Jarní semináře pro pěstitele olejnin
Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci
Programu rozvoje venkova České republiky
Reg. č. 12/015/1310a/164/000016
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Obsah publikace:
PESTICIDNÍ SLEDY 2011 - 2013
1
Jan Kazda, Marek Seidenglanz
ŘEPKA OLEJKA NA JAŘE 2014
4
Petr Baranyk
MARKETINGOVÉ INFORMACE
7
Martin Volf
SLUNEČNICE 2014 – AKTUÁLNÍ SITUACE
10
Božetěch Málek
JARNÍ OŠETŘENÍ POROSTŮ ŘEPKY
12
Jaromír Šaroun a kol.
POKUSY S LISTOVÝMI HNOJIVY A STIMULÁTORY V ROCE 2013
17
Josef Škeřík a kol.
JARNÍ HNOJENÍ DUSÍKEM U OZIMÉ ŘEPKY
21
Jindřich Černý a kol.
ÚLOHA FOSFORU A DRASLÍKU VE VÝŽIVĚ OZIMÉ ŘEPKY
24
Luděk Hřivna
HNOJENÍ OZIMÉ ŘEPKY STOPOVÝMI PRVKY A DIGESTÁTEM (FUGÁTEM)
29
Tomáš Lošák a kol.
ZÁSADY INTEGROVANÉ OCHRANY V POLNÍCH PLODINÁCH
Jan Kazda, Roman Hnilička, Josef Škeřík
ISBN 978-80-87065-51-8
32
Uhříněves
Šumperk
Slapy
Humpolec
Trebon OSR (etofenprox)
Viking (chlorpyrifos +
betacyfluthrin)
Jan Kazda
Marek Seidenglanz
60 insekticidních sledů
Název přípravku
Dávka l
(kg)/ha
Nurelle D
Proteus 110 OD
Vaztak 10 EC
Vaztak ME
Vaztak Active
Cyperkill 25 EC
Rafan
Rapid
Mospilan 20 SP + Vaztak 10 EC
Mospilan 20 SP + Vaztak Active
Trebon OSR
Viking
Dursban Delta
Rafan + Dursban Delta
0,6
0,75
0,15
0,2
0,3
0,1
0,1
0,08
0,1 + 0,1
0,2 + 0,1
0,2
1,2
2,25
0,1 + 1,5
Viking
Trebon
Proteus
Nurelle
Účinnost
(%)
0
20
40
60
Název přípravku
Nurelle D
Plenum
Karate Zeon 5 CS
Vaztak 10 EC
Vaztak ME
Vaztak Active
Rapid
80
100
Dávka
l (kg)/ha
0,6
0,15
0,1
0,15
0,2
0,3
0,08
Mospilan 20 SP + Vaztak 10 EC
0,1 + 0,1
Mospilan 20 SP + Vaztak Active
Trebon OSR
Viking
Dursban Delta
Biscaya 240 OD
Mavrik 2 F + kys. citronová
Nexide
Avaunt 15 EC
Mospilan 20 SP + Spartan
Reldan
Proteus 110 OD
0,1 + 0,2
0,2
1,2
1,75
0,3
0,2
0,08
0,17
0,12 + 0,1 %
2
0,75
Vaztak Active + Avaunt 15 EC
2013
2012
2011
Marek Seidenglanz
Viking
thiacloprid
Trebon
2013
Vaztak
2012
Plenum
2011
Nurelle
Účinnost (%)
0
20
40
60
80
100
0,2 + 0,17
1
Viking
Viking
Marek Seidenglanz
Marek Seidenglanz
Viking
Marek Seidenglanz
Marek Seidenglanz
Výskyt blýskáčka
Humpolec 2
Výskyt blýskáčka
Humpolec 1
70
70
60
60
Počet dospělců blýskáčka
Vaztak 10 EC
40
Vaztak Active
30
Vaztak Active
20
Vaztak Active +
Mospilan
Vaztak Active
10
Počet dospělců blýskáčka
Kontrola
50
50
Kontrola
Plenum
40
Plenum
30
Avaunt
Avaunt
20
Plenum
Plenum
10
0
0
Datum pozorování
Datum pozorování
2
Výskyt blýskáčka
Humpolec 4
70
60
60
50
Kontrola
Avaunt
40
Trebon
30
Proteus
Nurelle
20
Počet dospělců blýskáčka
Počet dospělců blýskáčka
Výskyt blýskáčka
Humpolec 3
70
Kontrola
50
Nurelle
40
Nurelle
Reldan
30
Reldan
20
Reldan
Trebon
10
Proteus
0
Pyrinex
10
Mavrik
0
Datum pozorování
Název přípravku
Karate Zeon 5 CS
Vaztak 10 EC
Vaztak ME
Vaztak Active
Rapid + Spartan
Mospilan 20 SP + Vaztak 10 EC
Mospilan 20 SP + Vaztak Active
Biscaya 240 OD
Mavrik 2 F
Nexide
Mospilan 20 SP + Spartan
Mospilan 20 SP
Decis Mega
Atonik Pro
N-fenol
Datum pozorování
Dávka
l (kg)/ha
0,15
0,15
0,2
0,3
0,08 + 0,1 %
0,1 + 0,1
0,1 + 0,2
0,3
0,2
0,08
0,18 + 2
0,18
0,15
0,2
0,2
N-fenol
Atonik
Vaztak
2013
2012
2011
Mospilan + Vaztak
Biscaya
Účinnost (%)
0
20
40
60
80
100
Viking +Mavrik+ Biscaya
Viking+Viking +Mavrik
Marek Seidenglanz
Marek Seidenglanz
3
Bodový graf z Výnos semen (t/ha) proti Počet rostlin po přezimování (r/m2)
Výnos semen (t/ha) = 1,8763+0,0401*x; 0,95 Int.spol. (POP SPZO 2011/12)
5,0
4,5
Řepka olejka
4,0
Výnos semen (t/ha)
3,5
na jaře 2014
3,0
Rokytnice u Přerova
TKK 12,4 mm
2,5
2,0
1,5
Doc. Ing. Petr BARANYK, CSc.
1,0
SPZO Praha, ČZU Praha
0,5
Ing. Jiří ZEMAN
0,0
Staré Město
SPZO Praha
POP SPZO
2013/14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
r = 0,3617; p = 0,2245; r 2 = 0,1309
TKK 4,3 mm
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Počet rostlin po přezimování (r/m2)
K + K Břilice
Měcholupská a.s.
ZD Čechtice
ZOD Brniště
Dobrosev Dobronín a.s.
Agricola Bylany
ZD Budkov
Agro Podlesí a.s. Č. Janovice
AGRO Žlunice
ZD Opařany
Zem. společnost a.s. Sloveč
ZD Sedlejov
ZS Pobečví Rokytnice u Přer.
ZD Dobříč
Kralovická zemědělská a.s.
Zdobnice a.s. Slatina n. Zdob.
1. zemědělská a.s. Chorušice
Kladrubská a.s.
VFU Brno, ŠZP Nový Jičín
Agrocom Hrušovany a.s.
Agro-Monet a.s. Moutnice
Agrova a.s. Prusinovice
ZD Smilovy Hory
CETA Kobeřice s.r.o.
Agra Řisuty s.r.o.
Otrokovice
Agrivep Velké Přílepy a.s.
Šťastný Josef, SHR, Radíčeves
Sylan Hradec nad Svitavou
Z.A.S. Koloveč
JH
KT
BN
CL
JI
CR
TR
KH
JC
TA
NB
JI
PR
PS
PS
RK
ME
RO
NJ
CV
BI
KM
TA
OP
KL
ZL
PZ
LN
SY
DO
TKK
PL
PR
13,9
13,8
11,7
11,2
11,1
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,7
10,6
10,6
10,3
10,0
9,9
9,8
9,7
9,5
9,4
8,9
8,7
8,7
8,1
8,1
7,6
7,6
5,9
10,1
10,7
9,8
10,4
10,6
10,9
10,4
9,1
10,4
9,3
8,4
9,7
8,2
10,7
9,8
9,0
9,1
9,5
10,0
9,6
8,8
7,7
8,5
7,6
8,6
7,2
8,5
6,2
45
38
28
32
41
51
27
29
37
41
38
34
42
25
42
46
44
51
38
34
45
37
45
40
31
28
32
58
2
Tloušťka kořenového krčku
v POP SPZO
Tloušťka kořenového krčku
Tloušťka kořenového krčku
POP SPZO 2013/14, sortiment A
POP SPZO 2013/14, sortiment B
11,5
13,0
Průměr
12,5
Průměr
11,0
Průměr ±0,95 Int. spolehl.
n = 15
12,0
Průměr ±0,95 Int. spolehl.
n = 13
10,5
10,0
TKK (mm)
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
9,5
8,5
9,0
8,0
CORTES
HARRY
SIDNEY
SHERLOCK 2
GOYA
SHERLOCK 1
NK GRANDIA
SHERLOCK 3
MARATHON (H)
DK IMMINENT CL (H)
ROHAN (H)
DOBRAVA (H)
PR45D03 (ptH)
RUMBA (H)
BONANZA (H)
DK EXCELLIUM (H)
5
DK EXQUISITE (H)
SLAKI CS
SHERLOCK 2
SHERLOCK 3
BUZZ
RESCATOR
ES ALEGRIA
LOHANA
DK SENSEI (ptH)
JUMPER (H)
DK EXPLICIT (H)
ARIZONA (H)
DK EXSTORM (H)
INSPIRATION (H)
DK EXSSENCE (H)
SHERPA (H)
SHERLOCK 1
7,5
8,0
DA VINCI
8,5
ARTOGA (H)
TKK (mm)
11,5
6
4
Vztah mezi TKK a výnosem
SDO IA řepka ozimá 2012/13
POP SPZO 2012/13, sortiment A + B
200
Výnos semen (t/ha)
100
y = -0,1409x + 106,63
7,0
???
n = 332
90
6,5
5,5
5,0
4,5
4,0
6,26 t/ha
70
5,98 t/ha
6,0
50
5,5
IA (%, ZA = 100 %)
Výnos semen (t/ha)
6,0
30
3,5
Základní agrotechnika (ZA)
5,0
3,0
10
Intenzivní agrotechnika (IA)
Přírůstek výnosu IA/ZA (%)
Graf je průměrem výsledků maloparcelních pokusů z těchto 7 lokalit:
Domanínek, Hněvčeves, Humpolec, Krásné Údolí, Kujavy, Opava, Slapy
Spojnice lineárního trendu IA (%)
y = 4,0002 + 0,0319*x; r = 0,1270; p = 0,0206; r 2 = 0,0161
-10
Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na intenzifikační opatření
Průměr
Buzz (L)
Harry (L)
Lohana (L)
Cortes (L)
NK Grandia (L)
Jumper
Da Vinci (L)
Slaki CS (L)
PT205
Artoga
Rohan
Xenon
Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na intenzifikační opatření
Pokusy pro SDO ÚKZÚZ, sklizeň 2013
← ← ← stabilní odrůdy
NK Morse (L)
7
Rescator (L)
TKK (mm)
200
Primus
100
Sherpa
22 0
DK Exquisite
20
Rumba
18
Arot (L)
16
Marathon
14
PR46W26
12
DK Exstorm
10
Inspiration
8
SY Cassidy
6
4,5
Sherlock (L)
2,5
DK Explicit
Výnos semen (t/ha)
110
7,0
6,5
2,0
130
7,5
0
Pokusy pro SDO ÚKZÚZ, průměr sklizní 2012 a 13
adaptabilní odrůdy → → →
← ← ← stabilní odrůdy
7,10
adaptabilní odrůdy → → →
5,80
Inspiration (H)
PT205 (H)
Základní agrotechnika - výnos semene (t/ha)
Základní agrotechnika - výnos semene (t/ha)
DK Explicit (H)
DK Exquisite (H)
Marathon (H)
SY Cassidy (H)
Inspiration (H)
6,20
PR46W26 (H)
Rescator
Rumba (H)
NK Morse
Lohana
NK Grandia
DK Exstorm (H)
Sherpa (H)
Xenon (H)
Primus (H)
Artoga (H)
Slaki CS
Harry
Da Vinci
Rohan (H)
Sherlock
DK Exquisite (H)
Sherpa (H)
NK Grandia
NK Morse
Rumba (H)
SY Cassidy (H)
PR46W26 (H)
5,40
Rohan (H)
Artoga (H)
Arot
Primus (H)
Arot
Lohana
Da Vinci
Jumper (H)
Cortes
Buzz
Xenon (H)
Cortes
Sherlock
Jumper (H)
Intenzivní agrotechnika - přírůstek výnosu (t/ha)
•
•
•
•
•
•
ARIZONA
(H, Limagrain)
BONANZA
(H, VP Agro)
DK EXCELLIUM
(H, Monsanto)
DK EXSSENCE
(H, Monsanto)
DK IMAX (IMMINENT) CL (H, Monsanto, Clearfield)
DK SENSEI
(sdH, Monsanto)
•
Komplexní účinnost proti všem
dvouděložným a jednodělož-ným
plevelům v řepce (včetně výdrolu
obilnin)
•
Vysoká účinnost i na obtížně
hubitelné plevele v řepce - zejména •
brukvovité (hořčice rolní, penízek
rolní, kokoška pastuší tobolka,
úhorník mnohodílný, hulevník, atd.) i
kulturní řepici
(L, Saatbau Linz)
Nasycené
palmitová
stearová
4,2
1,5
3,9
1,5
olejová
63,4
74,7
Nenasycené
linolová
linolenová
18,4
9,3
8,8
7,7
10
Přednosti a nedostatky
technologie Clearfield
Skladba mastných kyselin v oleji řepky olejky
Typická řepka
Odrůda SIDNEY
0,80
Intenzivní agrotechnika - přírůstek výnosu (t/ha)
B. Liniové odrůdy
 SIDNEY
0,40
9
Nové registrace ÚKZÚZ
pro zásev 2014/15
A. Hybridní odrůdy
0,00
5,00
0,80
0,30
5,30
-0,20
Buzz
•
•
Dobrá polní hygiena = omezení
pohybu semen s mechanizací,
stimulace klíčení a následná
mechanická nebo chemická
regulace
Kontrola výdrolu v následných
plodinách = nutnost použití
herbicidů mimo skupinu B (ALS
inhibitory = např. sulfonylmočoviny), ve všech plodinách existuje
řešení
Vynikající selektivita
5
Příklady hubení výdrolu CL řepky v
následných plodinách
Plodina
Metodika odrůdového pokusu
Název účinné látky
Obchodní název
Obilniny - podzimní aplikace
Isoproturon, Picolinafen
Maraton*, Cougar*, Legato Plus*, Picona*,
atd.
Obilniny - jarní aplikace
2,4-D, MCPA, Dichlorprop-P,
Mecoprop-P
Mustang, Mustang Forte, Optica Trio,
Husar Active, Agritox, atd.
Lenacil + Metamitron
Venzar v kombinaci s Goltixem a Betanaly,
Betanal Maxx Pro**
Cukrovka
Brambory
Metribuzin, Bentazone
Sencor, Plateen, Cetux,
Basagran Super, atd.
Kukuřice
Terbuthylazine, Tembotrione, Mesotrione,
Topramezone, Bentazone, 2,4-D
Akris, Outlook + Click, Gardoprim Plus
Gold, Laudis, Stellar, atd.
Luskoviny
Bentazone, MCPB
Basagran Super, Corrum***,
Butoxone 400, atd.
Soja
Bentazone
Basagran, Corrum***
*pouze při časně postemergentní aplikaci
**účinnost se ověřuje
• přesné maloparcelní pokusy 2012/13
• lokality Humpolec, Krásné Údolí a Kujavy
• 3 odrůdy
– DK IMMINENT CL (Monsanto)
– RG29001
(Bayer)
– konvenční hybrid (Rapool)
• 3 opakování ve dvou různých blocích
– Butisan Star (2 l/ha)
– Cleravis + Dash HC (2 + 1 l/ha)
• výsevek 45 semen/m
***přípravek v registračním řízení
Porovnání výnosu semen
Závěr
jednotlivých variant (%) – průměr 3 lokalit
125,0
115,0
110,0
•
•
•
•
(BS) = herbicidní ošetření Butisanem Star
(CL) = ošetření přípravkem Cleravis
120,0
113,9
112,2
110,8
+1,0 q/ha
107,1
Navzdory velmi solidní kontrole CL odrůdy uspěly
Opakující se synergický efekt
Jednoleté výsledky
Rostoucí zájem firem, pokusy 2013/14
+2,1 q/ha
Odrůda
105,0
100,0
100,0
95,0
90,0
DK
DK
IMMINENT IMMINENT
CL (BS)
CL (CL)
2
RG29001
(BS)
RG29001
(CL)
Konvenční
hybrid (BS)
1 ANISSE CL
2 DK IMMINENT CL
3 DK IMIDO CL
4 DK IMPRESSION CL
5 EDIMAX CL
6 PX111 CL
7 SUNSET CL
8 VERITAS CL
9 Konvenční hybrid (kontrola)
HTS
(g)
7,7
4,2
4,9
5,7
5,9
5,5
5,3
6,3
7,6
Klíčivost
(%)
95
95
95
95
97
94
92
97
95
Firma
Agrofinal
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Rapool
Pioneer
Rapool
Rapool
POP jarní řepka SPZO 2013
POP jarní řepka SPZO 2012 a 2013
Výnos semen (t/ha)
Výnos semen (t/ha)
17
18
6
Marketingové
informace
Ing. Martin Volf
Světová produkce obilovin (mil. t)
+11,8 %
Kukuřice
Pšenice
950
900
850
800
750
+8,5 %
700
650
600
550
500
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
Světová produkce olejnin (mil. tun)
400
+16 %
350
+9,5 %
300
+6,3 %
250
200
150
slunečnice
řepka
08/09
10/11
sója
100
06/07
07/08
09/10
11/12
12/13
13/14
7
Světové zásoby olejnin (mil. t)
ŘEPKA na burze MATIF (Kč/t)
11 500
11 000
MATIF na listopad 2013
10 500
10 000
9 500
MATIF na únor 2014
9 000
8 500
ŘEPKA na burze MATIF (Kč/t)
11 500
11 000
10 500
MATIF na srpen 2013
10 000
9 500
MATIF na srpen 2014
9 000
8 500
8
Cena sóji a sójových šrotů (€/t)
500
450
400
350
sója
šroty
300
Zdroj: AMI
Ceny olejů burza ARAG (€/t)
(ARAG = Amsterdam, Rotterdam, Antverpy, Gent)
1000
řep. oil
950
soj. oil
900
slu. oil
850
800
750
700
650
600
EU-produkce a zpracování (mil. t)
50
5%
produkce
zpracování
40
28 %
30
67 %
20
10
řepka
slunečnice
sója
0
9
Produkce slunečnice v mil. t
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
Světové zásoby a produkce nažek v marketingových
letech 2010 - 2014 (v mil. t, *odhad) zdroj: OIL WORLD, leden 2014
Stát/producent
Počáteční zásoby
2011/12*
2012/13*
2013/14*
2 200
2,16
2,44
2,50
2,35
2 000
33,53
39,48
35,43
41,59
EU-28
6,98
8,30
7,03
8,78
1 600
Rusko
5,82
9,50
7,99
9,70
1 400
Ukrajina
8,07
9,50
8,39
11,04
1 200
Jižní Afrika
0,86
0,52
0,57
0,67
1 000
USA
1,24
0,92
1,26
0,92
800
Argentina
3,67
3,78
2,89
2,40
600
Čína
1,71
1,70
1,73
1,75
400
Turecko
1,02
0,94
1,10
1,45
200
Ostatní země
4,87
4,32
4,47
4,88
0
Celkové zásoby
35,69
41,92
37,93
43,94
45
Plocha (ha)
Výnos (t/ha)
30
25
20
2,0
H
E
I
(v tis. t., zdroj: ČSÚ, 2000 - 2013, * aktuální odhad SPZO)
120
100
90
70
60
1,0
0,5
50
40
30
5
0
F
80
1,5
15
10
BG
110
2,5
40
35
2011
2012
2013*
Produkce slunečnicových nažek v ČR
(v tis. ha, zdroj: ČSÚ, 2000 - 2013, *odhad SPZO: 2013, 2014)
50
EU-28 (2010/13)
RO
Sklizňové plochy a hektarové výnosy v ČR
3,0
Ukrajina
(v tis. t, zdroj: OIL WORLD, leden 2014, *odhad)
2010/11
55
Rusko
Produkce slunečnice v EU-28 - nejvýznamnější producenti
1 800
Produkce
(*odhad OIL WORLD: leden 2014)
0,0
20
10
Srovnání výnosů slunečnice členů SPZO a ČR
Vývoj trhu s osivy slunečnice HT - ČR
(v t/ha, zdroj: ČSÚ, SPZO, *odhad ČR dle SPZO)
(v tisících ha, dle šetření SPZO)
3,20
Průměrný rozdíl: 0,39 t/ha
3,00
2,80
12,3
SPZO
22,6
2,60
konvenční
ExpressSun
Clearfield
17,0
22,1
24,1
24,0
2,40
2,20
4,4
ČR
2,00
5,0
1,80
Účinnost herbicidu Express 50 SX na plevele
(pokusy ČZU a SPZO)
Účinnost do
fáze 4 listů
plevelů
Účinnost ve
fázi 6 - 8 listů/
odnožování
plevelů
Poznámka
Ježatka kuří noha
□
□
Oves hluchý
□
□
Béry
□
□
za vlhka je vhodné použít preemergentně herbicid
obsahující úč. látku: dimethenamid, metolachlor,
pethoxamid,
za sucha je vhodnější listový graminicid
Pýr plazivý
□
□
nutno řešit listovými graminicidy
■■■
■■
nutná včasná aplikace
■■
■
nutná včasná aplikace
Heřmánkovité plevele
■■■
■■■
Hluchavky
■■■
■■■
Hořčice polní
■■■
■■■
Laskavec ohnutý
■■■
■■
za sucha může dojít ke snížení účinnosti
Lilky
■■■
■■
vhodná dělená aplikace
Merlík bílý
Trávovité plevele
4,6
2,6
0,7
2011
0,3
2010
2012
8
2013
Využití EXPRESS® technologie
v systému regulace plevelů ve slunečnici
EXPRESS 50 SX
EXPRESS 50 SX
+ TREND 0,1 %
Graminicid
+
Dvouděložné plevele
EXPRESS 50 SX
Bažanka roční
Durman obecný
■■■■
■■■
Opletka obecná
■
□
Rdesno blešník
■■■
■■
Řepka
■■■
■■■
Svízel přítula
Pcháč rolní
■
□
■■■
■■
vždy ze smáčedlem
PRE
herbicid
BBCH 00
10
+ TREND 0,1 %
11
12
18
32
53
57
59
61
65
79
89
92
vhodná dělená aplikace
nejlépe včasná, dělená aplikace, pcháč do 10 cm
Účinnost herbicidu Pulsar 40 na plevele (pokusy ČZU a SPZO)
Účinnost
do fáze 4
listů
plevelů
Účinnost ve
fázi 6 - 8 listů/
odnožování
plevelů
Poznámka
Ježatka kuří n.
■■■
■■
Oves hluchý
■■■
■■
za sucha a při vyšší intenzitě zaplevelení raději dělená
aplikace
Béry
■■■
■■
Pýr plazivý
■■
■
pouze při nižší intenzitě zaplevelení, vhodné se smáčedlem
Bažanka roční
■■■
■
nutná včasná aplikace, nejlépe dělené ošetření
Durman obecný
■■■
■■
Heřmánkovité
plevele
■■
■■
Hluchavky
■■■
■■■
Hořčice polní
■■■
■■■
Laskavec ohnutý
■■■
■■■
Lilky
■■■
■■■
Merlík bílý
■■■
■■
Opletka obecná
■■
■
nutná včasná aplikace, nejlépe dělené ošetření
Rdesno blešník
■■■
■■
vhodná včasná aplikace, nejlépe dělené ošetření
Řepka
■■■
■■■
Svízel přítula
■■
■
nutná včasná aplikace
Pcháč rolní
■■
■
nutná včasná, nejlépe dělená aplikace, pcháč do 10 cm
Trávovité plevele
5,8
4,3
1,6
0
2009
0,5
0
2008
reziduální působení
Využití ClearField® technologie
v systému regulace plevelů ve slunečnici
PULSAR 40
+
Dvouděložné
plevele
nutná včasná aplikace, především za sucha
PRE
herbicid
BBCH 00
10
11
+
PULSAR 40
12
18
32
53
57
59
61
65
79
89
92
reziduální působení
11
Kvalitativní parametry porostu
Jarní ošetření porostů řepky
regulace a fungicidní ošetření pro vysoký výnos
Větší množství
větevních pupenů
Větší množství
větevních pupenů
Přisedlý kořenový krček
Mohutný kořenový systém
Ing. Karel Říha
Ing. Karel Sypták
Ing. Jaromír Šaroun
SPZO s.r.o. PRAHA
Základem vysokého výnosového předpokladu porostu
je jeho kvalitní podzimní vývoj
Počasí podzim - zima 2013/2014
Hmota kořenů podzim - srovnání
vlhko ovlivnilo rychlost vzejití, ale současně se porosty
rychle zapojily = omezení růstu kořenů do hloubky
září – vlhko a nízké teploty = menší hmota kořenů
teplota odchylka °C od normálu
5,0
4
1,3
2
1,4
1
2,2
16,0
-1
0
8
-2
9
10
11
12
11,2
12,0
11,3
11,2
9,9
10,0
8,0
150
6,0
146
4,0
107
2,0
75
42
0,0
kontrola
0
počet listů 2013 %
Hmota kořene 2013 %
110
100
1,2
90
80
70
60
50
100,0
1,3
117,8
120
1,1
100,0
1,0
0,9
0,8
poměr výška průměr veg. vrchol
113,9
100
95
hmota kořene v %
118,5
110,2
112,0
118,0
120
105
poměr výška veg.vr/koř.kr. 2013
1,03
110
110
Výška veg. vrch. 2013 %
Difen. + pacl.
2013
113,0
125
100
Metcon.
2012
Kontrola 100 % = počet listů - 8,7 ks (0 %), výška v. vrch – 13,3 mm (-30 %)
130
poměr výška/průměr v. vrch. 1,33 (- 18,8 %)
130
115
2011
1,03
Kontrola 100 % = délka kořene 15,9 cm ( -7,4 %)
průměr krčků 9,9 mm ( -9,8 %)
hmota kořenů 9,86 g (-29,7 %)
105
Tebucon.
2009
2010
1
122,3
Průměr koř. krč. 2013 %
12
0,99
115
11
118,2
délka kořene 2013 %
10
114,4
9
1,09
8
119,4
40
1,05
50
1,04
109
1,33
100
114,9
srážky v % normálu
12,8
14,0
1
srážky v % normálu podzim zima 2013/14
délka kořene a průměr krčků v %
snížení hmoty kořenů
Kontrola 9,9 g = -23 %
18,0
počet listů a výška veg. vrch. v %
odchylka °C
6
95
90
90
kontrola
Tilmor
Caryx
Staccato Staccato
děleně
Orius
Toprex
12
Zdravotní stav - podzim 2013/14
Po říjnovém ochlazení následoval dlouhý podzim
Zdravotní stav - podzim 2013/14
Nebývale vysoké napadení Peronospora parasitica
Phoma lingam
Plíseň zelná
Čerň řepková
Nástup chorob pozdní, po odeznění účinku fungicidů
s regulačním účinkem - druhá dekáda listopadu
Průběh zimy 2013/2014 není výjimkou
% srážek na normál
průběh srážek vegetace podzim - zima
250
224
Zdravotní stav porostů
200
150
100
154
109
146
91
85
107
50
odchylka teploty od normálu
°C
72
68
9
10
11
12
1
průběh teplot vegetace podzim zima
3
4,1
2,2
1,3
1
2
3
5,0
4
2
3,4
1,4
1
0
-1
-2
předpoklad vývoje podle stavu
porostů na podzim
40
8
5
90
73
75
0
6
148
9
-1,5
0,5
0,1
-1
8
10
-0,8
11
12
1
2
3
-1,3
2007/2008
2013/2014
Možný vývoj počasí 2013/2014
V únoru a březnu bývají výkyvy počasí poměrně
časté
V roce 2003 došlo k největšímu poškození porostů
právě koncem zimy
Teplotně nadprůměrný
prosinec a leden
+ neustále vlhké rostliny
= PODPORA ROZVOJE CHOROB
Jaro 2014 – výchozí stav porostů
Středně silné porosty, (váha kořenů cca 10 g/ks)
střední zásoba živin v kořenech (menší kapacita)
vyšší výskyt chorob na podzim.
Konec února počátek
března - teplo
počátek regenerace
Konec března
počátek dubna
návrat zimy a mrazů
Poškození kořen. krčků,
vegetačních vrcholů a již
zregenerovaných listů
Problematické bývá i předjaří – půda, nasycená
vodou a střídání teplot vyvolává značné pohyby půdy,
poškození kořenů a kořenových krčků
Zároveň dochází ke značnému poškození již
regenerující zelené hmoty porostů,
= další prostor pro rozvoj jarních infekcí
Ideální prostředí pro rozvoj infekce Phoma lingam, Botrytis cinerea
13
Jarní infekce houbovými chorobami
Fungicidní ošetření porostů
Nástup chorob na podzim pozdní
Pro fungování klasických azolových fungicidů je důležitá teplota
- po odeznění účinku fungicidů
- Phoma lingam pomalý vývoj, ale již za teploty 5° C
od prvních příznaků na listech po napadení krčků
se uvádí potřebných 180 – 200 dní
Nízké teploty
noční mrazíky
Vyšší denní teploty
Phoma + Botrytis
carbendazim
Phoma + Botrytis
101,5
Účinná autoregulace
rostliny
98,0
96,0
93,0
100,0
kontrola
99,2
Tilmor
97,8
Staccato
výška v % 2012
95,4
Caryx
98,2
Orius
96,7
Toprex
zvýšení počtu větví
Výsledek regulace – i přes malou intenzitu růstu a pozdní aplikaci
výška rostlin snížena jen o minimum (max.- 4,6 %),
počet větví ale narostl o 1,8 – 2,4 ks/rostlinu.
100,3
99,7
99,0
100,1
0,6
100
100,3
počet větví 2011
Výsledky regulace rostlin jaro
Výška porostů a počet větví - průměr 3 roky
99,0
1,4
1,4
1,4
99,5
1,3
2
100,0
1,4
2,5
1,6
1,3 větví x 30 rostl. x 10 šeš. x 15 zrn x HTS 4,0 g = 2,34 q/ha
1,2
3
1,2
98,5
1,0
1,5
98,0
0,8
1
97,5
0,6
0,5
97,0
95,0
94,0
101,0
100,0
výška 2011 %
100,5
2,1
2,2
2,4
2,0
1,8
97,0
0,5
98,5
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Výsledek regulace – porost nereagoval snížením výšky
Ovlivnění zvýšení počtu větví bylo minimální
teploty nízké a sucho, malá intenzita růstu
98,0
0,6
99,0
Rok 2012 - velice silné kořeny 12,6 g/ks, aplikace RR pozdní,
99,0
0,5
99,5
0,5
100,0
Výsledky regulace rostlin jaro 2012
Kontrola
Výška - 136 cm
Počet větví - 6,3 ks/r
0,8
100,5
0,4
V nových přírůstcích kořenů
se tvoří cytokininy, které v
nadzemní části fungují jako
antigibereliny, dodávané RR
Mohutný kořen
= hodně nových přírůstků
= hodně cytokininů
100,0
Rok 2011 – slabé kořeny a pozdní aplikace RR
za nižších teplot a při dlouhém dni.
101,0
pro rok 2014 střední kapacita kořenů cca 10 g/ks
Výška porostu a počet větví 2012
Tebuconazol
Metconazol,
Difenoconazol,
Protioconazol
Výsledky regulace rostlin jaro 2011
Účinnost regulace ovlivňuje – teplota, délka dne
výška porostu
intenzita růstu
Regulační účinek podporuje – hmotnost kořenů
101,0
Tebuconazol
Metconazol,
Difenoconazol,
Protioconazol
Phoma
Difenoconazol,
Prothioconazol
Regulace porostů jaro 2014
Phoma
Difenoconazol,
Prothioconazol
0
0,4
96,5
96,0
100,0
98,8
98,2
kontrola
Prosaro*
Staccato
97,1
98,7
97,7
Caryx
Orius
Toprex
95,5
0,2
0,0
výška v % 2012
zvýšení počtu větví
14
Závěry jaro 2014
Choroby období květu a dozrávání
Sclerotinia sclerociorum
- v posledních letech pozdní nástup
choroby, daný nepříznivými
podmínkami pro její časný rozvoj
hlavně suché a chladné průběhy
dubna a sucho v květnu.
Velký podíl má i v poslední době
masivně prováděná ochrana.
Botrytis cinerea
- napadení šešulí v posledních letech
hlavně z důvodu jejich poškození
škůdci a v poslední době častými
mrazy v květnu.
Peronospora parasitica
- důvody výskytu na šešulích
obdobné.
Porosty v období květu 2013
Konec dubna ale naplnil podmínky
pro výskyt sclerotinia sclerotiorum
Výskyt chorob v době dozrávání 2013
počasí v průběhu dozrávání s vysokými rozdíly denních a
nočních teplot podporoval vnik velkých ros.
neustálé zvlhčování porostů a jejich osychání
podporovalo rozvoj chorob z listů na dozrávající šešule
teplo a vlhko
Počátek kvetení
Vysočina 04 - 08.5.
Dokonce již koncem dubna se objevila
primární forma infekce hlízenky obecné
Výskyt chorob v době dozrávání 2013
Botrytis cinerea
Peronospora
parasitica
Vývoj porostů v červnu 2013
V oblastech sucha po intenzivním dešti rozvoj půdních
infekcí
Erysiphe
cruciferarum
15
Účinnost přípravků v ročnících
Výskyt chorob v ročnících 2008 - 2013
výskyt chorob na PP fungicidy po ošetření - průměr 3 roky
výskyt chorob na kontrolách pokusů PP- fungicidy
2008 - 2013
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
kontrola
Bumper Sup.
Prosaro
Acanto
Pictor
8,4
7,4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
průměr
6,3
6,3
7,9
8
7,4
5,9
Bumper S + Mirador ***
8,3
8,5
7,6
7,5
Amistar Xtra
9
7,9
7,5
7
6,9
6,5
6,7
6,5
6
6,3
5,5
5
Phoma lignam
Sclerocinia
sclerociorum
100,0
95,0
100,0
95,0
90,0
90,0
4,17
4,20
4,00
3,91
105,0
4,40
114,8
4,17
3,92
110,0
3,80
3,60
100,0
3,40
3,41
výnos v %
100,0
105,0
115,0
115,0
122,3
116,9
3,98
121,6
122,0
120,0
111,4
117,8
117,7
120,1
115,1
116,5
125,0
110,0
průměr
122,5
výnos t/ha
výnos v %
125,0
Kontrola = 100 % - 3,91 t/ha
115,0
Peronospora
parasitica
Výnos PP fungicidy - průměr 2012 - 13
Výnos PP fungicidy 2013
výnos v % - PP fungicidy 2012/2013 technologie
120,0
Botrytis cinerea
3,20
3,00
0,59
3 680
6 372
2 692
0,78
5 274
8 424
3 150
0,64
4 265
6 912
2 647
0,69
4 805
7 452
2 647
Orius
+Bumper
0,44
2 684
4 752
2 068
0,84
6 058
0,86
6 334
4 777
0,44
Tilmor
Tilmor+Prosaro Staccato Staccato 2x
+ Prosaro
+ Agrov
+ Acanto
+Acanto
přírůstek prod.
zisk
přírůstek tržby
cena ošetření
zisk
0,69
2 684
4 805
0,59
0,64
0,69
4 265
5 274
0,78
3 680
přírůstek výnosu t/ha
přírůstek produkce
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
zisk z aplikací Kč/ha
Tržby a zisk PP fungicidy 2013
Orius+Mirador+ Caryx +
Toprex
Bump+Roll.
Pictor + Amistar Xtra
0,69
4 777
7 452
2 675
0,86
6 334
9 288
2 954
0,84
6 058
9 072
3 014
16
Výnos a HTS po aplikaci přípravků Energenpozdní
výsev 18.9., odrůda: ROHAN – výsevek 0,9 MKS/ha
POKUSY S LISTOVÝMI HNOJIVY A
STIMULÁTORY V ROCE 2013
Aplikace I.
Aplikace II.
butonizace
plný květ
Výnos
t/ha
HTS
g
Kontrola
Kontrola
4,95
5,42
Energen CLEANSTORM
Energen
CLEANSTORM
5,42
5,36
5,52
5,52
5,52
5,41
0,6 l/ha
0,4 l/ha
Energen STIMUL
1 l/ha
Josef Škeřík
Jiří Havel, Libor Mičák, Michaela Škeříková
Agroslužba SPZO, členské podniky SPZO
EKONOMIKA APLIKACE PŘÍPRAVKŮ ENERGEN
114
112
110
Výnos PříTržba Náklad Zisk
t/ha růstek
Aplikace II
108
106
Kontrola
Kontrola
4,95
kg/ha Kč/ha
Energen
CLEANSTORM
Energen
CLEANSTORM
5,42
0,47
4 700
440
4 260
Energen STIMUL
5,52
0,57
5 700
440
5 260
Energen FULHUM Energen STIMUL
5,52
0,57
5 700
840
4 860
Kč/ha
Kč/ha
104
102
100
98
96
4,95
100,0
Fulhum 1 l a
Stimul 1 l
5,52
111,5
0 a Stimul 1 l
5,52
111,6
94
Parametr
Kontrola 1
Kontrola 2
Yaravita
3
3
YaraVita
Bortrac
YaraVita
Thiotrac
Tloušťka koř. krčku
(mm):1)
19
19,1
19,0
9,7
9,8
10,9
14,40 14,95 103,8
1
+
3
Počet listů/r. podzim:
7,2
11
13,8
9,2
9,3
9,7
9,18
11,75 128,1
Výnos (t/ha při 8%
vlhkosti):
4,88
4,99
5,13
4,16
3,99
4,14
4,50
4,50
YaraVita Bortrac – 150 g B/l, YaraVita Thiotrac – 200 g/l N, 200 g/l S
Yaravita Kombiphos – 440 g/l P2O5, 75 g/l K2O, 67 g/l MgO, 10 g/l Mn, 5 g/l Zn
YaraVita Brassitrel – 79 g/l N, 103 g/l CaO, 50 g/l B, 70 g/l Mn, 4 g/l Mo
Průměr
Yaravita
2
YaraVita
Brassitrel
Jizerka
l/ha
Kontrola
YaraVita
Kombiphos
Pertoltice
Kontrola 2
l/ha
Aplikace II,
butonizace
POLOPROVOZNÍ POKUS S TECHNOLOGIÍ YARAVITA
Kontrola 1
Aplikace podzim,
4 - 8 listů
Aplikace I. B,
1. A, regenerace
začátek dlouživého
listové růžice
růstu
l/ha
l/ha
Yaravita
kontrola
Cleanstorm
0,6 l a 0,9 l
5,42
109,6
POLOPROVOZNÍ POKUS S TECHNOLOGIÍ YARAVITA
YaraVita
Bortrac
Aplikace I
% na
průměr
kontrol
výnos
%
1 l/ha
Kontrola
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
Energen STIMUL
1 l/ha
%
t/ha
Výnos po aplikaci přípravku Energen,
pozdní setí, Uhříněves
Energen FULHUM
4,63
Výnos
(%)
99
101
104
102
98
102
100,0 102,7 102,7
HTS
G
5,17
5,17
5,28
4,79
4,56
4,51
4,92
Olejnatost
%
44,87 45,88 45,17 43,13 43,73 43,78 44,40 44,48 100,2
4,90
99,4
17
4,99
4,88
105,0
103,9
102,0
101,1
101,5
98,9
4,5
98,0
4,16
Výnos v t/ha
dávka
l/ha
100,0
4,50
102,7
4,63
100,0
95,0
4,14
3,99
4,0
Výnos v %
5,0
YaraVita v řepce SPZO
110,0
Výnos (t/ha při 8% vlhkosti):
5,13
90,0
3,5
85,0
3,0
80,0
Kontrola 1 Kontrola 2 Yara Vita
Kontrola
1
Pertoltice
Kontrola Yara Vita kontrola YARAVITA
2
Jizerka
průměr
YaraVita Bortrac 2 l podzim
+ 1 l jaro
YaraVita Kombiphos
2013
2012
cena
dávka
cena/ha
Kč/l
l/ha
cena
cena/ha
Kč/l
3
65
195
1
63
63
3
111
333
3
111
333
YaraVita Brassitrel
3
124
372
3
124
372
YaraVita Thiotrac
Dodatečný náklad celkem
Kč/ha
Výnos YaraVita v t
3
70
210
3
70
210
4,63
Dodatečný výnos 2013 v t
2,70 %
0,13
Dodatečná tržba Kč/ha při
ceně 10.000 Kč/t
10 000
0
1 110
3,56
17,50 % 0,42
1 300 10 500
Dodatečný zisk Kč/ha
VÝSLEDKY MALOPARCELNÍCH POKUSŮ
S TECHNOLOGIÍ UREA STABIL
Aplikace I.
1q
Urea Stabil
0,54 q
Urea Stabil
Aplikace II.
počátek
jarní vegetace
1,83 q
Urea Stabil
2,28 q
Urea Stabil
57.
0,54 q
Urea Stabil
2,28 q
Urea Stabil
58.
0,54 q
Urea Stabil
3,89 q
LAD 27
2,83 q
Urea Stabil
6 - 8 listů
55.
56.
59.
2,83 q
Urea Stabil
60.
Průměr pokusu
Aplikace III.
výška řepky
15 - 20 cm
2,3 q
DASA
2,3 q
DASA
Výnos
%
g
6,79
99,4
5,64
7,57
AmisaN 263 l/ha +
4,98
StabilureN 0,47 l/ha
2,3 q
DASA
2,3 q
DASA
HTS
t/ha
7,29
98,8
1
5,74
101,8
t/ha
%
106,8 5,67
100,5
7,42
108,7 5,64
100,0
DAM 154 l/ha +
6,92
StabilureN 0,31 l/ha
101,3 5,58
98,9
6,83
100,0 5,640 100,0
MALOPARCELKOVÝ POKUS S TECHNOLOGIÍ
AGROBIOSFER V OPAVĚ
Metodika
s postřikem na krytonosce
s postřikem na blýskáčka
1
kontrola bez ošetření
kontrola bez ošetření
2
0,5 l Alga +1 l Softguard++
0,5 l Alga +1 l Softguard++
Alga
•
Přírodní stimulanty 600 ppm
•
Hodnota pH 9 - 11
120
100,0 100
80
60
40
2
20
t/ha
%
0
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6,79
99,4
7,57
110,9
4,98
72,9
7,29
106,8
7,42
108,7
6,92
101,3
55.
56.
57.
58.
0
Průměr
pokusu
6,83
100
59.
60.
1q
Urea Stabil
0,54 q
Urea Stabil
0,54 q
Urea Stabil
0,54 q
Urea Stabil
1,83 q
Urea Stabil
2,28 q
Urea Stabil
2,28 q
Urea Stabil
3,89 q
LAD 27
2,83 q
Urea Stabil
2,83 q
Urea Stabil
2,3 q
DASA
2,3 q
DASA
AmisaN 263 StabilureN
l/ha +
0,47 l/ha
2,3 q
DASA
2,3 q
DASA
DAM 154
l/ha +
StabilureN
0,31 l/ha
MALOPARCELKOVÝ POKUS S TECHNOLOGIÍ
AGROBIOSFER V OPAVĚ
Varianta
t/ha
6,99
2
Alga +
SoftGuard++
7,39
Výnos
HTS
Olejnatost
1
%
100
105,69
g
4,24
4,23
Kontrola
Výsledky
Softguard++
Alga 600 je 100% vodorozpustný práškový extrakt z
mořských řas, který je vhodný především na porost řepky,
Aktivuje a zesiluje imunitní systém rostlin
ale je možné jej použít i do ostatních plodin.
před plísněmi, bakteriemi a viry.
• Organický podíl 55 %
• Chitosan oligosacharid 26 g/l
• Aminokyseliny 6 %
• N 50 g/l
• N1%
• P2O5 40 g/l
• K2O 17 %
• K2O 30 g/l
• S1%
• Cu (EDTA) 0,2 g/l
• Mg 0,04 %
• Zn (EDTA) 0,1 g/l
• Fe 0,15 %
• Hodnota pH 4 - 5
• Cu 25 ppm
101,3
72,9
4
3
72,9
3 432
108,7
106,8
5
100,0
110,9 5,57
4 410
190
110,9
99,4
6
%
0
VÝSLEDKY POKUSŮ S N HNOJENÍM, UHŘÍNĚVES
7
t/ha
vari
ant
a
8
978
%
Výnos po aplikaci listových hnojiv Yara
5,5
%
%
100
99,69
44,66
45,08
100
100,95
18
1. A, regenerace
listové růžice
Spojit s regulací
samostatně
l/ha
Aplikace I. B, začátek
dlouživého růstu
107,7
Aplikace II.
butonizace
spojit s ochr. krytonosci spojit s ochr. blýskáček
l/ha
l/ha
l/ha
Kontrola
5,0
4,88
107,6
98,9
4,5
3,99
92,3
3,77
2
Agrosol
2,5
Agrosol
100,0
96,2
4,12
4,07 4,14
3,43
3,32
3
85,0
Datum
10.11.2012
27.4.2013
21.5.2013
Fáze porostu
4 - 5 listů
BBCH 36 - 39
t/ha
%
