Nabídka osiv
jarních plodin
2012
ječmen pšenice tritikale oves | kukuřice čirok | slunečnice hořčice len | hrách peluška | vojtěška jetel
Nabídka osiv
jarních plodin
2012
ječmen jarní . . . . . . . . . . . . . . 3
pšenice jarní . . . . . . . . . . . . . . 6
tritikale jarní . . . . . . . . . . . . . . 8
oves setý . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
kukuřice FERTCORN . . . . . .10
kukuřice . . . . . . . . . . . . . . . . .12
čirok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
kukuřice OSEVA HYBRIDS . .19
slunečnice . . . . . . . . . . . . . . .21
hořčice bílá . . . . . . . . . . . . . .22
len olejný . . . . . . . . . . . . . . . .22
hrách polní . . . . . . . . . . . . . .24
peluška jarní . . . . . . . . . . . . .25
vojtěška setá . . . . . . . . . . . .26
Vážení pěstitelé a obchodní partneři,
opět po roce Vám předkládáme v tomto katalogu ucelený
sortiment osiv jarních plodin pro zásev roku 2012, které
OSEVA, a. s. Bzenec ve spolupráci s ostatními osiváři
skupiny AGROFERT HOLDING nabízí na českém trhu.
Úvodem mi dovolte Vaši pozornost zaměřit na některé
novinky, se kterými se blíže můžete seznámit na dalších
stránkách.
Naši novou exklusivní značku výnosných zrnových
kukuřic FERTCORN jsme Vám úspěšně představili v loňském roce a výsledky z provozních i poloprovozních ploch
v roce 2011 jednoznačně potvrdily správnost výběru
hybridů ES FLATO (FAO 350) a NK OCTET (FAO 300).
K těmto hybridům vynikajících rychlým uvolňováním
vody ze zrna při dozrávání a vysokým výnosem zrna
letos připojujeme podobně vynikající hybrid OXXYGEN
(FAO 330) a pevně věřím, že i na Vašich polích se v roce
2012 potvrdí jejich špičkové výkony.
Nově v katalogu najdete naši výhradní značku OSEVA
HYBRIDS, pod kterou budeme od letošního roku na
českém a slovenském trhu nabízet a propagovat hybridy
kukuřice vyráběné a na oba trhy dodávané výhradně
společnostmi OSEVA, a.s. a PREFERT-OSIVÁ s.r.o. Pro
rok 2012 sortiment této značky tvoří vybrané hybridy
šlechtitelských firem CEZEA, Freiherr von Moreau,
ZELSEED, ZEAINVENT a CAUSSADE. Pro provozovatele a zásobovatele bioplynových stanic jsme připravili
v rámci tohoto sortimentu speciální nabídku hybridů
s vynikajícími výsledky na produkci bioplynu a naši
poradci jsou připraveni Vám tuto nabídku tzv. ušít na
míru přímo na Vaši BPS.
Z nabídky jarní pšenice upozorňuji na odrůdu
SAGITTARIO s nadprůměrnou potravinářskou kvalitou
a přiměřenými výnosy.
Z ekonomických prognóz se doslýcháme o další vlně
hospodářské krize v roce 2012, ale pevně doufám, že při
správném výběru odrůdové skladby z tohoto katalogu
se nám společně podaří dosáhnout podobných výsledků
jako v roce 2011 a krizí projít bez podstatných ztrát.
OSEVA, a. s. je držitelem
Ing. Radomír Lesák
certifikátu ISO 9001:2000
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
o b i l n i ny
ječmen jarní
Aksamit
Azit
Bojos
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• výnosná ve všech výrobních oblastech,
• dobře odnožuje, odolnost proti poléhání střední,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo) a rhynchosporiové skvrnitosti,
středně odolná proti komplexu
hnědých skvrnitostí,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita, odrůda doporučená pro výrobu Českého piva,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno malé, HTZ 44 g.
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná do všech
výrobních oblastí,
• velmi dobře odnožuje, odolnost
proti poléhání střední,
• středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně
odolná proti padlí travnímu,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 48 g.
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• v kukuřičné oblasti poskytuje
vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské
a bramborářské oblasti vysoký,
• dobrá odnoživost, střední odolnost
proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), méně až středně odolná proti
rzi ječné a skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost,
odrůda doporučená pro výrobu
Českého piva,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 46 g.
Aktiv
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda, rostliny
střední až vyšší,
• plastická, vysoce výnosná ve všech
oblastech,
• středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání a lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem, středně až méně odolná
proti rzi ječné,
• termín setí co nejdříve, výsevek
3,5–4, 5 dle oblasti, po obilnině
nebo při pozdním setí doporučeno
zvýšit o 0,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita, vhodná i pro
krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno střredně velké, HTZ 48 g.
Blaník
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středního vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• vysoce výnosná zejména v kukuřičné, bramborářské a pícninářské
oblasti,
• odolná proti lámání stébla a porůstání zrna,
• méně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), středně odolná proti rzi ječné, méně odolná proti hnědým
skvrnitostem a rhynchosporiové
skvrnitosti,
• velmi dobrá odnoživost,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• termín setí co nejdříve, lze i po
obilnině, je však nutno zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita, odrůda doporučená pro výrobu Českého piva,
• podíl předního zrna vysoký až velmi vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 48 g.
Gladys
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• dosahuje velmi vysokých výnosů
ve všech oblastech v neošetřené i
ošetřené variantě,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), odolná proti rzi ječné, středně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti,
• sladovnická kvalita,
• vysoký výnos a pěstování s nízkými
vstupy umožňuje ekonomicky výhodné pěstování pro krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• velmi vysoká HTZ – 50,4 g.
3
o b i l n i ny
ječmen jarní
Heris
Malz
Prestige
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 1998,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• poskytuje stabilní vysoký výnos,
• vysoká odolnost proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, velmi vysoká
odolnost proti padlí travnímu (gen
Mlo), střední odolnost proti rzi
ječné, hnědé a rhynchosporiové
skvrnitosti,
• silná odnožovací schopnost,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• odrůda určená pro krmné účely,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké.
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o.,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní, středního vzrůstu,
vhodná do všech oblastí pěstování
sladovnického ječmene,
• nadprůměrný výnos zrna ve všech
oblastech,
• zdravotní stav dobrý, vykazuje
střední odolnost vůči chorobám,
• dobrá odolnost vůči poléhání,
velmi dobrá odolnost vůči lámání
stébla,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, podíl
předního zrna vysoký,
• odrůda doporučená pro výrobu
Českého piva,
• zrno střední.
• udržovatel: Société RAGT 2n, Francie,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda vhodná do všech
oblastí, nejlepší výsledky dosahuje
v řepařské oblasti,
• středně odolná k poléhání a lámání stébla,
• odolná padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, méně odolná
proti rzi ječné, náchylná k napadení hnědou skvrnitostí,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• velmi dobrá sladovnická kvalita,
velmi nízký obsah β-glukanů, podíl
předního zrna vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 48 g.
Kangoo
Marthe
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké,
• výnosná ve všech oblastech,
• středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu (gen Ml
1-B-53), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým
skvrnitostem a rzi ječné,
• termín setí co nejdříve, výsevek
3,5–4, 5 dle oblasti, po obilnině
nebo při pozdním setí doporučeno
zvýšit o 0,5 MKS/ha,
• výběrová sladovnická kvalita,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno střední, HTZ 48 g.
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2008
• právně chráněná odrůda
• středně raná, středně vysoká odrůda, výběrové sladovnické jakosti,
• v KVO výnos předního zrna velmi
vysoký v ostatních oblastech vysoký,
• rostliny jsou méně odolné proti
polehání a proti napadení hnědou
skvrnitostí,
• doporučený výsevek 2,8–3,9MKS
podle termínu a výrobní oblasti,
• zrno malé, HTZ 44 g.
• udržovatel: Sejet Planteforædling,
Dánsko,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
vysoce výnosná ve všech oblastech,
• odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující,
• středně odolná komplexu hnědých
skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně odolná padlí
travnímu,
• výsevek 3–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál
převyšuje většinu krmných odrůd,
zrno má optimální obsah bílkovin,
podíl předního zrna střední až
vysoký,
• zrno malé, HTZ 44 g.
Sebastian
Xanadu
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2006,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda středního
vzrůstu, výnosná ve všech výrobních oblastech,
• středně odolná proti poléhání a lámání stébla
• odolná proti padlí travnímu, středně odolná proti rzi ječné, hnědé
a rhynchosporiové skvrnitosti,
• výběrová sladovnická kvalita,
• zrno střední až velké, podíl předního zrna vysoký.
• zrno středně velké, HTZ 46 g.
4
odrůdy doporučené
předběžně doporučené
Sladar *
Tolar
Pribina
neslad.
95 94 93 97 91 96 99
100 100 101 102 100 102 101
93 94 96 95 91 99 96
100 98 104 102 98 106 102
86 85 83 86 78 87 89
101 100 100 102 97 102 99
85 88 84 81 83 93 86
102 99 102 101 97 107 98
86
94
88
95
78
92
77
89
92
101
91
99
80
98
82
100
Grace *
91
102
94
103
84
102
83
103
Paulis *
92
96
92
95
78
91
80
94
Gladys *
Tocada
90
97
89
96
79
97
79
96
Lilly *
Radegast
87
96
97
97
76
97
71
93
Azit
Blaník
94 89
100 98
92 89
97 97
82 80
97 100
82 79
97 99
Kontiki
Advent
nesladovnické sladovnické
Aksamit
87
99
90
98
79
98
80
97
Bojos
Xanadu
90 94 93 88 93 90
101 100 99 99 98 101
92 94 91 88 92 90
102 101 101 99 98 98
85 82 81 82 80 80
100 97 100 100 97 99
83 86 82 84 85 82
100 98 98 101 103 101
Aktiv
Marthe
Henrike
Sebastian
České pivo
Kangoo
Signora
Streif
Průměr standardních
odrůd v t/ha
Varianta pěstování
sladovnické
ostatní
neslad.
