Agrární Obzor
MAGAZÍN PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
Téma měsíce
Osiva, stroje na zpracování půdy a setí
1∕2015
strana 24
1/2015
1/2010Agrární
Obzor
Mladí přebírají
štafetu „sedláctví“
V řadě komodit ztratila
ČR soběstačnost
Novinky na jaro
z Farmetu
Přeštické černostrakaté
prase má perspektivu
Úvodník
MAGAZÍN
PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
V novém kabátě
Měsíčník č. 1/2015
Vážení čtenáři Agrárního obzoru,
Šéfredaktor
Ing. Jiří Novotný
Tel.: 605 845 152
e-mail: [email protected]
právě jste otevřeli první letošní vydání Agrárního
obzoru v nové, magazínové podobě. Pokud se vám
nový vzhled líbí, jsme potěšeni, že tato změna je
pozitivním, kvalitativním krokem našich vydavatelských aktivit na poli
zemědělského, agrárního tisku.
Důvodů ke změnám bylo více, jmenujme zejména ty hlavní. Měsíční
periodika vychází převážně v magazínové podobě. Nová podoba časopisu
Agrární obzor přináší lepší možnosti grafické, článkové a komerční prezentace, vašich příspěvků, obrazového materiálu. Rovněž spojení Agrárního obzoru s inzertním časopisem Agriprofit má své praktické důvody.
Jak jste někteří z vás určitě zaregistrovali, naše společnost vydává
od srpna loňského roku nový časopis Potravinářský obzor. Tento čtvrtletník přináší zajímavosti, informace ze světa českých výrobců potravin, podporuje české potraviny.
Duo uvedených časopisů zemědělského a potravinářského zaměření prezentuje mediálně agrární sektor celkově. Předplatitelé Agrárního
obzoru obdrží Potravinářský obzor bonusem zdarma.
Agrární obzor si v letošním roce připomene 15 let své existence.
I k tomuto kulatému jubileu jsme mu „ušili“ nový časopisový kabátek.
Předplatitelé Agrárního obzoru se mohou už nyní těšit na malou pozornost naší společnosti. Za dobu své existence se stal Agrární obzor významným titulem na trhu zemědělských periodik. Postupem času přibyly
do našeho vydavatelského portfolia další magazíny – časopis Vinař sadař,
Komunální revue a již zmíněný Potravinářský obzor.
Vážení čtenáři, budeme rádi za vaši čtenářskou a obchodní přízeň
i v dalším životě Agrárního obzoru, i dalších produktů naší společnosti.
Redaktoři
Ing. Petra Zejdová, Ph.D.
Tel.: 608 813 413
e-mail: [email protected]
Ing. Petr Hynek
Tel.: 774 900 739
e-mail: [email protected]
Redakce
AGRIPRINT s.r.o.
Wellnerova 7
779 00 Olomouc
Tel.: 774 774 280
Tel../fax: 585 750 810
Inzerce
Ing. Rostislav Papajk
Tel.: 774 774 283
e-mail: [email protected]
Blanka Náhlíková
Tel.: 777 819 724
e-mail: [email protected]
Grafika
Martin Tomaštík
Tel.: 774 774 281
e-mail: [email protected]
Přeji vám úspěšný rok 2015.
Petr Baštan
jednatel
AGRIPRINT s.r.o.
Vydává
AGRIPRINT s.r.o.
Wellnerova 7
779 00 Olomouc
Objednávky předplatného
AGRIPRINT s.r.o.Wellnerova 7
779 00 Olomouc
Tel. 585 750 810
Mobil: 774 774 280
e-mail: [email protected]
Cena: 60 Kč
Celoroční předplatné
Cena 600 Kč za 12 čísel Agrární Obzor
+ 4 čísla Potravinářský Obzor
Společnost AGRIPRINT s.r.o.
hledá zájemce
na pozici obchodního zástupce společnosti..
Předmětem práce je nábor inzerce, obchodní
zastupování společnosti, jednání s klienty.
Požadujeme: středoškolské, případně
vysokoškolské vzdělání nejlépe zemědělského
zaměření (není podmínkou)
komunikativní, kreativní jednání, flexibilitu,
odpovědnost, samostatnost
Nabízíme: zajímavé finanční podmínky,
motivační způsob odměňování
Vaše nabídky se stručným profesním
životopisem zasílejte na mailovou adresu:
[email protected] (značka obchodník)
2
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
1 / 2015
Obsah
PRIMA
k.s. KROMĚŘÍŽ
602/958 621
PRONÁJEM
MANIPULÁTORŮ
TRAKTORŮ
Příznivým rokem byl ten uplynulý ...................................................... 4
Dotace zemědělcům .............................................................................. 4
Pozitivní změny, přehlednější označování potravin .......................... 5
Mladí přebírají štafetu „sedláctví“ ........................................................ 6
Agrární trh EU je velmi citlivý na jakýkoliv výkyv ............................ 8
Jezme a žijme zase hezky česky... .......................................................... 9
Česká pole skvělou investicí? ................................................................ 10
Český chmel základem českých i světových piv ................................. 11
V řadě komodit ztratila Česká republika soběstačnost, .................... 12
říká senátor a předseda zemědělského výboru Ing. Jan Hajda
Vinaři se spojili se sedláky..................................................................... 13
Ozimá řepka musí rychleji vzejít a spolehlivěji zakořenit................. 14
Český mák prochází mnoha změnami ................................................ 16
Syngenta pro zeleninu ............................................................................ 18
Zelená pro „Českého čmeláka“ (Vizionáři 2014) ............................... 20
Navrátit chmelařství stabilitu a růst ..................................................... 22
Protierozní efekt technologie Kinze ..................................................... 24
VÁŠ PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Připravte se na novou sezonu co nejdříve. .......................................... 25
Jubilejní rok 2015pro úponkové pelušky ............................................ 26
KLEE AGRO s.r.o. Olomouc .................................................................
Petrus – nová odrůda sladovnického ječmene ................................... 28
z hrubčického šlechtění
Prodej a servis zemědělské techniky
Velké talíře budí stále větší zájem ........................................................ 30
Nabídka strojů
Opět méně slunečnice na našich polích .............................................. 32
Selgen představil novinky i stálice sortimentu ................................... 34
Stroje Köckerling v roce 2015 ............................................................... 36
Široká nabídka polských strojů ............................................................. 51
Kombajny
Řezačky
Traktory
Nový mezinárodní studijní obor Zahradnictví ................................. 52
Bližší k nabídce na tel. a www.
Šlechtění trav a jetelovin ve velšském Aberystwyth ........................... 40
S výnosem vždy nad 100% .................................................................... 43
Novinky na jaro z Farmetu.................................................................... 44
Den otevřených dveří ve společnosti UNIMARCO .......................... 48
Předvánoční setkání u MITRENGŮ.................................................... 53
První a třetí příčka pro WTC Písečná ................................................. 55
v prestižní soutěži Hospodářských novin
www.agroservis.cz, tel.: 602 770 504, 602 711 280
V Mirovicích otevřeli dveře zájemcům .............................................. 56
Přeštické černostrakaté prase má perspektivu .................................... 58
Černostrakatá Seč aneb 15. setkání chovatelů holštýnů .................... 60
Aulou Mendelovy univerzity zněl klapot koňských kopyt ................ 62
Vysoká spotřeba masa významně přispívá ke změně klimatu.......... 64
Miss Haná, svatba nanečisto i vyprávění cestovatelů. ....................... 65
Veletrh Tourism Expo je tu
Zdravé potraviny máme i díky péči našich veterinárních lékařů..... 66
AGRIPROFIT – inzertní příloha AO .................................................. 69
www.mgm.cz
Tovární 1200
769 26 Holešov
tel.: +420 573 303 111
Prodej a servis
zemědělské, lesní
a komunální techniky
www.bvtechnika.cz
www.kompostovani.eu
4
INFORMACE MZe
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
Příznivým rokem byl ten uplynulý
Zisk ve výši 19,8 miliardy korun
je odhadovaný ekonomický
výsledek českého zemědělství
za rok 2014. Tím bude překonán dosud nejvyšší zisk z roku
2011, který byl 17,4 miliardy
korun. Podle podkladů Českého statistického úřadu výsledek prezentuje Eurostat, statistický úřad Evropské unie.
„Díky dotacím a zároveň dobrým
výsledkům především v rostlinné
výrobě je letos české zemědělství
ziskové. Výsledek je tak lepší, než
jsme očekávali, což potěší. Česká
republika je dokonce třetí ze všech
států EU z hlediska nárůstu reálného zemědělského příjmu na pracovníka,“ řekl ministr zemědělství
Marian Jurečka.
Podle odhadů Eurostatu se
očekává nárůst reálného zemědělského příjmu na pracovníka
v porovnání s rokem 2013 v osmi
členských státech EU, kdy mezi
prvními třemi je Česká republika.
Nejvyšší nárůst je odhadován pro
Slovinsko (o 13,3 %), Maďarsko
(9,1 %), ČR (7,2 %), Velkou Británii (6,9 %), Řecko (4,4 %), Kypr
(1,8 %), Francii (1,2 %) a Německo
(0,2 %). Naopak nejvyšší pokles se
očekává ve Finsku, a to o 22,8 %.
INFORMACE MZE
1 / 2015
5
Pozitivní změny, přehlednější
označování potravin
Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost dlouho připravovaná
novela zákona o potravinách. V návaznosti na další evropské
předpisy je to nejzásadnější úprava potravinářské legislativy
od vstupu České republiky do Evropské unie. Spotřebitelé díky
tomu dostanou přehlednější a srozumitelnější informace o potravinách, které nakupují.
Zisk v zemědělství vzrostl
oproti minulému roku o 22 %,
produkce v základních běžných
cenách byla vyšší o 4,8 %. Čistá
přidaná hodnota byla, především
díky rekordní úrodě pšenice, ječmene a řepky, vyšší o 12 %, a to
i přes jejich cenový pokles. Pokud
jde o živočišné komodity, zvýšil se
meziroční cenový index u skotu,
prasat, vajec a především mléka,
kdy jeho průměrná cena vzrostla
oproti roku 2013 o 14,2 %. U drůbeže klesla cena i výroba. Poklesla
také odhadovaná výroba vajec
kvůli snižujícím se stavům nosnic;
přes vyšší průměrnou cenu došlo
u vajec k meziročnímu poklesu
hodnoty produkce.
Na druhé straně se zvýšila
i mezispotřeba, a to u téměř všech
položek kromě krmiv, jejichž hod-
Dotace zemědělcům
Vláda schválila pravidla pro rozdělování dotací v programech Zemědělec a Finanční podpora pojištění, které poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF).
Na tyto finanční podpory je pro rok 2015 zajištěno zhruba
950 milionů korun z rozpočtu Ministerstva zemědělství.
Peníze mají podpořit například
nákup zemědělské techniky nebo
nově nákup plemenných zvířat,
investice na výstavbu či pořízení
nemovitého majetku pro zemědělskou prvovýrobu.
„V programu Zemědělec
budeme víc podporovat nákup
AGRÁRNÍ OBZOR
zemědělské techniky a nově také
investice na výstavbu nebo pořízení nemovitostí, které souvisí s prvovýrobou. Peníze bude
možné využít také pro investice na nákup plemenných zvířat. Podle našich předpokladů
půjde v příštím roce na program
Zemědělec zhruba 650 milionů
korun,“ řekl ministr zemědělství
Jurečka.
Na rozdíl od minulých let
budou žádosti přijímány po celý
rok a žadatelé je musí podávat
před uzavřením úvěrové smlouvy.
Před podáním žádosti také
nebude možné zahájit realizaci
investice. Výši podpory stanovuje
PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí,
takže při jejich podání nebude
známa. Maximální výše půjčky
pro jednoho žadatele na jeden
nota klesla o 4 %. Podíl hodnoty
krmiv na mezispotřebě letos představuje 34 %. Od roku 1998 má
klesající tendenci, což souvisí
s nižšími stavy hospodářských zvířat. Naopak stále rostou výdaje
za energie (meziročně o 1,7 %)
a náklady na hnojiva (meziročně
o 5,9 %).
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe
rok u úvěrů na pořízení zemědělské techniky zůstane 10 mil.
Kč při maximální době splatnosti
8 let. U úvěru na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého
majetku je navrhována částka
50 mil. Kč za rok s tím, že doba
splatnosti nepřesáhne 20 let.
V případě nákupu plemenných
zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda je navrhována půjčka 5 mil. Kč za rok
s dobou splatnosti maximálně
4 roky. Finanční podpora pro
prvovýrobce je formou dotace
části úroků z úvěrů, které byly
poskytnuty komerčními subjekty.
Okruh příjemců zůstává zachován jako v předchozích letech.
Zdroj: MZe
„Novela zákona o potravinách
zlepší jejich bezpečnost, ale také
zefektivní dozor nad trhem. Konkrétně u nebalených potravin
budou mít obchodníci povinltu
nost umístit u prodejního pultu
ízúdaje o alergenech a v těsné blízaci
kosti potraviny také informaci
sti
o jejím výrobci. V současnosti
dotyto informace zákazníci nedostávají a jsou tak odkázáni na to,
lit.
co je prodejce ochotný jim sdělit.
,“
To se od Nového roku změní,“
uvedl v prosinci ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Spotřebitel, pokud se
zeptá, musí dostat od prodejce jasnou odpověď na složení nebalených salámů, uzenin, sýrů
a salátů. Inspektoři budou
mo ci udělit v yšší p okutyy
vaza špatně označené nebo nekvalitní potraviny. Hranice maximální sankce za tento prohřešek se zvedne z 3 milionů korun
na 10 milionů. Za potraviny,
které jsou zdraví nebezpečné,
mohou už teď udělit dozorové
orgány pokutu až 50 milionů
korun.
Od 1. dubna 2015 budou
výrobci v celé EU povinně psát
zemi původu u vepřového, drůbežího, skopového a kozího
masa. Z atím to platilo jen
u hovězího masa, ovoce, zeleniny
a olivového oleje.
Široká veřejnost již zaznamenala, že od 13. prosince loňského
roku platí evropské nařízení,
které mimo jiné určuje povinnou minimální velikost písma
na obalech a stanovuje přísnější
pravidla pro informování spotřebitelů o přítomnosti alergenů
v potravinách a jejich výživové
hodnotě. Informace o složení,
datu trvanlivosti, návodu k použití a podmínek skladování
musejí být napsány písmem,
Ministr zemědělství Marian Jurečka prosazuje kvalitu i hodnotu
našich potravin mimo jiné i v řadě televizních vystoupení
které není menší než 1,2 mm.
Restaurace musí písemnou formou zveřejňovat seznamy alergenů v nabízených jídlech.
„Cílem nové legislativy je
usnadnit zákazníkům rozhodování při nákupu potravin. Evropské nařízení určuje, že údaje
o trvanlivosti výrobku, o jeho slo-
žení nebo podmínky skladování,
musí být na obalu potraviny uvedeny větším písmem. Byly tedy
vyslyšeny mnoho let trvající výtky
nakupujících, kteří drobné písmo
na obalech často nemohli vůbec
přečíst,“ uvedl Jurečka.
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe
INZERCE
6
ZEMĚDĚLSTVÍ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
Mladí přebírají štafetu „sedláctví“
Slavnostní večer s vyhlášením vítěze soutěže Farma roku 2014 se
konal již potřinácté.
Na první pohled se dalo předpokládat, že režie a průběh slavnostního večera, i tentokrát konaném v pražském divadle ABC,
bude mít standardní průběh: zasvěcený moderátor, účast ministrů, video představení finalistů, vyhlášení vítěze, předání cen,
na samý závěr pak divadelní představení. Ale nebylo tomu tak.
Soutěž Farma roku 2014 pořádaná
Asociací soukromého zemědělství ČR se konala v roce vyhlášeném OSN za Rok rodinných farem.
Mohlo se předpokládat, že právě
hledisko společného rodinného
hospodaření staré a mladé generace sedláků mohlo být jednotícím
kritériem pro výběr nominovaných
farem. Ale nebylo tomu tak. Jak se
ukázalo při vyhlašování výsledků
pět oceněných farem mělo mnohem více společných činností.
Kromě hlavní činnosti, kterou ve všech pěti případech byla
rostlinná či živočišná výroba (45
– 300 ha), se jednalo o provozování penzionů (4 farmy), chov
koní (3 farmy), ale také o zájem
o navýšení výměry půdy a neustálé rozšiřování doplňkových
služeb (pneuservis apod.). Perličkou u všech pěti nominantů
byl vysoký počet dcer a vnuček.
Všichni jejich rodiče a prarodiče
však doufají v pokračování obnovené tradice a znovuzaloženého
sedláctví i v dalších generacích.
Pozornost členů vlády
a účast medií
Mezi širokou veřejností velmi
oblíbená soutěž byla i tentokát
středem zájmu mnoha významných hostů i médií. Záštitu nad ní
převzal místopředseda vlády Pavel
Bělobrádek, který se jí i osobně
zúčastnil, stejně jako ministr
zemědělství Marian Jurečka a řada
dalších osobností zejména z akademické i kulturní sféry.
Soukromí zemědělci, hospodařící již čtvrtstoletí na svých rodinných farmách, se však na sklonku
minulého roku dočkali vyjádření
ze strany prezidenta Zemana, který
v jednom z rozhovorů do médií
Vítěz soutěže Farma roku 2014 na podiu
prohlásil: „Velká výhoda našeho
minulého zemědělství, a to nejsem
žádný obdivovatel komunismu, spočívala v tzv. zemědělské velkovýrobě. Po pádu komunismu u nás
vznikla iluze, že všechno zachrání
rodinné farmy. Myslím si, že jsme
udělali chybu, když jsme nepřevedli,
i když se to v některých případech
stalo, zemědělskou velkovýrobu
na moderní firmy tržního hospodářství, například na akciové společnosti a když jsme začali daleko více
spoléhat na rodinné farmy, které
mají z uvedených důvodů nižší konkurenceschopnost.“
Právě vyhlášení soutěže Farma
roku 2014, na které se sjela pětistovka příznivců selského stavu
ze všech koutů republiky, tak bylo
nejvhodnějším okamžikem selského plebiscitu.Od všech přítomných si při hlasování v divadle
ABC vysloužil prezident republiky
červenou kartu.
Dopis panu prezidentovi
Zelenou kartou pak bylo odsouhlaseno zaslání otevřeného dopisu
prezidentu Miloši Zemanovi
jakožto reakce na jeho vyjádření,
a to v tomto znění:
„Pane prezidente,
se zájmem jsme si přečetli vaše
vyjádření k problematice rodinných farem a jejich konkurenceschopnosti uvedené v Parlamentních listech 3. prosince 2014.
My, soukromí zemědělci hospodařící právě na rodinných farmách, chápeme vaše slova jako
nejhrubší urážku naší práce i způsobu života a útok na naši svobodu, navíc v roce, který byl Organizací spojených národů vyhlášen
právě Rokem rodinných farem.
Vaše vyjádření o konkurenceschopnosti je navíc v příkrém rozporu se skutečností. Vámi oslavovaná socialistická velkovýroba
v porovnání s tradičními rodinnými farmami ve svobodném
světě nikdy a nikde konkurenceschopná nebyla.
Jistě, hektarové výnosy nebo
užitkovost lze zvýšit, ale to, co
za sebou kolektivní hospodaření všude na světě zanechává,
je devastace a vylidňování venkova, destrukce přirozených mezilidských vztahů, pošlapávání
vlastnických práv a ničení krajiny. Naproti tomu skutečně konkurenceschopné zemědělství se
živým a prosperujícím venkovem
je všude na světě založeno právě
na rodinných farmách a nezmění
na tom nic ani vaše naprosto
zcestná a nekvalifikovaná vyjádření, ani stesk bývalých komunistických předsedů JZD či ředitelů
státních statků, od nichž zřejmě
své názory čerpáte.
Všude tam, kde skončily
rodinné farmy, skončila také svoboda a demokracie.
Jako svobodní občané svobodného státu uděláme všechno pro
to, aby tato situace u nás již nikdy
nenastala a abyste nás ani vy, ani
jiní bývalí komunisté nemohli
zavléci kamsi na východ.“
Nejlepší odpovědí na prezidentova
slova však byly konkrétní příběhy
a zcela nezpochybnitelné úspěchy
pěti nominovaných farem.
K kritériím podle kterých byly
jednotlivé farmy hodnoceny pětičlennou komisí, která byla jmenována předsednictvem ASZ
AGRÁRNÍ OBZOR
ZEMĚDĚLSTVÍ
1 / 2015
ČR patřil celkový vzhled farmy,
organizace práce, ekonomické
výsledky, zapojení rodiny a zamýšlený rozvoj. Za každé kritérium
bylo možné od jednotlivých hodnotitelů získat 0 – 10 bodů.
Vítězové a mnozí další
ocenění
Vítězem Farmy roku 2014 se stal
rodinný statek Zapletalových
z Nové Vsi I u Kolína. Tento statek s rodinnou tradicí hospodaření sahající až do 18. století je již několik let centrem
živého dění v okolí. K významné
diverzifikaci podnikání na farmě
přispěla rodina vybudováním
penzionu s mnoha doplňkovými
službami a pneuservisu. Poskytuje také služby v oblasti péče
o krajinu. Hlavní aktivitou farmy,
do jejíhož provozu jsou zapojeny
tři generace, však zůstává rostlinná výroba na 300 hektarech
půdy v oblasti úrodného Polabí.
Mladý hospodář Miloslav Zapletal se nespočtem svých aktivit pro
blaho obce i Podlipanska zasloužil o to, že slovo sedlák, zhanobené minulým režimem, nabylo
v obci Nová Ves I své původní
hodnoty a významu.
Náležitý smysl pro humor
potvrdil čerstvý vítěz soutěže:
„Myslím si, že každá nevěsta by
při svatbě měla dostat pořádné
věno, aby si jí ženich rád vzal.
Chci využít toho, že zde ženich
a nevěsta jsou přítomni a chci
nevěstě předat vítěznou finanční
odměnu, s kterou si nevím rady“.
Je však třeba seriozně přiznat, že
se v tomto případě jednalo o zlatou svatbu jeho rodičů.
Stříbrnou příčku obsadila
Farma Hrnčíř z Proseče pod
Křemešníkem, která se v tomto
tichém prostředí Českomoravské
vysočiny věnuje chovu a výcviku
koní. Její majitel Zdeněk Hrnčíř navázal na tradici svého otce,
který zde již téměř před půlstoletím založil stanici plemenných
hřebců. Kompletně opravená
farma s moderními stájemi, krytou jezdeckou halou a 90 hektary
luk a pastvin v režimu ekologického zemědělství slouží také jako
jedna ze dvou státem uznaných
odchoven pro testování a posuzování chladnokrevných koní.
Bronz náleží farmě rodiny Čtrnáctých z Číčovic u Prahy, která
má téměř třísetletou historii a nyní
je opečovávána třemi generacemi
rodu Čtrnáctých. Zdejší hospodaření je zaměřeno na intenzivní
rostlinnou výrobu na 240 hektarech orné půdy. Hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice, ječmen a řepka. Moderní
mechanizace umožňuje poskytování služeb ostatním zemědělcům.
V plánu mají Čtrnáctí navýšení
výměry půdy, zdokonalení skladovacích kapacit a neustálé zkvalitňování poskytovaných zemědělských služeb.
Čtvrté místo připadlo Bison
Ranchi Rožnov na Jindřichohradecku, uprostřed přírodního
parku Česká Kanada, kterým si
Dirk van de Poel se svou ženou
Evou splnili sen o vlastní farmě
s chovem méně typických hospodářských zvířat. V ekologickém
režimu zde obhospodařují 300
hektarů travních porostů a věnují
se jak chovu masného skotu, tak
bizonů. Veškeré maso z těchto
u nás poněkud neobvyklých zvířat
je zpracováno v bourárně přímo
na farmě a formou lákavých specialit nabízeno v restauraci.
Pětici oceněných uzavírá
Farma Jiřičná ležící v samém
srdci Šumavy. Její majitelé -
7
Vystavení zelených karet – souhlas s otevřeným dopisem prezidentovi Zemanovi
manželé Vítovcovi vrátili bývalý
lesk části zdejšího velkostatku
a podařilo se jim to na jedničku.
Část z pětačtyřicetihektarové
výměry náležící ke statku spásá
nejen stádo masného skotu, ale
také dvacítka koní, kteří obývají nově zrekonstruované stáje.
Jejich výchovu, výcvik a trénink
si vzala za své starší dcera Leona,
společně se svou sestrou úspěšná
reprezentantka zdejšího jezdeckého klubu na mnoha parkurových závodech.
Bez ohledu na konečné pořadí
bylo možné konstatovat, že vítězi
byly všechny představené farmy.
V krátkých prezentačních klipech
bylo znát, že každým rokem úroveň farem nejen posouvá stále
vzhůru, ale také pomalu a jistě
dochází ke generační obměně.
Otéží se chápe mladá generace. Podle předsedy ASZ ČR
Ing. Josefa Stehlíka se současně
potvrdilo to, že sedlák není jenom
ten, kdo hospodaří a podniká, ale
že na venkově politicky a společensky působí, a že tam zároveň
má pozitivní vliv na krajinu a celé
okolí, ve kterém hospodaří.
Ing. Michal Vokřál, CSc.
INZERCE
8
ROZHOVOR
1 / 2015
Senátor Jan Veleba prozradil, že je šťastný s koňmi své
dcery a přeje do roku 2015 hodně hezkých podobných chvil
v „plnění svých koníčků“ i čtenářům Agrárního obzoru.
Foto Štěpánka Benáčková
Agrární trh EU
je velmi citlivý
na jakýkoliv výkyv
Hovoří se o tom, že ruské sankce budou evropské zemědělce stát
desítky miliard eur. Ministerstvo zemědělství odhaduje, že čeští
zemědělci přijdou o zhruba 400 až 700 milionů korun. Ministr
zemědělství Marian Jurečka se obává i sekundárních dopadů, kdy
v EU dojde k přetlaku zboží, které se nemohlo vyvézt do Ruska a to
se začne vyvážet i k nám na úkor našeho zboží.
Velmi důrazně se k celé situaci
po celou dobu trvání ruského
embarga a protiopatření EU vyjadřuje senátor Jan Veleba, který
9 let stál v čele AKČR a byl jedno
funkční období i viceprezidentem
evropské agrární nevládní organizace COPA/COGECA.
Pane senátore, velmi jste se
angažoval ve věci embarga vydaného Ruskem na potraviny
z EU a následně opatřením k tomuto zákazu zase ze strany zemí
EU. Před čím jste především
varoval a co se z toho naplnilo?
Především jsem varoval před tím,
že agrární trh EU je velmi citlivý na jakýkoliv výkyv. Léta se
buduje a udržuje složitým systémem opatření a regulací v rovnováze nabídka a poptávka, tedy
výroba a odbyt, na níž jsou existenčně závislí miliony farmářů
se svými rodinami a jakýkoliv
zásah do této rovnováhy je velmi
nebezpečný. Ale abych byl konkrétní. Tehdy, když Putin spustil protireakci na embargo EU
a USA, jsem řekl, že první bude
mít na trhu problém ovoce,
po něm maso a mléčné výrobky.
Současná situace je taková, že ceny
jablek českým ovocnářům klesly
o 20 až 30%. Farmářské ceny vepřového masa o 15% a farmářská
cena mléka měsíc co měsíc klesá
o desítky haléřů. Nemůže to být
jinak, protože třeba jenom takové
Polsko vyváželo do Ruské federace ročně až milion tun jablek.
EU dávala Polákům velké prostředky na rozšíření ovocných sadů
a na zpracovatelské technologie.
A to tak velké, že Poláci navýšili
od vstupu do EU produkci ovoce
o 60 %! Další příklad jsou mléčné
výrobky, kde podíl exportu celé
EU do Ruské federace představoval
u sýrů 33 %, másla 30 %, sušeného
mléka 10 % atd. Toto se nemůže
na evropském trhu neprojevit. Celkové dopady budeme moct odhadnout až za delší období. Myslím si,
že v pololetí 2015 už by mělo být
jasno a že pro resort zemědělství
ČR to bude částka v řádu několika
miliard korun.
Evropská unie měla řadu
opatření a některá byla i dost
nepochopitelná. Mám na mysli
například podporu těch ovocnářů, co raději nechají shnít
ovoce v sadech , než aby dávali
své zboží na přesycený trh. Je
to podle Vás správné?
Tady se ukázalo, že EU není
schopná efektivně a včas reagovat. V prvém kole vyhlásili pomoc
ovocnářům EU v řádu 1,2 mld
Eur. Do týdne si z této částky
uloupli Poláci 90%. Úředníky EU
ani nenapadlo tuto pomoc rozkvótovat, tedy rozdělit do jednotlivých
zemí podle produkce. Ale abych
odpověděl na vaši otázku – nechat
shnít ovoce v sadech či zeleninu
na polích, to určitě správné není.
Nehledě na to, že shnilé ovoce znamená rozšíření chorob v sadech
a následné náklady na jejich likvidaci. Ale jednou v životě jsem to
už viděl. A sice v roce 1996 v jednom kibucu ortodoxních židů
v Izraeli, kde nesklízeli pomeranče
a nechali je spadat a shnít. Důvodem ale nebylo žádné embargo,
ale ortodoxní víra. Volně řečeno
– pán tvořil svět šest dní a sedmý
AGRÁRNÍ OBZOR
den odpočíval. Odtud paralela –
pole se nechá rodit šest let a sedmý
rok se úroda nesklízí.
Je po volbách v Ukrajině, myslíte si, že vášně opadnou a vše
se vrátí s obchodem do původních kolejí?
Ne, to si nemyslím. Ani po volbách nic nenasvědčuje tomu, že se
Ukrajina zkonsoliduje, že znovu
nastartuje svoji ekonomiku a že zde
bude klid. Z toho vyplývá, že žádný
rozumný investor či podnikatel zde
nezačne realizovat svoje aktivity.
