaté větvení,
• obsah glukosinolátů nízký,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
fomovému černání stonku.
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší
i pozdnější výsev,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
|
odrůda SELGEN
PT205 H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• registrace v ČR: 2013
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda, rostliny
nižší,
• výnos semene i oleje vysoký,
• velmi vysoký obsah oleje v semeni,
• odolná proti vyzimování,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• odolná vůči plísni šedé,
• nízký obsah glukosinolátů,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Cortes L
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• raná liniová odrůda, rostliny nízké,
• výnos semene i oleje vysoký,
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání,
• bezproblémové přezimování,
• rychlý podzimní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
plísni šedé, středně odolná proti
fomovému černání stonku, černím
řepky a sclerotiniové hnilobě,
• minimální obsah kyseliny erukové,
velmi nízký obsah glukosinolátů,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• nižší potřeba hnojení N pro růst
hmoty,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
9
10
| ozimá řepka osivo
odrůdy EURALIS (AGROFINAL)
odrůdy SAATBAU LINZ
Hertz H
Sidney L
• hybridní odrůda
• udržovatel: Momont-Hennette & ses fils,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• vyšší robustní rostliny,
• vysoký výnos semene,
• obsah oleje v semeni vyšší,
• rychlý počáteční vývoj,
• velmi dobré přezimování,
• dobře odolává přísuškům,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• rovnoměrně dozrávající,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
houbovým chorobám,
• HTS vyšší.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do chladnějších i teplejších
oblastí pěstování řepky,
• doporučeno pěstovat při vyšší intenzitě,
• setí v agrotechnické lhůtě,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
ES Venus L
• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis semences, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda nízkého
vzrůstu,
• bohaté větvení rostlin,
• tolerantní k chladu, výborné přezimování,
• vysoký výnos semene,
• obsah oleje v semeni střední, nízký
obsah glukosinolátů,
• výborný zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• doporučeno umístit na lepší stanoviště,
• vhodná pro intenzivní pěstování
a časné termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
• liniová odrůda
• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H.
& CoKG, Rakousko
• registrace v ČR: 2013
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda nižšího
vzrůstu,
• výnos semene vysoký, výnos oleje
střední,
• High-oleic odrůda – 75,08 % kyseliny olejové z mastných kyselin v oleji
s minimálním obsahem GSL,
• výborné přezimování,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• HTS velmi vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• díky velmi vysoké HTS je schopna
kompenzovat případné agrotechnické nedostatky,
• vzhledem k vynikajícímu zdravotnímu stavu je pravděpodobné, že
bude tolerantní k vyšší koncentraci
řepky v osevním postupu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
Buzz L
• liniová odrůda
• udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils,
Francie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• raná liniová odrůda, rostliny nízkého vzrůstu,
• vysoký výnos semene,
• vysoký výnos oleje,
• olejnatost semene střední,
• odolná proti poléhání,
• HTS nízká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná zejména do teplejších oblastí,
• tolerantní k letním přísuškům,
• setí v agrotechnickém termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
Goya L
• liniová odrůda
• udržovatel: Lantmännen SW Seed
Hadmersleben GmbH, SRN
• registrace v ČR: 2009
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• raná až středně raná odrůda středního až vyššího vzrůstu,
• vysoká výnosová stabilita v rozdílných podmínkách i různé intenzitě,
• středně rychlá jarní regenerace,
• vysoká olejnatost,
• odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
Verticilliu,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná pro intenzivní agrotechniku,
• doporučena i na suchá, písčitá
stanoviště,
• dobře snáší pozdější výsev,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
odrůda BAYER
Stepper H
exkluzivně
v nabídce
• hybridní odrůda
• udržovatel: Bayer CropScience N.V.,
Belgie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda, rostliny střední až vyšší,
• výnos semene i oleje vysoký,
• olejnatost střední,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• odolná proti vyzimování, vhodná i
do oblastí s výskytem pozdnějších
mrazíků,
• odolná proti plísni šedé, středně
odolná proti fomovému černání
stonku,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• doporučena na střední a těžší půdy,
• dobře snáší pozdní setí,
• dobře reaguje na minimalizaci,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–35 rostlin/m2.
