0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
Pytlová hnojiva
Název hnojiva
Obsah prvků
Balení
Amofos
25 kg
Cererit Z - bez Cl
25 kg
Cererit Bramborový
25 kg
Cererit Cibulový, Česnekový
25 kg
Dolomitický vápenec
40 kg
Ostatní
2% MgO + stop. prvky
%N
%P
12
52
8
13
%K
Cena za pytel
440 Kč
11
410 Kč
481 Kč
481 Kč
140 Kč
80,4% CaCO3 + 4,6% MgCO
60
358 Kč
Draselná sůl gran.
25 kg
Dusíkaté vápno
25 kg
50% CaO
19
Dusíkaté vápno
50 kg
50% CaO
19
Fosmag
25 kg
2% MgO
Chlorid vápenatý - Kalkosan
25 kg
Kieserit-granulovaný
25 kg
Ledek amonný s vápencem
50 kg
27
495 Kč
Ledek amonný s vápencem
25 kg
27
285 Kč
Ledek vápenatý
25 kg
15
264 Kč
Complex NPK
50 kg
NPK
50 kg
NPK bez Cl
25 kg
Síran amonný krystalický
25 kg
Síran draselný gran.
25 kg
650 Kč
1 195 Kč
293 Kč
25
455 Kč
309 Kč
25 % MgO,21 % S
15
5
18
725 Kč
15
15
15
686 Kč
1,4 Mg
12,5
12,5
20
428 Kč
18% S
21
2,5 MgO+25SO3+B+Zn
199 Kč
50
488 Kč
Superfosfát
25 kg
19% P2O5
Superfosfát trojitý
25 kg
16 % S
Travin
20 kg
1 386 Kč
Trávníkové hn. Lovogreen jarní
20 kg
710 Kč
Trávníkové hn. Lovogreen podzim
25 kg
830 Kč
Trávníkové hnojivo
20 kg
3% Mg
20
Do vyprodání zásob
309 Kč
45 PO
430 Kč
8
8
%P
%K
493 Kč
Speciální pytlová hnojiva (pouze na objednávku)
Název hnojiva
Obsah prvků
Balení
Ostatní
25 kg
Močovina
Síran hořečnatý(hořká sůl) Pol
25/50 kg
Síran manganatý
25 kg
Síran zinečnatý (Heptahydrát)
25 kg
Cena za kg
%N
46
11,50 Kč
11,00 Kč
16 % MgO
31,00 Kč
35,00 Kč
15,50 Kč
Síran železnatý (zelená skalice)
25 kg / 50 kg
Síran měďnatý (modrá skalice)
25 kg
60,00 Kč
Kyselina boritá
25 kg
Dusičnan amonný
25 kg
Dusičnan draselný ACA
25 kg
25 kg
40,00 Kč
27,00 Kč
50,80 Kč
59,00 Kč
25 kg papír. pyt.
39,00 Kč
Fosforečnan Diamonný
Kyselina citronová
KAPALNÁ HNOJIVA firmy INTERMAG
20% Fe
!NOVINKA! - ZAVÁDĚCÍ CENA
Listová hnojiva se stimulačním a protistresovým účinkem
TYTANIT
Dávka na ha
cena bal 1 l
cena bal 5 l
cena bal 10 l
cena bal 20 l
0,2 l/ha
530 Kč
2 460 Kč
4 640 Kč
9 280 Kč
0,5 l/ha
470 Kč
2 220 Kč
3 960 Kč
7 920 Kč
obsah žívin v g/l : MgO 63, SO3 126, Ti 8,5
OPTYSIL
obsah žívin v g/l : SiO2 200, Fe 24,obohacené o aktivní křemík
Hnojivo pro aplikaci do půdy během setí(mikrogranulát)
TERRASTART
cena bal 20 kg
20-35 kg/ha
1 580 Kč
obsah živin v g/kg :N 120, N-NH4 120,P2O5 400,MgO 34,SO3 55,CaO 90,Zn 20,použití při setí cukrovky,řepky,obilovin,kukuřice
Mikroprvkové hnojivo
CHMEL-VIT
cena bal 25 kg
0,5%,5-15 kg/ha
1 661 Kč
obsah živin v g/kg:N 50, N-NH2 50, MgO 170,SO3 300, B 8,Mn 1, Mo 0,2, Zn 15,použtí do chmelu,3x během vegetace
Stránka 1
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
SUSPENZNÍ FOLIÁRNÍ HNOJIVO
s nano technologií - od firmy Kazgod s prodejem u firmy FYTOZ CZECH !NOVINKA!
dávka ( l/ha )
+mikroelementy B,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn
FOLIQ MIKROMIX
( 12% N + 15% K2O + 4% MgO + 7% SO3 + mikroelementy )
Obilniny,řepka,cukrová
řepa,kukuřice,brambory,ovoce,zelenina
FOLIQ N univerzální
balení
cena á l
cena balení
! Působí jako smáčedlo !
