KATALÓG PRÍPRAVKOV
NA OCHRANU RASTLÍN
2015
Prehľad
prípravkov
Obsah
Prípravky na ochranu rastlín 2015
Obsah
Prehľad prípravkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prehľad prípravkov podľa plodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
HERBICÍDY
Barclay Gallup 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barclay Gallup Hi-Aktiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barclay Hurler 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buctril Extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Callam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grodyl Ultra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leopard 5 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nisshin 4 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izoron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapsan 400 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reactor 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
15
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Fungicídy
Fezan Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impulse Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mixanil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Topsin 500 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
44
46
47
Insekticídy
Markate 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mospilan 20 SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nissorun 10 WP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ortus 5 SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaztak Active . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
51
54
55
56
Pomocné prostriedky
Flexi®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spartan® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Prípravky je možné používať len v súlade
s platným Zoznamom autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín schváleným
Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym v Bratislave.
Pri každom použití prípravkov na ochranu
rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.
1
Prehľad prípravkov
Prehľad prípravkov
Herbicídy
Prípravok
Účinná látka
Použitie
glyphosate 360 g/l
jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, orná pôda, strnisko,
repka, jabloň, hruška, bôb, hrach, lúky a pasienky,
nepoľnohospodárska pôda, železnice, lesníctvo, nádrže,
vodné toky, zavlažovacie kanály
Barclay Gallup® Hi-Aktiv
glyphosate 490 g/l
jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, orná pôda, strnisko,
repka, jabloň, hruška, bôb, hrach, lúky a pasienky,
nepoľnohospodárska pôda, železnice, lesníctvo, nádrže,
vodné toky, zavlažovacie kanály
Barclay Hurler® 200
fluroxypyr 200 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž, pšenica
jarná, jačmeň jarný, ovos, kukurica, lúky a pasienky
Buctril® Extra
bromoxynil 225 g/l
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň
jarný, ovos, raž, tritikale, obilniny s podsevom lucerny,
kukurica
Izoron 500 SC
isoproturon 500 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
Leopard® 5 EC
quizalofop–P–etyl 50 g/l
repka olejná, slnečnica, repa cukrová, kŕmna, mak,
kapustová zelenina, zemiaky, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója,
šošovica, cibuľa siata, cibuľa, cesnak, lucerna,ďatelina
lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jahoda,
paprika, rajčiak, mrkva, petržlen, cibuľa, jadroviny,
kôstkoviny, vinič, trávy – semenné porasty (kostrava
červená), lesné škôlky, lesné kultúry
Nisshin 4 SC®
nicosulfuron 40 g/l
kukurica
Rapsan 400 SC
metazachlor 400 g/l
horčica biela, repka jarná, repka ozimná, kapustová
zelenina (výsev, výsadba)
Reactor® 360 SC
clomazone 360 g/l
repka ozimná
Savvy®
metsulfuron-methyl 200 g/kg
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica jarná,
jačmeň jarný, ovos, ľan, úhorové plochy
Grodyl ultra
amidosulfuron 100 g/l
iodosulfuron 25 g/l
mefenpyr (safener) 250 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, pšenica jarná, jačmeň
jarný raž, tritikale
Callam®
dicamba 600 g/kg
tritosulfuron 125 g/kg
kukurica
Barclay Gallup® 360
2
Prehľad prípravkov
Fungicídy
Prípravok
Účinná látka
Použitie
Fezan® Plus
chlorothalonil 166 g/l
tebuconazole 60 g/l
pšenica ozimná
Impulse® Super
spiroxamine 250 g/l
tebuconazole 167 g/l
triadimenol 43 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, pšenica jarná, jačmeň
jarný, vinič
Mixanil®
chlorothalonil 375 g/ha
cymoxanil 50 g/l
zemiaky
Paroli®
thiophanate-metyl 167 g/l
iprodion 167 g/l
repka olejná
Topsin® 500 SC
thiophanate-metyl 500 g/l
pšenica ozimná, vinič, repa cukrová a kŕmna
Prípravok
Účinná látka
Použitie
Markate®50
lambda-cyhalothrin 50 g/l
jačmeň, pšenica, pšenica tvrdá, orná pôda, ovos, raž,
tritikale, repka, bôb, hrach, zemiaky, repa cukrová
Mospilan 20 SP®
acetamiprid 200 g/kg
zemiaky, repka ozimná, repka jarná, jabloň, slivka,
čerešňa, rajčiak, paprika
Nissorun 10 WP®
hexythiazox 103 g/kg
jadroviny, kôstkoviny, vinič, okrasné rastliny, okrasné
dreviny, chmeľ
Ortus 5 SC®
fenpyroximate 51,2 g/l
jabloň, vinič, chmeľ
Vaztak® Active
alpha-cypermethrin 50 g/l
pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale, hrach, bôb, zemiaky
(nie skoré), repka, horčica, kapustová zelenina, ľan,
reďkovka, lucerna, vinič, ihličňany, sadenice ihličňanov
Prípravok
Účinná látka
Použitie
Spartan®
alkylamine ethoxylate
propoxylate 500 g/l
všetky plodiny
Flexi®
karboxylovaný styren butadien
kopolymer 472,7 g/l
repka olejná, hrach, obiloviny
Insekticídy
Pomocné látky
3
Prehľad prípravkov
Pšenica - jar
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Stimulátory
Markate 50 0,1 l/ha
Flexi 1 l/ha
Vošky
Ochrana zrna
Vaztak Active
0,2 l/ha
Bylomor, vošky,
kohútik
Impulse Super 0,4–0,6 l/ha
+ TM insekticídy + TM regulátor rastu
+ TM listové hnojivá
Fezan Plus 3 l/ha
+ TM insekticídy + TM regulátor rastu
+ TM listové hnojivá
Septoriózy, DTR, múčnatka
Septoriózy, DTR, hrdze, fuzariózy, černe
Topsin M 500 SC 0,7 l/ha
+ TM herbicídy + TM insekticídy + TM regulátor rastu
Choroby päty stebiel, fusarium spp.,
septoriózy - preventivne, múčnatka -preventivne
Savvy 30 g/ha + Spartan 1%
Dvojklíčnolistové buriny
Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha + Izoron 500 SC 1,5 l/ha
Dvojklíčnolistové buriny
Savvy 30 g/ha + Barclay Hurler 0,5 l/h
+ TM DAM 390 + TM insekticídy +TM regulátor rastu
Lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
Savvy 30 g/ha + Barclay Hurler 0,5 l/ha
+ Izoron 500 SC 1,5 l/ha
+TM insekticídy + TM regulátor rastu
+ TM listové hnojivá
Metlička, lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
4
Barclay Gallup 360 2–3 l/ha
Barclay Gallup Hi Activ
1,5–2 l/ha
Predzberová aplikácia
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Vaztak Active
0,2 l/ha
Bylomor, vošky,
kohútik
Prehľad prípravkov
Jačmeň jarný
Stimulátory
Markate 50 0,1 l/ha
Flexi 1 l/ha
Vošky
Ochrana zrna
Impulse Super 0,4–0,6 l/ha
+ TM insekticídy + TM regulátor rastu
+ TM listové hnojivá
Septoriózy, DTR, múčnatka Múčnatka trávová,
hnedá škvrnitosť, rhynchospóriová škvrnitosť
Barclay Gallup 360 2–3 l/ha
Barclay Gallup Hi Activ
1,5–2 l/ha
Predzberová aplikácia
Savvy 30 g/ha + Spartan 1%
Dvojklíčnolistové buriny
Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha
Dvojklíčnolistové buriny
Savvy 30g/ha + Barclay Hurler 0,5 l/h
+ TM DAM 390 + TM insekticídy +TM regulátor rastu
Lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
5
Prehľad prípravkov
Jačmeň ozimný
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Stimulátory
Topsin 500 SC 0,7 l/ha
+ TM herbicidy + TM insekticídy
+ TM regulátor rastu
Pleseň snežná, choroby pät stébiel, múčnatkapreventívne, hnedá škvrnitosť, rhynchospóriová
škvrnitosť
Vaztak Active
0,2 l/ha
Impulse Super 0,4–0,6 l/ha
+ TM insekticídy + TM regulátor rastu
Bylomor, vošky,
kohútik
Múčnatka trávová, hnedá skvrnitost,
rhynchospóriová skvrnitost
Savvy 30 g/ha + Spartan 1%
Dvojklíčnolistové buriny
Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha
Dvojklíčnolistové buriny
Savvy 30 g/ha + Barclay Hurler 0,5 l/h + Izoron 500 SC 1,5 l/ha
+ TM insekticídy + TM regulátor rastu + TM listové hnojivá
Metlička, lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
Savvy 30 g/ha + Barclay Hurler 0,5 l/h
+ TM DAM 390 + TM insekticídy + TM regulátor rastu
Lipkavec, dvojklíčnolistové buriny
6
Flexi 1 l/ha
Ochrana zrna
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Prehľad prípravkov
Kukurica
Stimulátory
Nisshin 4 SC 1–1,5 l/ha
+ Buctril Extra
0,5–0,75 l/ha
Pýr plazivý, jednoročné
trávy, dvojklíčnolistové
buriny
Nisshin 4 SC
+ Dicopur M 500 1,2 l/ha
pýr plazivý, jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny, pichliač
Nisshin 4 SC 1–1,5 l/ha
+ Spartan 1%
pýr plazivý, jednoročné trávy
Barclay Gallup 360
2–3 l/ha
Barclay Gallup Hi Active
1,5–2 l/ha
Aplikácie pred sejbou
Pýr plazivý, jednoa dvojklíčnolistové buriny
Nisshin 4 SC 1-1,5 l/ha
+ Callam 0,3–0,4 kg/ha
dvojkíčnolistové buriny, jednoročné trávy,
pýr plazivý
7
Prehľad prípravkov
Repka ozimná
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Stimulátory
+ TM1 - Insekticídy
+ TM2 - DAM 390
+ TM3 - Fungicídy
+ TM4 - Regulátory rastu
Flexi 0,5–1,0 l/ha
predzberové
ošetrenie
Paroli 2–3 l/ha
+TM insekticídy
Sklerotínia
Rapsan 400 SC
1,5 l/ha
+ Reactor 360 CS
0,15 l/ha
Dvojklíčnolistové
buriny
Mospilan 20 SP 120 g/ha
+ Markate 0,1 l/ha
+ TM2 + TM3 + TM4
Krytonos repkový,
krytonos štvorzubý
Mospilan 20 SP 120 g/ha
+ Markate 0,1 l/ha
Blýskáčik repkový,
krytonos šešulový
Mospilan 20 SP 150 g/ha + Spartan 0,1 %
+ TM3
Byľomor kelový,
krytonos šešulový
Markate 50 0,15 l/ha
Blýskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový
8
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Prehľad prípravkov
Cukrová repa
Stimulátory
Markate 50 0,1 l/ha
Kvetárka repová, skočka repová
Leopard 5 EC 1 – 1,5 l/ha
Jednoročné trávy, pýr, výmrv obilnín
Topsin M 500 SC 0,7 l/ha
Cerkospóra, múčnatka
9
Prehľad prípravkov
Vinič
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Stimulátory
Impulse Super 0,3–0,4 l/ha
Počet aplikací: max. 4× za vegetaciu
Múčnatka viničová
Topsin 500 SC 1,2 l/ha
Múčnatka, botrytída
Vaztak Active 0,2 l/ha
Obaľovače
Nissorun 10 WP
0,75–1 kg/ha (0,05 %)
Roztočce
Ortus 5 SC 1 l/ha
Vlnovník viničový,
hálkovec viničový
00
01
05
01
08
13–15
19
10
09
11
13
začiatok pučania
pučanie
3–5 rozvinutý list
9 a viac listov rozvinutých,
v
ýhonky 60–80 cm
57
61
63
55
61
65–69
73
65
68
71
jasne viditeľné a naliaté zárodky súkvetí
začiatok kvitnutia
plné kvitnutie až konec kvitnutia
bobule veľkosti brokov
73
75
75
77
79–85
89
77
81
89
bobule veľkosti hrášku
začiatok uzatvárania strapcov
strapce uzatvorené - mäknutie bobúľ
dozrievanie
93
Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Prehľad prípravkov
Jadroviny
Stimulátory
Nissorun 10 WP
0,75 kg/ha
Ortus 5 SC
1–1,25 l/ha
Roztočce
Roztočce
Mospilan 20 SP
100–250 g/ha
Voška skorocelová,
voška jabloňová,
obaľovač jablčný
Ortus 5 SC 1-1,25 l/ha
Roztočce
štádium
zelenej
špičky
štádium
zeleného
púčika
ružový
púčik
kvitnutie
30 % kvetov
je otvorených
koniec
kvitnutia
veľkosť
lieskového
orieška
veľkosť
plodov 90 %
po zbere
opadávanie
listov
11
Herbicídy
Barclay Gallup® 360
Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre
riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde,
v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch,
neobrábanej pôde na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží
a v lesníctve.
Účinná látka: glyphosate 360 g/l
Balenie: 1 lit., 5 lit., 10 lit., 20 lit. HDPE fľaša/kanister
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Barclay Gallup 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými
časťami listami a byľami a odtiaľ je translokovaný do podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa
docieli zničenie podzemných častí burín (aj trvácich). Nie je
prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.
Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej
plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia
v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky
pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10–14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5–6
listov a výške 12–15 cm).
Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok
sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou
vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa
naplno prejavili príznaky účinku t.j. min. 5 dní po aplikácii.
Upozornenie: prípravok Gallup 360 nemá dostatočnú
účinnosť na prasličku roľnú (Equisetum arvense).
Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín,
či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny!
12
Odporúčania pre aplikáciu
Pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich
na báze rotačných atomizérov, musia mať vytvorené častice stredový priemer minimálne 200 mikrónov. Pri aplikácii
na peň nesmie maximálna koncentrácia presiahnuť 200 ml
prípravku/l vody. Pri aplikácii na nepoľnohospodársku pôdu
nesmie dávka ročne presiahnuť 6 l prípravku.
Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí kulturnych rastlín
na ošetrovanom pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmloviny.
Priamy postrek ani úlet postrekovej hmloviny nesmie v žiadnom prípade zasiahnuť ani susedné porasty.
Letecká aplikácia je zakázaná!
Poznámky