Nové inovativní
řešení mezi
hybridy
Hybrid řepky ozimé
Velmi vysoký výnos semene
Vysoce nadprůměrná HTS
Vysoký výnos oleje
Velmi vhodný do středních
a těžších půd
Velmi dobře reaguje
na minimalizaci
a pozdní setí
www.bayercropscience.cz
12
| ozimá řepka výživa
Pro lepší založení porostů řepky – LOVOSTART NP 6-28+7S
Zajištění optimálního vývoje porostu
řepky od samého počátku pěstitelského
cyklu je důležitým faktorem pro dobré
přezimování porostů, jejich rychlou
jarní regeneraci a realizaci výnosového
potenciálu moderních odrůd. „Boj“
o vysoký výnos začíná ihned po sklizni
předplodiny, kterou bývá zpravidla
obilovina.
Pro základní informaci je dobré
provedení rozboru půdy na Nmin a to
zejména na pozemcích, kde byl zaznamenán vysoký výnos a zásoba dusíku
může být značně vyčerpána. Velmi
vhodná je aplikace organických hnojiv
alespoň 3–4 týdny před setím. V případě, že sláma zůstává na poli a je po
rozdrcení rovnoměrně zaorána, je ve
většině případů nezbytné aplikovat dusík v amonné nebo močovinové formě
na podporu jejího rozkladu v dávce
8–10 kg/N na tunu zaorané slámy.
Používá se zejména síran amonný
(SAG), DAM příp. DASA, kdy doplníme rovněž zásobu síry. Vhodná je rovněž aplikace kejdy, močůvky a digestátu z BPS. Použití dusíku na podporu
rozkladu slámy zajistí dostatek energie
a živin pro mikroorganismy, které pak
nekonkurují vzcházejícím rostlinám.
Není-li tento zásah proveden, dochází
k enormnímu poklesu obsahu Nmin
v půdě až k hranici 4 mg/kg (18 kg N/
ha). Tato hodnota neumožňuje dostatečné zásobení porostu dusíkem a jeho
vývoj je značně zpomalen. V těchto
případech je nezbytné okamžitě zasáhnou a doplnit pohotový dusík listovým
hnojivem LovoCaN v dávce 50–100 l/
ha a aplikovat alespoň 40 kg N ve formě
LAV, LAD.
Pro kvalitní založení porostu je
kromě kvalitní přípravy půdy důležitý
dostatek živin v období, kdy vzcházející
rostlině docházejí zásobní látky ze semene a ta přechází na výživu vlastními
kořeny. V současné době se rozšiřují
technologie zajišťující umístění hnojiva
pod osivo nebo vedle něj tak, aby živiny
v něm obsažené byly v dosahu kořenové soustavy vzcházejících rostlin. Tzv.
„hnojení pod patu“ lze nahradit i plošnou aplikací vhodných hnojiv avšak
za předpokladu zvýšení dávky hnojiva
a jeho mělkého zapravení do půdy.
Z hlediska použitého hnojiva je pak důležitá vyváženost obsahu jednotlivých
živin respektující požadavky vzcházející
rostliny.
Na základě zpracování vědeckých
poznatků o synergickém působení živin
v počátečních fázích vývoje rostlin bylo
vytvořeno pracovníky Lovochemie, a.s.
nové hnojivo určené pro hnojení „pod
patu“. Pod názvem LOVOSTART NP
6-28+7S se skrývá nejen 6 % dusíku
v amonné formě a 28 % P2O5 (z toho
27 % ve vodorozpustné formě) ale
i řada dalších živin uvedených v tabulce. Důležitý je obsah síry, která doplňuje působení hlavních živin, zlepšuje jejich využitelnost a snižuje obsah nitrátů
v pletivech. Toto pak podporuje dobré
přezimování na úrovni rostlin i celého
porostu.
Pro optimální nárůst kořenů je důležitý hořčík a vápník, což ocení pěstitelé v oblastech s kyselými půdami.