0,5-1 l
10 l
186,00 Kč
1 860,00 Kč
5l
20 l
65,00 Kč
1 300,00 Kč
2-3 l
10 l
63,00 Kč
630,00 Kč
1-2 l
20 l
69,00 Kč
1 380,00 Kč
( 14% N + 5% P2O5 + 7% K2O + mikroelementy )
Obilí,řepka,cukrová řepa,kukuřice,brambory,jabloň,jahody,rajčata,cibule,česnek
FOLIQ Mg Hořčíkový
( 6% N + 21% MgO + 14% SO3)
Obilí,řepka,jabloň,zelenina,brambory,cibule,česnek,kukuřice
FOLIQ Bor
150g/l B
Řepka, cukrová řepa, kukuřice, brambory, brukvovitá zelenina, mrkev/celer, tabák, jahody, jádrové ovoce, peckové ovoce
FOLIQ P Fosforový
( 6% N + 25% P2O5 + 6% K2O + mikroelementy )
4-5 l
20 l
92,00 Kč
1 840,00 Kč
2-5 l
10 l
89,00 Kč
890,00 Kč
20 l
79,00 Kč
1 580,00 Kč
199,00 Kč
1 990,00 Kč
Řepka, kukuřice, obiloviny, ovocné stromy, jahody, zelenina
FOLIQ MAKRO PK
(11% N + 22% P2O5 + 22% K2O + mikroelementy)
Řepka, obilniny, kukuřice, cukrová řepa, brambory, zelenina, ovocné stromy, bobulovité plodiny
FOLIQ Draslíkový
(6% N + 10% P2O5 + 15% K2O + mikroelementy)
4-5 l
Obiloviny, řepka, cukrová řepa, kukuřice, brambory, zelenina, jahody, ovocné stromy a keře, okrasné rostliny
PWER PHOS
0,75-2 l
10 l
Obilniny, jádroviny, peckoviny, jahodník, vinná réva, brambory, chřest, zelenina, chmel, kukuřice, řepka
1 l = 1,45 kg ,pH 6,5-7,2
Hnojiva firmy EGT System s.r.o
Název hnojiva
Dávkování na 1 ha/cena
Balení
Cena (Kč/l)
10 l
460 Kč
0,3 až 1 litr / 138 - 460 Kč
0,25 až 0,5 litr / 230 - 460 Kč
Energen aktivátor
Energen stimul plus
Energen foliar
Energen fruktus plus
5l
920 Kč
10 l
460 Kč
0,3 až 1 litr / 138 - 460 Kč
5l
920 Kč
0,25 až 0,5 litr / 230 - 460 Kč
5l
380 Kč
0,2 až 0,5 litr / 76 -190 Kč
10 l
420 Kč
0,3 až 1 litr / 126 - 420 Kč
Energen Cleanstorm (smáčedlo)
5l
940 Kč
Energen Germin (ES hnojivo)
5l
5l
940 Kč
840 Kč
5l
940 Kč
Energen 3D smáčedlo
Energen fulhum
Energen algan
(ekologické zemědělství)
Energen apikál
0,2 až 0,6 litr / 188 - 564 Kč
0,7 až 15 l/tunu/rozdílné dle plodin
0,3 až 1 litr / 252 - 840 Kč
0,2 až 0,5 litr / 182 - 470 Kč
Složení:(25 % P205, 35% Ca0, 2%Mg0,okolo 2 % S a do 2 % N).Baleno v 700 kg pytlích-BIGBAG.Dávka od 250 kg/ha.
Balení Energenů standartně v 10 l kanystrech, s vyšší cenou jsou i v 5 l.
Hnojiva řady PLANTACOTE
Obsah živin
Balení
Ks / paleta
Cena za 1kg
Cena za 25kg
bez DPH
PLANTACOTE 4M
15% N + 10% P2O5 + 15% K2O + 2 MgO
+ mikroelementy
25 kg
40
89 Kč
2 225 Kč
PLANTACOTE 6M
15% N + 10% P2O5 + 15% K2O + 2 MgO
+ mikroelementy
25 kg
40
89 Kč
2 225 Kč
PLANTACOTE 8M
15% N + 10% P2O5 + 15% K2O + 2 MgO
+ mikroelementy
25 kg
40
89 Kč
2 225 Kč
PLANTACOTE 12M
15% N + 10% P2O5 + 15% K2O + 2 MgO
+ mikroelementy
25 kg
40
89 Kč
2 225 Kč
Název hnojiva
Hnojiva od Spiess-Urania Chemikals
Cupran SC
5l
259 Kč
1 295 Kč
Zinkuran SC
5l
306 Kč
1 530 Kč
Stránka 2
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
Hnojivo firmy EKOLAND
Název hnojiva
UNICUM PRO
Cena za 1 l
Aplikace na 1 ha /cena aplikace
Pšenice , cukrová řepa - 60 ml / ha
150 Kč
Slunečnice - 80 ml / ha
200 Kč
2 499 Kč
Ječmen, kukuřice, řepka,brambory - 100 ml / ha 250 Kč
Ovoce,zelenina,vinná réva
999 Kč
Řepka.obiloviny,kukuřice 100 ml/ha; brambory 100-150 ml/ha
AGROVITAMIN
Listová hnojiva s vedlejším fungicidním účinkem firmy KLOFÁČ
Balení (cena á kg)
Název hnojiva
Obsah živin
á 10 kg
SULFIKA SNP
SULFIKA SB-C
FUMAG 6NK + SB
FUMAG 6NK + Cu
á 20 kg
á 50 kg
25% S + 15% P2O5 + 5% N
97 Kč
92 Kč
35% S + 5% B + 2,5% C
102 Kč
97 Kč
120 Kč
120 Kč
115 Kč
120 Kč
120 Kč
115 Kč
12% MgO + 6% N + 6% K2O + 20% S + 1% B
+ 8% C, ME
12% MgO+ 6% N + 6% K2O + 1% Cu + 2% C
+ ME
á 15 l
FUMAG NK + Ca
12% MgO + 12% N + 6% K2O + 5% CaO
+ ME
120 Kč
120 Kč
115 Kč
FUMAG NK + Mo
12% MgO + 12% N + 6% K2O + 1% Mo + ME
121 Kč
121 Kč
116 Kč
FUMAG 6NK + Zn
12% MgO+6% N +6% K2O+10% Zn citrát+ ME
120 Kč
120 Kč
115 Kč
Obsah živin
á 1 kg
á 10 kg
á 20 kg
á 50 kg
FUMAG LAN
12% MgO + 12% N + 6% K2O + 1,5% CaO
+ 0,2% B + ME
180 Kč
120 Kč
120 Kč
115 Kč
LAMAG + Ca
