ACHP Levice a.s., Podhradie 31, 934 01 Levice
Cenník osiva slnečnice a ciroku pre
rok 2013
Cenník obsahuje:
Pioneer
Limagrain
KWS
Syngenta
Rapool
Saatbau Linz
VP Agro
RWA - Sempol
Finagro
Candor Trading
Steineco
Heliaseed
Oseva
Cenník osiva slnečnice 2013
FA / Hybrid
Skorosť
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pri odklade platby
150.000
VR
280,30
150.000
VR
280,30
150.000
VR
280,30
150.000
VR
280,30
150.000
VR
280,30
150.000
VR
274,70
150.000
VR
274,70
high oleic
150.000
VR
255,10
normálna
150.000
VR
241,10
normálna
150.000
VR
241,10
vtáčkarská
150.000
VR
241,10
normálna
150.000
VR
241,10
vtáčkarská
150.000
VR
241,10
normálna
150.000
VR
241,10
Typ
PIONEER
1
P63LE10
2
P64LE25
3
P63LE13
4
P64HE39
5
P64LC09
6
PR63E82
7
PR64H42
8
PR64H41
9
PR64J04
10
PR64F50
11
PR64B24
12
P63LL06
13
P64BB01
14
PR63D82
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
stredne
skorá
normálna
EXPRES resist
normálna
EXPRES resist
normálna
EXPRES resist
high oleic
EXPRES resist
clearfield
normálna
EXPRES resist
high oleic
EXPRES resist
balenie: 1 VR (2 VJ) = 150.000
morenie GAUCHO
43,00 EUR/VR
morenie CRUISER
39,50 EUR/VR
cena morenia nebude započítaná do základu pre výpočet bonusu.
Termíny objednávok morenia:
prijaté do 15.2.2013
bez obmedzenia
prijaté od16.2. do 5.3.2013
dodávka po 10.4.2013
objednávky po 5.3.2013
nebudú prijaté
Cenník osiva slnečnice 2013
FA / Hybrid
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013 splatnosť
do 31.5.2013
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pri
odklade platby
Skorosť
Typ
Počet
zŕn v bal.
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
normálna
150.000
VR
220,00
226,80
normálna
normálna
CLEARFIELD
normálna
CLEARFIELD
normálna
CLEARFIELD
high oleic
CLEARFIELD
150.000
VR
220,00
226,80
150.000
VR
265,00
273,20
150.000
VR
270,00
278,35
150.000
VR
265,00
273,20
150.000
VR
225,00
231,96
high oleic
150.000
VR
225,00
231,96
LIMAGRAIN
1
LG 55.25
2
LG 56.55
3
LG 56.58 CL*
4
LG 56.46 CL*
5
LG 56.33 CL*
6
LG 54.51 HO CL
7
LG 56.56 HO
skorý
stredne
skorý
morenie APRON XL, u vyznačených hybridov * je možné morenie CRUISER
balenie: 1 VR (2 VJ) = 150.000
morenie CRUISER 36,- EUR/VR
Objednávky akceptujú do 31.1.2013
Cenník osiva ciroku 2013
FA / Hybrid
Skorosť
Typ
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.)
