FLORA SERVIS
Lubomír Straka
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
držitel certifikátu ISO 9001
PŘEHLEDOVÝ KATALOG
2012/2013
Obsah prOduktOvéhO katalOgu
FLORA
herní sestavy Flora
5
6
TROPIC
herní sestavy Tropic
43
44
MULTIKOV
herní sestavy Multikov
komponenty Multikov
varianty kombinací komponentů Multikov
další sortiment
47
48
54
60
62
HOUPAČKY
63
ŠPLHACÍ SESTAVY
75
LANOVÉ PRVKY
87
HOUPADLA
91
KOLOTOČE
95
DOPLŇKY
pískoviště
otočný bagr
kreslící tabule a počítadla
multifunkční herní zařízení
prvky na pružinách
lavice a prolézací tunely
koše na basketbal
informační tabule
domečky
99
100
101
102
103
104
105
107
108
109
ALTÁNKY
110
LEZECKÉ STĚNY
113
OPLOCENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A PÍSKOVIŠŤ
117
VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
128
SKATEPARKY
129
AKČNÍ NABÍDKA – VÝBĚROVÉ HŘIŠTĚ
130
DALŠÍ SORTIMENT
131
Vážení zákazníci,
jsem velmi potěšen, že si právě prohlížíte katalog
našich výrobků pro sezónu 2012/2013.
Stálým zákazníkům chci poděkovat za projevenou
přízeň v minulých letech.
Jako každoročně jsme pro vás připravili řadu novinek a celkových vylepšení našeho nabízeného
sortimentu.
Chtěl bych upozornit zejména na podstatné rozšíření osvědčené řady HERNÍCH SESTAV FLORA,
tyto sestavy vám můžeme nově nabídnout v materiálovém provedení sušené mimostředové hranoly, lepené hranoly a v provedení z dubového
masivu. Tato možnost má značný vliv na prodloužení celkové životnosti našich výrobků. Záleží jen
na vás jaký materiál zvolíte, rádi vám budeme nápomocni při vašem rozhodování.
V tomto katalogu najdete i odkaz na naši nabídku
VENKOVNÍCH FITNESS ZAŘÍZENÍ. Tyto zařízení
jsou v naší republice mylně prezentována jako cvičební prvky pro seniory. Pravdou je však to, že po
celém světě slouží jako venkovní fitness centra
pro všechny věkové skupiny obyvatel, tedy pochopitelně i pro seniory. Naše zařízení jsou testována dle norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 857
a splňují všechny bezpečnostní požadavky pro
Českou republiku i celou EU. Pro tyto fitness
prvky byl připraven samostatný katalog, který
vám na požádání rádi zašleme.
Další informace o našem nabízeném sortimentu
najdete na následujících stránkách tohoto katalogu.
Závěrem bych chtěl jménem všech zaměstnanců
naší firmy poděkovat zákazníkům za projevenou
důvěru a popřát mnoho úspěchů a spokojenosti
do dalšího období.
za kolektiv firmy
Lubomír Straka
FLORA SERVIS
Lubomír Straka
sídlo firmy: Faměrovo náměstí 29
618 00 Brno
telefon:
+420 548 226 086
+420 725 176 819
telefon + fax:
+420 548 211 706
e-mail:
[email protected]
http:
www.floraservis.cz
Naše firma je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO
14001:2005, tyto normy zajišťují kontrolu kvality výrobku i celého výrobního a montážního
procesu od návrhu až po instalaci hřiště u zákazníka.
Veškerá herní zařízení jsou certifikována dle normy ČSN EN 1176:2009 a konstruována po
zkušenostech z provozu tak, aby co nejvíce odolávala možnému vandalismu.
Naše herní prvky jsou stavebnicového systému a dle možností a přání zákazníka je lze libovolně kombinovat nebo v různých časových obdobích doplňovat. Herní prvky jsou i po instalaci demontovatelné a lze je v případě potřeby kdykoliv přemístit.
Jako zajímavost zde uvádíme možnost snížení herních sestav na pádovou výšku 1 m, tyto lze
umístit na travnatý povrch. Toto řešení uvítají zejména mateřské školy, protože odpadá povinnost zřízení tlumícího dopadového povrchu, což přináší zajímavou finanční úsporu.
Nabízené herní prvky jsou kompletně vyrobeny v naší firmě.
Samozřejmostí je dodávka náhradních dílů a zajištění případných oprav.
V případě zájmu navrhneme umístění jednotlivých prvků s ohledem na bezpečnostní
zóny a rádi přijedeme na předběžnou konzultaci – to vše zdarma.
Návrh a realizace dětských hřišť na míru dle vašich prostorových i finančních možností.
U herních sestav lze kombinovat umístění schodů, žebříků a skluzavek do požadovaných směrů dle prostorových možností zákazníka.
MOžNOST PROVEDENÍ
VIZUALIZACE VAŠEHO HŘIŠTĚ
Po realizaci předáme zákazníkovi příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a provozní řád
hřiště s harmonogramem povinných kontrol.
V případě zájmu zajistíme povinné provozní kontroly stavu dětských hřišť dle norem.
MatErIÁl
• K výrobě prvků dětských hřišť je použito sušené mimostředové řezivo
(smrk, borovice).
• Za příplatek po dohodě lze použít lepené hranoly nebo dubový masiv.
• Nosné prvky herních prvků jsou impregnovány a osazeny do ocelových
patek.
• Kovové části jsou vyrobeny z ocelových konstrukčních profilů.
pOvrChOvÁ Úprava
• Dřevěné součásti prvků jsou ošetřeny vodouředitelnými, ekologickými,
zdravotně nezávadnými lazurami a barvami ve třívrstvém nátěru.
• Kovové díly jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou Komaxit
v odstínech vzorníku RAL nebo žárovým zinkováním.
• Spojovací materiál – pozinkovaný.
• Na přání zákazníka lze zvolit barevnou úpravu výrobku.
MONtÁŽ
• Výrobky jsou dodávány v předmontovaném stavu. Doporučujeme montáž
objednat u naší firmy. Je tím zaručena odbornost montáže ve vztahu
k bezpečnostním zónám zařízení a zaručeny plné garance.
• Montáž obsahuje kompletní provedení hřiště a materiály potřebné
pro instalaci včetně dopravy v rámci ČR zdarma.
garaNCE
• Na kovové prvky a houpadla na pružině záruční doba 10 let
• Na nosné prvky (stojky) záruka 72 měsíců. Ostatní záruka 60 měsíců.
• Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození
díla třetí osobou – vandalské poškození.
dOba rEalIZaCE
• Od objednání nebo uzavření smlouvy o dílo je doba dodávky do 4 – 6 týdnů,
v případě skladových zásob i dříve.
CENa
• Ceny v přiloženém letáku jsou uvedeny za kompletní výrobek bez instalace
a DPH.
• Cena za instalaci je individuální (10 – 20 % z ceny výrobku), v ceně instalace
je zahrnuta i doprava zdarma.
• Dle rozsahu zakázky možná individuální kalkulace ceny dodávky i montáže.
