Partizánska 401, 91624 Horná Streda
Tel., fax : 032/7773858,7
e-mail: [email protected]
www.legusem.sk
Cenník osiva slnečnice doporučený
pre konečného odberateľa pre r. 2014
SLNEČNICA
platné od :
21.1.2014
PIONEER
Hybrid
P63LE75
P64LE25
P64LE99
PR64H42
P64HE39
P64LC09
novinka
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
Express
proteín
skorý
stredne skorý
stredne neskorý
stredne skorý
stredne skorý
stredne skorý
stredne skorý
stredne skorý
stredne skorý
150000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
Express
novinka
Express
Express, HO
Express, HO
CLEARFIELD
PR63LL06
P64BB01
PR64B24
norm.typ oleja
proteín
cena /pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
288,8
288,8
288,8
262,8
262,8
283,1
262,8
248,4
248,4
€
€
€
€
€
€
€
€
€
SYNGENTA
Hybrid
NK DOLBI
norm.typ oleja
veľmi skorý
150000
ALEXANDRA PR
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
NK BRIO
norm.typ oleja
stredne neskorý
150000
NK BRIO nemorené
norm.typ oleja
stredne neskorý
150000
NK KONDI
norm.typ oleja
stredne neskorý
150000
NK FERTI
HO
stredne skorý
150000
NK FERTI nemorené
HO
stredne skorý
150000
NK TRISTAN
IMI
veľmi skorý
150000
NK ALEGO
IMI
stredne skorý
150000
NK NEOMA
IMI
stredne neskorý
150000
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
LG 54.85
norm.typ oleja
skorý
150000
LG 55.25
norm.typ oleja
skorý
150000
cena /pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
165
177
214
214
214
214
214
183
183
247
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
LIMAGRAIN
Hybrid
LG 55.28
novinka
cena /pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
255
244
244
244
281
281
302
276
238
€
€
€
€
€
€
€
€
€
norm.typ oleja
skorý
150000
LG 56.55
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
LG 56.58 CL
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
LG 56.33 CL
CLEARFIELD
skorý
150000
CLEARFIELD PLUS
stredne skorý
150000
HO ,CLEARFIELD
skorý
150000
HO
stredne neskorý
150000
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
185 €
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
211 €
LG 56.31 CL+
LG 54.51 HO CL
LG 56.56 HO
SAATBAU LINZ
Hybrid
Fabiola
Imeria CL
cena /pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
FINAGRO
Hybrid
CODITOUR
CODIWER
FLOSUN
ALLIUM
ES PERFORMA
US UNIC
CODIZOL
GOLDIMI
ES PRIMIS
TORO
PF 100
Balenie
vriec / semeno
cena
/pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
Typ
Skorosť
norm.typ oleja
veľmi skorý
150000
200 €
norm.typ oleja
skorý
150000
202 €
norm.typ oleja
skorý
150000
186 €
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
198 €
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
200 €
HO ,CLEARFIELD
stredne skorý
150000
225 €
CLEARFIELD
skorý
150000
225 €
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
215 €
CLEARFIELD
stredne neskorý
150000
215 €
Express
stredne skorý
150000
210 €
Express
stredne neskorý
150000
210 €
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
norm.typ oleja
skorý
150000
220 €
IMI
skorý
150000
238 €
IMI
skorý
150000
240 €
Express
skorý
150000
252 €
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
CLEARFIELD
skorý
150000
242 €
CLEARFIELD
skorý
150000
210 €
norm.typ oleja
skorý
150000
189 €
HO
skorý
150000
189 €
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
242 €
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
210 €
CLEARFIELD
stredne neskorý
150000
210 €
norm.typ oleja
stredne neskorý
150000
189 €
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
SUMI AGRO
Hybrid
ES PETUNIA
CODIFLORUM
ES AMIS
PRO 229
novinka
cena
/pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
STEINECO
Hybrid
MAS 80 IR
MAS 91 IR
MAS 83 R
MAS 85 OL
MAS 87 IR
MAS 89 M
MAS 92 IR
MAS 97 A
cena
/pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid
PARAISO 102 CL
SUNFLORA CL
MORENA CL novinka
ARMADA CL
IMIDOR
FARO
cena
/pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
237 €
CLEARFIELD
stredne skorý až skorý
150000
237 €
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
237 €
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
226 €
norm.typ oleja
skorý
150000
242 €
norm.typ oleja
skorý
150000
215 €
CANDOR TRADING
Hybrid
ES Bella
ES Biba
ES Diagora
ES Libra
ES Novamis CL
ES Florimis CL
ES Tektonic CL
Typ
Skorosť
Balenie
vriec / semeno
norm.typ oleja
skorý
150000
232 €
norm.typ oleja
skorý
150000
232 €
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
232 €
norm.typ oleja
stredne skorý
150000
232 €
CLEARFIELD
skorý
150000
242 €
CLEARFIELD
stredne skorý
150000
242 €
HO ,CLEARFIELD
stredne neskorý
150000
236 €
cena
/pre KU/
odkl.
platby do 30.11.2014
* Ceny sú uvedené bez DPH. DPH je nutné uhradiť do 15 dní.
Zabezpečíme osivá aj od iných osivárskych firiem podľa Vašich požiadaviek.
* Platobné podmienky pre distribútorov dohodneme na osobnom jednaní. Osivá sú certifikované v súlade s parametrami podľa
aktuálnych noriem EU, kvalita osív je v súlade s požiadavkami zákona č.597/2006 Z.z. a s Nariadením vlády SR č.51/2007 Z.z..
Download

Cenník - slnečnice 2014