3 / 2014 | 1 €
samostatná príloha týždenníka
odrody | registrácia | úroda | odolnosť
Ročník V.
Odrody ozimných obilnín a repky Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
3 Pšenica ozimná
Redaktorka
15 Jačmeň ozimný
Adela Gálová
Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: [email protected]
Grafika
Dušan Neubauer
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
17 Tritikale
18 Raž ozimná
20 Repka ozimná
A
H VÝH
C
Ý
K
C
I
T
E
N
E
G
RZENÁL
V
poč ysok
ý
et
še
šú
ľ
Rýýchla jjarná
regenerácia
Vysoká
úroda
Výborná
ndícia
o
k
á
n
t
zdravo
OD
vé
a
k
u
p ule
e
N eš
š
ý
ben m
o
ôs ienka
p
s
i m
Pr pod dnej trálnej
a en
záp aj cpy
ó
Eur
Skorý
hybrid
Znáša
sucho
e
m
ó
f
i
č
o
v
á
n
t
n
e
t
s
i
z
Re
Repky, ktoré prinášajú zisk
www.lgseeds.sk
3
Pšenica ozimná
Odroda
Antonius8)
Angelus8)
Amicus8)
Altigo3)
K,R,O,
R,K,O
SN
SN
K,R
K, R, O
S
2004
Akteur4)
K, R, Z
K, R, O, Z
N
2006
Alacris12,6)
K, R, O, Z
VS
S
2010
SK
SK, CZ
2011
2013
S K
2013
EU
2003
SS
Registrácia (rok)
Akira
Skorosť
3,9)
Rajonizácia
Prehľad odrôd ozimnej pšenice pre rok 2014
E
E
A
chlebová
E
E
A
Pekárska akosť
Úroda zrna
++
+++
+++
+++
++
++
+++
HTS (g)
48
43-45
46
48,7
46
46
43
Odolnosť voči
vyzimovaniu
5
veľmi dobrá
stredná
dobrá
5,5
8
dobrá
–
3
7
-
Pleseň snežná
6
dobrá
+++
++++
veľmi dobrá dobrá
7,8
7
8
6,5
Odolnosť voči chorobám
10) VP Agro s.r.o.
11) CVRV Piešťany
12) ISTROPOL SOLARY a.s.
13) SELEKT – VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV a.s.
+++
++++
dobrá
–
5
7
-
Päty stebiel
(komplex)
HORDEUM s.r.o.
OSEVA Slovakia s.r.o.
RAPOOL SLOVAKIA, s. r. o.
SAATBAU LINZ Slovensko
Sempol spol. s r. o.
6,5 / -
++++
++++
+++
++++
6/8
7 / 4,5
4,5 / 6
/6
7,1 / – /
7,1 / 6,9
7,7
veľmi
dobrá
dobrá
6/7
6,5 / 7,4
Múčnatka –
list / klas
5)
6)
7)
8)
9)
Hrdza pšeničná
/ trávová
1) Agria
2) FINAGRO spol. s.r.o.
3) Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.
4) OSIVO a.s.
++++
+++
dobrá
7,5
8
7
veľmi
dobrá
Septoriózy
v klase
Zástupcovia v Slovenskej republike:
Odolnosť voči
poliehaniu
++++
+++
dobrá
7,3
7
7
8,3
bezosinatá potravinárska odroda pre
intenzívne oblasti
výborná pekárenská kvalita, dobrý zdravotný stav
vysoká ťažnosť a stabilita lepku
osinatá, krátka, vysoká úroda
vynikajúca pekárska akosť E
úroda, zdravotný stav, potrav. kvalita bezosinatá; výborná odnožovacia schopnosť,
výborný zdravotný stav, možnosť siať po
obilnine; sejba v agrotechnickom termíne
suchovzdornosť, vysoká a stabilná akosť
Poznámka
14) SELGEN – Slovakia, spol. s r.o.
15) Legusem, s.r.o.
16) Syngenta Slovakia s.r.o.
Predkladané tabuľky odrôd ozimných obilnín – pšenice, jačmeňa, tritikale a raže si kladú za cieľ rámcovo informovať o odrodách zastupovaných jednotlivými firmami na trhu
s osivami v Slovenskej republike na základe ich zápisu do Listiny registrovaných odrôd alebo Spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín. Podklady poskytli
zástupcovia odrôd. Upozorňujeme, že niektoré údaje sú iba orientačné, nemožno ich vzájomne bez výhrad porovnávať. Problematickou vlastnosťou, aj keď veľmi dôležitou, je
úroda. Jeho základňa je však ťažko definovateľná. Záleží, kde boli odrody skúšané a v akej dobe. Podobná situácia je u odolnosti voči vyzimovaniu. Niektoré odrody nezasiahla
v dobe ich skúšania tvrdšia zima, alebo neboli skúšané v podmienkach Slovenskej republiky.
Odrody ozimných obilnín pre rok 2014
Fuzáriá v klase
Pšenica ozimná
4
K,R,O,Z
S
SS
S
SS
SS
S
2009
2003
EÚ
EÚ
EÚ
2002
ČR,SR,
2014
H,SRB,
BG, RO
Arnold6)
Astardo9)
Athlon 7)
Attraktion 7)
Augustus8)
S
S–SS
S
S
2008
1999
SK
2008
ŠS SK,
CZ
Bakfis10)
Balada10)
Baletka10)
BALITUS 8)
Avenue3)
K,R,O
SS
2002
Armelis6)
K, R,
K, R, O, Z
K, R, O
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K,R,O,Z
A
A
E
vysoká
+++
++
+++
+++
chlebová
E/A
+++
+++
+++
vysoká
++
++
A
A
E
E
E
A
Pekárska akosť
K,R,Z,O
++++
S
Registrácia (rok)
F 2011
Odroda
Skorosť
Arkeos3)
Rajonizácia
Úroda zrna
vhodná do
všetkých
oblastí,
nesiať do
oblátextrémne
ková
suchých
lokalít a na
veľmi ľahké
pôdy
HTS (g)
stredná­
‑vysoká
41
45
41
42
52
43
50
vysoká
stredná
43,4
41
Odolnosť voči
vyzimovaniu
vysoká
7
6
6
8
5
5
6
dobrá
7,5
8
dobrá
Odolnosť voči
poliehaniu
5,8
7
5,7
-
+++
6
6
-
7
7,5
-
Pleseň snežná
veľmi dobrá dobrá
8,1
8,2
7,2
9
7
6
7
stredná
7,5
8
stredná
Päty stebiel
(komplex)
dobrá
6
5
6
-
+++
6
6
-
7
7
citlivejšia
Múčnatka –
list / klas
6,9 / -
++++
7/8
7/7
dobrá
7
7
-
Hrdza pšeničná
/ trávová
dobrá
6,8 / 7,4
dobrá
6,9 /
6,8 /
7,3
7,3 / – /
6,8 / 7,3
7,5
7,4 /
6,9 / 6,9 6,3 /
4,7
7,7 / 8
++++
9
7
dobrá
7
6,5
6
veľmi
dobrá
7,7
7,2
7,6
7,7
+++
7
7
vyššia
citlivosť
7,5
7
-
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
Poznámka
veľmi
dobrá
7,9
7,8
8
8,1
+++
5
6
stredná
7,5
7
bezosinatá odroda s dobrou odnožovacou
schopnosťou s výborným zdravotným
stavom
najúrodnejšia, a skorá odroda, plasticita
suchovzdornosť, horšie pozemky
najlepšia odolnosť proti fuzáriám - najnižšia akumulácia DON v sortimente
najskoršia v sortimente, v 2014 už bola
vyklasená 23. 4. v oblasti Želiezoviec
pestovanie aj v menej intenzívnych
podmienkach
CAPO- Familie
osinatá,suchovzdorná vysoká odroda
vhodná na neskoré sejby; má strednú
odolnosť proti prerastaniu na stanovišti –
potrebné zberať skôr
skorá elitná odroda do teplejších lokalít
nová výkonná odroda s vynikajúcim
zdravotným stavom
vysoká HTZ
vysoko úrodná, odnoživá, skorá oblátková
citlivejšia odroda, je vhodné pestovať po zlepšujúcej
predplodine, nepestovať po kukurici
Fuzáriá v klase
5
Pšenica ozimná
SS
PN
S
SS
PN­‑N
VS
2007
SK
2007
SK
CZ,SR
2011
2010
SK
2013
DE,
SN­‑N
2014 A
S - SS K, R, O, Z
2004
SK
2010
EÚ
2010
Bardotka10,6)
Barryton10,9)
Bazilika10,6)
Beduin3)
Bekend10,9)
Bernstein9)
Bertold5)
Biscay1)
Bodyček10)
Odroda
Bonita5)
Bona Dea12)
Bona Vita12)
Bondra10)
Bombasta10,4)
S
S
S
SS
2003
S
2010
SR
2009
2011
2011
S
SS
Registrácia (rok)
2001
Rajonizácia
K, R, O, Z
K
K,R,Z
K,R,Z
K, R, Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K, R, O
K, R, O, Z
K, R, O
K, R, O
Skorosť
Banquet10,9)
Pekárska akosť
A
E
E
A
A
A
C
E
E
A
B
A
A
E
A
++
++
++
+++
+++
+++
++ /
+++
++
veľmi
vysoká
vysoká
+++
+++
veľmi
vysoká
47,5
45
40
40,6
44
41
43
49,0
vysoká
42
42
42
47
46
49
Úroda zrna
++ /
+++
HTS (g)
++ /
+++
Odolnosť voči
vyzimovaniu
-
5
7
6
7,2
8
++
-
veľmi dobrá
vysoká
stredná
5
stredná
7
7
Odolnosť voči
poliehaniu
-
7
8
6
6
5,5
8
-
dobrá
stredná
7,8
8
7,5
7,6
7,9
Pleseň snežná
-
6
7
8,2
6
-
++
-
dobrá
-
-
5,1
6,9
7
6,3
Päty stebiel
(komplex)
-
7
7
7,2
6,3
-
5
-
dobrá
-
odolná
6
7
6
5
Hrdza pšeničná
/ trávová
-
veľmi
dobrá
7,3
-
6/7
6/7
6,1
7
-
6/9
9/8
5,8
6
-
6
6
7,3
7
8
7
-
veľmi
dobrá
7,4
7,6
7,4
8,0 /
7,6 /
9,0
6,7 / -
6,7
7,2 / /
4,9 / 8,0
6/7
6,6
-
veľmi
dobrá
6,4
7 / 7,3
6,5 / 7,5
7,1 / 7,0
7,3
7,5
7,1 /
5,1 /
9,0
5,5 /
4,9 /
3,5
7,1 / – /
7,1 / 7,3
7,4
Múčnatka –
list / klas
5,6 / 6,7
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
-
7
7
7,6
7
8
++
-
veľmi
dobrá
8
8,2
7,4
7,4
7,7
7
Fuzáriá v klase
vysoký obsah karotenoidov
vysoký obsah karotenoidov
výborná úroda
stabilné úrody, odolnosť voči hrzdiam
a klasovým chorobám
veľmi vhodná aj na sejbu po obilnine
extra skorá, dobrá kvalita
vysoký výnos pri nízkych vstupoch, pestovanie po pšenici
bezosinatá odroda s vysokou plasticitou;
veľmi dobrá odnožovacia schopnosť;
a suchovzdornosť; vhodná na neskoré
výsevy
bezosinatá plastická odroda s veľmi
vysokou úrodou a stabilným vysokým
obsahom bielkovín; vynikajúci zdravotný
stav, veľmi stabilné číslo poklesu
dobrá zimuvzdornosť, elitná pšenica,
vysoká HTZ
-
skorosť, krátke steblo, dobrá kvalita
suchovzdornosť, elitná akosť za stresových podmienok
bezosinatá plastická odroda s dobrou
odnožovacou schopnosťou, výborným
zdravotným stavom; sejba v prvej polovici
agrotechnického termínu
stabilita úrody a akosti
Poznámka
Pšenica ozimná
6
S
SN