CElOrOČNÍ akCE
• „HŘIŠTĚ NA KLÍČ“
Obsahuje zhotovení kompletního hřiště – t.j. odstranění nevyhovujících
herních prvků, zemní a výkopové práce, zhotovení přístupových cest a chodníků,
bezpečnostních povrchů z různých materiálů, oplocení, sadové úpravy.
Výhody pro zákazníka – při využití této služby jsme schopni poskytnout
zajímavou cenovou nabídku a záruku na veškeré provedené práce jako celek.
• „HŘIŠTĚ NA SPLÁTKY“
Bude zpracována individuální nabídka dle finančních možností zákazníka.
bEZpEČNOst, kONtrOla a pOradENstvÍ
• Zajistíme pravidelné roční kontroly dle zákona.
• Zaškolíme provozovatele zařízení k jeho bezpečnému provozování – zdarma.
• Poradenství k problematice dětských hřišť – zdarma.
bEZpEČNOstNÍ pOvrChY
• Zhotovení bezpečnostních povrchů dle normy ČSN EN 1176 z různých
materiálů – např.:
• písek zrnitost 0,2 – 2 mm
• prané oblázky zrnitost 2 – 8 mm
• pryžové
• drcená kůra velikost 20 – 80 mm.
HERNÍ SESTAVY
FLORA
FLORA 1A
kód: F01A
FLORA 1B – SNÍŽENÁ
3+
100 cm
• věž se skluzavkou
• žebřík
3+
150 cm
(pro děti od 3 let)
(výška volného pádu)
• věž se skluzavkou
• žebřík
KA k ó d :
NOVIN
F01B
FLORA 2
kód: F02
FLORA 3
KA
NOVIN
kód: F03
U VŠECH SESTAV
MOŽNOST
VÝBĚRU
BARVY
SKLUZAVKY
• věž se skluzavkou
• žebřík
• lezecké stěny
• věž se skluzavkou
• řetězová houpačka
• žebřík
3+
150 cm
3+
150 cm
FLORA 4A
FLORA 4B
kód: F04A
•
•
•
•
•
•
hradby s podestou
žebřík
šplhací rampa
skluzavka
házecí stěny
domeček
3+
150 cm
•
•
•
•
•
hradby s podestou
žebřík
šplhací rampa
skluzavka
házecí stěny
kód: F04B
• domeček
• šplhací síť
3+
150 cm
FLORA 4C
FLORA 4D – SNÍŽENÁ
kód: F04C
3+
150 cm
• hradby
s podestou
• schody
• šplhací rampa
• skluzavka
• házecí stěna
• prolézací tunel
•
•
•
•
•
hradby s podestou
žebřík
šplhací rampa
skluzavka
házecí stěna
• domeček
• šplhací síť
3+
100 cm
kód: F04D
FLORA 5A
• věž se skluzavkou
• schody
• prolézací tunel
kód: F05A
3+
150 cm
FLORA 5B – SNÍŽENÁ
• věž se skluzavkou
• schody
• prolézací tunel
3+
100 cm
kód: F05B
FLORA 6
•
•
•
•
věž se schody
prolézací tunel
plošina se skluzavkou
šplhací rampa
FLORA 7
kód: F06
3+
150 cm
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
žebříky
plošina
řetězová houpačka
prolézačka
kód: F07
3+
150 cm
FLORA 8A
kód: F08A
•
•
•
•
věže
skluzavka
žebříky
šplhací
rampa
• lanová
lávka
• provazový
most
• šplhací tyč
3+
150 cm
FLORA 8B – SNÍŽENÁ
kód: F08B
•
•
•
•
•
•
•
věže
skluzavka
žebříky
šplhací rampa
lanová lávka
provazový most
šplhací tyč
3+
100 cm
FLORA 9
kód: F09
•
•
•
•
•
věže
skluzavka
žebříky
šplhací rampa
prolézací tunel
• kreslící tabule
• lezecká stěna
• domeček
3+
150 cm
Tuto sestavu je možné snížit
na výšku pádu 100 cm.
FLORA 10A
kód: F10A
• rozhledna
se skluzavkou
• žebřík
U VŠECH SESTAV
MOŽNOST
VÝBĚRU
BARVY
SKLUZAVKY
FLORA 10B – SNÍŽENÁ
3+
150 cm
• rozhledna se skluzavkou
• žebřík
3+
100 cm
kód: F10B
FLORA 11A
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
žebřík
řetězová houpačka
houpačka pro nejmenší
prolézací žebřík
kód: F11A
3+
150 cm
KA k ó d :
NOVIN
FLORA 11B
• věž se
skluzavkou
• schody
• řetězová
houpačka
• houpačka
pro nejmenší
3+
150 cm
F11B
FLORA 12
kód: F12
FLORA 13
kód: F13
3+
150 cm
• žebřík se skluzavkou
• nástupní plošina
3+
150 cm
Tuto sestavu je možné snížit
na výšku pádu 100 cm.
• hradby
se skluzavkou
• schody
• kreslící tabule
• házecí stěna
• řetězová houpačka
FLORA 14A
kód: F14A
•
•
•
•
•
•
•
věže s hradbami
skluzavka
žebříky
šplhací rampa
lanová lávka
provazový most
šplhací tyč
6+
150 cm
(3 – 6 let s dozorem)
KA
NOVIN k ó d :
FLORA 14B – SNÍŽENÁ
3+
100 cm
U VŠECH SESTAV
MOŽNOST
VÝBĚRU
BARVY
SKLUZAVKY
•
•
•
•
•
•
•
věže s hradbami
skluzavka
žebříky
šplhací rampa
lanová lávka
provazový most
šplhací tyč
F14B
FLORA 15
kód: F15
• věže s dojezdovou
rampou
• lanová dráha
• kovové vzpěry
6+ (3 – 6 let s dozorem)
150 cm
FLORA 16
kód: F16
FLORA 17
kód: F17
• hrazdy
• házecí stěna
• kladiny
3+
100 cm
• hradby se skluzavkou
• schody
• prolézací tunel
3+
150 cm
Tuto sestavu je možné snížit na výšku pádu 100 cm.
FLORA 18A
FLORA 18B
kód: F18A
• paluba se skluzavkou
• žebřík
• domeček – podpalubí
3+
150 cm
•
•
•
•
paluba se skluzavkou
žebřík
šplhací síť
domeček – podpalubí
kód: F18B
3+
150 cm
FLORA 18C – SNÍŽENÁ
•
•
•
•
paluba se skluzavkou
schody
šplhací síť
domeček – podpalubí
3+
100 cm
FLORA 18D – SNÍŽENÁ
kód: F18C
•
•
•
•
•
paluba se skluzavkou
schody
šplhací síť
domeček – podpalubí
prolézací tunel
3+
100 cm
KA k ó d :
NOVIN
F18D
FLORA 19A
kód: F19A
vláček s lavicemi
+ vagónek
FLORA 19B
kód: F19B
vláček s lavicemi
+ zastřešený vagónek
FLORA 20
kód: F20
3+
150 cm
•
•
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
hradby
lanová lávka
žebříky
šplhací rampa
šplhací síť
házecí stěna
Tuto sestavu je možné snížit na výšku pádu 100 cm.
