Ochrana řepky olejky
Přípravky firmy Agro Aliance
l De
ate
Clo m
N
E Z
A ZVÝHOD
Ě
+
1l
VŠ
NO
15
U C
ENU:
KUPTE
K
BALÍČE
I
S
v rin ol 4 5 F
20 let na trhu
PREEMERGENTNÍ HERBICIDY
Devrinol 45 F
Účinná látka:
Clomate
450 g/l napropamide
Přednosti:
•registrace do řepky, papriky, výsadby rajčat
a brukvovité zeleniny
•spolehlivě hubí heřmánkovité plevele, mák vlčí,
penízek, merlíky, ptačinec žabinec, chundelku
metlici a další jednoděložné i dvouděložné plevele
•nejšetrnější herbicid ke všem odrůdám řepky ze
současného sortimentu
•určen pro preemergentní aplikace v dávce
2,0–2,5 l/ha spolu s účinnou látkou clomazone
do 3 dnů po zasetí
Účinná látka:
360 g/l clomazone
Přednosti:
•spolehlivý účinek na svízel přítulu, kokošku,
ptačinec a další dvouděložné plevele
•aplikace do 3 dnů po zasetí
•vhodný partner do TM směsí s ostatními
herbicidy registrovanými do řepky
POSTEMERGENTNÍ HERBICIDY
Vivendi 200
Účinná látka:
novinka
200 g/l clopyralid
Přednosti:
•vynikající účinek na heřmánkovité plevele a pcháč
oset
•flexibilní dávkování 0,5–1,0 l/ha
•velmi příznivá cena ošetření
•vhodný partner do TM směsí
Tajga
Účinná látka:
50 g/l quizalofop-P-ethyl
Přednosti:
•účinek na výdrol již od 0,7 l/ha ve fázi do 3 pravých
listů obilnin
•dávka 1,0 l/ha na výdrol od 4. listu
•pýrohubná dávka na podzim 2,5 l/ha na jaře jen
2,0 l/ha
•vhodný partner do TM směsí s ostatními přípravky
na ochranu registrovanými do řepky
PŘEDSKLIZŇOVÁ APLIKACE
A APLIKACE NA STRNIŠTĚ
Kaput Harvest
Účinná látka:
360 g/l glyphosate
Přednosti:
•registrace do řepky mimo množitelské porosty
•spolehlivě hubí jednoleté i vytrvalé plevele (pcháč
oset, pýr plazivý, svlačec rolní apod.)
•aplikace cca 10–14 dní před sklizní v dávce 3 l/ha
na aktivně rostoucí plevelné rostliny
FUNGICIDY
novinka
Eminent Star
Účinné látky: 62,5 g/l tetraconazole +
+ 250 g/l chlorthalonil
Přednosti:
•unikátní složení systémové a kontaktní účinné látky
– antirezistentní strategie
•registrace proti všem významným chorobám řepky
– foma, hlízenka, černě a plíseň šedá
•dávkování 2 l/ha nejlépe v době opadu prvních
okvětních lístků
•pro zajištění dokonalé pokryvnosti doporučujeme
přídavek smáčedla Designer (0,1)
Rovral Aquaflo
Účinná látka:
500 g/l iprodione
Přednosti:
•ochrana řepky olejky proti černím v dávce 1 l/ha
•nová moderní formulace
•kontaktní účinek – preventivní aplikace
•lze mísit s insekticidy proti škůdcům řepky
•aplikujte dostatečné množství postřikové jíchy –
min. 400 l/ha
Ornament 250 EW
Účinná látka:
250 g/l tebuconazole
Přednosti:
•ochrana řepky olejky proti houbovým chorobám
(phomová hniloba, hlízenka obecná, čerň řepková)
v dávce 1–1,5 l/ha s výrazným vedlejším účinkem
proti dalším chorobám (cylindrosporium, plíseň
šedá, padlí, apod.)
•již od 0,5 l/ha morforegulační účinek
•podzimní aplikace – phoma, morforegulace
•jarní aplikace – hlízenka, černě, morforegulace
ZOOCIDY
Alfametrin ME
Účinná látka:
50 g/l alpha-cypermethrin
Přednosti:
•ochrana řepky proti široké škále škůdců –
blýskáček, pilatka, krytonosci, bejlomorka v dávce
0,2 l/ha
•fotostabilní syntetický pyrethroid – působí jako
kontaktní požerový jed
•výborný partner do TM směsí s dalšími přípravky
na ochranu rostlin
•nová, moderní formulace
•výhodná cena hektarového ošetření
Metarex Inov
Složení:
40 g/kg metaldehyd
Přednosti:
•aplikace po zasetí při vzcházení
•vysoce odolný vlhku a dešťovým srážkám
•atraktivní požerová návnada pro slimáky
•bezprašné granule vhodné k rozmetání
•vynikající zkušenosti s účinností z podzimu 2014
POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY
Designer
Účinná látka:
Gondor
255 g/l syntetický latex
Přednosti:
•smáčedlo pro použití s fungicidy a insekticidy
v dávce 0,1 l/ha
•snižuje ztráty smyvem, úletem
•zvyšuje přilnavost a zadržení postřikové jíchy
Eutrofit
Účinná látka:
sušená býčí krev
Přednosti:
•registrace do řepky, pšenice, ječmene a ovsa
v dávce 7–10 kg/ha
•stimuluje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu
•v poloprovozních pokusech byl zjišten repelentní
účinek na divokou zvěř !
