ozimá řepka 2012
osivo | agrotechnika | výživa | zpracování
ozimá řepka 2012
osivo
3
agrotechnika
14
výživa
16
zpracování
24
Vážení obchodní partneři,
Řepka je v současné době stále zajímavější rostlinnou komoditou, kde poptávka často převyšuje nabídku
a proto po letošní tvrdé zimě někteří z Vás ponechali
do sklizně i problematičtější porosty. Můžeme pozorovat určité odrůdové rozdíly v přezimování a mrazuvzdornosti, byť v mnoha případech důležitou roli sehrála i lokalita, především expozice daného pozemku
a vrstva sněhové pokrývky v obdobích nízkých teplot.
Inovovaný sortiment řepek pro zásev 2012 se snaží
i na tyto skutečnosti reagovat a proto v portfoliu
PREOL IDEAL 2012 Vám pěstitelům nabízíme již
osvědčené a rozšířené odrůdy jako je ES Alegria,
Goya, Ladoga a hybridy Xenon, Pulsar, Rohan,
PR45D03, PR46W26, NK Petrol, DK Exquisite,
a Artoga. Novinkami letošní sezony jsou kvalitní a intenzivní hybridy DK Excellium a Sherpa plus linové
odrůdy Codifert a Lohana.
V loňských ročnících nás velice potěšil Vás zájem
o soutěž pro ty z Vás, kteří nám dali důvěru a osivo
ze sortimentu PREOL IDEAL si objednali zavčas,
tj. nejpozději do 30. června. Proto jsme na letošek ve
spolupráci se společností PREOL a dalšími firmami
podporujících biopaliva tuto soutěž významně posílili
a letos můžete soutěžit o osobní automobil ŠKODA
CITIGO, který je 1. cenou, a o dalších 40 hodnotných
cen.
V neposlední řadě chci upozornit ty z Vás, kteří
letos uvažují o nákupu secího stroje, že při objednávce
tohoto stroje u společnosti AGROTEC nebo jejich
dealerů si můžete nárokovat bonus v podobě osiva
vybraných odrůd řepky Codifert, DK Excellium,
ES Alegria, NK Petrol a Xenon.
Ing. Radomír Lesák
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
ozimá řepka | osivo
odrůda MONSANTO (DEKALB)
odrůdové doporučení
PREOL IDEAL
Artoga
DK Excellium
DK Exqusite
NK Petrol
PR45D03
PR46W26
Pulsar
Rohan
Sherpa
Xenon
Codifert
ES Alegria
Goya
Ladoga
Lohana
DK Excellium
NK Petrol
Xenon
Codifert
Codisur
Bonanza
ES Alegria
NK Passion
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto SAS, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu
• registrace: Francie 2010
Vlastnosti:
• středně raná intenzivní hybridní odrůda s vysokým
výnosovým potenciálem,
• středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání,
• adaptabilní na různé klimatické podmínky, vyrovnaný
výkon a reakce na intenzitu v teplé i chladné oblasti,
• velmi vysoký obsah oleje (průměr 43,5–44,1 % při
9 % vlhkosti)
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči Phomě (RLM 7),
• nízký obsah GSL.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná pro vysokou intenzitu pěstování: 180 kg N
a více – protože startuje na jaře mezi prvními, doporučujeme dávku N velmi brzy,
• dobře reaguje na zvyšující se intenzitu pěstování,
• k dosažení vysokých výnosů má vyšší nárok na síru,
• termín setí: optimální až pozdní termín setí,
• velmi rychlý podzimní start (potřeba regulace růstu)
a rychlá jarní regenerace,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m2.
Výkonnostní zkoušky ozimé řepky
2008–2011
průměr ze 150 poloprovozních pokusů
Česká republika, Německo, Polsko
Výnosy %
104
104,1
100 % = 4,05 t/ha (průměr pokusů)
103,4
101,6 101,5 101,3
102
100,7
100
100,1 100,1
99,5
98,3 98,0
98
DK Exwill
Exocet
DK Extec
Excalibur
kontrola 1
DK Exfile
92
DK Exstorm
94
DK Explicit
Spolehlivě vyrostou,
dobře je prodáte!
96,5
DK Excellium
96
97,6
DK Example
v nabídce
OSEVA
exkluzivně
v nabídce
novinka
Exagone
hlédněte!
kluzivně
DK Excellium
DK Explant
pře
ex
kontrola 2
ne
H
ozimá řepka | osivo
4
odrůda SYNGENTA
NK Petrol
odrůda RAPOOL
H
Xenon
exkluzivně
v nabídce
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds S.A.S., Francie
• registrace v ČR: 2008
Vlastnosti:
• středně pozdní pylově fertilní hybridní odrůda vyššího vzrůstu,
• velmi vysoký stabilní výnos semen,
• dobrá olejnatost,
• velmi nízký obsah glukosinolátů (na úrovni liniových
odrůd),
• dobrá odolnost k černi řepkové,
• HTS střední.
Pěstitelská doporučení:
• odrůda vhodná do všech oblastí pěstování řepky,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m2.
H
exkluzivně
v nabídce
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke
KG, SRN
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda středního vzrůstu,
• velmi vysoký výnos oleje z hektaru – nejolejnatější
z nově registrovaných odrůd (ÚKZÚZ 2008–2010),
• vynikající odolnost k vyzimování – nejodolnější z 15
odrůd v poloprovozních pokusech SPZO 2011–2012,
• vyniká schopností tvořit na podzim dobře usazenou
listovou růžici s robustním kořenovým systémem,
• rychlý jarní start, rané kvetení,
• vysoce odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči Phoma lingam,
Alternaria brassicae, Botrytis cinere.
Pěstitelská doporučení:
• doporučena především na střední a těžké půdy,
• vhodná pro intenzivní i základní agrotechniku,
• vhodná pro střední a rané termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m2.
Poloprovozní pokusy SPZO 2011/12
Xenon
ø pokusu
Čechtice (BN)
Dobronín (JI)
Rokytnice u Př. (PR)
Kobeřice (OP)
St. Město (UH)
Slatina n. Z. (RK)
Chorušice (ME)
Žlunice (JC)
Dobříč (PS)
Měcholupy (KT)
Kladruby (RO)
Břilice (JH)
Č. Janovice (KH)
Přezimování odrůdy Xenon | sortiment B (15 odrůd)
99 93 99 95 96 97 66 89 89 91 92 81 92
81 89 97 92 94 79 62 92 70 74 83 61 87
Bernartice 2011 – poloprovozní pokus
Poloprovozní pokusy SPZO 2010/11
Výnos semen t/ha
Výnos semen t/ha | sortiment B
průměr ze sedmi použitelných lokalit
4,20 4,20 4,00 4,00 3,93 3,93 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,73 3,60 3,60 3,53 3,47 3,47 3,40
4,2
4
4,1
3
0
3,8
3,7
3,6
3,5
DK Exfile H
ES Alegria L
PR46W26 H
Xenon H
Chagall L
Remy L
Sitro H
Pulsar H
Totem L
Artoga H
Ladoga L
ES Bourbon L
NK Octans H
Adam H
Asgard L
DK Secure L
1
průměr pokusu
3,9
NK Petrol H
Exagone H
DK Exquisite H
Sitro H
PR45D03 H
Mirage L
Exocet H
Hornet H
Baldur H
Ontario L
Ladoga L
Adriana L
Rohan H
Benefit L
ES Alegria L
Cadeli L
NK Linus H
NK Passion L
2
4,0
5
odrůda CODISEM
odrůda EURALIS (AGROFINAL)
Codifert
L
ES Alegria
exkluzivně
v nabídce
L
exkluzivně
v nabídce
• liniová odrůda
• udržovatel: Caussade Semences, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu
• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, Francie
• registrace v ČR: 2010
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná odrůda, rostliny středního vzrůstu,
• včasná jarní regenerace,
• velmi rané kvetení,
• rychlý podzimní vývoj,
• dobré přezimování,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• HTS střední,
• velmi dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost proti fomovému černání stonku a sklerotiniové hnilobě.