2011
SK
EÚ
DIADÉM14)
Dromos7)
Edelrun9)
K, R, O, Z
VS
S
S
2011
Chorvátsko,
2013
EU
2006
EÚ
2010
Element9)
ELLY14)
K, R, O
K, R, O, Z
C
K, R, O, Z,
KR
PN
A/E
E
E
A
A
A
A
E
E
E
A
E/A
Pekárska akosť
K, R, O,Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z
PS–
PN
SR,CZ
2012
K,R,Z,O
SN
Dagmar3)
COMPLET15)
K, R, Z
K,R,Z,O
K,R,Z
K, R, O, Z
K, R, O,Z
Rajonizácia
S
2004
SS
1989
AT
CAPO15,9)
Cubus4)
S
2011
Brejk10)
2013
SR
2000
DE, EU
SS
2007
BOHEMIA14)
Cimrmanova
raná10)
SS
Registrácia (rok)
2006
SK
Odroda
Skorosť
Bosorka10,6)
Úroda zrna
+++
vysoká
vysoká
+++
+++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
++ /
+++
HTS (g)
stredná
vysoká
vysoká
43
stredná
49
42
42
45
45
44,4
vysoká
42
Odolnosť voči
vyzimovaniu
vysoká
vynikajúca
vynikajúca
+++
stredná
stredná
dobrá
6
stredná
7,6
veľmi vysoká
podľa
ÚKZÚZ
najlepšie
prezimovala
zimu 2011
/ 12
vysoká
6,5
dobrá
6,8
8
7
stredná
6,8
Odolnosť voči
poliehaniu
6
dobrá
8,2
Veľmi dobrá
7
výborná
7
Pleseň snežná
O
Odolná /
O/
-
5
SO
-
4
dobrá
6,7
7
8
SO
6
Päty stebiel
(komplex)
-
-
7,1
SO
7,2
7
dobrá
7
7,5
7,1
SO
6
Múčnatka –
list / klas
SO
dobrá
veľmi
dobrá
7,3
SO
6,4 / 6,5
7/7
dobrá
6,6
7,5
5,9
SO
6,6 / 7,1
Hrdza pšeničná
/ trávová
SO
výborná
stredne
dobrá
7,7
SO
5,1 /
7,1
veľmi
dobrá
5/5/
8,5
6,7
7
8
SO
7,2
/–/–
SO
stredná
stredne
dobrá
7
SO
6,8
7
dobrá
7
7
7
SO
7,6
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
O
dobrá
veľmi
dobrá
7,9
O
7,4
4
dobrá
7
7
6
MN
8
Fuzáriá v klase
vysoký úrodový potencial a odolnosť voči
suchu
osinatá; top kvalita; vysoká odolnosť proti
stresom; suchovzdornosť; vhodnosť na
neskoré sejby
veľmi skorá osinatá odroda (o 2-3 dni
neskoršia ako Košútka) so stabilným
číslom poklesu
preukázaná vysoká kŕmna kvalita na
hydine
vysoká úroda a stabilná akosť
nová česká odroda s veľmi vysokou
zimuvzdornosťou
bezosinatá, úrodovo silná, výkonná s vysokou výťažnosťou, stabilná
stabilne vysoká úroda vo všetkých oblastiach a istá kvalita A
pekné, sklovité zno, dobrá odnoživosť
odroda s dlhším steblom,vysoký obsah
N­‑látok
kvalita, úroda
osinatá, elitná s vysokým obsahom
bielkovín, suchovzdorná veľmi dobre
odnožujúca
plastická odroda s výbornou kvalitou
Poznámka
7
Pšenica ozimná
Skorosť
S
S
SS
SN
SS
PN
SS
SS
SS
Registrácia (rok)
2009
AT
2009
EÚ
2005
EÚ
EÚ
2006
2007
SK
2001
CZ
-2012,
SR2014
2004
EÚ
ELSADUR8)
Energo9)
Estevan9)
Etana7)
Etela3)
Eurofit9)
Eva13)
Evina3)
S
PN–N
EÚ
2009
2009
Farandole15)
Federer10)
Fabula
Odroda
9)
Rajonizácia
K, R, O,Z
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z
O,R,K,Z
K, R, O, Z
Z, O, R, K
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K, R
Pekárska akosť
E
B
E
E
A
A
C
A
E
E
Úroda zrna
HTS (g)
výborná
stredná
52
45
veľmi dobrá
7
stredná
veľmi vysoká
- vysoká
vysoká
stredná
Odolnosť voči
vyzimovaniu
47
42,1
43
45
+++
++ /
+++
stredná
vysoká
až
vysoká
+++
+++
6
veľmi dobrá
vysoká
veľmi dobrá
8,9
veľmi stredná
veľmi vysoká
vysoká - vysoká
+++
+++
vysoká
vysoká
dobrá
Odolnosť voči
poliehaniu
-
7,8
-
-
7,7
6
-
-
-
Pleseň snežná
7,5
6
veľmi dobrá dobrá
dobrá
6,2
6,7
výborná
7,1
7
stredná
veľmi dobrá
stredná
Múčnatka –
list / klas
Päty stebiel
(komplex)
6
dobrá
-
-
-
-
5,1
6
-
-
7,8 / 7,1
dobrá
dobrá
6,9 / 7
6/7
dobrá
6,5 / 7,3
5
dobrá
dobrá
stredná stredná
Hrdza pšeničná
/ trávová
6,4
/–/–
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
6,9 /
8,1
7/-
7,6
dobrá
dobrá
7,5
7,2
dobrá
7,4
7,2
/–/–
dobrá
6
veľmi
dobrá
dobrá
stredná
7/8
veľmi
dobrá
stredná
dobrá
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
7,5
dobrá
dobrá
7,5
7,8
dobrá
7,3
6
dobrá
veľmi
dobrá
stredná
Fuzáriá v klase
Hana x Alana x Drifter, vynikajúca kvalita
osinatá vysoká odroda; veľmi stabilná
kvalita v rozdielnych ročníkoch; výborná
odnožovacia schopnosť; vhodná na
neskoré sejby
osinatá, kŕmna vhodná do podhorských
oblastí s výskytom zveri, úrodná s veľmi
dobrou stabilitou
veľmi výnosná a zdravá, silná novinka
medzi Éčkami
bezosinatá; stabilné úrody - dokáže
vykompenzovať aj suché periódy, výborná
odnožovacia schopnosť, výborný zdravotný stav; vhodná na neskoré sejby
suchovzdorná, veľmi dobrý zdravotný
stav, dobrá zimuvzdornosť
najvyššia HTZ
skorá tvrdá pšenica s vynikajúcimi kvalitatívnymi parametrami a vyšším obsahom
žltého pigmentu
osinatá, vhodná viac do lepších pôd; úroda vyššia o 5-6% ako ostatné E pšenice;
stabilné číslo poklesu; vhodná na neskoré
sejby
osinatá, veľmi plastická, suchovzdorná;
výborná odnožovacia schopnosť; veľmi
stabilné číslo poklesu; vhodná na neskoré
sejby
stredne neskorá odroda pre intenzívne
podmienky
Poznámka
Pšenica ozimná
8
K,R,O,Z
K, R, O, Z,
KR
K, R, O, Z,
KR
SS
SS
SS­
‑PN
SS­
‑PN
EÚ
EÚ
2006
SK
Florian7)
Forhand10)
Forum7)
Genesis4)
Genius7)
Genoveva5)
K, R, Z
N
N
PN
S
PN
SN
S
S
2011 A
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
Hewitt9)
Hybery7)
Hyfi7)
Hyland7)
Hymack7)
Hyxtra7)
Hywin7)
Hermann6)
K,R,O,Z
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K, R, O, Z,
K,R,O,Z
K, R, O, Z
Henrik3)
N
K, R, O, Z
CZ
2010
2004
Gallus8)
SS
K,R,Z,O
PN
SS
SS
EÚ
2011
EÚ
1993
AT
2010
SK
Odroda
Fridolin15)
K,R,O,Z
K,R,Z
K,R,O,Z
SS
Registrácia (rok)
K, R, O, Z
Skorosť
2011
Rajonizácia
Filemon5)
Pekárska akosť
Úroda zrna
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
HTS (g)
45
46,2
46
46
42
45
44
45,2
45
48,1
veľmi dobrá
-
6
+++
6
veľmi dobrá
+++
6,6
5
-
Odolnosť voči
vyzimovaniu
A/B
A
B/C
A
A/B
A
+++
+++
+++
+++
+++
+++
45
49
50
48
49
45 g
7
6
6
8
7
8
C
++
nízka
6
C
kŕmveľmi stredne
na,
Veľmi dobrá
vysoká vysoká
oblátky
B
A
E+
E+
E
E
E+
E
A
B
Odolnosť voči
poliehaniu
++
7,3
6
-
Pleseň snežná
6
6
6
6
6
7
vynikajúca
6,5
5,9
-
5
+++
7
6
6
6
6
7
7
dobrá
7,5
9,0
-
6
++
+++
veľmi dobrá dobrá
++
5
6
-
Päty stebiel
(komplex)
6
6
6
6
7
7
dobrá
7
5,9
-
6
++
+++
dobrá
++
8,1
6
-
Múčnatka –
list / klas
6
8
8
7
6
7
Veľmi
dobrá
7
7,6 / 6,5
-
8
8,2
+++
dobrá
8
7,2
6
-
Hrdza pšeničná
/ trávová
7/2
7/4
8/7
6/4
7/6
8/7
Veľmi
dobrá
6,8 / – /
8,4
6,5
-
7/8
8,1
+++
6
7
6/5
veľmi
dobrá
-
6
7
7
5
7
7
Veľmi
dobrá
6,8
6,9
-
4
6,6
++++
dobrá
5
7,5
7
-
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
4
6
6
7
7
6
Stredne
dobrá
6,5
6,8
-
6
7,5
++++
dobrá
6
8
5
-
Fuzáriá v klase
hybridná pšenica s vysokou úrodou
a pekárskou kvalitou A, mimoriadne dobrý
zdravotný stav
skorá, mimoriadne úrodná hybridná odroda s vynikajúcim zdravotným stavom
úrodná hybridná odroda
prvá hybridná odroda pekárskej akosti A
skorý, vysoko úrodný hybrid, kvalita A,
dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
skorý hybrid pre intenzívnu agrotechniku
bezosinatá, plastická odroda s nadštandardnými úrodami a vynikajúcim zdravotným stavom
extra kvalita, stabilita vysokých úrod aj
v stresových podmienkach
extra kvalita, stabilita vysokých úrod aj
v stresových podmienkach
vysoké a stabilné úrody, dobrá vo
všetkých výrobných oblastiach, obsah NL
15%, vysoká väznosť vody múkou
veľmi vysoká úroda zrna vo všetkých
výrobných oblastiach
neskorá stredná odroda
vysoké číslo poklesu
ostinatá pšenica, vysoké úrody v KVO,
vysoký obsah oleja, kvalitného lepku,
vysoký objem pečiva
extra kvalita, stabilita úrod
výborná kvalita, úroda
výkonná odroda do suchších podmienok
osinatá, stabilná s vysokým obsahom
lepku, suchovzdorná
Poznámka
9
Pšenica ozimná
K
K, R, O, Z,
KR
S
SS
S
SS
S
VS
SS
S
S
SS
SS
SS
S
S
S
S
SS–
PN
SS­
‑PN
VS
Registrácia (rok)
EÚ
2004
1989
2009
2008
2013
2012
2011
2011
2010
2012
2013
2007
2009
2010
2007
EÚ
2008
EÚ
CZ
2010
Ignis13)
Ilona13)
IS Agape12,6)
IS Bonnet12)
IS Carnea12)
IS Conditor12,9)
IS Corvinus12,6,9)
IS Escoria12,6,9)
IS Ezopus12)
IS Gordius12)
IS Karmadur12)
IS Karpatia12)
IS Median12)
IS Questor12)
IS Pentadur12)
Jafet7)
JB Asano9)
Jindra3,6)
Rajonizácia
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,Z
K,R,O,
K,R,O,Z
K,R,O,Z
Skorosť
CH Combin7)
Pekárska akosť
A
A
E
E
A/E
E
cestov.