LovoCaN - 40 l/ha Borosan F - 2 l/ha
Fertimag - 5 l/ha
4,87
103,0
1
3
514.
F Kombi - 5 l/ha
515.
kontrola
Borosan F - 2 l/ha
kontrola
Fertimag - 5 l/ha
kontrola
4,95
4
104,7
4,72
5
100,0
Var.
1.
2.
1. aplikace na podzim s
poslední regulací *
bez ošetření
Envistart 1 l/ha
3.
Envistart 1 l/ha
4.
BORiS P + K 3 l/ha
5.
BORiS P + K 3 l/ha
2. aplikace na jaře
prodlužovací růst s
ošetřením na
krytonosce
3. aplikace na jaře
tvorba poupat začátek
kvetení
bez ošetření
bez ošetření
Envistart N-Fenol
1,2 l/ha
Envistart N-Fenol
1,2 l/ha
Envistart N-Fenol
1,2 l/ha
BORiS Energy 3 l/ha
průměr Agrosol
Agrosol
kontrola
Agrosol
kontrola
Kontrola 2
Agrosol
Kontrola 1
Kontrola 2
Agrosol
průměr kontrol
průměr
kontrol
jaro, tvorba
poupat,
kvetení - TM blýskáček
l/ha
l/ha
l/ha
Borosan
Humine 3
Fertimag
kontrola
Borosan F
2
Borosan F
2
Borosan F
2
MikroK 2
LovoCan 190
Borosan
Humine 2
5
Fertimag
5
Fertimag
5
Fertimag
5
t/ha
%
7,03
100
7,25
103,1
7,37
104,8
7,37
104,8
7,4
105,3
MALOPARCELKOVÉ POKUSY S PŘÍPRAVKY
ENVI PRODUKT
MALOPARCELKOVÉ POKUSY S PŘÍPRAVKY
ENVI PRODUKT
Metodika Uhříněves
Krásensko
jaro,
prodlužovací
růst - TM s
krytonoscem
2
513.
Jizerka
podzim, 4. - 6.
pravých listů TM s růst.
regulátorem
Výnos
plný květ
Luže
POKUS S LISTOVÝMI HNOJIVY NA STANICI
V OPAVĚ
Uhříněves, pozdní setí, 18.9.
Aplikace III
Kontrola 1
Pertoltice
POKUS S LISTOVÝMI HNOJIVY NA POZDNÍM SETÍ NA
STANICI V UHŘÍNĚVSI
Aplikace II
Kontrola 2
80,0
Kontrola 1
3,0
Aplikace I
95,0
3,08
Po aplikaci Agrosol došlo k těmto výsledkům:
Zvýšení tloušťky kořenového krčku (podzimní měření) – na 104,4 % oproti kontrole
Zvýšení počtu listů (podzimní měření) – na 105,8 % oproti kontrole
Zvýšení výnosu na 102,4 % oproti kontrole, na lokalitě Pertoltice bylo aplikováno 25 t hnoje a zde
byl vliv aplikace nejnižší.
Zvýšení HTS na 100,3 % oproti kontrole
Varianta
100,0
90,0
3,5
Agrosol
102,4
101,1
98,0
4,16
93,8
4,0
4,40
105,0
103,6
102,0
4,40
110,0
107,1
4,99
101,1
4,62
Výnos v t/ha
Aplikace podzim,
4 - 8 listů
Výnos po aplikaci Agrosol v t/ha a v %
5,5
5,70
105
5,65
104
5,60
103
5,55
102
5,50
101
5,45
bez ošetření
100
5,40
99
5,35
5,30
BORiS Energy 3 l/ha
Kontrola
Envistar +
Envistart NFENOL +
neošetřeno
5,42
100,00
5,46
100,72
BORiS Energy 3 l/ha
BORiS Energy 3 l/ha
Výnos v %
POLOPROVOZNÍ POKUS S TECHNOLOGIÍ
AGROSOL
t/ha
%
Envistart
+Envistart NFENOL+
BORiS
ENERGY
5,63
103,93
BORiS P+K +
BORiS P+K +
BORiS
Envistart NENERGY +
FENOL+BORi
BORiS
S ENERGY
ENERGY
5,47
5,42
100,88
100,03
98
19
POLOPROVOZNÍ POKUS S TECHNOLOGIÍ
GALLEKO
POLOPROVOZNÍ POKUS S TECHNOLOGIÍ
GALLEKO
Aplikace podzim,
4 - 8 listů
Spojit s regulací
l/ha
Kontrola
Parametr
Aplikace I.
Aplikace II.
začátek dlouživého
butonizace
růstu
spojit s ochr. krytonosci spojit s ochr. blýskáček
l/ha
l/ha
Galleko
kořen
0,8 l/ha
BBCH 30
Průměr
kontrol
Galleko
% na průměr
Tloušťka koř.
krčku
mm
13,38
14,10
105,35
Počet listů
ks/r
9,30
10,47
112,54
Výnos při 8%
vlhkosti
t/ha
4,07
4,21
103,37
Výnos
(%)
99,96
103,68
HTS
g
5,24
5,26
100,38
Olejnatost
%
43,46
43,44
99,95
MALOPARCELKOVÉ POKUSY S PŘÍPRAVKEM
TERRA-SORB COMPLEX
Pokus Uhříněves: Terra-Sorb Complex – pšenice
Pokus Uhříněves: Terra-Sorb complex – řepka
Aplikace II
Aplikace III
Aplikace I
5 - 6 listů
výška řepky
25 - 30 cm
t/ha
%
kontrola bez
ošetření
6,59
100,0
1,25 l TSC/ha 0,625 l TSC/ha 0,625 l TSC/ha
7,1
107,9
0,872 l TSC/ha 0,872 l TSC/ha
7,12
108,0
1,25 l TSC/ha
7,14
108,4
1,75 l TSC/ha 0,872 l TSC/ha 0,872 l TSC/ha
7,17
108,8
1,75 l TSC/ha
7,24
109,9
1,25 l TSC/ha
kontrola bez
ošetření
Aplikace I
Aplikace II
Datum
30.4.2013 15:00 hod.
13.6.2013 - při 12% vlhkosti
16:00 hod.
Fáze
porostu
konec
odnožování
Výnos
vymetání
klasů
(t/ha)
Objemová
HTS
%
(g)
hmotnost
%
(g/l)
%
501.
kontrola
kontrola
7,48
100
44,3
100
764,9
100
504.
0,375 l/ha
0,375 l/ha
7,73
103,3
43,9
99,1
764
99,9
508.
1,25 l/ha
7,84
104,8
44,2
99,7
768,5
100,5
503.
0,75 l/ha
8,03
107,4
44,7
101,1
763,5
99,8
509.
0,62 l/ha
8,15
108,9
45,3
102,3
772
100,9
0,62 l/ha
VÝSLEDKY APLIKACÍ LISTOVÝCH HNOJIV A
STIMULÁTORŮ V SEZÓNĚ 2012/13
plný květ
výnos
Kontrola bez
ošetření
Varianta
• Byl velmi dobrý průběh počasí a vysoký výnos řepky v
celé ČR.
• Kvůli tomu řada stimulátorů měla nižší přírůstky než v
letech minulých, u stresovaných porostů však přírůstky
byly stále vysoké.
• Projevil se i nízký účinek stimulátorů na porostech, kde
byl aplikován hnůj.
• Díky vysoké ceně řepky byly i nízké přírůstky na
výnosu ziskové.
20
JARNÍ HNOJENÍ DUSÍKEM U OZIMÉ ŘEPKY
Jindřich Černý, Jiří Balík, Lucie Peklová, Šárka Shejbalová,
Martin Kulhánek, Zuzana Peklová
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, ČZU v Praze
Pro dobrý růst ozimé řepky je třeba zvolit správnou dávku dusíku. Je potřeba vycházet ze
skutečnosti, že optimální dávka dusíku umožňuje dostatečné olistění i velikosti listů. Působí tak na
intenzitu fotosyntézy a pozitivně ovlivňuje tvorbu výnosotvorných prvků (počet větví, nasazení
květů, počet šešulí a HTS).
Nároky řepky na dusík
Řepka patří mezi intenzivní plodiny, což znamená, že reaguje velmi dobře na úroveň výživy a
hnojení. Potřeba dusíku je přitom u této plodiny značná. Celková potřeba dusíku pro tvorbu
nadzemních částí rostliny činí přibližně 200 – 250 kg N/ha, na úrodných stanovištích může
přesáhnout 300 kg N/ha. Je třeba však posoudit, jaký je skutečný vývoj porostů a jakého reálného
odběru (potřeby) dusíku je možné dosáhnout. S ohledem na značnou variabilitu
půdně – klimatických podmínek i rozdílné stavy porostů ozimé řepky po přezimování není možný
jednotný obecný návod pro hnojení dusíkem. Každý pěstitel musí vycházet z obecných znalostí o
přeměnách dusíku v půdě a uplatňovat je pro podmínky příslušného pozemku. Nezbytné je také
respektování poznatků o příjmu dusíku rostlinami s přihlédnutím ke zvláštnostem pěstované
odrůdy. Při posouzení těchto skutečností je možné správně stanovit dávku dusíkatých hnojiv a
termín jejich aplikace v souladu s fyziologickými potřebami ozimé řepky.
Rozhodování pro jarní hnojení
Již na podzim (a v teplých dnech zimního období) řepka přijala značné množství dusíku. S
ohledem na vývoj porostů (v souvislosti s termínem výsevu, hnojením na podzim, použitím
regulátorů, vlivu předplodiny) je odhadováno, že řepka přijala 40 – 80 kg N/ha. Většina N je
akumulována v listech (zhruba 80 % z uvedeného množství), zbytek je ukládán do kořenů. Během
jarního období začne řepka tento přijatý dusík využívat a remobilizovat. Celkové množství
remobilizovaného (dále využitelného) dusíku bude ovlivněno vývojem počasí v průběhu zimy a v
předjarním období. Pokud bude mírnější zima, řepka využije větší část pohotové zásoby N. V
případě většího poškození porostů mrazy spojeného s redukcí listové plochy, bude nezbytné řešit
hnojení dusíkem poměrně brzy.
Z tohoto hlediska řepka patří mezi plodiny, které požadují včasnou aplikaci regenerační dávky
dusíku. Jsou k tomu však i další důvody:
• kořenový systém regeneruje již při teplotě +2 °C, v závislosti na ročníku toto období nastává
většinou v 1. dekádě března,
• pod porosty řepky je zpravidla nízký obsah minerálního dusíku,
• k zabezpečení vysokých výnosů semene potřebuje řepka vysoký obsah dusíku v biomase
rostlin v počátečních jarních fázích.
Jestliže je řepka nedostatečně vyživována dusíkem na počátku vegetace, projeví se to později
redukcí počtu šešulí a ostatních výnosotvorných prvků.
První jarní dávkou dusíku je podpořena regenerace rostlin po zimě a zabezpečení dostatku
dusíku v kořenové zóně rostlin na začátku prodlužovacího růstu. První dávka dusíku může být od
40 kg N/ha (při časném hnojení, slabé porosty, hnojení na promyvných, svažitých a podmáčených
půdách), následovaná dávkou 50 – 70 kg N/ha. Toto rozdělení dávek je otázkou průběhu počasí,
21
stavu a vývoje porostů. V oblastech s jarními přísušky nebo při rychlém nástupu jara je však vhodné
aplikovat jednorázově vyšší dávku dusíku (80 – 100 kg N/ha).
Využití výsledků Nmin
Ačkoliv je při regeneračním hnojení často využíváno rozborů půd na obsah minerálního
dusíku (Nmin), což je vhodný diagnostický nástroj pro optimalizaci hnojení N, je potřeba si
uvědomit, že vypovídací schopnost těchto analýz je krátkodobá. Vzhledem k pozvolnému
prohřívání půdy je stále nízká mineralizace N z půdní organické hmoty, případně aplikovaných
organických hnojiv nebo posklizňových zbytků předplodiny. Vliv má také zpracování půdy, neboť
například u minimalizace se ve srovnání s orbou půda pomaleji prohřívá, a tím dochází k
pozvolnějšímu uvolňování živin z půdní zásoby. Níže uvedené dávky uvádějí zohlednění obsahu
Nmin pro stanovení celkové dávky regeneračního hnojení.
Celková regenerační dávka podle obsahu Nmin v půdě
Obsah Nmin
(mg/kg zeminy)
0 až 10
10,1 až 12,5
12,6 až 15
15,1 až 17,5
17,6 až 20
20,1 až 22,5
22,6 až 25
25,1 až 27,5
27,6 až 30
Dávka N
(kg/ha)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
Pokud jsou využívány rozbory Nmin i pro upřesnění pozdějších dávek N (produkční hnojení),
to znamená již po aplikaci N hnojiv do půdy, je nutné zároveň počítat (analyzovat) i dusík obsažený
v nadzemní biomase, aby bylo možné stanovit, kolik z aplikovaného dusíku již porost přijal.
Hnojiva pro regenerační hnojení
První dávka dusíku by měla být především v tuhých hnojivech. Vhodná hnojiva jsou LAV
(LAD), DASA (DASAMAG). U těchto hnojiv se výhodně kombinuje a doplňuje účinek obou
forem dusíku (nitrátové a amonné) a zároveň jimi můžeme dodat i další živiny – Mg, S. Hnojiva s
amidickou formou dusíku (močoviny) lze aplikovat při rychlejším nástupu jarní vegetace, pokud je
půda dostatečně vlhká, nebo jsou v období po aplikaci očekávány srážky. Tato hnojiva nejsou
vhodná na slabé a po zimě poškozené porosty, neboť pokud rostlina není fotosynteticky aktivní,
nepřijímá N ve formě amonné. Amonnou formu N musí rostliny vázat na organické látky, jejichž
tvorba je významně ovlivněna právě průběhem fotosyntézy. Použití močoviny, jejíž dusík je
přeměňován na amonný N a dále na nitrátový, je proto ovlivněno aktuálním průběhem počasí,
především vlhkostí a teplotou půdy a dále stavem a vývojem porostů.
Produkční hnojení a dlouživý růst
U řepky je důležité pamatovat na to, že velkou část dusíku přijme v poměrně krátkém období.
Období dlouživého růstu nastává zpravidla na počátku dubna. Pro toto období již musí být větší část
dusíku pro předpokládaný příjem naaplikována v půdě. Je tedy nezbytné řešit hnojení včas, aby
došlo k uvolnění dusíku hnojiv a jeho posunu z povrchu půdy do zóny prokořenění. Rozhodnutí pro
termín aplikace hnojiv, formu dusíku a jeho dávku, je nezbytné skloubit s aktuálním průběhem
počasí. Běžná dávka je 60 – 80 kg N/ha. Důležitým faktorem je také stav porostu. Silné porosty,
kde činí hustota 30 až 40 rostlin na m2, je účelné hnojit vyššími dávkami dusíku (asi o 20 kg N/ha).
Dlouživý růst končí počátkem kvetení, kdy rostlina vytvoří asi 30 – 40 % své nadzemní hmoty, ale
22
přijme rozhodující podíl dusíku. Průběh dlouživého růstu je ovlivněn průběhem počasí, a může tak
být uskutečněn ve velice krátkém období (cca 14 dnů), nebo jako například v loňském roce, může
být rozložen do několika fází. Je známo, že aktuální rychlost růstu (zejména za nepříznivých
podmínek) a doba trvání vegetačního období určují do značné míry možnosti pro další zvýšení
výnosu řepky. Například za podmínek, které se nejvíce blíží optimu, byla maximální rychlost růstu
až 283 kg sušiny/ha za den (Grosse et al., 1992). Tvorba sušiny je ovlivněna třemi důležitými
agronomickými faktory: předplodina, typ N hnojiv a dávka N. Ačkoliv křivka růstu nepopisuje
zvláštní události, ke kterým dochází v průběhu tvorby výnosu, ukazuje se, že dávka N, následně typ
N hnojiva a předplodina mají velký účinek na výnos.
Hnojiva pro produkční hnojení
Pro produkční hnojení je tedy vhodné opět využít hnojiva s kombinací jednotlivých forem
dusíku. Mohou zde být tedy aplikována hnojiva LAV/LAD, DASA/+Mg, Ensin apod. S ohledem na
vysoký obsah N (46 %) jsou vhodné i močoviny, ale u těchto hnojiv je potřeba pamatovat na
podmínky pro aplikaci (vlhká půda, očekávané srážky). Obdobné zásady platí i při použití hnojiva
DAM. Pokud je možné aplikovat stájová organická hnojiva (např. kejdu), je jejich použití u řepky
vítáno. Postupné uvolňování N z organických látek je důležité i po odkvětu řepky, jelikož řepka
přijímá dusík až téměř do sklizně.
Využití dusíku ozimou řepkou
Dusík v druhé polovině vegetace N je nezbytný pro vytváření generativních orgánů. Z
hlediska tvorby výnosu má u ozimé řepky značný význam utváření pokryvnosti listoví (LAI) a
stejně tak tvorba sušiny. U ozimých a jarních odrůd byl sledován vztah mezi pokryvností listoví,
počtem šešulí a semen, přičemž byla zjištěna pozitivní korelace mezi pokryvností listoví na začátku
kvetení a utváření hlavních výnosotvorných prvků. Při tvorbě semen řepka využívá do značné míry
dusík doposud uložený v listech, stoncích a šešulích. Později ale dochází k opadu listů řepky,
a snižuje se tak využití N již přijatého rostlinou. V tomto období je příjem dusíku z půdy menší,
avšak často ještě významně ovlivňuje tvorbu výnosu. Produkčním hnojením bychom tak měli
významně působit jak na tvorbu vegetativních částí rostlin, a s tím spojenou akumulaci N v nich, ale
také zajistit využití dusíku ve druhé polovině jarní vegetace. Úkolem pěstitelů je tak nejen
zabezpečit potřebné množství dusíku přístupného rostlinám v době intenzivního růstu, ale zároveň
zajistit jeho dlouhodobé působení.
Pozdní hnojení
Část dusíku lze aplikovat ještě i v dalším období („pozdní přihnojení“), avšak s ohledem na
obtížný vstup do porostů a účinnost tohoto hnojení by měl hlavní význam hnojení N spočívat na
regeneračním a produkčním období.
Poděkování
Příspěvek byl připraven s podporou Specifického výzkumu „S projekt“ MŠMT ČR a v rámci
řešení grantů IGA FAPPZ č. 21140/1312/3138/001 a 21140/1312/3138/002.
Použitá literatura je u autorů.
23
ÚLOHA FOSFORU A DRASLÍKU VE VÝŽIVĚ OZIMÉ ŘEPKY
Doc. Ing. Dr. Luděk Hřivna
Mendelova univerzita v Brně
Ozimá řepka je plodinou, která je velmi náročná na živiny. Nejlépe jí vyhovují půdy
biologicky činné s neutrální až mírně alkalickou reakcí (6,0 - 7,5). Řepka má 2 - 3 x větší
požadavky na živiny než obiloviny. Na 1 t semen a odpovídající množství slámy odčerpá v průměru
50 kg N, 10,9 kg P, 50 kg K, 45 kg Ca a 4,8 kg Mg. Poměrně značné nároky má i na síru a z
mikrobiogenních prvků na bór a zinek. Na druhou stranu je potřeba uvést, že značné množství živin
do půdy se v posklizňových zbytcích zase vrací, což je příznivé pro následující plodiny, u kterých
můžeme úměrně tomu omezit hnojení. Platí to především u draslíku (90 %), vápníku (90 %)
a hořčíku (84 %).
Řepka má vysoké nároky na draslík. Ten zvyšuje mrazuvzdornost rostlin, zajišťuje optimální
vodní provoz (snižuje výpar), což se příznivě projevuje v období, kdy hrozí stresy ze sucha.
Pozitivně působí na kvetení a vylučování nektaru, což vede k intenzivnějšímu náletu včel. Dále
působí fytosanitárně (snižuje napadení černí řepkovou - Alternaria brassicacea). Fosfor je
významný již při zakořeňování rostlin, ovlivňuje růst a životnost vlásečnicových kořenů, pozitivně
působí již na počáteční růst rostlin, má významnou úlohu při kvetení a tvorbě plodů. Nedostatek P
vede k nevyrovnanému kvetení a omezuje tvorbu semen. To se neagtivně projevuje v jejich výnosu
i olejnatosti.
Pro dobré zásobení porostu řepky fosforem a draslíkem v průběhu celé vegetace je nezbytné
vybrat vhodné stanoviště s odpovídajícími agrochemickými vlastnostmi půdy. To, že je to stále
těžší, dokládá tab. 1, ve které je uvedeno relativní srovnání zastoupení půd dle jejich zásobenosti
fosforem a draslíkem.
Tab. 1: Obsah přístupných živin v % z celkové výměry orných půd v ČR (ÚKZÚZ 2006 - 2011)
Obsah živin - zásoba
P
K
26
7,8
Vyhovující
28,7
28,5
Dobrá
22,1
43,9
Vysoká
17
12
Velmi vysoká
6,2
7,8
Nízká
Poznámka: spotřeba č. ž. v minerálních hnojivech (r. 2012) v kg.ha-1
z.p.: P2O5 - 12,2; K2O - 6,5;
Při hodnocení pozemku vycházíme z kritérií uvedených v tabulce 2 a vybíráme ty lokality,
kde se hodnoty blíží nebo překračují rozmezí uvedená v tabulce 3.
24
Tab. 2: Kritéria hodnocení obsahu přístupných živin dle Mehlicha III
Obsah živin v mg.kg-1
Obsah
P
K
lehká
střední
těžká
50
do 100
do 105
do 170
Vyhovující
51 - 80
101 – 160
106 - 170
171 - 260
Dobrý
81 - 115
161 – 275
171 - 310
261 - 350
Vysoký
116 - 185
276 – 380
311 - 420
351 - 510
185
nad 380
nad 420
nad 510
Nízký
Velmi vysoký
Ne vždy ale máme takové pozemky k dispozici. Pak je nezbytné na to reagovat zvýšením
dávky aplikovaných minerálních hnojiv, která zapracujeme již při přípravě půdy k setí. Při
stanovení dávky živin je nezbytné vycházet z bilanční metody, kdy na základě odhadovaného
výnosu a znalosti potřeby živiny na vytvoření jedné tuny produkce vypočítáme odběr živiny
výnosem. Přitom si musíme uvědomit, že hnojíme nejenom rostliny řepky ale také půdu, takže
využitelnost živiny z hnojiva je poměrně nízká a většina potřebných živin je čerpána ze staré půdní
síly. I proto na půdách s nízkou nebo pouze vyhovující zásobou živin dávku hnojiv dle možností
zvyšujeme.
Tab. 3: Půdní vlastnosti pro řepku ozimou
Ukazatel
Hladina živin v půdě
minimální
optimální
maximální
pH/KCl
5,8
6,0 - 6,5
7,2
P (mg.kg-1)
51
81 - 115
-
K (mg.kg-1)
150
171 - 310
-
Jak se promítá zásoba přístupných živin P a K v půdě do výnosu semen, můžeme pozorovat
v historicky cenných výsledcích polních pokusů Janovce (1982 (viz graf 1 - 2).
25
Graf 1:Výnos ozimé řepky v závislosti na obsahu fosforu v půdě
zásoba
<
nízká
><
vyhovující
><
dobrá
>
Graf 2:Výnos ozimé řepky v závislosti na obsahu draslíku v půdě
zásoba
<
vyhovující
><
dobrá
>
V průběhu vegetace je dynamika příjmu fosforu i draslíku odlišná. Zatímco draslík kopíruje
v příjmu dusík a jeho příjem před květem představuje cca 80 % celkové potřeby, u fosforu je
dynamika příjmu pozvolnější a čerpání na počátku květu představuje pouze cca 60 % celkového
množství (graf 3). Potvrzují to i výsledky našeho pokusu s hybridní odrůdou Embleme, pěstovanou
26
v ročníku 2003/2004 (graf 4), kdy na konci měsíce dubna (29.4.04) na počátku květu měl porost
odebraných 63 % celkové potřeby P a 81 % K.
Graf 3:Odběr živin během vegetace u řepky (podle Voškeruši a kol. 1975): I. – podzim, II. – po
přezimování, III. – počátek kvetení, IV. – kvetení, V. – plný květ, VI. – po odkvětu, VII. – sklizeň
Graf 4:Dynamika příjmu P a K během vegetace
100%
73
90%
80%
12,08
70%
26,4
15
5
133
60%
50%
15,6
6,28
72
40%
30%
20%
10%
0%
11,3
3,56
1,4
2,608
17,3
1,732
8,8
104
0
0,5
sušina (28,16 t/ha)
P
70
(84,4 kg)
K
(467 kg)
kg, g živiny odebrané v určité fázi vegetace
17.10.
26.3.
15.4.
21.4.
29.4.
18.5.
17.6.
Rostliny ozimé řepky přijímají P i K od počátku vegetace. Z údajů uvedených v grafu 4
můžeme vyčíst, že porost řepky přijal do poloviny října cca 9 kg P a 70 kg K. Proto je nutné
sledovat jejich výživný stav již na podzim a následně pak v průběhu celé vegetace až do květu.
27
Obsah živin, charakterizující optimální výživný stav v jednotlivých fázích vegetace, je uveden
v tab. 4.
I když P i K- hnojiva by měla být aplikována při předseťové přípravě, můžeme na základě
rozboru rostlin při zjištěném deficitu provádět úpravu výživného stavu i během vegetace. Vzhledem
k tomu, že se jedná o makroživiny, je uplatnění nízkoprocentních roztoků hnojiv málo účinné a
vyplatí se spíše aplikace tuhých hnojiv v období regenerace nebo na počátku dlouživého růstu.
Z draselných hnojiv volíme zpravidla draselnou sůl, z fosforečných amofos, případně trojitý
superfosfát nebo YARA Mila NP aj. Je důležité na etiketě hnojiva sledovat podíl vodorozpustného
fosforu, aby využitelnost byla co nejvyšší. Později pro drobné korekce výživného stavu u draslíku
můžeme využít např. hnojiva Krista K, Campofort speciál K apod., u fosforu se vyplatí i výraznější
zásahy. Zde můžeme s úspěchem uplatnit NP roztok, který se dá využít od regenerace až do počátku
květu v poměrně vysokých dávkách.
Tab. 4:Optimální výživný stav rostlin během vegetace
%
biomasa suš.
(t.ha-1)
P
K
Podzim
1,0
0,39
3,80
Regenerace rostl. na jaře
2,5
0,48
2,90
Butonizace
5,5
0,50
3,60
Kvetení
10,0
0,46
3,00
Nasazení šešulí
18,0
0,34
2,10
Semena - sklizeň
3,0
0,60
0,82
Fáze růstu
28
HNOJENÍ OZIMÉ ŘEPKY STOPOVÝMI PRVKY
A DIGESTÁTEM (FUGÁTEM)
Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. 1), Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. 1),
Ing. Jiří Dostál, CSc.2)
Mendelova univerzita v Brně 1)
AGROEKO Žamberk, spol. s r.o. 2)
Ozimá řepka vyžaduje pro svůj růst a vývoj řadu biogenních prvků, ze stopových především
dostatek bóru (B) a zinku (Zn), což bylo prokázáno řadou experimentů. Jejich optimální příjem
rostlinami je zajišťován vhodným pH půdy (6,0 – 7,2). Při zvýšené hodnotě pH (alkalické a silně
alkalické půdy) dochází často k imobilizaci Mn, Zn a B v půdě, zatímco pohyblivost Mo se zvyšuje
(Richter et al., 2001). Dynamiku odběru mikroelementů u ozimé řepky uvádí graf 1.
Graf 1: Dynamika odběru mikroelementů u ozimé řepky (Cramer, 1997, cit. Vašák et al., 1997)
Bór má v rostlině důležitou funkci zvláště ve výstavbě meristému (např. ve vegetačních
vrcholech a kořenových špičkách), dále má důležitou roli v procesu opylování, a tím i při tvorbě
výnosu semen. Bór je nutný pro floémový transport sacharózy. Prokázaná je jeho nezbytnost při
syntéze buněčných stěn a lignifikaci (Hřivna et al., 2000). Účastní se mnoha fyziologických
procesů, které jsou iniciovány světlem, působením zemské tíže, fytohormony (Tanada, 1995).
Bór příznivě ovlivňuje metabolismus sacharidů a jejich transport. Při jeho nedostatku je tato
cesta blokovaná a zvyšuje se akumulace fenolických látek. Dále je důležitý pro syntézu nukleových
kyselin a pro utilizaci N do RNA, pro proteosyntézu a má vztah i k syntéze cytokyninů (Richter et
al., 2001). Bór v interakci se sírou rovněž zvyšuje obsah oleje u řepky (Chakraborty et al., 2000).
Kladnou odezvu na preventivní aplikaci bóru lze očekávat na půdách potenciálně deficitních,
jsou to půdy podzolované, promyvné, lehké či převápněné, kde dochází k silné absorpci bóru
(Vaněk et al., 1998). K deficitu B často dochází po delším suchém období. Bór mimo jiné
napomáhá lepšímu využití vápníku v procesech látkové výměny. Při nedostatku bóru rostliny
29
nemohou normálně využít vápník, i když se ho v půdě nachází dostatečné množství. Je prokázán
intenzivnější příjem bóru v půdách s vyšším obsahem draslíku (Anspok, 1990).
Příznaky deficitu jsou v poruchách výstavby meristému, praskání lodyh (obr. 1), dlouhém
kvetení, špatném opylování – redukci a nízkém výnosu semene (Vašák et al., 2000). Důsledkem
toho je slabší nasazení šešulí s menším počtem semen. Při větším deficitu bóru odumírají vegetační
vrcholy rostlin. Zvýšení výnosu řepky tedy úzce souvisí s obsahem bóru v půdě a jeho přijatelností
rostlinami (Fecenko, Ložek, 2000).
Obr. 1:Projevy deficience bóru na stonku a listech řepky (Bergmann, 1986)
Podle Richtera (1986) působí příznivě na ozimou řepku rovněž zinek, který podporuje její
větvení. Jedna tuna semene a odpovídající množství slámy odčerpá v průměru 0,6 kg Zn.ha-1. Zinek
má vztah k N metabolismu a je nezbytný pro syntézu tryptofanu. Ten je stavební látkou pro tvorbu
indolyloctové kyseliny, podmiňující dlouživý růst rostlin (Richter, 2001). Nedostatek zinku se
projevuje především u mladých částí rostlin vytvářením růžic s úzkými a drobnými listy a
zkrácením internodií. Charakteristická je drobnolistost (Richter, Hlušek, 1994).
Z hlediska vlastního hnojení je vždy výhodnější (než paušální aplikace) znalost aktuálního
výživného stavu rostlin na základě rozborů rostlin, který může být doplněn rozborem půd na obsah
stopových prvků. Obsah bóru a zinku v sušině rostlin by se měl již na podzim a následně v jarním
období (do fáze kvetení) pohybovat v podobných hodnotách 25 - 50 mg B·kg-1, resp.
25 – 70 mg Zn·kg-1 (tab. 1).
Tab. 1: Obsah živin v sušině rostlin ozimé řepky (Richter et al., 2001)
mg.kg-1
%
Biomasa
suš. (t/ha)
N
P
K
Ca
Mg
S
Podzim
1,0
4,2
0,39
3,80
2,00
0,20
0,45
25 - 50 25 - 70
Jarní regenerace
2,5
4,8
0,48
2,90
1,60
0,18
0,50
25 - 50 25 - 70
Butonizace
5,5
4,9
0,50
3,60
1,90
0,18
0,60
25 - 50 25 - 70
Kvetení
10,0
4,2
0,46
3,00
1,60
0,15
0,50
25 - 50 25 - 70
Nasazení šešulí
18,0
2,0
0,34
2,10
1,50
0,11
0,45
15
20 - 40
Semena - sklizeň
3,0
3,3
0,60
0,82
0,50
0,25
0,26
7 - 11
40 - 60
Fáze růstu
B
Zn
Zvýšení hladiny stopových prvků lze zajistit především foliární výživou na počátku
dlouživého růstu ozimé řepky, kdy je jejich nejvyšší odběr (Richter et al., 2001). Jako roční foliární
30
dávka Zn i B se doporučuje cca 200 - 400 g/ha. V uvedené fázi se realizuje taktéž i tzv. produkční
hnojení řepky dusíkem, většinou ve formě kapalných hnojiv, ke kterým je zpravidla možno přidat i
hnojiva se stopovými prvky. Foliární výživou je možné dodat rostlině rychle deficitní živinu, a tím
omezit negativní vnější vlivy způsobené i nepříznivými povětrnostními podmínkami, eventuálně
náhlými změnami v chemismu půdy. Efektivnost mimokořenové výživy je závislá na rychlosti
absorpce a na mobilitě použité živiny, ale i na vhodné formě hnojiva (Hřivna, Richter, 2002).
Na našem trhu, resp. v registru hnojiv, je celá řada hnojiv, která jsou vhodná k mimokořenové
(foliární) aplikaci, přičemž účinnější jsou hnojiva se stopovými prvky v chelátových vazbách (větší
penetrace do listů a rychlejší utilizace v rostlinách, často menší smyv deštěm). Pokud jsou
používána hnojiva s iontovými vazbami stopových prvků, doporučujeme volit dávky vyšší (tj.
k horní hranici uvedeného rozmezí), roční dávku rozdělit na dílčí ve 2, případně ve 3 termínech
aplikace, z toho první již aplikovat na konci fáze přízemní listové růžice (tj. společně s N v termínu
druhé dávky jarního regeneračního přihnojení, při hnojení bórem lze již i na podzim pro lepší
kvalitu srdéčka odolnějšího mrazu a vyzimování).
Zlepšení výživného stavu rostlin řepky, včetně zinku, je rovněž možné po aplikaci tekutého
fermentačního zbytku z bioplynové stanice - BPS (digestát, fugát), což je hnojivo s rychle
uvolnitelným dusíkem (poměr C : N do 10) a sušinou do 13 %. Pokud se jako vstupní surovina
používá do BPS prasečí kejda, vykazují digestáty poměrně vysoký obsah Zn, který ovšem nemůže
podle platné vyhlášky č. 271/2009 Sb. překročit hodnotu 1200 mg Zn/kg sušiny hnojiva. Obvyklé
obsahy Zn v digestátech jsou v rozpětí 300 - 1000 mg Zn/kg sušiny hnojiva. Protože se dávka
digestátu na ha odvozuje od obsahu dusíku (zpravidla 0,2 - 0,8 % N v čerstvé hmotě digestátu), je
nezbytné znát složení digestátu (fugátu) kromě makroprvků (N, P, K, Ca, Mg, S) alespoň na obsah
Zn a B a dopočítat si, jaké množství těchto živin se rostlinám řepky dodá danou aplikační dávkou.
Hnojení digestátem je možné jak na podzim před setím či po vzejití řepky (ve fázi od 3
pravých listů), tak i na jaro jako regenerační hnojení formou hadicových aplikátorů. Za dobrých
vláhových podmínek je hnojení digestátem srovnatelné s minerálním hnojením, za sucha nutno
aplikovat digestát v předstihu (pozor na ztráty emisí čpavku) a v extrémním suchu raději digestát
nahradit ledky.
Aplikace nesmí nikdy odporovat platné legislativě (Zákon o hnojivech; Nitrátová směrnice –
omezení ve zranitelných oblastech ve smyslu celkové dávky N, omezené dávky N v předseťové a
podzimní aplikaci a ve smyslu termínů zákazu hnojení). Nicméně při hnojení do porostů je potřeba
počítat s určitým poškozením rostlin řepky, jehož intenzita bude záviset (kromě hmotnosti cisterny,
typu pneumatik) především na půdně-klimatických podmínkách při aplikaci – především vlhkosti
půdy a teplotě. Doporučuje se při vlhkém jaru aplikovat digestát k řepce z rána při teplotách mírně
pod 0 (0 až – 3 °C), kdy je poškození nejmenší, přičemž dle znalostí z provozu se průměrná dávka
digestátu pohybuje kolem 20 t/ha. Aplikace při větším mrazu již způsobí větší poškození rostlin
pneumatikami (vyjeté koleje a lámání křehkých pletiv). Jenom připomínáme, že ve zranitelné
oblasti je celkový limit hnojení pro ozimou řepku 230 kg/N vztažený na výnosovou úroveň 4,5 t/ha
(podrobnější informace byly publikovány loni).
Použitá literatura je k dispozici u autorů.
31
Zásady integrované ochrany v polních plodinách
Zásada IOR
1. Opatření pro prevenci
anebo potlačení škodlivých
organismů
1.1. Střídání plodin
Kontrola
Vysvětlivky/doporučení/zdůvodnění
1. Byl zaveden systém střídání
plodin, který je doporučen?
Časový odstup mezi pěstovanými plodinami byl dodržen v plném
rozsahu na více než 50 % obhospodařované plochy/nebo byla zařazena
do zkráceného sledu plodin alespoň jedna hlavní jarní neobilná plodina,
která je zastoupena na více než 20 % obhospodařovaných ploch/nebo je
plněn GAEC 3
Časový odstup mezi pěstovanými plodinami byl dodržen v plném
rozsahu na 25 - 50 % obhospodařované plochy/nebo byla zařazena do
zkráceného sledu plodin alespoň jedna hlavní jarní neobilná plodina,
která je zastoupena na 10 - 20 % obhospodařovaných ploch/nebo byly
zařazeny meziplodiny na více než 50 % obhospodařované plochy
Časový odstup mezi pěstovanými plodinami byl dodržen v plném
rozsahu na 10 - 25 % obhospodařované plochy/nebo byla zařazena do
zkráceného sledu plodin alespoň jedna hlavní jarní neobilná plodina,
která je zastoupena na 5 - 10 % obhospodařovaných ploch/nebo byly
zařazeny meziplodiny na 25 - 50 % obhospodařované plochy
1.2 Vhodné pěstitelské
postupy
2. Byly zavedeny doporučené
pěstitelské postupy?
Časový odstup mezi pěstovanými plodinami byl dodržen v plném
rozsahu na méně než 10 % obhospodařované plochy/nebo byla
zařazena do ozimého sledu plodin alespoň jedna jarní neobilná plodina
na méně než 5 % obhospodařovaných ploch/nebo byly zařazeny
meziplodiny na méně než 25 % obhospodařované plochy
Agrotechnické lhůty doby výsevu/výsadby (polní zelenina) a hustota
výsevu byla upravena podle pěstebních podmínek a pěstované
odrůdy/hybridu na více než 75 % obhospodařované plochy