16% MgO + 5% CaO + ME
180 Kč
116 Kč
116 Kč
110 Kč
LAMAG + Mo
16% MgO + 1% Mo + ME
185 Kč
118 Kč
118 Kč
112 Kč
Obsah živin
á 10 kg
á 15 l
á 20 kg
á 50 kg
LAMAG + B
16% MgO + 1% B +ME
116 Kč
116 Kč
110 Kč
LAMAG + N
16% MgO + 16% N + ME
116 Kč
116 Kč
110 Kč
Název hnojiva
Název hnojiva
10% B + 6% C
CARBONBOR Q
CARBONBOR 200
175 Kč
13% B + 6% C (200g B/litr + 90g C/litr)
187 Kč
5% B + 6 % C+ 3,5 % Cu+2 % S + 1 % Zn
175 Kč
CARBONBOR Si
5% B + 7%C + 1% SiO2
134 Kč
CUPRISTIM CS
8 % Cu + 9 % C + 4 % S
CARBONBOR Zn + Cu + S
193 Kč
CARBON Mo
5% Mo + 4% C
425 Kč
CARBON Zn
10% Zn + 5% C
172 Kč
CARBON SÍRA
16 % e.S + 1 % C + 0,5 % N
CARBON Si
15 % SiO2 + 5 % K2O +1 % C
85 Kč
180 Kč
11% Mn + 5 % S
CARBON Mn
CARBON Energo
80 Kč
172 Kč
10 % C + 3 % SiO2 +4 % N +1 % K2O
182 Kč
Humínové koncentráty firmy AMAGRO
Balení
Cena za l/kg/ks
Jedna apl. dávka na ha
pytel 20 kg
21 141 Kč
100 g / 105,70 Kč
Lignohumát AM
sáček 1 kg
1 080 Kč
100 g / 108 Kč
Lignohumát AM
sáček 100 g
113 Kč
100 g / 113 Kč
0,4 litru / 118,20 Kč
Název
Lignohumát AM
Lignohumát MAX
IBC 1000 litrů
295 950 Kč
Lignohumát MAX
kanystr 10 litrů
3 267 Kč
0,4 litru / 131 Kč
Lignohumát MAX
kanystr 5 litrů
1 688 Kč
0,4 litru / 135 Kč
Lignohumát MAX
lahev 1 litr
344 Kč
0,4 litru / 137,50 Kč
Lignohumát A
pytel 20 kg
20 088 Kč
100 g / 100,50 Kč
Lignohumát B
kanystr 10 litrů
1 782 Kč
100 g /178 Kč
Lignohumát B
kanystr 5 litrů
945 Kč
100 g / 189 Kč
Stránka 3
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
Ligno SUPER NPK
kanystr 10 litrů
1 026 Kč
2-5 litrů / 205 Kč
Ligno SUPER NPK
kanystr 5 litrů
540 Kč
2-5 litrů / 216 Kč
Ligno SUPER NPK
lahev 1 litr
125 Kč
2-5 litrů / 250 Kč
Ligno AKTIVÁTOR prášek
pytel 10 kg
15 930 Kč
100 g / 159 Kč
Ligno AKTIVÁTOR prášek
sáček 1 kg
1 755 Kč
100 g / 176 Kč
Ligno AKTIVÁTOR roztok
kanystr 10 litrů
2 970 Kč
0,75 litru / 223 Kč
Ligno AKTIVÁTOR roztok
kanystr 5 litrů
1 512 Kč
0,75 litru / 227 Kč
Ligno AKTIVÁTOR roztok
lahev 1 litr
359 Kč
0,75 litru / 270 Kč
kanystr 10 litrů
1 480 Kč
1-2 litrú / 296,00 Kč
AMAGRO Alga
Hnojiva firmy TRISOL
Název hnojiva
Charakteristika
Balení
Dávka l/ha
Cena na ha
Cena za litr
Trisol impuls
pro silný kořen a regeneraci
10 l
0,3-0,6
270 Kč
900 Kč
Trisol eva
první pro každou příležitost
10 l
0,3-0,6
270 Kč
900 Kč
10 l
0,6-0,9
360 Kč
600 Kč
Trisol samson
silný pro růst
Trisol květa
pro kvetení a násadů plodů
10 l
0,6-0,9
360 Kč
600 Kč
Trisol licit
pro zeleň a zdravý list
10 l
0,3-0,6
270 Kč
900 Kč
Trisol sentinel
silná protistresová ochrana
10 l
0,2-0,3
360 Kč
1 800 Kč
Trisol osivo
pro rychlý start a vitalitu
10 l
0,1
98 Kč
975 Kč
10 l
0,2-0,3
360 Kč
1 800 Kč
Trisol silva
univerzální se stříbrem
Trisol medard
protistres se smáčivým účinkem
Charakteristika
Název hnojiva
Trisol HG plant
zlepšení vodního režimu
10 l
1,0-2,0
300 Kč
300 Kč
volné
0,5kg
0,2kg
0,1kg
950/kg
570/bal.
275/bal.
170/bal.
Hnojiva firmy CHEMAPAGRO
Chelátová hnojiva řady LISTER (EDTA, jednosložková)
Název hnojiva
LISTER Zn 80 SL
LISTER Cu 80 SL
Balení (kg, l)
(EDTA) 75 g/l Zn
(EDTA)75g/l Cu
LISTER Mn 80 SL
(EDTA)79g/l Mn
LISTER Fe Plus 80 SL
(DTPA) 75g/lFe
Cena (Kč/l, kg)
Dávka (l, kg/ha)
Cena (Kč/ha)
0,7
124 Kč
10;1000
177 Kč
10;1000
218 Kč
0,4
87 Kč
10;1000
230 Kč
0,7
161 Kč
10;1000
249 Kč
1,0
249 Kč
LISTER Mo 80 SL
(EDTA)74g/l Mo
10;1000
684 Kč
0,2
137 Kč
LISTER Co 50 SL
(EDTA) 46g/l Co
10;1000
480 Kč
0,1
48 Kč
Chelátová hnojiva řady Lister komplex
(EDTA, vícesložková)
LISTER komplex obiloviny SL
(Mn,Zn,Cu,Fe,Mo)
10;1000
161 Kč
0,8
129 Kč
LISTER komplex olejniny SL
(B, Zn, Mn, Cu, Mo)
10;1000
123 Kč
1,5
185 Kč
FOLIT Bór 150 SL
10;1000
74 Kč (61 Kč v 1000 l bal)
0,8
59 Kč
…
Hnojiva řady FOLIT
150g/l B
(jednosložková)
…
2,0
FOLIT Ca 260 SL 260g/lCaO+150g/lN-NO3
10;1000
90 Kč
2,0
180 Kč
FOLIT K 400 SL 400g/l K2O+44g/l N-NH2
10;1000
174 Kč
1,3
226 Kč
FOLIT P 500 SL 500g/lP2O5+70g/l N-NH2
10;1000
141 Kč
2,0
