SELGEN
JARO 2015
ODRŮDOVÝ KATALOG
T R A D I C E
K V A L I TA
B U D O U C N O S T
ZVEME VÁS
7. ledna 2015
• Seminář Selgen, a. s.
Restaurace U Facků, Vsisko u Olomouce (9.00 hod)
8. ledna 2015
• Seminář Selgen, a. s.
Hotel Annahof, dálnice D1 u Devíti křížů (9.00 hod)
29. ledna 2015
• Seminář Selgen, a. s.
Plzeňský Prazdroj (9.00 hod)
22. dubna 2015
• Tradiční seminář Selgen, a. s.
v areálu Selgen, a.s. ve Stupicích (9.00 hod.)
2. - 3. června 2015
• Celoslovenské dny poľa
Dvory nad Žitavou, Slovensko
9. - 10. června 2015
• Výstava „Naše pole“
Chrudim - Nabočany
Dnešní doba je označována jako doba zásadních změn a neomezených
možností. Překotný vývoj s sebou nutně přináší i přirozenou potřebu
hledání záchytných bodů – jistot, které by byly lidskému směřování
nezbytnými pilíři.
Naší snahou je právě takovou oporu poskytnout. Selgen k tomu disponuje
nejlepšími předpoklady. A to zejména díky dlouholetým zkušenostem
v agrárním odvětví, které u nás pomáhají zužitkovat přední domácí
odborníci v oblasti šlechtění, odrůdového zkušebnictví a doporučování.
Pro jarní sezonu 2015 připravila společnost Selgen, a. s. širokou nabídku
odrůd zemědělských plodin. Jedním z nejvýznamnějších momentů
domácího šlechtění je uvedení jarního ječmene Francin, který vstupuje
na trh s velkými nadějemi. Již v průběhu registračního řízení prokázal
velmi stabilní sladovnickou jakost. Z tohoto důvodu se jako odrůda vhodná
na výrobu Českého piva dostal do hledáčku nejvýznamnějších sladařských
a pivovarských společností působících na domácím trhu.
V jarní pšenici zaznamená svou premiéru potravinářská odrůda Anabel.
U ovsa se nadále budeme opírat o trio velmi oblíbených odrůd Atego,
Korok a Obelisk, které v součtu množitelských ploch zaujímají téměř 50 %
celého sortimentu naší republiky.
U hrachu polního se k osvědčeným odrůdám, jako jsou Eso, Zekon nebo
Atlas, připojuje zelenosemenná novinka Impuls. Ta by mohla v brzké době
plně uspokojit poptávku po zelených hraších s vysokým výnosem a stabilní
barvou zrna. V souvislosti s uplatňováním pravidel ozeleňování (greening)
od ledna 2015 očekáváme zvýšený zájem také o plodiny jako je jetel luční,
vojtěška, lupina či peluška. I v tomto směru jsme připraveni nabídnout
odrůdy, které patří mezi nejlepší na domácím trhu. K tomuto tvrzení nás
opravňuje nejen jejich nesporná kvalita, ale i dlouhodobá obliba mezi
pěstiteli.
Nově předkládaný katalog tak rozšiřuje kolekci již ověřených
a etablovaných odrůd o nové – nadějné materiály.
Jsme přesvědčeni, že odrůdy jako Francin, Impuls nebo Astrid se prosadí
v záplavě konkurenčních materiálů a směle naváží na oblibu českého
šlechtění.
Děkujeme za Vaši důvěru.
Jan Krouský
obchodní ředitel
• D o p or u č ená odrůda je doporučená odrůda na základě výsledků
ve zkouškách pro Seznam doporučených odrůd
• P ř ed b ě ž n ě do p or u č ená odrůda je předběžně doporučená odrůda na základě výsledků
ve zkouškách pro Seznam doporučených odrůd
V Všechny odrůdy firmy Selgen, a.s. jsou pod právní ochranou
Ječmen jarní
Sebastian
Delphi
Původ: LUX x VISKOSA
Původ: (POWER x VORTEX) x (SEBASTIAN x CENTURY)
Registrace: 2011
Vyšlechtěno: Sejet Plant Breeding
Registrace: 2005
Vyšlechtěno: Sejet Plant Breeding
Trvalá kvalita Výnosová
špička
Vlastnosti
Vlastnosti
• stabilně vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
• výnos předního zrna v ošetřené variantě
pěstování v ŘVO a OVO vysoký, v KVO a BVO
velmi vysoký
Doporučená odrůda
• jedna z nejrozšířenějších odrůd poslední dekády
• zastoupení na množitelských plochách v ČR – 16,56 %
• rostliny středně vysoké, středně odolné
proti poléhání
• svými vlastnostmi vyhovuje intenzívnímu systému
pěstování
• odolná proti napadení padlím travním
• zdravotní stav bez výrazných rizik
• středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou
• intenzivně odnožující odrůda
• velmi dobrá odolnost proti napadení komplexem
hnědých skvrnitostí
• významná pozice u pivovarských skupin
Heineken, Carlsberg
• kromě výroby sladu velmi vhodná i jako
krmná odrůda
Jakost
• odrůda evropského formátu, exportní jednička v ČR
Jakost
• výběrová sladovnická jakost (USJ 7,7 bodu) - nejlepší
z doporučených odrůd
• velké zrno, podíl předního zrna vysoký
• nejvyšší HTZ v SDO 2013 - 52 g
• vynikající extraktivnost (83%), vyrovnanost všech
parametrů sladovnické kvality
Výnos zrna - odrůda Sebastian (ÚKZÚZ, 2010 - 2013)
- doporučené odrůdy ječmene jarního (%)
120
115
110
105
100
95
90
kukuřičná
oblast
řepařská
oblast
obilnářská
oblast
bramborářská
oblast
Ječmen jarní
Francin
Původ: ST 3578/04 x SEBASTIAN
Registrace: 2014
Vyšlechtěno: ŠS Stupice
NO V I N K A
Pocta velkému
spisovateli
Vlastnosti
Jakost
• poloraná odrůda jarního sladovnického ječmene
• odrůda doporučena pro výrobu
„Českého piva“ (VÚPS)
• střední délka stébla (71 cm) s mimořádnou odolností
proti poléhání
• vysoký podíl předního zrna
• výtěžek extraktu 82,4 % při obsahu N-látek
v nesladovaném zrnu na úrovni 11,1 %
• velmi vysoký výnos v neošetřené variantě KVO,
vysoký výnos v neošetřené variantě ŘVO a OVO,
v ošetřené variantě středně vysoký až vysoký
• od roku 2015 v provozních zkouškách
Prazdroje a dalších pivovarů
• vysoká odolnost vůči rzím a lámavosti stébla
• dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem
• vyšší intenzita odnožování, vyšší PPS/m2
Výnos zrna (%) v ÚKZÚZ 2011 - 2014
- ošetřená varianta (PVZ_ječmenJ_14)
120
115
110
105
100
95
90
kukuřičná
oblast
řepařská
oblast
obilnářská
oblast
bramborářská
oblast
Pšenice jarní
Granny
Seance
Původ: SG-U236XSG-U513C
Registrace: 2004
Vyšlechtěno: ŠS Úhřetice
Původ: SG-S 1267-92/2 x SAMANTA
Registrace: 2008
Vyšlechtěno: ŠS Stupice
Ověřená přesívka
Supervýnos, suchovzdorná
Vlastnosti
• osinatá poloraná odrůda s pekařskou jakostí A
• stabilní výnos zrna
• je vhodná pro velmi časné, případně podzimní setí
• velmi dobrý zdravotní stav se zvýšenou odolností
ke klasovým chorobám
• vyšší odolnost ke rzi pšeničné a travní
• odrůda úspěšně obchodována v zemích EU a Rusku
Vlastnosti
• stabilně špičkové výnosy
• střední délka stébla (88 cm)
• vhodná do všech oblastí, tolerantní k přísuškům
• intenzivně odnožující
• vhodná pro velmi rané setí
- odolná k nízkým teplotám
• velmi dobrá odolnost ke rzi pšeničné
• odolná proti napadení padlím travním na listu
a v klasu
• při vysoké intenzitě doporučujeme použití morforegulátoru
Jakost
• vysoká objemová hmotnost a vaznost mouky
• vysoké číslo poklesu
• dobrá odolnost porůstání
Jakost
• vysoká objemová hmotnost - 798 g/l
(ÚKZÚZ 2011-2013)
• číslo poklesu 332 sec.
