jar
ječmen pšenice tritikale oves
kukuřice čirok
slunečnice hořčice
vojtěška jetel svazenka
hrách peluška
Nabídka osiv
jarních plodin
2013
jaro
Nabídka osiv
jarních plodin
2013
ječmen jarní . . . . . . . . . . . . . . 3
pšenice jarní . . . . . . . . . . . . . 6
tritikale jarní . . . . . . . . . . . . . 8
oves setý. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
kukuřice FERTCORN . . . . . . . 9
kukuřice . . . . . . . . . . . . . . . .10
čirok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
slunečnice . . . . . . . . . . . . . .18
hořčice bílá . . . . . . . . . . . . .21
vojtěška setá . . . . . . . . . . . .21
jetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
svazenka. . . . . . . . . . . . . . . .21
hrách polní . . . . . . . . . . . . . .22
peluška jarní . . . . . . . . . . . .23
listová hnojiva . . . . . . . . . . .24
kukuřice OSEVA HYBRIDS .26
regionální poradci . . . . . . . .27
prodejci osiv . . . . . . . . . . . . .28
Vážení zákazníci,
chtěl bych Vám úvodem poděkovat za spolupráci v roce minulém a popřát Vám do
nového roku mnoho dobrých rozhodnutí
a hlavně pevné zdraví a štěstí po celý rok.
Stojíme na začátku Nového roku 2013
a čeká nás spousta rozhodnutí. Budete se
rozhodovat jaké si zvolit odrůdy a hybridy,
které Vám pomohou realizovat Vaše pěstitelské plány. Tento katalog osiv společnosti
OSEVA, a. s. a celé skupiny AGROFERT,
který Vám předkládáme, obsahuje širokou
nabídku jarních plodin a jednotlivých odrůd, které Vám můžeme a chceme nabídnout. Katalog obsahuje ucelenou a kvalitní
nabídku hybridů kukuřice, odrůd jarních
ječmenů, pšenice, ovsa, tritikale, slunečnice, hořčice, hrachu, pelušky, svazenky,
jetele a vojtěšky. Jádrem naší kukuřičné
nabídky jsou hybridy zrnové kukuřice pod
obchodním označením FERTCORN, kde
bych chtěl pěstitele upozornit na špičkové
hybridy NK OCTET (FAO 300), OXXYGEN (FAO 330) a ES FLATO (FAO 350),
které dosahují opakovaně vynikajících výnosů při příznivé sklizňové vlhkosti a dosahují tak výborné ekonomické efektivity.
Jsem přesvědčen o tom, že si z naší bohaté nabídky jařin vybere i nejnáročnější
pěstitel.
Všem zemědělcům přeji šťastnou ruku
při výběru té nejvhodnější odrůdy do Vašich pěstitelských podmínek, která naplní
Vaše představy po stránce kvantity a kvality rostlinné produkce.
Ing. Ladislav Kulas
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
OSEVA, a. s. je držitelem
certifikátu ISO 9001:2000
o b i l n i ny
ječmen jarní
Azit
Bojos
Gladys
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná do všech
výrobních oblastí,
• velmi dobře odnožuje, odolnost
proti poléhání střední,
• středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně
odolná proti padlí travnímu,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno velké, HTZ 49 g.
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• v kukuřičné oblasti poskytuje
vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské
a bramborářské oblasti vysoký,
• dobrá odnoživost, střední odolnost
proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), méně až středně odolná proti
rzi ječné a skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost,
odrůda doporučená pro výrobu
Českého piva,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 48 g.
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• dosahuje velmi vysokých výnosů
ve všech oblastech v neošetřené i
ošetřené variantě,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), odolná proti rzi ječné, středně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti,
• sladovnická kvalita,
• vysoký výnos a pěstování s nízkými
vstupy umožňuje ekonomicky výhodné pěstování pro krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• vysoká HTZ.
Blaník
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středního vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• vysoce výnosná zejména v kukuřičné, bramborářské a pícninářské
oblasti,
• odolná proti lámání stébla a porůstání zrna,
• méně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), středně odolná proti rzi ječné, méně odolná proti hnědým
skvrnitostem a rhynchosporiové
skvrnitosti,
• velmi dobrá odnoživost,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• termín setí co nejdříve, lze i po
obilnině, je však nutno zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita, odrůda doporučená pro výrobu Českého piva,
• podíl předního zrna vysoký až velmi vysoký,
• zrno velké, HTZ 49 g.
Delphi
• udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S,
Dánsko,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• sladovnická polopozdní odrůda,
• rostliny středně vysoké až nízké,
• vysoká extraktivnost,
• vhodná pro výrobu běžných piv,
• odrůda méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání
stébla,
• zrno velké, podíl předního zrna
středně vysoký,
• odolná proti napadení padlím
travním na listu a proti napadení
rzí ječnou, středně odolná proti
napadení komplexem hnědých a
rhynchosporiovou skvrnitostí.
• zrno velké, HTZ 51 g.
Heris
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 1998,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• poskytuje stabilní vysoký výnos,
• vysoká odolnost proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, velmi vysoká
odolnost proti padlí travnímu (gen
Mlo), střední odolnost proti rzi
ječné, hnědé a rhynchosporiové
skvrnitosti,
• silná odnožovací schopnost,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• odrůda určená pro krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké.
3
o b i l n i ny
ječmen jarní
Kangoo
Marthe
Wiebke
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké,
• výnosná ve všech oblastech,
• středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Ml 1-B-53), středně odolná proti
rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem a rzi ječné,
• termín setí co nejdříve, výsevek
3,5–4, 5 dle oblasti, po obilnině
nebo při pozdním setí doporučeno
zvýšit o 0,5 MKS/ha,
• výběrová sladovnická kvalita,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno velké, HTZ 49 g.
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2008
• právně chráněná odrůda
• středně raná, středně vysoká odrůda, výběrové sladovnické jakosti,
• v KVO výnos předního zrna velmi
vysoký v ostatních oblastech vysoký,
• rostliny jsou méně odolné proti
poléhání a proti napadení hnědou
skvrnitostí,
• doporučený výsevek 2,8–3,9 MKS
podle termínu a výrobní oblasti,
• zrno středně velké.
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2012
• právně chráněná odrůda
• nesladovnická raná odrůda,
• nejvyšších výnosů dosahuje v
neošetřené variantě pěstování v
kukuřičné, řepařské a obilnářské
výrobní oblasti,
• rostliny středně vysoké, s rychlým
počátečním růstem,
• střední odnožovací schopnost,
• odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání
stébla,
• odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti
napadení rzí ječnou, komplexem
hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí,
• velmi dobrá odolnost proti napadení fuzariím,
• lze vysévat na lehčích až písčitých
půdách a pozemcích trpících v závěru vegetace nedostatkem vláhy,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno velké, HTZ vysoká 49 g.
Malz
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu, vhodná do všech oblastí
pěstování sladovnického ječmene,
• nadprůměrný výnos zrna ve všech
oblastech,
• zdravotní stav dobrý, vykazuje
střední odolnost vůči chorobám,
• dobrá odolnost vůči poléhání,
velmi dobrá odolnost vůči lámání
stébla,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, podíl
předního zrna vysoký,
• odrůda doporučená pro výrobu
Českého piva,
• zrno střední.
4
Prestige
• udržovatel: Société RAGT 2n, Francie,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda vhodná do všech
oblastí, nejlepší výsledky dosahuje
v řepařské oblasti,
• středně odolná k poléhání a lámání stébla,
• odolná padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, méně odolná
proti rzi ječné, náchylná k napadení hnědou skvrnitostí,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• velmi dobrá sladovnická kvalita,
velmi nízký obsah β-glukanů, podíl
předního zrna vysoký,
• zrno velké.
Sebastian
• udržovatel: Sejet Planteforædling,
Dánsko,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
vysoce výnosná ve všech oblastech,
• odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující,
• středně odolná komplexu hnědých
skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně odolná padlí
travnímu,
• výsevek 3–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál
převyšuje většinu krmných odrůd,
zrno má optimální obsah bílkovin,
podíl předního zrna střední až
vysoký,
• zrno malé, HTZ 46 g.
Xanadu
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2006,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda středního
vzrůstu, výnosná ve všech výrobních oblastech,
• středně odolná proti poléhání a lámání stébla
• odolná proti padlí travnímu, středně odolná proti rzi ječné, hnědé
a rhynchosporiové skvrnitosti,
• výběrová sladovnická kvalita,
• zrno střední až velké, podíl předního zrna vysoký.