Agrotechnické lhůty doby výsevu/výsadby (polní zelenina) a hustota
výsevu byla upravena podle pěstebních podmínek a pěstované
odrůdy/hybridu na 50 - 75 % obhospodařované plochy
bodování Vaše hodnocení
40
20
5
0
10
5
32
3. Byly posklizňové zbytky
zapraveny orbou?
1.3 Pěstování odolných
nebo tolerantních odrůd a
používání standardního
nebo certifikovaného
mořeného osiva a sadby.
4. Byly využity odrůdy
odolné/tolerantní vůči
abiotickým stresům či ŠO,
které jsou v dané oblasti
hospodářsky významné?
5. Bylo využito certifikované
osivo/sadba?
6. Bylo využito mořené
osivo/sadba?
Agrotechnické lhůty doby výsevu/výsadby (polní zelenina) a hustota
výsevu byla upravena podle pěstebních podmínek a pěstované
odrůdy/hybridu na méně než 50 % obhospodařované plochy
0
Úprava půdy byla provedena orbou/hlubokým kypřením na více než 75
% obhospodařované plochy
30
Úprava půdy byla provedena orbou/hlubokým kypřením na 50 - 75 %
obhospodařované plochy
10
Úprava půdy byla provedena orbou/hlubokým kypřením na méně než
50 % obhospodařované plochy
0
Variety/odrůdy s potvrzenou odolností/tolerancí k ŠO/abiotickým
stresům, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují, byly
pěstovány na více než 75 % obhospodařované plochy
20
Variety/odrůdy s potvrzenou odolností/tolerancí k ŠO/abiotickým
stresům, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují, byly
pěstovány na 50 - 75 % obhospodařované plochy
10
Variety/odrůdy s potvrzenou odolností/tolerancí k ŠO/abiotickým
stresům, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují, byly
pěstovány na méně než 50 % obhospodařované plochy
0
Certifikované osivo/sadba bylo použito na více než 75 %
obhospodařované plochy
Certifikované osivo/sadba bylo použito na 50 -75 % obhospodařované
plochy
Certifikované osivo/sadba bylo použito na méně než 50 %
obhospodařované plochy
Mořené osivo/sadba proti ŠO, které způsobily škody na lokalitě/v
regionu v předchozích letech a u kterých je riziko škod vysoké, bylo
použito na více než 75 % obhospodařované plochy
Mořené osivo/sadba proti ŠO, které způsobily škody na lokalitě/v
regionu v předchozích letech a u kterých je riziko škod vysoké, bylo
použito na 50 -75 % obhospodařované plochy
10
5
0
10
5
33
Mořené osivo/sadba proti ŠO, které způsobily škody na lokalitě/v
regionu v předchozích letech a u kterých je riziko škod vysoké, bylo
použito na méně než 50 % obhospodařované plochy
1.4. Vyvážené hnojení,
vápnění, zavlažování a
odvodňování.
7. Byla upravena půdní reakce
(pH půdy) dle výsledků AZZP,
či jiného relevantního
půdního rozboru?
8. Byl rozsah aplikace hnojiv v
množství odpovídajícím
doporučeným dávkám a
potřebě vycházející z půdního
rozboru/rozboru rostlin?
1.5 Hygienická opatření pro
zamezení šíření škodlivých
organismů
9. Byla zavedena a používána
doporučovaná hygienická
opatření pro zamezení šíření
škodlivých organismů?
Výsledky rozborů prokázaly, že hodnota pH je vyrovnaná a není potřeba
upravovat půdní reakci nebo uživatel upravil půdní reakci dle potřeby v
předchozích 3 letech na více než 50 % obhospodařované plochy
Úprava půdní reakce byla provedena dle potřeby v předchozích 3 letech
na 25 – 50 % obhospodařované plochy
Úprava půdní reakce byla provedena dle potřeby v předchozích 3 letech
na 10 – 25 %
Úprava půdní reakce byla provedena dle potřeby v předchozích 3 letech
na méně než 10 % obhospodařované plochy, ačkoliv výsledky rozborů
prokázaly tuto potřebu
Hnojiva byla použita v doporučeném dávkování, termínu a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na více než 75 %
obhospodařované plochy
Hnojiva byla použita v doporučeném dávkování, termínu a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na 50 – 75 %
obhospodařované plochy
Hnojiva byla použita v doporučeném dávkování, termínu a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na 25 – 50 %
obhospodařované plochy
Hnojiva byla použita v doporučeném dávkování a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na méně než 25 %
obhospodařované plochy anebo nebyla použita vůbec, ačkoliv výsledky
rozborů prokázaly tuto potřebu
Hygienická opatření pro zamezení šíření ŠO, které byly na pozemcích
potvrzeny a hrozí jejich rozšíření, byla zavedena a používána (v případě,
že se na obhospodařované ploše nevyskytují žádné ŠO vyžadující
zvláštní hygienická opatření, je uživatel hodnocen stejně, jako kdyby
tato opatření provedl)
0
15
10
5
0
15
10
5
0
10
34
Hygienická opatření pro zamezení šíření ŠO, které byly na pozemcích
potvrzeny a hrozí jejich rozšíření/nebo kde se ŠO vyskytuje v důsledku
porušení hygienických opatření, nebyla zavedena a používána
1.6 Ochrana a podpora
užitečných organismů
10. Byla přijata doporučovaná
opatření na ochranu a
podporu užitečných
organismů na produkčních
plochách a mimo nich?
Opatření pro podporu užitečných organismů byla zavedena/nebo byla
zavedena opatření Greening/nebo bylo zavedeno opatření Biopásy v
rámci AEO/nebo je plněno GEAC 6 údržba krajinných prvků
Opatření pro podporu užitečných organismů v podobě menších půdních
bloků obklopených křovinnými pásy či udržováním remízků v blízkosti
obhospodařované půdy byla zavedena
Opatření pro podporu užitečných organismů nebyla zavedena
0
20
10
0
Počet bodů v oblasti preventivních opatření
2. Monitoring výskytu
škodlivých organismů,
včetně využívání systémů
předpovědí (prognóz) a
systémů varování a včasné
diagnózy
11. Zavedl nebo využíval
uživatel vhodné monitorovací
metody a systémy, metody
prognóz a systémy varování?
12. Využíval uživatel služeb
poskytovaných
rostlinolékařskými poradci?
Monitorovací pomůcky/dostupné systémy varování a prognostické
modely byly využívány pro více než 75 % ŠO, proti kterým pěstitel
ochranu provádí a jsou pro ně monitorovací metody doporučené
15
Monitorovací pomůcky/dostupné systémy varování a prognostické
modely byly využívány pro 25 – 75 % ŠO, proti kterým pěstitel ochranu
provádí a jsou pro ně monitorovací metody doporučené
10
Monitorovací pomůcky/dostupné systémy varování a prognostické
modely byly využívány pro méně než 25 % ŠO, proti kterým pěstitel
ochranu provádí a jsou pro ně monitorovací metody doporučené
0
Uživatel využil služeb akreditovaného rostlinolékařského poradce
Uživatel využil služeb rostlinolékařského poradce s osvědčením III.
stupně odborné způsobilosti/nebo vlastní certifikát s osvědčením III.
stupně
Uživatel nevyužil služeb certifikovaného rostlinolékařského poradce ani
poradce s osvědčením III. stupně odborné způsobilosti ani nevlastní
certifikát s osvědčením III. stupně
20
15
0
35
3. Rozhodování o provedení
ošetření podle prahů
škodlivosti ve srovnání
s výskytem škodlivého
organismu na poli
4. Preference všech
nechemických prostředků a
metod před chemickými
přípravky
5. Výběr přípravků
selektivních k přirozeným
nepřátelům s co nejmenšími
vedlejšími účinky pro lidské
zdraví, necílové organismy a
životní prostředí
13. Využil uživatel při řízení
ochrany prahy škodlivosti,
které byly doporučeny?
14. Využíval uživatel při
ochraně biologické/pomocné
prostředky na ochranu rostlin
či jiné nechemické metody?
15. Byly při aplikacích použity
přípravky s nízkým vlivem na
necílové organismy, lidské
zdraví a životní prostředí s
ohledem na oblast použití?
Při řízení ochrany byly využity prahy škodlivosti pro více než 75 % ŠO,
pro které jsou známy nebo byly využity objektivní metody hodnocení
výskytu ŠO, při čemž termín aplikace a doporučená růstová fáze byly
vztaženy k této hodnotě/metodě.
Při řízení ochrany byly využity prahy škodlivosti pro 25 -75 % ŠO, pro
které jsou známy nebo byly využity objektivní metody hodnocení
výskytu ŠO, při čemž termín aplikace a doporučená růstová fáze byly
vztaženy k této hodnotě/metodě.
Při řízení ochrany byly využity prahy škodlivosti pro méně než 25 % ŠO,
pro které jsou známy nebo byly využity objektivní metody hodnocení
výskytu ŠO, při čemž termín aplikace a doporučená růstová fáze byly
vztaženy k této hodnotě/metodě.
Biologické přípravky či jiná nechemická opatření byla použita na více
než 50 % obhospodařované plochy
Biologické přípravky či jiná nechemická opatření byla použita na 25 - 50
% obhospodařované plochy
Biologické přípravky či jiná nechemická opatření byla použita na 10 - 25
% obhospodařované plochy
Biologické přípravky či jiná nechemická opatření byla použita na méně
než 10 % obhospodařované plochy
15
10
0
30
20
10
0
Při ochraně byl použit přípravek, s co možná nejnižším vlivem na
necílové organismy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě
opakovaného zásahu na více než 75 % obhospodařované plochy
15
Při ochraně byl použit přípravek, s co možná nejnižším vlivem na
necílové organismy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě
opakovaného zásahu na 50 - 75 % obhospodařované plochy
10
Při ochraně byl použit přípravek, s co možná nejnižším vlivem na
necílové organismy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě
opakovaného zásahu na méně než 50 % obhospodařované plochy
0
36
6. Používání pesticidů a
dalších způsobů ochrany
v nezbytném rozsahu
16. Využil uživatel při ochraně
plodin nějaká opatření, která
umožňují snížit množství
aplikovaného přípravku, nebo
použil přípravky jen v
nezbytném rozsahu? (týká se i
herbicidů)
17. Zahrnovala regulace
plevelů nechemické opatření
či kombinaci nechemického a
aplikaci herbicidu?
7. Uplatňování
antirezistentních strategií
8. Ověřování úspěšnosti
provedených ochranných
18. Uplatnil uživatel při
ochranných opatření
antirezistetní strategii?
19. Provedl uživatel ověření
úspěšnosti ochranných
Opatření snižující množství aplikovaného přípravku/nebo přípravky v
nezbytném rozsahu byly použity na více než 75 % obhospodařované
plochy
Opatření snižující množství aplikovaného přípravku/nebo přípravky v
nezbytném rozsahu byly použity na 50 -75 % obhospodařované plochy
Opatření snižující množství aplikovaného přípravku/nebo přípravky v
nezbytném rozsahu byly použity na méně než 50 % obhospodařované
plochy
Při regulaci plevelů bylo použito nechemické opatření/nebo kombinace
nechemické metody a herbicidu a to i v případě opakovaného zásahu na
více než 75 % obhospodařované plochy
10
5
0
20
Při regulaci plevelů bylo použito nechemické opatření/nebo kombinace
nechemické metody a herbicidu a to i v případě opakovaného zásahu na
50 - 75 % obhospodařované plochy
10
Při regulaci plevelů bylo použito nechemické opatření/nebo kombinace
nechemické metody a herbicidu a to i v případě opakovaného zásahu na
méně než 50 % obhospodařované plochy
0
Odpovídající antirezistentní strategie byla použita na více než 75 %
obhospodařované plochy s výskytem ŠO, u kterého se rezistence k
pesticidům vyskytla a který vyžadoval ošetření
20
Odpovídající antirezistentní strategie byla použita na 50 - 75 %
obhospodařované plochy s výskytem ŠO, u kterého se rezistence k
pesticidům vyskytla a který vyžadoval ošetření
10
Odpovídající antirezistentní strategie byla použita na méně než 50 %
obhospodařované plochy s výskytem ŠO, u kterého se rezistence k
pesticidům vyskytla a který vyžadoval ošetření
0
Hodnocení úspěšnosti ochranných opatření bylo provedeno pro více než
75 % ŠO, proti kterým pěstitel ochranu provádí
15
37
opatření
9. Vzdělávání
opatření?
Hodnocení úspěšnosti ochranných opatření bylo provedeno pro 50 – 75
% ŠO, proti kterým pěstitel ochranu provádí
Hodnocení úspěšnosti ochranných opatření bylo provedeno pro méně
než 50 % ŠO, proti kterým pěstitel ochranu provádí
20. Zúčastnil se profesionální
uživatel v tomto roce školení
a odborných přednášek či
seminářů týkajících se
problematiky IOR?
5
0
Uživatel se zúčastnil v daném roce školení, semináře, odborné
přednášky týkající se problematiky IOR
10
Uživatel se nezúčastnil v daném roce školení, semináře, odborné
přednášky týkající se problematiky IOR
0
Celkový počet bodů
38
Průvodce kontrolním systémem plnění zásad integrované ochrany v polních plodinách
Úvod
Pro pěstitele, profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin, je důležité pochopení významu
zavádění systému integrované ochrany rostlin (dále jen „IOR“). Legislativní zavádění systému IOR
v Evropské Unii umožňuje současně plnit dva cíle, prvním je regulace rizikových pesticidů pro životní
prostředí a zdraví člověka a druhým je zachování nebo zvýšení ekonomické efektivnosti pěstebních
opatření. Uplatňování systému IOR vede ke zvyšování ekonomické efektivnosti ochrany, zvyšování
účinnosti ochranných opatření a vede k omezení nezdůvodněných aplikací. Zavádění systému IOR
musí být i ekonomicky přínosné. Tomu má sloužit i kontrolní bodový systém, který umožňuje pěstiteli
autokontrolu a nalezení chyb a nedostatků při naplňování zásad IOR bez ohledu na to, zdali byla nebo
nebyla provedena kontrola plnění povinnosti orgány státní správy. V důsledku chyb v řízení
ochranných opatření dochází ke snižování efektivnosti pěstování. Nízký počet bodů při hodnocení
systému může indikovat zvýšení ztrát na výnosech (na zisku) anebo zvýšení nákladů na ochranu,
kterým lze zabránit zdokonalením systému stávajících technologie ochrany.
Stručná informace k průvodci kontrol IOR
Průvodce kontrolním systémem plnění zásad integrované ochrany rostlin v polních plodinách včetně
polní zeleniny (dále jen „průvodce“) je určen všem profesionálním uživatelům přípravků na ochranu
rostlin (dále jen „uživatel“). Cílem této publikace je poskytnout podrobnější informace o náplni
kontroly dodržování zásad IOR.
Právní opora kontrol IOR
Dle čl. 14 směrnice 2009/128/ES a v souladu se zněním § 5 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), jsou uvedeny zásady IOR v § 3 vyhlášky č. 205/2012 Sb. (dále
jen „vyhláška“, viz příloha č. 1.).
Dodržování 8 zásad vyjmenovaných ve vyhlášce je od 1. 1. 2014 pro všechny uživatele povinné podle
§ 5 zákona, za podmínek uvedených v odstavci 1. citace odst. 1 a odst. 2:
1) „Opatření IOR udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních,
které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst
zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů.
2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených v odstavci 1 uplatňovat obecné
zásady IOR…“.
Je nutné zdůraznit, že používání zásad IOR musí být uplatňováno s ohledem na hledisko ekologické,
tak ekonomické.
Z důvodu plnění povinností vyplývající z legislativy byl vytvořen kontrolní systém, jehož cílem je
zhodnotit úroveň plnění předepsané povinnosti. Přílohou tohoto průvodce je i kontrolní list, oba tyto
dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“) od 1. 1. 2014. Plnění zásad bude kontrolováno inspektory ÚKZÚZ
v rámci povinností definovaných v § 74 odstavce 1 písm. b) zákona, kteří budou při kontrole
zaznamenávat do kontrolního listu rozsah a kvalitu plnění bodovým ohodnocením. Uživatel bude
hodnocen plným/zkráceným/nulovým počtem bodů pro většinu zásad podle plochy
obhospodařované půdy, na které danou zásadu plní. Body se při neplnění neodečítají.
Kontroly se budou vztahovat i na uživatele zařazené v titulu Integrovaná produkce a Ekologické
zemědělství, ačkoliv oba tato systémy splňují principy trvale udržitelného používání pesticidů. (dle
Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice, 2012).
0
120 b.
350 b.
39
Rozsah a organizace kontrol
Kontrola se vztahuje na všechny pozemky uživatele, na kterých jsou pěstovány polní plodiny
včetně polní zeleniny aktuálního roku (bude-li potřeba posoudit technologie uživatele
z dlouhodobého hlediska, bude se tak dít z období maximálně tříletého, viz osevní postupy,
zpracování půdy, vápnění, atd.). Hodnocení je prováděno plošně pro všechny polní kultury pěstované
na pozemcích uživatele. Pro získání maximálního počtu bodů pro hodnocenou zásadu musí uživatel
splňovat podmínky na daném % obhospodařované plochy (pro dané % škodlivých organizmů).
V případě, že plnění zásady není aplikováno plně, je uživateli přidělen snížený počet bodů,
eventuelně počet nulový.
Výjimky z plnění zásad je možné tolerovat v následujících případech: 1) uživatel hospodaří na
erozně ohrožených plochách a plní standardy GAEC 1 a 2, případně se musí řídit některou z
povinností z Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí (dále jen „nařízení“); 2)
uživatel používá přípravky v maximálních povolených dávkách tak, aby nedocházelo vzniku
rezistence; 3) uživatel nemohl dané opatření přijmout z objektivních důvodů (např. odrůda či
přípravek nejsou pro dané použití registrovány, nepříznivý průběh počasí v době setí/sázení plodiny).
V těchto případech je plocha, na které jsou uplatňovány výjimky, vyjmuta z hodnocení.
Při kontrole je možné využít písemné/elektronické evidence uživatele, pokud takové údaje uživatel
vede (týká se evidence spotřeby přípravků a hnojiv, expertní systémy, portál farmáře eAGRI, atd.). Při
kontrole mohou být předkládány i účetní/daňové doklady o využití služby, nákupu zboží, certifikát o
absolvovaném vzdělání/účasti na odborném semináři. Dále je uživatel hodnocen za to, že při
rozhodování užívá informace zveřejňované na stránkách ÚKZÚZ („semafor“ přípravků, plodinové
metodiky, znalost a praktické využití výstupů v podobě Situačních zpráv o výskytu škodlivých
organizmů, prognostických modelů, atd.), popřípadě z jiných relevantních zdrojů. V případech, že
nebude možné ověřit plnění zásady doložitelným dokladem, bude hodnocení vycházet z informací
podaných uživatelem ústně. Tyto informace musí být objektivní a relevantní.
Zjištěné informace jsou formou bodového hodnocení zaneseny do kontrolního listu. Výsledkem
kontroly je určitý obdržený počet bodů, který odpovídá úrovni praktikovaných zásad. Z maximálního
možného počtu 350 bodů, je nutné získat alespoň 120 bodů.
Sankce
Plnění IOR není v současnosti navázáno na žádné dotační tituly, proto v případě neplnění, nebude
uživatel postižen krácením dotací. V případě, že počet dosažených bodů nedosahuje požadovaného
minima, je uživatel povinen zvážit přijetí opatření definovaných v § 3 vyhlášky. Jednou z možností
řešení je řídit se doporučenými postupy popsanými v Metodické příručce integrované ochrany rostlin
pro polní plodiny (polní zeleninu), případně využít (akreditovaného) odborného poradce. Při následné
kontrole je hodnocena účinnost přijatých opatření, tzn. zda uživatel dosáhl alespoň požadovaného
minima bodů.
Sankční kompetence jsou v rukou ÚKZÚZ, který může při opakovaném porušení zásad IOR využít §
79e odst. 1 písm. a) zákona. V případě, že kontrola odhalí porušení základních povinností fyzických a
právnických osob podle § 3 zákona je tento přestupek řešen formou úředního opatření podle § 75
zákona.
Jak je průvodce strukturován
Průvodce je strukturován dle seznamu otázek kontrolního listu, u každé z 20 otázek kontroly je
uvedeno vysvětlení, za jakých podmínek lze dosáhnout při hodnocení plný/zkrácený/nulový počet
bodů, zdůvodnění kontroly a upřesnění, co bude při kontrole kontrolní orgán požadovat. Součástí
průvodce je také stručný seznam doporučení, které slouží jako vodítko pro plnění požadavků.
K publikaci náleží i přílohy upřesňující parametry některých z kontrolovaných prvků.
0
120 b.
350 b.
40
Aktualizace
Průvodce je platný pro rok kontroly od 1. 1. 2014. Finální verze průvodcem zveřejněna na
internetových stránkách ÚKZÚZ. Elektronická forma kontrolního listu umožňuje všem uživatelům
provést autokontrolu.
Zdroje informací
ÚKZÚZ
Hroznová 63/2
656 06 Brno
Telefon: +420 543 548 111
Fax: +420 543 211 148
E-mail: [email protected]
Právní rámec
Evropské právní předpisy
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví
rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.
Národní právní předpisy
Novela Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů
při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška č. 326/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších
prostředcích na ochranu rostlin
Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice (NAP) soubor opatření, kterým
je ve členských státech EU realizován program snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin
na zdraví lidí a životní prostředí. Podle čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES,
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání
pesticidů.
0
120 b.
350 b.
41
Slovníček pojmů
Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod
ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organizmů, podporují přirozené mechanizmy
ochrany před škodlivými organizmy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Dodržování
IOR je od 1. 1. 2014 pro všechny uživatele povinné. Definice a zásady jsou uvedeny v zákoně č.
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce
č. 205/2012 Sb.
Zásady IOR je 8 principů definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb., které představují seznam
závazků, které je uživatel povinen dodržovat od 1. 1. 2014 a které budou od téhož data kontrolovány
státní kontrolní organizací (ÚKZÚZ).
Kontrolní list je seznam 20 kontrolních otázek ověřující míru plnění uživatelem praktikovaných zásad
IOR. Míra plnění je zaznamenávaná v podobě bodového hodnocení, jehož výsledkem je určitý součet
bodů odpovídající úrovni praktikovaných zásad. Kontrolní list slouží pro autokontrolu uživatele a
zároveň jako příloha ke kontrolnímu protokolu kontrolního orgánu. Pro uživatele je volně přístupná
na internetových stránkách ÚKZÚZ.
Profesionální uživatel je pro tyto účely myšlena osoba, jak fyzická tak právnická, která používá
přípravky v rámci svých profesních činností v oblasti zemědělství.
Přípravek na ochranu rostlin (POR) je formulovaná směs obsahující jednu nebo více účinných látek
určené k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů proti škodlivým organizmům nebo k zabránění
působení těchto organizmů, k ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako živiny, ke
konzervaci rostlinných produktů či k ničení nežádoucích rostlin.
Obhospodařovaná plocha je pro tyto účely myšlena veškerá orná půda uživatele osetá nebo osázená
polními plodinami či zeleninou. Zahrnuje plochu osetou nebo osázenou na jaře daného roku, u
ozimých plodin plochu osetou na podzim předchozího roku a u víceletých plodin pěstovaných na orné
půdě plochu osetou v předešlých letech.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je pro tyto účely pověřeným orgánem
Ministerstva zemědělství pro kontrolu dodržování zásad IOR. Inspektoři tohoto ústavu budou od roku
2014 kontrolovat úroveň plnění závazných povinností vyplývajících ze zákona a prováděcí vyhlášky.
Registr přípravků na ochranu rostlin je elektronická aplikace obsahující informace o všech
přípravcích na ochranu rostlin, i souběžně dovážených, registrovaných v ČR, včetně
ekotoxikologických vlastností a případných omezení. Lze jej nalézt na webových stránkách ÚKZÚZ.
Semafor je elektronický nástroj, který umožňuje zobrazovat přípravky na ochranu rostlin podle
ekotoxikologických vlastností v barevném rozlišení (červená - rizikový, oranžová – méně rizikový,
zelená – bez rizika). Jde o modifikovanou podobu Registru přípravků na ochranu rostlin, který
generuje přípravky v návaznosti na škodlivý organizmus a plodinu. Nástroj tak umožňuje uživateli
rychlou orientaci v seznamu registrovaných přípravků s informací o vlivu přípravků na zdraví lidí,
vodní organizmy, půdu, necílové organizmy a životní prostředí v podobě barevného rozlišení pro
jednotlivé atributy.
0
120 b.
350 b.
42
Agrotechnické zkoušení zemědělských půd (AZZP) představuje pravidelné zjišťování vybraných
parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv. Výsledky zkoušení jsou pro
zemědělce podkladem pro zpracování racionálního systému hnojení. AZZP provádí ÚKZÚZ, který
metodicky a organizačně zabezpečuje odběr půdních vzorků, provádí analýzy, zpracovává výsledky a
předává je k využití MZe ČR a dalším orgánům státní správy, jakož i dotčeným zemědělským
subjektům. Odběry probíhají v pravidelných šestiletých cyklech.
Evidence spotřeby hnojiv a přípravků (EPH) povinností každého profesionálního uživatele je vést
evidenci spotřeby hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 32/2012 Sb., o přípravcích a
dalších prostředcích na ochranu rostlin a podle vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv.
LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské
půdy. Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě
na zemědělskou půdu. Tento nástroj je využíván jako podklad pro vedení zákonných evidencí o
použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, dále je využíván jako podklad pro stanovení
omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod.
Cross Compliance je anglický výraz pro Kontrolu podmíněnosti. Mezi užívané ekvivalenty patří také
výrazy „křížová shoda“ či „křížové plnění“.
GAEC (Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu) je seznam standardů pro
poskytnutí podpor definovaných nařízením vlády č. 479/2009. Obsahuje 5 tematických okruhů (eroze
půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s
ní) a je od 1. 1. 2009 součástí kontrol Cross Compliance.
Agroenvironmentální opatření (AEO) jsou závazná opatření podporovaná z osy II PRV, která se řídí
nařízením vlády č. 79/2007 Sb. Obsahují tři podopatření a čtrnáct titulů, které zahrnují mimo jiné
oblasti ekologického zemědělství, integrované produkce, pěstování meziplodin a biopásy.
Greening jde o systém zaváděných plateb pro „ozelenění“ současných pěstebních technologií a
podporující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Pro přidělení tohoto titulu
musí žadatel splnit podmínky diverzifikací plodin nejméně 3 plodiny v osevním postupu, zatravněním
a ekologickým opatření v rozsahu nejméně 7 % z plochy.
Metodická příručka IOR pro polní plodiny je publikace, která obsahuje informace o všech
hospodářsky významných škodlivých organizmech polních plodin pěstovaných na našem území. Jsou
zde uvedeny postupy a opatření pro využití preventivních metod ochrany, monitoringu,
nechemických metod ochrany a informace o použití přípravků na ochranu rostlin. Uvedené postupy a
doporučení umožňují uživateli provádět ekonomicky účelná opatření, která snižují dopad používání
pesticidů na lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí.
Škodlivý organizmus (ŠO) je jakýkoliv druh, kmen nebo biotyp rostlin, živočichů nebo původců
chorob (například virů, bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům a proti kterým
jsou používána ochranná opatření.
Práh škodlivosti se rozumí vědecky podložený stupeň výskytu ŠO, při kterém je nutno provést
ochranné opatření, aby se zabránilo hospodářské škodě v důsledku negativního vlivu ŠO na snížení
výnosu nebo kvality rostliny nebo rostlinného produktu.
0
120 b.
350 b.
43
Hodnocení úspěšnosti ochranných opatření představuje proces zjišťování účinnosti prováděných
přímých a nepřímých opatření, jenž zahrnuje hodnocení biologické účinnosti použitých vstupů
vztažených ke stupni poškození porostu, výši výnosu a kvalitě produktů, včetně bilance nákladů na
ochranu a zachráněných ztrát na výnosech. Cílem hodnocení je zjistit příčiny neúspěšnosti
provedených opatření tak, aby mohlo dojít v dalším pěstebním období k nápravě.
0
120 b.
350 b.
44
Obsah
Úvod ................................................................................................................................................... 39
Slovníček pojmů. .................................................................................................................................42
1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organizmů (dále jen „ŠO“) (mimo přípravků) .....46
2. Monitoring výskytu ŠO, včetně využívání systémů předpovědí (prognóz) a systémů varování a
včasné diagnózy . ............................................................................................................................... 54
3. Rozhodování o provedení ošetření podle objektivizace rizik výskytu a prahů škodlivosti ve srovnání
s výskytem škodlivého organizmu na poli . ......................................................................................... 56
4. Preference všech nechemických prostředků a metod před chemickými přípravky . ........................ 57
5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům s co nejmenšími vedlejšími účinky pro lidské
zdraví, necílové organizmy a životní prostředí . .................................................................................. 58
6. Používání přípravků a dalších způsobů ochrany v nezbytném rozsahu ........................................... 59
7. Uplatňování antirezistentních strategií . ......................................................................................... 61
8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření. ............................................................. 62
9. Vzdělávání .................................................................................................................................... 63
Příklad postupu při zjišťování příčin neúspěšnosti ochranných opatření ............................................ 64
Kompletní informace nalezneta na : www.ukzuz.cz
0
120 b.
350 b.
45
1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organizmů (dále jen „ŠO“)
(mimo přípravků)
Tato zásada má podle Vyhlášky jako jediná, vnitřní strukturu v podobě 6 samostatných dílčích zásad.
Pro dosažení účinného systému ochrany rostlin je nezbytné kombinovat a integrovat různá opatření.
Jedním ze základních požadavků IOR je využívat souboru preventivních nebo podpůrných opatření,
která patří do nepřímých metod ochrany.
1.1. Střídání plodin
Formulace otázky č. 1: Byl zaveden systém střídání plodin, který je doporučen?
Důvod: Zkracování intervalů řazení plodin nebo pěstování monokultur vede ke kumulaci ŠO, zvýšení
zaplevelení, omezení mikrobiální aktivity půdy a snížení celkové úrodnosti.
Kontroluje se, zda byly dodrženy doporučené odstupy plodin v rámci osevních postupů (OP),
případně pěstovány zlepšující meziplodiny (viz příloha č. 3):