Vlastnosti:
• liniová středně raná až raná odrůda,
• střední vzrůst a bohaté větvení,
• velmi vysoký a stabilní výnos,
• odolná proti poléhání,
• dobré přezimování,
• rovnoměrné dozrávání porostu,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoký obsah oleje.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná hlavně k intenzivnímu pěstování v RVO
a BVO,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 25–40 rostlin/m2.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování řepky,
• dobře snáší setí i na konci agrotechnického termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 25–40 rostlin/m2.
Poloprovozní pokusy SPZO 2010/11
Výnos oleje t/ha | sortiment B
1,85
1,80
ÚKSÚP 2009–2011
1,70
Výnos semene | bramborářská výrobní oblast
1,65
Ročník
Odrůda
Robust K1
Sansibar K2
Tatra K3
K1 + K2 + K3
Codifert
počet pokusů
2009
2010
2011
2009–2011
t/ha
% t/ha
% t/ha
% t/ha
%
5,17 100,8 3,70 104,4 5,50 105,0 4,79 103,2
5,14 100,2 3,69 104,1 5,25 100,3 4,69 101,1
5,08 99,0 3,24 91,5 4,96 94,7 4,43 95,5
5,13 100,0 3,54 100,0 5,24 100,0 4,64 100,0
6,10 118,8 4,53 128,0 5,53 105,6 5,39 116,2
1
1
1
3
1,60
1,55
1,50
1,45
ES Alegria L
PR46W26 H
DK Exfile H
Xenon H
Chagall L
Totem L
Remy L
Artoga H
Sitro H
Pulsar H
Ladoga L
Adam H
ES Bourbon L
NK Octans H
Asgard L
DK Secure L
1,75
Obsah oleje v sušině ÚKZÚZ 2008–2010
Výnos oleje t/ha | sortiment B
48
ÚKSÚP 2009–2011
47
Ročník
Odrůda
Robust K1
Sansibar K2
Tatra K3
Codifert
počet pokusů
2009
%
43,6
45,5
45,6
47,3
2
2010
%
44,9
44,9
46,0
44,7
3
2011
%
44,9
46,8
46,5
45,7
3
2009–2011
%
44,5
45,7
46,0
45,9
8
46
45
44
ES Alegria L
DK Exploit H
Arot L
Primus H
Adam H
Ladoga* L
Totem L
Wisent L
DK Exfile H
Baldur* H
Sherlock L
DK Explant H
Dobrava H
Californium L
Vectra H
Labrador*L
Obsah oleje v 100 % sušině semene
ozimá řepka | osivo
6
odrůdy RAPOOL
Arot L
Hornet H
• liniová odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN
• registrace v ČR: 2010
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda nízkého
vzrůstu,
• vysoký výnos semen a oleje, vysoká
olejnatost,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolná proti poléhání,
• odolnost proti vyzimování dobrá,
• minimální obsah kyseliny erukové a
nízký obsah glukosinolátů,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• plastická odrůda s nevyhraněnými
nároky na oblast pěstování,
• vhodná pro intenzivní i extenzivní
agrotechniku,
• vhodná na střední půdy,
• doporučena zejména pro střední
termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG,
SRN
• registrace v ČR: 2007
Vlastnosti:
• polopozdní restaurovaná hybridní
odrůda, rostliny středně vysoké,
• rychlý podzimní vývoj,
• vysoce plastická, vhodná pro rozdílné pěstitelské podmínky,
• velmi vysoký výnos semene, vysoká
olejnatost,
• odolnost proti vyzimování dobrá,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• vhodná i pro pozdní termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Baldur H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN
• registrace v ČR: 2003
Vlastnosti:
• polopozdní pylově fertilní hybridní
odrůda středního vzrůstu,
• vysoký výnos semene s vysokým
obsahem oleje,
• středně odolná proti vyzimování
i poléhání,
• střední odolnost vůči chorobám,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• vhodná pro intenzivní až středně
intenzivní způsob pěstování,
• doporučen střední až středně pozdní termín setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Pulsar H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, SRN
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• polopozdní, restaurovaná hybridní
odrůda robustního vzrůstu,
• rychlý podzimní vývoj a tvorba silného kořenového systému,
• vysoký výnos semene, vysoká olejnatost,
• mohutná sací síla kořenů,
• výborně větví,
• střední až vyšší odolnost k poléhání,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
zvláště do přísuškových oblastí,
• vhodná pro intenzivní způsob pěstování,
• vhodná pro rané a střední termíny
setí v agrotechnické lhůtě,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
7
odrůdy LIMAGRAIN
Rohan H
Sherpa H
Artoga H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN
• registrace v ČR: 2008
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná restaurovaná hybridní,
odrůda, rostliny středně vysoké,
• vysoký až velmi vysoký výnos semen a velmi vysoký výnos oleje.
• zimovzdorná odrůda, výjimečně
odolná proti přísuškům,
• vysoce odolná proti poléhání,
• rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní
regenerace,
• dobrý zdravotní stav,
• nízký obsah glukosinolátů,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• odrůda vhodná do všech výrobních
oblastí a na všechny půdní typy,
• vhodná pro intenzivní až středně
extenzivní způsob pěstování,
• doporučeny střední až středně
pozdní termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: NPZ Lembke Semences SARL,
Francie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• raná odrůda nízkého až středně
vysokého vzrůstu,
• velmi vysoký a stabilní výnos semene, vysoký výnos oleje,
• dobrá tolerance ke stresovým situacím (pozdní setí, poškození mrazem, přísušky, zamokření),
• rychlý podzimní vývoj, dobrá regenerační schopnost na jaře,
• rovnoměrné dozrávání,
• odolnost proti vyzimování dobrá,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• dobrý zdravotní stav,
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky, vyšších výnosů dosahuje
v teplé oblasti,
• doporučeny střední až pozdní termíny výsevu,
• dobře reaguje na vyšší intezitu pěstování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2009
Vlastnosti:
• středně raná velmi plastická odrůda,
• spolehlivé přezimování, výborná
regenerace,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje,
• rostliny středního vzrůstu, bohatě
větvící, nepukavé šešule,
• velmi dobrý zdravotní stav, vysoká
tolerance vůči hlízence,
• obsah GSL nízký.
Pěstitelská doporučení:
• určena do všech podmínek pěstování a intenzivní technologie,
• hodí se i pro pozdnější výsevy,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Rumba H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG,
SRN
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
• vysoký výnos semene i oleje,
• výnosově stabilní,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• dobrá zimovzdornost a regenerační
schopnost
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí,
• doporučena pro intenzivní až středně intenzivní pěstování,
• možno vysévat ve středním až
středně pozdním agrotechnickém
termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
Dobrava H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda,
• rostliny středního vzrůstu, bohatě
větvené, nepukavé šešule,
• spolehlivé přezimování, výborná
regenerace,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje,
• obsah GSL nízký.
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná
proti fomovému černáním stonku,
• HTS střední až vyšší.
Pěstitelská doporučení:
• určena do všech podmínek pěstování a intenzivní technologie,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
ozimá řepka | osivo
8
odrůdy MONSANTO (DEKALB)
Ladoga L
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2007
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná odrůda,
• časně a rovnoměrně nakvétá i dozrává,
• kratší až střední rostliny s bohatým
větvením nízce nasazených bočních
větví,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje v semenech,
vysoká produkce oleje z hektaru,
• vysoká odolnost proti poléhání,
• velmi nízký obsah glukosinolátů,
• výborná schopnost přezimování,
• velmi dobrá tolerance vůči chorobám, obzvláště proti fomovému
černáním stonku a sklerotiniové
hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• široké výsevní okno,
• vhodná do všech oblastí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
Lohana L
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní odrůda, rostliny středně
vysoké,
• stabilně vysoký výnos semen i oleje – během tříletých registračních
pokusů ÚKZÚZ dosáhla nejvyššího
průměrného výnosu semen,
• rychlý podzimní vývoj, dobré přezimování,
• dobrý zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do teplé i chladné oblasti,
• dobře reaguje na intenzivní agrotechniku,
• snáší i pozdnější výsevy.