• zrno malé, HTZ 47 g.
ječmen jarní
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2008–2011)
Kategorie doporučení
odrůdy
doporučené
předběžně
doporučené
Bojos
Aksamit
Radegast
Blaník
Advent
Kangoo
Aktiv
Sebastian
Xanadu
Grace
Tocada
Sladar
Azit
Delphi *
Despina *
sladovnické
N
O
N
O
N
O
N
O
7,07
7,65
7,63
8,49
5,99
7,41
6,02
7,16
104
107
101
109
102
121
99
117
94
102
97
107
98
124
96
116
103
105
101
106
98
115
98
112
96
105
95
106
94
117
93
111
92
103
92
106
90
117
86
109
99
108
99
113
97
123
99
118
102
108
102
110
98
118
102
115
97
108
98
110
100
124
100
119
91
103
97
107
94
119
97
114
102
109
106
116
105
125
109
124
100
109
102
114
101
126
102
123
104
105
103
111
106
121
100
113
104
109
104
110
106
123
106
118
100
112
100
112
104
129
104
120
105
108
101
110
104
123
102
116
N
O
N
O
N
O
N
O
6,20
6,95
6,90
7,97
5,15
6,85
5,26
6,78
107
113
102
113
104
134
101
128
94
104
94
109
98
131
94
124
107
110
103
111
101
125
103
123
99
112
97
111
99
129
97
122
95
110
93
112
90
131
84
118
101
114
101
119
99
132
101
129
103
113
103
114
99
125
102
123
97
110
99
114
100
133
99
127
95
109
101
114
100
131
101
125
102
114
108
121
110
135
113
135
95
111
97
115
97
132
99
131
113
116
110
119
113
135
106
126
110
115
105
115
109
133
110
129
102
119
101
116
105
140
104
131
108
112
102
114
110
136
105
127
1
0
820
78
5,0
1
-1
804
76
4,9
1
0
797
78
6,6
1
1
742
82
5,1
1
0
786
76
5,3
0
0
796
74
5,2
-1
-1
772
80
4,1
68
115
866
66
5,0
-2
-2
824
74
4,8
-3
-1
838
74
5,4
-1
-2
773
76
4,9
-4
-1
856
68
7,1
0
0
845
74
5,5
0
0
831
72
3,3
-2
-2
792
76
4,4
8,9
5,6
6,4
4,8
6,8
6,8
8,9
5,7
5,6
7,9
7,0
5,0
8,9
6,2
6,8
5,7
7,0
7,0
8,9
6,3
5,0
6,0
6,7
6,7
8,9
6,4
4,1
5,9
6,4
6,1
5,7
6,4
5,8
5,2
7,1
6,2
8,8
6,2
6,0
5,5
6,6
4,8
5,4
6,3
6,3
5,8
6,8
6,5
8,9
5,3
5,8
6,0
7,1
6,7
5,2
6,7
6,6
6,3
7,1
6,6
5,3
5,5
5,7
5,4
6,9
7,0
8,8
5,9
6,1
6,4
7,0
6,0
5,5
7,0
6,4
6,4
6,7
6,7
8,9
7,0
6,0
5,6
6,8
6,3
8,9
5,3
6,2
5,6
7,1
6,5
48
92
45
88
48
92
49
93
48
91
49
92
49
90
46
89
47
93
49
92
50
88
49
95
49
92
51
90
51
92
11,4
11,0
11,7
11,4
11,2
11,1
11,3
10,5
11,3
-
-
-
-
10,6
11,0
82,0
37,8
44,4
361
79,9
89
166
0,91
0,87
5,1
2005
81,8
36,6
40,2
370
81,6
79
309
1,01
0,97
3,0
2007
82,3
40,1
46,1
344
79,1
82
208
0,93
0,89
5,0
2005
81,9
37,5
42,1
393
81,5
81
303
2,25
2,04
4,1
2007
82,3
39,7
43,3
282
81,3
84
312
0,97
1,04
5,6
2009
81,9
41,7
45,5
466
83,3
92
132
0,96
0,93
5,8
2008
81,1
41,1
44,5
344
81,8
83
265
0,78
0,82
3,9
2008
82,9
41,2
46,4
390
82,8
87
181
1,41
1,25
7,6
2005
82,7
46,3
47,8
416
81,6
87
135
0,84
0,78
7,9
2006
2010
2006
2010
2008
83,5
45,6
47,2
344
82,8
84
233
0,92
0,91
6,7
2011
83,6
47,8
51,8
400
82,4
92
114
1,01
1,09
7,1
2011
%
Oblast řepařská
Oblast obilnářská
Oblast bramborářská
Výnos předního zrna (nad 2,5 mm):
Oblast kukuřičná
nesladovnické
Průměr standardních
odrůd v t/ha
Výnos zrna v oblasti:
Oblast kukuřičná
sladovnické
Varianta pěstování
Jednotka
České pivo
%
Oblast řepařská
Oblast obilnářská
Oblast bramborářská
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
Počet produktivních stébel na m2
ks/m2
Délka rostlin
cm
Odolnost proti poléhání
9–1
Odolnost proti chorobám (9–1):
9–1
Padlí travní
Rez ječná
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Fuzária v klase
Nespecifické skvrnitosti
Kvalita zrna:
Hmotnost tisíce zrn (g)
g
Podíl předního zrna (%)
%
Technologická hodnota zrna:
Obsah dusíkatých látek v sušině
%
Technologická hodnota sladu:
Extrakt v sušině
%
Relativní extrakt při 45 °C
%
Kolbachovo číslo
%
Diastatická mohutnost
j WK
Dosažitelný stupeň prokvašení
%
Friabilita
%
Obsah β-glukanů ve sladině
mg/l
Zákal sladiny (90°)
Zákal sladiny (15°)
Sladovnická jakost
9–1
Rok registrace
(*) menší počet dat – nová odrůda
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Tocada a Kangoo) v neošetřené
variantě pěstování v dané oblasti.
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou.
Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský - Sladařský ústav Brno.
Bodové hodnocení: 9 = nejjakostnější; 1 = bez sladovnické jakosti.
ČP - České pivo:
(-) u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje.
Zdroj: ÚKZÚZ, 2012
5
o b i l n i ny
pšenice jarní
Epos
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná přesívková pšenice –
kříženec jarní a ozimé pšenice,
• vhodná do všech oblastí,
• dobře odnožuje, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání,
• odolná proti braničnatkám na listu,
rzi pšeničné a fuzariózám klasů,
středně odolná proti padlí travnímu,
• setí – brzy na jaře, při podzimním
setí začít koncem října (po 25. 10.),
• výsevek na jaře 4,5–5,5 MKS/ha,
na podzim 4–4,5 MKS/ha,
• pekařská jakost E .
Izzy
KWS Scirocco
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
• udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• raná až poloraná pekařská odrůda,
• výnos zrna v neošetřené i ošetřené
variantě pěstování vysoký.
• rostliny středně vysoké, středně až
silně odnožující,
• výnos je tvořen počtem odnoží v
kombinaci s velmi vysokou HTZ,
• středně odolná až odolná proti
poléhání,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti listovým
skvrnitostem,
• pekařská jakost E ,
• zrno velmi velké, HTZ až 49,5 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná jakostní pekařská odrůda,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
• vysoce výnosná v neošetřené
i ošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující rostliny,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na listu
i v klasu, odolná proti rzi plevové,
středně odolná proti braničnatce v
klasu a listovým skvrnitostem,
• pekařská jakost A (všechny parametry, kromě hodnoty Zelenyho
testu na úrovní jakostní třídy E),
• zrno středně velké.
Granny
pšenice jarní
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2008–2011)
A
Trappe
A
Seance
A
Septima
E
Tercie
B
Dafne
B
Izzy
A
SWS Chamsin*
A
SW Kadrilj
A
Vánek
E
Astric*
E
KWS Scirocco
pekařská jakost
Průměr standardních
odrůd v t/ha
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda středního
vzrůstu vhodná do všech oblastí,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě, středně výnosná v neošetřené
variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
porůstání, středně odolná proti
poléhání,
• odolná proti běloklasosti a braničnatkám v klasu, středně odolná
proti padlí travnímu v klasu, listovým skvrnitostem, fuzariózám klasů, rzi pšeničné, plevové a travní,
méně odolná proti padlí travnímu
na listu,
• termín setí – co nejdříve na jaře,
snáší setí do chladnější a vlhčí
půdy,
• výsevek 4–5 MKS/ha, na horších půdách doporučeno zvýšení
o 10 %, pro podsevy snížení výsevku o 30 %,
• doporučeno kvalitní dusíkaté hnojení a použití morforegulátorů,
• pekařská jakost B ,
• zrno středně velké.