Cest.
E/A
E
E
E
C,K
E
A
E
E
A
E
Úroda zrna
+++
veľmi
vysoká
++
++
++
+++
++
++
+++
++
++
++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
HTS (g)
45
vysoká
42
42
46
45
42
51
42
42
42
42
44
44
43
42
42
42,7
43
Odolnosť voči
vyzimovaniu
stredná
výborná
7
6
8
8
6
7
6
6
8
7
6
7
8
9
8
8
5
Odolnosť voči
poliehaniu
6,2
dobrá
5
7
8
8
7
6
7
7
8
6
8
7
8
7
8
8,5
7
Pleseň snežná
–
8,5
6
6
8
7
7
7
8
7
8
7
8
7
7
8
-
-
6
Päty stebiel
(komplex)
5,8
7
6
7
8
7
7
7
8
7
7
7
7
8
7
8
-
-
6
Múčnatka –
list / klas
7,7 / 6,4
7
7
6/7
6/7
6/7
6/7
6/7
7
6/7
6/7
6/7
7
7
7/7
7/7
6/6
7/7
5
Hrdza pšeničná
/ trávová
6,3 / – /
8,5
6
6/7
6/7
6/8
6/8
6/8
6
9
7/8
7/8
8/8
8
8
7/7
8/7
7/-
7/-
7/8
7,5
6
5
6,5
7
7
6,5
7
8
7
7
7
8
7
7
7,5
8
7,5
5
Septoriózy
v klase
Odroda
Odolnosť voči chorobám
7,4
7
5
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
5
Fuzáriá v klase
osinatá pšenica s pekárskou kvalitou E,
vysoké stabilné pádové číslo, vhodná aj
do extenzívnych podmienok pestovania,
bezosinatá plastická odroda s enormne
vysokou kompenzačnou schopnosťou; vynikajúca odnožovacia schopnosť; vhodná
na veľmi neskoré sejby
česká, osinatá odroda, OH 816 g / l,
tolerantná k suchu
tvrdá pšenica, vysoký úrodový potenciál
skorá osinatá odroda kvality E
vysoké a stabilné úrody aj v menej priaznivých podmienkach
veľmi dobrá kvalita, zimuvzdorná, teplomilná
vysoká kvalita lepku, vhodná pre neskorú
sejbu
vysoká suchovzdornosť
veľmi skorá osinatka, vysoký obsah
a kvalita lepku
osinatka, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti septoriózam
veľmi skorá, suchovzdorná osinatá odroda
veľmi vysoká a stabilná akosť
vysoká kvalita lepku
osinatka, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti septoriózam
vysoký úrodový potenciál, vysoká zimovzdornosť
suchovzdor­nosť, vysoká a stabilná akosť
odolná proti poliehaniu
veľmi skorá, suchovzdorná osinatá odroda
Poznámka
SS
SS­
‑PN
SN
2013 A
2011
1997
EÚ
EÚ
Lear3)
Lennox9)
10
Limbora13)
Ludwig9)
Lucio4)
RVO, ZVO,
K, R, O, Z
K,R,O,Z
A
E
A
E
K, R, O, Z
D 2010
KWS Ferrum4)
B
C
SS
2013
Košútka5)
K,R,O,Z
B
K,R,O,Z
S
1981
SK, CZ
Klea13)
KR,Z,O,R,K
A
N
SS
1998
Klaudia13)
K, R, O, Z
B/C
SS
2008
Kerubino9)
A
K, R, Z
SS
2004
EÚ
O, R, K
E
A
SS
CZ
2003
Karolinum3)
K,R,Z,O
Rajonizácia
K, R, O, Z
SS
Registrácia (rok)
1993
AT
Odroda
Skorosť
Josef15)
Pekárska akosť
presievková
Pšenica ozimná
Úroda zrna
45
43
HTS (g)
stredná
38
40,0
48
32,4
+++
veľmi
vysoká
+++
výborná
99,9
dobrá
stredná
8
-
8
8
výborná
2,5
veľmi dobrá
Odolnosť voči
vyzimovaniu
40-43 g veľmi dobrá
vysoká
41,3
veľmi
stredná
vysoká
++++
++++
++
+++
+++
stredná
vysoká
až
vysoká
+++
+++
Pleseň snežná
Odolnosť voči
poliehaniu
stredná
výborná
5
veľmi dobrá
6
8,8
-
8
8
výborná
6,5
-
-
-
4
-
-
-
-
-
7
dobrá
Päty stebiel
(komplex)
dobrá stredná
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
veľmi dobrá dobrá
Múčnatka –
list / klas
veľmi
dobrá
Hrdza pšeničná
/ trávová
stredná
stredná
veľmi
dobrá
7/-
dobrá
8/-
6,1
-
7/-
6/-
stredná
dobrá
6/7
veľmi
dobrá
8/-
6,5
-
6/6
6/7
dobrá
4,0 / 5,0 7 / – / –
dobrá
stredná
dobrá
7
stredne
dobrá
-
7,3
-
8
7,4
dobrá
6
dobrá
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
stredná
dobrá
7
dobrá
5
7,6
-
8
7,4
dobrá
5
dobrá
Fuzáriá v klase
bezosinatá plastická odroda s vynikajúcou
kompenzačnou schopnosťou, výborným
odnožovaním a veľmi stabilným číslom
poklesu; sejba v agrotechnickom termíne
vhodná do všetkých pestovateľských
oblastí, dáva vysoké úrody
stabilné úrody aj na menej úrodných
pôdach, vhodná aj na neskoršie sejby
ostinatá pšenica, extrémne skorá, stabilná
potr. kvalita, zimuvzdorná
veľmi vysoký výnos KVO 112%, RVO
116%, ZVO 111% veľmi dobrá odolnosť
voči poliehaniu, veľmi dobrá odnožovacia
schopnosť
najúrodnejšia kŕmna pšenica v registračných skúškach v Nemecku
presievková bezosinatá plastická odroda
s vysokou úrodou a veľmi dobrou regeneračnou schopnosťou na jar; sejba od
októbra do marca
úrodná odroda, vysoká pekárska akosť,
intenzívna odroda, veľmi dobrý zdravotný
stav
bezosinatá odroda vhodná do intenzívnejších a vlhších podmienok; výborné odnožovanie a intenzívny jarný rast; vysoká
odolnosť proti prerastaniu na stanovišti;
vhodná na neskoré sejby
vyššia osinatá odroda s veľmi dobrou suchovzdornosťou, dobre odnožuje, vhodná
na neskoršie sejby
vysoká úroda, stabilná kvalita
osinatá elitná s vysokým obsahom
bielkovín, suchovzdorná veľmi dobre
odnožujúca
Poznámka
11
Pšenica ozimná
SS
N
PN
EÚ
2011
CZ
2009
2002
EÚ
Lunadur8)
Lupidur8)
Magister3,6)
PN­‑N
2010
EU
Norenos9)
Pannonicus8)
Pannonia NS6)
2003
EÚ
2010
SK
SS­‑S
K, R, O
K,R,O
VS
SN
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z,
KR
SS–
PN
2011
SK
K,R,O,Z
SS
Natanael5)
K, R
EÚ
Pekárska akosť
E
E
E
E
Úroda zrna
+++
stredne
vysoká
stredne
vysoká
+++
46
46
45
43,5
HTS (g)
E
A
E
B
A
E
A
+++
++
++++
++
+++
+++
+++
46
50
vysoká
47,1
44
42
47
kŕmna,
K, R, O, Z
vysoká vysoká
oblátky
K,R,O,
A
++
stredná
K, R, O, Z
K,O,R,
K,O,R
K,O,R,Z
Rajonizácia
PN
Mulan7)
MIDAS15)
Messi10)
2011
2013
SR
2008
AT,
2009
HU,
2010
SK
MATYLDA14)
SS
SS
2011
SK
Odroda
Manhattan
SN
Registrácia (rok)
9)
Skorosť
Lukullus8)
Odolnosť voči
vyzimovaniu
stredná
8
výborná
-
5
veľmi dobrá
5,5
vysoká
dobrá
vysoká
vysoká
vysoká
stredná
Odolnosť voči
poliehaniu
6
SO
-
5,4
+++
+++
+++
Pleseň snežná
dobrá
7
výborná
-
6
+++
8
+++
-
6
veľmi dobrá dobrá
7
dobrá
výborná
6,7
stredná
dobrá
dobrá
Päty stebiel
(komplex)
+++
8
+++
-
7
dobrá
6
O
-
5
+++
+++
+++
Múčnatka –
list / klas
+++
5/8
+++
-
6
dobrá
7
O
dobrá
5,9 / 7
+++
+++
+++
Hrdza pšeničná
/ trávová
+++
6
++++
-
++++
8
++++
-
5
dobrá
veľmi
dobrá
6/5
7
SO
dobrá
7
++++
++++
++++
7
SO
dobrá
5,8 / -
+++
+++
+++
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
++++
6
++++
-
6
dobrá
7
SO
stredná
7,6
++++
++++
++++
Fuzáriá v klase
vysoký obsah silného lepku
vysoké úrody, vysoká výťažnosť predných
múk, stabilné číslo posklesu, zimuvzdornosť
bezosinatá; najúrodnejšia odroda s E
kvalitou v Rakúsku; do stredne dobrých
a dobrých podmienok; možné neskoré
výsevy; vynikajúca stabilita čísla poklesu
osinatá, plastická, nižší vzrast, znáša
sucho
najvýkonnejšie „áčko“ sortimentu
osinatá, veľmi kvalitná vhodná i na výrobu
bioetanolu
úrodná, vhodná aj pre neskorú sejbu
vysoký objem pečiva a väznosť múky
bezosinatá odroda vhodná aj do suchých
oblastí; vhodná na neskoré sejby
tvrdá pšenica, excelentné kvalitatívne
vlastnosti
vysoká odolnosť proti vyzimovaniu, možnost sejby po obilnine a kukurici, znáša
neskoré výsev
tvrdá pšenica, vysoká úroda aj kvalita
vysoké číslo poklesu a Zelenyho testu
Poznámka
Pšenica ozimná
12
K,R,O,Z
K,R,O,Z,KR
SN
SS­
‑PN
PN
SS
SS
PN
S
Registrácia (rok)
2005
EÚ
2005
SK
2008
AT
2005
EÚ
CZ
2009
EÚ
Pavlina11)
Patras7)
Pegassos9)
Peppino15)
Philipp4)
Preciosa3,6)
Premio10)
K, R, O, Z
R, O, Z
K, R, O, Z
K, R, O, Z
S
N
S
SS–
PN
S
S
N
SS
2013
2003
2006
2012
SK
2010
2009
PS Sunanka11)
Rapsodia10)
Riveldur12)
Rupert5)
RW Nadal10)
SELADON14)
PS Zaira11)
PS Pintta11)
K,R,Z,O
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K
R, O, Z
N
Privileg10)
2004
SK
2011
EÚ
2012
K, R, O, Z
O, R, K
KVO, RVO
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K,R,O
SN
Odroda
Skorosť
EÚ
Rajonizácia
Papageno8)
Pekárska akosť
B
B
+++
+++
++
++
cestov.
