ZDRAVA POLJOPRIVREDA
DOMATRA
Domatra program se bavi proizvodnjom organsko-prirodnog đubriva u
funkciji proizvodnje organske hrane. Oragansko-prirodna đubriva zapravo leče
zemljišta koja su upropašćena nekontrolisanom upotrebom veštačkih đubriva.
Poznata je činjenica da upotrebom veštačkih đubriva zemljište postaje kiselo, ispošćeno i teže je za obradu.
Dosadašnja proizvodnja organske hrane, često je značila smanjenje prinosa. To
je bio jedan od razloga neprihvatanja ovakvog načina proizvodnje.
Mi smo razvili jedan potpuno nov i jedinstven način proizvodnje organske hrane. Upotrebom Domatra proizvoda znatno se uvećava prinos kao i nivo hranljivih
materija u biljkama. Osim toga, upotreba naših sredstava smanjuje potrebu za zaštitnim sredstvima, u prvoj godini čak od 30-50%, a kasnije se taj procenat povećava.
Dakle, upotrebom Domatra proizvoda biljka postaje otpornija na spoljašnje uticaje. Dobija se zdraviji proizvod, plodovi nisu devitalizovani i demineralizovani, odnosno povećava se sadržaj vitamina C i drugih potrebnih hranljivih materija, neophodnih za ljudsko zdravlje. Postiže se maksimalni poljski prinos. Finalni
proizvod ima mnogo veću cenu na tržištu. Za postizanje tog finalnog proizvoda
ulaže po pravilu manje materijalnih sredstava.
Integralna poljoprivreda uvođenjem organsko-prirodnih đubriva uz mineralna (veštačka) đubriva dovodi do:
- povećanja poljskih prinosa
- dobijanja kvalitetnijih proizvoda
- smanjenja upotrebe hemijskih sredstava
- poboljšanja strukture zemljišta
- poboljšanja vodno-vazdušnog režima
- sprečavanja erozije tla
- snižavanja PH vrednosti zemljišta
čime se postiže lakši prelazak na organsku poljoprivredu, koja je zapravo budućnost poljoprivrede.
Upotreba Domatra programa u organskoj poljoprivredi garantuje kvalitet
proizvoda, uz maksimalan poljski prinos.
U integralnoj poljoprivredi dovodi do poboljšanja kvaliteta uz maksimalne
poljske prinose, a upotrebom Domatra proizvoda u konvencionalnoj poljoprivredi
poboljšava se kvalitet proizvoda takođe uz maksimalne poljske prinose.
Jedan od naših osnovnih ciljeva je podizanje ekološke svesti i briga o
životnoj sredini.
1
Domatra proizvodi sadrže:
-
Organsku materiju
Amino kiseline
Enzime
Fermente
Mikrobe
Gljivice
Korisne mikro ogrganizme
Ton-humus kompleks (koloide i ton-minerale)
Kvasce
Vitamine
Homeopatske konponente
Biodinamičke konponente
Mikro i makro elemente
Visok titar korisnih mikroorganizama
HRANIVI ELEMENTI
Sastav:
Azot (N), Fosfor (P2O5), Kalijum (K2O). Sastav hranljivih elemenata u organskom obliku i rađen na suvu materiju. Registrovan: br. 021-01-24/2009-11, Ministarstvo poljoprivrede, patent 49375 i 49181. U ml3 ovih hraniva ima 107 korisnih mikroorganizama (gde oni bujaju - svi imaju koristi).
- Đubrivo poseduje ton-humus kompleks i njegovim korisčenjem se sprečava
apsorbovanje (usvajanje) štetnih materija od strane biljaka 75-90%,
- Đubrivo ima pH vrednost od 6.8 – 7.6
To pokazuje neutralnu i blagobazičnu (alkalnu) reakciju, pa u zemljišta u koja
se unosi postaju neutralna.
- Đubrivo sadrži azotofiksatore, mikroorganizme koji imaju sposobnost da u
procesu biološke azotofiksacije usvajaju molekularni azot. Samo sa ovakvom vrstom
đubriva molekularni azot postaje dostupan živom svetu – biljkama.