platná do
31.12.12
skorý
bioplyn
350.000
VJ
70,00
75,00
str.neskorý bioplyn
250.000
VJ
70,00
75,00
bioplyn
250.000
VJ
70,00
str.neskorý bioplyn
250.000
VJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre
r. 2013
KWS
CIROK
1
KWS SOLE
2
KWS ZERBERUS
3
KWS BULLDOZER
4
KWS TARZAN
neskorý
350000 semien/balenie = 1 VJ - KWS SOLE = 1 VJ
250000 semien/balenie = 1 VJ - KWS ZERBERUS, KWS BULLDOZER, KWS TARZAN = 1 VJ
morenie THIRAM
75,00
Cenník osiva slnečnice a ciroku 2013
FA / Hybrid
Skorosť
Typ
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pre r. 2013
normálna
150.000
VR
159,00
normálna
150.000
VR
192,00
normálna
150.000
VR
170,00
normálna
150.000
VR
203,00
normálna
150.000
VR
210,00
normálna
150.000
VR
243,00
150.000
VR
210,00
150.000
VR
210,00
high oleic
150.000
VR
210,00
high oleic
150.000
VR
243,00
high oleic
150.000
VR
210,00
high oleic
150.000
VR
243,00
normálna
150.000
VR
243,00
normalna
imidazolin odolna
150.000
VR
273,00
metlinový
600.000
VR
180,00
SYNGENTA
SLNEČNICA
1
NK DOLBI
2
NK DOLBI cruiser
3
ALEXANDRA PR
4
ALEXANDRA PR cruiser
5
NK BRIO nemorene
6
NK BRIO cruiser
7
NK TRISTAN cruiser (IMI)
8
NK ALEGO cruiser (IMI)
9
NK FERTI nemorene (HO)
10
NK FERTI cruiser (HO)
11
SY FERTINA (HO)
12
SY FERTINA cruiser (HO)
13
NK KONDI cruiser
14
NK NEOMA cruiser (IMI)
veľmi
skorý
veľmi
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
neskorý
stredne
neskorý
veľmi
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
neskorý
stredne
neskorý
stredne
neskorý
stredne
neskorý
normalna
imidazolin odolna
normalna
imidazolin odolna
balenie: 1 VR = 150.000
CIROK
1
SUCROSORGO 506
balenie = 600.000 zŕn
Cenník osiva slnečnice, ciroku 2013
Skorosť
FA / Hybrid
Typ
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
clearfield
150.000
VR
211,34
clearfield
150.000
VR
211,34
clearfield
150.000
VR
216,49
clearfield
high oleic
clearfield
150.000
VR
201,03
150.000
VR
190,72
normalna
150.000
VR
195,88
RAPOOL
SLNEČNICA
PARAISO 102 CL
stredne skorý
SUNFLORA CL
stredne skorý
až skorý
3
MORENA CL
stredne skorý
4
ARMADA CL
stredne skorý
OLIVA HO CL
skorý
FARO
stredne skorý
až skorý
1
2
5
6
štandardné morenie: APRON PLUS
morenie GAUCHO
30,- EUR/bal.
balenie: 1 VR = 150.000
CIROK
1
HERKULES
stredne
neskorý
400.000
VR
169,00
2
BOVITAL
skorý
600.000
VR
140,00
štandardné morenie MAXIM XL
balenie: 1 VR = 2 ha
Cenník osiva slnečnice, ciroku 2013
FA / Hybrid
Skorosť
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pre r. 2013
150 000
VR
186,00
SAATBAU LINZ
SLNEČNICA
1
FABIOLA
stredne skorá olej., nornálna
2
IMERIA CL
stredne skorá
high oleic
clearfield
150 000
VR
207,00
stredne skorá
HO
vysokoolej.,
clearfield
150 000
VR
240,00
neskorá
C
3
ES BALISTIC CL
CIROK
1
GOLIATH 400 TK
balenie: 400.000
cena je určená za 1 t
t
Cenník osiva slnečnice a ciroku 2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
clearfield
150.000
VR
190,00
clearfield
150.000
VR
190,00
normálna
150.000
VR
180,00
VP AGRO
SLNEČNICA
1
CLLEVER CL
2
SIKLLOS CL
3
VELLOX
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
skorý
balenie: 1 VR = 150.000
CIROK
1
AMIGGO
stredne