• poloraná odrůda s potravinářskou jakostí „B“
Jarní pšenice
jako ozimé přesívky
Výnos zrna odrůdy Seance
v registračních zkouškách v roce 2011 - 2013
(ošetřená varianta) (%)
V produkčních oblastech západní Evropy jsou pozdní
výsevy pšenice řešeny přesívkami, které mají toleranci
k chladu. Nebezpečí vymrznutí u nich hrozí až při
teplotách - 10°C a v porovnání s ozimou pšenicí mají
malé jarovizační nároky.
Generativní vývoj u nich probíhá rychleji než
u ozimé pšenice vyseté ve stejnou dobu, a proto jsou
ve výhodě při nástupu letních přísušků.
Také na našem území byly přesívky dříve běžně
pěstovány, ale v současné době je jejich využití
do značné míry opomíjeno. V Německu, Francii
nebo Nizozemí jsou naše odrůdy Granny a Septima
s úspěchem pěstovány při pozdním podzimním setí.
106
105
104
103
102
101
2011
2012
2013
Průměr
Pšenice jarní
Astrid
Původ: Leguan x Svitava x Picolo
Registrace: 2012
Vyšlechtěno: ŠS STUPICE
Hvězda
mezi „Elitou“
Vlastnosti
• nejvýnosnější z elitních pšenic
(ÚKZÚZ 2010 – 2013)
• dobrá odolnost k poléhání
• délka rostlin 96 cm
• dávka morforegulátoru střední
• vynikající odolnost ke rzi
plevové – 9 bodů
Potravinářská kvalita 2011 - 2013 ÚKZÚZ (nov. reg. odr. 2014)
Vánek
SW Kadrilj
KWS
Scirocco
Astrid
číslo poklesu (sec)
310
321
293
370
objemová hmotnost (g/l)
826
780
796
794
obsah škrobu v suš. (%)
67,9
67,4
66,7
67,7
Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíkatého
hnojiva by neměla překročit 125 kg N/ha, v závislosti na lokalitě.
V teplejších oblastech lze doporučit na konci sloupkování
až do počátku metání pozdní dávku dusíkatého hnojiva
(30 kg N/ha) v ledkových hnojivech. Ošetření morforegulátorem
na bázi CCC doporučujeme ke zvýšení odolnosti proti polehání
a vyrovnání odnožování. Dávka 0,75-1,5 l/ha ve vývojové fázi 23 až 29 BBCH.
Fungicidní ošetření postačuje na standardní úrovni na počátku metání.
• dobrá odolnost k padlí travnímu
na listech i v klasu a braničnatkám
• zrno středně velké, HTZ 40 gramů.
• nízká pěstitelská rizika
Jakost
• poloraná odrůda s výbornou
pekařskou jakostí „E“
Pšenice oceněná hlavní cenou GRAND PRIX
na zemědělském veletrhu
TECHAGRO Brno 2012.
Astrid navázala na dosavadní úspěchy
jarních pšenic ze Selgenu v zahraničí.
• vysoká objemová hmotnost zrna
Velmi dobrých výsledků dosahuje
ve zkouškách ve Francii, Dánsku,
Velké Británii a Holandsku.
• obsah dusíkatých látek v sušině
vysoký až velmi vysoký,
• hodnota Zelenyho testu vysoká
V těchto zemích je již nyní připravováno
osivo pro běžný prodej zemědělcům.
• objem pečiva velmi vysoký
• vysoká a stabilní hodnota
čísla poklesu
• vaznost mouky vysoká
Pšenice jarní
Tercie
Dafne
Původ: (SANDRA x HANA) x (LINDA x KOC 585)
Registrace: 2008
Vyšlechtěno: ŠS STUPICE
Původ: PICOLO x VINJETT
Registrace: 2011
Vyšlechtěno: ŠS STUPICE
Nepoléhavé porosty
Vynikající
Vlastnosti
objemová hmotnost
• nízký vzrůst s nejvyšší odolností k poléhání
ze zkoušeného sortimentu
Vlastnosti
• bez nutnosti ošetření morforegulátorem
• vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování
• velmi dobrá odolnost k braničnatce v klasu
• výnosová stabilita bez meziročníkových výkyvů
• vysoká odolnost k padlí na listu i klasu a rzi plevové
• vhodná do všech oblastí
• dlouhodobě oblíbená u pěstitelů
• dobrá odolnost k padlí travnímu na listech i v klasu
a braničnatkám
• délka rostlin 99 cm, dobrá odolnost k poléhání
Jakost
• dávka morforegulátoru střední
• poloraná odrůda se stabilně vysokou
potravinářskou jakostí A
• výsevek v časném termínu 4 – 5 MKS/ha
• velmi úspěšná i ve zkouškách v Dánsku,
Holandsku, Finsku
• vysoká hodnota Zelenyho testu
• velmi vysoká vaznost mouky, stabilní číslo poklesu
vysoká objemová hmotnost
Jakost
• poloraná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí „A“
Založení porostu – setí
• objemová hmotnost, objem pečiva a obsah N-látek
na úrovni kvality „E“
Založení porostu je zásadní pro pěstování všech plodin,
u jarní pšenice to platí dvojnásob. Jestliže ozimá pšenice
má relativně široké vhodné období pro založení
porostu, pro jarní pšenici je zásadní CO NEJČASNĚJŠÍ
TERMÍN SETÍ.
• středně vysoká vaznost mouky a hodnota Zelenyho testu
Doporučení
Fungicidní ošetření je vhodné zaměřit proti rzi pšeničné
na začátku metání
Časné setí zvyšuje pravděpodobnost založení dobrého
a vyrovnaného porostu. Rostliny využijí chladné
a vlhké období začátku jara k odnožování a zakládání
vzrůstných vrcholů. V pozdějším období již vyšší teploty
vedou k přechodu rostlin do sloupkování a omezují
odnožování.
Farmářské zkoušky v Dánsku. Pětileté výnosy (%)
Toto období také bývá obvykle sušší a později založené
porosty jsou méně výnosné. Pokud to klimatické
podmínky dovolí, doporučujeme setí jarních pšenic již
v únoru.