- U kiselim sredinama (podlogama–zemljištu) Pb (olovo) je rastvoreno i pogodno za apsorciju od strane biljaka.
- U baznim sredinama Pb (olovo) je čvrsto vezano za ton-minerale, pa do
90% postojećeg olova u zemljištu, nije dostupno korenu biljke. Bazna sredina nastaje
korisćenjem ovog djubriva.
- U kiselim sredinama Cd (kadmijum) smanjuje Fulvo kiseline u zemljištu.
- U baznim sredinama se to dešava sporije jer ga čvrsto vezuju ton-minerali,
do 75% Cd -a (kadmijum) iz zemlje nije dostupno korenu biljaka.
Iz ovoga se izvodi zaključiti da se unošenjem ovog djubriva u zemljišta vrsi
popravka pH vrednosti tretiranog zemljišta.
Kada imamo neutralnu reakciju u đubrivima i zemljištima, tada se kisele kiše
pre neutralizuju, a teški metali (Pb-olovo, Cd-kadmijum) vezuju za ton-humus kompleks tj. ton-minerale i nisu dostupni za ishranu biljaka 75-90%.
2
Takođe se zaključuje da je ovo đubrivo značajno i kao pufer sisitem za kisele
kiše.
Značajna je prisutnost prirodnih antibiotika, koje proizvode streptomycete i
actinomycete. Ovi antibiotici uništavaju anaerobne bakterije i štetne gljivice, a to
je put za oživljavanje mrtvih zemljišta.
Razlika između mineralnih (veštačkih) i
organsko-prirodnih đubriva
Kod upotrebe mineralnih (veštačkih) đubriva:
• biljke previše brzo rastu,
• često imaju deformisano i bolesno korenje,
• leče se hemikalijama, a to su nove štetne materije.
Kod upotrebe organsko-prirodnih djubriva:
• biljka takodje usvaja organske supstance, ali sporije
• zato se biljke razvijaju i rastu sporije, ali su jače, zdravije, stabilnije i vrlo
brzo stižu biljke tretirane veštačkim djubrivima.
Dakle, kada se počne sa upotrebom mineralnih đubriva u početku izgleda da
biljka napreduje bolje, ali je to samo početni privid.
Biljka tretirana organsko-prirodnim đubrivom daje trajne rezultate.
Poznate posledice upotrebe mineralnih đubriva:
- Amonijumsulfat (NH4)2SO4, (ammonium sulphate-visok sadržaj soli).
- Pri dugoročnoj upotrebi mineralnih đubriva sa dozama koje se stalno povećavaju, menja se stuktura i sastav zemljišta, pH vrednost takodje. U nekim slučajevima stvaraju se jedinjenja razlaganjem mineralnih đubriva, koja štetno utiču na živi svet
u zemljištu i biljkama.
Poznata je štetnost kadmijuma:
- Kod đubrenja nitratima (veštačka đubriva) stvara se NaCl (natrijumhlorid)
a fosfatna đubriva (veštačka đjubriva) se uvek obogaćuju Cd-om, (kadmijum) koji
je otrovan za biljke, jer slabi imunitet biljaka.
Sa čisto mineralnim djubrivima živi svet u zemljištu gladuje, jer mu nedostaju organske supstance. Veće dodavanje mineralnih djubriva sve više narušava
ravnotežu, a ton-humus kompleksi nisu vise prisutni u zemljištu. Zemljište boluje,
biljke gladuju i zbog su toga podložne bolestima i trulenju.
3
Dugogodišnjom i nekontrolisanom upotrebom hemijskih djubriva i zaštitnih sredstava uništava se humusni sloj zemljista, a sa njim i korisni mikroorganizmi. Na taj način se narušava prirodna ravnoteža tla, a kao rezultat toga imamo:
a/ neplodna zemljista,
b/ biljke neotporne na bolesti, sušu i temperaturne razlike,
c/ plodove bez mirisa i ukusa.
Šta organsko-prirodno đubrivo Domatra sadrži i
na koji način obogaćuju zemlju?