7,55
8,42
89
99
85
98
86
96
86
95
91
102
89
101
89
100
88
99
88
96
91
102
88
102
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
Délka rostlin (cm)
Odolnost proti poléhání (9–1)
Počet produktivních stébel na m2
-1
-2
97
6
619
2
1
96
6
600
73
128
98
6
572
0
-1
95
7
644
-1
1
92
7
573
-1
-1
100
6
612
0
0
98
6
600
0
0
81
8
609
0
1
82
7
571
-2
0
88
5
600
4
1
95
7
653
Odolnost proti chorobám (9–1):
Padlí travní na listu
Padlí travní v klasu
Listové skvrnitosti
Braničnatka plevová v klasu
Rez pšeničná
Běloklasost
Fuzariózy klasů pšenice – polní hodnocení
Rez plevová – testy x
Rez travní – testy x
5
6
5
6
5
8
7
7,5
2
5
6
5
6,5
7
7
7
5,5
4
4
6
7
4,5
7,5
7
5,5
2
5
5
5,5
7
7
7
7
9
2
5
5
5
6
5
7
7
2
7
7
5
6
5
6
7
9
4
6
5
5,5
7
5
6
6
9
4
7
7
5
6
5
6
6
8
5
6
5
5
6,5
7
6
6
9
8
8
8
5
7
6
6
7
9
7
5
5
5,5
7
7
7,5
7
2
3
Výnos zrna (%)
neošetřená varianta (N)
ošetřená varianta (O)
Kvalita zrna:
Sedimentační test Zeleny (ml)
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
Číslo poklesu (s)
Objemová hmotnost (g/l)
Tvrdost – PSI (%)
Obsah škrobu v sušině (%)
Alveograf W deformační energie (10-4 J)
Alveograf P/L poměrové číslo
Hmotnost tisíce zrn (g)
Množitelské plochy 2011 (E + C1; %)
Rok registrace
65
60
65
61
61
50
45
56
60
51
43
14,5
14,1
14,0
14,0
13,7
13,6
13,2
13,6
13,9
12,8
12,9
300 327 265 282 328 284 241 337 347 307 316
787 782 813 778 809 763 781 783 789 783 796
14
14
12
15
12
14
15
14
14
14
12
66
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68
303
368 251
248 198 294 287 228 238
1,0
1,7
0,6
0,6
0,8
1,2
1,4
1,5
1,7
48
39
47
43
42
41
40
37
37
39
40
9
17
15
1
11
6
1
0,3
2011 2012 2004 2006 2012 2011 2011 2008 2008 2008 2007
Pekařská jakost: E – elitní, A – kvalitní, B – chlebová, C – nevhodná pro pekařské využití; * Menší počet dat – nová odrůda
x testy: Mgr. Alena Hanzalová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd KWS Scirocco, Seance a Tercie v ošetřené variantě (8,42 t/ha).
Zdroj: ÚKZÚZ, 2012
6
Tercie
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná potravinářská odrůda nízkého vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu i v klasu, středně odolná proti
ostatním chorobám,
• doporučen co nejranější termín
setí, výsevek 3,5–6 MKS/ha podle
termínu,
• ošetření morforegulátorem není
nutné
• pekařská jakost A ,
• zrno menší, HTZ 37 g.
Vánek
• udržovatel: KWS Lochow GMBH, SRN,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda středního až
vyššího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odnožující,
• méně odolná vůči rzi travní a plevové, proti ostatním chorobám
středně odolná,
• vysoká objemová hmotnost,
• vysoký obsah dusíkatých látek,
• pekařská jakost A ,
• zrno velmi velké, HTZ 47 g.
o b i l n i ny
oves setý
pluchatý
nahý
Atego
Otakar
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda nízkého vzrůstu,
• vhodná do všech oblastí pěstování
ovsa,
• dosahuje vysokých výnosů,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti rzi travní, rzi
ovesné a padlí travnímu, méně
odolná proti listovým skvrnitostem,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• doporučený výsevek 4 MKS/ha
v OVO, 5 MKS/ha v BVO,
• zrno středně velké.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• bezpluchá, středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně
odolné proti poléhání,
• výnos zrna středně vysoký až vysoký,
• podíl předního zrna vysoký, podíl
pevných pluch nízký,
• objemová hmotnost středně vysoká.
• odolná proti napadení rzí ovesnou
a padlím travním na listu, středně
odolná proti napadení komplexem
listových skvrnitostí,
• obsah dusíkatých látek středně
vysoký, obsah vlákniny středně vysoký, obsah tuku středně vysoký,
• doporučený výsevek 4–5 MKS/ha,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• zrno středně velké, HTZ 27 g.
Neklan
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1998,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda nízkého vzrůstu
se žlutou barvou zrna,
• vhodná do všech oblastí pěstování
ovsa,
• dosahuje průměrných výnosů,
technologická jakost zrna je dobrá,
• středně odolná proti poléhání,
• vykazuje střední odolnost proti napadení rzí travní, rzí ovesnou, hnědou skvrnitostí i padlí travním,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• zrno středně velké.
pluchatý černý
Jag de Bellouet
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Adrien Momont-Hennet et
ses fils SA., Francie
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda nízkého vzrůstu,
• vhodná pro potravinářské i krmné
účely, zvláště pro chovatele koní,
• stabilně výnosná ve všech oblastech pěstování ovsa,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolná proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• vysoká HTZ.
8
tritikale jarní
Kargo
• udržovatel: Hodowla Roslin Strzelce, Sp.
z o.o., Polsko,
• registrace v ČR: 2005,
• zrnová, středně raná odrůda,
• rostliny vyššího vzrůstu, středně
odolné proti poléhání před sklizní,
• vysoký výnos zrna, vysoký podíl
předního zrna, vysoký obsah škrobu,
• nízká odnožovací schopnost,
• odolná proti padlí travnímu, středně odolná proti rzi plevové, středně
až méně odolná proti rzi žitné a napadení listovými skvrnitostmi,
• nutné fungicidní ošetření, morforegulátor doporučen u silných
porostů,
• doporučeno včasné setí, výsevek
5,0–5,5 MKS/ha,
• zrno středně velké až malé,
HTZ 36 g.
Somtri
•
Saul
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• středně pozdní až pozdní bezpluchá odrůda středního vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná pro ŘVO,
OVO a lepší BVO,
• odolná proti poléhání,
• má dobrý zdravotní stav, odolná
vůči háďátku ovesnému, méně
odolná proti padlí travnímu,
• vhodná pro potravinářské účely
i pro krmení monogastrických zvířat,
• výsevek v lepších oblastech
4–4,5 MKS/ha, v bramborářské
oblasti 5 MKS/ha,
• zrno středně velké, HTZ 27 g.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR,
SRN,
• polopozdní vysoce výnosná odrůda
vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti septoriózám a rzi
pšeničné,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha
• doporučeno včasné setí,
• zrno velké.
kukuřice
hybrid SYNGENTA
hybrid R.A.G.T.
hybrid EURALIS
NK Octet
Oxxygen
ES Flato
FAO: Z300 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
FAO: Z330 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
FAO: Z350 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
• středně raný výnosný hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti,
• výnos suché hmoty v poloprovozních pokusech dosahoval průměrné hodnoty 22 t/ha,
• rostliny jsou kompaktní, vysoké,
s pevným stonkem a vynikajícím
kořenovým systémem, zaručující
vysokou stabilitu, nenáchylné na
zavíječe kukuřičného, s velmi nízkým procentem předsklizňového
odumírání rostlin,
• klasy s 18 řadami zrn jsou vyrovnané a mohutné, jde o tzv.
flexibilní klasy, kdy zrna neuzavírají
špičku klasu,
• hybrid s vysokou výtěžností metanu, vhodný k výrobě hmoty pro
bioplynové stanice,
• velmi dobře uvolňuje vodu při dozrávání, dosahované vlhkosti jsou
na úrovni ranějších materiálů,
• při výsevu není nutno zahušťovat
porost, palice dokážou částečně
vykompenzovat hustotu,
• výnos je tvořen velikostí palice,
• nevyžaduje speciální agrotechniku,
na intenzifikační faktory však reaguje zvýšením výnosu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–80 000 rostlin/ha,
na siláž 80–85 000 rostlin/ha.
• středně raný dvouliniový hybrid,
• vhodný k pěstování v teplé řepařské a kukuřičné oblasti,
• poskytuje velmi vysoké výnosy
zrna,
• středně vysoká rostlina s klasickým postavením listů,
• rovnoměrně dozrávající,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav a odolnost k poléhání a lámání stonku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 65–75 000 rostlin/ha.
• středně pozdní zrnový hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné oblasti,
• odolný proti suchu, využitelný pro
všechna půdní stanoviště,
• rychlý počáteční vývoj,
• rostliny středně vysoké,
• poskytuje velmi vysoký výnos zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• nízká sklizňová vlhkost,
• odolný k poléhání před sklizní,
• odolný proti chladu,
• odolný k fusariu a HTR,
• stay green efekt,
• vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
• dobře opylená palice, 16 řad, 28
zrn v řadě,
• HTZ středně vysoká 340 g,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha.
9
o b i l n i ny
kukuřice
hybridy LIMAGRAIN
LG 30.220
FAO: S220/Z220
LG Nutrition Animale
• všestranný univerzální hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina středního vzrůstu se středním nasazením palic, vynikající
stay green,
• výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno, siláž, LKS i vlhké
zrno,
• vysoká energetická hodnota sklizené sil. hmoty, vyšší obsah škrobu,
• vysoká stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace a výborná
suchovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
LG 32.52
FAO: S260
LG Nutrition Animale
• výkonný silážní hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO
• rostlina vyššího vzrůstu s vysokým
výnosem suché hmoty,
• vynikající olistění, střední nasazení
palic,
• vysoká energetická hodnota sklizené silážní hmoty, díky stravitelné
vláknině,
• rychlý start do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
LG 32.85
FAO: S280
LG Nutrition Animale
• špičkový silážní hybrid,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty,
• vynikající olistění, střední nasazení
mohutných palic,
• vysoká energetická hodnota silážní
hmoty, díky stravitelné vláknině,
• rekordní stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
10
Latizana
LG 30.290
FAO: S330
• středně pozdní silážní hybrid,
• oblast pěstování: řepařská a kukuřičná,
• vysoká, bohatě olistěná rostlina,
mohutný habitus – výborný výnosový potenciál,
• vhodná k produkci biomasy pro
bioplynové stanice,
• pevné stéblo – dobrá odolnost
k poléhání,
• stay green, výrazně rychlý počáteční růst,
• plastický a nenáročný hybrid,
• velmi dobrý zdravotní stav.