40 bodů – uživatel dodržel časový odstup mezi pěstovanými plodinami v případě
vícehonného osevního postupu v plném rozsahu (např. řepka 4 roky, ozimé obilniny 2 roky)
na více než 50 % obhospodařované plochy,
 nebo zařadil do zkráceného sledu plodin alespoň jednu jarní neobilnou
plodinu (okopanina, leguminóza) či obilnou plodinu s podsevem leguminóz
(jeteloviny, vikev, bob polní, lupina, hrách setý), která je zastoupena na více
než 20 % obhospodařovaných ploch,
 nebo plní podmínky GAEC 3 (viz příloha č. 6).
V případě, že uživatel hospodaří ve zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je
opatření uplatňováno, vyjmuta z hodnocení.

20 bodů – uživatel dodržel časový odstup mezi pěstovanými plodinami v případě
vícehonného osevního postupu v plném rozsahu na 25 – 50 % obhospodařované plochy,
 nebo zařadil do zkráceného sledu plodin alespoň jednu jarní neobilnou
plodinu (okopanina, leguminóza) či obilnou plodinu s podsevem leguminóz
(jeteloviny, vikev, bob polní, lupina, hrách setý), která je zastoupena na 10 –
20 % obhospodařovaných ploch,
 nebo nahradil opatření zařazením meziplodin na více než 50 %
obhospodařované plochy.
V případě, že uživatel hospodaří ve zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je
opatření uplatňováno, vyjmuta z hodnocení.