1) Aplikácia len na silne zaburinených porastoch pre uľahčenie zberu. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30%, min 7 dní pred zberom.
Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
2) A
plikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku 12 cm (BBCH 14–16), dvojklíčnolistové
buriny majú najmenej 2 pravé listy (BBCH 12). Aplikovať
najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi. Množstvo vody: 80–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
3) Postrek sa robí, keď má pýr vyvinuté najmenej 3–4 listy
(BBCH 13–14). Ďalšie kultivačné zásahy robiť až po prejavení účinku herbicídu - min. 5 dní. Množstvo vody: 200–
250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
4) Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Postrek robiť min 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod
30%. Množstvo vody: 200–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
Barclay Gallup® 360
Plodina
Škodlivý činiteľ, iný účel
použitia
Dávkovanie
OD
(dni)
Jačmeň, ovos, pšenica,
pšenica tvrdá *)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
4 l/ha
7
*) predzberová aplikácia
1)
1,5 l/ha
AT
2)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
4 l/ha
AT
3)
Repka *)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
4 l/ha
14
*) predzberová aplikácia
4)
Jabloň, hruška
Jednoročné a trváce buriny
5 l/ha
AT
5)
4 l/ha
7
*) predzberová aplikácia
6)
3–6 l/ha
21
7)
Orná pôda, strnisko
Jednoročné dvojklíčnolistové
a lipnicovité buriny, výmrv obilnín
Herbicídy
Návod k použitiu
Poznámka
Bôb, hrach *)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
Lúky a pasienky
Obnova trvalých trávnych
porastov
Nepoľnohospodárska
pôda, železnice
Nežiaduca vegetácia
1,5–6 l/ha
AT
8)
Lesníctvo
Nežiaduca vegetácia
4–5 l/ha
AT
9)
Nádrže, vodné toky,
zavlažovacie kanály
Nežiaduca vegetácia, pobrežné
buriny
6 l/ha
AT
10)
AT - ochranná doba je daná technologickým termínom ošetrenia
5) Aplikovať v min dvojročných výsadbách, neaplikovať
na stromy s mechanicky poškodenou kôrou, na konáre
stromov, max výška zasiahnutia kmeňa: do 30 cm. Termín
aplikácie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20 cm
vysoké. Množstvo vody: 250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
6) Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti
zrna pod 30%. Neaplikovať v množiteľských porastoch.
Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber
(prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200–250 l/ha.
Max. 1 aplikácia.
7) Množstvo vody: 150–250 l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1–2 ročné porasty s jednoročnými burinami, 4 l/ha na 2–4 ročné
porasty, 5 l/ha na 4–7 ročné porasty a trváce širokolisté
buriny, 6 l/ha na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi
burinami, hlavne púpavou. Max. 1 aplikácia.
8) Prípravok sa používa k odstráneniu nežiaducej vegetácie
na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, skladovacích plochách, v areáloch podnikov apod. Ošetrenie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia, najvhodnejšie od polovice apríla do konca augusta (od začiatku
tvorby kvetov do odkvetu BBCH 60–69, aby sa zabránilo
vzniku klíčivých semien). Ošetrované rastliny majú byť
v plnom raste a najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami.
Dávka vody: 150–250 l/ha. Aplikačná dávka: 1,5 l/ha pri
dávke vody 80–150 l/ha na jednoročné buriny, dávka 3 l/
ha pri slabom výskyte pýru, 4 l/ha pri silnom výskyte pýru
13
Herbicídy
Barclay Gallup® 360
a psiarky poľnej, 6 l/ha na hlboko koreniace širokolisté
buriny.
9) P rípravok sa používa pre zakladanie lesných porastov. Pred
výsadbou sa použije dávka 5 l/ha, s kultiváciou je potrebné
počkať min 7 dní. Po výsadbe sa robí cielený medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke 4 l/ha
pre likvidáciu trávneho porastu a dvojklíčnolistových burín.
Je dôležité účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej
kvapaliny na kultúru (použiť trysky s ochranným krytom).
V prípade výskytu odolných drevín, ako napríklad jarabina, zimozeleň nebo maliny a ostružiny je potrebné zvýšiť
dávku až na 4,4 l/ha. Pre potlačenie pňových výmladkov sa
používa 10% roztok náterom alebo postrekom kmeňov.
Ošetrenie je potrebné urobiť do 8–9 hodín po odstránení
výmladkov. Najvhodnejší termín aplikácie je leto a jeseň.
10) Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho rastu
v auguste-septembri. Najvhodnejší termín pre aplikáciu pálky širokolistej je 2. polovica júla. Buriny plávajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu
v júli-auguste. Aplikujte hydraulickými postrekovačmi
namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu
a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu. Po aplikácii do vodných nádrží, vodných tokov a zavlažovacích
kanálov nesmie maximálna koncentrácia účinnej látky
glyphosate vo vode prekročiť 0,2 ppm.
14
Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej
citlivosti
Riziko fytotoxicity pri použití prípravku Barclay Gallup 360
je nízke. Rozdiely v odrodovej citlivosti k prípravku sú minimálne.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Riziko vzniku rezistencie burín k prípravku Barclay Gallup
360 je nízke. Odporúča sa využívať zásady antirezistentnej
stratégie založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. To je možné docieliť:
1. Dodržovaním návodu na použitie.
2. V
yužívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich
k redukcii zaburinenia (striedaním plodín, kultiváciou
pôdy…).
3. Zabránením rozmnožovania a ďalšieho šírenia burín.
4. D
održovaním správnej agronomickej praxe pri aplikácii
prípravkov (vhodné trysky, optimálne klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín).
Vplyv na úrodu
Aplikácia prípravku Barclay Gallup 360 nemá negatívny vplyv
na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.
Barclay Gallup® Hi-Aktiv
Účinná látka: glyphosate 490 g/l
(661,2 g/l glyphosate-IPA)
Balenie: 20 lit. HDPE fľaša/kanister
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Barclay Gallup Hi-Aktiv je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými
časťami (listami a byľami) a je translokovaný do všetkých
podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím
sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je
prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.
Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej
plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia
v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky
pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10–14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5–6
listov, a výške 12–15 cm).
Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa
zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetreniu účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno
prejavili príznaky účinku, t.j. min. 5 dní po aplikácii.
Odporúčania pre aplikáciu
Pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich
na báze rotačných atomizérov, musia mať vytvorené častice
stredový priemer minimálne 200 mikrónov.
Herbicídy
Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre
riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde,
v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, lúkach, pasienkoch,
neobrábanej pôde na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží
a v lesníctve.
Pri aplikácii na peň nesmie maximálna koncentrácia presiahnuť 200 ml prípravku/l vody.
Pri aplikácii na nepoľnohospodársku pôdu nesmie dávka
ročne presiahnuť 6 lit. prípravku.
Letecká aplikácia je zakázaná!
Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín
na ošetrovanom pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.
Priami postrek ani úlet postrekovej hmloviny nesmie v žiadnom prípade zasiahnuť ani susedné porasty.
Nie je možné vylúčiť nepriaznivý účinok prípravku na spracovanie zrna určeného k výrobe sladu.
Poznámky
1) Aplikácia len na silne zaburinených porastoch pre uľahčenie zberu. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30 %, min 7 dní pred zberom.
Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
2) Aplikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku 12 cm (BBCH 14–16), trváce
dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy
(od BBCH 12). Aplikovať najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi. Množstvo vody: 80–250 l/ha. Max.
1 aplikácia.
3) Postrek sa robí, keď pýr má vyvinutých najmenej 3–4 listy
(BBCH 13–14). Ďalšie kultivačné zásahy až po prejavení
účinku herbicídu - min. 5dní. Množstvo vody: 150–250 l/
ha. Max. 1 aplikácia.
4) Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Postrek vykonať min 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna
15
Herbicídy
Barclay Gallup® Hi-Aktiv
Návod k použitiu
Plodina
Škodlivý činiteľ,
iný účel použitia
Jačmeň, ovos, pšenica,
pšenica tvrdá*)
Dávkovanie
OD (dni)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
2,9 l/ha
7
*) predzberová
aplikácia
1)
Jednoročné dvojklíčnolistové
a lipnicovité buriny, výmrv obilnín
1,1 l/ha
AT
2)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
2,9 l/ha
AT
3)
Repka *)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
2,9 l/ha
14
*) predzberová
aplikácia
4)
Jabloň, hruška
Jednoročné a trváce buriny
3,7 l/ha
AT
5)
Bôb, hrach *)
Pýr plazivý a iné trváce buriny
2,9 l/ha
Lúky a pasienky
Obnova trvalých trávnych
porastov
Nepoľnohospodárska
pôda, železnice
Orná pôda, strnisko
Poznámka
*) predzberová
aplikácia
6)
2,2–4,4 l/ha
21
7)
Nežiaduca vegetácia
4,4 l/ha
AT
8)
Nežiaduca vegetácia
2,5–4,4 l/ha
AT
9)
Lesné porasty
Potlačenie pňových
výmladkov
7,5%
Nádrže, vodné toky,
zavlažovacie kanály
Nežiaduca vegetácia, pobrežné
buriny
AT
10)
4,4 l/ha
AT - ochranná doba je daná technologickým termínom ošetrenia
pod 30%. Množstvo vody: 200–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
5) Aplikovať v min dvojročných výsadbách, neaplikovať
na stromy s mechanicky poškodenou kôrou, na konáre
stromov, max výška zasiahnutia kmeňa: do 30 cm. Termín
aplikácie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20cm
vysoké. Množstvo vody 250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
6) Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti
16
zrna pod 30%. Neaplikovať v množiteľských porastoch.
Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber
(prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200–250 l/ha.
Max. 1 aplikácia.
7) Dávka: 2,2 l/ha na 1–2 ročné porasty s jednoročnými burinami, 2,9 l/ha na 2–4 ročné porasty, 3,7 l/ha/4–7 ročné
porasty a trváce širokolistové buriny, 4,4 l/ha na trváce
trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
8) Prípravok sa používa k odstráneniu nežiaducej vegetácie
na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, skladovacích plochách, v areáloch podnikov apod. Ošetrenie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia, najvhodnejšie od polovice apríla do konca augusta (od začiatku
tvorby kvetov do odkvetu (BBCH 60–69), aby sa zabránilo
vzniku klíčivých semien). Ošetrované rastliny majú byť
v plnom raste a najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami.
Dávka vody: 150–250 l/ha.
9) Prípravok sa používa pre zakladanie lesných porastov.
Pred výsadbou sa použije dávka 3,7 l/ha, s kultiváciou je
potrebné počkať min. 7 dní. Po výsadbe sa robí cielený
medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke 2,5–3 l/ha pre likvidáciu trávnatého porastu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru
(trysky s krytom). V prípade výskytu odolných drevín, ako
napríklad jarabina, zimozeleň alebo maliny a ostružiny je
potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l/ha. Pre potlačenie pňových výmladkov sa používa 7,5% roztok náterom alebo
postrekom kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8–9
hodín po prerezávaní pňov. Najvhodnejší termín aplikácie
je leto a jeseň.
10) Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho
rastu v auguste-septembri. Najvhodnejší termín pre likvidáciu pálky širokolistej je 2. polovica júla. Buriny plávajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu
v júli-auguste. Aplikujte hydraulickými postrekovačmi
namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu
a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu.
Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej
citlivosti
Riziko fytotoxicity po použití prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv je nízké. Rozdiely v odrodovej citlivosti k prípravku sú
minimálne.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Riziko vzniku rezistencie burín k prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv je nízke. Odporúča sa využívať zásady antirezistentnej
stratégie založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. To je možné docieliť:
Dodržovaním návodu na použitie.
Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich k redukcii zaburinenia (striedaním plodín, kultiváciou pôdy…).
Zabránení rozmnožovania a ďalšieho šírenia burín.
Dodržovaním správnej agronomickej praxe pri aplikácii prípravkov (vhodné trysky, optimálne klimatické podmienky,
optimálne fázy burín, monitoring burín).
Vplyv na úrodu
Aplikácia prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv nemá negatívny
vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.
Vplyv na následné a susediace plodiny
Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúča
sa však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr. pri
obnove trvalých trávnych porastov alebo pri aplikácii pred
siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú
hmotu pred následným siatím alebo sadením.
Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny! Je treba sa predovšetkým vyvarovať postreku za nevhodných poveternostných podmienok.
17
Herbicídy
Barclay Gallup® Hi-Aktiv
Herbicídy
Barclay Hurler® 200
Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovatelného koncentrátu na ničenie
dvojklíčnolistových burín, v obilninách bez podsevu, kukurici, na lúkach a pasienkoch.
Účinná látka: fluroxypyr 200 g/l
Balenie: 5 l HDPE fľaša
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Barclay Hurler 200 je herbicíd pre postemergentnú likvidáciu
dvojdklíčnolistových burín. Účinná látka - fluroxypyr preniká
cez listy a v rastline je translokovaný. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám listov
a lodyh burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú zhruba za 10–21 dní po aplikácií. Aktívny
rast burín v dobe postreku a dostatočné pokrytie listovej
plochy je predpokladom úspešného ničenia. Účinok sa zvyšuje pri teplote a vyššej relatívnej vlhkosti.
Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava malá, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý, konopnica, hviezdica prostredná, peniažtek
roľný, ľuľok čierny.
Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce
dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy.
Odporúčania pre aplikáciu
Najúčinnejšie ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu
burín pri vhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte
za sucha a chladu, pri výskyte prízemných mrazov, pred alebo bezprostredne po daždi.
Ďalšie kultivačné zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku Barclay Hurler 200.
Neaplikujte na podsevy ďateliny a strukovín. V prípade trávnych porastov, aplikujte prípravok Barclay Hurler 200 len
po dobrom zakorenení tráv.
Metodické pokyny
1) Pšenica ozimná, jačmeň ozimný: aplikácia od druhého
18
listu do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 12–39).
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
2) R
až, tritikale: aplikácia od druhého listu do fázy objavenia
sa 1. kolienka (BBCH 12–31). Pri aplikácií v tritikale nepoužívať tank-mix kombinácie s inými herbicídmi. Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
3) Jačmeň jarný, pšenica jarná: aplikácia od druhého listu
do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 12–39). Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
4) Ovos: aplikácia od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH 12–31). Max. počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
5) Kukurica: Aplikácia od 3. do 6. listu (BBCH 13–16), max.
do výšky kukurice 20 cm. Neaplikovať prípravok mimo
doporučený termín ošetrenia. Maximálny počet aplikácií:
1× za vegetáciu.
6) L úky a pasienky: Na novozaložené trávne porasty použite
dávku 0,75 l/ha na začiatku jesene v dobe odnožovania.
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
7) Lúky a pasienky (trvalý trávny porast): V ďalších rokoch
aplikujte na jar pri výške trávneho porastu cca 10–15 cm,
14–21 dní po kosení a po obnove listovej plochy burín. Pri
silnom zaburinení použite min 300 l/ha postrekovej kvapaliny pre zabezpečenie dobrého pokrytia. V prípade cielenej
aplikácie použite 30 ml prípravku Barclay Hurler 200 na 10 l
vody. Neaplikujte na trávne porasty s vysokým zastúpením
ďateliny a strukovín. Maximálna dávka za rok: 2 l/ha.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých priamych alebo
nepriamych negatívnych vedľajších účinkoch
na rastliny
Pri dodržaní uvedených metodických pokynov nedochádza
u registrovaných plodín k prejavom fytotoxicity pri aplikácii
prípravku Barclay Hurler 200. Nebola zistená odrodová citlivosť na prípravok. Nebol zistený negatívny vplyv na kvantitatívne ani kvalitatívne parametre úrody.
Návod k použitiu
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD
Poznámka
Pšenica ozimná,
jačmeň ozimný, tritikale, raž
Lipkavec obyčajný,
dvojklíčnolistové buriny
1 l
AT
1, 2
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
Lipkavec obyčajný,
dvojklíčnolistové buriny
0,75 l
AT
3, 4
Kukurica siata
Lipkavec obyčajný,
dvojklíčnolistové buriny
1 l
AT
5
Lúky a pasienky, novozaložené
Jednoročné dvojklíčnolistové buriny
0,75 l
-
6
Lúky a pasienky (ttp)
Trváce buriny
2 l
-
7
Dávka vody: 200–400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Účinná látka fluroxypyr patrí do chemickej skupiny pyridinkarboxylových kyselín (skupina O podľa HRAC). Odporúča sa využívať zásady antirezistentnej stratégie založenej
na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. Tohto je
možné docieliť:
1. Dodržiavaním návodu na použitie.
2. Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich
k redukcii zaburinenia (striedaním plodín, kultiváciou
pôdy…).
3. Zabránením rozmnožovania a ďalšieho rozširovania burín.
4. Dodržiavaním správnej praxe pri aplikácii prípravkov
(vhodné trysky, optimálne klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín a účinnosti).
Vplyv na následné a susediace plodiny
Po aplikácii prípravku Barclay Hurler 200 v dávke 0,75 l
a 1 l je možné následné plodiny vysievať bez obmedzenia.
Po aplikácii prípravku Barclay Hurler 200 v dávke 2 l nemôžu byť vysievané ako následné plodiny ďatelina a strukoviny,
môžu byť vysievané len s odstupom 12 mesiacov.
Priamym postrekom alebo úletom nesmú byť
zasiahnuté susedné plodiny!
Použitie Tank-mix kombinácii
Prípravok Barclay Hurler 200 je možné použiť v tank-mix
kombinácii s inými prípravkami obsahujúcimi ú.l.: chlormequat±cholinechloride, clopyralid, dichlorprop, carbendazim. MCPA, fenpropidin, fenpropimorph, cypermethrin,
prochloraz, propiconazole, chlorothalonil, triadimenol. Pri
použití TM sa riaďte registrovaným návodom k použitiu
oboch prípravkov.
Príprava aplikačnej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku sa rozmieša s trochou vody
v pomocnej nádobe, ktoré sa vleje do nádrže postrekovača,
naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania sa nádrž
doplní na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku
vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo
na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači.
Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal
odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
19
Herbicídy
Barclay Hurler® 200
Herbicídy
Buctril® Extra
Herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu proti dvojklíčnolistovým
burinám v ozimných obilninách a kukurici.
Účinné látky: bromoxynil 225 g/l
Balenie a hmotnosť:
COEX HDPE / PA kanister 5 l (v kartóne 4×5 l)
Pôsobenie prípravku
Buctril Extra pôsobí prevažne ako dotykový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2–4
pravých listov. Bromoxynil je príjímaný listami a blokuje
fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24
hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé
druhy burín ničí za 2–3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu
burín dochádza zvyčajne za 4–5 dní po postreku. Účinok
prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit
pri aplikácii a po nej. Neodporúčame ošetrovať pri teplotách
vyšších ako +25 °C.
Spektrum účinnosti
Citlivé buriny - reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička
pastierska, mrlík obyčajný, horčiaky, rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, mak
vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny - konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná. Dočasne poškodzuje viacročné hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný,
mlieč roľný, praslička roľná.
Prípravok dočasne poškodzuje viacročné hlboko koreniace
buriny ako sú pichliač roľný, mlieč roľný, praslička poľná.
20
Odporúčania pre aplikáciu
Dávka vody na 1 ha 400–600 l.
Obilniny s podsevom lucerny ošetrujte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok a buriny majú 2–4 pravé listy. Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje.
Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku stĺpkovania.
Kukuricu ošetrujte v dobe, keď majú buriny 2–4 pravé listy (max. 6 listov) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad +20 °C! Vyššiu dávku použite
na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej
ružici. Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté
porasty, ošetrujte najmenej 6 hodín pred pr edpokladaným
dažďom.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Viacročné opakované používanie herbicídu Buctril Extra a iných prípravkov s rovnakým mechanizmom účinku
na rovnakých pozemkoch môže viesť k selekcii rezistentných
biotopov burín. Je potrebné použitie prípravku alternovať
s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku alebo
ho s nimi používať v zmesiach formou tank-mix aplikácií.
Buctril® Extra
Plodina
Škodlivý činiteľ
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos,
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž,
tritikale
Obilniny s podsevom lucerny
Kukurica
Dávkovanie
OD
Dvojklíčnolistové buriny
1–1,5 l
AT
Dvojklíčnolistové buriny
1–1,5 l
AT
Dvojklíčnolistové buriny,
láskavce, lipkavec
1,25–1,5 l
AT
Dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
0,7 l + (1,0 l)
AT
Herbicídy
Návod k použitiu
Poznámka
(TM) Nisshin 4 SC
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
21
Herbicídy
Callam®
Postrekový herbicídny prípravok forme vodorozpustných granúl určený na ničenie
dvojklíčnolistových burín v kukurici.
Účinné látky: dicamba 600 g/kg
tritosulfuron 125 g/kg
Balenie a hmotnosť: 3 l HDPE kanister plnený do 2 kg
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Callam je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Je účinný proti širokému spektru dvojklíčnolistových
burín. Herbicídny účinok je hlavne cez listy. Na jednoklíčnolistové buriny je prípravok vysoko selektívny.
Účinné látky dicamba a tritosulfuron sú po preniknutí cez
povrch listu v rastline rozvádzané akropetálne a bazipetálne,
ich pohyb v pôde je ovplyvňovaný druhom buriny, teplotou,
pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.
Nedostatočná účinnosť je na: stavikrv vtáčí a zemedyn
lekársky.
Odporúčania pre aplikáciu
Aplikačná dávka je 0,3–0,4 kg/ha.
Aplikácia sa prevádza v štádiu 2–4 listov burín, najvýhodnejšie v rastovej fáze kukurice BBCH 12–14 (maximálne
do 6 listov kukurice). V prípade horších klimatických podmienok je vhodná kombinácia s adjuvantom Spartanom.
Podmienky vhodné na rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, pretože prípravok je prijímaný listovou
plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok.
Pestovanie následných plodín
Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmov, ktoré sú dôležité pri tvorbe aminokyselín
a zároveň v ovplyvňovaní hladiny auxínov v rastline. Účinok
sa prejaví po 3–5 dňoch zastavením rastu, buriny už v tomto štádiu prestávajú kukurici konkurovať. Postupne žltnú,
v priebehu 2–3 týždňov úplne hynú. Teplé a vlhké počasie
účinok urýchľuje.
Prípravok Callam použitý samostatne alebo s adjuvantom
nemá žiadny negatívny vplyv na následné plodiny, ktoré
budú vysievané po zbere kukurice.
Obidve účinné látky sa v pôde odbúravajú veľmi rýchlo. Pôdna mikroflóra ani jej biologická aktivita sa po použití prípravku nemenia.
Miešateľnosť
Spektrum účinnosti
Obmedzenia
Callam spoľahlivo likviduje: hluchavky, horčiaky, hviezdicu, kapustovité buriny, mrlíky, láskavce, lobody, ľuľok, lipkavec, rumančeky a rumany, parumanček, pichliač, pŕhľavu,
pupenec, pohánkovec, výmr repky, podslnečník Theofrasov,
konopnicu, žltnicu a voškovník obyčajný.
Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách
vyšších než 25 °C. Zrážky 5 hodín po ošetrení účinok neovplyvňujú.
Uspokojivá účinnosť je na: fialky, mak vlčí, mlieč, púpavu
lekársku, výmrv slnečnice, štiavce a veroniky.
22
Ako náhradná plodina môže byť vysievaná kukurica hneď
po príprave pôdy. Obilniny ako náhradné plodiny môžu byť
vysievané 4 týždne po aplikácii a po príprave pôdy.
Prípravok je miešateľný s DAM 390, kvapalnými hnojivami,
herbicídmi, fungicídmi, rastovými regulátormi, graminicídmi.
Callam®
Plodina
Kukurica
Škodlivý činiteľ
Dvojklíčnolistové buriny,
jednoročné trávy, pýr plazivý
Dvojklíčnolistové buriny
Dávkovanie
OD
Poznámka
0,4 kg
+ 1–1,5 l
AT
TM Nisshin 4 SC
0,3 kg
+ 0,1–0,15%
AT
TM Spartan
Herbicídy
Návod k použitiu
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku vsypte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Pri príprave
zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržujte neustále v pohybe miešaním, Pred
aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Po vystriekaní sa nádrž, ramená a trysky vyplachujú aspoň 10 minút čistou vodou. Aplikačné zariadenie a osobné ochranné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného
(sóda) a umyte 2× vodou.
Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to
buď ručne (3x po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení
umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte
do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
23
Herbicídy
Grodyl Ultra®
Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie ozimných
a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca obyčajného, rumančekovitých
burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži,
tritikale, jačmeni jarnom a pšenici jarnej bez podsevu.
Účinné látky: iodosulfuron-methyl Na 25 g/l,
amidosulfuron 100 g/l
safener mefenpyr-diethyl 250 g/l
Balenie: 1 l HDPE fľaša
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Mechanizmom účinku prípravku Grodyl Ultra je inhibícia
enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať
obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne
počas 4–6 týždňov odumierajú. Účinné látky tohto prípravku
sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované. Prípravok má v závislosti na dávke
reziduálnu účinnosť 2–3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho
a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú.
Grodyl Ultra účinkuje už pri teplotách od 5 °C. OD formulácia zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik
do rastlinných pletív. Vďaka tomu sa dosahuje ešte vyššia
účinnosť proti burinám. Odolnosť voči zmytiu dažďom je 1,5
hodiny od aplikácie.
Spektrum účinnosti
Prípravok Grodyl Ultra OD spoľahlivo ničí pri postemergentnej aplikácii v dávke 0,12–0,15 l/ha rumančekovité a kapustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky,
lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu
prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice.
Výška použitej dávky závisí od rastových fáz uvedených burín v čase aplikácie.
24
Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha.
Odporúčania pre aplikáciu
Prípravok Grodyl Ultra OD môžete aplikovať od 2. listu do 3.
kolienka obilniny (optimálne do konca odnožovania). Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 4–6 listov
a lipkavec by mal mať najviac 10 praslenov. Najvhodnejší
termín pre ničenie pichliača roľného je od fázy prízemnej
ružice do výšky 10–15 cm.
Miešateľnosť
Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu na báze
CCC.
Vzhľadom k veľmi širokému spektru účinnosti zvyčajne nie
je potrebné Grodyl Ultra OD miešať s ďalšími herbicídmi
proti dvojklíčnolistovým burinám. Len v prípade silného výskytu veroník alebo mrlíkov odporúčame kombináciu s prípravkom Buctril Extra EC (225g/l bromoxynilu 0,5–0,75 l/ha)
a v prípade veľmi silného výskytu pichliača roľného v riedkych porastoch odporúčame kombináciu s herbicídom Agritox 50 SL (0,5–1,0 l/ha). Kombináciu s Buctril Extra EC nie
je vhodné aplikovať spolu s kvapalným hnojivom DAM 390.
Pre rozšírenie spektra účinnosti proti trávovitým burinám sú
možné kombinácie s prípravkami účinnými na trávovité buriny. Dávku 0,12 l/ha odporúčame v jačmeni jarnom pri sólo
aplikácii len v skorých rastových fázach.
Návod k použitiu
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
Pšenica ozimná,
dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca
jačmeň ozimný, raž,
obyčajného a pichliača roľného
tritikale
0,15 l
Pšenica ozimná,
raž, tritikale,
pšenica jarná
dvojklíčnolistové buriny, pýr, metlička,
psiarka, stoklasy
0,12–0,15 l
Jačmeň jarný,
pšenica jarná
dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca
obyč. a pichliača roľného
0,12–0,15 l
Poznámka
pri silnom výskyte veroník TM
s herbicídom Buctril Extra 22,5 EC
(0,5–0,75 l/ha)
TM Izoron 500 SC 1,5-2,0 l/ha
Následné a náhradné plodiny
Príprava postrekovej kvapaliny
Prípravok Grodyl Ultra OD je v pôde rozkladaný najmä mikrobiálne a nebezpečenstvo pre následné plodiny pri normálnom priebehu počasia a dodržaní dávok nehrozí. Dlhodobé
sucho (zrážky menej ako 150 mm počas vegetačnej sezóny
po aplikácii) a dlhšie chladné počasie môžu spomaliť rozklad. Taktiež na alkalických pôdach môže dochádzať k spomaleniu rozkladu. Pre zvýšenie istoty odporúčame po jarnej
aplikácii prípravku Grodyl Ultra OD, ak má byť v danom roku
vysievaná repka, horčica alebo rôzne miešanky, vykonať pred
sejbou spracovanie pôdy do hĺbky minimálne 15 cm. Sejbu po minimalizovanom spracovaní pôdy neodporúčame.
Na pozemkoch s alkalickou pôdou neodporúčame po aplikácii prípravku Grodyl Ultra vysievať repku, horčicu a ďalšie
letné medziplodiny. Na jar nasledujúceho roku je možné vysievať akúkoľvek plodinu. Ak bol Grodyl Ultra OD aplikovaný na jeseň a je potrebné urobiť prísev alebo náhradný osev,
tak je možné vysievať len pšenicu jarnú. Po orbe je možné
vysievať aj jačmeň jarný alebo kukuricu. V prípade náhradného osevu po obilnine ošetrenej na jar prípravkom Grodyl
Ultra OD je možné bez použitia orby vysievať pšenicu jarnú,
alebo po orbe aj jačmeň jarný a 30 dní po aplikácii a orbe
kukuricu.
Pred použitím prípravok dôkladne pretrepeme. Odmerané
množstvo vlejeme do nádrže postrekovača sčasti zaplnenej
vodou a za stáleho miešania doplníme nádrž postrekovača
na stanovený objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať
koncentráty, prípravky vlejeme do nádrže oddelene. Kvapalinu je potrebné neustále udržiavať v pohybe miešaním. Pred
aplikáciou skontrolujeme dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu bez odkladu spotrebujeme.
Upozornenie
Riziko vyplývajúce z použitia tohto prípravku pri dodržaní
predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné
(Vč3). Jeho použitie nie je obmedzené v 2. pásme hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových
vôd.
25
Herbicídy
Grodyl Ultra®
Herbicídy
Leopard® 5 EC
Selektívny postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený
na postemergentné ničenie trávových burín v poľnohospodárskych plodinách
a v lesnom hospodárstve.
Účinná látka: quizalofop-P-etyl 50 g/l
Balenie: 1 l, 5 l HDPE kanister
Doba použiteľnosti: 2
roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Leopard 5 EC je listový herbicíd s translokačným účinkom,
ktorý selektívne ničí trávové buriny. Herbicídny účinok je
pozorovateľný asi po 7–14 dňoch, v prípade nepriaznivých
podmienok pre rast (sucho, chlad) aj neskôr.
Prípravok aplikujte v období rastového optima burinových
tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca
odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až
po vzídení, pri výške 10–15 cm. Dokonalé pokrytie povrchu
burinových tráv je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka
prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv
v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania.
Delenú aplikáciu možno použiť na pozemkoch, kde bola
urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú
čo najkratšie (2–3 očká). Prvé ošetrenie od 2–3 listov pýru,
druhé na novo vzídené rastliny z poplazov.
Lesné hospodárstvo: účinkuje iba na trávy, prijímaný je len
ich nadzemnou časťou. Trávy ošetrovať v štádiu 2–3 pravých
listov.
Odporúčania pre aplikáciu
Prípravok aplikujte v období rastového optima trávových
burín, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca
odnožovania. Podmienkou úspešnej aplikácie je dokonalá pokryvnosť. Proti pýru plazivému aplikujte prípravok až
po vzídení, pri výške 10–15 cm. Delenú aplikáciu použite
na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy
a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2–3 očká). Prvú
aplikáciu robte od 2–3 listov pýru, druhú na novovzídené
poplazy.
26
Dokonalá pokryvnosť je podmienkou úspešnej aplikácie.
Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. Pri postreku zabráňte úletu na susedné plodiny, zvlášť do obilnín. Náhradné plodiny vysievajte najskôr
po 6–8 týždňoch po aplikácii a po orbe.
Dávka vody: 400–600 l/ha.
Fytotoxicita: bez nebezpečenstva fytotoxicity, možno ho
použiť cez celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách poľnohospodárskych plodín a lesných drevín.
Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania
doplňte vodou. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, oba prípravky do nádrže postrekovača vlievajte oddelene.
Leopard® 5 EC
Plodina
Repka ozimná
Repa cukrová, repa kŕmna
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD
Poznámka
Výmrv obilnín
0,75 l
AT
skorá jeseň
Jednoročné trávy,
výmrv obilnín
1–1,5 l
AT
Pýr
2,5–3 l
2 l
AT
2,5–3 l
AT
Pýr
2× 1,5 l
Herbicídy
Návod k použitiu
jeseň
jar
DA
Jednoročné trávy
1–1,5 l
AT
Zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa,
sója, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa
zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna,
Jednoročné trávy
ďatelina plazivá, ďatelina purpurová,
jadroviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda
1–1,5 l
AT
Kapustová zelenina, paprika, rajčiak
Jednoročné trávy
1–1,5 l
AT
výsev, výsadba
Mrkva, petržlen, cibuľa
Jednoročné trávy
1–1,5 l
AT
semenné porasty
Zemiak, slnečnica, ľan, hrach bôb, fazuľa,
šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa
zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna,
Pýr
ďatelina plazivá, ďatelina purpurová,
ľadenec, jahoda
2,5–3 l
AT
Paprika, rajčiak
Pýr
2,5–3 l
AT
výsev, výsadba
Lucerna
Pýr
2,5–3 l
AT
semenné porasty
Mrkva, petržlen, cibuľa
Pýr
3–4 l
AT
semenné porasty
Jadroviny, kôstkoviny, vinič
Pýr
3–4 l
AT
Trávy - semenné porasty (kostrava
červená)
Trávovité buriny
1 l
AT
1,5–2,5 l
AT
Lesné škôlky, lesné kultúry
Jednoročné a trváce
trávy, retardácia rastu
Smlz
3–4 l
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
27
Herbicídy
Nisshin® 4 SC
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre
riedenie vodou (SC) ktorý je určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv,
trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.
Účinná látka: nicosulfuron 40 g/l (4,5%)
Balenie: HDPE kanister 5 l
Doba použiteľnosti: 2
roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Nisshin 4 SC je selektívny herbicíd pre postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín
v kukurici. Patrí do skupiny sulfonylmočovín. Nicosulfuron
pôsobí ako inhibitor syntézy acetolactatu (ALT).
Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.
Prípravok Nisshin 4 SC účinkuje proti jednoročným trávovitým burinám ako sú napr.: ježatka kuria v štádiu 3–4 listu,
proti vytrvalým trávovitým burinám ako je napr.: pýr plazivý
v štádiu 3–4 listu alebo cirok alepský vzchádzajúci z rizómov
/podzemkov/ pri výške 30 cm. Jednoročné širokolisté buriny ako sú napr. láskavce, rumančeky, hviezdica prostredná
a horčiaky sú ničené v štádiu 2–4 pravého listu.
Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso, cirok alepský, láskavec ohnutý, horčica roľná,
durman obyčajný, voškovník obyčajný, portulaka zeleninová
Odporúčania pre aplikáciu
Dávka vody: 200–400 l/ha podľa použitého druhu trysiek
a postrekovača.
Maximálny počet aplikácií: 1× za sezónu.
Kukurica: Herbicíd Nisshin 4 SC použite v štádiu 2–8 listov
kukurice. Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže
spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože
28
rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.
Buriny: Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu Nisshin
4 SC proti jednoročným burinám a trávam je štádium 3-4
listov. Proti pýru je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je
vzídených 90 % pýru a rastliny dosahujú dĺžku 10–15 cm
(3–4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď
cirok dosiahne výšku 30 cm.
Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok
aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Ak je Nisshin 4 SC používaný v monokultúrach niekoľko rokov po sebe, existuje potencionálne riziko rezistencie. Ako
antirezistentnú stratégiu je vhodné používať Nishin 4 SC
v TM, alebo striedať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku, predovšetkým v monokultúrach kukurice.
Rotácia plodín, v ktorých sa aplikujú herbicídy s odlišným
mechanizmom účinku, môže byť použitá ako vhodná stratégia proti vývoju rezistencie.
Vplyv na úrodu
1–2 týždne po aplikácii prípravkom Nisshin 4 SC sa môže
objaviť prechodné zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav
nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez nepriaznivého
vplyvu na úrodu.
Na niektorých obzvlášť citlivých odrodách (napr. Rival) môže
byť pozorovateľná deformácia kvetov. Nepoužívajte na porasty v stresu, môže viesť k trvalému poškodeniu úrody
a strate výnosu. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu v odporúčanej dávke na zdravý porast!
Nisshin® 4 SC
Plodina
Účel použitia
Dávka / ha
OD
Poznámka
1l
AT
(TM) Callam 0,3–0,4 kg
pýr, dvojklíčnolisté buriny
1,5 l
AT
(TM) Callam 0,3–0,4 kg
jednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové buriny
1,5 l + (0,75–1 l)
AT
(TM) Buctril Extra
0,75 l
+ (0,3-0,4 kg)1
+ (0,1 %)2
AT
(TM)1 Callam
(TM)2 Spartan, POST
0,75 l
+ (1,2 l)1
+ (1 l)2
AT
(TM)1 Dicopur D
(TM)2 Istroekol, POST
jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
kukurica
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
Herbicídy
Návod na použitie
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
Vplyv na následné, náhradné a susediace
plodiny
Nicosulfuron je veľmi rýchlo degradovateľný vo väčšine
pôd. V rámci bežného osevného postupu môžu byť pestované po orbe ozimné obilniny a všetky následné plodiny bez obmedzenia. V prípade výrazného sucha neodporúčame siatie repky olejnej alebo medziplodiny.
V prípade nutnej vyorávky je možné ako následnú plodinu použiť kukuricu alebo po orbe sóju.
Neodporúčame pestovať slnečnicu, cirok, kapustovité
rastliny, fazuľu.
Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny!
29
Herbicídy
Izoron® 500 SC
Postrekový herbicíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu (SC) určený