A ti, kteří zde už jsou, tak ti zcela
určitě si situaci pečlivě vyhodnotí
a v případě rizik Ukrajinu opustí.
A navíc, východní část Ukrajiny
se zdá být z pohledu územní integrity ztracená, ale bude pod stálým tlakem Kyjeva, i vojenským,
takže zde je takřka nemožné realizovat nějaký bezpečný obchod či
investice. Sečteno a podtrženo mně
bohužel z tohoto vývoje vychází
jediné – Ukrajina je rozvrácená
země a vyhlídky na její konsolidaci
ekonomickou, politickou a společenskou vidím jako minimální.
V předvánočním čase ministr zemědělství Marian
Jurečka odstartoval soutěž Ministerstva zemědělství „České
Vánoce“. Do 4. ledna mohli lidé
sbírat loga Regionální potravina, Klasa, Chráněné zeměpisné
označení, Chráněné označení
původu na podporu českých potravin a ještě několika dalších
značek na českých potravinách.
Měly v minulosti různé kampaně skutečně tak dobrý dopad,
aby to mělo význam?
V minulosti byly kampaně jiného
typu než ta konkrétní vyhlášená
MZe jako České vánoce s podporou českých potravin. Podle mne šlo
o dobrou kampaň navíc s poměrně
s malou vyčleněnou částkou. Jen
bych si přál, aby nešlo o jednorázovou kampaň, ale po jejím vyhodnocení se v tom pokračovalo i v dalším období. Je to poprvé, kdy se
dělá cíleně takováto kampaň a kdy
se i naši politici tak zvaně postaví
před kameru a budou veřejně podporovat českou produkci. Tak se
to dělá zcela až masivně ve starých členských státech EU, určitě
i v USA a Austrálii. Ministr zemědělství se nebojí v Bavorsku v Mnichově nabízet horké steaky německého hovězího masa, totéž udělá
rakouský jeho kolega nebo i princ
Charles na Královské zemědělské
výstavě ve Velké Británii. Nestydí
se tito lidé fandit takto veřejně
svým zemědělcům a potravinářům
a jejich produkci neváhají i takto
nabídnout. To mi léta jako bývalému šéfovi AKČR tady výrazně
chybělo a proto jsem tuto akci přivítal. Proč neoslavit Vánoce s českými
potravinami a nevkročit stejně tak
s našimi dobrotami do Nového
roku během silvestrovské noci, to je
přece krásný nápad.
Pane senátore, děkuji Vám
za rozhovor.
Eugenie Línková
AGRÁRNÍ OBZOR
PUBLICISTIKA
1 / 2015
Jezme a žijme zase hezky česky...
Po dlouhých letech to vypadá, že čeští zákazníci – konzumenti začínají dávat přednost kvalitě před kvantitou. Kvalitě
potravin, které nakupují a posléze konzumují. Ono by to snad
mělo být normální. Naše předky by snad ani nenapadlo dát si
k obědu něco, co v sobě obsahuje desítky barviv, konzervantů
a jiných, s prominutím, „sajrajtů“.
Málo se o tom mluví a píše, ale
od tohoto roku se mají bez velké
publicity, respektive tak trochu
potají, dovážet potraviny z USA
do celé Evropy. Ale velká část
těchto potravin je z GMO produkce, zejména u masa z velkochovů si můžete být jisti, že toto
maso bylo VYROBENO zcela
průmyslově, bez jakékoli úcty
k živému tvoru, kterou ke zvířatům chovali naši předkové.
Jistý režisér Mark Devries si vzal
k ruce špionážní dron a podíval se nad zapovězené území:
obrovské průmyslové chovy prasat. "Jedním z největších tajemství v Americe je to, že farmy
už v podstatě neexistují. Zvířata, která jíme, jsou pěstována
v obřích, utajených továrnách,"
říká na začátku svého nového
videa Mark Devries, aktivista
a režisér skvělého filmu "Speciesism: The Movie" z roku 2012.
Video nezapomíná ani na etickou
stránku věci. Nick Coony z Mercy
For Animals v něm říká: "Prasata, chytřejší než psi nebo kočky,
stráví v těchto továrnách celý
život na betonové podlaze, často
v klecích tak malých, že se v nich
měsíce doslova nemohou ani otočit." Nejpůsobivější jsou záběry
na obrovské jímky výkalů o velikosti mnoha fotbalových hřišť.
Tyto výkaly jsou pak obrovskými
rozstřikovači rozprašovány jako
umělý déšť po okolí, kde žijí lidé.
"Tisíce nádrží s toxickým odpadem jsou asi nejbizarnějším ekologickým fenoménem v Americe.
A až do teď byly drženy mimo
pozornost veřejnosti," uzavírá
video Mark Devries.
Ale mohli bychom zabrousit i do Jižní Ameriky, do velkochovů hovězího na tolik oblíbené
„stejky“. Hovězí z Argentiny je
krmené především GMO sójou,
která roste na místě čerstvě vyklučeného pralesa, tedy zelených plic
planety, a je balené pro nadnárodní řětězce, jež pak toto maso
prodávají i u nás.
Vzpomněl jsem si také
na aféru s kuřaty, která sem byla
dovážena z Německa. Tam byla
Tahle zvířata mají štěstí, žijí na malé moravské farmě se svobodou
pohybu. Některá zvířata ve velkochovech se v kleci nemohou
doslova ani otočit na druhý bok...
ovšem jen přebalena po importu
z Číny a dovezena k nám. Český
konzument – dobrý konzument...
V Americe údajně začali
kuřata koupat v CHLORU, než je
pošlou do Evropy.
Kamarád mi vyprávěl, proč
jeho dcera musela odejít z jednoho nejmenovaného řetězce, kde
měla na starosti "úpravu prošlého
masa". Maso se běžně vyndavalo
z obalů, okartáčovala se plíseň,
projelo chemickou lázní a znovu
pěkně do nových obalů a šup
do akční nabídky se slevou... Poté,
co se několikrát u toho pozvracela,
jí bylo nabídnuto, aby odešla, ale
musela podepsat, že nikde neprozradí podrobnosti ze své praxe.
Dokonce i nějaká ta výhrůžka
padla... Vítejte v masové realitě,
o které vás samozřejmě „naše“
média informovat nebudou.
Ale není to jen o mase, dovozové ovoce a zelenina a zejména
průmyslové výrobky z nich
(záměrně neužívám slovo potraviny) na tom nejsou o mnoho
lépe. Ano, po vstupu do Evropské unie jsme si úspěšně zlikvidovali naše sady a vlastní produkci
zeleniny. A stali se smetištěm
výrobků druhé až čtvrté jakosti,
které v sousedních státech nikdo
nekupuje.
Nicméně nebuďme pesimisté.
I našim zákazníkům se již začínají
otevírat oči, čtou si etikety a preferují opět potraviny z domácí produkce. Mnohé řetězce na tuto
situaci pochopitelně musely zareagovat a chlubí se tím, že u nich
zákazník nakoupí poctivé české
potraviny. No konečně! Před pětadvaceti lety jsme tady tyhle potraviny měli všude. Asi jsme si tím
museli projít. Mnozí na to doplatili zdravím, ale máme, co jsme
chtěli a co si zasloužíme. Je to
totiž věc každého z nás, jak se
k tomu postavíme. Minulý rok
tady po mediální hysterii skoro
všichni řešili pár sprostých slov
našeho prezidenta. Měl bych taky
pár sprostých slov vůči našim
politikům, kteří dopustili likvidaci
českého zemědělství a daňovými
prázdninami či jinou pomocí přispěli k zabrání orné půdy zahraničními řetězci a mafiány solárního průmyslu.
Přimlouvám se, nevěř te
reklamám a médiím, která jsou
poplatná stejným majitelům, kteří
toto všechno dopustili. Věřte sami
sobě, vraťte se k tradicím, podporujte své farmáře, pěstujte sami
s láskou tak, jako naši předkové
pěstovali pro sebe a své děti.
Přeju Vám krásný a zdravý
rok 2015.
Ing. Petr Hynek
Rajče vypěstované s láskou
doma je proti dovozovým
plodům z hydroponie plné
chutí a vůní
9
10
ZEMĚDĚLSTVÍ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
ZEMĚDĚLSTVÍ
1 / 2015
11
Česká pole
skvělou investicí?
Cena půdy, její množství a neznámí vlastníci. Tři faktory ovlivňující trh s půdou prošly letos změnami. Růst cen se proti předpokladům zpomalil, dobré půdy ubylo, i kvůli špatnému hospodaření, a podařilo se dohledat tři tisíce vlastníků.
Až padesát korun za čtvereční metr
půdy čili půl milionu za hektar
požadují prodávající na serveru
Sreality.cz. Jde o zbožná přání,
takové ceny jsou běžné v Německu.
V Česku se půda prodává o poznání
levněji. V aukci na serveru Aukcepudy.cz se 1,27 hektaru půdy
ve Vlkoši u Přerova prodalo za 295
tisíc korun, což představuje 23,24
koruny za čtvereční metr. Více než
18 korun za čtvereční metr zaplatil kupec za necelé dva hektary polí
v obci Velenka na Nymbursku. To
jsou ale extrémy.
Ceny, za které se zemědělská
půda skutečně prodala, dosáhly
za osm měsíců letošního roku
podle serveru Farmy.cz průměru
130 tisíc korun za hektar, tedy 13
korun za metr. Svědčí to o zpomalení cenového růstu, protože
na začátku roku se očekávala
letošní průměrná cena 144 tisíc
korun za hektar. Ve skutečných
prodejích, které server Farmy.cz
sleduje, jsou uváděny pouze tržní
případy.
„Za tržní ceny půdy nepovažujeme ceny dosažené při takových
převodech, kdy je některá ze stran,
většinou prodávající, při sjednávání obchodu výrazněji znevýhodněna,“ uvedl Jaroslav Urban, šéf
serveru Farmy.cz, který je největším serverem zaměřeným na zemědělský byznys v Česku. Takovým
znevýhodněním´může být neznalost aktuálních cen půdy, neznalost
možných způsobů prodeje, jednání
pod tlakem, nebo pokud je prodávající protistranou záměrně manipulován k prodeji za nevýhodných
podmínek.
V monitoringu nejsou zahrnuty ani převody státní půdy, protože tyto prodeje nebyly nikdy realizovány za skutečnou tržní cenu.
Server Farmy.cz sleduje 24 kvalitativních a velikostních kate-
gorií. „Výsledná průměrná tržní
cena půdy je vždy kalkulována
dle zastoupení jednotlivých bonitních kategorií v celkovém půdním
fondu České republiky,“ připomněl
Urban.
Tržní cena zemědělské půdy
od roku 2004 do loňska vzrostla
o více než 88 procent. Nejvyšší
nárůst, o 12,7 procenta, přinesl
rok 2008. Loni a předloni se ceny
zvýšily vždy zhruba o pět procent
a stejný nárůst se očekává i letos.
Pole je bezpečná investice
I tak patří investice do zemědělské půdy mezi nejlepší kvůli trvale
rostoucí hodnotě a nízkému riziku.
„Je ale třeba investovat s rozmyslem. Drobní investoři obvykle půdě
nerozumí a jsou překvapeni roztříštěností vlastnictví. Kromě toho
ideální je vlastnit 50 a více hektarů,
aby mohl mít investor nájem pod
kontrolou, a to jak výši nájmu, tak
způsob užívání půdy,“ říká Michael
Šolín z Českého půdního fondu.
„Myslím, že i rizika jsou relativně malá. Nehrozí například pád
cen zemědělské půdy, který proběhl
v 80. letech minulého století v USA
s mimořádnými dopady do struktury zemědělství a bohatství vlastníků půdy. Naopak, zvyšování
poptávky po potravinách ve světě
by mělo cenu půdy spíše zvyšovat.
Velké riziko se však skrývá v udržení a zvyšování kvality půdy. To
je právě problém České republiky,
kde kvalita půdy v důsledku eroze
a dalších negativních dopadů dosavadního velkovýrobního hospodaření celkově vytrvale klesá,“ připomněl Tomáš Doucha, přední expert
na ekonomiku zemědělství.
Půdu ničí špatní hospodáři
Zhruba čtvrtina půd je v současné
době podle ministerstva zemědělství postižená nadlimitním utuže-
ním. Je příliš udusaná a tvrdá, takže
se nedá využít k pěstování. Roční
ztráty kvůli tomu představují 334
milionů korun. Vinu podle ministerstva nesou zemědělci, kteří používají nevhodné technologie a volí
nevhodné osevní postupy. Podle
zprávy o půdě za rok 2012, kterou
vydalo ministerstvo zemědělství,
je v České republice vodní erozí
potenciálně ohrožena téměř polovina zemědělské půdy.
Ztráta půdy je vyčíslena na přibližně 21 milionů tun ornice
za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu minimálně 4,3 miliardy korun. Různým stupněm
větrné eroze je v Česku potenciálně ohroženo 14 procent zemědělské půdy. Spolu s erozí je velkým problémem orné půdy její
přeměna na lesy, louky a pastviny a také zastavování území spojené s nekontrolovatelným rozšiřováním sídel. Nejde přitom jen
o jevy spojené s tržní ekonomikou
po roce 1990.
V letech 1991 až 1993 ubylo
v Česku 233 tisíc hektarů orné
půdy. Ta ale ubývala i za socialismu. V letech 1966 až 1991 se
plocha orné půdy v České republice snížila o 133 tisíc hektarů.
Za letošní rok odhadují experti
úbytek orné půdy na pět tisíc hektarů. Přesné číslo stanoví Český
úřad zeměměřičský a katastrální
až počátkem roku 2015. Úbytek
za rok 2013 úřad vyčíslil na sedm
tisíc hektarů ornice. O tři tisíce
hektarů vzrostla meziročně plocha luk a pastvin, přibylo více
než 1800 hektarů lesů, plocha silnic, dálnic a dalších komunikací
se zvětšila o 1500 hektarů a zastavěná plocha narostla o necelých
300 hektarů.
Stát hledá vlastníky
Vedle toho, že se kvalita zemědělské půdy zhoršuje a její celkové množství klesá, brzdí rozvoj
českého trhu s půdou anonymní
vlastníci. Aktualizovaný seznam,
který vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální letos v říjnu,
zahrnuje 186 292 záznamů
s neznámými a nedostatečně identifikovanými vlastníky. Seznam
převzal Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a začal
prošetřovat prvních jedenáct tisíc
položek. U 3147 případů bylo šetření již ukončeno a vlastníci byli
identifikováni nebo bylo zahájeno
dědické řízení.
Řada vlastníků se narodila
v zahraničí a pozemky v Česku
zdědila po rodičích, kteří emig rov a l i. Ne j vě t š í p oz e m e k
s neznámými vlastníky má rozlohu 134 hektarů a leží v obci
Korytná v okrese Uherské Hradiště. Neznámé vlastníky má i 138
pozemků s nejmenší výměrou
jeden čtvereční metr.
Zdroj: Agris CZ
autor: Vladimír Kaláb
Ilustrační foto: AO
Český chmel základem
českých i světových piv
Podle oficiálních odhadů Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele
(IHGC) Česká republika zaujímá v produkci chmele třetí příčku
na světě po Německu a USA. To platí o ploše i produkci chmele.
Celosvětově se chmel pěstuje
na ploše 47.334 ha, podle posledních odhadů bylo sklizeno přibližně 93.900 tun chmele s celkovou produkcí alfa hořkých látek
přibližně 9.300 tun. Z pohledu
odrůdového spektra v současnosti aromatické odrůdy vzhledem k narůstající poptávce zaujímají přibližně 60 % světové plochy
chmele. Výsledky sklizně v Evropě
dosáhly v roce 2014 poměrně dobrých hodnot, s výjimkou Polska.
V USA byla sklizeň spíše mírně
podprůměrná.
„Po výnosově podprůměrném
roce 2012 a průměrném roce 2013
byl minulý rok pro producenty
příznivější. Tradičně nejvíce českého chmele bylo vypěstováno
v Žatecké chmelařské oblasti. Pro
obchod s českým chmelem je cha-
rakteristické, že veškerá produkce
roku je prodána v rámci dlouhodobých smluv s odběrateli, tudíž
se do ceny chmele aktuálního
roku bezprostředně nepromítá
ani situace na trhu chmele a ani
situace v jednotlivých nákladových položkách. Úspěšný pěstitelský rok se tak plně neodrazí
v ekonomice každého pěstitele,"
zhodnotil výsledky sklizně 2014
Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele.
Svaz pěstitelů chmele se
v závěru roku zúčastnil prestižní nápojové výstavy BrauBeviale v německém Norimberku.
"Nemohli jsme chybět zejména
proto, že nad expozicí českého
chmelařství převzalo záštitu
Ministerstvo zemědělství České
republiky," vysvětlil Michal
Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele. "Součástí proexportní
politiky státu je i podpora takových prestižních zahraničních
veletrhů, zvláště u silně exportních
komodit jako je chmel, a proto
v případě letošního, pro chmel
nejdůležitějšího veletrhu, vnímáme přístup Ministerstva zemědělství velmi pozitivně," dodal
Luboš Hejda.
Mezinárodní nápojový veletrh je pro obchodníky s chmelem
důležitým místem pro setkávání
s tradičními odběrateli a současně
je prostorem pro získávání nových
zákazníků. V hale č. 1 se koncentrovaly světové chmelařské velmoci, mezi kterými český chmel
nemohl chybět. Právě hala věnovaná surovinám je tradičně nejvíce
navštěvovanou.
„Veletrh BrauBeviale 2014 byl
ve vztahu ke chmelu charakteristický výraznou poptávkou po českém jemně aromatickém chmelu.
Dlouhodobé smlouvy s tradičními
odběrateli byly naplněny. Zvýšený zájem byl také o nové odrůdy
zejména kategorie flavour hops
(voňavé chmele)," uzavřel Michal
Kovařík.
Český chmel se vyváží každoročně do několika desítek zemí
světa. Mezi odběratele českého
chmele, vedle těch tuzemských,
patří všechny přední světové pivovarské skupiny, zejména japonské pivovary, a také i menší pivovarníci. Chmel podporuje českou
ekonomiku, přispívá ke zlepšení
obchodní bilance zemědělského
zahraničního obchodu a svoji
povahou zvyšuje zaměstnanost.
I proto je podle Luboše
Hejdy nutné reagovat na rostoucí poptávku po aromatickém
chmelu, tj. zvyšovat plochu chmelnic a intenzitu pěstování. Pozitivní vývoj je již zřejmý z loňského
zájmu pěstitelů o sadbu chmele.
Rozvoj pěstování chmele vyžaduje
nemalé investice nejen do porostů
a konstrukcí chmelnic, ale také
do výrobních technologií a v neposlední řadě do pracovní síly. Důležité je zvládnout zpracování
a obchodování chmele zejména
v období zvýšené produkce.
S využitím podkladů Svazu pěstitelů
chmele ČR
zpracoval Michal Vokřál
12
ROZHOVOR
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
V řadě komodit ztratila
Česká republika soběstačnost,
říká senátor a předseda zemědělského výboru Ing. Jan Hajda
Prakticky celý život zasvětil práci v zemědělství a vinařství
na Jižní Moravě. Kontakt s tímto odvětvím neztratil Ing. Jan
Hajda z jihomoravského Pavlova ani jako senátor. Poprvé byl zvolen senátorem v roce 2006, podruhé o šest let později. Od roku
2008 byl předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu Senátu PČR a členem Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Svou prací v komoditní radě pro víno přispěl k podpoře vinohradnictví a vinařství na jižní Moravě. Se senátorem
Ing. Janem Hajdou jsme na začátku roku 2015 hovořili o bilanci
loňského roku a období od vstupu naší země do struktur Evropské unie z pohledu vývoje zemědělství a potravinářství.
Pane senátore, přejeme Vám
hodně štěstí do nového roku.
A na úvod bychom se rádi zeptali, jak bilancujete rok 2014
z hlediska rozvoje zemědělství v České republice, byl to
úspěšný rok?
Rok 2014 považuji pro zemědělce
za úspěšný. Mimo dobré úrody
řepky a obilovin došlo ke stabilizaci trhu, přijal se zákon o potravinách a další podpůrné zákony,
kterými vláda a parlament prokázaly vztah k českým producentům
potravin. První půlrok koaliční
strany na základě vládního programu pracovaly na tvorbě zásad
SZP pro období 2015 – 2020.
Nejen jako aktivní zemědělec,
ale i jako člen vyjednávacího týmu
za ČSSD, pozitivně hodnotím, že
byly, dle mého názoru poprvé,
respektovány připomínky a stanoviska nevládních organizací, které
budou vlastní zemědělskou politiku zajišťovat.
Letos to bude již 11 let, co
naše země vstoupila do Ev-
ropské unie. Již tehdy jste byl
skeptický, pokud jde o vyjednané vstupní podmínky pro
naše farmáře. Potvrdily se
vaše obavy?
Moje obavy se bohužel potvrdily.
V řadě komodit ztratila Česká
republika soběstačnost; čeští producenti potravin byli nahrazeni zahraničními, a to s veškerými dopady na využití přírodních
zdrojů a zaměstnanost na vesnici.
Došlo např. k poklesu produkce
prasat o 50 %, dále k poklesu produkce drůbeže, zeleniny, ovoce
apod. Na této situaci se výrazně
podílelo kádrové obsazení Ministerstva zemědělství za pravicových
vlád, teprve s nástupem ministra
Tomana došlo k zásadnímu obratu.
Abychom nebyli jen negativní, je něco, co považujete
za úspěch našeho zemědělství
v tomto období?
Ano, za úspěch považuji výborné
výsledky v chovu dojnic včetně
výborné užitkovosti, dále pak
výsledky ve vinařství, kde spo-
AGRÁRNÍ OBZOR
ZEMĚDĚLSTVÍ
1 / 2015
nikl v tomto směru nějaké konkrétní kroky, aby se zamezilo
velkým daňovým únikům?
Vinaři mají v tomto směru pravdu.
V současné době pracuje komise,
tvořená pracovníky Ministerstva
zemědělství, Ministerstva financí,
Celního úřadu, Potravinářské
inspekce, která by měla přijmout
závěry, jež budou situaci na trhu,
a to včetně daňových úniků, řešit.
Jako předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senátu PČR s uvedenými zástupci
pravidelně jednám. V průběhu
měsíce ledna budeme s prezidentem Svazu vinařů České republiky
JUDr. Tiborem Nyitrayem vést
zásadní jednání na Ministerstvu
financí (pro představu - odhad
daňového úniku, jenom v DPH,
činí cca 1 mld. Kč.)
V poslední době se hodně hovoří o dovozu potravin
ze zemí, kde se pěstují GMO
plodiny a z nich vyrábějí potraviny nebo jsou zkrmovány
hospodářskými zvířaty, jejichž
maso pak putuje i k našim
konzumentům. Má podle vás
Česká republika dostatečnou
kontrolu těchto výrobků? Například Rusko nebo Maďarsko se proti GMO potravinám
velmi striktně brání, jak jsme
na tom my?
Domnívám se, že zákony přijaté
na úseku ochrany spotřebitele jsou
na velmi dobré evropské úrovni.
Spotřebitelům umožňují, aby byli
chráněni nejen proti potravinám
GMO, ale taktéž proti všem nekvalitním potravinám. Tuto situaci
jasně dokumentuje dobrá práce
Potravinářské inspekce, která
spotřebitelům pravidelně a včas
podává informace o tom, jaké
potraviny není záhodno kupovat.
13
S vinařem Jaroslavem Nešporem v Moravské Nové Vsi
Na závěr osobní dotaz – jak
oslavil senátor Jan Hajda Vánoce a Silvestra 2014? A čím
jste si jako vinař připil na Nový
rok 2015?
Po velmi náročném pracovním
roce jsem Vánoce a Silvestr pro-
žil v kruhu rodinném a na úspěchy v novém roce, které tímto přeji
nejen „svým“ vinařům, ale taktéž
všem obyvatelům ČR, jsem připil
Ryzlinkem rýnským.
Děkujeme za rozhovor.
Ing. Petr Hynek
Vinaři se spojili se sedláky
Nápis může být trochu zavádějící. Hranice pojmů vinař a sedlák
může, ale nemusí existovat. Vinař může být i sedlákem a naopak
i sedlák se může věnovat vinohradům, stejně jako práci ve sklepě.
Senátor Ing. Jan Hajda
třeba vína na jednoho obyvatele
stoupla z 10 na 20 litrů za rok,
k čemuž přispěla kvalitní práce
Svazu vinařů a Vinařského fondu.
Na jižní Moravě, kde jste kandidoval, prakticky skončilo
zelinářství, ruší se sady, živočišná výroba. Je ještě šance
na obnovení nebo nás zcela
pohltí potraviny ze zahraniční
nadprodukce?
Šance na obnovení výroby je jen
částečná - muselo by se dořešit
především využití závlah pro stávající producenty ovoce a zeleniny
či rovnost při obchodních dodávkách do supermarketů. K tomuto
je ze strany ČSSD připraven zákon
o významné tržní síle, na kterém
intenzivně spolupracovala Potravinářská komora.
Jste také vinař a dlouhá léta
jste vedl Zemědělské družstvo Sedlec, které se zabývá
výrobou vína. Jak hodnotíte
aktuální stav našeho vinařství?
Co je v pořádku a co by se mělo
zlepšit?
Vinaři odvedli obrovský kus práce,
na jižní Moravě se vysadilo 7 tisíc
hektarů vinic, které přispívají
k zaměstnanosti. Vinaři disponují
moderními technologiemi, které
zaručují kvalitu vín, což dokládají úspěchy moravských vinařů
na různých mezinárodních soutěžích a výstavách.
Pokud by se něco mělo zlepšit,
tak je to především přístup státu
k podvodům při dovozu zahraničních vín různé kvality, která jsou
deklarována jako moravská.
Vinaři sami poukazují na složitou legislativu, která jim brání v rozvoji podnikání, zatímco
dovozci vína „vesele“ dovážejí
a nějakou legislativu neřeší.
Podniknete nebo jste již pod-
V tomto případě však jde o něco
jiného. Při rokování Rady Asociace soukromého zemědělství
ČR v závěru roku 2014 přijala
Asociace soukromého zemědělství ČR do svých řad také Vinařskou asociaci ČR.
Asociace soukromého zemědělství ČR je jedinou profesní
a společenskou organizací, která
se systematicky zabývá prezentací, obhajobou a podporou rodinných farem. ASZ sdružuje zhruba
2 500 zemědělců a další organizace
jako jsou Svaz chovatelů ovcí a koz
v ČR, Svaz vlastníků půdy ČR, Asociace svazů chovatelů koní ČR,
Asociace farmových chovů jelenovitých ČR, Selská jízda a nově také
Asociace myslivosti ČR. Organizace funguje od roku 1998, kdy se
vydělila z celorepublikově působící
Agrární komory. Jejími členi jsou
ti kteří na venkově nejen žijí, bydlí
a podnikají, ale také se chtějí starat
o krajinu, venkov, venkovský život
a předat vše další generaci v dobrém a perspektivním stavu.
Právě dlouhodobá a usilovná
obhajoba zájmů soukromých zemědělců se stala impulsem pro vstup
Vinařské asociace ČR do ASZ.
„Vinařství a vinohradnictví je
jednou z tradičních součástí tuzemského zemědělství. Jako jedno
z mála odvětví se dokázalo reformovat a v současné době je významným prvkem ekonomického rozvoje ČR. Je však nutné respektovat
obrovský nárůst menších a středních vinařských firem, které u nás
za posledních deset let vznikly
a tvoří protipól dříve zavedeným
vinařským podnikům. Bohužel se
na tyto malé firmy pozapomíná
a jejich potřeby, práva a problémy
se neřeší nebo jsou v tichosti přehlíženy,“ řekl na úvod představení
Vinařské asociace ČR její předseda
Josef Valihrach při jejím přijetí.
Josef Valihrach, předseda Vinařské asociace ČR
Cílem Vinařské aso ciace
ČR proto je zastupování práv
těchto malých a středních firem.
Aktivně vstupuje do stávajícího
dění v oboru vinařství a vinohradnictví a vnáší nové názory
a podílí se na formování budoucnosti tohoto oboru.
„Při prosazování zájmů našich
členů budeme do budoucna velice
rádi spolupracovat s organizací,
která se o totéž již téměř dvě desítky
let velice úspěšně snaží v případě
soukromých zemědělců. S její
pomocí chceme usilovat o odvrá-
cení zavedení nenulové spotřební
daně na víno, které považujeme
za zásah do mnoha dalších daňových zákonů, jež zásadně navýší
cenu vína. Dále o změny v zákonu
o vinařství a vinohradnictví a prováděcích vyhlášek s cílem snížit,
zprůhlednit a zjednodušit administrativní a finanční náročnost.
V neposlední řadě je naším cílem
zefektivnění podpory českého
a moravského vinařství,“ dodal
předseda Valihrach.
z podkladů ASZ ČR zpracoval:
Michal Vokřál
14
ROSTLINNÁ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
ROSTLINNÁ
1 / 2015
Ozimá řepka musí rychleji vzejít
a spolehlivěji zakořenit
K tomu bude potřebovat lepší výživu a secí stroje, které umí
více než jenom zasít. Takové požadavky jsou dány skutečností,
že vodě, resp. jejímu množství v blízké budoucnosti stále ještě
neporučíme.
To zaznělo na již 9. ročníku konference „Prosperující olejniny“
konané v závěru loňského roku
na ČZU v Praze. Nebyla to tentokrát pestrá přehlídka firemních
prezentací. Chemické, osivářské
a strojírenské firmy dostaly dostatek prostoru v obsáhlém sborníku
i v předsálí auly. Není divu. Spojený
myšlenkový a výzkumný potenciál ČZU v Praze a slovenské SPU
v Nitře je veliký a co je nejpodstatnější, svojí výzkumnou činností není odtržen od potřeb praxe,
v tomto případě pěstitelů olejnin.