FLORA 21
kód: F21
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
schody
házecí stěna
řetězová houpačka
prolézací žebřík
3+
150 cm
FLORA 22
kód: F22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
věže se spojovacími lávkami
skluzavky
žebříky
schody
kreslící tabule
hrazdy
6+
šplhací síť
200 cm
šplhací tyč
házecí stěna
(3 – 6 let
s dozorem)
FLORA 23A
FLORA 23B
kód: F23A
•
•
•
•
•
věže se skluzavkami
žebřík
šplhací rampa
prolézací žebřík
řetězová dvouhoupačka
3+
150 cm
•
•
•
•
•
věže se skluzavkami
žebřík
šplhací rampa
prolézací žebřík
řetězová
dvouhoupačka
• dvouhoupačka
– sedátko
pro nejmenší
3+
150 cm
kód: F23B
FLORA 24A
kód: F24A
3+
150 cm
•
•
•
•
•
•
•
věže se spojovací lávkou
skluzavka
šplhací rampa
žebřík
schody
kreslící tabule
hrazda
KA k ó d :
NOVIN
FLORA 24B – SNÍŽENÁ
FLORA 25A
F24B
kód: F25A
3+
150 cm
• věže se spojovací
lávkou
• skluzavka
• šplhací rampa
• žebřík
• schody
• kreslící tabule
• hrazda
3+
100 cm
•
•
•
•
věž se skluzavkou
schody
kreslící tabule
házecí stěna
FLORA 25B – SNÍŽENÁ
kód: F25B
FLORA 25C – SNÍŽENÁ
• věž se skluzavkou
• kreslící tabule
kód: F25C
• schody
• šplhací síť
• věž se
skluzavkou
• schody
• házecí stěna
• kreslící
tabule
3+
100 cm
3+
100 cm
FLORA 26A
kód: F26A
•
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
hradby
lanová lávka
žebříky
šplhací rampa
šplhací síť
FLORA 26B – SNÍŽENÁ
kód: F26B
3+
150 cm
•
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
hradby
lanová lávka
žebříky
šplhací rampa
šplhací
síť
3+
100 cm
FLORA 27A
•
•
•
•
•
kabina s tunelem
žebřík
skluzavka
strojovna – domeček
šplhací rampa
FLORA 27B – SNÍŽENÁ
kód: F27A
3+
150 cm
•
•
•
•
•
kabina s tunelem
žebřík
skluzavka
strojovna – domeček
šplhací rampa
3+
100 cm
kód: F27B
FLORA 28
kód: F28
U VŠECH SESTAV
MOŽNOST
VÝBĚRU BARVY
SKLUZAVKY
•
•
•
•
•
•
věž
skluzavka
žebřík
šplhací rampa
šplhací tyč
šplhací síť
6+
200 cm
FLORA 29
• věž
• žebříky
• skluzavka
• lanový most
• prolézací tunel ø 80 cm
• palisáda z akátové kulatiny
kód: F29
• ochranná síť
6+
200 cm
flora 30
• prolézací tunel
• lezecké stěny
• šplhací síť
kód: F30
flora 31
kód: F31
• šikmá plošina
• kabina se skluzavkou
3+
150 cm
• věž se skluzavkou • žebříky
• hradby
• šplhací rampa
• lanová lávka
• šplhací síť
• řetězová dvouhoupačka
• prolézací žebřík
3+
150 cm
flora 32
kód: F32
U VŠECH SESTAV
MOŽNOST
VÝBĚRU
BARVY
SKLUZAVKY
3+
150 cm
•
•
•
•
•
věž se skluzavkou
hradby
lanová lávka
žebříky
šplhací rampa
•
•
•
•
šplhací síť
řetězová houpačka
prolézací žebřík
šplhací lano
flora 33
KA
NOVIN
kód: F33
• věž se šplhací rampou a prolézacím tunelem
• podesta se schody a sluzavkou v. 1,5 m
• podesta s kreslící tabulí,
počítadlem a skluzavkou v. 1 m
3+
150 cm
flora 34
KA
NOVIN
kód: F34
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
šestiboká věž
skluzavka
kreslící tabule
lezecká stěna
počítadlo
šplhací rampa
lanový most
podesta se schody
žebřík
síť
3+
150 cm
KA
NOVIN
flora 35 – cisterna
•
•
•
•
•
flora 36 – náklaďák
kód: F35
UV stabilní plast
podesty s prolézacími tunely d. 1 m
síť
prolézací tunel d. 2 m
skluzavka
3+
100 cm
•
•
•
•
•
UV stabilní plast
podesty s prolézacími tunely d. 1 m
síť
lanový most d. 2 m
skluzavka
KA
NOVIN
kód: F36
3+
100 cm
kód: F37
• věž s žebříkem
• prolézací tunel
• plošina
se skluzavkou
• podesta se šplhací
stěnou
3+
150 cm
8,3 m
KA
NOVIN
5,3 m
flora 37
5,5 m
9m
flora 38
KA
NOVIN
kód: F38
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
šestiboká věž
kreslící tabule
lezecká stěna
počítadlo
lanový most
podesta se schody
skluzavka
prolézací tunel
žebřík
síť
3+
150 cm
flora 39
KA
NOVIN
kód: F39
•
•
•
•
•
•
věž se schody a skluzavkou v. 1,5 m
věž se šplhací sítí a skluzavkou v. 1 m
šplhací tyč
lanová lávka
3+
lanový most
150 cm
podesta se šplhací stěnou
flora 40
KA
NOVIN
kód: F40
U VŠECH
SESTAV
MOŽNOST
VÝBĚRU
BARVY
SKLUZAVKY
•
•
•
•
•
•
•
•
věže
tobogán
žebříky
šplhací rampa
prolézací tunel
kreslící tabule
lezecká stěna
domeček
3+
150 cm
HERNÍ SESTAVY
TROPIC
TROPIC
Herní sestavy TROPIC jsou vyráběny z tropického
dřeva, které je třikrát tvrdší než dub. Toto dřevo má
téměř neomezenou životnost a má lepší mechanické
vlastnosti než dřevo akátové. Jedná se o velmi robustní
sestavy se spoustou herních aktivit za velice příznivou cenu.