Hnojivo LOVOSTART NP 6-28+7S
obsahuje řadu mikroprvků včetně bóru,
který je nezastupitelný ve výživě řepky
a vzhledem ke své funkci v metabolismu
a transportu sacharidů rovněž pozitivně
ovlivňuje přezimování. Významným
přínosem pro efektivní působení hnojiva
je obsah vodorozpustných humínových
látek, které napomáhají rozvoji kořenového systému a zvyšují efektivnost příjmu živin. Aplikační dávka hnojiva při
hnojení pod patu je 100–150 kg/ha, při
plošné aplikaci 150–200 kg/ha. Vyvážené
komplexní složení hnojiva z hlediska
živin a obsah humínových látek dává
všechny předpoklady pro jeho praktické
použití v zemědělské praxi.
LOVOSTART NP 6-28+7S – složení
Amonný dusík jako N v %
P2O5 (z toho vodorozpustný)
Sírany (z toho vodorozpustné)
MgO
CaO
Mn
Zn
B
Mo
6,0
28,0
7,0
2,0
11,0
0,1
0,2
0,1
0,02
(27,0)
(5,0)
ozimá řepka zpracování
|
PREOL investuje do výstavby výrobny jedlého řepkového oleje
V průběhu uplynulého roku byly dokončeny veškeré přípravné práce a rok
2014 bude věnován realizaci výstavby nového výrobního provozu v lovosickém
PREOLu. Cílem je zahájení výroby jedlého řepkového oleje v Lovosicích, v areálu
společnosti PREOL, v průběhu roku 2015.
Za dobu své krátké existence si
PREOL dokázal získat významné postavení na trzích svých vyráběných
produktů, tedy neutralizovaného
řepkového oleje, bionafty, řepkových
šrotů a glycerinu. V roce 2015 k tomuto
výčtu produktů přibude také jedlý řepkový olej.
Po intenzifikaci lisovny a extrakce
řepkového semene v roce 2012 dosahuje současná kapacita výroby neutralizovaného řepkového oleje v PREOLu
190 000 t/rok. Tento neutralizovaný
olej ještě nedosahuje kvality jedlého
oleje, ale je vhodný pro další zpracování. PREOL z tohoto množství zpracuje
cca 120 tis. tun oleje pro výrobu MEŘO
a zbytek vyrobeného oleje je v současnosti určen pro prodej, ať už dalším
výrobcům bionafty nebo právě provozovatelům rafinerií jedlých olejů. Od
poloviny roku 2015 tomu bude jinak.
PREOL, resp. jeho dceřiná společnost
PREOL FOOD, a.s. si bude jedlý řepkový olej vyrábět sama. Plánovaná kapacita budoucí výrobny je 33 tis. tun oleje
za rok. Tato výrobní kapacita vychází
především z možností trhu s jedlými
oleji v ČR a okolních zemí.
Technologie výroby jedlého řepkového oleje je v současných podmínkách výroby oleje z řepky v PREOLu
v podstatě „pouze“ její doplnění. Aby
se dostal řepkový olej na kuchyňský
stůl, musí po vylisování a extrakci
řepkových semen proběhnout čtyři
hlavní technologické procesy úpravy
oleje: Odslizení, Neutralizace, Bělení
a Dezodorizace. Současný technologický postup zpracování řepky, který
je ve výrobní jednotce PREOL od roku
2009 instalován, již v sobě první dva
rafinační stupně zahrnuje, tedy odslizení a neutralizaci. Zamýšlená rafinační
technologie proto bude zahrnovat zbylé
dva, tedy bělení a dezodorizaci.
Závěrem je nutné zmínit požadavky
na potravinářský provoz. Těmto požadavkům, definovaným platnou potravinářskou legislativou, se musí podřídit
jak celá výstavba výrobny, tak pochopitelně i celá budoucí výroba. Potraviny,
jak známo, mají jako zboží zvláštní
postavení na trhu. Jejich výrobci musí
zajistit zdravotní nezávadnost a potravinovou bezpečnost vyráběných potravin. Potravinářská výroba jedlých olejů
musí být zabezpečena v celém svém
rozsahu. To znamená již od zemědělské
prvovýroby olejnin, jejich průmyslového zpracování, uskladnění a prodeje.
Požadavky na potravinářskou výrobu
jedlých olejů a vybavení provozů jsou
velmi přísné a jsou dány výše zmíněnou legislativou. S tím vším je v právě
realizovaném projektu počítáno.
