LÚČNE RASTLINY
lúčne trávy
lipnica lúčna
timotejka lúčna
reznačka laločnatá
lúčne byliny
pakost lúčny
margaréta biela
šalvia lekárska
iskerník prudký
kukučka lúčna
poniklec lúčny
hlaváčik jarný
nezábudka močiarna
dúška materina
rebríček obyčajný
lúčne kry
agát biely
lieska obyčajná
slivka trnková
hloh jednosemenný
ruža šípová
POĽNÉ RASTLINY
obilniny
ovos siaty
jačmeň siaty
pšenica letná
kukurica siata
krmoviny
hrach siaty
ďatelina lúčna
lucerna siata
olejniny
slnečnica ročná
repka olejka
mak siaty
okopaniny
repa kŕmna
ľuľok zemiakový
repa cukrová
LÚČNE A POĽNÉ ŽIVOČÍCHY
Bezstavovce
Mäkkýše
slimák záhradný
slizniak sieťovaný
Obrúčkavce
dážďovka zemná
Článkonožce
križiak obyčajný
čmeľ zemný
svrček poľný
osa útočná
kobylka zelená
koník čiarkovaný
lajniak
pásavka zemiaková
nosánik
bystruška medená
bystruška fialová
lienka sedembodková
hrobárik obyčajný
krtonôžka obyčajná
žltáčik rešetliakový
vidlochvost feniklový
babôčka admirálska
babôčka pávooká
Stavovce
Obojživelníky
ropucha bradavičnatá
ropucha zelená
Plazy
jašterica zelená
jašterica živorodá
Vtáky
bažant poľovný
jarabica poľná
prepelica poľná
havran poľný
vrana túlavá
straka čiernozobá
škovránok poľný
strnádka žltá
drop fúzatý
sokol myšiar
Cicavce
hraboš poľný
myš domová
syseľ pasienkový
chrček poľný
zajac poľný
králik divý
krt podzemný
Download

LÚČNE RASTLINY