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
Ontario L
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie
• registrace v ČR: 2003
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná odrůda nízkého až
středního vzrůstu,
• vysoký stabilní výnos semene, obsah oleje v semeni vysoký,
• výjimečná plasticita, výborná jarní
regenerace,
• dostatečná zimovzdornost,
• středně odolná proti poléhání, bohaté větvení,
• rovnoměrné kvetení a dozrávání,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná i do méně intenzivní agrotechniky pěstování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
DK Exquisite H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, SRN
• registrace v ČR: 2009
Vlastnosti:
• polopozdní až pozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké,
• plastická, maximální výnosový potenciál,
• středně odolná poléhání,
• velmi vysoký výnos semene s vysokým obsahem oleje,
• odolná proti vyzimování,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• odrůda bez vážnějších pěstitelských
rizik,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
DK Exstorm H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto SAS, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda,
• plastická, přizpůsobivá na lokalitu,
• vysoký stabilní výnos semene i oleje z hektaru,
• obsah oleje v semeni vysoký,
• díky zvýšené elasticitě pletiv šešulí
v průběhu dozrávání odolná proti
nežádoucímu pukání,
• zimovzdorná a chladuvzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná
proti fomovému černáním stonku,
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pro pěstování řepky,
• vhodná pro velmi časné setí
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
9
odrůdy EURALIS (AGROFINAL)
ES Danube H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis semences, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná restaurovaná hybridní
odrůda,
• rostliny vysokého vzrůstu,
• velmi vysoký a stabilní výnos,
• středně rychlý podzimní vývoj, dobré přezimování,
• velmi dobrá rovnoměrnost dozrávání,
• dobrá odolnost proti polehání před
sklizní,
• dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost proti houbovým chorobám,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do chladných i teplých oblastí pěstování řepky,
• vhodná pro pěstování při vyšší intenzitě,
• doporučeno setí v agrotechnickém
termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
ES Venus L
• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis semences, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda nízkého
vzrůstu,
• bohaté větvení rostlin
• tolerantní k chladu, dobré přezimování,
• vysoký výnos semene,
• obsah oleje v semeni střední, nízký
obsah glukosinolátů,
• výborný zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• doporučeno umístit na lepší stanoviště,
• vhodná pro intenzivní pěstování
a časné termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
ozimá řepka | osivo
10
odrůda SAATBAU LINZ
odrůda CODISEM
odrůdy PIONEER
Goya L
Codisur H
PR45D03 H
exkluzivně
v nabídce
• liniová odrůda
• udržovatel: Lantmännen SW Seed
Hadmersleben GmbH, SRN
• registrace v ČR: 2009
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• raná až středně raná odrůda středního až vyššího vzrůstu,
• vysoká výnosová stabilita v rozdílných podmínkách i různé intenzitě,
• středně rychlá jarní regenerace,
• vysoká olejnatost,
• odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
Verticilliu,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná pro intenzivní agrotechniku,
• doporučena i na suchá, písčitá
stanoviště,
• dobře snáší pozdější výsev,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Caussade Semences, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná odrůda, rostliny středního vzrůstu,
• vysoké výnosy semene (průměr z 8
lokalit v Německu 4,65 t/ha),
• dobrý vývoj před zimním obdobím,
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní
odrůda,
• poskytuje vysoký a stabilní výnos,
• olejnatost semene vysoká,
• vyniká odolností k poléhání, nižší
náklady na regulaci růstu.
• dobrá zimovzdornost, bohaté větvení.
• obsah glukosinolátů nízký,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
fomovému černání stonku.
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku bez rizika přerůstání,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
PR46W26 H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• registrace v ČR: 2009
Vlastnosti:
• pozdní odrůda tradičního vzrůstu,
• vysoké a stabilní výnosy semene,
• velmi vysoká olejnatost,
• odolná k poléhání,
• HTS středně vysoká,
• nízký obsah glukosinolátů,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
fomovému černání stonku.
Pěstitelská doporučení:
• dobře reaguje na ošetření regulátory růstu na úrodných a vláhově
stabilních stanovištích,
• díky vitalitě v raném vývoji se dobře
vyrovnává s pozdnějšími výsevy,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
11
PX104 H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní
odrůda,
• rostliny s výrazným větvením vytvářející mohutné šešulové pásmo,
• velmi vysoký výnos semen i oleje,
• velmi dobrá zimovzdornost
• vysoká odolnost proti polehání před
sklizní,
• ododlná vůči fomovému černání
stonku,
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku bez rizika přerůstání,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
PR44D06 H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique Sarl,
Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní
odrůda,
• poskytuje vysoký a stabilní výnos,
• olejnatost semene velmi vysoká,
• vysoce odolná k poléhání, nižší náklady na regulaci růstu,
• dobrá zimovzdornost, bohaté větvení,
• obsah glukosinolátů nízký,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
fomovému černání stonku.
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší
i pozdnější výsev,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
ozimá řepka | osivo
12
odrůda SYNGENTA
odrůda R.A.G.T.
odrůda SELGEN
NK Passion L
Bonanza H
Cortes L
exkluzivně
v nabídce
• liniová odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds S.A.S.,
Francie
• registrace v ČR: 2008
Vlastnosti:
• středně raná liniová odrůda, rostliny nízkého vzrůstu,
• výnos semene střední, výnos oleje
vysoký,
• obsah oleje v semeni velmi vysoký,
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání
před sklizní,
• středně odolná proti napadení plísní šedou, proti napadení sclerotiniovou hnilobou a černěmi řepky,
• minimální obsah kyseliny erukové,
velmi nízký obsah glukosinolátů,
• HTS střední až vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky, zvláště do teplé oblasti.
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
Nakupte osivo ozimé řepky od
prodejců ze skupiny AGROFERT
a zúčastněte se tipovací
soutěže o zajímavé věcné ceny!
Více na www.osevabzenec.cz
exkluzivně
v nabídce
• hybridní odrůda
• udržovatel: RAGT 2n, Francie
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná odrůda, rostliny středního vzrůstu,
• poskytuje stabilní vysoký výnos semene i oleje,
• rychlý podzimní vývoj a dobrá jarní
regenerace,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
fomovému černání stonku a cylindrosporióze, středně odolná proti
sclerotiniové hnilobě,
• minimální obsah kyseliny erukové,
nízký obsah glukosinolátů,
Pěstitelská doporučení:
• díky rychlému podzimnímu startu
snáší i pozdnější termín setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• raná liniová odrůda, rostliny nízké,
• výnos semene i oleje vysoký,
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání,
• bezproblémové přezimování,
• rychlý podzimní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
plísni šedé, středně odolná proti
fomovému černání stonku, černím
řepky a sclerotiniové hnilobě,
• minimální obsah kyseliny erukové,
velmi nízký obsah glukosinolátů,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• nižší potřeba hnojení N pro růst
hmoty.
• doporučený počet rostlin ke sklizni
25–40 rostlin/m2.
DA Citigo
O
K
Š
l
i
b
o
a – autom
n
e
c
í
n
v
la
1. h
blet PC
a
t
–
o
t
ís
2. – 6. m
orová pila
t
o
m
–
o
t
aparát
o
7. – 11. mís
t
o
f
í
n
l
á
t
ísto – digi
12. – 21. m
iskars
F
a
r
e
k
e
s
ísto –
22. – 41. m
13
odrůda BAYER
Jumper H
• hybridní odrůda
• udržovatel: Bayer CropScience N.V.,
Belgie
• registrace v ČR: 2011
Vlastnosti:
• polopozdní pylově fertilní hybridní
odrůda vhodná do všech oblastí
pěstování,
• rostliny střední až vysoké, odolné
proti poléhání před sklizní,
• stabilní vysoký výnos,
• tolerantní vůči stresovým faktorům
(mráz, přísušek),
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
napadení plísní šedou,
• minimální obsah kyseliny erukové,
vyhovující obsah glukosinolátů,
• obsah N-látek v semeni vysoký,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• široké pěstitelské využití ve všech
pěstebních oblastech,
• nadprůměrných výsledků dosahuje
zejména v teplejší oblasti s intenzivním způsobem pěstování.