FAO: Z280
• výkonný hybrid pro pěstování na zrno
s rekordními výnosy a nízkou sklizňovou vlhkostí,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• velmi dobré uvolňování vody ze zrna
v době dozrávání,
• výkonný hybrid do intenzivních podmínek pěstování,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• velmi vysoký hybrid, odolný poléhání,
• výborný zdravotní stav až do závěru
vegetace, stay green,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
LG 32.16
LG 33.50
FAO: S220
• raný silážní obr pro pěstování na
bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty,
• vysoký podíl palic a zrna, velmi
dlouhý stay green,
• vynikající odolnost poléhání,
• velmi rychlý počáteční růst,
• pevné stéblo, výborná odolnost
poléhání,
• plastický s velmi dobrým zdravotním stavem,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
FAO: Z350
• velmi výnosný plastický hybrid bez
výnosového stropu,
• oblast pěstování: KVO, teplá ŘVO,
• špičkové uvolňování vody ze zrna
v době dozrávání,
• výkonný hybrid do intenzivních
podmínek, odolný suchu,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• vysoký hybrid, odolný poléhání,
• výborný zdravotní stav až do závěru vegetace, stay green,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
LG 32.58
FAO: Z260
• výkonný hybrid pro pěstování na
zrno s vysokým výnosovým potenciálem,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• rychlé uvolňování vody ze zrna v
době dozrávání,
• dostatečně plastický hybrid i do
horších podmínek,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• robustní, vysoký dobře olistěný
hybrid,
• vysoká odolnost k chladu, výborný
zdravotní stav až do závěru vegetace,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
hybridy
MONSANTO (DEKALB)
DKC 3307
FAO: S240/Z230
• špičkový výkon ve všech směrech
– vysoký výnos hmoty, kvalitní siláž, nadstandardní výnos zrna,
• adaptabilní, bez problémů se přizpůsobí různým stanovištím,
• energický jarní start,
• velmi dobrá chladuvzdornost,
• dobře olistěné rostliny tvoří dostatek hmoty, porost není třeba
přehušťovat,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–85 000 rostlin/ha.
DKC 3507
FAO: S260/Z250
• vysoké, dobře olistěné rostliny zaručují velmi vysoký výnos zelené
hmoty,
• vysoký podíl palic v celkové hmotě,
• lze využít i k pěstování na zrno
(CCM, LKS),
• tvrdší zrno zajišťuje pozvolnou stravitelnost škrobu v bachoru,
• hybrid snižující potřebu doplňkových
krmných směsí,
• rovnoměrně dozrávající,
• odolný chladu i suchu,
• výborný zdravotní stav,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, okrajově teplá BVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–90 000 rostlin/ha.
DKC 3409
FAO: S250
• bioplynový hybrid s garancí vysokého výnosu hmoty v kombinaci
s efektivní výtěžností metanu,
• ryzí stay green hybrid s rychlým počátečním růstem,
• přizpůsobivý chladným podmínkám,
• vhodný i do okrajových oblastí a vyšších nadmořských výšek,
• oblast pěstování: BVO, OVO, (ŘVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
DKC 5542
FAO: S350
• vysoký, robustní, bohatě olistěný
hybrid vhodný k výrobě bioplynu
a na siláž,
• stabilní výnosy silážní hmoty a metanu,
• rychlý počáteční růst, přizpůsobivý
chladnějším podmínkám,
• stay green,
• pevné stéblo a silný kořenový systém – dobrá odolnost k poléhání,
• odolný vůči listovým chorobám,
• oblast pěstování: KVO, ŘVO, (OVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 zrn/ha.
přednostní využití
zrno
siláž
bioplyn
o b i l n i ny
kukuřice
DKC 3314
DKC 3711
FAO: Z210/S210
• velmi raný hybrid s krátkou vegetační dobou,
• vysoký stabilní výnos zrna,
• vhodný pro velmi pozdní setí,
• zrno s vysokým obsahem škrobu,
• vhodný pro produkci bioetanolu,
• možno využít i na vysoce energetickou siláž,
• rostliny rovnoměrně dozrávající,
• středně odolný k chladu a suchu,
• středně odolný k listovým chorobám,
• oblast pěstování: BVO, PVO, OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 85–95 000 rostlin/ha,
na siláž 90–95 000 rostlin/ha.
FAO: Z280
• středně raný zrnový hybrid,
• vysoký výnos zrna na úrovni pozdnějších hybridů,
• nový typ válcovité palice,
• větší zrno typu koňský zub,
• geneticky podmíněná ročníková
stabilita,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• odolný vůči chladu i suchu,
• odolný k listovým chorobám,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, (KVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
DKC 3203
FAO: Z290
• středně raný zrnový hybrid s typem
zrna koňský zub,
• hybrid středního vzrůstu s vysokým
výnosem zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• tolerantní ke stanovišti,
• rychlé uvolňování vody v době dozrávání, dobrá ekonomika,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, (KVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 zrn/ha.
FAO: Z230
• ryze zrnový velmi raný hybrid s typem zrna koňský zub,
• kombinace vysokého výnosu s velmi nízkou sklizňovou vlhkostí,
• vysoký stupeň odolnosti vůči chladu,
• středně odolný vůči suchu,
• ideální na vlhké zrno do vyšších
poloh, na suché zrno do nižších,
• výborný zdravotní stav,
• oblast pěstování: ŘVO a pro časné
setí v OVO a BVO,,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
DKC 3795
FAO: Z260
• raný zrnový hybrid s typem zrna
koňský zub,
• nízké rostliny,
• adaptabilní na různé agronomické
podmínky,
• rostliny rovnoměrně dozrávající,
• vysoká HTZ,
• vynikající chladuvzdornost, vhodný
do tvrdších klimatických podmínek,
• odolný proti suchu,
• odolný k listovým chorobám,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 80–85 000 rostlin/ha.
12
DKC 3984
DKC 4250
FAO: Z310/B290
• hybrid vyššího vzrůstu využitelný na
zrno i na bioplyn,
• vysoký výnos zrna ve variabilních
podmínkách,
• produkce bioplynu z tuny suché
hmoty na úrovni tradičních bioplynových hybridů,
• odolný proti suchu,
• středně odolný proti chladu,
• výborný zdravotní stav,
• oblast pěstování: na zrno KVO, ŘVO,
na bioplyn ŘVO, OVO, okrajově KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 85 000 rostlin/ha,
na bioplyn 85–95 000 rostlin/ha.
hybridy PIONEER
P8057
FAO: S220/Z220
• velmi raný silážní hybrid,
• vysoké mohutné rostliny,
• dobrý počáteční růst,
• vyniká vysokou úrovní stravitelnosti vlákniny,
• vysoký výnos škrobu z hektaru,
• hybrid vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
90–95 000 rostlin/ha.
P8000
FAO: S240/Z230
• raný hybrid využitelný na siláž i na
zrno,
• vysoké výnosy zrna a silážní hmoty,
• siláže s vysokým obsahem škrobu
a dobrou stravitelností,
• zrno rychle uvolňuje vodu,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–90 000 rostlin/ha.
PR39F58
FAO: S270/Z260
• hybrid využitelný na siláž i na zrno,
• vysoký výnos zrna,
• kvalitní silážní hmota – vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–85 000 rostlin/ha.
P8745
FAO: S260/Z260
• především zrnový hybrid s možností využití na siláž,
• vynikající výnos zrna,
• velmi dobrý výnos silážní hmoty,
• výborně uvolňuje vodu ze zrna,
• dobrá odolnost vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–85 000 rostlin/ha,
na siláž 80–90 000 rostlin/ha.
PR38N86
FAO: S290/Z290
• především zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• prokázaná vysoká odolnost vůči
přísuškúm,
• vhodný do teplejší ŘVO a KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
P9400
FAO: Z300
• výhradně zrnový hybrid,
• vysoké výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• meziroční výnosová stabilita,
• odolnost vůči přísuškům,
• vhodný do teplé ŘVO a KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
P9494
FAO: S340/Z340
• především zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• během registrace v SOZ ÚKZÚZ dosáhl výsledku 106 % na kontroly,
• odolný vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
PR37N01
FAO: S370/Z370
• vysoce výkonný zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• meziročníková výnosová stabilita,
• odolný vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
o b i l n i ny
kukuřice
hybridy SYNGENTA
NK Delitop
FAO: S230/Z240
• univerzální hybrid s vysokým výnosem zrna i kvalitní siláže,
• nízká sklizňová vlhkost,
• vysoká stravitelnost celé rostliny,
• rychlý počáteční růst a odolnost
k chladu,
• poloviční stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav, výskyt
fuzarióz na palici je minimální,
• odolný proti poléhání,
• vysoký výnos energie a škrobu,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, BVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–85 000 rostlin/ha.