2014
2013
2012
2011
2010
Průměr
DAFNE
104
103
104
107
106
105
KATODA
98
106
106
107
96
103
TRAPPE
105
96
107
107
102
103
AMARETTO
100
100
100
100
100
100
Pšenice jarní
Anabel
Izzy
Alondra
Původ: SG-S 53-97 x VINJETT
Původ: Seance x Monsun
Původ: SEANCE x SG-S17-04
Registrace: 2011
Vyšlechtěno: ŠS STUPICE
Registrace: 2013 (SG-S 1103-08)
Vyšlechtěno: ŠS Stupice
Registrace: 2014 (SG-S1257-09)
Vyšlechtěno: ŠS Stupice
Plastická
NO V I N K A
NO V I N K A
Krátké stéblo
a vysoký výnos
Vlastnosti
• poloraná odrůda osinkatého typu
• vysoká odolnost k padlí na listu, klasu a rzi plevové
• střední odolnost k braničnatce
v klasu a listovým skvrnitostem
• vyšší rostliny (96 cm) s dobrou
odolností k poléhání
Vlastnosti
• krátkostébelná odrůda
s vysokým výnosem zrna
ve všech oblastech a obou systémech pěstování
• středně odolná k poléhání
• doporučena střední dávka
morforegulátoru
• odolná proti napadení padlím
travním na listu i v klasu
Jakost
• středně odolná proti napadení
braničnatkou plevovou v klasu
a rzí travní
• kvalitativními parametry
na úrovni jakosti „A“
• vysoký objem pečiva a dusíkatých
látek
• hodnota Zelenyho testu vysoká
• tvrdé zrno (15 PSI) se střední HTZ
–––––––––––––––––––––––––––
• exkluzivně v prodeji firmy
OSEVA, a. s. Bzenec
Výnosná
pekařská odrůda,
výborné zdraví
Vlastnosti
• vysoké výnosy ve všech oblastech
a systémech pěstování
• střední délka rostlin, dobrá odolnost
k poléhání
• vynikající odolnost proti rzi plevové
• odolná proti napadení padlím travním
na listu i v klasu
• středně odolná proti napadení
braničnatkou plevovou v klasu
• středně vysoká až vysoká OH
• středně odolná k listovým skvrnitostem a k fuzáriu v klase
• vaznost mouky a hodnota čísla
poklesu středně vysoká
• výborné výsledky v registračních zkouškách v zahraničí (Irsko, Dánsko)
• nejvyšší obsah škrobu v sušině
- průměr let 2011 - 2013 = 69,2 %
Jakost
Jakost
• objem pečiva středně vysoký,
hodnota Zelenyho testu středně
vysoká až vysoká
• poloraná odrůda jakosti A
• vysoká objemová hmotnost
- průměr let 2011 - 2013 = 804 g/l
• objem pečiva vysoký, hodnota
Zelenyho testu velmi vysoká
Výnosy zrna v % (ÚKZÚZ pšeniceJ14)
104,0
• hodnota čísla poklesu stabilní
a vysoká
103,5
• vysoké číslo pádu
103,0
102,5
102,0
101,5
101,0
100,5
100,0
2011
2012
2013
Alondra
Průměr
Anabel (ošetřená varianta)
hrách polní
Hrachová siláž
- obnovený trend
v bílkovinné výživě dojnic
Nejdůležitější faktory
• zdroj kvalitních bílkovin a strukturně vázané energie
• vysoká chutnost hrachové siláže a výborný příjem dojnicemi
• prokazatelné zvýšení mléčné užitkovosti dojnic
• využití hrachu jako krycí plodiny pro vojtěšku - typy semileafless
• vyšší výnos hmoty a lepší konkurence plevelům ve směskách
- listové typy
• příznivý vliv na zvýšení humusu a přírodního dusíku v orné půdě
• luskoobilní směsky jsou zařazeny mezi plodiny pro platby
v rámci připravovaných dotací na dodržení ozelenění - greening
SELGEN, a. s. se dlouhodobě v poloprovozních pokusech i praxi zabývá pěstováním luskoobilních směsek ve spolupráci
s firmou VOS zemědělců, a. s. Opatovice. Z odborného hlediska provádí vyhodnocení krmné kvality siláží
Ing. Jaroslav Přikryl, CSc., ze společnosti Medipharm CZ – Chr. Hansen.
Při zařazení hrachové siláže do krmné dávky se nahrazuje jak část kukuřičné siláže, tak i část bílkovinného krmiva.
Nejedná se totiž ani o vyloženě energetické krmivo s vysokým podílem škrobu, ale ani o krmivo s vysokým podílem N-látek.
Porosty, které jsou pěstovány a silážovány napřímo mají o něco vyšší obsah N-látek i hemicelulózy. Zpravidla se však tyto
siláže musí pro zajištění nižšího obsahu sušiny sklízet dvoufázově a mohou své lepší nutriční parametry zcela ztratit.
Samotný hrách je i daleko více náchylný na výkyvy počasí - hrozí zaschnutí dříve, než ve směsi s obilovinou.
Úponkové hrachy samotné, a nebo ve směsi s ječmenem, mají výnosy 15 – 25 tun z ha.
Orientační ukazatele některých živin u hrachu a směsek hrachu s obilovinou
varianta
Sklizňová sušina
%
N-látky
%
Hemicelulóza
%
Cukry
%
Listový hrách s pšenicí
27 – 31
13 – 15
18 – 20
0,5 - 1
Úponkový hrách
22 – 26
15 – 17
19 – 21
0,5 - 1
Úponkový hrách s ječmenem
26 – 30
13,5 – 14,5
18 – 20
0,5 – 1,5
Siláž lupiny bílé a jarního tritikale
Jedná se o krmivo, které je nutričně velmi blízké hrachovým silážím, s obdobným zařazením a působením u dojnic.
Dá se také použít i jako krycí plodina při zakládání víceletých pícnin. Lupina oproti hrachům snáší částečně lépe přísušky,
ale nemá ráda zásaditou půdu. Sklizeň této směsky vychází v první dekádě srpna. Je vhodné použít přímou sklizeň.
Orientační ukazatele některých živin u směsek lupiny bílé s jarním tritikálem
varianta
Sklizňová sušina
%
N-látky
%
Hemicelulóza
%
Cukry
%
Lupina bílá s jarním tritikálem
27 – 31
14 – 15
19 – 20
0,5
10
hrách polní
Eso
Původ: Catania x Stabil
Registrace: 2012
Vyšlechtěno: ŠS Lužany
Doporučená odrůda
Trumf na Vašich polích
Vlastnosti
• poloraná odrůda typu semi-leafless
• nejvyšší výnosy ve všech oblastech
• tříletý průměrný výnos ve zkouškách
ÚKZÚZ 105,7 %
• střední až vyšší rostliny s dobrou odolností
k poléhání
• vyrovnaný zdravotní stav nad průměrem
zkoušených odrůd
• odolná k suchu i jarním mrazíkům
Výnosy semene SDO 2014
(průměr tří let - doporučené odrůdy)
104
102
100
• výsevek 0,9 – 1,0 mil. klíčivých semen
98
• odrůda úspěšně zkoušena též v Rakousku,
Dánsku, Švédsku, Rusku, Anglii, USA
96
• největší podíl množitelských ploch hrachu
v ČR - 22,85 % v roce 2014
94
Jakost
92
• výnos N-látek 102 % na průměr pokusu
• kulatá, barevně vyrovnaná, žlutá semena
Atlas
Audit
Eso
Gambit Prophet Salamanca Slovan
Terno
oblast 1: Čáslav, Chlumec nad Cidlinou, Chrlice,
Uherský Ostroh, Věrovany, Žatec
oblast 2: Jaroměřice, Lužany, Pusté Jakartice,
Staňkov, Šumperk
• výborná pro produkci zrna, HTS 256 g
11
hrách polní
Zekon
zelenosemenná
Impuls
drůda
zelenosemenná
drůda
Původ: (SUM x LU 0040) x EMERALD
Registrace: 1999
Vyšlechtěno: ŠS LUŽANY
Původ: SG-L 3197 x TERNO
Registrace: 2014 (SG-L 5190)
Vyšlechtěno: ŠS Lužany
Dlouhodobá
popularita
NO V I N K A
Vlastnosti
Vlastnosti
• poloraná, bezlistá odrůda vhodná
do všech oblastí
• polopozdní, zelenosemenná odrůda typu
semi-leafless
• velmi dobrý zdravotní stav
• nejvyšší výnosy ze sortimentu zelených hrachů
• vyšší intermediární růst
• 107 % výnos ve zkouškách ÚKZÚZ 2013
(odrůdy reg. + v řízení)
Zelená na startu
• vysoká odolnost vůči poléhání
• středně vysoké rostliny (100 cm) s nadprůměrnou
odolností k poléhání
• stabilní výnosy s dobrou kvalitou zrna
• velmi dobrý zdravotní stav
Jakost
• rychlý počáteční růst
• barevně vyrovnané zelené zrno
• vysoká odolnost ke kořenovým chorobám
a fuzáriím
• žádaný pro dobré využití v potravinářství
• neotřesitelná pozice u pěstitelů
i zpracovatelů již 15 let
• výborný pro produkci zrna
• výsevek 0,9 – 1,0 mil. klíčivých semen
Jakost
• vysoký výnos N-látek z hektaru, nízký obsah TIA
Výnosy semene v % ÚKZÚZ
HrachJ_2014 - nové odrůdy
*kontrolní odrůdy
• válcovitá, barevně velmi vyrovnaná semena
• HTS 287 g
115
110
105
100
95
90
85
80
2010
Impuls
2011
Terno* žl.