Objevila se totiž nová témata, která
sice ještě nemohou ovlivnit nadcházející sezonu, ale z hlediska blízké
budoucnosti, když nic jiného, slouží
k vážnému zamyšlení.
Hostem konference byl majitel
a ředitel společnosti Agra Group,
a.s. Střelské Hoštice Mgr. Jiří
Kopenec, který vystoupil s tajemným názvem příspěvku „Co
na našich www nenajdete“.
Společnost je na trhu 22 let
a za tu dobu se jí povedlo vytvo-
Mgr. Jiří Kopenec
řit silný tým lidí, kteří zde pracují od samotného počátku.To je
dokladem toho, že se i na firemní
úrovni dají vytvořit skvělé mezilidské vztahy. I proto se dále podrobněji zabýval pojmy „úspěch“
„aktivita“, „spokojenost zákazníka i zaměstnance“, atd. Kromě
těchto obchodních a marketingových pojmů je přesvědčen o tom,
že budoucnost společnosti závisí
na inovacích, včetně patentů
a patentové ochrany. Z vlastní
zkušenosti uvedl, že se vyplácí
investice i do značky Made in
Czech republic.
Podmínky pro zvýšení
výnosů řepky ozimé
a také zlepšení ekonomiky jejího
pěstování byly předmětem úvodní
přednášky gestora programu konference prof. Ing. Jana Vašáka,
CSc. Jednalo se o široký komplex
informací, který tak, jak je zvykem u tohoto autora navodil celou
řadu otázek. Řepku ozimou, stejně
jako její pěstování na území České
republiky a Slovenska nelze oprostit od globálních klimatických
a geopolitických vlivů. Dnes již
není sporu o tom, že ekonomická,
populační, kulturní i tvůrčí síla
tzv. Třetího světa v čele s Čínou
a Brazilií roste a v blízké budoucnosti ovlivní celosvětovou strukturu zemědělství. Prostě svět se
kolem nás mění, ale vůči euroamerické populaci ne příliš pozitivně.
Problémem České republiky,
stejně jako Slovenska jsou nestabilní výnosy řepky ozimé.
V loňském roce činil její průměrný výnos v ČR 39 q/ha, naopak v Německu 44 q/ha.
Na základě pětiletých pokusů
Vašák konstatoval, že při současné
úrovni agrotechniky má cesta
navyšování vstupů, resp. intenzi-
fikace jen asi 10% kladnou odezvu
v růstu výnosů.
Náklady na zvýšení výnosů
často – v závislosti na ceně řepky
– převyšují profit z růstu výnosů
semen. Úspěšnější než růst úrovně
vstupů je kvalita práce agronoma,
resp. správné termínování, použití
vhodných přípravků a postupů.
mých plateb. I proto se zdá, že
tyto technologie mohou být perspektivní. Podzimní přihnojení
řepky dávkou 30 kg N/ha přispívá nejen k vytváření zásobních
organických látek, ale také podporuje zakořenění a hlavně časný
jarní růst.
Bez vody to nepůjde
Doc. Ladislav Duscay
Návrat ke kořenům
V tomto případě nikoliv v přeneseném slovy smyslu, ale opravdu.
Podle Vašáka při stejných až mírně
vyšších srážkách rostou teploty
a srážky přicházejí více a více nárazově. Tím i rostou nároky na vodu.
V důsledku oteplování i klesají zaorávky řepky. Budování závlah pro
běžné polní plodiny je nereálné.
Proto se musí najít jiné cesty pro
využití vody. Tou nejjednodušší
je posílit růst kořenů a kdyby to
bylo možné, posílit i jejich aktivitu. Je proto potřeba zajistit rychlé
a masové vzejití rostlin a stimulaci růstu kořenů. Využít lze i jevu
kryptovegetace, kdy zelená hmota
i kořeny vegetují celou zimu.
Kořeny dokonce při teplotě půdy
+2° C, tedy nižší než pro listy. Svoji
roli bude hrát i hustota porostu.
Současné secí stroje dokáží vysévat 40 – 70 semen/m2. Není zpochybňován ani počet rostlin kolem
20-40/m2, ale pouze pro podmínky
s dlouhou vegetací včetně zimní
kryptovegetace. V regionech, kde
řepka trpí stresem, budou ověřovány u hybridů výsevky 70-80
semen/m2 a 46 kg N/ha koncem
října až počátkem listopadu. Stále
více však bude třeba si vážit každé
bažiny a každého rybníčku.
Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
listopad byly nadprůměrně teplé
a srážkově spíše podprůměrné. To
ale řepce velmi vyhovuje. Proto
i velmi předčasné odhady výnosů
pro rok 2015 jsou příznivé.
Zakládání porostů řepky
ozimé
bylo tématem přednášky
Ing. Pavla Růžka, CSc. VÚRV
Praha – Ruzyně. Podle jeho
názoru se již oba systémy zakládání porostů řepky tj. orba a minimalizace zpracování půdy přibližují. Základní rozdíl, který mezi
nimi je, který si často neuvědomujeme, je v tom, že pro řepku připravujeme půdu v letním období.
Čím více půdu kypříme, tím více
připravujeme rozklad organických
látek v půdě, tím více se zhoršují
vlastnosti půdy. Důsledkem je snížený příjem vody půdou po srážkách a také ztráta množství vody
v půdě pro řepku. I u řepky může
při zakládání porostů docházet
k půdní erozi, zvláště na slévavých půdách. Společně s firmou
Farmet byly v roce 2014 testovány
stroje pro setí ob řádek s inkarnátem, který velice dobře vykryl
prostor mezi řádky. Ve Francii je
tento způsob zakládání porostů
uznáván jako greening, což je
významné pro přiznávání pří-
To v yplynulo z přednášky
Doc. Ladislava Duscay, SPU
Nitra. Jednalo se o obecnější téma
o výživě rostlin a klimatických
změnách. Příklady dosvědčily,
že je to velmi těžké téma. Je totiž
zřejmé, že stávající strategie týkající se výživy řepky a platící v současnosti, zcela jistě nebudou platit
jakmile se změní klimatické podmínky. V případě skleníkových
plynů se zapomíná na to, že vodní
pára je tím skleníkovým plynem,
který zodpovídá za všechno.
Zvyšování obsahu oxidu uhličitého v ovzduší je z pohledu zemědělství pozitivní, neboť podporuje nárust produkce díky nárůstu
fotosyntézy. Je ale jisté, že bez pod-
mínky optimální vláhy tento proces nebude fungovat. Voda proto
bude tou rozhodující substancí,
která bude ovlivňovat výši výnosu.
Jednou z nejlepších investicí, kterou může člověk udělat, je investice do závlah. Na změny klimatu
proto nelze reagovat jenom zvýšením hnojení, ale také péčí o kořenový systém a snahou o udržení
vody v půdě.
V další části konference
Ing. David Bečka konstatoval,
že porosty jsou z podzimu 2014
velmi nevyrovnané. Doporučil věnovat pozornost aplikaci
nedostatkového bóru. Ing. Peter
Bokor považuje za velmi důležité jarní ošetření fungicidy proti
Phoma. Díky vysoké olejnatosti
Ing. Helena Zukalová pokládá
za nový fenomén polotrpasličí
odrůdy řepky.
Mnoho dalších informací a nejnovějších výsledků výzkumu je
uvedeno i ve sborníku „Prosperující olejniny 2014“. Konferenci
navštívilo více než 100 účastníků.
Ing. Michal Vokřál, CSc.
INZERCE
Väderstad nejsou jen secí stroje RAPID či přesné secí stroje TEMPO,
nýbrž také stroje na rozličné zpracování půdy - diskové a radličkové
kultivátory, polní vály, podmítače, atd.
Secí stroj Väderstad- kvalitní výsev
za všech podmínek!
Prodej strojů
Servis a ND
Financování
PRODEJ A SERVIS
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Rok 2014/15
byl poznamenán velmi mokrým a studeným zářím. Sklizeň
řepky v roce 2015 se odhaduje
na výměře 340-350 tis. ha. Pokles
je podle názoru Vašáka daný
hlavně horšící se ekonomikou
olejky v důsledku růstu dovozů
palmového oleje a zastropování
produkce metylesteru. Říjen a celý
15
Váš dodavatel:
1. Slezská strojní, a.s.
K Rybníčkům 341
747 81 Otice
Tel: 553 791 950
Fax 553 791 960
[email protected]
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Ing. Vlastimil Martiník
mobil: 602 745 086
pevná: 585 241 002
email: [email protected]
www.martinik-zemedelskatechnika.cz
16
ROSTLINNÁ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
ROSTLINNÁ
1 / 2015
17
Český mák prochází
mnoha změnami
Máku setému se na našem území v poslední pěstitelské sezóně mimořádně dařilo. Hektarové
výnosy se vyšplhaly na historické maximum, a to na provozních plochách i v pokusech. Na úspěchu
pěstování máku má podíl celá řada faktorů. Hlavní podíl patřil počasí a kvalitní agronomické práci.
Naši pěstitelé v průměru docílili
hektarového výnosu blížícímu se
jedné tuně. Mnozí ale celorepublikový průměr značně překročili.
V roce 2014 se v České republice
pěstovalo více než 27 tisíc hektarů
máku. Ceny se v poslední pěstitelské sezóně sice nevyhouply tak
vysoko jako v té předešlé, ale přesto se pohybovaly na přijatelné
úrovni.
Pěstitelům již patnáct let
včetně přípravného ob dobí
poskytuje informace Český mák,
sdružení právnických a fyzických osob (SČM). Za tak dlouhou dobu se mnohé v oblasti pěstování máku podařilo udělat, ale
spousta další práce ještě čeká.
V následujícím období toto sdružení čekají mnohé změny.
Legislativa i personálie
Po celou dobu zastával funkci
výkonného ředitele SČM
Ing. Zdeněk Kosek, CSc. Od
1. ledna 2015 ho nahradí Mgr. Stanislava Koprdová, Ph.D. Z funkce
místopředsedy odstoupil
prof. Ing. Jan Vašák, CSc., kterého
nahrazuje Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
Od 1. ledna 2014 vstoupila
v platnost vyhláška Ministerstva
zemědělství ČR č. 399/2013 Sb.
pro škrob, luštěniny a olejnatá
semena, kde se pro mák stanoví přípustný obsah morfinu
v tobolce 0,8 % sušiny a na povrchu semen do 0,25 mg/kg.
Od 1. ledna 2015 je schváleno
zařazení máku do vyhlášky týka-
Nová odrůda Aplaus má modré semeno a výrazně žebrované makovice
Výměra máku v ČR dosahovala v roce 2014 více než 27 tisíc hektarů
Ing. Zdeněk Kosek, CSc., postupuje funkci výkonného ředitele SČM
Mgr. Stanislavě Koprdové, Ph.D.
jící se dovozů některých potravin do ČR. Kdokoli k nám bude
chtít dovážet makové semeno,
musí splnit informační povinnost
nejméně 48 hodin předem. Za tu
dobu bude možno mák zkontrolovat, a tak zabránit dovozu
nekvalitních partií.
S d r u ž e n í u s i luj e o z í s kání chráněného zeměpisného
označení Český mák, které by
mělo být zaregistrováno v ČR
i v EU. Sdružení Český mák usiluje i o to, aby se stalo členem
Agrární komory České republiky. Novinku představuje také
chystaná změna názvu sdružení
Český mák. Do konce roku 2015
se v názvu musí objevit zapsaný
spolek (z. s.).
Nová odrůda
Ing. Radomil Vlk, Ph.D., ze společnosti Český mák, s. r. o., představil novou odrůdu máku Aplaus
vyšlechtěnou v Lešanech, která
byla v ČR registrována v roce
2014. Jedná se o bíle kvetoucí
modrosemenný mák. Makovice
mají výrazné typické žebrování.
Tato odrůda byla registrována
po třech letech zkoušení na pokusných stanicích ÚKZÚZ, kdy
poskytovala v porovnání s nejpěstovanějšími odrůdami Opal
a Major vyšší výnosy. Obsah morfinu v tobolce se pohyboval pod
povolenou hranicí 0,8 %.
Ing. Vlk mimo jiné uvedl, že
se v pokusech v roce 2014 velmi
dobře uplatnily fungicidy s mor-
foregulačním účinkem – Prosaro a Caramba. Použití morforegulátorů vedlo ke zkrácení
rostlin, které byly na neošetřené
variantě zhruba metr a půl vysoké,
a k jejich zpevnění, čímž se omezilo poléhání a snížily se sklizňové
ztráty.
V roce 2014 se také ověřovala
možnost podpoření vzcházejících
rostlin máku přípravky Hydrogel a Physiostart, které se apliko-
valy při setí do seťové rýhy. Byl zjištěn výrazný nárůst počtu rostlin,
makovic a výnosu semen, přičemž
nejlépe dopadla varianta s kombi-
nací obou přípravků. V porostech
máku se dobře uplatňují růstové
stimulátory. Přípravky Lignohumát Max Borostim a Hergit s hnojivem Lister Zn a s 10 kg močoviny
na hektar významně navyšovaly
výnos semen. Výše uvedené informace zazněly na odborném semi-
náři ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku uspořádaném v rámci
členské schůze sdružení Český
mák a na konferencích Prosperující
olejniny, které proběhly na ČZU
v Praze a ve Větrném Jeníkově.
Text a foto: Ing. Hana Honsová, Ph.D.
ČZU v Praze
INZERCE
Podpořit vzcházení rostlin
■ distribuce a prodej
Ing. Cihlář přítomné informoval
o výsledcích pokusů v Červeném
Újezdě na Praze-západ. V úvodu
své přednášky zdůraznil významu
kvality osiva. V pokusech s kalibrací osiva výrazně lépe klíčila
a vzcházela těžká semena. Důležitou roli hraje moření osiva. V roce
2014 velmi dobře vyšla varianta
Enviseed plus Sunagreen a osvědčilo se i namoření přípravkem
Zinkosol.
Výnosy kladně ovlivnilo ošetření porostů insekticidy Cyperkill a Nurelle D. Výnosy se značně
navyšovaly hnojením před setím se
zapravením secím strojem hnojivy
DASA, Ensin a Alzon v dávce 55 kg
N/ha. Při ošetřování porostů máku
proti houbovým chorobám nejlépe
vycházejí dvě fungicidní aplikace.
přípravků na ochranu
rostlin (POR)
■ distribuce a prodej
malospotřebitelského
balení POR, hnojiv
a substrátů
■ odborná poradenská
činnost v ochraně rostlin
■ kurzy pro získání
osvědčení všech stupňů
pro nakládání s POR
■ výroba, úprava a prodej
osiva pšenice, ječmene,
ovsa a dalších plodin
■ výroba, úprava a prodej
osiva máku
■ úprava mořením
a pomocnými látkami
osiva zeleniny, jetelovin aj.
Tab. Pěstování máku v ČR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bedihošť u Prostějova
Plocha (ha)
56 914
69 793
52 465
51 100
31 000
18 363
20 250
27 020
tel.: 582 368 479
Výnos (t/ha)
0,59
0,75
0,63
0,46
0,85
0,70
0,65
0,86 (odhad 0,9)
Produkce (t)
33 755
52 113
33 741
23 500
26 350
12 842
14 100
23 227
Zdroj: Český statistický úřad
■ provoz Zahradního centra
v Bedihošti
www.zetaspol.com
18
ROSTLINNÁ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
silné výskyty molic. Za tím účelem společnost Syngenta vyvíjí
speciální trysky Lochler Dropleg,
které umožní ošetřit hlávky košťálovin i zespodu.
Květák
Novinkami v sortimentu odrůd
květáku 2015 jsou odrůdy Bering
a Aerospace. Bering je odrůdou
velice vhodnou pro nejranější
výsadby. Pro pěstování pouze
na jaře, hlavně po nakrytí textilií je mimořádně vhodnou odrůdou například pro oblast kolem
Semic a Lysé nad labem bez
ohledu na typ půdy. Vegetační
doba odrůdy Bering je 62 dní.
Aerospace je středně ranou
odrůdou s vegetační dobou 72
dní. Odrůda vyniká silnými,
vzrostlými rostlinami se vzpřímenými listy.
Brokolice
Syngenta pro zeleninu
Nová odrůda Monclano je dokladem obtížnosti a délky šlechtitelské práce. Celkem dvacetpět let
trvalo než se podařilo vyšlechtit a uvést na trh Monclano jako
první odrůdu brokolice odolnou
nádorovitosti. Monclano nachází
využití jak v přímém konzumu,
tak i ve zpracovatelském průmyslu. K ochraně košťálovin proti
houbovým chorobám je doporučen postřikový sled Askon –
Askon – Ortiva – Ortiva.
Pěstitelé zeleniny již dobře vědí, že společná nabídka osiv a chemie společnosti Syngenta platí i pro jejich obor. Důkazem toho
byl seriál čtyř seminářů realizovaný v závěru roku 2014 v Mikulově, Svobodných Dvorech u Hradce Králové, Bohušovicích nad
Ohří a Semicích.
Jejich pořadateli byly společnosti
Syngenta a SAGA SEED, spol. s.r.o.,
jako distributor osiv zeleniny Syngenta v ČR. Cílem seminářů bylo
nejen zhodnocení uplynulé sezony
v ČR a Evropě, ale také představení novinek 2015 v sortimentu
odrůd osiv zeleniny i přípravků
na jejich ochranu dodávaných společností Syngenta. O plynulý tok
informací se u každého druhu zeleniny postarali pracovníci společnosti Syngenta Ing. Daniel Antoš
a Ing. Helena Bochová.
Zelí bílé
Novinkami 2015 jsou odrůdy
Casitor a Elastor a Storidor. Casitor je odrůdou určenou pro přímý
konzum s vegetační dobou 95 dní.
Sklízí se v létě. Jeho předností je
atraktivní zelená barva, nepraskající hlávka a rezistence vůči Fusarium.
Elastor je plastická univerzální
odrůda určená pro přímý konzum
i průmyslové zpracování s vege-
Cibule
tační dobou 110 dní. Díky vyššímu košťálu se rostlina nevyvrací
a je proto vhodná pro mechanizovanou sklizeň. Silný kořenový
systém ji činí odolnou vůči stresům, hlavně vůči suchu. Elastor lze
skladovat až do února. Odrůda je
odolná vůči Fusarium.
Storidor je novinka určená
k dlouhodobému skladování.
Její vegetační doba je 135 dní.
Vyniká atraktivní zelenou barvou i po vyskladnění. Pozitivem je
i vysoká uniformita hlávek.o velikosti 2,5 – 3 kg.
Kromě novinek nabízí společnost Syngenta semena řady odrůd
zelí bílého jak pro přímý konzum,
tak i vysoce rezistentních k nádorovitosti, pro průmyslové zpracování a dlouhodobé skladování.
V nabídce je také osivo čtyř odrůd
červeného zelí.
Ing. Daniel Antoš a Ing. Helena Bochová při společné prezentaci
Pro chemickou ochranu košťálovin jsou registrovány Syngenta
přípravky Pirimor, Karate Zeon,
Plenum 50 WG, Ortiva a Askon.
Kapusta hlávková
V roce 2015 budou jako novinky
uvedeny na trh odrůdy Atlanum,
Wiratoba, Atlanum je výraznou
novinkou v sortimentu raných
kapust. Její vegetační doba je
75 dní a proto umožňuje sklizeň již v červnu nebo červenci.
Odrůda vyniká velkou odolností
vůči praskání.
Odrůda Wiratoba je novinkou
v sortimentu pozdních odrůd. Její
vegetační doba je 145 dní.
Postupně nahradí odrůdu Alaska.K přednostem této novinky
patří krásný límec, silné olistění,
silný kořenový systém, odolnost
vůči suchu a mrazu.
Stejně jako u zelí, kedluben,
tak i v kapustě hlávkové působily velké problémy v roce 2014
ROSTLINNÁ
1 / 2015
K ochraně proti nejčastěji se
vyskytujícím chorobám Peronospora destruktor, Puccinia
porri, Sclerotium, Cladosporium allii, Botrytis allii, Alternaria porri doporučila Helena
Bochová postřikový sled Ortiva
– Ridomil Gold MZ – Askon –
Ridomil Gold MZ – Ortiva.
Na z á k l a d ě p o z i t i v n í c h
výsledků získaných v Německu
očekává společnost Syngenta
registraci fungicidu Switch proti
skládkovým chorobám v ČR
v roce 2015.
Díky výborné skladovatelnosti je stálicí v sortimentu
odrůd cibule nejrozšířenější
odrůda Wellington.
Salát
Celoroční dobrý odbyt této zeleniny potvrzuje nutnost existence
salátových odrůd s možností celoročního pěstování. Novinky společnosti Syngenta pro rok 2015
podtrhují tento trend.
Nová odrůda salátu Magician
je určena pro celoroční pěstování
s tím, že doporučené období její
výsadby je v 16. – 34. týdnu. Její
listy se nedotýkají země a i proto
je velmi dobře odolná vnitřním
nekrózám a má dobrý zdravotní
stav. Flexibilní odrůda poskytuje
vynikající výnos a kvalitu i v horkých letních obdobích. Barva
hlávky je atraktivní světle zelená.
Dvě novinky Fanugo a Actina
patří do skupiny salátu římského.
Fanugo je typem Mini Romana
s velikostí hlávky 15 – 16 cm
s celoroční sklizní. Fanugo vyniká
nejvyšší možnou hladinou rezistencí ( BI: 16-31 ).
Odrůda Actina je určena pro
celoroční pěstování. Je typem
Midi Romana s velikostí hlávky
24 cm. Vyniká vysokou odolností vůči vnitřním nekrózám,
vybíhání, velmi dobrým zdravotním stavem i v letním období
a atraktivní tmavě zelenou barvou hlávky.
Novinka Ice Castle patří
do skupiny ledových salátů.
Poskytuje vyrovnané, pěkně utvářené hlávky využitelné na přímý
konzum i průmyslové zpracování. Vykazuje dobrý zdravotní
stav i vysokou odolnost vybíhání
a vnitřním nekrózám.
K ochraně proti houbovým
chorobám salátů Bremia lactucae, Sclerotinia, Botrytis, Alternaria, Rhizoctonia, padlí doporučuje
společnost Syngenta postřikový
program fungicidů zahrnující přípravky v pořadí Ortiva – Ridomil
Gold MZ – Ortiva – Revus.
Mrkev
Daniel Antoš považuje za nejvděčnější odrůdu Dordogne, která
poskytuje vysoké výnosy s vyrovnanou jakostí. Její vegetační doba
je 115 – 120 dní a kořen je dlouhý
18 – 19 cm. Odrůda je vhodná pro
kombajnovou sklizeň. Kořen je
hladký, pevný, bez zelené hlavy,
odolný vůči praskání a lámání.
Po vyprání má atraktivní barvu.
V roce 2015 se očekává registrace přípravku Switch i do mrkve.
Za tohoto předpokladu by postřikový program společnosti Syngenta
pro mrkev zahrnoval přípravky
Switch – Askon – Ortiva – Askon.
Ředkvička
Novinkou pro hlavní sezonu
při polním pěstování od jara až
do podzimu je odrůda Stellar. Tuto
odrůdu lze pěstovat celoročně,
v její prospěch hovoří i to, že je
odolná stresům v letních měsících.
Důležité je také to, že i po umytí
drží svěží barvu. Velikost zralé
bulvičky je 3 cm.
Pro polní pěstování jsou
vhodné i odrůdy Kaspar pro jarní
19
sklizeň a Rockstar hlavně pro sklizeň v letních měsících.. Naopak
ve skleníku či foliovníku lze celoročně pěstovat odrůdy Ronda
a Springstar.
Brambory
Novinkami roku 2014 byly herbicid Arcade určený k hubení širokého spektra dvouděložných plevelů při preemergentní aplikaci
a také fungicid Revus Top.
S ohledem na stále narůstající problémy s ochranou brambor
proti Alternaria spp. bramboráři
i společnost Syngenta nedočkavě
čekají na registraci přípravku
Ortiva proti této chorobě.
Fungicidní sled účinný nejen
proti Phytophtora infestans, ale
také proti Alternaria spp. s využitím fungicidů společnosti Syngenta by mohl vypadat takto:
Ridomil Gold MZ – Revus Top
– Revus Top – Revus – Revus +
Ortiva – Altima.
Co se týká ochrany brambor
proti mandelince bramborové
a mšicím, lze i nadále používat
insekticid Actara.
Všechna uvedená osiva zelenin lze objednávat u společnosti
SAGA SEED , spol. s r.o. (Ing. Josef
Kameník).
Nyní nezbývá již nic jiného, než
doufat, že rok 2015 bude průběhem počasí pro pěstitele zeleniny
příznivější než rok loňský.
Ing. Michal Vokřál, CSc.
INZERCE
20
VÝZKUM
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
Zelená pro „Českého čmeláka“
(Vizionáři 2014)
AGRÁRNÍ OBZOR
VÝZKUM
1 / 2015
vat Vladimír Ptáček. Původně
se chovy využívaly zejména pro
vědecké účely jako je např. šlechtění rostlin v technické izolaci.
Do komerční podoby byl chov
převeden až v posledních třech
letech zásluhou Aleny Votavové.
Významně se na tom podílel
grant Technologické agentury
ČR. Navíc se podařilo od úřadů
získat povolení vypouštět zde
odchované čmeláky do přírody,
k čemuž dochází při umisťování úlků ve volné krajině. Světovým velkoproducentům čmeláků pracoviště v Troubsku
zatím konkurovat nemůže, ale
zájem o tuzemské čmeláky stále
roste. Jedinečnost chovu českého čmeláka, resp. úspěchy
v chovu původních druhů čmeláků, zaujala i některá pracoviště
v zahraničí, takže sem už zavítali
i zahraniční vědečtí pracovníci
např. z Finska a Lotyšska.
Laboratorní chov čmeláka
v Troubsku však není zaměřen
jen ekonomicky. Už od počátku
byl laboratorní chov čmeláků
a výzkum v oblasti jejich biologie a potravních nároků jednotlivých druhů zamýšlen jako možný
prostředek k ochraně a podpoře výskytu čmeláků v přírodě.
V neposlední řadě slouží prodej
úlků k popularizaci života čmeláků, a tím k rozvoji ekologického
myšlení veřejnosti a upevňování
vztahu lidí k přírodě. Velký zájem
o koupi úlků je totiž i z řad nekomerčních zahrádkářů, chatařů
a lidí, kteří si kupují úlky spíše
pro radost.
Udělení titulu
Vizionář 2014
Za svou práci v oblasti laboratorního chovu tuzemských čmeláků
získal Zemědělský výzkum v loňském roce titul Vizionář 2014,
který je udělován sdružením CzechInno, založeným k podpoře
českého podnikání. Sdružení pod
záštitou Ministerstva průmyslu
Čmeláci spolu se včelami patří mezi nejvýznamnější skupinu opylujícího hmyzu. Bez jejich existence by celá řada rostlin netvořila
plody ani semena. Zatímco historie chovu včel spadá až do doby
12 tisíc let před naším letopočtem, kdy lidé objevili vynikající
vlastnosti včelích produktů, první úvahy o domestikace čmeláku
se objevují až na začátku 20. století v knize F. W. L. Sladena The
Humble-bee z r. 1912.
Možnostmi chovu čmeláků za účelem zlepšení a zvýšení výnosu v zemědělství se
začali vědci zabývat až přibližně
ve druhé třetině 20. stol. Bylo
zjištěno, že čmeláci jsou oproti
včelám vhodnější pro opylování v uzavřených prostorách
(skleníky, fóliovníky) protože
zde na rozdíl od včel nepodléhají stresu. Další výhodou je
ve srovnání se včelami jejich
menší agresivita a schopnost pracovat při nižších teplotách (6 °C),
za podmračeného počasí, větru
či dokonce mírného deště. Tím
jsou nepostradatelní pro raně
kvetoucí koštáloviny a ovocné
stromy a díky svému dlouhému
jazyku jsou vhodnějšími opylovači některých jetelovin, pícnin
a bylin. Nejvyšší ekonomický přínos však znamenají pro světovou produkci rajčat a paprik, kde
pozitivně ovlivňují tvar a hmot-
Zásadní pokrok v chovu čmeláků znamenalo zvládnutí metody
laboratorního chovu nezávisle
na ročním období, který umožnil zahájení jejich komerčního
chovu v Belgii v r. 1987. Nyní
se na světě ročně vyprodukuje
kolem milionu kolonií čmeláků,
a to převážně druhů Bombus terrestris (čmelák zemní vyskytující
se i u nás) a severoamerický druh
Bombus impatiens. Tyto druhy
vytvářejí početné kolonie a nejlépe se přizpůsobují laboratorním
podmínkám.
Laboratorní chov čmeláků je
relativně náročný a nákladný,
a obchodu České republiky udělením titulu každoročně oceňuje
inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem.
V případě zájmu o úlky s českými čmeláky je důležitá včasná
objednávka, protože od probuzení královny z hibernace (klidové stadium) až po vylíhnutí
první generace dělnic, kdy je
hnízdo vhodné pro umístění
do přírody či skleníku, uplyne
doba kolem dvou měsíců. Proto je
vhodné objednat úlky například
pro opylování časně kvetoucích
ovocných stromů už v lednu. Loňský rok byla poptávka po čmelácích z Troubska tak vysoká, že
pracoviště nebylo schopno uspokojit všechny zájemce.
Další zajímavé a důležité informace o čmelácích lze najít na stránkách www.ceskycmelak.cz.
Olga Komzáková
Foto: archiv VÚP Troubsko
INZERCE
TRADICE A KVALITA
nost plodu. Zájem o čmeláky se
navíc zvyšuje se stoupajícím úbytkem včel v přírodě, ačkoliv včely
v opylování nikdy zcela nehradit
nemohou.