282 Kč
FOLIT Síry 800 SC
800g/l S-elementární síry
10
Stimulační a aktivační hnojiva
AKTIFOL-Mag 170SL 166,6g/l MgO + 50g/l N
10;1000
164 Kč
1,0
164 Kč
BOROSTIM(45g/l B,7,4g/l Mo+proauxinové. l)
10;1000
133 Kč
2,5
332 Kč
ZEASTIM (475g/l P2O5, 123g/l N, 28,3g/l Zn + proauxinové látky)
216 Kč
2,0
432 Kč
0,2
346 Kč
Rostlinné stimulátory
Hergit
3
1 732 Kč
Hergit
10
1 704 Kč
0,2
341 Kč
Sunagreen
3
471 Kč
0,5
235 Kč
Sunagreen
10
442 Kč
0,5
221 Kč
Rexan
1
1 345 Kč
0,1
134 Kč
Rexan
3
1 318 Kč
0,1
132 Kč
Rexan
10
1 290 Kč
0,1
129 Kč
Stránka 4
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
Hnojiva řady POLYFOL (vícesložková) + ošetření osiva
M-SUNAGREEN
Stimulátor pro moření
10, 120,200,1000
442 Kč
-
-
(barva + mikro a makro
120,200,1000
160 Kč
-
-
0,9
139 Kč
osiva
Polyfol Prim SC
prvky)
POLYFOL Bormon SL 140g/l B+5g/lMo
10;1000
155 Kč
Kombinovaná hnojiva
K1 177g/l N, 50 g/l K2O, 60g/l Mg, 5g/l Cu, 4g/l
Mn, + Zn, Ni,Ti (suma živin 23%)
K2 56g/l N, 107g/l P2O5 125g/l K2O, 5g/l Mn, 20
g/l B, + Mo, Zn, Ni, Ti (suma živin 25%)
K3 54g/l N, 180g/l P2O5 50g/l K2O, 5g/l Mn,
20g/l B, + Mo, Zn, Ni, Ti (suma živin 24%)
10 - 1000
111 Kč
4,0
444 Kč
10 - 1000
114 Kč
4,0
452 Kč
10 - 1000
120 Kč
4,0
480 Kč
0,1
48 Kč
Technické přípravky(čištění a konzervace aplikační techniky a strojů)
Sagrol NF - čištění aplik. techniky (kg)
0,15;1kg
482 Kč
Hnojiva řady CAMPOFORT
Název hnojiva
Retafos
(hnojivo ES) řepka
CAMPOFORT® Fosfamid
(hnojivo ES) obilniny
FORTESTIM-alfa
(hnojivo ES) obilniny,kukuřice,mák
®
FORTESTIM Fortestim-beta
(hnojivo ES) olejniny,okopaniny
®
CAMPOFORT Fortestim-gama
(hnojivo ES)ječmen,pšenice,brambory
®
CAMPOFORT Fortestim-delta
(hnojivo ES) chmel
CAMPOFORT® Garant P
(hnojivo ES)
CAMPOFORT® Garant K
(hnojivo ES)
CAMPOFORT® Garant Ca
(hnojivo ES)
CAMPOFORT® Special B
(hnojivo ES)
CAMPOFORT® Special Zn
(hnojivo ES)
CAMPOFORT® Special Mn
(hnojivo ES)
CAMPOFORT®Special Fe
(hnojivo ES)
®
CAMPOFORT Plus
(hnojivo ES)
CAMPOFORT®Forte
(hnojivo ES)
CAMPOFORT® Ultra Ca
HOŘČÍK 140 (hnojivo ES)
Cena za 1
litr
46,90 Kč
47,41 Kč
44,93 Kč
46,83 Kč
47,41 Kč
44,93 Kč
57,10 Kč
56,76 Kč
55,52 Kč
57,10 Kč
56,76 Kč
55,52 Kč
57,10 Kč
56,76 Kč
55,52 Kč
57,10 Kč
56,76 Kč
55,52 Kč
36,49 Kč
37,10 Kč
34,97 Kč
36,49 Kč
37,10 Kč
34,97 Kč
33,50 Kč
34,07 Kč
31,60 Kč
32,24 Kč
32,83 Kč
30,36 Kč
33,44 Kč
34,07 Kč
31,60 Kč
43,37 Kč
Balení
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Cena na 1 ha Cena za balení
468,30 Kč
474,08 Kč
449,32 Kč
468,30 Kč
474,08 Kč
449,32 Kč
399,70 Kč
397,36 Kč
388,70 Kč
399,70 Kč
397,36 Kč
388,70 Kč
399,70 Kč
397,36 Kč
388,70 Kč
399,70 Kč
397,36 Kč
388,70 Kč
364,88 Kč
370,40 Kč
349,66 Kč
364,88 Kč
370,40 Kč
349,66 Kč
334,95 Kč
340,73 Kč
315,95 Kč
322,35 Kč
328,34 Kč
303,56 Kč
334,43 Kč
340,73 Kč
315,95 Kč
433,65 Kč
936,60 Kč
23 929,50 Kč
44 931,60 Kč
936,60 Kč
23 929,50 Kč
44 931,60 Kč
1 199,10 Kč
35 763,00 Kč
54 417,30 Kč
1 199,10 Kč
35 763,00 Kč
54 417,30 Kč
1 199,10 Kč
35 763,00 Kč
54 417,30 Kč
1 199,10 Kč
35 763,00 Kč
54 417,30 Kč
729,75 Kč
18 519,90 Kč
34 966,05 Kč
729,75 Kč
18 519,90 Kč
34 966,05 Kč
669,90 Kč
17 036,25 Kč
31 594,50 Kč
644,70 Kč
16 416,75 Kč
30 355,50 Kč
668,85 Kč
17 036,25 Kč
31 594,50 Kč
867,30 Kč
10
500 l - jumbo
1
43,99 Kč
433,95 Kč
21 992,25 Kč
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l- jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
41,51 Kč
46,62 Kč
47,23 Kč
44,73 Kč
27,51 Kč
28,02 Kč
25,95 Kč
42,89 Kč
43,55 Kč
41,05 Kč
50,09 Kč
50,68 Kč
48,20 Kč
415,07 Kč
466,20 Kč
472,29 Kč
447,30 Kč
275,10 Kč
280,25 Kč
259,46 Kč
428,93 Kč
435,54 Kč
410,46 Kč
500,85 Kč
506,84 Kč
481,95 Kč
41 506,50 Kč
932,40 Kč
23 614,50 Kč
44 730,00 Kč
550,20 Kč
14 012,25 Kč
25 945,50 Kč
857,85 Kč
21 777,00 Kč
41 045,55 Kč
1 001,70 Kč
25 341,75 Kč
48 195,00 Kč
2-10 litrů
20 l - kanystr
30 ks/600 litrů
35,28 Kč
70,6 Kč - 353 Kč
705,60 Kč
35,93 Kč
71,86 Kč - 353,31