NK Nerissa
FAO: S220/Z220
• hybrid vyššího vzrůstu využitelný
na zrno i na siláž,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolný k teplotním stresům,
• vynikající obsah škrobu,
• výrazný stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 90–95 000 rostlin/ha,
na zrno 85–90 000 rostlin/ha.
NK Nekta
FAO: S240/Z240
• raný výkonný hybrid pro všestranné využití,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, BVO
• velmi kvalitní siláž s vysokým obsahem škrobu a vlákniny,
• vynikající zdravotní stav, kvalitní
olistění rostliny,
• stay green,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–85 000 rostlin/ha.
14
NK Symba
FAO: Z300
• výkonný zrnový hybrid,
• rostliny středně vysoké s pevným
stonkem,
• zrno typu koňský zub s vysokou
HTZ,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• dobře snáší chladnější podmínky
v počátcích růstu,
• odolný k suchu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
NK Thermo
FAO: S350/Z350
• středně pozdní hybrid na zrno
i siláž s vynikajícím výnosovým potenciálem,
• plastický, odolný stresovým podmínkám,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• velmi rychlý start do vegetace,
• pevné stéblo s minimální lámavostí,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoký obsah škrobu v zrně,
• oblast pěstování: KVO, teplá ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–75 000 rostlin/ha,
na siláž 70–75 000 rostlin/ha.
hybridy
EURALIS (AGROFINAL)
ES Bombastic
FAO: S240/Z220 | Typ hybridu: Sc
• raný univerzální hybrid, využitelný
na siláž, zrno i bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• výnos zrna i silážní hmoty je vysoký,
• rostliny vysoké, odolné proti chladu
a suchu,
• zdravotní stav dobrý,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
ES Newmilk
FAO: S250/Z250
• vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn),
• oblast pěstování: BVO,OVO a ŘVO,
• vysoký výnos zrna,
• výnos siláže velmi vysoký,
• odolnost proti suchu velmi dobrá,
proti chladu výborná,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ES Cargo
FAO: S260
• raný výnosný hybrid vhodný pro použití v bioplynových stanicích,
• špičkové výnosy velmi kvalitní siláže v OVO a ŘVO,
• výborné krmivářské parametry,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě,
• velmi vysoké a robustní rostliny,
• stay green efekt,
• rychlý počáteční vývoj, velmi dobrá
odolnost chladu,
• nepoléhavý, nelámavý hybrid,
• odolný proti Helmintosporium,
fuzariozám a snětím,
• plastický, vhodný do všech podmínek,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ES Sigma
FAO: S280/Z280
• vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn),
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• vysoký výnos zrna,
• výnos siláže velmi vysoký,
• odolnost proti suchu a chladu velmi dobrá,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
ES Kongress
FAO: S230/Z230
• raný hybrid využitelný především
na zrno,
• vysoké výnosy zrna v OVO a ŘVO,
• výborné krmivářské parametry,
• stay green efekt,
• nízké sklizňové vlhkosti,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• odolný suchu, dobře snáší lehčí
a písčité půdy,
• nepoléhavý, nelámavý hybrid,
• odolný proti Helmintosporium,
fuzariozám a snětím,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
o b i l n i ny
kukuřice
hybridy SAATEN-UNION
hybridy SAATBAU LINZ
Sunaro
SL Enormo
FAO: 230
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: BVO a OVO,
• velmi vysoké rostliny dobře olistěné,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• rychlý počáteční růst, plastický
hybrid,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah škrobu, vysoká kvalita siláže,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
FAO: S240
• silážní hybrid s vysokým výnosem
zelené a suché hmoty,
• vysoké rostliny s vysokým nasazením palic,
• vhodný na výrobu biomasy,
• tolerantní vůči suchu a chladu,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• oblasti pěstování BVO a chladná
OVO,
• vysoká odolnost poléhání,
• silný stay green efekt,
• vysoká stravitelnost siláže,
• obsah škrobu lze zvýšit nastavením vyšší výšky strniště při sklizni
(vysoko nasazené palice),
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 90 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 85 000 rostlin/ha.
Subito
FAO: S260
• výnosný hybrid vhodný na siláž
a výrobu bioplynu,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• velmi vysoké rostliny se vzpřímenými listy a velkými palicemi,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• velmi dobrá odolnost proti chladu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–95 000 rostlin/ha.
Susann
FAO: S280/Z300
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• velmi vysoké rostliny dobře olistěné,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• vysoký obsah škrobu,
• velmi dobrý zdravotní stav, přirozená odolnost k zavíječi kukuřičnému,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
16
SL Magello
FAO: S250
• silážní hybrid s vysokým výnosovým potenciálem,
• robustní rostliny s vysokým nasazením palic,
• stabilně dosahuje vysokého výnosu zelené a suché hmoty,
• velmi dobrá odolnost vůči chladu,
dobrá vůči suchu,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• oblasti pěstování BVO a KVO,
• vysoká odolnost poléhání,
• vysoký obsah škrobu v silážní
hmotě,
• dobrá stravitelnost siláže,
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 90 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 85 000 rostlin/ha.
SL Starano
FAO: S260
• silážní hybrid s vynikajícím výnosem suché a zelené hmoty,
• vysoké rostliny s vysokým nasazením palic,
• vhodný na výrobu biomasy,
• tolerantní k půdním podmínkám,
• rychlý počáteční růst,
• oblasti pěstování ŘVO, OVO a BVO,
• odolný proti poléhání,
• silný stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na biomasu 95–100 000 rostlin/ha.
SL Pompeo
FAO: S280/Z280
• univerzální hybrid využitelný na
zrno, siláž i biomasu,
• vysoké výnosy zelené hmoty a zrna,
• vysoké silně olistěné rostliny s pevným stonkem,
• silný stay green efekt,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• plastický k podmínkám pěstování,
• tolerantní k chladu i suchu,
• odolný proti poléhání,
• odolný proti sněti kukuřičné,
• při využití na zrno je nutné zahájit
sklizeň po úplném dozrání,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–80 000 rostlin/ha,
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na biomasu 95–100 000 rostlin/ha.
čirok
hybridy
EURALIS (AGROFINAL)
Biomass 150
• hybrid registrovaný v EU v r. 2011,
• mohutně rostoucí hybrid vhodný
pro výrobu biomasy pro bioplynové
stanice,
• velmi vysoký potenciál výnosu,
• vynikající stabilita výnosů na teplejších místech,
• silná alternativa pěstování v řadě
energetických plodin.
hybrid SAATEN-UNION
Bovital
• silážní čirok vhodný k pěstování ve
všech výrobních oblastech,
• velmi dobře snáší lehké a písčité
půdy,
• vysoká odnoživost,
• mimořádně odolný k přísuškům,
• doporučené termíny setí: květen
(rané) až červenec (pozdní setí)
• při raném setí možno využít jako
vícesečný,
• optimální hustota porostu:
– rané setí 200–250 000 zrn/ha,
– pozdní setí 250 000 zrn/ha.
hybrid SAATBAU LINZ
Goliath
• raný hybrid čiroku (Sorghum bicolor)
vhodný na výrobu biomasy pro bioplynové stanice,
• pomalý počáteční vývoj, rychlý
nárůst sušiny v období vysokých
denních teplot,
• odolný vůči suchu,
• dobrý zdravotní stav, nevyžaduje
fungicidní a insekticidní ošetření,
• nesnáší časné setí do studené
půdy, doporučený termín setí od
15. do 25. 5.,
• optimální hustota porostu:
180–220 000 zrn/ha.
hybrid SYNGENTA
NK Sucrosorgo506
• typ: semenný,
• plastický, extrémně suchovzdorný,
• v našich podmínkách fyziologicky
dozrává a vytváří latu se semeny,
• semena při zrání nevypadávají
z laty,
• výnos až 100 tun zelené hmoty
z hektaru,
• dává vysoké výnosy zelené hmoty
i na stanovištích nevhodných pro
silážní kukuřici,
• má vysoký obsah karotenu, bílkovin, vápníku a hořčíku,
• pro dosažení optimální kvality siláže je nutné čirok míchat se silážní
kukuřicí nebo čirok a kukuřici pěstovat jako dvojplodinu,
• optimální hustota porostu:
200–240 000 zrn/ha.
Nabídku
kukuřice
OSEVA
HYBRIDS
najdete
v katalogu
kukuřice
2013
nebo na
stránkách
www.osevabzenec.cz
Nabídka skupiny AGROFERT
Nakupte
Pulsar 40
herbici
d
kapaln
é
hnojivo
osivo
Herbicid pro Clearfield® slunečnici
Borosan
Humini
+
NK Tristan
Mořeno Cruiser® 350 FS
Hybrid pro Clearfield® technologii
výhodný
balíček
na 20 ha!