Začátky laboratorního
chovu čmeláků
21
OBCHODNÍ SEMENÁŘSKÁ STŘEDISKA
Kroměříž • Prostějov • Ivanovice na Hané • Uherské Hradiště • Vyškov
a tak si největší světoví producenti čmeláčích hnízd (Biobest,
Koppert) jeho přesnou metodiku umožňující zvládnout tento
chov ve velkém pro komerční
účely pečlivě střeží. Oba tito producenti dodávají úlky se čmeláky po celém světě včetně České
republiky, s čímž souvisí rizika
pro domácí populace čmeláků.
Ačkoliv se dováží druh Bombus terrestris, který je hojný
i na našem území, příliv rozdílných genů ve formě různých ekologických variant spolu s možným převozem parazitů a chorob
muže narušit početnost a vitalitu místních populací. Z tohoto
důvodu by bylo přínosné uspokojit poptávku po čmelácích pro
opylování z domácích zdrojů.
Čmeláci v Troubsku
Zatím jediným pracovištěm,
které se zabývá komerčním chovem tuzemských čmeláků, tzn.
jehož zakladatelkami byly matky
odchycené na jaře v naší přírodě,
je Zemědělský výzkum spol.
s r.o.(spolu s mateřskou společností Výzkumným ústavem pícninářským spol. s r.o.) v Troubsku. Jedná se zároveň o historicky
nejstarší chov v České republice, kdy se zde chovem čmeláků začal v 80. letech zabý-
KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO ZAHRÁDKÁŘE A CHOVATELE …
Prodejny:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PÍCNINÁŘSKÝ, spol. s r. o.
TROUBSKO
Zahradní 1
664 41 Troubsko
Tel.: 547 138 811
Fax: 547 138 800
e–mail: [email protected]
www.vupt.cz
Komplexní technologie pěstování pícnin
IVANOVICE NA HANÉ, Rostislavova 765
tel.: 517 348 440
PROSTĚJOV,, Kostelecká 23
PROSTĚJOV
tel.: 582 333 378
VYŠKOV,, Purkyňova 2
VYŠKOV
tel.: 517 341 298
– výroba píce na orné půdě a trvalých
nebo dočasných travních porostech
– semenářství jetelovin a trav včetně technologie sklizní
– odrůdové poradenství, ochrana porostů,
opylování jetelovin
Rostislavova 765
683 23 Ivanovice na Hané
Tel.: 517 363 368, 517 363 048
E-mail: [email protected]
www.hanos.cz
– osiva českých odrůd
Diagnostická laboratoř, poradenské služby
i v dalších oblastech rostlinné výroby
22
ROSTLINNÁ
AGRÁRNÍ OBZOR
duje česká aromatická odrůda Premiant, které se vypěstovalo celkem 353,9 t, při dosaženém výnosu
1,89 t/ha (2013 - 357,0 t, 1,78 t/ha).
Celková produkce u nejrozšířenější
české hořké odrůdy Agnus činila
78,4 t, s výnosem 1,96 t/ha (2013 79,8 t, 1,81 t/ha). Shodná produkce
byla dosažena u jemné aromatické
pozdní odrůdy Saaz Late (15 ha,
z toho 5 ha výsaz) a odrůdy z kategorie flavour hops - Kazbek (18 ha,
z toho výsaz 16 ha), a to ve výši
20,9 tun. Průměrný výnos však byl
nepříznivě ovlivněn větší plochou
výsazu těchto odrůd.
Již třetí sklizeň
certifikovaného biochmele
To je úkol pro pěstitele chmele nejen v příštím roce, ale i v blízké
budoucnosti. Toto poznání vyplývá z výsledků dosažených při
pěstování chmele v roce 2014.
Rok 2014 nebyl pro pěstitele
vůbec jednoduchý. Po krátké zimě
bez sněhové pokrývky nastalo
poměrně rychle jaro, které však
bylo zejména na Rakovnicku
a na Moravě velmi suché. Letní
měsíce byly doprovázeny četnými srážkami, a to i v průběhu
samotné sklizně. Srážky pěstitelům přinesly průměrnou úrodu,
ale také si vyžádaly vysokou
pozornost při ochraně zdravého
stavu chmele a značně komplikovaly sklizňové práce. Během letních lokálních bouřek padlo přibližně 20 ha chmelnic.
Chmelnice
Navrátit chmelařství
stabilitu a růst
Sklizňový rok 2014 byl pro české
producenty výnosově příznivý.
Čeští pěstitelé podle ÚKZÚZ
sklidili celkem 6.202 tun chmele
(2013- 5.330 t, 2012 - 4.338 t, 2011
- 6.088 t) s celkovým průměrným
výnosem 1,39 t/ha (2013 - 1,23 t/
ha, 2012 – 0,99 t/ha, 2011 – 1,31
t/ha). Vzhledem k celkovému
objemu výroby chmele za posledních deset let lze hodnotit ročník 2014 jako průměrný a tudíž
je nutností vedle investic nadále
pokračovat ve výsadbě a obnově
chmelnic v ČR.
Produkce chmele v České republice 2014 (ÚKZÚZ)
Odrůda/Oblast
Žatecko(t) Úštěcko(t)
Tršicko (t)
ČR (t)
Žatecký poloraný
červeňák
4045,6
542,4
569,3
5157,4
Sládek
335,4
34,6
172,3
542,3
Premiant
182,9
81,1
89,9
353,9
Agnus
69,9
8,5
-
78,4
Saaz Late
17,0
-
3,9
20,9
Kazbek
11,2
2,8
6,9
20,9
Celkem (t)
4689
669
844
6202
V Žatecké chmelařské oblasti
bylo vypěstováno celkem 4.689 t
chmele (2013 - 3.985), při průměrném výnosu 1,36 t/ha (2013
- 1,19 t/ha), v Úštěcké oblasti celkem 669 t (2013 - 585 t), výnos
1,41 t/ha (2013 - 1,28 t/ha)
a v Tršické chmelařské oblasti celkem 844 t (2013 - 760 t), výnos
1,58 t/ha (2013 - 1,51 t/ha).
Produkce chmele navzdory deštivému počasí před a během
sklizně dosáhla v roce 2014 dobrého zdravotního stavu. Meziročně nedošlo z hlediska obsahu
alfy k výraznému rozdílu, avšak
z dlouhodobého pohledu se jedná
o nižší hodnoty.
Žatecký poloraný
červeňák
Největší částí (83,2 %) se na produkci s objemem 5.157 t (2013 4.366 t) podílela jemná aromatická odrůda Žatecký poloraný
červeňák. Na Žatecku bylo sklizeno 4.046 t, výnos 1,31 t/ha (2013
- 3.377,1 t, 1,13 t/ha), na Úštěcku
542 t, výnos 1,33 t/ha (2013 - 476 t,
1,22 t/ha) a na Tršicku 569 t, výnos
1,42 t/ha (2013 - 512 t, 1,29 t/ha)
Žateckého poloraného červeňáku.
Českou republika si tak upevnila přední příčku největšího producenta jemného aromatického
chmele na světě.
Další významné
české odrůdy
Vývoj ploch a produkce chmele v ČR od roku 2005 do současnosti
Odrůda/ Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Žatecký poloraný
červeňák (ha)
5231
4926
4840
4738
4627
4557
4040
3806
3786
3894
Sládek (ha)
202
222
215
239
277
277
249
242
240
270
Premiant (ha)
153
181
249
267
293
277
256
229
201
187
Celková plocha (ha)
5672
5414
5389
5335
5307
5210
4632
4366
4319
4460
Celková produkce (t)
7831
5453
5631
6753
6616
7772
6088
4338
5330
6202
Výsledky dalších českých odrůd je
nutno hodnotit individuálně podle
jejich charakteru i podle oblastí.
Druhou nejvíce pěstovanou odrůdou je aromatická odrůda Sládek, s celkovou produkcí 542,3 t,
tj. průměrným výnosem 2,01 t/ha
(2013 - 467,5 t, 1,95 t/ha). Násle-
ROSTLINNÁ
1 / 2015
U českých producentů zabývajících se ekologickým pěstováním
chmele proběhla již třetí sklizeň
chmele odrůdy Žatecký poloraný
červeňák v kvalitě bio s certifikací.
„Takový způsob pěstování chmele
je sice v u nás na velmi malé ploše,
ale zcela jistě má svá odbytiště.
Zaznamenáváme nejen poptávku
ze zahraničí po samotném bio-
23
chmelu, ale také od tuzemských
pivovarů, jelikož po českém pivu
s českým biochmelem je značný
zájem na trzích jako jsou skandinávské země nebo USA,“ říká
Michal Kovařík, tajemník Svazu
pěstitelů chmele. V letošním roce
byla sklizena kromě Žateckého
poloraného červeňáku další česká
odrůda v kvalitě bio. Jedná se
o odrůdu Premiant, která je třetí
nejpěstovanější odrůdou v ČR.
Průměrný obsah hořkých
látek ve sklizni 2014
Následující průměrné hodnoty
jsou za celou republiku:
Žatecký poloraný červeňák 3,0 %
Sládek
6,0 %
Premiant
8,0 %
Agnus
10,5 %
Zájem o aromatické chmele
Světový trh s chmelem se po letech
odklonu vrací k jemným aromatickým a aromatickým chmelům.
Boom zažívají tzv. voňavé chmele
pro výrobu speciálních piv. Čeští
pěstitelé chmele se snaží na tento
List chmele
trend reagovat. I přes škody způsobené povodněmi, mrazy a vlivem výrazné nadprodukce chmele
na trhu v nedávných letech, se
v roce 2014, po čtrnáctiletém klesání, plocha chmelnic zvýšila, a to
o 141 ha na celkovou sklizňovou
plochu 4.460 ha.
Plocha chmele pěstovaného
prvním rokem (tzv. výsaz) zau-
jímá 406 ha. Právě obnova je
jednou z priorit, na kterou Svaz
pěstitelů chmele dlouhodobě
upozorňuje. Dalšími prioritami
je podpora investic do konstrukcí
chmelnic, technologií sklizně,
sušení atp.
S využitím podkladů
Svazu pěstitelů chmele ČR
zpracoval Ing. Michal Vokřál, CSc.
INZERCE
24
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
OSIVA, STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ
tématická příloha
snadno zachycena listy rostlin, ty
zbrzdí kinetickou energii vodních
kapek a tím omezí vodní erozi.
V suchém období je samotné „hospodaření“ s vláhou na pozemcích
založených na 0,37 cm lepší, nedochází k intenzivnímu vysychání,
protože zakrytí půdy listy rostlin
je rychlejší v porovnání s klasickou
roztečí řádků. Alternativně lze secí
stroj Kinze snadno využít i pro setí
na klasickou roztečí řádků 0,75 m.
Robustní konstrukce stroje
a značné možnosti výbavy
Přesnost distribuce a ukládání
osiva do seťového lůžka souvisí nejen s kvalitou výsevního
ústrojí, ale i s jednotlivými konstrukčními prvky stroje. Při
zakládání porostů do meziplodin,
redukovaně zpracované půdy,
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
nebo většího množství rostlinných zbytků je robustnost stroje
podstatně důležitější, než sebe
přesnější výsevní ústroji. Je nutné
dodržet hloubku setí a eliminovat vibrace a „poskakování“ secí
botky a to je možné především
odolnou konstrukcí rámu, secích
botek a pneumatickým přítlakem na botky. Tento pomocí pry-
žových měchů pro každou botku
zajistí stejný efekt, jako je pružení u nákladních vozidel, tedy
měkký chod bez otřesů. Tažený
stroj Kinze je díky tomu schopen
set vysokou rychlostí, jak v klasické technologii, tak i v těžkých
půdně klimatických podmínkách.
Ing. Antonín Šedek
produktový manažer P & L
Setí řepky do úzkořádků
Protierozní efekt
technologie Kinze
Pro pěstitele, kteří za jakýchkoliv důvodů musí v osevním
postupu kukuřici zařadit i na plochy mírně erozně ohroženém,
nemusí být směrnice GAEC žádným strašákem. V praxi jde o to,
zvolit takovou technologii, která je pro danou lokalitu z pohledu
protierozních opatření co nejúčinnější, aniž by ohrožovala výnos,
nebo zásadně zvyšovala náklady.
Z pohledu efektivity, snadné
organizace práce a účinnosti se
jeví jako nejlepší varianta setí
do vhodných meziplodin. Secí
stroje Kinze jsou standardně
vybaveny pracovními orgány –
Koltry pro přípravu seťového
lůžka i v podmínkách bez zpra-
Porost silážní kukuřice založená s roztečí 0,75 m (vlevo) a s roztečí
0,375 m (vpravo) se stejným počtem jedinců na hektar
cování půdy, nebo na pozemcích s větším podílem rostlinných zbytků na povrchu. Koltry
rozřežou mulč, půdu nakypří,
provzdušní a to vše v zónách pro
kukuřici a nikoliv v celé ploše
záběru stroje. Tím vytváří lepší
podmínky pro kukuřici a ne pro
růst plevelů v meziřádku.
Setí kukuřice
do úzkořádků
Kukuřice zasetá technologií úzkořádků (0,375m) vykazuje silný protierozní efekt. Plocha pozemku
je totiž zakryta listy rostlin podstatně dříve, než u klasických
porostů. Srážková voda je tedy
Moderní výkonné hybridy řepky
vyžadují preciznější technologický
přístup a praxe potvrzuje, že hlavním kritériem pro vysoký výnos
je přesné setí na konečnou vzdálenost.
Polní vzcházivost řepky je
u přesného secího stroje Kinze
podstatně vyšší, než je tomu u klasických secích strojů. Organizace
porostu v úzkořádku poskytuje
jednotlivým rostlinám více prostoru pro větvení a tím se zvyšuje
výnos. Díky vyrovnanosti porostu
ihned po vzejití dochází k lepšímu
přezimování a později k rovnoměrnému dozrávání s nižšími sklizňovými ztrátami. Využití secího
stroje Kinze se tím významně rozšíří z jarního setí kukuřice, sóji,
čiroku, slunečnice a to jak na rozteč
0,75 m, tak i 0,375 m a dále na setí
řepky s roztečí 0,375 m.
Pro silážní účely, nebo bioplyn
můžeme založit porost na 0,375 m
s dvěma rozdílnými hybridy ob
řádek.
Připravte se na novou sezonu co nejdříve.
Pokus s řepkou založený na Prostějovsku. Vlevo výsevek 35 rostlin na m2 vpravo
40 rostlin na m2
Porost řepky (foto z 15. 10. 2014) založený strojem
Kinze na Opavsku s výsevkem 40 rostlin na m2
25
26
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
Tehdy se naskytla příležitost
vyzkoušet neznámou věc – úponkové pelušky. Mezi pr vními
odrůdami úponkových pelušek,
které byly s velkým úspěchem
odzkoušeny na větších plochách
cca 30 ha, byly odrůdy MILWA
a POMORSKA.
Odrůda POMORSKA slaví
v letošním roce 15leté jubileum
od prvního uvedení na evropský
trh. Další ikona pelušek – zatím
nejranější jarní peluška MILWA
oslaví v únoru 10. výročí od uvedení na polský a evropský trh.
MILWA díky svojí ranosti a výbornému zdravotnímu stavu se stala
nejznámější a nejžádanější úponkovou odrůdou na našem trhu.
V roce 2013 si mohli naši pěstitelé a množitelé ověřit na svých
pozemcích další odrůdy úponkových pelušek – odrůdy SOKOLÍK,
MODEL a MÚZA. V minulém
roce přibyla další novinka na českém trhu – velmi raná odrůda
úponkové pelušky TURNIA.
Všechny výše jmenované odrůdy
mohli pěstitelé zhlédnout na polních dnech společnosti KLEE
AGRO s.r.o. v letech 2012 v Břestu,
2013 v Kroměříži a 2014 v Pravčicích ve spolupráci s AGROTEST
FYTO a VUKROM s.r.o.
Od listů k úponkům
Se zvyšujícími se nároky na výnosový potenciál a zdravotní stav
všech odrůd, nevyhnuly se tyto
požadavky ani luskovinám.
S novou výkonnou technikou
na zakládání a ošetřování porostů
došlo také k obměně sklizňové
techniky. Tak, jak pěstitelé téměř
před 20 lety opustili listové typy
žlutých a zelených hrachů a velmi
rychle se adaptovali na semi-leafless typy hrachů, nastal nyní
požadavek ze strany zemědělců
na odrůdy úponkových pelušek.
Tyto byly již v roce 2000 vyšlechtěny v Polsku. Nesporné jsou
výhody oproti listovým typům a to
je vyšší hektarový výnos semene,
Peluška Turnia
hmoty a v neposlední řadě pohodlná sklizeň. Možné lepší využití
kapacity a výkonu sklizňové techniky – téměř jako u obilovin.
Úponkové pelušky
pro každého pěstitele
a do všech oblastí včetně
ekologie
Odrůda MILWA – nejranější peluška, využití ve všech pěstitelských
oblastech včetně BIO režimů. Má
krátkou vegetační dobu, uteče přísuškům na konci června a začátku
července, následně je dostatek
času k přípravě osiva. Je vhodná
do meziplodin po raných obilovinách. Má výborný zdravotní stav,
nízký vzrůst, nepoléhavá, vhodná
do lusko-obilných směsek kvůli
nízkému obsahu hořkých látek
ještě ve voskové zralosti semen.
Odrůda POMORSKA – středně
pozdní odrůda pelušky určená
do oblasti bohaté na dešťové srážky
během vegetace. Vhodná do luskoobilných směsek i do čistosevů, má
vysoký výnosový potenciál.
Odrůda SOKOLÍK – registrovaná 2001, středně raná, semena
béžově-olivové barvy, HTS kolem
220 gr. Listy jsou zastoupeny silnými pevnými úponky. Využití
v ŘVO, BVO, MVO a ekologických režimech pěstování.
Odrůda MODEL – registrace
2011, raná krmná odrůda, výnos
semene 111% oproti kontrole.
S odrůdou MILWA má nejpevnější lodyhu ze všech odrůd pelušek. Výška rostlin je 90-100 cm.
Vyniká vysokou odolností k askochytám a padlí hrachovému.
Peluška Milwa
Odrůda MÚZA – registrace 2009,
krmná odrůda pícně-semenného
typu. Pro svoji výšku, nepoléhavost a výborný zdravotní stav
27
Nabídka osiva
úponkových a listových
odrůd pelušek pro
konvenční i BIO
technologie pěstování
Jubilejní rok 2015
pro úponkové pelušky
KLEE AGRO s.r.o. Olomouc
Úponkové pelušky – na českém trhu ještě před 3 lety neznámá
komodita. K tomu, že se k nim český zemědělec dostal, dopomohla náhoda. V roce 2012 vymrzly ozimé obiloviny a následně
byl nedostatek osiva jarních obilovin a osiva jarních luskovin.
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
je určená pro zařazení do čistosevů, luskovinné píce, do směsek s obilovinami a do ekologických systémů pěstování pro svou
pevnost lodyh a odolnost proti
poléhání. Obsah bílkovin v sušině
je asi 23 % a má snížený obsah
vlákniny v semenech. Tato odrůda
má nejdrobnější semena ze všech
úponkových pelušek, HTS 185200 gr. Ve směsích s obilovinami
nebo jinými luskovinami ( lupinou úzkolistou ) je výsevek 70 –
100 kg/ ha.
Odrůda TURNIA – registrace
2014, novinka na českém trhu pro
rok 2014. výška rostlin cca 85 cm,
výnos v minulém roce, nepříznivém na dešťové srážky v době
vegetace, byl 4,2 – 5,1 t/ha. Předností této novinky je ranost, rovnoměrnost v dozrávání semen,
výborný zdravotní stav, odolnost
vůči padlí hrachovému, plísni hrachu a askochytám. Ekonomika
této odrůdy začíná při výsevu:
ideální hustota 1,1 MKS při průměrné HTS 210 gr a dobré klíčivosti, výsevek činí 230 – 250 kg/ha.
TURNIA se velmi dobře osvědčila
v loňském mokrém sklizňovém
roce 2014 a to jak v konvenčním
tak i v BIO režimu pěstování svou
vysokou odolností proti porůstání
semen v luscích. Naši množitelé,
kteří mohli porovnávat při současném pěstování listové odrůdy
a úponkového typu pelušky, si
udělali vyhodnocení při sklizni
sami a velmi rychle. Výnosy přes
4 t semen / ha mluví samy za sebe.
Požadavky z tuzemska
i zahraničí
Zájem o certifikované osivo C1
úponkových pelušek do lusko-obilných směsek výše jmenovaných
odrůd má stoupající tendenci.
Vzrůstá zájem o zařazení certifikovaných osiv těchto odrůd jako
komponent ve strniskových plodinách ať už na krmení, nebo zelené
hnojení. Každoročně zaznamenáváme nárůst poptávky ze strany
zahraničních výrobců krmných
směsí pro holuby. Zajímají je
hlavně drobnosemenné odrůdy
pelušek (MILWA, TURNIA,
MÚZA), těmi suplují semena
vikve, které je na trhu stále nedostatek. S rozmachem ekologických farem v celé EU roste zároveň poptávka po certifikovaném
osivu BIO pelušek.
Společnost KLEE AGRO s.r.o. Olomouc získala výhradní zastoupení pro ČR těchto odrůd úponkových pelušek: MILWA, MODEL,
MÚZA, SOKOLÍK, POMORSKA,
TURNIA. U listových typů jsou to
odrůdy: HUBAL, EUREKA. Dále
vám můžeme nabídnout přesívkový typ listové odrůdy pelušky
ARKTA. Pro každého pěstitele
do každé oblasti pěstování máme
co nabídnout, a to od suchých acidních oblastí až po horské humidní
oblasti. Máme pro vás připraven dostatek certifikovaných osiv
i v BIO kvalitě. Osiva odrůd vám
rádi dle vašich požadavků namoříme mořidly dostupnými na trhu.
Pro ekology používáme přípravek
Polyversum. Do oblastí suchých,
písčitých, kyselých, máme připravenu alternativu: odrůdy úzkolisté lupiny – TANGO, KADRYL,
KURANT. Pro extrémě kyselé půdy
Lupina úzkolistá Kadryl
jsou určeny odrůdy lupiny žluté –
BARYT, BURSZTYN s vysokým
obsahem bílkovin v semenech a 36
– 44 % N látek v píci.
Množení, reprodukce osiv
Hledáme smluvní množitele úponkových odrůd pelušek, drobnosemenných hrachů žluto i zeleno
semenných, lupin úzkolistých
a žlutých, vikve jarní, bobu setého,
jetele, vojtěšky proměnlivé, hořčice
bílé, ovsa nahého, ovsa setého, ječmene nahého, pšenice špaldy, lnu
a jiných komodit od šlechtitelského
materiálu až po stupeň C2.
K dispozici je pro množitele
bezplatná poradenská služba týka-
jící se výběru odrůdy, zásevu,
ošetření rostlin během celé vegetace až po posklizňovou úpravu.
Kontakt na objednávky osiv:
e-mail: [email protected]
tel.: +420 602334252,
+420 724324800, +420
608939018, +420 573374905,
www.klee-agro.cz
V roce 2015, který je rokem
zahájení 5letého cyklu nové společné evropské zemědělské politiky, vám přejeme hodně pěstitelských úspěchů a vysoké výnosy
s našimi odrůdami.
Kolektiv KLEE AGRO s.r.o.
NABÍDKA VELKÉHO SORTIMENTU OSIV PRO ZÁSEV 2015
Jarní pšenice – OSTKA SMOLICKÁ (A), IZERA (A), WERBENA (A), SMH 87, NAWRA (A), TYBALT (A)
A)
Pšenice jarní dvouzrnka – LAMELA, BONDKA - NOVINKY
Tritikale jarní – NAGANO – nízké, nepoléhavé, vysoký výnos
Ječmen nahý – GAWROSZ - NOVINKA
Oves nahý – AMANT, NAGUS, SIWEK - NOVINKY, MACZO
Oves setý – KOMFORT, HAKER
Luskoviny: vikev jarní – INA, KWARTA, HANKA, JAGA
hrách přesívkový – DOVE NOVINKA
Objednávka osiv:
hrách setý – CYSTERSKI, AKORD, BATUTA, MENTOR, MEDAL, MECENAS
+420 608 939 018
peluška úponková – MODEL, MILWA, TURNIA, SOKOLÍK, MŮZA
+420 773 901 800
peluška listová – ARKTA, HUBAL, EUREKA
e-mail: [email protected]
bob – AMULET, BOBAS, OLGA – sladké beztaninové odrůdy
www.klee-agro.cz
lupina žlutá – BURSZTYN, BARYT– NOVINKY 2014
lupina úzkolistá – KURANT, TANGO, KADRYL – NOVINKY 2014, SONET, KARO
Jetele – ROZETA, OPOLSKA, KARDINÁL, vojtěška – RADIUS, lesknice kanárská – JUDITA
Pohanka – PANDA, KORA, len –JANTAROL, SZAFIR
Proso – CHARKOWSKIE, GIERCZYCKIE – žlutosemenné, JAGNA - bílé
MEZIPLODINY, BIOPÁSY – antinematodní hořčice a svazenky, lupina úzkolistá, pohanka, krmná kapusta BOMA, nevypadávající
proso bílé JAGNA
BIOPLYNKY – energetický pýr BAMAR, přesívkové žito BOJKO, BONFIRE NOVINKA – vysoký výnos až 32 t/ha
VYKUPUJEME – mák I. II.jakost i odpady z čištění, oves nahý, proso, len, hořčici, vikev, slunečnici, hrách, kmín, lesknici, trávy, jetele,
vojtěšky i neklíčivé
PRODÁVÁME – jeteloviny, luskoviny, hořčice, obiloviny, technické plodiny
NABÍDKA SPOLUPRÁCE – pro smluvní množení speciálních plodin od SE1 až po C2 (hledáme množitele všech výše uvedených plodin)
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY OSIV NA GREENING – meziplodiny – antinematodní hořčice a svazenky, hrách, peluška, vikev, bob,
lupiny, jetele, vojtěšky
Nabídka osiv pro: množení antinematodních hořčic a svazenek, ovsa, jarní špaldy, lnu, nahého ovsa, osiva pro GREENING, jarního
ječmene nahého, vikví, lupin, bobů, jetelů, vojtěšky, pohanky, úponkových pelušek a hrachů.
NAŠE OSIVA PRO OZDRAVĚNÍ VAŠICH POLÍ!
1 / 2015
1 / 2015
Fuzariózy klasů
Poléhání před sklizní
Lámavost stébla
Počet produktivních stébel
Délka rostlin
Začátek metání
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
ks/m2
cm
dny
dny
g
Petrus
8,8
8,6
5,6
6,4
7,4
7,2
6,6
7,0
836
71
70
119
52
Kangoo
7,2
5,7
5,9
6,7
7,5
7,2
6,5
7,8
750
72
71
120
49
Bojos
8,9
8,8
6,1
6,4
7,0
7,5
6,7
7,6
800
74
72
119
49
Sebastian
6,5
6,2
6,0
6,9
7,2
7,0
6,6
7,8
874
65
71
120
47
Xanadu
8,9
8,8
5,5
7,0
6,9
7,0
6,1
6,9
792
70
70
118
47
Tocada
6,5
5,9
5,3
7,0
7,2
7,1
6,6
7,2
744
73
71
119
51
Hodnocení : 9 – nejlepší,1 – nejhorší
Petrus má dlouhý produktivní klas s počtem zrn 30. Zrno je velké
s vysokou HTZ na úrovni 52 g
V tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2010–2012
dosáhl Petrus vysoký výnos zrna
i vysoký výnos předního zrna
v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Vysoký výnos zrna potvrdil
i ve zkouškách pro doporučování
odrůd ÚKZÚZ, a také na běžných plochách pěstování v roce
2014. Petrus má výborný zdravotní stav. Absolutní odolnost vůči
padlí travnímu je kontrolovaná
genem Mlo. Petrus má velmi dobrou odolnost proti rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné a střední
odolnost vůči hnědé skvrnitosti.
V roce 2014 byl Petrus prvním
rokem na několika provozních
plochách, kde dosáhl mimořádně
Výnos předního zrna odrůdy Petrus v registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2010-2012
Oblast
Kukuřičná oblast
Řepařská a obilnářská oblast
Bramborářská oblast
N
O
N
O
N
O
Petrus
106
105
106
102
99
97
Kangoo
101
103
99
100
101
97
Bojos
110
100
102
99
100
102
Sebastian
101
101
100
102
100
98
Xanadu
92
98
98
97
96
97
Tocada
97
98
102
102
104
106
Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Kangoo, Bojos, Sebastian. Xanadu, Tocada
N – neošetřená varianta, O – ošetřená varianta
Výnos zrna odrůdy Petrus ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v letech 2011-2014
Oblast
Kukuřičná oblast
N
O
Řepařská oblast
N
HTZ
Rez ječná
9-1
Plná zralost
Rhynchosporiová skvrnitost
9-1
Petrus je nová perspektivní odrůda sladovnického ječmene.
Je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením
(CHZO) České pivo.
čena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu
piva s chráněným zeměpisným
označením České pivo. Vyznačovala se mírně nadprůměrným proteolytickým rozluštěním s hodnotou Kolbachova čísla 41,2 %
a dosažitelný stupeň prokvašení se
pohyboval v průměru 82 %.
Odrůda Petrus byla úspěšně
provozně odzkoušená v provozních zkouškách společnosti Sladovny SOUFFLET ČR v roce
2013. Petrus je také v provozním
ověřování společností Moravamat,
Brodek u Přerova a Sladovna Bernard, Rajhrad u Brna a to ze sklizňových ročníků 2014 a 2015.
Petrus je středně raná odrůda
s velmi dobrou odnoživostí, která
tvoří vysoký počet produktivních stébel. Rostliny jsou středně
vysoké s dobrou odolností vůči
poléhání a lámání stébla. Zrno
má velké s vysokou HTZ 51,7 g.