B
+++
vysoká
veľmi
vysoká
vysoká
++
+++
++
+++
+++
veľmi
vysoká
veľmi dobrá
výborná
6
dobrá
veľmi dobrá
Odolnosť voči
vyzimovaniu
stredná
45
45,8
49
41
43
50
44
47
42
42,8
dobrá
5,5
-
7
4
veľmi dobrá
výborná
veľmi dobrá
6
4
5,9
38-40 g veľmi dobrá
45
vysoká
50
43,4
veľmi
vysoká
+++
48
HTS (g)
++++
Úroda zrna
C
C
C
C
E
A/B
A
A
E
A (E)
A
C
C
Odolnosť voči
poliehaniu
veľmi
dobrá
-
6
7
+++
Pleseň snežná
dobrá
6,5
-
8
8,3
dobrá
dobrá
dobrá
7,9
8,4
6,1
SO
-
-
6
4,7
8
8
dobrá
7
-
3,6
veľmi dobrá dobrá
veľmi dobrá
dobrá
6
6,2
veľmi dobrá
Päty stebiel
(komplex)
SO
-
-
7
5
dobrá
dobrá
dobrá
6
-
5,7
dobrá
veľmi
dobrá
-
5
6
+++
Múčnatka –
list / klas
O
7,9 / 6,1
-
6/7
7,3 / 7,2
7
8
7
8,0 / 7,0
7,0 / 5,8
6,8 / 7,1
stredná
veľmi
dobrá
dobrá
7
6,8 / 6,9
+++
Hrdza pšeničná
/ trávová
7,5 / 9
/9
SO
-
SO
6,6
-
6,5
6,7
8,1 /
8,1 /
9,0
7/7
7
8
7,5
6
6,6
7,4
stredná
veľmi
dobrá
dobrá
6
7,7
++++
7
7
7
6,6 /
3,9 / 7,1
/–/–
8,0
/–/–
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
dobrá
6/8
6,5 /
8,5
+++
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
SO
6
-
6
6,9
7
7
7,5
7
5
7,4
dobrá
veľmi
dobrá
dobrá
6
7,8
++++
Fuzáriá v klase
stabilné úrody v KVO, vysoká väznosť
vody múkou, zimuvzdornosť
kombinácia vysokej úrody a vysokého
obsahu NL
vysoká úroda v rôznych podmienkach
tvrdá pšenica, vysoká zimovzdornosť
stabilita úrody
bezosinatá odroda vhodná aj do suchých
podmienok
vysoká úroda, veľmi dobrý zdravotný stav
veľmi vysoké úrody vo všetkých výrobných oblastiach, osinatá
výborná kvalita – NL a sediment
skorá, krátka, osinatá
OH 809 g / l
vysoká úroda
veľmi dobrý zdravotný stav, vysoká
stabilita úrod, veľmi vysoký obsah škrobu,
potrebuje morforegulátor
vysoko úrodná odroda, mohutný klas,
výborná zimuvzdornosť
bezosinatá plastická odroda s vysokou toleranciou voči stresom; výborne odnožuje;
vhodná aj na veľmi neskoré výsevy
výnosná s vynikajúcou kvalitou vhodnou
pre mlyny a exportné trhy
nízka osinatá odroda s veľmi dobrou suchovzdornosťou, dobre odnožuje, vhodná
aj na neskoršie výsevy
Poznámka
13
Pšenica ozimná
Odroda
Registrácia (rok)
SS
2012
TURANDOT14)
S
PN
2012
DE
Tobak7)
2002
SS
EÚ
Tiguan7)
Venistar6)
SS
2008
SK
Tacitus8)
SN
SS
2007
Šarlota13)
2005
SS
2008
SULTÁN14)
Veldava11)
SS
2005
SK
N
2009
2010
S­‑SS
SK
EÚ,
PN
2009
2014
S
SR S
EÚ
SS
2011 F VS
2005
SS
EÚ
2009 F,
S
2011 M
Skorosť
Stanislava13)
Sorrial2)
Sogood2)
Sobald2)
Sofru2)
Slalom10)
Skagen6,7)
Silvanus5)
Septer3)
A
B
E/A
A
E
K, R, Z
K, R, Z
R,Z
K, R, Z, R,
K,R,Z
K,R
K,R,O,Z
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K,R,O,Z
K,R,O,Z
K,R,O,Z,
K,R,O,Z
B
C
A
+++
veľmi
vysoká
+++
++++
++++
Kŕmna
B
++++
+++
+++
+++
++++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
Úroda zrna
E
B
E
A
E
K, R, O,
Z,KR
K,R,O,Z
B
K, R, O, Z
Rajonizácia
A
Pekárska akosť
K, R, O, Z
HTS (g)
38
47,2
49,9
45
48
41,5
38,7
vysoká
43,1
43
45
44
44
45
44
42,5
41
Odolnosť voči
vyzimovaniu
6,8
dobrá
vysoká
6
6
dobrá
99
stredná
99,9
6
8
7
7
6
+++
-
veľmi dobrá
Odolnosť voči
poliehaniu
6,8
8
stredná
5
6
dobrá
6
dobrá
6
8
8,8
8
8
7
++
-
6,6
Pleseň snežná
6,5
6,9
6
SO
stredne
odolná
/ SO /
6
6
5
+++
-
O
-
6
6
6
6
7
++
-
-
Päty stebiel
(komplex)
6
6
++++
-
SO
-
6
6
7
7
6
++
-
-
Múčnatka –
list / klas
SO
7/8
5/5
++++
7,5 / -
SO
7/-
8
7
7
7
7
(0)+
-
6,8 / -
Hrdza pšeničná
/ trávová
7
7,2
6,8 / 6,9 5,4 / 8
SO
8
6
+++
6/7
O
7/7
7
7/7
7
7
6
+++
-
6,6 / 7,0
7,3
7,2
veľmi
dobrá
6
5
+++
7
SO
8
6
6
6
5
7,3
++
-
8,0
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
7,4
7,4
SO
3
6
++++
8
SO
8
7
7
7,2
7
7,5
+
-
8,0
Fuzáriá v klase
vysoký výnos, veľmi dobrý zdravotný stav,
vhodný pre neskorý výsev po kukurici na
zrno a cukrovej repe
vysoká HTS, veľmi vysoké a stabilné
úrody, preverená na kŕmne účely, nepoliehavosť
vysoká úroda a stabilita
rekordné úrody dobrej kvality
stabilné úrody
úroda + kvalita
zimuvzdorná a suchovzdorná, znáša
neskorú sejbu, výborná kvalita
bezosinatá potravinárska odroda pre
intenzívne oblasti
stabilné úrody, zimuvzdorná a suchovzdorná
dobrá odolnosť voči vymŕzaniu
excelentná úroda
osinatá
osinatá
veľmi plastická, dobře odnoživá
pekárska kvalita, odporúča PENAM
úroda, zdravotný stav, hlavne odolnosť na
fuzárie
vysoké úrody, stabilné číslo poklesu,
zimuvzdornosť
Poznámka
Pšenica ozimná
14
SS
SN
S
SS
PN
presievková
PN
S
1984
2010
2010
SK
2002
DE,EU
2011
EU
1998
EÚ
2011
EU
2012
SR
Viginta13)
Viglanka4)
Viola5)
WINNETOU15)
Wintergold9)
Xenos9)
Xerxes9)
Yetti10)
Rajonizácia
B
A
Pekárska akosť
R, Z, K
K, R, O, Z
K, R, O, Z
K, R
K, R, O, Z
K, R, O, Z
C
E/A
E
cestov.