• dvouliniový hybrid s normálním typem
oleje,
• rostliny nižší až střední,
• raný, imazamox rezistentní hybrid se stabilní výkonností s průměrným obsahem
oleje na úrovni 44,59 %,
• nenáročný na pěstební podmínky,
• dobrý zdravotní stav je zárukou stabilních a jistých výnosů,
• standardní odolnost vůči Phoma, tolerance k Botrytis velmi dobrá, tolerance
k Sclerotinia dobrá,
• doporučen do méně intenzivních podmínek, v normálních podmínkách dozrává
přirozeným způsobem.
Pulsar 40 + Borosan Humini + NK Tristan
4 690 Kč/ha
při nákupu na 20 ha
Ceny jsou uvedeny po slevě, bez DPH a platí při uzavření
závazné objednávky do 28. 2. 2013.
Akce je omezena do vyprodání zásob.
na vybraná osiva, pesticidy a hnojiva – výhodný balíček na 20 ha!
Technologie Clearfield® umožňuje aplikaci
přípravku Pulsar 40. Je to:
• bezpečná postemergentní aplikace herbicidu v Clearfield® slunečnici,
Novinka!
+
+
• kapalný koncentrát boru,
• vhodný k odstraňování nedostatku využitelného boru v rostlinách a jako prevence
vůči stresovým podmínkám (sucho, mráz,
předávkování chemikáliemi),
• řešení komplexního spektra plevelů jedním ošetřením,
• řešení problémových plevelů – řepeň,
pcháč, ambrozie, záraza,
• možno použít v rámci šetrného zemědělství – je to cílená aplikace.
• stimuluje tvorbu kořenového vlášení,
• zlepšuje vlastnosti půdy, přijatelnost
a vstřebávání boru,
• preventivně se aplikuje do porostů na
stanovištích s vysokým deficitem borů.
+
ES Primis CL
LG 56.58 CL
Mořeno Cruiser® 350 FS
Mořeno Cruiser® 350 FS
Hybrid pro Clearfield® technologii
Hybrid pro Clearfield® technologii
• raný až středně raný dvouliniový hybrid,
• rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40,
• rostliny středně vysoké,
• vysoký stabilní výnos nažek,
• vysoký obsah oleje,
• odolný proti suchu a stresu,
• odolný proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav.
• středně raný hybrid slunečnice odolný
vůči herbicidu Pulsar 40,
• rostliny vyššího vzrůstu,
• vysoký výnos nažek a nejvyšší tolerance
vůči herbicidnímu ošetření bez fytotoxických reakcí,
• plastický hybrid s vyrovnanými výnosy
nažek,
• vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice,
• vysoký výnos nažek,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• odolný vůči všem rasám plísně slunečnicové.
Pulsar 40 + Borosan Humini + ES Primis CL
Pulsar 40 + Borosan Humini + LG 56.58 CL
4 690 Kč/ha
4 690 Kč/ha
při nákupu na 20 ha
při nákupu na 20 ha
o l e j n i ny
slunečnice
hybridy PIONEER
hybridy SYNGENTA
P63LE10
NK Brio
• hybrid pro Express® technologii
herbicidní ochrany – odolný vůči
herbicidní látce tribenurol-methyl,
• snadná a efektivní ochrana proti
širokému spektru dvouděložných
plevelů a proti problematickému
pcháči osetu,
• velmi raný hybrid s vysokými výnosy nažek a velmi vysokou olejnatostí,
• pevná kořenová soustava,
• vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice včetně okrajových
a chladnějších oblastí,
• rostliny odolné k poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin/ha.
• raný hybrid se stabilně vysokými
výnosy nažek,
• vysoká olejnatost,
• rostliny nižší až střední,
• velká listová plocha, mohutná kořenová soustava – odolný k suchu,
• velmi dobrá odolnost k poléhání,
• vynikající zdravotní stav a příznivé
agronomické vlastnosti,
• vhodný i pro intenzivní technologii
pěstování,
• není citlivý na extrémně rané setí,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
PR64A31
• hybrid pro Express® technologii
herbicidní ochrany – odolný vůči
herbicidní látce tribenurol-methyl,
• středně raný hybrid s vysokými výnosy nažek a vysokou olejnatostí,
• vyniká odolností k přísuškům,
• rostliny odolné k poléhání,
• dobrý zdravotní stav – velmi
dobrá odolnost proti chorobám
Phomopsis a Sclerotinium,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin/ha.
NK Neoma
• imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio, vhodná k pěstování v
technologii Clearfield®,
• vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu,
• rostliny nižší,
• vhodný do všech oblastí pěstování
slunečnice,
• dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
hybridy
EURALIS (AGROFINAL)
ES Bella
• velmi raný dvouliniový hybrid nižšího vzrůstu,
• odolnost k suchu výborná, odolnost k chladu velmi dobrá,
• vynikající výnosy nažek, vysoká
olejnatost,
• nepoléhavý hybrid s velmi dobrým
zdravotním stavem,
• oblasti pěstování: OVO, ŘVO, KVO,
• vhodný pro intenzivní technologii
pěstování.
ES Biba
• raný dvouliniový hybrid nižšího
vzrůstu,
• vysoké výnosy nažek, olejnatost
vysoká,
• odolnost k suchu výborná, odolnost k chladu velmi dobrá,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• oblasti pěstování: chladnější
i teplejší, vhodný i pro intenzivní
pěstování.
ES Libra
• raný až středně raný dvouliniový
hybrid, výška rostlin střední,
• vysoké výnosy nažek, vysoká olejnatost,
• odolný proti suchu a chladu,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vhodný pro intenzivní technologii
pěstování.
ES Primis
• raný až středně raný dvouliniový
hybrid,
• technologie Clearfield® – rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40,
• rostliny středně vysoké,
• vysoký stabilní výnos nažek i oleje,
• odolný proti suchu a stresu,
• odolný proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav.
p í c n i ny
hořčice bílá
vojtěška setá
jetel luční
Severka
Palava
Start
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2003,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutosemenná odrůda
středního vzrůstu,
• určená k pěstování na semeno pro
potravinářské účely,
• obsah oleje v semeni střední,
• středně odolná proti poléhání, snáší dobře sucho,
• výskyt šedých a jinak zbarvených
semen nízký,
• vhodná do všech oblastí pěstování
hořčice,
• dobrý zdravotní stav,
• při pěstování na semeno nutný
včasný výsev, nesnáší pozdní setí,
• výsevek 8–10 kg/ha,
• HTZ středně vysoká – 7,30 g.
• udržovatel: AGROGEN, spol. s r. o., ČR,
• registrace v ČR: 1967,
• středně raná odrůda vhodná do
intenzivní kukuřičné, řepařské
a lepší bramborářské oblasti,
• rostliny vysoké, tvar trsu vzpřímený,
• dobře přezimuje,
• je plastická, s dobrou provozní
vytrvalostí,
• dobře obrůstá po seči.
• udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1973,
• raná výnosná diploidní odrůda
vhodná do všech oblastí,
• 2–3 sečná s dvouletou užitkovostí,
• vysoký výnos zelené hmoty i semene,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
padlí, středně odolná proti rakovině
jetele,
• využití do jetelotravních směsí, do
lučních a pastevních porostů nebo
pro čistosevy,
• HTZ 1,75 g,
Veronika
• udržovatel: BOR, s. r. o., Choceň,
• registrace v ČR: 2000,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutosemenná odrůda
středního vzrůstu,
• určená k pěstování na semeno pro
potravinářské účely,
• vhodná do všech oblastí,
• obsah oleje v semeni střední,
• výskyt šedých a jinak zbarvených
semen nízký,
• středně odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav,
• HTZ středně vysoká – 7,2 g.
Minerva
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Societa Produttori Sementi
Spa, Itálie
• vysoká rostlina se silně olistěným
stonkem,
• vzpřímený tvar trsu,
• raný a intenzivní růst,
• plastická, tolerantní k přírodním
stresům a patogenům,
• dlouhá životnost (5 let),
• velmi vysoký výnos sušiny,
• dobrá stravitelnost.
svazenka
Větrovská
• udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1952,
• jednoletá pícnina s vegetační dobou
50–60 dní,
• bohatě olistěná rostlina,
• rychlý nárůst zelené i kořenové
hmoty,
• využitelná především jako meziplodina na zelené hnojení a pro pozemky
ohrožené erozí,
• vynikající medonosná plodina,
• dobrá odplevelovací schopnost,
• nenáročná na stanoviště a klimatické podmínky.
21
l u s ko v i ny
hrách polní
Atlas
Avantgarde
Eso
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní zelenozrnná semileafless odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny vyššího vzrůstu,
• semeno válcovitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• méně odolná proti polehání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
hnilobami a padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ vysoká (284 g).
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutozrnná odrůda
typu semi-leafless,
• semeno kosočtverečného tvaru,
• vysoký výnos semene
• vysoký výnos dusíkatých látek,
• nízká aktivita trypsin inhibitoru,
• rostliny středně vysoké s bílou barvou květu,
• středně odolná proti plísni hrachu,
skvrnitostem hrachu a proti napadení komplexem kořenových a
virových chorob,
• dobrá odolnost proti skvrnitostem
hrachu a proti napadení komplexem kořenových a virových chorob,
středně odolná proti plísni hrachu
méně odolná proti hnilobám,
• HTZ středně vysoká (264 g).