Kč
17 966,55 Kč
33,45 Kč
66,91 Kč - 400,70
Kč
33 455,10 Kč
31,61 Kč
63,21 Kč - 316,05
Kč
632,10 Kč
32,21 Kč
64,43 Kč - 322,14
Kč
19 942,00 Kč
29,74 Kč
59,47 Kč - 297,36
Kč
29 736,00 Kč
2-10 litrů
2-10 litrů
(hnojivo ES)
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
21 l - kanystr
630 l - jumbo
980 l - jumbo
21 l - kanystr
630 l - jumbo
980 l - jumbo
21 l - kanystr
630 l - jumbo
980 l - jumbo
21 l - kanystr
630 l - jumbo
980 l- jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
Počet ks na
paletě
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/630 litrů
1
1
30 ks/630 litrů
1
1
30 ks/630 litrů
1
1
30 ks/630 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
30 ks/600 litrů
Dávka na 1ha v
litrech
2-10 litrů
SÍRA 165
®
2-10 litrů
2-10 litrů
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
20 l - kanystr
500 l - jumbo
1000 l - jumbo
Stránka 5
1
1
30 ks/600 litrů
1
1
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
BÓR 150
(hnojivo ES)
ZINEK 120
(hnojivo ES)
N-FENOL MIX - stimulace
StabilureN
Vitiagra - vinice,sady
K-gel 175
NanoFyt Si
®
REVITIN-přídavek k produktům s obsahem P
0,5-3 litrů
20 l - kanystr
30 ks/600 litrů
68,88 Kč
34,44 Kč - 206,64
Kč
0,5-3 litrů
500 l - jumbo
1
69,51 Kč
34,76 Kč - 208,53
Kč
34 755,00 Kč
67 032,00 Kč
1 682,10 Kč
1 377,60 Kč
0,5-3 litrů
1000 l - jumbo
1
67,03 Kč
33,52 Kč - 201,10
Kč
1-2,5 litrů
20 l - kanystr
30 ks/600 litrů
84,11 Kč
87,78 Kč - 219,54
Kč
1-2,5 litrů
500 l - jumbo
1
84,63 Kč
88,28 Kč- 220,72 Kč
42 315,00 Kč
1-2,5 litrů
1000 l - jumbo
1
82,54 Kč
86,22 Kč - 215,54
Kč
82 540,50 Kč
0,2 l/ ha
5 l - kanystr
32 ks / 160 litrů
1 496,20 Kč
299,04 Kč
7 476,00 Kč
viz. etiketa
20 l - kanystr
30 ks / 600 litrů
430,97 Kč
-
8 619,45 Kč
viz. etiketa
300 l - jumbo
1
431,89 Kč
-
129 565,80 Kč
viz. etiketa
500 l - jumbo
1
428,82 Kč
-
214 410,00 Kč
500
500 l - jumbo
1
22,18 Kč
11 088,00 Kč
11 088,00 Kč
500
1000 l - jumbo
1
22,18 Kč
11 088,00 Kč
22 176,00 Kč
3-5 l
20 l - kanystr
30 ks/600 litrů
66,15 Kč
199 - 331
1 323,00 Kč
0,3
5 l - kanystr
32 ks/160 litrů
592,20 Kč
177,66 Kč
2 964,00 Kč
0,3
20 l - kanystr
30 ks/600 litrů
592,20 Kč
177,66 Kč
11 844,00 Kč
0,6
20 l - kanystr
30 ks/600 litrů
50,40 Kč
30,24 Kč
1 008,00 Kč
®
Hnojiva řady CAMPOFORT - balíčky
Název hnojiva
Dávka na 1 ha
v litrech-hektary
Balení
Specifikace balíčku
Cena za balení
7/0,2 - 51/50 ha
21 l/5 l - kanystr
Fortestim (17*21 l) + N-Fenol (2*5 l)
29 036 Kč
7/0,2 - 90/100 ha
630 l /5 l - jumbo/kanystr
Fortestim (630 l) + N-Fenol (4*5 l)
53 067 Kč
7/0,2 - 140/150 ha
980 l/5 l - jumbo/kanystr
Fortestim (980 l) + N-Fenol (6*5 l)
80 373 Kč
7/0,2 - 51/50 ha
21 l /5 l - kanystr
Fortestim (17*21 l) + N-Fenol (2*5 l)
29 036 Kč
53 067 Kč
®
FORTESTIM - alfa + N-Fenol mix
kukuřice, obilniny
®
FORTESTIM - beta + N-Fenol mix
řepka
7/0,2 - 90/100 ha
630 l/5 l - jumbo/kanystr
Fortestim (630 l) + N-Fenol (4*5 l)
7/0,2 - 140/150 ha
980 l/5 l - jumbo/kanystr
Fortestim (980 l) + N-Fenol (6*5 l)
80 373 Kč
7/0,2 - 51/50 ha
21 l / 5 l - kanystr
Fortestim (17*21 l) + N-Fenol (2*5 l)
29 036 Kč
7/0,2 - 90/100 ha
630 l/5 l - jumbo/kanystr
Fortestim (630 l) + N-Fenol (4*5 l)
53 067 Kč
7/0,2 - 140/150 ha
980 l/5 l - jumbo/kanystr
Fortestim (980 l) + N-Fenol (6*5 l)
80 373 Kč
®
FORTESTIM - gama + N-Fenol mix
sladovnický ječmen, okopaniny
Hnojiva řady Compo Expert a Eurochem
Název hnojiva
Obsah živin
Balení
Cena za balení
20 P2O5, 8 Na
25 kg
2 220,0 Kč
Basacote 12 M
16-8-12-2-5 S+ME
25 kg
2 960,00 Kč
Basacote 3 M
16-8-12-2-5 S+ME
25 kg
2 720,00 Kč
Basacote 6 M
16-8-12-2-5 S+ME
25 kg
2 770,00 Kč
Basacote 9 M
16-8-12-2-5 S+ME
25 kg
2 820,00 Kč
Basatop Fair
23-6-10-2-5 S+ME
20-5-10-3-5 S+ME
25 kg
1 300,00 Kč
25 kg
1 320,00 Kč
27 N-3 Mg+ME
3-27-18+ME
9 N-10,7 Ca-0,2 B-0,4 Mn-0,01 Zn
12-8-16+ME
15-3-20+ME
21-5-10+ME
24-5-5+ME
22-16-0-3+ME
24-5-5-3+ME
12-12-17-2+ME
18-5-10-3+ME