2012
2013
Audit* žl.
průměr
Prophet* zel.
12
hrách polní
Atlas
zelenosemenná
drůda
Původ: SG-L 905 x TERNO
Registrace: 2010
Vyšlechtěno: ŠS Lužany
Doporučená odrůda
Nastupující král
Vlastnosti
Výnosy semene SDO 2014
(průměr tří let - doporučené odrůdy)
• středně raná, bezlistá odrůda s ambicemi
zaujmout na trhu pozici Zekonu
104
• velmi dobrý zdravotní stav
• rychlý počáteční růst
102
• značná odolnost ke komplexu kořenových
a krčkových chorob
100
• středně odolná k plísni hrachu, hnědé skvrnitosti
a virovým onemocněním
98
• vyšší intermediární růst (jako Gotik)
• odolnost poléhání nad průměrem kontrol
96
• vyrovnaný vysoký výnos ve zkouškách
SDO 2009 až 2012 - 102 % na standardní odrůdy
94
• výnos v roce 2013 - 105 %
- překonával žlutosemenné hrachy
92
Atlas
Audit
Eso
Gambit Prophet Salamanca Slovan
Terno
Jakost
• obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký
oblast 1: Čáslav, Chlumec n. Cidl., Chrlice,
Uherský Ostroh, Věrovany, Žatec
oblast 2: Jaroměřice, Lužany, Pusté Jakartice,
Staňkov, Šumperk
• zelené semeno válcovitého tvaru
13
hrách polní
Velvet
Gambit
Slovan
Původ: LU 439/2651 x MOZART
Registrace: 2010
Původ: 1943/1289 x KAMELOT
Registrace: 2011
Vyšlechtěno: ŠS Lužany
Vyšlechtěno: ŠS Lužany
Původ: CLASSIC x SG-L 2141
Registrace: 2008
Vyšlechtěno: ŠS Lužany
Zdravý
a výnosný
Doporučená odrůda
Doporučená odrůda
Ideální
pro senáže
Bezlistý
patriot
Vlastnosti
Vlastnosti
• středně raná odrůda typu
semi-leafless
• poloraná odrůda vhodná
do všech oblastí
• rostliny středně vysoké, s vyšší
odolností k poléhání proti
kontrolním odrůdám
• počáteční růst rychlý
• rostliny vysoké = 104 cm
- nejvyšší hrách v sortimentu
• velmi dobrá odolnost vůči
komplexu kořenových
a krčkových chorob
• průměrný výnos semene
za tříleté registrační zkoušení
na úrovni 105,1 %
• středně odolná proti poléhání
před sklizní
• středně odolná proti napadení
hnilobami stonků, listů a lusků
• středně odolná proti napadení
plísníhrachu, středně odolná proti
napadení hnilobami stonků,
listů a lusků
• středně odolná proti napadení
hnědou skvrnitostí hrachu
• středně odolná proti napadení
hnědou skvrnitostí hrachu
• odrůda se vyrovnává i s přísušky
v teplých oblastech
• středně odolná proti napadení
komplexem kořenových chorob
a komplexem virových onemocnění
• dobrá odolnost vůči poléhání
• vyšší intermediární růst zaručující
vysoké výnosy hmoty (102 cm)
• stabilně vysoký výnos semene
• vhodná pro hrachovou siláž
Jakost
Jakost
• výnos a obsah dusíkatých látek
středně vysoký až vysoký
• středně velké žluté semeno
kosočtverečného tvaru (273 g)
• aktivita trypsin-inhibitoru
velmi nízká
• aktivita trypsin-inhibitoru
a technologická jakost středně
vysoká
Vlastnosti
• středně raná, žlutosemenná
odrůda typu semi-leafless
• rychlý počáteční růst
• středně odolná proti většině chorob
• rezistentní k suché kořenové spále
• komerční úspěch ve Francii a Rusku
• vynikající k využití na siláž
Jakost
• středně vysoký obsah a výnos
N-látek, který je nad úrovní
většiny kontrol
• nízká aktivita trypsin-inhibitoru
• kulaté semeno s nižší HTS
a vysokou barevnou vyrovnaností
• barevná vyrovnanost semen vysoká
• hmotnost tisíce semen středně
vysoká - 283 g, semeno vejčitého
tvaru
14
• středně odolná proti napadení
rzí hrachu
hrách polní
peluška jarní
Natura
Protecta
Arvika
Původ: Progolt x Bohatýr
Původ: SG-L 70 x SG-C 13
Registrace: 2008 Rakousko
Registrace: 2010 Rakousko
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Původ: WEIBULLS PARVUS x VIOLETTA
Registrace: 1972
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Vysoký výnos
hmoty
- listový typ
Pro ekologii
- listový typ
Vlastnosti
• raná až středně raná žlutosemenná odrůda
• velmi dobrý zdravotní stav
• střední délka rostlin
• odolnost k poléhání v rámci
listových hrachů velmi dobrá
• vhodná k pěstování
i v ekologickém zemědělství
• dobře využitelná ve směskách
- vysoký výnos hmoty
• rychlá pokryvnost půdy potlačuje
zaplevelení
• úspěšně prošla víceletou sérií
pokusů v ekologickém zemědělství
i oficiálními registračními
zkouškami v Rakousku
Jakost
• vysoký výnos zrna a obsah
N-látek
Evropský
rozsah
Vlastnosti
Vlastnosti
• středně raná odrůda normálního listového typu vhodná pro využití
nejen v ekologickém zemědělství
• velmi dobrý zdravotní stav,
ve skupině listových typů zřetelně
zlepšená odolnost poléhání
• nejrozšířenější odrůda pelušky
v Evropě
• plasticita a velmi dobrá odolnost
chorobám
• nízká HTS snižuje náklady na osivo
• možnost vývozu osiva
• střední až vyšší délka rostlin
• vynikající zdravotní stav
• vynikající půdopokryvnost
a konkurenceschopnost plevelům
- úspěšně testováno v sérii pokusů
ekologického zemědělství
• střední rychlost počátečního růstu
a dobrá odolnost k poléhání
• dobře využitelná ve směskách
- vysoký výnos hmoty
• Arvika je velmi vhodná do jarních
a letních luskovinoobilních směsek
s využitím na zelené krmení,
senáž i zelené hnojení
Jakost
• semenářské porosty
- výsevek 0,8 až 1 mil. klíč. semen/ha
• vysoký výnos zrna a obsah N-látek
• zrno je žluté, středně velké,
vejčitého tvaru
• dle údajů rakouského oficiálního
zkušebního úřadu z roku 2011
dosahuje Protecta nejvyššího
výnosu N-látek ze všech odrůd
hrachu v AT zaregistrovaných
15
• pícní využití v čisté kultuře výsevek
1 až 1,2 mil. klíč. semen/ha
• v luskovinoobilních směskách výsevek
0,4 až 0,5 mil. klíč. semen/ha pelušky
a 2 až 2,5 mil. klíč. semen/ha obilí
(oves, jarní pšenice)
• významná exportní komodita
oves setý
Oves – nadějné krmivo
pro „betonovou krávu“
Význam obilnin sklízených
do bioplynových stanic stoupá.
