Řepka ozimá
Osiva firmy Saatbau Linz
E
G
A
R
MI
Jediná
í
š
ě
t
o
p
s
á
V
á
r
e
t
k
,
“
a
„ s tí hačk
T
0
1
0
2
E
I
N
I
L
P
O
Nejvýnosnější pojmenované odrůdy sortimentu S 2010
MIRAGE
- STABILNĚ
NADPRŮMĚRNÉ
VÝNOSY SEMEN
I OLEJE
linie (L) a hybrid (H)
MIRAGE registrovaná
ÚKZÚZ 2007
polopozdní liniová odrůda
vhodná do všech oblastí
pěstování řepky
výrazná mrazuvzdornost
střední až nižší HTS
špičkový zdravotní stav (foma i hlízenka)
nadprůměrná olejnatost i výnos semen
Průměrný výnos všech odrůd 2009/2010 Nabočany
MIRAGE
- VELKÁ
TOLERANCE
K ČERVNOVÝM
PŘÍSUŠKŮM
linie (L) a hybrid (H)
MIRAGE je odrůda velmi
tolerantní k agrotechnice
výsevek 55–70 semen/m2
termín setí do 31. 8.
fungicidní ochrana při silnějším tlaku chorob
doporučená dávka dusíku 140–170 kg/ha
Vybrané odrůdy Všestary 2010
MIRAGE
- EXCELENTNÍ
PŘEZIMOVÁNÍ
linie (L) a hybrid (H)
Novinka stojící
za vyzkoušení
Liniová odrůda
BUZZ
Osiva si můžete objednat
u našich distributorů nebo na adrese:
Saatbau Linz Česká republika s. r. o.
Wolkerova 3071, 438 01 Žatec
tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, fax: +420 415 211 812
e-mail: [email protected], [email protected]
www.saatbaulinz.cz
Skvělé výsledky ÚKZÚZ
zvlášť v teplé oblasti
Download

Ozimá řepka MIRAGE - Saatbau Linz Česká republika spol s ro