TROPIC 01
kód: T01
rozměr prvku:
3,5 x 3,0 x 3,5 m
•
•
•
•
věž se skluzavkou
žebřík
šplhací síť
piškvorky
TROPIC 02
rozměr prvku:
6,0 x 2,3 x 3,5 m
3+
120 cm
• věž s tobogánem
• plošina s dvojitou
skluzavkou
• schody
• piškvorky
3+
160 cm
kód: T02
TROPIC 03
kód: T03
TROPIC 04
rozměr prvku:
6,0 x 5,4 x 3,7 m
rozměr prvku:
6,0 x 5,4 x 3,7 m
3+
160 cm
•
•
•
•
•
•
věž s tobogánem
dvojitá skluzavka
nástupní podesty
podesta s tubusovou skluzavkou
žebřík
schody
3+
160 cm
MOŽNOST BAREVNÉ VOLBY PLASTOVÝCH DÍLŮ
kód: T04
•
•
•
•
•
•
•
věž s tobogánem
dvojitá skluzavka
nástupní podesty
podesta se zahnutou skluzavkou
prolézací tunel
žebřík
schody
TROPIC 05
kód: T05
TROPIC 06
rozměr prvku:
10,4 x 8,6 x 3,8 m
rozměr prvku:
12,0 x 6,0 x 3,5 m
3+
150 cm
•
•
•
•
•
•
věž s tobogánem
nástupní podesty
podesta se zahnutou skluzavkou
podesta s tubusovou skluzavkou
šplhací rampa
žebřík
3+
150 cm
MOŽNOST BAREVNÉ VOLBY PLASTOVÝCH DÍLŮ
kód: T06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
věž s tobogánem
nástupní podesty
podesta s tubusovou zatočenou skluzavkou
balanční lávka
balanční nášlapy
lanové mosty
prolézací tunely
žebřík
schody
HERNÍ SESTAVY
MULTIKOV
•
•
•
•
vysoká variabilita a užitná hodnota
velká odolnost
jedinečný design
10 let záruka
Zákazníky stále více oblíbený náš vlastní výrobní
program herních prvků stavebnicového systému
MULTIKOV.
Jedná se o celokovové herní prvky odolné proti
vandalismu.
Jsme přesvědčeni, že tyto herní prvky najdou uplatnění
zejména v městských sídlištích a v místech s možností
případného vandalismu.
Pomocí prvků MULTIKOV lze vytvořit velmi zajímavé hřiště
pro děti všech věkových kategorií.
Tato hřiště mají spíše sportovnější charakter.
Řada herních prvků MULTIKOV je členěna na jednotlivé
komponenty, které lze postavit samostatně nebo tvořit
multifunkční herní sestavy (MULTIKOV 01 – 11), tyto sestavy lze
rozšiřovat a doplňovat o kovové doplňky, o další herní a sportovní
aktivity (varianty kombinací komponentů MULTIKOV).
Záruka herních komponentů a sestav řady MULTIKOV je prodloužena na 10 let.
M U LT I K O V 0 1
kód: M01
• žebřík se skluzavkou
• mimostředový
otočný disk
• ručkovací / šplhací
žebřík – vlna
• šplhací tyč
• provazový žebřík
• šplhací lano
• dvouhoupačka
3+
200 cm
M U LT I K O V 0 2
M U LT I K O V 0 3
kód: M02
3+
200 cm
3+
200 cm
•
•
•
•
•
mimostředový otočný disk
ručkovací / šplhací žebřík – vlna
šplhací tyč
provazový žebřík
dvouhoupačka
•
•
•
•
•
ručkovací / šplhací žebřík – vlna
šplhací tyč
provazový žebřík
šplhací lano
houpačka
kód: M03
M U LT I K O V 0 4
kód: M04
3+
200 cm
• houpací kruhy
• ručkovací / šplhací žebřík –
vlna
• šplhací tyč
• provazový žebřík
• dvouhoupačka
M U LT I K O V 0 5
kód: M05
3+
200 cm
• houpací kruhy
• ručkovací / šplhací
žebřík – vlna
• šplhací tyč
• provazový žebřík
• houpačka
M U LT I K O V 0 6
M U LT I K O V 0 7
kód: M06
3+
200 cm
3+
200 cm
• koš na basketbal
• houpací kruhy
• ručkovací / šplhací
žebřík – vlna
• šplhací tyč
• provazový žebřík
• houpačka
•
•
•
•
•
žebřík se skluzavkou
mimostředový otočný disk
ručkovací / šplhací žebřík – vlna
šplhací tyč
provazový žebřík
KA
NOVIN k ó d :
M07
KA
NOVIN k ó d :
M U LT I K O V 0 8
•
•
•
•
•
•
M08
lezecká stěna
šplhací lano
mimostředový otočný disk
šplhací síť
cvičební kruhy
provazový žebřík
6+
200 cm
(3 – 6 let s dozorem)
M U LT I K O V 0 9
KA
NOVIN k ó d :
M09
• lezecká stěna
• mimostředový
otočný disk
• šplhací lano
• houpačka
3+
200 cm
KA
NOVIN k ó d :
M U LT I K O V 1 0
•
•
•
•
M10
KA
NOVIN k ó d :
M U LT I K O V 1 1
M11
žebřík se skluzavkou
cvičební kruhy
šplhací lano
houpačka
3+
200 cm
kovová kontrukce se šplhací sítí
lezecké stěny – různé motivy
6+
200 cm
(3 – 6 let s dozorem)
L a n O V á d r á h a M U LT I K O V
kód: MK10
• věže s dojezdovou rampou
• lanová dráha
• celokovová konstrukce
6+
150 cm
KOš na basKeTbaL se špLhacíM LaneM
kód: MK01
c V I č e b n í K r U h y M U LT I K O V
kovová konstrukce
s odrazovou deskou,
odpruženou obroučkou a šplhacím
lanem
3+
150 cm
kovová konstrukce se cvičebními
kruhy
3+
150 cm
kód: MK03
s K L U Z a V K a M U LT I K O V
kód: MK02
kovová konstrukce
s žebříkem
a skluzavkou
3+
150 cm
MIMOsTředOVý OTOčný dIsK
kovová konstrukce s otočným
diskem
3+
100 cm
kód: MK04
špLhací LanO
kód: MK05
kovová konstrukce se šplhacím
lanem
3+
150 cm
sTrOM
kód: MK09
VLna 1 m
kód: MK07
3+
150 cm
• kovová konstrukce,
• šplhací strom / žebřík
balanční vlna
se cvičebními tyčemi
3+
100 cm
VLna 2 m
kód: MK08
• ručkovací / šplhací žebřík
• šplhací tyč
• provazový žebřík
3+
200 cm
daLší MOžné VarIanTy KOMbInací KOMpOnenTů MULTIKOV
varianta 1
varianta 3
9750
dvouhoupačka
11290
11830
dvouhoupačka
lanový žebřík
cvičební kruhy
vlna v. 2000 mm
vlna v. 2000 mm
excentrický otočný disk
excentrický otočný disk
věž
basketbalový koš
9750
varianta 2
varianta 4
excentrický otočný disk
dvouhoupačka
dvouhoupačka
11235
13270
cvičební kruhy
lanový žebřík
vlna v. 2000 mm
excentrický otočný disk
lanový žebřík
věž
basketbalový koš
8000
7625
varianta 5
varianta 7
7625
houpačka
5221
lanový obloukový žebřík
vlna v. 2000 mm
8890
excentrický otočný disk
cvičební kruhy
lanový obloukový žebřík
houpačka
varianta 6
6820
3770
8000
no
la
lo
ob
kr
uh
y
vý
řík
basketbalový koš
eb
ýž
cv
iče
bn
í
ov
uk
deTaILy KOnsTrUKcí
varianta 8
houpačka
6000
žebřík
houpačka
9500
otočný kloubový mechanismus
spojení jednotlivých sekcí Multikov
daLší sOrTIMenT
Nabízíme širokou nabídku VenKOVních FITness ZaříZení. Toto zařízení má platné
certifikáty pro použití na veřejném prostranství. Součástí zařízení jsou i návody na cvičení.