Výtěžnost bioplynu m3 z 1 tuny sušiny
Průměr z let 2013 - 2014
600
Ať už se jedná o senážování či přímou sklizeň, začínají hrát obiloviny při výrobě bioplynu významnou roli.
Vzrůstajícím plochám obilnin sklízených v zeleném stavu
napomáhá zvyšující se počet bioplynových stanic v zemi
a také problémy související s vodní erozí. Ta vzniká
ve velkém měřítku při pěstování kukuřice, která je
nedílnou složkou „potravy“ bioplynové stanice.
Vedle nejpoužívanějšího žita, se ve větším měřítku využívá i oves, který dosahoval překvapivých výsledků
i v našem firemním zkoušení.
550
Mimo výnosu biomasy z hektaru je pro Vás pěstitele,
či provozovatele bioplynových stanic důležitým
faktorem i výnos (výtěžnost) plynu z jednotky. I v tomto
parametru opět zazářil oves.
150
Odrůda Atego je nejpěstovanější odrůdou ovsa v ČR,
pro využití do BPS jí předurčuje délka a pevnost stébla.
I když je její porost nižší než většina hybridních odrůd
žita, výnos hmoty je dán silnostěnným stéblem,
a poměrně vyšší hmotností laty oproti klasu. Dále je
možné mezi odrůdy vhodné pro toto využití také zařadit
Korok, Kertag a nově též Seldon, který má vyšší vzrůst
a dobrý výnosový potenciál produkce biomasy.
Tato odrůda bude zkoušena v příštím roce.
Výhody pěstování obilovin
formou GPS
pro bioplynové stanice
500
450
400
350
300
250
200
100
oves Atego
oves Raven
pšenice
tritikale
žito
• Lze je pěstovat na pozemcích, kde je podle nařízení GAEC
vyloučeno nebo omezeno pěstování kukuřice
• Sklizeň v první dekádě července zaručí včas připravený
pozemek pro řepku ozimou (hlavně ve vyšších oblastech)
• Snížení ploch kukuřice
• Přímá sklizeň možná i kukuřičným adaptérem (Kemper)
• Nižší cena osiva
• Minimální potřeba pesticidů
Agrotechnická doporučení
• Před setím aplikace digestátu
• Setí: a) co nejdříve zjara b) jako obsev kukuřice spolu s ní
• Aplikace herbicidu (jen v případě výskytu agresivních
plevelů)
• Na počátku sloupkování aplikace 30-40 kg N/ha-1 podle
stavu porostů
• Morforegulaci lze použít při vlhkém průběhu počasí
• Sklizeň doporučujeme provádět v mléčně voskové zralosti.
16
oves setý
Atego
Korok
Původ: GRAMENA x AURON
Původ: ATEGO x KR 93682
Registrace: 2002
Registrace: 2011
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Doporučená odrůda
Doporučená odrůda
Jistota výnosu
Těžké zrno
Vlastnosti
Vlastnosti
• polopozdní odrůda s nízkými pěstitelskými riziky
• středně raná, pluchatá odrůda
• odrůda nižšího vzrůstu
• vysoký průměrný výnos
v SDO ÚKZÚZ 2010 - 2013 = 103 %
• vysoká odolnost k poléhání
• vysoký podíl předního zrna při velmi vysoké
objemové hmotnosti
• vhodná pro všechny oblasti pěstování
• odrůda evropského formátu, rozšířená
v několika zemích Evropy
(Skotsko, SRN, PL, SR, Švýcarsko)
• velmi dobrý zdravotní stav, střední odolnost
ke komplexu listových skvrnitostí
• dlouhodobě nejpěstovanější odrůda
na českém trhu, podíl množitelských
ploch 22,24 %
• vysoká odolnost proti rzi ovesné
Jakost
• univerzální odrůda do všech oblastí
• vhodný pro ekologická hospodářství
• druhá nejpěstovanější odrůda v ČR - podíl množitelských ploch 19,39 %
• středně velké žluté zrno
• vysoký obsah dusíkatých látek 12,4 %
Jakost
• nízký podíl pluch
• žluté zrno s vysokým obsahem N-látek - 12,5 %
• středně vysoká výtěžnost ovesné rýže
• dobrá výtěžnost ovesné rýže
17
oves setý
Kertag
Obelisk
Seldon
Původ: [(Lo7573 x KR TFP)
x Gramena ] x Atego
Původ: NEKLAN x GRAMENA
Původ: (Jumbo x Diplomat) x Leo
Registrace: 2011
Registrace: 2012 Rakousko
Registrace: 2012
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Vysoká výtěžnost
ovesné rýže
Vysoká
hektolitrová váha
Vlastnosti
Vlastnosti
• středně raná, pluchatá odrůda
• ranější pluchatá odrůda
• vysoký výnos zrna i obilek
• ve srovnávacím pokusu
na ŠS Krukanice v průměru let
2010-2013 dosáhl výnosu 103%
na kontrolní odrůdu Atego
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Doporučená odrůda
I pro divoké
koně
Vlastnosti
• polopozdní, pluchatá odrůda
• středně vysoké, nepoléhavé rostliny
• velmi vysoký podíl předního zrna
• středně dlouhé stéblo s dobrou
odolností k poléhání
• středně odolná proti napadení
komplexem listových skvrnitostí
• velmi dobrý zdravotní stav,
střední až vysoká odolnost
ke komplexu listových skvrnitostí
• stabilně vysoký výnos zrna i obilek
• úspěšně registrovaná v Rakousku
• nástupce odrůdy Neklan
Jakost
• zrno středně velké se žlutou pluchou
Jakost
• vyniká vysokou objemovou
hmotností
• nízký podíl pluch - 24 %
• výborná krmná kvalita
• středně velké, žluté, zrno
s vysokým obsahem N-látek
• vysoká objemová hmotnost
• vysoká výtěžnost ovesné rýže - 51 %
• vysoká objemová hmotnost
• dlouhé stéblo (115 cm) se střední
odolností k poléhání
• velmi dobře použitelná
pro pěstování v jarních směskách
- vysoký výnos hmoty
• vhodná i pro extenzivní způsob
pěstování
• odrůda je plastická, s možností
pěstování ve všech oblastech
Jakost
Obelisk - výnos obilek v %
(registrační zkoušky ÚKZÚZ 2008 - 2010)
• vysoce kvalitní větší zrno
s jemnou pluchou
• žlutozrnná odrůda
104
103
102
101
100
99
2008
2009
2010
průměr
18
oves setý
Raven černý oves
Původ: Atego x Ebene
Registrace: 2008
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Doporučená odrůda
Ideální
pro koně
Cavaliere černý oves
Vlastnosti
• polopozdní odrůda s kratším stéblem
a dobrou odolností k poléhání
• střední odolnost ke všem chorobám
Původ: Auron x Ebene
• nejvyšší objemová hmotnost - 540 kg/hl
ve zkouškách SDO 2010-2013
Registrace: 2011 Francie
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
• střední HTZ
• výnos zrna je na úrovni žlutozrnných odrůd
Ověřené
krmivo
• vhodná pro krmné i potravinářské účely