Svi elementi u sadržaju Domatra đubriva su dragoceni i neophodni za zemljista
i biljke. Posebno izdvojamo:
Ton – humus kompleks:
‐ sprečava se apsorpcija teških metala i teških zemljišnih sredstava,
od strane biljaka (od 75% do 90%),
‐ dovodi pH vrednost u zemljištu u ravnotežu,
‐ kisele kiše se pre neutralizuju,
‐ deluju kao pufer sistem na kisele kiše,
‐ jača epiderm (gornji sloj zemljišta), jer poseduje silicijumove kiseline.
DOMATRA PROIZVODI:
ORGANSKO-PRIRODNA TEČNA ĐUBRIVA
ORGANSKO-PRIRODNA TEČNA ĐUBRIVA su registrovana od strane
Ministrarstva za poljoprivredu i patentirana u okviru DOMATRA programa, posle 12
godina istraživanja, na različitim biljnim vrstama na oko 1.500 hektara, a primenjuju se
na oko 20.000 hektara, kako u zemlji, tako i u inosranstvu.
Korišćenje organsko-prirodnih proizvoda programa DOMATRA:
1. stabilizuju se izvori azota iz svih vrsta izvora i zemljišta, odnosno omogućavaju
transformisanje azotnih jedinjenja iz vazduha i zemljišta u pristupačne oblike
koje biljka lako i brzo asimiluje,
2. biljke se hrane i svojim sastavom unapređuju kontrolisano korišćenje azota,
3. korišćenjem ovih đubriva postiže se prirodna ravnoteža sa biljkama, a zemljište
sadrži 70% amonijačnog i 30% nitratnog azota,
4. dobija se maksimalni kvalitet proizvoda uz najveći poljski pronos kultura,
5. povećavaju otpornost biljaka na razvoj bolesti, sušu, mraz i eksterne temperaturne razlike,
6. svojim sastavom i dejstvom ne zagadjuju zemljište, dubinske i površinske vode,
čuvaju životnu sredinu,
7. upotreba programa Domatra sredstava za zaštitu se smanjuje preko 50%, kao i
garancija proizvodnje organske hrane.
4
Proizvodi programa DOMATRA
Mogu se koristiti u zaštićenom i na otvorenom prostoru. Interesantni su za
baštice, okućnice, cvećnjake, travnate površine, vinograde, voćnjake, jednom rečju za sve biljne kulture.
Svi proizvodi iz našeg programa osim DOMATRA-K (startno) koriste se uz
pomoć sistema za navodnjavanje, atomizera, leđnih prskalica ...
Domatra-K proizvodi su registrovani.
DOMATRA-K za koren
Koristi se za ishranu svih biljnih vrsta preko korena. Primenjuje se pri
setvi strnog žita, okopavina, pri zasejavanju krmnog bilja i semena povrća, nanošenjem na seme. Kod sadnje i rasađivanja nanošenjem na korenov sistem.
Korišćenjem DOMATRA-K smanjuje se upotreba veštačkih đubriva, u prvoj godini sadnje za 50%, uz folijalnu prihranu sa DOMATRA-K za list. Preporučena
kolicina Domatra–К је 2,5 dо 5 litara po aru.
DOMATRA–K za list
Koristi se za prihranu svih biljnih vrsta preko lista i u sistemima za navodnjavanje. Preporučena primena je u količini od 0,3 do 0,5 litara po aru. Zavisno od
količine biljne mase, u dve do tri navrata tokom vegetacije 40 litara. Domatra–К u pripremi zamenjuje 300 kilograma KAN-а.
DOMATRA– K za ožiljavanje
Organsko-prirodno đubrivo sa prirodnim biljnim hormonima pospešuje
ožiljavanje pri sadnji voćaka, vinove loze i rasađivanju povrtarskih kultura.
Domatra–К кoristi se за ozivljavanje svih biljnih vrsta. Preporučena kolicina 1
litar Domatra–К+50 litara Domatra–К (startno)+100 litara vode (po mogućnosti bez
hlora). Тако se dobija potrebna kasa za sadnju.