20 l
1 700,00 Kč
10 l
2 900 Kč
20 l
2 060 Kč
Agrosil
Basatop Sport
Basfoliar 36 Extra
Basfoliar Aktiv
Basfoliar Combi Stipp
Blaukorn
Blaukorn
Blaukorn
Blaukorn
Duratec Starter
Duratec TOP 24
Easygreen 12
Easygreen 18
25 kg
505 Kč
25 kg
520 Kč
25 kg
510 Kč
25 kg
480 Kč
25 kg
880 Kč
25 kg
820 Kč
25 kg
900 Kč
25 kg
860 Kč
26 N-13 S
50 kg
790 Kč
Entec Perfekt
14-7-17-2-9 S+ME
50 kg
1 020 Kč
Entec Perfekt
14-7-17-2-9 S+ME
25 kg
530 Kč
Fertilis Speed
21-5-10-3-6 S+ME
25 kg
1 470 Kč
13 Fe chelát
1 kg
540 Kč
Entec 26
Fetrilon 13
Stránka 6
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
Floranid Eagle NK
20-0-18-2+ME
25 kg
1 990 Kč
Floranid Master Extra
19-5-10-2+ME
25 kg
1 920 Kč
14-0-19-3
25 kg
1 420 Kč
16-7-15-2+ME
25 kg
1 440 Kč
Hakaphos Basis
3-15-36-4 MgO+ME
25 kg
1 640 Kč
Hakaphos Blau
15-10-15-2 MgO+ME
25 kg
1 240 Kč
0-0-27-11-17 S
25 kg
1 200 Kč
Floranid NK
Floranid Pernament
Kali Gazon
Kamasol Grun
10-4-7-0,2 Mg+ME
20 l
1 500 Kč
Nitrophoska Perfekt
15-5-20-2-8 S+ME
50 kg
920 Kč
Nitrophoska Spezial
12-12-17-2-8 S+ME
50 kg
890 Kč
Novatec
12-8-16 +ME
25 kg
580 Kč
Novatec
24-5-5 +ME
25 kg
540 Kč
Nutribor
8 B,1 Mn,0,04 Mo,0,1 Zn, MgO,9 S
15 kg
1 890 Kč
Nutrimix
8 N,3 Cu,4 Mn, 0,04 Mo,3 Zn, 10 S
15 kg
2 420 Kč
20-5-8-2+ME
25 kg
1 620 Kč
25 kg
2 920 Kč
Sportica
17,5 B
34-5-5-1,6 MgO-3 S+ME
25 kg
1 240 Kč
Triabon
16-8-12-4-9 S+ME
25 kg
2 600 Kč
Rasen Floranid
Solubor DF
Listová hnojiva firmy Agro Aliance
Balení
Cena za 1 lt/kg
Boronia Mo 6
10 l
147 Kč
Boronia
10 l
92 Kč
Název hnojiva
Actiflow Mn
5lx2
232 Kč
Actiflow Zn 680
5lx2
302 Kč
Microstar C 2
20 kg
107 Kč
Microstar C 2
300 kg
107 Kč
Microstar PMX
10 kg
111 Kč
Microstar PMX
300 kg
111 Kč
10 kg
111 Kč
WUXAL Aminocal
20 l
129 Kč
WUXAL Ascofol
100 l
244 Kč
WUXAL Super
200 l
81 Kč
WUXAL Super
20 l
92 Kč
WUXAL Super
1l
126 Kč
197 Kč
Microstar PZ
WUXAL SUS Boron
100 l
WUXAL SUS Boron
10 l
212 Kč
WUXAL SUS Calcium
100 l
156 Kč
10 l
176 Kč
100 l
172 Kč
187 Kč
WUXAL SUS Calcium
WUXAL SUS Kombi MG
WUXAL SUS Kombi MG
10 l
WUXAL Microplant
10 l
281 Kč
WUXAL Top P
20 l
140 Kč
168 Kč
WUXAL Oilseed
10 l
Cerefol flow
10 l
151 Kč
Fertigofol Ultra
10 l
116 Kč
174 Kč
Fixa Cu
10 l
Fixa Mg
10 l
86 Kč
Fixa Mn
10 l
161 Kč
Fixa Zn
10 l
146 Kč
MG 85S
10 l
67 Kč
Oligomax Beta
20 kg
114 Kč
Oligomax G
20 kg
114 Kč
Starzinic NP
10 l
Thiomax
10 lt
71% SO3, 3% Mn
Stránka 7
96 Kč
Obilniny, řepka
111 Kč
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
Kapalná hnojiva firmy TIMAC AGRO CZECH
Název hnojiva
Cena za litr
Balení
429 Kč
10 l
1000 l bez/s elektrickou pumpou
10 l
1000 l bez/s elektrickou pumpou
10 l
1000 l bez/s elektrickou pumpou
10 l
1000 l bez/s elektrickou pumpou
Fertiactyl Starter
Fertileader Vital
Fertileader Elite
Fertileader Gold
419/429 Kč
429 Kč
419/429 Kč
429 Kč
419/429 Kč
429 Kč
419/429 Kč
Fertileader 2 M
10 l
429 Kč
Fertileader Axis
10 l
439 Kč
10 l
429 Kč
20 l 220 l
359 Kč
Fertileader Tonic
Slurry Activ Delect
Hnojiva firmy NeraAgro
Název hnojiva
Balení
Cena za balení
25 l
992 Kč
Vegaflor
Hnojiva firmy YARA Agri Czech Republic
Balení / množství
na paletě
Obsah živin
Kristalon Speciál
25 kg / 1200 kg
18+18+18+3
49,70 Kč
Kristalon Bílý
25 kg / 1200 kg
15+5+30+3
46,40 Kč
1 160,00 Kč
Kristalon Modrý
25 kg / 1200 kg
19+6+20+3
45,00 Kč
1 125,00 Kč
Kristalon Oranžový
25 kg / 1200 kg
6+12+36+3
53,60 Kč
1 340,00 Kč
Kristalon Fialový
25 kg / 1200 kg
20+8+8+2
37,50 Kč
937,50 Kč
Kristalon Červený
25 kg / 1200 kg
12+12+36
53,60 Kč
1 340,00 Kč
Kristalon Žlutý
25 kg / 1200 kg
13+40+13
58,40 Kč
1 460,00 Kč
Kristalon Hnědý
25 kg / 1200 kg
3+11+38+4
54,80 Kč
1 370,00 Kč
Kristalon Azurový
25 kg / 1200 kg
20+5+10+2
36,80 Kč
920,00 Kč
Kristalon Vega
25 kg / 1200 kg
17+6+25(50%P polyfosfáty)
45,20 Kč
1 130,00 Kč
Kristalon Gena
25 kg / 1200 kg
12+12+36(50% P polyfosfáty)
56,00 Kč
1 400,00 Kč
PG Mix
25 kg / 1200 kg
14+16+18
Název hnojiva