na chemické ničenie metličky a niektorých dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej,
jačmeni ozimnom, jačmeni jarnom a tritikale.
Účinná látka: 500 g/l isoproturon
Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l, 10l, 20 l HDPE kanistre
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
IZORON 500 SC pôsobí systémovo. Je prijímaný listovou
plochou aj koreňovým systémom rastliny. Ovplyvňuje fotosyntézu. Môže byť aplikovaný postemergentne. Účinkuje
na vzídené ako aj na vzchádzajúce buriny. Prvým symptómom je žltnutie okrajov a stáčanie listov burín, k odumieraniu dochádza do 2–3 týždňov.
Prípravok IZORON 500 SC je možné použiť aj v tank-mixe
podľa spektra burín na ošetrovanej ploche.
Citlivé buriny:
metlička obyčajná (do 2. listu), psiarka roľná (do 2. listu),
lipnica ročná (do 3. listu), mätonoh mnohokvetý (do 2. listu),
rumany, rumančeky, horčica roľná, lobody, mrlíky, hviezdica
prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mlieč zelinný, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, výmrv repky,
alchemilka, iskerník roľný, , chryzantémovka siatinová
Odolné buriny:
veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný, , nezábudka roľná,
fialka roľná, stavikrvovité, mak vlčí a trváce buriny
Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200–400 l/ha
Prípravok je možné aplikovať na jeseň alebo na jar postemergentne od štádia 3 listov obilniny (BBCH 13) do konca
odnožovania (BBCH 29).
30
Na posilnenie účinku proti veronikám, hluchavkám, fialke,
nezábudke, lipkavcu, rumančekom, maku vlčiemu, úhorníku liečivému, pakostom, peniažteku roľnému, hviezdici
prostrednej možno použiť IZORON 500 SC v tank-mixe
s prípravkom PLEDGE® 50 WP zvyčajne na jeseň a to preemergentne (do troch dní po sejbe - BBCH 00) alebo postemergentne (od štádia 3 listov obilniny do konca odnožovania - BBCH 13–29).
Jednoročné trávy sú v prípade aplikácie samotného prípravku IZORON 500 SC alebo tank-mixu IZORON 500 SC +
PLEDGE® 50 WP citlivé do štádia maximálne 3 listov (BBCH
13), dvojklíčnolistové buriny do 4–6 listov (BBCH 14–16).
Najvyšší stupeň účinnosti proti burinám je možné očakávať
pri aplikácii na práve vzídené buriny v štádiu klíčnych listov
(BBCH 10). Pri veľkosti metličky viac ako 3 listy je vhodné
použiť iné prípravky na jej likvidáciu.
Izoron® 500 SC
Plodina
Účel použitia
pšenica ozimná,
jačmeň jarný
metlička, dvojklíčnolistové buriny
pšenica ozimná,
metlička, dvojklíčnolistové buriny
jačmeň ozimný, tritikale
Herbicídy
Návod na použitie
Dávka / ha
OD
Poznámka
1,5–2,0 l
AT
POST
1,5 l + (60 g)
AT
(TM) PLEDGE® 50 WP - PRE, POST
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie
31
Herbicídy
Rapsan® 400 SC
Selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie
jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej a jarnej, horčici
a v kapustovej zelenine.
Účinná látka: metazachlor 400 g/l
Balenie: 5 l kanister PE
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie
Rapsan 400 SC je herbicíd určený na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v porastoch ozimnej
a jarnej repky, kapustovej zeleniny a horčice. Je prijímaný
predovšetkým koreňovým systémom počas vzchádzania.
Po vzídení je burinami čiastočne prijímaný aj listami.
Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich odumretie pred alebo krátko
po vyklíčení. Ničí aj buriny do fázy klíčnych listov, ktoré sú
v čase ošetrenia už vzídené. Keďže k účinku dochádza prostredníctvom pôdy, spoľahlivej účinnosti sa dosiahne pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácií za sucha sa herbicídny
účinok dostaví pri neskorších zrážkach.
Podľa súčasných poznatkov je Rapsan 400 SC dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátane tzv. dvojnulovej.
Spektrum účinnosti
Rapsan 400 SC spoľahlivo ničí najmä: psiarku roľnú, moháre, lipnicu ročnú, prstovku, ježatku kuriu, metličku obyčajnú, láskavce, štiavy, pŕhľavu malú, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky, pastiersku kapsičku, parumanček nevoňavý,
rumančeky a rumany, horčiak broskyňolistý, lobody, mak,
ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudku roľnú, hviezdicu
prostrednú, mrlík biely, čistec ročný.
Neuspokojivá je účinnosť na: ovos hluchý, fialku roľnú,
reďkev ohnicovú, horčicu roľnú, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanku ročnú, pohánkovec ovíjavý a lipkavec obyčajný.*
32
Prípravok neničí: Všetky vytrvalé buriny, napr. pupenec roľný, pichliač, bodliaky, pýr plazivý.
činok je spoľahlivý len za predpokladu optimálnych pod*Ú
mienok (vlhkosť pôdy a príprava pozemku) a pri použití
hornej hranice odporúčanej dávky.
Odporúčania pre aplikáciu
Pre dobrý herbicídny účinok je nevyhnutne potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Príliš
kypré, či hrudovité pôdy je potrebné povalcovať. Ošetrenie
na kamenistých alebo hrudovitých pôdach môže byť úspešné len čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd alebo
kameňov, bez toho aby sa dostali do styku s herbicídom.
Pre zaistenie dobrej znášanlivosti s repkou je potrebné dodržať hĺbku siatia 1,5–2 cm a semeno repky musí byť zakryté
dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť
môže byť trochu znížená pri nadmernom presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však po následných zrážkach.
Pri silných zrážkach po aplikácii môže byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň vyrovná a toto
zabrzdenie nemá následný vplyv na výšku výnosu. V rozpätí
odporúčaných dávok volíme nižšiu hranicu na ľahších a vyššiu hranicu na ťažších pôdach.
Repka ozimná: 1,5–2,0 l Rapsan 400 SC na hektár. Aplikácia sa vykonáva, keď sa objavia prvé buriny vo fáze klíčnych
listov bez ohľadu na rastovú fázu repky.
Rozšírenie a posilnenie účinnosti na ďalšie významné buriny
- lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, veronika perzská, kapsička pastierska, peniažtek roľný: 1,5 l/ha Rapsan 400 SC + 0,15–0,2 l/ha Reactor 360 CS
Rapsan® 400 SC
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
Horčica biela, repka
jarná
Buriny dvojklíčnolistové,
buriny jednoklíčnolistové
2 l/ha
400–600 l vody/ha
Repka ozimná
Buriny dvojklíčnolistové,
buriny jednoklíčnolistové
2 l/ha
400–600 l vody/ha
Kapustová zelenina
Buriny dvojklíčnolistové,
buriny jednoklíčnolistové
2,5 l/ha
400–600 l vody/ha
OD
Herbicídy
Návod na použitie
Poznámka
Aplikujte maximálne 1,0 kg účinnej látky metazachlor na hektár každý tretí rok na rovnaký pozemok.
Kapustová zelenina: 2,5 l Rapsan 400 SC na hektár. Postrek sa vykonáva po výsadbe a zakorenení, kedy sú buriny
maximálne vo fáze klíčnych lístkov.
trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu bez odkladu spotrebujeme.
Horčica a repka jarná: 2,0 l Rapsan 400 SC na hektár. Postrek sa vykonáva do dvoch dní po zasiatí. Množstvo vody
je 200–600 l/ha
Pestovanie ďalších plodín po zaorávke
Ak je v dôsledku vyzimovania potrebné ozimnú repku zaorať, je možné ako následnú plodinu zaradiť jarné obilniny,
jarnú repku, zemiaky, cukrovú repu a kukuricu. Pred výsevom je potrebné pôdu premiešať do hĺbky 15 cm. Po zaoraní
horčice (aplikácia Rapsan 400 SC na jar) je možné zaradiť
výhradne opäť jarnú repku, zemiaky a druhy kapustovej
zeleniny. Po normálne pozberanej repke (ozimnej aj jarnej)
možno pestovať akúkoľvek plodinu.
Príprava postrekovej kvapaliny
Pred použitím prípravok dôkladne pretrepeme. Odmerané
množstvo vlejeme do nádrže postrekovača sčasti zaplnenej
vodou a za stáleho miešania doplníme nádrž postrekovača
na stanovený objem vodou. Pri príprave zmesí je zakázané
miešať koncentráty, prípravky vlejeme do nádrže oddelene.
Kvapalinu je potrebné neustále udržiavať v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujeme dávkovanie a činnosť
33
Herbicídy
Reactor® 360 CS
Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline určený
po zriedení vodou na preemergentné ošetrenie proti lipkavcu a dvojklíčnolistovým
burinám v repke ozimnej.
Účinná látka: clomazone 360 g/l
Balenie: 1 l HDPE/PA fľaša
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone
a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy
citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom
sú vybielené.
Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná,
kapsička pastierska, mrlík biely
Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová
Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý
Odporúčania pre aplikáciu
Repku ozimnú ošetrujte preemergentne ihneď po výseve
najneskôr však do 3 dní po výseve. Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke. Nižšie dávky použite
na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte
burín. Vyššie dávky použite na stredných a ťažkých pôdach
a pri očakávanom silnejšom výskyte burín, najmä lipkavca.
Prípravok pre rozšírenie spektra účinnosti používajte zásadne v registrovanom tank-mixe.
Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej
citlivosti
Okrajové časti listov môžu byť svetlé, zožltnuté alebo vybielené, najmä pri silných dažďoch po aplikácii prípravku. Tieto
prejavy sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ďalší rast repky a úrodu. Reactor 360 CS možno aplikovať len preemergentne (pred vzídením repky). Aplikácia
34
postemergentne môže zničiť porast. Nepoužívajte Reactor
360 CS na pieskoch a svetlých pôdach ani na pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty. Je potrebné, aby zasiate
osivo repky bolo zakryté aspoň 20 mm hrubou vrstvou pôdy.
Osivové lôžko má byť pevné a bez veľkých hrúd.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Clomazone sa používa od roku 1986. Patrí do skupiny inhibítorov tvorby pigmentov F3 s nízkym rizikom vzniku rezistencie. V Európe nebol zaznamenaný žiadny prípad vzniku
rezistencie. Vo svete boli zistené 4 prípady vzniku rezistencie. Je potrebné predchádzať vzniku rezistencie dodržiavaním správnej poľnohospodárskej praxe: striedanie plodín,
orba (bezorbové technológie vyžadujú zvýšené používanie
herbicídov), striedanie účinných látok z rôznymi spôsobmi
účinku.
Vplyv na úrodu
Nebol zistený žiadny negatívny dopad na úrodu.
Vplyv na následné a susediace plodiny
Pred sejbou následnej plodiny sa odporúča minimálne stredná orba. Pri sejbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch
(ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako
ďatelina, lucerna, mak, repa cukrová.
Reactor® 360 CS
Plodina
Škodlivý činiteľ
Lipkavec
Repka ozimná
Dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
Dávkovanie
OD
0,2–0,25 l
AT
0,2–0,25 l + (1,2–1,5 l)
AT
Herbicídy
Návod na použitie
Poznámka
(TM) Rapsan 400 SC
Odporúčané množstvo vody je 200–400 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
35
Herbicídy
Savvy®
Selektívny herbicídny prípravok vo forme granúl dispergovateľných vo vode (WG) proti
burinám v pšenici ozimnej a jarnej, v jačmeni ozimnom a jarnom, ovse, tritikale, ľane,
a na úhorových plochách.
Účinná látka: metsulfuron methyl 200 g/kg
Balenie: HDPE fľaša 100 g
fluorovaný HDPE fľaša 100 g
coex HDPE/PE-PA fľaša 100 g
coex HDPE / PE-EVOH fľaša 100 g
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Savvy je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín ničiaci väčšinu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Mechanizmom
účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) esenciálneho pri syntéze alifatických aminokyselín (HRAC group
B). Príznaky pôsobenia nastupujú pomaly a zreteľné sú zvyčajne viac ako týždeň po aplikácii. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným uhynutím burín.
Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami a transportujú
ho do všetkých častí.
Odporúčania pre aplikáciu
Dávka vody: 200–400 l/ha
Obilniny (pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný
a jarný, tritikale, ovos)
Savvy do obilnín aplikujte v období, keď má plodina vyvinuté
aspoň dva listy (pšenica, ovos, tritikale BBCH 12) alebo tri
listy (jačmeň BBCH 13), až do fázy vyvinutého zástavového
listu (BBCH 39). Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.
Ľan
Savvy môžete aplikovať do aktívne rastúceho ľanu v období od rastovej fázy prvého páru pravých listov až do výšky
30 cm alebo pred objavením sa kvetných pupeňov. Väčšina jednoročných burín je najcitlivejšia v skorých rastových
fázach. Pri aplikácii zabráňte prekrytiu postrekových pásov.
Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.
Úhorové plochy
Savvy môže byť aplikovaný na pôde dočasne ležiacej úhorom, kde sa hlavne vyskytujú trávy, pšenica, jačmeň, ovos
alebo tritikale. U tráv sa môžu objaviť farebné zmeny alebo zakrpatenosť rastlín. Savvy je selektívny k vzchádzajúcim
obilninám od fázy BBCH 13, ale nemôže byť použitý vo
vzchádzajúcich trávach.
Pravidlá dotačného titulu neumožňujú použitie prípravku
na reguláciu burín v biopásoch v rámci agroenvironmentál-
Návod na použitie
Dávkovanie
OD
(dni)
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, Jednoročné
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
dvojklíčnolistové buriny
30 g
AT
post
Ľan
Jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
30 g
AT
post
Úhorové plochy
Jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
30 g
10
pred 1. augustom
v roku aplikácie
Plodina (oblasť použitia)
Škodlivý činiteľ
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
36
Poznámka
Citlivosť burín
Buriny
Do fázy 2 pravých listov Do fázy 6 pravých listov
Do 15 cm výšky / šírky