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.
ozimá řepka | agrotechnika
14
Metodika pěstování ozimé řepky
Operace
Den operace
Popis
1 Den D = úklid pole
Úklid slámy. Sláma škodí klíčení řepky a množí patogeny.
2 D (+ 1)
Odběr půdy (jeden směsný vzorek z pěti míst pole) do hloubky 30 cm, asi 1 litr půdy na rozbory
P, K, Mg, Ca, pH.
3 D (+ 1)
Podmítka „za kosou“ zajistí vzejití výdrolu a plevelů. Hloubka do 10 cm, 75 % zbytků slámy překrýt
zeminou.
4 D + 7–14 „klasická”
nebo „čerstvá“ orba
Střední orba s urovnáním oranice. Setí za 2–3 týdny. Hloubka 18–22 cm, hřebenitost max. 1,2
nebo tam kde se neorá, provést minimalizaci (nejlépe těsně před setím za 2–3 týdny po první
podmítce). Nejlépe udělat čerstvou orbu a po ní vyset do 24 hod.
5 D + 7–14
Hnojit dle rozborů půdy nebo plánu hnojení, N do 40 kg/ha.
6 Před setím
Moření osiva proti dřepčíkům, krytonosci zelnému, černi, fómě přípravkem Cruiser OSR, Chinook
200 FS, Elado FS 480, Vitavax.
7 D setí
Opakované urovnání a utužení oranice až do stavu max. 4 hrud nad 4 cm velikost na 1 m2.
8 Den D = den setí
Výsev v agrotechnické lhůtě v srpnu 50 semen/m2, řádky do 25 cm, hloubka 1–2 cm.
9 D + 1–3 (u Butisanu Star
D+1–3 i D + 7–10)
Preemergentní herbicidy: Butisan 400 Command AgroPack
(Butisan 400 SC v dávce 1,5 l/ha + Command 36 CS v dávce 0,2 l/ha) nebo
Brasan 540EC (1,5 l/ha) + Teridox 500 EC (0,5 l/ha) nebo
Butisan Star (2 l/ha PRE či hned po plném vzejití).
10 D + 5–20
Ochrana proti slimáčkům zvláště na minimalizacích a těžkých půdách. Pro signalizaci vytvořit úkryty
(spec. fólie, desky, pytle). Při výskytu ihned aplikovat např. Vanish Slug Pellets (zpravidla 5 kg/ha).
11 D + 10–28
Postřik výdrolu obilí nejlépe ve 2 listech graminicidem (je-li nutno, např. Garland Forte, Fusilade
Forte aj.).
12 D + 10 a dále
Ochrana proti hrabošům, zvláště v nížinách a na minimalizacích. Zbudovat posedy pro káňata.
Aplikovat návnadu Stutox I na ohniska či celoplošně (5–10 kg/ha) (je-li nutno).
13 D + 20–30 (tank mix)
Regulátor růstu: přípravky na bázi CCC (2 l) + Horizon 250 EW (možno snížená dávka) či např.
Caramba, Caryx, Lynx, Orius, Tilmor nebo Toprex v 300 l/ha vody.
Podzimní aplikace listových hnojiv BOROSAN Forte.
14 září až polovina října
Ochrana proti pilatce, hlavně v nížinách při výskytu 1 housenice/m2. Často jen postřik ohnisek
např. Decis Mega (0,1–0,15 l/ha).
15 konec září až polovina října Aplikace nejlépe stabilizovaných dusíkatých hnojiv ALZON®, ENSIN® příp. SAgr. a DASA v dávce
0–40 kg/ha podle výsledků Nmin, listové analýzy nebo vývoje a stavu porostu
16 Den D = bílé kořínky
(předjaří)
Jarní inventarizace
17 Den D = bílé kořínky
(předjaří)
Regenerační 1. dávka N 70 kg N/ha (+ síra) od cca 20. února do počátku března (nebude-li předpověď mrazů pod -12 °C) nejlépe v DASA či LAS a pod (LAV, LAD)
15
Operace
Den operace
Popis
18 D + 14–21
Opravný postřik herbicidy (je-li nutný): na svízel + heřmánkovce Galera (0,35 l/ha)
19 D + 21–35
Produkční 2. dávka N. Při plné obnově zeleně v růžici 60 kg N/ha v DAM příp. ENSIN® do plné
dávky N + Nurelle D (0,6 l/ha) či Proteus 110 OD (0,75 l/ha) na stonkové krytonosce + Atonik
Pro (0,2 l/ha)
Výběr insekticidu:
– pozvolnější jaro, předpoklad chladů – dát pyretroid a Nurelle D až později
– rychlý nástup jara, předpoklad oteplení – dát Nurelle D či Proteus 110 OD
20 D + 25–40
(cca týden před aplikací
listových hnojiv)
Odběry rostlin na obsah N, P, K, Mg, S, B. Výsledky využít na dohnojení makroprvků a doplnění
mikroelementů v podobě listových hnojiv s obsahem N, P, K, Mg, S, B. (BOROSAN Forte, MIKROKOMPLEX, FERTIGREEN Kombi, FERTIMAG, FERTICAL, LOVOCaN
21 D + 30–45
(zelené poupě)
Zkrácení stonku proti poléhání, výživa, ochrana proti blýskáčku.
Krácení nejčastěji ve výšce stonku 30–40cm (Caramba, Caryx, Lynx, Orius, Tilmor nebo Toprex;
ne s kapalnými hnojivy typu DAM, SAN), často v kombinaci s insekticidy na blýskáčka a listovou
výživou dle rozborů.
22 D + 40–60
3. (kvalitativní) dávka N – 30 kgN/ha
23 D + 40–60
Postřik (Plenum 0,15 kg/ha, Mavrik 2F 0,2 l/ha či jiné) ve žlutém poupěti, pokud je významný
výskyt blýskáčka (první nálety bejlomorky).
– lze TM s Amistarem Xtra či Pictorem, pokud je předpoklad výskytu chorob (+ Sunagreen 0,5 l/ha),
ale porost nesmí kvést!
24 D + 60–70
Postřik na počátku kvetení až plném květu–fungicidy Alert S, Bumper Super, aj. (pokud se dříve
nedal Amistar Xtra či Pictor).
25 Den D = plný květ
Ochrana proti šešulovým škůdcům: Mospilan 20 SP (0,15–0,18 kg/ha), Biscaya 240 OD (0,3 l/ha),
či pyrethroidy v případě chladnějšího počasí (Decis Mega 0,13 l/ha + 300 l/ha vody či Karate
Zeon, Vaztak 10 EC 0,1 l/ha).
26 D + 10–20 (D–5–10)
Postřik mšic pokud je silný nálet.
27 D + 35–45
U stojících či skloněných porostů bez plevelů a bez silného výskytu šešulových škůdců –bez regulace zrání. Při polehnutí či při riziku pukání šešulí,
zvláště při nedobré účinnosti insekticidů na šešulové škůdce, aplikace „lepidla“ Spodnam DC
(1,25 l/ha + 300–400 l/ha vody) asi 3–4 týdny před sklizní. Účinek i na černě a padlí. Při defektech (zmlazení, plevele) glyfosáty či Basta 15 (2–2,5 l/ha + 300–400 l/ha vody), 2–3 týdny před
sklizní. Lze i spolu s přípravky Agrovital, Elastiq či Spodnam.
28 Den D = sklizeň
(55–70 dnů po plném
květu)
Přímá sklizeň kombajny s řepkovými úpravami (prodloužený vál, aktivní dělič). Vhodné současně
drtit slámu.