Cena za kg/lt bez DPH
Cena za balení v Kč bez DPH
1 242,50 Kč
44,00 Kč
1 100,00 Kč
YaraVita Tenso Iron
1 kg dóza
632,00 Kč
632,00 Kč
YaraVita Tenso Iron
10 kg dóza
562,00 Kč
5 620,00 Kč
1 kg dóza
632,00 Kč
632,00 Kč
dóza 10 kg
562,00 Kč
5 620,00 Kč
YaraVita Tenso Cocktail
YaraVita Tenso Cocktail
Krista K Plus
25 kg/1200 kg
38,60 Kč
965,00 Kč
Krista MKP
25 kg/1225 kg
56,30 Kč
1 407,50 Kč
Magnitra-L
20 lt kanystr/720 lt
10% MgO-kap.lis.hnojivo
34,00 Kč
680,00 Kč
Magnitra-L
1000 lt nádrž
10% MgO-kap.lis.hnojivo
30,00 Kč
30 000,00 Kč
YaraVita Rexolin D 12 DTPA
5 kg / 400 kg
železo v chelátové formě
DTPA
252,00 Kč
1 260,00 Kč
YaraLiva Calcinit
25 kg/1225 kg
18,00 Kč
450,00 Kč
YaraMila Complex
25 kg/1200 kg
12-11-18+3+mikroprvky
20,00 Kč
500,00 Kč
YaraVita Bortrac 150
10 l kanystr/780 l
150 g/l B
68,00 Kč
680,00 Kč
YaraVita Coptrac 500
5 l kanystr/600 l
500 g/l Cu
327,00 Kč
1 635,00 Kč
YaraVita Magtrac 500
10 l kanystr/780 l
500 g/l Mg
117,00 Kč
1 170,00 Kč
10 l kanystr/780 l
440g/ l P2O5,75g/l K2O,67g/l
MgO, 10g/ l Mn,5g/l Zn
121,00 Kč
1 210,00 Kč
YaraVita Mantrac Pro
5 l kanystr/600 l
500 g/l Mn
233,00 Kč
1 165,00 Kč
YaraVita Stopit
10 l kanystr/780 l
160g/l Ca
50,00 Kč
500,00 Kč
YaraVita Stopit
1000 l nádrž
160g/l Ca
39,00 Kč
39 000,00 Kč
5 l kanystr/600 l
250 g/l Mo
852,00 Kč
4 260,00 Kč
YaraVita Kombiphos
YaraVita Molytrac 250
Stránka 8
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
5 l kanystr/600 l
700 g/l Zn
321,00 Kč
1 605,00 Kč
10 kg/ 750 kg
koncentrát mikroprvků do
cukrovky (Na,Mg,B,Mn a N)
138,00 Kč
1 380,00 Kč
YaraVita Brassitrel PRO
10 l kanystr/780 l
suspenzní koncentrát
mikroprvků do řepky (B,
Mn,Mo,N,Mg,Ca)
133,00 Kč
1 330,00 Kč
YaraVita Gramitrel
10 l kanystr/780 l
196,00 Kč
1 960,00 Kč
YaraVita Gramitrel
800 l nádrž
YaraVita Zintrac 700
YaraVita Betatrel
YaraVita Frutrel
10 l kanystr/780 l
Yara Vita Zeatrel
10 l kanystr/780 l
suspenzní konc.
mikroprvků do obilovin
(Mg, Mn, Cu a Zn)
suspenzní konc.
mikroprvků do obilovin
(Mg, Mn, Cu a Zn)
koncentrát mikroprvků do
ovoc.sadů a vinic
(B,Zn,N,P,Ca,Mg)
176,00 Kč
140 800,00 Kč
146,00 Kč
1 460,00 Kč
146,00 Kč
1 460,00 Kč
980 Kč
Koncentr.mikroprvky do kukuřice:440g/P205,75g/l K20,67g/l Mg0,46g Zn
YaraVita Seniphos
10 l kanystr/780 l
310 g/l P2O5, 56 g/l CaO, 3% N
98 Kč
YaraVita Thiotrac
10 l kanystr/780 l
300 g/l S, 200 g/l N
78 Kč
780 Kč
YaraVita Thiotrac
1000 l nádrž
300 g/l S, 200 g/l N
65 Kč
65 000 Kč
TriM Plus s.r.o.
Doprodej!
Platí pouze do vyprodání zásob!
20 l kanystr/
cena á l
Vícesložkové listové hnojivo
s cheláty
Agrotechnické použití**
Hustota
EKOLIST ®
Kultura
Množství
postřiků
Dávka l/ha
Brambory
1-3
1-2
DOPRODEJ
Ekolist Mikro BM (brambory)*
29 Kč
1,26
* EKOLIST MIKRO BM obsahuje: (MgO-65 g/l), (SO3-138 g/l) + mikroelementy
Atlantica Agricola
Přípravek
Popis
Balení
0,5/ks
1l
5l
25 l
1l
5l
0,5/ks
1l
5l
25 l
0,5/ks
1l
5l
25 l
0,5/ks
1l
5l
25 l
0,5/ks
1l
5l
25 l
1l
5l
1l
5l
25 l
1l
5l
25 l
5l
25 l
5l
25 l
5l
25 l
1l
5l
1l
5l
Dávka l/ha
Kč/l
350 Kč
595 Kč
560 Kč
520 Kč
595 Kč
510 Kč
689 Kč
1 240 Kč
1 185 Kč
990 Kč
370 Kč
630 Kč
550 Kč
520 Kč
640 Kč
1 080 Kč
999 Kč
960 Kč
250 Kč
450 Kč
420 Kč
360 Kč
…
410 Kč
540 Kč
410 Kč
390 Kč
420 Kč
360 Kč
330 Kč
299 Kč
285 Kč
330 Kč
310 Kč
550 Kč
520 Kč
680 Kč
610 Kč
450 Kč
420 Kč
Obsahuje 30% volných aminokyselin. Zvyšuje tvorbu biomasy.
Zvyšuje odolnost proti stresu. Energetický start pro rostliny.
0,2 - 0,5
Obsahuje extrakt z mořských řas, cytokininy, aminokyseliny. Zlepšuje
zakořeňování. Použití pro podzimní a časně jarní aplikaci.
0,2 - 1,0
Reguluje vegetativní růst a podporuje kvetení.
Zesiluje stéblo a zvyšuje počet odnoží.
0,1 - 0,4
Zlepšení energie klíčení, posílení kořenového systému.
Obsahuje aminokyseliny a cukry.
Použití společně s mořením.
1,0 l
Podporuje zakořeňování,
vhodný pro cukrovku, zeleniny - česnek, veškeré sazenice,
rychlerostoucí dřeviny.