C
B
KVO, RVO,
E/A
ZVO
K,R,O,Z
K, R, O, Z
Úroda zrna
+++
++++
vysoká
+++
+++
+++
++++
+++
+++
HTS (g)
41
vysoká
stredná­
‑vysoká
vysoká
45
42,5
50
45,9
46,3
Odolnosť voči
vyzimovaniu
5,6
dobrá
dobrá
veľmi dobrá
veľmi dobrá
-
veľmi dobrá
8
-
Odolnosť voči
poliehaniu
-
-
Pleseň snežná
8
dobrá
výborná
dobrá
dobrá
-
8,2
+++
-
dobrá
-
veľmi dobrá dobrá
8
-
Päty stebiel
(komplex)
6,8
++++
-
dobrá
-
dobrá
-
-
Múčnatka –
list / klas
7,2
++++
dobrá
+++
dobrá
-
dobrá
6/6
-
6
++++
dobrá
+++
dobrá
-
stredná
7/-
-
Hrdza pšeničná
/ trávová
Skorosť: S – skorá, SS – stredne skorá, PN – poloneskorá, N – neskorá
Rajonizácia (odporúčaná oblasť): KR – krmovinárska, Z – zemiakarská, O – obilninárska, R – repárska, K – kukuričná
Pekárska akosť: E – elitná, A – kvalitná, B – chlebová, C – kŕmna
Úroda zrna: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Odolnosť voči vyzimovaniu, poliehaniu a chorobám: 9–1, 9–najvyšší prejav znaku, 1–najnižší prejav znaku
Vysvetlivky:
SS
Registrácia (rok)
2005
SK
Odroda
Skorosť
Verita5)
7
++++
dobrá
+++
dobrá
-
dobrá
8
-
Septoriózy
v klase
Odolnosť voči chorobám
6,5
++++
dobrá
+++
dobrá
-
dobrá
8
-
Fuzáriá v klase
skorá, veľké zrno
tvrdá pšenica so stabilne vysokými
úrodami a výbornou mrazuvzdornosťou
(na úrovni mäkkej oz. pšenice); vysoká
suchovzdornosť
bezosinatá odroda s dobrou odnožovacou
schopnosťou; sejba od októbra do marca
bezosinatá, veľmi plastická odroda s najvyšším obsahom bielkovín (v skúškach
v Rakúsku)-stabilným aj pri veľmi vysokých úrodách; stabilné číslo poklesu
veľmi úrodná a výnosná
vysoké a stabilné úrody v KVO a RVO,
vysoká výťažnosť predných múk, vhodná
na pečivárenské účely
stabilná, zimuvzdorná, suchovzdorná,
vysoké úrody vo všetkých VO, veľké zrno
s veľmi dobrou kvalitou, nepoliehavosť,
možnosť siať aj po horšej predplodine
ostinatá pšenica, vysoké a stabilné úrody
v KVO a RVO, vysoký a stabilný obsah
lepku, stabilné číslo poklesu
Poznámka
15
Jačmeň ozimný
SN
SS
SS
SS
SN
SS
SS
SN
SS
SS
SS
SN
SN
SN
2012 EU
2007 EÚ
2008 - HU
2012 SR
EU
2011 ČR
CZ 2009
2011 SK
CZ 2012
2010
EÚ 2005
CZ 2009
2012 FR
CZ 2013
2010 EÚ
Galation16)
Marissa8)
KWS Tenor 4)
Leopard3)
Lester14)
Malwinta7)
Nero3)
Ordinale8)
3)
3)
Titus7)
Wootan
16)
Wintmalt4)
Wendy
7)
Violetta9)
Paso
Jup
KWS Scala4)
Hannelore
Hansi15)
Korbina9)
8)
SN
SS
2014 EU
S
2011
2007 SK
K,R,O,Z
K,R,O,Z
K,R,Z,O
K, R, O, Z, KR
K,R,O,Z,
K, R, O, Z, KR
K, R, O, Z, KR
K, R, Z
++++
+++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
++++
KVO, RVO,
ZVO
K,R,O,Z
++++
++++
+++
++++
+++
++++
++++
+++
++++
+++
Úroda zrna
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K,R,Z
K,R.O,Z
KR, Z, O, R, K
K,R,O,Z
K, R, O, Z, KR
K,R,O,Z
K,R,O,Z
K,R,O,Z
Rajonizácia
všetky výrobné
oblasti
S-SS K, R, O, Z, KR
SS
2008 AT
2011 EÚ
CZ 2011
Antalya8)
Antonella7)
Casanova3)
2008 H
SS
SN
S
Registrácia
(rok)
Odroda
Skorosť
Prehľad odrôd ozimného jačmeňa pre rok 2014
HTS (g)
6
6,9
5
6,4
8
7
7
veľmi
dobrá
6,4
6
8
6
8-9
dobrá
5
5
6
3,8
Odolnosť voči
vyzimovaniu
50
50
++(+)
5
8
+++
vysoká výborná
++++
41
52
49
43
++(+)
53
50
49
50
54
59
42
49,7
50
50
++(+)
48
Odolnosť voči p
oliehaniu
5
7,5
+++
dobrá
7
8,5
7
7,3
7
7
7,2
6,92
7,3
7
7 ,5
6
6-7
dobrá
6
7
6
6,4
6
7,29
8,5
stredná
7
7,5
stredná
6,2
7,5
6,7
6,34
6,2
5
7,2
8
stredná
8,8
7
stredná
8
6,9
3
7,29
7,9
stredná
7
8
stredná
5,9
7,5
7,4
7,7
5,9
7
6,83
6
stredná
8,6
5
stredná
7
6,6
5
5,2
6,6
stredná
5
6,1
stredná
6,1
7
4,5
5,12
6,1
6
5,2
6
8-9
6,6
5
stredná
7
6,3
Múčnatka
Hrdza
Hnedá
trávová jačmeňová škvrnitosť
Odolnosť voči chorobám
7
7,64
7,1
stredná
5
6,5
dobrá
7,2
6,5
6,7
8,35
7,2
6
8,3
6
stredná
6
dobrá
7
7,9
Rynchospóriová
škvrnitosť
dvojradový kŕmny jačmeň
šesťradový kŕmny jačmeň, nízky porast, vysoko úrodný
dvojradová, sladovnícka,nízka, vysoko odnoživá odroda
hybridný šesťradový, kompenzačný typ,vysoká úroda,
vyššia odolnosť voči poliehaniu
dvojradová odroda
dvojradová odroda, veľmi zimuvzdorná
dvojradová veľmi plastická odroda
skorosť, dobrá sladovnícka kvalita, testovaná spoločnosťou Heineken
šesťradová odroda
šesťradová odroda, veľmi vysoká úroda a podiel
predného zrna
veľmi vysoké výnosy, veľmi dobrá odnožovacia schopnosť, vysoká výťažnosť predného zrna
dvojradová odroda, výnosom prekonáva aj šesťradové odrody, veľ. dobr. odol. proti vyzimovaniu, krátke
rastliny, veľké zrno
šesťradová
sladovnícka kvalita – akceptuje Heineken
šesťradová odroda, veľmi vysoká úroda a podiel
predného zrna
dvojradový sladovnícky jačmeň
šesťradová odroda, odolná proti vyzimovniu, vysoko
úrodná, zdravá
vysoký, šesťradový kŕmny jačmeň, vysoká odolnosť
poliehaniu, vysoká úroda slamy
dvojradový sladovnícky veľmi skorý jačmeň s výbornými
úrodami a veľmi vysokým podielom predného zrna
vhodná na ľahké pôdy a na prísuškové oblasti
veľmi dobrá sladovnícka kvalita, vykupovaná
sladovňami
hybridný šesťradový, mimoriadne úrodný, klasový typ
Poznámka
Jačmeň ozimný
16
SS
S
Registrácia
(rok)
2008 EU
CZ 2010
K, R, O, Z, KR
K,R,O,Z, KR
Rajonizácia
Úroda zrna
++++
++++
HTS (g)
40
48
Odolnosť voči
vyzimovaniu
4
4,1
5
7,2
Odolnosť voči p
oliehaniu
7
7,4
5
8,0
5
6,3
Múčnatka
Hrdza
Hnedá
trávová jačmeňová škvrnitosť

Skorosť: S – skorá, SS – stredne skorá, PN – poloneskorá, N – neskorá
Rajonizácia (odporúčaná oblasť): KR – krmovinárska, Z – zemiakarská, O – obilninárska, R – repárska, K – kukuričná
Pekárska akosť: E – elitná, A – kvalitná, B – chlebová, C – kŕmna
Úroda zrna: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Odolnosť voči vyzimovaniu, poliehaniu a chorobám: 9–1, 9–najvyšší prejav znaku, 1–najnižší prejav znaku
Vysvetlivky:
Zzoom16)
Yatzy3)
Odroda
Skorosť
Odolnosť voči chorobám
6
7,0
Rynchospóriová
škvrnitosť
hybridný šesťradový, kompenzačný typ vysoká úroda
dvojradová odroda, veľmi vysoká úroda
Poznámka
17
Tritikale
Skorosť
SS
SS
SS
S
S
SS
SS
SS
SS
PN
PN
Registrácia
(rok, EU)
2004 PL, EU
2011 AT
2011
2010
2006 EÚ
2010
2008
2012
EU
2001 EÚ
2009 CZ, D,
PL
Benetto15)
Calorius8)
Cosinus4)
IS Flavius12,6)
Madilo8)
Pingpong11)
Pletomax11)
PS Tecko11)
SU Agendus7)
K, R, O, Z, KR
K, R, O, Z, KR
K,R,O,Z,KR
K, R, O, Z
K,R,O,Z
K,O,Z
K,R,Z
K,R,O,Z,KR
K, R, Z, , KR
K,R,Z,O
++++
vysoká
43
45
45
49
45
50,8
veľmi
vysoká
veľmi
vysoká
veľmi
vysoká
+++
49
43
42,42
48
+++
++++
++++
vysoká
42
Veľmi
vysoká
K, R, O, Z, KR
Rajonizácia Úroda
zrna
8
8
8,5
8,6
8
7
7,6
6
7
7
výborná výborná
7
vysoká
vysoká
vysoká
7
7
9
6
výborná výborná
Odolnosť voči
vyzimovaniu
6
6
7
7,5
8,6
8,5
7
6
8,6
5
8
Pleseň
snežná
9
8
8
8
8
8,1
8/7
9
7,1
6
7
7
7
7
7
8
8
7/8
7
8,4
8
8
Múčnatka Septoriózy
trávová
v klase

8
6
8
8
7,6
8,2
8
8
7,8
5
7
Hrdza
ražná
Odolnosť voči chorobám
Skorosť: S – skorá, SS – stredne skorá, PN – poloneskorá, N – neskorá
Rajonizácia (odporúčaná oblasť): KR – krmovinárska, Z – zemiakarská, O – obilninárska, R – repárska, K – kukuričná
Pekárska akosť: E – elitná, A – kvalitná, B – chlebová, C – kŕmna
Úroda zrna: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Odolnosť voči vyzimovaniu, poliehaniu a chorobám: 9–1, 9–najvyšší prejav znaku, 1–najnižší prejav znaku
Vysvetlivky:
Tulus8)
9)
SW Talentro
Odroda
HTS (g)
Prehľad odrôd ozimného tritikale pre rok 2014
Odolnosť voči
poliehaniu
6
5
7
7
7
6,3
7
6
6,3
7
7
Komplex
listových
škvrnitostí
špecialista na horšie pozemky a extenzitu stredne vysoká odroda, výborné úrody
odroda nižšieho typu; vysoké úrody aj
v extenzívnejších podmienkach
veľmi vysoký úrodový potenciál
veľmi vysoký výnos vo všetkých VO,
plastická
vysoko výnosný, veľmi dobrý zdravotný
stav
veľmi vysoký výnos vo všetkých VO,
podiel predného zrna 97 %
veľmi vysoký úrodný potenciál
znáša aj suchšie podmienky
vysoká odolnosť k vyzimovaniu a k poliehaniu, veľmi vysoké úrody, veľmi vysoká
HTS
vysoká odolnosť k vyzimovaniu a k poliehaniu, veľmi vysoké úrody
Poznámka
Raž ozimná
18
SS
SS
2009 EU
EÚ
9)
Z,O,KR,R
PN