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2007–2010)
Kategorie doporučení
ČP
ječmen jarní
Výnos zrna (%) v oblasti:
5,62
Kukuřičná
N
6,14
O
7,14
Řepařská
N
7,83
O
5,76
Obilnářská
N
6,99
O
5,64
Bramborářská
N
6,82
O
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Tolar ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Tolar ve dnech
Počet produktivních stébel na m2
Délka rostlin (cm)
Odolnost proti poléhání (9–1)
Odolnost proti chorobám (9–1):
Padlí travní
Rez ječná
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Nespecifické skvrnitosti
Kvalita zrna:
Hmotnost tisíce zrn (g)
Podíl předního zrna (%)
Rok registrace
48 49 48 48 44 51 44 46 46 44 47 48 47 49 47 48 49 50 44 48 48 45 47
87 90 87 88 86 93 88 90 88 84 88 90 88 84 88 89 89 87 89 89 93 82 90
2009 2009 2008 2008 2005 2009 2008 2006 2005 2007 2009 2007 2005 2006 2009 2008 2010 2010 2010 2010 2010 1997 2005
ječmen jarní
Výnos předního zrna a technologické hodnoty zrna a sladu (ÚKZÚZ 2007–2010)
Kategorie doporučení
odrůdy doporučené
96
104
94
102
85
105
84
101
0
-1
-1
0
0
-2
-1
-2
1
1
1
1
1
-1
0
0
-4
0
-1
-3
-3 68 -3
-1
-1
-1
0
1
-1
-1
-1
0
0
0
2
1
-1
0
1
-2
0
0
-1
-1 114 -2
822 794 774 789 873 771 873 826 814 798 794 759 791 766 802 821 825 815 833 830 849 780 866
71 71 79 73 65 77 72 72 76 75 74 80 76 74 73 73 72 72 73 72 66 76 66
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
6
5
6
5
5
6
5
5,5
5
6
7
5
6
9
6
5
6
7
9
5,5
6
6
6
9
6
5
6
6
9
6
7
6
7
5
6
6
6
7
9
6
6
6
7
5
7
6
7
6,5
6
6,5
6
6
7
9
7
6
6
6,5
7
7
7
5
6
Sladar *
Tolar
Pribina
-
82,0
46,0
50,8
368
82,7
85
274
1,00
4,9
-
-
-
82,6
49,8
53,3
290
81,8
95
94
1,19
5,9
82,2
48,4
48,5
422
84
91
158
1,06
6,5
82,5
46,2
48,4
428
81,7
87
124
1,00
7,5
81,7
38,1
44,7
378
80
88
150
1,06
4,5
(*) menší počet dat – nová odrůda
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Tocada a Kangoo) v ošetřené variantě
pěstování v dané oblasti.
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou.
81,7
37,1
41,1
374
81,7
79
291
1,00
3,2
82,0
40,6
44,3
299
81,3
84
281
1,00
5,0
81,7
37,9
43,0
398
81,6
81
277
1,44
3,9
82,0
40,2
46,0
359
79,3
81
190
1,06
4,5
83,3
46,4
49,6
305
82,5
85
196
1,13
7,2
Grace *
82,1 - 80,6
42,2 - 37,1
48,7 48,9 55,2 42,3
309
433
82,4 - 81,4
89
85
147
216
1,00 - 1,13
6,4
3,7
11,1 11,0 11,1
82,4
54,2
55,9
373
83,2
94
72
1,06
4,3
ostatní
-
-
82,6
42,3
47,3
402
83
86
162
1,00
7,5
5
6
6
7
6,5
11,7
-
81,7
42,5
46,4
463
83,5
92
118
1,00
5,1
neslad.
5
6
6,5
7
6
93
108
91
101
76
99
79
102
-
80,8
1,7
45,3
357
81,9
83
234
1,00
4,0
9
6
6
7
6
78
90
82
92
69
87
66
85
11,2 11,0 11,4 11,2 10, 11,0 11,3 11,5 11,7 11,2 11,4 11,5 11,9
83,2
44,8
45,8
353
83,6
89
179
1,00
7,7
6
7
7
7
6
94 96 93 95 95 93 107
102 103 105 102 104 103 111
90 92 94 93 91 98 99
100 99 103 104 99 107 106
77 79 77 78 69 83 89
100 101 100 103 98 102 104
79 83 80 73 79 90 85
103 100 104 103 98 108 101
Paulis *
83
100
86
100
71
100
73
101
Lilly *
93
98
90
96
71
92
77
95
Azit
88 92
101 101
85 88
99 98
68 75
100 99
64 76
93 98
Gladys *
nesladovnické sladovnické
Tocada
Aksamit
Xanadu
Marthe
Henrike
Bojos
Sebastian
Kangoo
85
98
84
96
71
98
69
97
Aktiv
9
6
4
6,5
6
České pivo
91 92 91 82 100 91 86 94
104 101 102 97 108 108 101 102
93 90 89 95 95 88 90 89
105 101 103 99 101 100 101 98
79 76 74 74 79 70 76 76
104 96 100 101 101 99 101 99
79 80 76 76 86 74 76 76
102 98 99 101 106 101 99 98
Signora
Průměr standardních
odrůd v t/ha
Varianta pěstování
Streif
96
107
91
100
74
105
76
99
9
6
6
8
5
předběžně doporučené
sladovnické
Výnos předního zrna (nad 2,5 mm):
4,61
Oblast kukuřičná
N
5,26
O
Oblast řepařská
N 6,24
7,16
O
Oblast obilnářská
N 4,55
6,18
O
Oblast bramborářská
N 4,74
6,29
O
Zrno:
Obsah dusíkatých látek v sušině %
Slad:
Extrakt v sušině
%
Relativní extrakt při 45 °C
%
Kolbachovo číslo
%
Diastatická mohutnost
j WK
Dosažitelný stupeň prokvašení %
Friabilita
%
Obsah β-glukanů ve sladině mg/l
Čirost sladiny
(1–3)
Sladovnická jakost
(1–9)
9
6
6
5,5
6,5
neslad.
7
6
6
6
7
ČP
5
7
6
6
6,5
Kontiki
6
6
6
6
6
Radegast
9
6
6
6
5
Blaník
9
6
6
7
5
Advent
9
6
6
6
7
-
-
Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský - Sladařský ústav Brno.
Bodové hodnocení: 9 = nejjakostnější; 1 = bez sladovnické jakosti.
Čirost sladiny: 1 - sladina čirá, 2 - slabě opalizující, 3 - opalizující;
ČP - České pivo:
Zdroj: ÚKZÚZ, 2011
(-) u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje.
5
o b i l n i ny
pšenice jarní
Sagittario
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
•
Jevišovice
okres Znojmo
Josef Čábela
hlavní agronom
AGRO Jevišovice, a. s.
AGRO Jevišovice v letošním roce
pěstovalo jarní pšenici SAGITTARIO
na výměře 130 ha. Setí probíhalo na
konci termínu pro jarní obiloviny
1. 4. 2011. Výsevek se pohyboval na
obvyklé výši v rozmezí 4 – 4,5 MKS.
Poměrně rychlé vzcházení mělo za
následek vyrovnané porosty průměrně
odnožené. Odrůda prokázala dobrou
odolnost proti suchu. Nároky na stanoviště nemá příliš vyhraněné, vyplatí
se ji ale umísťovat na lepší pozemky.
Ani na těch vysloveně nejhorších však
nezklamala.
Zdravotní stav nevybočuje z obvyklého
průměru, dá se označit za vyhovující. Porost byl ošetřen fungicidním
přípravkem Zamir. Hnojení bylo, na
podmínky Jevišovic, standardní. Dávka
dusíku ve výši 110 kg/ ha.
Přes vyšší vzrůst porost SAGITTARIA
nepolehnul. Sklizeň proběhla bez problémů, jen vlhkost byla mírně vyšší.
Potravinářské parametry splňovala ve
všech ohledech, ať už šlo o OH, obsah
lepku, NL a jiné sledované vlastnosti.
Byla naprosto srovnatelná s ostatními
odrůdami jarní pšenice. Výnosy – na
horších půdách, polovina výměry, dosáhly 5 t/ ha, na lepších to bylo 6,1–6,3
t/ ha. Na podmínky AGRA Jevišovice
jsou to nadprůměrné výsledky. Z tohoto pohledu se odrůda SAGITTARIO
jeví jako bezproblémová odrůda potravinářské kvality, kterou lze, na základě
získaných zkušeností, doporučit i jiným pěstitelům.
6
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Società Produttori Sementi
Spa, Itálie,
• raná osinatá odrůda s vysokým
výnosovým potenciálem,
• velmi dobré mlynářské a pekárenské vlastnosti,
• je schopná udržet svoje kvalitativní
ukazatele v různých podmínkách,
• odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu, rzi pšeničné a braničnatkám,
• doporučeno setí v agrotechnickém
termínu nebo pozdní setí, naopak
není vhodný brzký výsev,
• výsevek 4–5 MKS/ha, doporučeno
nepřehušťovat porost.
