Ochrana obilnin
Přípravky firmy Agro Aliance
N
E Z
A ZVÝHOD
l Sp
U C
W
M i u x alE N U :
cro
pla nt
10
VŠ
NO
KUPTE
K
BALÍČE
I
S
orta k H F +
Ě
l
0
1
20 let na trhu
HERBICIDY
Agritox 50 SL
Účinná látka:
500 g/l MCPA
Přednosti:
•registrace do obilnin s podsevem i bez podsevu a trav
na semeno
•spolehlivě hubí pcháč oset, šťovíky, pryskyřníky, svlačec rolní
a další dvouděložné plevele
•aplikace na vzešlé plevele s dostatečnou listovou plochou
v dávce 1,0–1,5 l/ha
•vynikající partner doTM směsí
Delfin
Účinná látka:
rozšíření
registrace
500 g/l diflufenican
Přednosti:
•registrace do všech ozimů a jarního ječmene
•spolehlivě hubí širokou škálu dvouděložných
plevelů, včetně svízele přítuly a chundelku metlici
•preemergentní aplikace v dávce 0,375 l/ha
•postemergentní aplikace v dávce 0,25 l/ha
•vynikající partner do TM směsí s Glean 75 WG,
Tolian Top, Toluron
Grodyl 75 WG
Účinná látka:
Ipiron 45 SC
750 g/kg amidosulfuron
Přednosti:
•registrace do obilnin s výjimkou ovsa a trav
na semeno
•spolehlivě hubí svízel přítulu, heřmánkovité
a brukvovité plevele
•aplikace v dávce 15–30 g/ha (dle druhu a růstové
fáze plevelů)
•nezávislý na teplotách, ideální partner do TM
směsí s dalšími herbicidy
Účinná látka:
450 g/l linuron
Přednosti:
•registrace do všech ozimých obilnin v dávce 1 l
•aplikace do 3 dnů po zasetí nebo od 3 pravých
listů obilniny
•optimální reziduální účinek
•spolehlivě hubí široké spektrum dvouděložných
plevelů a chundelku metlici
Kaput Harvest
Účinná látka:
Vivendi 200
360 g/l glyphosate
Přednosti:
•registrace do obilnin mimo množitelské porosty
•spolehlivě hubí jednoleté i vytrvalé plevele (pcháč
oset, pýr plazivý, svlačec rolní apod.)
•aplikace cca 10 dní před sklizní v dávce 3 l/ha
na aktivně rostoucí plevelné rostliny
Účinná látka:
novinka
200 g/l clopyralid
Přednosti:
•vynikající účinek na heřmánkovité plevele
a pcháč oset
•dávkování 0,35 l/ha
•velmi příznivá cena ošetření
•vhodný partner do TM směsí
Tolian Top
Účinná látka:
Stomp 330 E
Účinná látka:
330 g/l pendimethalin
500 g/l isoproturon
Přednosti:
•registrace do ozimé pšenice a ozimého ječmene
pouze jako jarní aplikace
•hubí široké spektrum jednoletých trávovitých
(chundelka, psárka) a dvouděložných plevelů
(heřmánkovité, brukvovité, lebedy, merlíky)
•aplikace v dávce 1,5 l/ha od počátku odnožování
obilniny, možno použít v TM směsích s dalšími
herbicidy, fungicidy, regulátory růstu a listovými
hnojivy
Přednosti:
•registrace do ozimých obilnin (pšenice, ječmen
a triticale)
•spolehlivě hubí velmi široké spektrum jednoletých
dvouděložných (svízel, violka, zemědým, bažanka)
a trávovitých plevelů (chundelka, psárka)
•aplikace do 2 dnů po zasetí nebo postemergentně
v dávce 4–5 l/ha sólo nebo je možno jej použít
i v TM směsích
Toluron
Účinná látka:
500 g/l chlortoluron
Přednosti:
•registrace do ozimých obilnin (pšenice, ječmen
a triticale)
•hubí široké spektrum jednoletých trávovitých
(chundelka, psárka) a dvouděložných plevelů
(heřmánkovité, brukvovité, chrpy, konopice,
pomněnky, rdesna apod.)