DOMATRA–K za klijanje
Organsko-prirodno đubrivo sa prirodnim biljnim hormonima za pospešivanje energije klijanja kod sveg zdravog semena. Upotrebom DOMATRA-K za
klijanje osigurava se 100% klijavost sveg zdravog semena.
Domatra–К koristi se za semenski material. Preporučena količina Domatra–К
је 100 dо 300 ml pо hektaru, pri setvi.
5
DOMATRA–K za oprašivanje
Organski-prirodno djubrivo za pospešivanje oprašivanja kako na otvorenom, tako i u zaštićenom prostoru, čijim se korišćenjem stvaraju povoljni uslovi
za dominaciju korisnih mikroorganizama. A na posredan način vrši se ograničavanje patogenih organizama, koji prouzrokuju razna oboljenja i oštećenja biljaka.
Preporučena količina je 1 do 8 litara po hektaru, uz obavezno korišćenje potrebne
količine DOMATRA-K za list.
Domatra–К je nezamenljiv proizvod zа oprasivanje i odrzavanje prirodne ravnoteže.
Upotreba Domatra proizvoda
Ekonomsko opravdanje
Dugogodišnji eksperimenti na oglednim parcelama i u redovnoj primeni
pokazali su da korišćenje Domatra proizvoda omogućava:
• postize se 100% кlijavost sveg zdravog semena (usteda od 20% sа Domatra-К za
seme),
• 100% prijem sadnica (ušteda dо 15% sа Domatra-К za ozivljavanje),
• poboljšanje оprašivanja (оplemenjivanja) biljaka i prirodne ravnoteže u
zemljištu sа Domatra-К za оprašivanje do 20%),
• postizanjem макsimalnog poljskog prinosa uz povećanje kvaliteta plodova
(maksimalni prinosi, hranljivih i bioloski акtivnih supstanci u biljkama). Коristi
sе Domatra-К, Domatra-К zа prihranu i pо potrebi оstali proizvodi Domatra,
• smanjuje se potreba za djubrivima posebno мineralnim, i коrišćenje оrganskog
djubriva, iz godine u godinu, primer: Domatra- К prve godine 500 l/hа, druge
godine 400 l/hа - каsnije 200 l/hа,
• smanjuje se potreba za hemijskom zaštitom, jer zemljište i biljke postaju
zdravije. Bolja je kondicija-imunitet,
• zemljiste postaje rastresitije i lakse se оbradjuje (ušteda u gorivu, мašinama–
амоrtizacija, radnoj snazi),
• u integralnoj poljoprivredi (мineralna djubriva+Domatra proizvodi) smanjena
su ulaganja do 20% po istoj јedinici površine,
• proizvode se кvalitetni proizvodi којi se lakše transportuju, čuvaju i prodaju,
• biljke lakse podnose sušu i donosi puni rod bez oštećenja, i оstaju u dobroj
коndiciji (primer kod маlina),
• lako i jednostavno sе primenjuje sа već postojećom меhanizacijом i uz postojeće
аgroteničke mere.
6
Potencijalni korisnici:
•
•
•
•
•
•
poljoprivredna gazdinstva,
zemljoradničke zadruge,
poljoprivredna preduzeća,
poljoprivredne apoteke,
cvećare,
mega marketi.
Коristi se u:
• integralnoj poljoprivredi (neophodna dopuna оrgansko-prirodnih djubriva),
• оrganskoj poljoprivredi.
Ekoloski doprinos
Pokazalo se da su Domatra proizvodi u funkciji očuvanja čovekove okoline,
da su ekološki:
• nisu zagadjivači, hrane, štite i neguju,
• тehnologija proizvodnje sе ubraja u čiste tehnologije,
• smanjena je upotreba hemijskim djubrivima i sredstvima zа zaštitu biljaka,
• smanena upotreba nafte,
• čuvaju zemljište, vode, biljni i životinjski svet, a i čoveka,
• ne utiču negativno na promene klime, naprotiv
• sprečavaju eroziju tla,
• proizvodi se potpuno bezbedni proizvodi i оrganski proizvodi,
• proizvode se bezbedni proizvodi za ishranu (bez Echerichia colli, Salmonela) bez
sintetickih hormona i hemikalija.