Epos
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná přesívková pšenice –
kříženec jarní a ozimé pšenice,
• vhodná do všech oblastí,
• dobře odnožuje, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání,
• odolná proti braničnatkám na listu,
rzi pšeničné a fuzariózám klasů,
středně odolná proti padlí travnímu,
• setí – brzy na jaře, při podzimním
setí začít koncem října (po 25. 10.),
• výsevek na jaře 4,5–5,5 MKS/ha,
na podzim 4–4,5 MKS/ha,
• pekařská jakost E .
Vánek
• udržovatel: KWS Lochow GMBH, SRN,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda středního až
vyššího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odnožující,
• méně odolná vůči rzi travní a plevové, proti ostatním chorobám
středně odolná,
• vysoká objemová hmotnost,
• vysoký obsah dusíkatých látek,
• pekařská jakost E ,
• zrno velmi velké, HTZ 47 g.
Granny
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda středního
vzrůstu vhodná do všech oblastí,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě, středně výnosná v neošetřené
variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
porůstání, středně odolná proti
poléhání,
• odolná proti běloklasosti a braničnatkám v klasu, středně odolná
proti padlí travnímu v klasu, listovým skvrnitostem, fuzariózám klasů, rzi pšeničné, plevové a travní,
méně odolná proti padlí travnímu
na listu,
• termín setí – co nejdříve na jaře,
snáší setí do chladnější a vlhčí
půdy,
• výsevek 4–5 MKS/ha, na horších půdách doporučeno zvýšení
o 10 %, pro podsevy snížení výsevku o 30 %,
• doporučeno kvalitní dusíkaté hnojení a použití morforegulátorů,
• pekařská jakost A ,
• zrno střední, HTZ 39 g.
KWS Scirocco
• udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• raná až poloraná pekařská odrůda,
• výnos zrna v neošetřené i ošetřené
variantě pěstování vysoký.
• rostliny středně vysoké, středně až
silně odnožující,
• výnos je tvořen počtem odnoží v
kombinaci s velmi vysokou HTZ,
• středně odolná až odolná proti
poléhání,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti listovým
skvrnitostem,
• pekařská jakost E ,
• velmi vysoká HTZ (až 49,5 g).
Seance
Tercie
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního až
nižšího vzrůstu vhodná do všech
oblastí,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti napadení padlím
travním na listu i v klasu, středně
odolná proti listovým skvrnitostem,
braničnatce plevové a rzi pšeničné,
středně až méně odolná proti rzi
travní,
• termín setí – co nejranější,
• výsevek 3,5–6 MKS/ha podle
termínu,
• doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1–1,5 l/ha,
• vysoká objemová hmotnost a číslo
poklesu,
• pekařská jakost B ,
• zrno střední, HTZ 38 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná potravinářská odrůda nízkého vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu i v klasu, středně odolná proti
ostatním chorobám,
• doporučen co nejranější termín
setí, výsevek 3,5–6 MKS/ha podle
termínu,
• ošetření morforegulátorem není
nutné
• pekařská jakost A ,
• zrno malé, HTZ 36 g.
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná pekařská odrůda,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
• vysoce výnosná v neošetřené
i ošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující rostliny,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu v klasu,
středně odolná proti většině ostatních chorob,
• pekařská jakost A ,
• zrno středně velké, HTZ 40 g.
B
E
A
A
A
88
88
90
88
89
90
93
93
92
91
63
7,70
100
98
101
99
97
104
103
102
103
103
73
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech
Délka rostlin (cm)
Dafne*
6,87
ošetřená varianta (O)
Seance
Výnos zrna (%)
neošetřená varianta (N)
Trappe
Luteus*
B
Izzy*
A
Septima
A
Granny
A
Tercie
E
SW Kadrilj
E
předběžně doporučené ostatní
Vánek
pekařská jakost
doporučené
KWS Scirocco*
kategorie doporučení
SW Kadrilj
• udržovatel: Svalöf Weibull AB, Švédsko
• registrace v ČR: 2006,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního až vyššího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• odolná proti poléhání,
• dobře odnožující,
• odolná proti rzi plevové a pšeničné, méně odolná vůči rzi travní,
středně odolná proti padlí, listovým
skvrnitostem a braničnatce plevové v klasu,
• přesívkový typ s možností pozdního
podzimního setí,
• pekařská jakost E ,
• zrno velké, HTZ 42 g.
Izzy
Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ 2007–2010)
Průměr standardních odrůd v t/ha
pšenice jarní
připravujeme
72
0
0
-1
1
4
-1
-1
0
-1
8
125
-1
0
0
1
1
0
-2
0
-1
3
103
95
93
79
91
81
93
86
95
96
98
Odolnost proti poléhání (9–1)
7
8
8
6
7,5
7
5
7
6
6
6
Počet produktivních stébel na m2
576
654
612
582
561
658
613
628
603
617
560
Odolnost proti chorobám (9–1):
Padlí travní na listu
5
6
7
5
7
6
8
5,5
6,5
7
6
Padlí travní v klasu
6
7
8
5,5
7
7
8
7
7
8
8
Listové skvrnitosti
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
Braničnatka plevová v klasu
7
7
6
8
7
7
7
6
7
6
7
Rez pšeničná
5
7
6
5
7
6
6
5
5
5,5
8,5
Běloklasost
8
7
6
7
6
8
6
7
7
7
8
Fuzariózy klasů pšenice – polní hodnocení
Rez plevová – testy x
7
7
6
7
6
7
7
7
6
7
8
5,5
9
8
7,5
9
2
9
7,5
9
9
6,5
2
2
4
2,5
8
3
6
2
3,5
3,5
5,5
Rez travní – testy x
Kvalita zrna:
Sedimentační test Zeleny (ml)
65
61
56
45
60
44
53
67
47
52
55
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
14,4
14,3
13,8
13,4
14,1
13,3
13,0
14,8
13,5
14,0
14,5
Číslo poklesu (s)
272
296
365
332
364
341
341
319
261
304
321
Objemová hmotnost (g/l)
815
783
785
779
792
797
788
790
758
766
777
Tvrdost – PSI (%)
12
14
13
12
13
11
13
14
14
13
13
Obsah škrobu v sušině (%)
66
66
67
67
66
67
68
65
67
66
66
Alveograf W deformační energie (10-4 J)
405
277
333
260
325
238
283
326
228
281
236
Alveograf P/L poměrové číslo
1,4
0,5
1,0
1,0
1,1
1,9
1,2
0,7
0,7
0,6
0,6
Hmotnost tisíce zrn (g)
47
42
36
39
37
39
38
47
39
40
36
Pekařská jakost: E – elitní, A – kvalitní, B – chlebová, C – nevhodná pro pekařské využití; * Menší počet dat – nová odrůda
x
testy: Mgr. Alena Hanzalová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Vánek, SW Kadrilj, Granny, Seance v ošetřené variantě (7,70 t/ha).
Zdroj: ÚKZÚZ, 2011
7
o b i l n i ny
oves setý
pluchatý
bezpluchý
Kargo
Atego
Saul
•
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda nízkého vzrůstu,
• vhodná do všech oblastí pěstování
ovsa,
• dosahuje vysokých výnosů,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti rzi travní, rzi
ovesné a padlí travnímu, méně
odolná proti listovým skvrnitostem,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• doporučený výsevek 4 MKS/ha
v OVO, 5 MKS/ha v BVO,
• zrno středně velké, HTZ 35 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• středně pozdní až pozdní bezpluchý oves středního vzrůstu,
• vysoce výnosná odrůda vhodná
pro ŘVO, OVO a lepší BVO,
• odolná proti poléhání,
• má dobrý zdravotní stav, odolná
vůči háďátku ovesnému, méně
odolná proti padlí travnímu,
• vhodná pro potravinářské účely
i pro krmení monogastrických zvířat,
• výsevek v lepších oblastech
4–4,5 MKS/ha, v bramborářské
oblasti 5 MKS/ha,
• zrno středně velké, HTZ 26 g.
Obelisk
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního vzrůstu
se žlutou barvou zrna,
• dosahuje vysokých výnosů,
• zrno s nízkým podílem pluch a vysokou výtěžností ovesné rýže,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na listu, středně odolná až odolná proti
listovým skvrnitostem, rzi ovesné,
• zrno středně velké, HTZ 37 g.
Neklan
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1998,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda nízkého vzrůstu
se žlutou barvou zrna,
• vhodná do všech oblastí pěstování
ovsa,
• dosahuje nadprůměrných výnosů,
technologická jakost zrna je dobrá,
• středně odolná proti poléhání,
• vykazuje střední odolnost proti napadení rzí travní, rzí ovesnou, hnědou skvrnitostí i padlí travním,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• zrno středně velké, HTZ 37 g.
8
tritikale jarní
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR,
SRN,
• polopozdní vysoce výnosná odrůda
vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti septoriózám a rzi
pšeničné,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha
• doporučeno včasné setí,
• zrno velké, HTZ 46 g.