Zbývá se tedy těšit na léto 2015,
kdy by mělo dle plánu dojít k nájezdu zbrusu nové jednotky na
výrobu jedlého řepkového
oleje pod hlavičkou PREOL
FOOD, a.s.
13
NAŠE ŘEŠENÍ
PRO VAŠI ŘEPKU
BOROSAN Forte
2–3 l/ha
BOROSAN
Humine 2–3 l/ha
základní
listová
FERTIGREEN Kombi
NPK 7-7-5
5 l/ha
základní hnojení
pod patu
GSH NPK
10-10-10 + 13S
200–400 kg/ha
FOSMAG
100–200 kg/ha
Síran amonný
granulovaný
20%N
150–200 kg/ha
zima

fáze BBCH
Doporučené
diagnostické
zásahy
před setím
00–05
10
15–19
BBCH 15–19
odběr vzorků půdy (Nmin, S)
ARR* – analýza na N, P, K, Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu
regenerační hnojení
LOVODASA
25 + 12S
nebo LOVOFERT
LAD 27
200–400 kg/ha
jaro 
21–29
BOROSAN Humine
BOROSAN Humine z portfolia listových hnojiv Lovochemie, a.s. se stal
TOP produktem sezóny 2013. Toto speciální listové hnojivo z řady
LOVOMIKRO je kapalným koncentrátem stopového prvku boru 8%, který
je vázaný jako boretanolamin v kombinaci s bioaktivními přírodními látkami – humáty.
Huminové látky zvyšují přijímací kapacitu kořenů pro minerální živiny
a příznivě ovlivňují vázání živin do přístupných forem. Rostlina je odolnější proti stresovým podmínkám. Huminové látky v kombinaci s borem
se jeví jako velmi efektivní listové hnojivo.
BOROSAN Humine řeší deficienci boru v rostlině. Stimuluje tvorbu
kořenového vlášení, zlepšuje fotosyntézu při nižší intenzitě světla. Bor
ovlivňuje metabolismus sacharidů a tím zvyšuje mrazuvzdornost řepky.
Foliární aplikace v období před květem má významný vliv na počet
semen a jejich hmotnost. Na základě našich poloprovozních pokusů bylo
zjištěno, že tato kompilace pozitivně ovlivňuje prodlužování stonků a tím
i zvyšování hmotnosti sušiny.
POROVNÁNÍ ROSTLIN – ŘEPKA OZIMÁ
Poloprovozní pokus, ZS Luže a.s. 2012
aplikace 17. 9. 2012, odběr vzorků 15. 10. 2012
Kontrola (g) BOROSAN Humine, podzim 3 l/ha (g)
Celá rostlina
112,6
153,0
Kořen
19,0
28,4
Nadzemní část
93,6
124,6
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Řepka ozimá
podzim: 4.–6. list
jaro: počátek prodlužovacího růstu – butonizace
Cukrovka
úplné zapojení porostu
(12 listů na rostlinu)
Ozimé obilniny hlavní odnožování
2–3 l/ha 1–3 aplikace
2–3 l/ha 2 aplikace
3 l/ha
2 l/ha
FERTIMAG
5 l/ha
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
5 l/ha
MOLYSOL
2 l/ha
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
2–3 l/ha
produkční hnojení I
produkční hnojení II
LOVODASA 25 + 12S
nebo LOVOFERT LAD 27
nebo LOVODAM 30
200–400 kg/ha
LOVODAM 30
100–150 kg/ha
30–39
50–52
BBCH 29–31
odběr vzorků půdy (Nmin, S)
ARR* – analýza na N, P, K, Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu
53–63
65–69
BBCH 55–59
ARR* – analýza na N, P, K,
Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu
71–99
*ARR – anorganický rozbor rostlin
14denní
intervaly
1 aplikace
| ozimá řepka agrotechnika
Přístup ke zdravé půdní struktuře se vyplácí
Statisticky vzato, každou vteřinu z planety zmizí půl hektaru úrodné půdy a přibudou dva lidé, které je třeba uživit. O zemědělskou půdu přicházíme kvůli urbanizaci, kvůli erozi, změnám podnebí… Jediná možnost, jak zajistit potravinovou
bezpečnost, je v růstu produktivity a výnosu z půdy (P. Brabeck-Letmathe). Nástrojů a cest, jak zvýšit produktivitu pěstování a výnosy plodin může být jistě více a jejich užití je vhodné dle individuálního posouzení dané situace. Velké rezervy však
mají někteří zemědělci v nákladech na jednotku produkce a přístupech k půdě.
VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY JE
PRO PŮDU I ROSTLINY PŘÍVĚTIVÉ
Mezi nejznámější prezentace výskytu
zhutnělých vrstev v půdním profilu patří tvorba vodních ploch na povrchu pozemků. Vygraduje-li tento problém do
pohybu půdních celků, tedy erozi, nejde
už jen o degradaci výnosu pěstovaných
plodin, tedy ztrátu zisku zemědělců,
mělké kypření
hlubší kypření
orba
podorniční vrstva
ale i o negativní ovlivnění životního
prostředí. Vhodný způsob zpracování
půdy a jeho volba s ohledem na aktuální podmínky prostředí, pH, obsah živin
v půdě, obsah a rozmístění organické
hmoty i osevní postupy, může při dodržení správných zásad ozdravování
některé z problémů vyřešit. Vertikální
zpracování půdy vytváří homogenní
půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismů. Takový půdní profil bez zhutnění
umožňuje hlubší proniknutí kořenů
do půdy, a zároveň absorpci dešťových
srážek. Při vertikálním způsobu zpracování nedochází k obracení půdy v celém
profilu. Rostliny pěstované systémem
vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu, využívají více živin
v půdním profilu, a mají větší odolnost
díky zdravějším stonkům a silnějším
kořenovým systémům. Výsledkem je
vyšší výnos a kvalita. Paralelním přínosem vertikálního zpracování je také snížení nákladů na produkci a významná
úspora vláhy a času.
TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ
POROSTŮ ŘEPKY
SIMBA Oil Seed Rape je osvědčenou
technologií v zakládání porostů nejen
řepky olejky, zejména přihlédneme-li
na zvládnutí vhodných agrotechnických
podmínek, úspory půdní vláhy, citlivost této plodiny na výskyt zhutnělých
vrstev v půdním profilu a v neposlední
řadě aktuální změny klimatu, kdy bojujeme s extrémními úhrny srážek nebo
suchem. Celá technologie SIMBA OSR
zemědělci uspoří více než polovinu
dříve vynakládaného času na založení
porostu. Technologii SIMBA OSR od
Great Plains můžete využít v pracovních záběrech od 2,5 do 6,7 m. V České
republice tuto technologii užíváme od
roku 2008 a letos budeme sklízet na
ploše více než 3 000 ha.
Ing. Václav Madl, AGRI CS a. s.
4,20
Výnos při 9% vlhkosti (t/ha)
16
4,00
3,80
3,60
3,40
R2 = 0,54
3,20
0,70
0,80
0,90
1,00
Hustota kořenového systému řepky olejky
v hloubce 40–100 cm
Graf | Závislost hustoty kořenového systému na výnosu řepky olejky
Obr. | Organizace porostu SIMBA OSR a zdravá půdní struktura díky
technologii VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ podporují větší počet pater
rostlin i intenzivnější přijímání světla
VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ | SIMBA OSR
TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ
ŘEPKY OLEJKY
• až 6 operací v jednom přejezdu
• schopnost práce při vyšší vlhkosti
• obrovská úspora času pro zpracování půdy i setí
• nižší náklady na založení porostu
• snížení ztrát půdní vláhy a emisí CO2
• nesené a tažené modely
AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
콯 +420 724 762 666, 쾷 [email protected]
콯 +420 606 039 328, 쾷 [email protected]
Výhradní dovozce do ČR a SR autorizovaný výrobcem.
www.agrics.cz | www.agrics.cz
EKODIESEL B30
Ideální řešení pro všechny vznětové motory
• Finanční úspory při nákupu paliva
• Plnohodnotná náhrada motorové nafty
• Kvalita zaručena
• Palivo dlouhodobě provozně testováno
CO JE EKODIESEL B30?