•aplikace v dávce 1,5–3,0 l/ha preemergentně nebo
od fáze 3 pravých listů obilniny
•delší reziduální účinek (4–5 měsíců), vhodný
partner do TM směsí
RŮSTOVÝ REGULÁTOR
Celstar 750 SL
Účinná látka:
750 g/l chlormequat
Přednosti:
•registrace do ozimé a jarní pšenice, ozimého
a jarního ječmene k regulaci růstu a zvýšení
odolnosti proti poléhání
•dle odrůdy a účelu použití se aplikuje 0,6–1,5 l/ha
•vynikající partner do TM směsí s dalšími přípravky
na ochranu rostlin
FUNGICIDY
novinka
Sportak HF
Účinná látka:
Eminent Star
450 g/l prochloraz
Účinné látky: 62,5 g/l tetraconazole +
+ 250 g/l chlorthalonil
Přednosti:
•širokospektrální fungicid s lokálně systemickým
účinkem
•registrace do ozimých obilnin v dávce 1 l/ha
proti stéblolamu, do ječmene proti skvrnitostem
a do pšenice proti braničnatkám
•výhodná preventivní aplikace, obvykle ve fázi
25–32 BBCH
Přednosti:
•unikátní složení systémové a kontaktní účinné látky
– antirezistentní strategie
•registrace proti braničnatkám, rzím a padlí
•dávkování 1,8–2 l/ha nejlépe na plně rozvinutý
praporcový list
•pro zajištění dokonalé pokryvnosti doporučujeme
přídavek smáčedla Designer (0,1)
Tilt 250 EC
Corbel
Účinná látka:
250 g/l propiconazole
Přednosti:
•systémový, širokospektrý fungicid s preventivním
i kurativním účinkem
•povolen do pšenice, jarního a ozimého ječmene
a do žita v dávce 0,5 l/ha
•vynikající partner do TM směsí s dalšími fungicidy
(Corbel) a listovými hnojivy
•včasná aplikace má příznivý vliv na kvalitu zrna
zejména sladovnického ječmene
Účinná látka:
750 g/l fenpropimorf
Přednosti:
•systémový fungicid se „stop efektem“ na padlí
travní, hubí i rzi
•preventivní, eradikativní i kurativní účinek
•vhodný partner do TM směsí s azolovými fungicidy
(Tilt 250 EC)
•spolehlivě působí i při nižších teplotách
Ornament 250 EW
Účinná látka:
250 g/l tebuconazole
Přednosti:
•systémový, širokospektrý fungicid s preventivním i kurativním účinkem
•povolen do ozimé pšenice, jarního a ozimého ječmene v dávce 0,75–1,0 l/ha
•registrován proti fuzariózám, ale výborně působí na širokou škálu dalších chorob (skvrnitosti, padlí, rzi,
braničnatky, černě)
•včasná aplikace má příznivý vliv na kvalitu zrna a významně snižuje obsah mykotoxinů v zrně
novinka
ZOOCIDY
Metarex Inov
Alfametrin ME
Účinná látka:
50 g/l alpha-cypermethrin
Přednosti:
•registrace do obilnin proti bejlomorce sedlové, kohoutkům
a mšicím
•fotostabilní syntetický pyrethroid – působí jako kontaktní
a požerový jed
•vynikající partner do TM směsí s fungicidy a listovými hnojivy
•nízké dávkování – 0,2 l/ha a příznivá cena ošetření
•moderní formulace
Složení:
40 g/kg metaldehyd
Přednosti:
•aplikace po zasetí při vzcházení
•vysoce odolný vlhku a dešťovým srážkám
•atraktivní požerová návnada pro slimáky
•bezprašné granule vhodné k rozmetání
POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY
Eutrofit
Účinná látka:
sušená býčí krev
Přednosti:
• registrace do pšenice, ječmene a ovsa v dávce 7–8 kg/ha
• stimuluje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu
• v poloprovozních pokusech byl zjištěn repelentní účinek
na divokou zvěř !