Program DOMATRA čine organska-prirodna đubriva za ishranu biljaka i organski fitohormoni dobijeni po patentiranoj tehnologiji.
Posebna prednost ovih proizvoda je:
- ova đubriva su regulatori pravilne ishrane biljaka
- povećavaju imunitet biljaka (pravilna ishrana je pola zaštite)
- ne mogu se predozirati
- poboljšavaju kvalitet ploda: plovovi su krupniji, sa izraženijom bojom, ukusom,
mirisom, sadržaj vitamina C se povećava preko pet puta, a povećava i sadržaj
šećera,
- oplemenjivači su zemljišta
- pospešuju mikrobiološki naboj zemljišta
- plodovi duže zadržavaju svežinu i bolje podnose transport
- stižu za berbu 10-15 dana ranije
7
Šta mi smatramo svojim uspehom
1. Održavanje nivoa kvaliteta svih patentiranih proizvoda iz DOMATRA proizvoda. Akcenat je stavljen na očuvanje životne sredine kako pri proizvodnji, tako i pri primeni proizvoda:
- patenti (know how-znati kako),
- pilot postrojenja,
- stalna briga o sirovinskoj osnovi,
- konstantna prisutnost na terenu i edukacija kooperanata.
2. Konstantno održavanje kvaliteta u proizvodnji
- Kapacitet, proizvodno postrojenje 500.000 litara godišnje, osnovnog i đubriva
za prihranu
- Proizvodno postrojanje kapaciteta 50.000 litara godišnje ekološkog stimulatora
- Stabilan nivo kvaliteta od prvog do poslednjeg litra
- Ljudi obučeni za rad u proizvodnji
- Stručni nadzor svake šarže i redovne potrebne analize
- Održavanje ambalaže koja može biti povratna i koja se može reciklirati
3. Zadovoljstvo korisnika proizvoda
- Lako se primenjuju
- Poboljšavaju kvalitet zemljišta
- Hrane, štite i neguju biljke
- Povećavaju prinos i poboljšavaju kvalitet gotovih proizvoda
- Na visokim temperaturama pokazuje izvanredne rezultate
- Povećavaju znanje i svest o važnosti prirodne proizvodnje hrane i očuvanju životne sredine
Domatra proizvodi su registrovani, broj 021-01-24/2009-11, i patentirani u
okviru Domatra programa i primenjuju se 25 godina na različitim biljnim vrstama na oko 20.000 hektara.
Domatra đubriva:
- Stabilizuju izvore azota (što je vrlo bitno jer su nitriti koji su kancerogeni
svuda oko nas, a kao rešenje se predlaže stabilizovanje izvora azota)
- Hrane biljke i svojim sastavom unapređuju kontrolisano korišćenje azota
- Postiže se prirodna ravnoteža, a biljka sadrži 70% amonijačnog i 30%
nitratnog azota
- Garantuju maksimalni kvalitet gotovih proizvoda
- Garantuju najveće poljske prinose
8
Mi brinemo o biljkama i zemljištu!
Domatra, najbolji prijatelj svake biljke!
REFERENCE
Primena Domatra đubriva u organskoj poljoprivredi i
kao dopuna u konvencionalnoj poljoprivredi
(1985–2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IPK Osjek u ratarstvu na oko 400 ha od 1985–1991. g.
Fruktal Ajdovščina (kooperacija na 25 ha, lokalitet, okolina Brčkog),
jagodičasto voće. U periodu od 1986–1991. g.
Fruktal Ajdovščina (kooperacija Z.Z. Pudarci,. Grocka na oko 100 ha),
jagodičasto voće. U periodu od 1986–1991. g.
Hepok Mostar, vinogradarstvo na oko 65 ha. U periodu od 1986–1991.g.
Južni Banat, Bela Crkva, vinogradarstvo i voćarstvo, na oko 15 ha. U periodu
od 1987–1999. g.