5 bodů – uživatel dodržel časový odstup mezi pěstovanými plodinami v plném rozsahu na 10
– 25 % obhospodařované plochy,
 nebo zařadil do zkráceného sledu plodin alespoň jednu jarní neobilnou
plodinu (okopanina, leguminóza) či obilnou plodinu s podsevem leguminóz
(jeteloviny, vikev, bob polní, lupina, hrách setý), která je zastoupena na 5 – 10
% obhospodařovaných ploch,
 nebo nahradil opatření zařazením meziplodin na 25 – 50 % obhospodařované
plochy.
V případě, že uživatel hospodaří ve zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je opatření
uplatňováno, vyjmuta z hodnocení.
0
120 b.
350 b.
46

0 bodů – uživatel dodržel časový odstup mezi pěstovanými plodinami v plném rozsahu na
méně než 10 % obhospodařované plochy,
 nebo zařadil do zkráceného sledu plodin alespoň jednu jarní neobilnou
plodinu (okopanina, leguminóza) či obilnou plodinu s podsevem leguminóz
(jeteloviny, vikev, bob polní, lupina, hrách setý), která je zastoupena na méně
než 5 % obhospodařovaných ploch,
 nebo nahradil opatření zařazením meziplodin na méně než 25 %
obhospodařované plochy.
V případě, že uživatel hospodaří ve zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je opatření
uplatňováno, vyjmuta z hodnocení.
Doporučená dokumentace k otázce č. 1: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o
technologických postupech na stanovených plochách a osevních plánech (provozní dokumentace
v písemné nebo elektronické podobě), agronomický software, LPIS, záznamy EPH, faktury za osivo na
výsev meziplodin.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů se zjišťuje, zda byly dodrženy
doporučené OP, nebo byly zařazeny do zkráceného OP zlepšující plodiny, případně zda byly použity
meziplodiny s ohledem na omezení vyplývající ze závazných předpisů (viz nařízení).
Doporučení k zásadě střídání plodin
Doporučuje se:
 využívat vhodné režimy střídání plodin (osevní postupy);
 vyhodnotit rizika nevhodných osevních postupů pro zvyšování výskytu a škodlivosti
škodlivých organizmů a pro zvyšování potřeby chemického ošetření;
 využívat speciální osevní postupy na erozně ohrožených plochách (a další postupy pro
dodržování opatření v rámci GAEC).
1.2 Vhodné pěstitelské postupy
Formulace otázky č. 2: Byly zavedeny doporučené pěstitelské postupy?
Důvod: Při nedodržení termínu výsevu je nebezpečí zvýšeného rizika vymrznutí nebo naopak při
opožděném výsevu jsou porosty slabé, často jen částečně vzešlé, které hůře odolávají nepříznivým
podmínkám zimy a předjaří. Hustota výsevku ovlivňuje výskyt ŠO během vegetace a náchylnost
k poléhání (obilniny).
Kontroluje se, zda byla dodržena doporučená agrotechnika u vysetých plodin (viz příloha č. 3):
0