• výborný partner do TM směsí s přípravky na ochranu rostlin
Gondor
Účinná látka:
495 g/l lecitin
LISTOVÁ HNOJIVA
Přednosti:
• smáčedlo pro použití s herbicidy v dávce 0,25 l/ha
• snižuje ztráty úletem
• zvyšuje přilnavost, penetraci, translokaci
Wuxal Microplant
Designer
Složení:
75 g/l N, 150 g/l K2O, 45 g/l MgO
4,5 g/l B; 7,5 g/l Cu; 15 g/l Fe;
22,5 g/l Mn; 0,15 g/l Mo; 15 g/l Zn a 78 g/l S
Účinná látka:
255 g/l syntetický latex
Přednosti:
•smáčedlo pro použití s fungicidy a insekticidy v dávce 0,1 l/ha
•snižuje ztráty smyvem, úletem
•zvyšuje přilnavost a zadržení postřikové jíchy
Dávkování:
•obilniny – preventivně i k odstranění akutního
deficitu mikroprvků;
1–2x dávka 0,5–2,0 l/ha;
1. aplikace v období fáze sloupkování,
2. aplikace v období objevení se klasu
PLODINOVÉ DOPORUČENÍ
Kontakt: Ing. Regina Čornejová
M.: +420 731 114 693 • [email protected]
Obiloviny
Program
Setí
BBCH 0
Diagnostika:
MICROSTAR C2
Microgranulované hnojivo,
FormulaceTPP
P205 : 45% MgO : 3% Cu : 0,5% Mn : 0,5%
Aplikace pop-up osiva
FIXA Mg
Roztok, Formulace LS
Vzcházení do
stádia 3 listů
21
Začátek
odnožování
23
BBCH 23–31
ARR* – N, P, K,
Mg, Ca, S, B,
Mn, Zn, Cu
Odnožování
26
Počátek Sloupkování
30
2–3 kolínka
31–32
BBCH 39–50
ARR* – N, P, K,
Mg, Ca, S, B,
Mn, Zn, Cu
Otevírání
listové pochvy
45
Počátek metání
51
*ARR – Listová analýza
15–20 kg/ha on soil
2 l/ha
N : 84 g/L MgO : 120 g/L
FIXA CUIVRE
Roztok, Formulace LS
1–2 l/ha
S03 : 148 g/L Cu : 120 g/L
FIXA Mn
Roztok, Formulace LS
2 l/ha
Roztok, Formulace SC
0,5–1 l/ha
S03 : 179 g/L Mn : 120 g/L
ACTIFLOW Mn500
Mn : 500 g/L
CEREFOL FLOW
N : 65 g/L MgO : 60 g/L S03 : 70 g/L Cu : 20 g/L Mn : 30 g/L
2 aplikace ve 14-ti denním intervalu
THIOMAX Mn
Roztok, Formulace LS
2 x 3 l/ha
4–5 l/ha
S03 : 1000 g/L Mn : 41 g/L
FERTIGOFOL Ultra
Roztok
Formulace s aminokyselinami
N : 107 g/L P205 : 32,9 g/L K20 : 86,3 g/L MgO : 1,31 g/L S03 : 1,28 g/L B : 500 g/L
Cu : 140 g/L Fe : 250 g/L Mn : 500 g/L
Mo : 50 g/L Zn : 400 g/L
NPK + mikroživiny + nutriční podpora
OLIGOMAX BETA
Krystalické hnojivo, Acidifying, Formulace LS
4–5 l/ha
2–3 kg/ha
N : 11 % P205 : 30 % K20 : 8 %
MgO : 2 % S03 : 5 % B : 2% Cu : 0,1%
Fe : 0,1% Mn : 0,7% Mo : 0,03 % Zn : 0,1 %
Regionální zástupci
1 Ing. Jan Pecha
jižní, západní Čechy, Vysočina – část
Mobil: 725 880 334
[email protected]
4
1
2 Ing. Vladimír Pacík Ph.D.
jižní Morava, Vysočina – část
3
2
Mobil: 724 920 701
[email protected]
3 Ing. Tomáš Sobek
severní Morava, východní Čechy – část
Mobil: 602 490 053
[email protected]
4 Ing. David Král
střední, severní, východní Čechy – část
Mobil: 606 213 447
[email protected]
Agro Aliance, s.r.o. • 252 26 Třebotov 304 • tel./ fax: 257 830 138, GSM: 602 690 449 • www.agroaliance.cz
Download

Ochrana obilnin - Agro Aliance sro