Na vyžádání vám rádi ZDARMA zašleme
KaTaLOG
aktuální
Výběr některých fitness zařízení z naší nabídky:
VenKOVníhO FITness ZaříZení.
FIT 02 šlapadlo – brusle
FIT 03 posilování rukou – horní
FIT 07 twister
FIT 14 šlapadlo – lyže
FIT 20 odrážecí sedáky
FIT 25 bradla
HOUPAČKY
vAHAdlOvá HOUPAČKA 01
kód: HV01
dřevěná, dvoumístná
3+
80 cm
vAHAdlOvá HOUPAČKA 02
kód: HV02
celokovová,
dvoumístná
3+
100 cm
vAHAdlOvá HOUPAČKA 03
kód: HV03
vAHAdlOvá HOUPAČKA 04
celokovová,
čtyřmístná
3+
100 cm
dřevěná, čtyřmístná
3+
100 cm
kód: HV04
PrUžinOvá HOUPAČKA 01
kód: HP01
PrUžinOvá HOUPAČKA 02
kód: HP02
celokovová,
čtyřmístná
3+
80 cm
celokovová,
dvoumístná
3+
80 cm
řetězOvá HOUPAČKA
kód: HR10
řetězOvá HOUPAČKA s PrOlézAČKOU 01
1x sedátko rovné
žebřík
1x sedátko rovné
3+
150 cm
3+
150 cm
kód: HR01
řetězOvá HOUPAČKA s PrOlézAČKOU 02
kód: HR02
řetězOvá HOUPAČKA se sítěmi
žebřík
1x sedátko pro malé děti
3+
150 cm
sítě
1x sedátko rovné
3+
150 cm
kód: HR03
řetězOvá dvOUHOUPAČKA
2x sedátko rovné
kód: HR11
řetězOvá dvOUHOUPAČKA KOmbi
1x sedátko rovné
1x sedátko pro malé děti
3+
150 cm
3+
150 cm
kód: HR06
řetězOvá dvOUHOUPAČKA s PrOlézAČKOU
kód: HR04
řetězOvá dvOUHOUPAČKA s PrOlézAČKOU
KOmbi
kód: HR07
1x sedátko rovné
1x sedátko pro malé děti
prolézací žebřík
3+
150 cm
2x sedátko rovné
prolézací žebřík
3+
150 cm
řetězOvá dvOUHOUPAČKA se sítěmi
2x sedátko rovné
sítě
3+
150 cm
kód: HR05
řetězOvá dvOUHOUPAČKA se dvěmi
PrOlézAČKAmi
2x sedátko rovné
prolézací žebříky
3+
150 cm
kód: HR08
H O U P A Č K A m U lt i K O v
kód: HM01
d v O U H O U P A Č K A m U lt i K O v
kód: HM03
2x sedátko
rovné
3+
150 cm
1x sedátko
rovné
3+
150 cm
d v O U H O U P A Č K A m U lt i K O v K O m b i
1x sedátko rovné
1x sedátko pro malé děti
3+
150 cm
kód: HM02
HOUPAČKA HnízdO mini – celOKOvOvá
1x sedátko HNÍZDO
Ø1m
3+
100 cm
kód: HH02
HOUPAČKA HnízdO – celOKOvOvá
kód: HH01
1x sedátko HNÍZDO
Ø 1,2 m
3+
120 cm
8m
ŠPLHACÍ
SESTAVY
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 1
• žebřík
• hrazdy
kód: S01
3+
200 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 2
kód: S02
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 3
• šplhací lano
• prolézačka
s plošinou
• šplhací tyč
• žebřík
• hrazda
• ručkovací žebřík
• šplhací síť
• lezecká stěna
• houpací hrazda
nebo provazový žebřík
6+ (3 – 6 let s dozorem)
280 cm
• žebříky
• hrazdy
• šplhací lano
kód: S03
3+
200 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 4
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 5
kód: S04
• žebřík
• šplhací síť
3+
200 cm
•
•
•
•
•
šplhací lano
prolézačka s plošinou
šplhací tyč
ručkovací žebřík
houpací hrazda
6+
280 cm
(3 – 6 let s dozorem)
kód: S05
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 6
•
•
•
•
hrazdy
provazový žebřík
žebřík
šplhací lano
3+
200 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 7
kód: S06
•
•
•
•
hrazdy
šplhací síť
žebřík
šplhací lano
3+
200 cm
kód: S07
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 8
kód: S08
Š P L H A C Í S E S TA V A 0 9 – C E L O K O V O V Á
kód: S09
3+
200 cm
•
•
•
•
lezecké stěny
hrazda
žebřík
ručkovací
žebřík
CELOKOVOVÁ
velmi odolná
konstrukce
6+
200 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 0 A
• žebřík
• hrazda
• šplhací tyč
• šplhací lano
• šplhací síť
• lanový žebřík
6+ (3 – 6 let s dozorem)
200 cm
kód: S10A
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 0 B
•
•
•
•
•
•
žebřík
hrazda
lezecká stěna
šplhací lano
šplhací síť
lanový žebřík
KA k ó d :
NOVIN
S10B
6+ (3 – 6 let s dozorem)
200 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 1
kód: S11
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 2
kód: S12
• lanový žebřík
• šplhací síť – pavouk
• šplhací lano
3+
200 cm
3+
200 cm
•
•
•
•
lezecké stěny
šplhací síť
žebřík
šplhací lano
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 3 A
KA k ó d :
NOVIN
S13A
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 3 B
KA k ó d :
NOVIN
S13B
• kovové sloupky, polypropylenová
lana s ocelovým jádrem –
HERCULES
• balanční lano
3+
100 cm
• kovové sloupky, polypropylenová lana s ocelovým jádrem – HERCULES
• balanční žebřík – vertikální
3+
100 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 3 C
3+
100 cm
• kovové sloupky,
polypropylenová lana
s ocelovým jádrem – HERCULES
• šplhací síť – horizontální
KA k ó d :
NOVIN
S13C
UKÁZKY KOMBINACÍ ŠPLHACÍCH SESTAV
13A, 13B, 13C
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 4
KA
NOVIN
kód: S14
KA
NOVIN
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 5
kód: S15
6+
• lezecké stěny
6+ (3 – 6 let s dozorem)
200 cm
•
•
•
•
•
(3 – 6 let s dozorem)
kovové žebříky
200 cm
lanové žebříky
lezecká stěna
šplhací síť horizontální
šplhací síť vertikální
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 6
KA
NOVIN
kód: S16
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 8
KA
NOVIN
kód: S18
3+
120 cm
TROJHRAZDA
hrazdy v. 80, 100 a 120 cm
Š P L H A C Í S E S TA V A 1 7
KA
NOVIN
kód: S17
kovové sloupky,
polypropylenová lana
s ocelovým jádrem –
HERCULES
DVOJHRAZDA
hrazdy v. 80 a 100 cm
3+
100 cm
3+
200 cm
•
•
•
•
šplhací síť
balanční kůl
balanční lano
balanční svislá lana
LANOVÉ
prVky
LANOVá pyrAmidA i.
kód: LP01
výška pyramidy
345 cm
kovový sloup, polypropylenová lana s ocelovým jádrem – HERCULES
3+
150 cm
LANOVá pyrAmidA ii.
kód: LP02
výška pyramidy
385 cm
kovový sloup, polypropylenová lana s ocelovým jádrem – HERCULES
4+
150 cm
LANOVá pyrAmidA iii.
kód: LP03
L A N O V á p y r A m i d A i V.
kód: LP04
kovový sloup, polypropylenová lana s ocelovým
jádrem – HERCULES
kovový sloup, polypropylenová lana s ocelovým
jádrem – HERCULES
výška pyramidy
530 cm
výška pyramidy
175 cm
5+
160 cm
3+
100 cm
LANOVá LOď
kód: LP07
kovová konstrukce
polypropylenová lana
s ocelovým jádrem
– HERCULES
L A N O V á s e s tA V A i .