PN
2005 SK
Matador9)
SS-PN
SS–PN
SS-PN
EÚ
EÚ
SU Mephisto7)
SU Santini7)
Palazzo4)
3. rok v ŠOS
ÚKSÚP
Marcelo8)
K, R, O, Z, KR
S
S
2004 EÚ
2008 EÚ
Hellvus8)
Kapitän8)
K,R,O,Z,KR
K,Z,O,KR,R
Z, O, KR, R
K,R,Z,O,
K,R,Z,O
SS–PN
2008 EÚ
Z, O, KR, R
K,R,O,Z
+++
+++
++++
+++
+++
++++
+++
39
34
35
35
35
35
36
35
veľmi
vysoká
7
8
veľmi dobrá
dobrá
–
veľmi dobrá
veľmi dobrá
veľmi dobrá
veľmi dobrá
veľmi dobrá
veľmi
vysoká
31
veľmi dobrá
8,4
++
–
6
6
dobrá
dobrá
5
6
6
dobrá
veľmi dobrá
dobrá
dobrá
8
++
5
Odolnosť
Odolnosť
voči vyzimo- voči polievaniu
haniu
31
37
35
34
HTS
(g)
++++
++++
++++
do všetkých
oblastí pestovania raže
K, O, KR, R
++++
++++
++++
K,R,O, Z
K, R, O, Z, KR
K, R, O,Z, KR
Gonello9)
Fugato7)
Elego
SS
2005 PL
SS
EÚ
Brasetto4)
Dankowskie
Diament15)
SS
PN
EÚ, 2005
EÚ
Registrácia Skorosť Rajonizácia Úroda
(rok, EÚ)
zrna
Amato6)
Askari1)
Odroda
Prehľad odrôd ozimnej raže pre rok 2014
6,6
6
dobrá
dobrá
6
6
6
dobrá
dobrá
dobrá
veľmi
dobrá
8,1
++
6
Pleseň
snežná
8,3
8
8
6
6,3
5
5
8
dobrá
veľmi dobrá
dobrá
8,0
+
5
5,6
7
6
6
7,2
5
5
6
dobrá
dobrá
dobrá
6,3
+
4
7,6
7
6,6
5
3,3
5
5
6,6
veľmi
dobrá
dobrá
dobrá
5,6
+
4
kvalitné zrno, vysoké úrody
všestrannosť využitia
Pollen plus hybride,
vysoké výnosy vo všetkých
oblastiach, vysoká odolnosť
porastaniu, stabilná potravinárska kvalita
Poznámka
populačná raž,
s
vylepšenou
odolnosťou
stredne dobrá proti prerastaniu-stabilné
číslo poklesu
aj
pre
extenzívne
podmiendobrá
ky, nízky podiel námeľu
hybrid, Pollen Plus technológia, nízka náchylnosť
5,4
ku kyjaničke purpurovej;
dobrá odolnosť proti prerastaniu na stanovišti
5
vysoká úroda
5
plastický
odroda populačnej raže
s krátkym steblom a vysok5
ou odnožovacou schopnosťou; vhodná aj do ľahkých
pôd a fuzarióznych oblastí vysoká potravinárska
5
kvalita, nízka náchylnosť na
prerastanie
hybrid, Pollen plus technológia, nízka náchylnosť
5,4
k námeľu, špičková úroda,
vhodná pre produkciu
bioplynu
turbohybrid, nízka náchyl7
nosť k námeľu, stabilná,
vysoká úroda
turbohybrid,
intenzívne
7
pestovanie, špičkové úrody
stredná
9
5
5
Komplex
Múčnatka Hrdza Hrdza listových
trávová trávová ražná škvrnitostí
Odolnosť voči chorobám
19
Raž ozimná
SS
SS–PN
EÚ
2005–2007
EÚ
SU Phönix7)
Z, O, KR, R
K,R,O,Z,KR
K,R,O,Z,KR
+++
+++
+++
stredná
38
40
dobrá
7
7,5
dobrá až
stredná
5
6
dobrá
6,8
6,5
dobrá až
stredná
7,5
8,1

Skorosť: S – skorá, SS – stredne skorá, PN – poloneskorá, N – neskorá
Rajonizácia (odporúčaná oblasť): KR – krmovinárska, Z – zemiakarská, O – obilninárska, R – repárska, K – kukuričná
Úroda zrna: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Odolnosť voči vyzimovaniu, poliehaniu a chorobám: 9–1, 9–najvyšší prejav znaku, 1–najnižší prejav znaku
Vysvetlivky:
Visello4)
PN
EÚ
SU Performer7)
dobrá
6
6,2
dobrá
7
7,5
dobrá
6,5
7
hybrid, Pollen Plus technológia, nízka náchylnosť
k námeľu, stabilná úroda
turbohybrid pre bioplyn
nový extra výkonný turbohybrid
Typ odrody
L
H
H
L
H
H
H
H
H
L
Registrácia
2009 SK
2013 SK
2013EU
2011 SK
2010 SK
2014 SK
2013 SK
2014 SK
2011 F
2012
Adriana4)
ANISSE1)
ARAZZO10)
Arot9)
Artoga4)
Arizona4)
Arsenal4)
Astronom4)
Cantate2)
Cortes14)
Odroda
20
++++
104,5
+++++
+++++
+++++
+++++
+++
vysoká
Vysoká
+++++
Úroda
semien
(%)
5,99
4,56
vyššia
vyššia
vyššia
4,8
4,37
vysoká
Vyššia
5,3
HTS
(g)
Výška rastlín
(cm)
SS
SS
SV
(135)
SV
SS
S
SS
SS
SN
S
SS
SS
V
SV-V
SV-V
SV–V
SV
SV
SV
SV
Dĺžka vegetačnej doby
+++++
výborné
+++++
+++++
+++++
+++++
+++
++++
++++
++++
Vyzimovaniu
6) MAISADOUR Semences Slovakia
7) PIONEER HI-BRED Slovensko
spol. s r.o.
8) OSEVA Slovakia, s.r.o.
9) RAPOOL SLOVAKIA, s. r. o.
+++++
veľmi
dobrá
++++
++++
++++
++++
dobrá
dobrá
+++++
+++++
+++++
++++
+++
dobrá
veľmi
dobrá
+++
++++
+++++
Fóme
++++
++++
Poliehaniu
Odolnosť voči
10) SAATBAU LINZ Slovensko
11) Sempol spol. s r. o.
12) Syngenta Slovakia s.r.o.
13) Monsanto Slovakia s.r.o.
14) SELGEN – Slovakia, spol. s r.o.
dobrá
dobrá
+++++
+++++
+++++
++++
+++
++++
++++
+++++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Candor Trading, s.r.o.
FINAGRO, s.r.o.
KWS Semena, s. r. o.
Limagrain Central Europe SE
Bayer, spol. s r.o.
dobrá
nízky
nízky
veľmi
vysoký
nízky
veľmi
+++++ vysoký
44,5
nízky
veľmi
+++++ vysoký
dobrá
nízky
veľmi
+++++ vysoký
nízky
nízky
nízky
vysoký
vysoký
nízky
vysoký
++++
++
++++
vysoký
veľmi
+++++ vysoký
++++
veľmi
nízky
Obsah oleja
(%)
1)
2)
3)
4)
5)
Černi
Obsah kys.
erukovej (%)
Zástupcovia v Slovenskej republike:
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
8,10
–
vynikajúca na prezimovanie
výkonná odroda, do teplejších podmienok,
dynamický vývoj, vhodná aj na neskoršie
výsevy
novinka v hybridoch repky s vysokou rezistenciou voči Phome
vysoký obsah oleja, odolnosť proti poliehaniu a vyzimovaniu
vysoká úroda semena, vysoká olejnatosť,
zvýšená odolnosť voči Sclerotinii
najúrodnejší húževnatý hybrid určený do
všetkých výrobných podmienok, odolnosť
voči pukaniu šešúľ
vysoko úrodná nová hybridná odroda,
zvýšená odolnosť voči Phome, odolnosť
voči pukaniu šešúľ
vysoko úrodná nová hybridná odroda,
zvýšená odolnosť voči Phome, odolnosť
voči pukaniu šešúľ
vysoko úrodná nová hybridná odroda,
zvýšená odolnosť voči Phome, odolnosť
voči pukaniu šešúľ, intenzívne podmienky
pestovania
Poznámka
15) Caussade Osiva, s.r.o.
16) Sumi Agro Czech
Predkladané tabuľky odrôd ozimnej repky si kladú za cieľ rámcovo informovať o odrodách zastupovaných jednotlivými firmami na trhu s osivami v Slovenskej republike na základe ich zápisu do Listiny registrovaných odrôd alebo Spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín. Podklady poskytli zástupcovia odrôd. Upozorňujeme, že
niektoré údaje sú iba orientačné, nemožno vzájomne bez výhrad porovnávať. Problematickou vlastnosťou, aj keď veľmi dôležitou, je úroda. Jeho základňa je však ťažko definovateľná. Záleží, kedy a na akej lokalite boli odrody skúšané. Podobná situácia je tiež u odolnosti voči vyzimovaniu. Niektoré odrody nezasiahla v dobe ich skúšania tvrdšia zima
alebo neboli skúšané v podmienkach Slovenskej republiky.
Odrody ozimnej repky pre rok 2014
Glukosinoláty
(μmol/g)
Repka ozimná
21
Repka ozimná
Typ odrody
H
H
L
H
H
H
H
H
SDH
CL H
L
H
H
L
H
Registrácia
2012 SK
2013 SK
SR 2012
2010 EÚ
SR 2012
2009
2010 F
ČR 2013
VB 2012
SK 2014
2006 SK
2010 CZ
2012 EÚ
2011 SK
EU
Basalti CS15)
Bonanza10)
Codifert8)
Codirap2)
Codisur8)
DK Exquisite13)
DK Expower13)
DK Exstorm13)
DK Sensei13)
DK Imminent
CL13)
DIGGER3)
Dobrava4)
Edimax CL9)
ES ALEGRIA1,8)
H
L
L
2011 SK
2006 SK
CZ 2007
ES Alonso11)
ES ASTRID2)
ES Bourbon16)
16)
ES Alpha
Odroda
stredná vysoká
stredná
4,86 t/ha
111
4,55 t/ha
110
106-107
104,1
vysoká
118-128
5,4
4,30
5,27
4,3
stredná
stredná
Veľmi
vysoká
5,06
5,37
vysoká
nízka
N-SV
N-SV
SV
(165)
SV
N-SV
SV
SV
SV
stredná vysoká
+++++
6,09 t/ha
101%
5,28 t/ha
vysoká
4,49 t/ha
111 %
nízka
vysoká stredná
4,69 t/ha
111 %
SV
SV
SV
SV-V
CV-V
stredná
vyššia
stredná
5,1
5,4
HTS
(g)
Výška rastlín
(cm)
vysoká
vysoká
vysoká
108-112
vysoká
Úroda
semien
(%)
Dĺžka vegetačnej doby
PN
SN
SS
SS
S
SS
S
SS
SS
N
SS
VS
SS
SS
SS
SS
SN
PN
+++++
++++
++++
+++++
++++
++++
++++
++++
+++++
+++++
++++
+++++
+++++
+++
++++
+++
+++
+++
Vyzimovaniu
+++++
++++
++++
+++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++++
++++
+++++
++++
+++
+++
+++
++++
+++
Poliehaniu
++++
+++
+++
+++
++++
+++
++++
+++
++++
+++++
+++++
+++++
++++
+++
++++
+++
++++
+++
Fóme
++++
++++
+++
+++
+++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
+++
+++
+++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Odolnosť voči
Černi
vysoký
veľmi
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
Obsah oleja
(%)
++++
++++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
++++
+++++
45,4
vysoký
44-45
46,8
vysoký
vysoký
vysoký
45,3
vysoký
dobrý
+++++ vysoký
++++
++++
++
++++
+++
++++
+++
Obsah kys.