––
Horčica roľná



Hviezdica prostredná



Pakost mäkký


––
Hluchavka purpurová



Štiavy



Mrlík biely



Veronika perzská



Nezábudka roľná



Tetucha kozia



Konopnica napuchnutá



Stavikrv vtáčí



Parumanček nevoňavý



Pŕhľava malá


––
Horčiak šťavolistý



Fialka roľná



Drobnobyľ roľná



Mak vlčí



Horčiak obyčajný



Kapsička pastierska



Mlieč zelinný

––
Výmrv repky


––
––
Výmrv repy



Pohánkovec ovíjavý
+++ = citlivý, ++ = stredne citlivý, + = odolný
37
Herbicídy
Savvy®
Herbicídy
Savvy®
nych opatrení v dobe od založenia biopásu do 31. 3. nasledujúceho roku.
Na pôde dočasne ležiacej úhorom nepoužívajte Savvy alebo iný prípravok obsahujúci sulfonylmočovinu viac ako raz
za rok. Rastliny z ošetreného úhoru nemôžu byť spásané
dobytkom alebo po zbere použité ako podstielka.
Aplikujte v 200 l vody na hektár, použite vhodný postrekovač, ktorý zaistí dobré pokrytie burín postrekom. V prípade
hustého porastu alebo silnejšieho zaburinenia použite 400 l
vody/ha. Dbajte na to, aby sa neprekrývali postrekové pásy.
Spôsob použitia:
Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii v období intenzívneho rastu (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), pokiaľ sú buriny v skorých rastových
fázach. Účinok môže byť znížený vplyvom sucha. Savvy môžete používať na všetkých typoch pôd.
Upozornenie
Neošetrujte:
-
porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia,
nízkych teplôt, napadnutia škodcami alebo chorobami,
výživového deficitu, poprípade akéhokoľvek faktoru, ktorý
redukuje rast porastu.
- obilniny s podsevom tráv, ďateliny alebo iných dvojklíčnolistových plodín.
- obilniny po valcovaní 7 dní.
Nepoužívajte do obilnín Savvy v slede s prípravkom obsahujúcim inú sulfonylmočovinu.
Pri aplikácii dôsledne kontrolujte presnosť a zabráňte prekrývaniu postrekových pásov.
Neaplikujte Savvy na semenné porasty tráv.
38
Opatrenia proti vzniku rezistencie
V Slovenskej republike neboli doteraz zistené rezistentné
populácie burín voči herbicídom s rovnakým mechanizmom účinku. Proti rezistentným populáciám týchto druhov
môže byť prípravok nedostatočne účinný. Na obmedzenie
rizika vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok ani iný
s rovnakým mechanizmom účinku pokiaľ možno viac ako
1× za vegetáciu. Dodržujte predpísanú aplikačnú techniku
a prípravok aplikujte iba za vhodných poveternostných podmienok a v odporúčaných rastových fázach burín.
Vplyv na následné, náhradné a susediace
plodiny
Obilniny
V prípade zaorania ošetreného porastu do 3 mesiacov
po ošetrení je možné zaradiť iba pšenicu. Pred sejbou musí
byť pôda spracovaná do hĺbky aspoň 15 cm. Po aplikácii herbicídu Savvy je možné v rovnakom kalendárnom roku zaradiť iba obilniny, repku a trávy.
Ľan
Po aplikácii prípravku Savvy je možné zaradiť v nasledujúcich
16 mesiacoch iba obilniny.
Úhorové plochy
Po aplikácii prípravku Savvy je možné zaradiť v nasledujúcich
16 mesiacoch iba obilniny.
39
Herbicídy
Fungicídy
Fezan® Plus
Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC)
na ochranu pšenice ozimnej proti septorióze pšenice, fuzariózam klasov a černiam.
Účinná látka: chlorthalonil 166 g/l (15,09%)
tebuconazole 60 g/l (5,45%)
Balenie:1 l COEX (HDPE/EVOH) fľaša
5 l COEX (HDPE/PA) kanister
20 l COEX (HDPE/EVOH) kanister
20 l kanister (materiál kanistru: vonkajší pocínovaný plech, vnútorný - umelá živica
a závitový uzáver s pečaťou).
Príprava postrekovej kvapaliny
Fezan Plus je fungicíd obsahujúci zmes účinných látok s rozdielnym mechanizmom pôsobenia: tebuconazolu a chlorotalonilu. Prípravok je určený na ochranu pšenice proti širokej
škále chorôb: septoriózam, fuzariózam a černiam.
Pri príprave aplikačnej kvapaliny dbajte na dôkladné vypláchnutie prípravku z obalu, aby nedochádzalo k zníženiu
koncentrácie pri príprave aplikačnej kvapaliny. Pred použitím
prípravok dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo vlejte
do nádrže postrekovača z časti naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem vody. Pri aplikácii musí byť zabezpečené stále premiešavanie postrekovej kvapaliny. Pri príprave zmesi je zakázané
miešať koncentráty, prípravky sa vlievajú do nádrže oddelene. Kvapalinu je treba neustále udržovať v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu je nutné bezodkladne
spotrebovať.
Aplikačné poznámky
Upozornenie
Maximálny počet aplikácií: 2×
Interval medzi aplikáciami: min. 7 dní
Termín aplikácie: do BBCH 69 (koniec kvitnutia)
Proti septorióze pšenice aplikujte preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby. Pri aplikácii v podmienkach silného infekčného tlaku septoriózy pšenice nie je možné vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.
SP1: Neznečisťujte vody prípravkom alebo jeho obalom.
Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd.
Zabráňte kontaminácií vôd splaškami z fariem a z ciest.
PHO2: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti
2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových
vôd.
Možný vplyv ošetrenia na fermentačné procesy konzultujte
s držiteľom povolenia alebo so spracovateľom.
Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty!
Prípravok sa aplikuje pozemne, postrekom, schválenými postrekovačmi.
včiel: nevyžaduje klasifikáciu
vodných organizmov: toxický
zvierat: nevyžaduje klasifikáciu
Pôsobenie prípravku
40
Zaradenie prípravku z hľadiska ochrany
Fezan® Plus
Plodina
Škodlivý činiteľ
Pšenica ozimná
Septorióza pšenice, fuzariózy
klasov, černe na obilninách
Dávkovanie
OD (dni)
3 l/ha
35
Fungicídy
Návod na použitie
Tabuľka ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu necieľových organizmov
Plodina
bez redukcie
tryska 50%
tryska 75%
tryska 90%
Ochranná vzdialenosť od povrchových vôd s ohľadom na ochranu vodných organizmov (m)
Pšenica ozimná
4
4
4
4
41
Fungicídy
Impulse® Super
Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený
na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.
Účinná látka: spiroxamine 250 g/l
tebuconazole 167 g/l
triadimenol 43 g/l
Balenie:1 l PE fľaša, 5 l HDPE kanister
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Vinič: V miestach pravidelného výskytu múčnatky ošetrujte
už pred kvitnutím, inak pri prvých výskytoch (BBCH 29–61).
Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu,
obvyklá dávka je 1000 l/ha.
Maximálne 3 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 10 dní.
Pôsobenie prípravku
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné
produkty.
Impulse Super je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný
proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné
látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Tebuconazole a triadimenol sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny
triazolov, pôsobia ako inhibítory demethylácie (DMI) v rámci
biosyntézy sterolov hubových patogénov. Spiroxamine je
účinná látka zo skupiny spiroketalaminov. Brzdí tvorbu ergosterolu, pôsobí však na iných miestach ako azoly.
Odporúčania pre aplikáciu
Pšenica: Ošetrenie proti múčnatke a hrdziam vykonávajte
pri zistení prvých príznakov, infekcie, najneskôr na začiatku
kvitnutia (BBCH 61).
Proti septoriózam pšenice ošetrenie vykonávajte v štádiu
BBCH 51–59 resp. na začiatku metania. Maximálny počet
aplikácií: 2×, interval medzi aplikáciami 14 dní.
Jačmeň: Ošetrenie proti múčnatke vykonávajte pri zistení
prvých príznakov choroby a pri predpoklade jej šírenia. Proti
hnedej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od začiatku steblovania
do začiatku klasenia (BBCH 30–51).
Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa posledného listu do začiatku klasenia (BBCH 37–
51). Maximálne 2 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 14
dní.
42
Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom
použitia (Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej
fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy
na danú alebo následnú plodinu.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.
V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky obsahujúce tebuconazole s ne-DMI
skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2× za sezónu.
Impulse® Super
Plodina
Škodlivý činiteľ
Pšenica ozimná, pšenica jarná
Múčnatka trávová,
hrdze, septoriózy pšenice
Múčnatka trávová
Dávkovanie
OD (dni)
0,6 l/ha
AT
0,4–0,6 l/ha
AT
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný
Hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť čmeňa
0,6 l/ha
AT
Vinič
Múčnatka viniča
0,3 l/ha
0,03%
28
Fungicídy
Návod na použitie
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
43
Fungicídy
Mixanil®
Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC)
k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej.
Účinná látka: chlorothalonil (ISO) 375 g/l (31,9%)
cymoxanil (ISO) 50 g/l (4,3%)
Balenie: 10 l HDPE kanister
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku TOPSIN 500
SC je fungicíd so systémovou účinnosťou. Patrí do skupiny
benzimidazolov, tzv. MBC fungicídy (FRAC kód 1) ovplyvňujúce zhlukovanie mikrotubulí počas mitózy. Prípravok má
kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná
listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru
hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba
pôsobenia 3–4 týždne.
Odporúčania pre aplikáciu
Maximálny počet aplikácií: 2×
Interval medzi aplikáciami: 7–10 dní
Termín aplikácie: BBCH 40 a BBCH 40–89
Množstvo vody: 300–450 l vody/ha
Proti plesni zemiakovej aplikujte pri zapojení porastu v riadkoch alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby. Opakujte ošetrenie behom 7–10 dní, kratšie intervaly použite
v prípade silného infekčného tlaku alebo v prípade, keď sú
plodiny zavlažované.
Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty!
Prípravok sa aplikuje pozemne, postrekom, schválenými postrekovačmi.
S ohľadom na ochranu vodných organizmov je vylúčené použitie prípravku na pozemkoch zvažujúcich sa k povrchovým
vodám.
Postrek aplikujte za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere po vetre od osôb. Opätovný vstup do ošetreného porastu
44
je možný až po riadnom oschnutí aplikačnej kvapaliny.
Pri príprave aplikačnej kvapaliny dbajte na dôkladné vypláchnutie prípravku z obalu, aby nedochádzalo k zníženiu
koncentrácie pri príprave aplikačnej kvapaliny.
Pred použitím prípravku dôkladne pretrepte. Odmerané
množstvo vlejte do nádrže postrekovača z časti naplnenej
vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača
na stanovený objem vody. Pri aplikácií musí byť zabezpečené stále premiešavanie postrekovej kvapaliny. Pri príprave
zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa vlievajú
do nádrže oddelene. Kvapalinu je treba neustále udržiavať
v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie
a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu je nutné
bezodkladne spotrebovať.
Zaradenie prípravku z hľadiska ochrany
včiel: nevyžaduje klasifikáciu
vodných organizmov: toxický
zvierat: nevyžaduje klasifikáciu
Upozornenie
PHO2. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti
2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových
vôd. Prípravok nevyžaduje špecifické opatrenie z hľadiska
ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel, necieľových článkonožcov, necieľových rastlín, pôdnych makroorganizmov a mikroorganizmov.
Návod na použitie
Plodina
Zemiaky
Škodlivý činiteľ
Pleseň zemiaková
Dávkovanie
2 l/ha
OD (dni)
Poznámka
BBCH 40 a BBCH 40–89
preventívne pri zapojení porastu
alebo na začiatku výskytu
ochorenia
35
Tabuľka ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu necieľových organizmov
Plodina
bez redukcie
tryska 50%
tryska 75%
tryska 90%
Ochranná vzdialenosť od povrchových vôd s ohľadom na ochranu vodných organizmov (m)
Zemiaky
4
4
4
4
45
Fungicídy
Mixanil®
Fungicídy
Paroli®
Postrekový fungicídny prípravok určený k ochrane kapusty repkovej pravej a repky
olejnej proti bielej hnilobe. Je formulovaný ako kvapalný suspenzný koncentrát (SC).
Odporúčania pre aplikáciu
Účinná látka: thiophanate-methyl 167 g/l
iprodione 167 g/l (15,5%)
Balenie: HDPE fľaša 1 lt
HDPE kanister 3 lt, 5 lt., 10lt.
HDPE eco-fľaša 1lt
HDPE eco-fľaša 5 lt, 10 lt
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Max. počet ošetrení: 1×
Termín aplikácie: BBCH 57–69
Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty.
Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom schválenými postrekovačmi.
Pôsobenie prípravku
Paroli obsahuje dve účinné látky, systémový thiophanate-methyl a kontaktný iprodione. Iprodione pôsobí protektívne
na povrchu rastlín, zabraňuje klíčeniu spór huby. Thiophanate-methyl pôsobí zvnútra protektívne a kuratívne, zabraňuje
klíčeniu spór, penetrácii hýf do buniek rastlín a rastu mycélia. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu
a výšku výnosu.
Prípravok Paroli je možné použiť v širokom aplikačnom termíne od obdobia pred kvetom, keď sú viditeľne uzavreté
kvety sekundárneho kvetenstva až do konca kvitnutia. Optimálnym termínom pre aplikáciu je obdobie od začiatku
kvitnutia do plného kvitnutia (BBCH 61–65), kedy cielená
aplikácia proti bielej hnilobe repky (Sclerotinia sclerotiorum)
je čiastočne účinná aj proti ďalším hubovým chorobám, ktoré môžu porasty poškodiť v neskoršom období tvorby šešúľ
a dozrievania, predovšetkým proti černi repkovej (Alternaria
brassicae) a plesni šedej (Botryotinia fuckeliana). Naopak neskoršie aplikácie v období dokvitania popri nižšej účinnosti
proti bielej hnilobe repky, súčasne znižujú i vedľajšiu účinnosť na ostatné hubové choroby.
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Repka olejná
Biela hniloba repky
46
Dávkovanie
OD (dni)
3 l/ha
49
Poznámka
BBCH 57–69
Systémový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený
na ochranu poľnohospodárskych plodín proti hubovým chorobám.
Účinná látka: thiophanate-methyl 500 g/l
Balenie: 5 l HDPE bandasky
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Repa cukrová, repa kŕmna: termín ošetrenia volíme na začiatku výskytu choroby, keď je 5 % listov napadnutých (cca
polovica júla).
Pôsobenie prípravku
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých ďalších vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku TOPSIN 500
SC je fungicíd so systémovou účinnosťou. Patrí do skupiny
benzimidazolov, tzv. MBC fungicídy (FRAC kód 1) ovplyvňujúce zhlukovanie mikrotubulí počas mitózy. Prípravok má
kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná
listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru
hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba
pôsobenia 3–4 týždne.
Odporúčania pre aplikáciu
Pšenica ozimná
Jesenné ošetrenie: jesenná aplikácia od 4.listu (BBCH 14)
výrazne obmedzuje výskyt a rýchle jarné šírenie chorôb.
Jarné ošetrenie: aplikujte od začiatku predlžovania stebla
(BBCH 30) až do vyvinutého druhého kolienka (BBCH 32).
Vinič: aplikujte od konca kvitnutia (BBCH 69) až do začiatku augusta, 5–6 aplikácií, odporúčame striedať prípravky
na báze síry, alebo strobilurínov.
Prípravok nie je fytotoxický, nebola zistená odrodová citlivosť k jeho pôsobeniu a jeho používanie nemá žiadny negatívny vplyv na pestovanie následných plodín.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok
alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny metylbenzimidazolkarbamátov (napr. carbendazim, thiophanate-methyl) bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.
Vplyv na úrodu
Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a na procesy spracovania.
Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy
Neboli zaznamenané negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD (dni)
Pšenica ozimná
Steblolam
0,7 l/ha
35
Vinič
Múčnatka, pleseň sivá
1,2 l/ha
35
Repa cukrová a repa kŕmna
Cerkosporióza
0,6–0,7 l/ha
21
47
Fungicídy
Topsin® 500 SC
Insekticídy
Markate® 50
Markate 50 je insekticíd na báze syntetického pyrethroidu vo forme emulgovateľného
koncentrátu na ničenie cicavého a žravého hmyzu v poľnohospodárskych plodinách.
Formulácia: EC
Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/l
Balenie: 1 l PET fľaša
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.
Pôsobenie a spektrum účinnosti
Prípravok Markate 50 je pyrethroidný nesystémový insekticíd
proti širokému spektru žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí
ako dotykový a požerový jed. Je účinný najmä proti žravým
škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako výrazný kontaktný
jed. Ďalej má dobrú účinnosť na cicavý hmyz (Homoptera).
Ak sa prípravok použije na skorú jarnú aplikáciu, tak má
výrazný vedľajší účinok na roztočce (Tetranychidae). Je to
svetlostabilný pyrethroid s knock-down efektom a relatívne
dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má repelentný účinok.
Pri vysokých teplotách sa účinnosť znižuje, pri teplotách nižších (pod 25 °C) výrazne stúpa.
Pokyny pre aplikáciu
Pri aplikácii dbajte na elimináciu rizika zásahu na necieľové
organizmy.
Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávkovaním. Dodržujte ochranné pásmo vo vnútri ošetrovaného
poľa - 5 metrov od okraja poľa. Množstvo postrekovej kvapaliny zvoľte v závislosti na plodine a mohutnosti porastu
v dávke od 150 do 500 l/ha.
Obilniny - vošky a vektory viróz
Porasty obilnín siate od polovice septembra do polovice
októbra sú po vzídení v oblastiach nižších polôh pravidelne napádané voškami, ktoré prenášajú vírusové ochorenia
a spôsobujú redukciu zberu. Z týchto dôvodov je nutné vykonať postrek na začiatku náletu týchto škodcov. V tomto
období je vhodné ošetriť minimálne úvrate (do hĺbky poľa
cca 30 metrov), v prípade silného výskytu škodcov, ošetrite
celú plochu poľa.
48
Jarné ošetrenie proti týmto škodcom vykonávame od fázy
druhého kolienka.
Vošky na klasoch likvidujeme od fázy klasenia najneskôr
do fázy 77 (začiatok mliečnej zrelosti). Pri aplikácií do klasu
je možné potlačiť vošky aj na zástavovom liste.
Repka olejná
Aplikujte v dávke 0,15 l/ha s možnosťou opakovania postreku za 10 až 14 dní.
Pri likvidácii blyskáčika repkového je nutné mať na zreteli
možnosť rezistencie blyskáčika na pyrethroidy.
Aplikácia na šešulových škodcov je najefektívnejšia v čase
kvitnutia repky, kedy výskyt škodcov dosiahne prah škodlivosti.
Aplikácia v čase letovej aktivity včiel je zakázaná.
Hrach, fazuľa
Na redukciu škôd spôsobených požieraním škodcov je potrebné aplikovať dávku prípravku 0,1 l/ha, a to v raných
vývojových fázach hrachu, kedy aj nižší výskyt chrobákov
môže napáchať značné škody. V prípade nutnosti môžeme
postrek za dva týždne zopakovať.
Na likvidáciu vošiek musíme použiť dostatočné množstvo
vody, aby bol porast dokonale ošetrený.
Najvyššiu efektivitu postreku je možné dosiahnuť včasným
zásahom, kedy sa vošky koncentrujú na terminálnych častiach rastlín hrachu a možno ich ľahko likvidovať aj postrekom s hrubším spektrom kvapiek.
Zemiaky
U zemiakov musíme dbať na dokonalé ošetrenie vyrastenej vňate a podľa toho zvoliť dávku postrekovej kvapaliny.
V sadbových zemiakoch starostlivo likvidujeme vošky z dôvodu prenosu vírusových ochorení. Najlepšie výsledky v boji
s voškami v zemiakoch sú dosahované pri použití kombinácií
s prípravkami na báze účinnej látky pirimicarb alebo pimet-
Insekticídy
Markate® 50
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD (dni)
Poznámka
Pšenica ozimná,
vošky ako prenášači viróz
jačmeň ozimný, raž
0,1 l/ha
AT
do BBCH 77
od začiatku výskytu na jeseň, max 4×
za vegetačnú sezónu plodiny
Tritikale
vošky ako prenášači viróz
0,1 l/ha
AT
do BBCH 32
od začiatku výskytu na jeseň, max 4×
za vegetačnú sezónu plodiny
Pšenica ozimná,
pšenica jarná,
pšenica tvrdá
vošky
0,1 l/ha
AT
do BBCH 77
od začiatku výskytu, max 4×
za vegetačnú sezónu plodiny
Repka olejná
ozimná a jarná
skočky
0,15 l/ha
AT
jarná 42
od začiatku výskytu, max 4×
za vegetačnú sezónu plodiny
Repka olejná
ozimná a jarná
blyskáčik repkový
0,15 l/ha
AT
jarná 42
BBCH 51–59
podľa signalizácie, max 4× za vegetačnú
sezónu plodiny
Repka olejná
ozimná a jarná
krytonos šešuľový,
byľomor kelový
0,15 l/ha
AT
jarná 42
BBCH 63–65, podľa signalizácie, max 4×
za vegetačnú sezónu plodiny
Bôb
listárik čiarkovaný,
zrniarka fazuľová
0,1 l/ha
25
podľa signalizácie, od začiatku výskytu,
max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny
Hrach na zrno
listárik čiarkovaný,
zrniarka fazuľová
0,1 l/ha
25
podľa signalizácie, od začiatku výskytu,
max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny
Hrach
vošky
0,1 l/ha
25
podľa signalizácie, od začiatku výskytu,
max. 2× za vegetačnú sezónu
Zemiaky
vošky
0,15 l/ha
-
Cukrová repa
skočky
0,15 l/ha
56
podľa signalizácie, max. 4× za vegetačnú
sezónu plodiny
od začiatku výskytu, max. 2×
za vegetačnú sezónu plodiny
AT - ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie (poslednej aplikácie) a zberom.
49
Insekticídy
Markate® 50
rozin (v závislosti na výskyte rezistentných kmeňov vošiek
voči týmto látkam).
Cukrová repa
Aplikujte pri prvých výskytoch požerkov od skočiek na porastoch.
Odporúčania a možné riziká vo vzťahu
k životnému prostrediu
Prípravok je pre včely relatívne neškodný pri dodržaní predpísanej dávky a koncentrácie.
Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní sa nádrž
doplní vodou, prípadne sa pred doplnením pridajú odmerané množstvá ďalších prípravkov a obsah nádrže sa pred
doplnením opätovne premieša, alebo sa použije predmiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa
do nádrže vpravujú oddelene.
50
Postrekový systémovo účinný insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku určeného
k ničeniu širokého spektra živočíšnych škodcov v ochrane rastlín.
Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg
Balenie: v recko z Al/BOPP fólie 500 g v papierovej škatuli
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Mospilan 20 SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne
nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí
systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych
dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom
proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich
poľnohospodárskych plodín.
Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor,
do novo narastajúcich listov), nie bazipetálne ku koreňom.
Pre lepšiu penetráciu do porastu je doporučované podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom (zelenina,
strukoviny).
Aplikačné poznámky a doporučenia
k jednotlivým použitiam
Repka olejná
Krytonos repkový, štvorzubý
1. postrek 3–5 dní po nálete pred kladením vajíčok (od polovice do konca marca). Dávka 120 g/ha. Možno miešať
s DAM 390, herbicídmi, fungicídmi, listovými hnojivami, regulátormi rastu. Táto aplikácia je vynikajúca hlavne na mladé vyliahnuté larvy (skrátenie požerového kanálika), kde sa
plne prejaví systémový účinok prípravku, naviac táto aplikácia vzhľadom k 2–3 týždňovému reziduálnemu efektu zasiahne i prvé nálety blyskáčika repkového.
Blyskáčik repkový
Odporúčaná aplikácia podľa signalizácie od zakladania kvetenstva repky do fázy BBCH 59–60 (vetvy 1. rady/začiatok
kvitnutia). Odporúčaná dávka je 100 g/ha podľa tlaku škodcov a ďalších uvažovaných insekticídnych aplikácii
v poraste. Všeobecne vyššia dávka má dlhší reziduálny účinok a nepatrne rýchlejšie počiatočné pôsobenie. Prípravok
má trochu pomalší nástup účinnosti 1–3 deň po aplikácii,
od 5–7 dňa sa plne prejavuje systémový účinok. Vyššia dávka znovu výraznejšie ovplyvní účinok na šešulových škodcov, hlavne na krytonosa šešuľového, ktorý napadá porasty
takmer súčasne s blyskáčikom.
Šešuľoví škodcovia
Odporúčanie optimálneho termínu aplikácie závisí od mnohých faktorov. Proti krytonosovi šešuľovému, ktorý môže byť
v poraste už pred kvitnutím, postačuje vykonaný zásah proti blyskáčikovi. Pri nadmernom výskyte prevládajúcom nad
blyskáčikom je nutné aplikovať samostatne v dávke 150 g/ha.
Byľomor kelový
Odporúčaná aplikácia hlavne v rámci minimalizačných technológií spracovania pôdy je od fázy žltého púčika do konca
plného kvetu, preferenčne potom v období plného kvetu.
Odporúčaná dávka je 150 g/ha podľa tlaku škodcov,
vyššia dávka predlžuje reziduálny účinok, zväčšuje účinok
na larvy byľomoru v šešuliach; pre urýchlenie účinku možno
doporučiť TM Mospilan 20 SP 150 g/ha + pyretroid v pol.–
plnej dávke. Sólo aplikácie aj TM sú relatívne neškodné pre
včely.
Aplikácia proti šešulovým škodcom repky je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách. Pre
minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu
včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín.
Tieto aplikácie je možné výhodne - po vyskúšaní - kombino-
51
Insekticídy
Mospilan® 20 sp
Insekticídy
Mospilan® 20 sp
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD (dni)
Poznámka
Zemiaky
Pásavka zemiaková
0,06 kg/ha
14
max. 2×
Jabloň
Voška skorocelová
Voška jabloňová
Obaľovač jablčný
0,125 kg /ha
0,1 kg/ha
0,25 kg/ha
14
max. 2×
max. 2×
Rajčiak
Molica skleníková
0,25 kg/ha
10
Mak siaty
Voška maková, krytonos makovicový
0,125 kg /ha
AT
Paprika
Voška broskyňová
0,1 kg/ha
7
max. 2×
Slivka
Obaľovač slivkový
0,25 kg/ha
14
max. 1×
Krytonos repkový,
krytonos štvorzubý
0,12 kg/ha
AT
max. 1×
Blýskáčik repkový
0,1 kg/ha
AT
max. 1×
Byľomor kelový,
krytonos šešuľový
0,15 kg/ha
AT
max. 1×
Vrtivka čerešňová
0,15–0,2 kg/ha
14
max. 1×
Repka olejka
Čerešňa
AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.
vať s ošetrením proti sclerotínii. Odporúčame použiť spoločně zo zmáčadlom Spartan 0,1–0,15% roztok.
Jabloň
Proti voškám sa doporučuje dávka 120 g/ha pred kvetom,
optimálne v BBCH 56–57 zelený/ružový púčik. Odporúčaný
termín ochrany proti obaľovačovi jabloňovému je v dávke
250 g/ha po vrchole letovej vlny škodcov, vždy do obdobia začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený
prstenec–čierna hlavička.
Slivka, Čerešňa
Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej
v dávke 150–200 g/ha sa doporučuje prevádzať podľa
signalizácie kontrolou dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým larvám v dobe max. naklade-
52
nia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd
sa doporučuje postrek v rovnakej dávke po 10–14 dňoch
opakovať. Proti obaľovačovi slivkovemu sa odporúča
dávka 250 g/ha týždeň po vrchole náletu do feromonových lapačov.
Zemiaky
Odporúčaná dávka vody je 400–600 l/ha. Na pásavku zemiakovú je doporučená dávka 60 g/ha podľa tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III.
a IV. instaru L3/L4, súčasne účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2 (3) generácií škodcov za rok je výhodnejšia dávka 2×60 g/ha, kedy sa súčasne
predlžuje reziduálny účinok na cca 3 týždne.Vo vyššej dávke
2×60 g/ha možno použiť v množiteľských porastoch proti
prenášačom viróz, voške broskyňovej a rešetliakovej. Výho-
Insekticídy
Mospilan® 20 sp
dou je systémové pôsobenie v novo narastajúcich častiach,
reziduálne pôsobenie 2–3 týždne podľa podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti plesni, selektivita voči
prirodzeným nepriateľom oboch skupín - Carabus olympiae
(nosatčíci), lienky, pavúkovité a i.), využitie pri vyšších teplotách nad 25 °C.
Rajčiak, paprika
Ochrana proti voškám len v prípade silného tlaku. Výhodou je systémové pôsobenie prípravku v ťažko dostupných
miestach napadnutia (záhyby, úžľabie listov a i.). Dávka
100 g/ha, max. 2 aplikácie/veget. obdobie. Proti molici skleníkovej je odporúčaná dávka 250 g/ha, nutné striedanie
s prípravkami s odlišným mechanizmom pôsobenia.
Mak
Možno využiť ošetrenie proti voške makovej v dávke 120
g/ha v období po sekundárnom prelete pri napadnutí 5 %
a viac rastlín na pozemku. Hodnotenie by malo zahrňovať
5×20 rastlín. Významné škody môže spôsobiť krytonos makovicový, škodí dospelým jedincom okusovaním listov a stoniek, ale hlavne larvy, ktoré sa liahnu v tobolkách a vyžierajú
základy semien. Ošetrenie v dávke 120 g/ha by malo smerovať do fázy háčkovania (BBCH 47–49) pri prvých zistených
požeroch na kvetných stvoloch a pokiaľ možno na začiatku
liahnutia mladých lariev makoviciach, kedy sa najlepšie prejaví systémový účinok prípravku.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Nie je známe.
53
Insekticídy
Nissorun® 10 WP
Postrekový kontaktný selektívny akaricíd v úprave vo vode zmáčateľného prášku,
určený na reguláciu výskytu roztočcov na ovocných stromoch, viniči, okrasných
rastlinách, okrasných drevinách a chmeli.
Okrasné rastliny, okrasné dreviny: Množstvo postrekovej
kvapaliny 1000 l/ha.
Účinná látka: hexythiazox 103 g/kg
Balenie: 0,5 kg krabica s vloženým AL sáčkom
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Prípravok Nissorun 10 WP pôsobí kontaktne. Vyznačuje sa
dlhodobým špecifickým účinkom na vajíčka a larvy roztočcov, dospelce neničí, ale ich sterilizuje.
Odporúčania pre aplikáciu
Jadroviny, kôstkoviny: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Doporučené množstvo postrekovej kvapaliny: 1000 l/ha, tj. 0,75 kg prípravku/ha. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri
- populácie Chelčice.
Vinič: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Doporučené množstvo postrekovej
kvapaliny: 1000 l/ha, tj. 0,7 kg prípravku/ha. Prípravok je
použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri - populácia Mikulov.
Chmeľ: Množstvo postrekovej kvapaliny 3000 l/ha. Odporúčaný pre prvé ošetrenie chmeľu, pri prvom výskyte roztočca
na spodných chmeľových listoch (od konca mája do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pôsobenia
však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.
Rezistencia a opatrenia proti vzniku
rezistencie
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viackrát, než 1× za vegetačnú sezónu na ošetrovanom
pozemku.
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD (dni)
Jádroviny, kôstkoviny
roztočec ovocný
0,75 kg/ha (0,08%)
30
Vinič
roztočce
0,7 kg (0,07%)
42
Chmeľ
roztočec chmelový
1,5 kg (0,05%)
28
0,7 kg (0,07%)
1
Okrasné rastliny, okrasné
roztočce
dreviny
54
Poznámka
ošetrenie pred kvetom
Selektívny akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na reguláciu výskytu
roztočcov na jabloniach a chmeli a erinózy a akarinózy na viniči.
Účinná látka: fenpyroximate 50 g/l
Balenie: 1 l HDPE fľaše
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.
Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5 SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový či fumigačný účinok. Pôsobí na všetky
vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou
účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní.
Pokyny pre aplikáciu
Jablone: ošetrujte v čase, keď je 60 % lariev vyliahnutých
zo zimných vajíčok. Ošetrujte formou vysoko objemového
postreku. Množstvo vody: 1000 l/ha. Počet aplikácií: 1×
za vegetačnú sezónu.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Účinná látka fenpyroximate patrí do skupiny pyrazolov. Spôsob účinku spočíva v inhibícii mitochondriálneho transportu
elektrónov (METI), primárne účinkuje ako kontaktný akaricíd. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac krát po sebe. Sled ošetrení prerušte použitím
iného insekticídu s odlišným mechanizmom účinku.
Vinič: ošetrujte na začiatku výskytu škodcov. Množstvo
vody: 1000 l/ha. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×.
Chmeľ: ošetrujte pri výskyte škodcu, pri postreku použite
1500 l vody na hektár. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu:
1×.
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávkovanie
OD (dni)
Jádroviny
Roztočce
1–1,25 l/ha
21
Jabloň
Roztočec ovocný
1–1,25 l/ha
21
Chmeľ
Roztočec chmeľový
1,875 l/ha (0,125%)
21
Vinič
Vlnovník viničový, hálkovec
viničový
1 l/ha
35
Poznámka
55
Insekticídy
Ortus® 5 SC
Insekticídy
Vaztak® Active
Vaztak Active je svetlostabilný pyretroidný insekticíd vo forme mikroemulzie (ME),
určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu, jeho larvám a vajíčkam.
Účinná látka: alpha-cypermethrin 50 g/l
Balenie: 1 l Coex (PE/PA) fľaša
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.
Pôsobenie a spektrum účinnosti
Vaztak Active účinkuje ako dotykový požerový jed. Nie je
systémovým prípravkom, a preto je potrebné dostatočné
množstvo vody na zabezpečenie dobrého krycieho účinku.
Prípravok je stabilný voči svetlu a má nízku rozpustnosť vo
vode, preto má dobrý reziduálny účinok na povrchu listov.
Prípravok má vysokú priľnavosť na ošetrených organických
materiáloch a cieľovom hmyze, je odolný voči zmytiu dažďom za predpokladu, že postreková kvapalina zaschne.
Alpha-cypermethrin narušuje rovnováhu medzi sodíkovými
a draselnými iónmi, a tým pôsobí na axiálne vedenie nervových vzruchov. Vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových
membrán, nasledovanú kŕčami a úhynom jedinca.
Odporúčania pre aplikáciu
Obilniny
Byľomor sedlový - aplikácia je na začiatku výletu imág.
Voška ovsená - od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej
mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Kohútiky - po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti
chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami.
Množstvo postrekovej kvapaliny 200–600 l/ha.
Hrach na zrno
Obaľovač hrachový - 1–2 týždne po letovej vlne imág do feromónových lapačov, t.j. v čase hromadného liahnutia lariev.
Bôb na zrno
Voška maková - ak napadnutie voškou dosiahlo 5 a viac %
rastlín.
Strapky - pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia.
56
Zemiak
Pásavka zemiaková - v čase maximálneho liahnutia lariev.
Účinnosť ošetrenia môže byť redukovaná v oblastiach, kde
Nižšia účinnosť pyretroidov či organofosfátov už bola pozorovaná alebo ošetrenie bolo robené za nevhodných podmienok. V lokalitách, kde bol minulý rok pozorovaný znížený
účinok, použite prípravok iného typu.
Repka, horčica, semenné porasty kapustovej zeleniny
Blyskáčik repkový - na začiatku výskytu chrobákov, pred
kvitnutím.
Krytonosy - na začiatku náletu chrobákov do porastu.
Piliarka repková - od vzídenia repky do konca októbra.
Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60–69) repky z dôvodu
ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Ľan
Skočka ľanová - od vzádzania do začiatku štádia stromčeka.
Strapka ľanová - na začiatku náletu na ľan.
Kapustová zelenina
Mlynárik kapustový a mora kapustová - pri liahnutí lariev.
Piliarka repková - na skorej kapuste ihneď pri zistení lariev.
Reďkovka (semenné porasty)
Piliarka repková - pri zistenom výskyte.
Lucerna (semenné porasty)
Strapky - pred kvitnutím, v dobe maximálneho nasadenia
kvetných pukov.
Bzdôšky - pred kvitnutím v dobe max. nasadenia kvetných
pukov alebo pri dokvitaní, keď prevažujú zelené strúčky.
Insekticídy
Vaztak® Active
Návod na použitie
Plodina
(oblasť použitia)
Škodlivý organizmus, iný účel
použitia
Dávkovanie
OD
(dni)
Pšenica, raž, tritikale
Byľomor sedlový, vošky, kohútik
modrý, kohútik pestrý
0,2 l
21
Jačmeň, ovos
Byľomor sedlový, vošky, kohútik
modrý, kohútik pestrý
0,2 l
35
Hrach na zrno
Obaľovač hrachový
0,25 l
10
Bôb na zrno
Strapky, voška maková
0,2 l
7
Zemiak (nie skorý)
Pásavka zemiaková
0,25 l
14
Repka ozimná, repka jarná,
semenné porasty horčice
Blyskáčik repkový, krytonos
repkový, krytonos štvorzubý,
piliarka repková
0,2–0,3 l
49
Semenné porasty
kapustovej zeleniny
Blyskáčik repkový, strapka ľanová,
piliarka repková
0,2–0,3 l
AT
Skočky
0,3 l
49
Strapka ľanová
0,5 l
56
Kapustová zelenina
Húsenice, piliarka repková
0,3 l
10
Reďkovka - semenné
porasty
Piliarka repková
0,3 l
AT
Lucerna - semenné porasty
Strapky, bzdôšky
0,4 l
AT
Vinič
Obaľovače
Ľan
Ihličnany (drevo v kôre)
Sadenice ihličnanov
Poznámka
0,2 l
21
Podľa signalizácie
Lykožrút smerekový a ostatný
podkôrny hmyz (Scolytidae)
1,0% (50 ml.m-3)
2,0% (100 ml.m-3)
3,0% (150 ml.m3)
28
28
28
Prevencia
Asanácia
Otrávené lapáky
Drevokaz čiarkovaný
2,0% (100 ml.m-3)
4,0% (200 ml.m3)
28
28
Prevencia
Asanácia
Tvrdoň smrekový, lykolaz
sadenicový, lykokaz pňový
3,0% (150 ml.m-3)
1,0% (50 ml.m-3)
28
28
Máčanie koreňov cielený
Kuratívny postrek
AT - ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie (poslednej aplikácie) a zberom.
57
Insekticídy
Vaztak® Active
Vinič
Obaľovače - podľa signalizácie, cca týždeň po vrchole náletu motýľov I. a II. generácie do feromónových lapačov.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej
citlivosti a všetkých ďalších priamych
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Ihličnany (drevo v kôre)
Lykožrút smrekový a podkôrny hmyz
- preventívna ochrana kmeňov v kôre pred napadnutím: 1%
roztok, t.j. 100 ml koncentrátu do 10 l vody; aplikuje sa
zvyčajne chrbtovými postrekovačmi;
- asanácia kmeňov v kôre po napadnutí, ale ešte pred vyletením dospelých chrobákov (imág) z kôry: 2% roztok, t.j.
200 ml koncentrátu do 10 l vody;
- otrávené lapáky: ošetrenie kmeňov v kôre pred napadnutí, pričom kmene sa ešte vnadia feromónovým odparníkom
pre zvýšenie atraktivity; 3% roztok, t.j. 300 ml koncentrátu
do 10 l vody; aplikuje sa zvyčajne chrbtovými postrekovačmi.
Drevokaz čiarkovaný - prevencia: 2% roztok, t.j. 200 ml koncentrátu do 10 l vody
- asanácia: 4% roztok, t.j. 400 ml koncentrátu do 10 l vody
Nie je známe.
Sadenice ihličnatých drevín:
Tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový a pňový - preventívny postrek alebo máčanie koreňov (3,0 %) a kuratívny
postrek (1,0 %) pred živným žerom škodcov na kmienku
a hlavných koreňoch sadeníc. Dávka aplikačného roztoku
60–80 l.ha-1 (1,5–2,0 l na100 sadeníc). Preventívne aplikujte
v apríli až máji, kuratívne podľa potreby. Postrek usmerňujte
do oblasti koreňového krčku sadeníc.
Neodporúča sa zber lesných plodov a húb v ošetrených lesných porastoch.
Aplikačná dávka vody
200–600 l.ha-1 (poľné plodiny)
200–1000 l.ha-1 (vinič)
5 l.m-3 pri bodovej aplikácii na ležiace kmene stromov
58
Miešateľnosť
Prípravok je miešateľný s DAM 390, kvapalnými hnojivami*,
herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi*, rastovými regulátormi*, graminicídmi.
*Treba vopred preveriť miešateľnosť
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. striedanie prípravkov, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných
látok na ochranu rastlín. V priebehu vegetácie nepoužívajte
prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát
za sebou. Dodržujte všeobecné pravidlá správnej poľnohospodárskej praxe, odporúčané dávkovanie a termín aplikácie
prípravku VAZTAK ACTIVE.
59
Insekticídy
Pomocné prostriedky
Flexi®
Pasívny pomocný prostriedok na ochranu rastlín vo forme emulgovateľného
koncentrátu (EC), určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát repky ozimnej
a hrachu, k ochrane zrna obilnín a k udržaniu jeho kvalitatívnych parametrov.
Účinná látka: 472,7 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer
Balenie: 5 l HDPE kanister
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.
Pôsobenie pomocného prostriedku
V repke a hrachu
FLEXI je určený k obmedzeniu predzberových a zberových
strát, vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú vrstvu, ktorá
neobmedzuje vysychanie šešulí a luskov, ale súčasne zamedzuje prenikanie vody do pletív. FLEXI takto zabraňuje vypadávaniu semien pred zberom a behom zberu, čím umožňuje
dosiahnutiu maximálnych výnosov ošetreného porastu.
V obilninách
FLEXI vytvára na klasoch elastickú polopriepustnú membránu, ktorá zabraňuje behom nepriaznivých podmienok
(dážď, rosa) prenikaniu vody do klasov a zrna v období
dozrievania porastu pred zberom. Týmto znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami a udržuje
porast v optimálnom stave pred zberom. FLEXI pozitívne
ovplyvňuje kvalitatívne parametre zrna pre spracovateľský
priemysel včítane pádového čísla (čísla poklesu), objemovej
hmotnosti a klíčivosti. Po aplikácii do obilnín je výrazne obmedzené prerastanie zrna v klase. Pri aplikácii do jačmeňa
obmedzuje výskyt hnedých špičiek.
Aplikujte počas bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom
prípade v smere po vetre od ďalších osôb.
Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny. Upchaté trysky
postrekovača sa nemôžu prefukovať ústami.
Odporúčania pre aplikáciu
Repka a hrach
U repky olejky a hrachu optimálne 3 – 4 týždne pred očakávaným zberom, kedy sú všetky lusky a šešule pružné (šešule
sa po ohnutí nepraskajú) , dosiahli odrodovo špecifickú veľkosť a semená sú plne vyvinuté a zelené.
Od BBCH 79 (zelená zrelosť).
Obilniny
U obilnín pre ochranu zrna a udržanie jeho kvalitatívnych
parametrov je optimálnym termínom aplikácie BBCH 87
(žltá zrelosť) alebo pri vlhkosti zrna 30% a menej.
Aplikačná dávka: v prípade hustého porastu použite vyššiu
doporučenú aplikačnú dávku s vyšším množstvom vody ha
hektár pre dosiahnutie dokonalého pokrytia.
Použitie tank-mixov: Pomocný prostriedok je možné v nižšej dávke 0,5 l/ha použiť v kombinácií s desikantami a s prípravkami na báze glyfosátov, vždy však výhradne v súlade
s etiketou použitého prípravku na ochranu rastlín a v súlade
s ich platnou registráciou. Pri aplikácií nesmú byť zasiahnuté
kultúrne plodiny ani iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.
Flexi môže byť aplikované pozemne i letecky.
Doporučenie a možné riziká vzhľadom
na životné prostredie
Neznečisťujte vody pomocným prostriedkom alebo jeho
obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchovej vody.) zabráňte kontaminácií vôd splachom z fariem
a z ciest.
Upozornenie
Pomocný prostriedok je možné používať v súlade s platným
Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín.
60
Návod na použitie
Plodina,
Škodlivý organizmus,
oblasť použitia iný účel použitia
Dávkovanie,
miešateľnosť
OD Poznámka
Repka olejná
Obmedzenie predzberových
a zberových strát
0,5–1,0 l/ha
100–400 l vody/ha
AT
Od: 79 BBCH do: 89 BBCH
max. 1×
Hrach
Obmedzenie predzberových
a zberových strát
0,5–1,0 l/ha
100–400 l vody/ha
AT
Od: 79 BBCH do: 89 BBCH
max. 1×
Obilniny
Obmedzenie predzberových
a zberových strát
1,0 l/ha
100–250 l vody/ha
AT
Od: 87 BBCH max. 1×
AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom
Maximálny počet ošetrení: 1×
61
Pomocné prostriedky
Flexi®
Pomocné prostriedky
Spartan®
Adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL). Zvyšuje pokrytie a absorpciu ošetrených častí rastlín aplikačnou kvapalinou, umožňuje
lepšiu distribúciu postrekového prípravku a stabilizuje
účinnosť pesticídov.
Účinná zložka: 500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate
Balenie a hmotnosť: 1 l, HDPE nebo COEX fľaša, kanister
Doba použitia: 2 roky od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku
Spartan je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie
a priľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošetrené rastliny, zvyšuje
distribúciu a vstrebanie postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť aplikačnej kvapaliny proti nepriaznivým poveternostným
vplyvom. Zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť pesticídov, podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný
pre rastliny.
Odporúčania pre aplikáciu
1. Spartan môžete použiť v rámci TM s registrovanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami
a rastovými regulátormi.
2. Koncentrácia pomocného prípravku: 0,1–0,15 %.
Nižšiu koncentráciu 0,1 % odporúčame pre aplikáciu s prípravkom na ochranu rastlín za štandardných a optimálnych
podmienok v období pri a krátko po aplikácii. Vyššiu koncentráciu 0,15 % odporúčame použiť za sťažených podmienok pri alebo tesne po aplikácii, napríklad keď sú očakávané
zrážky v čase od 30 min. do 1 hodiny po aplikácii, za nižších
teplôt (menej ako 4 °C) alebo u plodín s voskovou povrchovou vrstvou (niektoré strukoviny, repka olejná ai.), alebo pri
použití extrémne alkalickej vody (pH>10).
3. O
chranná doba a podmienky použitia vrátane event. leteckej aplikácie sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant Spartan pridáva.
4. P rípravok je možné použiť v kombinácii s listovými hnojivami. Pri aplikácii zabránite zasiahnutiu kultúrnych rastlín
alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Prípravok sa nepoužíva v prípadoch, keď je riziko, že samotný
prípravok na ochranu rastlín alebo listové hnojivo môže
spôsobiť problémy s toleranciou voči ošetrované plodine.
V týchto prípadoch môže byť urobený test fytotoxicity
na malej časti pozemku alebo niekoľkých rastlinách.
5. Spartan je zakázané použiť s močovinou.
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod
na použitie!
Návod na použitie
Plodina,
Škodlivý organizmus,
oblasť použitia iný účel použitia
Dávkovanie,
miešateľnosť
Všetky plodiny
zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných
kvapalín, zvýšenie odolnosti
proti daždi, zlepšenie vstrebania
aplikačných kvapalín
0,1–0,15%
+ TM s herbicídmi, fungicídmi,
insekticídmi, akaricídmi, desikantami
a rastovými regulátormi
Všetky plodiny
zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných
kvapalín, zvýšenie odolnosti
proti daždi, zlepšenie vstrebania
aplikačných kvapalín
0,1–0,15%
+ TM s herbicídmi,
fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi,
desikantami a rastovými regulátormi
62
OD
LA
Poznámka
LA
použitie
vrátane OD sa
riadi etiketou
príslušného
prípravku
Regionálny zástupcovia
NO
CA
KM
BY
PB
IL
PN
TT
MA
HC
PK
BA
SC
TR
SA
PO
ZM
ZC
HE
RV
SV
VT
KS
MI
KE
TV
PT
BS
LC
KA
LV
ML
SO
DT
ZV
SP
GL
RA
ZH
NR
GA
LE
BR
BB
PD
PE
TO
PP
SN
BN
NM
MY
SE
LM
BJ
SB
KK
RK
MT
TN
SI
DK
ZA
PU
SK
SL
TS
RS
VK
NZ
DS
KN
Ing. Elena Benkovská
Mobil: 0917 408 562
Ing. Peter Belan
Mobil: 0905 454 034
Ing. Stella Waldnerová
Mobil: 0917 493 989
Ing. Ján Kanda
Mobil: 0903 584 567
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Organizačná zložka
Krupinská 4
851 01 Bratislava
www.sumiagro.sk
Download

barclay Gallup® 360