• komodita vyhledávaná chovateli sportovních koní
• pěstován ve Francii, Litvě, Dánsku a v Maďarsku
vlastnosti
Jakost
• poloraná odrůda s černou barvou pluchy
• vysoký obsah antioxidantů
• vyšší rostliny (115 cm) s dobrou odolností k poléhání
• vysoký obsah dusíkatých látek - 12,4 %
• vysoká odolnost k listovým chorobám
• odrůda se vyznačuje černou barvou pluchy
• vysoká objemová hmotnost
• oblíbený mezi chovateli koní i zpracovateli
• vhodná pro krmné i potravinářské účely
Jakost
• vyvážený obsah hrubých bílkovin
19
oves nahý
Saul
Otakar
Původ: (Dragon x S 16906/76) x KR 86-5278
Původ: Izak x /(KR 9478 x Abel) x Abel/
Registrace: 2005
Registrace: 2011
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Cereální specialista
Potravinářská kvalita
Vlastnosti
Vlastnosti
• polopozdní bezpluchá odrůda, velmi vhodná
pro potravinářské využití
• raná, bezpluchá odrůda
• výnos zrna středně vysoký až vysoký
• výnos zrna vysoký ve všech oblastech pěstování
• středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí
a rzí travní
• pěstitelsky podobná Izáku
• středně vysoké rostliny s dobrou odolností k poléhání
• rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání
Jakost
• nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
• obsah dusíkatých látek, vlákniny i tuku střední
• dlouhodobě nejpěstovanější nahý oves v ČR
(39,33 % množitelských ploch)
• vysoký podíl předního zrna s nízkým podílem
pevných pluch
• odrůda vhodná pro výrobu ovesných vloček
a cereálních potravinářských výrobků
Jakost
• obsah dusíkatých látek středně vysoký - 15 %
• číslo kyselosti a obsah vlákniny středně vysoký
Výnos zrna ve zkouškách ÚKZÚZ
(průměr let 2009 - 2012)
• odrůda výborná i ke krmení monogastrických
zvířat
105
104
103
102
101
100
20
2010
2011
2012
průměr
oves nahý
Oliver
Kamil
Původ: (vL8250 x D 16/84) x (Jumbo x KR 90-40)
Původ: Izak x /(10029Cn x KR 9478)
Registrace: 2012
Registrace: 2012
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Nejvýnosnější z nahých
Vysoký obsah tuku
Vlastnosti
Vlastnosti
• raná, bezpluchá odrůda
• raná, bezpluchá odrůda
• vysoký výnos zrna ve všech ročnících
zkoušek ÚKZÚZ
• nižší rostliny, nejvyšší odolnost k poléhání
• kratší rostliny (98 cm) s dobrou odolností
k poléhání
• střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí
• střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí
a rzi ovesné
• vysoká objemová hmotnost
• zvýšená odolnost k padlí travnímu
• velké zrno, podíl předního zrna velmi vysoký
• vysoký podíl předního zrna
Jakost
• objemová hmotnost střední
• vysoký obsah tuku
• obsah dusíkatých látek a vlákniny středně vysoký
Jakost
• nejnižší podíl pluchatých zrn
• nízký podíl pevných pluch
Ing. Vlastimil Chour
šlechtitel ovsů
ŠS Krukanice
21
hořčice bílá
Polarka
Severka
Původ: Mustang x Zlata
Původ: z populačních odrůd
Registrace: 2006
Registrace: 2002
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Stabilní
Skromná
Vlastnosti
Vlastnosti
• středně raná odrůda s velmi dobrou odolností k poléhání
• nenáročná ranější odrůda typu populace,
rajonizovaná pro všechny pěstební oblasti
• vysoký a stabilní výnos semene
• velmi dobrý zdravotní stav, vyrovnané a stejnoměrné
dozrávání
• velmi dobrý zdravotní stav
• vysoký výnos zelené hmoty - velmi vhodná
na zelené hnojení
• poskytuje vysoký výnos kvalitního semene
• obchodována v mnoha zemích EU
• termín setí při pěstování na semeno co nejdříve
na jaře - s ohledem na nebezpečí jarních mrazů
Jakost
• použití insekticidů a herbicidů je doporučené
• dobré vybarvení semene a nízký podíl šedivých semen
• dobrá odolnost k poléhání
• vhodná pro pěstování na semeno i zelenou hmotu
• výsevní množství 7 - 10 kg/ha
Průměrné hodnoty znaků SDO ÚKZÚZ 2013
Jakost
Zralost
dny
Poléhání
Délka
rostlin
cm
HTS
g
Podíl
šedých
semen %
Obsah
oleje
%
Polarka*
134
6,5
143
7,87
4,50
30,33
Severka
134
6,0
144
7,31
4,20
31,80
Veronika*
135
6,3
144
7,29
4,80
30,14
• dobré vybarvení semene a nízký podíl
šedých semen
• spolehlivá exportní komodita
• jednička na domácím trhu již 10 let
Výnos hořčice bílé 2014 - ÚKZÚZ
- kontrolní odrůdy (*) + Severka
103
102
101
100
99
98
97
Veronika*
Polarka*
Severka
22
hořčice bílá
Andromeda
Původ: SEVERKA x EMERGO
Registrace: 2012
Vyšlechtěno: ŠS Krukanice
Nematocidní
Vlastnosti
• velmi vhodná jako strništní a meliorační
meziplodina, zvláště před cukrovou řepou
• HTS je vyšší, průměrně 7,5 až 8 g, šešule nepukají
• středně raná, žlutosemenná, diploidní odrůda
typu populace
• vysoký výnos semene ve všech produkčních
oblastech
• pro pěstování na semeno je třeba volit časný zásev
(optimální mezi 20. 3. až 10. 4. - pozor na pozdní
mrazy!!) - výsevek 8 až 10 kg/ha
• nepoléhavé, střední až vyšší lodyhy
(v rozmezí 80 až 120 cm), bohatě větvící
• jako účinnou meziplodinu zasít v polovině srpna
- výsevek 18 – 25 kg/ha – podle technologie setí
• vysoký výnos zelené i suché hmoty
• pro likvidaci nematod je důležité dosáhnout stadia
kvetení rostlin
• ranost a délka kvetení je střední, kvete vyrovnaně
a stejnoměrně ukončuje kvetení
• vykazuje značnou nematocidnost, ověřeno
ve francouzském ústavu GEVES – zařazena na úrovni
kontrolní odrůdy ve skupině H3
• barva korunních plátků květů je sytě žlutá
• střední odolnost k plísni zelné a dobrá odolnost
k hlízence
• testování probíhá i v provozních podmínkách ČR
Jakost
• snižuje počet háďátek v půdě až o 75 %
• nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených
semen je nízký
• obsah oleje v semeni středně vysoký
• velmi vhodná pro potravinářské využití
23
řepka jarní
Blanice
Původ: Patriot x Evita
Výnosy liniových odrůd jarní řepky
(pokusy SDO 2007 - 2010)
104
Registrace: 2010
Vyšlechtěno: SEMPRA Praha a. s.