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2009,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno vejčitého tvaru,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti plísni hrachu
i proti plísni šedé, středně odolná
proti skvrnitostem hrachu, středně
odolná proti napadení komplexem
kořenových, virových chorob,
• méně odolná proti hnilobám, padlí
hrachu a rzi hrachu,
• HTZ středně vysoká.
Audit
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní žlutozrnná semi-leafless odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti polehání před
sklizní,
• odolná proti komplexu virových
onemocnění, méně odolná proti
padlí hrachu, středně odolná proti
ostatním chorobám hrachu,
• velmi vysoký výnos semene, velmi
vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ střední (266 g).
22
Concorde
• majitel: Südwestsaat GbR, SRN,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutozrnná odrůda
typu semi-leafless,
• semeno kosočtverečného tvaru,
• vysoký výnos semene ve všech
oblastech,
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání,
• středně odolná proti padlí hrachu
a komplexu kořenových chorob,
méně odolná proti plísni šedé, plísni hrachu a rzi hrachu,
• HTZ vysoká.
Salamanca
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob hrachu, méně odolná proti
napadení hnilobami,
• velmi vysoký výnos semene, vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ nižší (247 g).
peluška jarní
Starter
Velvet
Andrea
• udržovatel: SERASEM, Francie,
• registrace v ČR: 2009,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• počáteční růst středně rychlý až
rychlý,
• rostliny středně vysoké,
• semeno vejčitého tvaru,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná k napadení komplexem kořenových chorob, tmavohnědou skvrnitostí hrachu, komplexu virových onemocnění,
• méně odolná proti napadení hnilobami, padlím hrachu, rzi hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ nízká (238 g).
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno kulatého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ střední (266 g).
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1996,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda vhodná do
všech oblastí,
• velmi rychlý počáteční růst,
• vysoký výnos bílkovin v době pícní
zralosti,
• má dlouhou lodyhu, normální olistění a fialový květ,
• vhodná do jarních a letních luskovinoobilních směsek s využitím na
zelené krmení, seno, senáž či zelené hnojení
• dobrý zdravotní stav,
• doporučený výsevek – semenářské
porosty 0,8–1 MKS/ha, pícní využití – čistá kultura 0,8–1,2 MKS/
ha, luskovinoobilní směsky 0,4–0,5
MKS/ha pelušky v kombinaci
s 2–2,5 MKS/ha obilniny,
• HTZ nízká až střední.
Arvika
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1972,
• pozdní plastická odrůda,
• vhodná do řepařské, obilnářské
a bramborářské oblasti,
• rychlý počáteční růst a středně
rané kvetení,
• barva květů červenofialová, semeno menší, světle zelené, silně fialově mramorované,
• velmi vhodná do luskovinoobilnářských směsek, využití na zelené
krmení, seno, senáž či zelené hnojení, vyšší výnos píce,
• dobrý zdravotní stav,
• HTZ nízká.
23
výživa obilnin
Listová hnojiva v jarních obilninách
Regina Čornejová, Lovochemie, a. s.
Mezi jarní obilniny, pěstované v ČR, patří především
pšenice (Triticum), ječmen (Hordeum), kukuřice (Zea),
dále je pěstován oves (Avena), okrajově čirok (Sorghum).
Základem zdravých, kvalitních rostlin a dobrých výnosů je dodržování komplexní agrotechniky zejména
však, osevních postupů a volba vhodných předplodin.
Pro jarní pšenici a ječmen jsou to brambory a cukrovka. Při zaorávce chrástu cukrovky však vzniká riziko
zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu sladovnického
ječmene. Dále je důležitá kvalitní příprava půdy, používání meziplodin a doba setí. Platí zásada raného
výsevu, přičemž je třeba zohlednit nároky jednotlivých
plodin v různých regionech a s ohledem na klimatické
podmínky, obecně platí pořadí pšenice, ječmen, oves,
aby se co nejvíce využila zimní vláha. Na vyšší vlhkost
půdy při setí je citlivý jarní ječmen (zamazání osiva),
naopak jarní pšenice a oves jsou tolerantnější. U jarní
pšenice je nutné začít s výsevem do konce března, pozdější setí snižuje výnosy. Hloubka setí jarních obilnin
činí 2–3 cm, kukuřici je dobré sít hlouběji (6–8 cm).
Pozdní výsev:
• zhoršení růstových a vývojových podmínek během
celé vegetace,
• nevyrovnaný porost,
• slabé odnožování, tvorba neproduktivních odnoží.
Pozdní výsevy lze vylepšit vyšším výsevkem a porost
lze podpořit vyšším hnojením. Běžná dávka dusíku
v jarních obilninách se pohybuje v rozmezí 80–120 kg
N/ha, při snížení dávky dochází k úbytku výkupních
parametrů pekařské kvality (lepek, bílkoviny).
Nezastupitelnou úlohu v porostech jarních obilnin
mají Listová hnojiva z portfolia Lovochemie, a. s.
• podporují růst kořenového systému a odnožování,
• podpora a zvýšení úložní kapacity podzemních orgánů,
• podpora vzcházení porostů a rychlé zapojení porostů,
• odolnost stresovým podmínkám (teplota, zamokření, sucho).
Pro rychlou regeneraci porostu vlivem pozdního výsevu, sucha nebo jiných stresových aspektů je vhodné
listové hnojivo z řady Lovomikro MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn. Jde o koncentrát mikroprvků v aplikačních dávkách 1–3 l/ha, ve fázi vzcházení až hlavního
odnožování. Velikost aplikační dávky je dána stavem
porostu a výživovým potenciálem dané lokality. Vhodné především do jarní pšenice a ječmene. Jarní pšenice
má obecně nižší intenzitu odnožování a s vlivem stresových podmínek je MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
kvalitním řešením.
24
V jarních pšenicích aplikujeme KUPROSOL z řady
Lovomikro, v dávce 2 l/ha v době odnožování. Prakticky se toto projevuje lepším využitím živin při nízkých teplotách. Měď je translokována zejména v chloroplastech, v rostlině není příliš mobilní. Zejména
pšenice citlivě reaguje na deficit mědi v půdě. Postižená rostlina vykazuje normální vývoj, ale později praporcový list zasychá a žloutne. Dalším vhodným hnojivem je MANGAN Forte, z řady Lovomikro, v dávce
2 l/ha. V raných fázích růstu má vliv na odnožování,
při aplikaci v pozdějších fázích podporuje rezistenci proti chorobám. Od počátku sloupkování do fáze
praporcového listu. Mangan je vázán v plastidech
pevnou chelátovou formou, jeho pohyb v rostlině je
nízký, proto lze dávku zopakovat. Nedostatek manganu se projevuje chlorózou v okolí nervatury listů.
Pšenice na mangan velmi dobře reaguje. MANGAN
Forte velmi dobře řeší deficit manganu, který vznikl
vlivem stresových podmínek. Od fáze praporcového
listu až do konce metání je možné použít FERTIMAG
z řady Ferti v dávce 5 l/ha. Je to koncentrát stopových prvků s vyrovnaným poměrem dusíku a hořčíku. Dobré zásobení hořčíkem je důležité do začátku
metání. V důsledku nedostatku hořčíku se snižuje
využití dusíku. Tyto prvky jsou důležitými živinami
ve foliární výživě pšenice.
Na jarní ječmen, po dávce MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn, je vhodné aplikovat FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5 z řady Ferti. Toto vícesložkové hnojivo
je univerzální plné hnojivo, které lze použít napříč
vegetací, jak u pšenice, tak u ostatních obilnin, až do
fáze vyvinutého praporcového listu. Nezanedbatelné
množství síry obsažené ve FERTIGREEN Kombi NPK
7-7-5 má významný vliv na látkovou výměnu dusíku.
Jako efektivní je vnímána aplikace hnojiva MOLYSOL
z řady Mikrofert v dávce 1 l/ha. Molybden je v rostlině
snadno pohyblivý, ukládá se ve vakuolách. Do rostliny
vstupuje kořeny a hlavně nadzemními orgány. Nejvíce tohoto prvku ukládají v rostlinách semena a snižují
N-látky v zrnu ječmene. Což lze z praktického hlediska považovat za jeden ze zhoršujících parametrů při
výkupu sladovnického ječmene. Foliární výživa molybdenem se podílí i na zvýšení výnosů.
Obecně je hnojení mikroprvky formou foliární výživy
efektivnější v porovnání s hnojením mikroprvků do
půdy. Další využití listových hnojiv lze nalézt v Aplikačních listech Lovochemie, a. s., kde jsou uvedeny
hlavní plodiny a jejich výživa granulovanými a listovými hnojivy v závislosti na růstových fázích.