29 D + 1–30
Samostatné drcení slámy. Při hlubším zapodmítání než 5 cm je riziko dlouhodobého výskytu řepky
jako zaplevelující plodiny po 4–6 let v následných plodinách.
30 D
Odvoz semene.
Poznámky: Kde je nebo (či) vyberte dle své úvahy, doporučujeme orientaci na novinky.
U neherbicidních postřiků vždy přidat supersmáčedlo (Silwet či Break Thru) nebo Greemax. Dávku vody pak snížit z 300-400 l/ha na cca 150 l/ha.
ozimá řepka | výživa
Zvýšení
efektivnosti
hnojení
Rok 2011 byl z hlediska rostlinné
výroby příznivý. Na polích bylo
dosaženo velmi dobrých výnosů
a sklizená produkce, až na několik výjimek, byla realizována za
zajímavé ceny. Důležitou úlohu
měly příznivé klimatické podmínky avšak zvládnutí technologie
pěstování plodin jako celku bylo
důležitým předpokladem úspěšného výsledku. Kromě kvalitního
zpracování půdy, volby vhodné
odrůdy pro danou lokalitu a zajištění efektivní ochrany rostlin hrála
důležitou roli i výživa porostů.
K efektivnímu využití potenciálu
statkových a minerálních hnojiv
bylo zapotřebí znát řadu interakcí mezi hnojivem, půdou a jejím
zpracováním, rostlinou a vnějšími
vlivy. K lepšímu pochopení těchto
vztahů slouží každoročně zakládané pokusy ve spolupráci s řadou
renomovaných pracovišť, jejichž
výsledky jsou zde představeny.
Naší snahou je nabídnout nejen
samotné produkty ale i možnosti
jejich kombinace s cílem využít
maxima jejich užitných vlastností
tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám zemědělců a progresivním
trendům ve výživě rostlin.
16
ŘEPKA OZIMÁ
Listová hnojiva – maloparcelkový pokus
2010/2011 (Škeřík, Hájková, 2011)
Výsledky pokusů s listovými hnojivy 2010/11
Stanoviště Opava, SPZO
termín
ošetření
Metodika Podzim 2–6 pravých listů Jaro prodlužovací růst
Varianta 1 BOROSAN Forte 2 l/ha BOROSAN Forte 2 l/ha
Varianta 2
0
MIKROKOMPLEX 2 l/ha
Varianta 3 BOROSAN Forte 2 l/ha FERTIGREEN Kombi 5 l/ha
Varianta 4 BOROSAN Forte 3 l/ha
0
Varianta 5 BOROSAN Forte 2 l/ha
ZINKOSOL 2 l/ha
Kontrola
0
0
Jaro butonizace
FERTIMAG 5 l/ha
FERTIMAG 5 l/ha
FERTIMAG 5 l/ha
FERTIMAG 5 l/ha
FERTIMAG 5 l/ha
0
Hodnoty HTS a výnosu variant ve srovnání s kontrolou
Varianta
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
Varianta 5
Kontrola
HTS (g)
4,85
4,90
4,95
4,88
4,90
4,88
% HTS ke kontrole
99,4
100,4
101,4
100,0
100,4
100,0
Výnos t/ha
5,388
5,459
5,535
6,046
5,420
5,094
% výnosu ke kontrole
105,8
107,2
108,7
118,6
106,4
100,0
Výnosový a ekonomický přínos aplikací
při ceně řepky 10 500 Kč/t
Varianta
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
Varianta 5
Kontrola
Výnos t/ha Cena aplikace
při 8 % vlhkosti
Kč/ha
5,388
349
5,459
353
5,535
604
6,046
401
5,420
352
5,094
0
Přínos
t/ha
0,300
0,370
0,450
0,960
0,330
0
Přínos
Kč/ha
3150
3885
4725
10080
3465
0
Zisk
Kč/ha
2801
3532
4121
9679
3113
0
Výnos variant ve srovnání s kontrolou
%
120
115
110
105
100
95
90
varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 varianta 5
kontrola
Srovnání ekonomického přínosu variant
Kč
10 000
cena aplikace
zisk
8 000
6 000
4 000
2 000
0
varianta 1
varianta 2
varianta 3
varianta 4
varianta 5
17
Den Preolu, stanoviště Nabočany
Vliv zpracování půdy na výnos ozimé řepky | 2011
Výsledky srovnání jednotlivých variant hnojení | 2011
1
2
3
4
5
6
Varianta
DASA+LAD+LAD
DASAMAG+DAM+DAM
LAD+DAM+DAM
ALZON+SA
DASA+DAM+nic
Nic+DASA+DAM
Výnos t/ha
4,55
4,54
4,51
4,51
4,52
4,25
výnos
Olejnatost %
43,31
43,14
43,05
42,59
43,08
43,51
olejnatost rel.
Výnos oleje t/ha
1,97
1,96
1,94
1,92
1,95
1,85
výnos oleje
%
102
Zpracování půdy
Orba
Podrývání + minimalizace
Minimalizace
Výnos semene t/ha
3,91
3,64
3,56
výnos
%
102
100
98
96
94
92
90
88
86
orba
100
98
podrývání + minimalizace
Kořenový krček Počet listů Délka kořene Výnos Výnos
mm
ks
mm
t/ha
%
Varianta
94
var. 1
var. 2
var. 3
var. 4
var. 5
var. 6
průměr
Tříleté výsledky sledování vlivu variant hnojení 2009–11
DASA + LAD + DAM
DASAMAG + DAM + DAM
%
43,5
ALZON + SA gr.
LAD + DAM + DAM
výnos
Kontrola – setí 25. 8. 2010
6,2
6,8
17,3
4,24 100,0
Opožděný výsev 8. 9. 2010
3,7
5,6
12,7
3,31
78,1
Opožděný výsev 8. 9. 2010
+ LOVO CaN
4,0
6,1
153
3,57
84,2
94,8
97,0
106,6
101,7
101,3
99,6
101,7
98,7
98,8
99,0
102,8
100,0
Vliv podzimní stimulace pozdě setých porostů na výnos
100,4
100,4
99,6
99,6
%
minimalizace
Podpora podzimního vývoje porostů hnojivem LOVO CaN
96
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
Výnos semene v %
100,0
93,1
91,0
2011
2010
2009
tříletý průměr
olejnatost
1
2
3
4
5
6
7
8
Varianta/opakování
Výnos semene t/ha
Močovina
3,67
Močovina+cukr
3,74
LOVO CaN
3,70
FERTI B
3,70
FERTI B + ZINKOSOL
3,70
FERTIGREEN Kombi + BOROSAN Forte
3,83
K1
3,54
K2
3,69
Průměr
3,62
% na průměr
101,4
103,3
102,2
102,2
102,2
105,8
97,8
101,9
100,0
43,0
42,5
% výnos
42,0
106
41,5
104
41,0
102
40,5
100
40,0
2011
2010
2009
tříletý průměr
98
96
94
Vliv termínu výsevu na výnos ozimé řepky | 2011
Termín výsevu
16. 8. 2010
Odrůda
HORNET
ONTARIO
HORNET
ONTARIO
HORNET
ONTARIO
3. 9. 2010
13. 9. 2010
%
Výnos t/ha
4,43
4,67
4,61
4,59
3,59
3,78
Výnos t/ha
4,55
4,60
3,79
92
Výnos %
100,0
101,1
83,2
výnos
120
100
80
60
40
20
0
raný výsev
střední výsev
pozdní výsev
var. 1
var. 2
var. 3
var. 4
var. 5
var. 6
var. 7
var. 8 průměr
ozimá řepka | výživa
18
Obecné zásady používání listových hnojiv
Použití listových hnojiv má svoje opodstatnění v různých vývojových fázích polních
plodin zejména při zajištění výživy mikroelementy. Listová hnojiva nemohou nahradit
základní vyhnojení, ale jejich úkolem je
v rámci možností optimalizovat tvorbu a rozvoj kořenů a/nebo odnoží, pevnost stonku
(stébla), omezení rozvoje chorob v období
vegetace i začátku dozrávání, zvýšení kvality
pylu a blizny ke zlepšení prorůstání pylové
láčky do semeníku až po zvýšení „nasávací
schopnosti živin“ do plodů a semen a tím
snížení předsklizňových ztrát.