102
Výnosná jarní linie
100
98
Vlastnosti
• vysoký výnos oleje
96
• raná až středně raná odrůda typu populace
• rychlý start do vegetace
94
• dobře snáší jarní mrazíky
• zdravotní stav dobrý
92
Blanice
• středně vysoké rostliny odolné k poléhání
• vysoký výnos semen ve všech oblastech
Ability
Mozart
teplá oblast
• dobře se vyrovnává i s přísušky
• velmi malé meziročníkové rozdíly ve výnosech
• HTS středně vysoká - 2,92 g
Jakost
• velmi nízký obsah glukosinolátů
• minimální obsah kyseliny erukové
24
Haydn
Estrade
chladná oblast
Lužnice
lupina bílá
vojtěška setá
Amiga
Původ: materiály Semillas, Chile
Registrace: 2004
Vyšlechtěno: FLORIMOND DESPREZ
N-látky z vlastního pole
• rychlý jarní růst
Neptune
• setí od poloviny března (mrazy do – 6 °C nevadí,
naopak zvyšují nasazení květů)
Původ: materiály FD
• sklizeň koncem srpna
Registrace: EU 2008
• ideální předplodina - připraví 80 kg N/ha
pro následnou plodinu
Vyšlechtěno: FLORIMOND DESPREZ
• vysoký výnos zrna i zelené hmoty
Odolnost
k nematodům
Vlastnosti
• možnost využití na zrno, senáž ve směsi s jarním
tritikále, krycí plodina pro kmín, vojtěšku
• sklizeň senáže podle vegetace lupiny - na přechodu
z mléčné do voskové zralosti u lusků na základním
patře- před začátkem lignifikace rostlin.
Vlastnosti
• velmi dobrá vytrvalost porostu
• výnosy hmoty senáže v rozsahu 35 - 50 t/ha
dle průběhu ročníku, obsah N-látek 15 - 20 %,
sklizeň při 25 - 30 % sušiny
• vysoká odolnost k poléhání, střední délka rostlin
• rychlý jarní růst a obrůstání po sečích
• dobrý zdravotní stav, delší rostliny odolné k poléhání
• výnos hmoty 101 % na průměr kontrol
• lusky nepukají ani při přezrání
• vynikající zdravotní stav – vysoká odolnost proti
napadení nematody, vadnutí Verticillium a aktraknóze
• výživa rostlin N a P zajištěna bakteriemi
- inokulace osiva přípravkem Nitrazon +N
• vhodnost pro klimatické podmínky ČR ověřena v zimě
2011/12
• nutnost fungicidního ošetření proti antraknóze
a používání mořeného certifikovaného osiva
• osivo dováženo přímo od šlechtitele
Jakost
Jakost
• poloraná sladká lupina bez obsahu alkaloidů
• výborná stravitelnost a vysoký obsah N-látek
• obsah N-látek v zrnu 32 - 39 % - plně konkuruje
u nás pěstovaným sojovým bobům
25
jetel luční
Bonus
Garant
Původ: Radan volně opylená odrůdami
Chlumecký, Start, Tábor, Vltavín
Registrace: 2008
Původ: odrůda Chlumecký volně opylená
odrůdami Radan, Start, Tábor, Vltavín
Registrace: 2008
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Doporučená odrůda
Solidní
Váš zisk
Vlastnosti
Vlastnosti
• diploidní, raná až středně raná odrůda
• diploidní, raná až středně raná odrůda
• vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání
po sečích středně vysoká
• dobrá odolnost proti poléhání
• velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně
odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou
jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného
sortimentu)
• střední odolnost k poléhání
• vynikající zdravotní stav: v současně zkoušeném
sortimentu má podle dle výsledků ÚKZÚZ nejvyšší
odolnost ke komplexu mykóz odumírání kořenů,
ke spále jetele, padlí a virózám
• více odolná proti napadení komplexem mykóz
odumírání kořenů jetele, spálou jetele lučního,
padlím a proti komplexu virových onemocnění
• velmi dobrá vytrvalost až do 3. roku vegetace
• výnos zelené i suché hmoty v prvním i druhém
užitkovém roce je vysoký
• výnos zelené hmoty v registračních zkouškách
ÚKZÚZ na úrovni 108,5 %
• výnos suché hmoty až 107,8 %
Mimořádných výsledků dosáhnuly naše jetele ve švýcarských
zkouškách doporučování. Tyto pokusy jsou bedlivě sledovány
ve většině produkčních zemích a výrazně ovlivňují odrůdovou skladbu
oblibu mezi množiteli. Bonus zde byl vítězem – s indexem pod 4
(nejnižší index = nejlepší hodnocení)
• velmi dobrá vytrvalost i do třetího roku vegetace
• rychlost jarního růstu je středně vysoká až vysoká,
stejně jako rychlost obrůstání po sečích
• vítěz prestižních švýcarských SDO
Výnos
Rychlost
poč. vývoje
Konkurence
schopnost
Vytrvalost
Zimovzdornost
Odolnost
antraknóze
Odolnost
listovým
chorobám
celkový index
JETEL LUČNÍ diploidní - výsledky SDO 2011- 2013 ve Švýcarsku
Bonus
5
3,5
5,2
5,6
5,5
1,3
2,8
3,98
TP 0725
5
3,2
5,2
5,8
5,4
1,5
2,7
4,01
Regent
5,2
3,2
5,4
5,6
5,6
1,5
3,1
4,08
Harmonie
4,6
3,5
5,2
5,4
6,1
1,5
3,1
4,11
Global
5,1
3,5
5,7
5,6
5,5
1,6
2,6
4,12
Diplomat
5,3
3,6
5,5
6,1
5,6
1,8
2,4
4,2
Garant
5,6
3,5
5,5
6,3
5,5
1,2
3
4,21
Dimanche
5,3
3,3
5,9
6,7
5,2
1,5
2,4
4,21
Monaco
5,3
3,4
5,4
5,8
5,4
2,2
2,9
4,22
26
jetel luční
Agil
Respect
Původ: výběr z volného opylení sortimentu
domácích i zahraničních odrůd
Registrace: 2010
Původ: výběr z volného opylení odrůdy
Chlumecký dalšími genotypy
Registrace: 2009
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad Cidlinou
Nebojácný
Výkonný
Vlastnosti
Vlastnosti
• diploidní, středně raná odrůda
• diploidní, raná odrůda
• středně dlouhá a silná lodyha s dobrou odolností
k polehání
• středně vysoká až vysoká rychlost
jarního růstu
• rychlost jarního růstu a obrůstání po seči střední
• rychlost obrůstání po sečích středně vysoká
• vysoce odolná proti bílé hnilobě jetele
• dobrá odolnost poléhání
• středně odolná až odolná proti napadení spálou
jetele lučního
• celkově velmi dobrý zdravotní stav
• odrůda je odolná proti komplexu
virových onemocnění, zlepšená odolnost
ke komplexu listových skvrnitostí
• výnos suché i zelené hmoty v prvním užitkovém roce
středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký
• velmi dobrá vytrvalost a zimovzdornost
AGIL - výnos v % na průměr kontrol
ÚKZÚZ 2006 - 2008
105
104
103
102
101
100
ZH 1.UR
ZH 2.UR
SH 1.UR
SH 2.UR
ZH - zelená hmota SH - suchá hmota UR - užitkový rok
27
bob obecný
Merkur
Merlin
Původ: Bolo x (Chlumecký x Fribo)
Původ: Bianka x Povážský
Registrace: 1997
Registrace: 2001
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad CidlINOU
Vyšlechtěno: ŠS Chlumec nad CidlINOU
Tradiční
Kouzelný
• polopozdní odrůda vyššího typu
• beztaninová bělokvětá odrůda
• klasický barevně kvetoucí bob
• významná krmná hodnota = obsah N-látek
středně vysoký
• počáteční růst středně rychlý
• velmi dobrá odolnost kořenovým chorobám,
strupovitosti a virózám
• výnosný raný typ s kratší lodyhou
• stabilní výnosy zrna
• dobrá odolnost rzi bobové a hnědé skvrnitosti
• HTS 520 - 550 g
• HTS 530 - 550 g, světlá barva zrna
• zlepšená odolnost poléhání a vysoká jakost zrna
• vhodný k produkci zrna i jako krycí plodina pro víceleté
pícniny a kmín
• vyšší odolnost poléhání a lámání lodyh
• využití jak k pěstování na zrno, tak k produkci píce
• odrůda vhodná i do krmných směsek
nebo jako monokultura
• vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň
• pěstování je možné ve všech oblastech,
snáší přízemní mrazíky
• doporučený výsevek 0,5 mil. klíčivých semen
28
krmná řepa
Francouzské, geneticky jednoklíčkové,
krmné řepy jsou dlouhodobě oblíbené
mezi pěstiteli v České republice.