LISTOVÁ
HNOJIVA
FERTI B
FERTIKAL
FERTIMAG
FERTIGREEN NPK 10-5-5
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
MANGAN Forte
BOROSAN Forte
BOROSAN Humine
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
LOVO CaN
HYDROPON
NITROZINEK
LOVOSOL NPK 12-8-10
LOVOFLOR NPK 4-2,5-3
CK sol
NK sol
SK sol
MgN sol
MgS sol
FEROSOL
MOLYSOL
KUPROSOL
ZINKOSOL Forte
PK sol PK 20-24
NP 8-24 suspenzní
NP sol NP 8-24
CELOPLOŠNÉ
POKRYTÍ
ODBORNÝMI
PORADCI
PORADCI
MOŽNOST
LISTOVÝCH
ANALÝZ
ZZDARMA
DARMA
ODBORNÉ RADY
Ing. Andrea Šlajsová
Martin Polončík
Ing. Lubomír Zrzavecký
Ing. Miroslav Zich
T 702 097 417
E [email protected]
T 777 264 589
E [email protected]
T 777 736 347
E [email protected]
T 774 870 168
E [email protected]
Stanislav Šimánek
Pavel Tuček
Zbyněk Votava
Ing. Lenka Musilová
T 777 736 661
E [email protected]
T 777 736 662
E [email protected]
T 777 730 267
E [email protected]
T 777 264 593
E [email protected]
WWW.LOVOCHEMIE.CZ
2013
vhodnost optimální optimální výška
na bioplyn hustota hustota rostlin
porostu porostu (cm)
(tis./ha) (tis./ha)
siláž
zrno
odolnost
vůči
poléhání
tolerance
k chladu
tolerance
k suchu
počáteční způsob
růst
dozrávání
rostliny
poznámka
hybrid
FAO typ
hybridu
typ směr využití
zrna
PYROXENIA
CENOR
CEKOB
CEMISS
CEMILK 222
MOSCHUS
LABOOM
CELUX 225
CESTER 230
CEKLAD 235
CESKOR
CEBIR
CEMATA
CESEXO
SAN
ALOMBO
MORICE
CEMAX 245
FAGRETTO
MORPHO
CELIVE
CELIO 250
CERATUS
CEMET 260
CEJINE
CEMORA
CEGRAF
CEWINR
CELIDO
CEKRAS
ERYTRINIA
CEDUB
CERUBA
CEFIN
CENZUS
CEPLAN
CEVAHA
CELATE
CEBEN
CEFRAN
CENTIS 350
CEGURA
CEDONA
CESLAV
130
Tc
M
S
120
200–220
RD
extrémní ranost
210
Sc
M
S
90
240–260
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
210
Sc
M
S
90
240–260
RD
vysoký výnos silážní hmoty
220
Sc
M
Z
240–260
RD
220
MTc
M
S
85–90
230–250
RD
výborný výnos zrna,
nejranější hybrid na zrno
velmi dobrý výnos sušiny
silážní hmoty
220
Tc
M
Z, S
85
90
260
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
220
Tc
TM Z, S, CCM
85
90
250–270
SG
vysoký výnos kvalitní silážní
hmoty
225
Sc
M
Z, S
85
90
210–230
RD
dobrý výnos zrna
230
MTc
M
S, CCM
85–90
230–250
RMZ
235
MTc
M
Z, LKS, S
85
85–90
240–260
RMZ
240
Sc
M
Z
80
230–250
RD
vysoký výnos siláže,
plastický hybrid
univerzální využití, velmi
plastický hybrid
vysoký výnos zrna, dobrá
pevnost stébla
240
Sc
M
S
85–90
260–270
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
240
Sc
MZ S
85–90
260–270
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
240
Sc
M
230–250
RD
vysoký výnos zrna
240
MTc
TM S
85–90
240–260
RMZ
240
Sc
M
Z, S , CCM
80
85–90
260
SG
240
Sc
M
Z, S
80
85–90
250–270
SG
245
Tc
TM S
85–90
240–260
SG
vyšlechtěn v Polsku, kvalitní
siláž
vysoký výnos stravitelné
silážní hmoty
vysoký výnos zrna i silážní
hmoty
vysoký výnos silážní hmoty,
vynikající stravitelnost
250
Sc
M
85–90
260–270
SG
vysoký výnos zrna i hmoty
250
Sc
TM Z
80
230–250
RMZ
vysoký výnos zrna, vynikající
odolnost proti poléhání
250
Sc
MZ Z,S, LKS,CCM
80–85 85–90
230–250
RMZ
vysoký výnos zrna
250
Dc
MZ S
85–90
240–260
RMZ
250
Tc
TM Z, S
85–90
250–260
SG
plastický hybrid,
dobrý výnos siláže
vysoký výnos zrna i silážní
hmoty
260
Tc
TM S, LKS
85
260–270
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
260
Sc
MZ S
85
240–260
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
260
Sc
M
S
85
250–270
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
270
Sc
M
Z
80
240–260
RD
dobrý výnos zrna
270
Sc
M
Z, S
80
85
260–280
RMZ
270
MTc
TM Z, S , LKS
80
85
240–260
SG
univerzální hybrid, dobrý
výnos zrna, kvalitní siláž
plastický hybrid, intenzivní
siláž
270
Sc
MZ Z
80
250–260
RD
vysoký výnos zrna
270
Tc
MK Z, S
80–85 90–95
250–270
SG
vysoká plasticita k suchým
podmínkám
280
Sc
MZ Z, CCM
80
250–270
RMZ
vysoký výnos zrna
290
Sc
M
80
250–270
RMZ
290
Tc
MZ S
80–85
250–270
SG
300
Tc
MZ Z, S
75–80 80–85
240–260
RMZ
300
Sc
MZ Z, S
75–80 80–85
250–270
RMZ
výborný výnos zrna, pevné
stéblo
intenzivní silážní hybrid
s dobrým podílem zrna
vysoký výnos zrna i velmi
kvalitní siláž
velmi vysoký výnos sušiny
i zelené hmoty
320
Sc
Z
80–85
240–260
RMZ
intenzivní siláž
340
Sc
MZ S
80–85
250–270
SG
vysoký výnos silážní hmoty
– nejvhodnější pro BPS
340
Sc
M
75
250–270
RMZ
vysoký výnos zrna
340
Tc
MZ Z, S
75–80 80–85
250–270
SG
350
Tc
M
Z, S
75–80 80–85
240–260
RMZ
univerzální hybrid na siláž
i zrno
intenzivní hybrid na siláž
s dobrým podílem zrna
360
Sc
M
S
75–80
250–270
RMZ
vysoký výnos zelené hmoty
370
Sc
MZ Z, CCM
70–75
260–280
RMZ
400
Tc
MZ Z, S
75–80 80–85
260–270
SG
vysoký výnos zrna i zelené
hmoty
vysoký výnos zrna i silážní
hmoty
Z
Z, S
Z
85
80–85
80
80
S, CCM
Z
Typ hybridu: Sc – dvouliniový, MSc – modifikovaný dvouliniový, Tc – tříliniový, MTc – modifikovaný tříliniový, Dc – čtyřliniový Typ zrna: Z – koňský zub, MZ – koňský zub až mezityp, M – mezityp, TM – tvrdý až mezityp, T – tvrdý typ
Směr využití: S – siláž, Z – zrno, CCM – zrno s velkým podílem vřeten, LKS – zrno s malým podílem vřeten, M – mačkané zrno Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RD – rychle dozrávající
více na www.osevabzenec.cz
odborné
rady
Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.
kukuřice
Ing. Andrea Šlajsová
pšenice
řepka
702 097 417
[email protected]
Ing. Lubomír Zrzavecký
777 736 347
[email protected]
kapalná hnojiva
Stanislav Šimánek
777 736 661
[email protected]
Zbyněk Votava
777 730 267
Martin Polončík
777 264 589
[email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
[email protected]
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
Agrona, a. s., Nebanice
www.agrona.cz
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 milos.fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
Zdeněk Staněk
725 959 031 [email protected]
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.agrozzn.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
721 456 853 [email protected]
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Ing. Jaroslava Sácká
Primagra, a. s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
oblast Benešov:
Luboš Hrubý
Ing. Petr Žalud
oblast Domažlice:
Ing. Josef Fiala
Ing. Lumír Královec
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
724 929 402 [email protected]
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
602 382 615
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Růžička
606 057 585
oblast Praha-východ:
Josef Lehovec
606 740 185
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005
ZZN Pelhřimov a. s.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Ing. Lubomír Nechvátal 602 459 250
Pavel Dědina
602 180 495
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Petr Blažek
602 163 325
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 741
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Ing. Václav Kouba
602 144 505
Pavel Šutera
608 939 715
Ing. Jiří Witzany
601 550 431
ZZN Polabí, a. s., Kolín
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
724 153 858
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
725 981 095
oblast Kolín, Kutná Hora, Nymburk:
Jaroslav Ryšánek
602 633 108
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová 602 622 449
oblast Jičín:
Ing. Milan Krátký
602 113 392
Zdeněk Fejfar
606 713 493
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143
oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger
602 244 872
Ing. Ivan Kostolanyi
602 448 332
[email protected]
ondrej. [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.primagra.cz
606 057 560 [email protected]
602 467 286 [email protected]
606 673 143 [email protected]
606 607 173 josef.fi[email protected]
602 463 272 [email protected]
602 439 782 [email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Ladislav Kulas
602 165 740 [email protected]
Jana Kolébalová
777 264 584 [email protected]
Soňa Bílková
724 964 383 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e–mail: [email protected]
www.oseva.eu
nabídka osiv jarních plodin 2013
Download

Nabídka osiv jarních plodin 2013