10 bodů – uživatel dodržel agrotechnické lhůty doby výsevu/výsadby (polní zelenina) a
hustotu výsevu byla upravena podle pěstebních podmínek a pěstované odrůdy/hybridu na
více než 75 % obhospodařované plochy.

5 bodů – uživatel dodržel agrotechnické lhůty doby výsevu a hustotu výsevu/výsadby (polní
zelenina) byla upravena podle pěstebních podmínek a pěstované odrůdy/hybridu na 75 – 50
% obhospodařované plochy.

0 bodů – uživatel dodržel agrotechnické lhůty doby výsevu/výsadby (polní zelenina) a
hustotu výsevu byla upravena podle pěstebních podmínek a pěstované odrůdy/hybridu na
méně než 50 % obhospodařované plochy.
120 b.
350 b.
47
Doporučená dokumentace k otázce č. 2: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o
technologických postupech na stanovených plochách, agronomický software (evidence provedené
práce), fyzická kontrola, záznamy EPH1.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů se zjišťuje, zda byly dodrženy
agrotechnické termíny výsevu/výsadby a hustota vysévané plodiny vzhledem k OP (časně či pozdně
sklízené plodiny vyžadují další vstupy u následně vysévané plodiny – navýšení počtu fungicidních
postřiků, aplikací regulátorů růstu atd.). Během kontroly je možno srovnávat tvrzení uživatele
s meteorologickými údaji v době zakládání porostu (např. nevhodné meteorologické podmínky
ovlivnily termín výsevu). V oblastech s potvrzenými problémy výskytu viróz obilnin (WDV a BYDV) a
jejich přenašečů lze tolerovat časný výsev obilnin na podzim.
Formulace otázky č. 3: Byly posklizňové zbytky zapraveny orbou nebo hlubokým kypřením?
Důvod: Orbou či hlubokým kypřením2 se posklizňové zbytky předplodiny, biomasa meziplodin a
vyklíčené plevele zapracovávají do půdy, což přispívá k půdní úrodnosti, snížení utužení půdy a
omezení výskytu přezimujících ŠO.
Kontroluje se, zda byla provedena úprava půdy s dokonalým zapravením posklizňových zbytků:

30 bodů – uživatel provedl orbu/hluboké kypření na více než 75 % obhospodařované plochy.
V případě, že uživatel hospodaří ve zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je
opatření uplatňováno, vyjmuta z hodnocení.

10 bodů – uživatel provedl orbu/hluboké kypření na 50 – 75 % obhospodařované plochy.
V případě, že uživatel hospodaří ve zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je
opatření uplatňováno, vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel provedl orbu/hluboké kypření na méně než 50 % obhospodařované plochy
nebo nebyly posklizňové zbytky zapraveny vůbec. V případě, že uživatel hospodaří ve
zvláštním režimu podle nařízení, je plocha, na které je opatření uplatňováno, vyjmuta
z hodnocení.
Doporučená dokumentace k otázce č. 3: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o
technologických postupech na stanovených plochách, LPIS, agronomický software (evidence
provedené práce), fyzická kontrola pozemků na podzim.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů se zjišťuje, jaké technologie byly při
zpracování půdy použity s ohledem na půdně klimatické podmínky, výskyty ŠO vázané svým vývojem
na posklizňové zbytky a s ohledem na uživatelem uplatňované praktiky (tzn. zda historicky uplatňuje
určitou technologii zpracování půdy).
1
V některých případech je na etiketě POR uvedeno, které plodiny nesmí být po jeho aplikaci následně pěstovány, protože
by došlo k jejich poškození rezidui v půdě, případně je uvedeno, jaké agrotechnické opatření je nutno provést, aby byl
účinek POR zajištěn (např. neprovedeme posekání natě, provedeme orbu apod.).
2
Hluboké kypření do hloubky 20-30 cm lze považovat za ekvivalent střední/hluboké orby za předpokladu, že při zpracování
dochází k dokonalému zapravení posklizňových zbytků.
0
120 b.
350 b.
48
Doporučení k zásadě vhodné pěstitelské postupy
Doporučuje se:
1) využívat vhodná agrotechnická opatření, např. doby výsevu, hustotu výsevu, podsev, způsob
obdělávaní půdy, vhodné mechanizační prostředky;
2) využívat vhodnou mechanizaci a agrotechniku pro omezování výskytu škodlivých organizmů a
pro zabránění eroze půdy;
3) vyhodnotit přínosy a rizika minimalizace zpracování půdy pro ochranu rostlin a využívat
opatření na minimalizaci takových rizik.
1.3 Pěstování odolných nebo tolerantních odrůd a používání standardního nebo certifikovaného
mořeného osiva a sadby
Formulace otázky č. 4: Byly využity odrůdy odolné/tolerantní vůči abiotickým stresům či ŠO, které
jsou v dané oblasti hospodářsky významné?
Důvod: Volbou odolných/tolerantních odrůd plodin lze předejít problémům snížené odolnosti vůči
stresům ze sucha/mrazu a napadení ŠO v období vegetace.
Kontroluje se, zda byly využity dostupné odolné nebo tolerantní odrůdy vůči abiotickým stresům či
ŠO3, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují a jsou hospodářsky významné:

20 bodů – uživatel pěstoval variety/odrůdy s potvrzenou odolností/tolerancí
k ŠO/abiotickým stresům, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují a jsou proti
nim používána přímá opatření na více než 75 % obhospodařované plochy. V případě, že není
pro daný pěstitelský účel žádná vhodná odrůda registrována, je plocha, na které nelze
opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

10 bodů – uživatel pěstoval variety/odrůdy s potvrzenou odolností/tolerancí k
ŠO/abiotickým stresům, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují a jsou proti nim
používána přímá opatření na 50 – 75 % obhospodařované plochy. V případě, že není pro
daný pěstitelský účel žádná vhodná odrůda registrována, je plocha, na které nelze opatření
uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel pěstoval variety/odrůdy s potvrzenou odolností/tolerancí k ŠO/abiotickým
stresům, které se v regionu/na pozemku pravidelně vyskytují a jsou proti nim používána
přímá opatření na méně než 50 % obhospodařované plochy. V případě, že není pro daný
pěstitelský účel žádná vhodná odrůda registrována, je plocha, na které nelze opatření
uplatnit, vyjmuta z hodnocení.
Formulace otázky č. 5: Bylo využito certifikované osivo/sadba?
Důvod: Používáním certifikovaného osiva/sadby s deklarovaným zdravotním stavem, se snižuje
pravděpodobnost napadení rostlin chorobami přenosnými osivem.
Kontroluje se, zda bylo použito certifikované osivo/sadba4:
3
Seznam odrůd s deklarovanou odolností (rezistencí) je zveřejněn na webových stránkách ÚKZÚZ. Povinností uživatele je
zvážit použití odrůdy ze seznamu odrůd povolených pro pěstování v ČR dle Zákona č. 219/2003 Sb., zákon o oběhu osiva a
sadby.
0
120 b.
350 b.
49

10 bodů – uživatel použil certifikované osivo/sadbu proti ŠO přenosným osivem, proti kterým
zasahuje v průběhu sezóny, na více než 75 % obhospodařované plochy. V případě, že není pro
daný pěstitelský účel žádné osivo/sadba certifikována, je plocha, na které nelze opatření
uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

5 bodů – uživatel použil certifikované osivo/sadbu proti ŠO přenosným osivem, proti kterým
zasahuje v průběhu sezóny, na 50 – 75 % obhospodařované plochy. V případě, že není pro
daný pěstitelský účel žádné osivo/sadba certifikována, je plocha, na které nelze opatření
uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel použil certifikované osivo/sadbu proti ŠO přenosným osivem, proti kterým
zasahuje v průběhu sezóny, na méně než 50 % obhospodařované plochy. V případě, že není
pro daný pěstitelský účel žádné osivo/sadba certifikována, je plocha, na které nelze opatření
uplatnit, vyjmuta z hodnocení.
Formulace otázky č. 6: Bylo využito mořené osivo/sadba?
Důvod: Moření osiva umožňuje předcházet následným přímým zásahům proti chorobám přenosných
osivem a díky systemickému účinku chrání vzcházející porost proti celé řadě ŠO.
Kontroluje se, zda bylo použito mořené osivo proti ŠO, se kterými se:
a) uživatel při ochranných opatření pravidelně setkává a mořením lze riziko výskytu
prokazatelně snížit;
b) nebo je riziko výskytu ŠO, které lze mořením prokazatelně eliminovat, na obdělávaných
pozemcích vysoce pravděpodobné (podmínky prostředí, průběh počasí, výskyty
v předchozích letech):

10 bodů – uživatel použil mořené osivo/sadbu proti ŠO, které způsobily škody na lokalitě/v
regionu v předchozích letech a u kterých je riziko škod vysoké na více než 75 %
obhospodařované plochy. V případě, že není pro daný ŠO registrováno účinné mořidlo nebo se
daná plodina nemoří, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

5 bodů – uživatel použil mořené osivo/sadbu proti ŠO, které způsobily škody na lokalitě/v
regionu v předchozích letech a u kterých je riziko škod vysoké na 50 – 75 % obhospodařované
plochy. V případě, že není pro daný ŠO registrováno účinné mořidlo nebo se daná plodina
nemoří, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel použil mořené osivo/sadbu na méně než 50 % obhospodařované plochy.
V případě, že není pro daný ŠO registrováno účinné mořidlo nebo se daná plodina nemoří, je
plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.
Doporučená dokumentace k otázce č. 4, 5, 6: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o
technologických postupech na stanovených plochách (údaje o vysévaných odrůdách plodin),
agronomický software, účetní/daňové doklady o nákupu a původu (ošetřeného) osiva, záznamy EPH
– mořidla (v případě, že uživatel vlastní certifikované mořící zařízení a moří si osivo sám).
4
Certifikované osivo/sadba je certifikovaným rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál vyrobený přímo z
uznaného šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, z rozmnožovacího materiálu předstupňů nebo ze základního
rozmnožovacího materiálu, anebo z certifikovaného rozmnožovacího materiálu (dle § 2 Zákona č. 219/2003 Sb., zákon o
oběhu osiva a sadby).
0
120 b.
350 b.
50
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů a Registru odrůd se zjišťuje, jaké
osivo/sadba byla vyseta/vysázena z pohledu problematiky pravidelných výskytů ŠO či problémům
vymrzání/sucha. Při kontrole bude brán zřetel především na to, zda uživatel upřednostňoval pouze
výnosové prvky pěstovaných odrůd bez ohledu na prvky zajišťující odolnost/toleranci k biotickým či
abiotickým stresům. Při hodnocení lze vycházet i ze situačních zpráv o výskytu ŠO/klimatických
poměrů dané oblasti či záznamů EPH použitých při ochranných opatření. Tyto záznamy jsou
zohledněny při rozhodování, zda uživatel opatření uplatnil a v jaké míře. Dále kontrola dokladu o
certifikaci mořícího zařízení v případě, že si uživatel moří osivo/sadbu sám.
Doporučení pro zásadu pěstování odolných nebo tolerantních odrůd a certifikovaného mořeného
osiva a sadby
Proti škodlivým organizmům, které působí v určitém regionu pravidelně hospodářské škody nebo je
riziko takových škod vysoké, se doporučuje:
1) přednostně využívat odolné (rezistentní) odrůdy (včetně geneticky modifikovaných), pokud
jsou dostupné;
2) využívat také odrůdy s vyšší polní odolnosti, pokud jsou takové odrůdy dostupné, nebo
odrůdy tolerantní, pokud nejsou zdrojem jiných problémů v ochraně rostlin;
3) přednostně využívat certifikovaného osiva a sadby a osiva mořeného proti spektru ŠO, které
pravidelně v regionu způsobují hospodářsky významné škody;
4) vyhodnotit rizika využívaní farmářského osiva a při zjištěni zvyšování škodlivosti některých ŠO
omezit používaní takového osiva.
1.4 Vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování
Důvod: Půdní reakce ovlivňuje biochemické procesy v půdě, efektivnost využití hnojiv a příjem živin.
Tyto faktory pak mohu ovlivnit odolnost pěstovaných rostlin proti napadení ŠO.
Formulace otázky č. 7: Byla upravena půdní reakce (pH půdy) dle výsledků AZZP, či jiného
relevantního půdního rozboru?
Kontroluje se, zda bylo pH půdy upraveno dle požadavků a potřeby:

15 bodů – uživatel nemusel provádět úpravu půdní reakce, neboť výsledky rozborů prokázaly,
že hodnota pH je vyrovnaná nebo upravoval hodnotu půdní reakce dle potřeby v předchozích
3 letech na více než 50 % obhospodařované plochy.