3+
150 cm
kód: LP06
3+
150 cm
3+
150 cm
kovová konstrukce, polypropylenová lana s ocelovým jádrem – HERCULES
houpadla
Již třetím rokem pro vás vyrábíme kolekci
houpadel na pružině se zárukou 10 let.
Tato pružinová houpadla jsou určena i těm
nejmenším dětem.
Tělo pružinových houpadel je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu (vysoce molekulární,
celoprobarvený, UV stabilní polyetylen).
Vzhledem k tomu, že materiál ze kterého jsou
houpadla vyrobena je nelámavý, nehrozí tak
žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky.
Pružina těchto houpadel je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravena práškovou
barvou komaxit.
Houpadla na pružině lze umístit jako samostatné
herní prvky do prostoru dětských hřišť nebo míst,
která jsou určena pro hru a zábavu dětem.
Nabízíme široký výběr jednotlivých houpadel s různými
motivy, která jsou vyrobena z kvalitního materiálu, který je
zárukou dlouhé životnosti nabízených produktů.
houpadlo na pružině
kód: H101
ČUNÍk
kód: H102
Pes
kód: H105
kód: H104
kůň
moTorka
kód: H106
medVěd
kód: H103
kaČeNka
kód: H108
kód: H107
kyTka
ryba
houpadlo na pružině
kód: H109
kód: H110
moTýl
slUNÍČko
kód: H111
berUška
kód: H112
želVa
kód: H113
aqUa
kolotoče
minikolotoč Ø 1 m – celokovový
kód: DK01
kolotoč Ø 2 m – kovový s dřevěnými sedáky
3+
100 cm
3+
100 cm
kód: DK02
kolotoč s hrazdami – celokovový
kód: DK03
lanový kolotoč Ø 1,5 m
kód: DK05
celokovová konstrukce,
polypropylenová lana
s ocelovým jádrem
HERCULES
3+
100 cm
kolotoč Ø 2 m s volantem
kód: DK04
• celokovová konstrukce
• plastové sedáky
• hliníková protisluzová
podlaha
• průměr kolotoče 2 m
3+
100 cm
doplňky
pískoviště s rohovými sedáky
kód: DP01–03
zavírací pískoviště s posuvným krytem
kód: DP04
rozměry a tvary dle přání
zákazníka
2x2m
kód: DP01
3x3m
kód: DP02
4x4m
kód: DP03
šestihran….
možnost dodání
krycí plachny
na pískoviště
rozměr: 2 x 3 m
p í s k o v i š t ě s v e s ta v ě n ý m o p l o c e n í m
kód: DP05
pískoviště s vestavěným oplocením a rohovými sedáky, rozměr: 3 x 3 m
p o h y b l i v á p l a c h ta n a p í s k o v i š t ě
•
•
•
•
KA
NOkVóIdN: D P 0 7
plachtou lze jednoduše pohybovat po kovových sloupech
slouží jako krycí plachta pískoviště i jako stínící plachta proti slunci
lze instalovat k jakémukoliv pískovišti
možná úprava rozměrů
pryžové pískoviště
rozměr 2 x 2 m
2x2 m
kód: DP07
jiné rozměry dle dohody
pískoviště s pohyblivou plachtou
kód: DO01
k r e s l í c í ta b u l e
kód: DO02
p o č í ta d l o
kód: DO03
rozměr: 150 x 100 cm
rozměr: 120 x 100 cm
• masivní dřevěný rám
• voděodolná překližka
• ocelové patky
• masivní dřevěný rám
• ocelové patky
k r e s l í c í ta b u l e s p o č í ta d l e m
KA
NOVIN k ó d :
DO18
m u lt i f u n k č n í h e r n í z a ř í z e n í
rozměr: 150 x 100 cm
• masivní dřevěný rám
• voděodolná překližka
• ocelové patky
• prolézací stěny
• kreslící tabule
• prodejní pultík
• zvonkohra
KA
NOVIN k ó d :
DO20
auto na pružinách
KA
NOVIN k ó d :
DO17
hnízdo na pružině
kód: DO09
pružinová lavice
kód: DP06
balanční lávka 1 – dřevěná
kód: DP08
dřevěná
konstrukce
kotvena
v ocelových
patkách
s plastovými
nášlapy
balanční lávka 1 – celokovová
celokovová konstrukce
s plastovými nášlapy
kód: DP07
prolézací tunel
kód: DP10
prolézací tunel stonožka
• kovové stojky (nohy)
• polypropylenová lana s ocelovým
jádrem – HERCULES
• vysoce molekulární UV stabilní
polyetylen
kód: DO11
koš na basketbal
kód: DO05
branka s košem na basketbal
kód: DO19
i n f o r m a č n í ta b u l e – d ř e v ě n á
kód: DO04
i n f o r m a č n í ta b u l e – k o v o v á
KA
NOVIN k ó d :
DO21
pro umístění pokynů
a provozních řádů
na dětském hřišti
• celokovová konstrukce
pro umístění pokynů
a provozních řádů
na dětském hřišti
•
•
•
•
masivní dřevěný rám
voděodolná překližka
plexisklo
ocelové patky
Plocha:
80 x 65 cm ( 6 listů A4)
Plocha:
48 x 30 cm
prolézací domeček
KA
NOVIN k ó d :
DO23
3 x 1,5 m
• masivní dřevěná
konstrukce
kotvená
v ocelových
patkách
• vysoce
molekulární
UV stabilní
polyetylen
• lezecké úchyty
domeček
kód: DO12
3 x 1,5 m
• domeček
s lavičkami
• kreslící tabule
a ltá n
altánky
pergoly
3 x 3 m
kód: DO13
zastřešení pískoviště
kód: DO14
pergola
4 x 4 m
kód: DO15
odpočívadlo s lavičkami
kód: DO16
š e s t i h r a n n ý a ltá n
KA
NOVIN
kód: DO22
angel I.
kód: LS05
lezecké
stěny
rozměr
bezpečnostní
zóny:
8,8 x 8,8 m
angel II.
kód: LS06
rozměr
bezpečnostní
zóny:
7,5 x 4,5 m
angel III.
rozměr bezpečnostní zóny:
7,5 x 4,5 m
kód: LS07
block I
block II
kód: LS01
kód: LS02
2050
2800
4350
2100
3600
1100
rozměr bezpečnostní zóny: 7,95 x 5,7 m
rozměr bezpečnostní
zóny: 8,4 x 5,5 m
tower I.
tower II.
kód: LS03
kód: LS04
rozměr
bezpečnostní zóny:
7,85 x 7,35 m
3000
3000
5300
2350
2350
2850
rozměr bezpečnostní zóny:
7,95 x 5,7 m
oplocení
dětských hřišť
a pískovišť
Nabízíme vám možnost oplocení hřiště námi vyráběnými plotovými systémy
z různých materiálů (kov, plast, dřevo apod.)