skorý
Cenník osiva slnečnice 2013
FA / Hybrid
Skorosť
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
normálna
150 000
VR
199,90
normalna
150 000
VR
130,00
SEMPOL
1
CODICAP AKCIA 1
2
S-KORNELKA
stredne
neskorý
stredne
skorý
Morenie APRON XL
Balenie 1 VR = 2 VJ = 150 000 semien
Akcia na slnečnicu Codicap
1 + 1 balenie zdarma
Cenník osiva slnečnice a ciroku 2013
FA / Hybrid
Skorosť
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
FINAGRO
SLNEČNICA
1
ES ALOHA
veľmi skorý
normálna
150.000
VR
184,00
2
CODITOUR
veľmi skorý
normálna
150.000
VR
190,00
3
CODIWER
skorý
normálna
150.000
VR
194,00
4
SPIROU
skorý
normálna
150.000
VR
194,00
5
CODIVOX****
skorý
high oleic
150.000
VR
220,00
normálna
150.000
VR
198,00
PULSAR resist
150.000
VR
212,00
EXPRESS resist
150.000
VR
220,00
PULSAR resist
150.000
VR
215,00
high oleic
150.000
VR
213,00
6
ALLIUM
7
MAS 95 IR**
8
PF 100 ***
9
ES PRIMIS**
10
MAS 97 OL*
stredne
skorý
stredne
skorý
stredne
neskorý
stredne
neskorý
stredne
neskorý
štandardné morenie APRON XL 350 ES
balenie: 1 VR = 2 VJ = 150.000 semien
*
HI-OLEIC
**
rezistencia voči prípravku PULSAR 400
***
rezistencia voči prípravku EXPRESS 50 SX
****
HI-OLEIC a rezistenica voči prípravku PULSAR 400
CIROK CUKROVÝ
1
Jumbo
350
hybrid
600.000
VR
40,- / 1 VJ
2
SUPER SILE 18
350
hybrid
500.000
VR
48,- / 1 VJ
3
SUPER SILE 20
450
hybrid
500.000
VR
48,- / 1 VJ
Cenník osiva slnečnice a ciroku 2013
Hybrid
Skorosť
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
skorý
normálna
150.000
VR
217,00
CANDOR TRADING
SLNEČNICA
1
ES BIBA
2
ES DIAGORA
stredne skorý
normálna
150.000
VR
217,00
3
ES LIBRA
stredne skorý
normálna
150.000
VR
221,00
4
ES FLORIMIS CL
stredne skorý
clearfield
150.000
VR
229,00
5
ES TEKTONIC CL
stredne
neskorý
high oleic
clearfield
150.000
VR
229,00
300.000
VR
150,00
morenie APRON + METALAXYL
balenie: 1 VR = 2 VJ = 150.000
hybrid ES BIBA, ES LIBRA, ES FLORIMIS CL bude možné objednať do 28.2.2013
s morením CRUISER OSR - príplatok 38,- EUR/VR
CIROK
1
BIOMASS 150
morenie INFLUX
balenie: 300.000 = 1 VJ (1 VJ =1,5 ha)
VTÁČKARSKÁ SLNEČNICA
1
2
3
ES ROYAL
stredne skorá
150.000
VR
215,00
X 4428 prúžok
stredne skorá
CL
150.000
VR
236,00
X 4407 prúžok
stredne
neskorá CL
100.000
VR
236,00
balenie: 1 VR = 150.000 alebo 100.000 semien (2 ha)
Cenník osiva slnečnice 2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
stredne
neskorá
normalna
imidazolin odolna
150.000
VR
STEINECO
SLNEČNICA
1
MAS 92 IR ( IMI )
balenie: 1 VR = 150.000
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
Cenník osiva slnečnice 2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
stredne
skorá
stredne
neskorá
stredne
skorý
normálne (vysoký
obsah oleja)
150.000
VR
167,05
clearfield
150.000
VR
201,14
normálne
150.000
VR
223,86
HELIASEED
SLNEČNICA
1
OXANA
2
NS PRIMI CL
3
KERNAL
balenie: 1 VR = 150.000
Cenník osiva slnečnice 2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
OSEVA
SLNEČNICA
1
FLOSUN
150.000
VR
185,00
2
LAPAMPA
150.000
VR
199,00
3
CODIZOL
150.000
VR
205,00
4
CODIUM HO
150.000
VR
210,00
balenie: 1 VR = 150.000
Download

stiahnuť - ACHP Levice as