2
Proizvodnja
Leili poseduje nekoliko povezanih automatskih proizvodnih linija koje se nalaze na
različitim mestima u Kini, u zavisnosti od
izvora sirovina.
Ovo omogućuje da je Leili proizvodnja
visokoefikasna, pouzdanog kvaliteta i
konkurentna. Leili ima razrađen tok, od
nalazišta sirovina, preko proizvodnje, do
utovara proizvoda na brod. Ovaj sistem osigurava brzu isporuku porudžbi i omogućava
nadgledanje kvaliteta.
Od 1993. Leili je porastao do jednog od
najvećih svetskih proizvođača prirodnih
biljnih hraniva sa sledećim godišnjim kapacitetima:
praškasta đubriva na bazi algi
tečna đubriva na bazi algi
rastvorljivi kalijumovi humati
rastvorljive soli huminske kiseline (prah)
rastvorljive aminokiseline u prahu
10.000 tona
20.000 tona
10.000 tona
15.000 tona
10.000 tona
rastvorljivi NPK sa algama,
amino/huminskim kiselinama
50.000 tona
organska čvrsta đubriva na bazi algi
100.000 tona
organo-mineralna čvrsta đubriva na bazi algi 350.000 tona
različite ostale tečne formulacije
20.000 tona
Sertifikati
Leili teži ka proizvodima koji su podudarni sa održivim razvojem poljoprivrede.
Pojedini proizvodi su sertifikovani od Ecocert-a i IMO-a, sertifikacione kuće koje su u skladu sa evropskim i američkim standardima organske
proizvodnje.
Leili je takođe i član Međunarodne federacije za organski razvoj poljoprivrede.
3
Alga600
Rastvorljivi ekstrakt algi
Foliar
Fertigation
Base
To p d ressin g
Prvo alga đubrivo iz Azije koje je sertifikovano od IMO i Ecoccert-a
Karakteristike:
kombinacija tri vrste algi: Sargassum koje su bogate hormonima rasta, Laminaria bogatih polisaharidima
i Ascophyllum Nodosum bogatih mineralima, vitaminima i aminokiselinama
visok sadržaj prirodnih hormona rasta i izbalansiran odnos ostalih hraniva
sastav: azot 1%, fosfor 5%, kalijum 18%, magnezijum 0,06%, kalcijum 0,5%, gvožđe 0,2%, prirodni hormoni rasta 600ppm, aminokiseline 4%, organska materija 50%
Biljna vrsta
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Klijanje
Žitarice i
industrijske biljke
0.5-1g/1kg
seed
40-50g/100L
300-450g/ha
Presađivanje
Prvi porast
Cvetanje
Zametanje
Intenzivan
porast
Promena
boje plodova
Sazrevanje
Katalog
4
Voće
800-900g/ha
Povrće i cveće
40-50g
/100L
40-50g
/100L
300-350g/ha
550-750g/ha
1.2-1.5kg/ha
1.2-1.5kg/ha
5-8kg/ha
5-8kg/ha
100-125g/100L
400-500g/ha
3-5kg/ha
Dejstvo:
bogat u prirodnim polisaharidima, ugljenim hidratima, mikroelementima, obezbeđuje uravnoteženu ishranu, ima antioksidativna svojstva i produžava trajanje ubranim plodovima
potpomaže snažan rast rasada, pametno reguliše rast
zadebljava i uvećava listove, izdužuje lastare i prekida mirovanje pupoljaka
ujednačava veličinu i boju plodova
podstiče zametanje cvetnih pupoljaka, produžava cvetanje, obezbeđuje bolje zametanje plodova
povećava otpornost na stres, suša, niske temperature, višak soli, bolesti
povećava kvalitet plodova, ranija berba 3-7 dana, dugotrajnost plodova 5-7 dana
Seamino (15-10)
Koncentrovani ekstrakt algi i slobodnih aminokiselina
Karakteristike:
spoj dva omiljena biostimulatora, algi i slobodnih aminokiseline
Leili divlje alge i slobodne aminokiseline, siguran kvalitet
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Žitarice i
industrijske biljke
1-1.5ml/1kg 100-124ml
seed
/100L
Klijanje
0.9-1L/ha
Voće
Povrće i cveće
Presađivanje
0.9-1L/ha
100-125ml
/100L
0.9-1L/ha
twices every 7-10days
Prvi porast
Cvetanje
Ekstrakt algi
15%
Slobodne aminokiseline 8%
Azot
3,2%
Kalijum
3,2%
pH
6-8
Intenzivan
porast
Promena
boje plodova
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
0.9-1L/ha
Dejstvo:
povećava otpornost biljke na spoljašnje uslove, temperaturu, sušu, vlažnost, bolesti,
nepravilnu ishranu, zahvaljujući algama i aminokiselinama