Somtri
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR,
SRN,
• polopozdní vysoce výnosná odrůda
vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti septoriózám a rzi
pšeničné,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha
• doporučeno včasné setí,
• zrno velké, HTZ 46 g.
odborné
rady
Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.
kukuřice
obilniny
Stanislav Šimánek
777 736 661
[email protected]
Plzeňský kraj, okresy Strakonice, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Písek
řepka
kapalná hnojiva
Martin Polončík
777 264 589
[email protected]
Ústecký kraj, Karlovarský kraj, okresy Praha-západ, Praha-východ, Rakovník, Kladno,
Mělník, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Beroun
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí
Ing. Lubomír Zrzavecký
777 736 347
[email protected]
okresy Benešov, Příbram, Tábor, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava
Zbyněk Votava
777 730 267
[email protected]
Moravskoslezský kraj, okresy Přerov, Olomouc, Jeseník, Šumperk, Svitavy, Vsetín
Ing. Miroslav Zich
774 870 168
[email protected]
okresy Břeclav, Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč, Znojmo, Brno, Blansko
[email protected]
kukuřice
hybrid SYNGENTA
Vážení zákazníci, pěstitelé kukuřice,
v roce 2011 jsme Vám poprvé představili značku
FERTCORN, která zastřešuje špičkové zrnové hybridy
kukuřice, které pro pěstitele kukuřice testujeme a vybíráme nejlepší odrůdy pro praktické využití. Vybrané
hybridy jsou ve výhradním prodeji skupiny AGROFERT
HOLDING. Testování hybridů probíhá na zemědělských
podnicích v provozních podmínkách ŘVO a KVO, kde se
pěstuje kukuřice na zrno.
V sezóně 2011 jsme na šesti pokusných lokalitách
ověřovali výkonnost vybraných hybridů ES Flato
a NK Octet a testovali jsme nové nadějné materiály
významných šlechtitelských firem. Cílem tohoto zkoušení je vybrat hybridy, které vynikají vysokým výnosem
zrna v kombinaci s vysokou stabilitou výnosu v různých
oblastech pěstování a které rovněž disponují vhodnými
agronomickými vlastnostmi jako je rychlý start do vegetace, výborný zdravotní stav a odolnost k poléhání.
Podstatné je pro každého pěstitele ekonomika jednotlivých plodin a my se zde zaměřujeme na tento důležitý
faktor každého podnikání. Sledujeme u jednotlivých
hybridů výnos v kombinaci s nízkou sklizňovou vlhkostí,
což je kombinace, která zásadně rozhoduje o ekonomice pěstování zrnové kukuřice.
Pro rok 2012 byly vybrány celkově tři hybridy, které
prokázaly stabilitu výkonnostního potenciálu, příznivou
sklizňovou vlhkost a celkovou růstovou vitalitu z celého
souboru testovaných hybridů.
Jde o dva hybridy NK Octet a ES Flato, které byly vybrány již loni a svoje špičkové výkony zopakovaly v pokusech i na běžných plochách i letos a o jeden nově
zařazený velice výnosný hybrid Oxxygen.
Tento sortiment budeme v příštích letech zkvalitňovat
a rozšiřovat o další výkonné hybridy, které prokážou
své pěstitelské kvality v klimatických a půdních podmínkách České republiky a Slovenska.
Doufáme, že Vám tento výběr ulehčí orientaci ve
stále se rozšiřujícím nepřeberném množství hybridů
kukuřice na českém trhu a pomůže prosperitě Vašeho
podniku.
NK Octet
FAO
Z 300
ZRNO
ZUB
BIO
ZRNO PLYN
FAO: zrno 300
Typ hybridu: dvouliniový hybrid – Sc
Typ zrna: koňský zub
Využití: zrno, bioplyn
Optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–80 000 rostlin/ha,
na siláž 80–85 000 rostlin/ha
• středně raný výnosný hybrid vhodný k pěstování
v kukuřičné a řepařské oblasti,
• výnos suché hmoty v poloprovozních pokusech
dosahoval průměrné hodnoty 22 t/ha,
• rostliny jsou kompaktní, vysoké, s pevným stonkem a vynikajícím kořenovým systémem, zaručující vysokou stabilitu, nenáchylné na zavíječe
kukuřičného, s velmi nízkým procentem předsklizňového odumírání rostlin,
• klasy s 18 řadami zrn jsou vyrovnané a mohutné,
jde o tzv. flexibilní klasy, kdy zrna neuzavírají špičku klasu,
• hybrid s vysokou výtěžností metanu, vhodný k výrobě hmoty pro bioplynové stanice,
• velmi dobře uvolňuje vodu při dozrávání, dosahované vlhkosti jsou na úrovni ranějších materiálů,
• při výsevu není nutno zahušťovat, palice dokážou
částečně vykompenzovat hustotu,
• výnos je tvořen velikostí palice,
• nevyžaduje speciální agrotechniku, na intenzifikační faktory však reaguje zvýšením výnosu.
NK Octet | poloprovozní pokusy 2011
průměr ze 6 lokalit, 26 hybridů
Výnos zrna při vlhkosti 14 %
10
NK Octet
112,2 %
13,06
průměr pokusu
100,0 %
11,64
0
8
2
4
6
10
12
14 t/ha
hybrid R.A.G.T
hybrid EURALIS (AGROFINAL)
Oxxygen
ES Flato
FAO
Z 330
FAO
Z 350
ZRNO
ZUB
ZRNO
ZRNO
ZUB
ZRNO
FAO: 330
Typ hybridu: dvouliniový hybrid – Sc
Typ zrna: koňský zub
Využití: zrno
Optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 65–75 000 rostlin/ha
FAO: zrno 350
Typ hybridu: dvouliniový hybrid – Sc
Typ zrna: koňský zub
Využití: zrno
Optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha
• středně raný dvouliniový hybrid,
• vhodný k pěstování v teplé řepařské a kukuřičné
oblasti,
• poskytuje velmi vysoké výnosy zrna,
• středně vysoká rostlina s klasickým postavením
listů,
• rovnoměrně dozrávající,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav a odolnost k poléhání
a lámání stonku.
• středně pozdní zrnový hybrid vhodný k pěstování
v kukuřičné oblasti,
• odolný proti suchu, využitelný pro všechna půdní
stanoviště,
• rychlý počáteční vývoj,
• rostliny středně vysoké,
• poskytuje velmi vysoký výnos zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• nízké sklizňové vlhkosti,
• odolný k poléhání před sklizní,
• odolný proti chladu,
• odolný k fusariu a HTR,
• stay green efekt,
• vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
• dobře opylená palice, 16 řad, 28 zrn v řadě,
• HTZ středně vysoká 340 g.
Oxxygen | poloprovozní pokusy 2011
průměr z 12 lokalit
ES Flato | poloprovozní pokusy 2011
průměr z 5 lokalit, 26 hybridů
Výnos zrna při vlhkosti 14 %
Výnos zrna při vlhkosti 14 %
Oxxygen
112,3 %
13,7
ES Flato
109,5 %
12,75
průměr pokusu
100,0 %
12,2
průměr pokusu
100,0 %
11,64
0
8
0
2
4
6
8
10
12
14 t/ha
2
4
6
10
12
14 t/ha
11
o b i l n i ny
kukuřice
hybridy LIMAGRAIN
LG 30.220
FAO: S210/Z220 | Typ hybridu: MSc
LG Nutrition Animale
• všestranný univerzální hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina středního vzrůstu se středním nasazením palic, vynikající
stay green,
• výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno, siláž, LKS i vlhké
zrno,
• vysoká energetická hodnota sklizené sil. hmoty, vyšší obsah škrobu,
• vysoká stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace a výborná
suchovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
LG 30.238
FAO: S230 | Typ hybridu: Sc
LG Nutrition Animale
• výnosný silážní hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina vyššího vzrůstu s vysokým
výnosem suché hmoty,
• výborný výnosový potenciál při pěstování na siláž,
• vysoká energetická hodnota sklizené silážní hmoty, díky stravitelné
vláknině,
• vysoká stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
LG 32.52
FAO: S260 | Typ hybridu: Tc
LG Nutrition Animale
• výkonný silážní hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO
• rostlina vyššího vzrůstu s vysokým
výnosem suché hmoty,
• vynikající olistění, střední nasazení
palic,
• vysoká energetická hodnota sklizené silážní hmoty, díky stravitelné
vláknině,
• vysoká stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
12
LG 32.85
LG 32.16
FAO: S280 | Typ hybridu: Tc
LG Nutrition Animale
• špičkový silážní hybrid,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty,
• vynikající olistění, střední nasazení
mohutných palic,
• vysoká energetická hodnota silážní
hmoty, díky stravitelné vláknině,
• rekordní stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
FAO: S220 | Typ hybridu: Sc
• raný silážní obr pro pěstování na
bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty,
• vysoký podíl palic a zrna, velmi
dlouhý stay green,
• vynikající odolnost poléhání,
• velmi rychlý počáteční růst,
• pevné stéblo, výborná odolnost
poléhání,
• přizpůsobivost podmínkám, velmi
dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
LG 30.311
FAO: S320 | Typ hybridu: Sc
LG Nutrition Animale
• špičkový středně pozdní silážní
hybrid,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty
• vynikající olistění, s mohutnými
palicemi,
• vysoká energetická hodnota sklizené silážní hmoty, díky excelentně
stravitelné vláknině,
• špičková stravitelnost vlákniny
• pevné stéblo, výborná odolnost
poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
LG 33.87
FAO: S380 | Typ hybridu: Sc
LG Nutrition Animale
• špičkový pozdní silážní hybrid,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO
• rostlina vyššího vzrůstu s vysokým
výnosem suché hmoty,
• vynikající olistění, s mohutnými
palicemi,
• vysoká energetická hodnota sklizené silážní hmoty, díky stravitelné
vláknině a vysokému obsahu
škrobu,
• jedinečná stravitelnost vlákniny
v pozdní FAO skupině,
• pevné stéblo, výborná odolnost
poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–90 000 rostlin/ha.