29
Hnědá skvrnitost - komplex
ječmene z hrubčického šlechtění
Petrus byl zaregistrován v březnu
2013 po úspěšném absolvování
registračních zkoušek ÚKZÚZ
v letech 2010 – 2012. Petrus byl
zkoušen pod označením HE 1076
a pochází z hrubčického šlechtitelského programu, tak jako odrůdy
Tolar, Malz, Bojos, Radegast,
Heris, Laudis 550 a další. Petrus
je rovněž registrován na Slovensku
a v registračním řízení je na Ukrajině a v Rusku. Je právně chráněnou odrůdou. Držitelem šlechtitelských práv je Limagrain Europe
S.A., Francie.
Vzhledem k dosaženým hodnotám sledovaných technologických parametrů má Petrus sladovnickou kvalitu vyjádřenou
komplexním ukazatelem sladovnické jakosti USJ 4,5 bodu ze
sklizňových ročníků 2010–2012.
Vzhledem k tomu, že odrůda splnila požadavky uvedené v žádosti
o CHZO České pivo byla doporu-
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
Významné hospodářské vlastnosti odrůdy Petrus v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2010-2012
max
Petrus – nová odrůda sladovnického
Padlí travní na listu
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
Padlí travní na listu – sloupkování
28
O
Obilnářská oblast
N
O
Bramborářská oblast
N
O
Petrus
101
110
100
109
104
116
98
110
Průměr kontrol (t/ha)
7,18
7,73
7,83
8,55
6,83
7,93
6,72
7,69
Relativní hodnoty výnosu v % jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Bojos, Sebastian, Sunshine, Vendela v neošetřené variantě
pěstování v dané oblasti.
N – neošetřeno, O – ošetřeno
vysokých výnosů. Například v ZD
Bohuňovice s.r.o. v okrese Olomouc si odrůdu Petrus vyzkoušeli
na 28 ha po ozimé řepce a dosáhli
s ní rekordního výnosu 98,5 q/ha
v historii družstva. Předběžně provedené kvalitativní rozbory vychází
velmi dobře, obsah NL je v rozmezí 10,5-11,0 % a podíl předního zrna 96 %. Rovněž v ZD Těšetice v okrese Olomouc pěstovali
odrůdu Petrus na výměře 104 ha
s průměrným výnosem 90,5 q/ha
v čistém, což byl rovněž rekordní
výnos nejen v letošním roce, ale
i v historii družstva. Předplodinou byla na části pozemku obilnina a na části cukrovka. Také kvalita podle předběžně provedených
rozborů je velmi pěkná, obsah
NL 10,4 %, klíčivost 100 % a podíl
předního zrna 95,6 %.
Petrus je plastická odrůda vhodná
do všech výrobních oblastí. Agrotechnika vychází z obecných zásad
výroby zrna pro sladovnické účely.
Nejvhodnější předplodinou je hnojená okopanina, vhodnou je mák
a řepka ozimá. Méně vhodnou
předplodinou je obilnina, které se
pravděpodobně nevyhneme. Pro
termín setí platí stále zásada sít co
nejdříve, jakmile to počasí dovolí,
ale půda je dostatečně vyzrálá.
Důležité je dodržet hloubku setí
2–4 cm. Petrus má velmi dobrou
odnoživost. Pro optimální hus-
totu porostu je doporučeno vysévat v KVO a OVO 3,5-4 MKS/
ha, v ŘVO 3,5 MKS/ha a v BVO
4-4,5 MKS/ha. Po obilnině nebo
opožděném setí zvýšíme výsevek
o 0,5 MKS/ha. Použití certifikovaného osiva by mělo být samozřejmostí, ať už z důvodu jeho
vysoké biologické hodnoty, kvalitního namoření, ale i zajištění
odrůdové pravosti při prodeji sladovnického ječmene. Fosforečná,
draselná a hořečnatá hnojiva použijeme zásobně na podzim nebo
před setím na jaře. Dávku stanovíme na základě předpokládaného
výnosu a obsahu přístupných živin
v půdě. Hnojení dusíkem volíme
na základě výrobní oblasti, předplodiny a obsahu Nmin v půdě
v rozmezí od 40 do 80 kg N/ha.
Hnojíme v zásadě před setím,
v případě aplikace po zasetí je důležité ukončit hnojení ve fázi 25
(plné odnožování). Korekci výživného stavu můžeme provést koncem odnožování a začátkem sloupkování na základě rozborů vzorků
rostlin. První fungicidní ošetření je vhodné provést v první
polovině sloupkování, tj. ve fázi
32-39, se zaměřením na hnědou
skvrnitost, druhé ošetření v době
metání, tj. ve fázi 51-59. Je nutné
sledovat infekční tlak chorob a stav
porostu a ošetření správně načasovat. Dobrá odolnost vůči poléhání
nevylučuje použití morforegulátoru růstu v intenzívní technologii
pěstování.
Ing. Václav Blažek, CSc.
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Autor odrůdy ing. Petr Svačina při prezentaci odrůdy Petrus na sladařském polním dnu ve Vraném
v okrese Kladno
30
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
31
10 ARGUMENTŮ pro RUBIN 12
1. Univerzální krátký diskový podmítač s pracovní hloubkou
do 20 cm
2. Rubin 12 je zaměřený na homogenní a intenzivní zapracování velkého množství organické hmoty do půdy
3. Rubin 12 zpracuje výborně i těžké půdy. V porovnaní
s radličkovými kypriči dosahuje Rubin 12 výrazně vyšší
intenzitu míchání a drobení půdy.
4. Velké talíře o průměru 736 mm a tloušťce materiálu
6mm prinášejí mezi diskové podmítače úplně novou
výkonnostní třídu
5. Symetrické uspořádání talířů zabezpečuje na svahu
precizní vedení stroje traktorem bez bočního tahu
6. Tak jako už u řady Rubin 9 je i u Rubina 12 každý talíř uchycený jednotlivě na rám a jištěný spirálovými pružinami
7. Prakticky všechny válce (i PPW 600/540 a PDW 600/600)
ze širokého programu valců LEMKEN jsou určené i pro
Rubin 12 a zabezpečují optimální drobení, zpětné utužení i urovnání stjeně jako přesné vedení hloubky
8. Polonesené verze Rubin 12 mohou díky integrovanému
podvozku pracovat i bez utužovacích válců
9. Pro nesený nesklopný Rubin 12 je v nabídce na přání
podvozek s Unikolem, aby bylo možné připojit i těžké
utužovací válce
10. K dispozici jsou pracovní záběry pro široké spektrum
vykonnostních tříd traktorů:
a. RUBIN 12 nesený 3 m , 3,5 m a 4 m
Díky speciálně tvarovaným silným slupicím má Rubin 12 vysokou průchodnost i pro velká množství organické hmoty. Talíře o průměru
736 mm mají celoplošný účinek při odřezávání půdního profilu a díky kombinaci se zavlačovači vykazují vysokou intenzitu jejího zpracování
Velké talíře budí stále větší zájem
Když se řekne Lemken Rubin, vybaví se příznivcům této značky
talířový podmítač. Od loňského roku nabízí firma Lemken dvě
modelové řady - kromě mnohokrát osvědčeného stroje Rubin 9
také větší a těžší provedení Rubin 12. Tento stroj není nástupcem
řady Rubin 9, ale jejím vhodným doplněním pro toho, kdo požaduje zpracování půdy do ještě větší hloubky, a to i na polích se silnou vrstvou posklizňových zbytků na povrchu.
Schopnost řezat a pronikat
i do suchem ztvrdlé či těžké jílovité půdy, kterou agresivní podmítače Rubin 9 firmu Lemken
tak proslavily, nový stroj Rubin
12 ještě umocňuje. Představuje
pádnou odpověď konstruktérů
na požadavky, pramenící z moderních intenzivních bezorebných
technologií.
Originální řešení, typická
pro Lemkena
Pro dosažení požadovaného efektu museli specialisté
z Alpenu sáhnout dosti hluboko
do své zásobárny technických
triků. A opět stanovili směr, kterým se bude konstrukce těžkých
talířových bran ubírat. Vykrajované vyduté talíře Rubinu 12
mají průměr 736 mm a jsou tak
jedny z největších na trhu. Jejich
dvojí zaúhlení (16o, resp. 20o) je
na podobné úrovni, jako u strojů
Rubin 9. Otáčí se ve shodně konstruovaných ložiscích, ovšem
s průměrem zvětšeným na 92 mm.
V oblasti ložisek se nemohou
usazovat hrubé nečistoty, pro-
tože jsou vybavena novým druhem těsnění. Povrch ložisek se
podobá závitu, takže při jejich
otáčení jsou nečistoty odváděny
pryč. Před vnikáním jemného
prachu chrání osvědčené labyrintové těsnění.
Každý talíř je uložen samostatně pomocí silné slupice
s pečlivě zpracovaným tvarováním. Konstrukce slupic je jedním z předpokladů bezproblémového celoplošného záběru talířů
v půdě až do hloubky zhruba dvaceti centimetrů. Slupice na první
pohled působí dojmem stability,
jsou speciálně prohnuté a zároveň
lehce přetočené. Přitom do určité
míry kopírují tvar každého talíře,
takže neomezují volný prostor
pro proudění hmoty.
Pro vysokou průchodnost
Tím přispívá způsob zavěšení
talířů k vysoké průchodnosti
stroje. I přes celkové robustní
pojetí má Rubin 12 otevřený rám
v dostatečné výšce nad zemí,
takže i při maximální pracovní
hloubce může půda s organickou
hmotou hladce procházet mezi
jednotlivými sekcemi stroje vzad.
Sekce prutů usměrňuje proud
ornice od první řady talířů zpět
k povrchu, zatímco za druhou řadou talířů odvádí svou
službu nově vyvinutý nivelační
zavlačovač. Posunuje půdu zpět
do záběru stroje a stará se o její
rovnoměrné uložení na pozemku.
Oba zavlačovače jsou jednoduše
výškově nastavitelné z boku stroje
pouhým posunutím páky.
Poslední sekcí Rubinu 12 jsou
opěrné a utužovací válce. Firma
Lemken je také výrobcem válců
a pro Rubin 12 nabízí několik
provedení. U polonesených variant se nejčastěji dodává dvojitý
packer-profilový válec, produ-
b. RUBIN 12 polonesený 4 m , 5 m a 6 m
kující intenzivní utužení nakypřené půdy i do hloubky. Nesená
provedení Rubinu 12 mohou být
vybavena jednosledým opěrným
válcem, s nímž mají menší hmotnost. Zájemci o osazení neseného
Rubinu 12 packer-profilovým
válcem si mohou objednat tento
stroj spolu s opěrným kolem. Při
zvedání stroje pomocí tříbodo-
vého závěsu na souvrati se toto
kolo automaticky spustí do pracovní polohy a převezme jeho
velkou část hmotnosti. Přitom
pro spouštění a zvedání kola není
zapotřebí přídavný vnější hydraulický okruh traktoru – na základě
důmyslného mechanizmu probíhá automaticky.
Lemken Czech s.r.o., foto archiv
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
Opět méně slunečnice
na našich polích
Slunečnice patří k nejvýznamnějším olejninám na světě. Dlouhodobě jí patří čtvrté místo za sójou, řepkou a bavlníkem. V uplynulé pěstitelské sezóně dosáhla světová produkce slunečnicových nažek více než čtyřiceti miliónů tun.
Konkrétně se v roce 2014 na světě
sklizeň slunečnice odhaduje
na 41,37 miliónu tun, což představuje meziroční pokles v porovnání s rekordem 42,47 miliónu
tun dosaženým v roce 2013. Sklizňová plocha slunečnice v roce
2014 činila 25,79 miliónů hektarů a průměrný výnos dosáhl
1,60 t/ha.
Nejvíce slunečnicových nažek
se každoročně vyprodukuje
na severní polokouli. Mezi nejvýznamnější producenty slunečnice patří Ukrajina, Rusko a státy
Evropské unie, kde se v roce 2014
sklidilo přibližně sedmdesát procent celosvětové produkce slunečnicových nažek. Největším
producentem slunečnice na jižní
polokouli je Argentina.
České republice patří mezi
zeměmi Evropské unie dvanácté místo. Největšími evropskými producenty slunečnice
jsou Rumunsko, Bulharsko, Francie a Maďarsko. Podle odhadů
dosáhla v roce 2014 výměra této
olejniny v EU-28 4,22 miliónů
hektarů. Průměrný výnos států
Unie činil 2,03 t/ha.
Tyto a další informace si mohli
vyslechnout účastníci semináře „Systém výroby slunečnice“
v Hluku v okrese Uherské Hradiště. V úvodní přednášce situaci v pěstování slunečnice ve světě
i v České republice přítomným
přiblížil Ing. Božetěch Málek ze
Svazu pěstitelů a zpracovatelů
olejnin.
Pokles produkce v ČR
V České republice se výměra slunečnice od roku 2011 stále mrně
snižuje. V poslední pěstitelské
sezóně dokonce poklesla výměra
slunečnice na našich polích pod
dvacet tisíc hektarů. V roce 2014
se u nás slunečnice pěstovala jen
na ploše 18 607 ha. V porovnání
s rokem 2013 výměra slunečnice
v ČR poklesla o 2 670 hektarů.
Moravští pěstitelé v roce 2014
slunečnicí oseli o něco více než
čeští. Na Moravě se této olejniny
pěstovalo 9 404 ha, v Čechách
9 203 ha. Průměrný výnos
slunečnice se v ČR odhaduje
na 2,35 t/ha. V roce 2013 naši
pěstitelé v průměru z hektaru
sklízeli méně, 2,20 t. Zatímco
ale v roce 2013 naši pěstitelé
sklidili 46 799 tun slunečnicových nažek, v roce 2014 se odhadem sklidilo celkem jen 43 726
tun. Na Moravě bylo dle šetření
SPZO zjištěno, že v uplynulé pěstitelské sezóně zaujímaly největší
plochu hybridy ES Biba, NK Brio
a LG 56.55. V Čechách k nejpěstovanějším patřily hybridní
odrůdy PR63E82 E, P64LE25 E
a NK Brio.
Registrovány tři nové
hybridy
Po d l e s d ě l e n í Ing . Mar k a
Povolného z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno byly v roce 2014
v České republice zaregistrovány
tři hybridy a v současnosti se čtrnáct odrůd slunečnice nachází
v registračním řízení. V současné
době je v ČR registrováno celkem
36 slunečnicových hybridů.
V roce 2014 sortiment odrůd
slunečnice registrovaných v ČR
rozšířily hybridy ES Bella, ES Orimis CL a ES Performa. Raný hybrid ES Bella určený pro pěstování
v kukuřičné, řepařské a obilnářské
Výměra slunečnice v ČR klesla pod 20 tisíc hektarů
32
výrobní oblasti poskytuje vysoké
výnosy vysoce olejnatých nažek.
Toleranci vůči herbicidům ze
skupiny imidazolinonů vykazuje
raný hybrid ES Orimis CL, který
je určen pro pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti. Pro pěstování v kukuřičné a teplejší
řepařské výrobní oblasti se hodí
středně raný vysoce výnosný hybrid ES Performa.
Doporučené odrůdy
Každoročně vydávaná ÚKZÚZ
brožuru „Přehled odrůd slunečnice“, kde se pěstitelé mohou
seznámit s vlastnostmi odrůd
registrovaných v ČR ověřených
v rámci tříletých odrůdových
registračních zkoušek. V roce
2014 tento katalog obsahoval
dvacítku doporučených odrůd.
Ve velmi raném sortimentu
jsou v brožuře „Přehled odrůd
slunečnice“ zařazeny hybridy
ES Bella a PR63A40. Raný sortiment zastupují hybridní odrůdy
Alexandra PR, Alisson RM, ES
Amis, ES Biba, ES Orimis CL,
Labud, LG5450HO, LG5525, NK
Brio, NK Delfi a KN Dolbi. Ze
středně raného sortimentu jsou
zařazeny hybridy Bollil, ES Libra,
ES Lolita, ES Performa, Kongo,
Ollean a Oxana.
Text a foto Ing. Hana Honsová, Ph.D.
ČZU v Praze
34
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
Selgen představil novinky
i stálice sortimentu
Akciová společnost Selgen se zabývá především šlechtěním
nových odrůd polních plodin a v této branži rozhodně není žádným nezkušeným elévem. Navazuje na tradici nepřetržité činnosti původních šlechtitelských společností, zahájené v letech
1903 – 1905. Díky tomu, že odrůdy této firmy vznikají přímo
v podmínkách ČR, jsou pro české pěstitele a farmáře – kteří
tvoří cílovou skupinu Selgenu – jako „šité na míru“. Spokojených
zákazníků tedy stále přibývá a společnost si je „hýčká“ nejen
svými produkty, ale i řadou akcí a informačních setkání. Velké
oblibě se těší tradiční předjarní semináře. Jeden z nich se uskutečnil 8. ledna 2015 v hotelu Annahof.
Obilniny pro chléb tekutý
i pečený
Krouský nejprve přiblížil činnost
společnosti a ve druhé části svého
Ještě než mohl pan Kosek přivítat příspěvku představil nový sladovnávštěvníky a seznámit je s dopo- nický ječmen Francin. Že je Vám
ledním programem, museli orga- název této polorané jarní odrůdy
nizátoři narychlo přistavovat stoly povědomý? Není divu. Byla dopoi židle v konferenční místnosti, ručena (VÚPS) pro výrobu „česneboť účastníci dorazili vskutku kého piva“ a šlechtitelé ji takto oriv hojném počtu. Místo na sezení ginálně pokřtili k poctě Bohumila
se ale nakonec pro každého našlo Hrabala, od jehož narození loni
a nic tak nebránilo odstartování uplynulo přesně sto let. Odrůda
první prezentace. V ní inženýr však nevyniká jen kvalitním sladem, který je z tohoto ječmene
vyráběn, ale je „vděčná“ i po pěstitelské stránce. Především má
ze všech sladovnických odrůd
nejlepší odolnost vůči poléhání,
vysoký podíl předního zrna a velkou odolností vůči rzím i lámavosti stébla. Kvalitu sladu jako
první „ve větším“ testoval pivovar
v Kounicích, kde Francina použili k výrobě výborného piva. Díky
tomu měli návštěvníci semináře
jedinečnou příležitost ochutnat
výsledek šlechtění společnosti Selgen v „ryze české podobě“.
Sladovnickou surovinu
následně vystřídaly pekařské
odrůdy. Pan Krajčovič a inženýr
Hromádko zmínili pšenice jarní
i ozimé. Nejvýnosnější v pekařské
třídě je odrůda Julie. V roce 2014
se její výnos pohyboval na úrovni
10,74 t/ha. Nejjakostnější pšenicí v sortimentu je Annie. Díky
přítomnosti genu PCH1 je navíc
odolná proti stéblolamu. Oblíbená
je i odrůda Turandot. Výnosy sice
Sladovnický ječmen Francin
čekají od letošního roku provozní nemá příliš vysoké, ale zato stálé.
V sortimentu pšenic pečivárenské
zkoušky v nejvýznamnějších
kvality jsou dvě novinky – poločeských pivovarech
pozdní odrůda Rytmus a pozdní
Carmina. Mezi jarními pšenicemi
pak vyniká především Astrid,
která zabírá v naší republice největší část množitelské plochy a jde
o nejvýnosnější pšenici v třídě
kvality E.
Cukrovkářská kampaň
Množství představovaných pšeničných odrůd bylo vskutku
široké, pořadatelé semináře však
pamatovali i na pěstitele cukrovky.
Novinky z této oblasti představil
inženýr Božetěch. Na úvod srovnal průběh kampaně v Čechách
a na Moravě. V Čechách je odhadovaný konec kampaně 29. ledna
2015 a průměrný výnos 16 % řepy
se pohybuje na úrovni 82 t/ha
(digesce 17,5 %). Na Moravě měla
kampaň trochu slabší průběh –
závěr je odhadován na 15. února
2015. Průměrný výnos 16 %
řepy činí 70 t/ha (digesce 15,3 %,
na Hané 16 %). V sortimentu cukrovkářské řepy společnosti Selgen je několik odrůd. Danube byla
registrována již po dvou letech
zkoušek a to s nejlepšími výsledky
v ošetřené variantě z 28 odrůd. Je
ideální i pro první termíny sklizně.
Za pozornost jistě stojí i novinky
roku 2013 – Courlis a Oceanite.
Také tyto dvě odrůdy byly pro
výborné výsledky registrovány
již po dvou letech zkoušek. Předností Courlis je i mělká kořenová rýha, díky které na ní ulpívá
méně zeminy. Absolutní novinkou je Mesange, která dosáhla
v loňském roce nejlepší cukernatosti ze všech hodnocených cukrovek. U osiva veškerých odrůd společnosti Selgen je možné objednat
aktivaci řepného semene technologií StartʹUp. Ta je zárukou rychlého vyklíčení a počátečního růstu
rostlin i v méně příznivých podmínkách. Zároveň dává předpoklad vyrovnanosti porostů a bezproblémové sklizně.
Součástí portfolia produktů Selgen jsou i hořčice. Ty jsou ceněny
především pro jejich nematocidní
účinek. V něm vyniká zvláště
Dle slov Ing. Krouského se
společnosti v posledních 3 – 4
letech velmi daří, zejména v oblasti jarních obilovin a hrachu
odrůda Andromeda, která může
snížit počet háďátek v půdě až
o 75 %. Háďátka však nemusí znamenat problém ani pro vojtěšku.
Odrůda Neptune vyniká vysokou odolností nejen proti napadnutí nematody, ale také proti vadnutí Verticillium a aktraknóze.
Pan inženýr ve své prezentaci
představil i odrůdy krmných řep
a polocukrovek. Právě u polocukrovek v poslední době vzrůstají požadavky na odrůdy vhodné
jako palivo pro bioplynové stanice. Například v Německou existují bioplynky, které fungují pouze
s využíváním této plodiny.
Evropská unie „fandí“
luskovinám
Nová pravidla SZP jsou v současnosti skloňována snad na všech
seminářích se zemědělskou tématikou. Ani akce společnosti Selgen
nebyla v tomto výjimkou a inženýrka Dostálová přiblížila nová
pravidla pro rok 2015. Definitivní podoba nařízení zatím stále
není schválena, toho bychom se
měli dočkat až 1. března 2015.
S účinností od tohoto data stanovuje návrh nařízení vlády specifické podmínky pro poskytování těchto následujících plateb:
jednotná platba na plochu zemědělské půdy (bude pokračovat
až do 31.12.2020), platba pro
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima
a životní prostředí, dobrovolná podpora vázaná na produkci a platba pro mladé zemědělce. Greening se bude týkat
všech zemědělců, hospodařících na více jak 15 ha půdy – ti
budou mít povinnost dodržovat
podmínky ozelenění minimálně
na 5 % plochy. Chystané změny
ve společné zemědělské politice se
promítly i do pěstování luskovin
u nás. Ačkoliv v posledních letech
docházelo v ČR k značnému
poklesu jejich ploch, v roce 2014
plochy narostly téměř o 30 %,
neboť luskovinoobilní směsky jsou
zařazeny mezi plodiny pro platby
v rámci připravovaných dotací
na dodržení ozelenění. Očekávaná
podpora je tedy dobrou motivací
pro pěstování těchto plodin.
Naší dominantní luskovinou
je hrách, který v roce 2014 zaujímal 14 449 ha. Průměrný výnos
hrachu se v ČR pohyboval kolem
2,5 t/ha. To není mnoho, neboť
Inženýr Kunte ve své prezentaci
představil sortiment hrachu
i řepky olejky
například ve Francii, která je největším evropským pěstitelem této
plodiny, činil výnos zhruba 4 t/
ha. Přesto se i u nás najdou světlé
výjimky – podniky, kde dosáhly
až 5 t/ha. Také sóju, která se u nás
dříve téměř nepěstovala, vzali čeští
zemědělci v posledních letech
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
„na milost“, a to především díky
využívání odolných kanadských
odrůd. Tuto leguminózu jste tak
loni mohli nalézt na 7 242 ha.
V menší míře jsou pak pěstovány
luskoviny na zeleno, jetel, vojtěška, hrách dřeňový, vikev, fazol,
čočka a cizrna.
V tématu luskovin pokračoval inženýr Kunte, který představil sortiment hrachů. Novinkou
je odrůda Impuls, která je nejvýnosnější ze sortimentu zelených
hrachů. Ve zkouškách ÚKZUZ
dosáhla výnosu 103 % a je tak
srovnatelná se žlutými hrachy. Výborným vývozním artiklem je pak žlutá odrůda Slovan, která se dobře vyrovnává
i s přísušky v teplejších oblastech a je o ní zájem na východních trzích (Rusko, Ukrajina)
a dokonce i v Jihoafrické republice. Doporučovaná je také žlutosemenná odrůda Eso. Název ji
vskutku vystihuje, dosahuje nejvyšších výnosů ve všech oblastech a v roce 2014 tvořila největší
35
podíl (22,85 %) množitelských
ploch hrachu v ČR Během prezentaci o hrachu byla připomenuta i skutečnost, že tato surovina je zdrojem kvalitních
bílkovin a strukturně vázané
energie a správně připravená hrachová siláž je tak velmi dobrým krmivem pro dojnice. Jejím
zařazením do krmné dávky se
nahradí jak část kukuřičné siláže,
tak i část bílkovinného krmiva.
Při zmínkách o krmivu již
některým posluchačům nepochybně začalo kručet v břiše
a závěr semináře spojený s diskuzí a společným obědem tak
nemohl být snad ani lépe naplánovaný. Inženýr Kunte všem
poděkoval za účast a ukončil
přednášku velice trefným doporučením: „Pokud budete sít certifikované osivo, nejlépe od Selgenu, čeká vás úspěch.“ A nic
lepšího snad ani zemědělcům
do nového roku nelze přát…
Ing. Petra Zejdová, Ph.D.
Foto autorka
INZERCE
36
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
Stroje Köckerling v roce 2015
Pro výrobce Köckerling – producenta strojů na zpracování půdy
a setí a okrajově na ošetření TTP nastal v polovině loňského
roku významný zlom, přišel na zemědělský trh s ucelenou nabídkou nových diskových strojů pro vlastní zpracování půdy a setí.
Novinky uvedené na evropský trh byly dlouhodobě odzkoušeny
v různých půdních podmínkách včetně českých a slovenských.
Zkoušky probíhaly již od roku 2012 a naši zemědělci tak mohou
letos nakupovat ověřené stroje, vývoj probíhal mimo obchodní
činnost. Pro rok 2015 jsou tak připraveny tři řady nových diskových strojů, dvě z nich se zaměřují na mělké či hluboké zpracování půdy, třetí je z oblasti setí.
Mělké zpracování půdy obstarává řada krátkých diskových
podmítačů s obchodním názvem
Rebell classic. Zákazník může
vybírat zatím jen z nesených variant 3 m, 4,10 m a 5,20 m,
v intenzivních zkouškách je polonesená verze 8 m. Do prodeje přijde v létě. Všechny varianty mají
přepravní šířku 3m nebo méně.
Všechny tyto stroje jsou vybaveny
vykrajovanými disky o průměru
430 mm, jednotlivě pružně uchycenými na listových perech, toto
technické řešení zaručuje vynikající kopírování terénu a optimální
zpracování půdy. Za disky následují známé a prověřené dvojité
STS válce s průměrem 530 mm. Ty
provádí drobení hrud a optimální
utužení podmítnuté směsi půdy
a rostlinných zbytků. Poslední
pracovní operací jsou nastavitelné
zavlačovací pruty, slouží hlavně
pro rovnoměrné rozprostření
mulče po povrchu pole. Využití
krátkých disků Rebell classic je
možné již od jarních prací v předseťové přípravě půdy a v létě slouží
na klasickou podmítku, ošetření
podmítky nebo opět na předseťovou přípravu, svou funkci najdou
disky i při podzimním urovnání
hrubé brázdy.
Dalším diskovým podmítačem Köckerling je řada těžkých
disků Rebell profiline dodávajících se v pracovních záběrech
5 m, 6 m a 8 m. Všechny tyto varianty jsou polonesené a hydraulicky sklopné na přepravní šířku
3 m. Jelikož řada Rebell profiline byla první v řadě nabízených
disků, má v Čechách a na Moravě
již několik spokojených uživatelů
a to ve všech spektrech pracovních
Již řada uživatelů kladně hodnotí práci diskového podmítače Köckerling Rebell profiline, zvláště
rovinatost pozemku po přejezdu, drobtovitou strukturu a výborné zapravení velkého množství
posklizňových zbytků
záběrů. Důvodem ke spokojenosti
je opět jednotlivé pružné uložení
vykrajovaných disků na listových
perech známých z dlátového podmítače Vário. Disky mají tentokrát
průměr 620 mm a mohou zpracovávat půdu až do hloubky 20 cm.
Tímto je dám i charakter použití diskového podmítače, hlavně
vyniká na strništi po zrnové kukuřici, kde nekompromisně zapravuje slámu a intenzivně ji míchá
s půdou. Rebell profiline byl vyvíjen hlavně na práci v podmínkách
velkého výskytu mulče a pro těžké
jílovité půdy. S vlhkým stavem
půdy si výborně poradí mohutné
dvojité STS válce, tentokrát s průměrem 620 mm a širším „U“pro-
filem, rám STS válců je k rámu
stroje přichycen přes gumové tlumící jednotky, které odpruží rázy
od kamenů.
Poslední nejmladší novinkou
je diskový secí stroj VITU 600
(zatím v záběru 6 m), který je
možné zakoupit ve dvou verzích,
jako sólo secí stroj nebo secí stroj
s přihnojením po patu na granulované průmyslové hnojivo.
O pasivní předseťovou přípravu se
starají dvě řady jednotlivě odpružených disků známých z podmítače Rebell classic. Za nimi následuje aplikace hnojiva pod patu
dvojitými „V“ disky s přesazením.
O optimální utužení se postará
pneumatikový pěch, jehož jed-
notlivá kola jsou také předsazená, nedochází k velkému valivému odporu jako u pěchu, kde
jsou kola umístěna v jedné řadě.