erukovej (%)
veľmi
nízky
nízky
veľmi
nízky
nízky
veľmi
nízky
v
norme
nízky
v
norme
nízky
nízky
nízky
nízky
<0,1
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
10,0
9,5
nízky
nízky
nízky
nízky
v
v
norme norme
nízky
v
norme
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
<0,1%
nízky
Glukosinoláty
(μmol/g)
hybrid DK Exquisite sa vie odmeniť svojmu
pestovateľovi za každý vstup nadpriemernou úrodou
energický hybrid s najväčšou stabilitou
v rozličných podmienkach
ideálny pre všetkých pestovateľov, ktorí
chcú dosiahnuť kvalitu a stabilitu úrody
najlepších hybridov repky aj s menej vhodnými podmienkami pestovania
DK Sensei zabezpečí úrodu aj v okrajových
oblastiach pestovania repky
DK Imminent CL prináša vysoké úrody
s možnosťou využitia inovatívnej technológie Clearfield po prvý krát v repke
plastická odroda vhodná aj pre menej
intenzívne podmienky
špičkový hybrid pre agrotechniku s vyššou
úrovňou vstupov, skorá hybridná odroda,
odolnosť voči pukaniu šešúľ
CL technológia + vysoký výkon v intenzívnych podmienkach
veľmi skoro dozrievajúca repka, znáša
neskorú sejbu
dobrý zdravotný stav, vysoký výnos
skorý úrodný plastický hybrid, nemá sklon
k prerastaniu, výborná zimuvzdornosť,
pevný koreňový kŕčok po zime, intenzívny
jarný rast
pre skorú sejbu, vynikajúce vyzimovanie
odroda pre intenzívne pestovanie, vysoká
plasticita
veľmi dobrý zdravotný stav
pre RVO a KVO
stredná HTZ, skorá jarná regenerácia
nová vysoko úrodná hybridná odroda s
výborným zdravotným stavom a vysokou
HTS
vysoký úrodný potenciál, rýchly štart v jarnom aj v jesennom období
Poznámka
Repka ozimná
22
L
H
H
L
H
H
H
H
H
H
L
sdH
H
H
L
H
H
H
H
H
Registrácia
2012
2008 F
2012 SK
2006 SK
EU 2009
2010 SK
2013 SK
2013 SK
2007 ČR
2011 HU
2008 EÚ
EU
2013 EÚ
2014 SK
2009
SK,CZ
2013 EÚ
EU 2012
2012 SK
2012 GB
2014 SK
ES Centaure16)
ES CENTURIO2)
ES LAUREN1)
ES NECTAR2)
16)
ES NEPTUNE1)
ES ODICE2)
ES SILENE1)
Exagone13)
Fantomas4)
Fidji2)
Gamin16)
Galia6)
GORDON
KWS3)
GRAF10)
Granat16)
HYBRIROCK3)
HIBISCUS1)
HEKIP1)
Goya10)
ES Mercure
Typ odrody
Odroda
vysoká
SV
5,25 t/ha
103,9%
vysoká
/103%/
++++
109
5,38 t/ha
105,3%
+++++
SV
4,09 t/ha
SV
170
N-SV
151
V
SV
SV
SV
SV
SV
(165)
Výška rastlín
(cm)
vysoká
vysoká
4,74
SV
stredná
5,12
4,84
5,6
SV
SV
N-SV
V
SV-V
SV
SV
SV
SV
N
stredná N – SV
5,1
4,41
3,92 t/ha
106 %
++++
vyššia
4,7g
vyšší
4,8
stredná
vysoká
4,9
4,77
HTS
(g)
vysoká
vysoká
vysoká
108-109
108
vysoká
vysoká 110
SV
Úroda
semien
(%)
Dĺžka vegetačnej doby
SS
S-SS
SS
SS
SS
N
SS
SS
SS
SS
SS
SN
SS
SS
S–SS
SS
SN-N
SS
SN
SS
++++
++++
++++
+++++
++++
+++
++++
veľmi dobrá
+++++
+++
++++
+++++
++++
+++++
++++
+++++
++++
++++
++++
+++++
Vyzimovaniu
++++
++++
++++
+++++
+++
+++
+++
++++
+++
veľmi
dobrá
++++
++++
+++
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
+++
++++
++++
++++
Fóme
+++++
++++
++++
++++
++++
+++++
++++
+++++
+++
++++
++++
+++++
Poliehaniu
++++
+++
+++
+++++
dobrá
+++
+++
dobrá
++++
+++
++++
++++
++++
++++
+++
+++
++++
+++
++++
++++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Odolnosť voči
Černi
++++
+++
+++
++++
dobrá
+++
+++
veľmi
dobrá
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
+++
++++
+++
+++
++++
Obsah oleja
(%)
vysoký
stredný
45,1
47,0
vysoký
46,6
45,5
vysoký
47,0
veľmi
vysoký
vysoký
stredný
vyšší
44,2
vyšší
46,2
vysoký
vysoký
vysoký
46,3
Obsah kys.
erukovej (%)
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
12,0
nízky
8,8
nízky
nízky
nízky
vysoká úroda semena aj oleja
odolný voči prísuškom, vhodný na neskorú
sejbu, bohaté vetvenie, vysoké výnosy
plastická do všetkých oblastí
dobré výnosové ukazovatele, plastická
odroda i v horších podmienkach
vhodný aj pre neskoršiu sejbu, veľmi výkonný a nenáročný hybrid do suchých oblastí
dosahuje vysoké a vyrovnane úrody, zaregistrovaná po 2 rokoch v SR aj HU, vhodná
do všetkých oblasti pestovania
repka nižšieho vzrastu, vhodná aj pre
neskorú sejbu
spoľahlivý, nenáročný na pestovanie,
uspokojí sa so základnou agrotechnikou
pestovanie pre hybridy, istota prezimovanie
vysoké úrody, vysoká olejnatosť, odolnosť
voči pukaniu šešúľ
vhodná do extenzívnych podmienok
vhodný do horších pôdnych podmienok,
i pre neskorý výsev
poloskorý, vysokoproduktívny hybrid do
všetkých pest. oblastí
NOVINKA! najvýkonnejší hybrid skúšania
2012-2013 na Slovensku i v Maďarsku
plastická, suchovzdorná, dobrý zdravotný
stav, vhodná pre neskorý výsev
plastická do všetkých oblastí pestovania
NOVINKA pre rok 2014
Poznámka
vhodný do suchších podmienok
mimoriadne úrodný, vhodný hlavne do
teplejších oblastí
vysoké
výnosy,
veľmi dobré prezimovanie,
nízky
vhodná pre neskorý výsev
repka do intenzívnejších podmiennízky výnosná
ok pestovania, vhodná aj na neskorú sejbu
nízky
14,65
nízky nízky
v
v
norme norme
nízky
0,06
v
v
norme norme
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
<0,1
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
Glukosinoláty
(μmol/g)
23
Repka ozimná
Typ odrody
L
H
H
SDH
H
H
L
H
H
H
L
L
H
L
L
L
H
H
H
Registrácia
2009 SK
2005 UK
2011 SK
EU
UK2011
2012 SK
2010 SK
2012 SK
EÚ
2012 SK
2005 EU
2008 SK
2013 SK
2011 CZ
2001
2007 SK
2012 SK
2011
2012
Champlain4)
Inspiration9,11)
Intense CS2)
Jenifer5)
10)
Jumper5)
KODIAK3)
Labrador10)
Ladoga4)
Lexer5)
Lohana4)
Makila6)
Manitoba4)
Marathon9)
Marsac6)
Marstrip6)
Kapelli CS2)
Jimmy
11)
Ivan 106
11)
Chagall
Odroda
+++++
++++
++++
++++
++++
++++
vysoká
+++++
5,4
5
4,34
4,9
4,5
5,6
4,39
4,7
5,13
4,62
5,17 t/ha
104,3%
110
4,48
4,8
vyššia
4,82
5,2
4,8
4,39
vysoká
stabilne
vysoká
+++
stabilne
vysoká
vysoká
+++++
++++
4,7
5,24
veľmi
vysoká
+++++
HTS
(g)
Úroda
semien
(%)
Výška rastlín
(cm)
SV
SN
N
SV
N
SV
144
N–SV
144
SV-V
SV
159
nižšia
164
125
N
SV-V
SV
SV-V
(180)
Dĺžka vegetačnej doby
SN
SS
SS
SN
SN
SS
SS
SS
N
SS
SS
SS
S
SS
SS
PN
SN
SS
SS
dobrá
veľmi dobrá
++++
++++
veľmi dobrá
++++
+++++
+++++
++
++++
++++
+++++
++++
+++++
++++
++++
++++
++++
++++
Vyzimovaniu
výborná
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
+++
dobrá
++++
++++
dobrá
veľmi
dobrá
++++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
++++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
++++
Fóme
++++
++++
+++++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
+++++
+++
++++
+++
Poliehaniu
veľmi
dobrá
dobrá
+++
++++
dobrá
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++++
+++
+++++
+++
++++
+++
+++
+++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Odolnosť voči
Černi
dobrá
dobrá
+++
++++
dobrá
++++
+++
++++
+++
+++
+++
++++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
Obsah oleja
(%)
veľmi
vysoký
veľmi
vysoký
vysoký
priemerný
priemerný
vysoký
45,3
vysoký
47,13
46,2
vysoký
44,2
vysoký
44,5
44,6
44,1
vysoký
vysoký
42-43
Obsah kys.
erukovej (%)
Poznámka
vysoká úroda predovšetkým v suchých
rokoch,
silne vyvinutý koreň, výborné vet<0,1
12,1
venie, nemá sklon k prerastaniu, výborná
zimuvzdornosť
nízky 17,5
výkonný hybrid, do všetkých podmienok
excelentné úrody, intenzívne pestovanie,
nízky 10,2
dobrá odolnosť voči poliehaniu, vysoký
obsah oleja
polotrpaslík
nie
je potrebné aplikovať
nízky nízky
regulátor rastu
8,9
vysoká
HTS,
plastický
hybrid do rôznych
nízky 10,9
oblastí a podmienok, rýchly jesenný rast,
nízky nízky
vysoká úroda zrna aj oleja
plastický hybrid do rôznych oblastí a podnízky
8,1
mienok, rýchly jesenný rast, vysoká kvalita
oleja
nízky nízky
výkonný hybrid, do všetkých podmienok
vhodný
do všetkých oblastí pestovania, aj
v
v
do
tvrdších
podmienok, výborné prezimonorme norme
vanie, vysoká úroda a olej
vhodná pre neskorý
0,06
9,59 rýchly vývoj na jeseň,
výsev
veľmi nízky výkonná, výborná zimuvzdornosť plastická,
nízky
bohato vetviaca odroda
výborné
výsledky podáva najmä
nízky
7,8
v kukuričnej výrobnej oblasti
výkonná, stabilná, vhodná do všetkých
nízky nízky pestovateľských oblastí. výborný zdravotný
stav
v
nízky norme
nízka, silná, spoľahlivá odroda
veľmi nízky
vysoké úrody, výborný zdravotný stav
nízky
skoré kvitnutie, adaptabilinízky nízky špičkové úrody,
ta, tolerancia stresu
v
hybrid dosahujúci stabilne vysoké úrody vo
nízky norme
všetkých pestovateľských oblastiach
v
hybrid
s vysokým úrodným potenciálom do
nízky norme intenzívnych
pestovateľských podmienok
Glukosinoláty
(μmol/g)
Repka ozimná
24
H
H
H
L
L
H
H
L
Registrácia
2013 SK
2009
(D- ako
PR46W24)
2009 SK
2012 CZ
2008 CZ
2008 CZ
2009 EÚ
2003 CZ
Müller 2411)
(ochranná známka
v Nemecku)
NK Linus12)
NK Grandia12)
NK Morse12)
12)
Nodari CS2)
Ontario4)
H
UK2011
Peter 2911)
H
H
H
SDH
EÚ katalóg
EÚ katalóg
EÚ katalóg
EÚ katalóg
PT2057)
PT2117)
NOVINKA
PX1047)
SDH
H
H
2013 SK
2012 SK
2011
PR44D067)
PR46W207)
Regis6)
SDH
EÚ katalóg
PX111CL
NOVINKA
7)
H
2011 SK
PT200CL7)
NOVINKA
PT228CL7)
NOVINKA
L
2010 EÚ
Osprey6)
NK Petrol
Typ odrody
Mercedes9)
Odroda
+++++
++++
++++
+++ –
++++
++++
++++
+++ –
++++
++++
+++++
+++++
109,98
105
113,0 /
114,0
vysoká
vysoká
veľmi
vysoká
++++
Úroda
semien
(%)
4,8
4,48 g
ÚKSÚP
4,16 g
ÚKSÚP
stredná
stredná
stredná
stredná
S
160170
150160
155–
165
150160
120130
120130
130–
140
155–
165
4,8 g
ÚKSÚP
stredná
165
SV
N–SV
S
167
158
137
SV
SV
V
Výška rastlín
(cm)
5,25
4,8
4,8
4,6
4,52
4,33
5,41
4,76
stredná
- vyššia
stredná
HTS
(g)
Dĺžka vegetačnej doby
S
SS
S
SS
SS
SN
SS-S
SS
SS
SN
SS
SS
SS - S
PN
PN
SS
SS
SS
SN
výborná
+++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
++++
výborná
++++
++++
+++
++++
++++
++++
veľmi dobrá
++++
Vyzimovaniu
+++
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
+++
+++
+++
++++
++++
++
+++
+++
veľmi
dobrá
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Fóme
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
+++
veľmi
dobrá
++++
++++
++++
++++
++++
++++
veľmi
dobrá
++(+)
Poliehaniu
veľmi
dobrá
+++
++
++
+++
+++
+++
++
++
+++
veľmi
dobrá
+++
++++
+++
+++
+++
++++
+++
+++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Odolnosť voči
Černi
veľmi
vysoký
vysoký
vysoký
44,5
45,63
47,34
48,10
46,2
nízky
nízky
nízky
0,06
0,00
0,00
nízky
<0,1
nízky
Obsah oleja
(%)
46,1
Obsah kys.