Alvito
FAO: Z210 | Typ hybridu: MSc
• nejranější hybrid pro pěstování
na zrno se špičkovou sklizňovou
vlhkostí,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• velmi tenké vřeteno, rychlé uvolňování vody ze zrna v době dozrávání,
• plastický hybrid i do nejtvrdších
podmínek,
• vysoká odolnost k chladu,
• výborný zdravotní stav až do závěru vegetace,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
LG 32.58
FAO: Z260 | Typ hybridu: Sc
• výkonný hybrid pro pěstování na
zrno s vysokým výnosovým potenciálem,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• rychlé uvolňování vody ze zrna v
době dozrávání,
• dostatečně plastický hybrid i do
horších podmínek,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• robustní, vysoký dobře olistěný
hybrid,
• vysoká odolnost k chladu, výborný
zdravotní stav až do závěru vegetace,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
LG 30.290
FAO: Z290 | Typ hybridu: Sc
• výkonný hybrid pro pěstování na zrno
s rekordními výnosy a nízkou sklizňovou vlhkostí,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• famózní uvolňování vody ze zrna
v době dozrávání,
• výkonný hybrid do intenzivních podmínek,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• velmi vysoký hybrid, odolný poléhání,
• výborný zdravotní stav až do závěru
vegetace, stay green,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
LG 33.50
FAO: Z350 | Typ hybridu: Sc
• rekordně výnosný plastický hybrid
bez výnosového stropu,
• oblast pěstování: KVO, teplá ŘVO,
• špičkové uvolňování vody ze zrna
v době dozrávání,
• výkonný hybrid do intenzivních podmínek, odolný suchu,
• využití na zrno, vlhké zrno i LKS,
• vysoký hybrid, odolný poléhání,
• výborný zdravotní stav až do závěru
vegetace, stay green,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
hybridy
MONSANTO (DEKALB)
DKC 3307
FAO: S240/Z230
• špičkový výkon ve všech směrech –
vysoký výnos hmoty, kvalitní siláž, nadstandardní výnos zrna,
• adaptabilní, bez problémů se přizpůsobí různým stanovištím,
• energický jarní start,
• velmi dobrá chladuvzdornost,
• dobře olistěné rostliny tvoří dostatek
hmoty, porost není třeba přehušťovat,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–85 000 rostlin/ha.
přednostní využití
zrno
siláž
bioplyn
o b i l n i ny
kukuřice
DKC 2960
DKC 4082
PR39A98
FAO: S250/Z240
• lokálními podmínkami prověřený
vysoký výnos kvalitní energetické
silážní hmoty,
• vynikající stravitelnost a špičkový
zdravotní stav,
• plastický hybrid bez mimořádných
nároků na stanoviště,
• vhodný i pro pěstování na zrno,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha.
FAO: Z300
• zrnový hybrid s vysokým ročníkově
stabilním výnosem,
• plochý tvar zrna, který je zárukou
rychlého vysychání,
• vhodný do problematických lokalit
s horšími půdními podmínkami,
• odolný vůči suchu,
• odolný vůči chladu, což je výhodou
při rychlém jarním vzcházení,
• oblast pěstování: KVO, ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
FAO: S240/Z230
• výkonný velmi raný hybrid určený
pro kvalitní siláž,
• rychlý počáteční start,
• dobrá odolnost vůči chladu,
• velmi dobrá kvalita siláže a výnos,
• vysoký výnos škrobu a energie,
• hybrid vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
DKC 4014
FAO: S240/Z230
• raný hybrid rozšířený na siláž i na
zrno,
• vysoké výnosy zrna a silážní hmoty,
• siláže s vysokým obsahem škrobu
a dobrou stravitelností,
• zrno rychle uvolňuje vodu,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
DKC 3409
FAO: B,S250
• bioplynový hybrid s garancí vysokého výnosu hmoty v kombinaci
s efektivní výtěžností metanu,
• ryzí stay green hybrid s rychlým
počátečním růstem,
• přizpůsobivý chladným podmínkám,
• vhodný i do okrajových oblastí
a vyšších nadmořských výšek,
• oblast pěstování: BVO, OVO, (ŘVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
DKC 3871
FAO: B,S270
• špičkový výnos zelené hmoty s vysokou výtěžností metanu,
• ryzí stay green hybrid s rychlým
počátečním růstem,
• vysoký stupeň chladuvzdornosti,
• geneticky podpořená odolnost vůči
listovým chorobám,
• dostupný nově i v kombinaci
s technologií YieldGard®,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, (BVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
14
FAO: Z320
• nová generace šlechtění zaměřená
na špičkový výnos a jeho stabilitu,
• zploštělý tvar zrna zajišťuje jednu
z nejnižších sklizňových vlhkostí,
• adaptabilní na sušší stanoviště a
nepříznivé podmínky za vegetace,
• oblast pěstování: KVO, (teplá ŘVO),
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
DKC 4590
FAO: Z320
• vyšlechtěn pro nejvyšší výnosy zrna,
• geneticky synchronizované kvetení
zaručuje dokonalé opylení a tvorbu
plnohodnotných palic,
• houževnatý hybrid do suchých
podmínek,
• díky struktuře zrna výborné uvolňování vody v průběhu dozrávání,
• oblast pěstování: KVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
hybridy PIONEER
DKC 3203
PR39H32
FAO: Z230
• ryze zrnový velmi raný hybrid s typem zrna koňský zub,
• kombinace vysokého výnosu s velmi nízkou sklizňovou vlhkostí,
• vysoký stupeň odolnosti vůči chladu,
• ideální na vlhké zrno do vyšších
poloh, na suché zrno do nižších,
• výborný zdravotní stav,
• oblast pěstování: BVO, OVO, (ŘVO)
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–83 000 rostlin/ha.
FAO: S220/Z220
• velmi raný silážní hybrid,
• určený do vyšších oblastí pěstování,
• plastický hybrid, snáší chladná
k severu obrácená stanoviště,
• silážní hmota dosahuje vysokého
obsahu škrobu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
90–95 000 rostlin/ha.
P8000
PR38A79
FAO: S330/Z300
• středně raný silážní hybrid využívaný i pro výrobu bioplynu,
• kvalitní siláže s vysokým výnosem
a obsahem škrobu a energie,
• dobrá úroveň stravitelnosti vlákniny,
• vysoká produkce škrobu a energie
(NEL) jsou prekurzorem vysoké
tvorby metanu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna, možno využít na suché zrno,
• vysoký výnosový potenciál,
• odolnost vůči přísušku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
PR38H20
FAO: S340/Z330
• středně raný silážní hybrid určený
do intenzivní řepařské oblasti
• energetický hybrid využívaný rovněž pro výrobu bioplynu,
• poskytuje kvalitní siláže s vysokým
výnosem a obsahem škrobu a
energie,
• pevné stonky a kořeny,
• dobrá odolnost vůči přísušku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
PR39F58
FAO: S270/Z260
• raný hybrid na siláž i na zrno,
• vysoký výnos zrna,
• kvalitní silážní hmota – vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
PR38N86
FAO: S290/Z290
• především zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• svižné uvolňování vody ze zrna,
• prokázaná vysoká odolnost vůči
přísušku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
P9400
FAO: Z300
• výhradně zrnový hybrid,
• vysoké výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• meziroční výnosová stabilita,
• odolnost vůči přísušku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
P9494
FAO: S340/Z340
• především zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• nejvýnosnější zrnový hybrid ve SOZ
ÚKZÚZ – 105,9 % na kontroly,
• odolnost vůči přísušku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
PR37N01
FAO: S370/Z370
• vysoce výkonný zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• meziročníková výnosová stabilita,
• odolnost vůči přísušku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
o b i l n i ny
kukuřice
hybridy SYNGENTA
NK Delitop
FAO: S230/Z240 | Typ hybridu: Sc
• univerzální hybrid s vysokým výnosem zrna i kvalitní siláže,
• nízká sklizňová vlhkost,
• vysoká stravitelnost celé rostliny,
• rychlý počáteční růst a odolnost
k chladu,
• poloviční stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav, výskyt
fuzarióz na palici je minimální,
• odolný proti poléhání,
• vysoký výnos energie a škrobu,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO, BVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–85 000 rostlin/ha.
NK Silotop
FAO: S280 | Typ hybridu: Sc
• výkonný hybrid využitelný pro siláž
i bioplyn,
• vhodný do intenzivnějších pěstebních podmínek,
• vysoký obsah škrobu, vynikající
stravitelnost celé rostliny,
• dobrý stay green efekt,
• vysoká výtěžnost metanu z jednotky suché hmoty,
• oblast pěstování: ŘVO, BVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
16
NK Thermo
ES Sigma
FAO: S350/Z350 | Typ hybridu: Sc
• středně pozdní hybrid na zrno
i siláž s vynikajícím výnosovým potenciálem,
• plastický, odolný stresovým podmínkám,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• velmi rychlý start do vegetace,
• pevné stéblo s minimální lámavostí,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoký obsah škrobu v zrně,
• oblast pěstování: KVO, ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–75 000 rostlin/ha,
na siláž 70–75 000 rostlin/ha.