Předsazená kola si lépe poradí
s vlhkými podmínkami. O kvalitní uložení osiva se postarají dvě
řady výsevních dvojitých disků
s osivovou chlopní. Pro zavláčení
slouží zavlačovače s jemnou regulací nastavení. Všechny funkce
stroje jsou ovládány mechanicky,
hydraulicky nebo z kabiny traktoru z počítače WTK 130. Pro
přesné měření pojezdové rychlosti je VITU vybavena snímačem
GPS. Zásobník pro osivo a hnojivo je umístěn podélně a má vždy
dva senzory stavu naplnění pro
komoru. Výsevek se může pohybovat od 0,5 kg do 300 kg. K vysévání osiva a dávkování hnojiva
slouží výrobcem speciálně vyvinutý odolný dávkovací mechanismus se silikonovými lamelami,
které zaručují absolutní těsnost
výsevního mechanismu, a veškerý
proud vzduchu od dmychadla se
dostává jen do rozdělovací hlavy.
Výše popsané novinky Köckerling doplňuje stálý a úspěšný
prodejní program kombinátorů
pro předseťovou přípravu Allrounder, široká řada víceřadých
radličkových a dlátových podmítačů od modelu TRIO, TRIO
T (s nápravou), Quadro, Vector a Vário. V oblasti setí se
nabízejí jednoduché secí stroje
JOCKEY nebo univerzální secí
stroje ULTIMA CS s páskovým
výsevem. Specializací jsou secí
stroje pro hluboké kypření, uložení hnojiva do různých hloubek a následný výsev plodiny, systém s názvem MASTER, který
je možné kombinovat se zásobníkovým systémem BOXER pro
Novinka od výrobce Köckerling
– diskový secí stroj VITU 600 se
může dodávat i ve verzi s granulovaným přihnojením
přesné uložení hnojiva při předseťové přípravě nebo aplikaci
hnojiva do větší hloubky.
Petr Formánek
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
37
38
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
39
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
Šlechtění trav a jetelovin
ve velšském Aberystwyth
Aberystwyth leží na západním pobřeží Velké Británie u průlivu,
který odděluje britský ostrov od Irska. Ve městě spolu úzce spolupracují dvě instituce – univerzita IBERS, jejíž zemědělská fakulta
je zaměřená ve vysoce hodnoceném výzkumu na pěstování pícnin a obchodní společnost Germinal Holding. Poněvadž česká
firma SEED SERVICE s.r.o. testuje a zastupuje některé odrůdy ze
šlechtění na této univerzitě, může čtenářům poskytnout pohled
na práci, zázemí a priority výzkumu v této zemi.
Germinal Holding, je společnost
vzniklá z severoirské rodinné
firmy založené v roce 1825
za účelem obchodu se semeny
pícnin. V dnešní době se podílí
na šlechtění v IBERS a v celosvětovém měřítku se „stará“
o rozmnožování a odbyt osiv
Porost AberNiche
pícnin vyšlechtěných na půdě
univerzity.
Univerzita v Aberystwyth (přesněji Institut biologických, environmentálních a venkovských
věd – IBERS) funguje od roku
1872 a kromě péče o studenty se
věnuje základnímu a aplikovanému
výzkumu. K výzkumu i částečnému financování univerzity přispívá univerzitní farma se 130 ha
polí, na nichž pěstují obilí, kukuřici, krmné brukvovité a kde jsou
i pokusná políčka. Farma vlastní
800 ha TTP, převážně pastvin. Pastevní sezóna je v přímořských podmínkách oproti naší velmi dlouhá
a bez velkého rizika letních přísušků. Z tohoto důvodu jsou pastevní porosty téměř výhradně směsí
jílků vytrvalých s jetelem plazivým, který je v porostech zastoupen i přes 50%. Skot je na vysoké
procento zastoupení bílého jetele
zvyklý a nemá s ním žádné problémy. Živočišná výroba je na farmě
zastoupena pouze přežvýkavci, kteří
čítají 680 ks dojnic, z toho 180 ks
v biorežimu (+ příslušné množství býků, jalovic atd.), 200 bahnic
a 1 000 ovcí ve výkrmu. Šlechtitelská stanice se zaměřuje na šlechtění
jetelovin (plazivý a luční jetel a štírovník), trav (jednoleté, italské,
hybridní a vytrvalé jílky a festulolia), ovsa pro potravinářské účely
a některé další krmné pícniny (brukvovité, čekanka). Před pěti lety
byla dokončena její modernizace,
díky které byly mnohdy zdlouhavé a pracné operace (analýzy
vlastností nových šlechtěnců atp.)
podstatně zkráceny a automatizovány. Při šlechtění jsou využívány
metody molekulární biologie; desetitisíce nových linií trav a jetelovin jsou podrobeny automaticky
Porost AberNiche před sklizní semene
40
probíhajícím analýzám zjišťujícím
prostřednictvím genových markerů i jinými metodami přítomnost žádoucích genů, nebo jen sekvencí DNA a vzájemných interakcí
mezi nimi. U nových kříženců sledují během jejich růstu detekční
přístroje pomocí skenování různými typy záření způsob jejich
vývoje (vývoj, tvar a další vlastnosti kořenového systému, obsahy
fyziologicky aktivních látek, živin
atp.) Veškeré nové linie jsou podrobeny rozsáhlým testům zkoumajícím nejen obsahy sacharidů a bílkovin, ale i rychlosti jejich uvolňování
v trávicím traktu zvířat. Reakce
na stres je sledována ve speciálních
komorách s řízenými změnami
teplot, vláhových poměrů a simulací slunečního záření. Sebraná
data jdou automaticky na zpracování do počítače, který vyhledává šlechtiteli zajímavé kombinace
genetických vlastností. Šlechtitel
tak dokáže získat množství informací o obrovském počtu nových
kříženců, a přestože jsou jeho znalosti a intuice nenahraditelné, může
se při výběru mnohem více opírat
o vygenerovaná „tvrdá data“. Díky
novému technickému zázemí došlo
v posledních letech k obrovskému
zrychlení a kvalitativnímu posunu
v tvorbě nových odrůd.
Šlechtitelé se při vývoji nových
odrůd kromě výnosů píce a osiv,
architektury kořenů a odolnosti k suchu, zaměřují i na další
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
Ukázky políček se zkouškami perzistence
Rozdílné jetele plazivé vedle sebe
parametry, jako jsou využitelnost odrůd v systému udržitelného zemědělství, což zahrnuje
minimalizaci negativního ekologického vlivu plodin, schopnost efektivně využívat živiny
a bránit se stresům souvisejícím
s klimatickými změnami. Z hlediska parametrů jednotlivých plodin se zaměřují u ovsa na zvýšení
obsahu β-glukanů, avenathramidů a oleje. U všech jetelovin je
šlechtění zaměřeno na vytrvalost,
odolnost k chorobám a háďátkům,
kvalitu vlákniny, zvýšení efektivity
symbiotické fixace dusíku, vyšší
obsah N látek a snahu o zpomalení jejich rozpustnosti v bachoru.
Velmi rozsáhlý je výzkum plazivých jetelů, které se šlechtí u pícních odrůd např. na zvětšení listů
a omezení tvorby rozmnožovacích výběžků (stolonů) a tím i snížení jejich agresivity v porostu.
Zajímavá je snaha o křížení jetele
plazivého s jetelem kavkazským
a ladním, jejímž výsledkem je
zvýšení výnosu osiva a odolnosti
k suchu. U lučního jetele se šlechtitelé zaměřují kromě kvality i jeho
schopnost produkce ve třech
a více užitkových letech a toleranci
ke spásání (zejména zvýšenou
vytrvalostí korunky). U štírovníku
se jedná kromě výnosu a vytrvalosti i o určitý, ne příliš vysoký
obsah taninů (přiměřený obsah
taninů v bachoru zvyšuje užitkovost) a schopnost tvorby stolonů.
Nejdále jsou šlechtitelé ve šlechtění trav – všech typů jílků a nově
i (loloidních typů) festulolií. Zde
se zaměřují na produkci tzv. HSG
(High Sugar Grass) odrůd. V produkci už jsou například jílky vytrvalé s více než 30%ním obsahem
jednoduchých cukrů v sušině,
(trávníkových) druhů, přestože
se na univerzitě za tímto účelem
šlechtí pouze jílky vytrvalé.
Společnost SEED SERVICE
společně s kolegy z Bavorska
zkouší a v případě úspěšné produkce v našich kontinentálních
podmínkách rozmnožuje některé
jílky a nové festulolium. Bohužel, ne všechny odrůdy z přímořských oblasí lze využít v našich
podmínkách, ale jsou zde i některé
odrůdy, které se v produkci osvědčily. Jedná se zejména o středně
pozdní jílek vytrvalý AberAvon
a o festulolium AberNiche, které je
jedním z nejlepších výsledků práce
s využitím nových šlechtitelských
metod. Festulolium AberNiche
(mezirodový hybrid) je křížencem jílku mnohokvětého a několika typů kostřavy luční a byl regis-
ve výzkumu pak jsou i genotypy
s obsahem cukrů přes 50%. Obsah
jednoduchých cukrů totiž silně
ovlivňuje efektivitu využití (rychleji rozpustných) dusíkatých látek
v trávicím traktu. Zvýšení efektivity využití N-látek má vliv nejen
na lepší přírůstky nebo vyšší dojivost, ale také na snížení vylučování metanu, amoniaku a dalších
látek podporujících skleníkový
efekt, nebo jinak narušujících
životní prostředí.
Impozantní jsou i polní pokusy
s obrovským počtem odrůd srhy
laločnaté, která je vysoce hodnocenou trávou (srha se zde ale
nešlechtí). Sleduje se především
výkonnost, zdravotní stav, vytrvalost, obsah křemičitanů a stravitelnost. Na pokusných polích je
testováno i mnoho technických
trován v roce 2012. Šlechtitelům
se podařilo přenést do jílku geny
z několika typů kostřav lučních
tak, aby nové odrůdě umožnily
zachovat kvalitu píce jílku mnohokvětého a zlepšit její vytrvalost
a produktivitu v méně příznivých
podmínkách. AberNiche v sobě
spojuje výbornou výkonnost a kvalitu píce se zlepšenými agronomickými vlastnostmi, čímž je daleko
vhodnější i do kontinentálního klimatu. Oproti jílku a kostřavě luční
má výrazně hlubší a bohatší kořenový systém. Díky němu má zvýšenou vytrvalost a odolnost k suchu
a chladu a dobrý zdravotní stav.
V produkci u nás se již projevil
velmi vysokým výnosem píce vynikající kvality.
Ing. Marek Podrábský
SEED SERVICE s.r.o.
Smluvní množení a prodej osiv
TRAVNÍ SMĚSI A JETELOVINY
– Luční a pastevní směsi, jetelotrávy a jílkové směsi
– Přísevy a míchání na zakázku, technické směsi
– Vojtěška setá, jetel luční a další jeteloviny
ZRNOVÉ A SILÁŽNÍ ČIROKY
– zrnové silážní čiroky
– čiroky cukrové a kříženci se súdánskou trávou
KUKUŘICE FARMSAAT
41
LUSKOVINY, OLEJNINY, MEZIPLODINY,
KRMNÉ OBILOVINY
– Lupina úzkolistá, hrách, peluška, bob
– Len olejný, hořčice bílá, slunečnice černá
a proužkovaná
– Oves černý, nahý, pluchatý, pohanka
BIO-OSIVA
– Peluška, hrách, lupina, hořčice, pohanka,
travní bio-směsi aj.
– vynikají odolností, stabilitou výnosů i kvalitou
siláže
SMLUVNÍ MNOŽENÍ OSIV PRO TUZEMSKÝ A ZAHRANIČNÍ TRH
SEED SERVICE s. r. o., Vysoké Mýto
tel.: 605 954 186, e-mail: [email protected]
poradenství 604 578 260
www.
www.seedservice.cz
42
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
OSIVA A SADBA JARO 2015
Nabízíme
kvalitní osiva
polních plodin
a sadbu
brambor
y
ovin
l
i
b
O
e
uřic
Kuk
y
ovin
k
s
Lu
niny
Olej
bory
m
a
r
B
iny
Pícn
Olseed, a. s.
Štítného 604/25
779 00 Olomouc
tel. 585 411 490
tel.: 585 420 941-2
tel./fax 585 420 944
e-mail: [email protected]
www.olseed.cz
Dodávky zařízení pro dopravu a skladování obilí
Dopravníky pro plnění
secích strojů a rozmetadel
průmyslových hnojiv
provedení nerez
nebo lakované
výkon 15–150 t/hod
Šnekové dopravníky
s výkonem 6–150 t/hod
pojízdné nebo stacionární
délka až 27 m
Provětrávání halových skladů
přejezdné rošty, děrované oblouky, teleskopické kanály
axiální a radiální ventilátory
provětrávací jehly a kužele
Vzduchové, bubnové a sítové čističky
a předčističky
CanAgrocz s.r.o.
Horní Lukavice 159, 33401 Přeštice
Tel./fax: 00 420 377 982 892
Mobil: 00 420 604 129 037
e-mail: [email protected]
www.canagro.cz
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
43
S výnosem vždy nad 100%
Slunečnice je poslední dobou
Popelkou na našich polích.
Zemědělci často volí v osevním postupu jiné, více ziskové plodiny. Pád cen komodit, nová legislativa dotací,
kladoucí větší důraz na pestrost osevního postupu, však
mohou přispět k obrodě slunečnice na našich polích. Při
volbě vhodné odrůdy a střízlivé agrotechniky může být
slunečnice ziskovější než jiné
plodiny.
Volba odrůdy hraje klíčovou
roli. Obměna hybridů na trhu
je velmi rychlá a svědčí o nestabilitě hybridů slunečnice v hraničních podmínkách pěstování, v nichž se Česká republika
nachází. Hybrid, který jeden
rok zazáří, druhý rok propadá
a třetí rok už vůbec neexistuje.
Existují však výjimky a jednou
z nich je konvenční hybrid LG
56. 55. Na trhu v České republice je k dispozici již od roku
2007 a od té doby přináší nadprůměrně vysoké výnosy bez
přerušení.
Je vysokoužitkovým
hybridem
Například v testování POP SPZO
po celých 8 let jeho výnos nepoklesl pod 100 %. V roce 2014
skončil v pokusech s výnosem
108,2 % nad průměrem. Zohledníme-li obměnu hybridů za tuto
dobu, dojdeme k závěru, že LG
56.55 patří k stabilním a výnosným hybridům na trhu v České
republice. Není divu, protože
v sobě kombinuje ideální vlastnosti. Především je to ranost.
Je sice registrován jako středně
raný, avšak v mnoha srovnávacích pokusech a na běžných plochách prokázal, že vlhkost nažek
při sklizni je podobná nebo
stejná, jako u raných hybridů.
Vyrovnané, středně velké úbory LG 56.55
výrobní oblasti ČR. Ještě podstatnější vlastností než je ranost, je
vynikající zdravotní stav hybridu
LG 56.55. A to jak v odolnosti
vůči fomové hnilobě, tak i vůči
hlízence a botrytidě. V rámci
hodnocení jejich výskytu je tento
hybrid klasifikován jako jeden
z nejodolnějších (viz graf ).
Důsledkem toho jsou zdravé
rostliny, které mohou svým zeleným zevnějškem připomínat
pozdnější hybridy. Ve skutečnosti jen dokreslují fakt spolehlivého výnosu, kterého dosahuje
i při méně intenzivní fungicidní
Vynikající zdravotní stav
Hybrid LG 56.55 lze z uvedených důvodů doporučit každému
pěstiteli slunečnice jako nosnou
odrůdu v obilnářské i kukuřičné
Graf
ochraně. V grafu se vyskytují
také další slunečnice společnosti
Limagrain, hybridy LG 56.58 CL
a LG 56.33 CL. Oba opět s vynikajícím zdravotním stavem, které
lze úspěšně využít jak v konvenční, tak Clearfield technologii
pěstování. Zatímco LG 56.58 CL
je hybrid středně raný vhodný
do teplejších oblastí pěstování
slunečnice, hybrid LG 56.33 CL
patří mezi hrstku raných hybridů odolných herbicidu Pulsar
40 a lze jej s úspěchem vysévat
ve všech oblastech pěstování slunečnice u nás.
Nabídku společnosti Limagrain pro rok 2015 doplňuje
novinka: raný konvenční hybrid LG 53.77, který je šlechtiteli doporučen do suchých pěstitelských oblastí. Jeho devizou je
zejména ranost a schopnost zahájit vývoj i v podmínkách chladnějšího jara. Není snadné předpovědět, jak ziskové bude pěstování
té či oné plodiny v roce 2015, ale
v případě slunečnice lze volbou
vhodného hybridu ziskovost přinejmenším dobře pojistit.
Ing. Jiří Matuš
Limagrain Česká republika
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
1 / 2015
Verso vyniká vysokou průchodností díky integrované nápravě a nastavitelné
pracovní hloubce za jízdy z kabiny traktoru
44
Novinky na jaro z Farmetu
Jarní agrotechnické termíny jsou odvislé od počasí ale také
od zvolené technologie a strojního vybavení. Velmi důležitým
termínem pro celkovou a hlavně optimální délku vegetační doby
jařin je tzv. otevření půdy po zimě. Je velmi důležité mít k dispozici techniku umožňující i zpracování půdy se zvýšenou vlhkostí
a sklonem k nabalování.
Novinkou je kultivátor Verso
určený pro mělké kypření a předseťovou přípravu až do hloubky
10 cm. 5 řad úzkých dlátek a integrovaná náprava zajistí vysokou průchodnost a kvalitní pro-
Kompaktomat připraví půdu pro setí precizně v sedmi operacích na jeden přejezd
kypření i v těžkých podmínkách
například právě při jarním otevírání půdy nebo na podmáčených
polích. Obsluha ovládá hloubku
zpracování a nastavení předních
a zadních Flexiboardů (prstových
smyků), zajišťujících drcení hrud
a urovnávání, přímo z kabiny a tím
může velmi rychle a pohodlně reagovat na měnící se podmínky jarních polí.
Polonesená konstrukce s pracovní šířkou 6, 7, 8 nebo 9 m dovoluje jednoduchou manévrovatelnost a například Verso 8 PS zajistí
výkonnost 10 - 12 ha/hod. při pracovní rychlosti až 15 km/hod. Úzká
dlátka jsou pevná a odolná s hroty
ze slinutých karbidů, která velmi
dobře kypří, zapravují rostlinné
zbytky a mechanicky ničí plevele.
Bestselerem v předseťové přípravě je ale stále předseťový kombinátor Kompaktomat. Jedním
přejezdem zajistí precizní zpracování v sedmi operacích. Farmet
a.s. vyrábí kompaktomaty více jak
20 let s nepřetržitým vývojem a rozšiřováním nabídky. Jenom pracovní záběr lze zvolit od 2,5 m až
po téměř 16 m. Zejména pro jarní
přípravu je určena 4-řadá výměnná
sekce s úzkými dlátky. Pro novou
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
45
Modulání secí stroj Falcon s modulem na přesné setí
širokořádkových plodin a unikátním přihnojením z obou stran řádku
Referenční porost kukuřice založený secím strojem Falcon
a modulem přesného setí s přihnojením kukuřice z obou stran
sezónu byla volitelná nabídka rozšířena o výbavu předního lopatkového smyku Flexiboardu (místo
standardního pevného), dále možnosti zadního dvojitého crosskill
válce či dlátového kypřiče stop kol
traktoru do těžších půd. Nová volitelná nabídka tak dále rozšiřuje
osivo s roztečí 75 cm. Předzpracující sekce secího stroje může být
libovolná. Zásobník secího stroje
slouží pro aplikaci hnojiva. Vlastní
aplikace hnojiva je unikátně rozdělena do dvou diskových aplikátorů (z každé strany řádku jeden).
Rostliny tak mají k dispozici hno-
bezprecedentní možnosti kombinátoru Kompaktomat.
Pro oblast setí je hlavní novinkou rozšíření nabídky pro modulární secí stroj Falcon o modul
přesného setí širokořádkových
plodin (např. kukuřice). Výsevné
jednotky mají vlastní zásobník pro
jivo rovnoměrně s předpokladem
k dosažení maximálního výnosu.
Secí stroj Falcon tak umí díky
svým výměnným modulům zasít
všechny plodiny i ve speciálních
technologiích.
Ing. Martin Kořízek
Produktový manažer Farmet a.s.
46
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
1 / 2015
www.dlf.cz, [email protected], tel: 00420 556 768 911
1 / 2015
PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU
47
48
MECHANIZACE
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
Den otevřených dveří
ve společnosti
UNIMARCO
Pro zájemce sledující novinky v oblasti zemědělství byla v Zádveřicích – Rakové dne 3. prosince připravena prezentace strojů
postřikovací techniky HARDI, dále zde byla vystavena rozmetadla
průmyslových hnojiv dánského výrobce BREDAL, půduzpracující
a secí stroje francouzské firmy AGRISEM, vinařská technika italské firmy GAI, vinařské a komunální traktory Antonio CARRARO
a také pícninářské stroje společnosti TONUTTI WOLAGRI.
Pro české i slovenské famáře je
společnost UNIMARCO důvěryhodným partnerem, který zajišťuje kvalifikovaný prodej výrobků
a služeb v České republice i na Slovensku prostřednictvím vybudované sítě prodejních a servisních
partnerů.
HARDI - stroje
prověřené praxí
„HARDI js ou p ostř i kovače
prověřené praxí. Vývoj těchto
strojů je kontinuální, přihlížející k aktuálním požadavkům
farmářů ve 140 zemích, kam se
postřikovače HARDI vyvážejí.
Ročně se jedná o desítky drobných
a několik zásadních vylepšení.
Horkou novinkou je samojízdný
postřikovač ALPHA evo POWER
EDITION, jehož přednosti byly
v ČR oficiálně představeny právě
na Dni otevřených dveří ve společnosti UNIMARCO. ALPHA
je vybavená novým systémem
pohonu EcoDrive s motorem
Deutz s výkonem 245 HP splňujícím normu TIER 3B. Nový pohon
poskytuje větší flexibilitu výkonu,
menší hlučnost a snížení spotřeby
paliva o více než 30 %, zejména při
jízdě na silnici. Výrazně vyšší svahová dostupnost je řešená novým
elektronicko-hydraulickým systémem uzávěrky přední a zadní
nápravy s názvem DiffLock, posílením všech kolových hydromotorů a zdvojením hydrogenerátorů
Sauer. Samochod je vybaven řízenou podporou vzduchu TWIN
a má v sobě i novinku oceněnou již na výstavě SIMA 2013
a na loňském TECHAGRU cenou
GRAND PRIX - DynamicFluid 4,
revoluční systém regulace dávky.
Nejvíc novinek se představilo u nejvýkonnějších samojízdných
postřikovačů HARDI Alpha evo POWER EDITION
Oproti normě systém umožňuje až
20 x přesnější dávku a 7 x rychlejší
reakce. Systém je autokalibrační,
nemusí se kalibrovat ručně. Systém sám rozezná, jaké trysky jsou
použité. Rozezná, když je ucpaný
filtr. Pokud dojde k poruše, tak je
systém schopný nouzově dokončit
práci. Těchto výhod je dosaženo
mimo jiné tím, že kromě rychlosti
pojezdu a průtoku kapaliny měří
další veličiny – otáčky čerpadla
a polohu regulačního ventilu. Díky
měření polohy regulačního ventilu
může systém rovnou nastavit šoupátko ventilu do nově vypočtené
polohy, což přináší výrazné zrychlení proti dosavadním regulačním
systémům, které podle průtoku
kapaliny "kývavě" ventil otevírají
nebo zavírají, dokud nedosáhnou
žádaného průtoku. Nový princip
lze přirovnat k nastavování teploty
vody v umývadle. V cizím, např.
hotelovém umývadle postupně
přidáváme nebo ubíráme teplou
vodu, až dosáhneme požadované
teploty. Doma vždy natočíme ventil do nám již dobře známé polohy,
takže požadovanou teplotu nastavíme mnohem dříve. Technologie DynamicFluid 4 se kromě
samochodů montuje i do všech
tažených postřikovačů kromě nejnižší řady Ranger. Za tento přínos
se neplatí. Automaticky se montuje
do každého stroje namísto předchozího regulačního systému,“
sděluje Ing. Mojmír Freund (UNIMARCO).
Rozmetadla BREDAL
Tažené postřikovače jsou již vybaveny novým regulačním systémem dávky DynamicFluid4-k
Bredal je rodinná dánská firma
s více než šedesátiletou tradicí.
Rozmetadla průmyslových hnojiv, na které se firma specializuje
celých šedesát let, dodává v robustním provedení. Stroje jsou velice
spolehlivé, přesné. Rozmetací obrazec je se čtyřnásobným překrytím.
Jejich velkou výhodou je schopnost aplikace těžko aplikovatelných látek jako jsou vápenec, sírany
a podobně. Desítky strojů jezdí
k plné spokojenosti farmářů a službařů v Čechách i na Slovensku.
Pícninářské stroje
Tonutti Wolagri
Ing. Tomáš Černý (UNIMARCO)
po návratu z Itálie, kde navštívil
holding B-Group, který koupil
značku Tonutti Wolagri, sdělil nejnovější informace: „Největší italský výrobce zemědělské techniky
se doposud specializoval na postřikovače polní i do vinic a sadů. Tím,
že koupil Tonutti Wolagri, tak rozšířil sortiment ještě o pícninářské
stroje - žací lišty, obraceče, shrnovače píce, lisy a ovíječky. Toto je
výrazná změna ve struktuře, která
nastala. Samozřejmě stroje budou
dál vyráběné pod značkou Tonutti
Wolagri. Ve společnosti B-Group je
jediný majitel, pan Blasi. B-Group
exportuje většinu strojů celosvětově. Potěšitelné pro nás je, že nový
majitel s námi nadále počítá jako
s dovozcem pro Česko i Slovensko“.
Zkušenosti s paprskovými
shrnovači v praxi
Ing. Mojmír Freund (UNIMARCO) dodává: „Nabízeli jsme
celý výrobní program kromě lisů
a ovíječek. Dnes už máme program
ucelený a děláme celý sortiment.
Obchodně jsou velmi zajímavé
paprskové shrnovače. Největší
poskytovatel služeb na Slovensku,
společnost ORAGRO s.r.o., která
AGRÁRNÍ OBZOR
49
1 / 2015
sídlí na Oravě, obhospodařuje
asi 7 500 ha a současně poskytuje služby asi 140 subjektům, si
před 2 lety od společnosti UNIMARCO koupila 12 jednořadých
paprskových shrnovačů. Tím, že
působí na celém území Slovenska, vznikla časem velmi pozitivní reference. V loňském roce
se lavinovitě přihlásila část větších farmářů nebo družstev, které
zažili tuto službu a viděli stroje
v provozu. V ORAGRU vyhodnotili přednosti paprskových shrnovačů. U předchozích rotorových shrnovačů je nejvíce pálily
vysoké náklady na údržbu. Službu
poskytovali bez nějakého většího zisku jen proto, aby byla ucelená nabídka služeb. Poskytovali ji i přes to, že věděli, že jim
náklady na provoz vezmou prakticky celý zisk. Jeden rok vyzkoušeli jeden paprskový stroj Tonutti
a zjistili, že náklady na údržbu
byly zanedbatelné. Na základě
této zkušenosti si koupili těch zbylých jedenáct paprskových shrnovačů. Teprve pak, při vyhodnocení sezóny zjistili, že udělali
i více práce. Práce je navíc kvalitnější. Spotřeba nafty klesla až
na jednu třetinu. Snížil se odrol
lístků, krmná hmota byla kvalitnější, paradoxně měli méně
nahrnuté zeminy a kamenů, tzn.
nižší procento popelovin. Společnost ORAGRO obhospodařuje pole a louky až nad lyžařskými středisky (Malá Fatra, Velká
Celý pícninářský sortiment Tonutti Wolagri doplnila nabídka lisů
Fatra) a velké rozlohy neznámých
pozemků ve službách. Rotorový
shrnovač, pokud se seřídí na absolutní rovině, tak by měl být teoreticky lepší, protože si „neškrtne“
do půdy, ale v praxi, pokud rotorový shrnovač jezdí po kopcích
a nerovnostech, pokud se nastaví
nízko, tak frézuje půdu tak, že se
za strojem práší, pokud vysoko,
tak má hodně zbytků neposbíraných. Zahnívající zbytky, pokud
se při dalším sběru posbírají, jsou
na základě rozborů z krmivářského hlediska ještě nepříznivější
než zemina. Kompromisní nastavení výšky se hledá těžko, někdy
vůbec. Zatímco u paprskových
shrnovačů, které se dotýkají země,
ale jen se odvalují, to znamená, že
v místě, kde se dotýkají prsty, dělá
něco jako ruční práci, odvaluje se
a zároveň shrabuje. Rotorový shrnovač, když najede na krtinec,
tak ho úplně rozpráší, až krtinec
zmizí ve shrnované hmotě, kdežto
paprskový jím projede jako hrábě,
Vinařské linky GAI si po Jižní Moravě
získávají i slovenské vinaře
krtinec zůstane tam, kde byl, jen je
prohráblý. Tím se vysvětluje nižší
obsah zeminy v hmotě. Stroje jsou
lehčí, takže mají menší nároky
na tažné prostředky, nízký tažný
odpor, spotřeba je nižší a traktory jezdí daleko rychleji, přes
20 km/hod., to znamená, že udělají víc práce. V určitém režimu,
na zavadlé hmotě, ještě ne suché
se mohou tvořit povřísla, sukovat
hmota, ale i na to existuje lehký
protihmat. Sukování hmoty lze
snadno vyřešit jemným zmenšením záběru“.
Další sortiment
v portfoliu firmy
UNIMARCO
, , Po k r a č uj e m e s a m o z ře j m ě
v nabídce půduzpracujících strojů
renomovaného francouzského
výrobce Agrisem International.