povećava sadržaj hloroplasta i hlorofila
reguliše otvaranje stoma, tako da povećava usvajanje preko korena, naročito pod visokim
osmotskim pritiskom zemljišta i sušnim uslovima
pomaže sintezu proteina i hormona i ubrzava metabolizam
sprečava ispiranje i potpomaže usvajanje NPK preko lista, slobodne aminokiseline su jak
helatizirajući agens
Sazrevanje
5
0.9-1L/ha
6-8L/ha
Sastav:
Zametanje
Katalog
Biljna vrsta
Leili2000
Kompleksno tečno đubrivo sa algama
Karakteristike:
široka ponuda hraniva za biljku: N,P,K, alge i mikroelementi
brzo i potpuno obezbeđenje biljaka u jednom proizvodu
Biljna vrsta
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Žitarice i
industrijske biljke
1-1.5ml/1kg 100-125ml
seed
/100L
Klijanje
Presađivanje
Prvi porast
Cvetanje
Zametanje
Intenzivan
porast
Promena
boje plodova
Katalog
6
Voće
Povrće i cveće
100-125ml
/100L
0.9-1L/ha
1-1.2L/ha
0.9-1L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
0.9-1L/ha
1.1-2L/ha
1.1-2L/ha
1.1-2L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
6-8L/ha
0.9-1L/ha
twices every 7-10days
1-1.5L/ha
6-8L/ha
Sastav:
Organski azot 7%; Fosfor
Kalijum 4,7%; Gvožđe
Bakar
Cink
Mangan
Ekstrakt algi
Organska materija
pH
Dejstvo:
1,5%
1,25%
0,6%
0,9%
0,3%
15%
12%
7-9
obezbeđuje biljku svim hranivima i daje uravnotežen rast
povećava zametanje cvetova i plodova, smanjuje broj deformisanih plodova
primenjen 3 puta u kontinuitetu, podstiče fotosintezu i daje debele i zelene listove,
debelu stabljiku i dubok koren, povećava prinos
pomaže brzo prevazilaženje posledica prirodnih nepogoda i bolesti
Application cases:
Sazrevanje
AminoTotal
43% slobodnih aminokiselina
Usklađen odnos slobodnih aminokiselina, polipeptida i oligopeptida
Karakteristike:
visok sadržaj slobodnih aminokiselina
Biljna vrsta
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
sadrži 17 različitih aminokiselina
Klijanje
Presađivanje
Prvi porast
usklađen odnos različitih aminokiselina
Cvetanje
Zametanje
Intenzivan
porast
Promena
Sazrevanje
boje plodova
7
500-800g/ha
800-1000g/ha
Voće
500-800g/ha
2-3kg/ha
Povrće i cveće
1kg/ha
1kg/ha
1kg/ha
15-20kg/ha
1kg/ha
15-20kg/ha
1kg/ha
15-20kg/ha
1kg/ha
15-20kg/ha
15-20kg/ha
15-20kg/ha
20-30kg/ha
20-30kg/ha
Sastav:
17 različitih slobodnih
aminokiselina, ukupno 43%
Dejstvo:
povećava sintezu proteina i povećava sadržaj hlorofila
podstiče otvaranje stoma na biljkama i usvajanje makro i mikro elemenata
ima helatizirajući efekat na NPK i mikrohraniva, tako da podstiče njihovo
usvajanje i transport kroz biljku
povećava otpornost na stres izazvan sušom, hladnoćom, bolestima,
lošom ishranom
Katalog
Žitarice i
industrijske biljke
Application cases:
Treatment
Treated
Applications
Evaluation
Control
12
4
Plant
height
(cm)
34
15
9
43
Leaflets Flowers
CK(spray 2
water)
Amino Total 2
AminoVix
mikroelementi sa aminokiselinama
Visok sadržaj slobodnih aminokiselina plus mikroelemenata, podstiče stvaranje enzima
Karakteristike:
visok nivo slobodnih aminokiselina koji direktno učestvuju u fotosintezi
i otvaranju stoma
Biljna vrsta
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Klijanje
Presađivanje
ujednačena ishrana i različiti mikroelementi (Mn, Zn, Fe, Cu) u jednom proizvodu
Prvi porast
Cvetanje
Zametanje
Intenzivan
porast
Katalog
8
Žitarice i
industrijske biljke
500-800g/ha
Voće
1.5-2kg/ha
1.5-2.0kg/ha
1.5-2.0kg/ha
Povrće i cveće
1.2-1.5kg/ha
1.2-1.5kg/ha
1.2-1.5kg/ha
1.2-1.5kg/ha
1.2-1.5kg/ha
1.2-1.5kg/ha
Sastav:
Slobodne aminokiseline 30%
Cink
2%
Bakar
1%
Gvožđe
2%
Mangan
3,5%
pH
3-7
Dejstvo:
podstiče sadržaj hlorofila, tako da podstiče fotosintezu i dobijamo zelene zdrave
listove
bolji ukus plodova i bolja boja plodova, povećava značajno ekonomsku vrednost