FAO: S280/Z280 | Typ hybridu: Tc
• vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn),
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• vysoký výnos zrna,
• výnos siláže velmi vysoký,
• odolnost proti suchu a chladu velmi dobrá,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
hybridy
EURALIS (AGROFINAL)
ES Newmilk
FAO: S250/Z250 | Typ hybridu: Sc
• vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn),
• oblast pěstování: BVO,OVO a ŘVO,
• vysoký výnos zrna,
• výnos siláže velmi vysoký,
• odolnost proti suchu velmi dobrá,
proti chladu výborná,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
SY Mascotte
ES Bombastic
FAO: S260 | Typ hybridu: Sc
• hybrid s vysokým výnosem zelené
hmoty (do 70 t/ha) i celkové suché
hmoty (19–20 t/ha),
• vyšší rostliny se vzpřímenými listy,
• nelámavé stéblo nenáchylné na
zavíječe,
• vysoká výtěžnost metanu,
• stay green efekt,
• oblast pěstování: ŘVO, OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
FAO: S240/Z220 | Typ hybridu: Sc
• raný univerzální hybrid, využitelný
na siláž, zrno i bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• výnos zrna i silážní hmoty je vysoký,
• rostliny vysoké, odolné proti chladu
a suchu,
• zdravotní stav dobrý,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
ES Cargo
FAO: S260 | Typ hybridu: Sc
• raný výnosný hybrid vhodný pro použití v bioplynových stanicích,
• špičkové výnosy velmi kvalitní siláže v OVO a ŘVO,
• výborné krmivářské parametry,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě,
• velmi vysoké a robustní rostliny,
• stay green efekt,
• rychlý počáteční vývoj, velmi dobrá
odolnost chladu,
• nepoléhavý, nelámavý hybrid,
• odolný proti Helmintosporium,
fuzariozám a snětím,
• plastický, vhodný do všech podmínek,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ES Chrono
FAO: S270/Z260 | Typ hybridu: Tc
• univerzální hybrid využitelný přednostně na zrno,
• vysoké výnosy zrna v ŘVO, vysoké
výnosy kvalitní siláže v OVO,
• výborné krmivářské parametry,
• stay green efekt,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• rychlý počáteční vývoj, vynikající
odolnost suchu,
• nepoléhavý, nelámavý hybrid,
• odolný proti Helmintosporium,
fuzariozám a snětím,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ES Kongress
Subito
SL Enormo
FAO: S230/Z230 | Typ hybridu: Tc
• raný hybrid využitelný především
na zrno,
• vysoké výnosy zrna v OVO a ŘVO,
• výborné krmivářské parametry,
• stay green efekt,
• nízké sklizňové vlhkosti,
• rychlé uvolňování vody ze zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• odolný suchu, dobře snáší lehčí
a písčité půdy,
• nepoléhavý, nelámavý hybrid,
• odolný proti Helmintosporium,
fuzariozám a snětím,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
FAO: S260/Z270 | Typ hybridu: Sc
• výnosný hybrid vhodný na siláž
a výrobu bioplynu,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• velmi vysoké rostliny se vzpřímenými listy a velkými palicemi,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• velmi dobrá odolnost proti chladu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–95 000 rostlin/ha.
FAO: 240| Typ hybridu: Sc
• silážní hybrid s vysokým výnosem
zelené a suché hmoty,
• vysoké rostliny s vysokým nasazením palic,
• vhodný na výrobu biomasy,
• tolerantní vůči suchu a chladu,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• oblasti pěstování BVO a chladná
OVO,
• vysoká odolnost poléhání,
• silný stay green efekt,
• vysoká stravitelnost siláže,
• obsah škrobu lze zvýšit nastavením vyšší výšky strniště při sklizni
(vysoko nasazené palice),
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 90 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 85 000 rostlin/ha.
hybridy SAATEN-UNION
Sunaro
FAO: 230| Typ hybridu: Tc
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: BVO a OVO,
• velmi vysoké rostliny dobře olistěné,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• rychlý počáteční růst, plastický
hybrid,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah škrobu, vysoká kvalita siláže,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
System
FAO: S240/Z240 | Typ hybridu: Sc
• raný hybrid využitelný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: BVO a OVO,
• velmi dobře odolává stresu na sušších a lehčích půdách,
• rychlý počáteční vývoj,
• stabilní vysoký výnos silážní hmoty,
• velmi dobrá odolnost k chladu
a suchu,
• tvoří velké mohutné palice ozrněné
do špičky,
• vysoký obsah škrobu a velmi dobrá
stravitelnost,
• delší sklizňové okno díky zpomalenému nárustu sušiny,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
Susann
FAO: 280 | Typ hybridu: Sc
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• velmi vysoké rostliny dobře olistěné,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• vysoký obsah škrobu,
• velmi dobrý zdravotní stav, přirozená odolnost k zavíječi kukuřičnému,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
hybridy SAATBAU LINZ
SL Eduardo
FAO: 220| Typ hybridu: Sc
• plastický silážní hybrid nižšího
vzrůstu,
• flexibilní typ hybridu,
• rostlina rovnoměrně dozrávající,
• oblasti pěstování pícninářská,
bramborářská,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vysoký obsah škrobu v silážní
hmotě,
• vysoká stravitelnost siláže,
• vhodný na pozdní výsevy po zaorávkách,
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 95 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 90 000 rostlin/ha.
SL Magello
FAO: 250| Typ hybridu: Sc
• silážní hybrid s vysokým výnosovým potenciálem,
• robustní rostliny s vysokým nasazením palic,
• stabilně dosahuje vysokého výnosu zelené a suché hmoty,
• velmi dobrá odolnost vůči chladu,
dobrá vůči suchu,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• oblasti pěstování BVO a KVO,
• vysoká odolnost poléhání,
• vysoký obsah škrobu v silážní
hmotě,
• dobrá stravitelnost siláže,
• optimální hustota porostu při sklizni:
suchá oblast 90 000 rostlin/ha,
vlhká oblast 85 000 rostlin/ha.
17
o b i l n i ny
kukuřice
hybridy
CAUSSADE OSIVA
hybridy
CAUSSADE OSIVA
Asteri CS
Jumbo CS
FAO: 340 | Typ hybridu: Sc
• raný silážní hybrid s vynikajícím
výnosovým potenciálem,
• vhodný na výrobu bioplynu,
• odolný vůči chladu,
• rychlý počáteční růst,
• vyniká výnosem hmoty,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
• krmný čirok vhodný pro všechny
typy terénu,
• vysoce výnosný – produkuje velké
množství kvalitní hmoty,
• výborně odnožuje, má mohutný
kořenový systém,
• rychlý počáteční růst,
• odolný vůči suchu a chorobám,
• možnost využití pro pastvu + siláž.
Canali CS
Lussi CS
FAO: S290/Z300 | Typ hybridu: Sc
• středně raný zrnový hybrid vhodný
i na siláž s vynikajícím výnosovým
potenciálem,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna v procesu dozrávání,
• vynikající zdravotní stav, kvalitní
olistění rostliny,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
• hybrid čirok × súdánská tráva,
vhodný pro výrobu biomasy pro
bioplynové stanice,
• doporučen pozdnější výsev s
teplotou půdy 12°C či v polovině
května,
• pomalý počáteční vývoj,
• odolný vůči suchu a velmi dobrý
zdravotní stav.
Muzi CS
FAO: 340 | Typ hybridu: Sc
• středně pozdní špičkový zrnový
hybrid do sušších podmínek,
• při dozrávání rychle uvolňuje vodu
ze zrna,
• typ zrna: zub,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
18
čirok
hybrid
EURALIS (AGROFINAL)
Biomass 150
• hybrid registrovaný v EU v r. 2011,
• mohutně rostoucí hybrid vhodný
pro výrobu biomasy pro bioplynové
stanice,
• velmi vysoký potenciál výnosu,
• vynikající stabilita výnosů na teplejších místech,
• silná alternativa pěstování v řadě
energetických plodin.
hybrid SAATEN-UNION
Bovital
• silážní čirok vhodný k pěstování ve
všech výrobních oblastech,
• velmi dobře snáší lehké a písčité
půdy,
• vysoká odnoživost,
• mimořádně odolný k přísuškům,
• doporučené termíny setí: květen
(rané) až červenec (pozdní setí)
• při raném setí možno využít jako
vícesečný,
• doporučený výsevek:
– rané setí 200–250 000 zrn/ha,
– pozdní setí 250 000 zrn/ha.
hybrid SAATBAU LINZ
Goliath
• raný hybrid čiroku (Sorghum bicolor)
vhodný na výrobu biomasy pro bioplynové stanice,
• pomalý počáteční vývoj, rychlý
nárůst sušiny v období vysokých
denních teplot,
• odolný vůči suchu,
• dobrý zdravotní stav, nevyžaduje
fungicidní a insekticidní ošetření,
• nesnáší časné setí do studené
půdy, doporučený termín setí od
15. do 25. 5.,
• doporučený výsevek:
180–220 000 zrn/ha.
hybrid SYNGENTA
NK Sucrosorgo506
• typ: semenný,
• plastický, extrémně suchovzdorný,
• v našich podmínkách fyziologicky
dozrává a vytváří latu se semeny,
• semena při zrání nevypadávají
z laty,
• výnos až 100 tun zelené hmoty
z hektaru,
• dává vysoké výnosy zelené hmoty
i na stanovištích nevhodných pro
silážní kukuřici,
• má vysoký obsah karotenu, bílkovin, vápníku a hořčíku,
• pro dosažení optimální kvality siláže je nutné čirok míchat se silážní
kukuřicí nebo čirok a kukuřici pěstovat jako dvojplodinu,
• doporučený výsevek:
200–240 000 zrn/ha.