Společnost UNIMARCO je rovněž výhradním importérem vinařské techniky GAI (Itálie), díky
níž je možno vinařům nabídnout
kompletní lahvování a etiketování
od jednoho výrobce, na strojích
vysoké kvality, umožňující plnění
bez přístupu vzduchu a tím snížení nebezpečí oxidace vína,“ sděluje Ing. Mojmír Freund (UNIMARCO). Vedoucí servisu, David
Lúčný (UNIMARCO) představil
navigace a automatické vypínání
sekcí postřiku na základě polohy
stroje, dnes již standardní věc. Dle
požadavků zákazníka umí ovládat
automatické řízení.
Řada technicky dokonalých
řešení, které nabízí výrobci zastupovaní společností UNIMARCO
na trhu v České republice a na Slovensku, se neustále vyvíjí. Díky
světovému prvenství ve vývoji
a výzkumu například trysky
HARDI splňují zvyšující se požadavky správné aplikace přípravků
na ochranu rostlin, které nezahrnují pouze tradiční kritéria jako
ekonomika a efektivita.
Autor: Ing. Eva Staňková
Foto: Dominik Burget
MECHANIZACE
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
IMPORT
ZEMĚDĚLSKÉ,
KOMUNÁLNÍ
A LESNICKÉ TECHNIKY
AGRÁRNÍ OBZOR
REPORTÁŽ
1 / 2015
Rozsáhlá expozice zemědělské techniky
50
51
Komunál v akci
Široká nabídka polských strojů
Tak lze bez nadsázky charakterizovat další Den zemědělské a komunální techniky polské provenience české firmy POL – AGRO TRADING
ZT s.r.o. Akce proběhla začátkem listopadu v areálu firmy a blízkém okolí. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout zemědělskou a komunální
techniku, jak na výstavní ploše v areálu firmy, tak také při předvádění na nedalekém pozemku.
Firma POL – AGRO TRADING ZT s.r.o. patří již řadu let k významným dovozcům polské zemědělské a komunální techniky v České republice.
Zemědělská technika
Firma POL – AGRO TRADING
zastupuje na českém trhu polské
značky PRONAR, WARFAMA,
POMOT, UNIA, URSUS, SIMPA,
PILMET aj.
V nabídce to je zejména
dopravní technika, svinovací lisy,
postřikovače, rozmetadla, krmné
vozy, stroje pro sklizeň pícnin atd.
Novinkou, kterou mohli při praktických ukázkách vidět návštěvníci Dne zemědělské a komunální
techniky, byly pluhy polské provenience.
Komunál v akci
Vedle již zmíněných zemědělských
strojů nabízí firma POL – AGRO
TRADING ZT s.r.o. také komunální techniku.
Vlajkovou lodí je polský výrobce
zemědělské techniky PRONAR.
Jedná se o malotraktory s pestrou škálou přídavných zařízení
pro celoroční údržbu komunikací,
veřejných zelených ploch prostranství. Početné publikum návštěvníků
shlédlo praktické ukázky zametací
techniky, posypu, agregaci sněhových radlic a pluhů aj.
Za svou existenci se stala firma
POL – AGRO TRADING ZT s.r.o.
významnou firmou na českém
trhu v oblasti zemědělské a komunální techniky. Kvalitní stroje
za příznivé ceny, profesionální
servis, spokojení zákazníci, dlouhodobé obchodní a partnerské
vztahy, to je hlavní filosofií a strategie firmy z Frýdku - Místku.
Traktor PRONAR v agregaci se zametací technikou
A.D.
Více na www.polagro.cz nebo 733 772 932
Praktické ukázky se setkaly s velkým zájmem návštěvníků akce
Agregace výkonné techniky před očima zákazníků
52
ŠKOLSTVÍ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
Nový mezinárodní studijní obor
Zahradnictví – International
Master of Horticulture Science
S novým akademickým rokem nabízí
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně nový mezinárodní studijní obor Zahradnictví -International Master of Horticulture Science
ve spolupráci s Fakultou biotechnologie a zahradnictví, Zemědělské univerzity v Krakově a Fakultou
zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.
Studium je rozloženo v rámci
4 semestrů, během kterých studenti absolvují výuku na každé
ze spolupracujících univerzit. Výuka je zahájena prvním
(zimním) semestrem na Fakultě
biotechnologie a zahradnictví
v Krakově, druhý semestr stráví
mezinárodní skupina studentů
na Zahradnické fakultě v Lednici
a třetí semestr studium pokračuje
na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství v Nitře. Poslední,
čtvrtý semestr, který může být
nazván „domácím“, stráví studenti na každé ze svých univerzit
a zaměří se na dokončení a obhajobu diplomové práce.
Výuka probíhá v anglickém
jazyce a cílem studia je seznámit
posluchače se současným stavem
zahradnické produkce z mezinárodního pohledu. Klíčovou před-
ností absolventů bude orientace
v evropském zahradnickém prostředí, kterou získají díky studiu na partnerských institucích
v různých zemích. V rámci studia je kladen důraz na současnou,
moderní problematiku zahradnictví, která pokrývá oblasti související zejména se zelinářstvím, ovocnářstvím, vinařstvím, skleníkovou
produkcí, rostlinnými biotechnologiemi, skladováním zahradnických produktů a okrasným
zahradnictvím.
AGRÁRNÍ OBZOR
Milou tradicí severomoravské firmy MITRENGA a.s., prodejce
zemědělské a komunální techniky se sídlem ve Stříteži u Českého Těšína se stalo předvánoční setkání s obchodními partnery,
přáteli, zaměstnanci. Další ročník v duchu vánoční atmosféry se
uskutečnil druhý prosincový týden.
audiovizuální techniky poutavým, zábavným způsobem historii firmy MITRENGA, budování
nové haly, střediska na pozemku
svých předků. Neodpustil si
v odborné části představit nabídku
zemědělské a komunální techniky, zejména traktorů Zetor. Uve-
dená značka je, dá se říci, srdeční
záležitostí firmy MITRENGA a.s.,
která má za svou existenci prodáno právě nejvíce zetoráckých
strojů. Spolu s ostatními značkami
společnost prodala již přes 600 ks
nových traktorů.
Hudební kulturní program
obstaralo duo muzikantů z Těšínska v podání zejména krajových
folklórních písní. S velkým ohlasem se setkalo překvapení v podobě
řízené degustace vín ze Znovínu
Znojmo za účasti obchodního ředitele vinařské společnosti. Setkání
zaměstnanců firmy MITRENGA
a.s. s obchodními partnery, zemědělskou veřejností, přáteli je vždy
každoročně spojeno s poděkováním za dlouhodobou spolupráci.
Firma výdává již deset let svůj
kalendář s vlastními obrázky, které
byly často pořízeny na cestách
k zákazníkům. I letošní rok nebyl
výjimkou a zákazníci si odnesli
kalendář 2015.
Taková zastavení v hektickém
čase, kteří mnozí z nás nejen před
vánocemi prožívají, jsou potřebná.
Důležité termíny:
Lhůta pro podání přihlášek
ke studiu: do 27. 5. 2015.
Přihláška ke studiu se podává
elektronicky na adrese:
http://is.mendelu.cz/
prihlaska/?lang=en
Termín konání ústních pohovorů:
29. 5. 2015.
Studium v anglickém jazyce je
na základě Zákona o VŠ zpoplatněno.
53
Předvánoční setkání u MITRENGŮ
Úvodní slovo patřilo jako vždy
jednateli firmy ing. Aloisi Mitrengovi, jeho profesionálnímu
moderování při představení společnosti a i dalšího doprovodného programu. Nejinak tomu
bylo i letos. Pan Mitrenga ve svém
vystoupení představil za pomoci
Podmínkou pro přihlášení
je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření
k oboru Zahradnictví (Zemědělství), zakončeného Státní závěrečnou zkouškou a odpovídající
znalost anglického jazyka. Uchazeči mohou být přijati do magisterského studia na základě přihlášky a studijních výsledků
v bakalářském stupni studia.
Absolventi jiného bakalářského
studijního programu se kromě
předložení diplomu podrobují
ústnímu pohovoru.
REPORTÁŽ
1 / 2015
O dobrou pohodu se staral kolektiv zaměstnanců firmy Mitrenga
Nové středisko firmy ve Stříteži
Kontaktní osoba pro podrobnější
informace:
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční vztahy
E-mail: [email protected];
tel.: 00420 519 367 242
Příprava na košt znovínských vín
Lidoví muzikanti z Těšínska
– red–
1 / 2015
1992-2015
PRODEJ A SERVIS
zemědělské techniky
Gordex spol. s. r. o., Brněnská 61, 796 01 Prostějov
tel.: + 420 582 337 273, fax: + 420 582 344 209
email: [email protected], [email protected]
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
MECHANIZACE
1 / 2015
55
Slavnostní předávání cen soutěže Firma roku-Živnostník roku 2014
MECHANIZACE
3
54
První a třetí příčka pro WTC Písečná
v prestižní soutěži Hospodářských novin
Český výrobce dopravní zemědělské a komunální techniky WTC
Písečná uspěl v prestižní soutěži Hospodářských novin „Firma
roku/Živnostník roku 2014“. V krajském finále obsadil výrobce
z Písečné první a v celostátním superfinále třetí příčku.
Dne 9.12.2014 proběhlo na pražském Žofíně slavnostní předávání
cen soutěže „Firma roku/Živnostník roku 2014“. V celostátním finále kategorie Živnostník
roku 2014 se mezi tisíci přihlášenými podnikatelskými subjekty
na třetí příčce umístil se značkou WTC Písečná pan Ing. Josef
Ťulpík - ve finále olomouckého
kraje obsadila společnost WTC
Písečná první příčku.
WTC Písečná patří aktuálně
k nejvýznamnějším českým
výrobcům zemědělské a komunální dopravní techniky, přičemž
do portfolia společnosti patří
aktuálně traktorové návěsy BIG
a MIG, traktorové nosiče kontejnerů PORTÝR, traktorové přívěsy
BSS, přepravníky zvířat PARDÁL,
vozy pro přepravu balíků a vozy
s výměnným systémem.
Odborná i laická veřejnost ocenila při hodnocení společnosti
zejména ucelenost sortimentu,
úspěšné navázání na výrobní tradici zemědělské techniky v Písečné
a velmi zajímavé ekonomické
výsledky. „Pan Ťulpík je velmi
úspěšný podnikatel v místě s vysokou nezaměstnaností. Je obdivuhodné, jak se mu daří podnikání
rozvíjet a úspěšně přitom vzdorovat domácí i zahraniční konkurenci,“ řekl k rozhodnutí poroty
Tomáš Gogela z GE Money Bank.
Porotu oslovil mimo jiné i přístup,
který pan Ťulpík shrnuje slovy
„Úspěšný je ten, kdo věří v sebe
a v lidi, kterými se obklopí“.
O d b or n o u p oro t u t v oř í
vždy zástupci partnerů soutěže
a zástupci asociací a cechů. Hodnotí se mimo jiné ekonomické
ukazatele a podnikatelský příběh. „Hlavní obor podnikání
pana Ťulpíka souvisí se zemědělstvím a dává práci velkému
množství lidí. Jeho výroba je
Majitel WTC Písečná Ing. Josef Ťulpík přebírá ocenění
známa nejen u nás, ale i v Evropě
a neustále se ve svém podnikání
posouvá vpřed“, okomentovala
triumf Marta Jurková za společnost Seznam.cz.
„Mnohokrát děkuji všem lidem,
kteří pro nás hlasovali a umožnili
prezentovat naši společnost před
odbornou porotou. Samozřejmě
děkuji také porotě. Cena patří všem
lidem, se kterými spolupracuji.
Nejvíce děkuji svojí rodině, která
mě podporuje a pevně doufám,
že mě bude podporovat i nadále.
Mnohokrát děkuji“, uvedl pan
Ťulpík při přebírání ocenění.
Za dosavadních devět ročníků
soutěže uspěli pouze dva čeští
výrobci zemědělské a komunální
techniky, v roce 2009 firma Farmet
a.s. a letos WTC Písečná.
Bc. Petr Kössler
56
MECHANIZACE
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
MECHANIZACE
1 / 2015
57
V Mirovicích otevřeli
dveře zájemcům
Společnost CIME s. r. o. působí na českém trhu již od roku 1994.
Pobočka v Mirovicích však zahájila provoz až v květnu 2013. Dny
otevřených dveří, které zde probíhaly 20. a 21. listopadu 2014,
tak byly teprve druhými v pořadí. V tomto ohledu tedy nemůže
být o nějaké tradici zatím řeč, přesto si ale ve zmíněném termínu
do nevelkého městečka našla cestu řada příznivců zemědělské,
komunální a stavební techniky.
Nelitoval jistě žádný s příchozích. Program se nesl tak trochu
ve „svobodném duchu“ – nebyly
dány žádné časové rozvrhy přednášek či prezentací, ale několik
zaměstnanců firmy bylo připraveno poradit či poskytnout individuální konzultace. Těch mnoho
návštěvníků plně využilo – ať již
během neformálního posezení
u občerstvení či přímo u vystavovaných strojů.
Od traktoru až po sekačku
Velkou pozornost poutaly především teleskopické manipulátory
Merlo. Tyto stroje italské provenience jsou vlajkovou lodí společnosti CIME a je o ně velký zájem,
především díky mnoha unikátním
technologickým řešením. V sortimentu manipulační techniky jsou
však i kloubové nakladače Hyundai či Weidemann, určené převážně pro zemědělství a komunální sféru. Své uplatnění však
naleznou i ve stavebnictví a dalších odvětvích, kde je potřeba
obratných, silných, ale zároveň
kompaktních strojů.
Kromě zmíněných teleskopických manipulátorů a kloubových nakladačů, nabízí CIME
i široké spektrum další techniky
nezbytné pro zemědělství. Jde především o traktory, stroje na zpracování půdy, čelní traktorové
nakladače, mulčovače, štěpkovače,
drtiče, překopávače, postřikovače,
rosiče, balíkové lisy, secí stroje
i drobnou techniku typu vertikulátorů, motorových pil, křovinořezů apod. Nabídka značek
je poměrně široká a u mnohých
z nich je firma dokonce výhradním dovozcem do ČR. Mimo uvedených Merlo a Weidemann, jde
především o sortiment Ferri, MX,
Goldoni, Walker Mowers, Grasshopper, Billy Goat i jiné. Společnost CIME nabízí komplexní
služby a kromě dodávky zeměděl-
Traktory Massey Ferguson předvedly své mnohostranné využití
Lidner Geotrac má v porovnání s konvenčními typy traktorů nižší
těžiště, což mu umožňuje lepšíí, svahovou dostupnost
Traktor pro romantické
duše aneb i od volantu lze
pozorovat hvězdy
Kromě nakladačů je mezi zákazníky zájem i o traktory Massey Ferguson a Lindner. Přímo
na ploše se zájemci mohli posa-
Nakladače Merlo v celé své výšce
ské a další techniky, poskytuje také
servis, autoservis a dokonce i půjčení vybraných strojů – především
ze sortimentu těch zahradních.
Turbofarmer – nový
koncept síly
O značce Merlo již byla řeč.
Vůbec nejprodávanějším produktem jsou teleskopické nakladače
řady Turbofarmer, která byla uvedena na trh v roce 1996. V čem
tkví výjimečnost strojů, které se
velice rychle prosadily v rostlinné i živočišné výrobě a - v rámci
použití pro manipulaci s biomasou - i v sektoru výroby energie? Tajemství úspěchu je skryto
nejen v důmyslné koncepci strojů,
ale též v jejich návrhu, ve výrobním procesu, kvalitě, prodejním
a poprodejním servisu. Teleskopické manipulátory Turbofarmer
mají jako první v Evropě povolení
pro tažení zemědělských přívěsů
po veřejných komunikacích. Díky
mimořádnému výkonu v terénu
se osvědčily i pro ty nejnáročnější
manipulační a zdvihací práce.
Nabízejí vysokou užitkovost a všestrannost na pracovišti, kde by
za jiných okolností bylo potřeba
několika speciálních strojů. Turbofarmer zahrnuje široký výběr
modelů s nosností až 4 100 kg
a výškou zdvihu 10 metrů. Kromě
této řady však společnost CIME
nabízí i další stroje Merlo – konkrétně Multifarmer (nosnost až
3 000 kg, zdvih 9 m), Panoramic
(nosnost od 3 400 kg do 10 000 kg,
výška zdvihu až 18 m), Roto (nosnost 3 800 - 5000 kg, zdvih přes
25 metrů), či Compact (nosnost
od 2 500 kg do 3 200 kg, zdvih více
než 8 metrů).
dit např. do modelu Lindner Geotrac 64 a přesvědčit se o panoramatickém výhledu z kabiny
řidiče v celém rozsahu 360° - a to
i směrem vzhůru. Převodovka
ZF s čtyřstupňovým řazením pod
zatížením a výkonný 4-válcový
motor Perkins jen podtrhují cel-
Zástupce společnosti Ing. Petr Scherhaufer
kový uživatelský komfort. Krom
samotných traktorů byla k vidění
i široká škála strojů pro zpracování
půdy, píce a další nezbytné činnosti, reprezentovaná především
značkou Kuhn.
CIME s. r. o. má zkrátka co
nabídnout a poměrně mladá
pobočka v Mirovicích si tak
r ychle nachází široký okruh
zákazníků. Ač tedy zdejší dny
otevřených dveří zatím tradicí nejsou, mají k tomu zdárně
nakročeno…
Ing. Petra Zejdová, Ph. D.
Foto autorka
INZERCE
Společnost T – AGRO CZ s.r.o., zabývající se prodejem
náhradních dílů na zemědělskou techniku,
přijme pro své středisko v Libhošti u Nového Jičína
PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Požadujeme:
SŠ vzdělání, orientace v zemědělství výhodou
velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti
ochotu cestovat
komunikativnost, samostatnost, dobrou znalost práce
na PC
ŘP skupiny B
praxe v oboru vítána
Nabízíme:
kvalitní zázemí dobře se rozvíjející firmy
dobrý kolektiv
finanční ohodnocení závislé na výkonu
zaměstnanecké výhody
Životopisy zasílejte do 31.1. 2015
na e-mailovou adresu: [email protected]
58
ŽIVOČIŠNÁ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
ŽIVOČIŠNÁ
1 / 2015
59
Přeštické černostrakaté prase
má perspektivu
Nižší denní přírůstky a rychlé tučnění byly hlavními důvody, proč se po revoluci - kdy u nás zavládla
vlna „zdravého“ stravování spojená s poptávkou po libovém mase –přeštické černostrakaté plemeno prasat ocitlo „na pranýři“ a jeho stavy prudce poklesly. V roce 2012 zůstávalo jen 200 plemenných kusů a hrozilo, že původní české plemeno zcela vymizí. S touto smutnou skutečností se
naštěstí odmítli smířit ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde zahájili záchranný
chov a zmrazování genetického materiálu. Díky spolupráci s několika málo chovateli i díky realizaci
výsledků výzkumu v praxi, se snad konečně začalo „přeštíkům“ blýskat na lepší časy. Jaká je současná situace v chovu a jaké vyhlídky má toto plemeno do budoucna, se mohli dozvědět účastníci
semináře „Perspektivy přeštického černostrakatého plemene prasat v podmínkách globalizovaného trhu“, který se uskutečnil 9.12.2014 v sídle VÚŽV v Uhříněvsi.
Velký zájem při ochutnávce produktů z přeštických prasat vzbudilo
konopné sádlo z biofarmy Sasov – vítěz v kategorii Česká biopotravina roku 2014
Jak správně naporcovat Pražskou šunku předvedl František Kšána
Seminářem provázela Ing. Věra
Mátlová
V zasedací místnosti VÚŽV se sešlo zhruba 60 účastníků
Zasedací místnost Výzkumného
ústavu byla zaplněná do posledního místa a nic tak nebránilo panu
řediteli doc. Ing. Petru Homolkovi,
CSc., Ph.D., aby se chopil úvodního
slova. Z jeho úst zaznělo, že akce
je součástí seminářů, které pořádá
VÚŽV tak, aby předával poznatky
řešených projektů zemědělské praxi
a současně i navázal širší spolupráci
s chovatelskou sférou.
Po zahajovacím slovu pana
ředitele vystoupila se svou prezentací inženýrka Věra Mátlová. Připomněla, proč je přeštické plemeno genetickým zdrojem. Toto
označení souvisí s faktem, že se
stalo spolu s ostatními plemeny
hospodářských zvířat domácího
původů součástí Národního programu uchovávání a využívání
genetických zdrojů, který od roku
1996 financuje Ministerstvo zemědělství. Systematický program
ochrany genových zdrojů byl podložen zpracováním šlechtitelských
programů pro tato plemena.
Chovný cíl, který byl původně
formulován v roce 1996, vycházel z průměrné úrovně znaků přeštického černostrakatého plemene
té doby. I když byla praktikována
stabilizační selekce, znaky jatečné
hodnoty se výrazně změnily
(výška tuku se snížila, podíl libového masa se zvýšil) a v roce 2008
byl proto chovný cíl pro období
2009 – 2013 korigován podle reálných podmínek. Nyní je v něm
– mimo jiné – stanoveno: počet
živě narozených selat ve vrhu 10,4;
mezidobí 160 dnů; průměrný
denní přírůstek v testu u prasniček (korig. na 90 kg ž. hm.) 525 g
a u kanečků (korig. na 100 kg
ž. hm.) 590 g.
Jak paní inženýrka podotkla,
ani sebedokonalejší šlechtitelský
program, využívání biotechnologií, či dotační podpora však
není zárukou stoprocentní úspěšnosti. Tou může být pouze udržení
dostatečné populace v adekvátních chovných podmínkách, které
ale není možné bez odpovídající
tržní realizace produktu.
Přeštickým prasatům je
nejlépe na pastvě
Směrování plemenitby v populaci přeštického plemene bylo
hlavním tématem prezentace
pana prof. Ing. Václava Matouška,
CSc. z Jihočeské univerzity, která
sama má jeden z nukleových
chovů. Regenerace původního
přeštického prasete začala v roce
1952 v okrese Přeštice a Plasy.
V současném období je registrováno 19 chovatelů, kde podmínky podpory chovu v genové
rezervě splňovalo cca 404 prasnic
a 76 kanců. Za pozitivní lze považovat fakt, že se podařilo zastavit
pokles stavů zvířat v chovech.
Součástí strategie plemenářské práce je i jmenování garanta
pro genovou rezervu. Cílem plemenitby je především stanovit rozsah populace v genové
rezervě (cca 650 prasnic v plemenném jádře, zbytek bude jako
produkční populace), zajistit KU
podle metodiky, rozdělit chovy
na nukleové a rezervní, při bonitacích v komisi posoudit plemenný a užitkový typ zvířat, roztřídit stádo na plemenné jádro
a ostatní jedince, u kterých bude
navržen jiný způsob připařování, stanovit úroveň reprodukce
pro zařazení do genové rezervy
a pokusit se založit nové linie
(využitím zmrazených ID, sattelschwein, british saddleback,
rozdělení stávající linie).
Velmi zajímavý byl příspěvek
inženýrky Anny Dostálové. Ta
představila alternativní přístupy
ve výkrmu přeštických prasat. Paní
inženýrka připomněla, že do 60. let
byla pastva prasat celkem běžnou
záležitostí. A ačkoliv tento systém
v sobě skýtá jisté nevýhody (např.
větší riziko nákazy zvířat morem
či Aujeszkyho chorobou), převažují pozitiva v podobě kladného
ovlivnění symbiotické mikroflóry
ve střevech zvířat, vyšší odolnosti
vůči salmonelám, lepšího welfare
zvířat, vyšších přírůstků a úspory
krmiva, snížení nákladů na energii
atd. Z výsledků studie plyne doporučení uplatnit pro přeštická prasata venkovní výkrm s pastvou,
jako alternativní sezónní systém.
Při pastvě prasat je nutno počítat alespoň 167 m2 na kus. Zvířata
dobře respektují dvouřadý elektrický ohradník. Pokud jdou prasata na pastvu poprvé, je nutno
počítat se zhruba týdenním navykacím obdobím.
která je spoluřešitelem projektu.
Právě činnost této farmy představil blíže její majitel, pan Sklenář.
Farma byla založena v roce 1991
a s VÚŽV spolupracuje v chovu
přeštických prasat od roku 2011.
V současnosti zde mají 55 prasnic
a 7 kanců tohoto plemene. Aplikují netradiční postupy, které se
jim však velmi osvědčily a například rodinný způsob chovu s připouštěním kojících prasnic lze
označit za nejvhodnější systém
chovu prasat. Dochází k maximálnímu využití laktace při dobrých
chovatelských výsledcích. Také
nekastrace kanečků se ukázala
jako velmi efektivní strategie. Zvířata mají nižší spotřebu krmných
směsí, jsou zmasilejší a výkrm
je rychlejší. Maso z nekastrovaných samců se využívá pro výrobu
kančího biolovečáku a že jde
o vskutku chutný produkt, svědčí
i titul Biopotravina roku 2010.
Po m y s l n o u „ t ř e š n i č k o u
na dortu“ bylo závěrečné vystoupení pana Františka Kšány, jenž
velice poutavě promluvil o produktech s přidanou hodnotou.
A nezůstalo pouze u řečí – jako
„proprietu“ pro své povídání si
přinesl čerstvou Pražskou šunku
z přeštického prasete, kterou profesionálně naporcoval a nabídl
k ochutnání účastníkům semináře.
Přeštíky zachráníme, když
je sníme
Následovala přestávka, během
které byla pro účastníky připravena ochutnávka produktů Amaso
a také výrobků z biofarmy Sasov,
Kanec „přestíka” na přehlídce v ISK Salaš u Velehradu
Všichni přítomní se tak mohli
přesvědčit, že maso z tohoto plemene je opravdu jedinečné v chuti
i křehkosti. A to díky vrstvě tuku
na povrchu i uvnitř svaloviny, což
je charakteristika, kvůli které byla
ještě poměrně nedávno tato surovina odsuzována. Přitom například
i v New Yorku či Londýně zpracovávají ti nejlepší šéfkuchaři právě
sádelno-masná plemena prasat.
Naštěstí, už i u nás začínají konzumenti objevovat „kouzlo chuti“
lokálních a poctivých potravin
a díky tomu dochází i ke znovuobjevování přeštické rasy. Ačkoliv
těžko vytlačí vysokoužitková prasata z velkochovů, o svou budoucnost se díky řadě příznivců snad
již bát nemusí. Neboť – jak zaznělo
v průběhu semináře – přeštíky
zachráníme, když je sníme.
Ing. Petra Zejdová, Ph.D.
60
ŽIVOČIŠNÁ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
Černostrakatá Seč
aneb 15. setkání chovatelů holštýnů
Konec roku je mezi chovatelskými svazy a sdruženími tradičně
spojen se zveřejněním dosažených výsledků užitkovosti zvířat
a vyhodnocením chovatelských soutěží. Ani Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR není v tomto výjimkou a ve dnech 11. – 12.
prosince 2014 se chovatelé a příznivci tohoto plemene sešli již
na 15. setkání, které se uskutečnilo na Seči.
Seminář zahájil předseda Svazu
inženýr Karel Horák, který také
celým programem provázel.
Hned v úvodu promluvil ředitel Svazu doc. Ing. Jiří Motyčka,
CSc. Zmínil se především o aktivitách a aktuálních úkolech Svazu.
V letošním roce byl Svaz hlavním
organizátorem národního Holštýnského šampionátu v Lysé, kde
byla prezentována kolekce představující špičku z republiky. Také
se intenzivně několik let věnují
problematice genomických plemenných hodnot. Cílem je validace znaků produkce Interbullem v září 2015 a s tím je spojeno
umožnění přepočtu zahraničních býků na podmínky ČR. Další
významnou otázkou zůstává problematika dokončení ozdravovacího programu od IBRu. Pozitivní
zvířata jsou cca ve 130 stádech,
přičemž v 9 stádech byla zaznamenána reinfekce.
Pustit krávy „na čerstvý
vzduch“ se vyplatí
Zootechnickou práci v AGRASU
Bohdalov představil inženýr Vladimír Musil. Společnost hospodaří
na 1281 ha zemědělské půdy, celkem chová 1630 ks skotu (z toho
805 dojnic). Průměrná užitkovost je na úrovni 12 943 kg mléka
při 3,69 % tuku a 3,28 % bílkovin.
Využívají zde zajímavou metodu
pro detekci říje a monitorování
zdravotního stavu. Jde o systém
SCR Heattime. Tato technologie funguje na principu zjišťování délky přežvykování. Zatímco
zdravá kráva přežvykuje zhruba
8 – 9 hodin denně, při zdravotních problémech a také v době
říje dochází k výraznému zkrácení této doby. Díky SCR Heattime lze zaznamenat u krávy např.
mastitidu ještě dříve, než se na zvířete klinický projeví. V kombinaci se sledováním aktivity pak
Tradiční seminář nalákal téměř 250 účastníků
O dotačních podporách na rok
2015 promluvil Ing. Bohumil
Belada
jde o velmi spolehlivou detekci říje
s úspěšností vyhledávání říjících
se kusů cca 90 %.
Na setkání nemohl chybět ani
příspěvek týkající se aplikace SZP
a dotační podpory na rok 2015.
Přítomným jej představil viceprezident Agrární komory ČR,
Ing. Bohumil Belada. Pro naší
republiku je schválena základní
podpora 3 510,- Kč/ha. V rámci
článku 34 (dobré životní podmínky zvířat) mohou chovatelé
skotu počítat s podporou na zvětšení lehacího prostoru, ochranu
proti ektoparazitům, podestýlání
přírodním materiálem či výběhy
pro suchostojné krávy (minimálně
po dobu jednoho měsíce musí
mít zvířata zajištěný přístup ven).
Celkem je pro dojný skot vyčleněno zhruba 400 mil. Kč a výše
jednotlivých dotací bude záležet
jednak na aktuálním kurzu Eura
a také na tom, pro kolik zvířat
se dotace nakonec rozdělí. Podle
odhadu inženýra Belady by to
mohla být přibližně polovina chovaných kusů a v tom případě by
pak podpora činila zhruba 2 000,Kč na krávu.