0,5 l
Rychlá asimilace fosforu - 3 hod.
Menší energetická zátěž pro rostlinu.
Fungistatický účinek.
0,3 - 0,5
Smáčedlo a regulátor pH vody používané pro
postřikovou jíchu. Optimální pH 5-6.
0,025 - 0,1/
100l vody
Rychlá korekce obsahu draslíku v rostlině.
Zvyšuje osmotický tlak.
0,5 -1,0
Rychlá korekce obsahu draslíku v rostlině.
Posíluje ochranou vrstvu pokožky.
Zvyšuje odolnost proti chorobám a škůdcům.
0,5 - 1,0
Rychlé dodání vápníku a bóru rostlinám.
Obsahuje aminokyseliny.
0,5 - 1,0
Rychlé dodání zinku a manganu rostlinám.
Obsahuje aminokyseliny.
0,5 - 1,0
Rychlé dodání bóru a molybdenu rostlinám.
Obsahuje aminokyseliny.
1,0 l
Tekuté hnojivo rychle vstřebávané listy a kořeny, podporuje komplexní
asimilaci a příjem Ca, B, Zn, Mo, K.
0,6 l
Tekuté hnojivo rychle vstřebávané listy a kořeny, podporuje komplexní
asimilaci a příjem Ca, B, Zn, Mo, K.
0,5 l
5l
Tekuté hnojivo, rychle vstřebávané rostlinami. Atlante Zn podporuje
zdravý růst rostlin.
0,6 l
420 Kč
Folicat Ca
5l
Tekuté hnojivo s vysokým obsahem vápníků, obohacené o hořčík, dusík
a mikroelementy.
0,5 1,0
350 Kč
Kelka Fe EDDHA 4,8 %
5 kg
5
25
AMINOCAT 30
FITOMARE
FLORONE
RAYKAT START
RAZORMIN
ATLANTE
TRON pH
KELIK K
KELIK K-Si
MICROCAT Ca-B
MICROCAT Zn-Mn
MICROCAT B-Mo
Atlante Cu-Prolina
Atlante plus
Atlante Zn
Biocat 15
880 Kč
320 Kč
290 Kč
Stránka 9
0.2.05.03.2015
FYTOZ CZECH, s.r.o.
AMALGEROL CZ
BIOTECHNOLOGIE PRO EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ
Složení
Produkt
Amalgerol Premium
Powerphos
PK-FIT
Stimulace
Kapalné hnojivo, 470g/l P2O5/ + 138g/lNH4-N + Fe tekuté
Kapalné hnojivo, 3-27-18+mikro
Sulfomax
Kapalné hnojivo, 800g/l mikroelementální síry
Kapalné hnojivo, NH4-N 155g/l + SO3 bez CL
Sulfo-N
Kapalné hnojivo, 365 g/l K2O 620 g/l SO2 bez CL
Kalimax
Kapalné hnojivo, N 298 g/l + B 19 g/l
N-Max
Velikost
balení
Cena
0,5 l
120 Kč/(ks)
5l
25 l
200 l
1 000 l
10 l
200 l
205 Kč
195 Kč
185 Kč
175 Kč
87 Kč
84 Kč
1 000 l
17 000 l
10 l
79 Kč
64 Kč
192 Kč
200 l
188 Kč
1 000 l
10 l
1 000 l
184 Kč
99 Kč
90 Kč
10 l
70 Kč
1 000 l
63 Kč
10 l
103 Kč
1 000 l
10 l
1 000 l
87 Kč
86 Kč
79 Kč
5l
249 Kč
10 l
117 Kč
Kapalné hnojivo, MICROMIX - Mn, Mg,Cu, Zn
Multiple
Panda
Kapalné hnojivo, 225 g/l Cu + N Mg B Zn
MgMax
1 000 l
112 Kč
Kapalné hnojivo, 300 g/l MgO -tekuté
10 l
148 Kč
Mangan433
Kapalné hnojivo, 400 g/l Mn + 33 g/l NH4H
5l
227 Kč
Kupferchelat
Kapalné hnojivo, 93 g/l Cu-chelát - tekuté
Fe-Chelat
Kapalné hnojivo, 6 % EDDHA
5l
399 Kč
4 kg
436 Kč
25 kg
362 Kč
67 Kč
65 Kč
Bormax
Kapalné hnojivo, 150 g/l Bóru - tekuté
10 l
1 000 l
Zink700
Tekuté hnojivo, 700 g/l ZnO - tekuté
5l
1 000 l
254 Kč
249 Kč
Meerkalk
Granulované hnojivo, organický vápenec z mořských
600 kg
3 950 Kč/vak
Granulované hnojivo, 90% elementární síry
25 kg
1 000 kg
17 Kč
14 Kč
Powder-S
Granulované hnojivo, 99% elementární síry - fung
efekt
25 kg
13 Kč
BIO-SIL
Konzervace objemné píce, Latobacílus plantarum
DSM 8862 + DMS 8866
do 1 kg
1-3 kg
3-6 kg
6 kg a více
25 Kč
24 Kč
23 Kč
22 Kč
Sulfogranulat
MONAS TECHNOLOGY
PROMETHEUS CZ ®
balení 10 l a 20 l
cena 480 Kč /l
apl.dávka 1 l/ha
Biologický přípravek zvyšující pH půdy, aktivně chrání porosty řepky před houbovými chorobami napadající rostliny z půdy,obsahuje účinné agens - živé buňky
Pseudomonas veronii v tekutém médiu. Pro jarní a podzimní aplikaci. Zvýšení výnosu o 3-10%. Dodáváme pouze na objednávku-záruka 4 měsíce.
HIRUNDO ®
balení 10 l a 20 l
cena 480 Kč /l
apl.dávka 1 l/ha
Biologický přípravek registrovaný v kategorii hnojiv a je určen pro použití do řepky,obsahuje účinné agens - živé buňky bakterií rodu Bacillus v tekutém médiu. Dovede
aktivně potlačovat patogeny v půdě na základě produkce vlastních fungicidních látek a zároveň stimuluje rostliny. Zvýšení výnosu o 3-8%, mineralizace organické
hmoty, zlepšení dostupnosti živin, vhodný do ekologického i intenzivního zemědělství, vhodný do černozemí. Pouze na objednávku.
Ceny v tomto ceníku jsou pouze orientační a mohou se během roku měnit.
Zboží na skladě
Zboží na objednávku
Stránka 10
Download

2014 hnojiva_1.0.3.04.07.2014