Kukuřice OSEVA HYBRIDS
hybrid
FAO
typ
hybridu
typ směr využití vhodnost optimální optimální výška
zrna
na bioplyn hustota hustota rostlin
porostu porostu (cm)
(tis./ha) (tis./ha)
zrno
siláž
PYROXENIA
CEKOB
CEMISS
CEMILK 222
MOSCHUS
LABOOM
CELUX 225
CESTER 230
CEKLAD 235
CESKOR
SAN
ALOMBO
MORICE
MORPHO
FAGRETTO
CEMAX 245
CELIO 250
CELIVE
CEMET 260
CEJINE
CEBIR
CEGRAF
CEWINR
CELIDO
CEDUB
CERUBA
CEFIN
CENZUS
CEPLAN
CEVAHA
CELATE
CEBEN
CEFRAN
CENTIS 350
CEGURA
CEDONA
CESLAV
ZP 305
130
Tc
M
S
210
Sc
M
S
220
Sc
M
Z
220
MTc
M
S
220
Tc
M
S, Z
220
Tc
225
230
odolnost
vůči
poléhání
tolerance
k chladu
tolerance k počáteční
suchu
růst
způsob
dozrávání
rostliny
poznámka
120
200–220
RD
extrémní ranost
90
240–260
RD
vysoký výnos silážní hmoty
240–260
RD
85–90
230–250
RD
výborný výnos zrna,
nejranější hybrid na zrno
velmi dobrý výnos sušiny
silážní hmoty
85
90
260
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
TM S, Z, CCM
85
90
250–270
SG
vysoký výnos kvalitní silážní
hmoty
Sc
M
Z, S, CCM
85
90
210–230
RD
dobrý výnos zrna
MTc
M
S, CCM
90
230–250
RMZ
85
235
MTc
M
Z, LKS, S
85
90
240–260
RMZ
240
Sc
M
Z, S
80
85–90
240–260
RD
240
MTc
TM S
85–90
240–260
RMZ
240
Sc
M
S, Z, CCM
80
85–90
260
SG
240
Sc
M
Z, S
80
85–90
250–270
SG
250
Sc
TM Z
80
230–250
RMZ
vysoký výnos siláže,
plastický hybrid
univerzální využití, velmi
plastický hybrid
vysoký výnos zrna, dobrá
pevnost stébla
vyšlechtěn v Polsku, kvalitní
siláž
vysoký výnos stravitelné
silážní hmoty
vysoký výnos zrna i silážní
hmoty
vysoký výnos zrna, vynikající
odolnost proti poléhání
250
Sc
T
80
85–90
260–270
SG
vysoký výnos zrna i hmoty
245
Tc
TM S
85–90
240–260
SG
250
Dc
MZ S
85–90
240–260
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty,
vynikající stravitelnost
plastický hybrid,
dobrý výnos siláže
250
Sc
MZ Z, LKS
230–250
RMZ
vysoký výnos zrna
260
Tc
TM S, LKS
85
260–270
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
260
Sc
MZ S
85
240–260
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
270
Sc
M
85
260–270
RMZ
vysoký výnos silážní hmoty
270
Sc
MZ Z
80
240–260
RD
dobrý výnos zrna
270
Sc
MZ Z, S
80
85
260–280
RMZ
270
MTc
TM S, Z, LKS
80
85
240–260
SG
univerzální hybrid, dobrý
výnos zrna, kvalitní siláž
plastický hybrid, intenzivní
siláž
280
Sc
MZ Z, CCM
80
250–270
RMZ
vysoký výnos zrna
290
Sc
M
80
250–270
RMZ
290
Tc
MZ S
250–270
SG
300
Tc
MZ S, Z
75–80 80–85
240–260
RMZ
300
Sc
MZ S, Z
75–80 80–85
250–270
RMZ
výborný výnos zrna, pevné
stéblo
intenzivní silážní hybrid
s dobrým podílem zrna
vysoký výnos zrna i velmi
kvalitní siláž
velmi vysoký výnos sušiny
i zelené hmoty
320
Sc
Z
80–85
240–260
RMZ
intenzivní siláž
340
Sc
MZ S
80–85
250–270
SG
vysoký výnos silážní hmoty
– nejvhodnější pro BPS
340
Sc
M
75
250–270
RMZ
vysoký výnos zrna
340
Tc
MZ S, Z
75–80 80–85
250–270
SG
350
Tc
M
S, Z
75–80 80–85
360
Sc
M
S
370
Sc
MZ Z, CCM
70–75
400
Tc
MZ S, Z
430
Tc
M
S, Z
80–85
S
Z
80–85
S, CCM
Z
Z, CCM, S
240–260
RMZ
univerzální hybrid na siláž
i zrno
intenzivní hybrid na siláž
s dobrým podílem zrna
250–270
RMZ
vysoký výnos zelené hmoty
260–280
RMZ
70–75 75–80
260–270
SG
vysoký výnos zrna i zelené
hmoty
vysoký výnos zrna i silážní
hmoty
70
280
RMZ
vysoký výnos celkové hmoty
75
75–80
typ zrna: Z – koňský zub, MZ – koňský zub až mezityp, M – mezityp,TM – tvrdý typ až mezityp, T – tvrdý typ
směr využití: S – siláž, Z – zrno, CCM – zrno s velkým podílem vřeten, LKS – zrno s malým podílem vřeten
způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RD – rychle dozrávající
Kukuřice
2012
podrobné informace o sortimentu OSEVA HYBRIDS najdete v katalogu
OSEVA Kukuřice 2012 nebo na stránkách www.osevabzenec.cz
4
novinky
11
hybridů
CEKOB
CEBIR
CEBEN
MORICE
TOP SILÁ Ž
s nejvyšší
kvalitou
silážní hm
oty
o l e j n i ny
o b i l n i ny
slunečnice
hybridy LIMAGRAIN
hybridy PIONEER
LG 56.58 CL
PR63E82
• středně raný hybrid s vysokým výnosem odolný herbicidu PULSAR 40,
• vhodný do intenzivních teplých pěstitelských podmínek,
• vyšší rostliny,
• vyrovnaný růst i dozrávání,
• dobrý zdravotní stav, vyšší odolnost
vůči Phomopsis a Sclerotinium,
• resistentní vůči posledním rasám
Plasmopary,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha.
• hybrid typu Express technologie
herbicidní ochrany,
• odolnost vůči herbicidní látce tribenurol-methyl,
• snadná a efektivní ochrana proti
širokému spektru dvouděložných
plevelů a proti problematickému
pcháči osetu,
• raný hybrid se stabilně vysokými výnosy nažek a vysokou olejnatostí,
• 3. nejvyšší výnos v pokusech SPZO
2011 – 113,2 % na průměr pokusu,
• vhodný do všech oblastí pěstování
slunečnice včetně okrajových oblastí středních Čech,
• možno pěstovat i v extenzivnějších
podmínkách,
• rostliny odolné k poléhání, dobře
snáší sucho,
• výborný zdravotní stav, odolný vůči
všem hlavním chorobám včetně
plísně slunečnicové.
LG 55.25
• raný hybrid,
• vysoký výnos,
• určen jak do KVO, tak i ŘVO,
• stabilita výnosů ve všech oblastech
pěstování,
• vysoký obsah oleje, rychlý počáteční růst,
• výborný zdravotní stav,
• vyšší rostliny, rovnoměrné úbory,
• resistentní vůči posledním rasám
Plasmopary
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha.
LG 56.55
• středně raný zdravý hybrid poskytující pravidelně vysoké výnosy nažek,
• díky velmi nízké sklizňové vlhkosti
vhodný do KVO i ŘVO podmínek,
• vyšší rostliny,
• vyrovnaný růst i dozrávání,
• perfektní zdravotní stav, vyšší odolnost vůči Phomopsis a Sclerotinium,
• resistentní vůči posledním rasám
Plasmopary.
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha
hybridy SYNGENTA
NK Brio
• raný hybrid s vysokým výnosem
a obsahem oleje,
• vhodný do intenzivních podmínek
pěstování,
• velká listová plocha, mohutná kořenová soustava – odolný k suchu,
• velmi dobrá odolnost k poléhání,
• vynikající zdravotní stav a příznivé
agronomické vlastnosti.
• optimální hustota porostu při sklizni:
55–65 000 rostlin/ha.
NK Kondi
• raný hybrid s vynikajícím výnosovým
potenciálem,
• velmi dobrý zdravotní stav a odolnost k stresu,
• vynikající výsledky v oblastech s přísuškem,
• vysoká olejnatost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
55–65 000 rostlin/ha.
hybridy
EURALIS (AGROFINAL)
ES Alyssa
• velmi raný dvouliniový hybrid,výška
rostliny střední,
• oblasti pěstování: chladnější a okrajové i pro intenzivní pěstování,
• odolnost k suchu výborná, odolnost
k chladu velmi dobrá,
• vysoké výnosy nažek při nízké sklizňové vlhkosti,
• nepoléhavý hybrid s velmi dobrým
zdravotním stavem.
ES Biba
• raný dvouliniový hybrid,výška rostliny
nižší,
• oblasti pěstování: chladnější i teplejší, vhodný i pro intenzivní pěstování,
• odolný proti suchu a chladu,
• vysoké výnosy nažek, olejnatost
vysoká,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav.
ES Royal
• raný dvouliniový hybrid,výška rostliny
střední,
• vhodný pro středně intenzivní technologii pěstování,
• odolný proti suchu a chladu,
• vysoké výnosy nažek, olejnatost
nižší,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav.
ES Primis
• středně raný dvouliniový hybrid,
• technologie Clearfield®,
• vysoký výnos nažek i oleje,
• odolnost suchu a stresu,
• odolný poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav.
20
o l e j n i ny
slunečnice
hybridy CODISEM
Codizol
• středně raný hybrid s vysokým
výnosem,
• tolerantní k přípravkům s účinnou
látkou imidazol (Pulsar 40 – technologie Clearfield®),
• vhodný do KVO a ŘVO,
• rostliny středně vysoké, odolné
proti poléhání,
• velmi dobrý počáteční růst,
• dobrý zdravotní stav,
• odolný proti stresu ze sucha,
• optimální hustota porostu při sklizni:
55–60 000 rostlin/ha.