Nejpoužívanější oplocení bylo speciálně vytvořeno pro použití v parcích a sídlištích. Je vyrobeno z masivního dřeva (trámky 8x8 cm do nichž je vsazena
dřevěná frézovaná kulatina o průměru 5 cm).
Pole oplocení vyrábíme ve standardní délce 2 m (z důvodu pevnosti ukotvení)
každé dvoumetrové pole je opatřeno dvěma ocelovými patkami povrchově
upravenými komaxitem nebo zinkováním. Montáž oplocení se většinou provádí zabetonováním ocelových patek do terénu, ale lze ho použít i na již zpevněný povrch (asfalt, dlažba, beton) a přizpůsobit i tvarově dle půdorysu hřiště.
Barva konečného nátěru je upravována na přání zákazníka.
Standardní výška oplocení je 80 cm nad terén, což je dostatečné k zabránění
vniknutí psů a nepůsobí esteticky rušivým dojmem, na přání zákazníka je
možné vyrobit oplocení vyšší. Oplocení je navrženo tak, aby společně s herními prvky vytvářelo harmonický celek.
Při montáži je pamatováno i na snadnou možnost výměny písku v pískovištích. Jedno pole oplocení je vždy uzpůsobeno k snadné demontáži
a možnosti vjezdu vozidlem údržby.
S oplocením máme dobré zkušenosti, oplocená hřiště jsou v menší míře poškozována vandaly a jsou opravdu využívána pro herní aktivity dětí s vyloučením jiných nežádoucích činností, za dobu instalace na plochách bylo
prováděno minimum oprav, což jistě potvrdí i uvedení provozovatelé. Toto
oplocení má platnou certifikaci dle ČSN EN 1176-1:2009 pro použití na
dětských hřištích a veřejných prostranstvích.
oplocení dětských hřišť a pískovišť
další možné varianty oplocení
dřevěné oplocení – výška 1,3 m
kovové (rámové) oplocení – výška 1,5 m
dřevěné oplocení – výška 1,2 m
dřevěné laťové oplocení na kovových stojkách – výška 1 m
pryžový povrch
povrchy
dětských hřišť
Nabízíme i úpravu bezpečnostních povrchů pod herními prvky
dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.
U většiny herních sestav lze upravit výšku pádu na 1 m. U tohoto provedení
vyhovuje dle uvedených norem travnatý povrch a není třeba zhotovení
bezpečnostního povrchu jako při pádové výšce nad 1 metr.
S volbou povrchu hřiště vám rádi poradíme.
Máme k dispozici několik variant řešení.
pryžový povrch
Pryžové desky a dlažby různé síly, možnost výběru barev včetně kombinací.
VÝHODY PRYŽOVÝCH POVRCHŮ
• výhodou je trvanlivost, snadná údržba a možnost montáže na stávající pevné
povrchy (dlažba, asfalt)
• v závislosti na zátěži nevyžadují pryžové povrchy téměř žádnou údržbu
• na rozdíl od nezpevněných povrchů, jako jsou písek, štěrk, dřevěné štěpky
atd., se tloušťka a všechny důležité vlastnosti výrobků nemění ani po letech,
tudíž zůstává funkčnost povrchů stálá
• většina pryžových povrchů může být dodána se zkosenými krajovými
a rohovými deskami, plochy jsou tedy snadno dostupné pro kočárky a hračky
na kolečkách
• rozbité sklo, jehly a jiné úlomky, nebezpečné pro děti jsou snadno viditelné
a lehce odstranitelné
• pryžové povrchy jsou vodopropustné a umožňují snadné odvodňování, proto
vytvářejí herní plochy, z nichž se děti mohou těšit za každého počasí
oBLÁZkový povrch
oBLÁZkový povrch – prané oblázky zrnitosti 2 až 8 mm.
Výhodou je dobrý estetický dojem, snadnější údržba než u písku, propustnost
pro vodu, neustálá „živost“ povrchu – oblázky se neušlapou.
pÍskový povrch
pÍskový povrch – písek zrnitosti 0,2 až 2 mm.
kód: DP04
pALisÁdovÉ ohrANiČENÍ BEZpEČNostNÍho povrchu
povrch NA hErNÍ pLochy
pALisÁdovÉ
ohrANiČENÍ – vhodné
ohraničení bezpečnostního
povrchu – nemá ostré hrany
výška palisády nad povrchem:
12 cm – kód P01
24 cm – kód P02
kotveno do ocelových patek
Povrch pro bezpečné plochy, jako jsou dětská hřiště, zahradní chodníčky, hrany
venkovních schodů. Pružná pryžová drť s polyuretanovým pojivem vytvoří
odolný, neklouzavý a měkký povrch, který nepromrzá. Nanáší se jako licí hmota.
Základní černý odstín lze probarvit na různé odstíny pomocí pigmentů Uni-Color
(modrá, zelená, žlutá, červená, bílá/šedá).
Tento povrch není určen jako dopadová plocha u herních prvků.
mobiliář
Lavička parková s opěradlem, dřevěné
latě – KDO
kód: ML01
Lavička parková bez opěradla, latě z recyklovaného plastu – KP
kód: ML04
Lavice PARK (litina)
Lavička parková s opěradlem, latě z recyklovaného plastu – KPO kód: ML02
Lavička parková bez opěradla
– prodloužená
kód: ML05
Lavice ROMA (litina)
Lavička parková bez opěradla, dřevěné
latě – KD
kód: ML03
Lavička s obloukovým opěradlem
kód: ML06
Lavice LUX
Lavice KLASIK
kód: ML07
kód: ML10
Lavice TYROS
kód: ML08
kód: ML11
Lavice STYL
kód: ML09
kód: ML12
Lavice SIESTA (litina + latě z tropického
dřeva)
kód: ML13
Lavice KOMFORT I. (kov + latě
z tropického dřeva)
kód: ML16
Stůl PARK (litina)
Lavice POHODA I. (litina + latě
z tropického dřeva)
kód: ML14
Lavice KOMFORT II. (kov + latě
z tropického dřeva)
kód: ML17
SEDACÍ SOUPRAVA 1
Lavice POHODA II. (litina + latě
z tropického dřeva)
kód: ML15
Lavice RELAX (kov + latě
z tropického dřeva
kód: ML18
SEDACÍ SOUPRAVA 2
kód: MS01
kód: MS04
kód: MS02
Odpadkový koš DŘEVĚNÝ
s pozinkovanou vložkou
kód: MJ01
SEDACÍ SOUPRAVA 1 – snížená pro
děti
kód: MS03
Odpadkový koš DŘEVĚNÝ
se stojanem na kola
kód: MJ02
mobiliář
Odpadkový koš DŘEVĚNÝ
se stříškou
kód: MJ03
Odpadkový koš PLASTOVÝ
Odpadkový koš – MEDVĚD
kód: MJ05
INFORMAČNÍ PANEL s odpadkovými
koši
kód: MJ08
Odpadkový koš KOVOVÝ
kód: MJ04
Odpadkový koš – ŽÁBA
kód: MJ06
kód: MJ07
Stojan na kola SPIRÁLA
Stojan na kola CLASIC
kód: MJ09
kód: MJ10
DALŠÍ ČINNOSTI
Nabízíme i provádění dalších prací, které lze využít
zejména při zakázce „hřiště Na klíč“.
