pšenice
tritikale
ječmen
len
odrůdy hrachu Nickerson pro jaro 2015
n o vi n k a
v ý nos
í
š
š
y
jv
e
n
a
n
n
ě
d
na la
 druhá nejvýnosnější odrůda ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ
2011–2014 v chladnější oblasti pěstování (104 %)
 poloraná žlutosemenná odrůda
 kulatý tvar semene
 vysoká odolnost vůči poléhání za vegetace i před sklizní
 velmi dobrá odolnost vůči antraknóze
odrů da
á
en
íb
l
b
o
ě
b
o
d
o
h
d lou
 nejvýnosnější odrůda ve zkouškách pro doporučování odrůd
ÚKZÚZ v roce 2013 (108 % v teplé a 109 % v chladné oblasti)
 středně raná žlutosemenná odrůda
 nejvyšší odolnost vůči poléhání z registrovaného sortimentu
 výborný zdravotní stav






lat ý m
zelenosem enn á s ku
tvar em sem ene
středně raná zelenosemenná odrůda
kulatý tvar semene
vysoká barevná vyrovnanost semen
velmi dobrý zdravotní stav
vysoká odolnost vůči antraknóze
vysoký podíl semen nad sítem 7 mm
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygrafická 262/3, 108 00 Praha 10, tel.: +420 212 244 339, fax: +420 272 701 262, e-mail: [email protected]
www.limagrain-cereals.cz
Download

Odrůdy hrachu pro jaro 2015