Pro rozvoj a růst kořenů i celých rostlin je potřeba kyslík.
Jeho využití je možné pouze při dobré funkci fotosyntézy
a dýchacích procesů. K tomu rostlina potřebuje přijatelné kovové prvky ve formě iontů – zejména Fe2+, Cu2+,
MoO42- a B2-. Stejné prvky se také zúčastňují metabolizmu
dusíku a fosforu. Při dostatku těchto prvků se také obecně zlepšuje tvorba odnoží. Dalším mikroprvkem, přímo
se zúčastňujícím tvorby odnoží, je mangan. Mikroprvky
se zúčastňují všech fází fotosyntézy. Její rychlost je závislá na světle, koncentraci CO2, teplotě a přístupnosti vody.
Samozřejmě je ale nutné si uvědomit, že dalšími regulačními prvky jsou „substrátotvorné“ látky. Tam patří i výše
uvedené stopové prvky. Již při fotolýze vody vystupuje
vázaný mangan a následuje funkce ferredoxinů (látky
s obsahem Fe a S) nutné při tvorbě a funkci energetických látek rostliny.
Pro správnou funkci a rychlost příjmu živin je důležitá
jejich forma v listových hnojivech obsažená. Ta určuje
rychlost jejich příjmu. Na listových hnojivech je požadováno, aby působení bylo okamžité a načasování zásahu
tak mělo smysl. Z hlediska rychlosti příjmu jsou k dispozici chelátové formy kovových prvků, podobně také
jejich citrátové formy a pseudochelátové formy spojené
s použitím aplikace thiosíranové formy u biogenních
prvků, a/nebo spojení komplexních kapalných hnojiv
s aplikací některých kapalných humátových výrobků.
Je důležité používat hnojiva s obsahem biogenních
i mikrobiogenních prvků. Aplikace jednotlivých mikroprvků je oprávněná ve specifických případech (hlavně bór,
mangan, zinek, měď aj.). Pro zajištění správné činnosti
hnojiva je nutné propojit funkce jednotlivých prvků.
Velmi důležitou je v důsledku také koncentrace použité
postřikové jíchy. Listová hnojiva mohou zvyšovat účinnost
některých látek, ke kterým jsou přidávány. Velmi často je
prokazatelně rychlejší příjem systemických pesticidů při
aplikaci společně s kapalnými hnojivy s obsahem amidického dusíku.
Spojení aplikace listových hnojiv s vybranými pesticidy, regulátory růstu nebo mikroelementy má nesporné
výhody, je třeba důrazně upozornit, že tento způsob
aplikace je možné uplatnit pouze při splnění několika
základních podmínek:
1. Míchání s pesticidy se musí provádět bezprostředně
před aplikací a je třeba se řídit pokyny na etiketě
přípravku a hnojiva a/nebo v Metodické příručce pro
ochranu rostlin. Vhodnost míchání se doporučuje
ověřit míchací zkouškou.
2. Při smísení všech aplikovaných látek nesmí dojít ke
vzniku sraženiny!, tím by byla ohrožena účinnost složek postřiku. Proto již před vlastní aplikací proveďte
jednoduchý test, při němž ve skleněné nádobě smísíte
aplikované látky a vodu ve stejných poměrech, jako
v polním postřikovači a ponecháte cca půl hodiny
v klidu při venkovní teplotě.
3. Je potřeba určit termín aplikace, který je vhodný jak
pro pesticid, tak pro listové hnojivo.
4. Pro podporu tvorby kořenů, dobrého zdravotního sta-
vu a schopnosti přezimovat u ozimů lze doporučit na
podzim směs fungicidu s morforegulačním účinkem
nebo strobilurinu, s listovým hnojivem s obsahem
bóru a NP.
5. Pro regeneraci na jaře – je důležité použít dusík
s převahou NO3 formy a v rámci možností s příměsí
hnojiva s obsahem cukrů (např. některé kapalné
lignohumáty). Dusík ve čpavkové a amidické formě
působí často problémy u poškozených porostů. Ze
stopových prvků jsou v této vývojové fázi důležité bór a mangan (odnožování a životnost odnoží
obecně u většiny plodin). V této vývojové fázi lze
u poškozených porostů povzbudit tvorbu odnoží
růstově regulačním fungicidem, u hustých porostů
naopak použít stimulátor typu fenolických sloučenin
pro selekci pouze silných odnoží (omezení růstu
slabých odnoží).
19
6. Pro vyrovnání kvality odnoží lze použít plná kapalná
4. Listová hnojiva aplikujte bez použití smáčedel a v po-
hnojiva spolu se stimulátory typu fenolických sloučenin, pozor tyto stimulátory nepoužívat v době tvorby
květních orgánů, tj. při přechodu do generativní fáze.
době jemného mlžení; aby nedocházelo ke skapávání
je optimální dávat cca 150 až 200 l směsi hnojiva
a vody na hektar.
7. Pro snížení infekce houbovými chorobami jsou vhod-
ná hnojiva s obsahem bóru, žíravé formy Ca a Mg a/
nebo hnojiva se sírou (nejvyšší účinek z nich má SK
- sol) aplikovaná na list podstatně omezují napadení
listů a stonků (stébel) houbovými chorobami.
8. Pro podporu aktivity pylu a blizen se používají kapal-
ná hnojiva s amidickou formou N, Zn a Cu, vhodná je
kombinace se stimulátory růstu.
5. DAM 390 – nejvhodnější aplikace za podmračeného
počasí a vyšší vlhkosti vzduchu (pro omezení vzniku
popálenin listové plochy), ale nikdy ne na noc.
6. K přihnojení obilovin a řepky používáme koncentro-
vaný DAM 390 bez ředění, pro přihnojování dvouděložných rostlin používáme naředěný roztok hnojiva.
7. DAM je vysoce agresivní na barevné kovy – tlaková
zařízení postřikovačů nesmí být z mědi nebo bronzu.
9. Kvalitativní hnojení a hnojení pro snížení předskliz-
ňových ztrát podporuje osvojovací schopnost rostlin
v době dozrávání. V této době je potřeba doplnit zejména tři hlavní biogenní prvky – N, P a K, jejichž relativně
malá dávka může podstatně ovlivnit opad nebo nedostatečný vývoj generativních orgánů. Pro tuto funkci
jsou nejvhodnější plná kapalná hnojiva, v optimálním
případě doprovázená auxinovými stimulátory. Účinnost
hnojiv i přípravků v době dozrávání se podstatně zvýší
přidáním pinolenu nebo jiných „lepidel“.
Podmínky, aplikace a mísení kapalných
a suspenzních hnojiv
1. Pro dosažení optimální účinnosti by mělo být cca
15-20 stupňů Celsia, minimální teploty by v době
aplikace a nejméně jeden následující den po aplikaci by neměly klesnout pod 5 °C, při aplikaci hnojiv
s vysokým obsahem různých forem N hrozí omezení
asimilace čpavku až nekrózy listů.
2. Mimokořenovou výživu pomocí vícesložkových hno-
jiv je, z hlediska prodloužení příjmu živin, nejhodnější používat za nižších teplot a ne za plného slunečního
záření. Ale večerní aplikace hnojiv s vysokým obsahem čpavkové a amidické formy dusíku vede velmi
často ke čpavkové nekróze listové plochy.
3. Při přípravě směsných postřiků dodávejte pravé roz-
toky hnojiv až na konec mísení, ale suspenzní hnojiva
je nutné vkládat do postřikovače jako první již při
napouštění vody.
8. DAM NEPOUŽÍVAT k regeneračnímu přihnojení
ozimých plodin, stejně tak po vymetání obilovin a ani
k přihnojování kukuřice na list.