mikroelementi se lako usvajaju zbog aminokiselina
sprečava simptome nedostataka mikroelemenata
deluje protiv stresa
500-800g/ha
Application cases:
Promena
Sazrevanje
boje plodova
HumiMax
Huminske kiseline plus fulvo kiseline
Karakteristike:
sadrži 10% huminskih (120g/L) i 5% fulvo kiselina (60g/L)
visoko koncentrovane huminske kiseline u tečnom obliku
mogu se upotrebiti preko lista i preko zemljišta
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Žitarice i
industrijske biljke
Klijanje
Presađivanje
Prvi porast
Cvetanje
Zametanje
Intenzivan
porast
1L/ha
Voće
10-15L/ha
1.5-2.0L/ha
10-15L/ha
1.5-2.0L/ha
1.5-2.0L/ha
Povrće i cveće
15-20L/ha
1.5-2.0L/ha
15-20L/ha
1.5-2.0L/ha
15-20L/ha
1.5-2.0L/ha
15-20L/ha
1.5-2.0L/ha
15-20L/ha
1.5-2.0L/ha
15-20L/ha
1.5-2.0L/ha
15-20L/ha
15-20L/ha
15-20L/ha
Huminske kiseline
Fulvo kiseline
Kalijum
Dejstvo:
10%
5%
4%
mnogo povećavaju iskorišćavanje mineralnih đubriva iz zemljišta, sprečavaju
ispiranje NPK i takođe njihovo blokiranje u zemljištu-nepristupačnost
poboljšavaju vodno-vazdušni kapacitet zemljišta
podstiču rad mikroorganizama u zemljištu
podstiču klijanje semena i daju bujan rast korena
podudaran sa većinom pesticida i folijarnih đubriva
povećava otpornost na bolesti
Application cases:
Treated
Sazrevanje
9
1L/ha
Sastav:
Promena
boje plodova
Katalog
Biljna vrsta
Softguard++
Pojačava otpornost na bolesti i deluje na nematode
Foliar
Fertigation
Base
Top dressi ng
Karakteristike:
potpuno organski, nema zaostataka, nema karencu
jedinstvena molekularna tehnologija proizvodnje, lako usvajanje i efikasnost
pojačava otpornost, rast i boju
Katalog
10
Biljna vrsta
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Žitarice i
industrijske biljke
Voće
2.5ml/1kg
semena
160ml/100L
water
Povrće i cveće
Klijanje
Presađivanje
1.5-2L/ha
160ml/100L
water
160ml/100L
water
Prvi porast
Cvetanje
Zametanje
1-1.5L/ha
1-1.5L/ha
2-3L/ha,
twice/10days
2-3L/ha
3-5 times
every 7-10 days
1.5L/ha, twice,
7-10 days
10L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
1.5L/ha, twice,
7-10 days
10L/ha
1.5-2L/ha
1.5-2L/ha
Intenzivan
porast
Promena
boje plodova
Sazrevanje
2-3L/ha
3-5 times
every 7-10 days
1.5-2L/ha
10L/ha
Sastav:
Citosan oligo saharin 2,5%
Organski azot
4,5%
Fosfor
3,6%
Kalijum
2,7%
Bakar
0,018%
Cink
0,009%
Organska materija
12,7%
Dejstvo:
pojačava otpornost i sprečava infekciju biljke od gljiva,
bakterija i virusa
razara membrane patogena i blokira njihov razvoj
stimuliše biljku da stvara antibiotike i enzime
uništava omotač jaja nematoda i deluje repelentnoodbijajuće na nematode
ubrzava zarastanje rana
podstiče boju kod plodova u uslovima niske temperature
Application cases:
Treatment
Vigna Virus Disease
ok
Root-knot Nematodes Disease
Watermelon Virus Disease
Tomato Fusariasis
AmiCa
Aminokiseline sa kalcijumom
Karakteristike:
mali molekuli, kalcijum helatiziran sa slobodnim aminokiselinama,
lako usvojiv za biljke i plodove
Kvašenje
semena
Natapanje
semena
Klijanje
Presađivanje
Prvi porast
Cvetanje
Zametanje
Intenzivan
porast
Žitarice i industrijske biljke
1L/ha
1L/ha
Voće
1-2L/ha
2-3L/ha
3times every 7-10 days
Povrće i cveće
1-2L/ha
1.5-2L/ha
3-5times every 7-10 days
Sastav:
Kalcijum
10,5%
Slobodne aminokiseline 7,4%
Organski azot
3,7%
pH
2-5
Dejstvo:
brzo popravlja nedostatak kalcijuma i preventivno sprečava pojavu različitih
fizioloških bolesti prouzrokovanih nedostatkom kalcijuma
poboljšava kvalitet, čvrstinu i dugotrajnost plodova voća i povrća
sadržaj aminokiselina ubrzava dejstvo kalcijuma i ima antistresni efekat
pomaže biljkama da povećaju procenat zametnutih plodova
Application cases:
Promena
boje plodova
Sazrevanje
11
Katalog
Biljna vrsta
Download

Katalog Leili