Adaptabilní odrůdy i pro okrajové oblasti.
Osivo je dodáváno obrušované - pro ruční setí
nebo obalované - pro přesný výsev.
Moření základní nebo Cruiser Force.
Výsevní jednotky po 50 000 semenech = cca 0,5 ha.
Monro
Jamon
Typ: triploidní
Registrace: 1997
Vyšlechtěno: Florimond Desprez
Typ: triploidní
Registrace: 1997
Vyšlechtěno: Florimond Desprez
• červená řepa pro ruční sklizeň
• žlutá řepa pro strojovou
i ruční sklizeň
• při výsevu na 16 cm
i pro mechanizovanou sklizeň
• křehká dužina, sušina 15,9 %
• sušina 17 %
• kořen má 40 % objemu nad zemí
• dlouhodobá skladovatelnost
• tvar kuželovitě zakončeného válce
• odolnost proti hnilobě
• výnos bulev až 100 tun z hektaru
• kořen z 50 % nad zemí
• výnos ve zkouškách ÚKZÚZ
104 t/ha
Merveille
Typ: diploidní
Registrace v EU: 2002
Vyšlechtěno: Florimond Desprez
• červená řepa pro strojovou
i ruční sklizeň
• krmná polocukrovka
• obsah cukru 12 %
Krmivo
pro bioplynové
stanice
Maximální
produkce plynu
z hektaru
Ribambelle
NO V I N K A
Energie z pole
Jary
• červená krmná polocukrovka
• geneticky jednoklíčková
• tolerantní k rizománii
Typ: triploidní
• vysoký obsah sušiny - až 18 %
Registrace: 2004
Vyšlechtěno: Florimond Desprez
• tolerantní k rizomanii
• žlutooranžová pro strojovou
i ruční sklizeň
• válcovito-kuželovitý kořen
• výnosem překonávala kontroly
i v nezamořených lokalitách
• vynikající skladovatelnost
Cagnotte
NO V I N K A
Strojová sklizeň
• žlutá krmná polocukrovka
• geneticky jednoklíčková
• dužina tužší, velmi chutná
• tolerantní k rizománii
• kónický tvar kořene má 40 %
nad zemí
• výnos sušiny 20,78 t/ha,
vyšší digesce - 13,5 %
29
CUKROVÁ ŘEPA
Oceanite
Danube
NC-typ
Původ: materiály FD
Původ: materiály FD
Registrace: 2013
Registrace: 2010
Vyšlechtěno: FLORIMOND DESPREZ
Vyšlechtěno: FLORIMOND DESPREZ
Vysoké tržby
NC-typ
Cukr již na poli
• vysoké tržby již v prvních dnech sklizně
• ideální i pro první termíny sklizně
• vynikající technologická jakost - 105,1 %
průměr 2011-12 oš. var. ÚKZÚZ
• rychlý nárůst cukernatosti a technologické jakosti
• výnos kořene v pokusech SDO 2011 - 97 tun/ha,
digesce 17,9 %
• pro výborné výsledky registrovaná již po dvou
letech zkoušek
• vysoká tolerance k rizomanii, velmi dobrá odolnost
k listovým chorobám
• neošetřená var. index: 2011 = 103,2 %
2012 = 102,6 %
• výsledky ÚKZÚZ potvrzuje v praxi i dvouletých
pokusech SDO
• absolutní cukernatost 18,8 % - průměr v oš. var.
2011-12 ÚKZÚZ
• typ NC, diploidní odrůda, odolná k vybíhání
• odolná proti rizománii
• výborná technologická jakost - velmi nízký obsah
popelovin, nízký škodlivý dusík
• typ NC, diploidní odrůda
• vynikající výnos rafinády založený na vysoké
cukernatosti a dobrém výnosu kořene
• vhodná pro velni ranou až střední sklizeň
• vhodná pro celé období sklizně s včetně nejranějších
termínů
• stabilní výnosy na všech zkušebních lokalitách
30
CUKROVÁ ŘEPA
Courlis
Narcos
N-typ
NV-typ
Původ: materiály FD
Původ: materiály FD
Registrace: 2013
Registrace: 2012
Vyšlechtěno: FLORIMOND DESPREZ
Vyšlechtěno: FLORIMOND DESPREZ
Do všech podmínek
Pro spokojenost zemědělců
• cukrovka s vyváženým výnosem
kořene a cukernatostí
• maximální výnos kořene - 110,3 %
v neošetřené variantě zkoušek ÚKZÚZ 2011
• vysoká technologická jakost
- 103,0 % průměr 2011-12 o. v. ÚKZÚZ
• absolutní výnos 103,2 tuny/ha v ošetřené variantě
tamtéž (110 % rel.)
• pro výborné výsledky registrovaná již po dvou
letech zkoušek
• cukernatost 17,7 % - průměr v ošetřené variantě
2010-11 ÚKZÚZ
• všechny parametry nad 100 %
• odolná proti rizománii
• výnos rafinády 103,5 %
- průměr v oš. var. 2011-12 ÚKZÚZ
• pro výborné výsledky registrovaná již po dvou
letech zkoušek
• odolná proti rizománii
• nejvýkonnější z 24 odrůd zkoušených v ošetřené
variantě (dvouletý průměr)
• hladký kořen pro snadnou sklizeň
• typ NV, diploidní odrůda
• typ N, diploidní odrůda
• vynikající výnos rafinády založený na maximální
produkci kořene s dobrou cukernatostí a jakostí
- záruka tržeb pro pěstitele
• vhodná pro celé období sklizně po 25. září
• jisté výnosy ve všech oblastech
• vhodná pro celé období sklizně s výjimkou
nejranějších termínů
• stabilní výnosy na všech zkušebních lokalitách
31
Regionální
obchodní
zastoupení
Ing. Jiří Kunte
specializace: obchod s řepkou
mob.: 724 200 989
e-mail: [email protected]
Ondřej Krajčovič, DiS.
mob.: 606 613 063
e-mail: [email protected]
ŠS STUPICE
ŠS KRUKANICE
Miroslav Pochman
mob.: 606 613 037
e-mail: [email protected]
ŠS CHLUMEC N. CIDL.
ŠS ÚHŘETICE
ŠS LUŽANY
ŠS VESELÍČKO
Ing. Božetěch NOVÁK
mob.: 724 303 404
e-mail: [email protected]
Ing. Karel MLÁDEK
mob.: 606 613 004
e-mail: [email protected]
Miroslav Kosek
mob.: 734 432 801
e-mail: [email protected]
Obchodní
oddělení
Ing. Jan Krouský /obchodní ředitel
tel.: 281 091 450, fax: 281 971 732 • mob.: 602 250 228
e-mail: [email protected]
Ing. Aleš Vymětal /obchod a výroba osiva
tel.: 281 091 443, fax: 281 971 732 • mob.: 724 106 056
e-mail: [email protected]
Miroslav Vrabec /obchod a marketing
tel.: 281 091 446, fax: 281 971 732 • mob.: 721 864 006
e-mail: [email protected]
Zdeňka Pišingerová /sekretariát obchodního úseku
tel.: 281 091 444, fax: 281 971 732
e-mail: [email protected]
Stupice 24, 250 84 Sibřina
tel.: 281 091 441 (43, 45, 46) • fax: 281 971 732
e-mail: [email protected] • www.selgen.cz
Download

otevřít katalog jaro 2015