EKODIESEL B30 je kvalitní moderní palivo pro
motorovou naftu a komponentem jsou metylestery
mastných kyselin (MEŘO) v nejvyšší kvalitě.
EKODIES
bǔžné motorové nafty se odlišuje zvýšenými
mazacími schopnostmi a dalšími aplikačními vlastnostmi. Palivo je dále k dosažení ještě lepších vlastností
v různých ročních obdobích aditivováno. EKODIESEL B30 je alternativní náhradou motorové nafty a je
PROČ?
• Hlavním motivem při používání paliva EKODIESEL B30 je úspora nákladů. I přes zvýšenou péči při jeho
výrobě je cena nižší oproti motorové naftě.
• Použití paliva zároveň snižuje emise skleníkových plynů v dopravě.
KVALITA
Společnost PREOL zaručuje nejvyšší kvalitu tohoto druhu paliva dle ČSN 656508. K dosažení ještě lepších
vlastností, jako jsou oxidační stabilita, nízkoteplotní vlastnosti a další, je navíc prováděna speciální
aditivace. To vše při přísném dohledu nad výrobou a znalostech všech vstupních surovin pro výrobu
EKODIESEL B30.
POUŽITÍ PALIVA
EKODIESEL B30 je palivo vhodné pro vznětové motory jako alternativa k motorové naftě. Podobná
alternativní paliva jsou
• využívaná v ostatních zemích světa (Francie, Španělsko, Německo, USA),
• testovaná výrobci vozidel,
• nabízená ve vybraných sítích čerpacích stanic v ČR.
EKODIESEL B30
je na základě zkušeností z dlouhodobého testování
• volně mísitelný s motorovou naftou; při tankování není nutné brát ohled na to, je-li v nádrži nafta,
• při dodržov
• při dodržení
s dieselovým motorem v záruční době.
PREOL, a.s.
A: Terezínská 1214, 410 02 Lovosice
T: +420 416 564 800
E: [email protected]
www.preol.cz
ozimá řepka poradenský tým
odborné
rady
|
19
Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.
kukuřice
Ing. Andrea Šlajsová
pšenice
řepka
702 097 417
[email protected]
Ing. Lubomír Zrzavecký
777 736 347
[email protected]
listová hnojiva
Stanislav Šimánek
777 736 661
[email protected]
Zbyněk Votava
777 730 267
Martin Polončík
777 264 589
[email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
[email protected]
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
Agrona, a. s., Nebanice
www.agrona.cz
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 milos.fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
Zdeněk Staněk
725 959 031 [email protected]
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.agrozzn.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
721 456 853 [email protected]
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Simona Groisová
Primagra, a. s., Milín
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
oblast Příbram a Benešov:
Ing. Tomáš Pištěk
606 080 918
oblast Praha-východ:
Josef Lehovec
606 740 185
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005
ZZN Pelhřimov a. s.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Ing. Lubomír Nechvátal 602 459 250
Miroslav Kopecký
725 996 261
Pavel Dědina
602 180 495
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Petr Blažek
602 163 325
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 741
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Ing. Václav Kouba
602 144 505
Ing. Jiří Witzany
601 550 431
Tomáš Homa
725 996 262
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
724 929 402 [email protected]
ZZN Polabí, a. s., Kolín
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
724 996 833
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
606 057 560
oblast Benešov:
Luboš Hrubý
602 467 286
Ing. Petr Žalud
606 673 143
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593
Ing. Lumír Královec
602 463 272
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Růžička
601 370 287
Ing. Radomír Vacek
727 813 920
[email protected]
www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
724 153 858
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
725 981 095
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová 602 622 449
oblast Liberec a Mladá Boleslav:
Ing. Milan Krátký
602 113 392
oblast Jičín:
Zdeněk Fejfar
606 713 493
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143
oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger
602 244 872
Ing. Ivan Kostolanyi
602 448 332
oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Ing. Bořek Štrobl
602 520 023
[email protected]
ondrej. [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586 [email protected]
Soňa Bílková
724 964 383 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
ozimá řepka 2014
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e-mail: [email protected]
www.osevabzenec.cz
Download

ozimá řepka 2014