erukovej (%)
v
norme
9,25
9,51
12,41
15,4
nízky
13,7
14,1
nízky
nie je potrebné aplikovať jarný regulátor
rastu
plastická odroda, bez rizika
odroda s vynikajúcim úrodovým potenciálom a stabilitou úrod vo všetkých pest.
oblastiach
vysoký obsah a úroda oleja
mohutný hybrid s vysokou úrodou semien
i oleja
veľmi vysoký úrodný potenciál, pomalý
jesenný vývoj, výborná zimuvzdornosť,
výborná odolnosť proti poliehaniu, pevná
rastlina so silným koreňovým krčkom
vysoko výkonný hybrid, nepoliehavý s
výbornou odolnosťou voči sclerotínii
nová línia s vysoko stabilnou úrodou,
plastická, vysoký obsah oleja, nepoliehavá,
do všetkých výrobných oblasti
nízka, kompaktná, nadštandardná úroda
Poznámka
+++
stredne
vyhvysoký
ovujúci
45,3% < 0.1% 10,5- vysoká úroda oleja a herbicídna tolerancia
+++ ÚKSÚP
15
Clearfield®
11–
výborná
odolnosť
k poliehaniu a herbicídna
+++ vysoký < 0.1% 14,5
tolerancia Clearfield®
11– dobrá úrodnosť semien, skoré dozrievanie
+++ vysoký < 0.1% 14,5
11–
stabilný výnos a nadpriemerná odolnosť
+++ vysoký < 0.1% 14,5
voči chorobám
veľmi
dobrý
zdravotný
stav a a odolnosť k polie+++ vysoký < 0.1% 12–14
haniu
nový
MAXIMUS®
s
herbicídnou toleranciou
+++ vysoký < 0.1% 12–14
Clearfield®
45,7% < 0.1% 12–14
MAXIMUS® kombinujúci dobrý výnos,
+++ ÚKSÚP
skorosť a olejnatosť
47,5% < 0.1% 11–
top úroda oleja a výborná odolnosť k
+++ ÚKSÚP
14,5
poliehaniu
v
nový
hybrid
spájajúci
vynikajúcu zimovzdordobrá vysoký nízky norme
nosť so skorosťou a vysokými úrodami
dobrá
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Glukosinoláty
(μmol/g)
25
Repka ozimná
H
H
H
L
H
L
H
L
Registrácia
2008 SK
2011 SK
2012 SR
2010 SK
EÚ
2013 SK
2008 SK
2012 SK
Rohan9)
Rumba9)
Sensation11)
SHERLOCK3)
Sherpa9)
Sidney10)
Sitro9)
Slaki CS2,15)
H
K
H
H
L
H
H
H
EU 2014
EU
2012 CZ
EU
2008 SK
2013 SK
2013 EÚ
EÚ
SY Kolumb12)
SY Cassidy 12)
9)
L
L
2009 SK
2013 PL
Vittek5)
Quartz1)
Visby9)
Veritas CL9)
Trumpf
Tatra9)
SY Saveo12)
Sumi Mazari
H
2013 SK
Stepper5)
16)
Typ odrody
Odroda
4,51
5,54 t/ha
104%
vysoká
vysoká
++++
++++
++++
+++
vysoká
vysoká
106
108
vyššia
4,04
vysoká
stredná
stredná
4,42
5,73
5,54
5,33
5,6
5,04
5,3
5,64 t/ha
104,4 SK
vysoká
4,86
5,3
++++
+++++
stredná
4,89
veľmi
vysoká
++++
4,69
4,81
HTS
(g)
++++
++++
Úroda
semien
(%)
Výška rastlín
(cm)
SV
174
SV
V
SV
SS
SS
SS
SN-N
SS
SS
SS
130160
SV
SS
SS
SS
SS
SS
SN
SN
S
S
SS
SS
S-SS
Dĺžka vegetačnej doby
151
151
SV
149
SV
V
SV
SV
SV
SV
(162)
N-SV
N–SV
++++
+++++
++++
++++
++++
+++
++++
+++
++++
+++++
+++++
++++
+++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
Vyzimovaniu
++++
++++
+++
++(+)
+++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
++
++++
++++
+++
++++
++++
++++
Poliehaniu
++++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
++++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
Fóme
++++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
+++
++++
++++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Odolnosť voči
Černi
+++
++++
+++
+++
+++
+++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
+++
++++
+++
+++
++++
Obsah oleja
(%)
vysoký
43,4
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
47.25
46,06
46,06
47,2
44,7
48,1
46,41
vysoký
vysoký
45,4
46,0
vysoký
47,02
Obsah kys.
erukovej (%)
10,2
7,9
11,1
nízky
nízky
-
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
11,3
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
12,1
8,8
16,3
nízky
nízky
v
v
norme norme
<0,1
nízky
nízky
Glukosinoláty
(μmol/g)
vyvážený hybrid vo všetkých agrotechnických vlastnostiach
vysokoúrodný hybrid, veľmi dobrý zdravotný stav
veľmi vysoký úrodový potenciál, výborná
zimuvzdornosť, dobrá odolnosť proti poliehaniu, intenzívny jarný vývoj, veľmi dobré
vetvenie
vysoko výkonná odroda, vhodná do všetkých oblastí pestovania
špecialista na neskorú sejbu, skorý zber,
najpestovanejší hybrid v ČR
znáša aj suchšie podmienky
pre intenzívne pestovanie, stabilne
vysokoúrodný vo všetkých lokalitách
do všetkých oblasti pestovania, vyrovná sa
hybridom
najlepšie výsledky dosahuje najmä v repnej
výrobnej oblasti
vysoký úrodový potenciál
stabilný v prostredí aj do stresových
podmienok
úrodovo nadpriemerný hybrid s vysokou
stabilitou
repka pre všetky výrobné oblasti, s vysokou stabilitou, s vysokými a vyrovnanými
úrodami
plastická odroda do všetkých výrobných
oblastí SR
výborné úrody najmä v teplejších oblastiach
CL technológia + výkon aj v horších podmienkach
vysoko adaptabilný hybrid európskeho
formátu
najlepšie výsledky dosahuje v chladnejších
oblastiach, veľmi dobre odoláva neskorým
jarným mrazom
línia, ktorá dobre znáša horšie podmienky
pestovania, vysoký obsah oleja, výnosový
potenciál hybridov
Poznámka
Repka ozimná
Registrácia
2011 SK
Typ odrody
H
++++
Úroda
semien
(%)
4,68
HTS
(g)
Dĺžka vegetačnej doby
SS
Výška rastlín
(cm)
SV
++++
Vyzimovaniu
+++
Poliehaniu
+++
Fóme
++
Sclerotínii
bielej hnilobe
Odolnosť voči
Černi
+++
Obsah kys.
erukovej (%)
nízky
Obsah oleja
(%)
veľmi
vysoký
9,3
Glukosinoláty
(μmol/g)
vysokoúrodný, vysokoolejnatý hybrid
s vysokou schopnosťou vetvenia
Poznámka

Úroda: v niektorých prípadoch je uvedená percentuálna hodnota pre teplú oblasť/chladnejšiu oblasť
Typ odrody: L – líniová, H – hybridná, SDH – polotrpasličí hybrid
Výška rastlín: N – nízke, N – SV – nízke až stredne vysoké, SV – V – stredne vysoké až vysoké, V – vysoké
Dĺžka vegetačnej doby: VN – veľmi neskorý, N – neskorý, PN - N – poloneskorý až neskorý, PN – poloneskorý, SS – stredne skorá, S – SS – skorá až stredne skorá
Odolnosť voči vyzimovaniu, poliehaniu a chorobám: ++++ – vysoká, +++ – veľmi dobrá, ++ – dobrá, + – dobrá až nízka (rizikový faktor), – údaje nie sú k dispozícii
Vysvetlivky:
Xenon9)
Odroda
odrody pšenice ozimnej:
BOHEMIA
kvalita A poloskorá odroda
kvalita A poloskorá odroda (novinka)
TURANDOT
kvalita A skorá odroda
ELLY
DIADEM
kvalita A poloskorá odroda
Kontakt:
Agrisem: Ing. Današová 0903 621 698
Selgen: Ing. Čulák 0911 913 360
ROSATE 36
®
GLYFOSÁT
® Rosete 36 je obchodná známka spoločnosti Albaugh, Inc.
Nový
s úplnou registráciou
AGROFERT a. s. • Organizačná zložka Agrochémia • www.agrofert.sk • [email protected] • +421 249 512 771
Veľká
letná akcia!
Využite jedinečnú akciu
- pri nákupe 35 l Tilmoru dostane
každý kupujúci 5 l Tilmoru za 1 €
Zľava 12,5 %
Podrobné informácie o výške zliav získate u svojich
dodávateľov prípravkov na ochranu rastlín. Pod
pojmom Veľká letná akcia sa rozumie nákup príslušného
prípravku v stanovenom balení a jeho celých násobkov.
Zľavy spojené s nákupom v rámci XL objednávok,
setov prípravkov a Veľkej letnej akcie nie je možné
vzájomne kumulovať.
Akcia trvá od 1. 7. 2014 do vypredania zásob.
www.bayercropscience.sk
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
Download

agronom-3-2014-web