Radmilovac, imanje Poljoprivrednog fakulteta, Zemun u voćarstvu i vinogradarstvu na oko 40 ha. U periodu od 1987–1996. g., a koristilo se u redovnoj
primeni.
Ekonomija Vlade Srbije, vinogradarstvo na oko 30 ha. U periodu od 1987–
2002. g.
Rubin Kruševac, vinogradarstvo, u podizanju zasada i u redovnom plodonošenju na oko 15 ha. U periodu od 1987–1999. g.
Krajina Vino Negotin, vinogradarstvo, u podizanju zasada i u redovnom
plodonošenju na oko 100 ha. U periodu od 1995–1998.g. .
Metohijavino, Suva Reka, u podizanju zasada i u redovnom plodonošenju na
oko 10 ha. U periodu od 1988–1998. g.
Kosovovino, Mala Kruša, Prizren, u podizanju zasada, redovnom plodonošenju i revitalizaciji vinograda na 1.200 ha. U periodu od 1994–1999. godine
Kosovovino postaje prvi jugoslovenski proizvođač ekološkog grožđa i vina. U
vreme embarga, uz blagoslov, ambasadora SAD gospodina Montgomerija,
dozvoljen je izvoz vina, Kosovovino, u SAD, Kanadu i Japan. Potpisan je
ugovor u Madridu, 1998. god. na oko 10.000 000 l ekološki – organski
proizvedenog vina, sa japanskom firmom, Nissan. U vremenu pre enbarga,
najveća izvozna cena rinfuz vina bila je do 0.8 DM. Kosovovino postiže cenu na
svu ugovorenu količinu u rifuzu, cenu od 1.5 DM, što se smatra izuzetnim
uspehom za to vreme. Toj visokoj ceni isključivo je doprineo Domatra program, pristup ozbiljnoj organskoj proizvodnji, uz konsultansku pomoć prof.
dr Lazar Avramov, dr Uwe Hoffman iz Nemačke i prof. dr Slobodan Jović.
Z.Z. Trnjaci, Bijeljina, BiH u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji na oko 100
ha - od 1999. g.
Agroprotekt, Strumica, Makedonija u povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji oko
2.000 koperanata - od 2007. g.
9
•
•
•
•
Požega, u proizvodnji cveća i povrća na oko 100 ha - od 2005. g.
Šabac, u proizvodnji voća i povrća na oko 150 ha. - od 2005. g.
Valjevo, Krupanj, Loznica u proizvodnji jagodičastog voća (maline i jagode) od 2005. g.
Crepaja, Pančevo, u proizvodnji ratarske kultura na oko 1500 ha - od 2003. g.
I ostali potrošači.
AUTORI DOMATRA PROGRAMA:
Darinka Stokić, specijalista za organsku poljoprivredu
prof. dr Budimir Milojić
prof. dr Lazar Avramov
Vlastimir Lazić, dipl. inž. poljoprivrede
AUTORI PATENATA:
Darinka Stokić, specijalista za organsku poljoprivredu
prof. dr Lazar Avramov
Vlastimir Lazić, dipl. inž. poljoprivrede
SVI DOKTORI NAUKA KOJI SU UČESTVOVALI
U NASTAJANJU DOMATRA PROGRAMA:
1. prof. dr Budimir Milojić
2. prof. dr Mirjana Milojić
3. prof. dr Lazar Avramov
4. prof. dr Branka Lazić
5. prof. dr Klara Župić
6. prof. dr Risto Vučkov
7. prof. dr Slobodan Jović
8. prof. dr Nebojša Marković
9. prof. dr Uwe Hoffman
10. prof. dr Luka Radoja
11. prof. dr Tomislav Živanović
12. i ostali mnogobrojni inženjeri poljoprivrede, tehničari, lekari, pravnici,
ekonomisti, novinari i mnogo radnika na terenu.
Kotakt:
ZORAN RADENKOVIĆ, inž.
mob. 060 7363 677, 066 8400 677
mail: [email protected]
10
Download

ZDRAVA POLJOPRIVREDA DOMATRA