Samozřejmě tyto práce provádíme i mimo akce
stavby dětských hřišť.
• SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY,
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Zaměstnáváme odborníky na projekci i provádění
sadových a parkových úprav včetně dodávky
rostlinného materiálu.
• STAVEBNÍ ÚPRAVY, DLAŽDIČSKÉ PRÁCE
Nabízíme dlaždičské práce včetně přípravy podloží
a dodávky materiálu dle výběru.
• ZEMNÍ PRÁCE, TERÉNNÍ ÚPRAVY
tyto práce provádíme vlastní mechanizací
• ZHOTOVENÍ DŘEVĚNÝCH STAVEB
Zhotovení přístřešků, zahradních altánů, pergol
a jiná dřevovýroba dle požadavků zákazníka.
• ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
Výroba atypických kovových konstrukcí, kovového
oplocení a dalších výrobků dle požadavků zákazníka.
V Í C E Ú Č E L O V Á H Ř I Š T Ě S u M Ě LÝ M P O V R C H E M
Předmětem činnosti naší firmy je výstavba víceúčelových hřišť s umělými povrchy pro tenis,
volejbal, basketbal a ostatní míčové hry, dodávka na klíč i dílčí dodávka na předem připravenou spodní stavbu. Samozřejmostí je projektová příprava a poradenství.
Prováděni spodní stavby včetně drenážních odvodňovacích systémů, pokládka pružných
vodopropustných podložek, oplocení, umělé osvětlení, mantinely, sportovní a doplňkové
vybavení, realizace a montáž sportovních konstrukcí na venkovní sportoviště, do sportovních
hal a tělocvičen.
Zpracujeme, vyrobíme, dodáme:
koncepce řešení sportovních areálů
Projektovou dokumentaci
Venkovní i vnitřní sportovní povrchy
Umělou trávu
Značkování hřišť
Sportovní nářadí, vybavení hřišť
Stavby areálů „na klíč“
S K AT E P A R K Y
Nabízíme vám možnost systému výstavby skateparků, který využívá odolné materiály, umožňuje tvořit prvky vhodné pro jízdu. Překážky jsou vyrobeny
tak, aby uspokojily potřeby těch nejnáročnějších skaterů.
Skateparky se charakterizují povrchem, části jsou vyrobeny na dřevěné konstrukci, pokryté speciální jízdní rohoží Rampline. tento systém se vyznačuje
velmi vysokou odolností vůči počasí a mechanickým faktorům. tyto materiály jsou trvanlivé a odolné.
V případě zájmu vytvoříme individuální návrh a kalkulaci pro váš skatepark.
SkatE 01
SkatE 04
SkatE 08
d. x š. x v.
286 x 60 x 35 cm
d. x š. x v.
792 x 244 x 100 cm
SkatE 05
d. x š. x v.
243 x 121 x 25 cm
SkatE 09
SkatE 02
d. x š. x v.
680 x 390 x 60 cm
SkatE 06
d. x š. x v.
486 x 121 x 30/50 cm
SkatE 10
d. x š. x v.
885 x 488 x 120 cm
SkatE 03
d. x š. x v.
607 x 250 x 65/90 cm
SkatE 07
d. x š. x v.
300 x 244 x 120 cm
d. x š. x v.
364 x 131 x 35 cm
SkatE 11
d. x š. x v.
350 x 244 x 120 cm
d. x š. x v.
400 x 3 x 35 cm
AKČNÍ NABÍDKA – VÝBĚROVÉ HŘIŠTĚ
AKČNÍ NABÍDKA – VÝBĚROVÉ HŘIŠTĚ
Nabízíme vám sestavu herních prvků na kterou je poskytnuta velmi zajímavá cena, tato cena platí pouze při odběru kompletní akční sestavy.
tuto sestavu hracích prvků lze instalovat na travnatý povrch, není nutné
upravovat dopadové plochy. Výška pádu u všech zařízení je do 1 m.
herní sestava Flora 25C
vahadlová houpačka 01
kreslící tabule s počítadlem
houpadlo na pružině (výběr z typů – pes, kůň, čuník)
celková cena této sestavy dle ceníku
CELKOVÁ ZVÝHODNĚNÁ CENA akční sestavy
(ceny uvedeny bez montáže a DPH)
1
herní sestava FlORa 25C
2
vahadlová houpačka 01
4
houpadlo na pružině (výběr z typů – pes, kůň, čuník)
37.700 kč
8.500 kč
11.500 kč
7.850 kč
65.550 kč
58.955 Kč
3
ORiENtačNí NáVRh ROZmíStěNí hERNíCh PRVků (8 x 10 m)
tento rozměr lze v závislosti na prostoru pro herní prvky libovolně upravit, případně lze prvky rozmístit jednotlivě na různá místa.
1
2
4
3
1
herní sestava Flora 25C
3
kreslící tabule s počítadlem
2
vahadlová houpačka 01
4
houpadlo na pružině
kreslící tabule s počítadlem
DALŠÍ SORTIMENT
Upozorňujeme vás na náš další sortiment, tento obsahují katalogy, které vám rádi ZDaRma zašleme. Jedná se o:
KATALOG VENKOVNÍHO FITNESS ZAŘÍZENÍ
Nabízíme širokou nabídku venkovního fitness zařízení s platnými certifikáty pro použití na veřejném prostranství. Součástí zařízení jsou i návody
na cvičení.
KATALOG SESTAV A DOPLŇKŮ MuLTIPLAST
Variabilní herní sestavy. Nosné díly jsou kovové, plastové díly jsou vyrobeny z plně probarveného UV stabilního plastu. Výhodou těchto sestav je
minimální údržba a dlouhá životnost.
VšEChNY NašE VÝROBkY VčEtNě NOViNEk
a aktUalit NaJDEtE takÉ Na NašiCh
iNtERNEtOVÝCh StRáNkáCh
www.floraservis.cz
na těchto stránkách můžete také navštívit náš internetový obchod
FLORA SERVIS
sídlo firmy:
telefon:
tel./ fax:
e-mail:
http:
Faměrovo náměstí 29
618 00 Brno
+420 548 226 086
+420 725 176 819
+420 548 211 706
[email protected]
[email protected]
www.floraservis.cz
Download

PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2012/2013