9. Nedoporučuje se míchat:
• hnojiva obsahující čpavkovou formu dusíku s hnojivy obsahujícími vápník nebo hořčík v žíravé formě
(CaO, MgO, Ca(OH)2, Mg(OH)2) – uvolňuje se čpavek, který uniká a může být toxický i pro teplokrevné
živočichy včetně člověka,
• hnojiva obsahující vodorozpustný fosfor s hnojivy
obsahujícími vápník v žíravé formě (CaO, MgO,
Ca(OH)2, Mg(OH)2) – dochází k znepřístupnění
fosforu,
• s hnojivy s vysokým obsahem N a P nebo K a P
nemísit koncentrovaný kapalný CaN roztok nebo
nerozpouštět ledek vápenatý – často se tvoří mazlavé
těžko rozpustné usazeniny, dochází k znepřístupnění
fosforu a mohou se uvolňovat oxidy dusíku – mísení
je možné jen při ředěných roztocích a k okamžité
spotřebě,
• DAM, SAM s hořečnatými kapalnými hnojivy
(MgN sol...) – vznikají mazlavé a špatně rozpustné
usazeniny – jen při mísení na místě okamžité aplikace,
• při míchání NP roztoků (například 8-24-0) s DAM
390 – dodržovat zásadu, že DAM přidáváme do NP
roztoku a ne obráceně, došlo by ke srážení,
• smíchání MgN solu apod. s NP roztoky vede v rozmezí 1–2 hodin ke vzniku málo rozpustné sraženiny,
mísit jen na místě okamžité aplikace. Suspenzní
hnojiva se rozpouštějí jako první, teprve po jejich
úplném rozpuštění se přidávají další složky.
ozimá řepka | výživa
20
Přehled a složení listových hnojiv
Řada LOVOMIKRO ®
N
%
P2O5 K2O
%
%
S
%
MgO CaO
%
%
BOROSAN Forte
FEROSOL
KUPROSOL
MANGAN Forte
MOLYSOL
ZINKOSOL Forte
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
Řada FERTI ®
FERTI B
FERTIGREEN Kombi NPKS
FERTIGREEN NPK
FERTIKAL
FERTIMAG
Řada NPKSOL ®
CK sol
HYDROPON NPK
Lovo CaN
LOVOFLOR NPK
LOVOSOL NPK
MgN sol
MgS sol
NITROZINEK
NK sol
NP 8-24 suspenzní
NP sol 8-24
PK sol
SK sol
B
%
11,0
Fe
%
Cu
%
Mn
%
Mo
%
Zn Pozn.
%
4,0
kys.citronová
5,0
kys.citronová
11,0
kys.citronová
4,0
N P2O5 K2O
%
%
%
8,0 10,0
7,0 7,0 5,0
10,0 5,0 5,0
7,0
8,0
N
%
P2O5 K2O
%
%
26,0
3,0 2,0 4,0
7,0
4,0 2,5 3,0
12,0 8,0 10,0
8,0
S
%
MgO CaO
%
%
B
%
2,0
Cu
%





Mn
%
Mo
%





Zn Pozn.
%
EDTA,
 stimulátory,
kyselina nikotinová
EDTA,
 stimulátory,
kyselina nikotinová
 aminokyseliny
 aminokyseliny
 aminokyseliny, EDTA
Fe
%
Cu
%
Mn
%
Mo
%
Zn Pozn.
%



Fe
%
5,0
MgO CaO
%
%
0,6
B
%
2,0
13,0
kys.citronová
6,5

S
%
11,0
4,8
1,2
2,0
5,0
8,0
kys.citronová
kys.citronová

bez Cl, + humát
bez Cl
10,0
6,0 8,0
2,0
26,0
2,5
8,0
8,0 24,0
8,0 24,0
20,0 24,0
26,0 17,0



5,0
Staňte se obchodním partnerem Lovochemie, a. s. při nákupu listových hnojiv
od prodejce ze skupiny AGROFERT a vyhrajte některou z hodnotných cen!
AKCE
LISTOVÁ HNOJIVA 2012
Akce se vztahuje na nákup těchto listových hnojiv:
Podmínky účasti v soutěži:
BOROSAN Forte
FERTI B
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
FERTIGREEN NPK 10-5-5
FERTIKAL
FERTIMAG
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
• nákup minimálně 1 000 l jednoho
typu nebo kombinace více listových
hnojiv Lovochemie od prodejce ze
skupiny Agrofert,
U zrodu vašeho úspĈchu
• vyplněný leták zašlete nejpozději do
30. 9. 2012 na adresu
LOVOCHEMIE, a. s.,
Terezínská 57, 410 17 Lovosice
Podrobné podmínky soutěže naleznete
na www.lovochemie.cz
Akce platí od 1. 4. do 30. 9. 2012
ozimá řepka | nedostatek živin
22
Ozimá řepka – projevy nedostatku živin
N
P
K
Nedostatek dusíku
Nedostatek fosforu
Nedostatek draslíku
•omezení růstu listů, stonků,
•omezení tvorby chlorofylu – světlejší zabarvení
rostlin,
•starší listy žloutnou a usychají od špiček a postupují
do středu listů,
•omezený růst a větvení.
•omezení větvení a tvorby kořenů,
•omezena tvorba kořenu,
•rostliny jsou nízké, listy úzké, stonky slabší, anthokyanové zabarvení (červené až fialové),
•náchylnost k houbovým chorobám.
Fosfor hraje významnou roli pro celkový dobrý stav
rostlin.
•okraje spodních listů zasychají, žloutnou až hnědnou,
listy nekrotizují a opadávají,
•rostliny jsou citlivé na nedostatek srážek,
•ozimé porosty jsou snadněji poškozovány mrazem.
Draslík přispívá k zesílení buněčných stěn, což snižuje
riziko vzniku chorob.
Mg
Ca
S
B
Nedostatek hořčíku
Nedostatek vápníku
Nedostatek síry
Nedostatek bóru
•nerovnoměrné rozložení chlorofylu na
starších listech = chlorózy (mozaika),
•porosty jsou nevyrovnané.
•snížená tvorba kořenů,
• omezení růstu (lámání) vegetačního
vrcholu a celých rostlin,
•nekrózy vrcholových částí listu.
Nedostatek vápníku se projevuje
v porostech nepřímo, např. snížením
pH půd.
•žloutnutí nejmladších listů,
•rostliny jsou velmi slabé a nízké,
•omezený růst do šířky – listy jsou
podlouhlé a úzké.
•zpomalený dlouživý růst, lodyha je silnější a praská – srdéčková hniloba,
•zpomalený růst kořenů a veget. vrcholů,
•mladé listy zakrnělé, tlusté se svinutými okraji,
•nižší mrazuvzdornost,
•vetší riziko napadení houbovými
chorobami.
23
ozimá řepka | choroby
Ozimá řepka – projevy chorob
Alternariová skvrnitost
Nádorovitost kořenů
brukvovitých – čerň řepková brukvovitých
Fomová suchá hniloba
Plíseň šedá
Infekce: VIII–IX, V–VII
Na listech se objevují drobné okrouhlé,
světlé nekrózy, skvrny se šíří a splývají.
Napadené pletivo zasychá a vypadává.
Na poškozeném pletivu se tvoří povlaky
mycelia, konidií a konidiofory hub.
Může zaschnout i celý list.
Infekce: VIII–VII
Rostliny mají zpomalený růst, šedomodré
zbarvení a následně usychají. Kořeny
zduřují, postupně se na nich objevují
velké nádory.
Infekce: VIII–VII
Na děložních listech: drobné, tmavě
šedé skvrny. Kořenový krček: hnědočerné
nepravidelné skvrny. Dále skvrny šednou,
pletivo se trhá. Na listech: okrouhlé,
žlutavě šedé skvrny – uprostřed plodničky
hub – pyknidy.
Infekce: IV–VIII
Na listech se tvoří šedé skvrny, které se
zvětšují a následně dochází k odumření
celého listu. Na dolních částích stonku se
tvoří podlouhlé šedohnědé skvrny.
