Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
Tel.:032/7773858
fax : 032/7773857
e-mail : [email protected]
www.legusem.sk
Ponúkame Vám k odberu certifikované osivá jarín pre rok 2013 :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jačmeň jarný : Kangoo, Marthe, Malz
Laudis
498 €/t
518 €/t
Pšenica jarná : Granny ( Raxil 060 FS )
Seance ( Raxil 060 FS )
Epos ( Raxil 060 FS )
508 €/t
508 €/t
508 €/t
Ovos siaty :
Valentín, Atego
Zvolen, Tatran
478 €/t
478 €/t
Hrach siaty :
Xantos , Achát
Achát BIO
Terno
598 €/t
698 €/t
590 €/t
Bôb obyčajný : Mistral
Lucerna siata : Gea
Peluška jarná:
Rhea ( Vitavax 2000 )
Facélia:
601 €/t
4 853 €/t
626 €/t
4 200 €/t
Trávne miešanky :
PARK – klasická parková zmes
SPORT – rekreačné trávniky, ihriská
Ďatelinotrávna zmes CUTMAX 1 – vhodná na silážovanie
Lúčna zmes – MEADOWMAX 1 – vhodná do vlhkejších polôh
Lúčna zmes MEADOWMAX 2 – vhodná do suchších polôh
Lúčna zmes - univerzálna – na výrobu sena, skrmovanie v zelenom stave
Lúčna zmes – bezďatelinová vhodná na sušenie
Pastevná zmes dočasná GRAZEMAX 1- ideálna pre dojnice
Pastevná zmes trváca GRAZEMAX 2 – produkčné pasienky
Pastevná zmes univerzálna – vhodná na zakladanie a obnovu pasienkov
Pastevná zmes pre kone HORSEMAX – trváca pastevná zmes
3,56 €/kg
4,56 €/kg
4,70 €/kg
4,64 €/kg
4,31 €/kg
3,66 €/kg
3,30 €/kg
3,87 €/kg
4,15 €/kg
3,75 €/kg
4,04 €/kg
Ceny osív jarín sú uvedené vrátane morenia, moridla, vriec a dopravy, bez DPH. DPH bude pripočítaná v zmysle
platného zákona. Balenie v 35 kg vreciach , alebo v BIG – BAG. Facélia je balená v 20 kg vreciach.
Ceny trávnych miešaniek sú upravené podľa použitých trávnych a ďatelinových komponentov, balenie 25 kg vrecia
alebo v BIG-BAG.
Kvalita osív zodpovedá NV SR č.51, č.52, č.57 , osivá sú certifikované v súlade s platnými parametrami podľa
aktuálnych noriem EU. Prostredníctvom subdodávateľov zabezpečíme i sortiment osív ostatných druhov podľa Vašich
požiadaviek. V prípade potreby môžeme podľa požiadavky moriť aj špeciálnymi moridlami a podpornými látkami
( Lamardor 400 FS, Forsol ) .
V Hornej Strede, 30.01.2013
Tatrabanka a.s. Piešťany
č.ú.: 262 12 70 117/1100
IČO: 34 143 351
UniCredit Bank a.s. Piešťany
č.ú.: 661 20 94 017/1111
IČ DPH : SK2020381737
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 1169/R
Bankové spojenie :
Download

Partizánska 401, 916 24 Horná Streda