Příjem sušiny a laktační
den – důležité faktory
Následoval veterinární blok, který
zahájil MVDr. Václav Osička informacemi o paratuberkulóze. Toto
chronické onemocnění trávicího
traktu přežvýkavců se projevuje
především snížením užitkovosti,
průjmy a úbytkem na hmotnosti
zvířete. Inkubační doba je obvykle
AGRÁRNÍ OBZOR
ŽIVOČIŠNÁ
1 / 2015
2 až 5 let, ale výjimečně může
dosáhnout až 15 roků. Zatímco
Evropská komise se od tohoto
onemocnění v podstatě distancovala a nebude schvalovat na PTB
ozdravovací plány ani na ně přispívat. Česká republika je jedinou zemí v EU, kde existuje oznamovací povinnost při podezření
na tuto nákazu. Závěrem své prezentace pan doktor doporučil chovatelům několik opatření, přičemž
jako nejdůležitější označil napájení
telat prvotelek výhradně kolostrem
od vlastních matek.
Veterinární lékař Ivo Paulík
začal své vystoupení informováním o cenách mléka. V říjnu
2014 se cena za litr u nás pohybovala zhruba na úrovni 8,95 Kč.
Například v Německu to bylo
9,66 Kč, ve Francii 10,12 Kč, v Belgii 9,15 Kč, na Slovensku 8,93 Kč,
v Polsku 8,15 Kč. Nejvyšší cena
mléka je ve Finsku (12,14 Kč), a to
především proto, že zde prakticky
působí jen jedna jediná mlékárna.
Pan doktor pak pokračoval přednáškou o příjmu sušiny ve vztahu
ke kvalitě objemných krmiv. Příjem sušiny (DMI) je klíčovým
faktorem ke zvýšení nebo zabezpečení energie a působí na něj
mnoho vlivů – nižší je především
v rané laktaci a také u prvotelek.
O laktačním rozložení stáda,
jakožto faktoru úrovně produkce
a zdraví, promluvil MVDr. Ondřej Bečvář. Efekty, které ovlivňují
úspěch mléčného stáda jsou především ustájení (welfare), úroveň výživy, genetika a management stáda. Pro chovatele je velice
důležité vědět, v jakém laktačním
61
Nově budou podporováni chovatelé dojného skotu, kteří umožní svým kravám přístup do výběhu – ať
již zpevněného či na pastvinu.
dnu (LD) se nachází jeho stádo,
přičemž čím nižší laktační den,
tím lépe. Pokud je skupina dojnic ve fázi nad 160 LD, dochází
u každé krávy k poklesu v produkci přibližně o 77 g každý den.
Laktační den lze ovlivnit strategií zapouštění – je nutné sledovat,
kolik % inseminací je provedeno
nad 200 den laktace. Čím vyšší
je tento podíl, tím větší je i riziko
komplikací.
Nejlepší nakonec
Vrcholem semináře byla prezentace výsledků KU a především
vyhodnocení chovatelské soutěže v podání inženýra Ladislava
Závěrečného vyhlášení výsledků KU se ujal Ing. Ladislav Vondrášek
Vondráška a ing. Aleše Bychla.
V roce 2014 bylo v KU zařazeno
356 825 dojnic všech plemen, což
je o něco více, než v předchozích letech. Potěšující je také fakt,
že se zvyšuje užitkovost a zkracuje se mezidobí. Co se holštýnského plemene (včetně kříženek)
týče, bylo v letošním roce celkem
164 475 uzávěrek a průměrná užitkovost dosáhla 9 372 kg mléka
při 3,79 % tuku a 3,32 % bílkovin.
Délka mezidobí činila 414 dní.
Nejlepší stájí dle produkce kilogramů tuků a bílkovin (více než
400 uzávěrek) byla vyhlášena již
zmíněná společnost AGRAS Bohdalov, a.s. V kategorii 201 až 400
uzávěrek zvítězila ZOD Lešná,
ve skupině 71 – 200 si prvenství odnesla Naděžda Boháčková
z Náklova a v počtu uzávěrek 5 až
70 byl nejlepší Radomír Vyjídáček
z Vyšehorek. Podniky byly srovnávány také dle celkové známky
za exteriér. V tomto případě se
v kategorii nad 200 hodnocených
kusů na prvním místě umístilo
Agro, družstvo Záhoří. Ve skupině
100 až 199 krav zvítězila ZS Ostřežím, a.s., v kategorii 20 – 99 hodnocených kusů vyhrála ZF „Rolnička“, Lipanovice a ve skupině
pod 20 hodnocených kusů byl nejlepší chov inženýra Radka Cihláře
v Milošovicích. V soutěži o krávu
s nejvyšší produkcí tuku a bílko-
vin za uzavřenou laktaci zvítězily
reprezentantky AGRA Brtnice, a.s.
(1. laktace) a AGRAS Bohdalov,
a.s. (2. a vyšší laktace). Nejvyšší
celoživotní užitkovosti (za ukončené laktace k 31.10.2014) dosáhla
dojnice Máša ze ZF „Rolnička“
a to úctyhodných 157 989 kg, které
„zvládla“ během 13 laktací. Vyhlášeni byli také TOP čeští prověření
býci, kteří se v roce 2014 umístili v TOP 50. Jsou jimi MARDEN
ET, MONACO ET, IMALIT ET,
IMAN, NOMARE ET, LURPH ET
a NALINO.
Cen, plaket a diplomů se předávalo mnoho a chovatelé je přebírali
přímo z rukou samotného předsedy Svazu pana docenta Motyčky.
Ten také celý seminář zakončil,
poděkoval přítomným za hojnou
účast a pozval je na připravené
občerstvení i neformální chovatelskou besedu. Ani v příštích ročnících se jistě nemusí pracovníci Svazu obávat, že by o tradiční
seminář nebyl zájem. Holštýnské dojnice představují téměř 59 %
populace krav u nás. A z potěšujících výsledků, které během odpoledne zazněly, lze vytušit, že ani
v budoucnu se nemusí černostrakatí přežvýkavci obávat, že by je
z tohoto „monopolu“ snad jiné
plemeno sesadilo.
Ing. Petra Zejdová, Ph.D.
Foto autorka
62
ŽIVOČIŠNÁ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
ŽIVOČIŠNÁ
1 / 2015
Aulou Mendelovy univerzity
zněl klapot koňských kopyt
Ne, nebojte se – nedošlo k žádnému nekontrolovanému úprku zvířat
na univerzitní půdě, ani k jiné nezvyklé události. Řehtající čtyřnožec by
v atmosféře slavnostní síně působil přeci jen poněkud nepatřičně – byť se
jedná o školu zemědělskou. Ušlechtilá zvířata se proháněla pouze na promítacím plátně a klapot kopyt doléhal k uším posluchačů z reproduktorů…
A nejen dusot, ale především velké množství zajímavých informací s hipologickou tématikou. Mendelova univerzita v Brně již popáté hostila seminář Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR.
V odpolední sekci zaměřené na dostihový sport a chov plnokrevníků nechyběl ani příspěvek o tréninku
překážkových koní
…ale s plnokrevníky „to
zvládají“ v zahraničí lépe
Po obědové pauze se již celý
program nesl v duchu dostihů
a plnokrevných koní. Nechybělo
ani vystoupení JUDr. Ing. Jiřího
Charváta - prezidenta Jockey
C l u b u , č i M V D r. Č e s t míra Olehly. Velmi přínosná
bylo i prezentace erudovaného
odborníka, pana doc. Ing. Drahoslava Misaře, CSc. Ten se
63
zaměřil na porovnání výsledků
anglických plnokrevníků českého chovu s importovanými
koňmi. Nutno podotknout, že
z tohoto „dostihu“ vzešli jako
vítězové zahraniční reprezentanti, přičemž je pozoruhodné,
že k největšímu úpadku výkonnosti českých koní docházelo
od druhé poloviny uplynulého
desetiletí, zejména v souvislosti
s poklesem úrovně napajedelského chovu. Kromě plemenitby
doporučil pan docent také zaměřit se na zlepšení prostředí pro
realizaci genotypu, především co
se pastvin týče.
Když se na závěr semináře
paní docentka Jiskrová loučila
se všemi účastníky, za okny již
byla tma. Není divu, program byl
nabitý a mnohé otázky vyvolaly
širokou diskuzi. Přínosná akce
se tak pořadatelům bez pochyby
opět vydařila. V aule to tedy
opravdu klapalo – když ne koňskými kopyty, tak organizačně
určitě.
Ing. Petra Zejdová, Ph.D.
Foto autorka
INZERCE
ZH Písek tvoří nedílnou součást historie chovu koní na našem území
Počty koní bez plemenné
příslušnosti jsou
alarmující
Celodenním programem provázela doc. Ing. Iva Jiskrová,
Ph.D. a hned na úvod předala
mikrofon panu Prof. Ing. Ladislavu Máchalovi, Dr.Sc. Ten přivítal
všechny účastníky, kterých se v aule
sešlo téměř 130 a stručně představil studium zootechnických programů na MENDELU. V úvodním
slově poté pokračoval předseda
Svazu chovatelů českého teplokrevníka, pan Miloslav Perníček. Zdůraznil, že v ČR je evidováno 81 758
koní. Z tohoto počtu je ovšem 29 %
jedinců bez plemenné příslušnosti.
Přitom právě takoví, dle pana předsedy, zabírají místo na trhu a dělají
problémy v další činnosti uznaných
chovatelských sdružení.
Po úvodu začal samotný program konference. Již tradičně
je první přednáška od zástupce
MZe, který představí, co je nového
v chovu koní. Inženýrka Jitka
Gaudníková informovala o stoupajícím počtu zvířat, což je ovšem
následkem toho, že chovatelé
raději dováží, než aby kupovali
u nás narozené jedince. S tím souvisí i to, že množství připouštěných klisen se snižuje. Také z úst
paní inženýrky zazněla nepříjemná skutečnost vysokého počtu
kříženců. Dle údajů ČPI je přitom
ve většině případů příčinou použití hřebce nezapsaného v ústředním registru plemeníků, častým
nešvarem je i nákup březích klisen
bez připouštěcího lístku.
Význam a funkci zemského
hřebčince v Písku přiblížil
Přednáška MVDr. Petra Jahna přinesla poznatky o dlouho
známých onemocněních, které však byly diagnostikovány poměrně nedávno
posluchačům zdejší zootechnik,
Ing. Jiří Ptáček. Mezi činnosti
hřebčince patří především testace a odchov hřebečků. To je
však nerentabilní pro chovatele
koní jako takové, zvláště u chladnokrevných plemen. Z tohoto
důvodu mají současné soukromé
odchovny minimální stavy a není
možné hřebečky řádně selektovat
pro výběr plemeníků. Z finančních důvodů byl i test hřebců
zkrácen ze 100 na 70 dní – což je
sice celoevropský trend, ovšem
na úkor vyhodnocování.
Ve šlechtění českého
teplokrevníka
se nám daří…
I samotná „průvodkyně“ programem, paní docentka Jiskrová, přispěla svou „troškou do mlýna“
a vystoupila s prezentací týkající se zhodnocení šlechtitelské
práce plemene český teplokrevník. Vedení svazu se rozhodlo
podporovat chov drezurních linií
a v souvislosti s tím byl i upraven systém výkonnostních zkoušek pro hřebce, které byly rozděleny do dvou kategorií (parkurová
a drezurní). Povzbudivá je jistě
skutečnost, že od revoluce jsme
se ve šlechtění ČT posunuli, což
se projevuje kladným genetickým trendem a rostoucí výkonností koní. Za nejpokrokovější
šlechtitelské opatření přitom paní
docentka označila odhad plemenných hodnot, který mají chovatelé
již 3 roky k dispozici.
„Bez kopyta není kůň“ a bez
přednášky týkající se kopytní
problematiky by tedy nemohla
Jedna z pořadatelek Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (vlevo), spolu
s doc. Ing. Drahoslavem Misařem, CSc. a doc. Ing. Ivou Jiskrovou,
Ph.D. v předsálí auly.
být hipologická konference jaksi
úplná. Zkušený podkovář Ing. Jindřich Vinčálek poutavě přiblížil
péči o končetiny hříbat. Prakticky
každý kůň se narodí s pravidelnými kopyty a případné odchylky
jsou pak většinou následkem vadných postojů. V případě laxních,
flexních i angulárních deformit
se obvykle dá správnou a včasnou
péčí stav zlepšit. Problémem jsou
ovšem rotace, které, bohužel, není
možné napravit.
Ve veterinární tématice pokračoval MVDr. Petr Jahn. Sezná-
mil posluchače s velmi nebezpečnými chorobami a to s atypickou
myopatií a s botulismem. První
zmíněná nemoc má až 90 %
mortalitu a její výskyt je spojen
s požíráním javorových nažek,
které obsahují jedovatý hypoglycin. Botulismus je pak nejčastěji spojen se zkrmováním anaerobně konzervované píce o špatné
kvalitě (např. senáž znečištěná
hlínou). Proti této nemoci se
v některých státech vakcinuje,
u nás však, bohužel, zatím není
vakcína dostupná.
64
RŮZNÉ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
VÝSTAVY
1 / 2015
Miss Haná, svatba nanečisto i vyprávění cestovatelů.
Veletrh Tourism Expo je tu
Pavilon A Výstaviště Flora Olomouc sice už od začátku nového roku naplno žije plesovou sezonou, tu výstavnickou však otevře teprve v polovině února jubilejní výstava a veletrh služeb cestovního ruchu a využití volného času Tourism Expo. Již dvacáté pokračování této tradiční a oblíbené akce se bude konat od pátku 13. do neděle 15. února. Otevřeno bude denně od 10 do 18
a poslední den do 17 hodin.
Vysoká spotřeba masa
významně přispívá ke změně klimatu
Nová studie britských vědců doplňuje řady vědeckých důkazů
hovořících o škodlivosti velkochovů a vysoké spotřeby masa
na planetu.
Obří velkochovy a chovné haly, automatická jatka, zvířata
masivně přepravovaná po celé Evropě, antibiotika, růstové hormony a hladovějící polovina světa. To všechno představuje
masný průmysl západního světa 21. století. Před jeho nebezpečím varuje nová studie vědců z univerzit v Aberdeenu a Cambridge, zveřejněná v časopise Climate Change.
Vysoká spotřeba masných výrobků
nejenže podle ní způsobuje ztrátu
druhové rozmanitosti, ale také přispívá ke zhoršení klimatu, zdraví
a nerovnoměrnému rozložení
potravinových zdrojů. V neposlední řadě s sebou velkochovy
nesou závažné etické otázky.
Kvůli masu ztrácíme půdu
Největším problémem vysoké spotřeby masa je podle britských
vědců přílišné plýtvání zemědělskou půdou a vodou. K nakrmení
a napojení hospodářských zvířat
je spotřebováno tolik úrodné půdy
a vody, kolik by stačilo pro obživu
celého světa. Pokud se přitom produkce masa nezmění, plocha orné
půdy se bude muset do roku 2050
zvětšit o 42 %, spotřeba hnojiv
se zvýší o 45 % a z planety zmizí
desetina současných nedotčených
tropických pralesů.
„Pro chov dobytka se využívá 70 % světové zemědělské
půdy – 30 % celkové plochy
souše. Konzumace masa se v rozvinutých zemích vymkla jakékoli racionální kontrole. Obrovská spotřeba vody a píce, která je
potřebná na výrobu masa především pro nejbohatší země, omezuje možnosti chudých zemí, aby
jejich obyvatelé pěstovali potraviny pro vlastní obživu. Navíc
vývozy nezpracovaných komodit
ani nepomáhají méně rozvinutým
zemím k zajištění dostatečných
zdrojů pro jejich rozvoj. Využívání
chemikálií a léků otravuje půdu,
vody i konzumenty. Chceme-li žít
zdravě a odpovědně, je nezbytné
jíst tak, abychom tím neohrožovali ani sebe, ani přírodu, ani obyvatele jiných zemí,“ komentuje
Tomáš Tožička, expert na ekonomiku třetího světa.
Z e studie dále v yplý vá,
že pokud se současné trendy
nezmění, jenom samotná produkce masa způsobí, že oteplování
Země překročí mezinárodně uznávanou kritickou hranici.
Řešení? Den bez masa
a biofarmy
Problém masného průmyslu
přitom zdaleka nevězí pouze
ve ztrátě a znehodnocování
půdy. Pro vypěstování dostatečného množství obilovin k vykrmení zvířat dochází k rozsáhlému odlesňování. Často více
než polovina světové produkce
určitých plodin putuje výhradně
do krmných směsí. Stále více
zemí se tak musí obracet k mořským zdrojům. Ty jsou kvůli
tomu ničeny rekordním tempem
a podle vědeckých studií jsou
oceány bez ryb reálnou hrozbou.
Na navrhovaných řešeních se přitom všichni vědci shodují. Jsou
jimi udržitelnější způsoby produkce, výrazné snížení množství
vyhazovaných potravin a změna
stravovacích a nákupních návyků
směrem k ekologicky šetrnějším
volbám. Těmi je preference kvalitního biomasa z místní, ekologické produkce a snížení celkové
spotřeby masa. Tato řešení jsou
nezbytnými předpoklady potravinové bezpečnosti a odvrácení
nebezpečí způsobených změnou
klimatu.
„Nemusíme se nutně stát vegetariány, byť je to samozřejmě nejprospěšnější cesta. Velkým příspěvkem ke zmírnění dopadů
masné produkce může být již
upřednostnění kvality nad kvantitou – tedy místo nakupování vět-
šího množství často nekvalitního
masa a masných výrobků pořizovat menší množství masa, které
pochází od místních, důvěryhodných producentů, nejlépe ekologických zemědělců. Ekologického
zemědělství se totiž problémy
konvenčního masného průmyslu
netýkají,“ dodává Klára Havlová
ze spotřebitelského programu
Hnutí DUHA.
Svou trochou podle studií
může přispět každý z nás. Jakékoliv snížení spotřeby živočišných produktů je totiž schopno
ovlivnit jejich produkci. Jednoduše řečeno, když po mase
klesne poptávka, klesne také jeho
nabídka. Změny to přitom pro
začátek nemusí být nijak razantní.
Mnoho zemí přistoupilo k propagaci takzvaného bezmasého
dne. Místo levného masa ze zvířete, které žilo celý život v nevyhovujících podmínkách velkochovů a ve stresu bylo poraženo
na automatickém pásu, zvolte
raději maso od známého farmáře
z blízkého biochovu, kde máte
kontrolu nad tím, odkud zvíře
pochází, jak s ním bylo zacházeno
a čím bylo během života krmeno.
Zvířata za svůj život často cestují namačkaná v transportech
po celé Evropě a není výjimkou, že se zvíře narodí, vyroste,
je poraženo a nakonec prodáno
ve čtyřech různých státech.
převzato z OL Deníku
„Výstava Tourism Expo si stejně
jako vloni klade za cíl být tou
nejlepší příležitostí k prezentaci aktuální nabídky cestovních
kanceláří, ubytovacích zařízení,
lázní, sanatorií, dopravců, programových agentur, kulturních
zařízení či subjektů zaměřených
na nabídku sportovního a volnočasového vyžití. Kromě novinek pro dovolené v nadcházející
sezoně nebude v nabídce veletrhu
chybět ani pestrý doprovodný program zaměřený vedle cestování
právě na sport a využití volného
času. Návštěvníci se tak mohou
těšit na cestovatelské přednášky,
prezentace programů pro zdraví či
lázeňských služeb,“ láká návštěvníky garantka akce Jana Jirovská.
Novinkou bude podle ní tentokrát souběžně probíhající
akce Svatba nanečisto, přehlídka
svatebních služeb a módních
trendů, která se v předchozích
letech s velkým úspěchem konala
v Přerově. „Zapojili jsme se také
do projektu Ochutnejte Hanou,
jenž představuje regionální gastronomii s možností ochutnat
jedinečné kulinářské speciality naší oblasti. Projekt pořádá
S dr užení cestovního r uchu
Střední Morava za podpor y
Olomouckého kraje,“ zmínila
další lákadlo Jirovská, podle níž
na letošní výstavě Tourism Expo
nebude chybět ani festival lidových řemesel, turistické hrátky
pro děti, řemeslné workshopy,
škola in-linového bruslení a dále
výstavy fotografií a přednášky
cestovatelů CK Pangeo tours,
která pořádá unikátní poznávací
a expediční zájezdy od Evropy
přes Blízký východ a Afriku až
po Jižní Ameriku.
Vyvrcholením programu bude
opět populární soutěž o nejkrásnější dívku regionu Miss Haná
2015, jejíž finále odstartuje
v neděli 15. února ve 14 hodin.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
TOURISM EXPO 2015 - výstava
a veletrh služeb cestovního ruchu
a využití volného času
Doba konání: 13. 2. – 15. 2.
2015, 9.00 – 18.00 hodin, poslední
den do 17.00 hodin
Místo konání: Výstaviště Flora
Olomouc, a. s. - Smetanovy sady,
pavilon A
Kontakty: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc,
Česká republika, tel.: +420 585 726 111, fax: +420 585 413 370,
e-mail: [email protected], www.flora-ol.cz
65
66
POTRAVINÁŘSTVÍ
1 / 2015
AGRÁRNÍ OBZOR
AGRÁRNÍ OBZOR
POTRAVINÁŘSTVÍ
1 / 2015
67
Zdravé potraviny máme i díky
péči našich veterinárních lékařů
Na téma nezávadnosti a odpovídající kvality potravin a zemědělských surovin, a to nejen českých, se píše v tisku často. Zeptali
jsme se ředitele Státního veterinárního ústavu v Olomouci
doc. MVDr. Jana Bardoně, Ph.D., MBA jak se toto významné pracoviště v systému Státní veterinární správy ČR podílí na péči
o zdraví našich spotřebitelů. Pan ředitel rád odpověděl na naše
otázky, i na tu první, ve které se ptáme na zaměření olomouckého ústavu.
Státní veterinární ústav Olomouc
představuje komplex laboratoří,
které v rámci své činnosti plní
4 základní úkoly:
1) Laboratorní kontrolu zdravotní
nezávadnosti a kvality surovin,
potravin, vody a krmiv
2) Laboratorní diagnostiku onemocnění zvířat se zaměřením
na infekční nemoci přenosné ze
zvířete na člověka
3) Sledování cizorodých látek
v potravinovém řetězci člověka
4) Zajištění činnosti Národních
referenčních laboratoří
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že
téma bezpečnosti a kvality potravin se prolíná všemi čtyřmi základními body naší činnosti a patří tak
k nejvýznamnější náplni našich
laboratoří. Bezpečnost potravin
musí být sledována v průběhu
celého potravinového řetězce člověka, který začíná u krmiva potra-
Laboratoř pro mikrobiologické testování mléčných výrobků: laborantka SVÚ Olomouc při testování vzorků sýrů
vinových zvířat a končí na stole
spotřebitele. Veterinární lékař tedy
řeší tento problém komplexně:
„od vidlí po vidličku“.
Pane řediteli, jako měrou se
vaše pracoviště zabývá uvedenou problematikou a jaké
služby poskytuje výrobcům
potravin v oblasti kvality i nutriční hodnoty?
Obecně můžeme říct, že naše
laboratoře se organizačně dělí
do osmi odborných oddělení,
které celkem za rok analyzují cca
400 tisíc různých druhů vzorků.
Z tohoto počtu spadá do skupiny vyšetřování mikrobiologické bezpečnosti a kvality surovin, potravin, vody a prostředí
potravinářských firem asi 52 tisíc
vyšetřených vzorků. Dalších cca
7 tisíc vzorků je podrobeno chemickým analýzám. Naše laboratoře nabízejí výrobcům potravin
SVÚ Olomouc představuje moderní areál laboratoří
Ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci doc. MVDr. Jan
Bardoň, Ph.D., MBA
z ČR i zahraničí komplexní rozsah mikrobiologických, fyzikálně
– chemických i senzorických analýz prováděných v akreditovaném
režimu v souladu s normou ČSN
ISO EN 17025. SVÚ Olomouc je
akreditovanou laboratoří již řadu
let. Kromě vlastních laboratorních analýz můžeme výrobcům
nabídnout i akreditovaný odběr
vzorků, svoz vzorků chlazeným
vozidlem, pomoc při koncipování
stabilitních studií a pochopitelně
také odborné konzultace. Pokud
se týče nutričních hodnot a navazujícího značení výrobku, provádíme celý rozsah analýz nezbytný
pro ověření těchto hodnot uváděných na etiketách výrobků.
Máte tým zkušených odborníků a akreditovanou
laboratoř ke kompletnímu mikrobiologickému, chemickému a senzorickému vyšetření
vzorků potravin, můžete čtenářům našeho časopisu přiblížit některá důležitá fakta
o této činnosti?
Z ákladní vlastnost, kterou
od každé potraviny spotřebitel
žádá, je její zdravotní nezávadnost (bezpečnost). Problém spočívá v tom, že při výběru potraviny
spotřebitel nemá možnost se objektivně o zdravotní nezávadnosti sám
přesvědčit. Potravina kontaminovaná např. bakteriálními (ale i virovými či parazitárními) původci
infekcí nemusí být vždy na první
pohled makroskopicky či senzoricky změněna (změna barvy
chutě, zápachu, konzistence atp.).
Skutečnost, že potravina byla zdravotně závadná, zjistí až při vlastní
újmě, když má po konzumaci více
či méně závažné zdravotní problémy. U určitých mikrobiálních
agens narušujících zdravotní nezá-
vadnost jako např. některé toxiny
produkované plísněmi (mykotoxiny), které se vyznačují kumulativním účinkem, se může poškození zdraví klinicky projevit až
po několikaleté době. Jediný způsob, jak v rámci možností objektivně posoudit zdravotní nezávadnost potraviny, je laboratorní
vyšetření, které v potravině detekuje přítomnost patogenních mikroorganismů (bakterií, plísní, případně virů a parazitů či jejich
toxinů), škodlivých chemických
látek, nebo jejich nadlimitní množství. A to je důležitý bod naše
práce. Zaměřujeme se také na laboratorní ověřování kvality potravin,
zejména na problém klamání spotřebitele, kdy vlastní složení potraviny neodpovídá tomu, co výrobce
deklaruje na etiketě.
Jak vidíte situaci s často přetřásanou kvalitou našich potravin ve srovnání s okolními
zeměmi a pokud se týká dovozů do ČR?
V této otázce zastávám osobně
celkem jednoznačný názor. Když
odhlédnu od skutečnosti, že se
zdá logické, aby každý občan
podporoval regionální produkci
(a to nejen u potravin), jsou pro
mne důležité aspekty bezpečnosti a kvality. Vrátím se k tomu,
že u tuzemských potravin kontrolujeme komodity živočišného
původu od „vidlí po vidličku“.
A právě proto v případě české
potraviny tak mám určitou představu o celém řetězci kde, kdy a jak
byla potravina vyrobena. Domnívám se, že české potraviny jsou
kvalitní a bezpečné, protože se
na jejich laboratorní kontrole léta
sám podílím. Jsem propagátorem
regionálních potravin a pro přátele pořádám každoročně jakousi
prezentaci či přehlídku masných
a mléčných výrobků olomouckého
regionu spojených s jejich ochutnávkou. Pokud nakupuji, preferuji spíš menší specializované
prodejny a upřímně řečeno víkendové pobyty celých rodin s dětmi
v nákupních centrech, pojímané
jako životní styl, mne trochu děsí.
Ještě mi dovolte takříkajíc osobní otázku. Jste docentem v oboru mikrobiologie
a přednášíte na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Vracím
se rád ke krásné knize poznané
v době svého mládí od Františka Gela s názvem „Přemožitel
neviditelných dravců“. Ano,
Ludvík Pasteur a jeho odkaz
lidstvu, co byste řekl k úloze
mikrobiologie právě ve výše
uvedené problematice?
Infekční choroby představovaly
od nepaměti trvalou hrozbu pro
lidské zdraví a ani současná situace není nikterak příznivá. Infekční
onemocnění se podílí jednou třetinou na příčinách úmrtnosti sledovaných Světovou zdravotnickou organizací. Každý den na ně
umírá ve světě cca 50 tisíc lidí.
Četná infekční onemocnění člověka jsou způsobena agens přenosnými přímo nebo nepřímo
z různých druhů zvířat na člověka. Můžeme říct, že více než 60 %
všech infekcí postihujících člověka
může být ze zvířat takto přenosná.
Laboratoř mikrobiologie potravin: laborantka SVÚ Olomouc připravuje
vzorek hotového jídla k mikrobiologické analýze zaměřené na průkaz
patogenních bakterií
Mikrobiologie je dnes pojímána
jako komplexní medicínský obor,
který významným způsobem zasahuje do ochrany zdraví lidí i zvířat. Není příliš účelné dělit mikrobiologii na veterinární a humánní.
Světová zdravotnická organizace
už řadu let razí heslo: „Jeden svět
– jedno zdraví – jedna medicína“.
Říká tím, že z pohledu na infekce
je svět malý a oba medicínské
obory – veterinární i humánní
lékařství, musí úzce spolupraco-
vat. Vzhledem k charakteru tohoto
oboru je však nezbytné, aby interpretaci mikrobiologických analýz i následná opatření realizovali
odborníci, kteří mají odpovídající
medicínské vzdělání, tedy veterinární a humánní lékaři. Pokud se
Luise Pasteura týče, dovolil bych
si závěrem uvést jeden jeho citát.
„Lékař léčí člověka, veterinární
lékař léčí lidstvo“.
Jiří Novotný
foto autor
Státní veterinární ústav Olomouc
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144
Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 225 641, Fax: +420 585 222 394
E-mail: [email protected], www.svuolomouc.cz
ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ







kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách
stanovení cizorodých látek v potravinách
kompletní analýzu nutričních hodnot potravin
laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě
posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem
exportu a importu
kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy
poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy
ve značení potravinářských výrobků
SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
Download

Náhled AO