10 bodů – uživatel prováděl úpravu půdní reakce dle potřeby v předchozích 3 letech na 25 –
50 % obhospodařované plochy.

5 bodů – uživatel prováděl úpravu půdní reakce dle potřeby v předchozích 3 letech na 10 – 25
% obhospodařované plochy.

0 bodů – uživatel prováděl úpravu půdní reakce v předchozích 3 letech na méně než 10 %
obhospodařované plochy, ačkoliv výsledky rozborů prokázaly tuto potřebu.
Formulace otázky č. 8: Byl rozsah aplikace hnojiv v množství odpovídajícím doporučeným dávkám a
potřebě vycházející z aktuálního půdního rozboru/rozboru rostlin?
0
120 b.
350 b.
51
Důvod: Dobře zásobené půdy vytváří optimální prostředí pro růst a vývoj plodin, rostliny
s vyrovnanou výživou dokáží lépe konkurovat stresu a napadení ŠO.
Kontroluje se, zda rozsah a množství aplikovaných hnojiv odpovídá doporučenému dávkování,
termínu a aktuálním potřebám rostlin (případně korigovaným normativům pro stanovení potřeby
hnojení N a dalších prvků, viz příloha č. 4):

15 bodů – uživatel použil hnojiva v doporučeném dávkování, termínu a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na více než 75 % obhospodařované plochy.

10 bodů – uživatel použil hnojiva v doporučeném dávkování, termínu a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na 50 – 75 % obhospodařované plochy.

5 bodů – uživatel použil hnojiva v doporučeném dávkování a termínu a dle potřeb
vycházejících z aktuálních rozborů půdy/rostlin na 25 – 50 % obhospodařované plochy.

0 bodů – uživatel použil hnojiva v doporučeném dávkování či termínu na méně než 25 %
obhospodařované plochy, ačkoliv výsledky rozborů prokázaly tuto potřebu.
Doporučená dokumentace k otázce č. 7, 8: Písemné nebo elektronické záznamy o provedených
zkouškách, účetní/daňové doklady za služby diagnostické laboratoře, záznamy EPH.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů o vykonaných expertízách
výživového stavu půdy/rostlin, případně záznamů v LPIS (vrstva zobrazující výsledky AZZP a pH půd)
se zjišťuje, zda byly dodrženy doporučené postupy z pohledu výživy rostlin a v souladu se standardy
(Nitrátová směrnice a limity hnojení pro polní plodiny, viz příloha č. 4). Ověření používání softwaru a
hardwaru pro precizní zemědělství (aplikace hnojiv dle výnosových map) či dle korigovaných
normativů pro stanovení potřeby hnojení N a dalších prvků.
Doporučení pro zásadu vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování
Doporučuje se:
1) provádět vyvážené hnojení živinami, dodržovat maximální limity například při hnojení
dusíkem;
2) provádět rozbory půdy/rostlin pro zabránění vzniku deficience u citlivých odrůd a dohnojovat
mikroprvky;
3) regulovat zavlažovaní pro zajištění optimálního vývoje rostlin a pro omezení vlivu
nepříznivého působení abiotických faktorů a omezení škod působených škodlivými
organizmy;
4) využívat pomocné prostředky na ochranu rostlin a metody pro podporu přirozené
obranyschopnosti rostlin vůči škodlivým organizmům.
1.5 Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organizmů
Důvod: Dodržování hygienických opatření omezuje šíření např. nepůvodních druhů ŠO a nebo druhů
marginálního významu, které se vyskytují jen omezeně a představují velký problém z pohledu
ochrany rostlin do budoucna.
0
120 b.
350 b.
52
Formulace otázky č. 9: Byla zavedena a používána doporučovaná hygienická opatření pro zamezení
šíření škodlivých organizmů?
Formulace otázky č. 9: Byla zavedena a používána doporučovaná hygienická opatření pro zamezení
šíření škodlivých organizmů?
Kontroluje se, zda byla zavedena hygienická opatření pro zamezení šíření karanténních ŠO (týká se i
invazivních druhů plevelů), či ŠO5, které představují rostoucí problém z pohledu ochrany rostlin a
které byly:
a) na pozemcích potvrzeny a hrozí jejich rozšíření;
b) nebo se vyskytují v důsledku porušení hygienických opatření:

10 bodů – uživatel vedl a používá hygienická opatření pro zamezení šíření
karanténních/invazivních ŠO, které byly na pozemcích potvrzeny a hrozí jejich rozšíření.
V případě, že se na obhospodařované ploše nevyskytují žádné ŠO vyžadující zvláštní
hygienická opatření, je uživatel hodnocen stejně, jako kdyby tato opatření provedl.

0 bodů – uživatel nezavedl a nepoužívá žádná hygienická opatření pro zamezení šíření
karanténních/invazivních ŠO, které byly na pozemcích potvrzeny a hrozí jejich rozšíření ani
v případě kde se ŠO vyskytuje v důsledku porušení hygienických opatření.
Doporučená dokumentace k otázce č. 9: Písemné nebo elektronické záznamy o provedených
hygienických opatřeních (fumigace, sanace či čištění pracovních nástrojů), účetní/daňové doklady o
nákupu přípravků na sanaci, provedení služby, záznamy EPH.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů a informací podaných uživatelem
ústně, případně z informací o biologii a dynamice šíření ŠO, které jsou v ČR či konkrétních lokalitách
potvrzeny, anebo hrozí jejich šíření pravidelným porušováním preventivních opatření, je zjišťováno,
zda uživatel dodržuje doporučené postupy k zamezení výskytu těchto ŠO. Při kontrole budou
zohledňovány pěstební technologie, které mohou podporovat výskyt a šíření ŠO.
Doporučení pro zásadu hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organizmů
Doporučuje se čištění strojů a zařízení pro zabránění šíření škodlivých organizmů u těch druhů, pro
které jsou tato opatření účinná a provádění karanténních a dalších opatření při výskytu regulovaných
škodlivých organizmů.
1.6 Ochrana a podpora užitečných organizmů
Formulace otázky č. 10: Byla přijata doporučovaná opatření na ochranu a podporu užitečných
organizmů na produkčních plochách a mimo nich?
Důvod: Zavedením opatření pro podporu výskytu a množení užitečných organizmů se přispívá ke
stabilizaci agro-ekosystémů a umožňuje regulaci části populace ŠO přirozenou cestou.
Kontroluje se, zda byla zavedena opatření pro podporu užitečných organizmů (viz příloha č. 5) nebo
že bylo zavedeno jedno z opatření GAEC či „greening“6:
5
Např. doporučená opatření proti šíření bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) nebo opatření proti šíření
nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora brassicae) z oblastí, kde se tento problém vyskytuje.
6
Jedno z opatření, které navyšuje podíl tzv. „ozelenění“ orné půdy formou diverzifikace plodin nejméně 3 plodiny
v osevním postupu, zatravněním a ekologickým opatření v rozsahu nejméně 7 % z plochy.
0
120 b.
350 b.
53

20 bodů – uživatel zavedl opatření pro podporu užitečných organizmů v podobě záměrně
zakládaných kvetoucích pásů z doporučených směsí bylin či výsadby živých plotů, výstavby
bidýlek pro dravce, tvorby úkrytů pro dravý hmyz a obratlovce7
 nebo zavedl opatření greening
 nebo plní opatření Biopásy v rámci AEO dle Nařízení vlády č.79/2007 Sb. (viz
příloha č. 7)
 nebo plní opatření standardu GAEC 6 údržby krajinných prvků (viz příloha č. 6).

10 bodů – uživatel podpořil výskyt užitečných organizmů rozdělováním honů přesahujících
100 ha na menších bloky obklopené křovinnými pásy či udržuje remízky v blízkosti
obhospodařované půdy na více než 50 % obhospodařované plochy.

0 bodů – uživatel nezavedl žádná z opatření na podporu užitečných organizmů.
Doporučená dokumentace k otázce č. 10: LPIS, agronomický software, účetní/daňové doklady o
nákupu směsí bylin na založení květnatých pásů/rostlin k založení živých plotů, biokoridorů, bidýlek,
úkrytů pro hmyz a obratlovce apod., fyzická kontrola na místě (bidýlka, úkryty pro hmyz a
obratlovce), fyzická kontrola mechanizačních zařízení, záznamy EPH, zařazení do titulu AEO, GAEC.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, v jaké míře je opatření
zavedeno (např. pomocí mapových záznamů LPIS – kontrola krajinných prvků, AEO, GAEC), dále je
posuzováno, jak byla aplikována doporučení vztahující k ochraně necílových členovců, nebo jiných
organizmů (např. věta SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné
pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku). Kontrolu lze provést i fyzicky na místě (ověřit
přítomnost deklarovaných úkrytů pro dravý hmyz a obratlovce apod.).
Doporučení pro zásadu ochrana a podpora užitečných organizmů
Doporučuje se:
1) podporovat biodiverzitu využíváním ekologických infrastruktur na produkčních plochách i
mimo ně (biokoridory atd.);
2) využívat doporučení pro podporu biodiverzity pro integrované systémy pěstování (příloha č.
5).
2. Monitoring výskytu ŠO, včetně využívání systémů předpovědí (prognóz) a
systémů varování a včasné diagnózy
Formulace otázky č. 11: Zavedl nebo využíval uživatel vhodné monitorovací pomůcky, metody a
postupy, metody prognóz a systémy varování?
Důvod: Monitoring a prognostické modely podávají informace o aktuálním výskytu ŠO a umožňují
předpovědět vývoj infekce chorob/gradaci hmyzích škůdců. Využíváním těchto nástrojů lze upřesnit
termín použití přímých opatření a potlačit ŠO v nejcitlivější fázi vývoje.
Kontroluje se, zda byl v procesu rozhodování využit informační systém ÚKZÚZ8 nebo jiné
nástroje/postupy doporučené v Metodikách IOR příslušných plodin. Mimo těchto nástrojů je
7
Nejméně 1úkryt či bidýlko/100 ha (platí pro hony přesahujících velikost 100 ha) nebo 0,5 ha úhoru/100 ha.
Informační systém ÚKZUZ zahrnuje monitorování ŠO a prognózy jejich výskytu, které obsahují aktualizované přehledy o
výskytu hospodářsky významných ŠO, zahrnující mapy výskytu ŠO, monitorovací zprávy, monitoring mšic pomoci nasávacích
pastí, monitoring vybraných škodlivých druhů motýlů pomoci světelných lapačů a monitoring škůdců pomoci feromonových
8
0
120 b.
350 b.
54
hodnoceno i to, zda byly uživatelem využívány i objektivní metody monitorování ŠO v in situ (vlastní
monitorovací činnost):

15 bodů – uživatel využíval monitorovacích pomůcek/anebo dostupných systémů varování a
prognostických modelů pro více než 75 % ŠO, proti kterým pěstitel ochranu provádí a jsou pro
ně monitorovací metody doporučené.

10 bodů – uživatel využíval monitorovacích pomůcek/anebo dostupných systémů varování a
prognostických modelů pro 25 – 75 % ŠO, proti kterým pěstitel ochranu provádí a jsou pro ně
monitorovací metody doporučené.

0 bodů – uživatel využíval monitorovacích pomůcek/anebo dostupných systémů varování a
prognostických modelů pro méně než 25 % ŠO, proti kterým pěstitel ochranu provádí a jsou
pro ně monitorovací metody doporučené.
Formulace otázky č. 12: Využíval uživatel služeb poskytovaných rostlinolékařskými poradci?
Důvod: Využívání odborných poradců přispívá k efektivnějšímu využití informací týkající se IOR
v praxi.

20 bodů – uživatel využil služeb akreditovaného rostlinolékařského poradce9.

15 bodů – uživatel využil služeb rostlinolékařského poradce s osvědčením III. stupně odborné
způsobilosti/nebo vlastní certifikát s osvědčením III. stupně.

0 bodů – uživatel nevyužil služeb certifikovaného rostlinolékařského poradce ani poradce s
osvědčením III. stupně odborné způsobilosti, ani nevlastní certifikát s osvědčením III. stupně.
Doporučená dokumentace k otázce č. 11, 12: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o
sledování klíčových ŠO (evidence výskytu), pokud takové uživatel vede, vlastnictví nebo přístup k
expertnímu systému, účetní/daňové doklady o nákupu monitorovacích zařízení (optické lapače –
žluté misky, lepové desky, feromonové lapače, atd.), fyzická kontrola monitorovacích zařízení (dle
termínu kontroly), účetní/daňové doklady za provedené služby RL poradce, certifikát odborné
způsobilosti s osvědčením III. stupně.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, v jaké míře je opatření
zavedeno a to jak z praktického hlediska - vedení vlastních záznamů monitorovací činnosti, ověření
dokladu o vlastnictví monitorovacích pomůcek/fyzickou kontrolou, tak teoretického hlediska využívání informačního systému ÚKZÚZ (situačních zpráv, prognostických modelů – např. plísně
bramborové, SET pro vybrané hmyzí škůdce polních plodin, nastavený profil uživatele), expertních
systémů, případně odborné služby poskytované poradenskými centry/poradci (signalizační zprávy či
doporučení poradce v písemné/elektronické formě apod.).
Doporučení pro zásadu monitorování výskytu škodlivých organizmů, včetně využívání systémů
předpovědí (prognóz) a systémů varování a včasné diagnózy
či optických lapáků, využití SET pro monitoring škůdců a simulační modely epidemii některých chorob rostlin a vývoje
škůdců, atd.
9
Do skupiny akreditovaných poradců lze momentálně zahrnout i soukromé firmy či výzkumná pracoviště, která poskytují
informace týkající se ochrany rostlin servisním způsobem.
Seznam akreditovaných poradců v rostlinolékařství lze nalézt na: http://www.agroporadenstvi.cz/registr/
0
120 b.
350 b.
55
Doporučuje se:
1) sledovat ŠO pomocí vhodných a dostupných postupů a nástrojů (metody diagnostiky, metody
monitorování, automatické meteorologické stanice s příslušným software, expertní systémy
atd.) na konkrétních stanovištích;
2) využívat vhodných monitorovacích systémů a informací ze systémů předpovědi a varování
jiných organizací;
3) využívat služeb odborně kvalifikovaných poradců.
3. Rozhodování o provedení ošetření podle objektivizace rizik výskytu a prahů
škodlivosti ve srovnání s výskytem škodlivého organizmu na poli
Formulace otázky č. 13: Využil uživatel při řízení ochrany prahy škodlivosti, které byly doporučeny?
Důvod: Načasování aplikace přípravků dle dosažených prahů škodlivosti lze efektivně využít
potenciálu přímých opatření a předcházet tak případům nezdůvodněných aplikací.
Kontroluje se, zda byly v procesu rozhodování o ošetření využity dostupné prahy škodlivosti a metody
signalizace podmínek vzniku infekce a negativní prognózy průběhu epidemií chorob a výskytu
hmyzích škůdců (viz Monitorování ŠO) a tyto vztaženy následovně k termínu aplikace, příp.
doporučené růstové fázi 10:

15 bodů – uživatel využil prahu škodlivosti pro více než 75 % ŠO, pro které jsou známy nebo
využil objektivní metody hodnocení výskytu ŠO, při čemž termín aplikace a doporučená
růstová fáze byly vztaženy k této hodnotě/metodě.

10 bodů – uživatel využil prahu škodlivosti pro 25 – 75 % ŠO, pro které jsou známy nebo využil
objektivní metody hodnocení výskytu ŠO, při čemž termín aplikace a doporučená růstová fáze
byly vztaženy k této hodnotě/metodě.

0 bodů – uživatel využil prahu škodlivosti pro méně než 25 % ŠO, pro které jsou známy nebo
využil objektivní metody hodnocení výskytu ŠO, při čemž termín aplikace a doporučená
růstová fáze byly vztaženy k této hodnotě/metodě.
Doporučená dokumentace k otázce č. 13: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele/odborného
poradce o pravidelném sledování klíčových ŠO (možno součástí EPH, případně jiné evidence, pokud
takovou uživatel vede), vlastnictví nebo přístup k expertnímu systému, ověření povědomí nebo
znalosti prahů škodlivosti pro klíčové ŠO uvedené v Metodické příručce IOR pro polní plodiny/na
internetových stránkách ÚKZÚZ.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, zda uživatel dokázal
propojit informace o znalosti prahů škodlivosti pro klíčové ŠO s termínem a dávkou aplikovaného
přípravků.
Doporučení pro zásadu rozhodování o provedení ošetření podle objektivizace rizik výskytu a prahů
škodlivosti (kritického počtu) ve srovnání s výskytem škodlivého organizmu na poli
10
Při aplikaci je nutno se řídit mimo jiné i doporučeními uvedenými na etiketě přípravku.
0
120 b.
350 b.
56
Doporučuje se:
1) využívat známé prahy škodlivosti uvedené v Metodické příručce IOR pro polní plodiny (polní
zeleninu)/na internetových stránkách ÚKZÚZ;
2) vést pravidelné záznamy o výskytu klíčových ŠO na obhospodařovaných pozemcích.
4. Preference všech nechemických prostředků a metod před chemickými
přípravky
Formulace otázky č. 14: Využíval uživatel při ochraně biologické/pomocné prostředky na ochranu
rostlin či jiné nechemické metody?
Důvod: Používání přípravků/prostředků a metod založených na nechemickém přístupu snižuje
zatížení prostředí pesticidy a představuje přirozený přístup v regulaci ŠO.
Kontroluje se, zda byly využívány registrované biologické přípravky na ochranu rostlin povolené pro
danou oblast použití a použity v souladu s návodem nebo byly použity jiné nechemické metody
(fyzikální, mechanická regulace – netkané textilie, termická regulace, atd.) či nové nechemické
strategie v ochraně rostlin zajišťující dostatečnou účinnost (pozn. biologické přípravky lze aplikovat
společně s přípravky chemickými – pozor na kompatibilitu):

30 bodů – uživatel použil při ochraně biologické přípravky či jiná nechemická opatření na více
než 50 % obhospodařované plochy. V případě, že pro daný ŠO biologický přípravek/opatření
není registrováno, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

20 bodů – uživatel použil při ochraně biologické přípravky či jiná nechemická opatření na 25 –
50 % obhospodařované plochy. V případě, že pro daný ŠO biologický přípravek/opatření není
registrováno, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

10 bodů – uživatel použil při ochraně biologické přípravky či jiná nechemická opatření na 10 –
25 % obhospodařované plochy. V případě, že pro daný ŠO biologický přípravek/opatření není
registrováno, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel použil při ochraně biologické přípravky či jiná nechemická opatření na méně
než 10 % obhospodařované plochy nebo vůbec. V případě, že pro daný ŠO biologický
přípravek/opatření není registrováno, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta
z hodnocení.
Doporučená dokumentace k otázce č. 14: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o provedení
nechemických opatření (pracovní deník), záznamy EPH, účetní/daňové doklady o nákupu zařízení pro
fyzikální, mechanickou regulaci ŠO (netkané textilie, termická regulace apod.), účetní/daňové doklady
za provedené služby, fyzická kontrola zařízení.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, zda byly použity
přípravky/prostředky/metody založené na nechemickém přístupu buď formou záznamů EPH, či
kontrolou dokladů o pořízení. Další možností kontroly je fyzická kontrola obhospodařované plochy,
na které je opatření uplatňováno (v případě mechanických metod – netkané textilie v pěstování polní
zeleniny).
0
120 b.
350 b.
57
Doporučení pro zásadu preference všech nechemických prostředků a metod před chemickými
přípravky, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organizmy
Doporučuje se:
1) využívat dostupné nechemické prostředky (biopreparáty, bioagens a pomocné prostředky na
ochranu rostlin, včetně semiochemikálií, botanických pesticidů a pasivních prostředků
ochrany rostlin), pokud tyto prostředky uspokojivě zajistí ochranu;
2) využívat při takových aplikacích odborné poradce neboť používání těchto přípravků je
náročné na podmínky aplikace, dávkování a navazuje na výsledky monitoringu ŠO.
3) využívat informací o kompatibilitě chemických a biologických přípravků v případě společných
aplikací (http://www.biobest.be/neveneffecten, http://side-effects.koppert.nl/).
5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům s co nejmenšími
vedlejšími účinky pro lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí
Formulace otázky č. 15: Byly při aplikacích použity přípravky s nízkým vlivem na necílové
organizmy, lidské zdraví a životní prostředí s ohledem na oblast použití?
Důvod: Používání přípravků specifických pro daný účel umožňuje snižovat negativní vliv vyplývající
z používání přípravků. Sledováním ekotoxikologických vlastností používaných přípravků lze
předcházet zatížení rizikových oblastí.
Kontroluje se, zda byly použity registrované přípravky na ochranu rostlin s co nejvyšší specifitou,
s minimálním dopadem na necílové organizmy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě
opakovaného zásahu a v souladu s návodem k použití. Pro výběr nejvhodnějšího přípravku je možno
vycházet z informací zveřejněných na internetových stránkách ÚKZÚZ11 či z informací na etiketě
přípravků:

15 bodů – uživatel při ochraně použil chemický přípravek, s co možná nejnižším vlivem na
necílové organizmy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě opakovaného zásahu na
více než 75 % obhospodařované plochy. V případě, že pro daný ŠO či oblast použití není
přípravek registrován, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

10 bodů – uživatel při ochraně použil chemický přípravek, s co možná nejnižším vlivem na
necílové organizmy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě opakovaného zásahu na 50
– 75 % obhospodařované plochy. V případě, že pro daný ŠO či oblast použití není přípravek
registrován, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel použil chemický přípravek, s co možná nejnižším vlivem na necílové
organizmy/lidské zdraví/životní prostředí a to i v případě opakovaného zásahu na méně než
50 % obhospodařované plochy nebo vůbec. V případě, že pro daný ŠO či oblast použití není
přípravek registrován, je plocha, na které nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.
Doporučená dokumentace k otázce č. 15: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o provedení
ošetření, záznamy EPH s ohledem na omezení vyplývající z podmínek pěstování (pásma ochrany vod,
svažitost pozemku, skleníky, necílové organizmy, včely, apod.).
11
Registr přípravků na ochranu rostlin ve formě „Semaforu“, který zobrazuje přípravky v barevném rozlišení červená – žlutá
– zelená pro jednotlivé parametry (zdraví člověka, voda, vodní organizmy, půdní organizmy, včely, necíloví členovci, ptáci,
necílové rostliny, životní prostředí).
0
120 b.
350 b.
58
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, zda byly použity
přípravky v souladu s doporučeními a zda byl preferován přípravek s co nejnižším vlivem na rizikovou
oblast, která se může lišit podle konkrétní situace (př. v oblasti PHO využívat přípravky v souladu s
omezením, při výsevu biopásu následně využívat přípravky bez omezení pro necílové organizmy,
apod.). Při kontrole bude přihlíženo k ekotoxikologickým charakteristikám používaných přípravků a
budou srovnávány s variantami méně rizikovými, pokud jsou registrovány (lze využít „semafor“).
Doporučení pro zásadu výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům, s co nejmenšími
vedlejšími účinky pro lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí
Doporučuje se:
1) přednostně využívat přípravky s co nejmenšími riziky pro životní prostředí, zdraví člověka a
necílové organizmy;
2) využívat informací o vedlejších vlivech pesticidů uvedených v Registru přípravků na ochranu
rostlin a zveřejněných na internetových stránkách ÚKZÚZ a z dalších dostupných zdrojů,
například z Metodik pro integrované systémy pěstování plodin;
3) využívat informace o vlivu pesticidů na přirozené nepřátele škůdců („semafor“);
4) omezit používaní širokospektrálních pesticidů a dávat přednost druhově nebo skupinově
specifickým přípravkům;
5) pro minimalizaci rizik na lidské zdraví využívat informace o dynamice degradace reziduí pesticidů
v produktech (dostupné jsou z odborného tisku a ze speciálních metodik zveřejněných
výzkumnými organizacemi).
6) využívat doporučení týkající se ochrany necílových organizmů podle SPe vět
6. Používání přípravků a dalších způsobů ochrany v nezbytném rozsahu
Formulace otázky č. 16: Využil uživatel při ochraně plodin nějaká opatření, která umožňují snížit
množství aplikovaného přípravku, nebo použil přípravky jen v nezbytném rozsahu?
Důvod: Opatření snižující množství aplikovaného přípravku a optimalizující dávkování zvyšují
efektivitu využití přípravků. Cílenou aplikací lze předejít navýšení spotřeby přípravků.
Kontroluje se, zda byla použita opatření snižující množství aplikovaného přípravku12 (např. rosení či
mlžení) či zda byla použita opatření k optimalizaci dávek s preferencí výběrových ošetření či úletu
přípravků, to vše v souladu s návodem k použití přípravků – týká se i herbicidů:

10 bodů – uživatel použil opatření snižující množství aplikovaného přípravku/nebo použil
přípravky jen v nezbytném rozsahu na více než 75 % obhospodařované plochy. V případě, že
pro danou oblast použití není opatření doporučeno, je plocha, na které nelze opatření
uplatnit, vyjmuta z hodnocení.

5 bodů – uživatel použil opatření snižující množství aplikovaného přípravku/nebo použil
přípravky jen v nezbytném rozsahu na 50 – 75 % obhospodařované plochy. V případě, že pro
danou oblast použití není opatření doporučeno, je plocha, na které nelze opatření uplatnit,
vyjmuta z hodnocení.

0 bodů – uživatel použil opatření snižující množství aplikovaného přípravku přípravku/nebo
použil přípravky jen v nezbytném rozsahu na méně než 50 % obhospodařované plochy nebo
12
Je nutné rozlišovat mezi pojmy snižování množství aplikovaného přípravku ve smyslu účinné látky a snižování objemu
postřikové kapaliny, tedy snížení množství vody pro přípravu postřikové jíchy.
0
120 b.
350 b.
59
vůbec. V případě, že pro danou oblast použití není opatření doporučeno, je plocha, na které
nelze opatření uplatnit, vyjmuta z hodnocení.
Formulace otázky č. 17: Zahrnovala regulace plevelů nechemické opatření či kombinaci
nechemického a aplikaci herbicidu?
Důvod: Používáním postupů založených na kombinaci přímých opatření snižuje riziko vzniku
rezistence vůči herbicidům.
Kontroluje se, zda byla použita opatření a metody regulace plevelů založené na kombinaci
nechemických opatření (např. vláčení, plečkování, vyrývání, sekání) a aplikace herbicidu:

20 bodů – uživatel použil při regulaci plevelů nechemické opatření nebo kombinaci
nechemické metody a aplikaci herbicidu a to i v případě opakovaného zásahu na více než 75
% obhospodařované plochy.

10 bodů – uživatel použil při regulaci plevelů nechemické opatření nebo kombinaci
nechemické metody a aplikace herbicidu a to i v případě opakovaného zásahu na 50 – 75 %
obhospodařované plochy.

0 bodů – uživatel použil při regulaci plevelů kombinaci nechemické metody a aplikace
herbicidu a to i v případě opakovaného zásahu na méně než 50 % obhospodařované plochy.
Doporučená dokumentace k otázce č. 16, 17: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o
technologických postupech aplikace přípravků na stanovených plochách (pracovní deník), evidence
spotřeby smáčedel a záznamy nechemických opatření, záznamy EPH, účetní/daňové doklady o
provedení služby či vlastnictví zařízení pro aplikaci herbicidů snižujícího množství aplikovaného
přípravku, účetní/daňové doklady o nákupu zařízení pro fyzikální, mechanickou regulaci plevelů či
doklady o vlastnictví mechanizace pro precizní zemědělství, fyzická kontrola mechanizačních zařízení.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, zda uživatel použil
nižší dávky přípravků (v rámci povoleného rozmezí dávkování). U řady přípravků (zejména u
fungicidů) je v návodu k použití podrobněji vymezeno, jak přistupovat k povolenému rozmezí dávek.
Nižší dávka může být v případě nižšího infekčního tlaku dostatečná, zejména to pak platí u kombinací
dvou a více účinných látek s rozdílným mechanizmem účinku, kde mohou mít jednotlivé komponenty
směsi sníženu dávku oproti samostatné aplikaci. Tato kombinace se sníženými dávkami může
vykazovat vyšší účinnost, než samostatné aplikace týchž přípravků v maximálních dávkách. Při
kontrole je brán ohled i na technologie využívané v ochraně rostlin (nízkoúletové technologie,
výběrové ošetření ohnisek výskytu a mechanizace pro precizní zemědělství). Při kontrole otázky
zaplevelení, je nutno brát ohled na konkrétní situaci a problém s vytrvalými plevely.
Doporučení pro zásadu používání přípravků a dalších způsobů ochrany v nezbytném rozsahu
Doporučuje se:
1) dodržovat zásady správné aplikace přípravků na ochranu rostlin a ochranných pasů podél
vodních zdrojů;
2) využívat nízkoúletové technologie při posouzení jejich přínosů a možných rizik;
3) využívat výběrová ošetření podle stupně výskytu škodlivého organizmu, například cíleného
ošetření okrajů (při okrajovém efektu výskytu škůdců) a mechanizaci pro precizní
zemědělství;
4) optimalizovat dávky a četnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin a maximalizovat využití
smáčedel a pomocných látek při zhodnocení jejich výhod a rizik.
0
120 b.
350 b.
60
7. Uplatňování antirezistentních strategií
Formulace otázky č. 18: Uplatnil uživatel při ochranných opatřeních antirezistentní strategii?
Důvod: Střídáním přípravků s různým mechanizmem účinku výrazně snižuje nebezpečí vzniku
rezistentních populací ŠO.
Kontroluje se, zda byla použita doporučovaná antirezistentní strategie:

20 bodů – uživatel využil odpovídající antirezistentní strategii na více než 75 %
obhospodařované plochy s výskytem ŠO, u kterého se rezistence k pesticidům vyskytla a který
vyžadoval ošetření.

10 bodů – uživatel využil odpovídající antirezistentní strategii na 50 - 75 % obhospodařované
plochy s výskytem ŠO, u kterého se rezistence k pesticidům vyskytla a který vyžadoval
ošetření.

0 bodů – uživatel využil odpovídající antirezistentní strategii na méně než 50 %
obhospodařované plochy s výskytem ŠO, u kterého se rezistence k pesticidům vyskytla a který
vyžadoval ošetření.
Doporučená dokumentace k otázce č. 18: Písemné nebo elektronické záznamy uživatele o provedení
ošetření13, záznamy EPH.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, jaká byla použita
opatření na ochranu proti ŠO v případě, že byl postřik opakován, případně jsou využívány
dlouhodobě přípravky se stejnou účinnou látkou. Během kontroly je hodnoceno, zda byl pro
opakovaný zásah použit přípravek s jiným mechanizmem účinku/skupiny účinných látek či jiný
nechemický postup snižující riziko vzniku rezistence.
Doporučení pro zásadu uplatňování antirezistentních strategií
Doporučuje se:
1) využívat antirezistentní strategie při provádění ochrany proti škodlivým organizmům, u
kterých je v ČR rezistence k přípravkům prokázaná, nebo pro které je vysoké riziko vzniku
rezistence k pesticidům;
2) zejména střídat přípravky s různým mechanismem účinku účinných látek pro zachování
biologické účinností přípravků (některá doporučení součástí etikety přípravků);
3) sledovat informace o výskytu rezistentních populací škodlivých organizmů k pesticidům a
doporučené antirezistentní strategie zveřejňované příslušnými plodinově zaměřenými
organizacemi, zemědělskými univerzitami a organizacemi FRAC, IRAC a HRAC na svých
internetových stránkách, popř. využívat služeb odborných poradců.
13
Kontrola četnosti opakování ošetření proti ŠO, který vyžadoval opakovanou aplikaci z důvodů selhání preventivních
opatření či snížené biologické účinnosti přípravku.
0
120 b.
350 b.
61
8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření
Formulace otázky č. 19: Provedl uživatel ověření úspěšnosti ochranných opatření?
Důvod: Zhodnocením účinnosti ochranných opatření se vyhodnocuje úspěšnost/selhání přijatých
opatření. Výsledky hodnocení se zahrnují do plánů pro následné pěstební období/následnou plodinu.
Kontroluje se, zda uživatel provedl ověření úspěšnosti používaných opatření14:

15 bodů – hodnocení úspěšnosti ochranných opatření bylo provedeno pro více než 75 % ŠO,
proti kterým pěstitel ochranu provádí.

5 bodů – hodnocení úspěšnosti ochranných opatření bylo provedeno pro 50 – 75 % ŠO, proti
kterým pěstitel ochranu provádí.

0 bodů – hodnocení úspěšnosti ochranných opatření bylo provedeno pro méně než 50 % ŠO,
proti kterým pěstitel ochranu provádí.
Doporučená dokumentace k otázce č. 19: Záznamy uživatele o výnosech (zpeněžení) a nákladů na ha
pěstované plodiny, agronomický software, expertní systémy, výnosové mapy, pokud jsou k dispozici.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů, případně slovního zhodnocení je
ověřováno, zda uživatelem uplatněné metody odpovídají výsledkům - výnosu či kvalitě produktu. Při
kontrole je brán zřetel na průběh počasí v dané lokalitě (např. nepříznivé/extrémní jevy v průběhu
sezóny či při zakládání porostu). Selhání opatření bude vztaženo k objektivním příčinám (nedodržení
preventivních opatření v podobě OP, agrotechniky aj. či opakované aplikace z důvodu špatného
načasování či volby přípravku s potvrzenou rezistencí).
Doporučení pro zásadu ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření
Doporučuje se:
1) propojit evidenci o ochraně rostlin s evidencí o výši výnosů a ztrát na výnosech a na kvalitě
produktů způsobených škodlivými organizmy;
2) využít expertních systémů a softwarových aplikací poskytovaných v rámci poradenství;
3) hodnotit úspěšnost opatření přibližně ve třech časových obdobích: (a) krátce po ošetření
(obvykle za jeden až tři dny, maximálně za týden u přípravků/prostředků s pomalým
mechanismem účinku), kdy se hodnotí biologická účinnost přípravku, tj. pokles výskytu
populace škůdce nebo snížení stupně výskytu patogenu, (b) v době, kdy se všechny příznaky
poškození rostlin projeví v maximální intenzitě, nebo v době před sklizní, kdy se hodnotí
stupeň poškozeni rostlin (pokud to lze oproti neošetřované kontrole), (c) po sklizni produktu,
kdy se hodnotí narůst nebo pokles ve výši výnosu, nebo v kvalitě produktu.
14
Jde o zhodnocení biologické účinnosti použitých vstupů vztažených ke stupni poškození porostu, výši výnosu a kvalitě
produktů, včetně bilance nákladů na ochranu a zachráněných ztrát na výnosech. Cílem hodnocení je zjistit příčiny
neúspěšnosti provedených opatření tak, aby mohlo dojít v dalším pěstebním období k nápravě.
0
120 b.
350 b.
62
9. Vzdělávání
Důvod: Zvyšováním povědomí o možnostech zařazování prvků IOR do stávajících technologií a
prezentací pozitivních příkladů z praxe se zvyšuje pravděpodobnost, že budou tyto postupy
aplikovány vyšším procentem uživatelů.
Formulace otázky č. 20: Zúčastnil se uživatel v aktuálním roce školení a odborných přednášek či
seminářů týkajících se problematiky IOR?

10 bodů – uživatel se zúčastnil v aktuálním roce školení, semináře, odborné přednášky týkající
se problematiky IOR.

0 bodů – uživatel se nezúčastnil v aktuálním roce školení, semináře, odborné přednášky
týkající se problematiky IOR.
Doporučená dokumentace k otázce č. 20: Certifikát o absolvování školení/semináře, potvrzení o
zaplacení účastnického poplatku.
Co bude kontrolní orgán kontrolovat: Z předložených podkladů je ověřováno, zda se uživatel
v daném roce zúčastnil školení/semináře zaměřeného na problematiku integrované ochrany rostlin,
integrované produkce či ekologického zemědělství.
0
120 b.
350 b.
63
Příklad postupu při zjišťování příčin neúspěšnosti ochranných opatření
Možný formalizovaný postup pro zjišťování neúspěšnosti ochranných opatření je hledat odpovědi na
otázky v pořadí podle časové následnosti prováděných opatření (nebo podle pořadí zásad IOR).
I. Preventivní opatření (podle zásady č. 1)
- Byly použity vhodné režimy střídání plodin, vhodné pěstební postupy, prováděno vyvážené hnojení,
zavlažování, použito vhodné osivo nebo sadba, certifikované/anebo mořené osivo, pokud to bylo
potřebné?
- Byla provedena nějaká opatření na ochranu a podporu prospěšných organizmů? (Častou příčinou
opakovaných škodlivých výskytů stejných škodlivých organizmů může byt soustavné nedodržování
doporučených osevních postupů, nebo jednostranná orientace na minimalizační technologie. Potom
ani dodržování ostatních zásad IOR nemusí vest k nápravě. Nebo naopak zavedení certifikovaného
osiva nebo sadby, nebo mořených osiv, nebo tolerantních nebo rezistentních odrůd, zvýší významně
úspěšnost provádění přímých ošetření).
II. Zjišťování výskytu škodlivých organizmů (monitorování a využití prahů škodlivosti) v systému
rozhodování (podle zásad č. 2 a č. 3)
- Byly použity vhodné monitorovací zařízení, metody a postupy nebo systémy?
- Jsou údaje z těchto systémů spolehlivé a aktuální?
- Byl správně určen cílový druh škodlivého organizmu?
- Byl vůči němu správně zvolen účinný nebo selektivní přípravek?
- Byly využity prahy škodlivosti a byly pro rozhodnutí o provedení ošetření použity správně hodnoty
výskytu a četnosti škodlivých organizmů?
- Byla použita správná metoda zjišťování stupně výskytu škodlivého organizmu v porostu?
- Nemohlo dojít při zjišťování výskytu k selhání lidského faktoru?
III. Přímá ochranná opatření (podle zásad č. 4 až č. 6)
- Byl zvolen odpovídající prostředek nebo metoda ochrany?
- Nedošlo k chybě při aplikaci, k nedodržení dávky nebo k chybě lidského faktoru?
- Nebyly nepříznivé povětrnostní podmínky v době aplikace nebo bezprostředně po ní (smytí
kontaktních přípravků po aplikaci)?
IV. Přímá ochranná opatření týkající se antirezistentních strategii (podle zásady č. 7)
- Není podezření na neúčinnost ošetření způsobeno výskytem rezistentní populace škodlivého
organizmu k použitému/použitým přípravku/ům/prostředku/ům?
- Pokud je podezření na rezistenci k tomuto organizmu známé, byla použita odpovídající
antirezistentní strategie?
Výsledkem hodnocení může byt jeden z dvou výroků: „příčina neúspěšnosti provedeného opatření
nezjištěna“ nebo „příčina neúspěšnosti provedeného opatření zjištěna“. V případě zjištěni příčiny
neúspěšnosti provedeného opatření, je třeba tuto příčinu do dokumentace zaznamenat. V případě,
že se na základě zhodnocení opatření podle výše uvedeného postupu nalezne skutečná nebo
potenciální příčina, je třeba provést nápravná opatření, pokud jsou ještě možná, nebo se pěstitel
připraví na provedení takových opatření v příští sezoně (nebo na následně plodině).
0
120 b.
350 b.
64
Jarní semináře pro pěstitele olejnin

Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje
venkova České republiky reg. č. 12/015/1310a/164/000016

Podklady k přednáškám a prezentacím pro semináře pořádané Svazem pěstitelů a
zpracovatelů olejnin

Podporováno Evropskou unií v rámci realizace projektů Programu rozvoje venkova
č. 12/015/1310a/164/000016

Vydává: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 37 Praha 7

Redakční a grafická úprava: Ing. Roman Hnilička, Ph.D., e-mail: [email protected]
Ing. Josef Škeřík, CSc., e-mail: [email protected]
www.spzo.cz

Tisk: Garret – Kostelec n. Č. lesy
Zveme Vás na jarní semináře SPZO 2014
Den
Místo
Obec
Okres
Garant
Spojení
777 757 986
11.2. Telnice
restaurace Orlovna
Brno - venkov
Ing. Petrucha
12.2. Nitrianske Hrnčiarovce
kultúrny dom
Nitra
Ing. Pomikala 902 843 530
13.2. Vsisko
restaurace U Facků
Olomouc
Ing. Sypták
777 757 987
18.2. Bitozeves
Golf club
Louny
Ing. Čech
777 757 993
19.2. Řisuty
Staročeská hospoda
Kladno
Ing. Zeman
777 757 981
20.2. Radim
Obecní dům Radim
Kolín
Ing. Zeman
777 757 981
21.2. Pěnčín
kulturní dům
Liberec
Ing. Dědek
777 757 984
25.2. Větrný Jeníkov
kulturní dům
Jihlava
Ing. Šaroun
777 757 988
26.2. Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis
Hr. Králové
Ing. Hrdina
777 757 985
27.2. Veselí nad Lužnicí
kulturní dům
Tábor
Ing. Markytán 777 757 982
28.2. Kralovice
kulturní dům
Plzeň - sever
Ing. Čech
777 757 993
6.3. Nepomuk
hotel U zeleného stromu
Plzeň - jih
Ing. Kokaisl
777 757 983
Prezence začíná v 900, přednášky od 930 hodin
Download

Jarní semináře pro pěstitele olejnin Sborník vzdělávacích