•výborný partner do TM směsí s přípravky
na ochranu rostlin
Účinná látka:
495 g/l lecitin
Přednosti:
• smáčedlo pro použití s herbicidy v dávce 0,25 l/ha
• snižuje ztráty úletem
• zvyšuje přilnavost, penetraci, translokaci
LISTOVÁ HNOJIVA
Wuxal Microplant
Složení:
75 g/l N, 150 g/l K2O, 45 g/l MgO
4,5 g/l B; 7,5 g/l Cu; 15 g/l Fe; 22,5 g/l Mn; 0,15 g/l Mo; 15 g/l Zn a 78 g/l S
Dávkování:
•preventivně i k odstranění akutního deficitu mikroprvků; 1–2x dávka 1–2 l/ha; aplikace v období před květem
Wuxal Oilseed
Složení:
84 g/l B, 70 g/l Mn, 3,5 g/l Mo, 105 g/l SO3
Dávkování:
•obsažené mikroelementy odstraňují akutní i latentní deficit v rostlinách (zvyšují mrazuvzdornost, zlepšují nasazení šešulí
a redukují jejich opad) a zvyšují kvalitu finální produkce (obsah oleje v semenech)
•1. aplikace během vývoje listové růžice (podzimní aplikace ve fázi 4–6 pravých listů ozimé řepky)
2. aplikace během prodlužovacího růstu
3. aplikace na počátku kvetení
aplikujeme současne s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin v dávce 2 l/ha
Wuxal Super
Složení: 198 g/l N (24 g/l v amidické formě, 46 g/l v amoniakální formě, 28 g/l v nitrátové formě),
98 g/l P2O5, 73 g/l K2O a stopové prvky B, Cu, Fe, Mo, Mn a Zn
Dávkování:
•celkové zlepšení kondice a odolávání stresu, aplikujeme současně s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin
v dávce 3–5 l/ha v průběhu celé vegetace s intervalem mezi postřiky 14 dní
Wuxal SUS Boron
Složení:
108 g/l N, 135 g/l P2O5, 95 g/l B a stopové prvky Cu, Fe, Mo, Mn a Zn
Dávkování:
•2x ošetření pro zvýšení násady šešulí a semen, a pro zvýšení obsahu oleje v semenech v dávce 2–5 l/ha
1. aplikace během prodlužovacího růstu
2. aplikace v období tvorby poupat až počátku květu
PLODINOVÉ DOPORUČENÍ
Kontakt: Ing. Regina Čornejová
M.: +420 731 114 693 • [email protected]
Řepka
Program
MICROSTAR PMX
N : 10% P205 : 40% S03 : 11%
B : 0,03% Cu : 0,01% Fe : 0,02% Mn : 0,02% Mo : 0,005% Zn : 0,03%
BORONIA Mo6
Mikrogranulované hnojivo
Formulace TTP
Setí
Děložní list
vyvinutý
Tvorba růžice
Prodlužovací
růst
BBCH 00
Diagnostika:
13
20
ARR* – N, P, K, Mg,
Ca, S, B, Mn, Zn,
Cu (podzim)
30–39
ARR* – N, P,
K, Mg, Ca, S,
B, Mn, Zn, Cu
(jaro)
Tvorba poupat, protahování vrcholového
květenství
50–57
Počátek
kvetení
Kvetení
Tvorba šešulí
60–64
ARR* – N, P, K,
Mg, Ca, S, B,
Mn, Zn, Cu
65
71
*ARR – Listová analýza
15–20 kg/ha na půdu
Aplikace pop-up osiva
Roztok
Formulace LS
3 l/ha
N : 60 g/L B : 120 g/L
Mn : 1,2 g/L Mo : 6 g/L
BORONIA
Roztok
Formulace LS
FIXA Mn
Roztok
Formulace LS
2 l/ha
Roztok
Formulace LS
2–3 l/ha
2–3 l/ha
2–3 l/ha
foliárně
S03 : 179 g/L Mn : 120 g/L
FIXA Mg
N : 84 g/L MgO : 120 g/L
THIOMAX Mn
Roztok
Formulace LS
4–5 l/ha
Roztok
Formulace na bázi aminokyselin
4–5 l/ha
S03 : 1000 g/L Mn : 41 g/L
FERTIGOFOL Ultra
N : 107 g/L P205 : 32,9 g/L K20 : 86,3 g/L
MgO : 1,31 g/L S03 : 1,28 g/L B : 500 g/L
Cu : 140 g/L Fe : 250 g/L Mn : 500 g/L
Mo : 50 g/L Zn : 400 g/L
NPK + mikroelementy, nutriční podpora
Regionální zástupci
1 Ing. Jan Pecha
jižní, západní Čechy, Vysočina – část
Mobil: 725 880 334
[email protected]
4
1
2 Ing. Vladimír Pacík Ph.D.
jižní Morava, Vysočina – část
3
2
Mobil: 724 920 701
[email protected]
3 Ing. Tomáš Sobek
severní Morava, východní Čechy – část
Mobil: 602 490 053
[email protected]
4 Ing. David Král
střední, severní, východní Čechy – část
Mobil: 606 213 447
[email protected]
Agro Aliance, s.r.o. • 252 26 Třebotov 304 • tel./ fax: 257 830 138, GSM: 602 690 449 • www.agroaliance.cz
Download

Ochrana řepky olejky