Flosun
• velmi raný hybrid středně vysokého
vzrůstu,
• velmi vysoký obsah oleje,
• nejvyšší výnosy nažek a oleje dosahuje v KVO, vhodná i do ŘVO,
• velmi dobrý počáteční růst,
• odolná proti poléhání,
• nevyžaduje desikaci,
• vyniká odolností vůči Phomophis a
Sclerotinium,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60 000 rostlin/ha.
21
hořčice bílá
len olejný
Severka
Lola
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2003,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutosemenná odrůda středního vzrůstu,
• určená k pěstování na semeno pro
potravinářské účely,
• obsah oleje v semeni střední,
• středně odolná proti poléhání, snáší dobře sucho,
• výskyt šedých a jinak zbarvených
semen nízký,
• vhodná do všech oblastí pěstování
hořčice,
• dobrý zdravotní stav,
• při pěstování na semeno nutný
včasný výsev, nesnáší pozdní setí,
• výsevek 8–10 kg/ha,
• HTZ středně vysoká – 7,30 g.
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 1999,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní až pozdní modrokvětá
odrůda,
• rostliny nízké až středně vysoké,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti napadení
komplexem chorob kořenů a bází
stonků,
• obsah oleje v semeni středně
vysoký,
• olej je svým složením vhodný pro
potravinářské použití,
• velmi vysoký obsah kyseliny linolové a velmi nízký obsah kyseliny
linolenové.
Veronika
• udržovatel: BOR, s. r. o., Choceň,
• registrace v ČR: 2000,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutosemenná odrůda středního vzrůstu,
• určená k pěstování na semeno pro
potravinářské účely,
• vhodná do všech oblastí,
• obsah oleje v semeni střední,
• výskyt šedých a jinak zbarvených
semen nízký,
• středně odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav,
• HTZ středně vysoká – 7,2 g.
l u s ko v i ny
hrách polní
Atlas
Concorde
Starter
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní zelenozrnná semileafless odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny vyššího vzrůstu,
• semeno válcovitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• méně odolná proti polehání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
hnilobami a padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ vysoká (276 g).
• majitel: Südwestsaat GbR, SRN,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutozrnná semileafless odrůda,
• semeno kosočtverečného tvaru,
• vysoký výnos semene ve všech
oblastech,
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání,
• středně odolná proti padlí hrachu
a komplexu kořenových chorob,
méně odolná proti plísni šedé, plísni hrachu a rzi hrachu,
• HTZ 272 g.
• udržovatel: SERASEM, Francie,
• registrace v ČR: 2009,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• počáteční růst středně rychlý až
rychlý,
• rostliny středně vysoké,
• semeno vejčitého tvaru,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná k napadení komplexem kořenových chorob, tmavohnědou skvrnitostí hrachu, komplexu virových onemocnění,
• méně odolná proti napadení hnilobami, padlím hrachu, rzi hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ nižší (229 g).
Audit
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní žlutozrnná semi-leafless odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti polehání před
sklizní,
• odolná proti komplexu virových
onemocnění, méně odolná proti
padlí hrachu, středně odolná proti
ostatním chorobám hrachu,
• velmi vysoký výnos semene, velmi
vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ střední (259 g).
22
Prophet
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná zelenozrnná odrůda
typu semi-leafless,
• kulatý tvar semene,
• vysoký výnos dusíkatých látek,
• velmi nízká aktivita trypsin inhibitoru,
• rostliny jsou středně vysoké,
• střední až rychlý počáteční růst,
• HTZ je středně vysoká,
• vysoká odolnost vůči antraknóze,
tmavohnědé skvrnitosti a komplexu kořenových chorob,
• HTZ 268 g.
Terno
• udržovatel: SELGEN, a. s., Praha,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutozrnná odrůda
typu semi-leafless,
• vysoký výnos,
• rostliny vyšší, odolné proti poléhání,
• semeno zhranatělého tvaru,
• zdravotní stav velmi dobrý, vykazuje odolnost k plísni hrachové,
• středně vysoký až vysoký obsah
dusíkatých látek,
• výsevek 0,9–1 MKS/ha,
• HTS vysoká – 308 g.
peluška jarní
Velvet
Salamanca
Andrea
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno kulatého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ střední (256 g).
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob hrachu, méně odolná proti
napadení hnilobami,
• velmi vysoký výnos semene, vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ střední.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1996,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda vhodná do všech
oblastí,
• velmi rychlý počáteční růst,
• vysoký výnos bílkovin v době pícní
zralosti,
• má dlouhou lodyhu, normální olistění a fialový květ,
• vhodná do jarních a letních luskovinoobilních směsek s využitím na
zelené krmení, seno, senáž či zelené hnojení
• dobrý zdravotní stav,
• doporučený výsevek – semenářské
porosty 0,8–1 MKS/ha, pícní využití – čistá kultura 0,8–1,2 MKS/
ha, luskovinoobilní směsky 0,4–0,5
MKS/ha pelušky v kombinaci
s 2–2,5 MKS/ha obilniny,
• HTZ nízká až střední.
Zekon
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1998,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná zelenozrnná plastická
semi-leafless odrůda,
• vhodná do kukuřičné, řepařské,
bramborářské a obilnářské oblasti, nejlepších výsledků dosahuje
v ŘVO,
• semeno kulovitého tvaru,
• ranost 113 dnů,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná k plísni hrachu
a plísni šedé, středně odolná proti
ostatním chorobám hrachu,
• výsevek 0,9–1 MKS/ha,
• HTZ 250 g.
Arvika
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1972,
• polopozdní plastická odrůda,
• vhodná do řepařské, obilnářské
a bramborářské oblasti,
• rychlý počáteční růst a středně
rané kvetení,
• barva květů červenofialová, semeno menší, světle zelené, silně fialově mramorované,
• velmi vhodná do luskovinoobilnářských směsek, využití na zelené
krmení, seno, senáž či zelené hnojení, vyšší výnos píce,
• dobrý zdravotní stav,
• HTZ 150 g.
23
p í c n i ny
vojtěška setá
24
jetel luční
Palava
Start
• udržovatel: AGROGEN, spol. s r. o., ČR,
• registrace v ČR: 1967,
• středně raná odrůda vhodná do
intenzivní kukuřičné, řepařské
a lepší bramborářské oblasti,
• rostliny vysoké, tvar trsu vzpřímený,
• dobře přezimuje,
• je plastická, s dobrou provozní
vytrvalostí,
• dobře obrůstá po seči.
• udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1973,
• raná výnosná diploidní odrůda
vhodná do všech oblastí,
• 2–3 sečná s dvouletou užitkovostí,
• vysoký výnos zelené hmoty i semene,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
padlí, středně odolná proti rakovině
jetele,
• využití do jetelotravních směsí, do
lučních a pastevních porostů nebo
pro čistosevy,
• HTZ 1,75 g,
aktuální informace o sortimentu
osiv najdete také na stránkách
www.osevabzenec.cz
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
Agrona, a. s., Nebanice
www.agrona.cz
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668 [email protected]
Ing. Eva Tunklová
602 395 099 [email protected]
Milan Švejdar
724 138 635 [email protected]
Miloš Fišer
724 053 827 milos.fi[email protected]
Petr Hanzal
602 735 007 [email protected]
Agroservis Tachov, a. s., Bor www.agroservistachov.cz
oblast Tachov, Cheb:
Hana Sedláčková
724 267 236 [email protected]
oblast Domažice, Klatovy:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593 [email protected]
AgroZZN, a. s., Rakovník
www.zznrakovnik.cz
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526 [email protected]
Cerea, a. s., Pardubice
www.cerea.cz
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Jiří Gloser
Ing. Jaroslava Sácká
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZZN Pelhřimov a. s.
www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech
Petr Kopecký
602 180 497
Ing. Lubomír Nechvátal 602 459 250
Pavel Dědina
602 180 495
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Petr Blažek
602 163 325
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 741
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Ing. Václav Kouba
602 144 505
ZZN Polabí, a. s., Kolín
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
724 929 402 [email protected]
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
602 514 438
602 382 615
Primagra, a. s., Milín
www.primagra.cz
Ing. Roman Procházka 602 131 005 [email protected]
Luboš Hrubý
602 467 286 [email protected]
Hana Štefanová
606 057 560 [email protected]
Ing. Jan Bilina
606 057 585 [email protected]
Ing. Petr Žalud
606 673 143 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Jiří Kospert
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová
oblast Jičín:
Ing. Milan Krátký
Zdeněk Fejfar
oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková
oblast Mělník:
Ing. Ivan Kostolanyi
Ing. Jiří Leiblinger
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpolabi.cz
724 153 858 [email protected]
725 981 095 ondrej. [email protected]
602 622 449 [email protected]
602 113 392 [email protected]
606 713 493 [email protected]
721 333 143 [email protected]
602 448 332
602 244 872
[email protected]
[email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
www.osevabzenec.cz
Ing. Ladislav Kulas
602 165 740 [email protected]
Jana Kolébalová
777 264 584 [email protected]
Soňa Bílková
724 964 383 [email protected]
Jiří Slezák
777 264 590 [email protected]
Karel Čevelík
777 264 585 [email protected]
Ing. Miroslav Zich
774 870 168 [email protected]
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586 [email protected]
Ing. Jaromír Souček
606 604 072 [email protected]
Tomáš Štiva
777 264 581 [email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e–mail: [email protected]
www.osevabzenec.cz
nabídka osiv jarních plodin 2012
Download

Nabídka osiv jarních plodin 2012