Verticiliové vadnutí řepky
Cylindrosporióza řepky
Padlí brukvovitých
Sklerotiniová hniloba
– hlízenka obecná
Infekce: VIII–VII
Ve spodní třetině stonku se tvoří dlouze
oválné šedé skvrny. Napadené pletivo
lehce vpadlé. Napadení se šíří vzhůru a
na postranní větve. Rostliny zpomalují
růst a zasychají. Na napadených místech
se tvoří velmi drobná černá sklerocia.
Listy podél hlavního nervu žloutnou,
deformují se a zasychají.
Infekce: IV–VII
Na listech se tvoří nepravidelné bělavé,
splývající skvrny, listy zasychají, neopadávají. Ve skvrnách vznikají tmavé tečky
– výtrusy hub. Na stoncích viditelné podlouhlé oranžové skvrny, s hnědými okraji. Napadené pletivo praská. Deformace
květenství, následné zhnědnutí šešulí
a květů.
Infekce: V–VIII
Bělavý povlak na všech nadzemních
částech rostlin. Při silném výskytu
napadená pletiva zasychají.
Infekce: VIII–VII
Tvoří se protáhle vodnaté skvrny na
stonku. Skvrny následně šednou, dochází
k trhání pletiva a stonky se lámou. Uvnitř
stonku se tvoří bílé mycelium hub, ve
kterém se objevují černé sklerocia –
černé útvary.
ozimá řepka | zpracování
24
EKODIESEL B30 A B100
přináší významné úspory nákladů za pohonné hmoty
PREOL, a.s., jako největší výrobce
bionafty v ČR, ve snaze rozšířit používání vysokoprocentní bionafty ve
vozidlech se vznětovým motorem,
v průběhu let 2008 – 2011 úspěšně
odzkoušel a doporučil široké nahrazení běžné motorové nafty alternativním palivem Ekodiesel B30 ve
skupině Agrofert. Palivo se dnes již
úspěšně používá ve většině podniků
Skupiny, které provozují vlastní silniční dopravu. V penězích se to dá
vyjádřit tak, že jestliže se v roce 2008
uspořilo používáním paliva Ekodiesel
B30 přes 300 tis. Kč, tak v roce 2011
to bylo již přes 15 mil. Kč úspor
nákladů na pohonné hmoty napříč
skupinou AGROFERT.
V návaznosti na testování paliva
Ekodiesel B30 dnes probíhá také
odzkoušení paliva Ekodiesel B100, tj.
čisté bionafty, v provozu silničních
vozidlech a zemědělské techniky a
dále také v lokomotivách společnosti
Lovochemie, a.s.. Cílem zkoušek je
opět provozní ověření používání
paliva Ekodiesel B100 a jeho vliv na
funkci pohonných jednotek, včetně
výkonu motoru a spotřeby paliva.
Pro dosažení maximální objektivity
probíhá testování v reálných podmínkách provozu testovaných vozidel a
ve všech ročních obdobích. Garantem
projektu je SGS Czech republic, s.r.o.,
Divize paliv a maziv.
Průběžným výsledkem ročního
testování je podložené konstatování, že nebyl zaznamenán žádný vliv
paliva Ekodiesel B100 na provoz
testovaných vozidel a přechod z
motorové nafty na Ekodiesel B100
se nijak negativně neprojevil na
chodu motoru, výkonu motoru,
funkci palivové soustavy a dalších
sledovaných částech motorů při
dodržení běžných podmínek údržby a skladování paliva. Jednotlivé
zprávy o výsledcích testování jsou ke
stažení na internetových stránkách
www.preol.cz, v sekci „pro veřejnost“ včetně zpráv o testování paliva
Ekodiesel B30.
Výsledky testování umožní vydání doporučení spolu s vydáním
podmínek údržby k přechodu z
motorové nafty resp. Ekodiesel B30
na Ekodiesel B100, což dále výrazně
zvýší finanční přínos jednotlivým
provozovatelům formou úspory
nákladů na pohonné hmoty.
EKODIESEL B30
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VZNĚTOVÉ MOTORY
• Finanční úspory při nákupu paliva
• Plnohodnotná náhrada motorové nafty
• Kvalita zaručena
• Palivo dlouhodobě provozně testováno
JE MRŠTNÁ
//0A=:CB<İÜA>=@<Ò
OCENĚNÝ EXPONÁT
GGRAND PRIX 2012
AWARD-WINNING EXHIBIT
AMAZONE PANTERA
SPOJENÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ
Díky novým prvkům dosahuje výborných výsledků
v kvalitě, úspoře a komfortu práce.
• pracovní rychlost až 20 km/h
• inteligentní motorový management pro minimální spotřebu nafty
• komfortní kabina s bohatou výbavou
• super lehká a stabilní ramena s kontrolou vzdálenosti
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
콯 519 402 861, e-mail: [email protected]
www. zavesnatechnika.cz
www. zavesnatechnika.cz
odborné
rady
Stanislav Šimánek
kukuřice | pšenice | řepka | kapalná hnojiva
Pro informace a poradenství kontaktujte
odborné poradce ve svém regionu:
777 736 661
[email protected]
Plzeňský kraj, okresy Strakonice, Prachatice, Písek, Český Krumlov,
České Budějovice
Martin Polončík
777 264 589
[email protected]
Ústecký kraj, Karlovarský kraj, okresy Praha-západ, Praha-východ, Rakovník,
Kladno, Mělník, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Beroun
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí
Ing. Lubomír Zrzavecký
777 736 347
[email protected]
kraj Vysočina, okresy Jindřichův Hradec, Tábor, Benešov, Příbram
Zbyněk Votava
777 730 267
[email protected]
Moravskoslezský kraj, okresy Přerov, Olomouc, Jeseník, Šumperk, Svitavy, Vsetín
Ing. Miroslav Zich
774 870 168
[email protected]
okresy Břeclav, Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
[email protected]
okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč, Znojmo, Brno, Blansko
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
Agrona, a. s., Nebanice
www.agrona.cz
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 milos.fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.agrozzn.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
721 456 853 [email protected]
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782 [email protected]
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Bilina
606 057 585 [email protected]
oblast Praha-východ:
Josef Lehovec
606 740 185 [email protected]
oblast Příbram:
Hana Štefanová
606 057 560 [email protected]
oblast Tachov, Cheb:
Hana Sedláčková
724 267 236 [email protected]
ZZN Pelhřimov a. s.
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Jiří Gloser
Ing. Jaroslava Sácká
Primagra, a. s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Roman Procházka
oblast Benešov:
Luboš Hrubý
Ing. Petr Žalud
oblast Domažlice:
Ing. Josef Fiala
Ing. Lumír Královec
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Ing. Lubomír Nechvátal 602 459 250
Pavel Dědina
602 180 495
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Petr Blažek
602 163 325
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 741
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Václav Kouba
602 144 505
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
ZZN Polabí, a. s., Kolín
724 929 402 [email protected]
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
602 514 438
602 382 615
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová
oblast Jičín:
Ing. Milan Krátký
Zdeněk Fejfar
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková
oblast Mělník:
Ing. Ivan Kostolanyi
Ing. Jiří Leiblinger
www.zznpolabi.cz
724 153 858 [email protected]
725 981 095 ondrej. [email protected]
602 622 449 [email protected]
602 113 392 [email protected]
606 713 493 [email protected]
721 333 143 [email protected]
602 448 332
602 244 872
[email protected]
[email protected]
www.primagra.cz
602 131 005 [email protected]
602 467 286 [email protected]
606 673 143 [email protected]
606 607 173 josef.fi[email protected]
602 463 272 [email protected]
ozimá řepka 2012
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Ladislav Kulas
602 165 740 [email protected]
Soňa Bílková
724 964 383 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Karel Čevelík
777 264 585 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e–mail: [email protected]
www.osevabzenec.cz
Download

ozimá řepka 2012