Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
Tel.:032/7773858
fax : 032/7773857
e-mail : [email protected]
www.legusem.sk
Ponúkame Vám k odberu certifikované osivá jarín pre rok 2015 :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jačmeň jarný : Kangoo, Malz
Laudis, Xanadu, Pribina
442 €/t
440 €/t
Pšenica jarná : Granny
452 €/t
Ovos siaty :
Zvolen
445 €/t
Hrach siaty :
Xantos, Atlas
Atlas BIO
Terno
622 €/t
722 €/t
622 €/t
Bôb obyčajný : Albus (dovoz)
690 €/t
Lucerna siata : Gea
5 853 €/t
Facélia:
4 900 €/t
Horčica biela:
Andromeda
Proso siate:
Unikum
Ľan olejný:
Lola, Szafir (C1)
Lola, Szafir (C2)
Ďatelina lúčna: diploidné:
plazivá:
1 380 €/t
900 €/t
Krynija
Rivendel
1 150 €/t
1 100 €/t
5 500 €/t
7 500 €/t
Sója fazuľová: Sigália, Sultana
Ceny osív jarín sú uvedené vrátane morenia, moridla, vriec a dopravy, bez DPH. DPH bude pripočítaná v zmysle platného
zákona a je splatná do 14 dní. Balenie v 35 kg vreciach , alebo v BIG – BAG. Facélia je balená v 20 kg vreciach.
Kvalita osív zodpovedá NV SR č.51, č.52, č.57 , osivá sú certifikované v súlade s platnými parametrami podľa aktuálnych
noriem EU. Prostredníctvom subdodávateľov zabezpečíme i sortiment osív ostatných druhov podľa Vašich požiadaviek.
V prípade potreby môžeme podľa požiadavky moriť aj špeciálnymi moridlami a podpornými látkami: Lamardor 400 FS +
Difend (dávka 0,2 t/t), Galleko špecial (dávka 1 l/t), Celest Extra (dávka 2 l/t), Alga 300++P (dávka 2 l/t) +
SoftGuard (dávka 1 l/t) .
Spoločnosť LEGUSEM, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a balenia.
V Hornej Strede, 29.01.2015
Tatrabanka a.s. Piešťany
č.ú.: 262 12 70 117/1100
IČO: 34 143 351
UniCredit Bank a.s. Piešťany
č.ú.: 661 20 94 017/1111
IČ DPH : SK2020381737
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 1169/R
Bankové spojenie :
Download

Cenník jariny 2015